Αρχές Διακυβέρνησης 12. Παραγωγή: Τρεις Συντελεστές από τον Νικόδηµο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχές Διακυβέρνησης 12. Παραγωγή: Τρεις Συντελεστές από τον Νικόδηµο"

Transcript

1 Αρχές Διακυβέρνησης 12. Παραγωγή: Τρεις Συντελεστές από τον Νικόδηµο 1. Ο άνθρωπος ζει στο Σύµπαν. Ανά πάσα στιγµή της µέρας τα κύτταρα του σώµατός του βοµβαρδίζονται από υπεριώδεις ακτίνες και άλλες κοσµικές επιδράσεις, οι οποίες ανακαλύπτονται σιγά σιγά καθώς προοδεύουν οι επιστήµες και η τεχνολογία. Το σκηνικό όπου ξετυλίγεται και διαδραµατίζεται η ζωή της Ανθρωπότητας είναι το Σύµπαν, φυσικά, έστω κι αν δεν το αντιλαµβανόµαστε άµεσα. Ο Άνθρωπος είναι το ζωντανό ον µε µεγάλη νοηµοσύνη που αντιµετωπίζει διάφορες απόψεις του Σύµπαντος, τις µελετά και σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να τις τροποποιήσει. Το Διάγραµµα 1 παρουσιάζει αυτό το βασικό σκηνικό και τις βασικές δυνάµεις που δηµιουργούν και συντηρούν την Οικονοµία στον κόσµο του Ανθρώπου. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάµε όποια λεπτοµέρεια κι αν εξετάζουµε. Πιο άµεσα ζούµε στο ηλιακό µας σύστηµα και πιο συγκεκριµένα πάνω στον πλανήτη Γαία ή Γη. Αυτό εικονίζουµε απλά στο Διάγραµµα 1β. Για τη ζωή µας, την κίνηση, την εργασία και τη διατροφή µας εξαρτόµαστε απόλυτα από τη Γη που δέχεται συνεχώς τις γνωστές αλλά και άγνωστες επιδράσεις του ευρύτερου σύµπαντος. Όλα όσα χρειαζόµαστε για να ζήσουµε είναι δοσµένα από την ίδια τη Φύση: ο αέρας, το φως, το νερό και ο χώρος τα ορυκτά, τα φυτά, ολόκληρο το ζωικό βασίλειο και όλοι οι άλλοι γνωστοί (και άγνωστοι) φυσικοί πόροι στο µεγάλο σώµα του πλανήτη µας. Εµείς οι ίδιοι προικιζόµαστε εκ γενετής µε νου, αντίληψη, λογική σκέψη, διάκριση, τις πέντε αισθήσεις, µε τις οποίες γνωρίζουµε το φυσικό περιβάλλον µας και τα σωµατικά όργανα δράσης, µε τα οποία συνδεόµαστε µε το περιβάλλον κάνοντας τις διάφορες δραστηριότητές µας. 2. Όλοι έχουµε σωµατικές ανάγκες για τροφή, ρουχισµό κι ένα σχετικά ασφαλές καταφύγιο διαµονής. Η συνείδησή µας µας δείχνει και τις βιοτικές ανάγκες µας και τους τρόπους ικανοποίησής τους µε τη βοήθεια συνέργων από τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος. Εικονίζουµε την κατάσταση στο Διάγραµµα 2.

2 2 Αυτή η τριάδα είναι η αφετηρία κάθε σκόπιµης δράσης που ονοµάζουµε «εργασία». Και ο σκοπός της εργασίας είναι να ικανοποιηθούν οι βιοτικές ανάγκες µας. Αλλά χάρη στη Συνείδηση (ή Επίγνωση) που συνενώνει τον εσωτερικό και τον εξωτερικό µας κόσµο, προτού επιδοθούµε σε κάποια σκόπιµη ενέργεια έχουµε τη σκέψη για την ενέργεια, µια ενόραση και ιδεατή αντίληψη. Ο Μαρξ το σηµειώνει αυτό καθαρά. Οι σύγχρονοι µαρξιστές ή κοµµουνιστές ονοµάζουν «εργάτες» ως επί το πλείστον αυτούς που κάνουν χειρωνακτικές ή ανειδίκευτες εργασίες ηλεκτρολόγους, οικοδόµους, σκουπιδιάρηδες, υδραυλικούς κλπ. Οι άνθρωποι που χρησιµοποιούν συχνότερα το νου τους δεν θεωρούνται εργάτες. Αλλά ο Μάρξ έγραψε: Αυτό που ξεχωρίζει εξ αρχής τον χειρότερο αρχιτέκτονα από την καλύτερη µέλισσα είναι ότι εκείνος έχει κτίσει µέσα στο κεφάλι του την κερήθρα προτού την κτίσει σε κερί. Στο τέλος της εργασιακής διαδικασίας βγαίνει ένα αποτέλεσµα που από την αρχή της βρισκόταν ήδη στη φαντασία του εργαζοµένου, άρα βρισκόταν κιόλας ιδεατά. (Κεφάλαιο ) Εκτός από τις βιοτικές του ανάγκες, ο άνθρωπος έχει και πάµπολλες επιθυµίες. Πολλές από αυτές δεν σχετίζονται µε την συντήρηση της ζωής του και µερικές µάλιστα µπορεί να τον σπρώξουν στην αρρώστια και στον θάνατο. Είναι οι επιθυµίες που υποκινούν τον άνθρωπο να εργάζεται στο φυσικό περιβάλλον και να αντλεί τα υλικά που θα ικανοποιήσουν τις επιθυµίες (και ανάγκες). Αυτό τώρα εικονίζεται στο Διάγραµµα Για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυµίες του ο άνθρωπος πρέπει να εργαστεί, πρέπει να µετακινηθεί και να έρθει σε άµεση επαφή µε το περιβάλλον, που είναι στη Γη και περιέχει τα επιθυµητά στοιχεία και υλικά. Ο αέρας είναι παντού κι έτσι τον έχει την διάθεσή του συνεχώς. Όµως το νερό δεν θα βγει από την κοίτη του ποταµού ή από το πηγάδι για να έρθει και να τον δροσίσει. Ούτε τα χόρτα του αγρού ούτε οι καρποί των δέντρων θα φύγουν από τη φυσική τους θέση για να τον θρέψουν. Πρέπει ο ίδιος να µετακινηθεί και να µαζέψει καθετί που χρησιµεύει ως τροφή. Αυτή η δράση του ανθρώπου είναι η εργασία που παράγει κάθε αγαθό και όλο τον υλικό πλούτο. Αλλά, βέβαια, ο άνθρωπος νωρίς κατάλαβε πως η εργασία του διευκολύνεται µε την χρήση συνέργων. Αρχικά ξεκίνησε µε φυσικά υλικά όπως οι πέτρες και τα ξύλα µα τώρα, µετά από αιώνες έρευνας και συσσωρευµένης γνώσης, έχει τις πιο περίπλοκες σύγχρονες µηχανικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Και αυτά τα υλικά τα αντλεί από τη Γη (τον αέρα και τα ύδατά της). Πρώτα ίσως είναι τα σφυριά, τα µαχαίρια και τα κοντάρια από ξύλο

3 3 ή πέτρα Επίσης τα δοχεία από πηλό αλλά και ενδύµατα από φύλλα και φλοιούς, δέρµατα και γούνες για προφύλαξη από το κρύο. Με αυτά τα πρωτογενή εργαλεία φτιάχνει κι άλλα σύνεργα, ολοένα πιο περίπλοκα αλλά πιο βοηθητικά στις ποικίλες µορφές εργασίας του. Η διανοητική έρευνα και η µεταβίβαση της γνώσης είναι και αυτή εργασία. Όλα τα εργαλεία είναι µια προέκταση των χεριών (αλυσίδα, πριόνι, τόρνος κλπ), των ποδιών (παπούτσι, πατίνι, ποδήλατο κλπ), των µατιών (γυαλιά, µικροσκόπιο, τηλεσκόπιο κλπ) κλπ. Όλα τα σύνεργα που ο άνθρωπος χρησιµοποιεί για την παραγωγή άλλων αγαθών θεωρούνται «κεφάλαιο». Με αυτό τον όρο συνήθως εννοείται το χρήµα, το οποίο επενδύεται σε κάποια επιχείρηση για να ξεκινήσει η παραγωγή αγαθών ή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Αλλά σε κάθε περίπτωση το χρήµα (εντελώς άχρηστο από µόνο του) χρησιµοποιείται για να αγορασθούν ή να ενοικιασθούν κτήρια, έπιπλα και µηχανήµατα και να πληρωθούν µισθοί. Έτσι το «κεφάλαιο» είναι ουσιαστικά προέκταση των φυσικών µελών/οργάνων του ανθρώπου για εργασία. 4. Η Γη είναι ο πλανήτης µε τις θάλασσες και την ξηρά, την ατµόσφαιρα και την ιονόσφαιρα. Πιο συγκεκριµένα υποδείχνει τη στεριά όπου ζει και κινείται κάθε άνθρωπος. Εδώ στη στέρεη επιφάνεια κτίζει τις κατοικίες του, τα εµπορικά και τα εργοστάσια, τους ουρανοξύστες, τα λιµάνια και τα αεροδρόµια και τις πόλεις. Από το υπέδαφος αντλεί ο άνθρωπος τους περισσότερους φυσικούς πόρους και αυτοί θα γίνουν οι πρώτες ύλες και µετά τα αγαθά που χρειάζεται. Έτσι ο σίδηρος που εξορύσσεται µετατρέπεται µε κάποια διεργασία σε πρώτη ύλη στη µορφή λαµαρίνας ή δοκού και αυτές µε τη σειρά τους σε σφυριά, κατσαβίδια, γερανούς, κανόνια και άλλα. Σε κάθε στάδιο της παραγωγής λειτουργεί συνεχώς µια τριάδα συντελεστών: Εργασία Γη Συνθήκες και το αποτέλεσµα είναι «πλούτος», διάγραµµα 4. «Πλούτος» εδώ σηµαίνει αγαθά και υπηρεσίες (όχι χλιδή και πολυτέλεια). Πρέπει να θυµόµαστε όµως ότι, όπου κι αν εργάζεται σήµερα ο άνθρωπος, είτε βαθιά στον ωκεανό είτε ψηλά σε δορυφόρο στο διάστηµα, πρέπει να έχει µαζί του τις συνθήκες που επικρατούν στη στέρεη επιφάνεια της γης: αέρα και φως, νερό και τροφή κι ένα στέρεο υπόβαθρο που τον στηρίζει όρθιο. Αυτοί είναι οι τρεις άµεσοι πρωταρχικοί συντελεστές στην παραγωγή του πλούτου. Το κεφάλαιο ( 3) επίσης είναι πλούτος και, παρά την καθολική χρήση του σήµερα στην παραγωγή, είναι δευτερεύων συντελεστής. 5. Ο όρος «πλούτος» συµπεριλαµβάνει όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που συναποτελούν το Εθνικό Προϊόν την παραγωγή κάθε επιχείρησης αλλά και το αποτέλεσµα κάθε ατοµικής εργασίας.

4 4 6. Ο όρος «Συνθήκες» υποδείχνει το φυσικό πλαίσιο όπου η εργασία συναντά τη γη. Οι συνθήκες είναι πρώτα κλιµατικές, όπως η ζέστη και η ξεραΐλα στη Σαχάρα, η βλάστηση, υγρασία και βροχές του τροπικού δάσους ή το κρύο, τα άγονα εδάφη και οι εναλλασσόµενες µακριές µέρες και νύχτες του αρκτικού κύκλου. Αυτό το «πλαίσιο» είναι όµως και οι πολιτειακές συνθήκες, δηλαδή το πολίτευµα και οι νόµοι που επικρατούν στη χώρα καθώς και οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιµα στη συγκεκριµένη περιοχή όπως, οι πολιτικές ελευθερίες, το σύστηµα γεωκτηµοσύνης, η πολυγαµία, η µονογαµία, το εορτολόγιο, ο τρόπος οδήγησης και παρόµοια. Πχ. η Ινδία σήµερα έχει προεδρευόµενη δηµοκρατία ως πολίτευµα και µεγάλη αγάπη για την κυριαρχία του νόµου, αλλά συγχρόνως έχει τις κληρονοµικές κάστες µε τους ακάθαρτους παρίες στην κατώτατη βαθµίδα, που εργάζονται µόνο σε νεκροταφεία και σκουπιδότοπους. Παρότι ο νόµος δεν κάνει αυτούς τους διαχωρισµούς και δίνει ίδια δικαιώµατα σε αυτή τη δύστυχη τάξη, η δύναµη της παράδοσης είναι ακόµα ακατανίκητη. Οπωσδήποτε οι παρίες δεν είναι σκλάβοι και δεν έχουν ιδιοκτήτες, αλλά η ζωή τους είναι ελάχιστα καλύτερη από εκείνη των δούλων. (Η κατάσταση αλλάζει, µα µε πολύ αργό ρυθµό.) Μετά, είναι και το σύστηµα κατοχής της γης. Σήµερα σε καµιά χώρα δεν υπάρχει ελεύθερη ή φθηνά διαθέσιµη γη. Σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν µια χώρα θέλει να προσελκύσει κόσµο σε µια περιοχή, προσφέρει γαίες σε πολύ χαµηλές τιµές κι αυτό έγινε στον Καναδά στις δεκαετίες 1970 και Αλλιώς, παντού ισχύει το σύστηµα ιδιοκτησίας, και οι ακτήµονες πρέπει να πληρώνουν για να έχουν στη χρήση τους κάποιο κοµµάτι γης. Πρέπει λοιπόν να εργάζονται πολύ εντατικά για να µπορούν να καλύπτουν αυτό το έξοδο κάτι που τώρα πια φαίνεται φυσιολογικό. Ενώ κάθε ιδιοκτήτης έχει ένα µη-δεδουλευµένο εισόδηµα. Υπάρχουν βέβαια και συνθήκες περισσότερης ή λιγότερης ανηθικότητας. Είναι αµφίβολο αν στην ιστορική εποχή, δηλαδή από περίπου 3000 πριν την τρέχουσα χρονολογία, υπήρξε κάποια κοινωνία όπου απουσίαζε παντελώς η ανηθικότητα. Όµως στις µέρες µας, στη χώρα µας, το φαινόµενο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις όχι µόνο στον δηµόσιο τοµέα αλλά και στον ιδιωτικό. Τα καύσιµα, τα αλεύρια και τα λάδια νοθεύονται οι γιατροί θέλουν «φακελάκι» πέρα από την κανονική αµοιβή τους ελάχιστοι τεχνίτες κάνουν σωστή δουλειά προτιµώντας το γρήγορο «άρπα-κόλλα» στις πλείστες δηµόσιες υπηρεσίες πρέπει να πληρώσεις σε κάποιον ή κάποιους το λεγόµενο «γρηγορόσηµο» για να διεκπεραιωθεί το νόµιµο αίτηµα σου οι πολιτικοί κλέβουν όπου και όποτε µπορούν και άλλα «ων ουκ έστι τέλος». Γενικότερα, παρατηρείται αµέλεια και νοθεία στις σχέσεις µεταξύ ανθρώπων: παντρεµένα ζευγάρια δεν φροντίζουν µε αγάπη ο ένας τον άλλο γονείς δεν µεριµνούν ορθά για τα παιδιά τους παιδιά δεν νοιάζονται για τους γονείς τους ο καθένας και η καθεµία, ως επί το πλείστον, κοιτά πώς να περνά καλά άσχετα µε τους άλλους και συχνά σε βάρος των άλλων. Εύκολο κέρδος και γρήγορη ευχαρίστηση δίχως ευθύνες είναι οι σκοποί. Όλες αυτές οι καταστάσεις αποτελούν τις χοντρές και λεπτές συνθήκες µέσα στις οποίες η εργασία συναντά τη γη και παράγουν πλούτο.

5 5 7. Οι τρεις συντελεστές έχουν ο καθένας ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Η ανθρώπινη εργασία γίνεται όλο και πιο περιπετειώδης, περίπλοκη και αποτελεσµατική, καθώς η τεχνογνωσία και η τεχνολογία προοδεύουν αλµατωδώς και θέτουν στη διάθεση µας νέες συσκευές που απλοποιούν πολλές µορφές εργασίας και ανοίγουν νέους διαύλους διεργασιών. Αλλά η πρόοδος σε ορισµένες περιπτώσεις προκαλεί σοβαρές παρενέργειες και παράπλευρες απώλειες, όπως η αυξανόµενη ρύπανση του περιβάλλοντος. Η γη περιέχει µεγάλη ποικιλία φυσικών πόρων στο υπέδαφος, στις θάλασσες, στην ατµόσφαιρα. Η πρόοδος της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας βοηθάει και αυτόν τον συντελεστή καθώς µας αποκαλύπτει συνεχώς, και µας επιτρέπει να χρησιµοποιούµε, νέους πόρους. Πχ. το πετρέλαιο ήταν άγνωστο πριν το Η εφαρµογή της πυρηνικής τεχνολογίας σε ειρηνικούς σκοπούς, όπως η παραγωγή ενέργειας, ήταν άγνωστη πριν από το 1950 και η ίδια η πυρηνική ενέργεια ήταν άγνωστη πριν το Τώρα αυξάνεται συνεχώς η χρήση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας. Αναµφίβολα θα ανακαλυφθούν νέοι φυσικοί πόροι και νέες πηγές ενέργειας στα επόµενα χρόνια. Ο έµφυτος πλούτος της γης µοιάζει ανεξάντλητος καθώς και οι δυνατότητες χρήσης του. Οι συνθήκες όµως γίνονται ολοένα πιο περίπλοκες και καταπιεστικές. Διότι αγνοούµε θεληµατικά τα φυσικά δικαιώµατα και καθήκοντά µας. Στη βάση βρίσκεται η παραγνώριση της ανάγκης κάθε ανθρώπου για ελεύθερη πρόσβαση στη γη. Σαν συνέπεια της παραγνώρισης των φυσικών δικαιωµάτων και καθηκόντων η διαφθορά βαθαίνει, εκτείνεται και απλώνεται ως πραγµατική επιδηµία σε κάθε χώρα και σε κάθε ιστό του κοινωνικού οργανισµού. Στη βάση της διαφθοράς αργοσαλεύει ο εγωισµός στη συντροφιά της απληστίας, του φόβου και της φιληδονίας. Στον 18ο αιώνα και µέχρι το 1870 περίπου, οι απέραντες εκτάσεις στις Βρετανικές αποικίες (Αυστραλία κλπ) και στη Βόρειο Αµερική ήταν ελεύθερα διαθέσιµες. Ο E. G. Wakefield στις αποικίες και ο H. George (και ο F. Shannοn αργότερα) στις ΗΠΑ παρατήρησαν ιδίοις όµµασι τη σταδιακή αποίκιση και ανάπτυξη αυτών των περιοχών και στις γραπτές µαρτυρίες τους εξιστόρησαν τη βαθµιαία µα γρήγορη ιδιωτικοποίηση των γαιών και την αλλαγή στην παραγωγή και στην κοινωνία. Και οι τρεις µας πληροφορούν πως καθόσον οι γαίες ήταν ελεύθερα ή φθηνά διαθέσιµες και όποιος ήθελε µπορούσε να αποκτήσει ένα κοµµάτι για τον εαυτό του, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν εργάτες ακόµα και µε πολύ µεγάλους µισθούς. Αργότερα, όταν πια όλες οι εκτάσεις περικλείστηκαν και όλες οι γαίες ιδιωτικοποιήθηκαν, και δεν υπήρχαν πια ελεύθερα ή φθηνά διαθέσιµα εδάφη, τότε η προσφορά εργασίας αυξήθηκε και οι µισθοί µειώθηκαν στο ελάχιστο που δέχονταν οι άνεργοι. Τότε άρχισε να φαίνεται όλο και πιο καθαρά η διαφορά µεταξύ πλούσιων ιδιοκτητών και ακτήµονων φτωχών. Η ψαλίδα µεταξύ πλούσιων και φτωχών συνεχίζει να ανοίγει και ελάχιστοι ενδιαφέρονται ή γνωρίζουν τις αιτίες.

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Άτομα ή κοινωνία; H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

Τροπικά δάση βροχής Του Ρετ Α. Μπάτλερ

Τροπικά δάση βροχής Του Ρετ Α. Μπάτλερ Τροπικά δάση βροχής Του Ρετ Α. Μπάτλερ (001) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΑΣΗ ΒΡΟΧΗΣ; Τα τροπικά δάση βροχής είναι δάση µε ψηλά δέντρα, θερµό κλίµα και άφθονες βροχοπτώσεις. Σε ορισµένα δάση βροχής, το ύψος βροχής ξεπερνάει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: ΑΓΡΙΑ ΦΥΣΗ Τα κείμενα που συμπεριλαμβάνονται στο παρόν έντυπο γράφτηκαν τον Μάρτιο του 2013 στα πλαίσια της εκδήλωσης-συζήτησης ''Ελεύθερη ζωή χωρίς εξορύξεις''.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΑΤΖΕΜΥ ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΝΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΑΤΖΕΜΥ ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΝΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΑΤΖΕΜΥ ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΝΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΑΤΖΕΜΥ ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΝΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 2 Copyright Εκδόσεις ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ» Συγγραφέας: Ρόµπερτ - Ηλίας Νατζέµυ ΑΡΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

THE EVOLUTION OF IDEAS FOR THE NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

THE EVOLUTION OF IDEAS FOR THE NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Στέφανος Οικονόµου ιπλ. Μηχ. Περιβάλλοντος MSc, Οικονοµολόγος MSc, Υποψ. ιδάκτορας, Τµήµα.Ο.Σ.Α..Π.Θ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα»

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα» Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 35-52. http://www.jodysseus.gr Δράση 04: «και δημιουργία υλικού για τις γηγενείς» Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΑΕΛ ΑΟΥΝ ΒΕΟΡ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ

ΣΑΜΑΕΛ ΑΟΥΝ ΒΕΟΡ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΑΜΑΕΛ ΑΟΥΝ ΒΕΟΡ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Την ψυχολογική επανάσταση που περιέχεται σε αυτό το έργο δεν µπορούµε να την αποκτήσουµε µε θεωρίες, συλλογισµούς ή υποθέσεις. Πρόκειται για κάτι συγκεκριµένο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο Η Σαηεντολογία, που ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε από τον Λ. Ρον Χάµπαρντ, είναι µια εφαρµοσµένη θρησκευτική φιλοσοφία η οποία προσφέρει έναν ακριβή δρόµο µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

π ε ρ ι ο δ ι κ ή έ κ δ ο σ η - 2 ο τ ε ύ χ ο ς - Α ύ γ ο υ σ τ ο ς 2 0 1 0 * Δ Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι Δ Ω Ρ Ε Α Ν

π ε ρ ι ο δ ι κ ή έ κ δ ο σ η - 2 ο τ ε ύ χ ο ς - Α ύ γ ο υ σ τ ο ς 2 0 1 0 * Δ Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι Δ Ω Ρ Ε Α Ν π ε ρ ι ο δ ι κ ή έ κ δ ο σ η - 2 ο τ ε ύ χ ο ς - Α ύ γ ο υ σ τ ο ς 2 0 1 0 * Δ Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι Δ Ω Ρ Ε Α Ν Έν Δράσει Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες Εγώ μονάχος έχω χρέος να σώσω τη γης Άμα δε σωθεί εγώ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» ΑΤΕΙΘ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΣΔΟ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - «Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012»

Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Δούλεψαν οι παρακάτω μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

"Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005)

Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης (διάλεξη-2005) "Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005) διάλεξη, ανοιχτή για το κοινό, από τους ψυχοθεραπευτές Χριστίνα Πατρινιού και Πέτρο Θεοδώρου διοργάνωση : Συµβουλευτικό Κέντρο Σ.ΚΕ.Ψ.Η.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Α ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιµέλεια: Χαλβατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ&ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ&ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ&ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ Κ.Θ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Οι ανθρώπινες κοινωνίες υπάρχουν και εξαρτώνται απόλυτα από τα φυσικά, χημικά και βιολογικά συστήματα του πλανήτη. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Λες και μέσα μας τ' αντίθετα τραβάν να ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν σαν αιώνιο Ιησούν ή Βαραβάν του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι Είναι τα Οικονομικά;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι Είναι τα Οικονομικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τι Είναι τα Οικονομικά; Αφού μελετήσετε αυτό το κεφάλαιο θα είστε σε θέση: Να δώσετε έναν ορισμό των οικονομικών και να διακρίνετε μεταξύ μικροοικονομικών και μακροοικονομικών Να εξηγήσετε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Housekeeping: το πιο σηµαντικό τµήµα του ξενοδοχείου

Housekeeping: το πιο σηµαντικό τµήµα του ξενοδοχείου Housekeeping: το πιο σηµαντικό τµήµα του ξενοδοχείου Στεφανάκη Ελευθερία Μιχαήλ Αναστασία Σ..Ο. Τµήµα Τουριστικ ών Επιχ / σεων ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Βερνάρδου Ειρήνη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ ΜΕΡΟΣ Ά... 1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ..

Διαβάστε περισσότερα

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσμική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης Οδήγησης στην

Διαβάστε περισσότερα