ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ)"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Άγιος Φραγκίσκος 2012

2 Γενικές Πληροφορίες Η Καλιφόρνια συνδράµει κατά 13% στο ΑΕΠ των Ην. Πολιτειών (1.73 τρισεκατοµµύρια δολάρια) για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως ατµοµηχανή της αµερικανικής οικονοµίας ενώ εάν συγκριθεί µε άλλα Κράτη αποτελεί την 8 η µεγαλύτερη οικονοµία παγκοσµίως. Οι σηµαντικότερες βιοµηχανίες περιλαµβάνουν: Τουρισµός, Τεχνολογία & Έρευνα, Τρόφιµα & Ποτά, Κινηµατογράφος, Εκπαιδευτικές υπηρεσίες, Υπηρεσίες Υγείας. Στη Β. Καλιφόρνια το επενδυτικό ενδιαφέρον εντοπίζεται κυρίως στους τοµείς της Έρευνας και Τεχνολογίας ενώ στη Ν. Καλιφόρνια στην Κινηµατογραφική Βιοµηχανία (entertainment industry). Η οικονοµία της Πολιτείας παρουσίασε ανάπτυξη 35 δις. εκατ. δολλ. (2%) το περασµένο έτος σύµφωνα µε στοιχεία του U.S. Bureau of Economic Analysis. Οι µεγαλύτερες εταιρείες της Πολιτείας σύµφωνα µε τα καθαρά έσοδα είναι : Chevron, H/P, McKesson, Wells Fargo, Apple, Intel, Safeway, Cisco, Walt Disney, Google, Oracle. Παρά τη µεγάλη δυναµική της οικονοµίας ο προϋπολογισµός της Πολιτείας είναι ελλειµµατικός κατά 15.7 δις δολλ. Πριν από µερικές ηµέρες εγκρίθηκε το αναθεωρηµένο σχέδιο προϋπολογισµού το οποίο παρουσίασε ο Κυβερνήτης της Καλιφόρνια, κ.jerry Brown, που προβλέπει µεγαλύτερες περικοπές στην υγεία και µειωµένες ώρες εργασίας για τους υπαλλήλους. Σύµφωνα µε στοιχεία του International Trade Administration (Ιούνιος 2012) οι εξαγωγές, οι θέσεις εργασίας και ξένες επενδύσεις παρουσιάζουν ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Πιο συγκεκριµένα: - Οι θέσεις εργασίας που συνδέονται µε τις εξαγωγές αποτελούν το 5.1% της αγοράς εργασίας. - 57,915 εταιρίες εξάγουν από την Καλιφόρνια. Από αυτές το 96% είναι Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις περίπου εργαζόµενοι απασχολούνται σε εταιρείες ξένων συµφερόντων. Κυρίως Ιαπωνικές, Βρετανικές, Ελβετικές και Γαλλικές. Η ξένες επενδύσεις συνδράµουν κατά 4.6 στη συνολική απασχόληση στον ιδιωτικό τοµέα. 2

3 - Η αξία των εµπορευµάτων τα οποία εξάγει η Καλιφόρνια έφτασε για το 2011 τα δις δολλ. Κυριότεροι πελάτες είναι το Μεξικό, ο Καναδάς, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Κορέα. - Το σηµαντικότερο εξαγώγιµο προϊόν είναι οι υπολογιστές και τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα (συνολικά 46.1 δις δολλ επί της συνολικής αξίας των εξαγωγών για το 2011). - Σε ότι αφορά τις µητροπολιτικές περιοχές της Καλιφόρνια, η αξία των εµπορευµατικών εξαγωγών τις κατατάσσει ως εξής: Los Angeles-Long Beach- Santa Ana (62.2 δις), San Jose-Sunnyvale-Santa Clara(26.3 δις), San Francisco- Oakland-Fremont (21.4 δις), San Diego-Carlsbad-San Marcos (16.5 δις). Προοπτικές για Ελληνικές εξαγωγές/επενδύσεις/συνεργασίες Η Πολιτεία της Καλιφόρνια και ειδικότερα η περιοχή του Κόλπου του Αγ. Φραγκίσκου (San Francisco Bay Area) παρουσιάζουν µεγάλο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον λόγω κυρίως του οικοσυστήµατος που έχει δηµιουργηθεί γύρω από τις εταιρείες της υψηλής τεχνολογίας. Το οικοσύστηµα αυτό περιλαµβάνει Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, Εταιρείες, Ερευνητές και Επιστήµονες από όλο τον κόσµο, πολυάριθµα συνέδρια και σχεδόν καθηµερινές εκδηλώσεις. Ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να επισηµανθούν εκείνα τα πεδία τα οποία έχουν κάποια προστιθέµενη αξία επενδυτικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Προκείµενου να διευκολυνθεί ο εντοπισµός των πεδίων ενδιαφέροντος πρέπει να διαχωρίσουµε τη Βόρεια από τη Νότια Καλιφόρνια. Είναι προφανές ότι ο διαχωρισµός αυτός είναι καταχρηστικός αλλά χρησιµεύει στην προσπάθεια σχηµατικής αποτύπωσης των διαφορετικών προτεραιοτήτων καθώς και των πολυάριθµων βιοµηχανιών που εντοπίζονται στην Πολιτεία. Κλάδοι ενδιαφέροντος: 1. Τεχνολογίες Αιχµής. Μερικές από τις τεχνολογίες αιχµής µε σηµαντικές επενδυτικές προοπτικές είναι οι εξής: Νάνο-Υλικά (Nanomaterials),Ευέλικτες ηλεκτρονικές εφαρµογές (Flexible Electronics),Εξελιγµένες µπαταρίες και αποθήκευση ενέργειας (Advanced Batteries & Energy Storage),«Έξυπνα» υλικά (Smart Materials),«Πράσινη» τεχνολογία (Green IT),Τεχνολογία Ηλιακής Ενέργειας -Copper indium gallium (di)selenide (CIGS)- 3

4 Solar,Ενσωµάτωση τρισδιάστατων εφαρµογών (3D Integration),Αυτόνοµα Συστήµατα (Autonomous Systems),«Λευκή» βιοτεχνολογία (White Biotech), Τεχνολογία Laser. Οι ευκαιρίες είναι σηµαντικές στη βάση µιας αµφίδροµης σχέσης µέσω της εισαγωγής τεχνογνωσίας, προσέλκυσης επενδύσεων, δηµιουργίας R&D κόµβων στην περιφέρεια της χώρας µας µε στόχο την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Πρέπει να δηµιουργηθούν δίαυλοι συνεργασίας µεταξύ ερευνητικών κέντρων µε στόχο την εφαρµογή και αξιοποίηση της παραγώµενης τεχνογνωσίας στην Ελλάδα. Τα ελληνικά ερευνητικά ιδρύµατα και οι φορείς έρευνας και τεχνολογίας θα πρέπει να εκµεταλλευτούν το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Ελλάδας σε τοµείς όπως είναι το ανθρώπινο δυναµικό και οι καιρικές συνθήκες δηµιουργώντας κέντρα καινοτοµίας τα οποία µπορούν να µειώσουν το κόστος σε πολλούς τοµείς της καθηµερινότητας µέσω της εξάλλειψης της γραφειοκρατίας, καθώς και µέσω της προσέλκυσης επενδυτών από την περιοχή της Silicon Valley(SV). Οι συνεργασίες αυτές µπορεί να έχουν την µορφή διεπιστηµονικών ηµερίδων, κοινών επενδυτικών προγραµµάτων, αξιοποίηση του σηµαντικού αριθµού των Ελλήνων ερευνητών, επιστηµόνων, νέων επιχειρηµατιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη SV. Σηµαντικότερες Εκθέσεις/Εκδηλώσεις: Όνοµα Ιστοσελίδα Web 2.0 Summit (από τις σηµαντικότερες ιασκέψεις για τεχνολογίες διαδικτύου µε συµµετοχή µεγάλων εταιρειών & οικονοµολόγων µε ποικίλες δυνατότητες επιχειρηµατικής συνεργασίας) ιάσκεψη TED (technology, entertainment & design) (διάσκεψη στην οποία παρουσιάζονται τεχνολογίες, ιδεές και καινοτόµες εφαρµογές) GIL Global (Growth, Innovation & Leadership) 4

5 «Launch Silicon Valley». 2. Ενεργειακά ίκτυα Η Καλιφόρνια έχει καταστεί η πρωτοπόρος Πολιτεία των ΗΠΑ σε ζητήµατα «Πράσινης» Ενέργειας, Ανανεώσιµων πηγών και διαχείρισης απορριµάτων ενώ ένας από τους πιο έντονα αναπτυσσόµενους τοµείς είναι αυτός των «έξυπνων ενεργειακών δικτύων». Πολλές χώρες οι οποίες ευνοούνται από τις κλιµατολογικές συνθήκες έχουν ενσωµατώσει στις διαφηµιστικές εκστρατείες προσέλκυσης επενδύσεων τις ευκαιρίες στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (Αυστραλία, Ισπανία, Ιταλία, Ισραήλ κα), εκτιµούµε ότι η χώρα µας θα µπορούσε να προσελκύσει τέτοιου είδους επενδύσεις λαµβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος θα πρέπει να είναι η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στη χώρα µας και όχι εκτός Ελλάδος. Χρήσιµες Ιστοσελίδες: Βιοτεχνολογία και βιοιατρική Οι σχετικές έρευνες έχουν ενταθεί κυρίως στην περιοχή της Silicon Valley (SV- California) η οποία αποτελεί παγκόσµιο κέντρο των εξελίξεων σε θέµατα βιοτεχνολογίας και βιοιατρικής. Σύµφωνα µε στοιχεία του MoneyTreeReport περίπου το 26% των επιχειρηµατικών κεφαλαίων τα οποία διοχετεύτηκαν τα τελευταία χρόνια στη SV, αφορούσαν τον κλάδο της βιοιατρικής. Οι εταιρείες βιοιατρικής ειδικεύονται σε τρεις τοµείς: την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων για ιατρική χρήση, την έρευνα & ανάπτυξη στον τοµέα των βιολογικών επιστηµών, και βιοφαρµακευτική. Χρήσιµες Ιστοσελίδες: 5

6 4. Κινηµατογραφική Βιοµηχανία Στην Κινηµατογραφική Βιοµηχανία του Hollywood εργάζονται (µε µεγάλη επιτυχία) πολλοί Έλληνες και Ελληνο-Αµερικανοι (ηθοποιοί, σκηνοθέτες, παραγωγοί, στελέχη κινηµατογραφικών εταιρείων). Προτείνουµε όπως ενισχυθούν οι προσπάθειες σύνδεσης της χώρας µας µε τα Κινηµατογραφικά studios της περιοχής καθώς κάτι τέτοιο προσδίδει τεράστια δυνατότητα θετικής προβολής σε µία πόλη η οποία αποτελεί το σηµαντικότερο κινηµατογραφικό κέντρο παγκοσµίως. Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται η δυνατότητα προώθησης ελληνικών προϊόντων τα οποία συνδέονται µε την βιοµηχανία του θεάµατος (τρόφιµα, κρασιά κα) καθώς και τουριστική προβολή της χώρας µας. Επιπροσθέτως η διευκόλυνση κινηµατογράφησης στην Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα των αρµοδίων φορέων και Υπουργείων. Χρήσιµες Ιστοσελίδες: Τρόφιµα-Ελληνική ιατροφή Η ενίσχυση του προφίλ της Ελληνικής ιατροφής µέσω των επιστηµονικών στοιχείων σχετικά µε τις θετικές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών αποτελεί προϋπόθεση. Όπως έχει καταγραφεί τα προβλήµατα των εταιρειών τροφίµων σχετίζονται κυριώς µε το marketing (δηµιουργία brand name) και τη διανοµή. Στην περιοχή του San Francisco το καταναλωτικό κοινό έχει τη διάθεση να δοκιµάσει ποιοτικά προϊόντα. Η σηµαντικότερη έκθεση τροφίµων είναι η Fancy Food διοργανώνεται από τη National Association for the Specialty Food Trade. (Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση µπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα ). εδοµένου ότι η ελληνική παρουσία στο χώρο των τροφίµων είναι ήδη ισχυρή στις κεντρο-ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ θεωρούµε ότι υπάρχει 6

7 περιθώριο και πεδίο ενίσχυσης και προβολής των ελληνικών προϊόντων και στην περιοχή της Καλιφόρνια. Οι υψηλού εισοδήµατος καταναλωτές της πολιτείας είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί ως προς την ποιότητα των προϊόντων και αναζητούν βιολογικά τρόφιµα. Τα ελληνικά προϊόντα αποτελούν µέρος της νέας ελληνικής κουζίνας- Greek fusion µε πληθώρα εστιατορίων στη Νέα Υόρκη, το Σικάγο και το Λος Άντζελες. Μ. Μπελιµπασάκης Γρ. ΟΕΥ Α 7

Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης

Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης Σηµεία τοποθέτησης του Προέδρου του ΣΕΒΕ, κ. Βασίλη Θωµαΐδη, στη 14η Συνεδρίαση του Εθνικού Συµβουλίου Εξαγωγών Αθήνα, 30.03.09 Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης Η πορεία του ελληνικού εξωτερικού εµπορίου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία clusters ως µέσο

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία clusters ως µέσο 86 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΣTPATHΓIKEΣ ΓIA TH HMIOYPΓIA IKTYΩN (CLUSTERS) EΠIXEIPHΣEΩN: H EΛΛHNIKH KAI H IEΘNHΣ EMΠEIPIA Tου ρ. Ιωάννη Χατζηκιάν 1. Εισαγωγή Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνη εξειδίκευση στην Ελλάδα 2014-2020

Έξυπνη εξειδίκευση στην Ελλάδα 2014-2020 Έξυπνη εξειδίκευση στην Ελλάδα 2014-2020 Στρατηγικές για έρευνα, καινοτομία και παραγωγική ανανέωση Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτελειο

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ. Προγραμματισμός 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ. Προγραμματισμός 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ Προγραμματισμός 2010 Με τη σημερινή συνάντηση ξεκινά ένας διάλογος με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, τα επιμελητήρια και τους φορείς,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Συνεδριακός Τουρισμός Εμπειρική Έρευνα στην πόλη Χανίων» Της φοιτήτριας ΑΜΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στους γονείς μου, Παναγιώτη & Μαρία, για την βοήθεια και τη στήριξη που μου προσέφεραν και μου προσφέρουν

Αφιερώνεται στους γονείς μου, Παναγιώτη & Μαρία, για την βοήθεια και τη στήριξη που μου προσέφεραν και μου προσφέρουν ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙΙ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΙΑ ΤΗΝ ΙΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 5* ΔΙΙΠΛΩΜΑΤΙΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 http://www.observatory.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η εισήγηση αυτή παρουσιάστηκε στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας Αττικής, ενόψει της νέας περιόδου 2014-2020, µε βασικό στόχο την έναρξη της

Η εισήγηση αυτή παρουσιάστηκε στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας Αττικής, ενόψει της νέας περιόδου 2014-2020, µε βασικό στόχο την έναρξη της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2020 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Κ. ΛΕΜΑΣ: Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουµε σιγά-σιγά για να µπορέσουµε να δώσουµε τον χρόνο να ακουστούν και απόψεις στο τέλος της συνάντησης. Ονοµάζοµαι Κώστας Λέµας, είµαι ο Προϊστάµενος της Ενδιάµεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Smart Specialization, INTERREG Greece Bulgaria Σεμινάριο για την «Έξυπνη Εξειδίκευση»

Smart Specialization, INTERREG Greece Bulgaria Σεμινάριο για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» Smart Specialization, INTERREG Greece Bulgaria Σεμινάριο για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» «Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας Συμπεράσματα των μελετών και διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αρπατζάνη Μελίντα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46 TK 112 51 Αθήνα ΤΗΛ.: 2108665350 FAX: 2108676265 www.rc.aueb.gr ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1-4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom»

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» «Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» Συνέντευξη του Προέδρου ΕΙΕ Δρ. Βασίλη Γρηγορίου στην ελληνική έκδοση του περιοδικού Fortune (23.10.2014) http://www.fortunegreece.com/article/elkistiki-ellada-gia-ena-technologiko-boom/

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική περίοδο 2. ΣΚΟΠΟΣ Η χάραξη στρατηγικής για την προετοιµασία, τόσο κατά τη φάση µετάβασης όσο και κατά τη µεταλιγνιτική

Διαβάστε περισσότερα