Η µη χρονική χαρτογραφική κίνηση και η αστική (µεγάλη) κλίµακα έργων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η µη χρονική χαρτογραφική κίνηση και η αστική (µεγάλη) κλίµακα έργων"

Transcript

1 Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 9(7): Η µη χρονική χαρτογραφική κίνηση και η αστική (µεγάλη) κλίµακα έργων Γεώργιος Σιδηρόπουλος Χωροτάκτης, ρ. Γεωγράφος, Προϊστάµενος Εργαστηρίου Γεωγραφικής Ανάλυσης, Χαρτογραφίας και GIS, Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού. Βασίλης Παππάς Επίκουρος Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών, Εργαστήριο Πολεοδοµικού και Χωροταξικού Σχεδιασµού, Περίληψη Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επηρεάσει σηµαντικά τη χαρτογραφία και έχει εδραιώσει επιστηµονικό διάλογο αναφορικά µε τις νέες δυνατότητές, την µορφή και τις προοπτικές της. Η χαρτογραφική αναπαράσταση σε τρεις διαστάσεις έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό: την προσοµοίωση του χώρου µε όσο τον δυνατόν φυσικά χαρακτηριστικά για την καλύτερη κατανόηση και αντίληψή του. Ένα από τα κυριότερα προβλήµατα, που αναδεικνύεται στα εικονικά περιβάλλοντα, αναφέρεται στη χρήση της χαρτογραφικής κλίµακας σε συνδυασµό µε την µελέτη και ανάλυση του χώρου αναφοράς. Αν και στην παραδοσιακή χαρτογραφία η σχέση της γεωγραφικής ανάλυσης και των χαρτογραφικών εργαλείων είναι αυστηρά προσδιορισµένη, στην εικονική χαρτογραφία οι κανόνες της οπτικής κατανόησης και µέτρησης του χώρου ορίζονται από µία αυθαίρετη κίνηση της θέασης, η οποία υπαγορεύει τη φυσική όραση και συνεπώς την αντίληψη του συγκεκριµένου χώρου. Σε στενή σχέση µε την χαρτογραφική κίνηση είναι και η χαρτογραφική οπτικοποίηση του χρόνου και των σχετικών τεχνικών: χρονικός διαµοιρασµός, δηµιουργία χρονικών πλαισίων, συγχρονισµός, ταχύτητα, µοτίβα κίνησης, κλπ. Η παρούσα εργασία περιγράφει, µέσα από συγκεκριµένα παραδείγµατα που εστιάζονται στην αστική (µεγάλη) κλίµακα, µεθοδολογικές και τεχνικές προσεγγίσεις ανάπτυξης εικονικής χαρτογραφίας και τα παρελκόµενα προβλήµατα καθορισµού της έννοιας του χρόνου και της κλίµακας σ αυτήν. Λέξεις κλειδιά: Χαρτογραφική κίνηση, Χρόνος, Χαρτογραφική οπτικοποίηση, Εικονική Πραγµατικότητα, Χαρτογραφική κλίµακα. Ιανουάριος 2003 Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολη, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πεδίον Άρεως, Βόλος, Τηλ: , ιαθέσιµο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

2

3 Η µη χρονική χαρτογραφική κίνηση και η αστική (µεγάλη) κλίµακα έργων Εισαγωγή Η χαρτογραφία υπόκειται την τελευταία δεκαετία σε σοβαρές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζονται από τις νέες επιστηµονικές και κοινωνικές αναζητήσεις, παράλληλα µε τη γρήγορη ανάπτυξη των τεχνολογιών στη γεωπληροφορική αλλά και σε συνδυασµό από µία εισροή νέων γεωαναφερόµενων (χωρικών) δεδοµένων. Αυτές οι τεχνολογίες είναι µέρος ευρύτερων αλλαγών και εξελίξεων στην αναπαράσταση της γεωαναφερόµενης πληροφορίας και την επεξεργασία της, αντικείµενα µε τα οποία συνδέθηκαν η επιστηµονική οπτικοποίηση και η εικονική πραγµατικότητα. Μια ιδιαίτερη µορφή δυναµικής παρουσίασης µέσα στο πλαίσιο της ανάλυσης των γεωαναφερόµενων δεδοµένων αποτελεί και η χαρτογραφική κίνηση (cartographic animation) η οποία επιτρέπει την αναπαράσταση πολύπλοκων, συνήθως εξελικτικών, διαδικασιών. Η χαρτογραφική κίνηση µπορεί να οριστεί ως η οπτικοποίηση των αλλαγών διαµέσου µιας σειράς χαρτών προβαλλόµενων σε γρήγορη διαδοχή Γενικό πλαίσιο της κίνησης στη χαρτογραφία Οι δισδιάστατες αναπαραστάσεις της χωρικής πληροφορίας διαδραµατίζουν ένα δεδοµένα σηµαντικό ρόλο για τις επιστήµες του χώρου και δικαιολογηµένα η "χαρτογραφική οπτικοποίηση" θεωρείται σαν κάτι όχι καινούργιο. Ο στατικός επίπεδος χάρτης είναι ένα από τα παλαιότερα µέσα επικοινωνίας 2, και εµπεριέχει µία σειρά από εγγενείς περιορισµούς στην απεικόνιση της χωρικής πληροφορίας και συνακόλουθα περιορίζει τον τύπο την πληροφορίας η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί (Parsons E., 1994). Περιορισµοί όπως η παρουσίαση της τρισδιάστατης πραγµατικότητας σε δισδιάστατη παρουσίαση, η δυσκολία αναπαράστασης δυναµικών φαινοµένων, η αδυναµία απελευθέρωσης από τη σταθερή κλίµακα και τη γενίκευση, η δυσκολία αναπαράστασης χρονικών δεδοµένων, είναι πολύ συχνά προβλήµατα που απαντώνται στη χαρτογραφία. Από την άλλη πλευρά το ευρύτερο πλαίσιο διάδοσης και παραγωγής της πληροφορίας µε την αλµατώδη εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας και το ιαδίκτυο επιβάλουν ένα καινούργιο επικοινωνιακό καθεστώς. Οι νέες δυνατότητες διάδοσης αλλά και επεξεργασίας της γεωπληροφορίας εξαρτώνται από αυτές ακριβώς τις εξελίξεις και υπόκειται στις επιταγές της. Η χαρτογραφική κίνηση και µάλιστα σε τρεις διαστάσεις 1 Πηγή: (τελευταία επίσκεψη ιστοσελίδας 19/5/2002) 2 Χάρτες σε πέτρα ή πηλό παρουσιάζονται για πρώτη φορά πριν από χρόνια στη Μεσοποταµία και λίγο αργότερα παρουσιάζονται και οι χάρτινοι χάρτες (Peterson M., 2000). Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2003, 9(7)

4 114 Γεώργιος Σιδηρόπουλος, Βασίλης Παππάς είναι πλέον µία πραγµατικότητα που επέτρεψε να πραγµατοποιηθεί µέσα από την εξέλιξη του εξοπλισµού (υλικό και λογισµικό) και το επέβαλε η κοινωνία της πληροφορίας. Είναι σίγουρο ότι η κλασσική χαρτογραφία, µε τη µεγάλη της παράδοση που τη βαρύνει και έχοντας διαµορφώσει ένα ισχυρό θεωρητικό και τεχνικό πλαίσιο, είναι διστακτική απέναντι στη χαρτογραφία της κίνησης και της διάδρασης (animated and interactive cartography). Από την άλλη πλευρά η πράξη δείχνει ότι η χαρτογραφία κίνησης δεν είναι απορριπτική απέναντι στις αρχές της κλασσικής χαρτογραφίας αλλά ενέχεται από ένα πνεύµα επαναδιαπραγµάτευσης των αρχών τόσο σε επίπεδο χρηστών όσο και σε επίπεδο ειδικών, όπου κατά µερικούς είναι µία επανάσταση που αφορά τόσο τον τρόπο διάδοσης αλλά και τις προσδοκίας από τη χαρτογραφική πληροφορία. Για πρώτη φορά η κίνηση εµφανίζεται στη χαρτογραφία πριν από µερικές δεκαετίες. Ήδη από το 1960 είναι γνωστή και ως αντικείµενο και ως πρακτική, αλλά µόνο πολύ πρόσφατα κατέστη µία εναλλακτική εφαρµόσιµη πρακτική στην χαρτογραφία. Στην πράξη ακόµα νωρίτερα, στην δεκαετία του '30 οι κινηµατογραφικές πρακτικές δείχνουν το δρόµο της κίνησης στη χαρτογραφία. Για πρώτη φορά η Disney παρουσιάζει την κατάληψη της Βαρσοβίας από την Γερµανία, το 1940, χρησιµοποιώντας κινούµενα σύµβολα πάνω σε χαρτογραφικό υπόβαθρο (Peterson M., 2000). Σχήµα 1: Πέντε καρέ από την παραγωγή των Disney Studios απεικονίζοντας την γερµανική εισβολή στην Πολωνία 3. Η κίνηση στην χαρτογραφία δεν είναι µια συγκυριακή επινόηση που εξωθήθηκε από τη ραγδαία εξέλιξη λογισµικού και υπολογιστών αλλά οι επιστηµονικές της καταβολές παραπέµπουν σ ένα ευρύτερο επιστηµονικό πεδίο, την οπτικοποίηση. Η πρώτη ιεραρχικά ευρισκόµενη έννοια στην πορεία ερµηνείας της κίνησης στη χαρτογραφία είναι η Επιστηµονική Οπτικοποίηση. Α. Η Επιστηµονική Οπτικοποίηση (scientific visualization) είναι η µετατροπή αριθµητικών και συµβολικών δεδοµένων και πληροφοριών σε γεωµετρικές εικόνες που παράγονται από υπολογιστή (Rhyne T., 1999). Η επιστηµονική οπτικοποίηση βασίζεται σε µία σειρά από εφαρµογές και τεχνικές από συναφή πεδία όπως: η επεξεργασία 3 Πηγή: (τελευταία επίσκεψη ιστοσελίδας 12/5/2002) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

5 Η µη χρονική χαρτογραφική κίνηση και η αστική (µεγάλη) κλίµακα έργων 115 εικόνας, τα γραφικά µε Η/Υ, ο σχεδιασµός µε τη βοήθεια Η/Υ, και η έρευνα για το σχεδιασµό διεπικοινωνιακών εργαλείων µε τον χρήστη (user interfaces). Η έρευνα επιπλέον της Επιστηµονικής Οπτικοποίησης εστιάζεται σε τοµείς όπως η απόδοση χρωµάτων (rendering) στα τρισδιάστατα γραφικά, η κίνηση στις χρονοσειρές (animation), η διαδραστικότητα στους υπολογιστές, κλπ. Β. Η Χαρτογραφική οπτικοποίηση (cartographic visualization), η οποία κατά µερικούς αναλυτές (Peterson M., 1994) ονοµάζεται και γεωγραφική οπτικοποίηση (geographic visualization), αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά έννοια που καθορίζει τη διαδροµή προς τη χαρτογραφική κίνηση. Ορίζεται ως η µορφή οπτικοποιηµένης πληροφορίας η οποία δίνει έµφαση στην ανάπτυξη και την αποτίµηση οπτικών µεθόδων σχεδιασµένων µε τρόπο που να διευκολυνθεί η ερεύνα, η ανάλυση, η σύνθεση και η παρουσίαση της γεωαναφερόµενης πληροφορίας (MacEachren A, 1997.). Η γεωγραφική οπτικοποίηση δίνει συνδυασµένα έµφαση από τη µία πλευρά στην ανάπτυξη θεωρίας, εργαλείων και µεθόδων και από την άλλη στην κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο τα εργαλεία και η µέθοδος χρησιµοποιούνται για να ωθήσουν τη σκέψη και να διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων. Γ. Η χαρτογραφία µε κίνηση (cartographic animation), είναι η αλληλεπίδραση (interaction) και η κίνηση (animation) στους χάρτες, και ενσωµατώνει βασικά στοιχεία της οπτικοποίησης. Σηµαντικό στοιχείο είναι ότι προσπαθεί να ενσωµατώσει το χρόνο µέσα στους χάρτες δείχνοντας µε δυναµικό τρόπο όχι µόνο "πού" βρίσκονται τα αντικείµενα, αλλά επίσης "όταν" αυτά θα βρίσκονται, και ακόµα πιο σηµαντικό, πώς αυτά κινούνται και συµπεριφέρονται. Ο βασικός στόχος στη χαρτογραφία µε κίνηση είναι η οπτικοποίηση των "αλλαγών". 3. Γενικά ερωτήµατα για το συµβατικό χρόνο και την αντιµετώπισή του. Η αναπαράσταση του χρόνου και της κίνησης µε το συµβατικό και παραδοσιακό τρόπο, το στατικό χάρτη, είναι δύσκολη και σύνθετη διαδικασία και το βασικό εµπόδιο (ή η βασική πρόκληση) παραµένει: η πραγµατικότητα µπορεί να αναπαρασταθεί µόνο µε στατικά σύµβολα. Η απάντηση στην προσπάθεια αναπαράστασης είναι η ενσωµάτωση κίνησης η οποία προσπαθεί να εξοµοιώσει τις τεχνικές της ανθρώπινης όρασης. Στοιχείο κλειδί στο να αντιµετωπισθεί η κίνηση µέσα στο χρόνο είναι ο "κερµατισµός" του µε τρόπο ώστε να καταστεί δυνατή η χαρτογράφηση σειράς αντιπροσωπευτικών "στιγµών" που θα δώσουν τη δυνατότητα κατανόησης της εναλλαγής. Οι εφαρµογές πρέπει να πλησιάζουν το υπό πραγµατικές συνθήκες δυναµικό σύστηµα (Castagneri J., Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2003, 9(7)

6 116 Γεώργιος Σιδηρόπουλος, Βασίλης Παππάς 1998). Η πιο γνωστή µέθοδος αναπαραγωγής του χρόνου είναι η παραγωγή χρονοσειρών µε χάρτες όπου η κάθε στιγµή αναπαριστά ένα ξεχωριστό χάρτη (Robinson, A., κ.α. 1995). Σχήµα 2. Σχηµατική αναπαράσταση της ποσοτικής εξισορρόπησης Η χρήση όµως των χρονικών δεδοµένων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Στην προσπάθεια, πχ., αναπαραγωγής µίας χρονοσειράς που να αρχίζει τον µεσαίωνα και τελειώνει στα µέσα του παρόντος αιώνα, πρέπει να µεθοδευτεί η κατανοµή της πληροφορίας µε τη λογική της ποσοτικής εξισορρόπησης. ηλαδή, µείωση του υλικού εκεί όπου υπάρχει πληθώρα, µε τη σύµπτυξή του σε συγκεκριµένα "καρέ" και, ανάδειξη του υλικού, εκεί που υπάρχει έλλειψη, µε τη δηµιουργία νέων "καρέ", µε στόχο την απόδοση ολοκληρωµένης, και συνεπούς χρονικά, εικονοσειράς που περιγράφει την εξέλιξη του χωρικού φαινοµένου (Σχήµα 2). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

7 Η µη χρονική χαρτογραφική κίνηση και η αστική (µεγάλη) κλίµακα έργων Μορφές και τύποι κίνησης Οι τεχνικές κίνησης κατατάσσονται σε δύο τύπους την χρονική (temporal) 4 και τη µη χρονική (non temporal). Βασική διαφορά µεταξύ τους είναι ότι στην πρώτη κάθε "καρέ" παρουσιάζει µία χρονική στιγµή, ενώ στη δεύτερη κάθε "καρέ" παρουσιάζει µια διαφορετική άποψη (Sandercock M., 1999). Μη χρονική χαρτογραφική κίνηση. Η µη χρονική κίνηση απεικονίζει αλλαγές οι οποίες γίνονται από άλλες µεταβλητές και µπορούν να περιλάβουν οπτικά χρονικά δεδοµένα µε τρόπο µη χρονικό, απεικονίζοντας διαφορετικές αλλά σχετικές οµάδες χωρικών δεδοµένων ή δείχνοντας δεδοµένα µε διαφορετικό επίπεδο γενίκευσης. Στα µη χρονικά δεδοµένα παρατηρούµε τρεις γενικές µορφές: α) εκεί όπου οι αλλαγές γίνονται στα δεδοµένα που θέλουµε να δείξουµε (Changing Time), β) εκεί όπου οι αλλαγές έχουν σχέση µε την ίδια την αναπαράσταση (Changing Data) και γ) εκεί όπου οι αλλαγές αφορούν την ίδια την αναπαράσταση (Representation) των δεδοµένων (Peterson M., 2000). Η παρούσα προσέγγιση αφορά τις δύο τελευταίες περιπτώσεις. Σχήµα 3. Μορφές χαρτογραφικής κίνησης Στην περίπτωση που οι αλλαγές έχουν σχέση µε την ίδια την αναπαράσταση (Changing Data) τότε διακρίνουµε τριών ειδών κινήσεις. 4 Αυτή είναι τεχνικά και η πιο συνηθισµένη και κατανοητή αλλά και εύκολα διαχειρίσιµη κίνηση. Στη χαρτογραφία µε κίνηση (animation) ορίζεται ως η απεικόνιση των "αλλαγών" δια µέσου του χρόνου. Γνωστή χρονική κίνηση (temporal animation) είναι η παρουσίαση της εξέλιξης αστικών περιοχών. Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2003, 9(7)

8 118 Γεώργιος Σιδηρόπουλος, Βασίλης Παππάς Οι Πτήσεις (Fly - Through) µία µορφή κίνησης ίσως η πλέον ευρέως διαδεδοµένη µη χρονική χαρτογραφική κίνηση. Η Γραφική Αλλαγή κλίµακας (Graphic Zoom), όπου, όπως και στην προηγούµενη περίπτωση δεν υπάρχει αλλαγή των χαρακτηριστικών. Ένα καλό παράδειγµα είναι η µεγέθυνση (zoom) µέσα σε µία στατική εικόνα, (πχ. φωτογραφία), και Οι Χωρικές Τάσεις (Spatial Trends). Η περίπτωση που σχετίζεται µε την ίδια την αναπαράσταση αφορά το επίπεδο και το βαθµό αφαίρεσης του χάρτη στο πλαίσιο που αυτό το ίδιο το γεγονός της εισαγωγής κίνησης απαιτεί εφαρµογή αφαιρετικών διαδικασιών. Η δυνατότητα αυτή, δηλαδή η αφαίρεση της πραγµατικότητας, κάνει τους χάρτες ισχυρά χρηστικά «παιχνίδια» αλλά ταυτόχρονα και δύσκολους στην ερµηνεία τους. Η χαρτογραφική αφαίρεση χωρίζεται τυπικά σε τέσσερες κατηγορίες: Η χαρτογραφική αυξοµείωση της κλίµακας (Cartographic zoom), η οποία συνοδεύεται από αυξοµείωση των λεπτοµερειών στο χάρτη. Η Ταξινόµηση - Κίνηση όπου κάθε "καρέ" (frame) της παραγωγής απεικονίζει ένα διαφορετικό σχήµα ταξινόµησης. Γενίκευση Κίνηση, η οποία στηρίζεται στις κλασσικές θεωρήσεις και µεθόδους της κλασσικής χαρτογραφικής γενίκευσης, και Ο Ήχος µπορεί και αυτός ως πρόσθετο στοιχείο να αποτελέσει µέρος της χαρτογραφικής κίνησης. 5. Τεχνικές υλοποίησης της χαρτογραφικής κίνησης Κατά τον Dorling (1992) υπάρχουν τρεις τύποι κίνησης: 1) Μετακίνηση (pan, panning) και µεγέθυνση σε στατικές τρισδιάστατες εικόνες (Κίνηση στο Χώρο), 2) κίνηση σε χρονοσειρές σε δισδιάστατες εικόνες (Κίνηση στο Χρόνο), και 3) χρήση κίνησης για να ερευνηθούν τρισδιάστατα αντικείµενα (3 Κίνηση). Παραλλαγή του ίδιου σχήµατος δίνει και ο Acevedo (1997): 1) ισδιάστατη πλανιµετρική κίνηση, 2) τρισδιάστατη προοπτική κίνηση µε σταθερό παρατηρητή, και 3) τρισδιάστατη προοπτική κίνηση µε κινούµενο παρατηρητή. Ανεξάρτητα από τον ποιό διαχωρισµό θα υιοθετήσει κανείς, οι βασικές κατηγορίες τεχνικών κίνησης ταξινοµούνται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) την "κίνηση που ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

9 Η µη χρονική χαρτογραφική κίνηση και η αστική (µεγάλη) κλίµακα έργων 119 βασίζεται στις σκηνές" (frame based), και β) την κίνηση που βασίζεται στην ύπαρξη υποκειµένου "ηθοποιών" (cast - based). - Η κίνηση µε βάση τις σκηνές - καρέ (frame based), είναι η πιο απλή κατηγορία από τις δύο τεχνικές. Κάθε ξεχωριστό "καρέ" (frame) µπορεί να κατασκευαστεί από ζωγραφικό, χαρτογραφικό ή ΓΣΠ λογισµικό Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (Peterson M., 1998). Για κάθε δευτερόλεπτο κίνησης απαιτείται µεγάλος αριθµός σκηνών έτσι ώστε η ψευδαίσθηση των αλλαγών να δηµιουργηθεί από τη γρήγορη εναλλαγή των "καρέ". - Η δεύτερος τύπος κίνησης που βασίζεται στην ύπαρξη υποκειµένου ή υποκειµένων «ηθοποιών» (cast - based), σχετίζεται µε την κλασσική τεχνική δηµιουργίας κίνησης. ιαχωρίζει τον χάρτη σε διάφορα επίπεδα (το υπόβαθρο, το δίκτυο δρόµων, τα οικοδοµικά τετράγωνα κ.α) και κάθε "καρέ" (frame) µπορεί να περιέχει πολλά επίπεδα. Αυτή η µέθοδος είναι πολύ πιο ακριβής, ευέλικτη και λιγότερο µνηµοβόρα, αλλά απαιτεί λογισµικό παραγωγής και θέασης πολύ πιο σύνθετο. Σχήµα 4. Τεχνικές χαρτογραφικής κίνησης Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2003, 9(7)

10 120 Γεώργιος Σιδηρόπουλος, Βασίλης Παππάς Ο Gersmehl (1990), διακρίνει δύο µεγάλες κατηγορίες, η πρώτη αφορά τη δισδιάστατη (2 ) κίνηση (Sprite, Stage & Play, Color Cycling, Morphing) και η δεύτερη τη τρισδιάστατη (3 ) κίνηση ( Model & Camera). Από αυτές το ενδιαφέρον εστιάζεται σ εκείνες τις µορφές που είναι πλέον κατάλληλες για τη δηµιουργία κίνησης σε µεγάλη (αστική) χαρτογραφική κλίµακα. Stage & Play. Η µέθοδος αυτή δεν έχει να κάνει τόσο µε τις αλλαγές µέσα στο χρόνο αλλά µε τις αλλαγές της θέσης και την άποψη του παρατηρητή. Η πιο γνωστή χρήση αυτής της µεθόδου είναι οι πτήσεις (Fly - through) και η βασική εφαρµογή αυτής της τεχνικής είναι η παραγωγή προσχεδιασµένων πτήσεων (movie), ενώ µία ακόµα πιο σύνθετη εφαρµογή είναι η δυνατότητα του χρήστη να πετάξει όπου αυτός επιθυµεί (Virtual Flights). Περισσότερο σύνθετη τεχνική (Model & Camera) αφορά κίνηση σε 3 χαρακτηριστικά εξειδικεύοντας ακόµα περισσότερο προς το αντικείµενο που αφορά την εικονική χαρτογραφία και προφανώς εµπλέκει τρισδιάστατη µοντελοποίηση. Και σε αυτήν την περίπτωση ισχύει, σε επίπεδο τύπων κίνησης, αυτό που ισχύει στη Stage & Play (Fly through - movie - virtual Flights). Σ' αυτή την περίπτωση οι δυνατότητες του επιλεγµένου λογισµικού υλοποίησης διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. Υπάρχουν προγράµµατα που είναι εφαρµογές µόνο µίας τεχνικής όπως το MS PowerPoint και προγράµµατα που προσφέρουν τη δυνατότητα υλοποίησης όλων σχεδόν των προαναφερθέντων τεχνικών: MacroMedia Director, 3D Studio Max και Viz Autodesk, Adobe Premiere, κλπ. Η βελτίωση της ισχύος και των δυνατοτήτων των Η/Υ διαδραµατίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στη δυνατότητα υλοποίησης 3 κίνησης. 6. Τεχνικές εξοµοίωσης της πραγµατικότητας Στην εικονική πραγµατικότητα τα χαρακτηριστικά της χαρτογραφικής οπτικοποίησης επεκτείνονται µε τη χρήση περαιτέρω ιδιοτήτων: επέκταση στη τρίτη και τέταρτη διάσταση, δηµιουργία ψευδαίσθησης ελευθερίας στη βαρύτητα, στην κίνηση και στην οπτική µε δυνατότητες «βύθισης» στον χώρο. Η επιστηµονική οπτικοποίηση µετατρέπει αριθµητικά και συµβολικά δεδοµένα και πληροφορίες σε γεωµετρικές εικόνες παραγόµενες από υπολογιστή (Rhyne T., 1999). Βασίζεται στην εφαρµογή πεδίων όπως τα γραφικά στους υπολογιστές, την επεξεργασία εικόνας, το CAD, την επεξεργασία σηµάτων (signal), τον σχεδιασµό εργαλείων διεπικοινωνίας (interface), ενώ η έρευνα και ανάπτυξή της εστιάζονται σε πεδία όπως η απόδοση χρωµάτων (rendering), η κίνηση µε χρονοσειρές, και η διαδραστική οπτικοποίηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

11 Η µη χρονική χαρτογραφική κίνηση και η αστική (µεγάλη) κλίµακα έργων 121 Η αναπαράσταση της πραγµατικότητας που παρουσιάζουν οι χάρτες εµπεριέχει την υπέρβαση ότι ο χρήστης είναι γνώστης της δυσκολίας αναπαράστασης της πραγµατικής τρισδιάστατης φύσης του περιβάλλοντος κάνοντας χρήση ενός δισδιάστατου εργαλείου: το χάρτη (Fairbain & Prisley, 1997). Στο παρελθόν έγιναν σηµαντικές απόπειρες για να αναπαρασταθεί τρισδιάστατα ο χώρος., σήµερα όµως είµαστε µάρτυρες νέων τεχνικών αναπαράστασης, µέσω υπολογιστή, µία εκ των οποίων είναι η εικονική πραγµατικότητα. Οι τεχνικές Εικονικής Πραγµατικότητας παράγουν περιβάλλοντα όπου ο χρήστης µπορεί να παρέµβει (interact) πλήρως. Αυτά τα περιβάλλοντα οµοιάζουν πολύ στη συνθετότητα που παρουσιάζει ο πραγµατικός κόσµος. Ο βαθµός της αλληλόδρασης (interaction) εξαρτάται από τις δυνατότητες του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού. Η εικονική πραγµατικότητα µπορεί να προσεγγιστεί ως µια µορφή δυναµικής χαρτογραφίας (Sandercock M., 1999). Αν υιοθετηθεί ο διαχωρισµός του Dorling (1992), που προαναφέρθηκε, τότε διακρίνονται τρεις τύποι κίνησης: 1) Μετακίνηση και µεγέθυνση σε στατικές τρισδιάστατες εικόνες (Κίνηση στο Χώρο), 2) κίνηση σε χρονοσειρές σε δισδιάστατες εικόνες (Κίνηση στο Χρόνο), και 3) χρήση κίνησης για να ερευνηθούν τρισδιάστατα αντικείµενα (3 Κίνηση), τότε εύκολα η Εικονική πραγµατικότητα κατατάσσεται στη τελευταία κατηγορία. Η ισχυρή αναλυτική ικανότητα της Εικονικής Πραγµατικότητας σε χωρικά δεδοµένα είναι µεγαλύτερη και αυτής της χαρτογραφίας (Fairbain & Prisley, 1997). ίνει έµφαση στο φυσικό ρόλο του χαρτογράφου παρέχοντάς του τη δυνατότητα δηµιουργίας νέων οπτικών εικόνων (θεάσεων) των χωρικών δεδοµένων, όχι µόνο για την πληροφόρηση και την παρέµβαση του χρήστη, αλλά και στο να επεκτείνει το στατικό µοντέλο του χάρτη σε ένα δυναµικό περιβάλλον που είναι ενσωµατωµένες δυνατότητες διάδρασης αλλά και λήψης αποφάσεων. Όµως δεν πρέπει να παραγνωριστούν οι δυνατότητες και τα όρια που επιβάλλονται τόσο από τη δυνατότητα αναπαράστασης της προοπτικής όσο και από τις δυνατότητες του εξοπλισµού (υλικό και λογισµικό) και κυρίως από τους περιορισµούς που επιβάλλει η ίδια η υφή και δοµή των χρησιµοποιούµενων δεδοµένων (κλίµακα, συµβολισµός, γενίκευση, κλπ.). Τα συστήµατα Εικονικής Πραγµατικότητας ποικίλουν ανάλογα µε τις ικανότητες τόσο του εξοπλισµού (υλικό και λογισµικό). Οι διαχωρισµοί που αφορούν τύπους Εικονικής πραγµατικότητας είναι διάφοροι και εντελώς σχηµατικά διακρίνονται σε δύο µορφές την πιο σύνθετη, αυτή που δηµιουργεί τη µεγαλύτερη εξοµοίωση µε την πραγµατικότητα, της εµβάπτισης ή βύθισης, και την πιο απλή, της µη εµβάπτισης που στην ουσία αντιπροσωπεύεται από την Επιτραπέζια µορφή της, και η οποία είναι η πιο κοινή και διαδεδοµένη. Είναι γεγονός όµως ότι, από τα υπάρχοντα γνωστά παραδείγµατα - εφαρµογές, µεµονωµένα στοιχεία µίας µορφής χρησιµοποιούνται από µία άλλη µορφή και το αντίστροφο. Προφανώς υφίστανται και διάφοροι άλλοι ενδιάµεσοι διαχωρισµοί, η οποίοι όµως δεν αφορούν την παρούσα εργασία. Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2003, 9(7)

12 122 Γεώργιος Σιδηρόπουλος, Βασίλης Παππάς Πλήρης εµβάπτιση (Full ή Immersive). Είναι µία µορφή στην οποία εν γένει εφαρµόζονται πλήρως εξοµοιωµένα περιβάλλοντα. Σ αυτή την περίπτωση η εικονική πραγµατικότητα απαιτεί από το συµµετέχοντα να είναι υποκείµενο σε ένα περιβάλλον που ερεθίζει την όραση, την ακοή, την κίνηση και την αφή. Σ αυτή την περίπτωση τα συστήµατα χρειάζονται το µέγιστο εξειδικευµένο εξοπλισµό, ειδική κάσκα, ηχεία, κινούµενες πλατφόρµες γάντια κλπ. Έρευνες γίνονται και σε άλλους τοµείς όπως η όσφρηση µε αντικειµενικό στόχο την πλήρη υποκατάσταση ή προσοµοίωση όλων των αισθήσεων. Η πλήρης προσοµοίωση της κίνησης επιτυγχάνεται µε κινούµενες πλατφόρµες της θέσης του χρήστη ενώ πιο συχνά όµως συναντάται η πλήρης µη χρονική προσοµοίωση, όπου ο χρήστης µπορεί να κινηθεί οπουδήποτε (αλλαγή της θέσης του παρατηρητή). Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πεδίο αλληλόδρασης επί των ίδιων των χαρακτηριστικών του εικονικού περιβάλλοντος (ο χρήστης µε δικιά του πρωτοβουλία µπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει χαρακτηριστικά). Ο όρος πλήρης βύθιση (full immersion) αφορά µία µορφή εικονικής πραγµατικότητας, δεν είναι όµως η µόνη ιαφανής εικονική πραγµατικότητα (Transparent VR). Σ αυτή την περίπτωση σαν υπόβαθρο χρησιµοποιούνται εικόνες του πραγµατικού κόσµου επί του οποίου εµφανίζεται η χωρική πληροφορία Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγµατα είναι η εµφάνιση του µοντέλου εδάφους επί του υάλινου θόλου της καµπίνας (cockpit) των πιλότων της πολεµικής αεροπορίας, όπου εξ άλλου φαίνεται και το πραγµατικό έδαφος. Εφαρµογές αυτής της τεχνικής είναι και εδώ προσφιλείς στην βιοµηχανία της ψυχαγωγίας. Εικονική Πραγµατικότητα Προβολής (Projection VR), η οποία µπορεί να εκληφθεί ως µία πολυσυµµετοχική εµπειρία, όπου προϋπόθεση είναι οι γραφικές αναπαραστάσεις µεγάλης κλίµακας. Είναι µία εκδοχή ηµι-εµβάπτισης (semi-immersive) όπου η ψευδαίσθηση επιτυγχάνεται µε την πλοήγηση σ ένα σχετικά µεγάλο εξειδικευµένο χώρο, που ονοµάζεται CAVE: Cave Automatic Virtual Environment, και του οποίου οι πλευρές του είναι οθόνες. Οι χρήστες φορούν ελαφρά γυαλιά στερεοσκοπικής όρασης και κινούνται µε τη βοήθεια φορητής µικροσυσκευής. Ανάλογα συστήµατα είναι και οι προβολές σε Πλανητάριο. Τέλος η πιο κοινή µορφή Εικονικής Πραγµατικότητας είναι η µη εµβάπτισης (non Immeersive), η επονοµαζόµενη και επιτραπέζια (Desktop VR), για το λόγο ότι µπορεί να παρουσιαστεί σε µία συνηθισµένη οθόνη υπολογιστή. Τελευταία όλο και πιο συχνά τα περισσότερα προγράµµατα Γ.Σ.Π., αλλά και CAD, προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

13 Η µη χρονική χαρτογραφική κίνηση και η αστική (µεγάλη) κλίµακα έργων Βασικοί παράµετροι της αστικής κλίµακας (urban scale projects) και απαιτήσεις από την Εικονική Πραγµατικότητα Στην αστική γεωγραφία (De Blij H.J, 1995) δύο έννοιες που προσδιορίζουν το πεδίο αναπαράστασης των πόλεων ορίζεται από τις έννοιες της Τοποθεσίας (site) και της Γεωγραφικής Θέσης (situation). Η γεωγραφική θέση αναφέρεται στο µέρος που κατέχει η πόλη ως προς τα µεγάλα γεωγραφικά σύνολα, δηλαδή τους κυριότερους συγκοινωνιακούς άξονες, τους ορεινούς όγκους, τις υδάτινες επιφάνειες, την εµφανή οικονοµική δραστηριότητα, τις όµορες πόλεις κλπ. Το µέγεθος ανάπτυξης και ο χαρακτήρας της πόλης είναι αφ εαυτού της γεωγραφικής τους θέσης. Ο δεύτερος προσδιορισµός που αφορά την ανάπτυξη της πόλης στο χώρο εγκατάστασής της είναι η τοποθεσία. Ο όρος αυτός αφορά τα ισχύοντα φυσικά χαρακτηριστικά της θέσης που η πόλη καταλαµβάνει. Ο ρόλος της τοποθεσίας στην ανάπτυξη των πόλεων αλλάζει µέσα στο χρόνο όπως και τα ίδια τα µορφολογικά χαρακτηριστικά. Είναι κοινή διαπίστωση ότι η ισορροπία σε επίπεδο ανάλυσης ανάµεσα στο ανάγλυφο και τον πολεοδοµικό ιστό επιτυγχάνεται µόνο σε µικρές κλίµακες. Η διαδικασία δηµιουργίας ενός Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους υψηλής ανάλυσης είναι τόσο απαιτητική ώστε να αποτελεί από µόνο του µια ιδιαίτερα απαιτητική παραγωγή. Το ίδιο συµβαίνει και όσον αφορά την τρισδιάστατη δηµιουργία µίας πόλης. Η συνύπαρξη Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους και του µοντέλου της πόλης (κάνναβος, βασικές υποδοµές, κύρια δηµόσια κτίρια κλπ) ειδικά σε µεγάλες κλίµακες ψηφιοποίησης απαιτεί την δραστική ελάφρυνση του µοντέλου γεγονός το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τις χαρτογραφικές απαιτήσεις, στο πλαίσιο που η χαρτογραφική οπτικοποίηση ως επικοινωνιακό εργαλείο επιβάλει το υψηλότερο εφικτό αισθητικό αποτέλεσµα. Αν συνυπολογιστεί επιπλέον ότι το περιβάλλον της Εικονικής Πραγµατικότητας προσοµοιώνει το αληθινό περιβάλλον τότε η παραγωγή φορτίζεται ακόµη περισσότερο. Από τα περισσότερα εν γνώσει σχέδια εργασίας που αφορούν πόλεις, το µοντέλο εδάφους ακόµα και όταν η τοποθεσία της πόλης είναι επίπεδη, αυτό εµφανίζεται µε απολύτως στοιχειώδη µορφή. ύσκολα µπορεί κανείς να διαπιστώσει τις αλλαγές του ανάγλυφου το οποίο έχει βοηθητικό χαρακτήρα κατασκευασµένο από ένα ελάχιστο αριθµό πολυγώνων ή και το αντίστροφο (σχήµατα 4 και 5).. Η έµφαση στις λεπτοµέρειες του ενός επιπέδου απαιτεί τη γενίκευση του άλλου και αντιστρόφως, κλασσική περίπτωση αποτελεί το MS Flight Simulation όπου οι πόλεις δεν έχουν πολλές λεπτοµέρειες ή αφορούν µόνο ένα τµήµα της (η περίπτωση της πόλης του Los Angeles). Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2003, 9(7)

14 124 Γεώργιος Σιδηρόπουλος, Βασίλης Παππάς Σχήµα 5. Τρισδιάστατη απεικόνιση της της Καβάλας. (Σαββίδης Ι., ιπλωµατική Εργασία, ΤΜΧΠΠΑ, 2000). Ενώ το Ψηφιακό Υπόβαθρο Εδάφους διατηρεί τη λεπτοµέρεια - ισοδιάσταση 4 µέτρων µε µέγιστο ύψος τα 336 µ. - η δοµή της πόλης παρουσιάζεται σε επίπεδο Ο.Τ.) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

15 Η µη χρονική χαρτογραφική κίνηση και η αστική (µεγάλη) κλίµακα έργων 125 Σχήµα 6. Τρισδιάστατη απεικόνιση κεντρικής περιοχής του Βόλου (Φαρασλής Γ., Ρίζου., Μεταπτυχιακή Εργασία Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, ΤΜΧΠΠΑ, 2000). Η ανάλυση της πόλης είναι σε επίπεδο µονάδας χρήσεων γης, ενώ το υπόβαθρο είναι ψηφιοποιηµένη αεροφωτογραφία. Το DTM ισοδιάστασης 4 µ. - λόγω της επιπεδότητας της περιοχής δεν αναγνωρίζεται). 8. Η χειραγώγηση της «ελευθερίας κίνησης» Βασικό χαρακτηριστικό της Εικονικής Πραγµατικότητας είναι η δυνατότητα πλήρους και απρόσκοπτης πλοήγησης µέσα σε ένα περιβάλλον που εξοµοιώνει την πραγµατικότητα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να «περιηγηθεί» µέσα στο χώρο, του παρέχεται δηλαδή το µέγιστο επίπεδο χωρικής κατανόησης και αντίληψης. Η δυνατότητα απόλυτης πλοήγησης θέτει όµως µερικά νέα προβλήµατα που στην κλασσική χαρτογραφία αποτελούν αρχές παγιωµένες. Μερικές από αυτές τις πρακτικές ανατρέπονται καθοριστικά απαιτώντας από το µέσο χρήστη νέα αντιµετώπιση όπως είναι ο προσανατολισµός. Σ ένα εικονικό περιβάλλον απουσιάζει το κλασσικό σύµβολο του βορρά. Στα εικονικά περιβάλλοντα όπως και στην καθηµερινή πραγµατικότητα ο βορράς είναι ένα στοιχείο µε σχετικά µικρή έως ανύπαρκτη συµµετοχή. Αποτελεί µία ρευστή έννοια που αλλάζει ανά πάσα στιγµή σύµφωνα µε τη θέση του παρατηρητή / συµµετέχοντα. Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2003, 9(7)

16 126 Γεώργιος Σιδηρόπουλος, Βασίλης Παππάς Εξίσου ρευστή έννοια, από τις πλέον σηµαντικές που χαρακτηρίζει και σε µεγάλο βαθµό και την Εικονική Πραγµατικότητα, είναι η κλίµακα. Το περιβάλλον της Εικονικής Πραγµατικότητας δίνει τη δυνατότητα απόλυτης ελευθερίας στην κίνηση, πρακτική συνέπεια της οποίας είναι η πλήρη ελαστικοποίησή της. Οι διαφορετικές και σαφώς διακριτές κλίµακες που προσφέρει η κλασσική χαρτογραφία χάνονται και η αντίληψή για την κλίµακα πλησιάζει την αντιληπτική ικανότητα της ανθρώπινης όρασης. Όµως το γεγονός αυτό ταυτοχρόνως αποτελεί και πρόβληµα, στο πλαίσιο που ο χάρτης εκτός από µέσο επικοινωνίας είναι και µέσο επιστηµονικής ανάλυσης ταυτισµένος µε την αφαίρεση γενίκευση και ότι η οπτικοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών απαιτεί τη χρήση συγκεκριµένου εύρους κλιµάκων. Η ανάδειξη της µορφολογίας πόλης µπορεί να επιτευχθεί σε διακύµανση της κλίµακας µέσα σε συγκεκριµένα όρια (1: :10.000) ώστε να µπορούν να αναδεικνύονται τα χαρακτηριστικά της θέσης και της τοποθεσίας ειδάλλως ο χρήστης κινδυνεύει να "κινείται" στα όρια κλιµάκων που αναδεικνύουν την αρχιτεκτονική ή τη γεωγραφία ανεξέλεγκτα µαζί τις κλίµακες που επιτρέπουν την ανάλυση των πόλεων. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα οπτικοποίησης αλλά και ανάλυσης των πληροφοριών (Σχήµα 6). Η δυνατότητα παράκαµψης ή καλύτερα της χρησιµοποίησης προς την επιθυµητή κατεύθυνση της εικονικής πραγµατικότητας, που εξ ορισµού είναι η σύγχρονη έκφραση της ελευθερίας ψηφιακής κίνησης, δηµιουργεί προβληµατισµό ως προς τη δυνατότητα πιθανότητα καταστρατήγησης του κυριότερου γνωρίσµατός της: δηλαδή τη διερεύνηση τιθάσευσης των κύριων χαρακτηριστικών της προς όφελος της οπτικοποίησης και µελέτης του χώρου σύµφωνα µε την αρχική κλίµακα ψηφιοποίησής των χωρικών δεδοµένων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

17 Η µη χρονική χαρτογραφική κίνηση και η αστική (µεγάλη) κλίµακα έργων 127 Σχήµα 7 Τρισδιάστατη απεικόνιση κεντρικής περιοχής του Βόλου (Φαρασλής Γ., Ρίζου., Μεταπτυχιακή Εργασία Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, ΤΜΧΠΠΑ, 2000). Η τρισδιάστατη οπτικοποίηση αναφέρεται στα κτίρια (ύψος), ενώ το υπόβαθρο είναι ψηφιοποιηµένη αεροφωτογραφία. Η εικόνα που δηµιουργείται από την πτήση (µικρό ύψος παρατηρητή) επιτρέπει µέχρι και την αναγνώριση (διαφοροποίηση) των εικονοστοιχείων της αεροφωτογραφίας. Μ άλλα λόγια η νέα παρουσιαζόµενη, πολύ σηµαντική δυνατότητα ανάλυσης, που προσφέρει η Εικονική Πραγµατικότητα, θέτει νέα ερωτήµατα και προβληµατισµούς. Όπως προαναφέρθηκε, ο προσδιορισµός του πεδίου µελέτης αστικών περιοχών (αστική κλίµακα) είναι καθορισµένος µε µεγάλη ακρίβεια τόσο σε τεχνικό επίπεδο (κλίµακα, γενίκευση, κα) όσο και σε θεωρητικό (ταξινόµηση πεδίων έρευνας στη γεωγραφική ανάλυση). Το γεγονός αυτό επιβάλλει τον έλεγχο και τον περιορισµό της κλίµακας ακόµα και σ αυτό το περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πλήρη ελευθερία πλοήγησης (ελαστικότητα κλίµακας) Μέσα στο ίδιο θεωρητικό πλαίσιο και η ίδια η έννοια της κλίµακας φαίνεται αφηρηµένη γεγονός που ωθεί στην αναζήτηση τρόπων µετρικής εκλογίκευσης του χώρου εφόσον τα 3 χωρικά µοντέλα έχουν άλλη κλίµακα κοντά στο µάτι του παρατηρητή και άλλη µακρύτερα. Η ύπαρξη ένδειξης επί της οθόνης των συντεταγµένων της κίνησης του Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2003, 9(7)

18 128 Γεώργιος Σιδηρόπουλος, Βασίλης Παππάς παρατηρητή, ή κατά τη διάρκεια της εικονικής προήγησης, θα µπορούσε να είναι µία απάντηση αλλά είναι εντελώς ενδεικτικό εφ όσον ο χρήστης ποτέ δεν κοιτά κάθετα προς τα κάτω αλλά σαρώνει τον χώρο υπό γωνία. Επί πρόσθετα πρέπει να υπολογίζεται το άνοιγµα του φακού µε τον οποίο γίνεται η παρατήρηση (κανονικός, είδος ευρυγωνίου κλπ.). Μια άλλη λύση θα µπορούσε να είναι ο συµβατικός υπολογισµός της κλίµακας ως προς ένα κεντροβαρικό σηµείο του χάρτη (οι παραµορφώσεις και οι αποστάσεις σε τρισδιάστατο χώρο είναι για κάθε σηµείο διαφορετικές) αλλά υπεισέρχονται παράµετροι που είναι δύσκολα ελεγχόµενοι, όπως είναι η ανάλυση (aprerture width) στο λογισµικό µε την οποία παράγεται το τελικό προϊόν (πχ : 256Χ243, 320Χ240, 512Χ486 κλπ) οπότε η κλίµακα πρέπει να προσδιορίζεται και ως προς αυτή κάθε φορά. Παράλληλα η ανάλυση της οθόνης από χρήστη σε χρήστη κάνει ακόµα πιο αβέβαιο τον υπολογισµό απαιτώντας αλγόριθµους πιο σύνθετους. Οι απαντήσεις από ότι φαίνεται δεν πρέπει πλέον να αναζητούνται στις συµβατικές προσεγγίσεις αλλά σε νέο µεθοδολογικό πλαίσιο. Στα λογισµικά εικονικών πτήσεων χρησιµοποιούνται εργαλεία πλοήγησης κοινών αεροσκαφών, ύψος πτήσης, γωνία παρατήρησης, ταχύτητα πλοήγησης, πυξίδα, ίσως δηλαδή πρέπει να αλλάξει ολοκληρωτικά η θεώρηση που υπάρχει µέχρι σήµερα "κατανόησης" του χώρου, όπως αυτό γίνεται επί του δισδιάστατου στατικού χάρτου. Η χειραγώγηση δηλαδή του κυριότερου γνωρίσµατος της Εικονικής Πραγµατικότητας, η δυνατότητα πλοήγησης, πρέπει να περιορισθεί σε µία περιοχή όπου η κλίµακα δεν µπορεί να υπερβαίνει προς τα πάνω και προς τα κάτω, αυτή που επιτρέπεται κατά τη γεωγραφική ανάλυση για την επεξεργασία των αστικών περιοχών. Η µοντελοποίηση της πτήσης του παρατηρητή µπορεί να υλοποιηθεί µε τη δηµιουργία απαγορευµένων πεδίων µέσα στα οποία δεν θα µπορεί να κινηθεί ο χρήστης και µπορεί να υπολογιστεί ως ακολούθως: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

19 Η µη χρονική χαρτογραφική κίνηση και η αστική (µεγάλη) κλίµακα έργων 129 = µήκος στο έδαφος δ = µήκος επί της οθόνης ω= γωνία φακού (45 ο ) κ = συντελεστής κλίµακας Η = ύψος πτήσης 2 εφ ω = Η = 2 Η d 1 = = δ κ κ 2 κ εφ ω d 2 Η = 2 ω εφ 2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ "ΠΤΗΣΗΣ" ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ιακρίνονται δύο περιπτώσεις: Κίνηση σε σταθερή ακτίνα και κίνηση µε ελεγχόµενο πεδίο µεταβλητότητας. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2003, 9(7)

20 130 Γεώργιος Σιδηρόπουλος, Βασίλης Παππάς Ο παρατηρητής πρέπει να κινείται πάνω στην επιφάνεια του τµήµατος σφαίρας του οποίου η ακτίνα αναλογεί σε συγκεκριµένη κλίµακα. Εάν ο παρατηρητής επιθυµεί να κινείται σε ένα χώρο µεταβλητής ακτίνας (π.χ. µεταξύ 1: και 1:1.000), τότε πρέπει να υπολογιστεί η ακτίνα ενός δεύτερου θόλου. Η κίνηση του παρατηρητή πρέπει να περιορίζεται στο διάκενο που σχηµατίζεται µεταξύ του εξωτερικού του µικρού θόλου και του εσωτερικού του µεγάλου. 9. Συµπέρασµα ΟΙ Εικονικοί Κόσµοι δίνουν ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα στην ανάλυση προσφέροντας απαντήσεις µε προφανή τρόπο σε µία σειρά από ερωτήµατα που η δισδιάστατη χαρτογραφία έχει φυσική δυσκολία ανταπόκρισης και ταυτόχρονα θέτουν ερωτήµατα που αφορούν τον βαθµό απόδοσης την πραγµατικότητας. Είναι ορθοί στόχοι; Σε κάθε περίπτωση η Εικονική Χαρτογράφηση βρίσκεται στην αρχή. Σειρά ουσιαστικών ζητηµάτων πρέπει να διευθετηθούν τα οποία θα της επιτρέψουν να παγιώσει ένα θεωρητικό και ένα τεχνικό πλαίσιο λειτουργίας. Έως τότε κάθε διάλογος που αφορά την υπόστασή της, όπως ο βαθµός εικονικής απόδόσης, οι δυνατότητες αλληλόδρασης, η λειτουργικότητα και η χρήση µέσων και περιφερειακών συσκευών κα. είναι ανοικτός µε την προϋπόθεση ότι πρέπει να της δοθεί ο χρόνος που θα επιτρέψει το σχηµατισµό ενός πρώτου πλαισίου κοινής επιστηµονικής αποδοχής και θα την καταστήσει εξ ίσου αξιόπιστη µε την κλασσική χαρτογραφία. Η πληροφοριακή επανάσταση έκανε στενότερη την επαφή κλάδων και επιστηµών. Η Εικονική Πραγµατικότητα έφερε στη χαρτογραφία την Εικονική Χαρτογραφία, εργαλείο που σήµερα βρίσκεται σε πλήρη άνθηση. Οι δυνατότητες που ανοίγονται στην εικονική χαρτογραφία είναι εξαιρετικά ευνοϊκές και οι ραγδαίες αλλαγές που επιφέρει η ψηφιακή τεχνολογία προοιωνίζουν την επερχόµενη εξέλιξη αλλά ο δρόµος για την απόλυτη διαχείριση του φαινοµένου φαίνεται να είναι µακριά και προϋποθέτει µακρόχρονη ενασχόληση. Βιβλιογραφία ACEVEDO W., (1997), Time Series Animation Techniques for Visualizing Urban Growth, DE BLIJ H.J, (1995), The earth, an introduction to its Physical and Human Geography, New York, John Wiley & Sons. DORLING G. (1992), Stretching space and splicing time: from cartographic animation to interactive visualization, Cartography and Geographic Information Systems, 19, , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ Τα τελευταία 25 χρόνια, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας αντιµετωπίζονται σε παγκόσµιο αλλά και εθνικό επίπεδο µε την βοήθεια των Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών

Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών Εισαγωγή Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: http://moodleforall.ictlab.edu.gr/ Περιεχόμενα Τι είναι τα γραφικά Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών Νικόλας Τσαπατσούλης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου Εισαγωγή Εφαρμογές Κύρια Χαρακτηριστικά Flash

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...1 1.1 Χάρτης και Χαρτογραφία... 1 1.2 Ιστορική αναδρομή... 5 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών...12 1.4 Είδη και ταξινόμηση χαρτών...14 1.4.1 Ταξινόμηση με βάση την κλίμακα...15

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 5 Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Όπως έχει τονιστεί ήδη, η σωστή επιλογή συμβολισμού είναι το θεμελιώδες ζητούμενο για την επικοινωνιακή και την τεχνική επιτυχία ενός θεματικού χάρτη.

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. 1. Εξέδρες για αεροφωτογράφηση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. 1. Εξέδρες για αεροφωτογράφηση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1. Εξέδρες για αεροφωτογράφηση Από τη στιγμή που άνθρωπος ανακάλυψε τη σπουδαιότητα της αεροφωτογραφίας, άρχισε να αναζητά τρόπους και μέσα που θα του επέτρεπαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσομοίωση

Λίγα λόγια για την προσομοίωση Λίγα λόγια για την προσομοίωση Η συγκεκριμένη προσομοίωση με εικονικό εργαστήριο είναι μια ενδιαφέρουσα και αρκετά ελκυστική προσομοίωση για τους μαθητές. Γίνεται αναπαράσταση της κίνησης των φορτίων σε

Διαβάστε περισσότερα

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα.

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα. εύτερη διάλεξη. Η στα αναλυτικά προγράµµατα. Η Ευκλείδεια αποτελούσε για χιλιάδες χρόνια µέρος της πνευµατικής καλλιέργειας των µορφωµένων ατόµων στο δυτικό κόσµο. Από τις αρχές του 20 ου αιώνα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής ΔΙΚΤΥΑΚΗ EΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο 1.1. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS 1.1.1. Η δομή του ArcGIS: Το ArcGIS είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή από προϊόντα λογισμικού GIS. Παρέχει μια πλατφόρμα για διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link]

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών Βασικά ζητήµατα σχεδίασης Η διαδικασία ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Η οµάδα ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά Υπολογιστών: Εισαγωγή

Γραφικά Υπολογιστών: Εισαγωγή 1 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Γραφικά Υπολογιστών: Εισαγωγή Πασχάλης Ράπτης http://aetos.it.teithe.gr/~praptis praptis@it.teithe.gr 2 Περιγραφή Γραφικά Υπολογιστών Τι είναι? Περιοχές εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης:

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης: ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος Φωτογραμμετρία Εισαγωγή Ορισμοί Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εφαρμογές Εισαγωγή Προσδιορισμός θέσεων Με τοπογραφικά όργανα Σχήμα Μέγεθος Συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γραφικά. Μοντέλο (Πληροφορίες για Περιεχόµενο εικόνας. Επεξεργασία Εικόνων. Εικόνα. Τεχνητή Όραση 1.1. Εργα: : 2000+1 & ΣΚΕΠΣΙΣ (ΕΠΕΑΚ

Εισαγωγή. Γραφικά. Μοντέλο (Πληροφορίες για Περιεχόµενο εικόνας. Επεξεργασία Εικόνων. Εικόνα. Τεχνητή Όραση 1.1. Εργα: : 2000+1 & ΣΚΕΠΣΙΣ (ΕΠΕΑΚ Εισαγωγή Μιάεικόνααξίζει1000 λέξεις : Ανθρώπινοοπτικόκανάλι: 30-40 Μbits/s (=64-85 M λέξεις /min µε 4 γράµµατα/λέξη, 7bits/γράµµα). Γραπτό κείµενο: 600-1200 λέξεις/min. 100.000 αποδοτικότερη επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα συντεταγμένων

Συστήματα συντεταγμένων Κεφάλαιο. Για να δημιουργήσουμε τρισδιάστατα αντικείμενα, που μπορούν να παρασταθούν στην οθόνη του υπολογιστή ως ένα σύνολο από γραμμές, επίπεδες πολυγωνικές επιφάνειες ή ακόμη και από ένα συνδυασμό από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 2008 Infocharta L.t.d Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής... 3 Απαιτήσεις εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. Κόντου Έλενα. Μητρόπουλος Δημήτρης. Παπαθανασίου Ανθή. Παπακίτσος Αλέξανδρος. Πατρίκιος Σπύρος. Y.K: Κα.Περάκη

ΕΙΔΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. Κόντου Έλενα. Μητρόπουλος Δημήτρης. Παπαθανασίου Ανθή. Παπακίτσος Αλέξανδρος. Πατρίκιος Σπύρος. Y.K: Κα.Περάκη ΕΙΔΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Κόντου Έλενα Μητρόπουλος Δημήτρης Παπαθανασίου Ανθή Παπακίτσος Αλέξανδρος Πατρίκιος Σπύρος Y.K: Κα.Περάκη 1 Περιεχόμενα Διαφημιστική φωτογραφία Φωτοειδησεογραφία (φωτορεπορτάζ) Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.16 Αποτύπωση της χωρικής διασποράς των διαφορετικών ειδών κουνουπιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου. Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες : Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων. Π. Κλιάπης

Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων. Π. Κλιάπης Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων Π. Κλιάπης Εισαγωγή μάθημα γνωριμίας με τα πολυμέσα (multimedia) και ιδιαίτερα τα πολυμέσα σε σχέση με τη διδασκαλία και τη μάθηση. Εξετάζεται το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά & Οπτικοποίηση. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή. Γραφικά & Οπτικοπίηση: Αρχές & Αλγόριθμοι Κεφάλαιο 1

Γραφικά & Οπτικοποίηση. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή. Γραφικά & Οπτικοπίηση: Αρχές & Αλγόριθμοι Κεφάλαιο 1 Γραφικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ιστορικά Ιστορική ανασκόπηση : 2 Ιστορικά (2) Ρυθμοί ανάπτυξης CPU και GPU 3 Εφαρμογές Ειδικά εφέ για ταινίες & διαφημίσεις Επιστημονική εξερεύνηση μέσω οπτικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου Το SketchUp αρχικά ήταν ένα πρόγραμμα της εταιρείας @Last Software σχεδιασμένο για αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, σκηνοθέτες, παραγωγούς video-games και ξεκίνησε να γίνεται γνωστό ως ένα γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ... 1 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ - ΕΝΝΟΙΕΣ... 2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1.1 Το ARCGIS DESKTOP... 3 1.1.2 Περιβάλλον εργασίας στο ArcCatalog...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόγραμμα Spatial Analyst κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά... 23 υνατότητες του Spatial Analyst... 23 Επεξηγήσεις συμβατικών όρων... 24 Σειρά διαδοχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΡΕΟΪΣΟΜΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΡΕΟΪΣΟΜΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 405 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΡΕΟΪΣΟΜΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Κορακάκης Γώργιος Τεχνολόγος γραφικών τεχνών-χημικός- Msc ΔιΧηΝΕΤ gk1966@yahoo.com Μουτεβέλη- Μηνακάκη Παναγιώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 1. Εγκατάσταση του Google Earth Οδηγίες εγκατάστασης του λογισμικού Google Earth είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly

UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly maps Ι.ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΟΓΛΟΥ Η.ΠΟΝΤΙΚΑΣ Ο.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία X a r t o γ ρ α φ ί α

Εταιρεία X a r t o γ ρ α φ ί α Εταιρεία X a r t o γ ρ α φ ί α & Χ Α Ρ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Εφαρμογές GIS - Πληροφοριακοί Χάρτες Ν. Πλαστήρα 36 Τ.Κ 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 334636,334659 Fax. 2310334647 e-mail: Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός από Ιανουάριο 2007 έως Ιούνιο 2007

Προγραµµατισµός από Ιανουάριο 2007 έως Ιούνιο 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ2006-07 Σ Ε ΛΑΡΙΣΑΣ Προγραµµατισµός από Ιανουάριο 2007 έως Ιούνιο 2007 β επίπεδο Επιστηµονικός Γραµµατισµός Υπεύθυνος καθηγητής: Αβραάµ Κοέν Θέµα - άξονες ανάπτυξης Στοχοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση τεχνολογίας στα μουσεία να...

Η χρήση τεχνολογίας στα μουσεία να... Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣA: ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 8: Εμπειρίες εμβύθισης και Εικονική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής. Αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για να αντιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

GIS Γενική παρουσίαση

GIS Γενική παρουσίαση GIS Γενική παρουσίαση Επισκόπηση Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Bασικές λειτουργίες ενός GIS Εφαρμογές των GIS Αναγνώριση σεναρίων στα οποία τα GIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελός

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Εικόνες και γραφικά Περιγραφή στατικών εικόνων Αναπαράσταση γραφικών Υλικό γραφικών Dithering και anti-aliasing Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Μετάδοση εικόνας Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Περιγραφή στατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΗ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιευθυντής: Κωνσταντίνος Σπυράκος ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΕΡΙ Α 5ης Νοεµβρίου 2009 Απόστολος Κωνσταντινίδης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ Δ. ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρονισµός πολυµέσων

Συγχρονισµός πολυµέσων Συγχρονισµός πολυµέσων Έννοια του συγχρονισµού Απαιτήσεις παρουσίασης Ποιότητα υπηρεσίας συγχρονισµού Πλαίσιο αναφοράς συγχρονισµού Κατανεµηµένος συγχρονισµός Προδιαγραφές συγχρονισµού Τεχνολογία Πολυµέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου (μάθημα ενδιαφέροντος) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η μύηση των μαθητών στον κόσμο της φωτογραφίας ώστε να: 1. Αντιλαμβάνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GIS ArcGIS της ESRI. Επιστημονικός υπεύθυνος: Χαλκιάς Χρ. Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΣΠ Σύνδεση χωρικών δεδομένων με περιγραφικά δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση κτηρίου- Διερεύνηση της δομικής συγκρότησης (χώρος,υλική έκφραση φώς) Διδάσκοντες: Αναστασία Πεχλιβανίδου-Λιακατά, τ.καθηγήτρια ΕΜΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ κ. ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ κ. ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ κ. ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1oς ΚΥΚΛΟΣ - ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Α Ενότητα Ανακαλύπτουμε τις ιδιότητες των υλικών μας, τα τοποθετούμε σε ομάδες και διατυπώνουμε κριτήρια ομαδοποίησης Οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα