ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» Eτήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την KτΠ A.E.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» Eτήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την KτΠ A.E."

Transcript

1 Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» ετήσια Συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση

2 Πρόλογος Μεγάλη επιτυχία στην επίτευξη των στόχων της ΚτΠ Α.Ε. και το 20 Η επιτυχία της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» Α.Ε. συνεχίστηκε και το 20. Με το κλείσιμο του έτους η ΚτΠ Α.Ε. υπερκάλυψε το στόχο του κανόνα ν+2, που της είχε τεθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, στο πλαίσιο της εξασφάλισης απορροφητικότητας για το Γ ΚΠΣ, πραγματοποιώντας δαπάνες 160,55 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να αξιοποιηθούν στο σύνολο οι κοινοτικοί πόροι. Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι η ΚτΠ Α.Ε. όχι μόνο επιτυγχάνει τους στόχους της απορρόφησης των πόρων, αλλά το κυριότερο, εξασφαλίζει την ποιοτική υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 20, συμμετείχε δυναμικά στο σχεδιασμό και την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ Για το 2008 η ΚτΠ Α.Ε. στοχεύει να ολοκληρώσει και αποπληρώσει το σύνολο των έργων που έχει αναλάβει για το ΕΠ ΚτΠ του Γ ΚΠΣ, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει την υλοποίηση έργων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ. 1

3 Περιεχόμενα 1. Ακρωνύμια και Συντομογραφίες 1. Ακρωνύμια και Συντομογραφίες ΓΓΒ ΓΓΠΣ Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων ΕΠ ΚτΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 2. Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε ΕΤΒ Εθνική Τεχνική Βοήθεια ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 3. Παρουσίαση της Δραστηριότητας της ΚτΠ Α.Ε ΚΥΑ ΝΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΚτΠ Α.Ε. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 4. Αναλυτική παρουσίαση της δραστηριότητας της Εταιρείας την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 20 ΠεΣΥΠ ΠΣΝΑ ΤΔΕ ΤΠΕ ΥΠΕΘΑ Περιφερειακό Σύστημα Υγείας Πρόνοιας Πληροφοριακό Σύστημα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τεχνικό Δελτίο Έργου Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 5. Παρουσίαση Χαρακτηριστικών Έργων ΥΕΝ ΥΜΕ ΥΠΑΝ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργείο Ανάπτυξης Εκδηλώσεις - Νέα - Γεγονότα ΥΠΕΞ Υπουργείο Εξωτερικών ΥΠΔΤΞ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ΥΠΕΠΘ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΥΠΕΣΔΔΑ Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΥΠΕΧΩΔΕ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ΥΠΠΟ Υπουργείο Πολιτισμού ΥΠΟΟ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ΥTAN Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης YYKA Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

4 2. H Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε Ίδρυση Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) συστάθηκε το Μάρτιο του 2001 με μόνο μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης & Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίοι υπέγραψαν και την ιδρυτική της πράξη. Η ΚτΠ Α.Ε. είναι Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η χάριν του δημοσίου συμφέροντος λειτουργία της συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προκειμένου να καλύψει τα διοικητικά και λειτουργικά της έξοδα, καθώς και τo κόστoς παροχής υπηρεσιών προς τους Τελικούς Δικαιούχους του ΕΠ ΚτΠ Όραμα - Αποστολή - Βασικοί Στόχοι Όραμα της Εταιρείας αποτελεί: «Η ανάδειξη της ΚτΠ Α.Ε. ως ο πλέον αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης των Φορέων του Δημοσίου Τομέα που θα τους οδηγήσει προς την Κοινωνία της Πληροφορίας». Αποστολή της Εταιρείας είναι: «Η υποστήριξη φορέων για την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΚτΠ». Ως βασικούς στόχους, η Εταιρεία, έχει θέσει: Την χωρίς αντάλλαγμα παροχή υποστήριξης στους Τελικούς Δικαιούχους του ΕΠ ΚτΠ Την ανάληψη, ως Tελικoύ Δικαιούχου, της υλοποίησης πράξεων / μέτρων συμπεριλαμβανομένων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στήριξης του Προγράμματος Τη διαχείριση και παραγωγική λειτουργία συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της Δημόσιας Διοίκησης Τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την υλοποίηση Έργων του Δημόσιου Τομέα 2.3. Νομοθετικό & Κανονιστικό Πλαίσιο ΚτΠ Α.Ε. Η σύσταση και λειτουργία της Εταιρείας, διέπεται από το ακόλουθο πλαίσιο: Α. Θεσμικό ΚΥΑ 17919/ Έγκριση τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» για προσαρμογή του στις ρυθμίσεις του Ν. 3429/2005 και κωδικοποίησής του (ΦΕΚ: 1099/Β/ ). Αντικατέστησε την ΚΥΑ 101/2001 (ΦΕΚ: Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 324, ), καθώς και την ΚΥΑ 4715/2004 (ΦΕΚ: Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 495, ). Επίσης, έχει υποβληθεί τροποποίηση του Α.2 της ΚΥΑ για αλλαγή έδρας Αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ Όραμα της Εταιρείας αποτελεί η ανάδειξη της ΚτΠ Α.Ε. ως o πλέον αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης των Φορέων του Δημοσίου Τομέα που θα τους οδηγήσει προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Aποστολή της Εταιρείας είναι η υποστήριξη φορέων για την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΚτΠ Απόφαση Αρ / ΕΓ ΔΕΚΟ 342 Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Α.3 του Ν. 3429/2005 της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» [ΦΕΚ: Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 967, )] Ν. 3429/2005 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) [ΦΕΚ: Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 314, ] N. 2860/2000, A.24 Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις [ΦΕΚ: Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 251, ] Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών Βλ. τροποποιήσεις του παρόντος νόμου στον Ν. 3487/2006 [ΦΕΚ: Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 190, ]. Β. Προμήθειες - Συμβάσεις Ν. 3414/2005 Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» [ΦΕΚ: Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 30, ] Ν. 3310/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων [ΦΕΚ: Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 30, ] Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Oδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 31ης Μαρτίου 2004 Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΚΥΑ Αρ. 263/ Κύρωση του Κανονισμού Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε. [ΦΕΚ: Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 528, ] Π.Δ. 105/2000 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του δημόσιου τομέα προς το Κοινοτικό δίκαιο και τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 370/ [ΦΕΚ: Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 100, ] Π.Δ. 18/2000 Τροποποίηση του Π.Δ.346/98 (Α'230) «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992» σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου [ΦΕΚ: Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 15, ] Π.Δ. 346/1998 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο 1 [ΦΕΚ: Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 230, ] Ν. 2522/1997 Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται τη σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ [ΦΕΚ: Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 178, ] Π.Δ. 370/1995 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο 1 [ΦΕΚ: Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 199, ] 1 Στα σημεία με τα οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου

5 Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Ν. 2286/1995 Α. 1 και 3 Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων [ΦΕΚ: Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 19, ] Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου - 21ης Δεκεμβρίου 1989 Για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων. Γ. Ανθρώπινο Δυναμικό Απόφαση Αρ /ΔΕΚΟ 1175 (5) Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στη δημόσια επιχείρηση ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. [ΦΕΚ: Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 1472, ] Απόφαση Αρ Τροποποίηση της υπ αρ. 4764/ (ΦΕΚ 1340/Β/ ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Υπηρεσιακός Οργανισμός και Γενικός Κανονισμός Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»" [ΦΕΚ: Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 676, ] Απόφαση Αρ Υπηρεσιακός Οργανισμός και Γενικός Κανονισμός Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΦΕΚ: Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 1340, ) Δ. Διοικητικό Συμβούλιο Διευθύνων Σύμβουλος Απόφ. Αρ. ΔΙΔΚ/Φ.38/3046 Αποδοχή παραίτησης και ορισμός μέλους στο Δ.Σ. της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.». [ΦΕΚ: Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 223, ] Απόφ. Αρ. ΔΙΔΚ/20387 Διορισμός και καθορισμός αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». [ΦΕΚ: Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 1485, ] Απόφ. Αρ Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». [ΦΕΚ: Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 1365, ] Απόφ. Αρ Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». [ΦΕΚ: Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 1094, ] Απόφ. Αρ Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». [ΦΕΚ: Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 591, ] Απόφ. Αρ. ΔΙΔΚ/4291 Αποδοχή παραίτησης και διορισμός μέλος του Δ.Σ. της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.». [ΦΕΚ: Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 304, ] 2.4. Υποδομές Η Εταιρεία στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο τριώροφο κτίριο τ.μ. επί της οδού Ηλιουπόλεως 2-4 στον Υμηττό Αττικής. Η Εταιρεία διεθέτει πλήρη κτιριακή εργασιακή υλικοτεχνική υποδομή και πληροφοριακή υποδομή η οποία περιλαμβάνει: Περιβάλλον λειτουργίας βασικού εξοπλισμού: Microsoft Windows Family (2000, XP, 2003). Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: File servers, Document manager, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Διαδικτυακή σελίδα, πρόσβαση στο Διαδίκτυο Υπηρεσίες ασφαλείας: Access control, security surveillance με κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό. Προσωπικό εξοπλισμό εργασίας: Προσωπικός Η/Υ (desktop ή laptop), ΙΡ τηλέφωνο, λογισμικό αυτοματισμού γραφείου και εργαλεία Λογισμικού Document Management και Διαχείρισης Έργων (Project Management). Υποστηρικτικές εφαρμογές λειτουργίας εταιρείας και ειδικών διαδικασιών: Ad hoc εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού για την εξυπηρέτηση λοιπών αναγκών (όπως Λογιστηρίου και Παρακολούθησης Έργων) Οργάνωση Η δομή της Εταιρείας σήμερα, περιλαμβάνει τρεις τομείς. Τομέας Έργων Ο Τομέας Έργων αναλαμβάνει τη διαχείριση και υλοποίηση Έργων και δράσεων των Φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που περιέρχονται στην ευθύνη της Εταιρείας μέσω της υπογραφής Προγραμματικής Συμφωνίας Συνεργασίας με την οποία ορίζεται ως Τελικός Δικαιούχος των συγκεκριμένων δράσεων. Τομέας Υποστήριξης & Παραγωγικής Λειτουργίας Έργων Ο Τομέας Υποστήριξης & Παραγωγικής Λειτουργίας Έργων αποτελεί σύμπτηξη των δραστηριοτήτων Τομέων Υποστήριξης και Διαχείρισης Συστημάτων, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Παρακολούθηση, υποστήριξη και εκτέλεση Έργων και δράσεων των Φορέων του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Τεχνική υποστήριξη των Έργων που αναλαμβάνει η Εταιρεία με τη συμμετοχή στις Ομάδες Έργου εξειδικευμένων στελεχών, που καλύπτουν τους τομείς Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών, επιχειρησιακών λειτουργιών, ποιότητας διαδικασιών, νομικών θεμάτων και διαδικασιών προμηθειών. Διαμόρφωση διαδικασιών λειτουργίας και προτύπων ποιότητας της Εταιρείας. Επεξεργασία και ανάπτυξη των απαιτούμενων όρων και προϋποθέσεων με σκοπό τη διαμόρφωση προτύπων για την κατάρτιση συμβάσεων παραχώρησης της διαχείρισης Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνίας της Δημόσιας Διοίκησης. Προετοιμασία και διεξαγωγή διαδικασιών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της Εταιρείας. 6-7 (ταχύτητα 34 MBps), backup service.

6 Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Τομέας Διοίκησης - Διαχείρισης Ο Τομέας Διοίκησης - Διαχείρισης ασχολείται με τη διοικητική, λογιστική και χρηματοοικονομική λειτουργία της Εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση Έργων που εμπίπτουν στον Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΕΠ ΚτΠ και αφορούν στη διαχείριση δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, τόσο για την κάλυψη των εσωτερικών αναγκών λειτουργίας της Εταιρείας, όσο και για την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΚτΠ Ανθρώπινο Δυναμικό Το ανθρώπινο δυναμικό δυναμικό της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 91 άτομα, από τους οποίους 82 προέρχονται από τον Ιδιωτικό Τομέα και 9 προέρχονται από τον Δημόσιο Τομέα. 30% 20% 10% 34% 2% 4% Διάγραμμα 2: Ηλικιακή Κατανομή Ανθρώπινου δυναμικού ΚτΠ Α.Ε.. 4% 2% 32% 9% 53% < ΔΙΔ ΜΔΕ ΠΤΥΧ ΑΝΩΤΕΡ. ΛΥΚ. Η τυπική διαδικασία υλοποίησης ενός Έργου από την ΚτΠ Α.Ε., είναι η ακόλουθη: Έκδοση Υπουργικής Απόφασης ορισμού της ΚτΠ Α.Ε. ως Τελικού Δικαιούχου. Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ ΚτΠ Α.Ε. και Κυρίου του Έργου. Σύσταση Κοινής Ομάδας Έργου, αποτελούμενη από στελέχη της ΚτΠ Α.Ε. και του Κυρίου του Έργου. Σύνταξη και κατάθεση Τεχνικού Δελτίου Έργου. Κατάρτιση Τεύχους Διακήρυξης. Δημόσια Διαβούλευση, Οριστικοποίηση Τεύχους Διακήρυξης. Προκήρυξη Έργου. A. Φάση Ωρίμανσης B. Φάση Επιλογής Αναδόχου βοήθειας. Δρα τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση των Έργων. Για την οριοθέτηση του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και των Τελικών Δικαιούχων των Έργων συνομολογείται Μνημόνιο Συνεργασίας Παρεχόμενες Υπηρεσίες H ΚτΠ Α.Ε., δύναται να παρέχει ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους Τελικούς Δικαιούχους του ΕΠ ΚτΠ, το οποίο καλύπτει και υποστηρίζει το σύνολο του κύκλου ζωής κάθε έργου. Γ. Φάση Υλοποίησης Δ. Φάση Παραγωγικής Λειτουργίας Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών. Η πλειοψηφία των εργαζόμενων σήμερα στην Εταιρεία είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης, Διδακτορικό) και διαθέτουν ως επί το πλείστον δεκαετή εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία Πεδία Δραστηριοποίησης Η ΚτΠ Α.Ε. δραστηριοποιείται σε έργα των εξής βασικών κατηγοριών: 37% Άνδρες Γυναίκες 63% Διάγραμμα 1: Κατανομή Ανθρώπινου δυναμικού ΚτΠ Α.Ε., κατά φύλο ΔΙΔ: Κάτοχοι Διδακτορικού, ΜΔΕ: Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης, ΠΤΥΧ: Πτυχιούχοι, ΑΝΩΤΕΡ: Διπλωματούχοι Σχολών Ανώτερης Εκπαίδευσης, ΛΥΚ: Απόφοιτοι Λυκείου Διάγραμμα 3: Διάγραμμα 3: Κατανομή Ανθρώπινου δυναμικού ΚτΠ Α.Ε., κατά μορφωτικό επίπεδο Α Κατηγορία Έργα στα οποία η ΚτΠ Α.Ε. ορίζεται ως Τελικός Δικαιούχος από τον Κύριο του Έργου Η ΚτΠ Α.Ε συμβάλλει στην εξασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών για την επιτυχή υλοποίηση και τη μέγιστη αξιοποίηση των Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, με δεδομένα την πολυπλοκότητα και την καινοτομικότητα που χαρακτηρίζουν τα έργα αυτά. Με την ιδιότητα του Τελικού Δικαιούχου, η ΚτΠ Α.Ε. αναλαμβάνει την ευθύνη για την υλοποίηση του συνόλου του Έργου για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου. Ευέλικτες Διαδικασίες Διάγραμμα 4: Σχηματική απεικόνιση φάσεων κύκλου ζωής έργων Επιλογή Αναδόχου του Έργου. Κατάρτιση Σύμβασης. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης. Παραλαβή Έργου και Παράδοσή του στον Κύριο του Έργου. Β Κατηγορία Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Τελικών Δικαιούχων Λειτουργώντας στο πλαίσιο της κατά περίπτωση παροχής υπηρεσιών, η ΚτΠ Α.Ε. αναλαμβάνει δράσεις κατόπιν αιτήματος από τους Τελικούς Δικαιούχους του ΕΠ ΚτΠ και την ΕΥΔ του ΕΠ ΚτΠ. Προβαίνει στην παροχή τεχνικής υποστήριξης, με ίδιους πόρους ή και με τη χρήση εξωτερικής ΕΛΕΓΧΟΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Πρότυπες Μεθοδολογίες Εξελιγμένα Εργαλεία Κάθε φάση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Α. Φάση Ωρίμανσης Έργου Εξειδικευμένο Ανθρώπινο Δυναμικό Αρχικός σχεδιασμός Έργου (Υπουργική Απόφαση). Προετοιμασία υλοποίησης και διοίκησης Έργου (Προγραμματική Συμφωνία Συνεργασίας). Ωρίμανση του Φορέα σε διοικητικό / εκτελεστικό επίπεδο για την υποδοχή του Έργου. Ανάλυση απαιτήσεων Έργου. Εκπόνηση μελέτης ωρίμανσης Έργου. Σχεδιασμός απαιτούμενων λύσεων και μεθοδολογίας του Έργου - Κοστολόγηση Έργου. Κατάρτιση και Υποβολή Τεχνικού Δελτίου για ένταξη του Έργου. 8-9

7 Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Β. Φάση Επιλογής Αναδόχου Έργου Σχεδιασμός και κατάρτιση προκήρυξης και τεύχους διακήρυξης, με δυνατότητα παροχής Δ. Φάση Παραγωγικής Λειτουργίας Έργου Ανάλυση επιπτώσεων (παρακολούθηση της 3. Παρουσίαση της Δραστηριότητας της ΚτΠ Α.Ε. Συνολική Παρουσίαση της Δραστηριότητας της Εταιρείας μέχρι σήμερα υπηρεσιών εξασφαλισμένου επιπέδου ποιότητας (Service Level Agreement - SLA). Δημόσια Διαβούλευση ενσωμάτωση των παρατηρήσεων. Κατάρτιση Τελικού Τεύχους Διακήρυξης - επίτευξης αρχικών στόχων, ανάπτυξη και παρακολούθηση βασικών δεικτών αξιολόγησης στόχων). Υποστήριξη χρηστών. Ανάληψη λειτουργίας για συγκεκριμένο χρονικό Η δραστηριότητα της ΚτΠ Α.Ε. μέχρι σήμερα, συνοψίζεται στα εξής: Διενέργεια Διαγωνισμών προϋπολογισμού 915,94 εκατ. ευρώ Υπογραφή Συμβάσεων προϋπολογισμού 824,10 εκατ. ευρώ Πραγματοποίηση Δαπανών προϋπολογισμού 323,62 εκατ. ευρώ Διενέργεια Διαγωνισμού - Παραλαβή προσφορών. Αξιολόγηση των προσφορών - Διαχείριση προσφυγών - Κατακύρωση. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον Κύριο του Έργου. Προμήθεια εξειδικευμένων υπηρεσιών από τρίτους. Κατάρτιση σύμβασης. Γ. Φάση Υλοποίησης Έργου Συνολική υποστήριξη στην παρακολούθηση και διαχείριση της σύμβασης. Μεθοδολογικός σχεδιασμός της διαχείρισης της υλοποίησης Έργου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, Ομάδες χρηστών). Παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση της σύμβασης. Εκπόνηση τεχνικών εμπειρογνωμοσυνών σε ειδικά θέματα που αφορούν το Έργο. Υλοποίηση μελετών Διαχείρισης αλλαγών του Φορέα Λειτουργίας. Αξιολόγηση ενδιάμεσων ή τελικών παραδοτέων. Ανάπτυξη σεναρίων ελέγχου, έλεγχοι - επιθεωρήσεις και ενδιάμεσες αξιολογήσεις της πορείας του Έργου (project audits & evaluations). Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για συγκεκριμένες ενέργειες ή φάσεις υλοποίησης κατά τον κύκλο ζωής ενός Έργου ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας). Σχεδιασμός και εκτέλεση προγραμμάτων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης των τελικών χρηστών και της κοινής γνώμης. Σχεδιασμός και εκτέλεση εκπαιδευτικών διάστημα Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Η ίδρυση και λειτουργία της Εταιρείας συγκεντρώνει μία σειρά ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων αναφορικά με την υλοποίηση των δράσεων του ΕΠ ΚτΠ, γεγονός που την καθιστά έναν αποτελεσματικό συνεργάτη των Φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση Έργων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι: Η συσσώρευση γνώσης και εμπειρίας από την εμπλοκή της Εταιρείας σε πλήθος Έργων των ΤΠΕ του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η εξειδίκευση και μοναδική απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας με Έργα των ΤΠΕ. Η παρακολούθηση του τεχνολογικού περιβάλλοντος και η δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας στους τελικούς δικαιούχους του ΕΠ ΚτΠ. Η συμβολή στη διαφάνεια και στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού με τις καινοτόμες διαδικασίες και τη δημόσια διαβούλευση. Οι αποτελεσματικές και ευέλικτες εσωτερικές διαδικασίες, καθώς και η δυνατότητα χρησιμοποίησης εξειδικευμένων συνεργατών, ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της Εταιρείας. Η ανάληψη Έργων ως Τελικού Δικαιούχου, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης, υλοποίησης και παρακολούθησης. Συνοπτική Παρουσίαση της Δραστηριότητας της Εταιρείας την Περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 20 Την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 20, η δραστηριότητα της ΚτΠ Α.Ε. συνοψίζεται στα εξής: Διενέργεια Διαγωνισμών 9 Έργων, προϋπολογισμού 20,31 εκατ. ευρώ (πίνακας 1, σελ. 12) Υπογραφή 31 Συμβάσεων, συμβατικού τιμήματος 103,41 εκατ. ευρώ (πίνακας 2, σελ. 13) Πραγματοποίηση Δαπανών 160,55 εκατ. ευρώ προγραμμάτων για τους χρήστες.

8 Αναλυτική Παρουσίαση της Δραστηριότητας της Εταιρείας την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου Αναλυτική Παρουσίαση της Δραστηριότητας της Εταιρείας την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 20 Διενέργεια Διαγωνισμών Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 20 ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης 9 Έργων προϋπολογισμού ,91. Πίνακας 1: Έργα για τα οποία ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης την περίοδο Ιανουαρίου -Δεκεμβρίου 20. ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ Π/Υ KAΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΣΔΔΑ Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής 6/3/ ,00 Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το Έργο: «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστηματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας» ΥΥΚΑ Ενέργειες Κατάρτισης στην Υγεία και Πρόνοια 22/3/ ,00 για την Α' ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας (Διαδικασία Διαπραγμάτευσης - Επαναπροκήρυξη) ΥΠΕΣΔΔΑ Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής 26/4/ ,00 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου ΥΠΕΘΑ Αυτοματοποίηση Συστήματος Αρχειοθέτησης και Εκσυγχρονισμός Διαδικασιών Εκμετάλλευσης των Μετεωρολογικών Δεδομένων της ΕΜΥ 12/6/ ,00 ΥΥΚΑ Ολοκλήρωση της Εισαγωγής και Αναβάθμισης ΤΠΕ 27/8/ ,71 στις Μονάδες Υγείας της ΔΥΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Διαδικασία Διαπραγμάτευσης) ΥΠΕΣΔΔΑ Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα 29/8/ ,00 Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας ΥΥΚΑ Ολοκλήρωση της Εισαγωγής και Αναβάθμισης ΤΠΕ 10/9/ ,20 στις Μονάδες Υγείας της ΔΥΠΕ Στερεάς Ελλάδας (Διαδικασία Διαπραγμάτευσης) ΥΥΚΑ Ολοκλήρωση της Εισαγωγής και Αναβάθμισης ΤΠΕ 15/10/ ,00 στις Μονάδες Υγείας της ΔΥΠΕ Δυτικής Ελλάδας (Διαδικασία Διαπραγμάτευσης) ΥΠΕΠΘ e-university: Υλοποίηση Ολοκληρωμένου 19/11/ ,00 Συστήματος Πληροφόρησης και Συναλλαγών του Πολίτη - Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού ΣΥΝΟΛΟ ,91 Υπογραφή Συμβάσεων Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 20 υπεγράφησαν 31 Συμβάσεις Έργων συμβατικού τιμήματος ,04. Πίνακας 2: Έργα για τα οποία υπογράφτηκαν συμβάσεις την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 20. ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΙΜΗΜΑ Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες Κεντρικής Ελλάδας Ένωση Εταιριών: 2/1/ ,00 - Υποέργο 5 SIEMENS Α.Ε., PC SYSTEMS A.E., QUALITY & RELIABILITY A.E., ALFAWARE Δίκτυο Υγείας Στρατιωτικών Νοσοκομείων - ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ένωση Εταιριών: 12/1/ ,39 IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε., SPACE HELLAS Α.Ε., DATAMED Α.Ε Δίκτυο Υγείας ΠΕΣΥΠ Πελοποννήσου Ένωση Εταιριών: 17/1/ ,54 EUROPEAN DYNAMICS A.E., DATAMED Α.Ε Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτυακού ALGOSYSTEMS A.E. 31/1/ ,76 και Υπολογιστικού Εξοπλισμού για τη Λειτουργία του e-school Ψηφιοποίηση Στρατολογικών Μερίδων Ένωση Εταιριών: 16/2/ ,73 SIEMENS Α.Ε., QUALITY & RELIABILITY A.E. Προμήθεια Δορυφορικών Εικόνων για την Παραγωγή SPACE CONSULTING 28/2/ ,35 Νέων Προϊόντων για τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής UNISYSTEMS AEE 28/2/ ,20 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΠΣΝΑ) και Διαδικτυακή Πύλη (Portal) ΥΜΕ Εξυπηρέτησης του Πολίτη: Λειτουργικές Περιοχές Μεταφορών και Επικοινωνιών - Καθαρισμός Δεδομένων και Υλοποίηση Πιλοτικής Αποθήκης Δεδομένων - Λειτουργική Διασύνδεση με Πληροφοριακά Συστήματα άλλων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης TREK CONSULTING A.E. 1/3/ ,90 (ΣΤΥ) για το Έργο: «Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες» Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οίκου Ναύτου Ένωση Εταιριών: 2/3/ ,65 SINGULAR INTERGRATOR Α.Ε., ATKOSOFT A.E 12-13

9 Αναλυτική Παρουσίαση της Δραστηριότητας της Εταιρείας την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 20 ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΙΜΗΜΑ Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. 9/3/ ,00 Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το Έργο: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας» Πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) στις Υπηρεσίες Ένωση Εταιριών: 15/3/ ,06 Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης INFO - QUEST AEBE, ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Προμήθεια Εξοπλισμού και Αναβάθμιση Υποδομών INFO - QUEST AEBE 15/3/ ,95 της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων - ΥΠΕΕ Ανάπτυξη Θαλάσσιου Γεωγραφικού Συστήματος Ένωση Εταιριών: 22/3/ ,03 Πληροφοριών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας SPACE HELLAS Α.Ε., του Πολεμικού Ναυτικού INTRACOM IT SERVICES Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την Ένωση Εταιριών: 2/4/ ,49 Υποστήριξη της Οργάνωσης και Διοίκησης των Μονάδων IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Υγείας της Β Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής UNISYSTEMS AEE, DATAMED Α.Ε. Προμήθεια και Εγκατάσταση Βασικού Εξοπλισμού Ένωση Εταιριών: 2/4/ , Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για τις ΝΑ BYTE COMPUTER ABEE, των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, PANSYSTEMS Α.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας Συστήματος Ένωση Εταιριών: 3/4/ ,13 Διαχείρισης της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας ΟΤΕΝΕΤ, ΑΠΟΨΗ Α.Ε., και του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (ΥΛΠΗΣΔΕΔ) ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε. Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το Έργο Ένωση Εταιριών: 7/6/ ,20 «Δίκτυο Υγείας Στρατιωτικών Νοσοκομείων ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., ΦΙΛΙΠΠΟΣ» INNOVATIA ΕΠΕ Ενέργειες Κατάρτισης στην Υγεία και Πρόνοια Ένωση Εταιριών: 14/6/ ,59 για τη ΔΥΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης COMPUTER SOLUTIONS ABEΕ, (Διαδικασία Διαπραγμάτευσης) QUALITY & RELIABILITY A.E. Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Ένωση Εταιριών: 14/6/ ,25 (ΣΤΥ) για το Έργο «Δίκτυο Υγείας Δυτικής Μακεδονίας» ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., INNOVATIA ΕΠΕ Μελέτη και Ανάπτυξη της Κεντρικής Ένωση Εταιριών: 29/6/ ,58 Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας INFO - QUEST AEBE, Διοίκησης για την Πληροφόρηση & Ασφαλή DECISION Α.Ε. Διεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Συναλλαγών των Πολιτών / Επιχειρήσεων Ενέργειες Κατάρτισης στην Υγεία και Πρόνοια IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 29/6/ ,63 για τη Β ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας (Διαδικασία Διαπραγμάτευσης) ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΙΜΗΜΑ Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ένωση Εταιριών: 25/7/ ,38 του ΠΕΣΥΠ Θεσσαλίας COMPUTER SOLUTIONS ABEΕ, PC SYSTEMS A.E., QUALITY & RELIABILITY A.E. Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής και I KNOW HOW 2/8/ ,00 Επιστημονικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το Έργο "egov - Academy" Σχεδίαση και Κατασκευή Διαδικτυακής Πύλης Ένωση Εταιριών: 29/8/ ,00 για τα Δάση και τη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων OTS A.E., COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ένωση Εταιριών: 30/8/ , Δημοσιονομικής Πολιτικής για το Γενικό Λογιστήριο UNISYSTEMS AEE, SINGULAR του Κράτους INTERGRATOR Α.Ε., DELOITTE & TOUCHE A.E. Ενέργειες Κατάρτισης στην Υγεία και Πρόνοια Ένωση Εταιριών: 3/9/ ,98 για την Α ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας SINGULARLOGIC (Διαδικασία Διαπραγμάτευσης - Επαναπροκήρυξη) INTERGRATOR Α.Ε., COMPUTER TEAM AEBE Περιφερειακή Πληροφοριακή Υποδομή Ελεγκτικών INFO - QUEST AEBE 10/9/ ,38 Υπηρεσιών Ανάπτυξη Επιχειρησιακής Λύσης και Κεντρικής Ένωση Εταιριών: 25/9/ ,59 Πληροφοριακής Υποδομής για το Ολοκληρωμένο ΙΝΤΡΑΚΟΜ A.E., SIEMENS Α.Ε. Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών - ΟΠΣΕΥ Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού - Υλικού Ένωση Εταιριών: 15/11/ ,00 Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων ΕΠΙΣΕΥ /ΕΜΠ, ΕΑΙΤΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ολοκλήρωση της Εισαγωγής και Αναβάθμισης QUALITY & RELIABILITY A.E., 20/11/ ,00 ΤΠΕ στις Μονάδες Υγείας της ΔΥΠΕ Ανατολικής COMPUTER SOLUTIONS ABEΕ Μακεδονίας Θράκης (Διαδικασία Διαπραγμάτευσης) Ολοκλήρωση της Εισαγωγής και Αναβάθμισης ΤΠΕ Ένωση Εταιριών: 22/11/ ,14 στις Μονάδες Υγείας της ΔΥΠΕ Στερεάς Ελλάδας SINGULARLOGIC (Διαδικασία Διαπραγμάτευσης) INTERGRATOR Α.Ε., COMPUTER TEAM AEBE ΣΥΝΟΛΟ ,

10 Παρουσίαση Χαρακτηριστικών Έργων 5. Παρουσίαση Xαρακτηριστικών Έργων Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Έργα Πληροφορικής Η «Κοινωνία της Πληροφορίας» Α.Ε. υλοποιεί στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, μεγάλης πολυπλοκότητας, πανελλαδικής γεωγραφικής διασποράς και μοναδικής καινοτομίας για την ελληνική πραγματικότητα, καλύπτοντας όλους τους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης (Υγεία, Οικονομία, Αυτοδιοίκηση, Εθνική Άμυνα, κ.ά.). Ο κύκλος ζωής αυτών των έργων είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας. Παράλληλα, η Εταιρεία υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, όπως το Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω., Wi-Fi, Digital Health, e-energy, Ευφυείς Μεταφορές, Ψηφιακός Πολιτισμός, στις οποίες οι Ανάδοχοι είναι χιλιάδες. Χαρακτηριστικά, μόνο για τις δράσεις Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω. και Wi-Fi οι Ανάδοχοι είναι περισσότεροι από Επίσης, η ΚτΠ Α.Ε. συμβάλει στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελληνική Περιφέρεια υλοποιώντας δράσεις που ξεπερνούν τα 250 εκατ. ευρώ. Το έργο του ΥΠΕΣΔΔΑ «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο υλοποιείται από την ΚτΠ Α.Ε., αποτελεί το μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιών στον Δημόσιο Τομέα και ένα πρωτοποριακό εγχείρημα υποδομής τηλεπικοινωνιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο αφορά στη δημιουργία ασφαλούς δικτύου Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (πάνω από φορείς κόμβοι ήδη λειτουργούν), το οποίο αφενός θα μειώσει σημαντικά το κόστος τηλεπικοινωνιών του δημοσίου και αφετέρου θέτει στη διάθεση των Δημοσίων Φορέων τις πιο σύγχρονες, πρακτικές και προηγμένες υπηρεσίες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και του Internet. Παράλληλα, διασφαλίζει τη δικτυακή υποδομή που απαιτείται για την ανάπτυξη και επικοινωνία, πληροφοριακών συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση με τελικό στόχο την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το έργο προσφέρει από την 1η Ιανουαρίου 2006 τις παρακάτω υπηρεσίες: Δωρεάν ασφαλή και ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) και στο πανευρωπαϊκό δίκτυο TESTA, καθώς και διασφάλιση ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής μεγάλης δυναμικότητας (εύρους πρόσβασης φορέων από 2 έως 34 Mbps). Δωρεάν τηλεφωνία πανελλαδικά για τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες του συνόλου των φορέων κόμβων του (εσωτερική τηλεφωνία). Προνομιακή τιμή για την εκτός του δικτύου τηλεφωνία (αστική υπεραστική κινητή και διεθνή). Δωρεάν παροχή υποδομής ψηφιακής πιστοποίησης των στελεχών του Δημοσίου και των συστημάτων - εξυπηρετητών του Δημοσίου (ψηφιακή υπογραφή - ψηφιακά πιστοποιητικά), για την ασφαλή ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου και γενικότερα ηλεκτρονικών συναλλαγών. Δωρεάν παροχή υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης, με την εγκατάσταση τουλάχιστον 100 στούντιο τηλεδιάσκεψης σε επιλεγμένα σημεία όπως Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Έδρες Περιφερειών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Διαχειριστικές Αρχές, σε όλη τη χώρα. Δωρεάν παροχή υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης με τη χρήση εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων (σύγχρονης και ασύγχρονης) τηλεκπαίδευσης. Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας - προϋπολογισμού που εκμεταλλεύονται τις παρεχόμενες από το έργο ευρυζωνικές συνδέσεις των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να υποστηρίξουν ενέργειες αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης. Συγκεκριμένα υποστηρίζεται η διενέργεια σύγχρονων και ασύγχρονων προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης, καθώς και η διενέργεια τηλεδιασκέψεων μεταξύ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αξιοποιούνται ήδη για την καθημερινή στήριξη της προσπάθειας των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης για την αξιοποίηση των Υπηρεσιών του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με τελικό σκοπό τη δημιουργία ενός ανθρώπινου δικτύου το οποίο θα είναι σε θέση να προωθήσει την «κουλτούρα» της ευρυζωνικότητας στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Προϋπολογισμός:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα 1 η Οκτωβρίου 2008 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΩΗ ΣΤΟ 10 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «THE GREEK ICT FORUM»- «Από τις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020 Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Συντακτική ομάδα Σύλλογος υπαλλήλων Γ.Γ.Π.Σ. Διοίκηση ΚΕ.Π.Υ.Ο. Συντονιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Έκδοση 2 η Μάρτιος 2012 Περιεχόμενα 1. Κείμενο Εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Σελίδα 1 από 54 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Α1. Συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ Έκδοση 1 η Φεβρουάριος 2012 1 Περιεχόμενα Κείμενο Εργασίας Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραμματεία Εμπορίου ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2014 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα