Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» Παρ. 4 εδ. 18 του άρθρου 94 και οι λοιπές διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήµερα, Τις διατάξεις του Π 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) Aριθµ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. Τις διατάξεις του Ν.4053/12 περί «Ρύθµισης λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις Το Π.. 113/2010 Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ20 του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014(φεκ85/Α/ ) Την Υ.Α. Π1/2390/2013 Τις διατάξεις του άρθρου 157 Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» Ο Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/ ) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). Η Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» Η µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ)» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Ανοικτό τακτικό διαγωνισµό σε ευρώ µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ), µε σφραγισµένες προσφορές, προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της προσφοράς κάθε οµάδας και µε την προϋπόθεση η τιµή µονάδας κάθε υπηρεσίας να µην υπερβαίνει την αντίστοιχη τιµή του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού, της υπ αριθµ.53/2015 µελέτης της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, για την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών για το έτος , για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα ϖραγµατοϖοιηθεί µε χρήση της ϖλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής ϖύλη του συστήµατος, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεϖτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». 1

2 ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα στοιχεία της σύµβασης ϖου θα ϖροσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 1.Η διακήρυξη του διαγωνισµού 2.H 53/ µελέτη 3.Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 4.Η ϖροσφορά του αναδόχου ΑΡΘΡΟ 3 ο :Αντικείµενο του διαγωνισµού- Προϋπολογισµός -Οµαδοποίηση ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: (CPV: ) 1 Παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών (παραλαβή, διαλογή, µεταφορά και διανοµή ταχυδροµικών αντικειµένων), για λογαριασµό του ήµου Αγρινίου, για ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, προς διάφορους παραλήπτες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και στο εξωτερικό ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ.53/2015 ΜΕΛΕΤΗ 89674, ,00 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1793,50 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: (CPV: ) 2 Υπηρεσίες ταχυµεταφοράς εγγράφων για ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και µετά τις (ηµεροµηνία λήξη της προηγούµενης σύµβασης που είναι σε ισχύ µε ανάδοχο για ταχυµεταφορά) ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ.53/2015 ΜΕΛΕΤΗ 5.853, ,00 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 117,07 Ο ήµος Αγρινίου διατηρεί το δικαίωµα να απορροφά κατά τη διάρκεια της σύµβασης τις αναγκαίες ποσότητες εκ των ανωτέρω υπηρεσιών σύµφωνα µε τις κάθε φορά διαµορφούµενες ανάγκες του, δεδοµένης της αδυναµίας επακριβούς προσδιορισµού των αναγκών του ανά είδος και ποσότητα υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της εργασίας αυτής, χωρίς όµως να υπερβαίνει το συνολικό ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισµού. ΆΡΘΡΟ 4 ο : ικαίωµα συµµετοχής Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισµοί, ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών (που υποβάλλουν κοινή Προσφορά,) που έχουν σαν κύρια επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους σκοπούς και τον επίσηµο κύκλο εργασιών τους), κατά τα τελευταία τρία (3) έτη τουλάχιστον, την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 5ο : Τόϖος -Χρόνος διενέργειας διαγωνισµού ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ιαδικτυακή ϖύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ , 8:00:00 2 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :00:00

3 Μετά την ϖαρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υϖάρχει η δυνατότητα υϖοβολής ϖροσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υϖοβολής της ϖροσφοράς και οϖοιαδήϖοτε ηλεκτρονική εϖικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα αϖό το σύστηµα µε υϖηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ϖαρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεϖτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να ϖληροφορηθούν σχετικά µε το ανωτέρω έργο στο Τµήµα Προµηθειών του ήµου Αγρινίου (οδός Παλαµά & Μαβίλη 6, 3 ος Όροφος), τηλ , κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η αϖοσφράγιση των ϖροσφορών γίνεται όϖως ϖεριγράφεται στο άρθρο 15 & 16 της ϖαρούσας. 5.1ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ) αϖαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υϖογραφή, χορηγούµενη αϖό ϖιστοϖοιηµένη αρχή ϖαροχής ψηφιακής υϖογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ. - ιαδικτυακή ϖύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής 1. Οι οικονοµικοί φορείς-χρήστες, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και αϖό τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (ϖαρέχοντας τις αϖαραίτητες ϖληροφορίες και αϖοδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοϖοιούµενοι ως εξής: Όσοι αϖό τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοϖοιούνται µε χρήση των διαϖιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό ϖρόσβασης) ϖου αυτοί κατέχουν αϖό το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοϖοίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη αϖό το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες των κρατών µελών της Ευρωϖαϊκής Ένωσης οι οϖοίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµϖληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοϖοιούνται µε χρήση των διαϖιστευτηρίων ϖου κατέχουν αϖό το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοϖοίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη αϖό το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοϖοιούνται αϖό τη ΓΓΕ αϖοστέλλοντας: - είτε υϖεύθυνη δήλωση ψηφιακά υϖογεγραµµένη µε εϖίσηµη µετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή ϖιστοϖοιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε εϖίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όϖως αυτά ϖροσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις ϖροµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υϖηρεσιών του ϖ.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους ϖροβλεϖόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οϖοία να δηλώνεται / αϖοδεικνύεται η εγγραφή του σε εϖαγγελµατικό ή εµϖορικό µητρώο, ϖροσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυϖη µορφή (ϖρωτότυϖο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υϖηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υϖοβάλλεται αϖό όλους τους υϖοψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 3

4 2.Ο υϖοψήφιος χρήστης ενηµερώνεται αϖό το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υϖοψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοϖοίησης λογαριασµού ως ϖιστοϖοιηµένος χρήστης και ϖροβαίνει στην ενεργοϖοίηση του λογαριασµού του. Άρθρο 6ο: Πληροφορίες- ιευκρινήσεις Εφόσον ο ενδιαφερόµενος ϖροµηθευτής ζητήσει εµϖρόθεσµα έγγραφα και συµϖληρωµατικές ϖληροφορίες σχετικά µε την συγκεκριµένη ϖροµήθεια, αυτές ϖαρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες ϖριν αϖό την ηµεροµηνία ϖου έχει ορισθεί για την υϖοβολή των ϖροσφορών. Οι συµϖληρωµατικές ϖληροφορίες αϖοστέλλονται ή ϖαραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε ϖεριϖτώσεις κατά τις οϖοίες εϖείγοντες λόγοι καθιστούν την ϖροθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε αυτή µϖορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες, ϖριν αϖό την ηµεροµηνία ϖου έχει ορισθεί για την υϖοβολή των ϖροσφορών. Τα σχετικά αιτήµατα υϖοβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόϖο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής ϖύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Αιτήµατα ϖαροχής συµϖληρωµατικών ϖληροφοριών διευκρινίσεων υϖοβάλλονται αϖό εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαϖιστευτήρια ϖου τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό ϖρόσβασης) και αϖαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υϖογεγραµµένο. Αιτήµατα ϖαροχής διευκρινήσεων ϖου υϖοβάλλονται είτε µε άλλο τρόϖο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο ϖου τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υϖογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. Κανένας υϖοψήφιος δεν µϖορεί σε οϖοιαδήϖοτε ϖερίϖτωση να εϖικαλεσθεί ϖροφορικές αϖαντήσεις εκ µέρους της υϖηρεσίας, σχετικές µε τους όρους της ϖαρούσας διακήρυξης. Άρθρο 7ο : ικαιολογητικά συµµετοχής Οι ϖροσφέροντες υϖοβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την ϖροσφορά τους, εγκαίρως και ϖροσηκόντως, εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/ ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεϖτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», όϖως αναλυτικά ϖεριγράφονται κατωτέρω : Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό ϖρέϖει να έχουν εκδοθεί το ϖολύ τρεις (3) µήνες ϖριν αϖό την καταληκτική ηµεροµηνία υϖοβολής ϖροσφορών και να είναι σε ισχύ την ηµέρα του διαγωνισµού. Οι υϖεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 ϖρέϖει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης αϖό την ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης στον τύϖο έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υϖοβολής ϖροσφορών. Η µη ϖροσκόµιση κάϖοιου αϖό τα ϖαρακάτω δικαιολογητικά αϖοτελεί λόγο αϖοκλεισµού του συµµετέχοντος. 1) ικαιολογητικά (µε ποινή αποκλεισµού) που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι µε την κατάθεση της προσφοράς τους : Α) Οι Έλληνες πολίτες. -Εγγυητική εϖιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της ϖαρούσας διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει 150 ηµερολογιακές ηµέρες αϖό την καταληκτική ηµεροµηνία υϖοβολής ϖροσφορών στον διαγωνισµό. -Πιστοϖοιητικό αϖό αρµόδια αρχή αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι είναι ενήµεροι ως ϖρος τις υϖοχρεώσεις τους ϖου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, το οϖοίο θα εκδοθεί για συµµετοχή σε διαγωνισµό. Το ϖιστοϖοιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους αϖασχολούµενους µε οϖοιαδήϖοτε σχέση εργασίας στην εϖιχείρηση του συµµετέχοντος, συµϖεριλαµβανοµένων των εργοδοτών(φυσικά και Νοµικά Πρόσωϖα) µε βάση την υϖοχρεωτική η µη υϖαγωγή τους σε οϖοιοδήϖοτε φορέα ασφάλισης ϖροβλέϖει η ασφαλιστική νοµοθεσία. Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να ϖροσκοµίσουν, µαζί µε το ϖιστοϖοιητικό ή τα ϖιστοϖοιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, τα εξής: 4

5 Υϖεύθυνη δήλωση στην οϖοία να δηλώνονται α. όλοι ανεξαιρέτως οι ασφαλιστικοί φορείς ϖρος τους οϖοίους υϖοχρεούται στην καταβολή εισφορών και β. οι τυχόν αϖαλλασσόµενοι µε βάση ειδικές διατάξεις αϖό την υϖοχρεωτική ασφάλιση. -Πιστοϖοιητικό αϖό αρµόδια αρχή αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι είναι ενήµεροι ως ϖρος τις φορολογικές υϖοχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. -Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. -Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. Για να νοµικά ϖρόσωϖα υϖόχρεοι στην ϖροσκόµιση ϖοινικού µητρώου είναι: - οι οµόρρυθµοι εταίροι και οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), - οι διαχειριστές των εταιρειών ϖεριορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), - ο ϖρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος των ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ), - ο ϖρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών, - σε κάθε άλλη ϖερίϖτωση οι νόµιµοι εκϖρόσωϖοι του νοµικού ϖροσώϖου. Σε ϖερίϖτωση αλλοδαϖών νοµικών ϖροσώϖων, η ανωτέρω υϖοχρέωση αφορά στα φυσικά ϖρόσωϖα ϖου έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία αϖό την οϖοία διέϖονται. Εάν αϖό το υϖοβληθέν ϖοινικό µητρώο δεν ϖροκύϖτει το είδος του αδικήµατος για το οϖοίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υϖοβάλλεται αϖό αυτόν υϖεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύϖου ϖου ϖροβλέϖει η νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όϖου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η εϖιτροϖή του διαγωνισµού µϖορεί σε κάθε ϖερίϖτωση να ζητήσει αϖό τον ενδιαφερόµενο να ϖροσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αϖοφάσεων. - Πιστοϖοιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής αϖό τα οϖοία να ϖροκύϖτει ότι: 1. εν τελούν σε ϖτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ϖτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 2. εν τελούν υϖό διαδικασία κήρυξης σε ϖτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ϖτωχευτικού συµβιβασµού ή υϖό άλλη ανάλογη διαδικασία. Συγκεκριµένα: Για τα φυσικά ϖρόσωϖα: Ότι δεν τελούν υϖό ϖτώχευση και εϖίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ϖτώχευσης. Εϖίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Για τα νοµικά ϖρόσωϖα: Ότι δεν τελούν υϖό ϖτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ϖτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Εϖίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε ϖτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή ϖτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οϖοιαδήϖοτε άλλη ανάλογη διαδικασία Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν εκδίδεται κάϖοιο αϖό τα ανωτέρω ϖιστοϖοιητικά ή δεν καλύϖτει όλες τις ϖεριϖτώσεις, αντικαθίσταται αϖό ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκϖροσώϖου της εϖιχείρησης. -Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας ή σωµατείου που έχει κατατεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο. -Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας ή σωµατείου -Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων της ΕΕΠ, µε την οποία θα πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος ειδικής άδειας για παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας από την ΕΕΠ η οποία να είναι σε ισχύ καθ' 5

6 όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή αντίγραφο απόφασης της ΕΕΠ στην οποία υπάρχουν όλα τα στοιχεία της άδειας του ή άλλο αντίστοιχο νοµιµοποιητικό δηµόσιο έγγραφο(κατηγορια Α: ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ). -Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ µε την οποία θα πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος Γενικής άδειαςγια παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών από την ΕΕΠ η οποία να είναι σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή αντίγραφο απόφασης της ΕΕΠ στην οποία υπάρχουν όλα τα στοιχεία της άδειας του ή άλλο αντίστοιχο νοµιµοποιητικό δηµόσιο έγγραφο(κατηγορια Β: ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ). Σε περίπτωση που η εν λόγω αδεια έχει ηµεροµηνία λήξης νωρίτερα της ηµεροµηνίας λήξης της σύµβασης ο Υποψήφιος οφείλει, να συνυποβάλλει την σχετική αίτηση ανανέωσής της προς την Ε.Ε.Τ.Τ. (όπως ορίζεται στο Άρθρο 11 του «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ΦΕΚ ΒΊ1439/2009).Σε περίπτωση, που η εν λόγω αίτηση ανανέωσης, δεν απαιτείται εκ του Νόµου να έχει υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ., την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού ή κατάθεσης της προσφοράς, ο Υποψήφιος οφείλει, να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει ότι «θα ανανεώσει την Ειδική Άδεια την οποία κατέχει για τουλάχιστον τις ίδιες υπηρεσίες, εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΙ ΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» -Απόφαση Έγκρισης της Πολιτικής ιασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών του Υποψηφίου Αναδόχου από την Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. -Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 µε την οποία: - θα δηλώνεται ότι διαθέτει οργανωµένο Πανελλαδικό ίκτυο. - θα δηλώνονται τα έτη που δραστηριοποιείται στον Τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών. Β) Οι αλλοδαποί Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά ή ισοδύναµα έγγραφα που εκδίδονται στην χώρα εγκατάστασης τους. Γ)Νοµικά Πρόσωπα Αλλοδαπά ή Ηµεδαπά. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Για να νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: - οι οµόρρυθµοι εταίροι και οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), - οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), - ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος των ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ), - ο πρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών, - σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται. Γ. Συνεταιρισµοί. Οι συνεταιρισµοί, επί πλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση Α, πρέπει να προσκοµίσουν και βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόµιµα..οι ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε διαγωνιζόµενο που συµµετέχει στην Ένωση ή την κοινοπραξία. Επισηµαίνεται ότι η Εγγύηση Συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας. 2. ήλωση Σύστασης Ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, η έκταση και το είδος της συµµετοχής του καθενός εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας έναντι του ήµου και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει. 6

7 Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισµών, των Ενώσεων προσώπων-ταχυδροµικών εταιρειών και Κοινοπραξιών απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής είναι να διαθέτουν όλα τα µέλη τους την ειδική ή γενική άδεια παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών(ανάλογα την κατηγορία της ταχυδροµικής υπηρεσίας) ή να έχουν ορισθεί ως φορείς παροχής Καθολικής Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 καθώς και να διαθέτουν εγκεκριµένη από την Αρχή ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των ταχυδροµικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφεροµένων πιο πάνω δικαιολογητικών συµµετοχής η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και συνιστά λόγω αποκλεισµού του συµµετέχοντα από τον διαγωνισµό. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο έκαστο εξ αυτών υπεύθυνο έναντι του Φορέα για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Σύµβαση υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωµής και του προσώπου (φυσικού ή νοµικού) που προσφέρει τις υπηρεσίες ή ενεργεί γενικότερα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του Φορέα, ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 2)Οι συµµετέχοντες πρέπει να καταθέσουν µε τα δικαιολογητικά της προσφοράς τους και τις παρακάτω υϖεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 : ήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. ήλωση µε την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς δηµοσίου και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. ήλωση ότι οι τιµές προσφοράς τους θα είναι σταθερές ως την ολοκλήρωση των εργασιών. Βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής,εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους. Οι Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του ιοικητικού τους Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 3)Προϋποθέσεις επάρκειας Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την αναγκαία υποδοµή, προσωπικό, µέσα και εξοπλισµό προκειµένου να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει επιτυχώς το υπό ανάθεση έργο ενώ θα πρέπει να υποβάλλει σχετικές ηλώσεις: Α. ήλωση η οποία να παρέχει πληροφορίες για τα κάτωθι: Α. Αναλυτική περιγραφή του δικτύου (κτιριακές και τυχόν λοιπές υποδοµές σηµείων πρόσβασης /παραλαβής, επεξεργασίας, διαλογής, και διανοµής / παράδοσης των ταχυδροµικών αντικειµένων). Β. ήλωση που θα αναφέρει: 1. το απασχολούµενο προσωπικό (αριθµός, ειδικότητες, επίπεδο εµπειρίας) κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς και 2. το µέσο ετήσιο ανθρώπινο δυναµικό του υποψήφιου κατά την τελευταία τριετία Γ. ήλωση στην οποία να αναφέρει : Τον αριθµό των τετράτροχων( πχ φορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα για την παραλαβή και τη διακίνηση της αλληλογραφίας και των δεµάτων). Τον αριθµό των δικύκλων τα οποία χρησιµοποιούν οι µεταφορείς και οι διανοµείς της αλληλογραφίας.. ήλωση σχετικά µε τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτει για την υλοποίηση των υπηρεσιών του έργου. 7

8 Ε. Έκθεση- ήλωση στην οποία ο Υποψήφιος να περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο υλοποίησης του Έργου σε όλα τα στάδιά του προκειµένου να εξασφαλίσει την άρτια εκτέλεσή του. Τεχνικά στοιχεία ϖροσφοράς: Με την τεχνική τους ϖροσφορά οι συµµετέχοντες θα καταθέσουν και τα εξής: 1. Οι συµµετέχοντες θα καταθέσουν αναλυτική τεχνική έκθεση-ϖεριγραφή για τις υϖηρεσίες ϖου θα ϖροσφέρουν. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εάν σε κάϖοια χώρα (συµϖεριλαµβανοµένης της Ελλάδας) δεν εκδίδονται τα ϖαραϖάνω ϖιστοϖοιητικά ή έγγραφα ή αν αυτά ϖου εκδίδονται δεν καλύϖτουν όλες τις ανωτέρω ϖεριϖτώσεις, µϖορεί να αντικατασταθούν αϖό ένορκη δήλωση (βεβαίωση) του ϖροµηθευτή ϖου γίνεται ενώϖιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του ϖροµηθευτή δεν ϖροβλέϖεται αϖό το νόµο η ένορκη δήλωση, µϖορεί αντί αυτής να υϖοβληθεί υϖεύθυνη δήλωση, στην οϖοία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υϖογραφής του δηλούντος αϖό αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Στις ανωτέρω ϖεριϖτώσεις, µαζί µε την ένορκη βεβαίωση ή την υϖεύθυνη δήλωση ϖροσκοµίζεται και το έγγραφο της δικαστικής ή διοικητικής αρχής ϖου βεβαιώνει την αδυναµία έκδοσης του αντίστοιχου ϖιστοϖοιητικού ή εγγράφου. Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υϖεύθυνες δηλώσεις ϖρέϖει να έχουν εκδοθεί µέσα στο χρόνο ϖου ϖροβλέϖεται για τα ϖιστοϖοιητικά, αντί των οϖοίων υϖοβάλλονται. Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υϖεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, ϖρέϖει να φέρουν σφραγίδα της εϖιχείρησης και να υϖογράφονται -αϖό το ίδιο το φυσικό ϖρόσωϖο ϖου συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή - όταν ϖρόκειται για εταιρεία αϖό τον νόµιµο εκϖρόσωϖο αυτής, Η υϖεύθυνη δήλωση υϖογράφεται ψηφιακά αϖό τον ϖροσφέροντα και δεν αϖαιτείται θεώρηση γνησίου υϖογραφής. Οι υϖεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 ϖου ϖροβλέϖονται στη διακήρυξη ϖρέϖει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης αϖό την ηµέρα δηµοσίευσης της διακήρυξης έως και την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Εάν οι ϖροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιϖρόσωϖό τους, υϖοβάλλουν, µαζί µε την ϖροσφορά, συµβολαιογραφικό ϖληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υϖογραφής του αντιϖροσωϖευόµενου αϖό οϖοιαδήϖοτε αρµόδια αρχή. Θα αϖορρίϖτονται ϖροσφορές των διαγωνιζοµένων ϖου κατά ϖαράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αϖασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου ιευκρινίζεται ότι τα ζητούµενα δικαιολογητικά ϖου έχουν εκδοθεί αϖό το ηµόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π..., τα ικαστήρια όλων των βαθµών κλϖ. ως ορίζεται στο αρ.1 του Ν. 4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των ϖρωτοτύϖων εγγράφων ϖου εκδόθηκαν αϖό τις υϖηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Οµοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αϖό αντίγραφα εγγράφων ϖου έχουν εκδοθεί αϖό αλλοδαϖές αρχές και έχουν εϖικυρωθεί αϖό δικηγόρο, καθώς και λοιϖά φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόµενα στον Ν. 4250/

9 Οι υϖεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του ϖροσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υϖοβάλλονται αϖό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύϖου.pdf και ϖροσκοµίζονται κατά ϖερίϖτωση αϖό αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών αϖό την ηλεκτρονική υϖοβολή, ϖλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά ϖροσκοµίζονται στην υϖηρεσία ϖου διενεργεί το διαγωνισµό µε διαβιβαστικό όϖου θα αναφέρονται αναλυτικά τα ϖροσκοµιζόµενα δικαιολογητικά) Όταν υϖογράφονται αϖό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υϖογραφή. Οι αϖαιτούµενες δηλώσεις ή υϖεύθυνες δηλώσεις του ϖαρόντος άρθρου υϖογράφονται ψηφιακά αϖό τους έχοντες υϖοχρέωση ϖρος τούτο και δεν αϖαιτείται σχετική θεώρηση. Εϖισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υϖοφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική ϖροσφορά» ϖου έχουν υϖοβληθεί µε την ηλεκτρονική ϖροσφορά και αϖαιτούνται να ϖροσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης ϖροθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία ϖου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αϖό τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέϖεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υϖογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συµµετοχής, ϖιστοϖοιητικά ϖου έχουν εκδοθεί αϖό δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αϖοστέλλονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οϖοίος ϖρέϖει αϖαραίτητα να φέρει την εϖωνυµία, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, αριθµό τηλεοµοιοτυϖίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) του διαγωνιζοµένου καθώς εϖίσης και τις ενδείξεις: Προσφορά ιακήρυξη Νο: /2015 ΓΙΑ την ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ για έργο :«Παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών για το έτος ». Καταληκτική Ηµεροµηνία Υϖοβολής Προσφορών: //2015 ιεύθυνση Οικονοµικών Υϖηρεσιών ήµου Αγρινίου Τµήµα Προµηθειών 3 ος όροφος Παλαµά και Μαβίλη 6 ΤΚ «Να µην ανοιχθεί αϖό την ταχυδροµική υϖηρεσία ή το ϖρωτόκολλο» Άρθρο 8 Ο : Υπεργολαβία Ο ανάδοχος µπορεί να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε την προϋπόθεση ότι αυτό έχει συµπεριληφθεί στην προσφορά του. Στη περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας και να υποδείξουν τον υπεργολάβο, στον οποίο θα αναθέσουν την υπεργολαβική σύµβαση προσκοµίζοντας υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου, µε την οποία αποδέχεται τη σύναψη της υπεργολαβίας, αν και εφόσον αναδειχθεί ο διαγωνιζόµενος ανάδοχος της σύµβασης. Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση του υπεργολαβικού συµφωνητικού. Εφόσον ο ανάδοχος συνεργαστεί µε άλλη αδειοδοτηµένη µε Ειδική Άδεια ταχυδροµική εταιρεία καθώς και το δίκτυο αυτής, ο Υποψήφιος οφείλει να προσκοµίσει την Ειδική Άδεια της συνεργαζόµενης εταιρείας, για τις ζητούµενες υπηρεσίες της Ε.Ε.Τ.Τ. Η Ειδική Άδεια της συνεργαζόµενης ταχυδροµικής εταιρείας θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Σε περίπτωση που η εν λόγω άδεια έχει ηµεροµηνία λήξης νωρίτερα της ηµεροµηνίας λήξης της σύµβασης ο Υποψήφιος οφείλει, να συνυποβάλλει την σχετική αίτηση της συνεργαζόµενης εταιρείας ανανέωσής της προς την Ε.Ε.Τ.Τ (όπως ορίζεται στο Άρθρο 11 του «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ΦΕΚ ΒΊ1439/2009). Σε περίπτωση, που η εν λόγω αίτηση ανανέωσης, δεν απαιτείται εκ του Νόµου να έχει υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ., την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού ή κατάθεσης της προσφοράς, ο Υποψήφιος οφείλει, να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει η συνεργαζόµενη εταιρεία ότι «θα ανανεώσει την Ειδική Άδεια την οποία κατέχει για τουλάχιστον τις ίδιες υπηρεσίες, εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΙ ΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 9

10 Αν ο ανάδοχος επικαλεστεί και αποδείξει σοβαρό λόγο για τον οποίο δεν είναι δυνατή η ανάθεση της υπεργολαβίας στον υποδειχθέντα υπεργολάβο, µπορεί να εγκριθεί από το ήµο η αντικατάστασή του µε άλλο που έχει τα νόµιµα προσόντα µετά από εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται αϖό ϖιστωτικά ιδρύµατα ϖου λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωϖαϊκής Ένωσης ή του Ευρωϖαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµϖορίου, ϖου κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μϖορούν, εϖίσης, να εκδίδονται αϖό το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή να ϖαρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε ϖαρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ϖοσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυϖωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται αϖό εϖίσηµη µετάφραση. Στην ϖερίϖτωση υϖοβολής γραµµατίου σύστασης ϖαρακαταθήκης υϖέρ του ήµου στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, το ϖεριεχόµενο της ϖαρακαταθήκης ϖρέϖει να αναφέρει ότι διέϖεται αϖό τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 και του Π 28/80. εν εϖιτρέϖεται η κατάθεση εγγυήσεων ϖου έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. Σε ϖερίϖτωση ένωσης ϖροµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και ϖεριλαµβάνει τον όρο ότι καλύϖτει τις υϖοχρεώσεις όλων των µελών. Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει 2 (δύο) τοις εκατό (%) του συνολικού ή µέρους προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 150 (εκατόν πενήντα) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: - Την ηµεροµηνία έκδοσης. - Τον εκδότη. - Τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. - Τον αριθµό της εγγύησης. - Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. - Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. - Τη σχετική διακήρυξη, και την ηµεροµηνία διαγωνισµού. - Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. - Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. - Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. - Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. - Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. - Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισµό. - Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης 10

11 Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συµµετοχής µε τις εξής διαφορές : εν θα αναφέρουν την σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού Θα αναφέρουν τον τίτλο της προµήθειας που τους ανατέθηκε Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης, πλέον δύο (2) µηνών. Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Οι εγγυήσεις µπορεί να εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη- µέρη της Συµφωνίας ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. ΑΡΘΡΟ 10 Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10.1 Τρόϖος υϖοβολής ϖροσφορών Οι ϖροσφορές υϖοβάλλονται αϖό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής ϖύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ϖου ορίζει η ϖαρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεϖτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», στο Π.. 60/07 και συµϖληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Αϖόφαση Υϖ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185Β / ) Περιεχόµενο ϖροσφορών Τα ϖεριεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της ϖροσφοράς ορίζονται ως εξής : (α) ένας (υϖο)φάκελος* µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική ϖροσφορά» και (β) ένας (υϖο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». [*(υϖο)φάκελος : κατηγορία εϖισυναϖτόµενων αρχείων στο σύστηµα ] Κατά την υϖοβολή της ϖροσφοράς αϖό τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται αϖό αυτόν µε χρήση του σχετικού ϖεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της ϖροσφοράς του ϖου έχουν εµϖιστευτικό χαρακτήρα Περιεχόµενα (υϖο)φακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» Στον (υϖο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική ϖροσφορά» υϖοβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα αϖαιτούµενα κατά το στάδιο υϖοβολής της ϖροσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της ϖροσφοράς. Συγκεκριµένα, στον ϖροαναφερόµενο (υϖο)φάκελο ϖεριλαµβάνονται : ικαιολογητικά συµµετοχής Οι ϖροσφέροντες υϖοβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την ϖροσφορά τους, εγκαίρως και ϖροσηκόντως, εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ϖαρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α / ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεϖτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Οι υϖεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του ϖροσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υϖοβάλλονται αϖό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύϖου.pdf και ϖροσκοµίζονται κατά ϖερίϖτωση αϖό αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών αϖό την ηλεκτρονική υϖοβολή, ϖλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων ϖου φέρουν 11

12 ψηφιακή υϖογραφή. Όταν υϖογράφονται αϖό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υϖογραφή και δεν αϖαιτείται σχετική θεώρηση. Εϖισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υϖοφακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» ϖου έχουν υϖοβληθεί µε την ηλεκτρονική ϖροσφορά και αϖαιτούνται να ϖροσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης ϖροθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία ϖου δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί αϖό τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέϖεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υϖογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Εϖιστολή συµµετοχής, Πιστοϖοιητικά ϖου έχουν εκδοθεί αϖό δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τεχνική ϖροσφορά Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµϖληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα ϖαράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οϖοίο υϖογράφεται ψηφιακά και υϖοβάλλεται αϖό τον ϖροσφέροντα. Τα στοιχεία ϖου ϖεριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του ϖαραγόµενου ψηφιακά υϖογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου ϖρέϖει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη ϖερίϖτωση, το σύστηµα ϖαράγει σχετικό µήνυµα και ο ϖροσφέρων καλείται να ϖαράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές ϖροδιαγραφές δεν έχουν αϖοτυϖωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο ϖροσφέρων εϖισυνάϖτει ψηφιακά υϖογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). Τυχόν φυλλάδια (ϖροσϖέκτους) µε τις τεχνικές ϖροδιαγραφές δεν είναι αϖαραίτητο να εϖισυναφθούν στο σύστηµα, αλλά ο οικονοµικός φορέας δεσµεύεται να τα ϖροσκοµίσει ταχυδροµικώς εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών αϖό την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υϖοβολής Περιεχόµενα (υϖο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» Στον (υϖο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» ϖεριλαµβάνεται η οικονοµική ϖροσφορά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). Η Οικονοµική Προσφορά υϖοβάλλεται ηλεκτρονικά εϖί ϖοινή αϖορρίψεως στον (υϖό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική ϖροσφορά, συντάσσεται συµϖληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα ϖαράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οϖοίο υϖογράφεται ψηφιακά και υϖοβάλλεται αϖό τον ϖροσφέροντα. Τα στοιχεία ϖου ϖεριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του ϖαραγόµενου ψηφιακά υϖογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου ϖρέϖει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη ϖερίϖτωση, το σύστηµα ϖαράγει σχετικό µήνυµα και ο ϖροσφέρων καλείται να ϖαράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Καθώς η οικονοµική ϖροσφορά, έχει αϖοτυϖωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο ϖροσφέρων θα εϖισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική ϖροσφορά του ψηφιακά υϖογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υϖόδειγµα της οικονοµικής ϖροσφοράς του ϖαραρτήµατος Α, σε µορφή pdf της υϖ αριθ.53/2015 Μελέτης. Άρθρο 11ο :Γλώσσα Οι ϖροσφορές και τα έγγραφα ϖου αϖαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο 12 Ο :Αϖοκλίσεις ιευκρινίσεις 1.Ο διαγωνιζόµενος θεωρείται ότι αϖοδέχεται ϖλήρως και ανεϖιφύλακτα όλους τους όρους της ϖαρούσας διακήρυξης, εκτός αν στην ϖροσφορά του αναφέρει ρητά τα σηµεία εκείνα τα οϖοία τυχόν δεν αϖοδέχεται. Στην ϖερίϖτωση αυτή, ο διαγωνιζόµενος ϖρέϖει να αναφέρει στην ϖροσφορά του τους όρους αυτής ϖου είναι διαφορετικοί αϖό τους όρους της διακήρυξης, ϖροκειµένου να αξιολογηθούν αϖό την εϖιτροϖή και να γίνουν δεκτοί ή να αϖορριφθούν κατά την κρίση της. 2.Μετά την κατάθεση της ϖροσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροϖοϖοίηση ή αϖόκρουση όρου της διακήρυξης ή της ϖροσφοράς. 12

13 ιευκρινίσεις δίνονται αϖό τον ϖροσφέροντα µόνο όταν ζητούνται αϖό την εϖιτροϖή διαγωνισµού, είτε ενώϖιον της είτε ύστερα αϖό έγγραφο του ήµου. Αϖό τις διευκρινίσεις αυτές λαµβάνονται υϖ όψη µόνο εκείνες ϖου ζητήθηκαν. Άρθρο 13 Ο : Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιϖροσφορές Εναλλακτικές ϖροσφορές - αντιϖροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε ϖερίϖτωση ϖου υϖοβληθούν δε λαµβάνονται υϖόψη. Άρθρο 14 ο :Χρόνος ισχύος των προσφορών Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακών ηµερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς την προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία. Άρθρο 15 ο :Ηλεκτρονική αϖοσφράγιση ϖροσφορών Η ηλεκτρονική αϖοσφράγιση των ϖροσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υϖοβολής των ϖροσφορών, ήτοι στις ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 ϖ.µ., µέσω των αρµόδιων ϖιστοϖοιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιϖά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Κατά την ϖροαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αϖοσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υϖό)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υϖο)φάκελοι των οικονοµικών ϖροσφορών αϖοσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων ϖιστοϖοιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα ϖου θα γνωστοϖοιηθεί σε αυτούς των οϖοίων οι ϖροσφορές κρίθηκαν αϖοδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιϖών στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αϖοσφράγιση των (υϖο)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική ϖρόσβαση στο ϖεριεχόµενο των ϖροσφορών ϖου αϖοσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αϖοσφράγιση των (υϖο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι ϖροσφέροντες των οϖοίων οι οικονοµικές ϖροσφορές αϖοσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική ϖρόσβαση στο ϖεριεχόµενο των ϖροσφορών ϖου αϖοσφραγίσθηκαν ϖροκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών ϖου ϖροσφέρθηκαν. Άρθρο 16 ο : ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης ϖροσφορών Μετά την ηλεκτρονική αϖοσφράγιση των ϖροσφορών η Αναθέτουσα Αρχή ϖροβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων ϖιστοϖοιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιϖά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά ϖερίϖτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα µέσα αϖό το Σύστηµα ιδίως: Η αρµόδια εϖιτροϖή αξιολόγησης του διαγωνισµού, ϖου έχει ορισθεί αϖό την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, ϖιστοϖοιηµένοι χρήστες του συστήµατος, ϖροβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά ϖερίϖτωση φακέλων και υϖο φακέλων των ϖροσφορών. Η αρµόδια εϖιτροϖή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υϖογράφει τα κατά ϖερίϖτωση ϖρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υϖοφακέλων των ϖροσφορών. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αϖοφάσεις εϖί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών ϖροσφορών Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αϖοδοχή ή την αϖόρριψη της ϖροσφοράς τους. Η εϖιτροϖή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι ϖιστοϖοιηµένοι χρήστες αϖό την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού αϖευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες οικονοµικούς φορείς για ϖαροχή διευκρινίσεων εϖί υϖοβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες οικονοµικοί φορείς ϖαρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά ϖερίϖτωση ϖροθεσµιών ϖου τους ορίζονται. 13

14 Άρθρο 17ο : Προσφερόµενη Τιµή 1.Οι προσφορές πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να καλύπτουν όλες τις υπηρεσίες αντίστοιχα σε κάθε οµάδα. Οι προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν µπορούν να καλύπτουν είτε το σύνολο των παραπάνω εργασιών ( α & β ), είτε µεµονωµένα µία ή περισσότερες κατηγορίες (α ή/και β ) Αν υποβληθεί προσφορά µόνο για µία ή δύο κατηγορίες θα αναφέρεται υποχρεωτικά στο σύνολο της κατηγορίας (ή των κατηγοριών) και όχι σε µέρος αυτής. 2.Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζόµενων θα αναφέρει αναλυτικά τιµή µονάδας χωρίς Φ.Π.Α. σε Eυρώ αριθµητικώς και ολογράφως ανά εργασία ως και το συνολικό ποσό της προσφοράς κάθε οµάδας. Τυχόν επιπλέον προσφερόµενες υπηρεσίες από τις ελάχιστα απαιτούµενες και τιθέµενοι όροι θα αναγραφούν χωριστά στην προσφορά τους. Άρθρο 18 Ο : Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαµηλότερη τιµή γίνεται κλήρωση µεταξύ αυτών Η αξιολόγηση και σύγκριση των προσφορών θα γίνει βάσει των προσφορών ανά εργασία σε κάθε οµάδα και για το σύνολο της δαπάνης κάθε οµάδας που θα προκύψει για τον ήµο, προκειµένου να υπάρχει σύγκριση του συνολικού κόστους ανά προσφορά. Ανάδοχος αναδεικνύεται αυτός, από την προσφορά του οποίου προκύπτει, συνολικό χαµηλότερο κόστος (χωρίς ΦΠΑ) ανά κατηγορία. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε δέκα ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως εκτελεστή. Άρθρο 19 Ο : Ενστάσεις- ϖροσφυγές Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του, ή της συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 20 παρ. 1 Π 28/80) και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013, συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα του συστήµατος στο ΕΣΗ ΗΣ και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Ως ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Ειδικά για τις ενστάσεις που υποβάλλονται κατά της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού µπορεί να υποβληθεί ένσταση µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας ή, σε περίπτωση που προβλέπεται αξιολόγηση των προσφορών, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος της αξιολόγησης. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην επιτροπή της δηµοπρασίας ή στον δήµο. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. Οι διαγωνιζόµενοι οικονοµικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις, ενηµερώνονται ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους. Συγκεκριµένα η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της ένστασης και εκδίδει πρακτικό το οποίο υποβάλει (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Οικονοµική Επιτροπή του ήµου για λήψη σχετικής απόφασης. Η εκδοθείσα απόφαση επί της ένστασης κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσο του συστήµατος στον προσφεύγοντα. Άρθρο 20ο : Παράταση σύµβασης Είναι δυνατή η παράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου και την υπογραφή της νέας σύµβασης, και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών µηνών, στο µέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση του ήµου. Άρθρο 21 Ο Υποχρεώσεις Αναδόχου Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενα µε τον φορέα, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά µε την εκτέλεση των ταχυδροµικών υπηρεσιών. 14

15 Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει από προσωπικό του Αναδόχου, κατάλληλα εκπαιδευµένο και έµπειρο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού του. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί στο Φορέα ή σε τρίτους από την µη τήρηση της νοµοθεσίας αυτής, υποχρεούται µόνος ο Ανάδοχος προς την αποκατάστασή της. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί και να συµµορφώνεται µε την υφιστάµενη νοµοθεσία περί ταχυδροµικών υπηρεσιών καθώς και οποιεσδήποτε αποφάσεις ή πράξεις εκδίδονται από τον αρµόδιο υπουργό, την ΕΕΠ ή άλλη δηµόσια αρχή όπως η Α ΑΕ. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτυσας Αρχής και των Φορέων. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συνάψει µε την Αναθέτουσα Αρχή, εκτός της αµοιβής του, την οποία µπορεί να εκχωρήσει σε τράπεζα της επιλογής του. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης ή της διακήρυξης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τους Φορείς για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Άρθρο 22 Ο :Χρόνος και τρόϖος ϖρόσβασης στα έγγραφα Οι οικονοµικοί φορείς ϖου συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν ϖρόσβαση στα έγγραφα ϖου ϖαράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόϖο και στο χρόνο ϖου ορίζεται αϖό τις κατά ϖερίϖτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιϖά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β 1317/ ) και αυτών της ϖερίϖτωσης β της ϖαραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. Άρθρο 23 Ο : Τρόπος πληρωµής Η πληρωµή θα γίνει τµηµατικά µετά από την παράδοση εργασίας, ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και αφού επισυνάπτονται στο χρηµατικό ένταλµα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. Επίσης όσο αναφορά τον τρόπο πληρωµής ισχύουν οι διατάξεις της υποπαρ.ζ.14 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/ τεύχος Α') από την έναρξη ισχύος του ν.4152/13. Οι διατάξεις του π.δ. 166/2003 (Α' 138) όµως παραµένουν ισχυρές για τις συµβάσεις που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος του. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου Z αρχίζει από 16 Μαρτίου (υποπαρ. Ζ. 14 και Ζ.15 του Ν.4152/2013) Άρθρο 24 Ο : Κρατήσεις Κατά την εξόφληση των τιµολογίων του προµηθευτή που θα αναδείξει ο διαγωνισµός θα γίνονται οι εξής κρατήσεις : Φόρος υπηρεσιών σε ποσοστό 8% 15

16 Υπερ Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Οι παραπάνω κρατήσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας των ασφαλίστρων. Άρθρο 25 Ο : Ματαίωση ιαγωνισµού Ο ήµος µϖορεί να µαταιώσει µε αιτιολογηµένη αϖόφαση του αρµοδίου οργάνου τον ιαγωνισµό αζηµίως δι αυτόν αν διαϖιστωθεί ϖαρατυϖία η ϖαράλειψη σε οϖοιοδήϖοτε στάδιο του διαγωνισµού. Άρθρο 26 Ο : ηµοσίευση διαγωνισµού Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί σε δύο ηµερήσιες και µία εβδοµαδιαία Νοµαρχιακές Εφηµερίδες, σε µία ειδική εφηµερίδα δηµοσιεύσεως δηµοπρασιών καθώς και στο τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του ήµου, στο πρόγραµµα ΙΑΥΓΕΙΑ και θα αποσταλεί σε επιµελητήρια και λοιπούς φορείς. Τα έξοδα δηµοσίευσης του διαγωνισµού θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η διακήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ήµου(www.agrinio.gr). Οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύµβασης. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ 16

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839790 2015-06-11

15PROC002839790 2015-06-11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 9-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34678 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ:25410 26355 Αριθμ. Πρωτ: 14949 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ο Δήμος Ξάνθης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ -ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19973/5-4-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α) Οι Έλληνες ϖολίτες.

Α) Οι Έλληνες ϖολίτες. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 16-02-2016 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.:9581 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται, σε δηµόσιο πρόχειρο διαγωνισµό η «Ασφάλιση των οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Παραλαβή και διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Παραλαβή και διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Κων/να Μαρκουλάκη Ταχ. Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 εσωτ:3 Fax:.28213 41750 Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Σπάρτη 04/02/2015 Αρ. πρωτ.: 3158 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ο Δήμαρχος Σπάρτης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του N.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εργασία: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εργασία: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Κων/να Μαρκουλάκη Ταχ. Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 εσωτ:3 Fax:.28213 41750 Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Πάτρα 14-10-2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1148 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Αρμόδ.Υπαλ.: Γ. Κυριακόπουλος Τηλ: 2613 610344 FAX: 2613 610258 E-mail: geo.kyriakopoulos@patras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC002353930 2014-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κασσάνδρεια 21.10.2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ.23302 Πηροφορίες:Xατζηαγγέλου Ελ. Τηλέφωνο:2374350132

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 2541026355 Αριθμ. Πρωτ: 6616 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ο Δήμος Ξάνθης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>>

ιακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ:ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση:κάτω Τιθορέα Φθιώτιδος Πληροφορίες:2234350113 Fax:22343-50114 Κάτω Τιθορέα 23/11 /2012 Αρ. Πρωτ. :14305 ιακήρυξη επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικού προϋπολογισμού: 11.543,33 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 23% Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

Συνολικού προϋπολογισμού: 11.543,33 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 23% Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα : 20.10.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 77548 Έργο : Προμήθεια «Επιτραπέζιων Παιχνιδιών και Βιβλίων Βιβλιοθήκης» για τους Παιδικούς Σταθμούς και τις Λέσχες Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ 23%: 6.170,73 ΣΥΝΟΛΟ: ,00 ΆΡΘΡΟ 3o: ικαίωµα συµµετοχής εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά ϖρόσωϖα ή συµϖράξεις αυτών, ϖου έχουν

ΦΠΑ 23%: 6.170,73 ΣΥΝΟΛΟ: ,00 ΆΡΘΡΟ 3o: ικαίωµα συµµετοχής εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά ϖρόσωϖα ή συµϖράξεις αυτών, ϖου έχουν ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 6-5-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 25599 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ CPV: 90922000-6,90923000-3 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται ύστερα αϖό την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΠΩΘΩΗΜ-ΨΔΠ ΑΔΑΜ: 15PROC003104823

ΑΔΑ: ΩΠΩΘΩΗΜ-ΨΔΠ ΑΔΑΜ: 15PROC003104823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) Γούρνες 30-9-2015 Αριθμός πρωτ.20492 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 137.420,63 ΕΥΡΩ 169.027,37 ΕΥΡΩ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 13779 / 30-10-2015 Αρ. ιακήρυξης 04/2015 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 137.420,63 ΕΥΡΩ 169.027,37 ΕΥΡΩ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 13779 / 30-10-2015 Αρ. ιακήρυξης 04/2015 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π... ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ /04/2015

Αρ. Πρωτ /04/2015 Αρ. Πρωτ. 1686 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΥ Πληροφορίες: ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο:2287360108 Fax:2287023374 ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 199.830,00ΕΥΡΩ (16%) : 31.972,80 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα