Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση"

Transcript

1 Κρυπτογραφία Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση

2 Ανασκόπηση ύλης Στόχοι της κρυπτογραφίας Ιστορικό Γενικά χαρακτηριστικά Κλασσική κρυπτογραφία Συμμετρικού κλειδιού (block ciphers stream ciphers) Δημοσίου κλειδιού (στηριγμένη στη θεωρία υπολογισμού) Τεχνικές πιστοποίησης μηνύματος και πιστοποίησης ταυτότητας αποστολέα Εγκαθίδρυση και διαχείριση κλειδιού Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 2

3 Βιβλιογραφία Handbook of Applied Cryptography, A. J. Menezes, P. C. Van Oorschot και S. A. Vanstone, CRC Press, 1996 (διαθέσιμο από το διαδίκτυο: Τεχνικές κρυπτογραφίας και κρυπτανάλυσης», Β.Α. Κάτος και Γ.Χ. Στεφανίδης Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 3

4 Βασικοί όροι Με τον όρο κρυπτογραφία εννοούμε τη μελέτη μαθηματικών τεχνικών που στοχεύουν στην εξασφάλιση θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας μετάδοσης της πληροφορίας, όπως εμπιστευτικότητα, πιστοποίηση ταυτότητας του αποστολέα και διασφάλιση του αδιάβλητου της πληροφορίας. Plaintext : Το αρχικό κομμάτι πληροφορίας Κρυπτόγραμμα (ciphertext): Το κρυπτογραφημένο μήνυμα Encryption: Η διαδικασία της κρυπτογράφησης ενός μηνύματος Decryption: η διαδικασία αποκρυπτογράφησής του Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 4

5 Στόχοι της κρυπτογραφίας Τα μηνύματα πρέπει να φτάνουν στο σωστό προορισμό Εμπιστευτικότητα: Μόνο ο παραλήπτης τους να μπορεί να τα λάβει και να τα δει (confidentiality) Πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα (authentication) Το μήνυμα δεν πρέπει να αλλοιωθεί κατά τη μεταφορά από μη εξουσιοδοτημένη οντότητα (data integrity) Όποια ενέργεια κάνει κάποιος (π.χ. πιστοποίηση ταυτότητας) δενπρέπειαργότεραναμπορείνατην αρνηθεί (Non-repudiation) Προσοχή! Η κρυπτογραφία δεν λύνει τα παραπάνω, απλά προσπαθεί να τα ικανοποιήσει Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 6

6 Περιοριστικοί αλγόριθμοι (restricted algorithms) Η ασφάλεια ενός τέτοιου αλγορίθμου εξασφαλίζεται μόνο αν ο αλγόριθμος παραμένει κρυφός! Ανεφάρμοστοι στην πράξη (μη ασφαλείς) Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 7

7 Αλγόριθμοι βασισμένοι σε κλειδιά Οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα κλειδιά (keys). Encryption Key Υποκλοπέας Decryption Key Α Plaintext Encryption Ciphertext Decryption Original plaintext Β Η ασφάλεια έγκειται στο ότι δεν είναι γνωστό το κλειδί οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης μπορούν να είναι ευρέως γνωστοί (αρχή του Kerchoff) Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 8

8 Ένας απλός αλγόριθμος βασισμένος σε κλειδί Κρυπτογράφηση Πολλαπλασίασε το αρχικό μήνυμα επί 2 και πρόσθεσε το κλειδί Αποκρυπτογράφηση Αφαίρεσε το κλειδί και διαίρεσε το κρυπτόγραμμα διά 2 plaintext = SECRET = Key = 3 Ciphertext = Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 9

9 Κατηγορίες αλγορίθμων ως προς το είδος του κλειδιού Αλγόριθμοι συμμετρικού (ή κρυφού) κλειδιού (symmetric key algorithms) Χρησιμοποιείται το ίδιο κλειδί τόσο για την κρυπτογράφηση όσο και για την αποκρυπτογράφηση Αλγόριθμοι ασύμμετρου (ή δημοσίου) κλειδιού (Asymmetric (or public key) algorithms) Χρησιμοποιούνται διαφορετικά κλειδιά για την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση Το κλειδί κρυπτογράφησης δεν μπορεί να εξαχθεί από το κλειδί αποκρυπτογράφησης Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 10

10 Μαθηματικός φορμαλισμός Αν E και D συμβολίζουν τις συναρτήσεις κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης αντίστοιχα, τότε: E K1 (m) = c D K2 (c) = m όπου m και c υποδηλώνουν το αρχικό και το κρυπτογραφημένο μήνυμα αντίστοιχα. Οι δείκτες Ki υποδηλώνουν την εξάρτηση των συναρτήσεων από το κλειδί. Οι συναρτήσεις έχουν την ιδιότητα: D K2 (E K1 (m)) = m Σε αλγόριθμους συμμετρικού κλειδιού, ισχύει K1 = K2 Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 11

11 «Επιθέσεις» εναντίον κρυπτογραφικών αλγορίθμων (Κρυπτανάλυση) Κρυπτανάλυση είναι η μελέτη μαθηματικών τεχνικών που στοχεύουν στην ακύρωση των κρυπτογραφικών μεθόδων, καθιστώντας τις έτσι μη κατάλληλες για κρυπτογραφικούς σκοπούς. Ένας αλγόριθμος θεωρείται μη ασφαλής αν είναι δυνατή η ανάκτηση του αρχικού μηνύματος ή του κλειδιού από το κρυπτόγραμμα, ήανείναιδυνατήη ανάκτηση του κλειδιού από ζευγάρια plaintext-ciphertext. Είδη «επιθέσεων» Ciphertext attack o επιτιθέμενος γνωρίζει το κρυπτόγραμμα: στόχος η εύρεση είτε του αρχικού μηνύματος είτε του κλειδιού Known-plaintext attack ο επιτιθέμενος γνωρίζει το κρυπτόγραμμα και το αντίστοιχο μήνυμα στόχος του η εύρεση του κλειδιού Chosen-plaintext attack Ο επιτιθέμενος είναι σε θέση να επιλέξει συγκεκριμένα ζεύγη «αρχικό μήνυμα κρυπτόγραμμα» που θα γνωρίζει. Στόχος του η εύρεση του κλειδιού. Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 12

12 Ασφαλή συστήματα κρυπτογράφησης Απεριόριστα ασφαλές (Unconditionally secure) Ένα σύστημα κρυπτογράφησης χαρακτηρίζεται απεριόριστα ασφαλές αν, ανεξάρτητα του πόσο μεγάλου τμήματος του κρυπτογράμματος είναι γνωστό, δεν υπάρχει αρκετή πληροφορία για την ανάκτηση του αρχικού μηνύματος κατά μοναδικό τρόπο, όση υπολογιστική ισχύ κι αν διαθέτει ο επιτιθέμενος (δεν μπορεί να υπάρξει). Υπολογιστικά ασφαλές (Computationally secure) Ένα σύστημα κρυπτογράφησης χαρακτηρίζεται υπολογιστικά ασφαλές αν είναι υπολογιστικά αδύνατο να «σπάσει». Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 13

13 Βασικές αρχές του Shannon Διάχυση (Diffusion): κάθε γράμμα του αρχικού μηνύματος πρέπει να επηρεάζει όσο γίνεται περισσότερα γράμματα του κρυπτογράμματος. Σύγχυση (Confusion): Η σχέση μεταξύ αρχικού μηνύματος και κρυπτογράμματος πρέπει να είναι σύνθετη, έτσι ώστε ο επιτιθέμενος να μην είναι σε θέση να προβλέψει αλλαγές στο κρυπτόγραμμα, με δεδομένες κάποιες μεταβολές στο αρχικό μήνυμα. Οι αρχές αυτές εφαρμόζονται στην πράξη, αφού λαμβάνονται υπ όψιν στην κατασκευή κρυπτογραφικών αλγορίθμων Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 14

14 Συμμετρικά κρυπτοσυστήματα Κ Κ Αποστολέας P Encryption C Decryption P Παραλήπτης Ασφαλής μετάδοση του κλειδιού Ο αποστολέας και ο παραλήπτης πρέπει από την αρχή να συμφωνήσουν στη χρήση ενός κοινού κλειδιού Κ. Ένα «ασφαλές κανάλι επικοινωνίας» πρέπει να υπάρχει για την επικοινωνία τους προκειμένου να ενημερώσει ο ένας τον άλλον για τον κλειδί. Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 15

15 Κρυπτοσυστήματα Δημοσίου κλειδιού Αποστολέας P Encryption E C Decryption D P Παραλήπτης Προτάθηκαν το 1976 Κάθε συμμετέχων στο σύστημα κατέχει ένα ζευγάρι κλειδιών e και d, που το ένα αντιστρέφει το άλλο: D d (E e (m))=m Το κλειδί e σε κάθε χρήστη είναι ευρέως γνωστό σε όλους, ενώ το d κρατείται μυστικό και το ξέρει μόνο ο κάτοχός του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια του συστήματος είναι το εξής: η γνώση του δημοσίου κλειδιού δεν πρέπει να επιτρέπει τον προσδιορισμό του ιδιωτικού κλειδιού. Σύγκριση με τους αλγορίθμους συμμετρικού κλειδιού: Η ανταλλαγή κλειδιών μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη αντικαθίσταται από την ύπαρξη ενός διαφανούς καταλόγου, στον οποίο όλοι έχουν πρόσβαση, και περιέχει τα δημόσια κλειδιά e όλων των συμμετοχόντων. Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 16

16 Τρόπος λειτουργίας συστημάτων δημοσίου κλειδιού Έστω e A, d A και e B,d B τα δημόσια και ιδιωτικά κλειδιά των A, B αντίστοιχα. Όταν ο A θέλει να στείλει ένα μήνυμα m στον B, το δημόσιο κλειδί κρυπτογράφησης του παραλήπτη B χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του κρυπτογράμματος Ee B (m). Αφού το e B είναι πλήρως διαθέσιμο σε κάποιον δημόσιο κατάλογο στον οποίο έχουν όλοι πρόσβαση, ο οποιοσδήποτε μπορεί να κρυπτογραφήσει ένα μήνυμα με προορισμό τον B. Ωστόσο, μόνο ο B, ο οποίος έχει πρόσβαση στο ιδιωτικό του κλειδί αποκρυπτογράφησης d B μπορεί να ανακατασκευάσει το αρχικό μήνυμα, εφαρμόζοντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό: D db (Ee B (m)). Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 17

17 Μειονέκτημα συστημάτων δημοσίου κλειδιού O οποιοσδήποτε μπορεί να προσποιηθεί ότι είναι κάποιος άλλος χρήστης!! Αν ο επιτιθέμενος «σταματήσει» το μήνυμα που στέλνει ο A στον B, γράψει έναδικότουκαιτοστείλειστονβκρυπτογραφημένομε το δημόσιο κλειδί του B, o Β δεν θα γνωρίζει τον πραγματικό αποστολέα του μηνύματος που λαμβάνει. Άρα Ανάγκη πιστοποίησης της ταυτότητας κάθε χρήστη. Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 18

18 Σχηματική αναπαράσταση υποκλοπής σε σύστημα Δημοσίου Κλειδιού Ο επιτιθέμενος ξεγελά τον A ότι είναι ο B, στέλνοντάς του το δικό του δημόσιο κλειδί e. Έτσι, ο A στέλνει τα μηνύματα κρυπτογραφημένα ως προς το e. Συνεπώς, ο επιτιθέμενος μπορεί και «διαβάζει» όλα τα μηνύματα που στέλνει ο A στον B O Β δεν μπορεί να αντιληφθεί την παρουσία του επιτιθέμενου, μια που αυτός του στέλνει κανονικά το μήνυμα. Ο B, λαμβάνοντας ένα μήνυμα, δεν μπορεί να ξέρει με σιγουριά ποιος του το έστειλε. Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 19

19 Ψηφιακή υπογραφή (Digital Signature) Εξασφαλίζει πιστοποίηση της ταυτότητας. Έστω ότι ο A στέλνει ένα υπογεγραμμένο μήνυμα στον Β. Η υπογραφήτουa πρέπει να ικανοποιεί τα εξής: 1. O B να είναι σε θέση να επικυρώσει το γνήσιο της υπογραφής. 2. Πρέπει να είναι αδύνατη η πλαστογράφηση της υπογραφής του A Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 20

20 Χρήση συστημάτων δημοσίου κλειδιού για υπογραφή μηνυμάτων 1. Ο A υπογράφει το m με το ιδιωτικό του κλειδί d A, υπολογίζοντας το c=d da (m) 2. Ο B ελέγχει το γνήσιο της υπογραφής του A με το δημόσιο κλειδί e A,,υπολογίζοντας το E ea (c) =m 3. Σαν επαλήθευση, το E ea (c) πρέπει να ανακτά το ίδιο M με αυτό που ανακτά ο B. Απαιτήσεις: D da (E ea (m))=e ea (D da (m))=m για κάθε m Το παραπάνω καλείται αναστρέψιμο σχήμα Δημοσίου Κλειδιού Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 21

21 Ταυτόχρονη μυστικότητα και έλεγχος υπογραφής σε ένα κρυπτοσύστημα Δημοσίου κλειδιού Έστω χρήστες A, B με δημόσια και ιδιωτικά κλειδιά e A,d A, e B,d B αντίστοιχα. Με Ε και D συμβολίζουμε γενικότερα τις διαδικασίες κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης αντίστοιχα m D da (m)=s Ee B (s)=c D db (c)=s Ee A (s)=m m Μετασχηματισμοί που λαμβάνουν χώρα από τον αποστολέα Μετασχηματισμοί που λαμβάνουν χώρα από τον παραλήπτη Αποκρυπτογράφηση: E ea (s) = E ea (D db (c)) = = E ea (D db (E eb (s))) = = E ea (D db (E eb (D da (m)))) = = E ea (D da (m)) = m Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 22

22 Ιστορική αναδρομή Αλγόριθμοι αντικατάστασης και μετάθεσης Πριν την εμφάνιση των υπολογιστών, η κρυπτογραφία εφαρμοζόταν σε μηνύματα αποτελούμενα από γράμματα της αλφαβήτου Αλγόριθμοι αντικατάστασης (substitution ciphers): κάθε γράμμα του αρχικού μηνύματος αντικαθίσταται από κάποιο άλλο συγκεκριμένο του αλφαβήτου του κρυπτογράμματος. Αλγόριθμοι μετάθεσης (transposition (permutation) ciphers): το κρυπτόγραμμα είναι αναγραμματισμός του αρχικού μηνύματος. Είναι αλγόριθμοι συμμετρικού κλειδιού Αυτέςοιτεχνικέςείναιπαρούσεςσχεδόνσεόλουςτους σύγχρονους αλγορίθμους κρυπτογράφησης. Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 23

23 Συνδυασμός αντικατάστασης και μετάθεσης Product Cipher Ένα product κρυπτογραφικό σύστημα αποτελείται από σύνθεση συναρτήσεων F 1,,F t, όπου κάθε F i μπορεί να είναι είτε αλγόριθμος αντικατάστασης (substitution) είτε αλληλομεταθεσης (permutation). Παραδείγματα (ευρέως χρησιμοποιούμενα) DES, AES (θα τους δούμε αργότερα) P S S P Η αντικατάσταση εισάγει «σύγχυση» (confusion) Η μετάθεση εισάγει διάχυση (diffusion) S Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 24

24 Κατηγοριοποίηση κρυπτογραφικών συστημάτων Block ciphers (αλγόριθμοι τμήματος/μπλοκ) Το αρχικό μήνυμα χωρίζεται blocks, όπου το καθένα κρυπτογραφείται ξεχωριστά. Πλεονεκτήματα: υψηλή διάχυση Ο επιτιθέμενος δεν μπορεί να προσθέσει bits (λόγω του σταθερού μήκους μπλοκ που έχουν αυτοί οι αλγόριθμοι) Stream ciphers (αλγόριθμοι ροής) Το μήνυμα κρυπτογραφείται bit προς bit (ή byte προς byte) Πλεονεκτήματα: Πολύ υψηλή ταχύτητα (εφαρμογή σε τηλεδιασκέψεις κτλ) Δεν υπάρχει διάδοση σφάλματος (αφού το κάθε bit μηνύματος επηρεάζει μόνο ένα bit του κρυπτογράμματος). Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία -1 (Γενική Επισκόπηση) 25

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Του Παγωμένου Απόστολου ΑΜ: 85 Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Αγγελίδης Παντελής Κοζάνη 2013 1 Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ. Η κρυπτογραφία παρέχει 4 βασικές λειτουργίες (αντικειμενικοί σκοποί):

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ. Η κρυπτογραφία παρέχει 4 βασικές λειτουργίες (αντικειμενικοί σκοποί): ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Η λέξη κρυπτογραφία προέρχεται από τα συνθετικά "κρυπτός" + "γράφω" και είναι ένας επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με την μελέτη, την ανάπτυξη και την χρήση τεχνικών κρυπτογράφησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλοποίηση σε αναδιατασσόμενη λογική των πινάκων ουρανίου τόξου (rainbow tables)

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας

Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας Κεφάλαιο 1 Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας Πίνακας Περιεχομένων 1.1 Εισαγωγή..............................................1 1.2 Ασφάλεια πληροφοριών και κρυπτογραφία................... 3 1.3 Υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: Ζορκάδης (Χ) Γεωργίου Χάρης, ΑΜ:4 e-mail: csst9328@cs.uoi.gr Μακρής Ηλίας. ΑΜ:ΧΧ e-mail: csst93xx@cs.uoi.gr Παπαδόπουλος ηµήτρης, ΑΜ:ΧΧ e-mail: csst9337@cs.uoi.gr ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Σε νοµικό και κοινωνικό επίπεδο, τίθεται ζήτηµα προστασίας του απορρήτου σε όλες τις εκδοχές δικτυακής συναλλαγής (email, εµπορικές συναλλαγές, τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα

3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 3.. Θεωρία της πληροφορίας Το 948 και το 949 ο Shannon παρουσίασε δύο εργασίες ορόσημα στις επικοινωνίες και στην ασφάλεια της πληροφορίας. Στο σημείο αυτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (VLSI DESIGN) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο

Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο ανωτατο τεχνολογικο εκπαιδευτικο ιδρυµα κρητησ σχολη διοικησησ και οικονοµιασ τµηµα διοικησησ επιχειρησεων Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο Πτυχιακή Εργασία Μουρσελλά Ελευθερία A.M

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Ψηφιακές Υπογραφές Ορίζονται πάνω σε μηνύματα και είναι αριθμοί που εξαρτώνται από κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Cryptography and Network Security Chapter 9. Fifth Edition by William Stallings

Cryptography and Network Security Chapter 9. Fifth Edition by William Stallings Cryptography and Network Security Chapter 9 Fifth Edition by William Stallings Chapter 9 Κρυπτογραφια Δημοσιου Κλειδιου και RSA Every Egyptian received two names, which were known respectively as the true

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέυα πτυχιακής εργασίας: INTERNET BANKING

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέυα πτυχιακής εργασίας: INTERNET BANKING ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέυα πτυχιακής εργασίας: INTERNET BANKING ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ της ΚΑΚΟΣΟΥΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα. E-BANKING: Συγκριτική ανάλυση και κρυπτογράφηση

Θέμα. E-BANKING: Συγκριτική ανάλυση και κρυπτογράφηση Θέμα E-BANKING: Συγκριτική ανάλυση και κρυπτογράφηση Εισηγητές: Χατζής Βασίλειος Σπουδάστρια: Ανασοντζή Δήμητρα Καβάλα 2005 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ο... - 1 - Η εξέλιξη των τραπεζικών συναλλαγών... - 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις)

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις) Κρυπτογραφία Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις) Εύρεση αντίστροφου αριθμού Mod n Έχουμε ήδη δει ότι πολύ συχνά συναντάμε την ανάγκη να βρούμε τον αντίστροφο ενός αριθμού a modulo n, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Αυθεντικοποίησης (authentications protocols)

Πρωτόκολλα Αυθεντικοποίησης (authentications protocols) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Πρωτόκολλα Αυθεντικοποίησης (authentications protocols), Α.Μ. 2009018 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παράνομη χρήση, Απειλές, Μέθοδοι Προστασίας και Υποστήριξης της Ασφάλειας στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ιοί ιός

Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ιοί ιός Περιεχόμενα: Ιοί 1. Ιοί, Σκουλήκια, Δούρειοι Ίπποι, Φάρσες, Προστασία από τους ιούς, Προστασία από Δούρειους Ίππους. 2. Υποκλοπές δεδομένων, Προβλήματα στο Διαδίκτυο, Hacer και Hacing, Cracer. 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Κινητές Επικοινωνίες Μέρος Ι Slide: 1/58 Περιεχόμενα Ασύρματες κινητές επικοινωνίες Εισαγωγή Ασφάλεια ασύρματων κινητών επικοινωνιών Γενικά GSM Αυθεντικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 2006 ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΤΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Tα τελευταία χρόνια το Διαδίκτυο αναπτύσσεται και επεκτείνεται με εκθετικούς ρυθμούς τόσο σε επίπεδο πλήθους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Θ. ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγητής Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: Γεώργιος Πέκος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΩΝ WORMS Γκρόζας Νικόλαος Α.Μ : ΜΕ/07044 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής.

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5 Εισαγωγή... 5 Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5 Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... 7 Πορεία προς το ηλεκτρονικό εμπόριο... 7 Η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Συμμετρική & Ασύμμετρη Κρυπτογραφία-Ακεραιότητα)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Συμμετρική & Ασύμμετρη Κρυπτογραφία-Ακεραιότητα) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Συμμετρική & Ασύμμετρη Κρυπτογραφία-Ακεραιότητα) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls

Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls 87 Firewalls 3 Πρίν 250 χρόνια, ο Sun Tzu, στρατηγός στην Κινέζικη Βσιλεία των Wu, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Η Τέχνη του Πολέμου. Στην εισαγωγή του βιβλίου έγραφε: Η μόνη ασφαλής άμυνα είναι όταν κρατάς

Διαβάστε περισσότερα