3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο"

Transcript

1 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο Η γνώση της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται ένα κεκλιµένο επίπεδο είναι απαραίτητη στις περισσότερες εφαρµογές και µελέτες των ηλιακών συστηµάτων. Επειδή οµως στους περισσότερους µετεωρολογικούς σταθµούς είναι διαθέσιµη συνήθως η ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο, θα πρέπει να δοθεί µέθοδος υπολογισµού της ακτινοβολίας στο κεκλιµένο επίπεδο σε ωριαία ή µηνιαία βάση. Στα παρακάτω κεφάλαια δίνεται η µεθοδολογία για τον υπολογισµό της ηλιακής ακτινοβολίας στο κεκλιµένο επίπεδο σε ωριαία και µηνιαία βάση. 3.1 ΩΡΙΑΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο Η ηλιακή ακτινοβολία που δέχεται ενα κεκλιµένο επίπεδο στην επιφάνεια του εδάφους αποτελείται απο τρείς συνιστώστες : την άµεση που προέρχεται απο τον ηλιακό δίσκο, τη διάχυτη που προέρχεται απο τον ουράνιο θόλο και την ανακλώµενη που προέρχεται απο το έδαφος της γύρω περιοχής (σχ. 3.1). Η άµεση ακτινοβολία που θα δεχθεί το επίπεδο εξαρτάται απο την γωνία πρόσπτωσης των ηλιακών ακτίνων. Η διάχυτη και ανακλώµενη ακτινοβολία που δέχεται το κεκλιµένο επίπεδο δεν εξαρτώνται απο τον προσανατολισµό του επιπέδου και ούτε προέρχονται απ' ολο τον ουράνιο θόλο ή το έδαφος της γύρω περιοχής. Ετσι η διάχυτη ακτινοβολία που δέχεται το κεκλιµένο επίπεδο θα προέρχεται µόνο απο το τµήµα του ουρανού που " βλέπει " το επίπεδο. Επειτα απ' αυτά για τον υπολογισµό της ηλιακής ακτινοβολίας στο κεκλιµένο επίπεδο θα πρέπει να ληθφεί υπ' οψη για κάθε µία απο τις συνιστώσες και ενας διορθωτικός συντελεστής. Ο διορθωτικός συντελεστής για την άµεση ηλιακή ακτινοβολία ( R b ), είναι ο λόγος της άµεσης ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει στο κεκλιµένο επίπεδο ( Ι b,t ), προς αυτήν στο οριζόντιο επίπεδο (Ι b ). Αν θεωρήσουµε το σχήµα 3.2 µε απλή τριγωνοµετρία έχουµε : R b I bt, bn, = = = (3.1) I b I I b, n συνθ συνθ Ζ συνθ συνθ Ζ αντικαθιστώντας στην εξίσωση αυτή το συνθ Ζ µε την εξίσωση 2.8, προκύπτει η παρακάτω σχέση : 1

2 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 2 R b συνθ = συνφσυνδσυνω + ηµφηµδ (3.2) Απ' την εξίσωση αυτή γίνεται φανερό οτι για ενα συγκεκριµένο τόπο η τιµή του R b µεταβάλεται κατά την διάρκεια της ηµέρας και του έτους. Ο υπολογισµός της συνιστώσας για την διάχυτη ακτινοβολία βασίζεται στην υπόθεση οτι η διάχυτη είναι ισοτροπική, δηλαδή είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένη απ' τον ουράνιο θόλο. Ο διορθωτικός συντελεστής για την διάχυτη ακτινοβολία (R d ) είναι ο λόγος της διάχυτης ακτινοβολίας που προσπίπτει στο κεκλιµένο επίπεδο ( Ι d,t ) προς αυτήν στο οριζόντιο ( Ι d ). Απ' ολόκληρη την διάχυτη ακτινοβολία που προέρχεται απ' τον ουράνιο θόλο, ενα µόνο ποσοστό δέχεται το κεκλιµένο επίπεδο. Το ποσοστό αυτό είναι ο λόγος του τµήµατος του ουράνιου θόλου που "βλέπει " το κεκλιµένο, προς ολόκληρη την ηµισφαιρική επιφάνεια του ουράνιου θόλου. Για ενα κεκλιµένο επίπεδο που δεν δέχεται σκίαση, µε κλίση β, στην επιφάνεια της γής, ο διορθωτικός αυτός συντελεστής είναι : R d IdT, 1+συνβ = = (3.3) I 2 d Ο διορθωτικός συντελεστής για την ανακλώµενη ακτινοβολία (R r ), είναι ο λόγος της ανακλώµενης ακτινοβολίας που προσπίπτει στο κεκλιµένο επίπεδο ( Ι r,t ), προς αυτήν στο οριζόντιο ( Ι r ). Η ανακλώµενη όµως στο οριζόντιο επίπεδο είναι το γινόµενο του συντελεστή ανάκλασης ρ του εδάφους της γύρω περιοχής επι την ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο Ι. Οπως και στην προηγούµενη περίπτωση ετσι και εδώ, αν υποθέσουµε οτι η ανακλώµενη είναι ισοτροπική, τότε για ενα κεκλιµένο επίπεδο µε κλίση β, στην επιφάνεια της γής ο διορθωτικός συντελεστής ειναι : R r IrT, 1 συνβ = = (3.4) I ρ 2 Επειτα απο τα παραπάνω η ολική ηλιακή ακτινοβολία στο κεκλιµένο επίπεδο Ι Τ, ειναι : 2

3 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 3 Ι Τ = Ι b R b + I d R d + ΙρR r (3.5) Αν ληθφούν υπ' οψη οι εξισώσεις 3.1, 3.3 και 3.4, τότε η εξίσωση 3.5 γράφεται : συνθ 1+ συνβ 1 συνβ IT = Ib + Id + Iρ (3.6) συνθ Ζ 2 2 Η εξίσωση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της ωριαίας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σ' ενα κεκλιµένο επίπεδο µε κλίση β, εφ οσον θεωρηθούν οτι οι γωνίες θ και θ Ζ, αντιστοιχούν στο µέσον της αναφερόµενης ώρας. Ο συντελεστής ανάκλασης ρ λαµβάνεται συνήθως.2 αλλά οταν η γύρω περιοχή είναι καλυµµένη µε χιόνι ο συντελεστής αυτός µπορεί να είναι πολύ υψηλός. ιάφορες τιµές του ρ δίνονται στον πίνακα 3.1 Πίνακας 3.1 Συντελεστής ανάκλασης για διάφορα είδη επιφανειών Είδος επιφάνειας Συντελεστής ανάκλασης Φρέσκο χιόνι.87 Ξηρή άµµος.18 Υγρή άµµος.9 άσος κωνοφόρων.5 Tσιµέντο νέο.33 Tσιµέντο παλιό.23 Αν ληφθεί υπ' οψη η εξίσωση 3.1 και διαιρεθούν και τα δυο µέλη της εξισώσεως 3.6 δια Ι, προκύπτει η παρακάτω σχέση : IT Id Id 1+ συνβ 1 συνβ = 1 Rb + + ρ I I I 2 2 (3.7) Ο λόγος Ι d /I δίνεται απο τις παρακάτω σχέσεις ανάλογα µε την τιµή του ωριαίου δείκτη αιθριότητας Κ. 3

4 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 4 = 1 -.9K για Κ.22 (α) Ι d /I = Κ Κ Κ Κ 4 για.22<κ<.8 (β) (3.8) =.165 για Κ >.8 (γ) Ωριαίος δείκτης αιθριότητας (Κ) καλείται ο λόγος της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο (Ι) προς την εκτός γήϊνης ατµόσφαιρας ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο (Ι ο ). Ο δείκτης αυτός µπορεί να θεωρηθεί οτι είναι ενα µέτρο της σχετικής διαπερατότητας της ατµόσφαιρας στην ηλιακή ακτινοβολία. I K = (3.9) I o Ο υπολογισµός της εκτός γήϊνης ατµόσφαιρας ωριαίας ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο (Ι ο ) µπορεί να γίνει προσεγγιστικά από την παρακάτω σχέση µε την προϋπόθεση ότι η ζενιθία γωνία θ Ζ, εχει θεωρηθεί στο µέσο της αντίστοιχης ώρας. I o = (3.1) Gonσυνθ Ζ Για να υπολογισθεί η Ι ο για χρονικό διάστηµα από ω 1 µέχρι ω 2 θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αµέσως προηγούµενη σχέση. ω n I ( 1 2) = Gonσυνθ dω Gc(1.33 συν ) o ω ω Ζ = + π 365 ω 1 πω ( ω ) συνφσυνδ ( ηµω2 ηµω1) ηµφηµδ (3.11) Επειδή στους περισσότερους µετεωρολογικούς σταθµούς είναι διαθέσιµη η ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο, η σχέση 3.6 είναι πολύ χρήσιµη διότι σε συνδυασµό µε την 3.7, µπορεί να υπολογισθεί η ολική ηλιακή 4

5 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 5 ακτινοβολία σε κεκλιµένο επίπεδο χωρίς την ανάγκη της διάχυτης ακτινοβολίας. Παράδειγµα 3.1 Να υπολογισθεί η ωριαία ολική ηλιακή ακτινοβολία καθώς και η άµεση, διάχυτη και ανακλώµενη, που θα δεχθεί µία κεκλιµένη επιφάνεια 35 ο, νότιου προσανατολισµού στη περιοχή των Ιωαννίνων ( φ = 39 ο 42 ) για το χρονικό διάστηµα από 1 οο - 11 οο ηλιακού χρόνου, στις 3 Απριλίου. Η ωριαία ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο να θεωρηθεί ότι είναι 52 Wh/m 2 και ότι η διάχυτη είναι ισοτροπική και ο συντελεστής ανάκλασης ρ =.2. Λύση Η ηλιακή απόκλιση για την ηµέρα αυτή ( n = 93) υπολογίζεται από τη σχέση 2.2 : δ = ηµ (36 ) = Η ωριαία γωνία του ήλιου (ω) µπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική, αν υπολογισθεί για το µεσοδιάστηµα της ώρας αυτής. Αρα ω = ο. Με γνωστές τις τιµές των δ, ω και φ µπορεί να υπολογισθεί τώρα από την εξίσωση 2.8 η ζενιθία γωνία του ήλιου : συνθ Ζ = ηµ 4.81 ηµ συν 4.81 συν 39.7 συν ( 22.5) = 4.37 Από την σχέση 3.1 υπολογίζεται η εκτός γήϊνης ατµόσφαιρας ωριαία ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο (Ι ο ) αφού προηγουµένως υπολογισθεί η G on από την σχέση 1.3. Οπότε : Ι ο = *συν4.37 = kw/m 2 Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι η Ι ο θα µπορούσε να υπολογισθεί και από την σχέση 3.11 για χρονικό διάστηµα µίας ώρας από ω 1 (1 οο ) µέχρι ω 2 (11 οο ). Για λόγους σύγκρισης έγινε αυτός ο υπολογισµός και βρέθηκε Ι ο = kwh/ m 2. Υποθέτοντας τώρα ότι η ακτινοβολία αυτή είναι σταθερή για το ζητούµενο χρονικό διάστηµα της µιάς ώρας και χρησιµοποιώντας τη σχέση 3.9 υπολογίζεται ο Κ. 52 K = =

6 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 6 Αντικαθιστώντας την τιµή του Κ στην εξίσωση 3.8(β) υπολογίζεται ο λόγος Ι d /I =.66. Οπότε : I d =.66*52 = Wh/ m 2 I b =.34*52 = Wh/ m 2 Τώρα απαιτείται να υπολογισθεί η γωνία πρόσπτωσης θ. Γνωστής της ζενιθίας γωνίας του ήλιου, το ύψος του ήλιου θα είναι σύµφωνα µε τη σχέση 2.1: h = = ο Το αζιµούθιο του ήλιου ( α), υπολογίζεται από την εξίσωση 2.17 : συν 4.81 ηµ ( 22.5) ηµα = = 36.7 συν εδοµένου ότι το γ = η εξίσωση 2.18 δίνει : συνθ = συν 35 συν ηµ 35 ηµ 4.37 συν ( 36.7) = Όταν αντικατασταθούν όλα τα γνωστά πλέον µεγέθη στην εξίσωση 3.6, υπολογίζεται η Ι Τ : συν συν 35 1 συν 35 Ι Τ = συν Ι = = Wh / m Τ Εποµένως η ολική ηλιακή ακτινοβολία στην κεκλιµένη επιφάνεια είναι Wh/ m 2 ενώ η άµεση, διάχυτη και ανακλώµενη είναι αντίστοιχα Wh/ m 2, Wh/ m 2 και 9.4 Wh/ m ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επειδή στην εξίσωση 3.6 ο δεύτερος και τρίτος όρος είναι ανεξάρτητοι απ' την γωνία πρόσπτωσης, η εξίσωση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της ηµερήσιας ηλιακής ακτινοβολίας στο κεκλιµένο επίπεδο Η Τ, αρκεί στον πρώτο όρο να χρησιµοποιηθεί ενας διορθωτικός συντελεστής R b και οι ακτινοβολίες να θεωρηθούν ηµερήσιες. Ετσι η εξίσωση θα γίνει : 2 6

7 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ συνβ 1 συνβ T = brb + Rd + ρ 2 2 (3.12) Ο συντελεστής R b είναι ο λόγος της ηµερήσιας άµεσης ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει στο κεκλιµένο επίπεδο bt, προς αυτήν στο οριζόντιο b. Για το βόρειο ηµισφαίριο και για επιφάνειες νότιου προσανατολισµού ( γ = ) ο συντελεστής αυτός µπορεί να υπολογισθεί από την σχέση 3.2 µε ολοκλήρωση, ' ' από την ωριαία γωνία ανατολής ω r µέχρι την ωριαία γωνία δύσης ω του ήλιου για το κεκλιµένο επίπεδο και από την ωριαία γωνία ανατολής ω r µέχρι την ωριαία γωνία δύσης ω του ήλιου για το οριζόντιο επίπεδο : R b = ω ω ω ω ' ' r r συνθ dω συνθ dω Ζ (3.13) ' εδοµένου ότι ω r = - ενιαίο συµβολισµό ' ω και ω r = - ' ω και ω οι γωνίες αυτές µπορούν να έχουν ω, οπότε προκύπτει : R b συν ( φ β ) συνδηµω + ( π /18) ω ηµ ( φ β ) ηµδ = συνφσυνδηµω + ( π /18) ω ηµφηµδ (3.14) οπου : ω' είναι η ωριαία γωνία της δύσης του ηλίου για κεκλιµένη επιφάνεια και έχει την µικρότερη τιµή απ' τις τιµές που παίρνουν τα δύο µεγέθη που βρίσκονται µέσα στην αγκύλη της παρακάτω εξίσωσης. = min {, ( ( ) )} (3.15) ω ω τοξσυν εφ φ β εφδ Για τις ηλιακές εφαρµογές, σε αρκετές περιπτώσεις, είναι απαραίτητος ο υπολογισµός της µηνιαίας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιµένο επίπεδο. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να χρησιµοποιηθεί µία εξίσωση παρόµοια µε την 3.12, αρκεί βέβαια ο συντελεστής R b, να υπολογισθεί για την χαρακτηριστική ηµέρα του αντίστοιχου µήνα. Ετσι η µέση µηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία στο κεκλιµένο επίπεδο µπορεί να δοθεί απο την παρακάτω σχέση : 7

8 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ συνβ 1 συνβ T = brb + d + ρ 2 2 (3.16) Αν ορισθεί ο συντελεστής R οτι είναι ο λόγος της µέσης ολικής ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει στο κεκλιµένο επίπεδο T προς αυτήν στο οριζόντιο τότε : Η =Η R (3.17) Τ Απ' την σχέση αυτή είναι πολύ απλό να υπολογισθεί η µηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία στο κεκλιµένο επίπεδο για µία περιοχή αρκεί να είναι γνωστές οι τιµές των και R για τον αντίστοιχο µήνα. Στους πίνακες δίνονται για αρκετές πόλεις της Ελλάδας οι µηνιαίες τιµές της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο καθώς και οι µηνιαίες τιµές του R για διάφορες γωνίες κλίσης. Παρόµοια µε την σχέση 3.7, η εξίσωση 3.16 µπορεί να µετασχηµατισθεί στην παρακάτω σχέση : T d d 1+ συνβ 1 συνβ = 1 Rb + + ρ 2 2 (3.18) d ιάφορες σχέσεις για το λόγο εχουν προταθεί απο αρκετούς ερευνητές. Κατα τους Liu and Jordan ο λόγος αυτός υπολογίζεται απ' την παρακάτω σχέση : d K 5.531K 3.18 = + K (3.19) Για τον Ελληνικό χώρο εχει προταθεί από τους Λάλα. et al. το παρακάτω πολυώνυµο που δίνει καλύτερα αποτελέσµατα απο την προηγούµενη σχέση. d K = + K (3.2) 2 Ο δείκτης αιθριότητας K στη σχέση αυτή είναι ο λόγος της µέσης ηµερήσιας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο για κάθε µήνα ( ) προς 8

9 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 9 την εκτός γήϊνης ατµόσφαιρας µέση ηµερήσια ακτινοβολία ( µήνα. o ), για κάθε K = (3.21) o Η εκτός γήϊνης ατµόσφαιρας µέση ηµερήσια ηλιακή ακτινοβολία o µπορεί να υπολογισθεί µε ολοκλήρωση της G ο στο χρονικό διάστηµα απο την ωριαία γωνία ανατολής (ω r ) µέχρι την ωριαία γωνία της δύσης του ήλιου (ω ). ω = Gon συνθ dω o (3.22) Ζ ω r Aν η ηλιακή σταθερά είναι σε W/m 2 και ληφθούν υπ' όψη οι εξισώσεις 1.3 και 2.8 τότε η o θα προκύψει σε J/ m 2 απο την παρακάτω σχέση : Gc 36n πω Η ο = 1+.33συν συνφσυνδηµω + ηµφηµδ π (3.23) Η εκτός γήϊνης ατµόσφαιρας ηµερήσια ηλιακή ακτινοβολία o µπορεί να υπολογισθεί από την σχέση 3.23 για γεωγραφικά πλάτη που κυµαίνονται από 6 ο µέχρι 6 ο. Παράδειγµα 3.2 Να υπολογισθεί η µέση µηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία που θα δεχθεί µία κεκλιµένη επιφάνεια νότιου προσανατολισµού, µε κλίση 4 ο, στη περιοχή της Νάξου ( φ = 37 ο 6 ). Η διάχυτη ακτινοβολία να θεωρηθεί ισοτροπική και ο συντελεστής ανάκλασης της γύρω περιοχής.2. Οι τιµές της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο για κάθε µήνα φαίνονται στον πίνακα 3.2. Λύση Αρχικά θα υπολογισθεί αναλυτικά η µέση µηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία στην κεκλιµένη επιφάνεια ( ) για τον Ιανουάριο και στη συνέχεια µε T 9

10 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 1 παρόµοιο τρόπο µπορούν να υπολογισθούν οι αντίστοιχες τιµές της T για τους άλλους µήνες. Υπολογίζεται η ηλιακή απόκλιση δ για τον Ιανουάριο, θεωρώντας την χαρακτηριστική του ηµέρα από τον πίνακα 2.1. Ετσι για n = 17 η εξίσωση 2.2 δίνει : δ = ηµ (36 ) = Η ωριαία γωνία δύσης του ηλίου ω από την εξίσωση 2.13 είναι : ω = τοξσυν ( εφ37.1 εφ( 2.92) = 73.2 Με γνωστές τις τιµές δ και ω καθορίζεται η εκτός γήϊνης ατµόσφαιρας µέση µηνιαία ακτινοβολία από τη σχέση 3.23 οπότε : o o = kwh/m 2 Στη συνέχεια υπολογίζεται ο δείκτης αιθριότητας K από την εξίσωση Κ= = Με γνωστή την τιµή του K υπολογίζεται ο λόγος d από την εξίσωση 3.2 d (.35).62 = + = Η ωριαία γωνία δύσης του ήλιου ω' σε κεκλιµένο επίπεδο δίνεται από τη σχέση 3.15 και είναι : ' ω = min{73.2, τοξσυν ( εφ (37.1 4) εφ( 2.92))} = min(73.2,91.1 ) Οπότε ο συντελεστής R b υπολογίζεται από τη σχέση 3.14 και είναι : Rb συν (37.1 4) συν ( 2.92) ηµ (3.14 /18) 73.2 ηµ (37.1 4) ηµ ( 2.92) = = 2.9 συν 37.1 συν ( 2.92) ηµ (3.14 /18) 73.2 ηµ 37.1 ηµ ( 2.92) Χρησιµοποιώντας τις παραπάνω τιµές η εξίσωση 3.18 δίνει την µέση µηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία για τον Ιανουάριο. T T = kwh/m 2 1

11 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 11 Τα αποτελέσµατα για ολους τους µήνες παρουσιάζονται στον πίνακα 3.2 Πίνακας 3.2 Μήνας Η Η ο Η d / R b Η Τ kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 Ιαν Φεβ Μαρτ Απρ Μάϊος Ιούν Ιούλ Αυγ Σεπτ Οκτ Νοε εκ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο Για τις περισσότερες περιοχές δεν υπάρχουν µετρήσεις της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο και εποµένως θα πρέπει να δοθεί µέθοδος υπολογισµού της, δεδοµένου οτι είναι βασικό µέγεθος για την διαστασιολόγηση των ηλιακών εγκαταστάσεων. Αρκετοί ερευνητές εχουν προτείνει διάφορες µεθόδους οι οποίες απαιτούν την γνώση ωρισµένων κλιµατικών στοιχείων. Ενα στοιχείο που µετρείται στους περισσότερους µετεωρολογικούς σταθµούς είναι οι ώρες ηλιοφάνειας. Ετσι ενας απ' τους ερευνητές [ Angtrom] εχει προτείνει µια γραµµική συσχέτιση µεταξύ του λόγου της µέσης ηµερήσιας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο ( ) προς την µέση ηµερήσια ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο 11

12 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 12 επίπεδο για καθαρό ουρανό ( c ) και του λόγου της πραγµατικής ηµερήσιας ηλιοφάνειας (n) προς την αντίστοιχη θεωρητική (N). n = + c a b N (3.24) Οι συντελεστές α, b εξαρτώνται απο την περιοχή και µπορούν να προσδιοριστούν µε τη µέθοδο της προσαρµογής. Τυπικές τιµές του α κυµαίνονται απο.14 µέχρι.54, ενώ του b απο.18 µέχρι.73. Επειδή η c µεταβάλλεται απο περιοχή σε περιοχή και απο εποχή σε εποχή και κατά συνέπεια είναι δύσκολος ο υπολογισµός της, εχει προταθεί [ Page] η αντικατάστασή της µε την εκτός γήϊνης ατµόσφαιρας ηλιακή ακτινοβολία Η ο, για την αναφερόµενη περιοχή, η οποία µπορεί να υπολογισθεί µε ακρίβεια. Οπότε : n = + o a b N (3.25) Για τον υπολογισµό της o µπορεί να χρησιµοποιηθεί η εξίσωση 3.23 για την χαρακτηριστική ηµέρα του κάθε µήνα. Επίσης ο αριθµός Ν µπορεί να υπολογισθεί απο την εξίσωση Παράδειγµα 3.3 Για την περιοχή της Σητείας ( φ = 35 ο 12 ) να υπολογισθεί η µέση ηµερήσια ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο ( ) για τον Σεπτέµβριο. Η πραγµατική µέση ηµερήσια ηλιοφάνεια για τον Σεπτέµβριο είναι 9.42 h και οι συντελεστές α =.2 και b =.51. Λύση Υπολογίζεται η o θεωρώντας τη χαρακτηριστική ηµέρα του Σεπτεµβρίου ( n = 258) από τον πίνακα 2.1. Ετσι από την σχέση 3.23 προκύπτει : o = 8.82 kwh/m 2 12

13 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 13 Στη συνέχεια υπολογίζεται από τη σχέση 2.13 η ωριαία γωνία δύσης του ηλίου. Οπότε : ω = τοξσυν ( εφ35.2 εφ(2.217) = Η θεωρητική διάρκεια ηλιοφάνειας υπολογίζεται από την σχέση N = = h Mε αντικατάσταση των αντίστοιχων τιµών στην εξίσωση 3.25 προκύπτει : 9.42 = = 5.23 k / Wh m ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΣ Η ηλιακή ακτινοβολία που θα δεχθεί µία επιφάνεια, εξαρτάται, εκτος των άλλων, από την κλίση και τον προσανατολισµό της. Για µια επιφάνεια σε ένα συγκεκριµένο τόπο η αύξηση της κλίσης της εχει σαν αποτέλεσµα να δέχεται περισσότερη ακτινοβολία τον χειµώνα από το καλοκαίρι. Ετσι για ηλιακές εφαρµογές που απαιτείται να γίνει χρήση της ενέργειας από τους ηλιακούς συλλέκτες το χειµώνα, η κλίση τους πρέπει να είναι µεγάλη ενώ όταν οι συλλέκτες χρησιµοποιούνται το καλοκαίρι η κλίση τους θα πρέπει να είναι µικρή. Ενας εµπειρικός κανόνας που ισχύει για την κλίση των συλλεκτών είναι ότι θα πρέπει η κλίση αυτή για το χειµώνα να είναι από 1 ο µέχρι 15 ο µεγαλύτερη από το γεωγραφικό πλάτος του τόπου, ενώ για το καλοκαίρι από 1 ο µέχρι 15 ο µικρότερη από το γεωγραφικό πλάτος του τόπου και για όλο το χρόνο ίση µε το γεωγραφικό πλάτος του τόπου. 13

14 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 14 Σχήµα 3.3 Επίδραση της κλίσης στην µέση ηµερήσια ηλιακή ακτινοβολία ανα µήνα, που δέχεται επιφάνεια νότιου προσανατολισµού(γ = ) για φ = 38 ο. Στο σχήµα 3.3 παρουσιάζεται η µέση ηµερήσια ηλιακή ακτινοβολία ανά µήνα, που θα δεχθεί µία επιφάνεια νότιου προσανατολισµού για διάφορες γωνίες κλίσεις. Οι τιµές αυτές αναφέρονται για βόρειο γεωγραφικό πλάτος 38 ο, ρ =.2 και είναι προσεγγιστικές. Παρ όλα αυτά όµως δίνουν µία πλήρη είκόνα της επίδρασης που έχει η κλίση στην ηλιακή ακτινοβολία που θα δεχθεί η επιφάνεια. Απ το σχήµα αυτό επιβεβαιώνεται ο εµπειρικός κανόνας που αναφέρθηκε προηγουµένως. Επίσης από το σχήµα αυτό παρατηρούµε ότι ακόµα και στην ιδανική περίπτωση ενός επίπεδου ηλιακού συλλέκτη µε θερµική απόδοση 1 %, τοποθετηµένου µε την καλύτερη κλίση και για την ευνοϊκότερη εποχή η ηµερήσια χρήσιµη θερµική ενέργεια δεν µπορεί να είναι περισσότερη από 7 kwh/m 2. Ένα άλλο µέγεθος από το οποίο εξαρτάται η ηλιακή ακτινοβολία που θα δεχθεί µία επιφάνεια, είναι ο προσανατολισµός της. Θεωρώντας ότι η ηλιακή ακτινοβολία είναι συµµετρική ως προς το ηλιακό µεσηµέρι, τότε ο καλύτερος προσανατολισµός για ένα επίπεδο ηλιακό συλλέκτη είναι ο νότιος (γ = ). Αποκλίσεις κατά 1 ο µέχρι 2 ο ανατολικά ή δυτικά του νότου εχουν µικρή επίδραση στην ετήσια συλλεγόµενη ηλιακή ενέργεια. Ο προσανατολισµός σ ένα επίπεδο ηλιακό συλλέκτη θα έχει επίδραση και στο χρόνο που θα δεχθεί 14

15 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 15 την ηλιακή ακτινοβολία. Ετσι ένας συλλέκτης τοποθετηµένος νοτιοανατολικά, θα δεχθεί το µεγαλύτερο ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας τις πρωϊνές ώρες. Σχήµα 3.4 Μέση ηµερήσια ηλιακή ακτινοβολία ανα µήνα, που δέχεται οριζόντια επιφάνεια και τέσσερις κάθετες επιφάνειες διαφορετικού προσανατολισµού για φ = 38 ο. Στο σχήµα 3.4 παρουσιάζεται η µέση ηµερήσια ολική ηλιακή ακτινοβολία ανα µήνα, που δέχεται οριζόντια επιφάνεια και τέσσερις κάθετες επιφάνειες, µε προσανατολισµό νότιο, ανατολικό, βόρειο και δυτικό. Ένα χαρακτηριστικό που παρουσιάζει το σχήµα αυτό είναι ότι ολες οι καµπύλες εκτός εκείνης της νότιας επιφάνειας εχουν ένα µέγιστο που αντιστοιχεί στο θερινό ηλιοστάσιο, ενώ της νότιας έχει δυο µέγιστα που αντιστοιχούν στην εαρινή και την φθινοπωρινή ισηµερία. Επίσης από το διάγραµµα παρατηρείται ότι τους χειµερινούς µήνες η νότια επιφάνεια θα δεχθεί τα µεγαλύτερα ποσά ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ τους καλοκαιρινούς µήνες η οριζόντια επιφάνεια υπερτερεί όλων. Οι µεγάλες τιµές του ύψους του ήλιου κατά την θερινή περίοδο δικαιολογούν τη µορφή της καµπύλης που αναφέρεται στην οριζόντια επιφάνεια ενώ ο συνδυασµός του µικρού ύψους του ήλιου µε την µεγάλη διάρκεια του ηµερήσιου τόξου του, δίνουν τα δύο µέγιστα στις ισηµερίες. Επίσης το πολύ µικρό ύψος του ήλιου σε συνδυασµό µε το µικρό ηµερήσιο τόξο του, εχουν 15

16 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 16 σαν αποτέλεσµα η νότια επιφάνεια να υπερτερεί εναντι όλων των άλλων κατά την χειµερινή περίοδο. Ο εµπειρικός κανόνας που αναφέρθηκε παραπάνω για την κλίση των ηλιακών συλλεκτών, δίνει ικανοποιητικά αποτελέσµατα όταν εφαρµοσθεί σε µικρές ηλιακές εγκαταστάσεις. Στην περίπτωση όµως µεγάλων ηλιακών εγκαταστάσεων ακόµα και µία µικρή µεταβολή στην κλίση αντιστοιχεί σε µεγάλα ποσά θερµότητας. Επίσης στα φωτοβολταϊκά συστήµατα που το κόστος των φωτοβολταϊκών πλαισίων είναι υψηλό, θα πρέπει να µελετηθεί η βέλτιστη κλίση τους για την συγκεκριµένη εφαρµογή. Ετσι αν οι ηλιακοί συλλέκτες χρησιµοποιηθούν για θέρµανση χώρων, τότε θα πρέπει η βέλτιστη κλίση τους να είναι για την χειµερινή περίοδο, ενώ όταν χρησιµοποιηθούν για δροσισµό π.χ. µέσω µιας ψυκτικής συσκευής απορρόφησης, τότε θα πρέπει η κλίση τους να είναι η βέλτιστη για την καλοκαιρινή περίοδο. Παρακάτω θα δοθεί µια µέθοδος για τον υπολογισµό της βέλτιστης κλίσης ηλιακών συλλεκτών για µία προκαθορισµένη χρονική περίοδο µέσα στο έτος µε µοναδικό κριτήριο η ηλιακή ακτινοβολία που θα δεχθούν οι ηλιακοί συλλέκτες στη περίοδο αυτή να είναι η µέγιστη. Εστω ότι απαιτείται ο υπολογισµός της βέλτιστης κλίσης για ηλιακούς συλλέκτες µε νότιο προσανατολισµό και για χρονικό διάστηµα ενός µηνός, στη διάρκεια του οποίου η ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο είναι. Σύµφωνα µε την σχέση 3.17 για µέγιστη T θα πρέπει : dr dβ = (3.26) Οπότε από τη σχέση αυτή και την εξίσωση 3.18 προκύπτει : d dr 1 d 1 1 b + ( ηµβ ) + ρηµβ = (3.27) d β 2 2 Επίσης λόγω της σχέσης 3.14 : dω dω συνδ ηµ ( φ β ) ηµω συν ( φ β ) συνω ηµδ ηµ ( φ β ) ω + + συν ( φ β ) dr dβ dβ b = dβ συνφσυνδηµω + ωηµφηµδ (3.28) 16

17 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 17 Επειδή η ω παρουσιάζει µία ασυνέχεια ως προς τη γωνία β, σύµφωνα µε τη dω σχέση 3.15, θα πρέπει = όταν ω έχει την τιµή της ω. Αν είναι d β γνωστός ο λόγος d θα µπορεί να αντικατασταθεί στην εξίσωση 3.27, διαφορετικά θα πρέπει να υπολογισθεί από την εξίσωση 3.2. Η λύση των παραπάνω εξισώσεων θα δώσει την βέλτιστη κλίση για το ζητούµενο χρονικό διάστηµα. Η χρήση υπολογιστή θα διευκολύνει αρκετά την λύση των παραπάνω εξισώσεων λόγω των πολλών πράξεων που παρουσιάζονται να έχουν. Παράδειγµα 3.4 Να υπολογισθεί η βέλτιστη κλίση που θα πρέπει να τοποθετηθούν επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες για τον Ιανουάριο στην περιοχή της Λήµνου (φ = 39 ο 55 ). Η ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο για τον Ιανουάριο στη περιοχή αυτή να θεωρηθεί 41 kwh/m 2 και ο συντελεστής ανάκλασης 2%. Λύση d Σύµφωνα µε την εξίσωση 3.27 θα πρέπει να υπολογισθεί ο λόγος, στη συνέχεια να λυθεί η εξίσωση αυτή προκειµένου να βρεθεί η βέλτιστη γωνία d κλίσης (β). Ο υπολογισµός του λόγου θα γίνει µε παρόµοιο τρόπο όπως στο παράδειγµα 3.2. Για τη χαρακτηριστική ηµέρα του Ιανουαρίου ( n = 17) η εξίσωση 2.2 δίνει : δ = ηµ (36 ) = Η ωριαία γωνία δύσης του ηλίου ω από την εξίσωση 2.13 είναι : ω = τοξσυν( εφ39.92 εφ( 2.92) = Με γνωστές τις τιµές δ και ω καθορίζεται η εκτός γήϊνης ατµόσφαιρας µηνιαία ακτινοβολία o από τη σχέση 3.23 και στη συνέχεια υπολογίζεται ο δείκτης αιθριότητας K από την εξίσωση Ετσι µε γνωστή την τιµή του 17

18 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 18 δείκτη αιθριότητας (K =.31) υπολογίζεται ο λόγος 3.2 d από την εξίσωση d (.31).69 = + = dω Επειδή η ω' παρουσιάζεται να έχει την τιµή της ω, τότε = και η λύση d β της εξισώσεως 3.27 δίνει : β = ο 18

4. Ηλιακή Ακτινοβολία σε κεκλιμένο επίπεδο

4. Ηλιακή Ακτινοβολία σε κεκλιμένο επίπεδο 4. Ηλιακή Ακτινοβολία σε κεκλιμένο επίπεδο Πέτρος Αξαόπουλος ΤΕΙ Αθηνών, Ελλάς Μαθησιακά αποτελέσματα Μετά την ανάγνση του παρόντος κεφαλαίου, ο αναγνώστης θα μπορεί να : Προσδιορίσει την άμεση, διάχυτη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Ενότητα 3 (β): Μη Συμβατικές Πηγές Ενέργειας Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος (Γραφείο 208) Τηλ.: 24610 56690,

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακήΓεωµετρία Γιάννης Κατσίγιαννης ΗηλιακήενέργειαστηΓη Φασµατικήκατανοµήτηςηλιακής ακτινοβολίας ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιο ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιοµπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες συνιστώσες: Περιφορά

Διαβάστε περισσότερα

συν[ ν Από τους υπολογισμούς για κάθε χαρακτηριστική ημέρα του χρόνου προκύπτει ότι η ένταση της ηλιακής ενέργειας στη γη μεταβάλλεται κατά ± 3,5%.

συν[ ν Από τους υπολογισμούς για κάθε χαρακτηριστική ημέρα του χρόνου προκύπτει ότι η ένταση της ηλιακής ενέργειας στη γη μεταβάλλεται κατά ± 3,5%. 1. ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το θεωρητικό δυναμικό, δηλαδή το ανώτατο φυσικό όριο της ηλιακής ενέργειας που φθάνει στη γή ανέρχεται σε 7.500 Gtoe ετησίως και αντιστοιχεί 75.000 % του παγκόσμιου ενεργειακού ισοζυγίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακήενέργεια. Ηλιακή γεωµετρία. Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης

Ηλιακήενέργεια. Ηλιακή γεωµετρία. Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Ηλιακήενέργεια Ηλιακή γεωµετρία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Ηλιακήγεωµετρία Ηλιακήγεωµετρία Η Ηλιακή Γεωµετρία αναφέρεται στη µελέτη της θέσης του ήλιου σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας

Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας Ενότητα 3 η : Ηλιακή Ενέργεια Αναπλ. Καθηγητής: Γεώργιος Μαρνέλλος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 2: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Ο Ήλιος ως πηγή ενέργειας Κατανομή ενέργειας στη γη Ηλιακό φάσμα και ηλιακή σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 6: Ηλιακή Ακτινοβολία Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» Φώτης

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός της Ηλιοφάνειας. Εργαστήριο 6

Προσδιορισµός της Ηλιοφάνειας. Εργαστήριο 6 Προσδιορισµός της Ηλιοφάνειας Εργαστήριο 6 Ηλιοφάνεια Πραγµατική ηλιοφάνεια είναι το χρονικό διάστηµα στη διάρκεια της ηµέρας κατά το οποίο ο ήλιος δεν καλύπτεται από σύννεφα. Θεωρητική ηλιοφάνεια ο χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Να το πάρει το ποτάµι;

Να το πάρει το ποτάµι; Να το πάρει το ποτάµι; Είναι η σκιά ενός σώµατος που το φωτίζει ο Ήλιος. Όπως η σκιά του γνώµονα ενός ηλιακού ρολογιού που µε το αργό πέρασµά της πάνω απ τα σηµάδια των ωρών και µε το ύφος µιας άλλης εποχής

Διαβάστε περισσότερα

?

? ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ? KWh/(m 2. έτος) Η ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ m2κτιριου = ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ + ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ + ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ m2κτιριου KWh/(m 2. έτος) Η ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Ηλιακή γεωμετρία και ακτινοβολία Εισαγωγή

Κεφάλαιο 5: Ηλιακή γεωμετρία και ακτινοβολία Εισαγωγή Κεφάλαιο 5: 5.1. Εισαγωγή Η ηλιακή γεωμετρία περιγράφει τη σχετική κίνηση γης και ήλιου και αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που υπεισέρχεται στον ενεργειακό ισολογισμό κτηρίων. Ανάλογα με τη γεωμετρία

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστήριο σε Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων»

«Εργαστήριο σε Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων» Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ήπιων µορφών ενέργειας

Εργαστήριο ήπιων µορφών ενέργειας Εργαστήριο ήπιων µορφών ενέργειας Ενότητα: Υπολογισµοί ηλιακής ακτινοβολίας Ταουσανίδης Νίκος Τµήµα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εκτίµηση εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε λεκάνη απορροής µε χρήσησγπ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εκτίµηση εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε λεκάνη απορροής µε χρήσησγπ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εκτίµηση εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε λεκάνη απορροής µε χρήσησγπ Νίκος Μαµάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 26 Solar elevation Παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο

15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο 15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο 1.- Από τα πρώτα σχολικά µας χρόνια µαθαίνουµε για το πλανητικό µας σύστηµα. Α) Ποιος είναι ο πρώτος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Γ. ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ, Μ. ΛΑΤΟΣ, Ι. ΜΕΘΥΜΑΚΗ, Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρησιακή Αστροφυσική Μέρος Α. Κεφάλαιο 1: Συστήματα συντεταγμένων Μάθημα 1

Παρατηρησιακή Αστροφυσική Μέρος Α. Κεφάλαιο 1: Συστήματα συντεταγμένων Μάθημα 1 Παρατηρησιακή Αστροφυσική Μέρος Α Κεφάλαιο 1: Συστήματα συντεταγμένων Μάθημα 1 Σύστημα γήινων συντεταγμένων Γήινος μεσημβρινός του τόπου Ο Μεσημβρινός του Greenwich (πρώτος κάθετος) Γεωγραφικό μήκος 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΘ, Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Σηµειώσεις, Γ. Τσιλιγκιρίδη

ΑΠΘ, Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Σηµειώσεις, Γ. Τσιλιγκιρίδη 2. ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.1. Ο ΗΛΙΟΣ Οι θερµοπυρηνικές αντιδράσεις που γίνονται στον Ήλιο εκλύουν ενέργεια µε την µορφή ισχυρότατης ακτινοβολίας. Η ακτινοβολούµενη ενέργεια του Ήλιου προέρχεται από τη µετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 3 ο : Εξάτμιση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολτακού Συστήματος

Οικονομοτεχνική Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολτακού Συστήματος Οικονομοτεχνική Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολτακού Συστήματος Υλοποιώντας έναν από τους στόχους του εγκεκριμένου από το Ι.Κ.Υ. ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, 2015-2016 με θέμα: «Αυτόνομα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Ο Γνώμονας, ένα απλό αστρονομικό όργανο και οι χρήσεις του στην εκπαίδευση Σοφία Γκοτζαμάνη και Σταύρος Αυγολύπης Ο Γνώμονας Ο Γνώμονας είναι το πιο απλό αστρονομικό όργανο και το πρώτο που χρησιμοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας των 100kW ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας των 100kW ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας των 100kW ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Υπό των φοιτητών: Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χηµείας Βιοκλιµατική αρχιτεκτονική

Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χηµείας Βιοκλιµατική αρχιτεκτονική Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χηµείας Βιοκλιµατική αρχιτεκτονική Νίκος Μαµάσης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2014 Εισαγωγή Bιοκλιµατική αρχιτεκτονική είναι ο σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Εξατµισοδιαπνοή ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Εξατµισοδιαπνοή ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εξατµισοδιαπνοή Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 211 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εξατµισοδιαπνοή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ Η βροχή αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες μετεωρολογικές παραμέτρους. Είναι η πιο κοινή μορφή υετού και αποτελείται από σταγόνες που βρίσκονται σε υγρή κατάσταση. 1. Βροχομετρικές παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4.1 Εισαγωγή. Η πλέον διαδεδοµένη συσκευή εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης. Στην ουσία είναι ένας εναλλάκτης θερµότητας ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρησιακή Αστροφυσική Μέρος Α. Κεφάλαιο 1: Συστήματα συντεταγμένων Μάθημα 2

Παρατηρησιακή Αστροφυσική Μέρος Α. Κεφάλαιο 1: Συστήματα συντεταγμένων Μάθημα 2 Παρατηρησιακή Αστροφυσική Μέρος Α Κεφάλαιο 1: Συστήματα συντεταγμένων Μάθημα 2 Ανατολή-δύση αστέρων Από την σχέση αυτή προκύπτουν δυο τιμές για την ωριαία γωνία Η Δ για την οποία ο αστέρας βρίσκεται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων

Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων Ενότητα Διάλεξης: 4.1 Εισηγητής: Γ. Βισκαδούρος Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Συστήματα αστρονομικών συντεταγμένων και χρόνος ΑΣΚΗΣΗ 1 η (α) Να εξηγηθεί γιατί το αζιμούθιο της ανατολής και της δύσεως του Ηλίου σε ένα τόπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΣΚΙΑΣΗΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ CALCULATIONS OF SHADING FACTORS IN SOLAR PARKS

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΣΚΙΑΣΗΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ CALCULATIONS OF SHADING FACTORS IN SOLAR PARKS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Εργ. Συνεργάτης ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αστρονομία

Εισαγωγή στην Αστρονομία Παπαδόπουλος Μιλτιάδης ΑΕΜ: 13134 Εξάμηνο: 7 ο Ασκήσεις: 12-1 Εισαγωγή στην Αστρονομία 1. Ο αστέρας Βέγας στον αστερισμό της Λύρας έχει απόκλιση δ=+38 ο 47. α) Σχεδιάστε την φαινόμενη τροχιά του Βέγα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε..../2010 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ταχύτητα ανέμου Παράγοντες που την καθορίζουν Μεταβολή ταχύτητας ανέμου με το ύψος από το έδαφος Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ. Σελίδα 1 από 6

Η ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ. Σελίδα 1 από 6 Η ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Στόχος(οι): Η παρατήρηση της τροχιάς του ήλιου στον ουρανό και της διακύμανση της ανάλογα με την ώρα της ημέρας ή την εποχή. Εν τέλει, η δραστηριότητα αυτή θα βοηθήσει τους μαθητές να

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SUN-TRACKING ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΝΑ ΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΛΟΓΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SUN-TRACKING ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΝΑ ΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SUN-TRACKING ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΝΑ ΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΦΑΝΙΟΥ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πτυχιακή Εργασία: Αντωνίου Ευθύμιος - Τσέρνιχ Ελπίδα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πτυχιακή Εργασία: Αντωνίου Ευθύμιος - Τσέρνιχ Ελπίδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πτυχιακή Εργασία: Αντωνίου Ευθύμιος - Τσέρνιχ Ελπίδα Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών

Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών Θερµικά Ηλιακά Συστήµατα Ζεστού Νερού Χρήσης και Θέρµανσης Κολυµβητικών εξαµενών Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ Τµήµα Θερµικών Ηλιακών 1. Εισαγωγή 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Υαλοπετασµάτων και Σκίασης: Πολυτέλεια ή Ανάγκη;

Συστήµατα Υαλοπετασµάτων και Σκίασης: Πολυτέλεια ή Ανάγκη; Συστήµατα Υαλοπετασµάτων και Σκίασης: Πολυτέλεια ή Ανάγκη; Πραγµατοποιώντας ένα γρήγορο πέρασµα στην ιστορία των υαλοπετασµάτων στην Ελλάδα, αξίζει να σταθούµε στο ότι αν και καθυστερηµένοι σε ο,τι αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ Σεμινάριο Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων ΕΒΗΕ. Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας Α.Π.Ε.

Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ Σεμινάριο Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων ΕΒΗΕ. Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας Α.Π.Ε. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ Σεμινάριο Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων ΕΒΗΕ Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας Α.Π.Ε. Σχεδιασμός συστημάτων ΖΝΧ εσωτερικός εναλλάκτης 1 Σχεδιασμός συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Επιμέλεια μετάφρασης ημήτρης Σταμούλης ημοσιογράφος Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Οι περσίδες και τα ρολά αποτελούν συστήματα εξωτερικής και εσωτερικής σκίασης που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Ηλιακή Ενέργεια ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2 Αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ. 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού. 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας. 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών

Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ. 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού. 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας. 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών 4.4 Βιομηχανικά ενεργειακά φορτία Αναφορές: 1. J. A. Duffie, W. A. Beckmn,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνδεσμολογία. Στήριξη των πάνελ

Οδηγός χρήσης. Φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνδεσμολογία. Στήριξη των πάνελ Οδηγός χρήσης Φωτοβολταϊκό πάνελ Πρόκειται για πάνελ υψηλής απόδοσης ισχύος από 10Wp έως 230Wp (ανάλογα με το μοντέλο). Ένα τέτοιο πάνελ παράγει σε μια καλοκαιρινή μέρα, αντίστοιχα από 50 Watt/h (βατώρες)

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο τρόπος σχεδιασμού κτιρίων που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τη θέση των χώρων και

Διαβάστε περισσότερα

Η Λ Ι Α Κ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Η Λ Ι Α Κ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Η Λ Ι Α Κ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Αναγνωστοπούλου Στρατηγούλα (5553), Σταυρίδη Δήμητρα (5861) 1 ΛΙΓΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 1.1 Η κίνηση της Γης Η Γη κινείται με τρεις τρόπους: περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της σε 24h,

Διαβάστε περισσότερα

Κύμα, κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια με ορισμένη ταχύτητα. Γραμμικό κύμα

Κύμα, κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια με ορισμένη ταχύτητα. Γραμμικό κύμα 2 Η ηλιακή ακτινοβολία 2.1 21Κύματα Κύμα, κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια με ορισμένη ταχύτητα Γραμμικό κύμα Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται στο χώρο και μεταφέρουν ηλεκτρική και μαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι ασκήσεις βρίσκονται στο βιβλίο, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ του Α. ΦΛΟΚΑ, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 997, σελ. 9-6.. Να υπολογιστεί το μέσο μοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00 Αίθουσα: Υδραυλική Διδάσκων: Δρ. Εμμανουήλ Σουλιώτης, Φυσικός Επικοινωνία: msouliot@hotmail.gr Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Α Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή ..κατοικία ελαχίστων απαιτήσεων ξεκινώντας τη σύνθεση κτιριολογικό πρόγραμμα οικόπεδο (μορφολογία, προσβάσεις.) κανονισμοί (όροι δόμησης.) κόστος Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH TZΕΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ. 3507 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH Όλοι γνωρίζουμε ότι η εναλλαγή των 4 εποχών οφείλεται στην κλίση που παρουσιάζει ο άξονας περιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. 5 Συστήματα συντεταγμένων

Κεφάλαιο 5. 5 Συστήματα συντεταγμένων Κεφάλαιο 5 5 Συστήματα συντεταγμένων Στις Γεωεπιστήμες η μορφή της γήινης επιφάνειας προσομοιώνεται από μια επιφάνεια, που ονομάζεται γεωειδές. Το γεωειδές είναι μια ισοδυναμική επιφάνεια του βαρυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘEMA ο Επίπεδο κατακόρυφο σώµα από αλουµίνιο, µήκους 430 mm, ύψους 60 mm και πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΙΑΚΟΥ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ. Solar Keymark ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΙΑΚΟΥ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ. Solar Keymark ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΙΑΚΟΥ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Solar Keymark ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι συλλέκτες Calpak τύπου Μ4 είναι επίπεδοι συλλέκτες κατακόρυφης ή οριζόντιας διάταξης,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Η Φυσική Γεωγραφία εξετάζει: τον γήινο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμοό ς θερμικουό ηλιακουό συστηέ ματος με τη μεέθοδο της ωριαιέας δυναμικηά ς αναά λυσης

Σχεδιασμοό ς θερμικουό ηλιακουό συστηέ ματος με τη μεέθοδο της ωριαιέας δυναμικηά ς αναά λυσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμοό ς θερμικουό ηλιακουό συστηέ ματος με τη μεέθοδο της ωριαιέας δυναμικηά ς αναά λυσης Ελισάβετ Χ. Σανδαλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Κεφάλαιο 2: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Κεφάλαιο 2: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 2.1 Μεταφορά θερμότητας με ακτινοβολία 2.2 Φάσμα η/μ ακτινοβολίας 2.3 Ακτινοβολία μέλανος σώματος 2.4 Ιδιότητες μη μελανών επιφανειών 2.5 Ηλιακή ακτινοβολία 2.5.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (VACUUM) VTN ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Περιγραφή Οι συλλέκτες Calpak VTN είναι ηλιακοί συλλέκτες κενού (Vacuum) οι οποίοι αποτελούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ. Μαθηματικά 2. Σταύρος Παπαϊωάννου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ. Μαθηματικά 2. Σταύρος Παπαϊωάννου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Μαθηματικά Σταύρος Παπαϊωάννου Ιούνιος 015 Τίτλος Μαθήματος Περιεχόμενα Χρηματοδότηση... Error! Bookmark not deined. Σκοποί Μαθήματος (Επικεφαλίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π. Γκουλιάρας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δ. Γκουλιάρας, Υδραυλικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας

Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας Ο ήλιος θεωρείται ως ιδανικό µέλαν σώµα Με την παραδοχή αυτή υπολογίζεται η θερµοκρασία αυτού αν υπολογιστεί η ροή ακτινοβολίας έξω από την ατµόσφαιρα Με τον όρο ροή ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 5: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Σχεδιασμός ΦΒ Πάρκων Χωροθέτηση - Διαμορφώσεις χώρων Σκιάσεις Ηλεκτρομηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟ ΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΟΓΥΑΛΙ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΧΡΩΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Με τον όρο θερµοκρασία εννοούµε το βαθµό της µοριακής δράσης ή της ποσότητας της θερµότητας που περικλείει ένα υλικό σώµα. Εάν σε δύο παρακείµενα σώµατα Α και Β θερµότητα ρέει από

Διαβάστε περισσότερα

7. Διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ. Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας ΑΠΕ

7. Διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ. Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας ΑΠΕ 7. Διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας ΑΠΕ Σχεδιασμός του συστήματος - βήματα 1. Τεχνική επίσκεψη και πρακτικές εκτιμήσεις μεγεθών 2. Εκτίμηση του φορτίου (κατανάλωσης ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Θερμο-οικονομική απόδοση Ηλιακών Αμφιθέρμων (Solar Combi) Απόστολος Ευθυμιάδης,

Θερμο-οικονομική απόδοση Ηλιακών Αμφιθέρμων (Solar Combi) Απόστολος Ευθυμιάδης, Θερμο-οικονομική απόδοση Ηλιακών Αμφιθέρμων (Solar Combi) Απόστολος Ευθυμιάδης, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Δρ. Μηχ., μέλος του Δ.Σ του ΠΣΜΔ-Η Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Μηχανολόγων του ΤΕΕ 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα διάλεξης

Περιεχόμενα διάλεξης 7η Διάλεξη Οπτικές ίνες Γ. Έλληνας, Διάλεξη 7, σελ. 1 Περιεχόμενα διάλεξης Διασπορά Πόλωσης Γ. Έλληνας, Διάλεξη 7, σελ. Page 1 Πόλωση Γενική θεωρία Γ. Έλληνας, Διάλεξη 7, σελ. 3 Μηχανικό ανάλογο Εγκάρσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΩΣ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΤΡΙΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΡΟΖΑ ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΛΟΓΓΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΩΣ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΤΡΙΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΡΟΖΑ ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΛΟΓΓΑΚΗ ΑΝΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΩΣ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΤΡΙΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΡΟΖΑ ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΛΟΓΓΑΚΗ ΑΝΝΑ Τ Ι Ε Ι Ν Α Ι Τ Ο Σ Ε Λ Α Σ ;

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοσης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με Ενσωμάτωση Εμπειρικών Δεδομένων

Απόδοσης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με Ενσωμάτωση Εμπειρικών Δεδομένων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αναλυτικό Μοντέλο Ενεργειακής Απόδοσης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με Ενσωμάτωση Εμπειρικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ηλιακή ενέργεια Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (UV-Index)

ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (UV-Index) ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (UV-Index) Τι είναι η υπεριώδης (ultraviolet-uv) ηλιακή ακτινοβολία Η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάδοσή της στη γήινη ατµόσφαιρα απορροφάται κυρίως από το στρατοσφαιρικό

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΙΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ- ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Μ. Καράγιωργας a, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

το κλίμα και η επιρροή του στο σχεδιασμό Κλειώ Αξαρλή

το κλίμα και η επιρροή του στο σχεδιασμό Κλειώ Αξαρλή το κλίμα και η επιρροή του στο σχεδιασμό Κλειώ Αξαρλή Κλίμα: η μέση καιρική κατάσταση δηλαδή η σύνθεση του καιρού για μια μεγάλη χρονική περίοδο (που είναι απαραίτητη για την απαλοιφή των σφαλμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

ΗΛΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΗΛΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Το ρολόι αυτό είναι κατασκευασµένο από λευκό µάρµαρο Θάσου. Βρίσκεται στην αυλή του Γυµνασίου Νικηφόρου ράµας σε 41 0 10' 12'' βόρειο πλάτος και 24 0 18' 49.83'' ανατολικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή. 1.1 Τα Φωτοβολταϊκά Σήμερα

1. Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή. 1.1 Τα Φωτοβολταϊκά Σήμερα Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή 1. Εισαγωγή 1.1 Τα Φωτοβολταϊκά Σήμερα Τα φωτοβολταϊκά είναι από τις πλέον υποσχόμενες τεχνολογίες για την περιβαλλοντικά ήπια παραγωγή ενέργειας και την απεξάρτηση από το πετρέλαιο,

Διαβάστε περισσότερα