«Μια πρόταση για τη διδασκαλία της Κυβερνοηθικής με τη χρήση 3Δ Αλληλεπιδραστικών Δραματουργημάτων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Μια πρόταση για τη διδασκαλία της Κυβερνοηθικής με τη χρήση 3Δ Αλληλεπιδραστικών Δραματουργημάτων»"

Transcript

1 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Μια πρόταση για τη διδασκαλία της Κυβερνοηθικής με τη χρήση 3Δ Αλληλεπιδραστικών Δραματουργημάτων» Ιωάννης Παλιόκας Διδ. 407, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - ΔΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη σημερινή εποχή του σημασιολογικού ιστού (Web 2.0) και στο εξής, η διδακτική της Κυβερνοηθικής (CyberEthics) αποτελεί μια νέα αναγκαιότητα για τα σχολικά προγράμματα και της Πρωτοβάθμιας αλλά κυρίως της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, όπως επίσης στον Καναδά και στην Αυστραλία πραγματοποιούνται ήδη διδακτικές παρεμβάσεις ποικίλων μορφών προς αυτή την κατεύθυνση. Στο παρόν τεκμηριώνεται η ανάγκη εισαγωγής παρόμοιων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τη μορφή τρισδιάστατων αλληλεπιδραστικών δραματουργημάτων (Interactive Drama). Υποστηρίζεται ότι η επιλογή αυτού του μέσου είναι ένα από τα καταλληλότερα για τη διδασκαλία της Κυβερνοηθικής και περιγράφεται η δομή και λειτουργία της εφαρμογής που υλοποιεί περιπτώσεις μελετών εμπνευσμένες από την καθημερινή Διαδικτυακή ζωή. Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν περιπτώσεις μελετών υπό τη μορφή ψηφιακών ταινιών οργανωμένων με μια δομή υπερταινίας (Hypervideo) που επιτρέπει τη μετάβαση από ένα σημείο της αφήγησης σε ένα άλλο. Αφού γίνει η εισαγωγή στο θέμα, η γνωριμία με τους χαρακτήρες της ταινίας και τους προβληματισμούς τους σχετικά με τη διαδικτυακή ζωή, στη συνέχεια ζητείται από τους μαθητές να καθοδηγήσουν τους πρωταγωνιστές στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων σε επιλεγμένα κρίσιμα σημεία του αφηγήματος. Οι περιπτώσεις μελετών βασίζονται σε πιθανά σενάρια και προβληματίζουν πάνω σε θέματα ηθικής του Διαδικτύου. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κυβερνοηθική, ΤΠΕ, Αλληλεπιδραστικό Δραματούργημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κοινωνικά δίκτυα, η έκρηξη του επιγραμμικού (online) περιεχομένου και οι λοιπές δυνατότητες του σημασιολογικού ιστού εισέβαλαν στην καθημερινή μας ζωή απότομα και σχεδόν απροειδοποίητα. Τα προηγούμενα χρόνια καταβλήθηκε μια αξιόλογη προσπάθεια εισαγωγής των ευρυζωνικών συνδέσεων στα σχολεία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και έτσι σήμερα υπάρχει ικανοποιητική χρήση της τεχνολογίας και των δικτύων. Η διείσδυση της πληροφορικής και των δικτύων όμως, έγινε με όρους περισσότερο [1744]

2 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ τεχνολογικούς παρά κοινωνικούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διαθέτουμε σήμερα τα κατάλληλα μέσα, να απολαμβάνουμε το υψηλό επίπεδο πρόσβασης σε εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης, ψυχαγωγίας και κοινωνικής δικτύωσης, αλλά να αντιμετωπίζουμε και προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη εκπαίδευσης πάνω σε θέματα σχετικά με τη Διαδικτυακή ζωή. Οι περισσότεροι μαθητές σήμερα δε γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό τους κινδύνους από το Διαδίκτυο, ή υποβιβάζουν τη σημασία τους και τις ενδεχόμενες συνέπειες από τη μη αποδεκτή και παράνομη συμπεριφορά (τη δική τους ή των άλλων). Παραδείγματα αρνητικών φαινομένων που εμπλέκουν πολύ συχνά άτομα της σχολικής ηλικίας (κυρίως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) είναι η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, το σπάσιμο ενός κωδικού ιδιωτικού δικτύου, η χρήση ψευδούς ηλεκτρονικής ταυτότητας, η αντιγραφή ψηφιακού περιεχομένου χωρίς την άδεια του δημιουργού ( Κυβερνοπλαγιαρισμός ), ο Ηλεκτρονικός Σχολικός Εκφοβισμός ( Cyberbullying ) (Γκουντσίδου, 2007), κτλ. Επίσης, μια σειρά από άλλα ανησυχητικά φαινόμενα όπως ο Εικονικός Στραγγαλισμός ( Shoking Game ή Space Monkey ) συνδέονται με τον τρόπο χρήσης του Διαδικτύου και έχουν στοιχίζει μέχρι σήμερα τη ζωή πολλών μαθητών (CDC, 2008). Πιθανολογείται ότι η βασικότερη αιτία γι αυτά τα φαινόμενα είναι η έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης πάνω σε θέματα ασφάλειας, κοινωνικών επιπτώσεων και η απουσία διδακτικών δραστηριοτήτων με θέμα την ηθική της τεχνολογίας και του Διαδικτύου. Η προσωπική άποψη του γράφοντα είναι ότι σε συνδυασμό με τα παραπάνω, η ίδια η ύπαρξη του μέσου (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο με κάμερα, διαδικτυακή κάμερα, διαδίκτυο) προκαλεί τη συμμετοχή των χρηστών σε ενέργειες που έχουν σκοπό να τραβήξουν τη προσοχή των άλλων. Ορισμένοι μαθητές, μη βρίσκοντας δημιουργικές ιδέες για το πώς να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να καταξιωθούν κοινωνικά, προβαίνουν σε ακραίες ενέργειες με επικίνδυνα αποτελέσματα. Ένα παράδειγμα είναι η χρήση του κινητού τηλεφώνου για βιντεοσκόπηση επικίνδυνων σκηνοθετημένων ατυχημάτων σε βάρος συμμαθητών τους, ή η καταγραφή άλλων άσεμνων καταστάσεων στους σχολικούς χώρους (ή και έξω από αυτούς) με σκοπό το διαμοιρασμό του ψηφιακού υλικού. Στα πλαίσια του σχεδιασμού διδακτικών δραστηριοτήτων πάνω σε θέματα ΤΠΕ και Κυβερνοηθικής, προτείνουμε μια πρωτότυπη προσέγγιση βασισμένη σε ψηφιακά αλληλεπιδραστικά αφηγήματα (Interactive Narratives ή Interactive Drama) που παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. ΚΥΒΕΡΝΟΗΘΙΚΗ Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει το συμπέρασμα πως τα θέματα της διδασκαλίας της Κυβερνοηθικής ή στην Αγγλική Cyberethics (Gotterbarn, 2004) δεν έτυχαν τα τελευταία χρόνια της ανάλογης προσοχής από τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του ερευνητικού δυναμικού της χώρας που ασχολούνται με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Οι όποιες σημαντικές προσπάθειες έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα επικεντρώθηκαν κυρίως στην [1745]

3 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» προστασία των ανηλίκων από την πιθανή έκθεσή τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Η αναγκαιότητα προκύπτει από το ότι μια πολιτισμένη κοινωνία που προσφέρει τα αγαθά της τεχνολογίας αλλά ταυτόχρονα απαιτεί να προφυλάγονται τα μέλη της από ενδεχόμενους κινδύνους, οφείλει να δίνει ισάξια προτεραιότητα σε θέματα ασφάλειας των χρηστών αλλά και ηθικής. Αυτό συμπεριλαμβάνει ενέργειες που εκπαιδεύουν τα μέλη στην αποτροπή της υιοθέτησης αρνητικής συμπεριφοράς ως μέσο επίτευξης σκιερών επιδιώξεων, επίλυσης προσωπικών διαφορών και πρόσβασης σε πληροφορίες παρά του δέοντος. Οι ρητές απαγορεύσεις και η αστυνόμευση από πλευράς εκπαιδευτικών και γονέων δεν φάνηκε μέχρι σήμερα να μπορούν να προσφέρουν από μόνες τους την επιθυμητή αλλαγή στις στάσεις των μαθητών και την αποτροπή εμφάνισης των αρνητικών φαινομένων. Έχουν γίνει στο παρελθόν προσπάθειες να καταγραφεί ένα ελάχιστο σύνολο τέτοιων κανόνων δεοντολογικής συμπεριφοράς με τη μορφή δεκαλόγου (Colero, 1997) (Meyenn, 2001) (Barquin, 1992). Όμως, η απλή απαρίθμηση (από τον εκπαιδευτικό προς τους μαθητές) ενός συνόλου κανόνων συμπεριφοράς σχετικά με τη διαδικτυακή ζωή, δεν αποτελεί την πιο αποδοτική μέθοδο για ικανοποιητικά μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτό που απαιτείται είναι η πολυεπίπεδη και επαναληπτική εμπλοκή των μαθητών σε μαθησιακές δραστηριότητες που στοχεύουν στην εδραίωση της συνείδησης, την καλλιέργεια στάσεων και κριτικής ικανότητας όπως επίσης και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων πάνω σε θέματα Κυβερνοηθικής. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΑ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ Η τεχνολογία, η αλληλεπίδραση και η Τέχνη της αφήγησης χαράζουν ένα δικό τους δρόμο όταν συνδυάζονται δημιουργικά μεταμορφώνοντας (και διαιωνίζοντας) το Αριστοτελικό Δράμα σε ένα σύγχρονο διδακτικό όχημα (Murray, 1998). Τα Αλληλεπιδραστικά Αφηγήματα (Interactive Narratives) αξιοποιούν εξίσου τη δράση και την αφήγηση (Mateas, 2001). Με τη χρήση του όρου Αλληλεπιδραστικά Αφηγήματα ενοποιούμε όλες τις πολυμεσικές εφαρμογές στις οποίες ο παίκτης οδηγεί με τη δράση του την εξέλιξη μιας ιστορίας. Υπό αυτή τη γενική περιγραφή μπορούν να εννοηθούν πολλές κατηγορίες εκπαιδευτικών ή ψυχαγωγικών προϊόντων όπως τα βιντεοπαιχνίδια, εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης βασισμένα σε πράκτορες (αβατάρες), κτλ. Η έννοια της ταινίας οδηγημένης από το ακροατήριο (Audience-Driven Movie) έχει χρησιμοποιηθεί παλαιότερα από ερευνητές των γραφικών απεικονίσεων (Computer Graphics) και των ψυχαγωγικών εφαρμογών, αλλά με διαφορετικό τρόπο από εφαρμογή σε εφαρμογή. Για παράδειγμα, οι Lin et al. (2008) σε μια πρόσφατη έρευνά τους πάνω στα Αλληλεπιδραστικά Αφηγήματα έχουν αναπτύξει το σύστημα DIM (Dive Ιnto the Movie) κατά το οποίο οι παίκτες-θεατές παίρνουν μέρος σε μια ταινία όπου τα δικά τους πρόσωπα αντικαθιστούν αυτά των ηθοποιών. Για να γίνει αυτό περισσότερο σαφές, αναφέρεται ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν ηθοποιοί σε αυτήν την ταινία [1746]

4 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ μέχρι να υπάρξει ακροατήριο. Σε μια διαφορετική ερμηνεία, μια εκπαιδευτική εφαρμογή όπως για παράδειγμα ένα εικονικό μουσείο βασισμένο σε βίντεο και υπερσυνδέσμους, προσφέρει μεν αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο, αλλά οι προσωπικές διαδρομές των επισκεπτών δε συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο αφήγημα. Από την άλλη πλευρά, στα βιντεοπαιχνίδια και στα 3Δ περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης οι παίκτες δημιουργούν τις δικές τους ιστορίες με βάση ένα σύνολο κανόνων και στόχων χωρίς να υπάρχει ένα προδιαγεγραμμένο σενάριο. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η συμμετοχή των παικτών σε διάφορες κατηγορίες αλληλεπιδραστικού βίντεο έχει διαφορετική φύση και σκοπό και επομένως οδηγεί σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Η ερώτηση-κλειδί για τη συγγραφή αλληλεπιδραστικών δραματουργημάτων διατυπώνεται πολύ εύστοχα από τον Michael Mateas: Ως αλληλεπιδραστικό αφήγημα, το αλληλεπιδραστικό δραματούργημα φέρνει στο προσκήνιο την τάνυση ανάμεσα στην αλληλεπίδραση και το δράμα: Πώς μπορεί μια αλληλεπιδραστική εμπειρία να έχει τις βιωματικές ιδιότητες του κλασσικού Αριστοτελικού δράματος (Ταυτοποίηση, Οικονομία, Κάθαρση και Κλείσιμο) και ταυτόχρονα να δίνει στον παίκτη την ελευθερία να επιδρά στην εξέλιξη της ιστορίας; (Mateas, 2002, p. 22). ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΑ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ Παρουσιάζεται μια πρωτότυπη εφαρμογή που φέρνει σε επαφή τους μαθητές με μια σειρά Αλληλεπιδραστικών Δραματουργημάτων (προς το παρόν ανώνυμη εφαρμογή). Ο παίκτης-θεατής παρακολουθεί την εξέλιξη μιας ιστορίας ηρώων με τη δυνατότητα να επεμβαίνει σε επιλεγμένα κρίσιμα σημεία της εξέλιξης της ιστορίας για να βοηθήσει τους ήρωες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη συμπεριφορά στο Διαδίκτυο. Η δομή φαίνεται στην εικόνα 1 όπου κάθε κόμβος απόφασης Αi οδηγεί σε μια νέα διαδρομή (Δi+0 Δi+1) ανάλογα με τις επιλογές των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες ενσαρκώνουν ρόλους με περισσότερο αποστασιοποιημένο τρόπο σε σχέση με τις παραδοσιακές θεατρικές δραστηριότητες, καθώς δεν υπάρχει έλλογη μίμηση πράξεως (εκδραμάτιση). Από την άλλη, συμμετέχουν λιγότερο (μικρότερη ένταση αλληλεπίδρασης) σε σχέση με τα βιντεοπαιχνίδια όπου ο παίκτης εκεί ασχολείται περισσότερο με τις χαμηλού επιπέδου ενέργειες του παιχνιδιού. Με την εφαρμογή που θα περιγραφεί παρακάτω, οι συμμετέχοντες διατηρούν την υψηλή επιστασία στις κρίσιμες αποφάσεις των ηρώων, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν (με την έννοια της μάθησης και θεραπείας) τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του ψυχοδράματος όπως είναι για παράδειγμα η Κάθαρση. [1747]

5 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Εικόνα 1: Η δομή του Υπερβίντεο της εφαρμογής, όπου η πορεία μιας διαδρομής Δi συναντά μια απόφαση Αi η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε μια νέα διαδρομή Δi+0 ή Δi+1. Σε επίπεδο υλοποίησης, ένας αριθμός από προϋπάρχοντα αποσπάσματα ψηφιακού βίντεο που διατηρούν μια αφηγηματική δομή στο σύνολό τους συνδέονται μεταξύ τους όπως ακριβώς συνδέονται οι ιστοσελίδες στον Παγκόσμιο Ιστό. Χάρη σε αυτή τη συνδεσιμότητα στα δομικά της στοιχεία, η προτεινόμενη εφαρμογή μπορεί να χαρακτηριστεί και ως Υπερβίντεο (HyperVideo). Παρά το γεγονός ότι από κάθε κόμβο απόφασης μπορεί να ξεκινούν διαδρομές περισσότερες από δύο, στις περιπτώσεις μελετών που έχουν ολοκληρωθεί έως τη στιγμή που γράφεται το παρόν κείμενο, ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών κρατήθηκε χαμηλός. Αυτή η απόφαση από πλευράς δημιουργού συγκρατεί χαμηλά το συνολικό χρόνο του ψηφιακού βίντεο (ΣΔ) που είναι το άθροισμα όλων των πιθανών διαδρομών ανάμεσα στους κόμβους απόφασης. Στην εικόνα 2 απεικονίζονται σχηματικά οι δύο κύριοι κάθετοι άξονες της Αφήγησης και της Δομής σε σχέση με την ένταση της Αλληλεπίδρασης. Ο άξονας της Αφήγησης διαχωρίζει τις εφαρμογές που έχουν αφηγηματικό χαρακτήρα σε αντίθεση με τα βιντεοπαιχνίδια και άλλα εξερευνητικά περιβάλλοντα υπερμέσων όπου οι διαδρομές που χαράζουν οι χρήστες δε δημιουργούν επεισόδια με κάποιο νόημα και εσωτερική συνοχή. Ο άξονας της Δομής, που έχει και άμεση σχέση με τη μορφή παρουσίασης του περιεχομένου, αποδίδει τον υπερμεσικό χαρακτήρα της εφαρμογής ως μια από τις κατηγορίες των Υπερβίντεο. Τέλος, η Αλληλεπίδραση μειώνεται σχετικά με το είδος και την έντασή της όσο προχωρούμε προς τα δεξιά, καθώς θεωρούμε πως στα βιντεοπαιχνίδια η συχνότητα και η πληθώρα μορφών αλληλεπίδρασης είναι η υψηλότερη δυνατή (αριστερό άκρο). Στα Αλληλεπιδραστικά Δραματουργήματα, η αλληλεπίδραση μειώνεται μεν σε απόλυτους όρους συχνότητας ενεργειών, αλλά συγκρατείται για σημαντικά [1748]

6 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ χρονικά διαστήματα το συναισθηματικό φορτίο που δημιουργείται στον χρήστη εξ αιτίας των επιλογών του. Από μια άλλη άποψη, αυτή η μετατόπιση της Αλληλεπίδρασης ουσιαστικά κρύβει πίσω της το μηχανισμό της Έλλειψης όπως την εννοεί ο Nicolas Szilas (2004) για τις εφαρμογές των Αλληλεπιδραστικών Δραματουργημάτων. Σύμφωνα με αυτή, η εμπειρία του χρήστη απομακρύνεται από την Εμβύθιση (Immersion) που προσφέρουν τα βιντεοπαιχνίδια και προσεγγίζει τη νοητική ταύτιση με τους πρωταγωνιστές της ιστορίας. Έτσι είναι πιθανά κάποια χρονικά άλματα, για παράδειγμα η αυτόματη μεταφορά στο σημείο συνάντησης δύο πρωταγωνιστών αμέσως μετά το τηλεφώνημά τους. Αυτές οι χρονικές μετατοπίσεις εξυπηρετούν την οικονομία στο σχεδιασμό του βίντεο και ταυτόχρονα διατηρούν τον κινηματογραφικό χαρακτήρα της εφαρμογής. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ενέργειες των συμμετεχόντων δε χωρίζονται σε σωστές και λάθος όπως συμβαίνει σε άλλες εκπαιδευτικές εφαρμογές που διαθέτουν εργαλεία αξιολόγησης με βάση τον υπολογιστή (Computer Based Testing). Η εξερεύνηση δεν περιορίζεται στη μορφή της αναζήτηση σε ένα κλειστό χώρο πληροφοριών, όπως για παράδειγμα η αναζήτηση της μίας και σωστής λύσης κάποιου γρίφου, αλλά επεκτείνεται ως φιλοσοφική αναζήτηση και ως μια διαδρομή αυτογνωσίας και κοσμογνωσίας. Εικόνα 2: Σχηματική απόδοση των χαρακτηριστικών της προτεινόμενης εφαρμογής. Με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν, τα Αλληλεπιδραστικά Δραματουργήματα της εφαρμογής προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως: [1749]

7 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Η διατήρηση του θεάματος. Η παρακολούθηση μιας σειράς από εισαγωγικές κινηματογραφικές σκηνές βοηθάει στην εισαγωγή των συμμετεχόντων στο θέμα της ιστορίας χωρίς απαραίτητα να απαιτείται να γνωρίζουν εκ των προτέρων την τελική έκβαση της ιστορίας ή άλλες λεπτομέρειες για το προφίλ των πρωταγωνιστών. Οι δυνατότητες των τρισδιάστατων γραφικών με υπολογιστή παράγουν λεπτομερείς σκηνές με πλούτο και ροή δημιουργώντας ένα πλαίσιο αναφοράς (φυσικό περιβάλλον, ψυχολογικό περιβάλλον, αρχικές συνθήκες, περιορισμοί και δυνατότητες δράσης). Είναι λοιπόν σημαντικό σε αυτές τις εφαρμογές να διατηρείται ο χαρακτήρας του θεάματος. Βηματική εμπλοκή. Η γνωριμία με τους ήρωες και το θέμα της ιστορίας γίνεται βηματικά. Στην αρχή, οι συμμετέχοντες παρακολουθούν παθητικά τμήμα μιας ταινίας όπως θα έκαναν στον κινηματογράφο. Η αποκάλυψη των διλλημάτων των ηρώων ακολουθεί τις τεχνικές του δράματος. Στη συνέχεια, οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές ζητούν τη συνδρομή των συμμετεχόντων για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το ρόλο τους. Αυτό αποτελεί το πρωτότυπο στοιχείο της προτεινόμενης εφαρμογής που τη διαφοροποιεί από άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού και πολυμέσων. Με τον τρόπο που περιγράφηκε, επιτυγχάνεται με βηματικό τρόπο η μετάβαση από την παθητική στάση του θεατή στην ενεργητική συμμετοχή του παίκτη. Οι συμμετέχοντες δεν επιλέγουν να παίξουν ένα παιχνίδι όπως θα έκαναν στην περίπτωση ενός βιντεοπαιχνιδιού, αλλά ανακαλύπτουν την ανάγκη της συμμετοχής τους ως μονόδρομο για την τελική έκβαση της ιστορίας. Το στοιχείο αυτό στοχεύει στην αύξηση των κινήτρων συμμετοχής (κάποιος σε χρειάζεται για να λύσει το πρόβλημά του). Υψηλή επιστασία. Οι συμμετέχοντες δεν ασχολούνται με τις λεπτομέρειες της απόδοσης της ιστορίας και της κίνησης των ηρώων. Αυτό γίνεται από την ίδια τη ψηφιακή ταινία και το λογισμικό που την υποστηρίζει. Αντίθετα, οι συμμετέχοντες επεμβαίνουν στην εξέλιξη της ιστορίας όπως κάνουν οι Θεοί στα Ομηρικά έργα. Επεμβαίνουν όποτε αυτό είναι απαραίτητο για τη λύση των αδιεξόδων που αντιμετωπίζουν οι πρωταγωνιστές (στα Ομηρικά έργα θα λέγαμε οι θνητοί ). Οι μαθητές κρατούν για τον εαυτό τους τον πιο κρίσιμο ρόλο για την επίλυση των ηθικών διλλημάτων. Αυτός είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να επικεντρωθούν στην ηθική διάσταση των επιλογών τους χωρίς να κουράζονται και χωρίς να αποσπάται η προσοχή τους σε δευτερεύουσας σημασίας ζητήματα που έχουν να κάνουν με την απόδοση της ιστορίας. Ανατροφοδότηση. Η ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων από το σύστημα γίνεται μέσα από την εξέλιξη της ίδιας της ιστορίας. Ο σκοπός είναι να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των επιλογών τους όπως τις μετέφεραν στους ήρωες της ταινίας. Να παρακολουθούν με αγωνία τις κοινωνικές συνέπειες που επιβαρύνουν τους πρωταγωνιστές, γνωρίζοντας κατά βάθος ότι είναι υπεύθυνοι για τα όσα διαδραματίζονται. Αυτός ο τρόπος ανατροφοδότησης επιτρέπει τον πειραματισμό με καταστάσεις που μοιάζουν ρεαλιστικές και δε θα ήταν διαφορετικά δυνατό να πραγματοποιηθούν. Ο δυισμός της ταύτισης με του ήρωες (ως θεατής της ταινίας) και της [1750]

8 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ καθοδήγησης αυτών (ως παίκτης) είναι το κλειδί της εκπαιδευτικής διάστασης του όλου εγχειρήματος. Οι συμμετέχοντες δηλαδή μαθαίνουν από το αποτέλεσμα των συμβουλών τους προς του ήρωες της ταινίας όντας οι ίδιοι αφανείς πρωταγωνιστές. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των Αλληλεπιδραστικών Δραματουργημάτων που περιγράφηκαν προηγούμενα, έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα δύο περιπτώσεις μελετών που συνοδεύουν την εφαρμογή. Η πρώτη έχει τον τίτλο Η Συνάντηση και αναφέρεται στην ιστορία ενός κοριτσιού (μαθήτριας των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου) που δέχεται πρόσκληση για συνάντηση από ένα λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία αγόρι (όπως παρουσιάζεται ο ίδιος) που γνώρισε σε κάποιο περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς της. Στις διλληματικές καταστάσεις που δημιουργούνται συμμετέχει και ένα συγγενικό πρόσωπο (εξαδέρφη) του οποίου ο ρόλος λειτουργεί ισασταθμιστικά στις παρορμήσεις της πρωταγωνίστριας (εικόνα 3). Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να συμβουλέψουν την ηρωίδα να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις και να επιλύσει μια σειρά από ζητήματα που προκύπτουν. Εικόνα 3: Στιγμιότυπο από το Αλληλεπιδραστικό Δραματούργημα Η συνάντηση. [1751]

9 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Στη δεύτερη περίπτωση μελέτης, που έχει τον τίτλο Μια Φιλική Χάρη (εικόνα 4), η ιστορία στοχεύει σε μαθητές μεγαλύτερων τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εδώ ο κεντρικός ήρωας είναι ο Αντώνης, ένας τυπικός υπάλληλος γραφείου σε μια εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων. Ένας φίλος του τον επισκέπτεται κάποιο μεσημέρι στα γραφεία της εταιρίας για να του ζητήσει μια χάρη: να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή του για δραστηριότητες αμφίβολης ηθικής αποδοχής ή νομιμότητας. Ο Αντώνης έρχεται αντιμέτωπος με μια σειρά διλλημάτων που εμπλέκουν τους ηθικούς του περιορισμούς, τη σχέση του με τον παιδικό του φίλο, τη σχέση με το εργασιακό του περιβάλλον και την προσωπική του επαγγελματική εξέλιξη. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Η εφαρμογή μπορεί να εκτελείται με δύο τρόπους: Α) στους υπολογιστές του σχολικού εργαστηρίου χρησιμοποιώντας το ποντίκι για την επιλογή των διαδρομών (κρίσιμες αποφάσεις) ή Β) Στη σχολική αίθουσα με τη χρήση τηλεόρασης και αναπαραγωγέα οπτικών δίσκων. Στη δεύτερη περίπτωση η συσκευή εισόδου είναι το τηλεκοντρόλ. Οι σκηνές εγγράφονται σε οπτικούς δίσκους (DVD-ROM) όπου η προεγκατεστημένη δυνατότητα επιλογής σκηνών που υπάρχει σε όλους τους αναπαραγωγείς οπτικών δίσκων μετατρέπεται σε εργαλείο αλληλεπίδρασης με την εφαρμογή (χωρίς τη χρήση υπολογιστή). Οι δραστηριότητες μπορούν να λαμβάνουν χώρα στην Ευέλικτη Ζώνη ή στα πλαίσια κάποιας άλλης διαθεματικής προσέγγισης. Η κανονική διάρκεια κάθε δραστηριότητας υπολογίζεται σε περίπου 2 διδακτικές ώρες. Περιλαμβάνει ομαδική παρακολούθηση-συμμετοχή στις περιπτώσεις μελετών της εφαρμογής και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες κατά τις οποίες οι μαθητές εξερευνούν τις εναλλακτικές διαδρομές που προκύπτουν ανάλογα με τις αποφάσεις τους. [1752]

10 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εικόνα 4: Στιγμιότυπα από το Αλληλεπιδραστικό Δραματούργημα Μια Φιλική Χάρη και επιλεγμένα σημεία διακλάδωσης (διλλήματα και αποφάσεις πρωταγωνιστών). Απαραίτητο στοιχείο στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι η παύση της ταινίας σε προεπιλεγμένα σημεία και συζήτηση με τους μαθητές. Μέσα από διαδικασίες συζήτησης, εκφοράς γνώμης και ψηφοφορίας, οι μαθητές εξερευνούν όλες τις διαστάσεις των προβλημάτων που ανήκουν στη σφαίρα της Κυβερνοηθικής. Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων οι μαθητές αναμένεται να: Κατανοούν όρους όπως η ταυτοποίηση χρηστών, κλοπή (σφετερισμός) ταυτότητας, κυβερνοεπίθεση, ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο, δικαιώματα χρηστών. Να καταλαβαίνουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς στη χρήση του Διαδικτύου, των υπολογιστών και των φορητών συσκευών επικοινωνίας. Να υπολογίζουν τις συνέπειες από την παράνομη και μη επιθυμητή συμπεριφορά στο Διαδίκτυο. Τρόπους να προφυλάσσουν τις προσωπικές τους πληροφορίες με τον έλεγχο της κοινοποίησης σε άλλους. Την ανάγκη σταδιακής αποκάλυψης της ταυτότητας σε κοινωνικά δίκτυα και την ανάγκη ή όχι της κατά πρόσωπο (φυσικής) συνάντησης με άτομα που έχουν γνωρίσει στο Διαδίκτυο. Να κατανοούν την ανάγκη υιοθέτησης ενός συνόλου δεοντολογικών κανόνων συμπεριφοράς στην Κοινωνία της Πληροφορίας. [1753]

11 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Ο/η εκπαιδευτικός εισάγει το θέμα στους μαθητές με απτά παραδείγματα από την πραγματική ζωή. Εξηγεί την ανάγκη της δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο. Μετά παρακολουθούν όλοι μαζί το εισαγωγικό μέρος της ψηφιακής ταινίας και συζητούν για τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι πρωταγωνιστές. Στη συνέχεια οι μαθητές καθορίζουν τη συμπεριφορά των πρωταγωνιστών και έτσι δημιουργούν δικές τους διαδρομές στην εξέλιξη της ιστορίας. Σε επιλεγμένα σημεία διακοπής της ταινίας και μετά από συζήτηση γίνεται ψηφοφορία για να αποφασιστεί ποια θα είναι η επιθυμητή συνέχεια. Ο/η εκπαιδευτικός προσπαθεί κατά τη διάρκεια του Αλληλεπιδραστικού Δραματουργήματος να είναι αμέτοχος στις αποφάσεις των μαθητών και να περιορίζεται σε συντονιστικό ρόλο. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά σε μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων και να επαναλάβουν πολλές φορές την κάθε περίπτωση μελέτης, κάθε φορά επιλέγοντας ανεξερεύνητες διαδρομές για λόγους σύγκρισης. Αναμένεται μετά το τέλος των δραστηριοτήτων να γίνει μια συνολική τοποθέτηση πάνω στα θέματα που προέκυψαν από την παρακολούθηση των διαφορετικών εκδοχών κάθε ιστορίας. Οι μαθητές παροτρύνονται να μοιραστούν εμπειρίες που πιθανώς είχαν από την εξωσχολική τους ζωή και σχετίζονται με τα θέματα της δραστηριότητας. Στο τέλος προτείνουν διαφορετικές εκδοχές ή πιθανά σενάρια για τους ήρωες της ταινίας. Μερικές από τις πιθανές ερωτήσεις για το τέλος είναι: Με βάση τα διαφορετικά σενάρια που παρακολουθήσατε ανάλογα με τις επιλογές σας, ποιες ήταν οι διλληματικές καταστάσεις που αντιμετώπισε ο πρωταγωνιστής. Ποιες ήταν οι κοινωνικές, επαγγελματικές και συναισθηματικές συνέπειες κάθε επιλογής; Συζητήστε με τα μέλη της ομάδας σας για το ποια ήταν τα κριτήρια που σας οδήγησαν κάθε φορά στο να οδηγήσετε τον πρωταγωνιστή σε μια απόφαση; Προτείνετε μερικά άλλα σενάρια εξέλιξης της ιστορίας, διαφορετικά από τα υπάρχοντα. Πώς πιστεύετε πως μπορούν οι γονείς και οι καθηγητές σας να σας καθοδηγήσουν καλύτερα σχετικά με τα προβλήματα και τους κινδύνους που δημιουργούνται στη διαδικτυακή ζωή; ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι σκηνές των Αλληλεπιδραστικών Δραματουργημάτων σχεδιάστηκαν με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων λογισμικού για το σχεδιασμό του περιβάλλοντος, των χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων, των χαρακτήρων, τον προγραμματισμό της κίνησης, της μελέτης φωτισμού, της κίνησης της κάμερας και των ειδικών εφε (πίνακας 1). Το σενάριο των ιστοριών, η υλοποίηση των ψηφιακών ταινιών και του συστήματος αλληλεπίδρασης με τους παίκτες-θεατές έγινε από τον γράφοντα. [1754]

12 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Οι εφαρμογή δεν απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό πέρα από τους υπολογιστές των σχολικών εργαστηρίων ή την τηλεόραση με αναπαραγωγέα οπτικών δίσκων. Στην περίπτωση χρήσης στο σχολικό εργαστήριο υπολογιστών, από πλευράς λογισμικού απαιτείται μόνο η ύπαρξη του κωδικοποιητή XviD MPEG4 για το βίντεο και του MP3 για τον ήχο. Λογισμικό SketchUp 7.0 3D Studio MAX 9.0 iclone 3.2 CrazyTalk 5.1 3D Exchange 2.0 Face Filter Studio 2.0 Visual Basic Audacity Super Creator DVD Εργασίες Σχεδιασμός 3Δ αντικειμένων Σχεδιασμός 3Δ αντικειμένων και υφών (materials) Σχεδιασμός χαρακτήρων και προγραμματισμός κινήσεων Σχεδιασμός εκφράσεων προσώπου και συγχρονισμός χειλιών-ομιλίας Μετατροπή 3Δ αντικειμένων σε μορφή αναγνωρίσιμη από το iclone. Βελτιστοποίηση εικόνας προσώπων Σύστημα αλληλεπίδρασης Σύλληψη και επεξεργασία ήχου Δημιουργία DVD-ROM και μενού επιλογών (για αναπαραγωγή στην TV) Paintshop Pro 7.0 Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, ενδυματολογικές παρεμβάσεις Camtasia Studio Μοντάζ σκηνών, εντιτλισμός, τελική κωδικοποίηση βίντεο Πίνακας 1: Εργαλεία λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν. ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εναλλαγή των ρόλων του θεατή και του παίκτη μέσα από τις εφαρμογές Αλληλεπιδραστικών Δραματουργημάτων αποτελεί μια καινοτόμα μέθοδο για την διδασκαλία της Κυβερνοηθικής και όχι μόνο. Οι ψηφιακοί πρωταγωνιστές στις 3Δ ταινίες ξεδιπλώνουν μια ιστορία ανάλογα με τις επιλογές των συμμετεχόντων και αυτό το στοιχείο γίνεται η πεμπτουσία της συμμετοχής και της ταύτισης μέσω του Αλληλεπιδραστικού Δραματουργήματος. Σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης τέτοιου τύπου εκπαιδευτικών εφαρμογών, οι ψυχολογικές καταστάσεις που δημιουργούνται πρέπει να είναι ρεαλιστικές και να προκύπτουν από τις επιλογές των ηρώων που ενεργούν με βάση την ιδιοσυγκρασία τους και μια αρχική κατάσταση. Επιπλέον, οι χαρακτήρες της ιστορίας θα πρέπει να φαίνονται ρεαλιστικοί (ψυχογραφήματα) και οι καταστάσεις που βιώνουν πιθανές να συμβούν στην πραγματικότητα (αναλογία). Απαραίτητα προς αυτό το σκοπό είναι: Η δημιουργία ρεαλιστικών χαρακτήρων που να διαθέτουν μεν ιδιοσυγκρασία, αλλά να υπάρχει και η απαραίτητη ευελιξία για προσαρμογή στις αποφάσεις των συμμετεχόντων. [1755]

13 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Τα ηθικά διλλήματα που προκύπτουν να είναι εμπνευσμένα από την πραγματική ζωή στο Διαδίκτυο ώστε οι μαθητές να εργάζονται με πιθανά σενάρια. Ο σχεδιασμός των σκηνών να γίνεται με τρόπο αναπαραστατικό με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων (Φωτορεαλιστικά 3Δ γραφικά με υπολογιστή). Η διαδοχή των σκηνών και των ψυχολογικών καταστάσεων των ηρώων να βρίσκεται σε ευθεία αναλογία με τις επιλογές των συμμετεχόντων. Παρουσιάστηκαν δύο περιπτώσεις μελετών για τη διδακτική της Κυβερνοηθικής που αποτελεί πλέον ανάγκη όσο οι ΤΠΕ εισάγονται βαθύτερα και ωριμάζουν στο χώρο της εκπαίδευσης. Η διδακτική χρήση στη σχολική αίθουσα καθιστά τη συμμετοχή στα Αλληλεπιδραστικά Δραματουργήματα ένα κοινωνικό γεγονός με πολλαπλά μαθησιακά οφέλη. Παρά το γεγονός ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση παρόμοιων εφαρμογών απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις σε γραφικά υπολογιστών και προγραμματισμό και είναι χρονοβόρα, τα οφέλη προκύπτουν από την ευρεία χρήση και επανάληψη. Η θεματολογία δεν περιορίζεται στη διδακτική της Κυβερνοηθικής, αλλά μπορεί να επεκτείνεται σε ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων και διαθεματικών προσεγγίσεων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Barquin, R.C. (1992). In Pursuit of a 'Ten Commandments' for Computer Ethics, Computer Ethics Institute, Washington DC. 2. CDC-American Centers for Disease Control and Prevention (2008). Unintentional Strangulation Deaths from the "Shoking Game" Among Youths Aged 6-19 Years. Retrieved from the Internet: 3. Colero, L. (1997). A Framework for Universal, Principles of Ethics. Retrieved from the Internet: 4. Gotterbarn, D. (2004). Cyber-Ethics Considered Harmful, The Dream and the Reality Conference, Rose-Hulman Institute of Technology, Indiana, USA. Retrieved from the Internet: 5. Lin, T., Maejima, A., Morishima, S., Imamiya, A. (2008). Preliminary Evaluation of the Audience-Driven Movie, CHI2008, Florence, Italy, pp Mateas, M. (2001). A preliminary poetics for interactive drama and games, Digital Creativity, 12(3), pp Mateas, M. (2002). Interactive Drama, Art and Artificial Intelligence (PhD Thesis), Carnegie Mellon University. 8. Meyenn, Α. (2000). A proposed methodology for the teaching of Information Technology ethics in schools, ACM International Conference Proceeding Series vol. 7, selected papers from the second Australian Institute conference on Computer ethics, Canberra, Australia, pp [1756]

14 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9. Murray, J.H., (1998). Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace, MIT Press, Cambridge, MA. 10. Szilas, N. (2004). Stepping into the Interactive Drama, 2nd International Conference on Technologies for Interactive Digital Storytelling and Entertainment-TIDSE 2004, Darmstadt, Germany, LNCS 3105, Springer Verlag, pp Γκουντσίδου, Β., (2007). Το φαινόμενο bullying και πώς να το αντιμετωπίσετε, Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: ΠΑΡΑΤΗΜΑ-ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ Ηλεκτρονικός Σχολικός Εκφοβισμός (Cyberbullying): Η προμελετημένη και επαναλαμβανόμενη επίθεση σε μαθητές που έχουν κάποια ιδιαιτερότητα από τους συμμαθητές τους με σκοπό την πρόκληση ηθικής βλάβη και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Όπως αποκαλύπτει και το όνομα, για τις επιθέσεις χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα. Τα περιστατικά αυτά παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανίχνευση καθώς γίνονται μέσα από ηλεκτρονικά δίκτυα και λογαριασμούς στους οποίους οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν πρόσβαση. Κυβερνοηθική (Ελλ. Νεολογισμός): Ο όρος που έχει επικρατήσει στην Αγγλική ορολογία είναι Cyberethics και αφορά τη μελέτη της κοινωνικής αποδοχής και της νομιμότητας της συμπεριφοράς μέσα στο Διαδίκτυο και τα άλλα δίκτυα επικοινωνιών με όλες τις φιλοσοφικές και αισθητικές προεκτάσεις που μπορεί να έχει αυτό. Κυβερνοπλαγιαρισμός (Ελλ. Νεολογισμός): Το αντίστοιχο στην Αγγλική είναι Cyberplagiarism και είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία κατά την οποία αντιγράφεται και οικειοποιείται ηλεκτρονικό περιεχόμενο από το Διαδίκτυο χωρίς την αναφορά της αρχικής πηγής. Εικονικός Στραγγαλισμός (Shocking Game): Τακτική κατά την οποία ένα παιδί προσποιείται ότι στραγγαλίζει ένα άλλο μπροστά στην κάμερα του κινητού τηλεφώνου ή της διαδικτυακής κάμερας και στη συνέχεια το διαθέτουν στο Διαδίκτυο ή άλλα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (American Center for Disease Control and Prevention) αναφέρει ότι την περίοδο έχασαν τη ζωή τους 82 παιδιά Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το επικίνδυνο αυτό παιχνίδι. Space Monkey: Εναλλακτικός όρος που αναφέρεται στον προηγούμενο Εικονικό Στραγγαλισμό και είναι ταυτόσημος με αυτό. [1757]

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story. Αλέξης Μπράϊλας, PhD

Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story. Αλέξης Μπράϊλας, PhD Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story Αλέξης Μπράϊλας, PhD 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΚΑΠ, Βόλος 28-30 Μαρτίου, 2014 Σκοπός της εργασίας Στη συγκεκριμένη εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 2015 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ https://greece450bc.wordpress.com/ ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τίτλος ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών

Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Τεχνολογία Επικοινωνιών Β Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2 ώρες /εβδομάδα ΔΙΑΡΚΕΙΑ 28..εβδομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Γιώργος Μ. Μιλής G.M EuroCy Innovations Ltd (george.milis@eurocyinnovations.com) 2 Η βασική διαδικασία μάθησης 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής»

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Εκπαίδευση με ΤΠΕ Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα).

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). 14 ο Γυμνάσιο Περιστερίου 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). Μάθημα 9.1 Ο κόσμος των Πολυμέσων 1. Τι είναι μια Εφαρμογή Πολυμέσων. Λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ Δημόσια Διαβούλευση ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή Η εισαγωγή υπολογιστών στην εκπαίδευση μόνο καλό μπορεί να φέρει: Στην απλούστερη περίπτωση να σταματήσουν να τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηλιά ένας χώρος αφήγησης

Η Μηλιά ένας χώρος αφήγησης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Μ.Ε. Σταδίου 5, 10562, Αθήνα τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ MORPHING ΚΑΙ VR ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑÏΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών»

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Η κατασκευή Poster ως Οπτικό Εργαλείο Σκέψης στη ιδασκαλία: Η χρήση του καινοτόµου λογισµικού PosterGenius στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η κατασκευή Poster ως Οπτικό Εργαλείο Σκέψης στη ιδασκαλία: Η χρήση του καινοτόµου λογισµικού PosterGenius στην εκπαιδευτική διαδικασία Η κατασκευή Poster ως Οπτικό Εργαλείο Σκέψης στη ιδασκαλία: Η χρήση του καινοτόµου λογισµικού PosterGenius στην εκπαιδευτική διαδικασία Μουστακίδης Θεόφιλος 1, Βαρδής Φοίβος 2 1 Μαθητής Ε 1 Τάξης, 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης OMΑΔΑ Μ Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης 1 Στην εικονική πραγματικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα στην περιήγηση σε μουσεία. Στην σχεδίαση του εικονικού μουσείου Σολωμού(ΕΜΣ).

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. Ν.Α.Π. Θεατρικής Αγωγής Ορολογία: «Θεατρική Αγωγή αποτελεί η παιδαγωγική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους

Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους Ι. Τσιάντης MD, DPM, FRC Psych. Αν. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΨΥΠΕ Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής Πρόεδρος Ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Θεατρικό Εργαστήρι: Δημιουργία δραματικών πλαισίων με αφορμή μαθηματικές έννοιες. Ανάπτυξη ικανοτήτων για επικοινωνία μέσω του θεάτρου και του δράματος. Ειδικότερα αναφορικά με τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα