Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των. Aσφάλεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των. Aσφάλεια"

Transcript

1 Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Aσφάλεια

2 Περιεχόμενα Πλευρές Ασφάλειας Ιδιωτικό Απόρρητο Μέθοδος Μυστικού Κλειδιού (Συμμετρική Κρυπτογράφηση) Μέθοδος Δημόσιου Κλειδιού (Ασύμμετρη Κρυπτογράφηση) Συνδυασμός Μεθόδων Ψηφιακή Υπογραφή Υπογραφή Ολόκληρου του Εγγράφου Υπογραφή Σύνοψης του Εγγράφου

3 Πλευρές Ασφάλειας Ιδιωτικό Απόρρητο (confidentiality) Πιστοποίηση Αυθεντικότητας (authentication) Ακεραιότητα (integrity) Μη -απάρνηση(non-repudiation)

4 Περιεχόμενα Πλευρές Ασφάλειας Ιδιωτικό Απόρρητο Μέθοδος Μυστικού Κλειδιού (Συμμετρική Κρυπτογράφηση) Μέθοδος Δημόσιου Κλειδιού (Ασύμμετρη Κρυπτογράφηση) Συνδυασμός Μεθόδων Ψηφιακή Υπογραφή Υπογραφή Ολόκληρου του Εγγράφου Υπογραφή Σύνοψης του Εγγράφου

5 Ιδιωτικό Απόρρητο Απαιτεί Κρυπτογράφηση στη θέση του αποστολέα Αποκρυπτογράφηση στη θέση του παραλήπτη Μέθοδοι Κρυπτογράφησης/ Μέθοδοι Κρυπτογράφησης/ Αποκρυπτογράφησης Διαφυλάσσουν το Ιδιωτικό Απόρρητο Δύο είδη Μέθοδοι μυστικού κλειδιού Μέθοδοι δημόσιου κλειδιού

6 Περιεχόμενα Πλευρές Ασφάλειας Ιδιωτικό Απόρρητο Μέθοδος Μυστικού Κλειδιού (Συμμετρική Κρυπτογράφηση) Μέθοδος Δημόσιου Κλειδιού (Ασύμμετρη Κρυπτογράφηση) Συνδυασμός Μεθόδων Ψηφιακή Υπογραφή Υπογραφή Ολόκληρου του Εγγράφου Υπογραφή Σύνοψης του Εγγράφου

7 Εξασφάλιση Ιδιωτικού Απόρρητου με τη μέθοδο μυστικού κλειδιού Ο αποστολέας χρησιμοποιεί το κλειδί κι έναν αλγόριθμο κρυπτογράφησης (encryption) Ο παραλήπτης χρησιμοποιεί το ίδιο κλειδί και τον αντίστοιχο αλγόριθμο αποκρυπτογράφησης (decryption) Ίδιο μυστικό κλειδί Αντίστροφοι αλγόριθμοι Απλό κείμενο -> plain text Κρυπτοκείμενο -> cipher text

8 Συμμετρική Κρυπτογράφηση Είναι η άλλη ονομασία της μεθόδου του μυστικού κλειδιού, επειδή το ίδιο κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αμφίδρομη επικοινωνία Οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης μυστικού κλειδιού συχνά ονομάζονται αλγόριθμοι συμμετρικής κρυπτογράφησης Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται πάνω από χρόνια

9 Αλγόριθμοι Συμμετρικής Κρυπτογράφησης Στην αρχή οι αλγόριθμοι ήταν απλοί Κάποιος μπορούσε εύκολα να μαντέψει τα κλειδιά Σήμερα χρησιμοποιούνται εξελιγμένοι αλγόριθμοι Ο πιο γνωστός είναι το πρότυπο κρυπτογράφησης δεδομένων

10 Πρότυπο Κρυπτογράφησης Δεδομένων (Data Encryption Standard DES)(1/2) Η κ/α γίνεται σε επίπεδο μπιτ Μετατροπή δεδομένων σε ακολουθίες 64 μπιτ Κάθε τμήμα κρυπτογραφείται με ένα κλειδί 56 μπιτ Ιδέα της μεθόδου: μίξη δεδομένων και κλειδιού ώστε κάθε μπιτ του κρυπτοκειμένου να εξαρτάται από κάθε μπιτ του απλού κειμένου και του κλειδιού

11 Πρότυπο Κρυπτογράφησης Δεδομένων (Data Encryption Standard DES)(2/2)

12 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα αλγορίθμων μυστικού κλειδιού Πλεονεκτήματα Απαιτούν λιγότερο χρόνο για κ/α από τους αλγόριθμους δημόσιου κλειδιού -> καλές λύσεις για μεγάλα μηνύματα Μειονεκτήματα Κάθε ζεύγος χρηστών χρειάζεται ένα ξεχωριστό μυστικό κλειδί. Δηλ: Ν χρήστες -> Ν(Ν-1)/2 μυστικά κλειδιά. π.χ. 1 εκατομ. Χρήστες -> μισό τρισεκατομ. κλειδιά Η διανομή των κλειδιών στα δύο μέρη μπορεί να είναι δύσκολη

13 Περιεχόμενα Πλευρές Ασφάλειας Ιδιωτικό Απόρρητο Μέθοδος Μυστικού Κλειδιού (Συμμετρική Κρυπτογράφηση) Μέθοδος Δημόσιου Κλειδιού (Ασύμμετρη Κρυπτογράφηση) Συνδυασμός Μεθόδων Ψηφιακή Υπογραφή Υπογραφή Ολόκληρου του Εγγράφου Υπογραφή Σύνοψης του Εγγράφου

14 Κρυπτογράφηση Δημόσιου Κλειδιού (Ασσύμετρη κρυπτογράφηση) Δύο κλειδιά: ιδιωτικό και δημόσιο Διαφορετικοί αλγόριθμοι κ/α

15 Αλγόριθμος Δημόσιου Κλειδιού RSA (River-Shamir-Adleman 1978) Το ιδιωτικό κλειδί αποτελείται από ένα ζεύγος αριθμών (Ν, d) Το δημόσιο κλειδί αποτελείται από ένα άλλο ζεύγος αριθμών (Ν, e) Αλγόριθμος κρυπτογράφησης: C=P e mod N P: αριθμός που αναπαριστά το απλό κείμενο C: αριθμός που αναπαριστά το κρυπτοκείμενο. Είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης του P e διά του N Αλγόριθμος αποκρυπτογράφησης: P=C d mod N Η ασφάλεια του RSA προκύπτει από τη δυσκολία παραγοντοποίησης μεγάλων αριθμών. Γι αυτό, τα d καιe είναι πολύ μεγάλοι αριθμοί (σήμερα, συνήθως της τάξης των 1024 με 2048 μπιτς)

16 Παράδειγμα Αλγορίθμου RSA(1/2) Ιδιωτικό κλειδί (Ν=119, d=77) Δημόσιο κλειδί (Ν=119,e=5) Αλγόριθμος κρυπτογράφησης: C=P = e mod N Aπλό κείμενο: το γράμμα Ζ. Το αντιστοιχίζουμε με τον αριθμό 6. Άρα P= 6 C= 6 5 mod 119 = 41 Αλγόριθμος αποκρυπτογράφησης: P=C d mod N-> mod 119 = 6

17 Παράδειγμα Αλγορίθμου RSA(2/2)

18 Επιλογή Δημόσιου και Ιδιωτικού Κλειδιού Επιλέγονται δυο τυχαίοι μεγάλοι πρώτοι αριθμοί, p και q (δηλ. αριθμοί που οι μόνοι φυσικοί διαιρέτες τους είναι η μονάδα και ο εαυτός τους) Υπολογίζεται το N= px q Επιλέγεται το eέτσι ώστε e< Nκαι eείναι σχετικά πρώτος με το (p-1)(q-1) Επιλέγεται το dέτσι ώστε έτσι ώστε (ex d) mod [(p-1)(q-1)] να ισούται με 1

19 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Αλγόριθμου δημόσιου κλειδιού Πλεονέκτημα Το πλήθος των κλειδιών: κάθε οντότητα δημιουργεί ένα ζεύγος κλειδιών, κρατά το ένα μυστικό και δημοσιοποιεί το άλλο -> για επικοινωνία Ν χρηστών χρειάζονται μόνο 2Ν κλειδιά Μειονέκτημα Πολυπλοκότητα: για την αποτελεσματικότητα του αλγόριθμου απαιτούνται μεγάλοι αριθμοί χρονοβόρος υπολογισμός του κρυπτοκειμένου δεν συνιστάται για μεγάλα κείμενα

20 Περιεχόμενα Πλευρές Ασφάλειας Ιδιωτικό Απόρρητο Μέθοδος Μυστικού Κλειδιού (Συμμετρική Κρυπτογράφηση) Μέθοδος Δημόσιου Κλειδιού (Ασύμμετρη Κρυπτογράφηση) Συνδυασμός Μεθόδων Ψηφιακή Υπογραφή Υπογραφή Ολόκληρου του Εγγράφου Υπογραφή Σύνοψης του Εγγράφου

21 Εξασφάλιση Ιδιωτικού Απόρρητου με Συνδυασμό Μεθόδων (1/2) Συνδυάζει το πλεονέκτημα του αλγόριθμου μυστικού κλειδιού (αποδοτικότητα) με το πλεονέκτημα του αλγόριθμου δημόσιου κλειδιού (εύκολη διανομή κλειδιών) Το δημόσιο κλειδί χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση του μυστικού κλειδιού Το μυστικό κλειδί χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση του μηνύματος Η διαδικασία έχει ως εξής: Ο αποστολέας Διαλέγει ένα μυστικό κλειδί μιάς χρήσης Το κρυπτογραφεί (ως κείμενο) με το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη και το στέλνει στον παραλήπτη ως σύντομο μήνυμα κειμένου Κρυπτογραφεί το κείμενό του με το μυστικό κλειδί μιάς χρήσης και το στέλνει στον παραλήπτη Ο παραλήπτης χρησιμοποιεί Το ιδιωτικό του κλειδί για να αποκρυπτογραφήσει το μυστικό κλειδί Το μυστικό κλειδί για να αποκρυπτογραφήσει το πραγματικό μήνυμα

22 Εξασφάλιση Ιδιωτικού Απόρρητου με Συνδυασμό Μεθόδων (2/2)

23 Περιεχόμενα Πλευρές Ασφάλειας Ιδιωτικό Απόρρητο Μέθοδος Μυστικού Κλειδιού (Συμμετρική Κρυπτογράφηση) Μέθοδος Δημόσιου Κλειδιού (Ασύμμετρη Κρυπτογράφηση) Συνδυασμός Μεθόδων Ψηφιακή Υπογραφή Υπογραφή Ολόκληρου του Εγγράφου Υπογραφή Σύνοψης του Εγγράφου

24 Ψηφιακή Υπογραφή (1/2) Ιδιωτικό Απόρρητο (confidentiality) Πιστοποίηση Αυθεντικότητας (authentication) Ακεραιότητα (integrity) Μη -απάρνηση (non-repudiation)

25 Ψηφιακή Υπογραφή (2/2) Βασίζεται στην ιδέα υπογραφής εγγράφου από το δημιουργό του -> μετά από αυτό, το έγγραφο δεν μπορεί να τροποποιηθεί Υλοποιείται με δύο τρόπους Υπογραφή ολόκληρου του εγγράφου Υπογραφή σύνοψης του εγγράφου

26 Περιεχόμενα Πλευρές Ασφάλειας Ιδιωτικό Απόρρητο Μέθοδος Μυστικού Κλειδιού (Συμμετρική Κρυπτογράφηση) Μέθοδος Δημόσιου Κλειδιού (Ασύμμετρη Κρυπτογράφηση) Συνδυασμός Μεθόδων Ψηφιακή Υπογραφή Υπογραφή Ολόκληρου του Εγγράφου Υπογραφή Σύνοψης του Εγγράφου

27 Υπογραφή Ολόκληρου του Εγγράφου (1/4) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού Διαφορές: Ο αποστολέας κρυπτογραφεί το μήνυμα με το δικό του ιδιωτικό κλειδί (και όχι με το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη) Ο παραλήπτης αποκρυπτογραφεί το μήνυμα με το δημόσιο κλειδί του αποστολέα Αυτό είναι εφικτό γιατί οι αλγόριθμοι κ/α που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως ο RSA, είναι μαθηματικοί τύποι με την ίδια δομή.

28 Υπογραφή Ολόκληρου του Εγγράφου (2/4)

29 Υπογραφή Ολόκληρου του Εγγράφου (3/4) Πως εξασφαλίζει αυτός ο τύπος υπογραφής ακεραιότητα, αυθεντικότητα και μη-απάρνηση; Ακεραιότητα Αν κάποιος υποκλέψει ή αλλάξει ολοκληρωτικά ή εν μέρει το κρυπτοκείμενο, το αποκρυπτογραφημένο κείμενο θα είναι μη αναγνώσιμο Αυθεντικότητα Αν ο Χ στείλει μήνυμα προσποιούμενος ότι είναι ο Ζ, αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσει το δικό του ιδιωτικό κλειδί. Άρα το μήνυμα δεν θα αποκρυπτογραφηθεί σωστά με το δημόσιο κλειδί του Ζ Μη-απάρνηση Αν ο Χ έστειλε ένα μήνυμα και μετά το αρνηθεί, θα μπορούσε να υποχρεωθεί με δικαστική εντολή να αποκαλύψει το ιδιωτικό του κλειδί που αντιστοιχεί στο δημόσιό του κλειδί. Αν το μήνυμα που παραλήφθηκε κρυπτογραφηθεί και αποκρυπτογραφθεί με αυτά τα δύο κλειδιά, θα προκύψει το απεσταλμένο μήνυμα

30 Υπογραφή Ολόκληρου του Εγγράφου (4/4) Η μέθοδος δεν παρέχει μυστικότητα Οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει το δημόσιο κλειδί του αποστολέα και να διαβάσει το μήνυμα Για μυστικότητα, χρειάζεται ένα ακόμη επίπεδο ασφάλειας

31 Περιεχόμενα Πλευρές Ασφάλειας Ιδιωτικό Απόρρητο Μέθοδος Μυστικού Κλειδιού (Συμμετρική Κρυπτογράφηση) Μέθοδος Δημόσιου Κλειδιού (Ασύμμετρη Κρυπτογράφηση) Συνδυασμός Μεθόδων Ψηφιακή Υπογραφή Υπογραφή Ολόκληρου του Εγγράφου Υπογραφή Σύνοψης του Εγγράφου

32 Υπογραφή Σύνοψης Εγγράφου (1/9) Αντιμετωπίζει το μειονέκτημα της κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού (χαμηλή απόδοση όταν χρησιμοποιείται για υπογραφή ολόκληρου του εγγράφου) Για βελτίωση της απόδοσης, ο αποστολέας υπογράφει (κρυπτογραφεί με το ιδιωτικό του κλειδί) μια σύνοψη (μικρογραφία) του εγγράφου Ο παραλήπτης αποκρυπτογραφεί τη μικρογραφία με το δημόσιο κλειδί του αποστολέα

33 Υπογραφή Σύνοψης Εγγράφου (2/9) Για τη δημιουργία της σύνοψης του εγγράφου, χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος κατακερματισμού (hash function) Η σύνοψη έχει πάντα σταθερό μήκος (συνήθως 128 μπιτ) ανεξαρτήτως του μεγέθους του μηνύματος Γνωστοί αλγόριθμοι κατακερματισμού MD5 (ΜessageDigest 5) -> παράγει συνόψεις 128 μπιτ SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1 ) -> παράγει συνόψεις 160 μπιτ

34 Υπογραφή Σύνοψης Εγγράφου (3/9)

35 Υπογραφή Σύνοψης Εγγράφου (4/9) Η επιτυχία της μεθόδου του κατακερματισμού εξασφαλίζεται από το ότι ο κατακερματισμός: Είναι μιάς κατεύθυνσης, δηλ. μπορούμε να δημιουργήσουμε τη σύνοψη από το μήνυμα αλλά το αντίστροφο δεν είναι εφικτό Πρέπει να είναι μονοσήμαντος,δηλ. θα πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν δύο μηνύματα που έχουν την ίδια σύνοψη Η σύνοψη κρυπτογραφείται (υπογράφεται) με το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα, επισυνάπτεται στο αρχικό μήνυμα και αποστέλλεται στον παραλήπτη

36 Υπογραφή Σύνοψης Εγγράφου (5/9) Πλευρά του Αποστολέα

37 Υπογραφή Σύνοψης Εγγράφου (6/9) O παραλήπτης παίρνει το αρχικό μήνυμα και την κρυπτογραφημένη σύνοψη Εφαρμόζει στο αρχικό μήνυμα τον ίδιο αλγόριθμο κατακερματισμού και δημιουργεί μια δεύτερη σύνοψη Αν οι δύο συνόψεις είναι ίδιες, τότε έχουν τηρηθεί όλες οι πλευρές ασφάλειας

38 Υπογραφή Σύνοψης Εγγράφου (7/9) Πλευρά Παραλήπτη

39 Υπογραφή Σύνοψης Εγγράφου (8/9) Οι τρεις πλευρές της ασφάλειας ισχύουν για το αντίγραφο της σύνοψης που παρέλαβε ο παραλήπτης. Γιατί ισχύουν και για το ίδιο το μήνυμα; Από το παραληφθέν μήνυμα δημιουργείται ένα ίδιο αντίγραφο σύνοψης. Άρα ούτε το αρχικό μήνυμα έχει μεταβληθεί Η σύνοψη προέρχεται από τον πραγματικό αποστολέα, άρα και το ίδιο το μήνυμα. Αν προερχόταν από άλλον δεν θα είχε δημιουργήσει την ίδια σύνοψη. Ο αποστολέας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι έστειλε το μήνυμα, επειδή δεν μπορεί να αρνηθεί την αποστολή της σύνοψης. Το μόνο μήνυμα που μπορει να δημιουργήσει τη συγκεκριμένη σύνοψη είναι το παραληφθέν

40 Υπογραφή Σύνοψης Εγγράφου (9/9) Ούτε αυτή η μέθοδος ψηφιακής υπογραφής παρέχει εμπιστευτικότητα Αν απαιτείται εμπιστευτικότητα, θα πρέπει να Αν απαιτείται εμπιστευτικότητα, θα πρέπει να προστεθεί και ένα άλλο επίπεδο κρυπτογράφησης [είτε με τη μέθοδο δημόσιου κλειδιού ή μυστικού κλειδιού ή με συνδυασμό των δύο μεθόδων]

41 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Του Παγωμένου Απόστολου ΑΜ: 85 Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Αγγελίδης Παντελής Κοζάνη 2013 1 Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλοποίηση σε αναδιατασσόμενη λογική των πινάκων ουρανίου τόξου (rainbow tables)

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας

Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας Κεφάλαιο 1 Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας Πίνακας Περιεχομένων 1.1 Εισαγωγή..............................................1 1.2 Ασφάλεια πληροφοριών και κρυπτογραφία................... 3 1.3 Υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Σε νοµικό και κοινωνικό επίπεδο, τίθεται ζήτηµα προστασίας του απορρήτου σε όλες τις εκδοχές δικτυακής συναλλαγής (email, εµπορικές συναλλαγές, τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα

Cryptography and Network Security Chapter 9. Fifth Edition by William Stallings

Cryptography and Network Security Chapter 9. Fifth Edition by William Stallings Cryptography and Network Security Chapter 9 Fifth Edition by William Stallings Chapter 9 Κρυπτογραφια Δημοσιου Κλειδιου και RSA Every Egyptian received two names, which were known respectively as the true

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: Ζορκάδης (Χ) Γεωργίου Χάρης, ΑΜ:4 e-mail: csst9328@cs.uoi.gr Μακρής Ηλίας. ΑΜ:ΧΧ e-mail: csst93xx@cs.uoi.gr Παπαδόπουλος ηµήτρης, ΑΜ:ΧΧ e-mail: csst9337@cs.uoi.gr ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ. Η κρυπτογραφία παρέχει 4 βασικές λειτουργίες (αντικειμενικοί σκοποί):

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ. Η κρυπτογραφία παρέχει 4 βασικές λειτουργίες (αντικειμενικοί σκοποί): ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Η λέξη κρυπτογραφία προέρχεται από τα συνθετικά "κρυπτός" + "γράφω" και είναι ένας επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με την μελέτη, την ανάπτυξη και την χρήση τεχνικών κρυπτογράφησης και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Ψηφιακές Υπογραφές Ορίζονται πάνω σε μηνύματα και είναι αριθμοί που εξαρτώνται από κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Συμμετρική & Ασύμμετρη Κρυπτογραφία-Ακεραιότητα)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Συμμετρική & Ασύμμετρη Κρυπτογραφία-Ακεραιότητα) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Συμμετρική & Ασύμμετρη Κρυπτογραφία-Ακεραιότητα) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ιοί ιός

Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ιοί ιός Περιεχόμενα: Ιοί 1. Ιοί, Σκουλήκια, Δούρειοι Ίπποι, Φάρσες, Προστασία από τους ιούς, Προστασία από Δούρειους Ίππους. 2. Υποκλοπές δεδομένων, Προβλήματα στο Διαδίκτυο, Hacer και Hacing, Cracer. 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (VLSI DESIGN) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέυα πτυχιακής εργασίας: INTERNET BANKING

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέυα πτυχιακής εργασίας: INTERNET BANKING ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέυα πτυχιακής εργασίας: INTERNET BANKING ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 2006 ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 3.. Θεωρία της πληροφορίας Το 948 και το 949 ο Shannon παρουσίασε δύο εργασίες ορόσημα στις επικοινωνίες και στην ασφάλεια της πληροφορίας. Στο σημείο αυτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο

Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο ανωτατο τεχνολογικο εκπαιδευτικο ιδρυµα κρητησ σχολη διοικησησ και οικονοµιασ τµηµα διοικησησ επιχειρησεων Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο Πτυχιακή Εργασία Μουρσελλά Ελευθερία A.M

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παράνομη χρήση, Απειλές, Μέθοδοι Προστασίας και Υποστήριξης της Ασφάλειας στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ της ΚΑΚΟΣΟΥΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις)

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις) Κρυπτογραφία Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις) Εύρεση αντίστροφου αριθμού Mod n Έχουμε ήδη δει ότι πολύ συχνά συναντάμε την ανάγκη να βρούμε τον αντίστροφο ενός αριθμού a modulo n, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Αυθεντικοποίησης (authentications protocols)

Πρωτόκολλα Αυθεντικοποίησης (authentications protocols) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Πρωτόκολλα Αυθεντικοποίησης (authentications protocols), Α.Μ. 2009018 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΤΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Tα τελευταία χρόνια το Διαδίκτυο αναπτύσσεται και επεκτείνεται με εκθετικούς ρυθμούς τόσο σε επίπεδο πλήθους

Διαβάστε περισσότερα

Επιθε σεις ενδια μεσου στο πρωτο κολλο TLS

Επιθε σεις ενδια μεσου στο πρωτο κολλο TLS ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιθε σεις ενδια μεσου στο πρωτο κολλο TLS Δημήτρης Σ. Μωραϊτης Επιβλε ποντες:

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα από τη σύνταξη...

Σημείωμα από τη σύνταξη... Σημείωμα από τη σύνταξη... Τεύχος 11 - Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2011 Ομάδα Περιοδικού: Κωστάρας Γιάννης (hawk): Συντάκτης - jkost@freemail.gr Παπαδόπουλος ημήτρης (Dimitris): Συντάκτης, σελιδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Θ. ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγητής Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: Γεώργιος Πέκος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Κινητές Επικοινωνίες Μέρος Ι Slide: 1/58 Περιεχόμενα Ασύρματες κινητές επικοινωνίες Εισαγωγή Ασφάλεια ασύρματων κινητών επικοινωνιών Γενικά GSM Αυθεντικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls

Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls 87 Firewalls 3 Πρίν 250 χρόνια, ο Sun Tzu, στρατηγός στην Κινέζικη Βσιλεία των Wu, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Η Τέχνη του Πολέμου. Στην εισαγωγή του βιβλίου έγραφε: Η μόνη ασφαλής άμυνα είναι όταν κρατάς

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk

Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παναγιωτόπουλος Ι. Ανδρέας Mάρτιος 2009 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα