Προβλήµατα του νερού σε τοπικό επίπεδο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προβλήµατα του νερού σε τοπικό επίπεδο"

Transcript

1 13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ φύλλο εκπαιδευτικών Στόχοι Να αναζητήσουν και να κατανοήσουν οι µαθητές τα προβλήµατα νερού που αντιµετωπίζει η περιοχή τους Να αναζητήσουν και να διερευνήσουν τις αιτίες για τα προβλήµατα νερού, που παρουσιάζει η περιοχή τους Να αναζητήσουν λύσεις και να επιδιώξουν την υιοθέτηση των πιο κατάλληλων λύσεων Να αξιοποιήσουµε σε τοπικό επίπεδο πρακτικές που ακολουθούνται ήδη σε άλλες χώρες Να αναβαθµίσουµε και να αξιοποιήσουµε την τοπική εµπειρία σε ένα σύγχρονο, καλύτερα οργανωµένο πλαίσιο Αναζήτηση των τοπικών προβληµάτων που συνδέονται µε το νερό Η συλλογή και µελέτη ορισµένων βασικών δεδοµένων, που αφορούν τα προβλήµατα µε το νερό της περιοχής είναι απαραίτητη, προκειµένου να διευκολυνθεί η πορεία της έρευνας, που αναλαµβάνουν οι µαθητές. Ο βαθµός εµβάθυνσης των µαθητών στα συγκεκρι- µένα θέµατα, σκόπιµο είναι να προσαρµοστεί στη συγκεκριµένη κατάσταση που επικρατεί στο νερό της περιοχής, αλλά και στις µαθησιακές δυνατότητες των παιδιών και στο βαθµό εξοικείωσής τους µε τα θέµατα του νερού.. Πιθανά προβλήµατα νερού σε τοπικό επίπεδο Η εργασία αναζήτησης και διερεύνησης των πιθανών προβληµάτων που συνδέονται µε το νερό µιας περιοχής, πολύ πιθανό να οδηγήσει στα ακόλουθα, πιο συχνά εµφανιζόµενα προβλήµατα: διακοπές στην υδροδότηση σηµαντικές απώλειες νερού από το δίκτυο συγκρούσεις µε άλλους χρήστες (π.χ. άλλους δήµους, γεωργούς). Ανησυχίες για την ποιότητα ασφάλεια του πόσιµου νερού Έλλειψη βιολογικού καθαρισµού ανεπεξέργαστα λύµατα στη θάλασσα ή στο ποτάµι Αύξηση της τιµής του νερού. Μπάζωµα των ρεµάτων πληµµύρες Με σκοπό τη βαθιά διερεύνηση των προβληµάτων της περιοχής, είναι σκόπιµο να αναζητηθεί και να αναλυθεί υλικό από τα αρχεία των τοπικών εφηµερίδων, καθώς και από τα έντυπα και ανακοινώσεις των οικολογικών οµάδων που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριµένη περιοχή. Επίσης, η

2 διοργάνωση επισκέψεων σε τόπους προβληµάτων µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά, προκειµένου να υπάρξει µια εποπτεία του προβλήµατος. Ακόµη, η επιδίωξη επαφής µε κάποιο υπεύθυνο της τοπικής ΔΕΥΑ µπορεί να συνεισφέρει στην πληροφόρηση των µαθητών για ορισµένα από τα ση- µαντικότερα προβλήµατα στην περιοχή. Προβλήµατα των υδατικών πόρων σε ελληνικό και τοπικό επίπεδο Τα προβλήµατα, που σχετίζονται µε τη διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων οφείλονται τόσο στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού χώρου, όσο και στο λανθασµένο τρόπο διαχείρισης. Οι κυριότεροι λόγοι που δηµιουργούν τα προβλήµατα διαθεσιµότητας είναι : Άνιση κατανοµή των πόρων. Παρά τις ικανοποιητικές ποσότητες διαθέσιµου νερού, παρουσιάζεται άνιση κατανο- µή του εξαιτίας της φυσικής µορφολογίας του εδάφους, της γεωλογικής του σύστασης και της ανοµοιόµορφης κατανοµής των βροχοπτώσεων στο χρόνο και στο χώρο. Εξάρτηση από πηγές άλλων χωρών. Περίπου το ένα τέταρτο των επιφανειακών νερών της Ελλάδας προέρχεται από πηγές της Βουλγαρίας, των Σκοπίων και της Τουρκίας. Οι ποταµοί της Ελλάδας Αξιός, Νέστος, Στρυµόνας και Έβρος, µε τα νερά των οποίων αρδεύονται οι πλούσιες καλλιεργήσιµες πεδιάδες της Μακεδονίας και της Θράκης, πηγάζουν σε άλλες χώρες. Από τις διεθνείς υδρολογικές λεκάνες των ποταµών, στις οποίες συµµετέχει η Ελλάδα, το 56% των λεκανών του Στρυµόνα και του Νέστου, το 7% της λεκάνης του Έβρου και το 8% της λεκάνης του Αξιού βρίσκονται µέσα στην Ελληνική Επικράτεια. Επίσης, διεθνείς είναι και οι λίµνες Δοϊράνη και Πρέσπες. Άνιση κατανοµή του πληθυσµού. Μεγάλο µέρος του ελληνικού πληθυσµού συγκεντρώνεται στις παράκτιες περιοχές της χώρας, όπου τα αποθέµατα νερού είναι περιορισµένα. Ως αποτέλεσµα, απαιτείται µεταφορά του νερού από τα πλουσιότερα σε νερό υδατικά διαµερίσµατα της δυτικής Ελλάδας προς τα µεγάλα αστικά κέντρα. Η εποχικότητα της ζήτησης οφείλεται σε: (α) Τουρισµό, µε αποτέλεσµα την αύξηση της κατανάλωσης νερού το καλοκαίρι. Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες και ιδιαίτερα τον Αύγουστο, µεγάλο µέρος του πληθυσµού µετακινείται προς τα τουριστικά θέρετρα, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζεται µεγάλη είσοδος τουριστών στη χώρα. Ως αποτέλεσµα αυτού, παρουσιάζονται φαινόµενα εποχιακού υπερδιπλασιασµού του πληθυσµού σε ορισµένες περιοχές, όπως και ακραία φαινόµενα στα πιο δηµοφιλή θέρετρα (Κυκλάδες, όπου σε ορισµένες περιπτώσεις ο πληθυσµός αυξάνεται 30 φορές). (β) Γεωργία, µε αποτέλεσµα την αύξηση της κατανάλωσης νερού κατά την ξηρότερη εποχή. Ο µεγαλύτερος χρήστης νερού είναι η γεωργία, η οποία εξαρτάται από την άρδευση, ιδιαίτερα κατά τους ξηρούς καλοκαιρινούς µήνες, κατά τους οποίους αυξάνεται και η ζήτηση για οικιακή χρήση. (γ) Υπερεκµετάλλευση και υφαλµύρωση των υπόγειων υδροφορέων. Η υπερβολική άντληση νε- 2 σελίδα

3 ρού από τους υπόγειους υδροφορείς για την κάλυψη της ζήτησης σε παράκτιες περιοχές έχει συχνά ως αποτέλεσµα την εισχώρηση θαλάσσιου νερού στους υπόγειους υδροφορείς, καθιστώντας το νερό των υδροφορέων ακατάλληλο για εκµετάλλευση. Παραδείγµατα µείωσης της κατανάλωσης του νερού σε τοπικό επίπεδο Με µεθόδους, που ήδη εφαρµόζονται σε πολλές περιοχές, έχου- µε την τεχνογνωσία να προωθήσουµε τεχνικές και µέτρα, ώστε να αξιοποιούµε κάθε σταγόνα νερού, µειώνοντας την πιθανότητα λειψυδρίας, προστατεύοντας το περιβάλλον και κάνοντας πιο αποτελεσµατικές τις δαπάνες και επενδύσεις για το νερό: οι αγρότες µπορούν να µειώσουν την κατανάλωση 10-50%, οι βιοµηχανίες 40-90%, οι καταναλωτές 30-40%, χωρίς να θυσιάσουν την απαίτηση για καθαριότητα, υγιεινή και υψηλή ποιότητα ζωής. Στην Ελλάδα Πολλά νησιά των Κυκλάδων, πριν απλωθεί η µόδα της κατασκευής πισίνας σε νησιά που υποφέρουν σοβαρά από έλλειψη νερού, γνώριζαν και εφάρµοζαν τεχνικές συλλογής νερού σε στέρνες κι αξιοποίησης του βρόχινου νερού για µαγείρεµα, πλύσιµο και καθαριότητα. Το πόσιµο νερό, που µεταφερόταν από πηγάδια και βρύσες, αποτελούσε µικρό ποσοστό σε σχέση µε τη συνολική κατανάλωση νερού. Πολλές κατοικίες έχουν ακόµα ανάλογες υποδοµές, παρά το γεγονός ότι στα περισσότερα νησιά, το δίκτυο ύδρευσης µεταφέρει νερό από γεωτρήσεις στις κατοικίες και τα ξενοδοχεία. Παρόµοιες πρακτικές θα µπορούσαν να αποτελέσουν τον πιλότο για µια ολοκληρωµένη πολιτική εξοικονόµησης νερού σε όλα τα νησιά, τις τουριστικές περιοχές αλλά και τις πόλεις µας. Στην Ισπανία, Σαραγόσα Σε ανταπόκριση των περιορισµών στην κατανάλωση νερού, που βίωσε η πόλη της Σαραγόσα το 1995 και των συγκρούσεων µεταξύ περιοχών για τα µειούµενα αποθέµατα νερού, η ΜΚΟ Fundacion Ecologia y Desarollo, ανέλαβε ένα πρόγραµµα εξοικονόµησης νερού, µε προϋπολογισµό Ευρώ (χρηµατοδοτούµενο κατά 50% από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα LIFE- Environment και κατά 50% από το Δήµο και την τοπική κυβέρνηση). Στο πλαίσιο του προγράµ- µατος, τοποθετήθηκαν νέες συσκευές εξοικονόµησης νερού (π.χ. βρύσες, καζανάκια, ντουζιέρες κα), έγιναν κατάλληλες προσθήκες σε παλιές συσκευές, προωθήθηκαν οικιακές συσκευές (πλυντήρια πιάτων και ρούχων) αποτελεσµατικής χρήσης νερού, σε συνδυασµό µε εκτεταµένη ενη- µέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών µε στόχο την αλλαγή συνηθειών. Ένα χρόνο µετά την εφαρµογή των σχεδίων, είχε επιτευχθεί εξοικονόµηση εκατοµµυρίων λίτρων το χρόνο, 17,6% περισσότερο από τα εκατοµµύρια λίτρα που είχαν προβλεφθεί, κάτι που αντιστοιχεί στο 5-6% της ετήσιας οικιακής κατανάλωσης νερού. Πριν από την καµπάνια, ένα στα τρία σπίτια εφάρµοζαν κάποια µέτρα εξοικονόµησης νερού, µετά την λήξη της καµπάνιας δύο στα τρία σπίτια εφάρµοζαν παρόµοια µέτρα, πολίτες (περίπου 50%) είχαν υιοθετήσει διαφορετικές συνήθειες στην κατανάλωση νερού. Πριν την εκστρατεία, το 60% του πληθυσµού δεν είχε ιδέα από µέτρα µείωσης της σπατάλης νερού. Μετά την καµπάνια, το ποσοστό αυτό µειώθηκε στο 28%. Ενώ το κόστος προµήθειας και επεξεργασίας νερού ήταν 1 Euro στη Σαραγόσα για κάθε λίτρα, το κόστος του προγράµµατος αύξανε το κόστος κατά 0,30 Ευρώ ανά 1000 λίτρα. 3 σελίδα

4 Στη Δανία, Κοπεγχάγη Παρόλο που η Κοπεγχάγη βρίσκεται στον υγρό βορρά, προώθησε το 1989 πρόγραµµα εξοικονόµησης νερού µέσω της αύξησης των τελών ύδρευσης (200% µεταξύ , συν εισαγωγή ειδικού φόρου κατανάλωσης νερού) µε προώθηση παράλ- ληλα εκτεταµένης εκστρατείας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, που εντάθηκε από το Μεγάλο µέρος της καµπάνιας στόχευε στους µαθητές σχολείων, σε οικοδοµικές εταιρίες, σε υδραυλικούς και άλλες κοινωνικές οµάδες. Επίσης, δηµιουργήθηκε ειδική υπηρεσία παροχής συµβουλευτικής, αλλά και εξοπλισµού για εξοικονόµηση νερού. Ο έλεγχος διαρροών και η αντικατάσταση (µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα από το 1977) των παλαιών σιδερένιων σωλήνων (ηλικίας 90 χρόνων) µείωσαν τις απώλειες λόγω διαρροών στο δίκτυο διανοµής από m3/χιλιόµετρο σωληνώσεων τη µέρα (1977) σε 3.77 m3 / χιλιόµετρο σωληνώσεων (1999). Η οικιακή κατανάλωση νερού µειώθηκε κατά 25 λίτρα/κάτοικο/µέρα, ενώ η συνολική κατανάλωση νερού στην πόλη της Κοπεγχάγης κατά τουλάχιστον 50 λίτρα/κάτοικο/µέρα από το 1989 µέχρι το Η εντατικοποίηση της καµπάνιας το 1994 οδήγησε σε επιπλέον µείωση της οικιακής κατανάλωσης κατά 4 λίτρα/κάτοικο/µέρα το 1995, ενώ τελικός στόχος είναι η µείωση της κατανάλωσης από 175 λίτρα/κάτοικο/µέρα (1989) στα 110 λίτρα. Στη Γερµανία, Φρανκφούρτη Τη δεκαετία του 90 ξεκίνησαν προγράµµατα ευαισθητοποίησης των πολιτών κι εφαρµογής ήπιων τεχνικών για εξοικονόµηση νερού. Σε επίπεδο Γερµανίας η κατανάλωση νερού µειώθηκε κατά 43 κυβικά µέτρα ανά άτοµο ανά έτος, ποσοστό 20%, ενώ σε πόλεις όπως η Φρανκφούρτη η µείωση αυτή έφτασε το 30%. Ο Δήµος Φρανκφούρτης ξεκίνησε το 1996 εκτεταµένο πρόγραµ- µα ευαισθητοποίησης κι εφαρµογής τεχνικών ρυθµίσεων εξοικονόµησης νερού στα νοικοκυριά. Αγόρασε σε προσιτές τιµές προϊόντα εξοικονόµησης νερού µικρού κόστους (4-20 Ευρώ), που ανέλαβαν να τοποθετήσουν στις βρύσες και στις τουαλέτες των ενδιαφερόµενων νοικοκυριών οι συνεργαζόµενοι µε το Δήµο υδραυλικοί. Το κόστος τοποθέτησης το ανέλαβε κεντρικά ο Δήµος, ενώ οι Δηµότες έπρεπε να επιλέξουν και να αγοράσουν από το Δήµο διάφορα εξαρτήµατα εξοικονόµησης νερού από µια σειρά προϊόντων διαφορετικών εταιριών, τα οποία είχαν επιλέξει ως προς την ποιότητά τους εξειδικευµένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου για λογαριασµό του Δήµου Φρανκφούρτης. Το κόστος αποσβέστηκε µέσα σε τρεις µήνες. Στις Η.Π.Α. Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ έχει επεξεργαστεί τις κατευθυντήριες γραµµές ενός Σχεδίου Διατήρησης του Νερού, που πρέπει να εφαρµόζεται από τις δηµόσιες αρχές, εφόσον επιθυµούν να λάβουν δηµόσια χρηµατοδότηση για τις υποδοµές τους (π.χ. για µια µονάδα πόσιµου νερού, την επέκταση του δικτύου κά). Οι κατευθυντήριες γραµµές έχουν διαφοροποιη- µένο σκοπό και περιεχόµενο σε σχέση µε τρία επίπεδα εφαρµογής: βασικό, ενδιάµεσο και προωθηµένο και εξυπηρετούν αντίστοιχα πληθυσµό µέχρι άτοµα, ατόµων, και άνω των Τα σχέδια περιλαµβάνουν εξειδικευµένους στόχους διαχείρισης των νερών, βάσεις δεδοµένων, έλεγχο διαρροών, πρόβλεψη ζήτησης νερού, αναλυτικό σχέδιο δράσεων και επιλογή µέτρων διατήρησης των υδατικών πόρων κλπ. Η δηµιουργία µιας δηµόσιας επιτροπής για την παρακολούθη- 4 σελίδα

5 ση της οργάνωσης και εκτέλεσης του σχεδίου από την αρχή, καθώς και ο ευρύτερος δηµόσιος διάλογος σχετικά µε τα κόστη και τα οφέλη από εναλλακτικά σχέδια είναι µέσα στις υποχρεώσεις. Στη Ν. Καλιφόρνια Η Μητροπολιτική Αρχή πλήρωνε ήδη το 1992 τις εταιρίες ύδρευσης που ήταν µέλη της µε 125 δολάρια για κάθε 1000 κυβικά µέτρα νερού που εξοικονοµούσαν, µε αποτέλεσµα τη µείωση της κατανάλωσης κατά 33 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα το χρόνο. Το 1986 ξεκίνησε ένα οργανωµένο πρόγραµµα διανοµής πόρτα πόρτα συσκευών εξοικονόµησης νερού σε κατοικίες, ενώ εθελοντές επισκέφτηκαν χιλιάδες νοικοκυριά για να εξασφαλίσουν τη συνεργασία τους. Στην Βοστόνη Ως συνέπεια της αντίδρασης του τοπικού πληθυσµού σε σχέδια εκτροπής του ποτα- µού Connecticut για την ικανοποίηση των αυξανόµενων απαιτήσεων για νερό, ο τότε κυβερνήτης της Βοστόνης ενθάρρυνε τη υπηρεσία ύδρευσης να υιοθετήσει µια στρατηγική που περιλάµβανε: Εκτεταµένο πρόγραµµα ελέγχου διαρροών, που είχε ως αποτέλεσµα µείωση κατά 50% της ποσότητας νερού που δεν καταγραφόταν στη µητροπολιτική περιοχή στο διάστηµα Οι πολίτες και οι κοινότητες προχώρησαν σε δικούς τους ελέγχους κι επιδιορθώθηκαν πάνω από 2000 µεγάλες διαρροές. Η πόλη της Βοστόνης, για παράδειγµα, χρησιµοποιούσε το 1976 περίπου 150 εκατοµµύρια γαλόνια τη µέρα, µε τη µισή ποσότητα να µην καταγράφεται, ενώ το 1992 χρειαζόταν µόνο 99 εκατοµµύρια γαλόνια τη µέρα. Ψήφιση νοµοθεσίας για χρήση συσκευών εξοικονόµησης νερού στις νέες κατοικίες, µε αύξηση των τελών ύδρευσης κι αποχέτευσης. Το µέσο ετήσιο κόστος ανά νοικοκυριό για ύδρευση κι αποχέτευση υπερ-τριπλασιάστηκε µεταξύ 1986 και Μεταξύ 1990 και 1994, οι αρχές ύδρευσης εγκατέστησαν δωρεάν συσκευές εξοικονόµησης νερού σε κατοικίες, κάτι που οδήγησε σε εξοικονόµηση 6-8 εκατοµµυρίων γαλονιών νερού τη µέρα στη µητροπολιτική περιοχή της Βοστόνης. Οι επιθεωρήσεις για διαρροές επεκτάθηκαν και σε υπηρεσίες και βιοµηχανίες. Οι κοινότητες που δεν είχαν συνδεθεί µε το κεντρικό δίκτυο νερού, ενθαρρύνθηκαν να προστατεύσουν και να διατηρήσουν τις δικές τους πηγές, αντί να συνδεθούν µε το µητροπολιτικό δίκτυο και να αξιοποιήσουν τοπικές πηγές. Ταυτόχρονα, αναπτύχθηκαν προγράµµατα προστασίας των αποθεµάτων νερού, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του οµοσπονδιακού νόµου για το πόσιµο νερό. Το 1990 διατέθηκαν 17,9 εκατοµµύρια δολ. για την ανάπτυξη ενός κεντρικού ηλεκτρονικού συστήµατος και κατάλληλου εξοπλισµού για την παρακολούθηση και τον έλεγχο παραµέτρων καιρικών, προµήθειας και απαιτήσεων, που παρέχουν σε πραγµατικό χρόνο ένα κατάλληλο µίγµα στρατηγικών διαχείρισης του νερού σε ανταπόκριση πραγµατικών ή πιθανών καταστάσεων. Ως αποτέλεσµα αυτής της ολοκληρωµένης πολιτικής, ενώ η µελέτη του1986, που πρότεινε την εκτροπή του ποταµού προέβλεπε αύξηση της κατανάλωσης νερού στο επίπεδο των 390 εκατοµ- µυρίων γαλονιών τη µέρα για το 1990 και των 450 εκατοµµυρίων γαλονιών τη µέρα το 2020, η συνολική µητροπολιτική κατανάλωση περιορίστηκε στα 284 εκατοµµύρια γαλόνια τη µέρα το 1991 και στα 220 εκατοµµύρια γαλόνια τη µέρα τον Ιανουάριο Το συνολικό κόστος του 5 σελίδα

6 προγράµµατος έφτασε τα 22,1 εκατοµµύρια U.S $, κατά πολύ χαµηλότερο σε σχέση µε την επένδυση ύψους εκατοµµυρίων U.S $ που προβλεπόταν στο αρχικό πλάνο (εκτροπή ποταµού και επέκταση δικτύου). Στο ΜΕΞΙΚΟ, Πόλη Μεξικού Ο µητροπολιτικός Καθεδρικός ναός της πόλης του Μεξικού, κτισµένος το 16ο αιώνα, παρουσιάζει σηµαντική καθίζηση, όπως και πολλά άλλα κτίρια, καθώς η πόλη έχει εξαντλήσει τα υπόγεια αποθέµατα νερού, ξεπερνώντας τα όρια κατανάλωσης νερού. Πριν µερικά χρόνια, η πόλη του Μεξικού πήρε πρωτοβουλία και αντικατέστησε καζανάκια 16 λίτρων µε άλλα των 6 λίτρων σε κατοικίες, σχολεία, δηµόσια κτίρια και γραφεία, εξοικονοµώντας µε αυτόν τον τρόπο νερό για τις ανάγκες κατοίκων. Στόχος, η µείωση της κατανάλωσης νερού µέσω ολοκληρωµένων δράσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της ευαισθητοποίησης κατά 15-18%. Στο Γουότερλου, Καναδάς Ως εναλλακτική λύση απέναντι σε σχέδια εκτροπής ποταµών για την κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών σε νερό, η πόλη του Γουότερλου στον Καναδάς επένδυσε σε προγράµµατα εξοικονόµησης νερού, µε διανοµή κατάλληλων συσκευών και συστηµάτων εξοικονόµησης νερού σε κατοικίες και εκτεταµένα προγράµµατα ευαισθητοποίησης. Μέσα σε 3 χρόνια, η κατανάλωση νερού µειώθηκε κατά 10%. Σε όλο το Οντάριο τα παλιά καζανάκια (16 λίτρων) προβλέπεται να αντικατασταθούν µέχρι το 2113 µε σύγχρονα καζανάκια εξοικονόµησης νερού (6 λίτρων).. Στην Ιερουσαλήµ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ Η εγκατάσταση συσκευών εξοικονόµησης νερού, ο εντοπισµός και η επισκευή διαρροών, καθώς και η βελτίωση των µεθόδων ποτίσµατος των πάρκων συνέβαλαν στη µείωση της κατανάλωσης νερού στην Ιερουσαλήµ κατά 14% στο διάστηµα Φωτογραφίες 1-6: Δίκτυο Μεσόγειος SOS 6 σελίδα

Εξοικονόµηση νερού στο σχολείο

Εξοικονόµηση νερού στο σχολείο 18 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ φύλλο εκπαιδευτικών Στόχοι ευαισθητοποίηση των µαθητών στα θέµατα του νερού µέσω της µείωσης της κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας;

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; 4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; Όπως είναι γνωστό, το νερό κάνει ένα κύκλο στη φύση και για εκατομμύρια χρόνια καλύπτει τις ανάγκες όλων των οργανισμών στον πλανήτη μας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Αποστολή Νερό» Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το νερό στην πόλη ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

Το νερό στην πόλη ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 10 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι Πληροφορίες φύλλο εκπαιδευτικών Να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές: Τη διαδροµή του νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Διερεύνηση των προτιμήσεων των καταναλωτών αναφορικά με την γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ` Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Σελίδα 1 από 23 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Σχέσης Κόστους Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών Ελέγχου της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα

Αξιολόγηση της Σχέσης Κόστους Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών Ελέγχου της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Σχέσης Κόστους Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών Ελέγχου της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα Άννα Τριανταφυλλίδου, Δανάη Αγγελή, Αγγελική Δημητριάδη Παράτυπη Μετανάστευση/ Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη εξειδίκευσης σχεδίου ανάπτυξης οικοτουρισμού (προώθηση, διαδρομές, υπηρεσίες) και ενεργειών διαχείρισης επισκεπτών και περιβάλλοντος»

«Μελέτη εξειδίκευσης σχεδίου ανάπτυξης οικοτουρισμού (προώθηση, διαδρομές, υπηρεσίες) και ενεργειών διαχείρισης επισκεπτών και περιβάλλοντος» «Μελέτη εξειδίκευσης σχεδίου ανάπτυξης οικοτουρισμού (προώθηση, διαδρομές, υπηρεσίες) και ενεργειών διαχείρισης επισκεπτών και περιβάλλοντος» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα