ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2009"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2009 Αθήνα Μάιος 2010

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Όραµα-Αποστολή-Αξίες Οργανωτική οµή Κανονισµός Προσωπικού Κώδικας εοντολογίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Προβολή Εκδηλώσεων ωρεές σε Κοινωνικούς Φορείς Υποστήριξη Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Παροχή Μειωµένου Κοµίστρου σε Ειδικές Κοινωνικές Οµάδες ηµοτικές Συγκοινωνίες - Συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Εκπαίδευση Επιµόρφωση Εφαρµογή Συστηµάτων Ποιότητας Υγιεινή και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας Εθελοντική Αιµοδοσία Βράβευση Τέκνων Εργαζοµένων Άδειες Προσωπικού Άλλες Παροχές στο Προσωπικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Ανακύκλωση προϊόντων Προγράµµατα Οικολογικής Οδήγησης Προµήθειες Λεωφορείων Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων Χρήση Φυσικού Αερίου ιαχείριση αποβλήτων Κατασκευή «Πράσινων Ταρατσών» ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ & ΑΜΕΑ Πληροφόρηση Επιβατών Πληροφόρηση από το ιαχείριση Αιτηµάτων και Καταγγελιών Επιβατικού Κοινού Ενίσχυση Χρηστών Ποδηλάτων ράσεις για Βελτίωση της Ασφάλειας των Επιβατών Εξυπηρέτηση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑΜΕΑ) Νυκτερινή λειτουργία Αστικών Συγκοινωνιών...32 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

3 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΣΑ 01/01/ /12/2009 Καθηγητής ηµήτριος Τσαµπούλας Μη Εκτελεστικό Μέλος Πρόεδρος.Σ. 01/01-31/12/09 Γεώργιος Πανδρεµένος Αβραάµ Γούναρης Ανδρέας Παλευρατζής Ασοβέρ Ευθύµιος Μπακογιάννης Αλεξάνδρα Έβερτ Εκτελεστικό Μέλος.Σ. /νων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος.Σ /νων Σύµβουλος Μέλος.Σ. Εκτελεστικό Μέλος.Σ. Μέλος.Σ. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.Σ Μέλος.Σ. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.Σ 06/03-31/12/09 01/01-05/03/09 01/01-08/04/09 09/04-31/12/09 07/04-10/05/09 11/05-31/12/09 07/04-10/05/09 11/05-31/12/09 Παναγιώτης Κοττέας Μη Εκτελεστικό Μέλος.Σ 07/04-31/12/09 ηµήτριος Μαραβέλιας Μη Εκτελεστικό Μέλος.Σ 07/04-31/12/09 Ανδρέας Κολλάς Μη Εκτελεστικό Μέλος.Σ. Εκπρόσωπος Εργαζοµένων Άγγελος Ρουχωτάς Μη Εκτελεστικό Μέλος.Σ. Εκπρόσωπος Εργαζοµένων 01/01-31/12/09 01/01-31/12/09 Βασιλική Σπηλιωτοπούλου Εκτελεστικό Μέλος.Σ. 01/01-06/04/09 Νικόλαος Κουρέτας Εµµανουήλ Λογοθέτης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.Σ. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.Σ. 01/01-06/04/09 01/01-06/04/09 Παναγιώτης Νικολακέας Μη Εκτελεστικό Μέλος.Σ. 01/01-06/04/09 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

4 Κύριοι Μέτοχοι, Από την θέση του Προέδρου & ιευθύνοντος Συµβούλου έχω την τιµή να παρουσιάσω την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας για την περίοδο από 1/1 έως 31/12/2009. Επιθυµώ να επισηµάνω ότι η ηµεροµηνία ανάληψης των καθηκόντων µου έπεται του διαστήµατος της προαναφερθείσας περιόδου, αλλά η παρουσίαση των πεπραγµένων αποτελεί καθήκον µου δεδοµένης της συνέχειας στην διοίκηση της Εταιρείας. Η έκθεση του 2009 για την Εταιρική Υπευθυνότητα, παρουσιάζει την προσέγγιση και τις πρωτοβουλίες του Οµίλου ΟΑΣΑ σε θέµατα περιβάλλοντος, στις σχέσεις µε την κοινωνία, µε το προσωπικό, καθώς και µε το επιβατικό κοινό. Με βάση τα πεπραγµένα της προηγούµενης χρονιάς έµφαση δόθηκε από τον ΟΑΣΑ και τους ΕΦΣΕ σε θέµατα περιβάλλοντος. Η προµήθεια 320 νέων λεωφορείων τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ολοκληρώθηκε, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προ- µήθεια 200 λεωφορείων φυσικού αερίου. Έργα όπως η δηµιουργία «πράσινων ταρατσών», η χρήση φωτοβολταϊκών συστηµάτων, τα προγράµµατα οικολογικής οδήγησης, κ.α. συµβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος, καθώς και της εικόνας των αστικών συγκοινωνιών. Η προβολή από τον Όµιλο κοινωνικών µηνυµάτων συνεχίστηκε, παράλληλα µε την υποστήριξη της διενέργειας κοινωνικών και αθλητικών εκδηλώσεων, µε τη διάθεση λεωφορείων και υπηρεσιών και δροµολόγηση ειδικών γραµµών. Συνεχίστηκαν οι δράσεις ανάπτυξης του προσωπικού µε τη διοργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων και την έναρξη των διαδικασιών πιστοποίησης των υπηρεσιών του Οµίλου κατά ISO. Αδιάλειπτο και το ενδιαφέρον για το προσωπικό µε την υλοποίηση προγραµµάτων πρόσθετης ασφάλισης, το ενδιαφέρον για την οικογένεια και την οικονοµική στήριξη σε ειδικές καταστάσεις. Τέλος οργανώθηκαν δράσεις για την εξυπηρέτηση και την πληροφόρηση των επιβατών και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, διαχείριση παραπόνων, προσβασιµότητα σταθµών, 24ωρη λειτουργία δικτύου, κ.α.). ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

5 Κύριοι Μέτοχοι, Γνωρίζουµε ότι έχουµε πολλά ακόµη να κάνουµε στον τοµέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Κεντρικό µας στόχο για το 2010 θα αποτελέσει η ανάληψη πρωτοβουλιών που θα συµβάλλουν στην περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη και την περαιτέρω ενσωµάτωση της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην καθηµερινή λειτουργία του Οµίλου. Καλούµε όλους που µπορούν να συµβάλουν προς την κατεύθυνση της βιώσιµης κινητικότητας, της διαφύλαξης του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος στις πόλεις, αλλά και της βελτίωσης των σχέσεων των εταιριών συγκοινωνιακού έργου µε την κοινωνία και τους εργαζόµενους, να ενώσουν τις δυνάµεις τους µαζί µας. ηµήτριος Ι. ηµητρίου Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

6 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όµιλος OAΣΑ, αναγνωρίζοντας την έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας ως µείζονος σηµασίας, ενσωµατώνει τις αρχές της τόσο στη στρατηγική του, όσο και στην καθηµερινή λειτουργία του. Οι βασικοί άξονες της πολιτικής Εταιρικής Υπευθυνότητας του Οµίλου αντανακλούν τους πολλαπλούς ρόλους του ως διαχειριστή των συγκοινωνιακών µέσων, εργοδότη, υπεύθυνου εταιρικού πολίτη αλλά και φορέα προστασίας του περιβάλλοντος. H έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας υποδηλώνει την ισόρροπη αντιµετώπιση της οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης της λειτουργίας των επιχειρήσεων και βασίζεται στο τρίπτυχο της οικονοµικής ανάπτυξης, της βιωσιµότητας και της κοινωνικής συνοχής. Τα δεδοµένα του 2009 ήταν κατά γενική οµολογία τελείως διαφορετικά εκείνων των προηγούµενων ετών: το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον επιδεινώθηκε και η οικονοµική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε. Παράλληλα, οι κοινωνίες ήρθαν αντιµέτωπες µε φαινό- µενα, όπως την αυξηµένη οικονοµική αβεβαιότητα και την ανησυχία απώλειας θέσεων εργασίας. Παράλληλα τα περιβαλλοντικά θέµατα απαίτησαν δραστική αντιµετώπιση και διεθνή συντονισµό ενεργειών. Στα πλαίσια αυτά η έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας αποκτά διαρκώς µεγαλύτερη σηµασία εντός της ΕΕ αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο και αποτελεί µέρος της συζήτησης για την παγκοσµιοποίηση, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιµη ανάπτυξη εξελισσόµενη διαρκώς, ώστε να συµπεριλάβει και τη συνεργασία µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών για τη θέσπιση προτύπων, τη συστηµατική παρακολούθηση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των διαδικασιών κοινωνικού ελέγχου, που χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις. Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία εκδίδεται για τρίτη συνεχόµενη φορά, παραθέτει τις δράσεις όλων των εταιριών του Οµίλου (ΟΑΣΑ, ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ & ΗΛΠΑΠ) σε κοινωνικά θέµατα, θέµατα προσωπικού, περιβάλλοντος καθώς και σε ειδικά θέµατα εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού κατά τη διάρκεια του έτους Επισηµαίνεται ότι, η συγκεκριµένη έκδοση αφορά στη χρονική περίοδο Ιανουαρίου- εκεµβρίου 2009, περιλαµβάνοντας και ορισµένες δράσεις που συνεχίζονται από προηγούµενα έτη. ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

7 2 ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Στις αρµοδιότητες της ανώνυµης εταιρίας Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Άρθρο 1, Ν. 2669/98) ανήκουν ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός, η οργάνωση, ο συντονισµός, ο έλεγχος και η παροχή του συγκοινωνιακού έργου µε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών. Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή αρµοδιότητας του ΟΑΣΑ γίνεται µε τα παρακάτω µέσα από τις Εταιρίες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ, Άρθρο 14, παρ. 3β, Ν. 3297/ 2004). Λεωφορεία, Εταιρία Θερµικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.) Τρόλεϊ, Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.) Τρεις (3) γραµµές µετρό: o Γραµµή 1, Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι Αθηνών - Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.) o Γραµµές 2 και 3, Αττικό Μετρό Εταιρία Λειτουργίας (Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε.) Τρεις (3) γραµµές τραµ, ΤΡΑΜ Α.Ε. Γραµµές προαστιακού σιδηροδρόµου, Γενική ιεύθυνση Προαστιακών Μεταφορών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Οι εταιρίες ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ και ΗΣΑΠ είναι θυγατρικές του ΟΑΣΑ, µαζί µε τον οποίο αποτελούν τον Όµιλο ΟΑΣΑ, ενώ οι εταιρίες ΑΜΕΛ και ΤΡΑΜ είναι θυγατρικές της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Την εποπτεία όλων των φορέων του Συστήµατος Αστικών Συγκοινωνιών της Αττικής ασκεί το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων. Οι µετοχές της ΟΑΣΑ Α.Ε. ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό ηµόσιο, το οποίο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς (α) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, (β) Οικονοµικών και (γ) Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων. Για την υλοποίηση του έργου του, ο ΟΑΣΑ συνεργάζεται στενά µε τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις στην περιοχή αρµοδιότητάς του, όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη. ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

8 Χάρτης Περιοχής Ευθύνης ΟΑΣΑ Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά λειτουργικά µεγέθη του Οµίλου ΟΑΣΑ (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ) κατά το έτος ΕΘΕΛ ΗΣΑΠ ΗΛΠΑΠ Έσοδα* (σε ) Επιβατική Κίνηση Εκτελεσθέν έργο (οχηµατοχιλιόµετρα) Οχήµατα (31/12/2009) Απασχολούµενο Προσωπικό (31/12/2009) *: Στα ποσά δεν εµπεριέχεται ΦΠΑ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

9 3 OΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3.1 Όραµα-Αποστολή-Αξίες Πρωταρχικός στόχος του Οµίλου ΟΑΣΑ αποτελεί η αξιοπιστία, η συνέπεια και η ταχύτητα στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών. Καθηµερινό µέληµα αποτελεί η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των υπηρεσιών του σε συνδυασµό µε τη διαρκή προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της φιλοσοφίας και στρατηγικής του Οµίλου και εκφράζεται στο Όραµα, την Αποστολή και τις Αξίες µας. Όραµα Όραµα του Οµίλου αποτελεί η παροχή ολοκληρωµένων συγκοινωνιακών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη ποσοτικά και ποιοτικά εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού της Πρωτεύουσας. Κύριος στόχος είναι να γίνουν τα ηµόσια Μέσα Μεταφοράς τα κύρια µέσα καθηµερινής µετακίνησης των κατοίκων της Πρωτεύουσας περιορίζοντας τη χρήση των ατο- µικών µέσων µεταφοράς. Αποστολή Επιδίωξη του ΟΑΣΑ αποτελούν: η δηµιουργία ενός συστήµατος αστικών συγκοινωνιών που θα συµβάλλει στην οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της πόλης. η εξασφάλιση των προϋποθέσεων ανάπτυξης του Οµίλου και η πλήρη ενσωµάτωση της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην καθηµερινή λειτουργία η µεγιστοποίηση της αξίας του ανθρώπινου δυναµικού αναπτύσσοντας περαιτέρω τις δυνατότητες και τις δεξιότητες των εργαζοµένων Αξίες Οι αξίες ενός Οργανισµού αποτελούν το βασικό υπόβαθρο για τη λειτουργία του και καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο προσπαθεί να πετύχει τους στόχους του. Αποτελούν βασικές αρχές, οι οποίες διαχέονται στην καθηµερινή λειτουργία του Οργανισµού και καθορίζουν τους κανόνες ορθής συµπεριφοράς του. Με σκοπό την υλοποίηση του οράµατος, οι βασικές αξίες του οµίλου ΟΑΣΑ συνοψίζονται στις εξής: παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας µε κοινωνική ευαι- ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

10 σθησία και σεβασµό στον πολίτη - χρήστη συµβολή στην συνεχή αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος συµµετοχή του στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης και αρ- µονικής ζωής στην πόλη, µε σεβασµό στη διαφορετικότητα των κατοίκων της διαχείριση των οικονοµικών και υλικών πόρων που του εµπιστεύεται η πολιτεία µε σύνεση και διαφάνεια δηµιουργία φιλικού και δηµιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος εντός του οποίου οι εργαζόµενοι στις αστικές συγκοινωνίες αξιοποιούν τις δυνατότητές τους, απολαµβάνουν ίσων ευκαιριών και εξελίσσονται αξιοκρατικά, χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις συνεργασία και συµπληρωµατική λειτουργία µε όλους τους συγκοινωνιακούς φορείς ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών στην Αττική ενεργητική συµµετοχή στην αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδιαίτερα στα θέµατα ενέργειας, περιβάλλοντος, επικοινωνίας και πληροφορικής υιοθέτηση υψηλών προτύπων ποιότητας, δεοντολογίας και ηθικής συ- µπεριφοράς 3.2 Οργανωτική οµή Τα όργανα διοίκησης του ΟΑΣΑ είναι το ιοικητικό Συµβούλιο (το οποίο αποτελείται από εννέα µέλη, δύο εκ των οποίων είναι εκπρόσωποι των εργαζοµένων). Το ιοικητικό Συµβούλιο ( Σ) είναι το Ανώτατο ιοικητικό και το κατ εξοχήν αποφασιστικό όργανο του Οργανισµού και είναι αρµόδιο να εποπτεύει και να ασκεί έλεγχο σε κάθε θέµα που αφορά στην οργάνωση, στη διοίκηση, στη λειτουργία, στη διαχείριση της περιουσίας και γενικά στη δραστηριότητα και στις επιδιώξεις του Οργανισµού. Ο ιευθύνων Σύµβουλος αποτελεί το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισµού, και προΐσταται ιεραρχικά όλων των Υπηρεσιακών Μονάδων και του προσωπικού. Επίσης διευθύνει και εποπτεύει την τρέχουσα διοίκηση, διαχείριση και διεξαγωγή των υποθέσεων και εργασιών του Οργανισµού και γενικότερα κατευθύνει τις δραστηριότητες και το έργο των Υπηρεσιών του. Στο διάγραµµα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η υφιστάµενη οργανωτική διάρθρωση του ΟΑΣΑ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

11 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

12 3.3 Κανονισµός Προσωπικού Κώδικας εοντολογίας Οι κανόνες που διέπουν τη διαχείριση του προσωπικού του ΟΑΣΑ ρυθµίζονται από τον Κανονισµό Προσωπικού (Ν. 2669/1998), ο οποίος είναι κοινός για όλες τις εταιρίες που αποτελούν τον Όµιλο ΟΑΣΑ (πλην των ΗΣΑΠ). Ο κανονισµός ρυθµίζει τις σχέσεις και τους όρους απασχόλησης του προσωπικού. Ενδεικτικά ζητήµατα που ρυθµίζονται µε τον Κανονισµό είναι τα ακόλουθα: ιάκριση & κατηγορίες προσωπικού Προσλήψεις - Προϋποθέσεις προσλήψεων Μεταθέσεις - Αποσπάσεις Άδειες και εκπαίδευση προσωπικού Αµοιβές προσωπικού - Πρόσθετες αµοιβές - Αµοιβή για εξαιρετικές πράξεις Γενικές Υποχρεώσεις Προσωπικού Ειδικά καθήκοντα Επισηµαίνεται ότι, σε εφαρµογή των απαιτήσεων του Ν. 3429/2005, βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης νέος Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του ΟΑΣΑ και νέος Κώδικας εοντολογίας. 4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Η κοινωνική υπευθυνότητα αναπτύσσεται και εφαρµόζεται µέσα από ένα σύστηµα αξιών, στόχων και δράσεων που διέπουν τη διακυβέρνηση του Οµίλου και οι οποίες συµβάλλουν στη διατήρηση και προστασία του κοινωνικού ιστού. Ο Όµιλος εφαρµόζει ένα µοντέλο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σκοπός του οποίου είναι η βιώσιµη ανάπτυξη του Οµίλου, σε συνδυασµό µε την ευηµερία όλων όσων επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του. Για τον Όµιλο, η ευηµερία της κοινωνίας είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την αναπτυξιακή πορεία του Οµίλου. Ο Όµιλος ενισχύει το ρόλο του ως «κοινωνικός εταίρος» µέσω της προώθησης εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, χορηγιών, δωρεών κλπ. Ορισµένες από τις κυριότερες κοινωνικές δραστηριότητες των εταιριών του Οµίλου παρουσιάζονται παρακάτω. ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

13 4.1 Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Τα ΗΛΠΑΠ έχοντας θέσει ως βασικές προτεραιότητες την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος δηµιούργησαν ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα ασφαλούς και οικολογικής µετακίνησης: «Τρόλεϊ: ΜεΛύση για την Πόλη». Το πρόγραµµα εστιάζει σε θέµατα ασφαλούς και οικολογικής µετακίνησης, καθώς και εξοικείωσης µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και απευθύνεται σε µαθητές, Ε & ΣΤ τάξης δηµοτικών σχολείων της Αθήνας και του Πειραιά. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει προβολή και παρουσίαση υλικού µέσα σε τρόλεϊ από εκπαιδευµένους οδηγούς των ΗΛΠΑΠ, συζήτηση - ερωτήσεις, επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των ΗΛΠΑΠ και στην αίθουσα της τηλεµατικής και τέλος βόλτα µε τρόλεϊ. Επιπλέον, διανέµεται στους µαθητές: το βιβλιαράκι «Με λύση για την Πόλη», πρωτότυπο έντυπο υλικό µε οδηγίες για τον επιβάτη του τρόλλεϋ, καθώς και δωράκια από το «ΜεΛύση» όπως Τ-shirts, στυλό, αυτοκόλλητα κλπ. Οργανωµένες επισκέψεις µαθητών στο Μουσείο της Ιστορίας του Ηλεκτρικού Σιδηρόδροµου καθώς και ξεναγήσεις στο εργοστάσιο επισκευής και συντήρησης συρµών, πραγµατοποίησαν κατά τη διάρκεια του 2009 και οι ΗΣΑΠ. 4.2 Προβολή Εκδηλώσεων Με σκοπό τη στήριξη κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της υγείας, του πολιτισµού, του περιβάλλοντος, του εθελοντισµού κ.ά και προκειµένου να γίνει γνωστή η δράση τους και να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία, κατά τη διάρκεια του έτους 2009 αναρτήθηκαν αφίσες σε οχήµατα των εκτελεστικών φορέων (χωρίς καµία αµοιβή). Τα ΗΛΠΑΠ το 2009 προώθησαν θέµατα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος µέσα από την εφηµερίδα τους «ιαδροµές», η οποία εκδίδεται και διανέµεται σε τρίµηνη βάση µέσα από τα τρόλεϊ και τα εκδοτήρια Αθηνών Πειραιώς, µε σκοπό την κινητοποίηση των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος. ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

14 4.3 ωρεές σε Κοινωνικούς Φορείς Η ΕΘΕΛ το 2009 µε σκοπό τη στήριξη του Συλλόγου «Χαµόγελο του Παιδιού» διέθεσε για δεύτερη συνεχή χρονιά στο σύλλογο για τις µετακινήσεις των εθελοντών και του προσωπικού του ένα λεωφορείο, το οποίο φιλοξενείται και συντηρείται στις εγκαταστάσεις της ΕΘΕΛ στον Αγ. Ι. Ρέντη. Επιπλέον, το 2009 η ΕΘΕΛ ενίσχυσε τη Στέγη Γερόντων του Ιερού Ναού Αγ. Αντωνίου Περιστερίου µε την παροχή 40 δωροεπιταγών (των 50 η καθεµία από σούπερ µάρκετ) και 50 συσκευασιών κρασιών. 4.4 Υποστήριξη Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων H Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Μετακίνησης µε κεντρικό σύνθηµα «Βελτιώνω το κλίµα στην Πόλη µου» υπογράµµισε τη σηµασία των τοπικών προσπαθειών για την αντι- µετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην προώθηση εναλλακτικών τρόπων µεταφοράς και µετακίνησης, όπως η ποδηλασία, το περπάτηµα και οι δηµόσιες συγκοινωνίες, καθώς και η έξυπνη χρήση των αυτοκινήτων όπως είναι το µοίρασµα της διαδροµής από άτοµα που έχουν τον ίδιο προορισµό ή την ίδια κατεύθυνση. Στα πλαίσια των συγκεκριµένων εκδηλώσεων ο Όµιλος ΟΑΣΑ την Τρίτη 22 Σεπτεµβρίου 2009 (Ευρωπαϊκή Ηµέρα Χωρίς Αυτοκίνητο) κάλεσε το επιβατικό κοινό να αφήσει το αυτοκίνητό του στο σπίτι και να µετακινηθεί δωρεάν µε όλες τις δηµόσιες αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Επιπλέον, το καλοκαίρι του 2009 ο ΟΑΣΑ µε την συνεργασία της ΕΘΕΛ δηµιούργησε και λειτούργησε ειδικές λεωφορειακές Γραµµές Πολιτισµού για την συγκοινωνιακή κάλυψη των διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων των ήµων της περιοχής ευθύνης του. Συγκεκριµένα, εξυπηρετήθηκαν οι παρακάτω χώροι: ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ (ΒΥΡΩΝΑΣ) ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ (ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ) ΒΕΑΚΕΙΟ ΗΡΩ ΕΙΟ ΚΑΤΡΑΚΕΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

15 Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, ο ΟΑΣΑ παρείχε οικονοµική ενίσχυση σε συλλόγους και σωµατεία και παραχώρησε δικαίωµα δωρεάν µετακίνησης µε τα ΜΜΜ κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων. Αναφέρονται ενδεικτικά: 26 ος γύρος της Αθήνας που διοργάνωσε ο Οργανισµός Νεολαίας και Άθλησης (ΟΝΕ) του δήµου Αθηναίων ιεθνείς Αγώνες Στίβου «Τσικλητήρια 2009» Τον Ιούνιο το 2009, µε σκοπό την ενίσχυση της καµπάνιας του Υπουργείου Πολιτισµού που αφορούσε την προβολή των εγκαινίων του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης ορισµένα λεωφορεία, τρόλεϊ και συρµοί του µετρό «ντύθηκαν» τη ζωφόρο του Παρθενώνα που απεικονίζει την ποµπή των Παναθηναίων, τη µεγάλη γιορτή της προστάτιδας της πόλης θεάς Αθηνάς. Οι ΗΣΑΠ το 2009 πραγµατοποίησαν χορηγίες σε φορείς µε κοινωνικό έργο όπως: Σύλλογος Ποντίων «Αργοναύτες» Σύλλογος «Περπατώ» Αθλητικός Σύλλογος Κολωνού «Ιάσων» UNESCO Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Ελληνική Εταιρία Συστ. Μελετών Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόµου Ευρυτανίας Πανελλήνιος Γυµναστικός Σύλλογος Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λειβαδιάς Πανελλήνια Ένωση Τυφλών Ελληνική ράση Αφρικής Action-Aid Επίσης οι ΗΣΑΠ πραγµατοποίησαν τις εξής δράσεις: Συµµετοχή στον τηλεµαραθώνιο για την Παλαιστίνη Φιλοξενία παιδιών από το χωριό SOS της Βάρης σε παιδικές κατασκηνώσεις Φιλοξενία άπορων παιδιών (µέσω της Αρχιεπισκοπής) σε παιδικές κατασκηνώσεις. ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

16 4.5 Παροχή Μειωµένου Κοµίστρου σε Ειδικές Κοινωνικές Οµάδες Ο ΟΑΣΑ, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί, προσφέρει µετακινήσεις µε µειωµένο κόµιστρο σε ορισµένες κατηγορίες ατόµων, όπως µαθητές-φοιτητές, πολύτεκνοι και µέλη των οικογενειών τους, άτοµα ηλικίας κάτω των 18 ή άνω των 65 ετών κλπ. Ειδικότερα το 2009, ο ΟΑΣΑ συνέχισε την αναδιάρθρωση της τιµολογιακής του πολιτικής, που αφορούσε: Την αναπροσαρµογή των τιµών των ενιαίων εισιτηρίων (από ), την καθιέρωση νέων ετήσιων καρτών (µε χαµηλότερες τιµές) καθώς και την καθιέρωση (από 1/7/2009) τουριστικού εισιτηρίου διάρκειας 3 ηµερών για όλα τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Την επέκταση του δικαιώµατος µειωµένης µετακίνησης (από ) στα άτοµα ηλικίας κάτω των 18 ή άνω των 65 ετών, στους σπουδαστές των ηµόσιων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., στους σπουδαστές των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ), τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α 177/2008) και στους φοιτητές των Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής. Με βάση το Νόµο 2669/98, προβλέπεται «Για τα άτοµα που µε την κείµενη νοµοθεσία δικαιούνται να διακινούνται µε τις αστικές συγκοινωνίες είτε δωρεάν είτε µε µειωµένο κόµιστρο, το αρµόδιο Υπουργείο είναι υποχρεωµένο να καταβάλλει στον ΟΑΣΑ είτε το αντίτιµο του κοµίστρου είτε τη διαφορά από το ισχύον κόµιστρο». Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις η οικονοµική τακτοποίηση από τα αρµόδια Υπουργεία καθυστερεί µε αποτέλεσµα να µην αποδίδεται το αντίστοιχο ποσό στις ΕΠΣΕ και ο ΟΑΣΑ να στερείται το σχετικό του δικαίωµα επί του εσόδου αυτού (2%). ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

17 4.6 ηµοτικές Συγκοινωνίες - Συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση Ένας από τους στόχους της εταιρικής υπευθυνότητας του ΟΑΣΑ είναι η δηµιουργία και η ανάπτυξη αµφίδροµων και εποικοδοµητικών σχέσεων µε τις τοπικές κοινότητες. Κατά το 2009, ο ΟΑΣΑ, στα πλαίσια του Ν. 2669/98, προχώρησε: Στην έγκριση τροποποίησης της δηµοτικής συγκοινωνίας στο ήµο Χαλανδρίου λόγω διακοπής λειτουργίας των σταθµών µετρό Χαλάνδρι και ουκ. Πλακεντίας. Στην ανανέωση της σύµβασης µε τον ήµο Γαλατσίου για την λειτουργία δύο γραµµών της ΕΘΕΛ για εσωτερική µετακίνηση στο ήµο έναντι χρηµατικής καταβολής. Στην τροποποίηση εγκεκριµένης δηµοτικής συγκοινωνίας στο δήµο Νέας Φιλαδέλφειας. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε τις ηµοτικές Αρχές διαφόρων ήµων προκειµένου να συζητηθούν συγκοινωνιακά θέµατα των περιοχών τους. Τέλος, έγιναν συνεννοήσεις µε το ήµο Ελευσίνας για την παροχή από τον ΟΑΣΑ τοπικής δηµοτικής εξυπηρέτησης (µε κανονικό εισιτήριο, που θα εισπράττει ο ΟΑΣΑ) έναντι αντισταθµιστικού ποσού που θα καταβάλλει ο ήµος στον ΟΑΣΑ. 5 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Όλες οι εταιρίες του Οµίλου αναγνωρίζουν ότι το ανθρώπινο δυναµικό χτίζει την εταιρική αξία και ότι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού τροφοδοτεί τη σχέση τους µε το επιβατικό κοινό. Αναγνωρίζουν επίσης ότι η βιώσιµη ανάπτυξη και η µελλοντική πορεία τους συσχετίζεται άµεσα µε την αποτελεσµατική αξιοποίηση του συνόλου των εργαζοµένων. Στον όµιλο ΟΑΣΑ προσφέρουµε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που σέβεται τους εργαζοµένους, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις για να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους. Οι ενέργειες των εταιριών του Οµίλου σχετικά µε το ανθρώπινο δυναµικό τους παρατίθενται παρακάτω: ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

18 5.1 Εκπαίδευση Επιµόρφωση Κατά τη διάρκεια του 2009 στα πλαίσια της επιµόρφωσης του προσωπικού πραγµατοποιήθηκαν από τον ΟΑΣΑ τα παρακάτω σεµινάρια αξιοποιώντας την εργοδοτική εισφορά 0,45 του ΛΑΕΚ που καταβάλλεται αποκλειστικά για την εκπαίδευση προσωπικού. Σεµινάριο «ιαχείριση Φυσικών Πόρων» (1 υπάλληλος) Σεµινάριο «Ιταλικής Γλώσσας» (4 υπάλληλοι) Σεµινάριο «Αγγλικής Γλώσσας» (3 υπάλληλοι) Σεµινάριο «Οργάνωση & Βελτίωση Προµηθειών» (1 υπάλληλος) Σεµινάριο «Μarketing & Επικοινωνία µε νέες τεχνολογίες» (1 υπάλληλος) Σεµινάριο «Γραµµατέας Ένα δυναµικό στέλεχος» (1 υπάλληλος) Σεµινάριο «ΦΠΑ» (2 υπάλληλοι) Σεµινάριο «Συναισθηµατική Νοηµοσύνη» (1 υπάλληλος) Σεµινάριο «Οι σύγχρονοι Γραµµατείς» (1 υπάλληλος) Σεµινάριο «Πρόγραµµα Προετοιµασίας Εξέτασης PMP CAMP» (1 υπάλληλος) Το συνολικό κόστος των σεµιναρίων που συµµετείχε προσωπικό για το 2009 ανήλθε στο ποσό των (συµπεριλαµβάνεται αµοιβή εκπαιδευτικού φορέα, αµοιβή εκπαιδευοµένων και βιβλίων). Η εκπαιδευτική δραστηριότητα της ΕΘΕΛ το 2009 αφορούσε 415 περίπου διοικητικούς υπαλλήλους, 190 άτοµα του προσωπικού κίνησης και 638 τεχνίτες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών προγραµµάτων αφορούσε ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση που πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΘΕΛ µε εσωτερικούς και εξωτερικούς εκπαιδευτές. Ενδεικτικά αναφέρεται το πρόγραµµα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στο Eco-Driving», η πρώτη φάση του οποίου αφορούσε 37 άτοµα από το µόνιµο προσωπικό κίνησης (κυρίως εκπαιδευτές οδηγούς). Κατά την εκπαίδευση εφαρµόστηκε ατοµική πρακτική δοκιµασία των συµµετεχόντων και δηµιουργήθηκε ατοµικό προφίλ οδήγησης µε στόχο την αξιολόγηση και την επισήµανση αδυναµιών. Ακολούθησε θεωρητική κατάρτιση και πρακτικές άσκησης στις τεχνικές οικολογικής οδήγησης καθώς και οδήγηση σε πραγµατική διαδροµή µε δηµιουργία νέου ατοµικού προφίλ. Στο τελικό στάδιο πραγ- ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

19 µατοποιήθηκε αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης και συντάχθηκε απολογιστική έκθεση. Οι εκπαιδευτές οδηγοί της ΕΘΕΛ οι οποίοι ολοκλήρωσαν µε επιτυχία την πρώτη φάση του προγράµµατος, κατά τη δεύτερη φάση, που προγραµµατίζεται εντός του 2010, θα επιφορτιστούν µε το έργο της εκπαίδευσης του συνόλου των οδηγών της εταιρίας (5.000 ατόµων περίπου) ώστε να υιοθετήσουν τους αποδοτικούς κανόνες του «Eco driving» και να συµβάλλουν ουσιαστικά σε µια νέα κουλτούρα οδήγησης πιο οικονοµικής και πιο φιλικής στο περιβάλλον. Αντίστοιχα, οι ΗΣΑΠ πραγµατοποίησαν επιµορφωτικά προγράµµατα για το προσωπικό τους (π.χ σε νέες τεχνολογίες) καθώς και εκπαιδευτικά ταξίδια σε οίκους και εκθέσεις του εξωτερικού. Επιπλέον έγινε ενηµέρωση του προσωπικού σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας καθώς και διανοµή φυλλαδίων. Με στόχο τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών ως προς το επιβατικό κοινό, τα ΗΛΠΑΠ κατά τη διάρκεια του 2009 υλοποίησαν ένα σηµαντικό αριθµό εκπαιδευτικών προγραµµάτων επιµόρφωσής του προσωπικού τους. Συγκεκριµένα πραγµατοποιήθηκαν 6 εκπαιδευτικές ενέργειες στις οποίες συµµετείχαν 436 άτοµα διαφόρων ειδικοτήτων και βαθµίδων. Τα γνωστικά πεδία ήταν τα εξής: «Οδική Ασφάλεια», εκπαίδευση διακόσίων τριάντα τεσσάρων (234) ατόµων στο συγκεκριµένο θεµατικό αντικείµενο µε στόχο τη βέλτιστη απόδοση των οδηγών σε θέµατα οδικής ασφάλειας «Βασικές Γνώσεις ISO» και «ISO 9001:2000», εκπαίδευση είκοσι τριών (23) ατόµων για το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας «Εκπαίδευση σε H/Y», εκπαίδευση ενενήντα τεσσάρων (94) ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων σε θέµατα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

20 Εκπαίδευση στο πρόγραµµα «Papyrous Millenium» δεκαπέντε (15) υπαλλήλων γραφείου «Πυρασφάλεια», εκπαίδευση σαράντα ενός (41) ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων «Βασικές Αρχές ιοίκησης και Επικοινωνίας», εκπαίδευση είκοσι εννέα (29) στελεχών της εταιρίας. 5.2 Εφαρµογή Συστηµάτων Ποιότητας O ΟΑΣΑ κατά το 2009 προχώρησε στις απαιτούµενες ενέργειες για την Πιστοποίηση του Οργανισµού κατά το πρότυπο ISO 9001: Αρχικά επιλέχθηκαν και αποτυπώθηκαν οι προς πιστοποίηση διεργασίες και στη συνέχεια, µετά από πρόχειρο διαγωνισµό, επιλέχθηκε ο Σύµβουλος του έργου. Μέχρι σήµερα, έχουν ολοκληρωθεί µε επιτυχία τα περισσότερα στάδια που προβλέπονται από τη σχετική προκήρυξη, όπως η Αναλυτική Αποτύπωση ιεργασιών, η Ανάπτυξη Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας (Σ Π), η Εκπαίδευση Επιθεωρητών κατά IRCA, η Πιλοτική Εφαρµογή του Σ Π, η εκπαίδευση Χρηστών και η οκιµαστική Εσωτερική Επιθεώρηση. Σηµειώνεται ότι, το υλοποιούµενο Σ Π λειτουργεί ηλεκτρονικά βασιζόµενο στη χρήση ενός αξιόλογου πακέτου (EQUAL/QS), το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί σε ειδικό server του Οργανισµού. Εκπονήθηκαν επίσης τα εγχειρίδια και οι διαδικασίες για την πιστοποίηση των ΗΛ- ΠΑΠ στα συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO και I8001 (περιβάλλον και υγιεινή και ασφάλεια) καθώς και για την πιστοποίηση για ιαχειριστική Επάρκεια ΕΛΟΤ Ήδη από το 2008 έχει τεθεί σε λειτουργία το Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2000 µε πεδίο εφαρµογής στον Τοµέα Παροχής Υπηρεσιών στο επιβατικό Κοινό. 5.3 Υγιεινή και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας Στο πλαίσιο που καθορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία, όλοι οι φορείς απασχολούν γιατρούς εργασίας. Παράλληλα λειτουργούν δίκτυα τεχνικών ασφαλείας, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες προστασίας σε όλο το προσωπικό. ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

21 5.4 Εθελοντική Αιµοδοσία ιατίθενται χώροι και διευκολύνεται η αιµοδοσία που διενεργείται µε µέριµνα του προσωπικού, ενώ παράλληλα στους αιµοδότες χορηγείται άδεια µε αποδοχές. Επίσης λειτουργεί τράπεζα αίµατος. 5.5 Βράβευση Τέκνων Εργαζοµένων Κάθε έτος βραβεύονται από τους ΟΑΣΑ και ΕΦΣΕ τα παιδιά των εργαζοµένων που αρίστευσαν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες και επίσης βραβεύονται όσοι εισάγονται σε ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και αυτοί που απέκτησαν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. 5.6 Άδειες Προσωπικού Άδεια του Ν. 1483/84 : Χορηγείται στον εργαζόµενο που έχει παιδιά µε ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως ηλικίας αυτών, κατά τις διατάξεις του Ν.1483/84. Χορηγούνται στο προσωπικό άδειες απουσίας για ασθένεια εξαρτώµενων µελών και άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.1483/84 όπως αυτός ερµηνεύθηκε από τις σχετικές εγκυκλίους του Υπ. Προεδρίας και συγκεκριµένα τις υπ αριθµ. Φ332/34/5949/ και ΚΝΠΙ /Φ43/12/1086/ µέχρι περατώσεως και των σπουδών της Μέσης Εκπαίδευσης τους µε ανώτερο χρονικό όριο χορήγησης τη συ- µπλήρωση του 18 ου έτους της ηλικίας τους. Επίσης στο προσωπικό των εταιριών του Οµίλου χορηγούνται οι εξής άδειες: Άδεια λόγω γάµου, άδεια λόγω τοκετού, άδεια λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου (µέχρι και δεύτερου βαθµού συγγένειας εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας). Συνδικαλιστικές άδειες: Συνδικαλιστικές άδειες απουσίας µε αποδοχές παρέχονται κατά µήνα στους συνδικαλιστές - µέλη του.σ. Σωµατείου κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 17 παρ. 2 γ. του 1264/1982. Οι άδειες κατανέµονται κατά την κρίση του Σωµατείου στα µέλη του. ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Έκθεση Eταιρικής. Υπευθυνότητας 2008

Έκθεση Eταιρικής. Υπευθυνότητας 2008 Έκθεση Eταιρικής Υπευθυνότητας 2008 2 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................9 2 ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.......................................10

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 (9-ΜΗΝΟ) Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας Νοέμβριος 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2013 (9-μηνο) ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΑΣΣΚ ΔΕΔΕΚΟ ΕΛΠ ΕΠΣΕ ΕΣ ΘΕΠΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ Κοινωνικός Απολογισμός 2005 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ O Όμιλος ΟΤΕ Σταθερή τηλεφωνία Ο OTE είναι ο μεγαλύτερος πάροχος σταθερής τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα και ο βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς Η προσβασιµότητα των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

αειφόρος απολογισμός [ ] εταιρικής ευθύνης sustainability report

αειφόρος απολογισμός [ ] εταιρικής ευθύνης sustainability report [ ] sustainability report 1 [ περιεχόμενα ] ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...3 Σχετικά με την Αττική Οδό...3 Σχετικά με τον απολογισμό...4 Μήνυμα του διευθύνοντος συμβούλου...8 Η εταιρεία...10 Ιστορικό...11

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα!

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Ομίλου Ideales ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. Αντί προλόγου 6 2. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 7 3. Λίγα λόγια για

Διαβάστε περισσότερα

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση 2006 Η Κοινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση του 2006, εκδίδεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως αυτόνομη έκδοση, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (ΕΜΑS)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (ΕΜΑS) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (ΕΜΑS) Ιούνιος 2008 Περιεχόµενα Εισαγωγικό Σηµείωµα 2 Vodafone & Περιβάλλον 3 Η Εταιρεία 4 Η ιστορία της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό Hμέρα 1 Hμέρα 1 Σελίδα 1 Σελίδα 2 Hμέρα 3 Hμέρα 6 Σελίδα 3 Σχετικά με τον Απολογισμό Ο ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΟΤΕ που κρατάτε, αποτελεί τη δεύτερη ετήσια επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 EΤ ΑΠΟΛ ΓΙΣΜΟΣ ΤΑΙΡΙΚΗΣ KOINΩΝΙΚΗΣ EΥΘ EΥ Ο ΥΝΗ7 ΝΗΣ Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, αντανακλά τη συνολική αντίληψη που έχουµε εµείς, οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 1 ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 Με την αντίληψη ότι «πραγματικά μεγάλος είναι αυτός που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα των συμπολιτών του», η ΟΠΑΠ μετατρέπει την επιχειρηματική της δράση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Το να είσαι ξεχωριστός δεν είναι αυτοσκοπός. Για μια εταιρεία όπως ο ΟΤΕ είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής, των επιλογών και των δράσεων που ακολουθεί, των σχέσεων που αναπτύσσει,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση. στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία

Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση. στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία 1 Κοινωνικός Απολογισμός 2007 H WIND Hellas προχωρά στην έκδοση Κοινωνικού Απολογισμού, ο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ~ THE ROLE OF CORPORATE

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. με προορισμό εσάς. Κοινωνία... 36 Πολιτισμός... 37-38 Αθλητισμός... 39 Αλληλεγγύη... 40-44 Άλλες Ενέργειες... 45-46

Περιεχόμενα. με προορισμό εσάς. Κοινωνία... 36 Πολιτισμός... 37-38 Αθλητισμός... 39 Αλληλεγγύη... 40-44 Άλλες Ενέργειες... 45-46 Κάθε µας ταξίδι γίνεται... µε προορισµό εσάς Απολογισµός Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2010 με προορισμό εσάς Περιεχόμενα Μήνυμα ιευθύνοντος Συμβούλου... 04 O Όμιλος Attica Group... 06-08 Ιστορικό Oμίλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ JETOIL 2010 Εισαγωγή Το 2010 αποτέλεσε, κατά γενική ομολογία, μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία, δημιουργώντας συνθήκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ. Ethos Sustainability Awards

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ. Ethos Sustainability Awards ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Ethos Sustainability Awards 2015 Κατηγορίες Ethos Sustainability Awards 2015 Περιεχόμενα: Κορυφαίο Βραβείο: «Ethos Sustainability Award 2015» Α/Α Υποψηφιότητες 1 Roche Hellas / Πρόγραμμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα