3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο"

Transcript

1 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο Η γνώση της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται ένα κεκλιµένο επίπεδο είναι απαραίτητη στις περισσότερες εφαρµογές και µελέτες των ηλιακών συστηµάτων. Επειδή οµως στους περισσότερους µετεωρολογικούς σταθµούς είναι διαθέσιµη συνήθως η ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο, θα πρέπει να δοθεί µέθοδος υπολογισµού της ακτινοβολίας στο κεκλιµένο επίπεδο σε ωριαία ή µηνιαία βάση. Στα παρακάτω κεφάλαια δίνεται η µεθοδολογία για τον υπολογισµό της ηλιακής ακτινοβολίας στο κεκλιµένο επίπεδο σε ωριαία και µηνιαία βάση. 3.1 ΩΡΙΑΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο Η ηλιακή ακτινοβολία που δέχεται ενα κεκλιµένο επίπεδο στην επιφάνεια του εδάφους αποτελείται απο τρείς συνιστώστες : την άµεση που προέρχεται απο τον ηλιακό δίσκο, τη διάχυτη που προέρχεται απο τον ουράνιο θόλο και την ανακλώµενη που προέρχεται απο το έδαφος της γύρω περιοχής (σχ. 3.1). Η άµεση ακτινοβολία που θα δεχθεί το επίπεδο εξαρτάται απο την γωνία πρόσπτωσης των ηλιακών ακτίνων. Η διάχυτη και ανακλώµενη ακτινοβολία που δέχεται το κεκλιµένο επίπεδο δεν εξαρτώνται απο τον προσανατολισµό του επιπέδου και ούτε προέρχονται απ' ολο τον ουράνιο θόλο ή το έδαφος της γύρω περιοχής. Ετσι η διάχυτη ακτινοβολία που δέχεται το κεκλιµένο επίπεδο θα προέρχεται µόνο απο το τµήµα του ουρανού που " βλέπει " το επίπεδο. Επειτα απ' αυτά για τον υπολογισµό της ηλιακής ακτινοβολίας στο κεκλιµένο επίπεδο θα πρέπει να ληθφεί υπ' οψη για κάθε µία απο τις συνιστώσες και ενας διορθωτικός συντελεστής. Ο διορθωτικός συντελεστής για την άµεση ηλιακή ακτινοβολία ( R b ), είναι ο λόγος της άµεσης ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει στο κεκλιµένο επίπεδο ( Ι b,t ), προς αυτήν στο οριζόντιο επίπεδο (Ι b ). Αν θεωρήσουµε το σχήµα 3.2 µε απλή τριγωνοµετρία έχουµε : R b I bt, bn, = = = (3.1) I b I I b, n συνθ συνθ Ζ συνθ συνθ Ζ αντικαθιστώντας στην εξίσωση αυτή το συνθ Ζ µε την εξίσωση 2.8, προκύπτει η παρακάτω σχέση : 1

2 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 2 R b συνθ = συνφσυνδσυνω + ηµφηµδ (3.2) Απ' την εξίσωση αυτή γίνεται φανερό οτι για ενα συγκεκριµένο τόπο η τιµή του R b µεταβάλεται κατά την διάρκεια της ηµέρας και του έτους. Ο υπολογισµός της συνιστώσας για την διάχυτη ακτινοβολία βασίζεται στην υπόθεση οτι η διάχυτη είναι ισοτροπική, δηλαδή είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένη απ' τον ουράνιο θόλο. Ο διορθωτικός συντελεστής για την διάχυτη ακτινοβολία (R d ) είναι ο λόγος της διάχυτης ακτινοβολίας που προσπίπτει στο κεκλιµένο επίπεδο ( Ι d,t ) προς αυτήν στο οριζόντιο ( Ι d ). Απ' ολόκληρη την διάχυτη ακτινοβολία που προέρχεται απ' τον ουράνιο θόλο, ενα µόνο ποσοστό δέχεται το κεκλιµένο επίπεδο. Το ποσοστό αυτό είναι ο λόγος του τµήµατος του ουράνιου θόλου που "βλέπει " το κεκλιµένο, προς ολόκληρη την ηµισφαιρική επιφάνεια του ουράνιου θόλου. Για ενα κεκλιµένο επίπεδο που δεν δέχεται σκίαση, µε κλίση β, στην επιφάνεια της γής, ο διορθωτικός αυτός συντελεστής είναι : R d IdT, 1+συνβ = = (3.3) I 2 d Ο διορθωτικός συντελεστής για την ανακλώµενη ακτινοβολία (R r ), είναι ο λόγος της ανακλώµενης ακτινοβολίας που προσπίπτει στο κεκλιµένο επίπεδο ( Ι r,t ), προς αυτήν στο οριζόντιο ( Ι r ). Η ανακλώµενη όµως στο οριζόντιο επίπεδο είναι το γινόµενο του συντελεστή ανάκλασης ρ του εδάφους της γύρω περιοχής επι την ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο Ι. Οπως και στην προηγούµενη περίπτωση ετσι και εδώ, αν υποθέσουµε οτι η ανακλώµενη είναι ισοτροπική, τότε για ενα κεκλιµένο επίπεδο µε κλίση β, στην επιφάνεια της γής ο διορθωτικός συντελεστής ειναι : R r IrT, 1 συνβ = = (3.4) I ρ 2 Επειτα απο τα παραπάνω η ολική ηλιακή ακτινοβολία στο κεκλιµένο επίπεδο Ι Τ, ειναι : 2

3 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 3 Ι Τ = Ι b R b + I d R d + ΙρR r (3.5) Αν ληθφούν υπ' οψη οι εξισώσεις 3.1, 3.3 και 3.4, τότε η εξίσωση 3.5 γράφεται : συνθ 1+ συνβ 1 συνβ IT = Ib + Id + Iρ (3.6) συνθ Ζ 2 2 Η εξίσωση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της ωριαίας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σ' ενα κεκλιµένο επίπεδο µε κλίση β, εφ οσον θεωρηθούν οτι οι γωνίες θ και θ Ζ, αντιστοιχούν στο µέσον της αναφερόµενης ώρας. Ο συντελεστής ανάκλασης ρ λαµβάνεται συνήθως.2 αλλά οταν η γύρω περιοχή είναι καλυµµένη µε χιόνι ο συντελεστής αυτός µπορεί να είναι πολύ υψηλός. ιάφορες τιµές του ρ δίνονται στον πίνακα 3.1 Πίνακας 3.1 Συντελεστής ανάκλασης για διάφορα είδη επιφανειών Είδος επιφάνειας Συντελεστής ανάκλασης Φρέσκο χιόνι.87 Ξηρή άµµος.18 Υγρή άµµος.9 άσος κωνοφόρων.5 Tσιµέντο νέο.33 Tσιµέντο παλιό.23 Αν ληφθεί υπ' οψη η εξίσωση 3.1 και διαιρεθούν και τα δυο µέλη της εξισώσεως 3.6 δια Ι, προκύπτει η παρακάτω σχέση : IT Id Id 1+ συνβ 1 συνβ = 1 Rb + + ρ I I I 2 2 (3.7) Ο λόγος Ι d /I δίνεται απο τις παρακάτω σχέσεις ανάλογα µε την τιµή του ωριαίου δείκτη αιθριότητας Κ. 3

4 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 4 = 1 -.9K για Κ.22 (α) Ι d /I = Κ Κ Κ Κ 4 για.22<κ<.8 (β) (3.8) =.165 για Κ >.8 (γ) Ωριαίος δείκτης αιθριότητας (Κ) καλείται ο λόγος της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο (Ι) προς την εκτός γήϊνης ατµόσφαιρας ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο (Ι ο ). Ο δείκτης αυτός µπορεί να θεωρηθεί οτι είναι ενα µέτρο της σχετικής διαπερατότητας της ατµόσφαιρας στην ηλιακή ακτινοβολία. I K = (3.9) I o Ο υπολογισµός της εκτός γήϊνης ατµόσφαιρας ωριαίας ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο (Ι ο ) µπορεί να γίνει προσεγγιστικά από την παρακάτω σχέση µε την προϋπόθεση ότι η ζενιθία γωνία θ Ζ, εχει θεωρηθεί στο µέσο της αντίστοιχης ώρας. I o = (3.1) Gonσυνθ Ζ Για να υπολογισθεί η Ι ο για χρονικό διάστηµα από ω 1 µέχρι ω 2 θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αµέσως προηγούµενη σχέση. ω n I ( 1 2) = Gonσυνθ dω Gc(1.33 συν ) o ω ω Ζ = + π 365 ω 1 πω ( ω ) συνφσυνδ ( ηµω2 ηµω1) ηµφηµδ (3.11) Επειδή στους περισσότερους µετεωρολογικούς σταθµούς είναι διαθέσιµη η ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο, η σχέση 3.6 είναι πολύ χρήσιµη διότι σε συνδυασµό µε την 3.7, µπορεί να υπολογισθεί η ολική ηλιακή 4

5 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 5 ακτινοβολία σε κεκλιµένο επίπεδο χωρίς την ανάγκη της διάχυτης ακτινοβολίας. Παράδειγµα 3.1 Να υπολογισθεί η ωριαία ολική ηλιακή ακτινοβολία καθώς και η άµεση, διάχυτη και ανακλώµενη, που θα δεχθεί µία κεκλιµένη επιφάνεια 35 ο, νότιου προσανατολισµού στη περιοχή των Ιωαννίνων ( φ = 39 ο 42 ) για το χρονικό διάστηµα από 1 οο - 11 οο ηλιακού χρόνου, στις 3 Απριλίου. Η ωριαία ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο να θεωρηθεί ότι είναι 52 Wh/m 2 και ότι η διάχυτη είναι ισοτροπική και ο συντελεστής ανάκλασης ρ =.2. Λύση Η ηλιακή απόκλιση για την ηµέρα αυτή ( n = 93) υπολογίζεται από τη σχέση 2.2 : δ = ηµ (36 ) = Η ωριαία γωνία του ήλιου (ω) µπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική, αν υπολογισθεί για το µεσοδιάστηµα της ώρας αυτής. Αρα ω = ο. Με γνωστές τις τιµές των δ, ω και φ µπορεί να υπολογισθεί τώρα από την εξίσωση 2.8 η ζενιθία γωνία του ήλιου : συνθ Ζ = ηµ 4.81 ηµ συν 4.81 συν 39.7 συν ( 22.5) = 4.37 Από την σχέση 3.1 υπολογίζεται η εκτός γήϊνης ατµόσφαιρας ωριαία ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο (Ι ο ) αφού προηγουµένως υπολογισθεί η G on από την σχέση 1.3. Οπότε : Ι ο = *συν4.37 = kw/m 2 Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι η Ι ο θα µπορούσε να υπολογισθεί και από την σχέση 3.11 για χρονικό διάστηµα µίας ώρας από ω 1 (1 οο ) µέχρι ω 2 (11 οο ). Για λόγους σύγκρισης έγινε αυτός ο υπολογισµός και βρέθηκε Ι ο = kwh/ m 2. Υποθέτοντας τώρα ότι η ακτινοβολία αυτή είναι σταθερή για το ζητούµενο χρονικό διάστηµα της µιάς ώρας και χρησιµοποιώντας τη σχέση 3.9 υπολογίζεται ο Κ. 52 K = =

6 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 6 Αντικαθιστώντας την τιµή του Κ στην εξίσωση 3.8(β) υπολογίζεται ο λόγος Ι d /I =.66. Οπότε : I d =.66*52 = Wh/ m 2 I b =.34*52 = Wh/ m 2 Τώρα απαιτείται να υπολογισθεί η γωνία πρόσπτωσης θ. Γνωστής της ζενιθίας γωνίας του ήλιου, το ύψος του ήλιου θα είναι σύµφωνα µε τη σχέση 2.1: h = = ο Το αζιµούθιο του ήλιου ( α), υπολογίζεται από την εξίσωση 2.17 : συν 4.81 ηµ ( 22.5) ηµα = = 36.7 συν εδοµένου ότι το γ = η εξίσωση 2.18 δίνει : συνθ = συν 35 συν ηµ 35 ηµ 4.37 συν ( 36.7) = Όταν αντικατασταθούν όλα τα γνωστά πλέον µεγέθη στην εξίσωση 3.6, υπολογίζεται η Ι Τ : συν συν 35 1 συν 35 Ι Τ = συν Ι = = Wh / m Τ Εποµένως η ολική ηλιακή ακτινοβολία στην κεκλιµένη επιφάνεια είναι Wh/ m 2 ενώ η άµεση, διάχυτη και ανακλώµενη είναι αντίστοιχα Wh/ m 2, Wh/ m 2 και 9.4 Wh/ m ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επειδή στην εξίσωση 3.6 ο δεύτερος και τρίτος όρος είναι ανεξάρτητοι απ' την γωνία πρόσπτωσης, η εξίσωση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της ηµερήσιας ηλιακής ακτινοβολίας στο κεκλιµένο επίπεδο Η Τ, αρκεί στον πρώτο όρο να χρησιµοποιηθεί ενας διορθωτικός συντελεστής R b και οι ακτινοβολίες να θεωρηθούν ηµερήσιες. Ετσι η εξίσωση θα γίνει : 2 6

7 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ συνβ 1 συνβ T = brb + Rd + ρ 2 2 (3.12) Ο συντελεστής R b είναι ο λόγος της ηµερήσιας άµεσης ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει στο κεκλιµένο επίπεδο bt, προς αυτήν στο οριζόντιο b. Για το βόρειο ηµισφαίριο και για επιφάνειες νότιου προσανατολισµού ( γ = ) ο συντελεστής αυτός µπορεί να υπολογισθεί από την σχέση 3.2 µε ολοκλήρωση, ' ' από την ωριαία γωνία ανατολής ω r µέχρι την ωριαία γωνία δύσης ω του ήλιου για το κεκλιµένο επίπεδο και από την ωριαία γωνία ανατολής ω r µέχρι την ωριαία γωνία δύσης ω του ήλιου για το οριζόντιο επίπεδο : R b = ω ω ω ω ' ' r r συνθ dω συνθ dω Ζ (3.13) ' εδοµένου ότι ω r = - ενιαίο συµβολισµό ' ω και ω r = - ' ω και ω οι γωνίες αυτές µπορούν να έχουν ω, οπότε προκύπτει : R b συν ( φ β ) συνδηµω + ( π /18) ω ηµ ( φ β ) ηµδ = συνφσυνδηµω + ( π /18) ω ηµφηµδ (3.14) οπου : ω' είναι η ωριαία γωνία της δύσης του ηλίου για κεκλιµένη επιφάνεια και έχει την µικρότερη τιµή απ' τις τιµές που παίρνουν τα δύο µεγέθη που βρίσκονται µέσα στην αγκύλη της παρακάτω εξίσωσης. = min {, ( ( ) )} (3.15) ω ω τοξσυν εφ φ β εφδ Για τις ηλιακές εφαρµογές, σε αρκετές περιπτώσεις, είναι απαραίτητος ο υπολογισµός της µηνιαίας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιµένο επίπεδο. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να χρησιµοποιηθεί µία εξίσωση παρόµοια µε την 3.12, αρκεί βέβαια ο συντελεστής R b, να υπολογισθεί για την χαρακτηριστική ηµέρα του αντίστοιχου µήνα. Ετσι η µέση µηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία στο κεκλιµένο επίπεδο µπορεί να δοθεί απο την παρακάτω σχέση : 7

8 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ συνβ 1 συνβ T = brb + d + ρ 2 2 (3.16) Αν ορισθεί ο συντελεστής R οτι είναι ο λόγος της µέσης ολικής ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει στο κεκλιµένο επίπεδο T προς αυτήν στο οριζόντιο τότε : Η =Η R (3.17) Τ Απ' την σχέση αυτή είναι πολύ απλό να υπολογισθεί η µηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία στο κεκλιµένο επίπεδο για µία περιοχή αρκεί να είναι γνωστές οι τιµές των και R για τον αντίστοιχο µήνα. Στους πίνακες δίνονται για αρκετές πόλεις της Ελλάδας οι µηνιαίες τιµές της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο καθώς και οι µηνιαίες τιµές του R για διάφορες γωνίες κλίσης. Παρόµοια µε την σχέση 3.7, η εξίσωση 3.16 µπορεί να µετασχηµατισθεί στην παρακάτω σχέση : T d d 1+ συνβ 1 συνβ = 1 Rb + + ρ 2 2 (3.18) d ιάφορες σχέσεις για το λόγο εχουν προταθεί απο αρκετούς ερευνητές. Κατα τους Liu and Jordan ο λόγος αυτός υπολογίζεται απ' την παρακάτω σχέση : d K 5.531K 3.18 = + K (3.19) Για τον Ελληνικό χώρο εχει προταθεί από τους Λάλα. et al. το παρακάτω πολυώνυµο που δίνει καλύτερα αποτελέσµατα απο την προηγούµενη σχέση. d K = + K (3.2) 2 Ο δείκτης αιθριότητας K στη σχέση αυτή είναι ο λόγος της µέσης ηµερήσιας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο για κάθε µήνα ( ) προς 8

9 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 9 την εκτός γήϊνης ατµόσφαιρας µέση ηµερήσια ακτινοβολία ( µήνα. o ), για κάθε K = (3.21) o Η εκτός γήϊνης ατµόσφαιρας µέση ηµερήσια ηλιακή ακτινοβολία o µπορεί να υπολογισθεί µε ολοκλήρωση της G ο στο χρονικό διάστηµα απο την ωριαία γωνία ανατολής (ω r ) µέχρι την ωριαία γωνία της δύσης του ήλιου (ω ). ω = Gon συνθ dω o (3.22) Ζ ω r Aν η ηλιακή σταθερά είναι σε W/m 2 και ληφθούν υπ' όψη οι εξισώσεις 1.3 και 2.8 τότε η o θα προκύψει σε J/ m 2 απο την παρακάτω σχέση : Gc 36n πω Η ο = 1+.33συν συνφσυνδηµω + ηµφηµδ π (3.23) Η εκτός γήϊνης ατµόσφαιρας ηµερήσια ηλιακή ακτινοβολία o µπορεί να υπολογισθεί από την σχέση 3.23 για γεωγραφικά πλάτη που κυµαίνονται από 6 ο µέχρι 6 ο. Παράδειγµα 3.2 Να υπολογισθεί η µέση µηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία που θα δεχθεί µία κεκλιµένη επιφάνεια νότιου προσανατολισµού, µε κλίση 4 ο, στη περιοχή της Νάξου ( φ = 37 ο 6 ). Η διάχυτη ακτινοβολία να θεωρηθεί ισοτροπική και ο συντελεστής ανάκλασης της γύρω περιοχής.2. Οι τιµές της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο για κάθε µήνα φαίνονται στον πίνακα 3.2. Λύση Αρχικά θα υπολογισθεί αναλυτικά η µέση µηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία στην κεκλιµένη επιφάνεια ( ) για τον Ιανουάριο και στη συνέχεια µε T 9

10 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 1 παρόµοιο τρόπο µπορούν να υπολογισθούν οι αντίστοιχες τιµές της T για τους άλλους µήνες. Υπολογίζεται η ηλιακή απόκλιση δ για τον Ιανουάριο, θεωρώντας την χαρακτηριστική του ηµέρα από τον πίνακα 2.1. Ετσι για n = 17 η εξίσωση 2.2 δίνει : δ = ηµ (36 ) = Η ωριαία γωνία δύσης του ηλίου ω από την εξίσωση 2.13 είναι : ω = τοξσυν ( εφ37.1 εφ( 2.92) = 73.2 Με γνωστές τις τιµές δ και ω καθορίζεται η εκτός γήϊνης ατµόσφαιρας µέση µηνιαία ακτινοβολία από τη σχέση 3.23 οπότε : o o = kwh/m 2 Στη συνέχεια υπολογίζεται ο δείκτης αιθριότητας K από την εξίσωση Κ= = Με γνωστή την τιµή του K υπολογίζεται ο λόγος d από την εξίσωση 3.2 d (.35).62 = + = Η ωριαία γωνία δύσης του ήλιου ω' σε κεκλιµένο επίπεδο δίνεται από τη σχέση 3.15 και είναι : ' ω = min{73.2, τοξσυν ( εφ (37.1 4) εφ( 2.92))} = min(73.2,91.1 ) Οπότε ο συντελεστής R b υπολογίζεται από τη σχέση 3.14 και είναι : Rb συν (37.1 4) συν ( 2.92) ηµ (3.14 /18) 73.2 ηµ (37.1 4) ηµ ( 2.92) = = 2.9 συν 37.1 συν ( 2.92) ηµ (3.14 /18) 73.2 ηµ 37.1 ηµ ( 2.92) Χρησιµοποιώντας τις παραπάνω τιµές η εξίσωση 3.18 δίνει την µέση µηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία για τον Ιανουάριο. T T = kwh/m 2 1

11 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 11 Τα αποτελέσµατα για ολους τους µήνες παρουσιάζονται στον πίνακα 3.2 Πίνακας 3.2 Μήνας Η Η ο Η d / R b Η Τ kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 Ιαν Φεβ Μαρτ Απρ Μάϊος Ιούν Ιούλ Αυγ Σεπτ Οκτ Νοε εκ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο Για τις περισσότερες περιοχές δεν υπάρχουν µετρήσεις της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο και εποµένως θα πρέπει να δοθεί µέθοδος υπολογισµού της, δεδοµένου οτι είναι βασικό µέγεθος για την διαστασιολόγηση των ηλιακών εγκαταστάσεων. Αρκετοί ερευνητές εχουν προτείνει διάφορες µεθόδους οι οποίες απαιτούν την γνώση ωρισµένων κλιµατικών στοιχείων. Ενα στοιχείο που µετρείται στους περισσότερους µετεωρολογικούς σταθµούς είναι οι ώρες ηλιοφάνειας. Ετσι ενας απ' τους ερευνητές [ Angtrom] εχει προτείνει µια γραµµική συσχέτιση µεταξύ του λόγου της µέσης ηµερήσιας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο ( ) προς την µέση ηµερήσια ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο 11

12 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 12 επίπεδο για καθαρό ουρανό ( c ) και του λόγου της πραγµατικής ηµερήσιας ηλιοφάνειας (n) προς την αντίστοιχη θεωρητική (N). n = + c a b N (3.24) Οι συντελεστές α, b εξαρτώνται απο την περιοχή και µπορούν να προσδιοριστούν µε τη µέθοδο της προσαρµογής. Τυπικές τιµές του α κυµαίνονται απο.14 µέχρι.54, ενώ του b απο.18 µέχρι.73. Επειδή η c µεταβάλλεται απο περιοχή σε περιοχή και απο εποχή σε εποχή και κατά συνέπεια είναι δύσκολος ο υπολογισµός της, εχει προταθεί [ Page] η αντικατάστασή της µε την εκτός γήϊνης ατµόσφαιρας ηλιακή ακτινοβολία Η ο, για την αναφερόµενη περιοχή, η οποία µπορεί να υπολογισθεί µε ακρίβεια. Οπότε : n = + o a b N (3.25) Για τον υπολογισµό της o µπορεί να χρησιµοποιηθεί η εξίσωση 3.23 για την χαρακτηριστική ηµέρα του κάθε µήνα. Επίσης ο αριθµός Ν µπορεί να υπολογισθεί απο την εξίσωση Παράδειγµα 3.3 Για την περιοχή της Σητείας ( φ = 35 ο 12 ) να υπολογισθεί η µέση ηµερήσια ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο ( ) για τον Σεπτέµβριο. Η πραγµατική µέση ηµερήσια ηλιοφάνεια για τον Σεπτέµβριο είναι 9.42 h και οι συντελεστές α =.2 και b =.51. Λύση Υπολογίζεται η o θεωρώντας τη χαρακτηριστική ηµέρα του Σεπτεµβρίου ( n = 258) από τον πίνακα 2.1. Ετσι από την σχέση 3.23 προκύπτει : o = 8.82 kwh/m 2 12

13 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 13 Στη συνέχεια υπολογίζεται από τη σχέση 2.13 η ωριαία γωνία δύσης του ηλίου. Οπότε : ω = τοξσυν ( εφ35.2 εφ(2.217) = Η θεωρητική διάρκεια ηλιοφάνειας υπολογίζεται από την σχέση N = = h Mε αντικατάσταση των αντίστοιχων τιµών στην εξίσωση 3.25 προκύπτει : 9.42 = = 5.23 k / Wh m ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΣ Η ηλιακή ακτινοβολία που θα δεχθεί µία επιφάνεια, εξαρτάται, εκτος των άλλων, από την κλίση και τον προσανατολισµό της. Για µια επιφάνεια σε ένα συγκεκριµένο τόπο η αύξηση της κλίσης της εχει σαν αποτέλεσµα να δέχεται περισσότερη ακτινοβολία τον χειµώνα από το καλοκαίρι. Ετσι για ηλιακές εφαρµογές που απαιτείται να γίνει χρήση της ενέργειας από τους ηλιακούς συλλέκτες το χειµώνα, η κλίση τους πρέπει να είναι µεγάλη ενώ όταν οι συλλέκτες χρησιµοποιούνται το καλοκαίρι η κλίση τους θα πρέπει να είναι µικρή. Ενας εµπειρικός κανόνας που ισχύει για την κλίση των συλλεκτών είναι ότι θα πρέπει η κλίση αυτή για το χειµώνα να είναι από 1 ο µέχρι 15 ο µεγαλύτερη από το γεωγραφικό πλάτος του τόπου, ενώ για το καλοκαίρι από 1 ο µέχρι 15 ο µικρότερη από το γεωγραφικό πλάτος του τόπου και για όλο το χρόνο ίση µε το γεωγραφικό πλάτος του τόπου. 13

14 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 14 Σχήµα 3.3 Επίδραση της κλίσης στην µέση ηµερήσια ηλιακή ακτινοβολία ανα µήνα, που δέχεται επιφάνεια νότιου προσανατολισµού(γ = ) για φ = 38 ο. Στο σχήµα 3.3 παρουσιάζεται η µέση ηµερήσια ηλιακή ακτινοβολία ανά µήνα, που θα δεχθεί µία επιφάνεια νότιου προσανατολισµού για διάφορες γωνίες κλίσεις. Οι τιµές αυτές αναφέρονται για βόρειο γεωγραφικό πλάτος 38 ο, ρ =.2 και είναι προσεγγιστικές. Παρ όλα αυτά όµως δίνουν µία πλήρη είκόνα της επίδρασης που έχει η κλίση στην ηλιακή ακτινοβολία που θα δεχθεί η επιφάνεια. Απ το σχήµα αυτό επιβεβαιώνεται ο εµπειρικός κανόνας που αναφέρθηκε προηγουµένως. Επίσης από το σχήµα αυτό παρατηρούµε ότι ακόµα και στην ιδανική περίπτωση ενός επίπεδου ηλιακού συλλέκτη µε θερµική απόδοση 1 %, τοποθετηµένου µε την καλύτερη κλίση και για την ευνοϊκότερη εποχή η ηµερήσια χρήσιµη θερµική ενέργεια δεν µπορεί να είναι περισσότερη από 7 kwh/m 2. Ένα άλλο µέγεθος από το οποίο εξαρτάται η ηλιακή ακτινοβολία που θα δεχθεί µία επιφάνεια, είναι ο προσανατολισµός της. Θεωρώντας ότι η ηλιακή ακτινοβολία είναι συµµετρική ως προς το ηλιακό µεσηµέρι, τότε ο καλύτερος προσανατολισµός για ένα επίπεδο ηλιακό συλλέκτη είναι ο νότιος (γ = ). Αποκλίσεις κατά 1 ο µέχρι 2 ο ανατολικά ή δυτικά του νότου εχουν µικρή επίδραση στην ετήσια συλλεγόµενη ηλιακή ενέργεια. Ο προσανατολισµός σ ένα επίπεδο ηλιακό συλλέκτη θα έχει επίδραση και στο χρόνο που θα δεχθεί 14

15 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 15 την ηλιακή ακτινοβολία. Ετσι ένας συλλέκτης τοποθετηµένος νοτιοανατολικά, θα δεχθεί το µεγαλύτερο ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας τις πρωϊνές ώρες. Σχήµα 3.4 Μέση ηµερήσια ηλιακή ακτινοβολία ανα µήνα, που δέχεται οριζόντια επιφάνεια και τέσσερις κάθετες επιφάνειες διαφορετικού προσανατολισµού για φ = 38 ο. Στο σχήµα 3.4 παρουσιάζεται η µέση ηµερήσια ολική ηλιακή ακτινοβολία ανα µήνα, που δέχεται οριζόντια επιφάνεια και τέσσερις κάθετες επιφάνειες, µε προσανατολισµό νότιο, ανατολικό, βόρειο και δυτικό. Ένα χαρακτηριστικό που παρουσιάζει το σχήµα αυτό είναι ότι ολες οι καµπύλες εκτός εκείνης της νότιας επιφάνειας εχουν ένα µέγιστο που αντιστοιχεί στο θερινό ηλιοστάσιο, ενώ της νότιας έχει δυο µέγιστα που αντιστοιχούν στην εαρινή και την φθινοπωρινή ισηµερία. Επίσης από το διάγραµµα παρατηρείται ότι τους χειµερινούς µήνες η νότια επιφάνεια θα δεχθεί τα µεγαλύτερα ποσά ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ τους καλοκαιρινούς µήνες η οριζόντια επιφάνεια υπερτερεί όλων. Οι µεγάλες τιµές του ύψους του ήλιου κατά την θερινή περίοδο δικαιολογούν τη µορφή της καµπύλης που αναφέρεται στην οριζόντια επιφάνεια ενώ ο συνδυασµός του µικρού ύψους του ήλιου µε την µεγάλη διάρκεια του ηµερήσιου τόξου του, δίνουν τα δύο µέγιστα στις ισηµερίες. Επίσης το πολύ µικρό ύψος του ήλιου σε συνδυασµό µε το µικρό ηµερήσιο τόξο του, εχουν 15

16 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 16 σαν αποτέλεσµα η νότια επιφάνεια να υπερτερεί εναντι όλων των άλλων κατά την χειµερινή περίοδο. Ο εµπειρικός κανόνας που αναφέρθηκε παραπάνω για την κλίση των ηλιακών συλλεκτών, δίνει ικανοποιητικά αποτελέσµατα όταν εφαρµοσθεί σε µικρές ηλιακές εγκαταστάσεις. Στην περίπτωση όµως µεγάλων ηλιακών εγκαταστάσεων ακόµα και µία µικρή µεταβολή στην κλίση αντιστοιχεί σε µεγάλα ποσά θερµότητας. Επίσης στα φωτοβολταϊκά συστήµατα που το κόστος των φωτοβολταϊκών πλαισίων είναι υψηλό, θα πρέπει να µελετηθεί η βέλτιστη κλίση τους για την συγκεκριµένη εφαρµογή. Ετσι αν οι ηλιακοί συλλέκτες χρησιµοποιηθούν για θέρµανση χώρων, τότε θα πρέπει η βέλτιστη κλίση τους να είναι για την χειµερινή περίοδο, ενώ όταν χρησιµοποιηθούν για δροσισµό π.χ. µέσω µιας ψυκτικής συσκευής απορρόφησης, τότε θα πρέπει η κλίση τους να είναι η βέλτιστη για την καλοκαιρινή περίοδο. Παρακάτω θα δοθεί µια µέθοδος για τον υπολογισµό της βέλτιστης κλίσης ηλιακών συλλεκτών για µία προκαθορισµένη χρονική περίοδο µέσα στο έτος µε µοναδικό κριτήριο η ηλιακή ακτινοβολία που θα δεχθούν οι ηλιακοί συλλέκτες στη περίοδο αυτή να είναι η µέγιστη. Εστω ότι απαιτείται ο υπολογισµός της βέλτιστης κλίσης για ηλιακούς συλλέκτες µε νότιο προσανατολισµό και για χρονικό διάστηµα ενός µηνός, στη διάρκεια του οποίου η ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο είναι. Σύµφωνα µε την σχέση 3.17 για µέγιστη T θα πρέπει : dr dβ = (3.26) Οπότε από τη σχέση αυτή και την εξίσωση 3.18 προκύπτει : d dr 1 d 1 1 b + ( ηµβ ) + ρηµβ = (3.27) d β 2 2 Επίσης λόγω της σχέσης 3.14 : dω dω συνδ ηµ ( φ β ) ηµω συν ( φ β ) συνω ηµδ ηµ ( φ β ) ω + + συν ( φ β ) dr dβ dβ b = dβ συνφσυνδηµω + ωηµφηµδ (3.28) 16

17 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 17 Επειδή η ω παρουσιάζει µία ασυνέχεια ως προς τη γωνία β, σύµφωνα µε τη dω σχέση 3.15, θα πρέπει = όταν ω έχει την τιµή της ω. Αν είναι d β γνωστός ο λόγος d θα µπορεί να αντικατασταθεί στην εξίσωση 3.27, διαφορετικά θα πρέπει να υπολογισθεί από την εξίσωση 3.2. Η λύση των παραπάνω εξισώσεων θα δώσει την βέλτιστη κλίση για το ζητούµενο χρονικό διάστηµα. Η χρήση υπολογιστή θα διευκολύνει αρκετά την λύση των παραπάνω εξισώσεων λόγω των πολλών πράξεων που παρουσιάζονται να έχουν. Παράδειγµα 3.4 Να υπολογισθεί η βέλτιστη κλίση που θα πρέπει να τοποθετηθούν επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες για τον Ιανουάριο στην περιοχή της Λήµνου (φ = 39 ο 55 ). Η ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο για τον Ιανουάριο στη περιοχή αυτή να θεωρηθεί 41 kwh/m 2 και ο συντελεστής ανάκλασης 2%. Λύση d Σύµφωνα µε την εξίσωση 3.27 θα πρέπει να υπολογισθεί ο λόγος, στη συνέχεια να λυθεί η εξίσωση αυτή προκειµένου να βρεθεί η βέλτιστη γωνία d κλίσης (β). Ο υπολογισµός του λόγου θα γίνει µε παρόµοιο τρόπο όπως στο παράδειγµα 3.2. Για τη χαρακτηριστική ηµέρα του Ιανουαρίου ( n = 17) η εξίσωση 2.2 δίνει : δ = ηµ (36 ) = Η ωριαία γωνία δύσης του ηλίου ω από την εξίσωση 2.13 είναι : ω = τοξσυν( εφ39.92 εφ( 2.92) = Με γνωστές τις τιµές δ και ω καθορίζεται η εκτός γήϊνης ατµόσφαιρας µηνιαία ακτινοβολία o από τη σχέση 3.23 και στη συνέχεια υπολογίζεται ο δείκτης αιθριότητας K από την εξίσωση Ετσι µε γνωστή την τιµή του 17

18 Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 18 δείκτη αιθριότητας (K =.31) υπολογίζεται ο λόγος 3.2 d από την εξίσωση d (.31).69 = + = dω Επειδή η ω' παρουσιάζεται να έχει την τιµή της ω, τότε = και η λύση d β της εξισώσεως 3.27 δίνει : β = ο 18

4. Ηλιακή Ακτινοβολία σε κεκλιμένο επίπεδο

4. Ηλιακή Ακτινοβολία σε κεκλιμένο επίπεδο 4. Ηλιακή Ακτινοβολία σε κεκλιμένο επίπεδο Πέτρος Αξαόπουλος ΤΕΙ Αθηνών, Ελλάς Μαθησιακά αποτελέσματα Μετά την ανάγνση του παρόντος κεφαλαίου, ο αναγνώστης θα μπορεί να : Προσδιορίσει την άμεση, διάχυτη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Ενότητα 3 (β): Μη Συμβατικές Πηγές Ενέργειας Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος (Γραφείο 208) Τηλ.: 24610 56690,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Β. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Β. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Β Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Με δεδομένο ότι η Ένταση της Ηλιακής ακτινοβολίας εκτός της ατμόσφαιρας

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακήΓεωµετρία Γιάννης Κατσίγιαννης ΗηλιακήενέργειαστηΓη Φασµατικήκατανοµήτηςηλιακής ακτινοβολίας ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιο ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιοµπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες συνιστώσες: Περιφορά

Διαβάστε περισσότερα

συν[ ν Από τους υπολογισμούς για κάθε χαρακτηριστική ημέρα του χρόνου προκύπτει ότι η ένταση της ηλιακής ενέργειας στη γη μεταβάλλεται κατά ± 3,5%.

συν[ ν Από τους υπολογισμούς για κάθε χαρακτηριστική ημέρα του χρόνου προκύπτει ότι η ένταση της ηλιακής ενέργειας στη γη μεταβάλλεται κατά ± 3,5%. 1. ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το θεωρητικό δυναμικό, δηλαδή το ανώτατο φυσικό όριο της ηλιακής ενέργειας που φθάνει στη γή ανέρχεται σε 7.500 Gtoe ετησίως και αντιστοιχεί 75.000 % του παγκόσμιου ενεργειακού ισοζυγίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μάθημα 2o Διδάσκων: Επ. Καθηγητής Ε. Αμανατίδης ΔΕΥΤΕΡΑ 6/3/2017 Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Περίληψη Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακήενέργεια. Ηλιακή γεωµετρία. Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης

Ηλιακήενέργεια. Ηλιακή γεωµετρία. Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Ηλιακήενέργεια Ηλιακή γεωµετρία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Ηλιακήγεωµετρία Ηλιακήγεωµετρία Η Ηλιακή Γεωµετρία αναφέρεται στη µελέτη της θέσης του ήλιου σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας

Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας Ενότητα 3 η : Ηλιακή Ενέργεια Αναπλ. Καθηγητής: Γεώργιος Μαρνέλλος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 2: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Ο Ήλιος ως πηγή ενέργειας Κατανομή ενέργειας στη γη Ηλιακό φάσμα και ηλιακή σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

Η κατακόρυφη ενός τόπου συναντά την ουράνια σφαίρα σε δύο υποθετικά σηµεία, που ονοµάζονται. Ο κατακόρυφος κύκλος που περνά. αστέρα Α ονοµάζεται

Η κατακόρυφη ενός τόπου συναντά την ουράνια σφαίρα σε δύο υποθετικά σηµεία, που ονοµάζονται. Ο κατακόρυφος κύκλος που περνά. αστέρα Α ονοµάζεται Sfaelos Ioannis Τα ουράνια σώµατα φαίνονται από τη Γη σαν να βρίσκονται στην εσωτερική επιφάνεια µιας γιγαντιαίας σφαίρας, απροσδιόριστης ακτίνας, µε κέντρο τη Γη. Τη φανταστική αυτή σφαίρα τη λέµε "ουράνια

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 6: Ηλιακή Ακτινοβολία Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» Φώτης

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός της Ηλιοφάνειας. Εργαστήριο 6

Προσδιορισµός της Ηλιοφάνειας. Εργαστήριο 6 Προσδιορισµός της Ηλιοφάνειας Εργαστήριο 6 Ηλιοφάνεια Πραγµατική ηλιοφάνεια είναι το χρονικό διάστηµα στη διάρκεια της ηµέρας κατά το οποίο ο ήλιος δεν καλύπτεται από σύννεφα. Θεωρητική ηλιοφάνεια ο χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Να το πάρει το ποτάµι;

Να το πάρει το ποτάµι; Να το πάρει το ποτάµι; Είναι η σκιά ενός σώµατος που το φωτίζει ο Ήλιος. Όπως η σκιά του γνώµονα ενός ηλιακού ρολογιού που µε το αργό πέρασµά της πάνω απ τα σηµάδια των ωρών και µε το ύφος µιας άλλης εποχής

Διαβάστε περισσότερα

?

? ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ? KWh/(m 2. έτος) Η ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ m2κτιριου = ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ + ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ + ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ m2κτιριου KWh/(m 2. έτος) Η ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΘΕΜΑ: Χαρτογράφηση της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα με τη χρήση μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Β.Π. Ουράνιος Ισηµερινός Ν.Π.

Β.Π. Ουράνιος Ισηµερινός Ν.Π. Β.Π. Ουράνιος Ισηµερινός Ν.Π. Ανάδροµη Φορά Ορθή Φορά Η ορθή και ανάδροµη φορά περιστροφής της Ουράνιας Σφαίρας, όπως φαίνονται από το Βόρειο και το Νότιο ηµισφαίριο, αντίστοιχα Κύκλος Απόκλισης Μεσηµβρινός

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστήριο σε Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων»

«Εργαστήριο σε Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων» Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ήπιων µορφών ενέργειας

Εργαστήριο ήπιων µορφών ενέργειας Εργαστήριο ήπιων µορφών ενέργειας Ενότητα: Υπολογισµοί ηλιακής ακτινοβολίας Ταουσανίδης Νίκος Τµήµα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Ηλιακή γεωμετρία και ακτινοβολία Εισαγωγή

Κεφάλαιο 5: Ηλιακή γεωμετρία και ακτινοβολία Εισαγωγή Κεφάλαιο 5: 5.1. Εισαγωγή Η ηλιακή γεωμετρία περιγράφει τη σχετική κίνηση γης και ήλιου και αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που υπεισέρχεται στον ενεργειακό ισολογισμό κτηρίων. Ανάλογα με τη γεωμετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΜΗΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Ενότητα 3 (γ): Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά συστήματα, διαστασιολόγηση και βασικοί υπολογισμοί, οικονομική ανάλυση. Αν. Καθηγητής Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εκτίµηση εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε λεκάνη απορροής µε χρήσησγπ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εκτίµηση εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε λεκάνη απορροής µε χρήσησγπ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εκτίµηση εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε λεκάνη απορροής µε χρήσησγπ Νίκος Μαµάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 26 Solar elevation Παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο

15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο 15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο 1.- Από τα πρώτα σχολικά µας χρόνια µαθαίνουµε για το πλανητικό µας σύστηµα. Α) Ποιος είναι ο πρώτος και

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Ο υδρολογικός κύκλος ξεκινά με την προσφορά νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης υπό τη μορφή υδρομετεώρων που καταλήγουν μέσω της επιφανειακής απορροής και της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς Μέθοδος Penman-Monteith FAO 56 (τροποποιημένη)

Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς Μέθοδος Penman-Monteith FAO 56 (τροποποιημένη) Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς Μέθοδος Penman-Monteith FAO 56 (τροποποιημένη) Ο υπολογισμός της εξατμισοδιαπνοής μπορεί να γίνει από μια εξίσωση της ακόλουθης μορφής: ETa ks kc

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Γ. ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ, Μ. ΛΑΤΟΣ, Ι. ΜΕΘΥΜΑΚΗ, Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Υπό των φοιτητών: Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 3 ο : Εξάτμιση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολτακού Συστήματος

Οικονομοτεχνική Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολτακού Συστήματος Οικονομοτεχνική Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολτακού Συστήματος Υλοποιώντας έναν από τους στόχους του εγκεκριμένου από το Ι.Κ.Υ. ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, 2015-2016 με θέμα: «Αυτόνομα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ορθολογική Χρήση της. Εμμανουήλ Σουλιώτης Φυσικός

Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ορθολογική Χρήση της. Εμμανουήλ Σουλιώτης Φυσικός Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ορθολογική Χρήση της Εμμανουήλ Σουλιώτης Φυσικός Στόχοι του Μαθήματος Κατανόηση της Έννοιας της Ενέργειας Εξοικονόμηση της Ενέργειας Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας Παραγωγή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΘ, Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Σηµειώσεις, Γ. Τσιλιγκιρίδη

ΑΠΘ, Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Σηµειώσεις, Γ. Τσιλιγκιρίδη 2. ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.1. Ο ΗΛΙΟΣ Οι θερµοπυρηνικές αντιδράσεις που γίνονται στον Ήλιο εκλύουν ενέργεια µε την µορφή ισχυρότατης ακτινοβολίας. Η ακτινοβολούµενη ενέργεια του Ήλιου προέρχεται από τη µετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ MONOSTOP THERMO ΚΑΙ MONOSTOP THERMO ROOF ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BERLING ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Ιούλιος 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας των 100kW ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας των 100kW ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας των 100kW ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Ο Γνώμονας, ένα απλό αστρονομικό όργανο και οι χρήσεις του στην εκπαίδευση Σοφία Γκοτζαμάνη και Σταύρος Αυγολύπης Ο Γνώμονας Ο Γνώμονας είναι το πιο απλό αστρονομικό όργανο και το πρώτο που χρησιμοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρησιακή Αστροφυσική Μέρος Α. Κεφάλαιο 1: Συστήματα συντεταγμένων Μάθημα 1

Παρατηρησιακή Αστροφυσική Μέρος Α. Κεφάλαιο 1: Συστήματα συντεταγμένων Μάθημα 1 Παρατηρησιακή Αστροφυσική Μέρος Α Κεφάλαιο 1: Συστήματα συντεταγμένων Μάθημα 1 Σύστημα γήινων συντεταγμένων Γήινος μεσημβρινός του τόπου Ο Μεσημβρινός του Greenwich (πρώτος κάθετος) Γεωγραφικό μήκος 0

Διαβάστε περισσότερα

9. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΚΟΥΣ

9. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 73 9. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 9.1 Εισαγωγή Υπενθυμίζεται ότι το αστρονομικό μήκος ενός τόπου είναι η δίεδρη γωνία μεταξύ του αστρονομικού μεσημβρινού του τόπου και του μεσημβρινού του Greenwich. Η γωνία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 1: Εισαγωγή Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χηµείας Βιοκλιµατική αρχιτεκτονική

Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χηµείας Βιοκλιµατική αρχιτεκτονική Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χηµείας Βιοκλιµατική αρχιτεκτονική Νίκος Μαµάσης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2014 Εισαγωγή Bιοκλιµατική αρχιτεκτονική είναι ο σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ Η βροχή αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες μετεωρολογικές παραμέτρους. Είναι η πιο κοινή μορφή υετού και αποτελείται από σταγόνες που βρίσκονται σε υγρή κατάσταση. 1. Βροχομετρικές παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Εξατµισοδιαπνοή ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Εξατµισοδιαπνοή ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εξατµισοδιαπνοή Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 211 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εξατµισοδιαπνοή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρησιακή Αστροφυσική Μέρος Α. Κεφάλαιο 1: ΓΕΩΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Μάθημα 1

Παρατηρησιακή Αστροφυσική Μέρος Α. Κεφάλαιο 1: ΓΕΩΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Μάθημα 1 Παρατηρησιακή Αστροφυσική Μέρος Α Κεφάλαιο 1: ΓΕΩΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Μάθημα 1 Γεωκεντρικό σύστημα παρατήρησης Με εξαίρεση έναν αριθμό από διαστημικές αποστολές, οι παρατηρήσεις των ουράνιων αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4.1 Εισαγωγή. Η πλέον διαδεδοµένη συσκευή εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης. Στην ουσία είναι ένας εναλλάκτης θερµότητας ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρησιακή Αστροφυσική Μέρος Α. Κεφάλαιο 1: Συστήματα συντεταγμένων Μάθημα 2

Παρατηρησιακή Αστροφυσική Μέρος Α. Κεφάλαιο 1: Συστήματα συντεταγμένων Μάθημα 2 Παρατηρησιακή Αστροφυσική Μέρος Α Κεφάλαιο 1: Συστήματα συντεταγμένων Μάθημα 2 Ανατολή-δύση αστέρων Από την σχέση αυτή προκύπτουν δυο τιμές για την ωριαία γωνία Η Δ για την οποία ο αστέρας βρίσκεται στον

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων

Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων Ενότητα Διάλεξης: 4.1 Εισηγητής: Γ. Βισκαδούρος Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Γ. Γαγλία 1, Α.Α. Αργυρίου, Κ.Α. Μπαλαράς 1, Σ.Λυκούδης 1, 1 Ομάδα Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κοσμάς Γαζέας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κοσμάς Γαζέας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κοσμάς Γαζέας Σφαιρικό Τρίγωνο Σφαιρικό τρίγωνο λέγεται το μέρος της σφαίρας, το οποίο περικλείεται μεταξύ των τόξων τριών μέγιστων κύκλων, με την προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Συστήματα αστρονομικών συντεταγμένων και χρόνος ΑΣΚΗΣΗ 1 η (α) Να εξηγηθεί γιατί το αζιμούθιο της ανατολής και της δύσεως του Ηλίου σε ένα τόπο,

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 10 ο (σελ ) Οι κλιµατικές ζώνες της Γης

Kεφάλαιο 10 ο (σελ ) Οι κλιµατικές ζώνες της Γης Γεωγραφία ΣΤ τάξης - Β Ενότητα «Το Φυσικό Περιβάλλον» 1 Kεφάλαιο 10 ο (σελ. 39 42) Οι κλιµατικές ζώνες της Γης ιδακτικοί στόχοι: - να κατανοούµε την έννοια του κλίµατος - να γνωρίζουµε τους βασικούς παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αστρονομία

Εισαγωγή στην Αστρονομία Παπαδόπουλος Μιλτιάδης ΑΕΜ: 13134 Εξάμηνο: 7 ο Ασκήσεις: 12-1 Εισαγωγή στην Αστρονομία 1. Ο αστέρας Βέγας στον αστερισμό της Λύρας έχει απόκλιση δ=+38 ο 47. α) Σχεδιάστε την φαινόμενη τροχιά του Βέγα στην

Διαβάστε περισσότερα

Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΚΑΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ17. Πειραματικός προσδιορισμός της βέλτιστης γωνίας κλίσης ενός φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ?

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ? ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ? ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ KWh/(m 2. έτος) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ KWh/(m 2. έτος) ΕΤΗΣΙΑΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΑΝΑ m2κτιριου ΗΕΤΗΣΙΑΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΑΝΑ m2κτιριου = ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ + ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ + ΨΥΚΤΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟΥ

7. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟΥ 61 7. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟΥ Υπενθυμίζεται ότι αστρονομικό αζιμούθιο Α D μιας διεύθυνσης D, ως προς το σημείο (τόπο) Ο, ονομάζεται το μέτρο της δίεδρης γωνίας που σχηματίζεται μεταξύ του επιπέδου του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΣΚΙΑΣΗΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ CALCULATIONS OF SHADING FACTORS IN SOLAR PARKS

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΣΚΙΑΣΗΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ CALCULATIONS OF SHADING FACTORS IN SOLAR PARKS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Εργ. Συνεργάτης ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SUN-TRACKING ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΝΑ ΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΛΟΓΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SUN-TRACKING ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΝΑ ΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SUN-TRACKING ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΝΑ ΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΦΑΝΙΟΥ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ. Σελίδα 1 από 6

Η ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ. Σελίδα 1 από 6 Η ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Στόχος(οι): Η παρατήρηση της τροχιάς του ήλιου στον ουρανό και της διακύμανση της ανάλογα με την ώρα της ημέρας ή την εποχή. Εν τέλει, η δραστηριότητα αυτή θα βοηθήσει τους μαθητές να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ταχύτητα ανέμου Παράγοντες που την καθορίζουν Μεταβολή ταχύτητας ανέμου με το ύψος από το έδαφος Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε..../2010 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 2. Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας στο εξωτερικό όριο της ατµόσφαιρας Ra σε ένα τόπο εξαρτάται:

1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 2. Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας στο εξωτερικό όριο της ατµόσφαιρας Ra σε ένα τόπο εξαρτάται: 1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 1. επικίνδυνα για την υγεία. 2. υπεύθυνα για τη διατήρηση της µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδο αρκετά µεγαλύτερο των 0 ο C. 3. υπεύθυνα για την τρύπα

Διαβάστε περισσότερα

11/11/2009. Μέθοδος Penman Μέθοδος Thornwaite

11/11/2009. Μέθοδος Penman Μέθοδος Thornwaite 11/11/2009 Μέθοδος Pem Μέθοδος Thorwite Τροποποιηµένη µέθοδος Pem Η µέθοδος γενικά δίνει αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε σχέση µε όλες τις µέχρι σήµερα χρησιµοποιούµενες έµµεσες µεθόδους και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυλλαδίου 1 8/3/2017

Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυλλαδίου 1 8/3/2017 Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυλλαδίου 1 8/3/2017 19) Ποια είναι η περιοχή τιμών των ουρανογραφικών συντεταγμένων των ουράνιων αντικειμένων που είναι (i) αειφανή και (ii) αφανή για το Αστεροσκοπείο του Χελμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ NEOTEX AEBE, NEOROOF, SILATEX REFLECT και N-THERMON 9mm. Μάρτιος 2013 67/2013 1 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Αστρονομία. Ενότητα # 1: Ουράνια Σφαίρα Συστήματα Συντεταγμένων. Νικόλαος Στεργιούλας Τμήμα Φυσικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αστρονομία. Ενότητα # 1: Ουράνια Σφαίρα Συστήματα Συντεταγμένων. Νικόλαος Στεργιούλας Τμήμα Φυσικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αστρονομία Ενότητα # 1: Ουράνια Σφαίρα Συστήματα Συντεταγμένων Νικόλαος Στεργιούλας Τμήμα Φυσικής Αριστοτέιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πτυχιακή Εργασία: Αντωνίου Ευθύμιος - Τσέρνιχ Ελπίδα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πτυχιακή Εργασία: Αντωνίου Ευθύμιος - Τσέρνιχ Ελπίδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πτυχιακή Εργασία: Αντωνίου Ευθύμιος - Τσέρνιχ Ελπίδα Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΦΒ συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις (1/5) Υψηλή τιµολόγηση παραγόµενης ενέργειας (έως και 0.55 /kwh για ΦΒ συστήµατα <10 kwp) Αφορολό

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΦΒ συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις (1/5) Υψηλή τιµολόγηση παραγόµενης ενέργειας (έως και 0.55 /kwh για ΦΒ συστήµατα <10 kwp) Αφορολό ιαµόρφωση θερµοκρασιακών συνθηκών σε φωτοβολταϊκά (ΦΒ) συστήµατα σε δώµα κτιρίου Καρτέρης Μ., Παπαδόπουλος Α. Μ. Ηµερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ: «Φωτοβολταϊκά Συστήµατα: Τεχνολογίες - Προβλήµατα - Προοπτικές» - 20 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών

Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών Θερµικά Ηλιακά Συστήµατα Ζεστού Νερού Χρήσης και Θέρµανσης Κολυµβητικών εξαµενών Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ Τµήµα Θερµικών Ηλιακών 1. Εισαγωγή 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2011:

Θέματα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2011: ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Θέματα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου : ΘΕΜΑ μονάδες.5 Η ωριαία μεταβολή της ηλιακής ακτινοβολίας q που προσπίπτει στην επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ Σεμινάριο Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων ΕΒΗΕ. Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας Α.Π.Ε.

Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ Σεμινάριο Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων ΕΒΗΕ. Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας Α.Π.Ε. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ Σεμινάριο Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων ΕΒΗΕ Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας Α.Π.Ε. Σχεδιασμός συστημάτων ΖΝΧ εσωτερικός εναλλάκτης 1 Σχεδιασμός συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Επιμέλεια μετάφρασης ημήτρης Σταμούλης ημοσιογράφος Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Οι περσίδες και τα ρολά αποτελούν συστήματα εξωτερικής και εσωτερικής σκίασης που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολόγιο Υπολογισµού Προσπιπτώµενης Ηλιακής Ακτινοβολίας σε Οριζόντια και Κεκλιµένη Επιφάνεια

Τυπολόγιο Υπολογισµού Προσπιπτώµενης Ηλιακής Ακτινοβολίας σε Οριζόντια και Κεκλιµένη Επιφάνεια Πανεπιστήµι υτικής Μακεδνίας Τµήµα Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Κζάνης λιακή Τεχνική/Φωτβλταϊκά Συστήµατα Επ. Καθ.. Μπύρης Τυπλόγι Υπλγισµύ Πρσπιπτώµενης λιακής Ακτινβλίας σε Οριζόντια και Κεκλιµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗ Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΙΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡ. ΑΙΚ. A. ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΒΟΛΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ. 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού. 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας. 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών

Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ. 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού. 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας. 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών 4.4 Βιομηχανικά ενεργειακά φορτία Αναφορές: 1. J. A. Duffie, W. A. Beckmn,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Ηλιακή Ενέργεια ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2 Αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνδεσμολογία. Στήριξη των πάνελ

Οδηγός χρήσης. Φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνδεσμολογία. Στήριξη των πάνελ Οδηγός χρήσης Φωτοβολταϊκό πάνελ Πρόκειται για πάνελ υψηλής απόδοσης ισχύος από 10Wp έως 230Wp (ανάλογα με το μοντέλο). Ένα τέτοιο πάνελ παράγει σε μια καλοκαιρινή μέρα, αντίστοιχα από 50 Watt/h (βατώρες)

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Εισαγωγή. Μετεωρολογικός κλωβός

4.1 Εισαγωγή. Μετεωρολογικός κλωβός 4 Θερμοκρασία 4.1 Εισαγωγή Η θερμοκρασία αποτελεί ένα μέτρο της θερμικής κατάστασης ενός σώματος, δηλ. η θερμοκρασία εκφράζει το πόσο ψυχρό ή θερμό είναι το σώμα. Η θερμοκρασία του αέρα μετράται διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Φαρμάκης Επ. Καθηγητής. Δείκτης διάθλασης. Διάδοση του Η/Μ κύματος μέσα σε μέσο

Φίλιππος Φαρμάκης Επ. Καθηγητής. Δείκτης διάθλασης. Διάδοση του Η/Μ κύματος μέσα σε μέσο 9 η Διάλεξη Απόσβεση ακτινοβολίας, Σκέδαση φωτός, Πόλωση Φίλιππος Φαρμάκης Επ. Καθηγητής 1 Δείκτης διάθλασης Διάδοση του Η/Μ κύματος μέσα σε μέσο Η ταχύτητα διάδοσης μειώνεται κατά ένα παράγοντα n (v=c/n)

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο τρόπος σχεδιασμού κτιρίων που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τη θέση των χώρων και

Διαβάστε περισσότερα

17.2 C (Η θερμοκρασία αυτή έχει βρεθεί μετά από σειρά επαναλήψεων και ο κώδικας

17.2 C (Η θερμοκρασία αυτή έχει βρεθεί μετά από σειρά επαναλήψεων και ο κώδικας ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διδάσκων: Δ. Βαλουγεώργης Εαρινό εξάμηνο 16-17 ΕΡΓΑΣΙΑ 3: Συλλέκτες Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα μαθήματος): 8-4-17 Ημερομηνία παράδοσης: 1-5-17 Επιμέλεια λύσεων: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι ασκήσεις βρίσκονται στο βιβλίο, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ του Α. ΦΛΟΚΑ, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 997, σελ. 9-6.. Να υπολογιστεί το μέσο μοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Η Λ Ι Α Κ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Η Λ Ι Α Κ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Η Λ Ι Α Κ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Αναγνωστοπούλου Στρατηγούλα (5553), Σταυρίδη Δήμητρα (5861) 1 ΛΙΓΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 1.1 Η κίνηση της Γης Η Γη κινείται με τρεις τρόπους: περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της σε 24h,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Α Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα