Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους."

Transcript

1 Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και της μετάφρασης, το κείμενο της αρχικής εργασίας υπερισχύει. Education at a Glance: Οι δείκτες του ΟΟΣΑ είναι μία επίσημη πηγή πληροφόρησης με ακριβείς και συναφείς πληροφορίες για την κατάσταση της εκπαίδευσης παγκοσμίως. Παρέχει στοιχεία για τη δομή, τη χρηματοδότηση και την απόδοση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε 34 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ καθώς και έναν αριθμό από χώρες εταίρους και χώρες των G20. Ελλάδα Μεταξύ 2011 και η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η Ελλάδα συνεχίζει να έχει από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης σε σχέση με όλες τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ. Το το ποσοστό ανεργίας για άτομα ανώτερης δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας μη ανώτατης εκπαίδευσης ήταν 24% ενώ αντίστοιχα για άτομα ανώτατης εκπαίδευσης ήταν 17%. Αυτά τα ποσοστά είναι τα υψηλότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΟΣΑ για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Το το μέσο ποσοστό ανεργίας του ΟΟΣΑ για άτομα με ανώτερη δευτεροβάθμια ή μεταδευτεροβάθμια μη ανωτάτη εκπαίδευση και για άτομα με ανώτατη εκπαίδευση ήταν 8% και 5% αντίστοιχα. Οι γυναίκες στην Ελλάδα είναι επίσης αντιμέτωπες με πολύ υψηλότερο ποσοστό ανεργίας από τους άνδρες συναδέλφους τους: το, τα ποσοστά ανεργίας για γυναίκες ηλικίας ετών στην Ελλάδα ήταν 30% για αυτές με ανώτερη δευτεροβάθμια ή μεταδευτεροβάθμια, μη ανώτατη εκπαίδευση, και 20% για αυτές με ανώτατη εκπαίδευση (συγκρινόμενες με τους μέσους όρους του ΟΟΣΑ 9% and 6%, αντίστοιχα). Σύμφωνα με τις τάσεις που παρατηρούνται σε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, οι ενήλικες νέοι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν ανεργία σε ποσοστό πολύ υψηλότερο από ό, τι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Το, τα ποσοστά ανεργίας για τους ενήλικες νέους με ανώτερη δευτεροβάθμια ή μεταδευτεροβάθμια μη ανώτατη εκπαίδευση ήταν 8 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τα ποσοστά ανεργίας για όλους τους ενήλικες. Ομοίως, το ποσοστό ανεργίας για τους ενήλικες νέους με ανώτατη εκπαίδευση ήταν 13 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το ποσοστό του γενικού πληθυσμού των ενηλίκων με ανώτατη εκπαίδευση. Η συμμετοχή στην ανώτατη εκπαίδευση είναι σε άνοδο στην Ελλάδα αλλά βρίσκεται ακόμα κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ και των EU21* Το, το 27% των ενηλίκων στην Ελλάδα είχε μορφωτικό επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση από 25% το 2010 και 21% το Παρά τη μεγάλη αύξηση, το επίπεδο της συμμετοχής παραμένει ελαφρώς κάτω από το μέσο όρο του του ΟΟΣΑ και των

2 Greece Country Note Education at a Glance 2014: OECD Indicators EU21 που ήταν 33% και 29%, αντίστοιχα. Από το 2000, το μορφωτικό επίπεδο μεταξύ των ενηλίκων νέων έχει αυξηθεί ακόμη πιο γρήγορα από ό, τι για τον ελληνικό πληθυσμό στο σύνολό του: το, η συμμετοχή των ηλικιών ετών στην ανώτατη εκπαίδευση ανήλθε στο 35%, από 31% το 2010 και 26% το 2005, σε σύγκριση με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ από 40% το, 38% το 2010 και 33% το Οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα κερδίζουν λιγότερα από ό,τι οι συνάδερφοί τους σε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. Οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα πληρώνονται λιγότερο από ό, τι οι εκπαιδευτικοί στις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Το, στην Ελλάδα οι εκπαιδευτικοί προσχολικής, πρωτοβάθμιας, κατώτερης δευτεροβάθμιας, και εκπαίδευσης, με 15 χρόνια εμπειρίας και την ελάχιστη απαιτούμενη κατάρτιση όλοι έπαιρναν μισθούς $ δολαρίων. Επιπλέον, ως επακόλουθο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι αμοιβές των εκπαιδευτικών, συνέχισαν να μειώνονται 1. Το 2010, οι μισθοί των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας μειώθηκαν στο 92% του επιπέδου των μισθών του 2005 και σήμερα και σήμερα φθάνουν μόνο το 77% του επιπέδου των αποδοχών των εκπαιδευτικών με παρόμοια κατάρτιση και εμπειρία του Ωστόσο, παρά τη συγκριτικά χαμηλή αμοιβή, το σχετικό εισόδημα των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα συγκρινόμενο με αμοιβές άλλων εργαζομένων πλήρους απασχόλησης είναι καλύτερο στην Ελλάδα σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ. Το, η αναλογία μεταξύ των αποδοχών των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης για όλο το έτος, με ανώτατη εκπαίδευση ήταν στην Ελλάδα 0,93, λίγο πιο πάνω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ, δηλαδή 0,88 για καθηγητές κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 0,92 της εκπαίδευσης. Άλλα συμπεράσματα Για τις γυναίκες με ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα, το ύψος των αμοιβών είναι σχετικά χαμηλό: το, οι μέσες αποδοχές για γυναίκες ηλικίας ετών, με ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα ήταν 40% υψηλότερες από ό, τι για τις γυναίκες εκπαίδευσης. Αυτή είναι η τέταρτη χαμηλότερη αμοιβή αναλογικά με το επίπεδο εκπαίδευσης από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ και ακολουθούν η Δανία (26%), η Νέα Ζηλανδία (27%) και η Σουηδία (29%) Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα διδάσκουν λιγότερες ώρες από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΟΣΑ: μεταξύ του 2011 και του, ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας ανά έτος για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα έπεσε από 589 στις 569 ώρες, δηλαδή ώρες διδασκαλίας πολύ λιγότερες από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ με 782 ωρών το έτος. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, οι ώρες διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς τόσο της κατώτερης όσο και της εκπαίδευσης παρέμειναν σταθερές στις 415 ώρες ανά έτος σε σχέση με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ για το, με 694 και 655 ωρών το έτος. 1 Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα είναι δημόσιοι υπάλληλοι και για αυτό το λόγο οι μισθοί τους εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο που ισχύει γι α όλους τους δημοσίους υπαλλήλους στη χώρα. Ως αποτέλεσμα, τα μέτρα λιτότητας που λαμβάνονται από την κυβέρνηση επηρεάζουν το ίδιο όλους τους δημοσίους υπαλλήλους συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών OECD 2

3 Greece Country Note Education at a Glance 2014: OECD Indicators * Χώρες EU21 ονομάζονται οι χώρες που είναι μέλη τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΟΟΣΑ.. Αυτές οι 21 χώρες είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Τσέχικη Δημοκρατία, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο Το έργο αυτό δημοσιεύεται με την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ. Οι απόψεις που εκφράζονται και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται εδώ δεν αντανακλούν απαραίτητα τις επίσημες απόψεις των χωρών μελών του ΟΟΣΑ. Το παρόν έγγραφο και οποιοσδήποτε πίνακας περιλαμβάνεται σε αυτό δημοσιεύονται με κάθε επιφύλαξη ως προς το καθεστώς ή την κυριαρχία επί οποιουδήποτε εδάφους, ως προς τον καθορισμό των διεθνών συνόρων και των ορίων και ως προς το όνομα κάθε χώρας, πόλης ή περιοχής. Για περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση η Εκπαίδευση με μία ματιά 2014 και πλήρη πρόσβαση στους δείκτες παρακαλούμε επισκεφθείτε Ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνετε: Corinne Heckmann Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων Συγγραφέας σημειώματος χώρας: Dara R. Fisher Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων Πρότυπη δημοσίευση στα αγγλικά από τον ΟΟΣΑ με τίτλο: OECD (2014), Greece, in Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Ελληνική έκδοση OECD 3

4 Βασικά δεδομένα για την Ελλάδα στην έκδοση Education at a Glance 2014 Πίνακας Δείκτης Πρόσβαση και Αποτελέσματα της Εκπαίδευσης Ελλάδα Μέσος όρος του ΟΟΣΑ Μέσος όρος EU21 Κατάταξη ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ και τις χώρες εταίρους του C2.1 Ποσοστά εγγραφής ετών (στην προσχολική αγωγή) m m 70% 64% 79% 73% 4 ετών (στην προσχολική αγωγή και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση) m m 84% 79% 89% 84% C1.1a 5-14 ετών (όλα τα επίπεδα) 99% 98% 98% 13 από 44 Ποσοστό του πληθυσμού που έχει παρακολουθήσει μόνο επίπεδα εκπαίδευσης χαμηλότερα της A1.4a ετών 32% 51% 24% 34% 23% 34% 8 από 36 Ποσοστό του πληθυσμού που έχει παρακαλοθήσει μόνο έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση A1.4a ετών 42% 32% 44% 44% 48% 46% 18 σπό 37 A1.3a A1.4a C3.1b A2.2a A3.2a Ποσοστό πληθυσμού που έχει παρακολουθήσει την ανώτατη εκπαίδευση ετών 27% 18% 33% 22% 29% 20% 25 από ετών 35% 24% 40% 26% 37% 24% 26 από ετών 20% 8% 25% 15% 22% 14% 22 από 36 Ποσοστά εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση Νέοι που αναμένεται να εισαχθούν σε προγράμματα τύπου Α της ανώτατης 36% m 48% m 48% m 28 από 35 εκπαίδευσης πρίν από την ηλικία των 25 ετών Ποσοστά Αποφοίτησης Ποσοστό νέων ανθρώπων σήμερα που αναμένεται να ολοκληρώσουν την ανώτατη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της 71% 54% 84% 76% 83% 77% 25 από29 ζωής τους. Ποσοστό νέων ανθρώπνω σήμερα που αναμένεται να ολοκληρώσουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση (ανώτατη-τύπου Α) κατά τη m 15% 38% 28% 38% 27% διάρκεια της ζωής τους Αποτελέσματα της Οικονομίας και της Αγοράς Εργασίας A5.4a Ποσοστά ανεργείας για γυναίκες και άνδρες ετών Ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια μη ανώτατη εκπαίδευση % 7% 14% 9% 17% 10% 4 από35 24% 7% 8% 5% 9% 5% 1 από 36 Ανώτατη 17% 6% 5% 3% 6% 3% 1από 36 A5.4c (Web) Ποσοστά ανεργείας για γυναίκες ετών Ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια μη ανώτατη εκπαίδευση 27% 11% 13% 9% 16% 11% 4 από 35 30% 11% 9% 6% 10% 6% 1 από 35 Ανώτατη 20% 7% 5% 4% 6% 4% 1 από 35 Μέσος όρος κερδών από τη γνώση για την ή το τελευταίο ή το τελευταίο ή το τελευταίο κατηγορία 25-64ετών με ανώτατη εκπαίδευση** Άνδρες και γυναίκες από 33 A6.1a A6.1b (Web) Άνδρες από 33 Γυναίκες από 34 A6.1a A6.1b (Web) C5.3d (Web) Μέσος όρος ζημιών για την κατηγορία 25-64ετών που δεν έχουν παρακολουθήσει ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ** Άνδρες και γυναίκες από 33 Άνδρες 11 από33 Γυναίκες από 34 Ποσοστό ετών που ούτε εργάζονται, ούτε σπουδάζουν, ούτε επιμορφώνονται ανά ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης ή το τελευταίο ή το τελευταίο ή το τελευταίο % 14% 15% 14% 15% 13% 16 από 35 Ανώτερη δευτεροβάθμια 18% 17% 16% 14% 16% 12% 12 από34 Ανώτατη 20% 19% 13% 11% 12% 10% 5 από 34

5 Βασικά δεδομένα για την Ελλάδα στην έκδοση Education at a Glance 2014 Πίνακας Δείκτης Οικονομικές Επενδύσεις στην Εκπαίδευση Ελλάδα Μέσος όρος του ΟΟΣΑ Μέσος όρος EU21 Κατάταξη ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ και τις χώρες εταίρους του Ετήσια δαπάνη ανά σπουδαστή (ισοδύναμο σε δολάρια με τη χρήση PPPs) Προσχολική αγωγή m B1.1a Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια m m Ανώτατη m Συνολική δαπάνη σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ως ποσοστό του ΑΕΠ B2.2 Ποσοστά ΑΕΠ m 4% 6% 5% 6% 5% Σύνολο δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση B4.2 Ως ποσοστό της συνολικής δημόσιας δαπάνης m 7% 13% 13% 12% 11% Μερίδιο ιδιωτικών δαπανών για εκπαιδευτικά ιδρύματα B3.1 Προσχολική αγωγή B3.1 Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια μη ανώτατη εκπαίδευση B3.1 Ανώτατη εκπαίδευση B3.1 Όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης D2.2 Σχολεία και Εκπαιδευτικοί Ποσοστό μαθητών προς εκπαιδευτικό προσωπικό Προσχολική αγωγή Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Αριθμός ωρών διδακτικού χρόνου ανά έτος (για εκπαιδευτικούς σε δημόσια ιδρύματα) m 19% 13% m 9% 6% m 31% 21% m 16% 11% m m m D4.2 D3.5 D3.2 Προσχολική αγωγή από 28 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση από 33 Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από 33 Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από 33 Δείκτης μεταβολής του νόμιμου μισθού των εκπαιδευτικών με 15 χρόνια εμπειρίας/ ελάχιστης απαιτούμενης εκπαίδευσης (2005 = ) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από26 Εκπαιδευτικοί κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από25 Εκπαιδευτικοί από 25 Αναλογία μισθών εκπαιδευτικών προς τις αποδοχές των ενηλίκων με ανώτατη εκπαίδευση πλήρους απασχόλησης για όλο το έτος Εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής από25 Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από 28 Εκπαιδευτικοί κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από28 Εκπαιδευτικοί από 28 * Οι χώρες κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά τιμών ** Σε σύγκριση με ανθρώπους με ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ανώτερη δευτεροβάθμια = 100. 'm': δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 'n': μέγεθος είτε αμελητέο ή μηδενικό.

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική εξέλιξη των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών γυναικών στην Ελλάδα

Διαχρονική εξέλιξη των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών γυναικών στην Ελλάδα Διαχρονική εξέλιξη των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών γυναικών στην Ελλάδα Ευαγγελία Γ. Παπαπέτρου* 22 Μαρτίου 2010 Παρουσίαση στην Ημερίδα της Τράπεζας της Ελλάδος: Ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση και μη Μισθολογικό Κόστος στην Ελλάδα. Προβληματισμός και Προτάσεις της ΕΣΕΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση και μη Μισθολογικό Κόστος στην Ελλάδα. Προβληματισμός και Προτάσεις της ΕΣΕΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση και μη Μισθολογικό Κόστος στην Ελλάδα Προβληματισμός και Προτάσεις της ΕΣΕΕ Αθήνα, 31 Ιανουάριου 2012 1 1. Ανταγωνιστικότητα: Μία σύνθετη

Διαβάστε περισσότερα

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας Άρθρα και Μελέτες 10/2014 Φεβρουάριος, 2014 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Σύντοµη ιστορική περιγραφή της εκπαίδευσης στην Ελλάδα 1.1 Βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήµατος 1.2 Εξελίξεις κατά

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMΒΡΙΟΣ, 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θέμα Σελ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 Α. Ιστορικό 4 Β. Κατάλογος Διοριστέων: Υφιστάμενη κατάσταση στην

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 1 Εισαγωγή Δεν είναι λίγα όσα έχουν λεχθεί και γραφεί, ιδίως τα τελευταία χρόνια, για τον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 904 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 www.pwc.com.cy Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 Περιεχομένα Πρόλογος 1 Ιδιωτικοποιήσεις Εισαγωγή 2 Μεθόδοι ιδιωτικοποίησης 3 Διαδικασίες ιδιωτικοποίησης 5 Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη.

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος, Α.Μ 14224 Παρασκευόπουλος Χρήστος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΙΡΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης Γιώργος Κυριάκου Μάριος Λουκά Μιχάλης Κτωρής Αύγουστος 2009 Δοκίμιο Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 /11 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Κίνδυνος φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία 1960-2007

Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Ανάπτυξη, παραγωγική δομή και αγορά εργασίας Ηλίας Ιωακείμογλου Ιανουάριος 2008 Οι ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά τα έτη 1960-2007 ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης No 12_Ιούλιος 2013 Κείμενο Πολιτικής Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης Κωνσταντίνος Μανασάκης Λέκτορας - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Copyright 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας - Τι θα συμβεί, εάν δε συμβεί κάτι;

Η κατάσταση των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας - Τι θα συμβεί, εάν δε συμβεί κάτι; INTERNATIONAL POLICY ANALYSIS Η κατάσταση των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας - Τι θα συμβεί, εάν δε συμβεί κάτι; ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Nοέμβριος 2014 Περίπου ένας στους τέσσερις νέους κάτω των 25 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται με υπηρεσίες και εργαλεία

Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται με υπηρεσίες και εργαλεία Με στόχο τις Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας στις Ψηφιακές Δεξιότητες για Εκπαίδευση και Πιστοποιήσεις στον Κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q 25 Ελλάδα Προοπτικές Απασχόλησης Η Έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης κατά το Α Τρίμηνο του 25 πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων

Διαβάστε περισσότερα