ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις"

Transcript

1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010

2 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αποσβέσεις Είναι η φθορά του κεφαλαίου από τη χρησιμοποίησή του στην παραγωγική διαδικασία, λόγω: α) λειτουργικής φθοράς από τη χρήση του στην παραγωγή β) χρονικής φθοράς γ) τεχνολογικής απαξίωσης Ένα μέρος του παραγόμενου κεφαλαίου της οικονομίας (ακαθάριστη επένδυση) χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του κεφαλαίου που έχει φθαρεί (απόσβεση). Το υπόλοιπο αποτελεί την καθαρή επένδυση της οικονομίας. Ακαθάριστες Επενδύσεις = Καθαρές Επενδύσεις + Αποσβέσεις Καθαρό Εθνικό Προϊόν (Κ.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία για συγκεκριμένη χρονική περίοδο εκτός από την αξία των αποσβέσεων. Δηλ. αφαιρείται το μέρος 1

3 του ΑΕΠ που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του κεφαλαίου που έχει φθαρεί. ΚΕΠ = ΑΕΠ - Αποσβέσεις Α.Ε.Π. σε σταθερές τιμές Προκειμένου να γίνει σύγκριση του ΑΕΠ σε διαφορετικές χρονικές περιόδους πρέπει να αφαιρεθεί η επίδραση των τιμών. Για παράδειγμα, εάν οι τιμές των αγαθών διπλασιαστούν ενώ η παραγωγή παραμένει σταθερή, η χρηματική αξία του ΑΕΠ θα εμφανιστεί διπλάσια παρόλο που το επίπεδο της παραγωγής παρέμεινε αμετάβλητο. Παράδειγμα Έτος Επίπεδο Τιμών (ευρώ) Δείκτης Τιμών (%) ΑΕΠ σε τρέχουσες Τιμές (ευρώ) ΑΕΠ σε σταθερές Τιμές (ευρώ) Επιλέγεται αυθαίρετα ένα έτος βάσης (π.χ. το έτος 2000). Για την κατασκευή του δείκτη τιμών διαιρούμε το επίπεδο τιμών του τρέχοντος έτους με το επίπεδο τιμών του έτους βάσης. Δηλ., Τιμή τρεχ. έτους Δ.Τ. = 100 Τιμή έτους βάσης 2

4 Οπότε, για το έτος 2001 ο δείκτης τιμών είναι Για τα έτη 2002 και 2003 είναι 180 και 150 αντίστοιχα. Για τον υπολογισμό του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές διαιρούμε το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη τιμών. Δηλ., ΑΕΠ Δείκτης Τιμών τρεχ. τιμές ΑΕΠ σταθ. τιμές = 100 Για το έτος 2001 είναι Για το έτος 2002 είναι Για το έτος 2003 είναι 7000 ΑΕΠ σταθ. τιμές = 100 = ΑΕΠ σταθ. τιμές = 100 = ΑΕΠ σταθ. τιμές = 100 = Έχοντας αφαιρέσει την επίδραση των τιμών μπορούμε να συγκρίνουμε το ΑΕΠ σε διαφορετικές χρονικές περιόδους καθώς τώρα περιλαμβάνει μόνο μεταβολές στην παραγωγή. Προστιθέμενη Αξία Κατά τον υπολογισμό του ΑΕΠ δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η αξία των ενδιάμεσων αγαθών καθώς έτσι το ΑΕΠ εμφανίζεται μεγαλύτερο. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η προστιθέμενη αξία σε κάθε στάδιο παραγωγής. 3

5 Παράδειγμα Στάδια Παραγωγής Αξία Πώλησης (ευρώ) Προστιθέμενη Αξία (ευρώ) 1 ο Στάδιο ο Στάδιο ο Στάδιο ο Στάδιο Σύνολο Στον παραπάνω πίνακα εμφανίζονται τα στάδια παραγωγής και διανομής ψωμιού. Η τελική αξία του αγαθού είναι το άθροισμα των προστιθέμενων αξιών των σταδίων παραγωγής. Δηλ. για το 1 ο στάδιο η προστιθέμενη αξία είναι 0.4 ευρώ, για το 2 ο στάδιο 0.15 ευρώ κ.ο.κ. Οπότε, η τελική αξία του ψωμιού είναι 0.8 ευρώ. Εάν αντί για την προστιθέμενη αξία λάβουμε υπόψη την αξία πώλησης σε κάθε στάδιο παραγωγής, η αξία του προϊόντος θα εμφανίζεται μεγαλύτερη (2.5 ευρώ). Στην περίπτωση αυτή θα έχει ληφθεί υπόψη η αξία παραγωγής κάθε σταδίου περισσότερες από μία φορές. Εθνικό Εισόδημα Είναι το σύνολο των ατομικών εισοδημάτων των ατόμων από τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του εθνικού εισοδήματος πρέπει από το ΚΕΠ να αφαιρεθούν οι έμμεσοι φόροι και να προστεθούν οι επιδοτήσεις. 4

6 Εθνικό Εισόδημα ΝΙ = ΚΕΠ - Έμμεσοι Φόροι + Επιδοτήσεις Διαθέσιμο Εισόδημα Είναι το εισόδημα που έχουν τα άτομα στη διάθεσή τους το οποίο χρησιμοποιείται είτε για κατανάλωση είτε για αποταμίευση. Διαθέσιμο Εισόδημα d = Εθνικό Εισόδημα - Φόροι Εισοδήματος - Φόροι στα κέρδη των Α.Ε. πριν τη διανομή - Αδιανέμητα κέρδη + Μεταβιβαστικές πληρωμές Οι δύο όψεις του ΑΕΠ α) Η πλευρά της δαπάνης Είναι το σύνολο των δαπανών των ατόμων, των επιχειρήσεων και του κράτους για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Περιλαμβάνει: 1. Κατανάλωση (C) Είναι οι δαπάνες των ατόμων για αγορά καταναλωτικών αγαθών 2. Επένδυση (Ι) - Δαπάνες των επιχειρήσεων για αγορά κεφαλαιουχικών αγαθών - Δαπάνες των ατόμων για αγορά κατοικιών 5

7 - Μεταβολές στα αποθέματα των επιχειρήσεων 3. Δημόσιες Δαπάνες (G) Περιλαμβάνει τις δημόσιες επενδύσεις και τη δημόσια κατανάλωση 4. Καθαρές Εξαγωγές (ΝΧ)=Εξαγωγές (Χ) Εισαγωγές (Μ) Οι εξαγωγές προστίθενται στο ΑΕΠ καθώς αποτελούν αγαθά και υπηρεσίες που έχουν παραχθεί μέσα στη χώρα, ενώ οι εισαγωγές αφαιρούνται από το ΑΕΠ καθώς αποτελούν παραγωγή άλλων χωρών. β) Η πλευρά του εισοδήματος Είναι το σύνολο των αμοιβών των παραγωγικών συντελεστών από τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Περιλαμβάνει: 1. Μισθοί (W) Είναι η αμοιβή του συντελεστή εργασία από τη συμμετοχή του στην παραγωγική διαδικασία, π.χ. μισθοί και ημερομίσθια 2. Έγγειος Πρόσοδος (R) Περιλαμβάνει το εισόδημα που προέρχεται από ενοικίαση γης και κτιρίων, π.χ. ενοίκιο από οικόπεδο 3. Τόκοι (IN) Είναι το εισόδημα που προέρχεται από την κατοχή χρηματικού κεφαλαίου, π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, ομολογίες. 6

8 4. Κέρδη (P) Είναι η διαφορά ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις και στις συνολικές πληρωμές της επιχείρησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποσβέσεις (D) και οι έμμεσοι φόροι (T ε ) περιλαμβάνονται στην πλευρά της δαπάνης, θα πρέπει να προστεθούν στην πλευρά του εισοδήματος ώστε οι δύο όψεις του ΑΕΠ να είναι ίσες μεταξύ τους. ΑΕΠ = C + I + G + NX = W + R + ΙΝ + P + D + T ε 7

9 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ Στην ενότητα αυτή αναλύουμε τα συστατικά του συνολικού εισοδήματος, την κατανάλωση (C) και την αποταμίευση (S) καθώς και τους προσδιοριστικούς τους παράγοντες, δηλ. Y C S Βασικές υποθέσεις Το επίπεδο των τιμών παραμένει σταθερό Υποθέτουμε κλειστή οικονομία Δεν υπάρχουν αδιανέμητα κέρδη Δεν υπάρχει κρατικός τομέας Με βάση τις παραπάνω υποθέσεις ισχύει: Καθαρό Εθνικό Προϊόν = Εθνικό Εισόδημα = Διαθέσιμο Εισόδημα, δηλ. Y NI Yd Η Συνάρτηση Κατανάλωσης Παράδειγμα Y C S ΜΡΚ ΟΡΚ

10 Μέση Ροπή προς Κατανάλωση (ΜΡΚ): Εκφράζει το ποσοστό του εισοδήματος που καταναλώνεται για κάθε επίπεδο C εισοδήματος, δηλ. Y Οριακή Ροπή προς Κατανάλωση (ΟΡΚ): Δείχνει πόσο αυξάνεται η κατανάλωση εάν αυξηθεί το εισόδημα κατά μία C μονάδα, δηλ. Y Διαγραμματική απεικόνιση της συνάρτησης κατανάλωσης C C C 2 B C 1 A Γ C 0 Y 1 Y 2 Y Η κατανάλωση είναι αύξουσα συνάρτηση του εισοδήματος Η αυτόνομη κατανάλωση είναι ίση με την απόσταση 0C και δείχνει το επίπεδο κατανάλωσης για Υ=0 Η ΜΡΚ είναι η κλίση της ευθείας που ξεκινάει από την αρχή των αξόνων μέχρι το αντίστοιχο σημείο στη γραμμή κατανάλωσης 9

11 C 1 Π.χ. στο σημείο Α είναι, ενώ στο σημείο Β Y C C 2 είναι Y C 2 Καθώς το εισόδημα αυξάνεται, η κλίση της γραμμής που φέρουμε από την αρχή των αξόνων μέχρι το αντίστοιχο σημείο στη γραμμή κατανάλωσης (δηλ. η ΜΡΚ) μειώνεται. Η ΟΡΚ είναι η κλίση της γραμμής κατανάλωσης και εκφράζει το λόγο των μεταβολών Π.χ. όταν μετακινούμαστε από το σημείο Α στο Β, το εισόδημα αυξάνεται κατά 1 2, ενώ η κατανάλωση C C1C 2 κατά C C1C 2. Οπότε, Y YY Στην περίπτωση που η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραμμή η κλίση της παραμένει σταθερή σε όλο το μήκος της και συνεπώς η ΟΡΚ είναι σταθερή C 45 0 C C 1 Α C 0 Y 1 Y 10

12 Όταν η γραμμή κατανάλωσης βρίσκεται πάνω από τη γραμμή των 45 0 ισχύει C (τμήμα CA). Αντίθετα, όταν η γραμμή κατανάλωσης βρίσκεται κάτω από τη γραμμή των 45 0 ισχύει C (τμήμα AC ). Στο σημείο A (σημείο τομής) ισχύει C Μαθηματική έκφραση της συνάρτησης κατανάλωσης Δίνεται από τη σχέση C, όπου C το επίπεδο κατανάλωσης, το επίπεδο του εισοδήματος, η αυτόνομη κατανάλωση και η Οριακή Ροπή προς Κατανάλωση (ΟΡΚ), δηλ. η κλίση της συνάρτησης κατανάλωσης. Ισχύει dc και dy C Y Περίπτωση Εάν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι γραμμική και περνά από την αρχή των αξόνων ισχύει. Στην περίπτωση αυτή η συνάρτηση κατανάλωσης δίνεται από C. Οπότε, dc C και dy Y απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα.. Η περίπτωση αυτή 11

13 C C C 1 Β C 0 Α Γ 0 Y 0 Y 1 Y Η Συνάρτηση Αποταμίευσης Παράδειγμα Y C S ΜΡΑ ΟΡΑ Μέση Ροπή προς Αποταμίευση (ΜΡΑ): Εκφράζει το ποσοστό του εισοδήματος που αποταμιεύεται για κάθε επίπεδο S εισοδήματος, δηλ. Y Οριακή Ροπή προς Αποταμίευση (ΟΡΑ): Δείχνει πόσο αυξάνεται η αποταμίευση εάν αυξηθεί το εισόδημα κατά μία S μονάδα, δηλ. Y 12

14 Διαγραμματική απεικόνιση της συνάρτησης αποταμίευσης C 45 0 C C 1 Α C M N S Κ 0 Y 1 Y Λ S Για 0 είναι S 0 καθώς C 0 Για 1(μέχρι το σημείο Α) είναι C και S 0 Για 1(μετά το σημείο Α) είναι C και S 0 Για 1 (σημείο Α) είναι C και S 0. Οπότε η συνάρτηση αποταμίευσης διέρχεται από τον οριζόντιο άξονα Η απόσταση της συνάρτησης κατανάλωσης από τη γραμμή των 45 0 είναι ίση με την απόσταση της συνάρτησης αποταμίευσης από τον οριζόντιο άξονα. Δηλ. 13

15 Μαθηματική έκφραση της συνάρτησης αποταμίευσης Από τις σχέσεις C και C S έχουμε S. Οπότε, λύνουμε ως προς S και προκύπτει η σχέση S 1, όπου S το επίπεδο αποταμίευσης, το επίπεδο του εισοδήματος, ο σταθερός όρος της συνάρτησης αποταμίευσης και 1 η Οριακή Ροπή προς Αποταμίευση (ΟΡΑ), δηλ. η κλίση της συνάρτησης αποταμίευσης. Ισχύει 1 1. Ιδιότητες των συναρτήσεων κατανάλωσης και αποταμίευσης Καθώς αυξάνεται το εισόδημα η ΜΡΚ μειώνεται, ενώ η ΜΡΑ αυξάνεται. Το άθροισμα των μέσων ροπών είναι ίσο με τη μονάδα, δηλ. 1. Το άθροισμα των οριακών ροπών είναι ίσο με τη μονάδα, δηλ

16 Άλλοι Προσδιοριστικοί παράγοντες της κατανάλωσης Ο κυριότερος προσδιοριστικός παράγοντας της κατανάλωσης είναι το εισόδημα. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: Κατοχή ρευστών διαθεσίμων Όσο περισσότερα ρευστά διαθέσιμα κατέχουν τα άτομα, αυξάνεται το κίνητρο για κατανάλωση ενώ αντίστοιχα μειώνεται το κίνητρο για αποταμίευση για κάθε επίπεδο εισοδήματος (δηλ. η συνάρτηση κατανάλωσης μετατοπίζεται προς τα πάνω και η συνάρτηση αποταμίευσης προς τα κάτω) C, S 45 0 C 2 C 1 C 2 S 1 C 1 S 2 S 1 0 Y S 2 15

17 Επιτόκιο 1 η άποψη: Αύξηση του επιτοκίου συνεπάγεται υψηλότερο επίπεδο αποταμίευσης (και συνεπώς χαμηλότερο επίπεδο κατανάλωσης) καθώς το κόστος της κατανάλωσης είναι μεγαλύτερο. Οπότε υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ επιτοκίου και κατανάλωσης. 2 η άποψη: Αύξηση του επιτοκίου συνεπάγεται χαμηλότερο επίπεδο αποταμίευσης (και συνεπώς υψηλότερο επίπεδο κατανάλωσης) με την προϋπόθεση ότι το άτομο επιδιώκει ένα συγκεκριμένο επίπεδο εισοδήματος από τόκους ή από οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση των αποταμιεύσεών του. Οπότε υπάρχει θετική σχέση μεταξύ επιτοκίου και κατανάλωσης. Δυνατότητα δανεισμού Μεγαλύτερη δυνατότητα δανεισμού ρευστών διαθεσίμων οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης Προσδοκίες μελλοντικού εισοδήματος Αναμενόμενη αύξηση του εισοδήματος στο μέλλον οδηγεί σε αύξηση του σημερινού επιπέδου κατανάλωσης Προσδοκίες μελλοντικού επιπέδου τιμών Αναμενόμενη αύξηση των τιμών των αγαθών στο μέλλον οδηγεί σε αύξηση του σημερινού επιπέδου κατανάλωσης ώστε να 16

18 επωφεληθούν τα άτομα από το τρέχον επίπεδο τιμών (χαμηλότερο) Απόθεμα διαρκών καταναλωτικών αγαθών Όσο υψηλότερο είναι το απόθεμα των διαρκών καταναλωτικών αγαθών που έχουν τα άτομα στην κατοχή τους τόσο μικρότερη είναι η παρούσα κατανάλωση 17

19 ΕΠΕΝΔΥΣΗ Περιλαμβάνει: i) τις δαπάνες των επιχειρήσεων για την απόκτηση κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ii) τις δαπάνες για νέες κατοικίες iii) τις μεταβολές στα αποθέματα των προϊόντων Πραγματοποιούμενη Επένδυση: Είναι η επένδυση που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου Σχεδιαζόμενη ή Επιθυμητή Επένδυση: Είναι η επένδυση που είναι αποτέλεσμα προγραμματισμένης δαπάνης για αγορά κεφαλαιουχικών αγαθών Μη Σχεδιαζόμενη ή Ανεπιθύμητη Επένδυση: Είναι η επένδυση που οφείλεται i) στη συσσώρευση προϊόντων λόγω μειωμένης ζήτησης ii) στη μείωση των αποθεμάτων λόγω αυξημένης ζήτησης Οπότε, In I p Iu, όπου I n η Πραγματοποιούμενη Καθαρή Επένδυση, I p η Σχεδιαζόμενη ή Επιθυμητή Επένδυση και I u η Μη Σχεδιαζόμενη Επένδυση. 18

20 Κριτήρια Επενδύσεων Για την αξιολόγηση μιας επένδυσης απαιτείται η γνώση: i) της αρχικής δαπάνης της επένδυσης ( 0). Είναι το ii) iii) χρηματικό κεφάλαιο που απαιτείται για την απόκτηση του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. της αναμενόμενης απόδοσης της επένδυσης ( R). Είναι η διαφορά μεταξύ αναμενόμενων εσόδων και αναμενόμενων εξόδων. του επιτοκίου της αγοράς (r ). Είναι η αμοιβή του χρηματικού κεφαλαίου που δανείζεται κάποιος για την απόκτηση του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. 1. Μελλοντική Αξία Το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης θα πρέπει να εκφραστεί σε μελλοντική αξία. Π.χ. εάν ένα άτομο έχει πάρει δάνειο (για 1 έτος) από την τράπεζα για τη χρηματοδότηση μιας επένδυσης θα πρέπει στο τέλος του έτους να επιστρέψει το αρχικό ποσό συν τους τόκους. Οπότε, FV PV 1 r, όπου FV η μελλοντική αξία του δανείου, PV η παρούσα αξία του δανείου και r το επιτόκιο. Εάν το δάνειο έχει διάρκεια για περισσότερα έτη (π.χ. n έτη) έχουμε: FV PV 1 r n. Έτσι, συγκρίνουμε τη μελλοντική αξία του δανείου ( FV ) με την αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης ( R). 19

21 Εάν R Εάν R Εάν R FV η επένδυση συμφέρει FV η επένδυση δεν συμφέρει FV ο επενδυτής είναι αδιάφορος 2. Παρούσα Αξία Μετατρέπουμε την αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης σε παρούσα ή σημερινή αξία και τη συγκρίνουμε με την αρχική δαπάνη της επένδυσης η οποία είναι εκφρασμένη σε σημερινή αξία. Οπότε, PV FV ή PV 1 r R 1 r Στη συνέχεια, συγκρίνουμε την παρούσα αξία (PV) με την αρχική δαπάνη (K 0 ). Εάν PV K0 η επένδυση συμφέρει Εάν PV K0 η επένδυση δεν συμφέρει Εάν PV K0 ο επενδυτής είναι αδιάφορος Εναλλακτικά, μπορούμε να υπολογίσουμε την Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) της επένδυσης R Δηλ. NPV K0 1 r επένδυσης Εάν NPV 0 η επένδυση συμφέρει Εάν NPV 0 η επένδυση δεν συμφέρει Εάν NPV 0 ο επενδυτής είναι αδιάφορος, όπου K 0 είναι το αρχικό κόστος της 20

22 Στην περίπτωση που η διάρκεια ζωής της επένδυσης είναι μεγαλύτερη του ενός έτους (δηλ. n 1) η παρούσα αξία των αναμενόμενων αποδόσεων δίνεται από: PV R R R Rn 1 r 1 r 1 r 1 r όπου R1, R2, R3,..., R n οι αναμενόμενες αποδόσεις για κάθε έτος. n, 3. Οριακή Αποδοτικότητα της Επένδυσης Υπολογίζουμε το επιτόκιο i (απόδοση) που εξισώνει την Παρούσα Αξία των αναμενόμενων αποδόσεων για όλη τη διάρκεια της επένδυσης με το αρχικό κόστος της επένδυσης Δηλ. Αλλά, R R NPV 0 K0 0 K0 1 1 i 1 i R PV 1 r Έστω, PV 0 2 Οπότε, από (1), (2) έχουμε R R i 1 r i r (συμφέρει 1 r 1 i 1 r 1 i η ανάληψη της επένδυσης) Αντίστοιχα, εάν PV i r 0 (δεν συμφέρει η ανάληψη της επένδυσης) εάν PV i r 0 (ο επενδυτής είναι αδιάφορος) 21

23 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Επένδυσης 1) Το αναμενόμενο μελλοντικό επίπεδο ζήτησης 2) Εισόδημα 3) Αναμενόμενο επίπεδο μισθών και πρώτων υλών 4) Προσδοκώμενη φορολογική πολιτική 5) Η αρχική δαπάνη της επένδυσης 6) Το επιτόκιο 7) Η τεχνολογική μεταβολή 8) Το απόθεμα του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 9) Μελλοντικές προτιμήσεις των καταναλωτών 10) Το κοινωνικό και πολιτικό κλίμα 11) Η ψυχολογία των επιχειρηματιών Αυτόνομες Επενδύσεις Είναι οι επενδύσεις οι οποίες δεν εξαρτώνται από το επίπεδο του εισοδήματος I p I I I I 0 Y 22

24 Σε κάθε επίπεδο εισοδήματος η επένδυση είναι ίση με την απόσταση 0. Αύξηση των αυτόνομων επενδύσεων συνεπάγεται μετατόπιση της προς τα πάνω στη θέση. Κατά Προώθηση Επενδύσεις Είναι οι επενδύσεις οι οποίες εξαρτώνται από το επίπεδο του εισοδήματος (θετική σχέση), π.χ. σε περιόδους οικονομικής άνθησης παρατηρείται αύξηση των πωλήσεων αύξηση των επενδύσεων I p Α I I Β 0 Y 0 Y Για 0 η αυτόνομη επένδυση είναι ίση με την απόσταση 0 0, ενώ η κατά προώθηση επένδυση είναι ίση με την απόσταση. Οπότε, η συνολική επένδυση είναι ίση με 0. 23

25 Η Αρχή του Επιταχυντή Σύμφωνα με τη θεωρία του επιταχυντή η επένδυση είναι συνάρτηση των μεταβολών του συνολικού προϊόντος της οικονομίας. Βασίζεται στο μέσο λόγο κεφαλαίου-προϊόντος που δείχνει την ποσότητα κεφαλαίου που απαιτείται για την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος. Ο λόγος εξαρτάται από τις τεχνολογικές συνθήκες. Εφόσον οι τεχνολογικές συνθήκες παραμένουν αμετάβλητες, ο λόγος παραμένει σταθερός, δηλ. ο οριακός λόγος κεφαλαίου-προϊόντος. Έστω, την περίοδο t το επίπεδο του προϊόντος είναι, όπου είναι t και του κεφαλαίου t με t c t. Εφόσον οι τεχνολογικές συνθήκες παραμένουν αμετάβλητες ισχύει c c Την επόμενη περίοδο t+1 το επίπεδο του προϊόντος είναι t1 και του κεφαλαίου t1. Οπότε, t 1 t και. t1 t Με αντικατάσταση στην (1) έχουμε c t1 t t1 t t1 t (1) c η οποία εκφράζει το επίπεδο των επενδύσεων ως συνάρτηση των μεταβολών του προϊόντος. 24

26 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Σε μία κλειστή οικονομία χωρίς δημόσιο τομέα ισχύει Y C I Εισόδημα Ισορροπίας: Είναι το επίπεδο του εισοδήματος όπου δεν μεταβάλλεται εφόσον δεν μεταβάλλονται οι συναρτήσεις κατανάλωσης και επένδυσης. Δηλ. Συνολική Προσφορά (Y ) = Συνολική Ζήτηση (C I ) Διαγραμματική απεικόνιση C+I Υ=C+S A C+I A E B B Y 1 Y 0 Y 2 Y - Για 1 η συνολική δαπάνη ή συνολική ζήτηση είναι ίση με την απόσταση ΑΥ 1. Η συνολική προσφορά είναι ίση με 25

27 ΒΥ 1 =0Υ 1. Οπότε, Συνολική Ζήτηση > Συνολική Προσφορά κατά την απόσταση ΑΒ. Τα αποθέματα των επιχειρήσεων μειώνονται προκειμένου να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση. Δηλ., η απόσταση ΑΒ είναι η μη σχεδιαζόμενη αρνητική επένδυση. Άρα, για 0 υπάρχει τάση για αύξηση της παραγωγής ώστε να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση από την τρέχουσα παραγωγή. - Για 2 η συνολική δαπάνη ή συνολική ζήτηση είναι ίση με την απόσταση Β Υ 2. Η συνολική προσφορά είναι ίση με Α Υ 2 =0Υ 2. Οπότε, Συνολική Ζήτηση < Συνολική Προσφορά κατά την απόσταση Α Β. Τα αποθέματα των επιχειρήσεων αυξάνονται και η απόσταση Α Β είναι η μη σχεδιαζόμενη θετική επένδυση. Άρα, για 0 υπάρχει τάση για μείωση της παραγωγής ώστε να εξαλειφθεί η υπερβάλλουσα προσφορά. - Για 0 η συνολική ζήτηση είναι ίση με τη συνολική προσφορά (απόσταση ΕΥ 0 ). Στο σημείο ισορροπίας Ε η μη επιθυμητή επένδυση είναι ίση με το μηδέν και συνεπώς δεν υπάρχει τάση για μεταβολή της παραγωγής καθώς η συνολική ζήτηση καλύπτεται από την τρέχουσα παραγωγή. 26

28 Εναλλακτική προσέγγιση C+I Υ=C+S A C+I E B A B Ι, S Y 1 Y 0 Y 2 Y S Μ I Κ E Λ I 0 Y 1 Y 0 Y 2 Y S - Για 1 η συνολική ζήτηση είναι μεγαλύτερη από τη συνολική προσφορά κατά την απόσταση ΑΒ. Αντίστοιχα, στο δεύτερο διάγραμμα είναι S 0 και 1. Οπότε, I S κατά 27

29 την απόσταση 1. Άρα, για 0 υπάρχει τάση για αύξηση της παραγωγής έως ότου φτάσει στο επίπεδο Υ 0. - Για 2 η συνολική προσφορά είναι μεγαλύτερη από τη συνολική ζήτηση κατά την απόσταση Α Β. Στο δεύτερο διάγραμμα είναι S 2 και 2. Οπότε, S I κατά την απόσταση. Άρα, για 0 υπάρχει τάση για μείωση της παραγωγής έως ότου φτάσει στο επίπεδο Υ 0. - Για 0 η συνολική προσφορά είναι ίση με τη συνολική ζήτηση, δηλ. C S C I S I (συνθήκη ισορροπίας του εισοδήματος). Στο δεύτερο διάγραμμα είναι S I E 0. Άρα, για 0 (σημείο ισορροπίας Ε ) δεν υπάρχει τάση για μεταβολή της παραγωγής. 28

30 Ο Πολλαπλασιαστής των Επενδύσεων Δείχνει το μέγεθος της μεταβολής του εισοδήματος όταν το μέγεθος των επενδύσεων μεταβληθεί κατά μία μονάδα Δηλ., k ή k C+I B Δ Γ E Υ=C+S C+I+ΔI C+I A Y 1 Υ 2 Y 3 Y Η οικονομία ισορροπεί αρχικά στο σημείο Α. Έστω ότι αυξάνεται η επένδυση κατά ΔΙ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση της C+I προς τα πάνω στη θέση C+I+ΔI. Για 1 η συνολική ζήτηση είναι ίση με την απόσταση ΒΥ 1, ενώ η συνολική προσφορά είναι ίση με ΑΥ 1. Οπότε, Συνολική Ζήτηση > Συνολική Προσφορά κατά την απόσταση ΑΒ. Άρα, υπάρχει τάση για αύξηση της παραγωγής ώστε να καλυφθεί η 29

31 υπερβάλλουσα ζήτηση. Για 2 1 η συνολική ζήτηση είναι μεγαλύτερη από τη συνολική προσφορά κατά την απόσταση ΓΔ. Η παραγωγή συνεχίζει να αυξάνεται μέχρι η οικονομία να ισορροπήσει στο σημείο Ε στο οποίο εξισώνεται η συνολική ζήτηση με τη συνολική προσφορά (για 3). Εναλλακτική προσέγγιση Ι, S S Ι Β Ι I Α Γ I 0 Y 1 Y 2 Y S Το αρχικό σημείο ισορροπίας είναι τα σημείο Α στο οποίο ισχύει I S. Η αύξηση των αυτόνομων επενδύσεων κατά σημαίνει μετατόπιση της προς τα πάνω στη θέση. Νέο σημείο ισορροπίας είναι το Β, το οποίο αντιστοιχεί σε εισόδημα 2 1 με. Για να επιτευχθεί ισορροπία εισοδήματος στη θέση Υ 2 (σημείο Β), θα πρέπει η αύξηση της επένδυσης να είναι ίση με την αύξηση της αποταμίευσης. Δηλ. I S. 30

32 Από τον πολλαπλασιαστή των επενδύσεων k και τη σχέση I S έχουμε k Αλλά, γνωρίζουμε ότι. S S. Οπότε, ο πολλαπλασιαστής των επενδύσεων γίνεται 1 k. Επίσης γνωρίζουμε ότι 1. Οπότε, ο πολλαπλασιαστής των επενδύσεων γίνεται 1 k. 1 Συμπέρασμα: k (καθώς k ) k (καθώς k ) 31

33 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι Λειτουργίες του Χρήματος Γενικά αποδεκτό μέσο συναλλαγών Μέτρο υπολογισμού των αξιών και των τιμών Μέσο διαφύλαξης αγοραστικής δύναμης και πλούτου Χρήμα είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που επιτελεί τις παραπάνω λειτουργίες Προσφορά χρήματος είναι η ποσότητα χρήματος που υπάρχει στην οικονομία Το Τραπεζικό Σύστημα Αποτελείται από την Κεντρική Τράπεζα και τις εμπορικές τράπεζες Κεντρική Τράπεζα: Έχει το αποκλειστικό προνόμιο της έκδοσης χρήματος (εκδοτικό προνόμιο) Ασκεί τη νομισματική πολιτική με σκοπό τον έλεγχο της ρευστότητας της οικονομίας Εποπτεύει τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Δηλ. ασκεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο στις εμπορικές τράπεζες 32

34 Εμπορικές Τράπεζες: Δέχονται τις αποταμιεύσεις των ατόμων με τη μορφή καταθέσεων και τις διοχετεύουν στις επιχειρήσεις (επενδυτές) με τη μορφή δανείων Είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις των οποίων το κέρδος προέρχεται από τη διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο χορηγήσεων δανείων και στο επιτόκιο καταθέσεων. Οπότε, έχουν κίνητρο να χορηγούν όσο γίνεται περισσότερα δάνεια Δημιουργούν το πλασματικό χρήμα. Είναι το χρήμα που δημιουργείται μέσω των καταθέσεων όψεως (οι καταθέσεις που διακινούνται μέσω τραπεζικών επιταγών) Πλασματικό Χρήμα Έστω ένα άτομο που κάνει κατάθεση όψεως αξίας ευρώ στην τράπεζα Α. Ο ισολογισμός της τράπεζας Α εμφανίζεται ως εξής: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ Η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να διατηρεί ένα ποσοστό των καταθέσεών της με τη μορφή ρευστών διαθεσίμων για να μπορούν οι πελάτες της να κάνουν αναλήψεις. Το ποσοστό αυτό επιβάλλεται από την Κεντρική Τράπεζα και είναι το ίδιο για 33

35 όλες τις τράπεζες. Έστω το ποσοστό αυτό είναι 10%. Το υπόλοιπο το διαθέτει η τράπεζα Α σε δάνεια. Οπότε, ο ισολογισμός της τράπεζας Α γίνεται: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α ΜΕΤΡΗΤΑ 2000 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΔΑΝΕΙΑ Η τράπεζα Α αύξησε την προσφορά χρήματος κατά ευρώ (ίση με το ύψος τους χορηγηθέντος δανείου). Δηλ. Πριν τη χορήγηση του δανείου η προσφορά χρήματος ήταν ευρώ (αρχική κατάθεση) ενώ μετά τη χορήγηση του δανείου η συνολική προσφορά ανήλθε σε ευρώ. Ένα άλλο άτομο παίρνει το δάνειο από την τράπεζα Α και καταθέτει το ποσό στην τράπεζα Β (κατάθεση όψεως). Ο ισολογισμός της τράπεζας Β εμφανίζεται ως εξής: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ Η τράπεζα Β θα διατηρήσει ένα ποσοστό 10% με τη μορφή ρευστών διαθεσίμων και με το υπόλοιπο θα χορηγήσει δάνεια. 34

36 Οπότε, ο ισολογισμός της τράπεζας Β γίνεται: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β ΜΕΤΡΗΤΑ 1800 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΔΑΝΕΙΑ Η τράπεζα Β δημιούργησε χρήμα (μέσω των δανείων) ύψους ευρώ. Με την ίδια διαδικασία, ένα άλλο άτομο παίρνει το δάνειο και καταθέτει το ποσό στην τράπεζα Γ (κατάθεση όψεως). Ο ισολογισμός της τράπεζας Γ εμφανίζεται ως εξής: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ Η τράπεζα Γ θα διατηρήσει ένα ποσοστό 10% με τη μορφή ρευστών διαθεσίμων και με το υπόλοιπο θα χορηγήσει δάνεια. Εάν η διαδικασία σταματήσει στο σημείο αυτό, η συνολική ποσότητα χρήματος στην οικονομία είναι ίση με = ευρώ. Οπότε, από μία αρχική κατάθεση ευρώ το τραπεζικό σύστημα δημιούργησε χρήμα αξίας ευρώ. 35

37 Εάν είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων, η ποσότητα χρήματος που δημιουργεί μια αρχική κατάθεση ( ) είναι: 2 3 M * Η έκφραση αυτή είναι το άθροισμα απείρων όρων γεωμετρικής προόδου και ισχύει: 1 1 M *, όπου είναι ο πολλαπλασιαστής καταθέσεων Στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 0.2 και Οπότε, ο πολλαπλασιαστής καταθέσεων είναι επομένως M 5* ευρώ και Συμπερασματικά, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων τόσο μικρότερος θα είναι ο πολλαπλασιαστής καταθέσεων. Συνεπώς, η συνολική ποσότητα χρήματος θα είναι μικρότερη καθώς μειώνεται η δανειοδοτική ικανότητα των τραπεζών. 36

38 Μέσα Άσκησης Νομισματικής Πολιτικής Η πολιτική της ανοικτής αγοράς: Είναι η αγορά/πώληση κρατικών ομολογιών από την Κεντρική Τράπεζα στο χρηματιστήριο. Όταν η Κεντρική Τράπεζα αγοράζει κρατικές ομολογίες από το κοινό δίνει χρήμα και παίρνει ομολογίες ως αντάλλαγμα αυξάνει την προσφορά χρήματος. Όταν η Κεντρική Τράπεζα πουλάει κρατικές ομολογίες στο κοινό δίνει ομολογίες και παίρνει χρήμα ως αντάλλαγμα μειώνει την προσφορά χρήματος. Το ποσοστό διακράτησης ρευστών διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών: Αύξηση του ποσοστού διακράτησης διαθεσίμων μειώνει τον πολλαπλασιαστή καταθέσεων και συνεπώς την προσφορά χρήματος στην οικονομία. Αντίθετα, μία μείωση του ποσοστού διακράτησης διαθεσίμων αυξάνει τη δανειοδοτική ικανότητα των εμπορικών τραπεζών και επομένως την προσφορά χρήματος στην οικονομία. Το προεξοφλητικό επιτόκιο: Είναι το επιτόκιο που επιβάλλει η Κεντρική Τράπεζα όταν χορηγεί δάνεια στις εμπορικές τράπεζες. Όσο υψηλότερο (χαμηλότερο) είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο, τόσο υψηλότερο (χαμηλότερο) είναι το κόστος του χρήματος για τις τράπεζες και συνεπώς μειώνεται (αυξάνεται) η ρευστότητά τους καθώς και η ποσότητα χρήματος. 37

39 ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Είναι η διατήρηση με τη μορφή μετρητών ενός μέρους του εισοδήματος των ατόμων. Ζήτηση Χρήματος για: i) Συναλλακτικούς σκοπούς ii) Σκοπούς προφυλάξεως iii) Κερδοσκοπικούς σκοπούς Ζήτηση Χρήματος για Συναλλακτικούς Σκοπούς Έστω άτομο Α με μισθό ευρώ. Κάθε μήνα δαπανά ολόκληρο το ποσό (δεν αποταμιεύει) με σταθερό ρυθμό, δηλ ευρώ/ημέρα. 30 Τον επόμενο μήνα επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία. Το άτομο εισπράττει ένα ποσό (π.χ. εισόδημα από την εργασία του) την 1 η ημέρα του μήνα. Όμως κατά τη διάρκεια του μήνα πρέπει να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Για να γίνει αυτό, διακρατεί με τη μορφή ρευστών διαθεσίμων ένα ποσό προκειμένου να ικανοποιήσει τις συναλλακτικές του ανάγκες (ζήτηση χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς). Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχει ετεροχρονισμός μεταξύ εισπράξεων και πληρωμών. 38

40 Η ζήτηση χρήματος του ατόμου αυτού εμφανίζεται στο παρακάτω διάγραμμα η 15 η 30 η 15 η 30 η 15 η 30 η Την 1 η ημέρα (την περίοδο t 0) έχει εισόδημα Υ 0 =15000 ευρώ. Την 30 η ημέρα (την περίοδο t 1) έχει εισόδημα Υ 1 =0 καθώς την τελευταία ημέρα του μήνα έχει δαπανήσει ολόκληρο το ποσό. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε μήνα. Οπότε, κατά μέσο όρο το άτομο διακρατεί με τη μορφή ρευστών διαθεσίμων 7500 ευρώ. Αυτή 2 2 είναι η ζήτηση του ατόμου για συναλλαγές. Ένα άτομο με υψηλότερο εισόδημα π.χ ευρώ θα διακρατούσε κατά μέσο όρο σε ρευστά διαθέσιμα ευρώ

41 Οπότε, ο βασικότερος προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς είναι το εισόδημα (θετική σχέση). T Υ Μ Τ Υ 1 Β Υ 0 Α 0 M T0 Μ Τ1 M T Ζήτηση Χρήματος για Σκοπούς Προφυλάξεως Είναι το τμήμα του εισοδήματος που διακρατείται με τη μορφή ρευστών διαθεσίμων προκειμένου να αντιμετωπιστούν απρόβλεπτες καταστάσεις (π.χ. ασθένειες, ταξίδια κ.α.) Ο βασικότερος προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης χρήματος σκοπούς προφυλάξεως είναι το εισόδημα (θετική σχέση). P 40

42 Υ Μ P Υ 1 Β Υ 0 Α 0 M P0 Μ P1 M P Τιμή Ομολογίας και Επιτόκιο Αγοράς Ομολογία είναι ένας πιστωτικός τίτλος στον οποίο αναγράφεται η ονομαστική αξία (τιμή έκδοσης) και το επιτόκιο (απόδοση). Ο κάτοχος της ομολογίας είναι πιστωτής σε αντίθεση με τον κάτοχο της μετοχής που είναι ιδιοκτήτης. Η ανάλυση αυτή υιοθετεί συγκεκριμένο τύπο ομολογίας (διηνεκής ομολογία, π.χ χωρίς λήξη). Παράδειγμα: Έστω ένα άτομο που έχει στη διάθεσή του 100 ευρώ. Το άτομο έχει δύο εναλλακτικές επιλογές. Μπορεί είτε να καταθέσει τα χρήματά του στην τράπεζα με επιτόκιο 5% και εισπράξει τόκο 5 ευρώ, είτε να αγοράσει μία ομολογία ονομαστικής αξίας 100 ευρώ με απόδοση 5% (θα εισπράξει τόκο 5 ευρώ). Οπότε, το άτομο είναι αδιάφορο ωε προς την 41

43 τοποθέτηση των χρημάτων του καθώς και οι δύο επιλογές αποφέρουν τον ίδιο τόκο. Έστω ότι το επιτόκιο της αγοράς μειώνεται σε 2%. Το άτομο έχει κίνητρο να αποσύρει τα χρήματά του από τη τράπεζα και να αγοράσει ομολογίες καθώς η απόδοση από την τράπεζα μειώνεται σε 2 ευρώ. Επειδή όλα τα άτομα θα συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο θα αυξηθεί η ζήτηση για ομολογίες στο χρηματιστήριο με αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής των ομολογιών. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί μέχρι τα άτομα να είναι και πάλι αδιάφορα μεταξύ κατάθεσης στην τράπεζα και αγοράς ομολογιών. Δηλ. η τιμή της ομολογίας θα αυξηθεί όσο χρειάζεται προκειμένου να μην υπάρχει κίνητρο για κανένα άτομο να αποσύρει το κεφάλαιό του από την τράπεζα και να αγοράσει ομολογίες. Έστω είναι η νέα τιμή της ομολογίας. Εάν ένα άτομο έχει ευρώ και τα καταθέσει στην τράπεζα, θα λάβει τόκο 0.02 ευρώ σε ένα έτος. Εάν αγοράσει μία ομολογία θα αποκομίσει τόκο ίσο με 5 ευρώ μετά από ένα χρόνο. Οπότε, για να είναι το άτομο αδιάφορο ως προς τις δύο επιλογές θα πρέπει να ισχύει ή Χ ή Χ 250 ευρώ. Συνεπώς, λόγω 0.02 αυξημένης ζήτησης η τιμή της ομολογίας αυξάνεται σε 250 ευρώ και το άτομο θα είναι και πάλι αδιάφορο μεταξύ κατάθεσης στην τράπεζα και αγοράς ομολογιών καθώς και οι δύο εναλλακτικές τοποθετήσεις αποδίδουν ευρώ. 42

44 Στην αντίθετη περίπτωση όπου το επιτόκιο της αγοράς αυξηθεί, η τιμή της ομολογίας θα μειωθεί. Επομένως, υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ επιτοκίου αγοράς και τιμής ομολογίας. r Αρνητική σχέση επιτοκίου αγοράς (r) και τιμής ομολογίας (Χ) 0 Χ 43

45 Ζήτηση Χρήματος για Κερδοσκοπικούς Σκοπούς Είναι το τμήμα του εισοδήματος που διακρατείται για επενδυτικούς σκοπούς. Η κερδοσκοπική ζήτηση χρήματος SP εισάγεται από τον Keynes και είναι γνωστή ως Θεωρία Προτίμησης Ρευστότητας. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή τα άτομα κερδοσκοπούν μέσω της αγοράς / πώλησης ομολογιών στο χρηματιστήριο. Κάθε άτομο θεωρεί μία τιμή του επιτοκίου (κανονικό επιτόκιο) και τη συγκρίνει με το επιτόκιο της αγοράς ( r ). Το ύψος του κανονικού επιτοκίου διαφέρει από άτομο σε άτομο π.χ. λόγω πληροφόρησης. Εάν το κανονικό επιτόκιο είναι μεγαλύτερο από το αγοραίο επιτόκιο ( r n r ) το άτομο θεωρεί ότι το επιτόκιο θα αυξηθεί αναμένει ότι η τιμή των ομολογιών θα μειωθεί θα πουλήσει τις ομολογίες του ώστε να κρατήσει τα μετρητά και να αγοράσει σε χαμηλότερη τιμή στο μέλλον η ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπικούς σκοπούς αυξάνεται. Εάν το κανονικό επιτόκιο είναι μικρότερο από το αγοραίο επιτόκιο ( r n r ) το άτομο θεωρεί ότι το επιτόκιο θα μειωθεί αναμένει ότι η τιμή των ομολογιών θα αυξηθεί θα αγοράσει ομολογίες ώστε να τις πουλήσει στο μέλλον που η 44

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ όταν καταθέτετε χρήματα σε μια τράπεζα, η τράπεζα δεν τοποθετεί τα

Διαβάστε περισσότερα

26. Υποθέστε ότι μια οικονομία περιγράφεται από τις ακόλουθες συναρτήσεις κατανάλωσης, επενδύσεων, φορολογίας και δημοσίων δαπανών αντίστοιχα: C = 2000 +0,8d, I = 500 14r, T = 0,1, και G = 300. Επιπρόσθετα,

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Υπόδειγμα IS/LM Στο υπόδειγμα IS/LM εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

James Tobin, National Economic Policy

James Tobin, National Economic Policy ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Ο σκοπός της οικονομίας είναι η παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. Εισαγωγικά: Κατανάλωση & Επένδυση

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. Εισαγωγικά: Κατανάλωση & Επένδυση Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ Εισαγωγικά: Κατανάλωση & Επένδυση Κατανάλωση και Επένδυση: Τι ορίζει τη ζήτηση; Y = C + I + G + NX Εάν ΝΧ=0 και G=g (σταθερή) τότε το εισόδημα Υ εξαρτάται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής - Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου οι μεταβολές

Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής - Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου οι μεταβολές Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής - Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου οι μεταβολές στον χρηματοπιστωτικό τομέα (στην αγορά χρήματος) επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4ο. Πραγματική και σχεδιαζόμενη επένδυση

ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4ο. Πραγματική και σχεδιαζόμενη επένδυση ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 4ο Πραγματική και σχεδιαζόμενη επένδυση! Ως πραγματοποιούμενη (ή απλώς) επένδυση ορίζουμε την επένδυση που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου! Η σχεδιαζόμενη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Οι δαπάνες απλώς σημαίνουν τη δαπάνη χρημάτων πρωταρχικά για περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 06: Επενδύσεις Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Με άλλα λόγια, η τράπεζα θέτει τα χρήματά σας σε λειτουργία για να κάνει τους τροχούς της βιομηχανίας και της γεωργίας να γυρίσουν.

Με άλλα λόγια, η τράπεζα θέτει τα χρήματά σας σε λειτουργία για να κάνει τους τροχούς της βιομηχανίας και της γεωργίας να γυρίσουν. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Με άλλα λόγια, η τράπεζα θέτει τα χρήματά σας σε λειτουργία για να

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών) Το Υπόδειγμα IS-LM Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική σε Κλειστή Οικονομία - Ταυτόχρονη Ανάλυση Μεταβολών της Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος => Υπόδειγμα IS-LM (1) ΗΚαμπύληIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προσδιορισμός Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment 1. Κεϋνσιανή θεωρία - Υπόδειγμα. Keynesian Model 1 Βασικές αρχές: Το μέγεθος του Εθνικού εισοδήματος (παραγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Δρ. Β.ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κλασικοί οικονομολόγοι έναντι του Keynes Σύμφωνα με τους κλασικούς η διεκπεραίωση συναλλαγών αποτελεί το βασικό κίνητρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9,10

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9,10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2009 2017 : ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9,10 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009 2017 ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9,10 Να απαντήσετε αν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη ποσότητά του αυξηθεί κατά 4%, τότε η ζήτησή του είναι: α) ανελαστική. β) ελαστική. γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ 1. Έννοια και λειτουργία της αγοράς Σε μια πρωτόγονη οικονομία, όπως του Ροβινσώνα Κρούσου, όπου δεν υπάρχει καταμερισμός της εργασίας ο άνθρωπος παράγει μόνος του

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε:

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: 3 Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: α) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει μια οικονομία β) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ Κεφάλαιο 3ο Εισαγωγή! Στο μέρος αυτό του μαθήματος θα εξετάσουμε πως προσδιορίζεται η κατανάλωση και η αποταμίευση των νοικοκυριών (τα δύο μέρη του διαθέσιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα 05

Πολιτική Οικονομία Ενότητα 05 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 05: Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Στον προσδιορισμό των τιμών οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς (και οι αντίστοιχες καμπύλες) εκφράζουν τις δυνάμεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

12 Χρήμα και επιτόκιο

12 Χρήμα και επιτόκιο 12 Χρήμα και επιτόκιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η ανάλυση της αγοράς χρήματος κατά την κλασική θεωρία. Στην ανάλυση αυτή εντάσσονται δύο καίρια για την κλασική θεωρία θέματα, Το πρώτο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές

5 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές 5 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές Σκοπός Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τον προσδιορισμό του εισοδήματος μίας οικονομίας χωρίς διεθνές εμπόριο, δηλαδή χωρίς να λάβουμε υπ όψιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι Ενότητα: Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Γιαννέλλης Νικόλαος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ερώτηση 1: Όταν οι μεταβολές της ποσότητας του χρήματος

Διαβάστε περισσότερα

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο 8 Το εισόδημα και το επιτόκιο Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να συνδέσει τις αγορές προϊόντος και χρήματος, τις οποίες εξετάσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια. Η ταυτόχρονη ανάλυση αυτών των δύο αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ύαπαντήσεις ερωτήσεων και λ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σεις ασκήσεων ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γ τάξη ΕΠΑ.Λ. Η συγγραφή και η επιμέλεια του

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση 1) Χωρίς πληθωρισμό και με ονομαστικό επιτόκιο (i).03, κάποιος μπορεί να ανταλλάξει μια μονάδα σημερινής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 7: Ζήτηση Χρήματος Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Μάθηµα 5ο Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Η συνολική Ζήτηση και τα συστατικά της Είδαµε ότι ένας τρόπος µέτρησης του ΑΕΠ είναι αυτός της συνολικής δαπάνης της οικονοµίας µε την παρακάτω ταυτότητα GDP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 9 Πληθωρισμός: αίτια και κόστη Πληθωρισμός! Πληθωρισμός είναι το φαινόμενο μιας συνεχούς αύξησης του γενικού επιπέδου τιμών! Είναι μια συνεχής και όχι μια στιγμιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ34. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι ,

ΔΕΟ34. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι , ΔΕΟ34 Απάντηση 2ης ΓΕ 2016-2017 Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής 1 Ερώτηση Α.1 α) Εάν στα πλαίσια του Κεϋνσιανού υποδείγματος ασκηθεί συσταλτική δημοσιονομική πολιτική με μείωση δημοσίων δαπανών και αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονοµική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. Έτος: 2009-10 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Δημοσιονομική πολιτική Η επέμβαση του κράτους γίνεται με τη μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 3: Το Υπόδειγμα IS-LM (Μέρος Α) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Ενότητα 5: Η επένδυση και οι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθός της. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Μακροοικονομική. Ενότητα 5: Η επένδυση και οι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθός της. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Μακροοικονομική Ενότητα 5: Η επένδυση και οι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθός της Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Εισαγωγή Ο σκοπός της διαχείρισης του ενεργητικού και παθητικού μιας τράπεζας είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. Η επίτευξη αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσα θέματα είναι σκιασμένα με θαλασσί χρώμα είναι ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ 2000 Α1 Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα: Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών Μακρο-οικονομική: Εισαγωγή στην Μακροοικονομία Διδάσκων: Μποζίνης Η. Αθανάσιος Οικονομικό κύκλωμα Παραγωγή επιτυγχάνεται από Συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κεφάλαιο 2o (συνέχεια) b) Υπολογισμός των βασικών Μακροοικονομικών μεγεθών Συνολικό εισόδημα και συνολική δαπάνη! Για μια οικονομία συνολικά, το εισόδημα πρέπει να είναι ίσο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ΟΥ & 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΑ.Λ Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D )

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D ) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η επιδίωξη του καταναλωτή και ποιοι παράγοντες την περιορίζουν; 2. Ποιος καταναλωτής ονομάζεται ορθολογικός και πότε λέμε ότι βρίσκεται σε ισορροπία; 3. Να διατυπώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:Είναι η μελέτη της διάθρωσης και της συμπεριφοράς των εθνικών οικονομιών, καθώς και της πολιτικής που ασκείται από τις κυβερνήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

4 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Οι κρατικές δαπάνες και οι φόροι

4 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Οι κρατικές δαπάνες και οι φόροι 4 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Οι κρατικές δαπάνες και οι φόροι Σκοπός Το κεφάλαιο αυτό επεκτείνει την ανάλυση του προσδιορισμού του εισοδήματος προσθέτοντας δύο σημαντικές μεταλητές, δηλ. τις κρατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Τα συστατικά της ζήτησης: δημόσια κατανάλωση Η δημόσια κατανάλωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 6: Ζήτηση χρήματος Αγορά Χρήματος. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 6: Ζήτηση χρήματος Αγορά Χρήματος. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Ενότητα 6: Ζήτηση χρήματος Αγορά Χρήματος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά).

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ζήτηση και Προσφορά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ανταγωνιστικές Αγορές: Είναιοιαγορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Στη διαδρομή της ιστορίας, το χρήμα έχει καταπιέσει τους ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

3 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Κατανάλωση και επένδυση

3 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Κατανάλωση και επένδυση 3 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Κατανάλωση και επένδυση Σκοπός Ο βασικός σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να αναλύσει τον μηχανισμό προσδιορισμού του εισοδήματος μιας απλής υποθετικής οικονομίας. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 1820 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

To Έλλειμμα του Προϋπολογισμού ως Δείκτης της Ασκούμενης Δημοσιονομικής Πολιτικής

To Έλλειμμα του Προϋπολογισμού ως Δείκτης της Ασκούμενης Δημοσιονομικής Πολιτικής To Έλλειμμα του Προϋπολογισμού ως Δείκτης της Ασκούμενης Δημοσιονομικής Πολιτικής (1) Το Έλλειμμα του Προϋπολογισμού (=G NT = G T + B) δεν αποτελεί απόμόνοτουκαλό δείκτη της ασκούμενης Δημοσιονομικής Πολιτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων.

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 07: Χρήμα Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Ενότητα 2: Η μέτρηση των Βασικών Μακροοικονομικών Αγαθών. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Μακροοικονομική. Ενότητα 2: Η μέτρηση των Βασικών Μακροοικονομικών Αγαθών. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Μακροοικονομική Ενότητα 2: Η μέτρηση των Βασικών Μακροοικονομικών Αγαθών Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Κεφάλαιο 9 Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Περίγραµµα κεφαλαίου ΗευθείαFE : Ισορροπία στην αγορά εργασίας Ηκαµπύλη IS : Ισορροπία στην αγορά αγαθών Ηκαµπύλη LM :

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3ο. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, GDP)

Μάθηµα 3ο. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, GDP) Μάθηµα 3ο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, GDP) Ορισµός Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) (Gross Domestic Product - GDP) είναι το σύνολο όλων των προϊόντων αγαθών και υπηρεσιών που παράγει µια οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Έστω ότι ένας καταθέτης μπορεί να αποταμιεύσει 100 ευρώ σε μια τράπεζα. Αν το ποσοστό των καταθέσεων που είναι υποχρεωμένες να κρατούν διαθέσιμο οι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (TEL)

ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (TEL) ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (TEL) 1. Κατά τους οικονομολόγους ποιο από τα παρακάτω είναι ένας παραγωγικός συντελεστής; I. Μια κοινή μετοχή μιας εταιρείας υπολογιστών. II. Ένα εταιρικό ομόλογο μιας πετρελαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 28. Προσδιορισμός τιμών

Κεφάλαιο 28. Προσδιορισμός τιμών Αιτίες και Κόστος Πληθωρισμού Κεφάλαιο 28 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Προσδιορισμός τιμών Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό

Διαβάστε περισσότερα