Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015"

Transcript

1 Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015

2 Τι είναι η Ηλεκτρονική Θυρίδα; η Ηλεκτρονική Θυρίδα είναι ένα ακόμα κανάλι εισόδου / εξόδου εγγράφων στον ΟΒΙ Τα άλλα κανάλια είναι: Συμβατικό ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ / Courier) Fax Παράδοση Εγγράφων Δια Χειρός στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΟΒΙ

3 Γιατί Ηλεκτρονική Θυρίδα ; για ταχεία και ασφαλή αποστολή ηλεκτρονικών εγγράφων σε αναλλοίωτη μορφή και ψηφιακά υπογεγραμμένα δεν αλλάζει τίποτα στην διαδικασία κατάθεσης οποιωνδήποτε εγγράφων ή αιτήσεων τα έγγραφα της θυρίδας θεωρούνται ως εισερχόμενα / εξερχόμενα με συμβατικό ταχυδρομείο ή courier

4 Τι έγγραφα μπορούν να διακινηθούν μέσω της Θυρίδας; Οτιδήποτε μπορείτε να στείλετε ή να πάρετε από τον ΟΒΙ σε ένα ταχυδρομικό φάκελο. Π.χ.: Επιστολές Αιτήσεις Συμπληρωματικά Μεταβολές Αντίγραφα Πιστοποιητικά Απαντήσεις σε ειδοποιήσεις του ΟΒΙ Φτάνει να είναι υπογεγραμμένα ψηφιακά!

5 Ποιά είναι η νομική βάση της νέας αυτής λειτουργίας; Ευρωπαϊκή Ένωση: Οδηγία 99/93/ΕΚ και Κανονισμός ΕΕ/910/2014 ΠΔ/150/2001 «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ» Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΕΕΤΤ 248/71 από ) Ν 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» Ν 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» Ν 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην κοινωνική ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» ΥΑ 12625/1 από «Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον ΟΒΙ και ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος»

6 Πως λειτουργεί η Θυρίδα ; αποτελείται από ένα τμήμα προσβάσιμο από τον κάθε εγγεγραμμένο χρήστη - (την προσωπική του θυρίδα mailbox.obi.gr ) και ένα τμήμα προσβάσιμο από έναν χρήστη του ΟΒΙ που παραλαμβάνει και προωθεί τα έγγραφα στις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες του ΟΒΙ (ΚΠ)

7 Ποιός μπορεί να είναι χρήστης της Ηλεκτρονικής Θυρίδας του ΟΒΙ; Χρήστης μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο Που έχει ταυτοποιηθεί όπως ορίζει ο Νόμος Που διαθέτει προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) Που διαθέτει προσωπικό αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό («προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή» ή «ψηφιακή υπογραφή») συνδεδεμένο με την παραπάνω διεύθυνση . Που αποδέχεται τους όρους χρήσης της Θυρίδας όπως ορίζονται από τον ΟΒΙ

8 Πως εγγράφεται κανείς ως χρήστης; Όποιος επιθυμεί να εγγραφεί ως χρήστης μεταβαίνει στη διεύθυνση https://mailbox.obi.gr του Διαδικτύου, Και επιλέγει την [Εγγραφή]

9 Πως εγγράφεται κανείς ως χρήστης; συμπληρώνει τα στοιχεία που ζητούνται, επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δακτυλογραφεί αντιγράφοντας τα στοιχεία που εμφανίζονται στην «Επαλήθευση» Αποδέχεται, μαρκάροντας το σχετικό κουτάκι, τους «Όρους Χρήσης» στέλνει την αίτηση του στον ΟΒΙ επιλέγοντας [Υποβολή] (η οθόνη εγγραφής)

10 Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή του νέου χρήστη Όνομα Επώνυμο - Πατρώνυμο Επωνυμία (αν πρόκειται για εκπροσώπηση νομικού προσώπου) Κινητό τηλέφωνο (ένα κινητό στο οποίο θα στέλνονται αργότερα κωδικοί πρόσβασης για την είσοδο στην ηλεκτρονική θυρίδα) + SMS: μαρκάρεται αν ο χρήστης επιθυμεί την ειδοποίηση του με τον τρόπο αυτό στο παραπάνω κινητό τηλέφωνο για εισερχόμενα στη θυρίδα του έγγραφα. Τηλέφωνο επικοινωνίας (οτιδήποτε τηλέφωνο, σταθερό ή κινητό για διευκρινήσεις κλπ) ισχύουσα προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αποτελεί την «ταυτότητα του χρήστη» και το «όνομα χρήστη» τόσο για την είσοδο στη θυρίδα όσο και για την δρομολόγηση εγγράφων από τον ΟΒΙ. Το είναι μοναδικό στο περιβάλλον της ΗΘ. ΑΦΜ: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του χρήστη (ως επιπλέον στοιχείο ταυτοποίησης μόνο) Κατοχή ισχύοντος προσωπικού αναγνωρισμένου ψηφιακού πιστοποιητικού («προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής» ή «ψηφιακής υπογραφής»)

11 Μην ξεχάσετε για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας! Να επισυνάψετε, στην ηλεκτρονική αίτησή σας, τη συμπληρωμένη και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη σε μορφή pdf την «υπεύθυνη δήλωση κατόχου ψηφιακού πιστοποιητικού». Αν δεν την επισυνάψετε με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να την φέρετε στα γραφεία του ΟΒΙ και να υπογράψετε αυτοπροσώπως ή να θεωρήσετε την υπογραφή σας σε ένα ΚΕΠ. Να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία της «Επαλήθευσης». Αυτό είναι απαραίτητο για να αποφευχθεί η εγγραφή από αυτοματοποιημένο μηχανισμό διαδικτυακών επιθέσεων (!) Να τσεκάρετε την «αποδοχή Όρων Χρήσης», η οποία είναι απαραίτητη και συνεπάγεται την μελέτη, κατανόηση και πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των αναλυτικών όρων χρήσης της Θυρίδας. Να κάνετε κλικ στο κουμπί «ΥΠΟΒΟΛΗ»

12 Και μετά την εγγραφή; Μετά την «ΥΠΟΒΟΛΗ» της αίτησής θα εξετασθεί η ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων Αν υπάρχουν ελλείψεις ή απορίες θα επικοινωνήσουμε μαζί σας Η θυρίδα σας θα ενεργοποιηθεί και Θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα με προσωρινό «Κωδικό χρήστη» (password). Εσείς : θα πρέπει να συνδεθείτε ξανά με την ηλεκτρονική θυρίδα Με «όνομα χρήστη» το που δηλώσατε στην εγγραφή και «κωδικό χρήστη» τον προσωρινό κωδικό που σας έχει σταλεί και Να ορίσετε νέο κωδικό χρήστη (θα σας ζητηθεί από το σύστημα). Κανόνες για τον κωδικό χρήστη: τουλάχιστον ένα γράμμα (λατινικό) τουλάχιστον ένας αριθμός και τουλάχιστον ένα ιδιαίτερο σύμβολο ή σημείο στίξης

13 Οδηγίες για τον (εξωτερικό) χρήστη

14 Σύνδεση Η σύνδεση με τη θυρίδα γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΟΒΙ ή στην διεύθυνση https://mailbox.obi.gr, όπου ο χρήστης δίνει το και τον κωδικό που έχει ορίσει ο ίδιος.

15 Δομή Θυρίδας Ο χρήστης θα αντιμετωπίσει την ακόλουθη δομή εγγράφων, στην οποία έχει δικαίωμα να δει τα πάντα αλλά να «ανεβάσει» μόνο στα «Έγγραφα Χρήστη» δικά του έγγραφα: Στα «έγγραφα χρήστη» αυτά που στέλνει στον ΟΒΙ Στα «νέα έγγραφα» αυτά που στέλνει ο ΟΒΙ στον χρήστη

16 Και τώρα τι γίνεται; Θα δοθούν αναλυτικές «Οδηγίες Χρήσης», καταρχήν όμως σημειώστε τα ακόλουθα: Αποδεκτά «έγγραφα χρήστη» είναι μόνο αρχεία σε αναλλοίωτη μορφή (pdf) και ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον χρήστη. Οτιδήποτε άλλο αρχείο μετατρέπεται και παραδίδεται σε μορφή pdf μη έχοντας όμως ψηφιακή υπογραφή - δεν θα γίνεται αποδεκτό. Κάθε αρχείο αντιμετωπίζεται από εμάς ως ένα αυτοτελές έγγραφο, δεν μπορείτε να μας παραδώσετε περισσότερα αρχεία ως κύριο έγγραφο και επισυναπτόμενα. Κάθε υποβαλλόμενο έγγραφο παραλαμβάνεται από το Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΟΒΙ σαν να έχει έρθει μέσα σε ένα ταχυδρομικό φάκελο. Με την «παραλαβή» η Θυρίδα στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail σας (και αργότερα και SMS στο κινητό σας) με αριθμό αναφοράς ΗΘ. Το αποδεικτικό παραλαβής θα βρίσκεται και στο αντίστοιχο folder στα «Αποδεικτικά Θυρίδας» σφραγισμένο με την ψηφιακή σφραγίδα της ΗΘ. Επιπλέον, πρωτοκολλείται όπως όλα τα άλλα εισερχόμενα. Ο αριθμός αναφοράς ΗΘ δεν είναι αριθμός πρωτοκόλλου αλλά είναι μοναδικός και μπορείτε να τον επικαλείσθε σε επικοινωνία με το Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΟΒΙ (κα Πανέτη).

17 Και η υποδοχή εγγράφων; Η παραλαβή των εγγράφων που περιμένετε από τον ΟΒΙ θα γίνεται πάλι μέσω της θυρίδας: Θα ειδοποιείστε με mail (και αργότερα και SMS) για νέο έγγραφο που εισήλθε στη θυρίδα σας. Το νέο έγγραφο θα φαίνεται στο folder «Νέα Έγγραφα» μέχρι να τα διαβάσετε και πάντα στα folder «απαντήσεις σε αιτήματα», «ενημερωτικές επιστολές» ή «έγγραφα κατοχύρωσης», ανάλογα με το περιεχόμενο. Τα έγγραφα του ΟΒΙ θα είναι πάντα pdf και υπογεγραμμένα ψηφιακά από το αρμόδιο στέλεχος του Οργανισμού

18 Σημειώστε επίσης: Η Θυρίδα σας είναι ταυτόχρονα και αρχείο των ηλεκτρονικών εγγράφων που έχετε στείλει ή έχετε πάρει από τον ΟΒΙ, τα οποία έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε στο folder «Ιστορικό».

19 Μερικές ακόμα παρατηρήσεις (1) Η Θυρίδα δεν είναι είναι ασφαλέστερη γιατί ακολουθεί άλλους μηχανισμούς μεταφοράς των εγγράφων, ασφαλέστερους, κατευθείαν στο server του ΟΒΙ. Επιπλέον, δεν έχει τους συνηθισμένους περιορισμούς μεγέθους που έχουν τα . Ένα μπορεί να περιέχει περισσότερα συνημμένα αρχεία, στη Θυρίδα κάθε αρχείο είναι αυτοτελές έγγραφο. Παρά την μη ύπαρξη περιορισμών είναι σκόπιμο να αποφεύγετε τα αρχεία σας να έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος, παρόλο που δεν απαγορεύεται καταρχήν. Για σάρωση εικόνων όχι παραπάνω από 300 x 300! Αποφεύγετε τα πολύ μεγάλα ονόματα αρχείων. Το ηλεκτρονικό σας έγγραφο διακινείται μέσα στον ΟΒΙ ως αρχείο με όνομα «το mail σας»-«το δικό σας όνομα αρχείου»-«αριθμός αναφοράς της Θυρίδας», άρα εσωτερικά θα έχει ακόμα μεγαλύτερο όνομα αρχείου. Επιπλέον, η απάντηση σ αυτό θα έχει επίσης το ίδιο όνομα.

20 Μερικές ακόμα παρατηρήσεις (2) Η Θυρίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε έγγραφο δεν είναι απόρρητο και μπορεί φτάσει στον ΟΒΙ σε έναν ταχυδρομικό φάκελο. Μετά την πιλοτική φάση όταν θα εξασφαλιστεί η ισχυρή μέθοδος ταυτοποίησης του χρήστη - θα μπορείτε να αποστέλλετε και απόρρητα έγγραφα. Στη Θυρίδα θα μπορείτε να στέλνετε και το αποδεικτικό κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης για Βιομηχανικό Σχέδιο από το e-filing, χωρίς να χρειάζεται πια η αποστολή με φαξ και ταχυδρομείο όπως μέχρι τώρα. [Μην ξεχάσετε να υπογράψετε ψηφιακά το pdf αποδεικτικό που παράγει η εφαρμογή]

21 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ σχετικά με την υπηρεσία, τον πάροχο και τα πλεονεκτήματα των χρηστών... 2

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ σχετικά με την υπηρεσία, τον πάροχο και τα πλεονεκτήματα των χρηστών... 2 F.A.Qs ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ σχετικά με την υπηρεσία, τον πάροχο και τα πλεονεκτήματα των χρηστών.... 2 1 Τι είναι η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και ποιος την παρέχει;... 2 2 Γιατί επιλέχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 2014 Εισαγωγή Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το λογαριασμό της NETELLER! Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει με τις πιο χρήσιμες και δημοφιλείς δυνατότητες του λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08 Εισαγωγή... 01 Είσοδος στο Thesis... 02 Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03 Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04 Εκκρεμότητες... 08 Φάκελος Εγγράφων Συνεργάτη... 10 Αναζήτηση Εκκρεμοτήτων... 12 Πρότυπα Αιτήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird 1 Το έγγραφο αυτό κυκλοφορεί με την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα (Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 Greece) που σημαίνει ότι μπορείτε να προσαρμόσετε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Τι συμπληρώνουμε στον κωδικό εικόνας; Τα στρεβλωμένα γράμματα και αριθμούς που βλέπουμε ακριβώς από κάτω.

Τι συμπληρώνουμε στον κωδικό εικόνας; Τα στρεβλωμένα γράμματα και αριθμούς που βλέπουμε ακριβώς από κάτω. Γενικές Ερωτήσεις Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Καταχώρισης και Εκτέλεσης Συνταγών (ΗΚΕΣ); Μέσω της ιστοσελίδας www.e-syntagografisi.gr επιλέξτε στα δεξιά Είσοδος στην Εφαρμογή.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002557962 2015-02-04

15PROC002557962 2015-02-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ της ΚΑΚΟΣΟΥΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Τελικούς Χρήστες Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων - γυναίκες 50+

Ηλεκτρονικό εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων - γυναίκες 50+ 34 EUROPEAN PROGRAMME LLP - Leonardo da Vinci - Transfer for Innovation Ηλεκτρονικό εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων - γυναίκες 50+ Αριθμός προγράμματος: 2009-1-GR1-LEO 05-01858 www.e50plus.eu ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

easypay.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Έκδοση 6.0 Σεπτέμβριος 2012

easypay.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Έκδοση 6.0 Σεπτέμβριος 2012 easypay.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Έκδοση 6.0 Σεπτέμβριος 2012 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, Τράπεζα Πειραιώς 182838 (με χρέωση αστικής κλήσης), 210 3288000 (από το κινητό ή το εξωτερικό), support@easypay.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.I. Παραδοτέο: Εγχειρίδιο Εφαρμογής Πίνακας Περιεχομένων Είσοδος στο Πληροφοριακό σύστηµα και ήλωση Στοιχείων... 4 Υποβολή Αίτησης Μετεγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα