Εφαρµογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης στη ηµόσια ιοίκηση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρµογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης στη ηµόσια ιοίκηση."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ Αθήνα, 11 Μαΐου 2007 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ& Η. ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΠΕ ) Αριθ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.60/10/217 Ταχ. /νση : Φιλοξένου 2-4 Ταχ. Κωδ. : Αθήνα ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής Πληροφορίες : Φαίδων Κακλαµάνης Τηλέφωνο : , FAX : E. Mail : ΘΕΜΑ : Εφαρµογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης στη ηµόσια ιοίκηση. Η προώθηση της ασφαλούς επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών συναλλαγών µεταξύ των Φορέων του ηµοσίου µέσω εφαρµογών διαδικτύου, απαιτεί τη χρήση ψηφιακών υπογραφών. Η επικρατέστερη τεχνολογία η οποία παρέχει την απαραίτητη υποδοµή για την εφαρµογή και χρήση των ψηφιακών υπογραφών φέρει την ονοµασία Υποδοµή ηµόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure - ΡΚΙ) και χρησιµοποιείται από το ΥΠ.ΕΣ...Α. µέσα από το έργο «Εθνικό ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία. Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται από την εν λόγω υποδοµή, δίνουν τη δυνατότητα στα στελέχη του ηµοσίου, µε τη χρήση έξυπνων καρτών που θα τους διατεθούν, να υπογράφουν ψηφιακά τις µεταξύ τους ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συναλλαγές. Η ψηφιακή αυτή υπογραφή, σύµφωνα µε το Π.. 150/2001 (ΦΕΚ 125/Α /2001), επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονοµικό δίκαιο. Σηµειώνεται, ότι ήδη προωθείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), η υποχρεωτική χρήση ψηφιακής υπογραφής και ασφαλούς ηλεκτρονικής διακίνησης των πληροφοριών εγγράφων, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές των κρατών µελών µε τις υπηρεσίες της Ε.Ε. Επίσης, µε την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του έργου «Εθνική Κεντρική ιαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ», του οποίου η εκτέλεση αρχίζει σύντοµα,

2 προβλέπεται αντίστοιχη Υποδοµή ηµόσιου Κλειδιού για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων µε τις δηµόσιες υπηρεσίες. Το ΥΠ.ΕΣ...Α έχει ήδη διαµορφώσει το οργανωτικό και θεσµικό πλαίσιο, καθώς και τον απαραίτητο διοικητικό µηχανισµό, ώστε αφενός να είναι καθ όλα σύννοµες οι σχετικές διαδικασίες και αφετέρου να µπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των δηµόσιων υπηρεσιών στα σχετικά θέµατα. Η Υποδοµή ηµόσιου Κλειδιού που έχει δηµιουργηθεί βασίζεται σε µια ιεραρχικά κατανεµηµένη δοµή αρµοδιοτήτων. Ειδικότερα, η οργανωτική δοµή και διάρθρωση του διοικητικού µηχανισµού για την υποστήριξη της λειτουργίας της Υποδοµής ηµόσιου Κλειδιού που έχει δηµιουργηθεί από το ΥΠ.ΕΣ...Α., έχει ως εξής : 1) Ως «Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού ηµοσίου» (ΑΠΕ ), δηλαδή ως «Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης» (ΠΑΠ) ορίστηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α / ), έτσι όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α / ), η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ...Α.. Η ΑΠΕ είναι αρµόδια «.για την πιστοποίηση, τον καθορισµό των κατευθύνσεων και το συντονισµό των άλλων δηµόσιων υπηρεσιών ή φορέων του ηµόσιου Τοµέα, οι οποίοι εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά για την παροχή υπηρεσιών από φορείς του ηµόσιου Τοµέα» (άρθρο 20 του ν. 3448/2006). 2) Ως «Υποκείµενη Αρχή Πιστοποίησης» (ΥπΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζεται το Τµήµα Επεξεργασίας και ιαρκούς Απογραφής της ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Εφαρµογών της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ...Α.. Η ΥπΑΠ είναι αρµόδια για την έκδοση και την εν γένει διαχείριση των πιστοποιητικών των τελικών χρηστών, καθώς και για την εποπτεία και τον έλεγχο της ορθής και σύννοµης λειτουργίας της υπηρεσίας ΡΚΙ. 3) Ως «Αρχή Εγγραφής» (ΑΕ) του ΥΠ.ΕΣ...Α., ορίζεται ο Τοµέας Υλοποίησης και Παραγωγικής Λειτουργίας Έργων και Συστηµάτων της «Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ ΚτΠ Α.Ε.».

3 Αποστολή της εν λόγω Αρχής Εγγραφής είναι η υποστήριξη των παρεχόµενων υπηρεσιών πιστοποίησης, όπως αυτές προβλέπονται στο σχετικό Κανονισµό Πιστοποίησης (ΚΠ). Ειδικότερα, η Αρχή Εγγραφής είναι αρµόδια για την ταυτοποίηση, αποδοχή ή απόρριψη Ηλεκτρονικών Εγγραφών για έκδοση πιστοποιητικών, καθώς και για την αποδοχή ή απόρριψη αιτηµάτων ανάκλησης, ανάκτησης ή ανανέωσης πιστοποιητικών. 4) Ως «Εντεταλµένα Γραφεία» (ΕΓ), ορίζονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), σε ολόκληρη τη χώρα. Τα Εντεταλµένα Γραφεία είναι υπεύθυνα για τη διεκπεραίωση και τις ενέργειες που σχετίζονται κυρίως µε την ταυτοποίηση των στοιχείων και την παραλαβή των αιτήσεων των τελικών χρηστών (π.χ. δηµοσίων υπαλλήλων) που αφορούν σε θέµατα ψηφιακών πιστοποιητικών υπογραφής και κρυπτογράφησης, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στο σχετικό ΚΠ. Το ΥΠ.ΕΣ...Α. σε συνεργασία µε την ΚτΠ Α.Ε. έχει αναπτύξει τις κατάλληλες υποδοµές οι οποίες µπορούν να υποστηρίξουν αντίστοιχους διοικητικούς µηχανισµούς που τυχόν δηµιουργηθούν από άλλα Υπουργεία. ιευκρινίζεται ότι, έως ότου οι άλλοι φορείς διαµορφώσουν αντίστοιχο µηχανισµό, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 20 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α / ), έτσι όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α / ), µπορούν να εξυπηρετούνται από το διοικητικό µηχανισµό και τις υποδοµές του ΥΠ.ΕΣ...Α. για όλες τις σχετικές διαδικασίες. Επίσης, έχει εγκριθεί από την ΕΕΤΤ και κυρωθεί µε ΚΥΑ από τα Υπουργεία Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο Κανονισµός Πιστοποίησης - ΚΠ (αριθµ. 2512οικ/ , ΦΕΚ 1654/Β / ) της ΑΠΕ, µε τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης από την ΑΠΕ. Ο σχετικός Κανονισµός αποτελεί τη ήλωση Πρακτικής της ΑΠΕ, για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Κανονισµού αριθµ. 248/71/ (ΦΕΚ 603/Β / ) της ΕΕΤΤ και του Π 150/2001 (ΦΕΚ 125/Α / ) για την έκδοση «αναγνωρισµένων πιστοποιητικών». Η υπηρεσία ασφαλούς επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών προϋποθέτει ότι οι Τελικοί Χρήστες (φυσικό πρόσωπο για το οποίο εκδίδεται ένα ψηφιακό πιστοποιητικό κατόπιν αίτησής του) των εµπλεκόµενων φορέων διαθέτουν από δύο ψηφιακά πιστοποιητικά, ένα για ψηφιακή υπογραφή και ένα για κρυπτογράφηση. Τα

4 ψηφιακά πιστοποιητικά (και τα σχετικά ζεύγη κλειδιών) δηµιουργούνται από Ασφαλείς ιατάξεις, εκδίδονται ηλεκτρονικά από την ΥπΑΠ και αποθηκεύονται µε ασφάλεια στις Ασφαλείς ιατάξεις ηµιουργίας Υπογραφής, όπως έξυπνες κάρτες, usb token, οι οποίες διατίθενται στους τελικούς χρήστες. Στο πρώτο στάδιο εφαρµογής της υπηρεσίας PKI χορηγούνται επίσης και οι απαραίτητοι αναγνώστες καρτών (card readers). Τα ψηφιακά πιστοποιητικά είναι αυστηρώς προσωπικά και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων των κατόχων τους για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών του φορέα τους. Ενδεικτικές χρήσεις για τα ψηφιακά πιστοποιητικά είναι: Η ασφαλής επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου / ανταλλαγής µηνυµάτων (υπογραφή και κρυπτογράφηση) Η υπογραφή και κρυπτογράφηση ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. αρχεία Adobe Acrobat, αρχεία Word) Ο ασφαλής προσδιορισµός ηλεκτρονικής ταυτότητας Ο έλεγχος πρόσβασης σε κατάλληλες εφαρµογές. Οι όροι χορήγησης ψηφιακού πιστοποιητικού στο τελικό χρήστη, που αποτελούν παράλληλα και υποχρεώσεις του, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Πιστοποίησης περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για εγκεκριµένους και σύννοµους σκοπούς σύµφωνα µε τον Κανονισµό Πιστοποίησης. Ο τελικός χρήστης θα πρέπει να λάβει υπόψη τους περιορισµούς στη διαχείριση και χρήση των πιστοποιητικών όπως αναφέρονται στον Κανονισµό Πιστοποίησης. Η έξυπνη κάρτα (ή usb token) και οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθµοί PIN-PUK είναι αυστηρώς προσωπικοί και ο τελικός χρήστης είναι ο µόνος αρµόδιος για τη χρήση τους καθώς και για την ασφαλή φύλαξή τους. Ο τελικός χρήστης δεν πρέπει να αφήνει εκτεθειµένη την έξυπνη κάρτα του σε οποιοδήποτε µέρος, ακόµα και στο χώρο εργασίας του. Ο τελικός χρήστης θα πρέπει να υπογράψει την έξυπνη κάρτα στο ειδικό πλαίσιο στην πίσω πλευρά. Ο τελικός χρήστης δεν πρέπει να δανείζει την έξυπνη κάρτα ή να γνωστοποιεί τους κωδικούς αριθµούς PIN-PUK σε οποιονδήποτε.

5 Εάν αντιµετωπίσει κάποιο πρόβληµα ή υποπέσει στην αντίληψη του κάποια παραβίαση των παραπάνω, ή απωλεσθεί, κλαπεί ή καταστραφεί η έξυπνη κάρτα, ο τελικός χρήστης οφείλει να ενηµερώσει άµεσα την Αρχή Εγγραφής στην οποία υπάγεται. Σε περίπτωση λήξης της εργασιακής του σχέσης µε το φορέα που εργάζεται, ο τελικός χρήστης οφείλει να ενηµερώσει την αρχή εγγραφής που υπάγεται για την ανάκληση και επιστροφή της έξυπνης κάρτας. Ο τελικός χρήστης µε την υποβολή αίτησης απόκτησης ψηφιακού πιστοποιητικού αποδέχεται όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισµό Πιστοποίησης της ΑΠΕ. Το φυσικό πρόσωπο που βασίζεται στα στοιχεία τα οποία περιέχονται σε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον ΚΠ, ονοµάζεται Τρίτος Συµµετέχων (ΤΣ). Ο Τρίτος Συµµετέχων πρέπει να έχει πρόσβαση, µέσω διαδικτύου, σε επαρκείς πληροφορίες που του παρέχονται από την Υποδοµή ηµόσιου Κλειδιού της ΑΠΕ, στους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο, οι οποίες του επιτρέπουν να ελέγξει κατά πόσον θα βασιστεί σε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό. Ο Τρίτος Συµµετέχων θα πρέπει να διαθέτει, σύγχρονες - κατάλληλες εφαρµογές (π.χ. Internet browser, κειµενογράφους κλπ) προκειµένου να προβεί «αυτόµατα» σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο της εγκυρότητας ενός Πιστοποιητικού όπως προβλέπεται στον Κανονισµό Πιστοποίησης. Ο Τρίτος Συµµετέχων θα πρέπει να λάβει υπόψη τους περιορισµούς στη χρήση του πιστοποιητικού (υπογραφή ή κρυπτογράφηση) οι οποίοι αναφέρονται στον Κανονισµό Πιστοποίησης της ΑΠΕ. ιαδικασία Έκδοσης Αναγνωρισµένου Πιστοποιητικού. Οι βασικές διαδικαστικές ενέργειες που αφορούν στην έκδοση ενός πιστοποιητικού περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω : Ενέργεια 1. Παράδοση έξυπνης κάρτας στον τελικό χρήστη : Σε πρώτη φάση, οι έξυπνες κάρτες (smart cards) θα αποσταλούν στο γραφείο του πολιτικού προϊσταµένου κάθε φορέα. Η παράδοση µέρους των καρτών αυτών και σε άλλα στελέχη, τα οποία θα επιλεγούν από τον φορέα για να αποκτήσουν δικαίωµα

6 ψηφιακής υπογραφής, θα γίνει από ανώτερο στέλεχος, το οποίο θα οριστεί από τον φορέα για το σκοπό αυτόν. Τόσο ο παραδίδων όσο και ο παραλήπτης υπογράφουν από κοινού Έντυπο Παράδοσης και Παραλαβής Κάρτας (διαθέσιµο από τους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο), στο οποίο βεβαιώνεται από κοινού ότι το εξουσιοδοτηµένο στέλεχος του φορέα παρέδωσε την κάρτα µε συγκεκριµένο σειριακό αριθµό στον τελικό χρήστη και ότι ο τελικός χρήστης την παρέλαβε. Παράλληλα ενηµερώνεται ο παραλήπτης για το συγκεκριµένο ΚΕΠ της περιοχής του, όπου αυτοπροσώπως θα πρέπει να υποβάλλει τη σχετική αίτηση απόκτησης ψηφιακού πιστοποιητικού και κρυπτογράφησης. Ενέργεια 2. Κατάθεση απαραίτητων εντύπων στο ΚΕΠ για την ταυτοποίηση του τελικού χρήστη και υποβολή της αίτησης για την απόκτηση ψηφιακού πιστοποιητικού υπογραφής και κρυπτογράφησης: Ο τελικός χρήστης, έχοντας µαζί του την έξυπνη κάρτα, την ταυτότητά του και επικυρωµένο αντίγραφο της ταυτότητάς του, καθώς και το Έντυπο Παράδοσης και Παραλαβής Κάρτας, µεταβαίνει στο ΚΕΠ που του έχει γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω για φυσική ταυτοποίηση και υποβολή της σχετικής αίτησης. Το επικυρωµένο αντίγραφο της ταυτότητάς του θα παραδώσει ο τελικός χρήστης στο ΚΕΠ. Στο ΚΕΠ, συµπληρώνει χειρόγραφα, τη σχετική Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση που αφορά «Έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού» (Έντυπο Υποδοµής ηµόσιου Κλειδιού -Υ Κ) που θα παραλάβει από τον υπάλληλο του ΚΕΠ. Το έντυπο αυτό θα υπάρχει διαθέσιµο στο διαδικτυακό τόπο που αναφέρεται στην παρούσα και µπορεί να προσκοµισθεί συµπληρωµένο από τον υποψήφιο, ώστε να επισπευστεί η όλη διαδικασία στα ΚΕΠ και να αποφευχθούν τυχόν λάθη. Ο υπάλληλος του ΚΕΠ (Εντεταλµένο Γραφείο) εκτυπώνει δύο (2) αντίτυπα του παραπάνω «ηλεκτρονικού» εντύπου, συµπληρωµένο µε τα στοιχεία που µόλις έχει καταχωρήσει στο σύστηµα και τα παραδίδει στον τελικό χρήστη για έλεγχο και υπογραφή. Ο χρήστης κρατάει το ένα από τα αντίτυπα το οποίο έχει σφραγιστεί και υπογραφεί από τον υπάλληλο του ΚΕΠ. Το δεύτερο αντίτυπο αποστέλλεται µαζί µε επικυρωµένη φωτοτυπία της ταυτότητας και το Έντυπο της Παράδοσης και Παραλαβής Κάρτας στην Αρχή Εγγραφής (π.χ. ΚτΠ Α.Ε.).

7 Ενέργεια 3. Παράδοση του φακέλου που περιέχει τους κωδικούς αριθµούς PIN PUK στον τελικό χρήστη από τον υπάλληλο του ΚΕΠ: Ο τελικός χρήστης παραλαµβάνει από τον υπάλληλο του ΚΕΠ τον ανωτέρω σφραγισµένο φάκελο που αντιστοιχεί στην κάρτα του. Τόσο ο υπάλληλος του ΚΕΠ όσο και ο τελικός χρήστης ελέγχουν, ότι ο σειριακός αριθµός του σφραγισµένου φακέλου που περιέχει τους κωδικούς αριθµούς PIN PUK αντιστοιχεί στο σειριακό αριθµό της έξυπνης κάρτας που έχει στην κατοχή του ο τελικός χρήστης. Ενέργεια 4. Υποβολή και Ηλεκτρονικής Αίτησης, από τον τελικό χρήστη, για ενεργοποίηση των πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης µέσω του ικτυακού τόπου του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»: Ο τελικός χρήστης υποβάλλει και ηλεκτρονική αίτηση, για ενεργοποίηση των πιστοποιητικών του, απευθείας στην ιστοσελίδα : dacom.com/ypesdda/ ή ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα : α) Επίσκεψη στο portal του ΣΥΖΕΥΞΙΣ β) Επιλογή από το menu «Υπηρεσίες» τoυ στοιχείου «PKI» γ) Επιλογή του στοιχείου «Σελίδες διαχείρισης ψηφιακών πιστοποιητικών» δ) Επιλογή του στοιχείου «Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης» (Σχετικές οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ενέργεια 5. Λήψη πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης και αποθήκευσή τους στην έξυπνη κάρτα - ενεργοποίηση πιστοποιητικών: Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των πιστοποιητικών από τις αρµόδιες αρχές, ο τελικός χρήστης θα παραλάβει στον λογαριασµό του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) που έχει δηλώσει στην αίτησή του δύο (2) ηλεκτρονικά µηνύµατα (µε σχετικούς κωδικούς), που αφορούν στα πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης. Ο τελικός χρήστης ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες για την αποθήκευση στην κάρτα του των πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης (βλ.

8 ηλεκτρονική διεύθυνση ενεργοποιεί ουσιαστικά τα πιστοποιητικά του και ολοκληρώνει τη σχετική διαδικασία. Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα παραπάνω θέµατα όπως θεσµικό πλαίσιο, Κανονισµός Πιστοποίησης, περιγραφή των βασικών διαδικασιών και του διοικητικού µηχανισµού, υποστήριξης του PKI, περιγραφή ρόλων και αρµοδιοτήτων εµπλεκοµένων, σχετικά έντυπα κ.ά., διατίθενται στο δικτυακό τόπο στην επιλογή «PKI» και στο δικτυακό τόπο στην επιλογή «PKI», αντίστοιχα. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ...Α. και η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., η οποία εποπτεύεται από αυτό και η οποία εκτελεί το έργο, θα σας αποστείλουν τον σχετικό εξοπλισµό και θα σας παράσχουν τις απαραίτητες οδηγίες και υποστήριξη για τη σταδιακή εφαρµογή και χρήση της προσφερόµενης υπηρεσίας. Όπως είναι αυτονόητο, η χορήγηση των ψηφιακών πιστοποιητικών σηµατοδοτεί πλέον την έναρξη της ψηφιακής λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης. Το όραµα της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και της ισότιµης ψηφιακής συµµετοχής της χώρας µας σαν µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχίζει να γίνεται πραγµατικότητα. Απαιτείται περαιτέρω κοινή και συντονισµένη προσπάθεια όλων µας και η δική σας ουσιαστική συµµετοχή για την στήριξη της νέας ψηφιακής λειτουργίας. Εκτός των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που έχουν αναφερθεί, πρόσθετες πληροφορίες και περαιτέρω διευκρινήσεις παρέχονται στo τηλέφωνo : (γραµµή βοήθειας - help desk PKI ΣΥΖΕΥΞΙΣ) και στο Ο Υπουργός Προκόπιος Παυλόπουλος

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1. Βουλή των Ελλήνων α. /νση ιοικητικού (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί στους Προϊσταµένους των Οργανικών Μονάδων ) β. /νση Πληροφορικής 2. Όλα τα Υπουργεία και Αυτ. Γεν. Γραµµατείες α. /νσεις ιοικητικού (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους φορείς που εποπτεύουν, καθώς και στους Προϊσταµένους των Οργανικών Μονάδων ) β. Μονάδες Πληροφορικής 3. Όλες τις Περιφέρειες α. /νσεις ιοικητικού (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους φορείς που εποπτεύουν, καθώς και στους Προϊσταµένους των Οργανικών Μονάδων ) β. Μονάδες Πληροφορικής 4. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. /νσεις ιοικητικού (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους φορείς που εποπτεύουν, καθώς και στους Προϊσταµένους των Οργανικών Μονάδων ) β. Μονάδες Πληροφορικής 5. Όλους τους ήµους (δια των Περιφερειών) 6. Ανεξάρτητες Αρχές 7. Όλα τα Κ.Ε.Π. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφεία Υπουργών 2. Γραφεία Υφυπουργών 3. Γραφεία Γεν. Γραµµατέων Υπουργείων 4. Γραφεία Γεν. Γραµµατέων Αυτοτελών Γεν. Γραµµατειών 5. Γραφεία Γεν. Γραµµατέων Περιφερειών 6. Γραφεία Νοµαρχών 7. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. α. Γραφείο κ. Προέδρου β. Τοµέας Έργων Ηλιουπόλεως 2-4 Υµηττός Αθήνα ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Α. Ανδρεουλάκου 3. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα ΓΓ & Η.. 4. /νση Οργ/σης & Λειτουργίας ΚΕΠ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22701 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2512οικ. Κύρωση Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστο ποίησης του Ελληνικού Δημοσίου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή ON LINE Αιτήσεων Πιστοποιηµένων ιαδικασιών µέσω Τηλεφώνου και ιαδικτύου.

Υποβολή ON LINE Αιτήσεων Πιστοποιηµένων ιαδικασιών µέσω Τηλεφώνου και ιαδικτύου. Υποβολή ON LINE Αιτήσεων Πιστοποιηµένων ιαδικασιών µέσω Τηλεφώνου και ιαδικτύου. /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ Γ.Ε.: Ε99/19/18-6-2007 ΣΧΕΤΙΚΟ:Το Ε99/4/8-3-07 Γεν. Έγγραφό µας. Σας διαβιβάζουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aριθμ. 16076/27-5-2014

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aριθμ. 16076/27-5-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Aριθμ. 16076/27-5-2014 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το Έργο «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ: ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25 Σελίδα 1 από 49 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 13/14 για την παροχή υπηρεσιών «ικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιαγωνισµού Για την προµήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΤΑ Κ.Ε.Π. ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. των άρθρων 14 παρ. 4 και 15 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ειδική Γραµµατεία για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ Ταχ. /νση: Κοραή 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα