ΝΕΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ιαχείριση της χρήσης γης σε µητροπολιτικό επίπεδο: ένα κλειδί για Βιώσιµες Πόλεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ιαχείριση της χρήσης γης σε µητροπολιτικό επίπεδο: ένα κλειδί για Βιώσιµες Πόλεις"

Transcript

1 ΝΕΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ιαχείριση της χρήσης γης σε µητροπολιτικό επίπεδο: ένα κλειδί για Βιώσιµες Πόλεις Η διαχείριση της αστικής διάχυσης, η εκµετάλλευση των δυνατοτήτων των βιοµηχανικών περιοχών και η δηµιουργία ανταγωνιστικού και ελκυστικού περιβάλλοντος όπου οι κοινότητες µπορούν να ακµάσουν ήταν ο κοινός στόχος του έργου LUMASEC του προγράµµατος URBACT, ιαχείριση της Χρήσης Γης για Βιώσιµες Ευρωπαϊκές Πόλεις. Μέσω των δραστηριοτήτων ανταλλαγής και εκµάθησης, οι οκτώ εταίροι του έργου (Baia Mare, Μπρίστολ, Bytom, Καβάλα, η Πολεοδοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Saint-Etienne / Epures, CERTU, Πανεπιστήµιο της Λιουµπλιάνα και ο Επικεφαλής Εταίρος Ινστιτούτο Τεχνολογίας Karlsruhe) ανέπτυξαν µια καλή κατανόηση των πρακτικών για την υλοποίηση και τη διαχείριση της βιώσιµης χρήσης της γης. Τα αποτελέσµατα και τα πορίσµατά τους παρουσιάζονται στο Τελικό Εγχειρίδιο " Αειφόρος ιαχείριση Χρήσης της γης στην Ευρώπη - Παροχή στρατηγικών και εργαλείων για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων". Ο καίριος ρόλος των πόλεων για την καταπολέµηση της υπερθέρµανσης του πλανήτη Η βιώσιµη ανάπτυξη δε µπορεί να αντιµετωπιστεί µέσω της αποκλειστικής χρήσης καθαρών ή πράσινων τεχνολογιών. Οι πόλεις επιδρούν έντονα στην υπερθέρµανση του πλανήτη, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη χρήση γης. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις αντιµετωπίζουν προβλήµατα αστικής διάχυσης, καθώς και οικονοµικές και τεχνικές δυσκολίες για την ανακύκλωση βιοµηχανικών περιοχών. Αναζητούν εναλλακτικά µέσα µε στόχο τη µείωση της χρήσης των αυτοκινήτων και την προώθηση µιας δίκαιης πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτή στέγαση, χώρους εργασίας και δραστηριότητες αναψυχής για τους κατοίκους τους. Ως εκ τούτου, οι πόλεις πρέπει να εµπνευστούν και να εφαρµόσουν νέες

2 δράσεις και πολιτικές για την ανάπτυξη βιώσιµων οικισµών και βιώσιµων τρόπων ζωής. Η αειφόρος ανάπτυξη συνδέεται µε την επιτυχή διαχείριση της χρήσης γης Σύµφωνα µε το «Χάρτη της Λειψίας για Βιώσιµες Ευρωπαϊκές Πόλεις», που υιοθετήθηκε τον Μάιο του 2007 από τους Ευρωπαίους Υπουργούς Αστικής Ανάπτυξης, οι νέες προσεγγίσεις της βιώσιµης ανάπτυξης πρέπει να βασίζονται σε "εργαλεία σχεδιασµού προσανατολισµένα στην εφαρµογή", και θα πρέπει να οδηγούν σε ισχυρή κινητοποίηση και συντονισµό των δηµόσιων φορέων (διαφόρων επιπέδων) και των ιδιωτικών φορέων που συµµετέχουν στην αστική ανάπτυξη. Τα κείµενα σχεδιασµού θα πρέπει να καθορίσουν «σταθερούς στόχους ανάπτυξης για την αστική περιοχή και να αναπτύξουν ένα όραµα για την πόλη». Θα πρέπει επίσης να συντονίζουν τις διάφορες γειτονιές, τοµεακά και τεχνικά σχέδια και πολιτικές, την χρήση των δηµόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων και να εφαρµόζονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων. Αλλά επιπλέον, ο τρόπος µε τον οποίο το όραµα για το µέλλον µιας πόλης µπορεί να πραγµατοποιηθεί εξαρτάται από τις χωρικές ρυθµίσεις, τις προσιτές τιµές γης, τους κοινόχρηστους χώρους της γης, τις ανέσεις, τις υποδοµές, τις δραστηριότητες ή τα σπίτια, και, συνεπώς, εξαρτάται από τη διαχείριση της χρήσης γης. Η βιώσιµη διαχείριση της χρήσης γης θα πρέπει να εφαρµοστεί σε µητροπολιτικό επίπεδο προκειµένου να είναι επιτυχής Ως ένα δίκτυο ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων λήψης αποφάσεων, το δίκτυο LUMASEC έχει αναπτύξει στρατηγικές για τη βιώσιµη διαχείριση της χρήσης γης για τις ευρωπαϊκές πόλεις. Αυτές οι στρατηγικές παρουσιάστηκαν στην τελική έκθεση του έργου: ένα εγχειρίδιο το οποίο παρέχει πρακτικές πληροφορίες σχετικά µε τα διαφορετικά συστήµατα διαχείρισης της χρήσης γης στην Ευρώπη και παρέχει τα εργαλεία για την εφαρµογή βιώσιµης διαχείρισης των χρήσεων γης.

3 Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει στοιχεία για µια καλύτερη ανάλυση των τοπικών περιπτώσεων και την ανάπτυξη των διαφόρων προτάσεων για την εκπόνηση και την εφαρµογή πολιτικών χρήσης γης από τις πόλεις. Παρουσιάζει τις τάσεις σχετικά µε τη διαχείριση της χρήσης γης στην Ευρώπη, ακολουθούµενη από την επισκόπηση ειδικών θεµάτων: την ανάγκη για ολοκληρωµένες δράσεις, τα χωρικά πρότυπα, τη διακυβέρνηση και τα θέµατα δυνατοτήτων. Παρουσιάζει, στη συνέχεια, τις προκλήσεις µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης για την διαχείριση της χρήσης γης και τα Τοπικά Σχέδια ράσης που αναπτύχθηκαν από τις πέντε συµµετέχουσες πόλεις. Οι εµπειρίες των πόλεων που συµµετείχαν στο έργο έδειξαν ότι µια επιτυχής βιώσιµη διαχείριση χρήσεων γης πρέπει να εξετάσει την µητροπολιτική περιοχή στο σύνολό της, να αποφύγει την ανισότητα µεταξύ της πόλης/πόλεων-κέντρου και των γύρω κοινοτήτων και την απώλεια της ανταγωνιστικότητας της µητροπολιτικής περιοχής. Για να ξεπεραστούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά µε τη διακυβέρνηση, η συµµετοχή της δηµόσιας διοίκησης των διαφόρων κοινοτήτων, καθώς επίσης και των διαφορετικών εµπλεκόµενων φορέων, όπως για παράδειγµα του ιδιωτικού τοµέα, είναι ζωτικής σηµασίας και αποτελεί σηµαντικό επίπεδο παρέµβασης της βιώσιµης διαχείρισης των χρήσεων γης. ιαβάστε περισσότερα: LUMASEC Handbook Ιστοσελίδα URBACT Τοπικά σχέδια δράσης: Baia Mare, Bristol, Bytom, Kavala, Saint Etienne - Ιστοσελίδα URBACT Συνεντεύξεις µε τους εταίρους πόλη: Baia Mare, Bytom, Bristol, Kavala, Saint Etienne - Ιστοσελίδα URBACT ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Εποικοδοµητικές συζητήσεις στο Ετήσιο Συνέδριο URBACT 2010! Θέµατα όπως η οικονοµική ύφεση, η αστική αναγέννηση, η κοινωνική στέγαση σε µια πρώην φυλακή, ο Ευρωπαϊκός εκπολιτισµός, το Φεστιβάλ

4 ποδηλάτου, η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα και άλλα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Συνεδρίου URBACT Με τριακόσιους εξήντα (360) συµµετέχοντες το συνέδριο ήταν πλούσιο σε συζητήσεις, ιδέες και διαβούλευση. Για εκείνους που δεν µπόρεσαν να παρευρεθούν λόγω κακών καιρικών συνθηκών-και για άλλους- ακολουθεί µια επιλογή από τις συζητήσεις που έγιναν στη Λιέγη. Johannes Hahn, Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική «Η µεταρρύθµιση της περιφερειακής πολιτικής που αρχίζει το 2014 θα µπορούσε να είναι µια ευκαιρία για την πόλη. Είναι απαραίτητο να ικανοποιούνται τα πρότυπα της αποδοτικότητας: οι φορολογούµενοι µας παρακολουθούν, ιδιαίτερα στενά σε περιόδους κρίσης. Πρέπει να έχουµε συγκεκριµένα έργα και αποτελέσµατα.". «Πρέπει να γίνει µια πολύ ευρεία συζήτηση, ένα όραµα για το αστικό µοντέλο αυτού του αιώνα. Οι ευρωπαϊκές πόλεις πρέπει επίσης να στραφούν προς τα έξω, προς την κατεύθυνση πόλεων στην Αφρική, την Ασία, τη Νότια Αµερική, και αλλού.". "Το πρόγραµµα URBACT πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Σας ευχαριστούµε για τη δέσµευσή σας και τον ενθουσιασµό σας. Έχετε κάνει υποδειγµατική δουλειά. Το URBACT είναι ένα εργαλείο-κλειδί το οποίο πρέπει να χρησιµοποιήσουµε περισσότερο ώστε να εξευρεθούν αποτελεσµατικές λύσεις που θα εφαρµοστούν στις ευρωπαϊκές περιφέρειες." Μπορείτε να παρακολουθήσετε οµιλία του Επιτρόπου Hahn στη γερµανική γλώσσα στο κανάλι του URBACT (URBACT video channel.)

5 Joseph POSTRANECKY, Επιτροπή Παρακολούθησης του URBACT "Ένα µικρό πρόγραµµα µε µια µεγάλη φιλοδοξία" "Σήµερα, 277 εταίροι εργάζονται από κοινού στο πλαίσιο του προγράµµατος URBACT. Τα δύο τρίτα των ευρωπαϊκών πρωτευουσών λαµβάνουν µέρος. Οι περισσότεροι από τους εταίρους, ωστόσο, είναι µικρές και µεσαίες πόλεις, και αυτό είναι ένα από τα δυνατά σηµεία του URBACT." Μπορείτε να παρακολουθήσετε την οµιλία του κ. Postranecky στην αγγλική γλώσσα στην Έναρξη Συνόδου Ολοµέλειας στο κανάλι του URBACT. (URBACT video channel) Το Café URBACT: έντονες συζητήσεις για τη βελτίωση του URBACT! Οι συµµετέχοντες φιλοξενήθηκαν ανά γλώσσα ή ανά χώρα σε 34 τραπέζια και απάντησαν σε τρία ερωτήµατα σχετικά µε το πρόγραµµα URBACT, µε σκοπό την ανάπτυξη ενός τρίτου και τελευταίου κύκλου προκηρύξεων. "Το URBACT διευκολύνει τον ευρωπαϊκό «εκπολιτισµό» των ανθρώπων που παίρνουν µέρος σε αυτό. Αυτό είναι ένα σηµαντικό αποτέλεσµα, ιδίως σε χώρες όπως η Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο, οι οποίες δεν στρέφονται αρκετά προς όσα συµβαίνουν εκτός των συνόρων τους. Με το URBACT, αντιλαµβάνεσαι πώς συµβαίνουν τα πράγµατα στην πράξη. " Θερµοκοιτίδα επιχειρήσεων σε µια πρώην φυλακή: η πόλη της Φλωρεντίας, Ιταλία, από τον Claudio Fantoni "Από το 1832 έως το 1983, το «Le Murate» ήταν το σωφρονιστήριο αρένων της Φλωρεντίας, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του ιστορικού κέντρου. Το 1983 το σωφρονιστήριο µεταφέρθηκε σε µια περιφερειακή περιοχή, και το 1998 το

6 ηµοτικό Συµβούλιο της Φλωρεντίας αποφάσισε την ανάπλαση της πρώην φυλακής ψάχνοντας για εναλλακτικές λύσεις και ένα µείγµα λειτουργιών (οικιστική, κοινωνική, εµπορική, κατευθυντήρια, κ.λπ.) ". «73 νέες κοινωνικές κατοικίες χτίστηκαν στο Le Murate από το 2002, κάτι το οποίο είναι µια µοναδική επιλογή στην Ιταλία". «Η τρέχουσα φάση της ανάκαµψης επικεντρώνεται κυρίως στην πολιτιστική παρέµβαση και την αστική ενσωµάτωση: Ένα «Literary Café». SUC (Σύγχρονοι Αστικοί χώροι), ένα εργαστήριο του σύγχρονου πολιτισµού Μοντέρνοι εναλλακτικοί χώροι: αποτελεσµατική και εικονική φιλοξενία πολιτικών ακτιβιστών και bloggers που ζουν σε χώρες µε λογοκρισία και χρήση του ιαδικτύου ώστε να ακουστεί η φωνή τους. Θερµοκοιτίδα επιχειρηµατικότητας για πολιτιστικά αγαθά. Οδική σύνδεση Le Murate-Largo Annigoni" Ο κ. Fantoni συµµετείχε στο εργαστήρι «Από την αποµόνωση στην ένταξη: µετατροπή των φυλακών ως κινητήρια δύναµη για την αναγέννηση των ιστορικών κέντρων των πόλεων». "Είναι ωραίο να µετακινείσαι µε το ποδήλατο" από τον ρ Wolfgang Fischer, Πανεπιστήµιο του Graz, Αυστρία "Το πιο σηµαντικό είναι τα προσωπικά οφέλη από το περπάτηµα ή το ποδήλατο αντί της χρήσης του αυτοκινήτου: καλή φυσική κατάσταση, υγεία, εξοικονόµηση κόστους, υπερηφάνεια. Είναι πιο πειστικά για τους ανθρώπους από τα γενικά κοινά οφέλη, όπως καθαρότερος αέρας, ευρύτερο σύστηµα υγείας, περισσότερα χρήµατα για υποδοµές κλπ». "Μπορούµε να ενισχύσουµε τη συµµετοχή των πολιτών µε εκστρατείες όπως: Απονοµή βραβείου για τον ποδηλάτη του µήνα ηµιουργία αγοράς ανταλλαγής ποδηλάτων

7 Υποστήριξη για τους χρήστες ποδηλάτου Γιορτή Ποδηλάτου Συγκέντρωση χιλιοµέτρων µε το ποδήλατο και επίτευξη στόχων Οι πολιτικοί συνοδεύουν τα παιδιά κλπ». Ο ρ Wolfgang FISCHER συµµετείχε στο εργαστήρι "Μείωση του Αστικού Αποτυπώµατος Άνθρακα: αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγές στον τρόπο ζωής" Θα σας δούµε και πάλι στα τέλη του Αυγούστου 2011 στην Πολωνία, στο Θερινό Πανεπιστήµιο του URBACT! ιαβάστε περισσότερα: Videos of the URBACT Annual Conference- URBACT Channel on Dailymotion Εκθέσεις Εργαστηρίων - Ιστοσελίδα URBACT (σύντοµα διαθέσιµο) ΝΕΑ: ηµόσια διαβούλευση για το µέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής Κάθε τρία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηµοσιεύει µια έκθεση για την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, µε λεπτοµερή αναφορά της προόδου σε αυτούς τους τοµείς και του τρόπου µε τον οποίο η ΕΕ, οι εθνικές και περιφερειακές αρχές συνέβαλαν σε αυτή. Η 5η Έκθεση για τη Συνοχή (5 th Cohesion Report) µόλις δηµοσιεύθηκε. Το έγγραφο αυτό αποδεικνύει ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ έχει συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη και την ευηµερία και την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ένωση. Ωστόσο, ενόψει των σηµαντικών οικονοµικών και κοινωνικών εξελίξεων των τελευταίων ετών, η πολιτική πρέπει τώρα να αντιµετωπίσει νέες προκλήσεις. Παρά τα αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί µέχρι σήµερα τόσο µέσω των άµεσων επενδύσεων και των έµµεσων ωφελειών του εµπορίου, παραµένουν µεγάλες οικονοµικές διαφορές µεταξύ των περιφερειών. Η έκθεση αποκαλύπτει έντονες περιφερειακές διαφορές στους τοµείς της παραγωγικότητας, των ποσοστών παιδικής θνησιµότητας και της ευπάθειας

8 στις κλιµατικές αλλαγές. Αντλώντας διδάγµατα από την τρέχουσα και τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους καθώς επίσης και από συζητήσεις µε ένα ευρύ φάσµα ενδιαφεροµένων µερών, η έκθεση διατυπώνει µια σειρά προτάσεων για τη µεταρρύθµιση της πολιτικής. Η οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση έχει υπογραµµίσει την ανάγκη για µια πολιτική που επενδύει στην ανταγωνιστικότητα όλων των περιφερειών, καθώς και τη συνέχιση της στήριξης της ανάπτυξης στις περιφέρειες που υστερούν. Συµπίπτοντας µε τις θέσεις που απορρέουν από την ευρύτερη εξέταση των συνολικών δαπανών της Ε.Ε., η έκθεση τονίζει ότι η µελλοντική χρηµατοδότηση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε έναν περιορισµένο αριθµό προτεραιοτήτων, σύµφωνα µε τους στόχους που καθόρισε η Στρατηγική Ευρώπη 2020 για την επίτευξη «έξυπνης, βιώσιµης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς». Η δηµοσίευση της παρούσας έκθεσης σηµατοδοτεί την έναρξη µιας διαδικασίας δηµόσιας διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει έως τις 31 Ιανουαρίου. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις απόψεις τους για τα διάφορα ερωτήµατα που τέθηκαν στα συµπεράσµατα της 5ης έκθεσης για τη συνοχή. (on line) ιαβάστε περισσότερα: Συµπεράσµατα της πέµπτης έκθεσης PDF (Conclusions of the Fifth Report PDF) ιαβούλευση επί των συµπερασµάτων της 5 ης Έκθεσης για την Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή- ιστοσελίδα Europa (Consultation on the Conclusions of the Fifth Report on Economic and Social Cohesion Europa website)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014 Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Στο πλαίσιο των εργασιών για την προετοιμασία του συνεδρίου το ΕΚΤ ήρθαμε σε επαφή με μερικούς από τους κεντρικούς ομιλητές στο WIRE2014 και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18 115 27 Αθήνα Τηλ. 210-7753834/5 e-mail: secgenof@gsrt.gr ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Συµµετοχική Στρατηγική ιερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης Όραµα και Στρατηγική προσέγγιση για το Κιλκίς του 2020 Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Έκδοση 1 η : 21 Φεβρουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΌΝΩΣΗ ΘΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΚΑΜΨΗ 4 ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ; 6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΡΆΣΙΝΩΝ ΘΈΣΕΩΝ 8

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΝΈΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕΤΑΞΎ ΕΕ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΉΣ ΠΕΡΊΛΗΨΗ E U R O P Ä I S C ENTWICKLUNGSB ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα