Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων"

Transcript

1 Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Είναι το δεύτερο επίπεδο στην διαστρωμάτωση του OSI/ISO (μετρώντας από κάτω πρός τα πάνω) Data Link Layer (DLL). Στόχος του είναι η αποδοτική και αξιόπιστη επικοινωνία γειτονικών κόμβων. είναι οι κόμβοι που συνδέονται με ένα κανάλι επικοινωνίας. Α Β Α Β Γειτονικοί Κόμβοι Απομακρυσμένοι Κόμβοι (μή γειτονικοί) 1

2 Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Οι γειτονικοί κόμβοι μπορεί να είναι: μέλη ενός τοπικού δικτύου (LAN). δύο κόμβοι με απευθείας ζεύξη. Δίκτυο Πολλαπλής Πρόσβασης Δίκτυο Σημείο-προς-Σημείο Δημιουργούνται τα εξής σημαντικά ζητήματα: Αντιμετώπιση των σφαλμάτων που προκαλεί το κανάλι (λόγω βλαβών μετάδοσης). Συντονισμός πρόσβασης στο κοινό κανάλι επικοινωνίας. 2

3 Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Παροχή υπηρεσιών στο υψηλότερο επίπεδο (επίπεδο δικτύου). Θεμελιώδης υπηρεσία: μεταφορά δεδομένων από το επίπεδο δικτύου του ενός κόμβου στο επίπεδο δικτύου του άλλου με αξιόπιστο και αποδοτικό τρόπο. 3

4 Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Το DLL λαμβάνει «πακέτα» από το επίπεδο δικτύου Τα ενθυλακώνει σε πλαίσια (frames) Κεφαλίδα (Header) Επίμετρο (Trailer) 4

5 Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Οι τυπικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι: Ασυνδεσμική υπηρεσία χωρίς επιβεβαιώσεις ο κόμβος-αποστολέας απλά μεταδίδει δεδομένα χωρίς να τον απασχολεί η ορθή λήψη των δεδομένων από τον παραλήπτη κατάλληλη για εφαρμογές πραγματικού χρόνου Ασυνδεσμική υπηρεσία με επιβεβαιώσεις η λήψη κάθε ομάδας δεδομένων (πακέτο) πρέπει να επιβεβαιωθεί. Εάν δεν ληφθεί επιβεβαίωση από τον παραλήπτη μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα το πακέτο μεταδίδεται ξανά. αξιοπιστία (χρησιμή υπηρεσία στα μή αξιόπιστα κανάλια, όπως οι ασύρματες ζεύξεις) Συνδεσμοστρεφής υπηρεσία με επιβεβαιώσεις Οι κόμβοι «συμφωνούν» να επικοινωνήσουν (εγκαθιδρύεται μία λογική σύνδεση). Κάθε πακέτο αριθμείται και μεταδίδεται και λαμβάνεται σε σειρά. Αντίθετα στην ασυνδεσμική υπηρεσία μπορεί να χαθεί μία επιβεβαίωση και επομένως ένα συγκεκριμένο πακέτο μπορεί να παραληφθεί πολλές φορές. 5

6 Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Παράδειγμα γειτονικών δρομολογητών. 6

7 Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Η αντιμετώπιση των σφαλμάτων λαμβάνει χώρα σε δύο φάσεις: Πλαισίωση (framing) των δεδομένων. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων σε κάθε πλαίσιο. Για τον συντονισμό της πρόσβασης στο κοινό μέσο μετάδοσης υπεύθυνο είναι το Υπο-επίπεδο Πρόσβασης στο Μέσο (Medium Access Control MAC): Παρέχει διευθυνσιοδότηση. Μηχανισμούς (πρωτόκολλα) συντονισμού πρόσβασης. 7

8 Πλαισίωση Το DLL χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του PHY: λαμβάνει μια ανεπεξέργαστη ροή από μονάδες πληροφορίας (bits). η ροή ενδέχεται να περιέχει σφάλματα. το πλήθος των bit που λαμβάνονται μπορεί να διαφέρει από αυτό που αρχικά μεταδόθηκαν. Για να λόγους διαχείρισης είναι θεμιτό να ομαδοποιηθούν σε πλαίσια (frames). οι ομάδες έχουν συνήθως μέγεθος μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες bytes

9 Τεχνικές Πλαισίωσης Χρονικά Χάσματα Εισαγωγή χρονικών χασμάτων (κενών) μεταξύ των ομάδων (ανάλογα με τα κενά που βάζουμε ανάμεσα στις λέξεις). Αρχικά Με χρονικά χάσματα gap gap gap Μειονέκτημα στα δίκτυα σπανίως παρέχονται εγγυήσεις χρονισμού. ενδεχομένως τα χρονικά κενά να εξαφανιστούν Η μέθοδος αυτή δεν χρησιμοποιείται 9

10 Τεχνικές Πλαισίωσης Μετρητές Χαρακτήρων Μετρητές Χαρακτήρων. Χρησιμοποίηση ενός πεδίου στη επικεφαλίδα του DLL που να προσδιορίζει πόσοι χαρακτήρες περιέχονται στο πλαίσιο. Πρόβλημα: Η αλλοίωση του μετρητή. 10

11 Τεχνικές Πλαισίωσης Byte Σημαίας Byte Σημαίας Επιβάλλει σε κάθε πλαίσιο να ξεκινά και να τελειώνει με μία ειδική ακολουθία από bits (byte σημαίας Flag Byte). Παρακάμπτεται το πρόβλημα της αλλοίωσης του μετρητή χαρακτήρων. Ο παραλήπτης μπορεί να εντοπίσει την αρχή και το τέλος του πλαισίου ακόμα και εάν αλλοιωθεί το flag byte. Πρόβλημα: Έστω ότι το flag byte είναι η ακολουθία Τι θα συμβεί εάν εμφανιστεί αυτή η ακολουθία μέσα στο πλαίσιο ως δεδομένα; Ο δέκτης θα νομίζει ότι πρόκειται για την αρχή ή το τέλος του πλαισίου. Λύση: όπου εμφανίζεται ίδια ακολουθία με το flag byte μέσα στο πλαίσιο, τοποθετείται ένας ειδικός χαρακτήρας (ESC byte) πρίν από την ακολουθία αυτή (συμπλήρωση με byte). 11

12 Τεχνικές Πλαισίωσης Συμπλήρωση με Byte Μειονέκτημα: οι FLAG και ESC χαρακτήρες που εμφανίζονται στο payload field είναι 8-bit. Άλλες κωδικοποιήσεις (π.χ. UNICODE) χρησιμοποιούν 16-bit χαρακτήρες και πολλές φορές χρησιμοποιούνται χαρακτήρες τυχαίου μήκους. 12

13 Τεχνικές Πλαισίωσης Σημαίες Αρχής και Τέλους με συμπλήρωση bit Σε αυτή τη τεχνική υπάρχει ένα byte σημαίας για την αρχή και τέλος του πλαισίου (6 άσσοι) Αποστολέας εάν υπάρχουν 5 συνεχόμενα bit 1 στα δεδομένα, συμπληρώνεται αυτομέτως ένα bit 0. Παραλήπτης εάν συναντήσει 5 συνεχόμενα bit 1 στα δεδομένα ακολουθούμενα με ένα bit 0, τότε αφαιρεί αυτομάτος το bit 0. Data Data (same as flag) Data transmitted Data (after bit stuffing) Data at receiver (after de-stuffing) 13

14 Τεχνικές Πλαισίωσης Συνδιαστικές Τεχνικές Συνδιαστική Χρήση Μετρητή Χαρακτήρων Σημαίας Ελέγχου σφαλμάτων Κατά την λήψη ενός πλαισίου ελέγχεται ο μετρητής χαρακτήρων εντοπίζεται το τέλος του πλαισίου το πλαίσιο γίνεται δεκτό εάν στη θέση αυτή υπάρχει το FLAG byte και ο έλεγχος σφαλμάτων είναι σωστός Δείχνει το FLAG (τέλους) FLAG (αρχής) Μετρητής DATA DATA Έλεγχος Σφαλμάτων FLAG (τέλους) 14

15 Έλεγχος και Διόρθωση Σφαλμάτων Γενικό σχεδιάγραμμα Error Detection and Correction - EDC : Αποστολέας Δεδομενόγραμμα Επίπεδο δικτύου Επίπεδο σύνδεσης Δεδομενόγραμμα NAI Παραλήπτης D =OK? OXI D EDC D EDC Επίπεδο φυσικό Κανάλι Εμπλουτισμός του πλαισίου προς αποστολή με bits EDC τα οποία θα βοηθήσουν τον δέκτη να εντοπίσει και (ενδεχομένως) να διορθώσει σφάλματα και αλλοιώσεις. 15

16 Έλεγχος Ισοτιμίας Απλούστερη μορφή ανίχνευσης σφαλμάτων. Τοποθετείται ένα επιπλέον bit στο πλαίσιο προς αποστολή. Εάν τα δεδομένα που θα αποσταλλούν περιλαμβάνουν d bits, τότε ο αποστολέας εισάγει ένα πρόσθετο bit στα δεδομένα πρός αποστολή (σύνολο d+1). Το πρόσθετο bit (parity bit) επιλέγεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε: το σύνολο των «άσσων» στο πλαίσιο (συμπεριλαμβάνομένου και του parity bit) να είναι άρτιος αριθμός (άρτια ισοτιμία). το σύνολο των «άσσων» στο πλαίσιο (συμπεριλαμβάνομένου και του parity bit) να είναι περιττός αριθμός (περιττή ισοτιμία) Ο δέκτης πρέπει να γνωρίζει από πριν εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί άρτια ή περιττή ισοτιμία. Για άρτια ισοτιμία μετρά τους «άσσους» στο πλαίσιο και εάν είναι άρτιος κανένα σφάλμα δεν σημειώθηκε. παρομοίως για περιττή ισοτιμία. 16

17 Παραδείγματα Άρτιας Ισοτιμίας: Έλεγχος Ισοτιμίας Αποστολέας Παραλήπτης Κανένα Σφάλμα d bits Parity bit d bits Parity bit Αποστολέας Παραλήπτης Σφάλμα d bits Parity bit d bits Parity bit Αποστολέας Παραλήπτης d bits Parity bit d bits Parity bit Κανένα Σφάλμα Λάθος εκτίμηση 17

18 Εφαρμογή Ι: Έλεγχος Ισοτιμίας Κάνοντας χρήση της ASCII-7 κωδικοποίησης επιθυμούμε να μεταδώσουμε την λέξη world. Nα γράψετε τις ακολουθίες bit που θα μεταδοθούν εάν υποθέσουμε μηχανισμό άρτιας και περιττής ισοτιμίας. 18

19 Διδιάστατη Ισοτιμία Χρήση parity bits για την διόρθωση σφαλμάτων: Τοποθέτηση των d bits σε πίνακα με i στηλες και j γραμμές: 19

20 Παράδειγμα με άρτια ισοτιμία: Διδιάστατη Ισοτιμία 20

21 Διδιάστατη Ισοτιμία Διδιάστατη Ισοτιμία: Ανίχνευση και δυνατότητα διόρθωσης περιττού αριθμού σφαλμάτων Ανίχνευση άρτιου αριθμού σφαλμάτων σε μια μόνο γραμμή ή στήλη Προστατεύει σε όλες τις περιπτώσεις; Άρτιο αριθμό σφαλμάτων σε γραμμές και στήλες Column Parity Row Parity

22 Εφαρμογή ΙΙ: Διδιάστατη Ισοτιμία Να γράψετε τις ακολουθίες των bit που θα μεταδοθούν για την λέξη world του προηγούμενου παραδείγματος με δισδιάστατη άρτια ισοτιμία. Εάν κατά την μετάδοση το γράμμα r αλλοιωθεί έτσι ώστε τελικώς να ληφθεί ως q, θα είναι σε θέση ο δέκτης να αντιληφθεί και να διορθώσει το σφάλμα? Να δικαιολογηθεί η απάντηση σας. εάν και το γράμμα l αλλοιωθεί έτσι ώστε τελικώς να ληφθεί ως o θα μπορέσει ο δέκτης να ανιληφθεί το σφάλμα? 22

23 Έλεγχος Αθροίσματος Ο έλεγχος αθροίσματος χρησιμοποιείται για τον έλεγχο σφαλμάτων: Ο αποστολέας εκτελεί τα εξής βήματα: Το σύνολο των δεδομένων χωρίζεται σε n τμήματα, το καθένα με k bits. Τα τμήματα αθροίζονται Παίρνουμε το συμπλήρωμα ως προς 1 του αθροίσματος (checksum). Στέλνεται μαζί με τα δεδομένα. Παράδειγμα: Έστω ότι έχουμε 16 bit προς μετάδοση: Χωρίζονται σε δύο τμήματα των 8 bit και αθροίζονται (αποτέλεσμα ) Το συμπλήρωμα ως προς 1 του αθροίσματος είναι το checksum ( ). Μεταδίδονται και τα 24 bits (δεδομένα και checksum). 23

24 Έλεγχος Αθροίσματος Ο παραλήπτης εκτελεί τα εξής βήματα: Το σύνολο των δεδομένων χωρίζεται σε n τμήματα, το καθένα με k bits. Τα τμήματα αθροίζονται. Το αποτέλεσμα αθροίζεται με το checksum. Εάν το αποτέλεσμα είναι άσσοι, δεν υπάρχει σφάλμα. Παράδειγμα: Ο παραλήπτης λαμβάνει: Χωρίζονται τα δεδομένα σε δύο τμήματα των 8 bit και αθροίζονται (αποτέλεσμα ) Αθροίζουμε με το checksum ( ). Το πλαίσιο γίνεται αποδεκτό. 24

25 Έλεγχος Αθροίσματος Εφαρμογή Ι: Έστω ότι ένας αποστολέας διαθέτει τα ακόλουθα τρία bytes προς μετάδοση: a) Να βρεθεί ο έλεγχος αθροίσματος που θα τοποθετήσει ο αποστολέας στο πλαίσιο προς μετάδοση b) Εάν συμβεί αλλοίωση ενός bit, θα μπορέσει ο παραλήπτης να την ανιχνεύσει; c) Εάν συμβεί αλλοίωση σε δύο bit, θα μπορέσει ο παραλήπτης να την ανιχνεύσει; 25

26 Για ποιόν λόγο χρειάζεται; Υποεπίπεδο MAC Συντονισμός Δικαιοσύνη 26

27 Υποεπίπεδο MAC Η πρόσβαση σε κοινό μέσο μετάδοσης απαιτεί συντονισμό. Δύο τρόποι ελέγχου πρόσβασης: Κεντρικός Κατανεμημένος Κεντρικός Έλεγχος Πρόσβασης Ένας κεντρικός ελεγκτής (κόμβος) παραχωρεί πρόσβαση στους σταθμούς τους δικτύου (polling master). Ξεκάθαρος έλεγχος (δεν υπάρχουν διενέξεις σταθμών). Μοναδικό σημείο αστοχίας (single point of failure). Συμφόρηση (congestion). 27

28 Υποεπίπεδο MAC Κατανεμημένος Έλεγχος Πρόσβασης Όλοι οι σταθμοί εκτελούν ένα κοινό σύνολο κανόνων. Αποκέντρωση. Απομόνωση σταθμού με βλάβη. Σημαντικό φαινόμενο που λαμβάνει χώρα σε LAN με κατανεμημένο έλεγχο πρόσβασης: Δικτυακές Συγκρούσεις παραπάνω από μία δικτυακές συσκευές (network device) επιχειρούν να μεταδώσουν ένα πλαίσιο δεδομένων (data frame) στο κοινό μέσο μετάδοσης (shared medium). θεωρούνται οι αλλαγές στη στάθμη του σήματος που μεταδίδεται στο μέσο. 28

29 Υποεπίπεδο MAC Πώς αποφεύγουμε και ανακάμπτουμε από τις συγκρούσεις; Με καθορισμό σαφών κανόνων για το ποιός θα μεταδώσει. Με επανεκπομπή των χαμένων πακέτων (πακέτων που έχουν υποστεί σύγκρουση). Η συχνότητα τους επηρεάζει την απόδοση των πρωτοκόλλων και άρα την σχεδιαστική τους πληρότητα. 29

30 Εκχώρηση Καναλιού Στατικός τρόπος εκχώρησης καναλιού Πολύπλεξη με Διαίρεση Συχνότητας (Frequency Division Multiplexing FDM) Πολύπλεξη με Διαίρεση Χρόνου (Time Division Multiplexing TDM) FDM Χρησιμοποιείται για την μεταφορά αναλογικών ή/και ψηφιακών δεδομένων πάνω από αναλογικά σήματα Ν σταθμοί διαίρεση εύρους ζώνης σε N τμήματα ίσου μεγέθους (Ν κανάλια) σε κάθε σταθμό ανατίθεται ένα τμήμα (κανάλι) 30

31 FDM 31

32 FDM 32

33 FDM FDM στο ADSL Προβλήματα της FDM μεταβαλλόμενος αριθμός χρηστών χαμένο εύρος ζώνης (#χρηστών<ν) ή αδυναμία εξυπηρέτησης (#χρηστών>ν) ανενεργοί χρήστες χαμένο εύρος ζώνης Εφαρμογή Ι: Θεωρήστε ότι το τηλεφωνικό κανάλι έχει εύρος 4 KHz. Πόσα τηλεφωνικά κανάλια μπορούν να μεταδοθούν μέσα από μία τηλεπικοινωνιακή γραμμή με εύρος συχνοτήτων 60 KHz 108 KHz; 12 33

34 TDM TDM Αντίστοιχη της FDM αλλά πολύπλεξη στον χρόνο. Ο χρόνος χωρίζεται σε τμήματα (slots θυρίδες/σχισμές). Σε κάθε χρήστη παραχωρείται στατικά μια σχισμή. Μπορεί να μεταδώσει μόνο όταν έρθει η ώρα της δικιάς του σχισμής και για όσο διαρκεί αυτή. 34

35 TDM η TDM χρησιμοποιείται για την μετάδοση ψηφιακών δεδομένων πάνω από ψηφιακά ή αναλογικά σήματα. Παρόμοια προβλήματα με την FDM κάποια slots παραμένουν αδρανή εάν ο χρήστης στον οποίο έχει εκχωρηθεί αυτό είναι ανενεργός. Εφαρμογή ΙΙ: Τα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα πολυπλέκουν με TDM 30 τηλεφωνικά κανάλια. Άλλα 2 κανάλια χρησιμοποιούνται για ειδικούς σκοπούς. Αν το μήκος του πλαισίου είναι 125 ms, πόσο διαρκεί κάθε slot; 3.90ms 35

36 Προσπέλαση στο Φυσικό Μέσο Το βασικό πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει το επίπεδο MAC Δημοφιλή Πρωτόκολλα Τυχαίας Πρόσπέλασης (Random Access): ALOHA slotted ALOHA CSMA Πολλαπλή Πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος CSMA/CD Πολλαπλή Πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων. CSMA/CA Πολλαπλή Πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Αποφυγή Συγκρούσεων. Πρωτόκολλα Εναλλαγής Σειράς (Taking Turns) Token Πέρασμα Κουπονιού 36

37 ALOHA Norman Abramson, Hawaii, 1970 Σχεδιάστηκε για την απομακρυσμένη ασύρματη διασύνδεση κόμβων σε έναν κεντρικό υπολογιστή (hub) Οι κόμβοι διαμοιράζονται την ίδια ραδιοσυχνότητα για την μετάδοση πακέτων πληροφορίας προς το κεντρικό hub Ο κεντρικός κόμβος χρησιμοποιεί διαφορετική ραδιοσυχνότητα για την μετάδοση επιβεβαιώσεων Λέγεται και καθαρό ALOHA (pure ALOHA) Αποτέλεσε τον πρόδρομο των πιο σύγχρονων πρωτοκόλλων CSMA/CD (Ethernet) Τα δεδομένα τοποθετούνται σε πλαίσια και το κάθε πλαίσιο έχει σταθερό μέγεθος. 37

38 Σύνολο κανόνων ALOHA Τα δεδομένα τοποθετούνται σε πλαίσια και το κάθε πλαίσιο έχει σταθερό μέγεθος. Ένας σταθμός που έχει πλαίσιο προς μετάδοση (ενεργός σταθμός), το μεταδίδει άμεσα Κατόπιν περιμένει για επιβεβαίωση λήψης (ACK) Μέγιστο χρονικό διάστημα αναμονής: ~RTT μεταξύ των πιο απομακρυσμένων σταθμών Εάν δεν ληφθεί η επιβεβαίωση περιμένει τυχαίο χρονικό διάστημα και ξαναπροσπαθεί Έπειτα από επανειλλημένες προσπάθειες τα «παρατά» και συνεχίζει με το επόμενο πλαίσιο πρός μετάδοση 38

39 ALOHA Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των σταθμών που είναι ενεργοί (διαθέτουν πακέτα προς μετάδοση): μεγαλύτερη πιθανότητα σύγκρουσης λιγότερες μεταδόσεις με επιτυχία μικρότερη απόδοση 39

40 Δίκτυο N κόμβων Απόδοση Καθαρού ALOHA Έστω ότι ο κάθε κόμβος μεταδίδει ένα πακέτο με πιθανότητα p. Εξετάζουμε έναν κόμβο Η πιθανότητα ότι αυτός ο κόμβος θα μεταδώσει ένα πλαίσιο την χρονική στιγμή t 0 είναι p. Για να είναι επιτυχημένη η μετάδοση του πλαισίου θα πρέπει στο διάστημα [t 0 -t,t 0 +t] να μην μεταδώσει άλλος σταθμός. (t=l frame /c) Οι N-1 κόμβοι παραμένουν «σιωπηλοί» με πιθανότητα 1-p ο κάθε ένας. Slot time Slot time t 0 -t t 0 +t t 0 Πιθανότητα επιτυχούς μετάδοσης του υπό εξέταση κόμβου p success p(1 p) 2( N 1) 40

41 Απόδοση Καθαρού ALOHA Αυξανομένης της «διάθεσης» του κόμβου για μετάδοση (Load), η επιτυχημένη λήψη (Throughput) ακολουθεί. Μεγιστοποιείται και κατόπιν φθίνει (οι συγκρούσεις διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο) Το πρωτόκολλο ανταποκρίνεται για «ελαφρώς» ενεργούς σταθμούς. 41

42 Απόδοση Καθαρού ALOHA Throughput (S) επιτυχημένη λήψη πακέτων στη μονάδα του χρόνου Offered Load (G) προσφερόμενο φορτίο (πακέτα που μεταδίδονται στη μονάδα του χρόνου) Ιδανικά S = G Αλλά υπάρχουν συγκρούσεις, άρα: S < G Ποιό είναι το μέγιστο S στο ALOHA? S = G P[frame suffers no collision] Μοντελοποίηση του προσφερόμενου φορτίου με Poisson κατανομή με ρυθμό G: P[k πλαίσια παράγονται σε διάστημα t] = e Gt Gt k! k, t = slot time 42

43 Απόδοση Καθαρού ALOHA Εμείς ζητούμε στο διάστημα 2t να μην μεταδωθούν πακέτα (εκτός του κόμβου που εξετάζουμε: G e G P[k=0] = = 0! e 2G Άρα: S = G e 2G t 0 -t t t t t 0 +t 0 ds Για να βρούμε για ποια τιμή του G το S μεγιστοποιείται (S max ) 0 dg ds d 2G d 2G 2G d 2G 2G 2 G e G e e G 2G e e 2G e dg dg dg dg G Άρα: e 2G 2G e 2G 0 G 1 2 Για G = 0.5 S max = 1/2e =

44 Θυριδωτό ALOHA Slotted ALOHA (Roberts 1972). Αποτελεί βελτίωση του pure ALOHA. Ο χρόνος οργανώνεται σε σχισμές (θυρίδες) σταθερή διάρκεια. ίση με το χρόνο μετάδοσης ενός πλαισίου (με σταθερό μέγεθος). Ο κάθε κόμβος που έχει πλαίσιο προς μετάδοση, επιτρέπεται να το μεταδώσει μόνο στην αρχή κάθε slot. Απαιτείται συγχρονισμός! Ένας σταθμός στέλνει ένα σήμα συγχρονισμού προς όλους τους άλλους. 44

45 Απόδοση Θυριδωτού ALOHA Αρκεί να «σιωπήσουν» Ν-1 κόμβοι για να υπάρξει επιτυχής μετάδοση: p success p(1 p) N 1 Πιθανότητα Επιτυχούς Μετάδοσης, p success Πιθανότητα μετάδοσης ενός κόμβου 45

46 Απόδοση Θυριδωτού ALOHA Ίδια διαδικασία με το pure ALOHA, μόνο που G P[k=0] = e G = 0! 0 e G Άρα: S = G e G Παρομοίως το S μεγιστοποιείται όταν: ds dg 0 e G G e G 0 G 1 Για G = 1 S max = 1/e = Διπλασιασμός της απόδοσης 46

47 Ασκήσεις Εφαρμογή Ι: Να βρεθεί η πιθανότητα επιτυχούς μετάδοσης ενός κόμβου που συμμετέχει σε ένα τοπικό δίκτυο 5 κόμβων (υποθέστε ότι όλοι οι κόμβοι μεταδίδουν με σταθερή και ίση πιθανότητα p=0.3), όταν: ο μηχανισμός πρόσβασης είναι το καθαρό ALOHA ο μηχανισμός πρόσβασης είναι το θυριδωτό ALOHA ~0.017 ~0.072 Εφαρμογή ΙΙ: Θεωρούμε τρείς ενεργούς κόμβους (n 1, n 2 και n 3 ) οι οποίοι διαγωνίζονται για την κατάληψη του μέσου κάνοντας χρήση του θυριδωτού ALOHA. Ο κάθε κόμβος μεταδίδει με πιθανότητα p i, όπου i=1,2,3. να βρεθεί μια έκφραση της πιθανότητας, P s, επιτυχούς μετάδοσης ενός πλαισίου σε μία θυρίδα σε συνάρτηση με τα p 1, p 2, p 3. πώς γίνεται η παραπάνω έκφραση εάν p 1 =p 2 =p 3 ; 3p(1-p) 2 Ποιό θα είναι το throughput του δικτύου εάν ο συνολικός ρυθμός μετάδοσης του καναλιού είναι R; 3Rp(1-p) 2 Εφαρνογή ΙΙΙ: Έστω ένα δίκτυο θυριδωτού ALOHA χωρητικότητας 10 Mbps με δύο ενεργούς κόμβους (n 1 και n 2 ). Ο κάθε κόμβος έχει άπειρα πλαίσια προς μετάδοση. Ο n 1 μεταδίδει με πιθανότητα p 1 =0.8. Ποια πρέπει να είναι η πιθανότητα μετάδοσης του n 2 εάν επιθυμεί throughput 1 Mbps; Ποιο θα είναι το συνολικό throughput; p 2 =0.5, T=5Mbps 47

48 CSMA Βασικό μειονέκτημα του ALOHA: Η απόφαση ενός κόμβου να μεταδώσει λαμβάνεται ανεξάρτητα από την δραστηριότητα των υπολοίπων που βρίσκονται στο κανάλι εκπομπής. Βελτίωση με το CSMA: Ορισμός κανόνων που προσομοιάζουν μια «πολιτισμένη συζήτηση» «Άκου πρίν μιλήσεις» (Listen-before-talk) Ανίχνευση Φέροντος Ο κάθε κόμβος αφουγκράζεται το κανάλι Πολλαπλής Πρόσβασης (Multiple Access) πριν μεταδώσει. Αν το βρει κατηλλειμένο αναμένει ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και ξανα-ανιχνεύει. Μόλις το βρει αδρανές, μεταδίδει άμεσα. 48

49 Διάγραμμα Χώρου-Χρόνου: CSMA Και εδώ μπορούν να συμβούν συγκρούσεις. Πότε; Ο χρόνος διάδοσης (propagation delay) παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση του πρωτοκόλλου. Μεγάλος χρόνος διάδοσης μεγάλη πιθανότητα σύγκρουσης Μικρός χρόνος διάδοσης μικρή πιθανότητα σύγκρουσης Οι κόμβοι δεν αντιλαμβάνονται την ύπαρξη συγκρούσεων και συνεχίζουν την μετάδοση ο χρόνος μετάδοσης του πλαισίου είναι χαμένος Χωρική κατανομή κόμβων B D 49

50 CSMA/CD «Συνέχισε να ακούς όταν μεταδίδεις» (Collision Detect) Ανίχνευση Σύγκρουσης Μόλις εκπέμψει ο κόμβος συνεχίζει να «ακούει» το κανάλι για λαμβανόμενο σήμα. Εάν ανακαλύψει αλλοίωση, σταματά άμεσα. Περιμένει τυχαίο χρονικό διάστημα και ξαναπροσπαθεί. Διακοπή μετάδοσης. Αποφυγή της κατάληψης του καναλιού για μεγάλο χρονικό διάστημα με κατεστραμμένα πλαίσια. Αύξηση της απόδοσης. 50

51 CSMA/CD Αλγόριθμος και Διάγραμμα Ροής: 1. NIC (κάρτα δικτύου) δέχεται πακέτο από το επίπεδο δικτύου. 2. Εάν η NIC ανιχνεύσει αδρανές κανάλι, ξεκινά την μετάδοση. Εάν το ανιχνεύσει κατειλλιμένο, περιμένει μέχρι να γίνει αδρανές, και μετά μεταδίδει. 3. Εάν η NIC μεταδώσει ολόκληρο το πλαίσιο χωρίς να ανιχνεύσει άλλη μετάδοση, τότε η NIC ολοκλήρωσε επιτυχώς την μετάδοση. 4. Εάν η NIC ανιχνεύσει άλλη μετάδοση, σταματά και στέλνει ένα jam signal 5. Μετά την ακύρωση της μετάδοσης, η NIC εισέρχεται στην φάση τυχαίας αναμονής binary (exponential) backoff: 51

52 Αναμονή έπειτα από σύγκρουση Αλγόριθμος δυαδικής εκθετικής οπισθοχώρησης (Binary Exponential Backoff BEB). Ο χρόνος διαιρείται σε σχισμές (slots) Η διάρκεια κάθε σχισμής είναι προκαθορισμένη (51,2 μs στο Ethernet) Μετά την πρώτη σύγκρουση οι κόμβοι που εμπλέκονται επιλέγουν έναν αριθμό k μεταξύ [0, 1] (backoff window) με ομοιόμορφη κατανομή. Αναμένουν χρόνο ίσο με k slot time. Άρα η πιθανότητα σύγκρουσης 50%. Εάν συμβεί πάλι σύγκρουση οι επιλογές διπλασιάζονται (0, 1, 2, 3 slots). Άρα η πιθανότητα μειώνεται στο 25% Γενικά μετά από i συγκρούσεις επιλέγεται ένας τυχαίος αριθμός ανάμεσα στο 0 και στο 2 i -1. Μετά από 10 συγκρούσεις (i=10) το εύρος των τιμών παραμένει στο 1023(2 10-1). Μετά από 16 συγκρούσεις η διαδικασία διακόπτεται και αναλαμβάνουν τα υψηλότερα επίπεδα. 52

53 Απόδοση CSMA/CD t prop μέγιστος χρόνος διάδοσης μεταξύ δύο κόμβων t trans χρόνος μετάδοσης πλαισίου μεγίστου μεγέθους efficiency Η απόδοση προσεγγίζει την μονάδα όταν: t prop 0 t trans t prop /t trans Παράδειγμα: 10 Μbps Ethernet, ταχύτητα διάδοσης m/sec, απόσταση κόμβων 100 m και μέγιστο μέγεθος πλαισίου (Maximum Transfer Unit) 1500 bytes. t prop t trans sec sec efficiency

54 Ασκήσεις Εφαρμογή Ι: Να σχεδιαστεί η γραφική παράσταση του αλγόριθμου BEB (backoff window προς αριθμό προσπαθειών μετάδοσης). Εφαρμογή ΙΙ: Σε ένα δίκτυο Ethernet δύο κόμβοι εμπλέκονται σε σύγκρουση για τρίτη φορά. Ποια είναι η πιθανότητα επιτυχούς μετάδοσης έπειτα από την ολοκλήρωση του αλγορίθμου BEB; Απ.: 7/8 Εφαρμογή ΙΙΙ: Στο CSMA/CD, έπειτα από την πέμπτη σύγκρουση, ένας κόμβος έχει επιλέξει τέσσερις χρονοσχισμές αναμονής. Ποιός θα είναι ο χρόνος αναμονής του σε ένα δίκτυο Ethernet; Απ.: μs = μs Εφαρμογή IV: Έστω ένας δίαυλος (ρυθμού μετάδοσης 10Mbps) πάνω στον οποίο είναι συνδεδεμένοι δύο κόμβοι για τους οποίους ισχύουν τα παρακάτω: Η απόσταση μεταξύ κόμβων είναι km Η ταχύτητα διάδοσης είναι 200 m/μsec Η μέθοδος πρόσβασης είναι CSMA/CD Να βρεθούν: Απ.: μs a) Ο χρόνος για την λήψη ενός πακέτου 1000 bits από έναν κόμβο στον διπλανό του. b) Εάν οι δυο γειτονικοί κόμβοι επιχειρήσουν να μεταδόσουν ταυτόχρονα, μετά από πόσο χρόνο θα ανιχνεύσουν την σύγκρουση; Απ.: 1.875μs c) Εάν ένας κόμβος ξεκινήσει την μετάδοση του πακέτου, μετά από πόσο χρόνο μπορεί να είναι σίγουρος ότι αυτό δεν συγκρούσθηκε; Απ.: 3.75μs 54

55 CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Distributed Channel Function (DCF) Παραλλαγή του CSMA/CD για ασύρματα δίκτυα. Στα ασύρματα δίκτυα ένας κόμβος δεν μπορεί να ανιχνεύει την ώρα που μεταδίδει. Μειωμένη ισχύ λαμβανόμενου σήματος Πρόβλημα του κρυμμένου κόμβου A B C Signal Strength A s signal strength C s signal strength Εμπόδιο A C B space Πρέπει να αποφύγει τις συγκρούσεις (Collision Avoidance). Στόχος και εδώ η μείωση της πιθανότητας σύγκρουσης. 55

56 Κανόνες στον Αποστολέα CSMA/CA Ένας κόμβος που έχει πλαίσιο προς μετάδοση ανιχνεύει το κανάλι για ένα χρονικό διάστημα Distributed Inter-Frame Space (DIFS) Eάν σε όλη τη διάρκεια του DIFS το κανάλι είναι σε ηρεμία: Επιλέγει ένα τυχαίο χρονικό διάστημα (αριθμό σχισμών) και μετρά αντίστροφα. Εάν κατά την αντίστροφη μέτρηση ανιχνεύσει μετάδοση άλλου κόμβου, παγώνει το μέτρημα. Συνεχίζει την αντίστροφη μέτρηση μόλις λήξει η μετάδοση. Μόλις φθάσει ο μετρητής του στο μηδέν, μεταδίδει το πλαίσιο. Εάν ανιχνεύσει μετάδοση κατά την διάρκεια του DIFS: Επιλέγει ένα τυχαίο χρονικό διάστημα (αριθμό σχισμών) και μετρά αντίστροφα. Μειώνει τον μετρητή όσο το κανάλι είναι αδρανές Μεταδίδει μόλις ο μετρητής γίνει μηδέν. 56

57 Κανόνες στον Δέκτη CSMA/CA Εάν το πλαίσιο που έλαβε από τον αποστολέα είναι ορθό (έλεγχος σφαλμάτων, σωστή διεύθυνση προορισμού κ.α.) αποστολή επιβεβαίωσης (ACK) προς τον κόμβο που το απέστειλε έπειτα από χρονικό διάστημα Short Inter-Frame Space (SIFS) χρόνος που χρειάζεται για επεξεργασία του πλαισίου στο PHY και επεξεργασία στο MAC sender receiver DIFS Backoff Γενικά DIFS>SIFS data SIFS ACK 57

58 Χρονικό μετάδοσης κόμβου Χ CSMA/CA Station X defers Station X transmits SIFS DIFS backoff SIFS Other frame ACK DATA ACK time T wait Station Y transmits T DIFS T T cycle backoff T wait T transmit transmit DATA Όλα σταθερά (ανάλογα με το PHY) εκτός από Τ backoff Προσδιορίζεται από T T T SIFS T ACK Random() είναι ένας ψευδοτυχαίος ακέραιος που επιλέγεται με ομοιόμορφη κατανομή από το διάστημα [0, CW]. CW (Contention Window) είναι ένας αριθμός μεταξύ CW min και CW max Πρώτη προσπάθεια CW= CW min - Για κάθε αποτυχία διπλασιάζεται εώς CW max T backoff Random() T SLOT 58

59 Μελέτη της απόδοσης Υποθέσεις CSMA/CA Μόνο ένας κόμβος μεταδίδει καμία σύγκρουση T backoff Για ένα δίκτυο ΙΕΕΕ b CW min 2 μέση τιμή T DIFS =50μs, T SIFS =10μs, CW min =640μs, T ACK =202μs, T DATA =968μs (1000bytes data) Efficiency T T DATA cycle Οι ικανότητες του PHY περιορίζονται από την λειτουργία του MAC 59

60 Το πρόβλημα του κρυμμένου κόμβου Στα ασύρματα δίκτυα μπορεί να λάβει χώρα το πρόβλημα του «κρυμμένου κόμβου» (hidden node problem). Ο Α βρίσκεται εντός εμβελείας του Β. Ο C βρίσκεται εντός εμβελείας του B. Ο Α και ο C βρίσκονται εκτός εμβελείας. Ο Α μεταδίδει στον Β. Ο C δεν ανιχνεύει την μετάδοση και μεταδίδει και αυτός στον Β. Σύγκρουση στον Β. Εμπόδιο C A B 60

61 RTS/CTS Χρήση του μηχανισμού Request-Τo-Send/Clear-To-Send (RTS/CTS). Ένας κόμβος πριν μεταδώσει το πλαίσιο δεδομένων, στέλνει ένα RTS πλαίσιο προς τον προορισμό. (Έπειτα από αναμονή DIFS) Ο προορισμός τον ενημερώνει με ένα CTS πλαίσιο εάν κανένας άλλος κόμβος δεν μεταδίδει εκείνει την στιγμή στην εμβέλεια του. (Έπειτα από αναμονή SIFS) Μεταδίδεται το πλαίσιο δεδομένων (DATA). (Έπειτα από αναμονή SIFS) Μεταδίδεται η επιβεβαίωση (ACK). (Έπειτα από αναμονή SIFS) DIFS SIFS SIFS SIFS Πλεονέκτημα: Πλήρης αποφυγή της σύγκρουσης του πλαισίου δεδομένων προς μετάδοση. Μειονέκτημα: περαιτέρω μείωση της απόδοσης Τ cycle αυξάνει Efficiency μικραίνει Τα RTS και CTS πλαίσια είναι πολύ μικρά (32 Bytes) μικρός χρόνος κατάληψης του καναλιού σε περίπτωση σύγκρουσης των RTS πλαισίων. 61

62 Σύγκρουση των RTS πλαισίων RTS/CTS A AP B reservation collision DATA (A) defer time 62

63 RTS/CTS Εφαρμογή Ι: Υποθέστε ότι ένας ασύρματος κόμβος χρησιμοποιεί CSMA/CA με τον μηχανισμό RTS/CTS και ο ρυθμός μετάδοσης είναι 11 Mbps (IEEE b). Επίσης, υποθέστε ότι είναι ο μοναδικός σταθμός ο οποίος μεταδίδει διαδοχικά πλαίσια και όλοι οι υπόλοιποι είναι αδρανείς. Τα πλαίσια δεδομένων του σταθμού έχουν μέγεθος 1032 Bytes. a) Υπολογίστε τον χρόνο που χρειάζεται για την επιτυχή μετάδοση του πλαισίου σε συνάρτηση με τους χρόνους DIFS και SIFS (αγνοήστε τον χρόνο διάδοσης και υποθέστε ότι το πλαίσιο λαμβάνεται χωρίς λάθη). Επίσης, λάβετε υπόψη ότι τα μεγέθη των πλαισίων RTS, CTS και ACK είναι όλα 32 Bytes, το CW min =32 και ο χρόνος χρονοσχισμής 10μsec. b) Συγκρίνετε αυτό το χρόνο με αυτόν που θα χρειαζόταν χωρίς τη χρήση του μηχανισμού RTS/CTS. 63

64 Μετάδοση με κουπόνι Αναπτύχθηκε από την IBM ως εναλλακτική τεχνολογία LAN (IEEE 802.5). Χρησιμοποιείται κυρίως σε δίκτυα τοπολογίας δακτυλίου. Για την αποφυγή διακοπής του δακτυλίου σε περίπτωση αστοχίας ενός κόμβου, χρησιμοποιείται τοπολογία αστέρα. Multistation Access Unit (Ring-in-a-box) Υπάρχει ένα ειδικό πλαίσιο σταθερού μήκους (token) το οποίο περνά από κόμβο σε κόμβο. Το κουπόνι διατηρείται σε κάθε κόμβο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Token Holding Time THT). Ο κόμβος που το κατέχει επιτρέπεται να μεταδώσει όσο διαρκεί το ΤΗΤ. Εάν ένας κόμβος δεν έχει δεδομένα πρός αποστολή αποδεσμεύει το κουπόνι. 64

65 Απόδοση Token Ring Θεωρούμε Ν κόμβους συνδεδεμένους σε έναν δακτύλιο. Θεωρούμε ότι ο κάθε κόμβος μεταδίδει σε όλη τη διάρκεια THT. Το χρονικό της μετάδοσης: Κόμβος 1 Κόμβος 2 Κόμβος 3 ΤΗΤ Τ P ΤΗΤ Τ P ΤΗΤ Τ P Μέγιστη αναμονή κόμβου για την επανάκτηση του token: Χρήσιμη περίοδος: N THT Μη χρήσιμη περίοδος (επιβάρυνση overhead): N (T+P) Απόδοση (Efficiency): N Efficiency ( THT T P) N N THT ( THT T P) Τ: Χρόνος μετάδοσης του Token P: Χρόνος διάδοσης Επειδή πολλές φορές ισχύει ΤΗΤ>>Τ και ΤΗΤ>>P, η απόδοση του Token Ring προσεγγίζει το 100%. time 65

66 Απόδοση Token Ring Εφαρμογή Ι: Θεωρούμε ένα δίκτυο Token Ring με 3 κόμβους. Βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού φόρτου και χρησιμοποιεί την μέθοδο πρόσβασης ΙΕΕΕ με τις εξής παραμέτρους: THT=0.2 msec, μέγεθος token=3 Bytes, Χωρητικότητα=4 Mbps και αμελητέο χρόνο διάδοσης. Να προσδιοριστεί η απόδοση του δικτύου. 66

67 Ethernet Δίκτυα Οι όροι Ethernet και IEEE χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Η λέξη Ethernet «κυριολεκτικά» αναφέρεται στο καλώδιο που χρησιμοποιείται στα δίκτυα αυτού του τύπου. 67

68 Ethernet Δίκτυα 68

69 10Base5: Διαύλου 10Base2: Διαύλου 10BaseΤ: Αστέρα Ethernet Τοπολογίες Σήμερα επικρατέστερη είναι η τοπολογία αστέρα: Fast Ethernet 100BaseT (αύξηση ρυθμών σε 100Mbps μείωση διάρκειας bit). Κόμβοι Κάρτες Δικτύου Network Interface Card (NIC). Κεντρική δικτυακή συσκευή Hub (ομφαλός) ή Switch (Μεταγωγέας) με θύρες (ports) απομονώνουν τους σταθμούς που έχουν πρόβλημα. Hub: ενσωμάτωση του διαύλου μέσα σε μία συσκευή (φυσικό επίπεδο) Switch: λήψη πλαισίων (ενδεχομένως και αποθήκευση) και προώθηση τους στην κατάλληλη θύρα εξόδου (επίπεδο σύνδεσης δεδομένων) 69

70 Μορφή πλαισίου ΙΕΕΕ Ethernet Μορφή Πλαισίου Destination Address: Διεύθυνση Προορισμού. Source Address: Διεύθυνση Αποστολέα. Type: Πρωτόκολλο επιπέδου δικτύου που χρησιμοποιεί π.χ. IP CRC: Έλεγχος σφαλμάτων του πλαισίου. data: το σύνολο των δεδομένων (header και δεδομένα). MAC Διευθύνσεις: Μοναδική ταυτότητα που αποδίδεται σε κάθε δικτυακή διεπαφή (interface) για επικοινωνία στο φυσικό επίπεδο. (48-bit) Βρίσκονται στο hardware της κάρτας δικτύου και δεν μπορούν να αλλάξουν. Γράφονται σε δεκαεξαδική μορφή. Τα 24 MSB προσδιορίζουν τον κατασκευαστή και τα 24 LSB την κάρτα δικτύου. 70

71 Ασύρματα Δίκτυα Στοιχεία ενός ασύρματου δικτύου σταθμός βάσης Συνδέονται στο ενσύρματο δίκτυο αναμετάδοση π.χ., σταθμοί κινητής τηλεφωνίας, access points network infrastructure Ασύρματοι κόμβοι laptop, smartphone Μπορεί να είναι στατικοί Ασύρματος δεν συμαίνει πάντα κίνηση 71

72 Ασύρματα Δίκτυα Υποδομής (Infrastructure) network infrastructure infrastructure mode O σταθμός βάσης συνδέει τους κόμβους στο ενσύρματο δίκτυο περιαγωγή: ο σταθμός αλλάζει σταθμό βάσης για την εξυπηρέτηση τουmobile 72

73 Ad-hoc Ασύρματα Δίκτυα ad hoc mode Δεν υπάρχει σταθμός βάσης Οι κόμβοι μεταδίδουν σε άλλους κόμβους στην εμβέλεια τους Οι κόμβοι αυτοοργανώνονται (λειτουργούν ως αναμεταδότες για άλλους κόμβους εκτός εμβελείας) 73

74 Κωδικοποίηση στα τοπικά δίκτυα Η ψηφιακή πληροφορία συνήθως «ενσωματώνεται» σε ένα ηλεκτρικό ή οπτικό σήμα (φορέας). Ηλεκτρικό σήμα Στα τοπικά δίκτυα η πληροφορία αυτή αναπαριστάται με τετραγωνικούς παλμούς χαμηλής (bit 0) και υψηλής (bit 1) στάθμης (baseband). Οπτικό σήμα Ύπαρξη φωτός (bit 1), απουσία φωτός (bit 0). Η ψηφιακή πληροφορία τοποθετείται «απευθείας» στο κανάλι μετάδοσης (χωρίς να υπάρξει διαμόρφωση) Baseband Βασικές τεχνικές κωδικοποίησης: Non Return to Zero (NRZ) Manchester (IEEE 802.3) Differential Manchester (IEEE 802.5) 74

75 NRZ Δυαδική Απλή στην υλοποίηση. Αδυναμία συγχρονισμού ρολογιού στον παραλήπτη. Αδυναμία διάκρισης της λογικής στάθμης «0» και της απουσίας σήματος. Χρησιμοποιείται σπάνια. 75

76 Manchester Bit «0»: μετάβαση στο κέντρο της διάρκειας ενός bit άπό HIGH σε LOW. Bit «1»: μετάβαση στο κέντρο της διάρκειας ενός bit άπό LOW σε HIGH. Δέν υπάρχει πρόβλημα συγχρονισμού στον δέκτη Υπάρχει πάντα μια μετάβαση στο κέντρο της διάρκειας ενός bit. 76

77 Differential Manchester Πάντοτε έχουμε μία μετάβαση στο κέντρο. Bit «0»: Το πρώτο μισό του bit είναι το αντίθετο του δεύτερου μισού του πρηγούμενου bit. Bit «1»: Το πρώτο μισό του bit είναι το ίδιο με το δεύτερο μισό του πρηγούμενου bit. 77

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer.

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer. Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ ρ. Ε. Μάγκος Ενότητες Μαθήµατος 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση. Δρ. Χατζημίσιος Περικλής

Μια εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση. Δρ. Χατζημίσιος Περικλής Ασύρματα Δίκτυα και Επικοινωνίες: Μια εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση Δρ. Χατζημίσιος Περικλής Εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση Αύξηση ενδιαφέροντος για ασύρματη τοπική δικτύωση στα μέσα της δεκαετίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 9.1 Ανάθεση καναλιών (channel allocation) Η κατανομή καναλιών σχετίζεται με την ανάθεση το καναλιών στις κυψέλες ενός κυψελωτού δικτύου.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών 2008 Τοπικά δίκτυα Μ.E. Θεολόγου

Δίκτυα Επικοινωνιών 2008 Τοπικά δίκτυα Μ.E. Θεολόγου Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα Αρχές της πολλαπλής λή πρόσβασης Βασικά πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης Τοπικά δίκτυα ΙΕΕΕ 802.x Τοπικά δίκτυα Ιδιότητες Αρχιτεκτονική Κριτήρια επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα άμεσου συνδέσμου. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Δίκτυα άμεσου συνδέσμου. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα άμεσου συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 91 Διάρθρωση 1 Δίκτυα άμεσου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος. Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος. Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο TCP/IP- (Network Access ή Data Link

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης... Περιεχόμενα Εισαγωγή...7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11 Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25 Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...65 Κεφάλαιο 4 Μεταγωγή Δεδομένων και Δρομολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335: 7ο Φροντηστήριο. Fontas Fafoutis

ΗΥ335: 7ο Φροντηστήριο. Fontas Fafoutis <fontas@csd.uoc.gr> ΗΥ335: 7ο Φροντηστήριο Fontas Fafoutis Έλεγχος Λαθών Υποθέστε ότι το περιεχόμενο πληροφοριών ενός πακέτου είναι η ομάδα bit 1000101011100011 και ότι χρησιμοποιείται ένα σχήμα άρτιας

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; 1 Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ/ΠΛΗ22/ΑΘΗ.3 5 η ΟΣΣ 10/05/2014. Νίκος Δημητρίου ΣΕΠ/ΘΕ ΠΛΗ22

ΕΑΠ/ΠΛΗ22/ΑΘΗ.3 5 η ΟΣΣ 10/05/2014. Νίκος Δημητρίου ΣΕΠ/ΘΕ ΠΛΗ22 ΕΑΠ/ΠΛΗ22/ΑΘΗ.3 5 η ΟΣΣ 10/05/2014 Νίκος Δημητρίου ΣΕΠ/ΘΕ ΠΛΗ22 Λύσεις ΓΕ4 ΕΑΠ/ΠΛΗ22/ΑΘΗ.3/5η 2 3 A D 4 1 B 2 3 C 1. Μετάδοση A-D 2. Ο Α αποστέλλει ένα πακέτο με τη MAC address του D 3. O πίνακας του switch

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 3 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 Εφαρμογές ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Η/Υ Χαμηλό κόστος Δίκτυα BackEnd και Δίκτυα Αποθήκευσης Διασυνδέουν

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο. Αναγκαιότητα και ορισμός λογικής σύνδεσης. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο. Αναγκαιότητα και ορισμός λογικής σύνδεσης. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Λογική σύνδεση 2 Πλαισίωση 3 Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων 4 5 Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; 1 Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 Από ένα αθόρυβο κανάλι 4 khz παίρνουμε δείγματα κάθε 1 msec. - Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων; - Πώς μεταβάλλεται ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών

ίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών ίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα: Ασκήσεις για τις ενότητες 1 4 (Εισαγωγή) Ιωάννης Μοσχολιός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σελίδα Περιεχόμενα 1. Σκοποί ενότητας... 5. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος B' Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή 23. Πρόλογος 19

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή 23. Πρόλογος 19 Περιεχόμενα Πρόλογος 19 1 Εισαγωγή 23 1.1 ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 25 1.1.1 Επιχειρηματικές εφαρμογές 25 1.1.2 Οικιακές εφαρμογές 28 1.1.3 Μετακινούμενοι χρήστες 33 1.1.4 Κοινωνικά ζητήματα 36 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε)

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε) Άσκηση 1 Σε ένα δίκτυο τηλεματικής όπου υποστηρίζεται η υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου Δημοσίων Οχημάτων Μεταφοράς επιβατών, ο κεντρικός υπολογιστής του κάθε οχήματος λαμβάνει μέσω αισθητήρων τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4 - Τοπικά Δίκτυα (LANs)

ΚΕΦ. 4 - Τοπικά Δίκτυα (LANs) ΚΕΦ. 4 - Τοπικά Δίκτυα (LANs) Ethernet (10Mbps, 100Mbps, 1Gbps), κυρίαρχο τοπικό δίκτυο FDDI (100Mbps), τοπικό η μητροπολιτικό περιβάλλον υποστήριξη εφαρμογών πραγματικού χρόνου αδιάκοπτη λειτουργία μετά

Διαβάστε περισσότερα

Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3

Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3 Καθυστέρησησεδίκτυα µεταγωγήςπακέτων 2 ο Φροντιστήριο ΗΥ 335 Οι 4 συνιστώσες της καθυστέρησης πακέτων 2 Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3

Διαβάστε περισσότερα

ιάθεση ασύρµατων πόρων

ιάθεση ασύρµατων πόρων ιάθεση ασύρµατων πόρων Μεταγωγή (Handover ή Handoff) ιαδικασία µεταγωγής µιας κλήσης από µια κυψέλη σε γειτονική κυψέλη Η κλήση από την συχνότητα f 1 της κυψέλης C 1 µεταφέρεται στη συχνότητα f 2 της κυψέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ ΘΕ ΠΛΗ-22 1 η ΟΣΣ 19/10/2014

ΕΑΠ ΘΕ ΠΛΗ-22 1 η ΟΣΣ 19/10/2014 ΕΑΠ ΘΕ ΠΛΗ-22 1 η ΟΣΣ 19/10/2014 Συμπληρωματικές Διαφάνειες (στην παρουσίαση της 1 ης ΟΣΣ PLH22_1st_OSS_Networks_2014_2015 ) Νίκος Δημητρίου ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου 1 Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA 1 Πολυπλεξία Η πολυπλεξία επιτρέπει την παράλληλη μετάδοση δεδομένων από διαφορετικές πηγές χωρίς αλληλοπαρεμβολές. Τρία βασικά είδη TDM/TDMA

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI Χρόνος επαναμετάδοσης Στην προηγούμενη διάλεξη είδαμε ότι: Η πρόβλεψη του χρόνου επαναμετάδοσης ενός πακέτου βάσει του εκθετικού μέσου παρατηρημένου χρόνου παράδοσης παλιότερων

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 19.5.013 ΘΕΜΑ 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, με μέγεθος συστάδας (cluster) κυψελών επαναληψιμότητας συχνοτήτων 1, είναι εγκατεστημένο σε μια γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ ρ. Κ. Σ. Χειλάς Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι : (α) η εµβάθυνση σε θέµατα λειτουργίας δικτύων καθώς και (β) η εξοικείωση των σπουδαστών µε ένα από τα συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Σε ένα σύστημα τηλεπικοινωνιών πολλών χρηστών, όπου περισσότεροι από ένας χρήστες στέλνουν πληροφορίες μέσω ενός κοινού καναλιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Χρήστος ουληγέρης Γραφείο: 302 E-mail : cdoulig@unipi.gr

ίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Χρήστος ουληγέρης Γραφείο: 302 E-mail : cdoulig@unipi.gr Καθηγητής: Χρήστος ουληγέρης Γραφείο: 302 E-mail : cdoulig@unipi.gr Κεφάλαιο 4: Υποεπίπεδο Προσπέλασης Μέσου (1) Tα πρωτόκολλα επιπέδου σύνδεσης δεδομένων, και ιδιαίτερα το πρότυπο HDLC, δε μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση σήματος PCM

Μετάδοση σήματος PCM Μετάδοση σήματος PCM Συγχρονισμός ΌπωςσεόλατασυστήματαTDM, απαιτείται συγχρονισμός μεταξύ πομπού και δέκτη Εάν τα ρολόγια στον πομπό και τον δέκτη διαφέρουν, αυτό θα οδηγήσει σε παραμορφώσεις του σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου ρ Κωνσταντίνος Σ Χειλάς Ethernet Ένα πλαίσιο (frame) Ethernet 00 d0 06 99 18 28 00 02 b3 0b 86 08 00 45 00 Η επικεφαλίδα του IP 0 ToS 0 ToS 00

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη.

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη. Άσκηση 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, ελέγχεται κατά την ώρα αιχμής (busy hour) από πλευράς εξυπηρέτησης συνδρομητών. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος πραγματοποιείται σε μια τυχαία κυψέλη, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τοπικά δίκτυα. Δίκτυα Υπολογιστών

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τοπικά δίκτυα. Δίκτυα Υπολογιστών ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τοπικά δίκτυα Πρόσβαση στο διαδίκτυο Τα τοπικά δίκτυα (Local Area Networks LANs) είναι ο συνήθης τρόπος πρόσβασης υπολογιστών στο διαδίκτυο Η ζεύξη μεταξύ υπολογιστών (hosts) και δρομολογητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Τετάρτη 16 Ιουνίου 2004 Οδηγίες: Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3,5 ώρες. Ισχύουν όσα αναφέρονται στους Κανονισµούς Εξετάσεων του ΕΑΠ γενικότερα και της ΘΕ ειδικότερα. Είναι υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα Παρ 7.1-7.5.2 (σελ. 9 έως 32) i. 2,3,10,16,19,21,22,23, 25, 26,27,39,40,44,47,48,50,51,52,53 - (19/56) ii. 6,13,14,17-18,29,36,37,38,46,49,52,56 - (14/56) iii. 1,4,5,7,8,9,11,12,15,20,24,28,30,31,32,33,34,35,41,42,43,45,54

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπλεξία Ανάλυση σημάτων στο πεδίο χρόνου, συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (1.6 ενότητα σελ 19-20, 29-30 και στοιχεία από 2.1 ενότητα σελ. 52-58). http://diktya-epal-b.ggia.info

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο

7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο Κεφάλαιο 7 7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο Σελ. 247-249 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Διευθυνσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Γέφυρες Γενικά Οι γέφυρες (bridges) είναι συσκευές που επιτυγχάνουν τη διασύνδεση ενός απλού τοπικού δικτύου με άλλα παρόμοια τοπικά δίκτυα. Μια γενικότερη συσκευή και για τη διασύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένων Συστηµάτων Development Model of Wireless Sensor and Information Control via Embedded Systems Ανάγκη χρήση ασύρµατων αισθητήρων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Bluetooth is

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES METROMOLITAN NETWORK) ΠΗΓΕΣ ΤΕΛΟΣ 1 ΙΕΕΕ 802.11 Τι είναι η ISM (Industrial Scientific and Medical ) ζώνη; Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Πτυχιακή: Ανδροπούλου Χρυσούλα 2005 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Πτυχιακή εργασία Ανδροπούλου Χρυσούλα,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μπαρμπάκος Δημήτριος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Κώτσος Λαμία 2013 Περιεχόμενα 1. Οπτική πηγή 1.1 Χαρακτηριστικές καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 8: Επαναληπτική ενότητα

Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 8: Επαναληπτική ενότητα Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 8: Επαναληπτική ενότητα Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

MAC. MAC Protocol for Hidden Terminal Problem Alleviation using Transmission Pause Control in Wireless Multi Hop Networks

MAC. MAC Protocol for Hidden Terminal Problem Alleviation using Transmission Pause Control in Wireless Multi Hop Networks THE INSTITUTE OF ELECTRONICS, INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS TECHNICAL REPORT OF IEICE. MAC 263-8522 1-33 E-mail: furukawa@graduate.chiba-u.jp IEEE82.11 DCF(Distributed Coordination Function)

Διαβάστε περισσότερα

Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα διασύνδεσης και. διαδικασία εισόδου-εξόδου

Σύστημα διασύνδεσης και. διαδικασία εισόδου-εξόδου ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 6 Σύστημα διασύνδεσης και διαδικασία εισόδου-εξόδου Τι είναι αρτηρία (Bus) ; Ένα σύνολο γραμμών διασύνδεσης Πρωτόκολλο (protocol) Περιγραφή Πρωτοκόλλου χρονικό διάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Βασικές αρχές και θέματα υλοποίησης για τα ασύρματα τοπικά δίκτυα Σχεδιαστικοί στόχοι Αρχιτεκτονικές Ασύρματα τοπικά δίκτυα ΙΕΕΕ 802.11 Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Ασύρματα Τοπικά ίκτυα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Ασύρματα Τοπικά ίκτυα ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ασύρματα Τοπικά ίκτυα Περίληψη Βασικές αρχές και θέματα υλοποίησης για τα ασύρματα τοπικά δίκτυα Σχεδιαστικοί στόχοι Αρχιτεκτονικές ίκτυα ΙΕΕΕ 802.11 Περιεχόμενα Εισαγωγή στα ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators)

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) 1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) Οι επαναλήπτες λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο του OSI μοντέλου. Χρησιμεύουν για την ενίσχυση των σημάτων που μεταφέρονται στο δίκτυο. Ένα σήμα μπορεί να ταξιδέψει

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών Επίπεδο Ζεύξης Μαρία Παπαδοπούλη

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών Επίπεδο Ζεύξης Μαρία Παπαδοπούλη W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών Επίπεδο Ζεύξης Μαρία Παπαδοπούλη K Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης MAC Layer- 1 Θέματα προς συζήτηση... Ερωτήσεις από τα προηγούμενα lectures...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων

ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων Περισσότερο θα εστιάσουμε στα δίκτυα υπολογιστών τα οποία μπορούμε να τα κατατάξουμε σε κατηγορίες ανάλογα την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα