Αχαρνές,27/08/2014. Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προς: ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αχαρνές,27/08/2014. Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προς: ΕΙΣΗΓΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτης: Κων/νος Φωτιάδης Τηλ.: (+30) Fax: (+30) Προς: Αχαρνές,27/08/2014 Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση μελών επιτροπής παραλαβής για την παροχή Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2014, σύμφωνα με τις Διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 67, του Π.Δ. 28/1980.» Κύριε Πρόεδρε, Στην παρ. 1, του άρθρου 67, του Π.Δ.28/1980 ορίζεται ότι η παραλαβή κάθε δημοτικής προμηθείας (σχετική με το ΠΔ 28/1980) εκτελείται από επιτροπή που αποτελείται από δύο δημοτικούς υπαλλήλους και ενός δημοτικού συμβούλου. Οι δημοτικοί σύμβουλοι ορίζονται από το Δημοτικού Συμβούλιο, οι δε υπάλληλοι από τον Δήμαρχο. Σε όλες τις επιτροπές, μαζί με τα τακτικά μέλη, ορίζονται και οι αναπληρωτές τους οι οποίοι πρέπει να έχουν επίσης την ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται για τα τακτικά μέλη. Με την με αριθμ. 504/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είχε ορισθεί ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής για την παροχή Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2014, ο κ. Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος με αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη Καλάργαλη. Μετά το πρακτικό εγκατάστασης του νέου Δημοτικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις Δημοτικές Εκλογές του Μαΐου 2014, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, για την αντικατάσταση των μελών της επιτροπής παραλαβής για την παροχή Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2014, σύμφωνα με τις Διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 67, του Π.Δ. 28/1980.

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτης: Π. Μπάσιος Τηλ.: (+30) Fax : (+30) Προς: Αχαρνές, 03/09/2014 Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας βενζίνης για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και τρόπος εκτέλεσής της.» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας βενζίνης, συνολικού ποσού ,71, για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και τον τρόπο εκτέλεσής της, αναλυτικά ως εξής: 1. Για τον Δήμο Αχαρνών το ποσό των ,66, που θα αντληθεί από τον Κ.Α και το ποσό των ,59, που θα αντληθεί από τον Κ.Α , προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους Για το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.)» το ποσό των ,46, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, που θα αντληθεί από τον Κ.Α προϋπολογισμού εξόδων της «ΔΗ.Φ.Α.», οικονομικού έτους Ο Συντάκτης Η Προϊσταμένη Προμηθειών Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών Παναγιώτης Μπάσιος Κων/να Βρεττού Ειρήνη Λέκκα Ο Δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτης: Κ. Φωτιάδης Τηλ.: (+30) Fax : (+30) ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς: Αχαρνές, 16/07/2014 Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και τρόπος εκτέλεσής της.» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και τον τρόπο εκτέλεσής της, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Α/Α Περιγραφή προμήθειας Κ.Α. Ποσό προϋπολογισμού 1. Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου , , , ,00 Συνολικό Ποσό: ,50

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτης: Π. Μπάσιος Τηλ.: (+30) Fax : (+30) Προς: Αχαρνές, 19/06/2014 Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας εργασιών επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών Fax και τρόπος εκτέλεσής τους.» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, για την έγκριση διενέργειας εργασιών επισκευής των φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών Fax και για τον τρόπο εκτέλεσής τους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Α/Α Περιγραφή προμήθειας Κ.Α. Ποσό προϋπολογισμού 1. Εργασίες επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών Fax , ,29 Ο Συντάκτης Η Προϊσταμένη Προμηθειών Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών Παναγιώτης Μπάσιος Κων/να Βρεττού Ειρήνη Λέκκα

5 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 28 / 04 /2014 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Επίβλεψης Έργων Συντάκτης: Πουταχίδης Γρηγόριος Τηλ.: Ηλ. Ταχ.: Επιβλέπων του έργου: Πουταχίδης Γρηγόριος Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την διάλυση σύμβασης του έργου: <<Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Θρακομακεδόνων>>. Κύριε Πρόεδρε, Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο <<Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Θρακομακεδόνων>>, με αντικείμενο εργολαβίας, την εκτέλεση εργασιών που περιγράφονται στα εγκεκριμένα τεύχη, της με αριθμό 04/2011 μελέτης που συντάχθηκε από την Δ/νση Μελετών του Δήμου Αχαρνών. Με την με αριθμό 102/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2011 που είναι ενταγμένο το έργο. Με την με αριθμό 395/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2012 που είναι ενταγμένο το έργο. Με την με αριθμό 195/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,εγκρίθηκε η μελέτη του έργου. Με την με αριθμό 692/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου. Με την με αριθμό 693/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ψήφιση πίστωσης ποσού ,00 για τη δημοπράτηση του παραπάνω έργου. Με την με αριθμό 954/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκαν τα πρακτικά εκδικάστηκε η ένσταση και κυρώθηκε η ανάθεση έργου: «Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στη περιοχή Θρακομακεδόνων» στην εργοληπτική επιχείρηση «ΧΑΛΚΕΥΣ ΑΤΕΕ» με έκπτωση 49,99% Στη συνέχεια υπογράφηκε η με αρ. πρωτ.35628/ σύμβαση με ημερομηνία περαίωσης δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή την 18 η Οκτωβρίου 2013, με ποσό σύμβασης: 593,578,36 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

6 Με την με αριθμό 350/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,εγκρίθηκε η 1 η Παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου κατά έξη μήνες (6), δηλαδή από έως τις Με την με αριθμό 95/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,εγκρίθηκε ο 1 ος ΑΠΕ και το 1 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Αχαρνών (ανταποδοτικό) Επειδή η ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η , μετά την υποχρεωτική 1 η παράταση (6) έξη μηνών, που δόθηκε στον ανάδοχο σύμφωνα με το Ν.3669/2008, άρθρο 48 παράγραφος 7 και καθότι δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του έργου, ( δεν υπήρξε ικανός αριθμός αιτήσεων για σύνδεση ακινήτων) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, ούτε υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών, χωρίς αίτηση του αναδόχου, η υπηρεσία μας προτείνει την διάλυση της με αρ. πρωτ / σύμβασης του ανωτέρω έργου. Τέλος ο κ. Πρόεδρος προτείνει τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο Γενικός Διευθυντής Γεωργακόπουλος Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 13 / 05 /2014 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Επίβλεψης Έργων Συντάκτης: Πουταχίδης Γρηγόριος Τηλ.: Ηλ. Ταχ.: Επιβλέπων του έργου: Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: 9 η Παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: <<Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Πανόραμα-Αγριλέζα-Μπόσκιζα-Αγ. Παρασκευή-Μεσονύχι του Δήμου Αχαρνών >> Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο <<Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Πανόραμα Αγριλέζα Μπόσκιζα-Αγ. Παρασκευή-Μεσονύχι του Δήμου Αχαρνών >> με αντικείμενο εργολαβίας, την εκτέλεση εργασιών που περιγράφονται στα εγκεκριμένα τεύχη, της με αριθμό 03/2010 μελέτης που συντάχθηκε από την Δ/νση Μελετών του Δήμου Αχαρνών. Με την με αριθμό 60/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (εγκριτική Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής 08ΔΤΑ/3494/2010),εγκρίθηκε η μελέτη του έργου. Με την με αριθμό 152/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής (εγκριτική Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής 08ΔΤΑ/3331/2010),εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου. Με την με αριθμό 301/2010 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής(εγκριτική Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής 08ΔΤΑ/6601/2010) εγκρίθηκε το πρακτικό της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ με μέση έκπτωση 18,17%. Στη συνέχεια υπογράφηκε η με αρ. πρωτ.52860/ σύμβαση με ημερομηνία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή την 1 η Ιουλίου 2011, με ποσό σύμβασης: 245,491,13 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Με την με αριθμό 275/ απόφαση του Δ.Σ δόθηκε η 1 η παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών κατά (04) μήνες, έως Με την με αριθμό 308/ απόφαση του Δ.Σ δόθηκε η 2 η παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών κατά (02) μήνες, έως Με την με αριθμό 6/ απόφαση του Δ.Σ δόθηκε η 3 η παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών κατά (05) μήνες, έως Με την με αριθμό 220/ απόφαση του Δ.Σ δόθηκε η 4 η παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών κατά (05) μήνες, έως Με την με αριθμό 361/ απόφαση του Δ.Σ δόθηκε η 5 η παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών κατά (04) μήνες, έως

8 Με την με αριθμό 49/ απόφαση του Δ.Σ δόθηκε η 6 η παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών κατά (05) μήνες, έως Με την με αριθμό 267/ απόφαση του Δ.Σ δόθηκε η 7 η παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών κατά (05) μήνες, έως Με την με αριθμό 493/ απόφαση του Δ.Σ δόθηκε η 8 η παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών κατά (05) μήνες, έως Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Αχαρνών Mετά από αίτηση του αναδόχου, με αρ. πρωτ. Δήμου: 38432/ και επειδή στο έργο έχουν κατασκευασθεί 1244,40 μμ. αγωγών συνδέσεων και υπολείπονται άλλα 335,60 μμ να κατασκευασθούν για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω του ότι υπάρχει ικανός αριθμός αιτήσεων για σύνδεση ακινήτων μετά την ολοκλήρωση των κεντρικών αγωγών αποχέτευσης στην περιοχή Πανόραμα του Δήμου Αχαρνών, ζητείται η παράταση του χρόνου περαίωσης κατά (05) μήνες. Κατόπιν αυτού και για να υπάρχει ομαλή και έντεχνη εξέλιξη του έργου, η υπηρεσία συμφωνεί και αποδέχεται την 9 η παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου κατά (05) μήνες από την λήξη του χρόνου της 9 ης παράτασης, (δηλ. από έως τις ) Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης. Για την Τεχνική Υπηρεσία Ο Γενικός Διευθυντής Γεωργακόπουλος Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός

9 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 22 / 05 /2014 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Επίβλεψης Έργων Συντάκτης: Αλεξάνδρα Κολοκούρη, Αναστάσιος Δαμάσκος Τηλ.: Ηλ. Ταχ.: Επιβλέπων του έργου: Αλεξάνδρα Κολοκούρη, Αναστάσιος Δαμάσκος Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Μελέτη & Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση την λήψη απόφασης έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Μελέτη & Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων». Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα "μελέτη- κατασκευή" μετά από γνωμοδότηση που λήφθηκε στην 3 η Συνεδρία της του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Η ανάθεση του έργου έγινε με την 109/2006 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Θρακομακεδόνων. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε με το 5493/ έγγραφο της πρώην Κοινότητας Θρακομακεδόνων. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ορίστηκε σε 18 ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι Εργολάβος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία «IΛΙΟΝ ΕΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» Επιβλέπουσα Μηχανικός του έργου (υλοποίησή του μέχρι το 95%) ήταν η Αποστολοπούλου Αμαλία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Ανατολικής Αττικής. Ωστόσο με την λειτουργία των Καλλικρατικών Δήμων και την κατάργηση της Τ.Υ.Δ.Κ. Ανατολικής Αττικής έγινε από τον Δήμο Αχαρνών η παραλαβή των φακέλων επίβλεψης του έργου και ορίστηκαν ως νέοι επιβλέποντες η Κολοκούρη

10 Αλεξάνδρα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. και ο Δαμάσκος Αναστάσιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. Η Χρηματοδότηση έγινε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής (σε ποσοστό 85,73%) σύμφωνα με την Α.Π. 890/05/ απόφαση ένταξης στο μέτρο 2.7 καθώς και από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (σε ποσοστό 14,27%) σύμφωνα με το Α.Π / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. Η αξία των εργασιών για το έργο είναι ,64 με ΦΠΑ βάσει του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ΑΠΕ, ο οποίος εγκρίθηκε με την με αρ. 349/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ % ΠΑΡΟΝΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΟΥ 1ΟΥ ΝΟΥ 2ΟΥ ΝΟΥ 3ΟΥ ΔΙΑΦΟΡ ΜΕΤΑΒ 4ου ΑΠΕ Σ ΑΠΕ ΑΠΕ ΑΠΕ ΕΣ ΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ , , , , , ,37-0,64 ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΑΠΡΟΒΛΕΠΤ ,00 328,06 328,06 319,06 0,00 Α ΑΘΡΟΙΣΜΑ , , , , , ,43-0,66 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣ Η , , , , ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ , , , , , ,43-0,58 ΦΠΑ , , , , ,07 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ , , , , , ,45-0,60 Στο έργο έχουν δοθεί επανειλημμένες παρατάσεις λόγω διακοπής εργασιών. Με την με αρ. 402/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών εγκρίθηκε η τελευταία παράταση εργασιών με καταληκτική ημερομηνία 31/12/2012. Η Βεβαίωση Περαίωσης εργασιών εκδόθηκε στις 31/01/2013. Η Τελική Επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον εργολάβο με το με αρ. πρωτ. Δήμου 21667/ Ωστόσο δεν εγκρίθηκε από την υπηρεσία μας λόγω λανθασμένων ποσοτήτων και επιστράφηκε στον Ανάδοχο με το με αρ. πρωτ. Δήμου 50856/ Στην συνέχεια έγινε επανυποβολή της Τελικής Επιμέτρησης από τον Ανάδοχο με αρ. πρωτ. Δήμου 64792/ και εγκρίθηκε από την Υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. Δήμου 88787/ Ο χρόνος εγγύησης για την οριστική παραλαβή του έργου έληξε στις

11 Με το με αριθμό πρωτ /43134/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συγκροτήθηκε η επιτροπή της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου. Η Επιτροπή μετέβη στις 08/05/2014 στο έργο, με τον ανάδοχο και τους επιβλέποντες και συνέταξε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 με το οποίο παρέλαβε τις εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά για όλα τα τμήματα του έργου. Η Επιτροπή προτείνει καθώς έχει παρέλθει ο χρόνος συντήρησης την οριστική παραλαβή που ορίζεται από τον Ν. 3669/2008 (άρθρο 74 και 75). Ζητείται η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Μελέτη & Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων». Ο Γενικός Διευθυντής του Δήμου Αχαρνών Νικόλαος Γεωργακόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

12 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 30/05/2014 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Επίβλεψης Έργων Συντάκτης: Κολοκούρη Αλεξάνδρα, Δαμάσκος Αναστάσιος Τηλ.: Ηλ. Ταχ.: Επιβλέπων του έργου: Κολοκούρη Αλεξάνδρα, Δαμάσκος Αναστάσιος Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή πρότυπου πειραματικού παιδικού σταθμού στη θέση Αγριλέζα του Δήμου Αχαρνών» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή πρότυπου πειραματικού παιδικού σταθμού στη θέση Αγριλέζα του Δήμου Αχαρνών». Σας αποστέλλουμε την Τελική Επιμέτρηση του έργου: «Κατασκευή πρότυπου πειραματικού παιδικού σταθμού στη θέση Αγριλέζα του Δήμου Αχαρνών» και παρακαλούμε για την συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του σύμφωνα με τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008. Για το παραπάνω έργο σας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος εγγύησης για την οριστική παραλαβή λήγει στις Α) Εργολάβος του έργου είναι η εταιρεία «ΤΕΚΑΛ Α.Ε.» Β) Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου ορίστηκαν οι: Κολοκούρη Αλεξάνδρα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. και ο Δαμάσκος Αναστάσιος, Ηλεκτρολόγος- Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Γ) Η Χρηματοδότηση έγινε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική με κωδικό MIS Η αξία των εργασιών για το έργο είναι ,12 με ΦΠΑ βάσει του 13ου Λογαριασμού.

13 Δ) Η ανάθεση του έργου έγινε με την 427/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. Ε) Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις με αρ. πρωτ. έγγραφο του Δήμου Αχαρνών. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ορίστηκε σε 18 ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι Ζ). Με την με αρ. 442/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών εγκρίθηκε μία παράταση εργασιών του έργου κατά 60 ημερολογιακές μέρες, δηλαδή έως τις 31/01/2014. Η) Με το με αρ. πρωτ. 6559/ έγγραφο του Δήμου Αχαρνών εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών του έργου. Η Τελική Επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον εργολάβο με το με αρ. πρωτ. παραλαβής 7041/ έγγραφο του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε από την Υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. 7041/ έγγραφο του Δήμου Αχαρνών. Θ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014 για την «Σύσταση επιτροπής παραλαβής» διενεργήθηκε κλήρωση για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΡΙΛΕΖΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/11. Από την κλήρωση εξήχθη ο απαιτούμενος αριθμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών και τα κληρωθέντα μέλη αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, κατά σειρά κλήρωσής τους: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Καραδήμα Μαρία ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 2. Μυλωνάς Φώτιος ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 3. Πουταχίδης Γρηγόριος ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Λαμπρινίδου Ειρήνη ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 2. Ηλιάδη Άλκηστις ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 3. Τούντα Κωνσταντίνα ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ Παρακαλούμε όπως ορίσετε δύο Δημοτικούς Συμβούλους έναν ως τακτικό και έναν ως αναπληρωματικό μέλος προκειμένου να γίνει η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου. Ο Γενικός Διευθυντής του Δήμου Αχαρνών Νικόλαος Γεωργακόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

14 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 06 / 06 /2014 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Επίβλεψης Έργων Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Αναβολή έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Κατασκευή Συλλεκτήριων αγωγών του δικτύου ακαθάρτων της Κοινότητας Θρακομακεδόνων» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ., την λήψη απόφασης, σχετικά με την αναβολή ή μη έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Κατασκευή Συλλεκτήριων αγωγών του δικτύου ακαθάρτων της Κοινότητας Θρακομακεδόνων», με αντικείμενο εργολαβίας την εκτέλεση εργασιών που περιγράφονται στα εγκεκριμένα τεύχη (Τεύχη Δημοπράτησης) της με αριθμό 325/2006 μελέτης που συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ανατολικής Αττικής. ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Με την με αριθμό 22/2005 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Θρακομακεδόνων εγκρίθηκε η μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την ΕΥΔΑΠ. Με την με αριθμό 240/2006 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Θρακομακεδόνων εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και ο τρόπος δημοπράτησης του έργου. Με την με αριθμό 52/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Θρακομακεδόνων εγκρίθηκε το πρακτικό της σχετικής δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση 40,65%. Στην συνέχεια υπογράφηκε η 4584/ σύμβαση με ημερομηνία περαίωσης 720 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή την , με ποσό σύμβασης: ,55 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

15 Με την με αριθμό 84/2009 ( ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θρακομακεδόνων χορηγήθηκε 1 η παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών έως τις 31/12/2009. Με την με αριθμό 4/2010 ( ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θρακομακεδόνων χορηγήθηκε 2 η παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών έως τις 30/06/2010. Με την με αριθμό 124/2010 ( ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θρακομακεδόνων χορηγήθηκε 3 η παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών έως τις 25/07/2010. Με την με αριθμό 151/2010 ( ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θρακομακεδόνων χορηγήθηκε 4 η παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών έως τις 02/11/2010. Με την με αριθμό 4/2010 ( ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θρακομακεδόνων εγκρίθηκε ο 1 ος ΑΠΕ. Με την με αριθμό 52/2011 ( ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών εγκρίθηκε ο 2 ος ΑΠΕ. Με την με αριθμό 7/2012 ( ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών εγκρίθηκε ο 3 ος ΑΠΕ - Τακτοποιητικός. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 02/11/2010 ενώ στις 02/12/2010 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ανατολικής Αττικής. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε αρχικά από το Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ (κωδικός ΟΠΣ και Α.Π. ένταξης 1187/ ), ενώ στην συνέχεια το έργο εντάχθηκε στο Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (κωδικός MIS και Α.Π. ένταξης 4358/ ). Με τον με αριθ. πρωτ /31951/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συγκροτήθηκε η επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου. Το πρακτικό που συντάχθηκε έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «Κατασκευή Συλλεκτήριων αγωγών του δικτύου ακαθάρτων της Κοινότητας Θρακομακεδόνων» ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,68 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ.: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ για το έργο: «Κατασκευή Συλλεκτήριων αγωγών του δικτύου ακαθάρτων της Κοινότητας

16 Θρακομακεδόνων» Οι παρακάτω : α. πρόεδρος Σπυροπούλου Μαρία Πολ. Μηχ. Δήμου Διονύσου β. μέλος Χάλαρη Λουκία Τεχν. Μηχ. ΕΥΔΑΠ γ. μέλος Μυλωνάς Φώτιος Πολ. Μηχ. Δήμου Αχαρνών δ. μέλος Αναγνωστόπουλος Παν. Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών που αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ /31951/ απόφαση της Αποκεντρ. Διοίκ. Αττικής, μεταβήκαμε σήμερα 14/04/2014 στο έργο και με τον εκπρόσωπο του εργολάβου Πολλάτο Τζανέτο της ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ όπου διαπιστώθηκαν τα εξής : 1. Η βεβαίωση περαίωσης εργασιών εκδόθηκε στις 02/12/2010. Η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 30/12/201 Ο ενώ εγκρίθηκε στις 13/4/2011. Ο χρόνος εγγύησης του έργου (15 μήνες) έληξε στις 02/03/ Επί τόπου του έργου διαπιστώθηκε ότι τα καλύμματα των φρεατίων επίσκεψης που έχουν τοποθετηθεί στο έργο σε μεγάλο ποσοστό δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Τα καλύμματα δεν εφαρμόζουν απόλυτα στα πλαίσια τους (δημιουργείται κενό και η επιφάνεια έδρασης δεν είναι απόλυτα επίπεδη), με αποτέλεσμα να ταλαντεύεται το κάλυμμα και να υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Τα συγκεκριμένα φρεάτια χρήζουν αντικατάστασης. 3. Τα ανωτέρω αποτελούν διαπιστώσεις και προηγούμενων επισκέψεων της επιτροπής στο έργο και προκύπτουν από δειγματοληπτικό έλεγχο. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η παραλαβή του έργου μέχρι την αποκατάσταση των πλημμελειών και προτείνεται η αναβολή της παραλαβή; του έργου. Ο επιβλέπων του έργου δεν παρευρέθη στη συνεδρίαση της επιτροπής αν και νομίμως είχε προσκληθεί. Ο εκπρόσωπος του αναδόχου αν και παρευρέθη αρνείται την υπογραφή του παρόντος καθώς διαφωνεί με τις αιτιάσεις της επιτροπής. Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο επιβλέπων του έργου κ. Φάτσης Στέργιος που προσκλήθηκε νόμιμα, δεν παρουσιάστηκε. Ο εκπρόσωπος του αναδόχου αρνήθηκε να υπογράψει το Πρωτόκολλο - Έκθεση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής γιατί διαφώνησε με το περιεχόμενο του και με τις αιτιάσεις της επιτροπής. Κατά του παραπάνω Πρωτοκόλλου Έκθεσης η ανάδοχος Εταιρεία υπέβαλε την 35353/ ένσταση:

17 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» - ΔΗΜΟTlΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΝΣΤΑΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», οποία εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, Αγ. Γεωργίου 29 και Α. Παπανδρέου, Τ.Κ , νομίμως εκπροσωπούμενης. ΚΑΤΑ Του από Πρωτοκόλλου - Έκθεσης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου. (Κατατίθεται μέσω της Διευθύνουσας Υπηρεσίας) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ Την μας κοινοποιήθηκε η προσβαλλόμενη πράξη. Δυνάμει αυτής, αφού διαπιστώθηκε ότι τα καλύμματα των φρεατίων επίσκεψης που έχουν τοποθετηθεί στο έργο σε μεγάλο βαθμό δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και ειδικότερα ότι δεν εφαρμόζουν απόλυτα στα πλαίσιά τους, με αποτέλεσμα να ταλαντεύεται το κάλυμμα και να υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος, προτάθηκε η αναβολή της παραλαβής του έργου. Κατά της απόφασης αυτής ασκούμε εμπροθέσμως και εν γένει παραδεκτώς την παρούσα ένσταση και ζητούμε την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης για τους εξής νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους: Β. ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΟΙ 1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Το Προκείμενο έργο περατώθηκε την , όπως προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση περαίωσης. Η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε από τον ανάδοχο την , ενώ εγκρίθηκε την Ο χρόνος εγγύησης του έργου (15 μήνες) έληξε στις Από τα άρθρα του ν. 3669/2008 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εφαρμοστέου εν προκειμένω Π.δ. 171/1987 προκύπτει ότι πληρούνται οι Προϋποθέσεις της αυτοδίκαιης προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. Ειδικότερα, ενόψει του χρόνου περαίωσης και της έγκρισης της τελικής επιμέτρησης προκύπτει ότι ήδη από έχει παρέλθει η προθεσμία της δεκαπεντάμηνης περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, λαμβανομένων υπόψιν και των συνεχών οχλήσεων του αναδόχου για την διενέργεια της παραλαβής. Μετά την συντέλεση της αυτοδίκαιης προσωρινής και οριστικής παραλαβής, επομένως, είναι απολύτως παράνομη η έκδοση του προσβαλλομένου πρωτοκόλλου. Πολλώ μάλλον δεν δύναται να νοηθεί αναβολή της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. 2. ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ. Περαιτέρω, το προσβαλλόμενο πρωτόκολλο είναι εντελώς αόριστο και στερείται της απαιτούμενης ειδικής αιτιολογίας. Αναφέρει χαρακτηριστικά η προσβαλλόμενη πράξη ότι τα καλύμματα δεν εφαρμόζουν απόλυτα στα πλαίσιά τους (δημιουργείται κενό και η επιφάνεια έδρασης δεν είναι απόλυτα επίπεδη). Αναφέρει εν συνεχεία ότι τα συγκεκριμένα (ποια όμως εννοεί ως συγκεκριμένα) φρεάτια χρήζουν αντικατάστασης. Αναφέρει, τέλος, η προσβαλλόμενη πράξη ότι τα ανωτέρω αποτελούν διαπιστώσεις και προηγούμενων επισκέψεων της επιτροπής στο έργο και προέκυψαν από δειγματοληπτικό έλεγχο.

18 Σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 3669/2008 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εφαρμοστέου εν προκειμένω Π.δ. 171/1987, η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά το σύνολο του έργου. Στην προκείμενη περίπτωση η Επιτροπή κάνει λόγο εντελώς αόριστα για «μεγάλο ποσοστό» των καλυμμάτων των φρεατίων επίσκεψης που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Δεν διευκρινίζει όμως ποιο είναι αυτό το ποσοστό (πόσα φρεάτια παρουσιάζουν πρόβλημα) και σε ποιες θέσεις ευρίσκονται τα συγκεκριμένα φρεάτια. Ρητώς μάλιστα αναφέρει η προσβαλλόμενη πράξη ότι η σχετική κρίση εξήχθη κατόπιν δειγματοληπτικού ελέγχου. Εύλογα γεννάται η απορία, όμως, πώς από έναν δειγματοληπτικό έλεγχο εξήχθη το συμπέρασμα ότι μμεγάλο ποσοστό των φρεατίων δεν πληροί κατά την άποψη της επιτροπής πάντα τις προδιαγραφές. Τούτο δε ενώ ο νόμος επιβάλλει την παραλαβή ολοκλήρου του έργου και ως εκ τούτου τον έλεγχο του συνόλου των τοποθετηθέντων φρεατίων, εργασία, η οποία, άλλωστε, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία. Η προφανής αυτή αοριστία της προσβαλλόμενης πράξης επιτείνεται από το γεγονός ότι ο ανάδοχος έχει επανειλημμένα προβεί σε όλες τις δυνατές ενέργειες προκειμένου να επιδιορθωθεί το (πάντα κατά την άποψη της Επιτροπής Παραλαβής) παρατηρούμενο πρόβλημα. Είναι, επομένως, αναγκαίος ο σαφής προσδιορισμός των φρεατίων που εμφανίζονται να παρουσιάζουν το προαναφερθέν πρόβλημα τόσο προκειμένου να δύναται και ο ανάδοχος να ελέγξει αν όντως αυτά παρουσιάζουν το φερόμενο πρόβλημα όσο και προκειμένου η Προϊσταμένη Αρχή να διαπιστώσει την σοβαρότητα του φερόμενου ως προβλήματος και να διατάξει την συνέχιση της παραλαβής ή όχι. Ο προσδιορισμός των φερόμενων ως ελαττωματικών φρεατίων δεν λαμβάνει χώρα ούτε στοιχειωδώς έστω στην προσβαλλόμενη πράξη. Ενόψει, επομένως, της πρόδηλης αοριστίας της προσβαλλόμενης πράξης και της πλημμελούς αιτιολογίας αυτής, πρέπει αυτή να ακυρωθεί προκειμένου να λάβει χώρα πλήρης έλεγχος του συνόλου των φρεατίων του έργου όπως επιβάλλει ο νόμος (και όχι δειγματοληπτικός). και να προσδιορισθούν επακριβώς τα μη πληρούντα τις προδιαγραφές φρεάτια, αν υφίστανται τέτοια. 3. ΑΒΑΣΙΜΟ ΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Περαιτέρω και επικουρικώς, η κρίση της Επιτροπής σχετικά με την μη ικανοποίηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών είναι εσφαλμένη και αβάσιμη. Τα φρεάτια που τοποθετήθηκαν στο έργο από την εταιρεία μας ελέγχθηκαν από την ίδια την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εγκρίθηκαν με το Πρόγραμμα ποιότητας του έργου, παρελήφθησαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ως υλικά επί τόπου του έργου (π.χ. 3 ος Λογαριασμός), πιστοποιήθηκαν και πληρώθηκαν με τους λογαριασμούς του έργου και ελέγχθηκαν επανειλημμένα από τον ΕΣΠΕΛ ο οποίος δεν προέβη σε καμία σχετική παρατήρηση: Τα φρεάτια αυτά αγοράσθηκαν από τις δύο δραστηριοποιούμενες στην χώρα μας επιχειρήσεις και είναι αρίστης ποιότητας. Συνοδεύονται δε από όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Υποβάλλουμε συνημμένη την πιστοποίηση των εν λόγω φρεατίων. Τα εν λόγω φρεάτια τοποθετήθηκαν ακριβώς όπως παρελήφθη καν από το εργοστάσιο κατασκευής. Εκ της κατασκευής τους τα συγκεκριμένα φρεάτια εμφανίζουν ένα ελάχιστο κενό του καλύμματος από το πλαίσιο. Εφόσον τα εν λόγω φρεάτια είναι αρίστης ποιότητας, αλλά είναι και τα μοναδικά που προσφέρονται στην αγορά με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, η κρίση της Επιτροπής για αντικατάστασή τους, ουσιαστικά είναι ανέφικτη και άνευ αντικειμένου. Σε όλη την ελληνική επικράτεια τοποθετούνται φρεάτια επισκέψεως των συγκεκριμένων εταιρειών και του συγκεκριμένου τύπου, χωρίς ποτέ να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα. Πολλώ δε μάλλον είναι ανύπαρκτος ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Η ικανοποίηση από τα εν λόγω καλύμματα των φρεατίων (τα οποία προμηθεύονται και τοποθετούνται ως έχουν και δεν κατασκευάζονται από τον ανάδοχο) του συνόλου των προδιαγραφών του έργου αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η υπηρεσία πιστοποίησε τις σχετικές ποσότητες στους λογαριασμούς του έργου. Αν αυτά δεν ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, ασφαλώς δεν θα

19 πιστοποιούνταν. Περαιτέρω, ακόμα και νέα φρεάτια να αγορασθούν είναι ιδιαίτερα πιθανό ότι θα παρουσιάζουν το ίδιο κατά την άποψη της Επιτροπής ελάττωμα (που ασφαλώς δεν είναι ελάττωμα). Επομένως η απαίτηση της Επιτροπής περί αντικατάστασης αυτών είναι αλυσιτελής. Επισημαίνουμε μετ' επιτάσεως ότι από την συγκεκριμένη αμελητέα απόσταση μεταξύ καλύμματος και πλαισίου δεν προκύπτει ο παραμικρός κίνδυνος. Συμπερασματικά τα τοποθετηθέντα φρεάτια είναι αρίστης ποιότητας και δεν παραβιάζουν καμία προδιαγραφή των συμβατικών τευχών, όπως εσφαλμένα διατείνεται η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής. Ενόψει των ανωτέρω πρέπει αυτά να παραληφθούν οριστικά. 4. ΚΑΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στην προκειμένη περίπτωση η Επιτροπή Προσωρινή και Οριστικής Παραλαβής που εξέδωσε το προσβαλλόμενο Πρωτόκολλο συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ /3/ Ο απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η απόφαση αυτή έχει εκδοθεί αναρμοδίως και ως εκ τούτου η συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έγινε μη νόμιμα. Ειδικότερα, στα άρθρα 73 και 78 του ν. 3669/2008, με τον οποίον κωδικοποιήθηκαν οι όμοιου περιεχομένου διατάξεις του ν. 1418/1984 και του π.δ. 609/1985, ορίζονται οι προϋποθέσεις προσωρινής και οριστικής παραλαβής των δημοσίων έργων. Το ως άνω άρθρο 73 του ν. 3669/2008 ορίζει στην παρ. 3 ότι : «. Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού προηγουμένως η διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης. Η επιτροπή είναι τριμελής, όταν όμως πρόκειται για σημαντικά έργα μπορεί να ορισθούν μέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη για να περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα με τη φύση του έργου. Στην επιτροπή παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, η προϊσταμένη αρχή μπορεί να περιλάβει στην επιτροπή μέλη που υποδεικνύονται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της.». Εξάλλου, το άρθρο 16 του Π.δ. 171/1987 ορίζει ότι: «Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 53 και 55 του Π.Δ. 609/1985 επιτροπές παραλαβής των έργων συνιστώνται από το Νομάρχη και αποτελούνται από ένα δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο και α) Για έργα από έως δρχ. από ένα τεχνικό διπλωματούχο ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατηγορίας ΠΕ οιουδήποτε βαθμού ή πτυχιούχο ανωτέρων τεχνικών σχολών, κατηγορίας ΤΕ οιουδήποτε βαθμού. β) Για έργα από δρχ. μέχρι δρχ. από δύο τεχνικούς διπλωματούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατηγορίας ΠΕ οιουδήποτε βαθμού του ενός από αυτούς δυναμένου να αντικατασταθεί από πτυχιούχο ανωτέρων τεχνικών σχολών, κατηγορίας ΤΕ οιουδήποτε βαθμού. γ) Για έργα από και άνω από τρεις τεχνικούς διπλωματούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατηγορίας ΠΕ οιουδήποτε βαθμού του ενός από αυτούς δυναμένου να αντικατασταθεί από πτυχιούχο ανωτέρων Τεχνικών Σχολών κατηγορίας ΤΕ οιουδήποτε βαθμού. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι τεχνικοί προέρχονται από το δημόσιο τομέα ή από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος Διατάγματος.» Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3669/2008 η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής

20 Παραλαβής ορίζεται από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών. Στο ν. 3852/201 Ο που ορίζει τις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν περιέχεται διάταξη που να παρέχει τέτοια αρμοδιότητα στο συγκεκριμένο όργανο. Η δε διάταξη του Π.δ. 171/1987 αφενός πρέπει να θεωρείται καταργημένη από την μεταγενέστερη κωδικοποίηση του ν. 3669/2008, αφετέρου κάνει λόγο για Νομάρχη, όργανο που ήδη από μακρόν έχει καταργηθεί. Σε κάθε περίπτωση η πρόβλεψη του νόμου για απόφαση νομάρχη είχε νόημα όταν υφίστατο σε επίπεδο νομού η ΤΥΔΚ κάθε νομού που χρησίμευε ως τεχνική υπηρεσία και των Δήμων που βρίσκονταν εντός της περιφέρειας του νομού. Μετά το ν. 3852/2010 καταργήθηκε η ΤΥΔΚ (εν προκειμένω του ν. Αττικής), με αποτέλεσμα να μη νοείται πλέον σχετική αρμοδιότητα σε επίπεδο κρατικού οργάνου. Συμπερασματικά ρητώς πλέον ορίζεται ότι η Προϊσταμένη Αρχή του έργου ορίζει την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής. Επομένως η Επιτροπή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη έχει συγκροτηθεί από αναρμόδιο όργανο, ήτοι τον Γεν. Γραμμ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για το λόγο αυτό πάσχει το προσβαλλόμενο Πρωτόκολλο και πρέπει να ακυρωθεί. Επιπροσθέτως, για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Παραλαβής πρέπει να ακολουθείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 διαδικασία, όπως εξειδικεύτηκε με την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/0ΙΚ (ΦΕΚ Β' 2540/ ) Υ.Α.. Εν προκειμένω δεν τηρήθηκε η σχετική διαδικασία και τα μέλη της Ε.Π.Ο.Π. δεν αναδείχθηκαν με κλήρωση. Για το λόγο αυτό, επικουρικώς προβαλλόμενο, είναι μη νόμιμη η προσβαλλόμενη πράξη. Τα ανωτέρω επιρρωνύονται από το άρθρο 61 του ν. 4257/2014 που εφαρμόζεται και εν προκειμένω, εφόσον, μέχρι την έκδοσή του δεν έχει λάβει χώρα προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό: «Οι διατάξεις του άρθρου 16 του Π.δ. 171/1987 αναδιατυπώνονται ως εξής: «Σύσταση επιτροπής παραλαβής 1. Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3669/2008 (Α 116), επιτροπές παραλαβής των έργων ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώσει την περαίωση του έργου και τη σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως στην Προϊσταμένη Αρχή και ζητήσει την παραλαβή του. Οι επιτροπές παραλαβής, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α 84), αποτελούνται από έναν δημοτικό σύμβουλο και: α) Για έργα προϋπολογισμού μέχρι και ευρώ από δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών. β) Για έργα προϋπολογισμού άνω του ευρώ από τρεις υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών. 2.α) Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο αρχαιότερος από τα μέλη των υπαλλήλων αυτής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 3669/2008. β) Ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο επιβλέπων του έργου δεν δύνανται να είναι μέλη της επιτροπής παραλαβής. γ) Στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συμμετέχει τεχνικός υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας με την κύρια κατηγορία του έργου το οποίο παραλαμβάνεται. 3. Για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) κλήρωσης. Σε

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Νόµος υπ αριθµ.... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με κωδικό πρόσκλησης 2.12 για τη θεματική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 16ο / 29-6 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002365875 2014-10-29

14PROC002365875 2014-10-29 Μελίσσια: 22/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25.450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΣΤΟ 1 Ο Ν/ΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλισης οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002708277 2015-04-16

15PROC002708277 2015-04-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελ.: 1/2015 Αρ. Πρωτ.: 6159/2015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελ.: 1/2015 Αρ. Πρωτ.: 6159/2015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 Α.Π.: 4552 Ελάτεια: 21/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Κάτω Τιθορέα Ταχ. Κώδικας: 35015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 77/2012 Αρ.Πρωτ.: 5.101 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΟΥ & 8 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Προμήθεια αυτόνομων συστημάτων επεξεργασίας νερού στο Δήμο Τήνου.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή. Προϋπολογισµού: 470.064,38 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή. Προϋπολογισµού: 470.064,38 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τ5. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Τ5. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΑΜΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα