Δίγλωσσο Ηλεκτρονικό Λεξικό Στρατιωτικών Όρων του Μηχανικού. A Bilingual e-dictionary of Military Engineering Terms. 0 Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δίγλωσσο Ηλεκτρονικό Λεξικό Στρατιωτικών Όρων του Μηχανικού. A Bilingual e-dictionary of Military Engineering Terms. 0 Εισαγωγή"

Transcript

1 Δίγλωσσο Ηλεκτρονικό Λεξικό Στρατιωτικών Όρων του Μηχανικού Βασίλειος Χ. Σοφίτης, Κατερίνα Θ. Φραντζή ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Αγγλο-Ελληνικό/Ελληνο-Αγγλικό Ηλεκτρονικό Λεξικό Στρατιωτικής Ορολογίας του Μηχανικού σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ των Ελλήνων στρατιωτικών και των αντίστοιχων άλλων χωρών κατά τη διάρκεια των επαφών τους στα πλαίσια της δράσης της χώρας μας ως ισότιμο μέλος του ΝΑΤΟ (π.χ. ειρηνευτικές αποστολές) αλλά και κατά τη διάρκεια κοινών εκπαιδεύσεων και ασκήσεων. Το δίγλωσσο λεξικό σκοπεύει στη διευκόλυνση της επικοινωνίας των εμπλεκομένων οι οποίοι χρειάζεται να εργάζονται σε ένα πολύγλωσσο περιβάλλον, χρησιμοποιώντας σε μεγάλο βαθμό όρους στην Αγγλική. Το λεξικό περιέχει όρους θεματικών ενοτήτων (γεφυροποιία, οδοποιία, κατασκευές, ναρκοπόλεμο-αντιναρκοπόλεμο, καταστροφές, τακτική), γενικούς στρατιωτικούς όρους και συντμήσεις, καθώς και άλλες λέξεις απαραίτητες για τη μετάφραση/διερμηνεία στρατιωτικού λόγου μεταξύ Ελληνικής και Αγγλικής. Το λεξικό περιοδικά ενημερώνεται με νέους όρους και έννοιες, με νέες έννοιες υπαρχόντων όρων και νέα παραδείγματα για τη χρήση τους. A Bilingual e-dictionary of Military Engineering Terms Vasileios C. Sofitis, Katerina T. Frantzi ABSTRACT We present the bilingual, English-Greek and Greek-English, e-dictionary of Military Engineering Terms. The dictionary was designed and created in order to somewhat fill the communication gap between the Greek military officers and those of other countries within the NATO or other training actions. Those involved in these actions need to work within a multi-language environment, communicating mainly in English. The dictionary contains general and specialized military engineering terms as well as other words and examples important for translating and interpreting between English and Greek. It is constantly updated with new terms, concepts and examples for their use. 0 Εισαγωγή Καθώς οι επιστήμες εξελίσσονται με μεγάλους ρυθμούς με αποτέλεσμα τη γέννηση νέων, την εξέλιξη και μετάλλαξη παλαιοτέρων αλλά και το συνδυασμό κάποιων που οδηγούν σε νέα διεπιστημονικά πεδία, η Ορολογία, με ανάλογους ρυθμούς, γίνεται ολοένα και ελκυστικότερη στους ειδικούς και ερευνητές καθώς η απόκτηση της γνώσης ακολουθείται από την παραγωγή των όρων για τις νέες έννοιες. Η διεθνοποίηση της ορολογίας έρχεται σαν αποτέλεσμα της εισαγωγής των όρων ως έχουν μαζί με την μετάδοση της γνώσης σε

2 2 άλλες γλώσσες [1]. Τότε όμως, και σύμφωνα με τον Β. Α. Φιλόπουλο [2], αντί η γλώσσα να ικανοποιεί τις ανάγκες αυτών που τη μιλάνε περιορίζει τις δυνατότητες τους. Η τυποποίηση της ορολογίας είναι ανάγκη επιτακτική, έτσι ώστε οι ειδικοί συγκεκριμένου χώρου να μπορούν να επικοινωνούν σε μία ή περισσότερες γλώσσες. Τα λεξικά γενικής γλώσσας δεν μπορούν βέβαια να φιλοξενήσουν το μεγάλο αριθμό των όρων των διάφορων επιστημονικών πεδίων και έτσι δίνεται στα λεξικά ορολογίας αυτός ο ρόλος. Τα ηλεκτρονικά σε σχέση με τα έντυπα λεξικά ορολογίας προσφέρουν ένα καταλληλότερο για συχνές αλλαγές περιβάλλον, καθώς μπορούν πολύ ευκολότερα να ενημερώνονται με νέους όρους, έννοιες, παραδείγματα χρήσης κ.α. και οι αλλαγές περνούν άμεσα στο χρήστη. Είναι έτσι πρακτικότερα, οικονομικότερα και πιο οικολογικά. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία δίγλωσσου ηλεκτρονικού λεξικού στρατιωτικών όρων του Μηχανικού για χρήση από τα στελέχη του όπλου του Mηχανικού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που καλούνται να δουλέψουν σε πολυεθνικό περιβάλλον, κάνοντας χρήση της αγγλικής γλώσσας και ορολογίας του NATO. Το λεξικό δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη της ύπαρξης μιας πλήρους και ενημερωμένης βάσης δεδομένων με σκοπό την άμεση και φιλική πρόσβαση του χρήστη σε αγγλικούς και ελληνικούς όρους του Μηχανικού. Στην περίπτωση των στρατών των χωρών/μελών του ΝΑΤΟ, την τυποποίηση της επιστημονικής ορολογίας έχουν αναλάβει οι Συμφωνίες Τυποποίησης, ΣΤΥΠ (STANAG s Standardization Agreements) που περιέχουν ανά κατηγορίες και σε όλες τις γλώσσες των χωρών/μελών στρατιωτικούς όρους. Αν αναλογισθούμε τον όγκο των τομέων που καλούνται να καλύψουν οι ΣΤΥΠ (κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων, όπλα-σώματα, εξειδικεύσεις, οπλικά συστήματα) καταλαβαίνουμε πως πρόκειται για ένα μεγάλο έργο καθώς η ανάπτυξη και εξέλιξη γίνεται με γρήγορους ρυθμούς. Το δίγλωσσο ηλεκτρονικό λεξικό βασίζεται σε λεξικά, γλωσσάρια και πρωτογενείς πηγές όπως επίσημα στρατιωτικά έγγραφα. Οι όροι και οι συντμήσεις αφορούν στην καθημερινή εργασία, στην εκπαίδευση, στις ασκήσεις ή στις επιχειρήσεις του Μηχανικού και ειδικότερα σε αντικείμενα όπως η γεφυροποιία, η οδοποιία, οι καταστροφές, ο ναρκοπόλεμος αντιναρκοπόλεμος. Περιέχονται επίσης γενικοί στρατιωτικοί όροι καθώς και άλλες λέξεις, απαραίτητες για την απόδοση ελληνικού κειμένου στα αγγλικά ή αγγλικού στα ελληνικά. 1 Το Γλωσσικό Υλικό του Λεξικού Η γλώσσα του στρατιωτικού Μηχανικού χρησιμοποιείται από το στρατιωτικό προσωπικό της συγκεκριμένης ειδικότητας. Καθοριστική για τη διαμόρφωση του ειδικού λεξιλογίου υπήρξε η

3 3 περίοδος από τα τέλη της δεκαετίας του 90 ως τις αρχές του 2000, κατά την οποία αυξήθηκε το ενδιαφέρον και η δραστηριοποίηση της Ελλάδας σε ειρηνευτικές αποστολές στα πλαίσια των δράσεων του ΝΑΤΟ και του Ο.Η.Ε. Η αύξηση των επαφών με στελέχη του Μηχανικού άλλων χωρών και η γνωριμία με προηγμένα συστήματα και μεθόδους δημιούργησε την ανάγκη χρήσης νέων όρων που εισήλθαν στο χώρο. Το συνολικό μέγεθος του ηλεκτρονικού λεξικού στρατιωτικής ορολογίας Μηχανικού είναι γύρω στα λήμματα (και αυξάνεται). Τη συλλογή των όρων ακολούθησε η οργάνωση και μετάφραση τους καθώς και η προσθήκη συντμήσεων. Η κατηγοριοποίηση των όρων έγινε με βάση τον τομέα στον οποίο ανήκουν. Το Μηχανικό διακρίνεται σε Μηχανικό Μάχης (Combat Engineering) και Μηχανικό Κατασκευών (Construction Engineering) ενώ οι κύριες υποκατηγορίες του τις οποίες και περιλαμβάνει η βάση δεδομένων του λεξικού είναι: Ναρκοπόλεμος Γεφυροποιία Οδοποιία Καταστροφές Κατασκευές Οι όροι που περιλαμβάνει το λεξικό αποκτήθηκαν από λεξικά, έγγραφα, εγχειρίδια στην αγγλική και ελληνική. Εκτός των όρων υπάρχουν και κοινές λέξεις οι οποίες είναι συχνές στον στρατιωτικό λόγο. Περιλαμβάνονται κι ολόκληρες φράσεις λόγω της μεγάλης συχνότητας εμφάνισης τους στον γραπτό ή προφορικό λόγο. Συγκεκριμένα για τους όρους των κατασκευών, γεφυροποιίας και οδοποιίας χρησιμοποιούνται υπάρχοντα εξειδικευμένα λεξικά καθώς υπάρχει ταύτιση των παραπάνω περιοχών (στρατιωτικών ή όχι) όσο αφορά στους όρους τους. Πολλοί γενικοί στρατιωτικοί όροι αποκτήθηκαν από υπάρχοντα στρατιωτικά λεξικά καθώς αποτελούν βασικούς όρους ενώ κάποιοι υπάρχουν και σε λεξικά της γενικής γλώσσας. Όσο αφορά στον αριθμό λέξεων που περιέχουν, υπάρχουν όροι: Μονολεκτικοί, π.χ. walling = πασσαλόζευγμα Πολυλεκτικοί, π.χ. water crossing operations = επιχειρήσεις διάβασης υδάτινων κωλυμάτων. Υπάρχει μεγάλος αριθμός πολυλεκτικών όρων. Συχνοί τύποι αυτών είναι: ονοματικοί, π.χ. route viability = βατότητα δρόμου ρηματικοί, π.χ. pace out = μετρώ απόσταση με βήματα άλλοι, π.χ. in support = προς υποστήριξη, non mission capable maintenance = υλικό ακατάλληλο για εκτέλεση αποστολής λόγω ελλιπούς συντήρησης, individually issued expendable items = ατομικά χορηγούμενα αναλώσιμα είδη.

4 4 Συχνά συναντάμε και «φωλιασμένους» όρους [3]: mine = νάρκη antitank = αντιαρματικός-ή-κό antitank mine = αντιαρματική νάρκη αλλά και mine (antitank) = αντιαρματική νάρκη Στο λεξικό συμπεριλαμβάνονται αρκτικόλεξα και συντμήσεις, π.χ. ADM (atomic demolition material) = ΥΑΚ (υλικά ατομικών καταστροφών). Επίσης στο λεξικό περιέχονται μονάδες μέτρησης καθώς αυτές διαφοροποιούνται μεταξύ χωρών όπως π.χ. feet = πόδια (μονάδα μέτρησης μήκους ίση με 0,3048 μέτρα). 2 Πηγές για την Εύρεση των Όρων Η επιλογή των όρων αποτελεί βασικό στοιχείο της ποιότητας του λεξικού. Ο στόχος είναι να περιληφθούν όσο το δυνατό περισσότεροι όροι, λέξεις και φράσεις που πραγματεύεται το Μηχανικό. Για την επιλογή των όρων βασιστήκαμε κυρίως στην μελέτη των παρακάτω πηγών: γερμανικό έντυπο λεξικό ορολογίας στρατιωτικού μηχανικού πρώιμης μορφής [4] λεξικό γενικής στρατιωτικής ορολογίας [5] επίσημη έκδοση Συμφωνίας Τυποποίησης του ΝΑΤΟ για το Μηχανικό [6] Στρατιωτικός Κανονισμός Στρατιωτικής Ορολογίας του Ελληνικού Στρατού [7] επίσημα έγγραφα και αλληλογραφία της ελληνικής αποστολής στο Αφγανιστάν με το αντίστοιχο προϊστάμενο κλιμάκιο [8] έντυπο υλικό από εκπαιδεύσεις Μηχανικού σε Η.Π.Α και Γερμανία [9] έτερες ορολογικές βάσεις [10] Η μετάφραση των όρων απαιτεί γνώση η οποία προέρχεται όχι μόνο από ξενόγλωσσα λεξικά και εγκυκλοπαίδειες αλλά κι από την εμπειρία που αποκτάται κατά την ενασχόλησή με το αντικείμενο [11]. Κατά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, έγινε προσπάθεια να ικανοποιηθούν όσο το δυνατό τα κριτήρια που σύμφωνα με τον Γ. Μπαμπινιώτη [12] απαιτούνται για την επιτυχημένη διαχείριση των επιστημονικών ορών: αποδοτικότητα πληροφορικότητα εύκολη ανακλησιμότητα στη μνήμη μεταφρασιμότητα Σημαντικό μέρος του λεξικού αποτελούν οι νεολογισμοί. Σύμφωνα με την Αναστασιάδη- Συμεωνίδη [13] οι νεολογισμοί ενός ειδικού λεξιλογίου μπορεί να προέρχονται από ένα άλλο ειδικό λεξιλόγιο. Στο στρατιωτικό Μηχανικό χρησιμοποιούνται ευρέως όροι από χώρους των:

5 5 πολιτικών μηχανικών, π.χ. reignforced concrete = οπλισμένο σκυρόδεμα στρατιωτικών επιχειρήσεων (γενικών) π.χ. advance to contact = προέλαση Υπάρχουν επίσης λέξεις δανεισμένες από το καθημερινό λεξιλόγιο γενικότερα, π.χ. bolt = βιδώνω, stabilize = σταθεροποιώ, κ.α. Νεολογισμοί ενός ειδικού λεξιλογίου μπορούν να προέρχονται κι από αντίστοιχο ειδικό λεξιλόγιο μιας άλλης γλώσσας [14]. Στο λεξικό υπάρχουν νεώνυμα που αποτελούν μετάφραση όρων που ανήκουν στο ειδικό λεξιλόγιο του αμερικανικού και του γερμανικού Μηχανικού, και έχουν επικρατήσει στο χώρο του ελληνικού, π.χ. crosscheck = διπλοελέγχω, επαληθεύω αλλά και νεώνυμα που προέκυψαν από την προσπάθεια μετάφρασης των αντίστοιχων αγγλοαμερικανικών όρων, των οποίων η χρήση δεν έχει καθιερωθεί πλήρως ακόμη. Παρόλα αυτά υπήρξε ανάγκη μετάφρασής τους λόγω έλλειψης αντίστοιχου ελληνικού όρου, π.χ. persian horse = περσικό άλογο - τύπος οδικού κωλύματος. Στο ειδικό λεξιλόγιο του Μηχανικού περιλαμβάνεται γλωσσικό υλικό της γενικής γλώσσας το οποίο αποτελεί κατηγορίες ή κλάδους του, όπως π.χ. mobility = κινητικότητα-ευκινησία, bridging = γεφυροποιία κ.ά. Ενσωματώνονται λέξεις του γενικού λεξιλογίου που αποκτούν νέο σημασιολογικό περιεχόμενο με τη χρήση τους στο χώρο του στρατιωτικού Μηχανικού, λειτουργώντας ως νεολογισμοί, π.χ. degree of classification = βαθμός κλασικοποίησης (αφορά κατηγοριοποίηση φέρουσας ικανότητας γεφυρών και κατηγοριοποίηση οχημάτων - μηχανημάτων ανάλογα με το βάρος και την κατανομή αυτού στους άξονες). Νεώνυμα έχουν δημιουργηθεί κι από την ανάγκη να κατονομαστούν νέα αντικείμενα, έννοιες και δραστηριότητες π.χ. route reconnaissance = αναγνώριση δρομολογίου. Στο Στρατιωτικό Μηχανικό διακρίνουμε εκτός από την επίσημη ορολογία και την ανεπίσημη/συνθηματική ορολογία [11]: π.χ. cannibalize = κανιβαλίζω (καταστρέφω υλικό ή/και αποσπώ εξαρτήματα προκειμένου να επισκευάσω κάτι άλλο), σερβιέτα (ονομάζεται και λόγω του σχήματος της συσκευασίας της) = C4 (composition 4) = εκρηκτική ύλη - σύνθεση υπ αρίθ 4. Υπάρχουν ιδιάζουσες περιπτώσεις νεωνύμων όπως αυτή του ουσιαστικού ΤΕΝΞάς = Land Minefield Clearance Battalion Personnel, που προέκυψε από τη στρατιωτική Μονάδα «Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς» -ΤΕΝΞ και την κατάληξη -ας. Ή αυτό του ουσιαστικού Χελίστας = floating boat operator, το οποίο έχει σχηματιστεί από το αρκτικόλεξο Χ.Ε.Λ. (Χειριστής Ελαστικής Λέμβου).

6 6 3 Παράδειγμα Αναζήτησης Όρου στο Λεξικό Για την υλοποίηση του λεξικού επιλέχθηκε η γλώσσα προγραμματισμού BORLAND DELPHI 2006 με χρήση της γραφικής διεπαφής των WINDOWS 1. Το παράθυρο της εφαρμογήςφόρμας είναι χωρισμένο σε τρεις περιοχές: δύο κατακόρυφες και μία οριζόντια (εικόνα 1). Την περιοχή της αγγλικής, την περιοχή της ελληνικής (με τα αντίστοιχα πλαίσια κειμένου) και την περιοχή των συντμήσεων αντίστοιχα. Υποθέτοντας ότι αναζητούμε το ελληνικό ισοδύναμο του αγγλικού «ABOARD» έχουμε τις παρακάτω επιλογές. α. Στο πλαίσιο κειμένου δίνουμε τον όρο (ή τη λέξη) προς αναζήτηση, το «ABOARD». Στη λίστα αποτελεσμάτων θα παρουσιαστούν οι πιθανές μεταφράσεις. Πολλές φορές για έναν όρο ή λέξη υπάρχουν περισσότερες από μία πιθανές μεταφράσεις οι οποίες μπορεί να είναι και πολυλεκτικές. β. Οι λέξεις στη βάση δεδομένων είναι ταξινομημένες αλφαβητικά. Επιλέγοντας το γράμμα «Α» στη αγγλική περιοχή της φόρμας παρουσιάζονται στη λίστα επιλογής οι όροι ή οι λέξεις που αρχίζουν από «Α». Περνώντας από κάθε λέξη, στην περιοχή αποτελεσμάτων παίρνουμε την αντίστοιχη ή τις αντίστοιχες μεταφράσεις. Όταν βρούμε τον όρο ή λέξη που αναζητούμε επιλέγουμε τη μετάφρασή της από τη λίστα αποτελεσμάτων (ο τρόπος αυτός προτιμάται όταν δεν είμαστε σίγουροι για την ορθογραφία του όρου ή της λέξης που ψάχνουμε). γ. Δεν γράφουμε ολόκληρη τη λέξη, αλλά τα πρώτα γράμματα π.χ. «ABOAR». Από τη λίστα με τις λέξεις που αρχίζουν με τον ίδιο τρόπο επιλέγουμε το ζητούμενο «ABOARD». Στην λίστα αποτελεσμάτων θα εμφανιστούν οι όροι και λέξεις της ελληνικής (μαζί με τις συντμήσεις τους αν υπάρχουν) που αντιστοιχούν στο «ABOARD» (εικόνα 1). Επιλέγοντας «Ελληνικές Συντμήσεις» εμφανίζεται η λίστα με τις ελληνικές συντμήσεις ενώ με την επιλογή «NATO Abbreviations» παίρνουμε την λίστα με τις συντμήσεις του ΝΑΤΟ που περιλαμβάνονται στη εφαρμογή. Μπορούμε να επιλέξουμε τη σύντμηση της οποίας επιθυμούμε να βρούμε τη μετάφραση, για την οποία εμφανίζεται στο κατώτερο πεδίο (περιοχή συντμήσεων) η λέξη στην πλήρη της μορφή και ταυτόχρονα στη λίστα αποτελεσμάτων η μετάφραση (εικόνα 2). 1 Θερμές ευχαριστίες στον κ. Δημήτρη Ντακούλα για την αμέριστη βοήθεια του στον ηλεκτρονικό σχεδιασμό του λεξικού.

7 7 Εικόνα 1: Το παράθυρο της εφαρμογής όπως φαίνεται κατά την αναζήτηση του όρου «ABOARD» με τον τρίτο τρόπο αναζήτησης. Εικόνα 2: Το παράθυρο της εφαρμογής όπως φαίνεται κατά την αναζήτηση της σύντμησης «TK».

8 8 4 Συμπεράσματα Το Δίγλωσσο Ηλεκτρονικό Λεξικό Ορολογίας του στρατιωτικού Μηχανικού εκμεταλλευόμενο τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών συνεισφέρει στον περιορισμό των προβλημάτων της ορολογίας του αντικειμένου με μία ενημερωμένη βάση δεδομένων στρατιωτικών όρων και συντμήσεων του Μηχανικού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, φιλική προς τον χρήστη/μέλος σε ειρηνευτικές αποστολές, σε εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό ή σε οποιασδήποτε μορφής συνεργασία και επικοινωνία με συναδέλφους άλλων χωρών. Το λεξικό περιοδικά ενημερώνεται με νέους όρους, νέες έννοιες των υπαρχόντων όρων και παραδείγματα χρήσης αυτών. Η μελλοντική δουλειά περιλαμβάνει την προσθήκη στο ηλεκτρονικό λεξικό και άλλων γλωσσών των χωρών/μελών του ΝΑΤΟ πέραν της Ελληνικής και Αγγλικής. Μελέτη θα γίνει επίσης στο να εμπλουτιστεί το σύστημα αναγνώρισης των νέων όρων με την εφαρμογή της C-value [3] σε Σώματα Κειμένων στρατιωτικού λόγου. Βιβλιογραφία [ 1] Φιλόπουλος, Β. Α., Διεθνοποίηση Ορολογίας και Ελληνική Γλώσσα, Ανακοινώσεις 2 ου Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, Αθήνα, 1999, σσ [ 2] Φιλόπουλος, Β. Α., Η Διεθνοποίηση της ορολογίας και οι προοπτικές της ελληνικής γλώσσας. Αποσπάσματα από την εσπερίδα με θέμα: Η Ελληνική Γλώσσα: η προσφορά και το μέλλον της στο Ευρωπαϊκό Πολιτισμικό Γίγνεσθαι. Ίδρυμα Αντώνη Τρίτση, 11 Ιουνίου 1998, Ζάππειο Μέγαρο. [ 3] Frantzi K.T., Ananiadou S., Mima H.; Automatic recognition of multi-word terms. The C-value/NC -value method. International Journal on Digital Libraries, 2000, Vol.3, No.2, pp [ 4] Pionierworterbuch / Deutsch-Englisch & English-German /Allgemeiner Umdruck Nr.16 / Ausgabe. [ 5] Ειδική Σειρά Μαθημάτων Αγγλικής Στρατιωτικής Ορολογίας, Introduction to Military Terminology και Ερμηνευτικό Λεξικό Επιχειρησιακών όρων και Συνθηματικών Παραστάσεων υπό Σχη (ΕΑ) Θεόδωρο Γιαννούτσο. [ 6] AAP-19 Allied Administrative Publication-19, NATO Standardization Agreement. [ 7] ΣΚ 42-1 Στρατιωτική Ορολογία, ΓΕΣ/3ο ΕΓ/2001. [ 8] MNEG (Multinational Engineering Group) / Kabul Afghanistan. [ 9] EBOLC Handouts (Engineering Basic Officer Leader Course) / Fort Leonard Woods / Missouri / U.S.A - Platoon Leaders Course Handouts, ENTEC ( Euro NATO Training Engineering Center ) / Germany-Munich, Allied Sapper Exercises / Platoon Leaders Course, ENTEC ( Euro NATO Training Engineering Center ) / Germany-Munich. [10] Άρθρα και διαφημιστικά φυλλάδια Εταιριών Πολεμικής Βιομηχανίας (Manufacturers of Military Equipment).

9 9 [11] Κουμαριανού, Μ., Αρχιτεκτονική Ορολογία: Μετάφραση και Έξω-γλωσσική πραγματικότητα, Ανακοινώσεις 3 ου Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, Αθήνα 2001, σσ [12] Μπαμπινιώτης Γ., Η γλωσσική πλευρά των επιστημονικών ορών, ΤΟ ΒΗΜΑ, 23/5/1993, όπως αναφέρεται στο Ι.Αβραμίδης, Γλωσσάρι του Μηχανικού, Δόκιμοι όροι και Γλωσσικό Hansaplast, Ανακοινώσεις 1 ου Συνεδρίου Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, Αθήνα 1997, σσ [13] Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. Η Νεολογία στην Κοινή Νεοελληνική: Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Παράρτημα 65, Θεσσαλονίκη, [14] Τζιάφα Ε., Κατασκευή Ηλεκτρονικού Λεξικού οικονομικής-χρηματιστηριακής ορολογίας γενικές παρατηρήσεις. Ανακοινώσεις 6 ου Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, Αθήνα, 2006, Βασίλειος Χ. Σοφίτης Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δημοκρατίας 1, 85100, Ρόδος Κατερίνα Τ. Φραντζή Επίκουρη Καθηγήτρια στην Υπολογιστική Γλωσσολογία Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δημοκρατίας 1, 85100, Ρόδος

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Μια διατριβή που παρουσιάστηκε στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ειδικής γλώσσας του χρηματιστηρίου. με βάση σώματα κειμένων και στόχο την αυτόματη μετάφραση

Μελέτη της ειδικής γλώσσας του χρηματιστηρίου. με βάση σώματα κειμένων και στόχο την αυτόματη μετάφραση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διερμηνεία και Μετάφραση» Των Τμημάτων: Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (22-24 Οκτωβρίου 2009) Απολογισμός εργασιών

7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (22-24 Οκτωβρίου 2009) Απολογισμός εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ. Βαλεοντής Πρέδρος της ΕΛΕΤΟ και της Οργανωτικής Επιτροπής του 7 ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Νοέμβριος 2009 E Λ Ε Τ Ο L E 7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και

Διαβάστε περισσότερα

24 Κατασκευή ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής-χρηματιστηριακής ορολογίας Γενικές παρατηρήσεις

24 Κατασκευή ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής-χρηματιστηριακής ορολογίας Γενικές παρατηρήσεις 1 24 Κατασκευή ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής-χρηματιστηριακής ορολογίας Γενικές παρατηρήσεις Τζιάφα Ελένη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εν λόγω έρευνα συνίσταται στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής-χρηματιστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία του

Πτυχιακή εργασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά. Problems and deficiencies in the Greek-Spanish and Spanish-Greek dictionaries

Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά. Problems and deficiencies in the Greek-Spanish and Spanish-Greek dictionaries Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά Μαριάνο Βιγιέγας Ερνάντεθ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας στην Ελλάδα έχει αυξηθεί αισθητά κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΛΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΤΟΡΑΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2007-08

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΛΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΤΟΡΑΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2007-08 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: FOUNDATIONS Giuseppe Arcimboldo The Librarian

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Στην εργασία αυτή περιγράφονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ»

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ε Σ Σ Α ΛΟ Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ» REBUILDING

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα από τα Social Media,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Approved abstracts of the papers for the 9 th Conference

Approved abstracts of the papers for the 9 th Conference ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY 9 th Conference «Hellenic Language and Terminology» Athens, 7-9 November 2013 Scientific Committee E E Λ L Ε Τ Ο Approved abstracts of the papers

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ.

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. Μ. Καρδούλη, Θ. Ακοβιτσιώτη Η παρούσα ανακοίνωση για να ανταποκριθεί στο σκοπό και τους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ E-BOOKSHOP Επιβλέπον καθηγητής: Θεόδωρος Αλεβίζος Ονόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η χρήση των νέων τεχνολογιών για την προβολή μιας πόλης. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή

Διαβάστε περισσότερα