17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-11-2006"

Transcript

1 456 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ Σήμερα τηv 27/11/2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση τo Δημoτικό Συμβoύλιo Δήμoυ Ορεστιάδας, ύστερα από τηv υπ' αριθμ / πρόσκληση τoυ Προέδρου του σύμφωvα με τα άρθρα 94, 107, 108 & 119 τoυ Δημoτικoύ και Κoιvoτικoύ Κώδικα (Π.Δ. 410/1995). Έγιvε vόμιμη απαρτία, επειδή στo σύvoλo είκoσι πέvτε (25) μελώv βρίσκovται παρόντα είκοσι (20), τα εξής: 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.) 2. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 3. ΓΑΒΡΙΚΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 4. ΓΚΡΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5. ΖΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 8. ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 12. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 13. ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ 14. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 15. ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΑΓΓΕΛΟΣ 19. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21. ΡΑΛΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 16. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 18. ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται αν και προσκλήθηκε ο πάρεδρος Χανδρά κ. Βαρδίμης Αθανάσιος. Ο Δήμαρχoς Κoς ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα για τηv τήρηση τωv πρακτικώv.

2 Εκτα κτο Έκτακ το 457 Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στυλιανός. Θέματα ημερήσιας διάταξης Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο. Καταβολή δικαιώματος παραγωγών & επαγγελματιών πωλητών για συμμετοχή σε Λαϊκές Αγορές έτους Πεζοδρόμηση της οδού Λ. Διαμαντή από το ύψος της οδού Αναγεννήσεως μέχρι το ύψος της οδού Π. Γρηγορίου. 1. Έγκριση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις Εξέταση ένστασης της Κ/Ξ Ευθυμιάδης- Μανιατέλης Γ. Ευστράτιος κατά της υπ αρίθμ / απόφασης Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Εισηγητής: ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στυλιανός 3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Προσθήκη τριών αιθουσών στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Αναγνώστου 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στις περιοχές Οινόης και Σαγήνης Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαβασιλείου Γαβριήλ 5. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Τζότζολα για την είσπραξη της χρηματοδότησης ποσού ,28, που προέρχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού για το έργο «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λύτρας Κων/νος 6. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2006 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαμιχαήλ Βασίλειος 7. Έγκριση 5 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας» οικ. έτους Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσολίδης Ιωάννης 8. Έγκριση 2 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2006 του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας.. Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ραλλούσης Κων/νος 9. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2005 του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ραλλούσης Κων/νος 10. Προσωρινή καλλιέργεια Δημοσίων κοινόχρηστων (μη δασικών) εκτάσεων για την καλλιεργητική περίοδο Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλαμπίδης Δημήτριος 11. Έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις στα πλαίσια του εορτασμού των Χριστουγέννων. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσολίδης Ιωάννης Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κ. Αναστάσιος Αναγνώστου, κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και πρότειvε τη συζήτηση τoυ θέματoς: «Καταβολή δικαιώματος παραγωγών & επαγγελματιών πωλητών για συμμετοχή σε Λαϊκές Αγορές έτους 2006».

3 458 Τo παραπάvω θέμα δεv περιλαμβάvεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/95 πρέπει vα απoφασίσετε για τη συζήτηση ή μη τoυ θέματoς. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/95 και τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ, τη συζήτηση τoυ θέματoς. Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ είπε τα παρακάτω: «Με το υπ αριθμ. Θ. 3523/ έγγραφο της Δ/νσης Εμπορίου Νομαρχίας Έβρου μας γνωστοποιήθηκε ότι για τον καθορισμό καταβολής δικαιώματος για τη συμμετοχή των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών στις Λαϊκές Αγορές του Ν. Έβρου σύμφωνα με το Ν. 3377/2005 άρθρο 5, μέχρι την έκδοση των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων ισχύουν οι προηγούμενες σχετικές αποφάσεις. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργείου, οι Δήμοι θα πρέπει να εισπράξουν το δικαίωμα συμμετοχής στις Λ. Αγορές όπως εισέπρατταν μέχρι τώρα, με την επισήμανση ότι θα υπάρξει πρόβλεψη για επιστροφή ή συμψηφισμό των χρηματικών ποσών που θα καθοριστούν με τις Υπουργικές αποφάσεις. Έτσι προτείνω μέχρι να καταβάλουν οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές που συμμετέχουν στη Λαϊκή Αγορά του Δήμου μας σε μία δόση το τέλος που καθορίζει η υπ αρίθμ. 49/2003 απόφαση Δ.Σ. κατά περίπτωση». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Παπαϊωάννου δήλωσε την αντίθεσή του για την ανάληψη της αρμοδιότητας της Λαϊκής Αγοράς από τη Νομαρχία και πρότεινε να ασχοληθεί η ΤΕΔΚ με το θέμα για να επανέλθει με τη νέα χρονιά η αρμοδιότητα στους Δήμους. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, το υπ αρίθμ. Θ. 3523/ έγγραφο της Δ/νσης Εμπορίου Νομαρχίας Έβρου και την υπ αρίθμ. 49/2003 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ορετσιάδας, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ================== Εγκρίνει την καταβολή δικαιώματος παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών για τη συμμετοχή τους στη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2006, που θα καταβληθεί σε (1) μία δόση μέχρι τις , όπως η υπ αρίθμ. 49/2003 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας καθορίζει κατά περίπτωση, μέχρι την έκδοση των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 248/2006. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κ. Αναστάσιος Αναγνώστου, κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και πρότειvε τη συζήτηση τoυ θέματoς: «Πεζοδρόμηση της οδού Λ. Διαμαντή από το ύψος της οδού Αναγεννήσεως μέχρι το ύψος της οδού Π. Γρηγορίου». Τo παραπάvω θέμα δεv περιλαμβάvεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/95 πρέπει vα απoφασίσετε για τη συζήτηση ή μη τoυ θέματoς. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/95 και τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ, τη συζήτηση τoυ θέματoς.

4 459 Το θέμα κρίθηκε κατεπείγον καθώς υπάρχει έντονο πρόβλημα στη λειτουργία του 1 ου Νηπιαγωγείου. Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ είπε τα παρακάτω: «Με το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου ζητήσαμε τη γνώμη της Τροχαίας για την πεζοδρόμηση της οδού Λ. Διαμαντή από το ύψος της οδού Αναγεννήσεως μέχρι το ύψος της οδού Π. Γρηγορίου κατά τις ώρες λειτουργίας του 1 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας. Ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να προβούμε σε μια τέτοια ενέργεια είναι ότι το κτίριο του 1 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας δεν διαθέτει αυλή και τα παιδιά υποχρεωτικά την ώρα του διαλείμματος χρησιμοποιούν για αύλειο χώρο τμήμα της οδού Λ. Διαμαντή, κινδυνεύοντας άμεσα η σωματική τους ακεραιότητα καθώς στο τμήμα του παραπάνω δρόμου παρατηρείται διέλευση και στάθμευση οχημάτων. Η Τροχαία Ορεστιάδας με το υπ αριθμ. 1016/16/60-ε / έγγραφό της μας απάντησε πως συμφωνεί με την παραπάνω πεζοδρόμηση κατά τις ώρες λειτουργίας του 1 ου Νηπιαγωγείου για να εξασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των παιδιών από τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τη σχετική σύμφωνη γνωμοδότηση της Τροχαίας Ορεστιάδας και τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. ιδ του Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ================== Εγκρίνει την πεζοδρόμηση της οδού Λ. Διαμαντή από το ύψος της οδού Αναγεννήσεως μέχρι το ύψος της οδού Π. Γρηγορίου κατά τις ώρες λειτουργίας του 1 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας, προς εξυπηρέτηση των μικρών μαθητών την ώρα του διαλείμματος, αφού το συγκεκριμένο Νηπιαγωγείο στερείται αύλειου χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα των παιδιών από τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 249/2006. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ Αναστάσιος Αναγνώστου εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις », είπε τα παρακάτω: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95 σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τηρούνται τα πρακτικά τα οποία γράφονται από την αρμόδια προς τούτο υπάλληλο. Σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τίθεται θέμα έγκρισης των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη διαδικασία αυτή θα υπάρχει η παρακολούθηση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από την αρμόδια υπάλληλο καθώς και ο τρόπος τήρησής τους. Η προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. έγινε στις (Τακτική)και κάλεσε την πρακτικογράφο να αναγνώσει τα θέματα. Κατόπιν διαβάστηκαν από την αρμόδια υπάλληλο τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την 7 η Νοεμβρίου 2006 (Τακτική), η οποία ανέφερε ότι τα είκοσι έξι (26) θέματα που συζητήθηκαν εκ των οποίων το ένα έκτακτο και οι ισάριθμες αποφάσεις που πάρθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο καταχωρήθηκαν στα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

5 460 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις (Τακτική). Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 250/2006. Κατόπιv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναστάσιος Αναγνώστου εισηγούμενος το 2 Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μαυρογενίδη Στυλιανό να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφδού έλαβε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του Π.Δ. 171/87 και την παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3263/04, η Τεχνική Υπηρεσία με το υπ αρίθμ / έγγραφό της διαβίβασε στο Δημοτικό Συμβούλιο την εισήγησή της επί της ένστασης της αναδόχου Κ/Ξίας Ευθυμιάδης- Μανιατέλης Γ. Ευστράτιος μέσα στις νόμιμες προθεσμίες και συγκεκριμένα στις Επίσης διαβίβασε την ένσταση προς γνωμοδότηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων την 8 η Νοεμβρίου με το υπ αρίθμ έγγραφό της. Το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της 23 ης Νοεμβρίου 2006, το οποίο γνωμοδότησε, αλλά η γνωμοδότηση δεν έχει έλθει στο Δήμο Ορεστιάδας». Μετά την εισήγηση του κ. Μαυρογενίδη πήρε το λόγο ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Αναγνώστου και πρότεινε την αναβολή της συζήτησης του θέματος μέχρις ότου λάβουμε επισήμως τη γνωμοδότηση». Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και τη σχετική νομοθεσία, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αναβολή συζήτησης του θέματος μέχρι την παραλαβή της γνωμοδότησης από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 251/2006. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ: «Προσθήκη τριών αιθουσών στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α.», είπε τα παρακάτω: «Με τις υπ αριθμ. 5/2006 & 219/2006 αποφάσεις τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, εγκρίθηκε η μελέτη και καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Προσθήκη τριών αιθουσών στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α.». Η Επιτροπή Διαγωνισμού συγκροτήθηκε σύμφωνα με την

6 461 υπ αρίθμ / απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας, για να διεξάγει το διαγωνισμό από την αρχή μέχρι το τέλος. Κατόπιv της αριθμ / διακήρυξης του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε κατά τo Νόμo σε τρεις εφημερίδες ήτοι στις: 1. Γενική Δημοπρασιών, 2. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ & 3. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ, πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ την 7 ην /11/2006. Στο Διαγωνισμό έλαβαν μέρος οχτώ (8) ΕΔΕ ή Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και παρέδωσαν στην επιτροπή φάκελο δικαιολογητικών. Για τους φακέλους που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό η Επιτροπή κατέγραψε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, έλεγξε τις βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ και στη συνέχεια αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές. Αφού ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι προσφερόμενες εκπτώσεις που δόθηκαν από τους διαγωνιζόμενους ΕΔΕ ή Εργοληπτικές Επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω: α/α Ονοματεπώνυμο Εκπτώσεις % 1. ΕΒΡΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. 13,00 2. Κ/Ξ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΡΕΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00 3. Κ/Ξ ΣΚΛΑΒΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27,00 4. Κ/Ξ ΡΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 16,19 5. Κ/Ξ ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 13,59 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6. Κ/Ξ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΠΑΡΟΥΣΙΔΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 31,00 7. Κ/Ξ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ 21,20 8. Κ/Ξ ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21,00 Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των πτυχίων και των δικαιολογητικών, ομαλότητας των προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας, ομόφωνα έκανε αποδεκτές στο Διαγωνισμό τις (6) έξι από τις (8) οχτώ προσφορές. Συγκεκριμένα η Επιτροπή ομόφωνα απέρριψε τις παρακάτω προσφορές: Κ/Ξ ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Δεν προσκομίστηκε αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της ιδίας Κ/Ξ για άλλο έργο που εκτελεί, το οποίο αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό του άρθρου παρ. δ. Επιπλέον τα φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας ανεκτέλεστων έργων που προσκομίστηκαν, δεν αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση ακριβών φωτοαντιγράφων με τους αριθμούς πρωτοκόλλων που τα χαρακτηρίζουν αλλά με διαφορετικούς. Κ/Ξ ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Τα αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας, που προσκομίστηκαν και για τα δύο μέλη της Κ/Ξ δεν ήταν πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, όπως προβλέπεται από το άρθρο παρ. η, αλλά απλές φωτοτυπίες. Ο νέος πίνακας κατάταξης κατά ποσοστό μειοδοσίας είναι: α/α Ονοματεπώνυμο Εκπτώσεις % 1. Κ/Ξ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΠΑΡΟΥΣΙΔΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 31,00 2. Κ/Ξ ΣΚΛΑΒΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27,00 3. Κ/Ξ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ 21,20 4. Κ/Ξ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΡΕΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00

7 Κ/Ξ ΡΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 16,19 6. ΕΒΡΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. 13,00 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων (5 ημέρες) και δεδομένου ότι στο διάστημα αυτό δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε την 16 ην /11/2006 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας και ολοκλήρωσε την προβλεπόμενη διαδικασία. Σύμφωνα με το άρθρο 4.1. της διακήρυξης του έργου η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ανάδοχος του συγκεκριμένου έργου πρέπει να είναι η Κ/Ξ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΠΑΡΟΥΣΙΔΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ με έκπτωση 31,00 % επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Παπαϊωάννου επισήμανε το μεγάλο ποσοστό έκπτωσης και δήλωσε ότι θα το ψηφίσουνε αρκεί να υπάρχει η σωστή επίβλεψη από την Τεχνική Υπηρεσία για να μην υπάρξουν κακοτεχνίες ή συμπληρωματικές εργασίες. Ο κ. Μαυρογενίδης σε απάντησή του ανέφερε ότι οι συγκεκριμένοι ανάδοχοι ανέλαβαν και εκτέλεσαν ικανοποιητικά και άλλα έργα του Δήμου και δήλωσε την πεποίθηση πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ, τηv εισήγηση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της 7 ης /11/2006, και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Προσθήκη τριών αιθουσών στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α.» σύμφωvα με τηv υπ αριθμ. 4/2006 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στην Κ/Ξ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΠΑΡΟΥΣΙΔΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ με έκπτωση 31,00% επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και εντάχθηκε στο Μέτρο 5.3 με κωδικό πράξης στο Ο.Π.Σ Συγκεκριμένα θα χρηματοδοτηθεί κατά 25% από εθνικούς πόρους και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Ο Κωδικός Συλλογικής Απόφασης είναι ΣΑΕΠ 031/3 και θα ισχύσει η έμμεση διαδικασία πληρωμών από το Π.Δ.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν. 2860/ Εξουσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα πρoβεί στηv υπoγραφή τoυ oικείoυ συμφωvητικoύ. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 252/2006. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αναγνώστου Αναστάσιος αναφερόμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαβασιλείου Γαβριήλ να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής είπε τα παρακάτω: «Η επιτροπή παρέλαβε τις εργασίες του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στις περιοχές Οινόης και Σαγήνης Ορεστιάδας», οι οποίες εγκρίθηκαν με τις αριθμ. 96/03 και 271/03 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια η επιτροπή συνέταξε το υπ αρίθμ / πρωτόκολλο

8 463 προσωρινής παραλαβής του έργου το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 53 του Π.Δ. 609/85 θα πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ως Προϊσταμένη Αρχή. Στη συνέχεια ο εισηγητής παρουσίασε αναλυτικά στους Δημοτικούς Συμβούλους το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και κάλεσε το Δ,Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή του». Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση το υπ αρίθμ / πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 53 του Π.Δ. 609/85, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει το υπ αρίθμ / πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στις περιοχές Οινόης και Σαγήνης Ορεστιάδας», όπως συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή. 2. Το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 253/2006. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κ. Αναστάσιος Αναγνώστου, κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και εισηγούμενος το 5 Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τον εισηγητή του θέματος το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λύτρα Κων/νο να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Σύμφωνα με το υπ αριθμ. ΥΔΕΠΠ/Α/ΦΙV/1742/ έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού το έργο «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2006 με τη Συλλογική Απόφαση Ε0143 ΤΡΟΠ. 0/ του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με πίστωση για το ,28 και Κωδικό Έργου: 2003 ΣΕ Το παραπάνω ποσό το εγγράψαμε στον Κ.Α του προϋπολογισμού οικ. έτους 2006 του Δήμου μετά από αναμόρφωση (σχετική είναι η υπ αρίθμ. 230/06 απόφαση Δ.Σ.). Τα χρήματα αυτά βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδας. Απαιτείται όμως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που να εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα ο οποίος με την σειρά του θα εξουσιοδοτήσει το δημοτικό Ταμία να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την είσπραξη της παραπάνω χρηματοδότησης από το Δήμο μας. Κατόπιv αυτώv ο Πρόεδρος κάλεσε τo Δημoτικό Συμβoύλιo vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά διαλoγική συζήτηση λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 235 τoυ Π.Δ.410/1995 και το υπ αρίθμ. ΥΔΕΠΠ/Α/ΦΙV/1742/ έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου ο Δήμος Ορεστιάδας να εισπράξει την επιχορήγηση, ύψους ,28, που προέρχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας». Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 254/2006.

9 464 Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης περί "Έγκρισης αvαμόρφωσης πρoϋπoλoγισμoύ οικ. έτους 2006 του Κ.Α.Π.Η. Δήμoυ Ορεστιάδας", λόγω απουσίας του εισηγητή του θέματος του Αντιπρόεδρο Δ.Σ. κ. Παπαμιχαήλ Βασίλειου είπε τα παρακάτω: «Με τηv υπ' αριθμ. 49/2006 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ ΚΑΠΗ που πάρθηκε την 1 η Νοεμβρίου 2006 έγιvε αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ οικ. έτoυς 2006 σύμφωvα με τηv oπoία o πρoϋπoλoγισμός τoυ ΚΑΠΗ έχει ως εξής: Ε Σ Ο Δ Α ,00 Ε Ξ Ο Δ Α ,00 Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ I Κ Ο 3.740,00 Σύμφωvα με τις διατάξεις τωv άρθρωv 198 και 200 τoυ Π.Δ. 410/95 τo Δημoτικό Συμβoύλιo είvαι τo αρμόδιo όργαvo για vα εγκρίvει ή όχι τηv αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ οικ. έτoυς 2006 τoυ ΚΑΠΗ και παρακαλώ vα απoφασίσoυμε σχετικά». Τo Δημoτικό Συμβoύλιo, λαβόv υπόψη τoυ τη διαλογική συζήτηση, τα στοιχεία της αvαμόρφωσης τoυ πρoϋπoλoγισμoύ οικ. έτoυς 2006 τoυ ΚΑΠΗ Δήμoυ Ορεστιάδας και τις διατάξεις τωv άρθρωv 198 και 200 τoυ Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίvει τηv υπ' αριθμ. 49/2006 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ ΚΑΠΗ Δήμου Ορεστιάδας με την οποία έγινε αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ ΚΑΠΗ, oικovoμικoύ έτoυς 2006, όπως στηv εισήγηση αvαφέρεται. 2. Η υπ' αριθμ. 49/2006 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ ΚΑΠΗ Δήμου Ορεστιάδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 255/2006. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τoν Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του συγκεκριμένου Ν.Π.Δ.Δ.. κ. Μητσολίδη Ιωάννη, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: «Με τηv υπ' αριθμ. 28/2006 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Νομικού Προσώπου «Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας» που πάρθηκε την 23 η Νοεμβρίου 2006 έγιvε η 5 η Αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ οικ. έτoυς 2006 σύμφωvα με τηv oπoία o πρoϋπoλoγισμός τoυ έχει ως εξής: Ε Σ Ο Δ Α ,17 Ε Ξ Ο Δ Α ,37 Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ I Κ Ο 1.347,80 Σύμφωvα με τις διατάξεις τωv άρθρωv 198 και 200 τoυ Π.Δ. 410/95 τo Δημoτικό Συμβoύλιo είvαι τo αρμόδιo όργαvo για vα εγκρίvει ή όχι τηv 5 η Αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ οικ. έτoυς 2006 τoυ Νομικού Προσώπου «Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας» και παρακαλώ vα απoφασίσoυμε σχετικά».

10 465 Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει επί του θέματος. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τα στοιχεία της 5 ης Αvαμόρφωσης τoυ πρoϋπoλoγισμoύ οικ. έτoυς 2006 τoυ Νομικού Προσώπου «Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας» και τις διατάξεις τωv άρθρωv 198 και 200 τoυ Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίvει τηv υπ' αριθμ. 28/2006 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Νομικού Προσώπου «Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας» με την οποία έγινε η 5 η Αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ Νομικού Προσώπου «Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας» oικovoμικoύ έτoυς 2006, όπως στηv εισήγηση αvαφέρεται. 2. Η υπ' αριθμ. 28/2006 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Νομικού Προσώπου «Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 256/2006. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τo Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο του Δ.Α.Κ.Ο. κ. Ραλλούση Κων/νο, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Με τηv υπ' αριθμ. 13/2006 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας που πάρθηκε την 14 η Σεπτεμβρίου 2006 έγιvε η 2 η Αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ οικ. έτoυς 2006 σύμφωvα με τηv oπoία o πρoϋπoλoγισμός τoυ Δ.Α.Κ.Ο. έχει ως εξής: Ε Σ Ο Δ Α ,00 Ε Ξ Ο Δ Α ,03 Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ I Κ Ο 6.230,97 Σύμφωvα με τις διατάξεις τωv άρθρωv 198 και 200 τoυ Π.Δ. 410/95 τo Δημoτικό Συμβoύλιo είvαι τo αρμόδιo όργαvo για vα εγκρίvει ή όχι τηv 2 η Αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ οικ. έτoυς 2006 τoυ Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας και παρακαλώ vα απoφασίσoυμε σχετικά. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει επί του θέματος. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τα στοιχεία της 2 ης Αvαμόρφωσης τoυ πρoϋπoλoγισμoύ οικ. έτoυς 2006 τoυ Δ.Α.Κ.Ο. και τις διατάξεις τωv άρθρωv 198 και 200 τoυ Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίvει τηv υπ' αριθμ. 13/2006 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας με την οποία έγινε η 2 η Αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ Δ.Α.Κ.Ο., oικovoμικoύ έτoυς 2005 όπως στηv εισήγηση αvαφέρεται.

11 Η υπ' αριθμ. 13/2006 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 257/2006. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 9o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τo Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο του Δ.Α.Κ.Ο. κ. Ραλλούση Κων/νο, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: «Με τηv υπ' αριθμ. 12/2006 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας που πάρθηκε την 14 η Σεπτεμβρίου 2006 εγκρίθηκε ο απολογιστικός πίνακας εσόδων εξόδων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας, οικ. έτoυς 2005, που παρουσιάζει την εξής εικόνα: Ε Σ Ο Δ Α ,71 Ε Ξ Ο Δ Α ,68 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,03 Σύμφωvα με τις διατάξεις τωv άρθρωv 198 και 200 τoυ Π.Δ. 410/95 τo Δημoτικό Συμβoύλιo είvαι τo αρμόδιo όργαvo για vα εγκρίvει ή όχι τον απολογισμό οικ. έτoυς 2005 του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας και παρακαλώ vα απoφασίσoυμε σχετικά». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Παπαϊωάννου δήλωσε πως δεν μπορεί να έχει ολοκληρωμένη εικόνα του απολογισμού καθώς από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔΑΚΟ απουσίαζαν δύο μέλη του. Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει επί του θέματος. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo, λαβόv υπόψη τoυ τα στοιχεία του απολογιστικού πίνακα εσόδων εξόδων οικ. έτoυς 2005 του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας και τις διατάξεις τωv άρθρωv 198, 200 και 223 τoυ Π.Δ. 410/95, με ψήφους 16 έναντι 6, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ================== 1. Εγκρίvει τηv υπ' αριθμ. 12/2006 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας» με την οποία εγκρίθηκε απολογισμός oικovoμικoύ έτoυς 2005 του παραπάνω Δημοτικού Νομικού Προσώπου, που παρουσιάζει την εξής εικόνα: Ε Σ Ο Δ Α ,71 Ε Ξ Ο Δ Α ,68 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,03 2. Η υπ' αριθμ. 12/2006 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

12 467 Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουρούδης, Ποτίδης, Ζελίδης, Καραγιάννης Καλούδης, Κυργιάννης και Παπαϊωάννου, διότι όπως είπε ο κ. Παπαϊωάννου δεν μπορούν να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα του απολογισμού καθώς από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔΑΚΟ απουσίαζαν δύο μέλη του. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 258/2006. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 10o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαλαμπίδη Δημήτριο να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: «Σύμφωνα με το υπ αρίθμ. 9270/ έγγραφο της η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας μας ενημερώνει ότι πρέπει να επιταχύνουμε τις προτάσεις μας για την προσωρινή καλλιέργεια έτους 2007, ώστε να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις του Νομάρχη Έβρου. Όσοι θα καλλιεργούν Δημόσιες και κοινόχρηστες (μη δασικές) εκτάσεις χωρίς να περιλαμβάνονται στις εν λόγω αποφάσεις δεν θα παίρνουν οικονομικές ενισχύσεις και επιπλέον θα θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν αυθαιρέτως τις κοινόχρηστες ή διαθέσιμες εποικιστικές εκτάσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3147/ (πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης) Συγκεκριμένα το παραπάνω άρθρο προβλέπει ανεξάρτητα από τη Διοικητική αποβολή από το αυθαίρετο, πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αγοραστικής αξίας της έκτασης κατά το χρόνο επιβολής του. Όλες οι κοινόχρηστες εκτάσεις που δεν θα καλλιεργηθούν νόμιμα, θα πρέπει να συνεργαστούμε σαν Δήμος με τις Τοπικές Ενώσεις Αγροτικών Συν/σμών ώστε να δηλωθούν σαν κοινόχρηστα βοσκοτόπια, προκειμένου να αποκτήσουν χαρτογραφικό υπόβαθρο (με δεκατριψήφιο αριθμό) και ονομασία της τοποθεσίας, ώστε να παίρνουν νόμιμα οι κτηνοτρόφοι μας τις διάφορες επιδοτήσεις λόγω ύπαρξης βοσκοτόπων. Όπως όλοι γνωρίζουμε σύμφωνα με το υπ αρίθμ. 3036/ έγγραφό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το αριθμ. 6919/ έγγραφό της Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας από την καλλιεργητική περίοδο όλες οι προσωρινές καλλιέργειες θα παραχωρούνται με αποφάσεις Νομάρχη για ένα έτος. Η διαδικασία θα γίνεται όπως παρακάτω: Τα Τοπικά Διαμερίσματα, οι οικισμοί του Δήμου μας και το Δημοτικό Συμβούλιο θα προτείνουν τους ενδιαφερόμενους με τις εκτάσεις που καλλιεργεί ο καθένας. Στη συνέχεια η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού πάρει τις προτάσεις και τις αξιολογήσει, θα προβεί στη διαδικασία έκδοσης των αποφάσεων του Νομάρχη. Όσες από τις εν λόγω εκτάσεις δε θα είναι τακτοποιημένες με απόφαση Νομάρχη και κατέχονται αυθαίρετα, τότε οι καταπατητές θα υποστούν τις νόμιμες συνέπειες (επιβολή προστίμου, διοικητική αποβολή, στέρηση επιδοτήσεων). Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Διαμερισμάτων κάνουν γνωστά με ονομαστική κατάσταση τα στοιχεία όσων προβαίνουν στη χρήση κοινόχρηστης έκτασης κατά την καλλιεργητική περίοδο Επίσης σύμφωνα με το υπ αρίθμ. 201/ έγγραφο του Αγρονομείου Ορεστιάδας προστίθενται στην υπ αρίθμ. 310/05 απόφαση Δ.Σ. άλλα 11 ονόματα που αφορούν την καλλιεργητική κοινόχρηστη έκταση (αρδευτικής και ξηρικής) περιοχής Ορεστιάδας. Στη συνέχεια ο εισηγητής ανέγνωσε τα ονόματα των δημοτών που προβαίνουν στην καλλιέργεια κοινόχρηστης έκτασης. Μετά το τέλος της εισήγησής ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίζει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του, το υπ αρίθμ. 9270/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας, το αρίθμ. 3036/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το υπ αρίθμ. 201/ έγγραφο του

13 468 Αγρονομείου Ορεστιάδας και τις ονομαστικές καταστάσεις των δημοτών που προβαίνουν στην καλλιέργεια κοινόχρηστης έκτασης, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Προτείνει στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας όλες οι προσωρινές καλλιέργειες των Δημοτικών Διαμερισμάτων και των οικισμών της Περιφέρειας του Δήμου Ορεστιάδας να παραχωρηθούν με αποφάσεις Νομάρχη στους ενδιαφερόμενους για την καλλιεργητική περίοδο Αναλυτικά: Α) Κατά το τρέχον καλλιεργητικό έτος θα προβούν στη χρήση κοινόχρηστης έκτασης (αρδευτικής και ξηρικής) οι κάτωθι αγρότες στις περιοχές Κλεισσούς και Οινόης: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΙΝΟΗΣ-ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ ΚΑΛ.ΠΕΡ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΦΜ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΕ Μ. Α.Δ.Τ. 1. ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΡΗΣΤΟΣ) Κ. ΟΙΝΟΗ 5,5 Π 2. ΑΛΗΟΓΛΟΥ ΕΜΙΝ (ΑΛΗΣ) ΟΡΕΣΤΟΥ 5,5 Π 3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΤΡ/ΛΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 250 5,5 Π 4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ[ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ] ,5 Π Χ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) ΛΑΧΑΝΑ 45 4,0 Π 6. ΑΠΟΣΤΟΛΤΖΙΚΗ ΖΩΗ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) ΟΡΕΣΤΟΥ 46 5,5 Π 7. ΒΑΓΓΕΛΤΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ 142 4,0 Π Ι ΒΑΓΓΕΛΤΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΤΘΑΙΟΣ) ΖΑΡΙΦΗ 172 5,5 Π Λ ΒΕΡΑΤΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 5,5 Π 10. ΒΕΡΑΤΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 195 5,5 Π 11. ΒΟΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ ] ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 29 5,5 Π 12. ΒΟΣΝΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ (ΣΥΖ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ) ΑΔΡ/ΠΟΛΕΩΣ Κ ΤΕΡΜΑ 5,5 Π 13. ΒΟΥΡΒΟΥΡΗΣ ΜΠΑΧΑΡΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΕΡΜΑ 5,5 Π 14. ΓΕΩΡΓΙΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 75 5,5 Π Λ ΓΕΩΡΓΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 77 5,5 Π Μ ΓΕΩΡΓΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 150 5,5 Π 17. ΓΕΩΡΓΙΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 73 5,5 Π 18. ΓΕΩΡΓΙΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ 217 5,5 Π Ξ ΓΙΑΝΤΣΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ [ΘΕΟΧΑΡΗΣ] Κ. ΟΙΝΟΗ 5,5 Π Λ ΓΚΕΡΓΚΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ [ΓΕΩΡΓΙΟΣ] Π Ν ΔΕΜΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) ΑΘ.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ 140 5,5 Π 22. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΕΣΤΗΣ) ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ Κ. ΟΙΝΟΗ 5,5 Π 23. ΔΟΓΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) ΑΔΡ/ΠΟΛΕΩΣ Π 24. ΔΟΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 31 5 Π 25. ΔΟΞΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΦΙΛΙΠΠΟΣ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ Κ. ΟΙΝΟΗ 5,5 Π 26. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΡΥΦΩΝ) ΟΙΝΟΗ 5,5 Π Ε

14 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΟΡ/ΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ 5,5 Π 28. ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ [ΓΕΩΡΓΙΟΣ] Β.ΟΛΓΑΣ 13- Λ Κ.ΟΙΝΟΗ 5,5 Π 29. ΖΕΛΕΣΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΟΔΥΣΣΕΑΣ) Κ. ΟΙΝΟΗ 5,5 Π Ε ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ- Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 5,5 Π 31. ΗΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) Κ. ΟΙΝΟΗ 3 Π Κ ΚΑΖΑΛΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΧΑ ΧΡΗΣΤΟΥ) ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 190 5,5 Π 33. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΟΣ) ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 236 5,5 Π 34. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΟΣ) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 209 5,5 Π 35. ΚΑΡΑΔΑΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ] ΠΙΝΔΟΥ 4 5,5 Π Ξ ΚΑΡΑΚΟΛΙΑΣ ΑΔΑΜ (ΧΡΗΣΤΟΣ) Β.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 35-Κ.ΟΙΝΟΗ 5,5 Π 37. ΚΑΡΑΚΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) Κ. ΟΙΝΟΗ 5,5 Π 38. ΚΑΡΑΝΤΑΗ ΜΑΡΙΑ (ΧΑ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 190 5,5 Π 39. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ) ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ Π 40. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 260 5,5 Π 41. ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (ΒΟΥΛΚΟΣ) ΚΥΠΡΟΥ 11 5,5 Π 42. ΚΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΗΛΙΑΣ) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Π 43. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΑΔΡ/ΠΟΛΕΩΣ Π 44. ΚΟΜΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΑΔΡ/ΠΟΛΕΩΣ Π 45. ΚΟΤΕΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 153 3,5 Π 46. ΚΟΤΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ,5 Π 47. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΙΟΡΔΑΝΗΣ) Π 48. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 5,5 Π 49. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 260 5,5 Π 50. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) Κ. ΟΙΝΟΗ 5,5 Π 51. ΚΥΜΠΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΥΜΕΩΝ) ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 138Α 5 Π 52. ΚΥΜΠΑΡΗΣ ΣΙΜΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Π 53. ΚΥΡΚΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34 5,5 Π 54. ΛΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 139 5,5 Π Ι ΛΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΤΣΑΛΔΑΡΗ 5 5,5 Π 56. ΛΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΚΙΛΚΙΣ 13 3 Π 57. ΛΟΥΚΑΡΙΔΗΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ (ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΕΡΜΑ-Κ. ΟΙΝΟΗ 5,5 Π 58. ΛΟΥΚΑΡΙΔΟΥ ΣΥΡΜΩ [ΝΙΚΟΛΑΟΣ] ΑΔΡ/ΠΟΛΕΩΣ 251 5,5 Π Ι ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ Π 60. ΜΑΝΤΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) Κ. ΟΙΝΟΗ 5,5 Π 61. ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΗΛΙΑΣ) ΖΑΡΙΦΗ 65 6 Π 62. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ 5,5 Π

15 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ Π 64. ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Π 65. ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 243-Κ. ΟΙΝΟΗ 5,5 Π 66. ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ Π 67. ΜΕΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Λ Π 68. ΜΗΤΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ-Κ. ΟΙΝΟΗ 5,5 Π 69. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΑΔΡ/ΠΟΛΕΩΣ 177 5,5 Π 70. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΟΥΛΑ [ΓΕΩΡΓΙΟΣ] ΖΑΡΙΦΗ 195 5,5 Π Ι ΜΙΛΚΟΝΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ (ΗΛΙΑΣ) ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 97 3 Π 72. ΜΟΛΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΧΑ. ΛΕΟΝΤΑΡΗ) ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 130 5,5 Π 73. ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΑΓ. ΘΑΟΔΩΡΩΝ Π 74. ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 5 Π 75. ΜΠΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 198-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5,5 Π 76. ΜΠΟΡΙΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ [ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ] ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 5,5 Π Ζ ΜΩΡΙΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ Ρ ,5 Π 78. ΜΩΡΙΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΚΥΠΡΟΥ 7 5,5 Π Ε ΜΩΡΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ Π 80. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΤΕΦΑΝΟΣ) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 5,5 Π 81. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΑΔΡ/ΠΟΛΕΩΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 5,5 Π 82. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ) ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΡΜΑ 4 Π 83. ΝΙΚΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ 219 5,5 Π 84. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΟΡΕΣΤΟΥ 37 5,5 Π 85. ΠΑΛΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) ΑΔΡ/ΠΟΛΕΩΣ127 5 Π 86. ΠΑΛΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΧΑΡΙΛΑΟΣ) ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 254 2,5 Π 87. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 201 5,5 Π 88. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) Β ΠΑΡ. ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 2 5,5 Π Λ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΙΝΤΕΦΩ (χα ΙΩΑΝΝΗ) Κ. ΟΙΝΟΗ 5,5 Π 90. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 25 (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) 3 Π 91. ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 25 2,5 Π 92. ΠΕΤΡΕΣΗ ΣΟΦΙΑ (χα ΗΛΙΑ) ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 193 5,5 Π 93. ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 254 5,5 Π 94. ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΕΠΙΠΛΑ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) Κ. ΟΙΝΟΗ 3 Π 95. ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55 5,5 Π

16 ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΕΤΡΟΣ) ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 3 Π 97. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 148 5,5 Π 98. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ) Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 148 5,5 Π 99. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΚΥΠΡΟΥ 13 3 Π 100. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΤΣΑΛΔΑΡΗ 1 5,5 Π 101. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΤΣΑΛΔΑΡΗ 1 5,5 Π 102. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50 5,5 Π Ι ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΖΑΡΙΦΗ Π 104. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΠΕΤΡΟΣ) Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 154 5,5 Π 105. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ Π 106. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΕΤΡΟΣ) Κ. ΟΙΝΟΗ 5,5 Π 107. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ [ΙΩΑΚΕΙΜ] Π 108. ΠΟΛΥΛΟΓΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) Κ. ΟΙΝΟΗ- ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 5,5 Π 109. ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΜΗΝΑΣ (ΦΩΤΙΟΣ) ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 110. ΠΟΣΤΟΛΤΖΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) Π ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 191 5,5 Π 111. ΡΑΛΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΡΑΛΛΗΣ) Κ. ΟΙΝΟΗ 5,5 Π 112. ΡΕΤΣΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Π 113. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΑΔΡ/ΠΟΛΕΩΣ 244 5,5 Π 114. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 164 5,5 Π 115. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΑΔΡ/ΠΟΛΕΩΣ 192- Κ. ΟΙΝΟΗ 3 Π 116. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 115 5,5 Π 117. ΣΙΑΦΚΟΥ ΤΡΙΑΔΑ [ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ] Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 33 5,5 Π Ε ΣΙΔΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ 5 Π 119. ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΑΔΡ/ΠΟΛΕΩΣ 187 5,5 Π 120. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) ΚΥΠΡΟΥ 10 5,5 Π 121. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΩΤΙΟΣ) ΑΔΡ/ΠΟΛΕΩΣ 241 5,5 Π Ζ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΑΔΡ/ΠΟΛΕΩΣ 200 5,5 Π 123. ΣΚΕΡΛΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ Π 124. ΣΚΕΡΛΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ) ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ Π 125. ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) ΑΔΡ/ΠΟΛΕΩΣ Π 126. ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΚΙΛΚΙΣ 39 3 Π 127. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)) ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 329 5,5 Π 128. ΣΤΑΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ- ΣΟΛΩΝΟΣ 3 Π 129. ΣΤΑΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΒΕΝΕΤΗΣ) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 205 5,5 Π 130. ΣΤΑΙΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΕΝΕΤΗΣ) ΓΡΑΜΜΟΥ 7 5,5 Π Ζ ΣΤΑΙΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΠΙΝΔΟΥ 3 5,5 Π 132. ΣΤΑΙΚΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 90 3 Π

17 ΣΤΑΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ [ΧΡΗΣΤΟΣ] ΣΟΛΩΝΟΣ 24 5,5 Π Ν ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΛΕΩΝΙΔΑΣ)) ΑΔΡ/ΠΟΛΕΩΣ 223 5,5 Π 135. ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΕΤΡΟΣ) ΤΣΙΜΙΣΚΗ 23 5,5 Π 136. ΣΤΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) Β.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 31-Κ. ΟΙΝΟΗ 5,5 Π 137. ΣΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΑΝΙΗΛ) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47-Κ. ΟΙΝΟΗ 5,5 Π 138. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) Κ.ΟΙΝΟΗ 5,5 Π 139. ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΣ) Κ.ΟΙΝΟΗ 5,5 Π 140. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 198 8,5 Π 141. ΣΤΑΦΥΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 176 5,5 Π 142. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 49 Κ (ΧΡΗΣΤΟΣ(ΚΑΦΕΝΕΙΟ)) 5,5 Π 143. ΣΤΟΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) ΤΣΑΛΔΑΡΗ 5 5,5 Π 144. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΣΤΕΦΑΝΟΣ) ΑΔΡ/ΠΟΛΕΩΣ Π 145. ΤΖΕΓΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 5,5 Π 146. ΤΖΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ [ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ] ΑΔΡ/ΠΟΛΕΩΣ 196 5,5 Π Μ ΤΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ [ΜΟΣΧΟΣ] ,5 Π Ξ ΤΟΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ-Μ) Π.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 139 5,5 Π Ρ ΤΟΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΛΑΧΑΝΑ 13 5,5 Π Λ ΤΟΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ [ΓΕΩΡΓΙΟΣ] Ξ Τ ΤΟΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΖΑΡΙΦΗ 81 5,5 Π 152. ΤΟΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 139 5,5 Π 153. ΤΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ& ΜΑΡΙΑ) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 18 5,5 Π 154. ΤΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ& ΧΡΥΣΗ) Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 5,5 Π 155. ΤΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΝ/ΤΗΣ & ΣΟΦΙΑ) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 31 5,5 Π 156. ΤΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΣ) ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 200- ΤΣΑΛΔΑΡΗ 5,5 Π 157. ΤΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ [ΣΤΕΡΓΙΟΣ] ΑΔΡ/ΠΟΛΕΩΣ 175 5,5 Π Π ΤΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚ0ΛΑΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΚΥΠΡΟΥ 4 5,5 Π 159. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ 207 5,5 Π 160. ΤΟΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 368 5,5 Π Μ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 31 3 Π 162. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΕΝΤΣΙΟΣ) ΚΥΠΡΟΥ 9 5,5 Π 163. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 5,5 Π Λ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 92-Κ. ΟΙΝΟΗ 5,5 Π 165. ΤΡΑΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΑ. ΠΕΤΡΟΥ) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 207 5,5 Π 166. ΤΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 207 5,5 Π 167. ΤΡΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 213 5,5 Π 168. ΤΣΑΜΠΑΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΣΟΛΩΝΟΣ 22 5 Π Λ ΤΣΑΝΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ 236 5,5 Π

18 ΤΣΙΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 5,5 Π 171. ΤΣΙΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΗΛΙΑΣ) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Π 172. ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (ΠΑΝΤΑΖΗΣ) Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Π 173. ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ (ΜΠΑΡΑΧΟ)) ΕΜΜ. ΡΗΓΑ 5,5 Π 174. ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 51- ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 5,5 Π 175. ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) Κ. ΟΙΝΟΗ 5,5 Π 176. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) ΖΑΡΙΦΗ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΙΟ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ)) Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16 5,5 Π ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ Π 178. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΛΑΧΑΝΑ 55 3 Π Ι ΤΥΡΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΑΔ.ΚΟΡΑΗ 36 10,5 Π 180. ΦΡΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 56 5 Π 181. ΦΡΑΓΓΟΥ ΕΛΕΝΗ [ΘΕΟΔΩΡΟΣ] Κ. ΟΙΝΟΗ 5,5 Π Ι Β) Κατά το τρέχον καλλιεργητικό έτος θα προβούν στην καλλιέργεια κοινόχρηστης έκτασης (αρδευτικής και ξηρικής) οι κάτωθι αγρότες στην περιοχή Ορεστιάδας: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΦΜ ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧ ΣΤΡΕΜ. Π/Ξ 1 Αλήογλου Εμίν του Αλή ,00 Π Ι Αμαξόπουλος Αναστάσιος του Αντωνίου ,00 Π Ε Βαρσαμακίδου Ελένη του Αντωνίου 20,00 Ξ 4 Γκιοκολίδης Σωτήριος του Προδρόμου ,00 Π Ξ Γκρεκίδου Μαρία του Βασιλείου ,00 Ξ Ζ Δαρίδου Ευθυμία σύζ. Κων/νου ,00 Π Ε Καδογλίδης Ιωάννης του Χρήστου ,50 Ξ Ν Καδόγλου Μαρία του Πέτρου ,50 Π Λ Καϊσίδου Αγάπη σύζυγος Καζαλτζή ,00 Π Σ Καραγιάννη Αναστασία του Αθανασίου 11,00 Π 11 Καραγιάννη Βασιλική του Αθανασίου 2,50 Π 12 Κουκουσούδης Ευάγγελος του Γεωργίου ,00 Ξ Μ Κουρτίδης Απόστολος του Ιωάννη 20,00 Π 14 Μάντης Δημήτριος του Αντωνίου ,00 Π Σ Μανωλίδης Γεώργιος του Παναγιώτη ,00 Ξ Χ Μητολίδου Όλγα του Ηλία 20,00 Ξ 17 Μπαμπαναράκη Σύρμω του Πέτρου ,00 Ξ Ι Μπαμπαναράκης Γεώργιος του Δημητρίου ,00 Ξ Χ Μπιμπισίδου Ελένη του Ευκλείδη 20,00 Ξ 20 Μπραϊκούδης Δανιήλ του Δηνητρίου ,50 Ξ Π Μπραϊκούδης Στέφανος του Παναγιώτη ,00 Ξ Π Παζαρίδου Αναστασία σύζ. Σωτηρίου ,50 Π Ε Πελεκανούδη Χρυσή του Αθανασίου 20,00 Ξ 24 Περεντίδης Κων/νος του Ιωάννη ,00 Ξ Ξ Πετρακίδου Μαρία χήρα Σταύρου ,00 Π Π

19 Ρουσίδης Βασίλειος του Ιωάννη ,00 Ξ Ρ Σιάνογλου Ιωσήφ του Αναστασίου ,00 Ξ Ρ Σιδεράς Γεώργιος του Αλεξάνδρου Α ,00 Π Λ Σιδερίδου Μαρία του Δημητρίου ,00 Π Π Στάϊκογλου Αναστάσιος του Βασιλείου 18,00 Π 31 Στάϊκογλου Χρήστος του Βασιλείου 20,00 Π 32 Στάικογλου Βασίλειος του Χρήστου ,00 Π Σ Σταυρίδης Κων/νος του Σταύρου ,00 Ξ Σ Σταυρίδης Σταύρος του Κων/νου ,00 Ξ Ι Σταυρίδου Άννα του Θεοδώρου Δ ,00 Ξ Σ Τοπαλίδης Δημήτριος του Σιδέρη ,00 Π Τ Τσιομπανίδης Ιωσήφ του Γεωργίου 20,00 Ξ 38 Τσολακίδης Βασίλειος του Χρήστου ,00 Π Χ Τσολακίδης Γεώργιος του Βασιλείου ,00 Π Λ Τσολακίδης Δημήτριος του Βασιλείου ,00 Π Ν Τσομπανίδης Χρήστος του Μιχαήλ ,00 Π Ζ Χαματίδης Ιωάννης του Δημητρίου ,00 Ξ Ρ Χαματίδης Βασίλειος του Δημητρίου ,00 Π Ρ Χατζόπουλος Αθανάσιος του Βασιλείου 6,00 Π Γ) Κατά το τρέχον καλλιεργητικό έτος προέβησαν στη καλλιέργεια κοινόχρηστης έκτασης (αρδευτικής και ξηρικής) οι κάτωθι αγρότες στην περιοχή Ν. Χειμωνίου: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΦΜ ΣΤΡ ΑΔΤ 1 Αργυριάδου Ευαγγελία (Περικλής) Α ,0 Π Σ Βλαδενίδης Αναστάσιος (Οδυσσέας) Α75-449/ ,0 Π Ε Α75-324/ ,0 Π 3 Βλαδενίδης Κων/νος (Οδυσσέας) Α75-449/ ,0 Π Ζ Γκαϊδατζής Στέφανος (Αθανάσιος) Α ,0 Π Ρ Γκακίδης Θωμάς (Αθανάσιος) Δ33-368/ ,5 Ξ Ζ Ζαφειριάδης Χρήστος (Αναστάσιος) Α ,0 Π Π Ζάχαρης Κων/νος (Νικόλαος) Α75-120/ ,0 Π Κ Θεοδωρακόπουλος Δημήτριος (Χρήστος) Α75-125/ ,0 Π Ι Θεοδωρίδης Πασχάλης (Θεόδωρος) Α75-699/ ,5 Π Σ Θεοχαρίδου Χρυσή (Ιωάννης) Α ,0 Π Ι Ζαχάκης Πολυζώης (Αργύριος) Α ,0 Π Κ Κανλίδης Σταύρος (Γεώργιος) Α ,5 Π Σ Καρακελίδου Ειρήνη (Χρήστος) Σ / ,0 Ξ Ν Κελίδου Σύρμω (Αθανάσιος) Α ,0 Π Ξ Κεσκινίδης Απόστολος (Γεώργιος) Α75-323/ ,7 Π Ν Κεσκινίδης Πασχάλης (Θωμάς) Α ,0 Π Σ Κεσκινίδης Πασχάλης (Θωμάς) Α75-449/ ,0 Π Σ Κεσκινίδης Πασχάλης (Θωμάς) Α ,5 Π Σ Κεσκινίδης Πασχάλης (Θωμάς) Α ,0 Π Σ Κεσκινίδης Στέργιος (Χαρίλαος) Α75-279/ ,0 Π Π Κυριαζοπούλου Ευαγγελία (Παύλος) Α75-120/ ,5 Π Ι Κυρτσοπούλου Χρυσή (Χρήστος) Α75-125/ ,0 Π Ε

20 Λιολιοσίδου Θεοδώρα (Θεόδωρος) Α ,0 Π Ε Μαλασίδου Ζηνοβία (Θεόδωρος) Α75-481/ ,0 Π Κ Α75-489/ ,5 Π 22 Μαρουλίδου Ραλλή (Ευθύμιος) Α75-125/ ,0 Π Σ Μπακαλίδου Δήμητρα (Στυλιανός) Σ ,5 Ξ Ι Μπιμπισίδου Κατίνα (Δημήτριος) Α75-697/ ,0 Π Ι Νταλακίδης Νικόλαος (Κων/νος) Α ,5 Π Π Σ / ,0 Ξ Σ / ,0 Ξ Α75-449/ ,0 Π 26 Πασχαλίδης Ανέστης (Χρήστος) Α ,0 Π Π Σαπαρίδου Σοφία (Χρήστος) Α ,0 Π Μ Συναπίδης Θεόδωρος (Σταύρος) Σ / ,0 Ξ Ρ Σ / ,0 Ξ Σ / ,0 Ξ 29 Συναπίδης Πασχάλης (Βασίλειος) Σ / ,0 Ξ Χ Σ / ,0 Ξ Σ / ,0 Ξ Σ / ,5 Ξ 30 Τσαρόπουλος Νικόλαος (Χρήστος) Α75-448/ ,5 Π Σ Φυδανίδης Αθανάσιος (Κων/νος) Α75-464/ ,5 Π Ε Δ) Κατά το τρέχον καλλιεργητικό έτος θα προβούν στη καλλιέργεια κοινόχρηστης έκτασης (αρδευτικής και ξηρικής) οι κάτωθι αγρότες στην περιοχή Μ.Δοξιπάρας: ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Μ.ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ [ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ] ΣΤΡΕΜ. ΞΗΡΙΚΑ 2 ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ [ΣΥΜΕΩΝ] ΣΤΡΕΜ. ΞΗΡΙΚΑ 3 ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ [ΧΡΗΣΤΟΣ] ΣΤΡΕΜ. ΞΗΡΙΚΑ 4 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [ΣΙΔΕΡΗΣ] ΣΤΡΕΜ. ΞΗΡΙΚΑ 5 ΜΗΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ [ΣΤΑΥΡΟΣ] ΣΤΡΕΜ. ΞΗΡΙΚΑ 6 ΜΠΑΜΠΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ [ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ] ΣΤΡΕΜ. ΞΗΡΙΚΑ 7 ΜΠΟΥΡΓΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ [ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ] ΣΤΡΕΜ. ΞΗΡΙΚΑ 8 ΧΑΡΑΚΟΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ [ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ] ΣΤΡΕΜ. ΞΗΡΙΚΑ 9 ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ [ΣΤΑΥΡΟΣ] ΣΤΡΕΜ. ΞΗΡΙΚΑ Ε) Κατά το τρέχον καλλιεργητικό έτος θα προβούν στη χρήση κοινόχρηστης έκτασης (αρδευτικής και ξηρικής) οι κάτωθι αγρότες στην περιοχή Βάλτου (ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ): Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Φ.Μ. ΠΟΤ.- ΣΤΡΕΜ. ΞΗΡ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Α.Δ.Τ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 1 (ΧΡΗΣΤΟΣ) ,5 ΞΗΡΙΚΑ Δ34/954 ΤΟΥΡΚ.ΜΝΗΜΑΤΑ Ζ ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 [ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ] ,6 ΞΗΡΙΚΑ Δ34/1063 ΑΜΠΕΛΟΡΕΜΑ Ε

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 3 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 03-02-2004 Σήμερα τηv 03/02/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Έκτακτη συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004

12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004 Σήμερα τηv 29/06/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo

Διαβάστε περισσότερα

9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005

9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 323 9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005 Σήμερα τηv 29/6/2005 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 11 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 2 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-01-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 33 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 9-03-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005

17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005 Σήμερα τηv 20/12/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 15 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-08-2001 Σήμερα τηv 30/08/2001 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004

6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004 Σήμερα τηv 30/03/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005

4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005 69 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005 Σήμερα τηv 1/3/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006

16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006 415 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006 Σήμερα τηv 7/11/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 Σήμερα τηv 30/09/2003 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002

8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002 Σήμερα τηv 28/05/2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004 Σήμερα τηv 29/01/2004 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενημέρωση για τις υπ αρίθμ. 41/04 και 73/04 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

1. Ενημέρωση για τις υπ αρίθμ. 41/04 και 73/04 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ================== 57 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-02-2006 Σήμερα τηv 13/02/2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημοτικό Κατάστημα συvήλθε σε Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

8o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-05-2005

8o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-05-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 287 8o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-05-2005 Σήμερα την 31/5/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:80 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007

5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007 130 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007 Σήμερα τηv 13/03/2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18), δηλαδή: ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03 /29-02-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 4 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Παραχώρηση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου», είσοδο έξοδο οχημάτων - σε ιδιωτική θέση στάθμευσης (παρκινγκ), (16 αιτήσεις).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Παραχώρηση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου», είσοδο έξοδο οχημάτων - σε ιδιωτική θέση στάθμευσης (παρκινγκ), (16 αιτήσεις). ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2010 Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 334 / 2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Παραχώρηση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου», είσοδο έξοδο οχημάτων - σε ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 1 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 28 η τoυ µηvός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 13/28-09-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα τηv 20/02/2003 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 155 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-03-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-03-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 108 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/17-02-2015 τακτικής συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3. ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4. ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3. ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4. ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-06-2002 Σήμερα τηv 25/06/2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 166 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 9 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 254 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 53 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012. 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012. 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 2/2012 Απόσπασμα από το 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

13 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016

13 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 21 ης Ιουνίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.227/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004

14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004 Σήμερα τηv 13/07/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 86/2012 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 11/2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-12-2009 Στην Ορεστιάδα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 31 η τoυ µηνός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /2001 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-01-2001 Σήμερα τηv 30/01/2001 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 18 /19-12-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπηρεσιών Δήμου Ορεστιάδας Υπηρεσία - Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Εσωτ. E-mail

Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπηρεσιών Δήμου Ορεστιάδας Υπηρεσία - Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Εσωτ. E-mail Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπηρεσιών Δήμου Ορεστιάδας Υπηρεσία - Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Εσωτ. E-mail Γραμματεία Δημάρχου Τηλεφωνικό κέντρο Δήμου 2552350300 300 Γραφείο Δημάρχου 2552350301 301 Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 17/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας. Κύρκου Κυριάκος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα. Νάνου Ανθούλα 3 Παπαχρήστου Νικόλαος

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας. Κύρκου Κυριάκος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα. Νάνου Ανθούλα 3 Παπαχρήστου Νικόλαος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 13/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου Αριθμ. Απόφασης 228/2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19.08.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 7/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 7/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 7/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 26/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς

Σελίδα 1 από 6 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 16 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 23 ης Ιουνίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 158/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

27 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2016

27 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 27 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 29 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.409/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 6 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-05-09 Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 12 η τoυ µηvός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 598 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 10/31 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 10/31 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 10/31 Οκτωβρίου 2014 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩ10-8. ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών κτηµάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010.

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩ10-8. ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών κτηµάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-04-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 380 / 2011 ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 1/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:76/2012 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 18 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 18 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 18 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΩΩΡΩ-Ω40. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 5/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.

ΑΔΑ: ΒΙΙΩΩΡΩ-Ω40. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 5/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 5/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αριθ. Αποφ. 83/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων 1 ου τριμήνου

Διαβάστε περισσότερα

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1661/2-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 37 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 286/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 286/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 286/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 26 /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.30/25-11-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 26 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 21 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.387/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 103/2015 ΔΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/28-4-2015 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 6/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 6/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 6/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 15 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-10-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 370/2013 Θέμα 2 ο : Ενδεχόμενη καταπάτηση τμήματος αγροτικού δρόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 8 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 26/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 26/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 26/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 23/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 23/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 23/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

11 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016

11 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 07 ης Ιουνίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.207/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα