ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ"

Transcript

1 1ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ( ) ΙΛΙΟΝ Πόλη της Ανάπτυξης και της ηµιουργίας Πόλη της Κοινωνικής Συνοχής & της Αλληλεγγύης Πόλη Λειτουργική µε Αναβαθµισµένο Περιβάλλον & Αισθητική Πόλη µε Σύγχρονη & Αποτελεσµατική ιακυβέρνηση

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Προγραµµατική Περίοδος: Αθήνα - Ίλιον,

3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Προγραµµατική Περίοδος:

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία... 6 Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος... 7 οµή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΛΕΤΗ, ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Γεωγραφικά Στοιχεία Ιστορικά Στοιχεία ηµογραφικά Στοιχεία Εξέλιξη Πληθυσµού: Στοιχεία ηµοτολογίου Στοιχεία Απογραφών Σύνθεση Πληθυσµού Κοινωνική ιάρθρωση Οικογενειακή Κατάσταση Οικονοµικά εδοµένα Περιοχής Οικονοµική ραστηριότητα Περιοχής Κοινωνικά Χαρακτηριστικά της Περιοχής Εκπαίδευση Επαγγελµατική Κατάρτιση Υγεία Πρόνοια Στέγαση Πολιτισµός Αθλητισµός Οικιστική οµή της ηµοτικής Επικράτειας ηµοτική Επικράτεια: Τόπος Εργασίας Τόπος Κατοικίας Πολεοδοµική Συγκρότηση Καθεστώς Γης Σεισµικότητα Χωρική Συγκέντρωση Οικονοµικής ραστηριότητας Περιβαλλοντικές συνθήκες της Περιοχής Καταγραφή Περιβαλλοντικών Συνθηκών Ευρύτερης Περιοχής Καταγραφή Περιβαλλοντικών Συνθηκών ηµοτικής Επικράτειας Ποιότητα Ατµόσφαιρας Ρυπογόνες Πηγές Ηχορύπανση - Ακτινοβολία Ρέµατα Πληµµύρες Απορρίµµατα ιαχείριση Περιβάλλοντος Ελεύθεροι Χώροι Πράσινο Γειτονιές Ανακύκλωση ήµος Ιλίου: Βιώσιµη Πόλη Κατάσταση υφιστάµενων τεχνικών υποδοµών ίκτυα συγκοινωνιών µεταφορών Οδικοί άξονες Αρτηρίες Τοπικοί ρόµοι Πεζόδροµοι Κυκλοφορία - Προσβασιµότητα ίκτυο Ύδρευσης ίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων ίκτυο Απορροής Οµβρίων - Συλλεκτήρες ίκτυο φυσικού αερίου Πληροφορική ιαδίκτυο Κοινωνία της Πληροφορίας Τοπική ιακυβέρνηση Παρεχόµενες Υπηρεσίες ήµου Κρατικού Χαρακτήρα Αρµοδιότητες Αρµοδιότητες Ο.Τ.Α Πρόσθετες Αρµοδιότητες ιοικητική ιάρθρωση ήµου Ανθρώπινο υναµικό ήµου Οικονοµική ιαχείριση ήµου Αξιολόγηση της Υφιστάµενης Κατάστασης (S.W.O.T. Analysis): Αποτύπωση των υνατών και Αδύνατων Σηµείων της περιοχής Τα υνατά Σηµεία της Περιοχής Τα Αδύνατα Σηµεία της Περιοχής Ευκαιρίες και Απειλές: Αξιοποίηση και Αντιµετώπιση Ευκαιρίες και Προκλήσεις Απειλές και Κίνδυνοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Μέθοδος και ιαδικασίες Προσδιορισµού των Στρατηγικών Στόχων του ήµου

5 2.2. Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ήµου Ιλίου Στόχος Α: Πόλη της Ανάπτυξης και της ηµιουργίας Στόχος Β: Πόλη της Κοινωνικής Συνοχής και της Αλληλεγγύης Στόχος Γ: Πόλη Λειτουργική µε Αναβαθµισµένο Περιβάλλον και Αισθητική Στόχος : Πόλη µε Σύγχρονη και Αποτελεσµατική ιακυβέρνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Η Επιλογή των Αξόνων Προτεραιότητας Άξονες Προτεραιότητας του Στόχου Α: Πόλη της Ανάπτυξης και της ηµιουργίας Άξονες Προτεραιότητας του Στόχου Β: Πόλη της Κοινωνικής συνοχής και της Αλληλεγγύης Άξονες Προτεραιότητας του Στόχου Γ: Πόλη Λειτουργική µε Αναβαθµισµένο Περιβάλλον και Αισθητική Άξονες Προτεραιότητας του Στόχου : Πόλη µε Σύγχρονη και Αποτελεσµατική ιακυβέρνηση.149 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΕΩΝ Από τους Στρατηγικούς Στόχους και τους Άξονες Προτεραιότητας στον Προγραµµατισµό των ράσεων ράσεις Λειτουργικού Χαρακτήρα και ράσεις Επενδυτικού Χαρακτήρα Παράµετροι για το Σχεδιασµό και την Υλοποίηση των Προγραµµατικών ράσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Το Θεσµικό και Χρηµατοδοτικό Πλαίσιο Λειτουργίας του ήµου Ιλίου Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονοµίας (Ε.Χ.Τ.Α.) Το Ελληνικό Σύνταγµα Η Ελληνική Νοµοθεσία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Το Ειδικό Χρηµατοδοτικό Πλαίσιο του ήµου Ιλίου ηµοσιονοµικές Παραδοχές και Περιορισµοί Η ιαχείριση του ηµοτικού Χρέους Ο Ενδεικτικός Πολυετής Επενδυτικός Σχεδιασµός Ο Προσδιορισµός των Εναλλακτικών Πηγών Χρηµατοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.204 Ο Οικονοµικός Προγραµµατισµός των Ετήσιων Προγραµµάτων ράσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Βελτίωση της Επιχειρησιακής Αποτελεσµατικότητας του ήµου Οργανωτική Συγκρότηση και ιοικητική Λειτουργία του ήµου Τεχνολογική Αναβάθµιση του ήµου Αξιοποίηση του Ανθρώπινου υναµικού Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας Επιµόρφωση του Ανθρώπινου υναµικού Μέριµνες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Ιλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Συγκρότηση Μηχανισµού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Υλοποιούµενων ράσεων. 249 Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειµένου των ράσεων Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης του Χρηµατοοικονοµικού Αντικειµένου των ράσεων Οι είκτες Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Μέτρησης της Αποδοτικότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων είκτες Ανάπτυξης και Ωφελειών είκτες ραστηριοτήτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη είκτες Ανθρώπινου υναµικού και Υλικοτεχνικής Υποδοµής Οικονοµικοί είκτες είκτες Μέτρησης της Αποδοτικότητας ή είκτες Μέτρησης Εισροών-Εκροών Μηχανισµός και ιαδικασία Αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ιαδικασία της ιαβούλευσης Η ιαδικασία της Έγκρισης και ηµοσιοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Η ιαδικασία του Ελέγχου της Νοµιµότητας

6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία. Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καταρτίστηκε σε εκτέλεση των διατάξεων των Άρθρων του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ 114 Α / ), µε τον οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων, των διατάξεων του Π.. 185/2007(ΦΕΚ 221 Α /2007), καθώς και σειράς εγκυκλίων οδηγιών, που αφορούν το θέµα αυτό. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα οργανώθηκε και καταρτίστηκε από ιεπιστηµονική Οµάδα Έργου που συγκροτήθηκε µε την 319/48635/2007 Απόφαση του ηµάρχου Ιλίου, µε τη συµβουλευτική υποστήριξη Επιστηµονικής Οµάδας Έργου του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στην ιεπιστηµονική Οµάδα Έργου για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Ιλίου συµµετείχαν οι: Πατσούρης ιονύσιος Αντιδήµαρχος, Πατερέλης Ιωάννης ηµοτικός Σύµβουλος, Χρυσάγη Παρασκευή Προϊσταµένη /νσης ιοικητικών Υπηρεσιών ήµου Ιλίου, Καραγιώργης Κυριάκος Προϊστάµενος /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ήµου Ιλίου, Παραστατίδης Αναστάσιος Υπάλληλος ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, Λιατήρη Μαρία Υπάλληλος ιεύθυνσης ιοικητικών Υπηρεσιών και ρ. Σαπουντζόγλου Γεράσιµος ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Έργου από πλευράς Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τις εργασίες της Επιστηµονικής Οµάδας Έργου του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών συντόνιζαν οι: ρ. Σαπουντζόγλου Γεράσιµος Μέλος.Ε.Π. του Τµήµατος Οικονοµικής Επιστήµης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Έργου, Πανάς Επαµεινώνδας Καθηγητής του Τµήµατος Στατιστικής, Πρόεδρος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Στατιστικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ως Υπεύθυνος των Στατιστικών εδοµένων και Στοιχείων, Τσολακίδης Κωνσταντίνος ιδάσκων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος Στατιστικής «Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηµαταγορά Χρήσεις Γης και 6

7 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος MSE, EURING. Πεντότης Χαράλαµπος Οικονοµολόγος MSc Applied Economics & Finance Χρηµατοοικονοµικός Αναλυτής. Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι η εµπέδωση και καθιέρωση στο ήµο Ιλίου διαδικασιών προγραµµατισµού, παρακολούθησης και µέτρησης των ράσεων του ήµου, µέσα από τις οποίες αντιµετωπίζονται τα τοπικά προβλήµατα και αναδεικνύονται οι αναπτυξιακές και κοινωνικές προτεραιότητες της περιοχής. Ως Επιχειρησιακό Πρόγραµµα θεωρούµε τη διαδικασία συντονισµού του διαθέσιµου ανθρώπινου και χρηµατικού κεφαλαίου, µε σκοπό την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων, που ιεραρχούνται µε βάση επιλεγµένα οικονοµικά και κοινωνικά κριτήρια. Κατά συνέπεια, ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των Μακροπρόθεσµων Στόχων και τους προκύπτοντες ιεραρχηµένους Άξονες Προτεραιοτήτων που θα εξειδικευθούν σε Βραχυπρόθεσµες ράσεις. Η κατάρτιση ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι µια σηµαντική επιστηµονική, αλλά και πολιτική διαδικασία. Τούτο, διότι η τεχνική της επιλογής των Στόχων, του προσδιορισµού των Αξόνων Προτεραιοτήτων και του σχεδιασµού των Βραχυπρόθεσµων ράσεων στηρίζεται, αφενός µεν σε συγκεκριµένα επιστηµονικώς παραδεκτά κριτήρια και δείκτες που αναδεικνύουν και χαρακτηρίζουν τη φυσιογνωµία της περιοχής, αφετέρου δε στο µηχανισµό της κοινωνικής διαβούλευσης και στις πολιτικές επιλογές του φορέα υλοποίησης. Με άλλα λόγια, η κατάρτιση ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος και η τελική Αξιολόγηση της εφαρµογής του συνιστούν µια σύνθετη διαδικασία επιστηµονικού και πολιτικού σχεδιασµού αλλά και απολογισµού αντίστοιχα. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ενός ήµου συνιστά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής ανάπτυξης, ένα πρόγραµµα βελτίωσης και αναβάθµισης της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών και ένα πρόγραµµα ανάπτυξης των συνεργασιών του δήµου µε άλλους φορείς. Όσον αφορά την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα στοχεύει: α. Στην αναβάθµιση της οικονοµικής δραστηριότητας και ελκυστικότητας της περιοχής, µέσω παρεµβάσεων-δράσεων που αφορούν: Την ανάδειξη και ενίσχυση και προβολή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της πόλης. Τις προκύπτουσες ευκαιρίες αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων αυτής. Την αντιµετώπιση των συγκριτικών µειονεκτηµάτων. 7

8 Την αναβάθµιση της ελκυστικότητας της πόλης και την ανάπτυξη της οικονοµικής δραστηριότητας αυτής. β. Στην αύξηση της ευηµερίας των κατοίκων και εργαζοµένων στην περιοχή, µέσω παρεµβάσεων-δράσεων που αφορούν: Την αύξηση της απασχόλησης και την καταπολέµηση της ανεργίας. Την αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών στον τοµέα της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης των δηµοτών, κατοίκων και εργαζοµένων στην περιοχή. Την ενίσχυση όλου του πλέγµατος των παρεχόµενων υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής. Την ποιοτική βελτίωση και αύξηση των παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα του αθλητισµού και του πολιτισµού. γ. Στην προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, µέσω παρεµβάσεων-δράσεων που αφορούν: Τις τεχνικές υποδοµές και τα δίκτυα εξυπηρέτησης. Την προστασία, την αναβάθµιση και την αειφόρο διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Τη χωροταξία και την πολεοδοµία. Όσον αφορά την προώθηση της εσωτερικής ανάπτυξης και αποτελεσµατικής λειτουργίας του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα στοχεύει: α. Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, µέσω παρεµβάσεων-δράσεων που αφορούν: Την ενδεχόµενη αναδιάρθρωση και οργανωτική-λειτουργική ανασυγκρότηση του δήµου και των εποπτευόµενων νοµικών προσώπων. Τη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του δήµου και των εποπτευόµενων νοµικών προσώπων, µέσω παρεµβάσεων που αφορούν την αξιοποίηση και αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την εφαρµογή σύγχρονων διοικητικών και πληροφοριακών συστηµάτων. Την εφαρµογή µεθόδων αξιολόγησης του παραγόµενου έργου και των παρεχόµενων υπηρεσιών. Την καθιέρωση διαδικασιών κοινωνικής αξιολόγησης ως προς την αποτελεσµατική λειτουργία του δήµου και την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. β. Στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του δήµου, µέσω παρεµβάσεων-δράσεων που αφορούν: Την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων οικονοµικού προγραµµατισµού. 8

9 Το σχεδιασµό και την εφαρµογή συστήµατος πολυετών δηµοσιονοµικών προοπτικών και την αναβάθµιση της δηµοσιονοµικής λειτουργίας σε προϋπολογιστικό και απολογιστικό επίπεδο. Την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης και ταµειακού προγραµµατισµού. Την παρακολούθηση και έλεγχο του κόστους των παρεχοµένων υπηρεσιών, καθώς και του κόστους των δανειακών υποχρεώσεων. Την ενδεχόµενη αναχρηµατοδότηση των αναπόσβεστων δανειακών κεφαλαίων. Την αξιοποίηση όλων των εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότησης του λειτουργικού και επενδυτικού σκέλους του δήµου. Τη διαµόρφωση νέων κέντρων εσόδων του προϋπολογισµού, κυρίως από την ανάληψη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ήµου. Την υιοθέτηση µεθόδων για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας, της διαφάνειας και του κοινωνικού ελέγχου στην οικονοµική διαχείριση του δήµου και των εποπτευόµενων δηµοτικών νοµικών προσώπων. Όσον αφορά την ανάπτυξη συνεργασιών του δήµου µε άλλους φορείς, το επιχειρησιακό πρόγραµµα στοχεύει: α. Στην καθιέρωση ενός πλαισίου συνεργασίας µε τους λοιπούς φορείς του συστήµατος διακυβέρνησης της χώρας (κεντρική διοίκηση περιφέρεια νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση γειτονικοί δήµοι). β. Στη διαµόρφωση και ανάπτυξη µηχανισµών διαβούλευσης και συνεργασίας µε τους τοπικούς και κοινωνικούς φορείς (επιχειρήσεις εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων σύλλογοι µη κυβερνητικές οργανώσεις). Μετά την έγκρισή του, το επιχειρησιακό πρόγραµµα συνιστά το τετραετές πρόγραµµα δράσης του δήµου και των εποπτευόµενων φορέων του, το οποίο µπορεί να αναθεωρηθεί µετά την πρώτη διετία εφαρµογής του και είναι χρονικά αντίστοιχο µε την τετραετή περίοδο θητείας των αιρετών οργάνων. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα δεν αποτελεί απλώς µια µελέτη, αλλά µια σηµαντική και σύνθετη διαδικασία για τον δήµο και τους πολίτες. Μια διαδικασία, στην οποία εµπλέκονται µε σαφώς καθορισµένο τρόπο τα αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι διοικήσεις των εποπτευόµενων φορέων, τα αρµόδια υπηρεσιακά στελέχη του δήµου και των εποπτευόµενων φορέων, οι τοπικοί φορείς και οµάδες δηµοτών, καθώς και οι φορείς του διοικητικού συστήµατος της χώρας. 9

10 Η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράµµατος οφείλει να συνδυάζει την επιστηµονική γνώση και µεθοδολογία µε την εµπειρία των αιρετών εκπροσώπων του αυτοδιοικητικού συστήµατος και των στελεχών διοίκησης αυτού. οµή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου Ιλίου περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενότητες: Τη µελέτη, διάγνωση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης. Τον προσδιορισµό των στρατηγικών στόχων. Την επιλογή των αξόνων προτεραιότητας. Τη διαµόρφωση και τον προγραµµατισµό των δράσεων. Τον οικονοµικό προγραµµατισµό. Τον προγραµµατισµό του ανθρώπινου δυναµικού. Την ανάπτυξη των µεθόδων παρακολούθησης και αξιολόγησής του. Τις διαδικασίες έγκρισης και ελέγχου της νοµιµότητας αυτού. Οι πιο πάνω διακριτές ενότητες-κεφάλαια, µε τα παραρτήµατα και τους προσαρτηµένους χάρτες αυτών, συνθέτουν το σύνολο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Ιλίου. Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης και καθηµερινής λειτουργίας του ήµου, το οποίο µετά την έγκρισή του και µέχρι την αναθεώρησή του, αφενός µεν δεσµεύει τη διαµόρφωση των ετήσιων προγραµµάτων δράσης του ήµου, αφετέρου δε διαµορφώνει το πλαίσιο λειτουργίας των αιρετών και διοικητικών οργάνων αυτού. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΛΕΤΗ, ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Γεωγραφικά Στοιχεία. Ο ήµος Ιλίου είναι ένας από τους µεγαλύτερους ήµους της υτικής Αττικής. Αποτελείται από ένα ηµοτικό ιαµέρισµα, έχει έκταση στρέµµατα και πληθυσµό κατοίκους, σύµφωνα µε την απογραφή του Απέχει οκτώ (8) χιλιόµετρα από το κέντρο της Αθήνας και συνορεύει µε τους ήµους του Περιστερίου, της Πετρούπολης, των Αγίων Αναργύρων και του Καµατερού. Ο ήµος Ιλίου µε πληθυσµιακή πυκνότητα κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο είναι µία από τις πλέον αναπτυχθείσες περιοχές της υτικής Αττικής της τελευταίας 30ετίας και αποτελεί σήµερα αξιόλογο εµπορικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου. Κέντρα επιρροής για το ήµο Ιλίου αποτελούν το Κέντρο της Αθήνας, η περιοχή του Περιστερίου και του Αιγάλεω, καθώς και οι εκατέρωθεν πλευρές της Λεωφόρου Θηβών. Κυκλοφοριακά ο ήµος Ιλίου καλύπτεται από δύο µεγάλους οδικούς άξονες, τη Λεωφόρο Φυλής και τη Λεωφόρο Θηβών. Συγκοινωνιακά συνδέεται µέσω Αστικών Συγκοινωνιών και Μετρό (Σταθµός Αγίου Αντωνίου), µε το Κέντρο της Αθήνας, το Κέντρο του Πειραιά, καθώς και µε τους ήµους της υτικής Αττικής. Η οικονοµική δραστηριότητα του ήµου Ιλίου φέρει έντονα τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής της υτικής Αθήνας. Ανάπτυξη παρουσιάζουν κυρίως οι τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών, µε έµφαση τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µικρού αριθµού απασχολουµένων και αυτοαπασχολουµένων Ιστορικά Στοιχεία. Η ιστορία του ήµου Ιλίου συνδέεται άρρηκτα µε την ιστορία της δυτικής πλευράς του Λεκανοπεδίου της Αθήνας. Σοβαρότατες ενδείξεις και στοιχεία συνηγορούν ότι η ζωή στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας αρχίζει από τη µεταλιθική εποχή. Βεβαίως τα περισσότερα αρχαιολογικά ευρήµατα που έχουν εντοπισθεί στους προϊστορικούς οικισµούς, ανάγονται κυρίως στη νεολιθική εποχή. Στο Λεκανοπέδιο των Αθηνών αυτοί οι προϊστορικοί οικισµοί αναπτύχθηκαν κοντά στους ποταµούς Ιλισό και Κηφισό. 11

12 Τόσο από τις αρχαίες γραπτές πηγές, όσο και από τα αρχαιολογικά ευρήµατα που έρχονται στην επιφάνεια, προκύπτει ότι στο δυτικό τοµέα του Λεκανοπεδίου αναπτύχθηκε πλήθος οικισµών, για την ταυτότητα των οποίων έχουµε πολύ λίγα στοιχεία, δεδοµένου ότι στην περιοχή αυτή δεν έχει γίνει καµία συστηµατική ανασκαφή. Σύµφωνα µε αρχαιολογικά ευρήµατα εικάζεται ότι στην ευρύτερη περιοχή του ήµου Ιλίου αναπτύχθηκαν οι αρχαίοι ήµοι Λευκονόης και Χολαργού. Ξένοι χαρτογράφοι το 1840, τοποθετούν στην περιοχή του ήµου Ιλίου τον αρχαίο ήµο Τρώων ή Ξυπέτης ή Ξυπετής. Μετά την κλασσική περίοδο ακολουθεί σταδιακά η κατάρρευση των Αθηνών, µε αποτέλεσµα τον µαρασµό των δυτικών ήµων του Λεκανοπεδίου, οι οποίοι όµως εξακολουθούν να υφίστανται, όπως µαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήµατα, στο κέντρο του σηµερινού Ιλίου. Κατά τη διάρκεια των αιώνων η Αττική και φυσικά και η ευρύτερη περιοχή του ήµου Ιλίου υπέστη πολλές καταστροφές και γνώρισε πολλούς κατακτητές (Ρωµαίους, Βυζαντινούς, Φράγκους, Καταλανούς). Το 1382 µ.χ. άρχισε ο εποικισµός της Αττικής από το Αρβανίτικο στοιχείο. Μεγάλες οικογένειες Αρβανιτών εγκαταστάθηκαν στην Αττική. Μεταξύ αυτών και η οικογένεια Λιώσα ή Λιόσα, η οποία έδωσε το όνοµά της στα σηµερινά Άνω Λιόσια. Το 1456 µ.χ. η Αθήνα περνά στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι διαχειρίζονται τις εκτάσεις και περιουσίες της περιοχής. Λίγο πριν το 1821, οι Τούρκοι διαβλέποντας την επερχόµενη επανάσταση άρχισαν να πωλούν τα κτήµατά τους σε Έλληνες και ξένους αγοραστές. Στην περιοχή του ήµου Ιλίου µεγάλες εκτάσεις αγοράστηκαν από τις οικογένειες Λιόση, Βουρνάζου, Κακούρη, Πανούση, Βέρδη και Ζαχαρίτσα, από τις οποίες προέρχονται και σχετικά τοπωνύµια (Μπουρνάζι, Κακουργιάνοι, Πεύκα Βέρδη, Ζαχαρίτσα). Εκτάσεις αγόρασαν επίσης στην περιοχή αυτή και οι Άγγλοι George Miles και John Williams. Το έτος 1848 το κτήµα George Miles, που βρισκόταν στον οικισµό ραγουµάνο του ήµου Ιλίου, το οποίο είχε περιέλθει στο ηµήτρη Κονταξή, αγοράστηκε από τους πρώτους Βασιλείς της Ελλάδας, οι οποίοι στη συνέχεια αγόρασαν και άλλες εκτάσεις, δηµιουργώντας ένα ενιαίο κτήµα στρεµµάτων. Το κτήµα αυτό, το οποίο ονοµάστηκε «Επτάλοφος», επειδή είχε επτά φυσικούς λοφίσκους, εξελίχθηκε σε ένα πρότυπο κέντρο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Το 1854, η βασιλική οικογένεια εγκαινίασε µια νέα έπαυλη στο κτήµα αυτό. 12

13 Η απασχόληση και διαµονή εκατοντάδων εργατών στο αγρόκτηµα, σε συνδυασµό µε την διαµονή διαφόρων αξιωµατούχων και εύπορων αθηναϊκών οικογενειών κοντά στις βασιλικές εγκαταστάσεις, προκάλεσαν τη διαµόρφωση ενός νέου οικισµού δίπλα στην περιοχή «Επτάλοφος». Έτσι, το Μάρτιο του 1858 ιδρύεται ο οικισµός «Ίλιον Τρωάς». Το ρυµοτοµικό σχέδιο του οικισµού εκπονήθηκε από βαυαρούς µηχανικούς του Όθωνα. Στους δρόµους του οικισµού δίνονται ονόµατα από την Ιλιάδα, όπως π.χ. Οδός Αχιλλέως, Πριάµου, Αγαµέµνονος, Πρωτεσιλάου, Έκτορος κ.ά. Η κεντρική πλατεία του οικισµού ονοµάζεται «Πλατεία Οδυσσέως». Από την εποχή αυτή αρχίζει πλέον η ιστορία του σηµερινού ήµου Ιλίου. Στην κεντρική πλατεία τοποθετήθηκε µία πέτρινη βρύση «Η βρύση της Αµαλίας», οικοδοµήθηκε η εκκλησία «Ευαγγελισµός της Θεοτόκου» και ιδρύθηκε και ηµοτικό Σχολείο. Η επιλογή του ονόµατος του νέου οικισµού δεν είναι τυχαία. Ελάχιστα χρόνια πριν, ευρωπαίοι χαρτογράφοι τοποθετούσαν εδώ τον αρχαίο ήµο Τρώων. Ο πρώτος πληθυσµός του µικρού χωριού, που καταγράφτηκε το1861, αριθµούσε 227 κατοίκους. Το 1862, ο Όθωνας και η Αµαλία εκδιώχθηκαν από την Ελλάδα. Η δραστηριότητα στο αγρόκτηµα «Επτάλοφος» περιορίστηκε σηµαντικά και στη συνέχεια, µε το ψήφισµα της Β Εθνοσυνέλευσης της 3 ης Ιουλίου 1863, η διαχείρισή του ανατέθηκε στο Υπουργείο Οικονοµικών. Ο οικισµός «Ίλιον Τρωάς» µετονοµάστηκε σε «Κάτω Λιόσια», ενώ πολύ συχνά αποκαλείτο «Νέα Λιόσια». ιοικητικά ο οικισµός «Κάτω Λιόσια» υπαγόταν στο ήµο Αθηναίων, ο οποίος βεβαρηµένος µε τα προβλήµατα του Κέντρου της Πόλης των Αθηνών, αγνόησε την επίλυση των αναπτυξιακών προβληµάτων της περιοχής. Ο πληθυσµός του οικισµού «Κάτω Λιόσια» µετά το 1861 αυξάνεται µε πολύ βραδείς ρυθµούς. Το 1879 αριθµούσε 372 κατοίκους, το 1889 αριθµούσε 471, το 1896 αριθµούσε 666, το 1907 αριθµούσε 801 και το 1920 αριθµούσε Τα «Κάτω Λιόσια», παρόλο που αναπτύχθηκαν µε βραδείς ρυθµούς, θα αποτελέσουν µαζί µε το Μενίδι τα «Κεφαλοχώρια» της βορειοδυτικής περιοχής των Αθηνών στα τέλη του 19 ου και στις αρχές του 20 ου αιώνα. Κατά την οκταετία , ο πληθυσµός του οικισµού αυξήθηκε εντυπωσιακά, φθάνοντας τους κατοίκους. Σταθµό στην ιστορία της εξέλιξης του χωριού αποτέλεσε η ανεξαρτητοποίησή του από το ήµο Αθηναίων. Με το Π.. της 16 ης Φεβρουαρίου 1925, «Περί αναγνωρίσεως των κοινοτήτων των συνοικισµών τινών Νοµού Αττικής και Βοιωτίας», η περιοχή αποσπάσθηκε από το 13

14 ήµο Αθηναίων και αποτέλεσε πλέον ανεξάρτητη Κοινότητα, µε την επωνυµία «Κοινότητα Νέων Λιοσίων». Στη διοικητική περιφέρεια της νέας Κοινότητας περιλαµβάνονται οι περιοχές ραγουµάνο, Μιχελή, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Γεώργιος, Άσπρα Χώµατα, Ρουπάκι, Μπουρνάζο, Γκονέα, Παλιά Εκκλησία, Άγιοι Ανάργυροι, Φλέβα, Ανάκασα, ερβιγασού, Σκουντούπι και Γεροβουνό. Επρόκειτο για µία τεράστια έκταση, που τότε συµπεριελάµβανε εκτός από την περιοχή του σηµερινού ήµου Ιλίου και το µισό περίπου Περιστέρι, το µεγαλύτερο τµήµα του σηµερινού ήµου Καµατερού και ολόκληρους τους σηµερινούς ήµους Αγίων Αναργύρων και Πετρούπολης. Πρώτος Πρόεδρος της κοινότητας φέρεται ο Στάµος Κ. Λιόσης, τον οποίο θα διαδεχθεί το 1927 ο Αθανάσιος Κ. Λιόσης. Το Νοέµβριο του 1929, την προεδρία θα αναλάβει ο Ανδρέας Καρακίτσος και θα ακολουθήσουν ο Ηλίας Χιονάκος, ο Ευάγγελος Λιόσης, ο Νικόλαος Νώε. Τα πρώτα χρόνια της κοινότητας ήταν δύσκολα. Τα σωρευµένα προβλήµατα της ύδρευσης, της άρδευσης, των υποδοµών οδοποιίας, της επέκτασης του σχεδίου πόλης, κ.ά., ήταν αδύνατον να αντιµετωπισθούν λόγω των πενιχρών οικονοµικών της Κοινότητας, µε τα οποία µετά βίας πληρώνονταν ο Κοινοτικός Γραµµατέας, ο γιατρός και ο καροµεταφορέας των σκουπιδιών. Το 1926, εγκρίθηκε η επέκταση του εγκεκριµένου, από την εποχή του Όθωνα, ρυµοτοµικού σχεδίου και το έτος 1927, για πρώτη φορά, ηλεκτροδοτούνται τα Νέα Λιόσια από τη µικρή ιδιωτική ηλεκτρική εταιρεία του ιονυσίου Σουρή. Την ίδια εποχή αρχίζει να ζωντανεύει και η ντόπια αγορά µε καφενεία, παντοπωλεία, φαρµακεία κτλ. Το 1927, αποσπάσθηκε από την κοινότητα των Νέων Λιοσίων ο οικισµός των Αγίων Αναργύρων και αναγνωρίσθηκε ως ανεξάρτητη Κοινότητα, µε αποτέλεσµα την πρώτη συρρίκνωση της περιφέρειάς της και τη δηµιουργία προστριβών για πολλές δεκαετίες. Τον Ιούνιο του 1930, εγκαθίσταται στα γραφεία της Κοινότητας το πρώτο κοινόχρηστο µαγνητικό τηλέφωνο που συνέδεε το χωριό µε την Αθήνα. Κατά τα επόµενα έτη υλοποιήθηκαν σηµαντικά έργα που αφορούσαν τον ηλεκτροφωτισµό της Κοινότητας (1934), την κατασκευή νέου δηµοτικού σχολείου, την επέκταση του νέου νεκροταφείου των Αγίων Θεοδώρων, καθώς και την οδοποιία. Η παλιά εκκλησία «Ευαγγελισµός της Θεοτόκου» γκρεµίστηκε και στη θέση της θεµελιώθηκε νέα. Την ίδια περίοδο δηµιουργείται στο χωριό και ο πρώτος Αθλητικός Σύλλογος «Αθλητική Ένωση Νέων Λιοσίων» 14

15 Την εποχή αυτή η αστυφιλία, που είχε ως αποτέλεσµα την κατακόρυφη αύξηση του πληθυσµού στην Αθήνα και συνεπώς και στην περιοχή του ήµου Ιλίου, δηµιουργεί την ανάγκη για γη και στέγη. Έτσι, η γη παίρνει τεράστια αξία και στην υτική Αττική. Η Κοινότητα Νέων Λιοσίων, κάτω από την πίεση της οικιστικής ανάπτυξης, αλλά και των επιτήδειων καταπατητών της περιοχής, αναγκάζεται να επεκτείνει το ρυµοτοµικό σχέδιο σε διάφορους οικισµούς της κοινότητας (Κηπούπολη, Βέρδη, Μυκονιάτικα, Μιχελή, Φλέβα, Άγιο Φανούριο, Μπουρνάζι, Ανθούπολη, Πύργο, Πετρούπολη). Την ίδια περίοδο, η Κοινότητα Αγίων Αναργύρων περιλαµβάνει στο ρυµοτοµικό της σχέδιο τις περιοχές Τσούµπα, Φλέβα και Ανάκασα, που µέχρι τότε ανήκαν στην Κοινότητα Νέων Λιοσίων. Το 1934, το Περιστέρι αποσπάσθηκε από το ήµο Αθηναίων και συµπεριέλαβε στη διοικητική του επικράτεια τµήµατα της Κοινότητας Νέων Λιοσίων. Το 1933, πουλήθηκε από τον Ν. Νώε και τους αδελφούς Τσουκλίδη στον εκδότη της εφηµερίδας «Εσπερινή» τεράστια έκταση, που εκτεινόταν από το Άνω Βαθύ Ρεύµα µέχρι το κέντρο της σηµερινής Πετρούπολης. Η έκταση αυτή στη συνέχεια ρυµοτοµήθηκε και πουλήθηκε σε οικόπεδα των 500 πήχεων. Την επόµενη χρονιά, άλλα 400 στρέµµατα οικοπεδοποιήθηκαν µε τον ίδιο τρόπο. Η οικιστική ανάπτυξη στο νέο αυτό συνοικισµό των Νέων Λιοσίων, που ονοµάστηκε «Πετρούπολη», ήταν ραγδαία. Το 1940, ο πληθυσµός της Πετρούπολης ανέρχεται στους 641 κατοίκους. Η περίοδος του δεν επέτρεψε τη συνέχιση των έργων ανάπτυξης στα Νέα Λιόσια που είχαν ξεκινήσει την προηγούµενη δεκαετία. Από τη µία πλευρά οι κατακτητές και η κατοχή και από την άλλη ο εµφύλιος πόλεµος θα αποτελέσουν τροχοπέδη στην ανάπτυξη της περιοχής. Πρόεδρος της κοινότητας όλη αυτήν την περίοδο και µέχρι το 1948 ήταν ο Ευάγγελος Λιόσης. Ο πληθυσµός του χωριού κατά το έτος 1949 ανέρχονταν σε κατοίκους. Το 1946, ο συνοικισµός «Πετρούπολη» αποσπάσθηκε από την Κοινότητα Ν. Λιοσίων και αποτέλεσε ανεξάρτητη Κοινότητα. Το 1949 µεγάλα τµήµατα και συνοικίες των Νέων Λιοσίων, όπως η Ανθούπολη, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Ιερόθεος, θα αποσπαθούν από την κοινότητα Νέων Λιοσίων και θα προσαρτηθούν στο ήµο Περιστερίου. Έτσι, για µία ακόµη φορά, συρρικνώνεται η εδαφική περιφέρεια της Κοινότητας. Όµως, την ίδια εποχή αρχίζει η µεγάλη έκρηξη της οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής. Η κοινότητα αναγκάζεται να τροποποιήσει και να επεκτείνει το σχέδιο πόλεως σε όλους τους 15

16 οικισµούς της. Τη δεκαετία η πληθυσµιακή έκρηξη στην περιοχή γίνεται η αιτία της σχεδόν πλήρους οικοπεδοποίησης των εναποµεινασών εκτάσεων της Κοινότητας. Ο πληθυσµός, που το 1951 ανέρχονταν σε κατοίκους, το έτος 1961 έφτασε τους κατοίκους, δηλαδή αυξήθηκε κατά 482%. Σε όλη αυτή την περίοδο, η κοινότητα προσπαθεί, µε τα πενιχρά της έσοδα, να κατασκευάσει τα κύρια έργα υποδοµής που ήταν απαραίτητα για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της. Έτσι, ξεκίνησε την κατασκευή δικτύου ύδρευσης, συνδέθηκε µε το δίκτυο της ΕΗ και αγόρασε κάδους απορριµµάτων, καθώς και απορριµµατοφόρο αυτοκίνητο. Το 1959, ιδρύθηκαν πέντε νέα δηµοτικά σχολεία και το πρώτο γυµνάσιο Νέων Λιοσίων. Επίσης, ιδρύθηκε αθλητικό σωµατείο υπό την επωνυµία «Εκδροµικός και Ποδοσφαιρικός όµιλος, Ολυµπιακός Νέων Λιοσίων». Τον Απρίλιο του 1963, µε το Β. ιάταγµα 212, η Κοινότητα Νέων Λιοσίων προάγεται σε «ήµο Νέων Λιοσίων». Πρόεδρος την εποχή που η κοινότητα προάγεται σε ήµο είναι ο Γ. Κακούρης. Στις εκλογές του 1964 εξελέγη δήµαρχος ο Αθ. Οικονόµου. Την περίοδο αυτή, ο πραγµατικός πληθυσµός ξεπερνά τους κατοίκους. Από εδώ και πέρα η ανάπτυξη της πόλης θα ακολουθήσει την ίδια πορεία µε τους άλλους ήµους του λεκανοπεδίου. Ο πληθυσµός συνέχεια αυξάνεται, γίνεται πλήρης οικοπεδοποίηση των ελεύθερων εκτάσεων και καταβάλλονται προσπάθειες για την κατασκευή έργων υποδοµής που θα µπορέσουν να δεχθούν όλο αυτόν τον πληθυσµό. Κατά την διάρκεια της χούντας , δήµαρχοι διορίστηκαν ο Γ. Κακούρης και ο. Λυκουρέσης. Το έτος 1975 εκλέγεται δήµαρχος ο Αθ. Οικονόµου και στη συνέχεια το 1979 ο Κ. Τσίγκος. Στις εκλογές του έτους 1982 εκλέγεται δήµαρχος ο Βασίλης Κουκουβίνος, ο οποίος θα επανεκλεγεί και στις επόµενες πέντε τετραετίες, δηλαδή µέχρι το Στη συνέχεια εκλέγεται ο σηµερινός ήµαρχος Νίκος Ζενέτος. Την τελευταία αυτή περίοδο υλοποιηθήκαν σηµαντικά έργα υποδοµής, το δίκτυο υδροδότησης, το δίκτυο αποχέτευσης, το οδικό δίκτυο και δηµιουργήθηκαν αθλητικά έργα, πλατείες, παιδικές χαρές, σχολεία και χώροι πρασίνου. Σήµερα, ο ήµος Ιλίου είναι µία αναπτυσσόµενη πόλη, που αναζητά τη λύση σε µια σειρά από προβλήµατα που προέκυψαν και προκύπτουν από την αύξηση του πληθυσµού και τον τρόπο εξέλιξης της δηµοτικής επικράτειας.. 16

17 Το 1994, µε το Π..300/94, που κύρωσε την Απόφαση 380/92 του ηµοτικού Συµβουλίου, ο «ήµος Νέων Λιοσίων» µετονοµάστηκε σε «ήµο Ιλίου» ηµογραφικά Στοιχεία Η εξέλιξη των δηµογραφικών στοιχείων του ήµου Ιλίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από πλευράς µεταβολής του αριθµού των εγγεγραµµένων στο δηµοτολόγιο και των απογραφέντων από την Ε.Σ.Υ.Ε., όσο και από πλευράς σύνθεσης του πληθυσµού, κοινωνικής διάρθρωσης, αλλά και εξέτασης της οικογενειακής τους κατάστασης Εξέλιξη Πληθυσµού: Στοιχεία ηµοτολογίου Στοιχεία Απογραφών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του δηµοτολογίου, ο αριθµός των εγγεγραµµένων δηµοτών στο ήµο Ιλίου κατέγραψε µια εκρηκτική αύξηση της τάξης του 1606% την περίοδο Σύµφωνα µε τον ακόλουθο Πίνακα, από 4060 εγγεγραµµένους δηµότες το 1961, τα αρχεία του ήµου Ιλίου απαριθµούν το εγγεγραµµένους δηµότες το Έτος Εγγεγραµµένοι ηµότες Πηγή: Αρχεία ηµοτολογίου ήµου Ιλίου Το ακόλουθο διάγραµµα απεικονίζει παραστατικά τη διαχρονική εξέλιξη των εγγεγραµµένων δηµοτών και ταυτόχρονα την καταγραφόµενη κατά την τελευταία 7ετία ανάσχεση των υψηλών ρυθµών αύξησης των δηµοτών. 17

18 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΗΜΟΤΕΣ Λαµβάνοντας υπόψη τα ιστορικά δεδοµένα του δηµοτολογίου, η τάση εξέλιξης του αριθµού των δηµοτών απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραµµα, σύµφωνα µε το οποίο, ο εκτιµώµενος αριθµός τους για το έτος 2020 αναµένεται να κινηθεί στα άτοµα, λαµβανοµένων υπόψη ως σταθερών των παραµέτρων που προσδιορίζουν την εξέλιξη του συγκεκριµένου αριθµού, δηλαδή το ρυθµό µεταβολής των φυσικών εισροών και εκροών του πληθυσµού, τις πολεοδοµικές παραµέτρους, τη στεγαστική διαθεσιµότητα, την ελκυστικότητα της πόλης, τις περιβαλλοντικές συνθήκες κ.ά y = 1415,4x - 3E Εγγεγραµµένοι ηµότες Παράλληλα προς την προσέγγιση των στοιχείων του δηµοτολογίου, τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (Ε..Σ.Υ.Ε.) καταγράφουν µια εξίσου εντυπωσιακή αύξηση του αριθµού του πραγµατικού πληθυσµού της περιοχής κατά τις απογραφές των ετών 1971, 1981, 1991 και Σηµειώνεται ότι το µέγεθος του απογραφέντος πραγµατικού πληθυσµού ισούται µε το 18

19 άθροισµα του αριθµού των απογραφέντων οµοδηµοτών, του αριθµού των απογραφέντων ετεροδηµοτών και του αριθµού των απογραφέντων αλλοδαπών. Σύµφωνα µε το ακόλουθο διάγραµµα, της διαχρονικής εξέλιξης του πραγµατικού πληθυσµού του ήµου Ιλίου, οι απογραφέντες από άτοµα το 1971 ανήλθαν κατά την απογραφή του 2001 σε άτοµα, καταγράφοντας µια αύξηση της τάξης του 55% περίπου. ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Πραγµατικός Πληθυσµός Πηγή: Απογραφές ΕΣΥΕ 1971, 1981, 1991, 2001 Σηµείωση: Πραγµατικός Πληθυσµός = Απογραφέντες Οµοδηµότες + Απογραφέντες Ετεροδηµότες + Απογραφέντες Αλλοδαποί Το ακόλουθο διάγραµµα εµφανίζει τη διαχρονική εξέλιξη της σύνθεσης του πραγµατικού πληθυσµού κατά τις δύο τελευταίες απογραφές της Ε.Σ.Υ.Ε., σύµφωνα µε το οποίο, διαπιστώνεται η µείωση του αριθµού των ετεροδηµοτών (-15,5%) που απογράφηκαν στην περιοχή και η σηµαντικότατη αύξηση του αριθµού των αλλοδαπών (+589%) που παρεπιδηµούσαν και απογράφηκαν στην περιοχή. Η ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Σύνολο Οµοδηµότες Ετεροδηµότες Αλλοδαποί Πηγή: Απογραφές ΕΣΥΕ 1991,

20 Το πιο πάνω γεγονός δύναται να θεωρηθεί ως ένας ουσιαστικός παράγοντας µεταβολής της πληθυσµιακής σύνθεσης της περιοχής, κατάσταση η οποία καταγράφεται αντίστοιχα σε πολλές περιοχές της δυτικής και ανατολικής πλευράς του λεκανοπεδίου της Αττικής. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω στοιχεία και σύµφωνα µε δηλώσεις επί εκτιµήσεων διαφόρων εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, στελεχών της δηµόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής, ο αριθµός του πληθυσµού που διακινείται καθηµερινά (κάτοικοι, εργαζόµενοι, επισκέπτες) στη δηµοτική επικράτεια υπερβαίνει τα άτοµα, χωρίς σε αυτόν να υπολογίζεται ο αριθµός των διακινουµένων στους µεγάλους διαδηµοτικούς οδικούς άξονες που διασχίζουν την περιοχή Σύνθεση Πληθυσµού Κοινωνική ιάρθρωση Οικογενειακή Κατάσταση. Ο ακόλουθος πίνακας, που διαµορφώθηκε από τα στοιχεία των απογραφών της Ε.Σ.Υ.Ε. των ετών 1991 και 2001 είναι αποκαλυπτικός για την εξέλιξη της ηλικιακής σύνθεσης του πραγµατικού πληθυσµού της περιοχής. ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ Ν ΣΥΝΘΕΣΗ % Ν ΣΥΝΘΕΣΗ % % ,65% ,70% -17,47% ,80% ,07% 4,32% ,90% ,58% 23,33% ,34% ,47% -7,91% > ,32% ,18% 51,24% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% 3,23% Πηγή: Απογραφές ΕΣΥΕ 1991,2001 Από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνουµε την τάση γήρανσης του τοπικού πληθυσµού, δεδοµένου ότι στη µεν ηλικιακή οµάδα 0-19 ετών καταγράφεται µια µείωση της τάξης του 17,47% για την περίοδο , ενώ αντίστοιχα για την ηλικιακή οµάδα άνω των 65 ετών διαπιστώνεται µια αύξηση της τάξης του 51,24% για την εν λόγω περίοδο. Αντίστοιχα, σηµαντική αύξηση της τάξης του 23,33% καταγράφεται στην ηλικιακή οµάδα των ετών, γεγονός όµως το οποίο µπορεί να ερµηνευθεί από την προαναφερθείσα σηµαντική αύξηση κατά 589% των απογραφέντων, κατά την ίδια περίοδο, αλλοδαπών στην περιοχή του ήµου Ιλίου. 20

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Προγραμματική Περίοδος: 2007-2010 Αθήνα Άγ. Ανάργυροι, 2008 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΙΟ ΑΝΟΙΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΙΑΣ ΙΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΙΑ ΤΟ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΙΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 2019 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ Με τον Κώδικα ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθ. Πρωτ.: 41179 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθ. Πρωτ.: 41179 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ OIKON. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Σταδίου 27 ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα Αστική πυκνότητα Άσκηση Νο 1 : Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδομία Χωροταξία Μάθημα:Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 1 Σεπτεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Αριθ. πρωτ. 23322 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 1. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σηµαντικό πρόβληµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Σάκη Καράγιωργα 22 Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Πληροφορίες : ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΚΙΛΗΣ Τηλέφωνο : 2281360800 Fax : 2281360860

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν.

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Κυρίες και κύριοι, Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Όπως όλοι ξέρουµε ο κύριος Χαν, ως Προϊστάµενος στη Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδοµικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 28/80, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΑΙΝ

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΑΙΝ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΑΙΝ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές P T & C Training & Consulting Ltd PROJECT ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΛΙΟΣΙΩΝ 117 (ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ), 104 40 e-mail: contact@project-tc.gr ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 Πρόγραµµα Σεµιναρίων για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ OIKON. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Σταδίου 27 ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Α Τρίμηνο 2015

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Α Τρίμηνο 2015 ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΛΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΛΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Α.1 Καθορισµός της στρατηγικής Η στρατηγική του ήµου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Φίλες και φίλοι συνδημότες, Εκπονούμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Αγίας Βαρβάρας για την τριετία 2012-2014. Το επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Α ΜΕΡΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα