Το επίπεδο των εισερχομένων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σταύρος Θεοδωράκης Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το επίπεδο των εισερχομένων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σταύρος Θεοδωράκης Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Κύπρου"

Transcript

1 Το επίπεδο των εισερχομένων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Σταύρος Θεοδωράκης Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Κύπρου

2 Περιεχόμενα Ενδιαφέρον του Τμήματος Φυσικής για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Στατιστικά στοιχεία: εισακτέοι και απόφοιτοι Επίπεδο εισερχομένων φοιτητών Φυσικής Επίπεδο γνώσεων Φυσικής των εισερχομένων φοιτητών Πολυτεχνείου και Χημείας Γενικά σχόλια

3 Ενδιαφέρον του Τμήματος Φυσικής για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Το Τμήμα Φυσικής δεν εκλήθη να συμμετάσχει στη διαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, ούτε ενημερώθηκε ποτέ για το θέμα αυτό. Όμως επηρεάζεται άμεσα από τις αλλαγές, αφού αυτές επηρεάζουν δραστικά το επίπεδο των εισερχομένων φοιτητών και συνεπώς το επίπεδο των πανεπιστημιακών μαθημάτων.

4 Στατιστικά στοιχεία Εισακτέοι στο Τμήμα Φυσικής

5 Αριθμός εισακτέων φοιτητών

6 20.00 Μέγιστος και ελάχιστος βαθμός πρόσβασης Μέγιστος Βαθμός Πρόσβασης Ελάχιστος Βαθμός Πρόσβασης / / / /12

7 Μέσος όρος βαθμού πρόσβασης

8 Τυπική απόκλιση βαθμού πρόσβασης

9 Στατιστικά στοιχεία Απόφοιτοι

10 35 Αριθμός Αποφοίτων Αριθμός Αποφοίτων / / / / / / / / / / /11

11 30 Αριθμός Αριθμός αποφοίτων Αποφοίτων που τελείωσε τις σπουδές τις σπουδές σε 4 έτη σε 4 έτη Εξάμηνα 9,10,11,12,13 Εξάμηνα / / / / / / / / / / / /11

12 Επιμερισμός αποφοίτων σύμφωνα με τον αριθμό των εξαμήνων σπουδών 30 Επιμερισμός αποφοίτων σύμφωνα με τον αριθμό των εξαμήνων σπουδών Εξάμηνα 9 Εξάμηνα 10 Εξάμηνα 11 Εξάμηνα 12 Εξάμηνα 13 Εξάμηνα / / / / / / / / / / / /11

13 7.80 Μέσος όρος βαθμού πτυχίου ΣΜΟ / / / / / / / / / / / /11

14 Τυπική απόκλιση βαθμού πτυχίου Τυπική Απόκλιση / / / / / / / / / / /11

15 Ιδανική κατανομή βαθμών: Μέσος 6.5, τυπική απόκλιση 1.75 Άρα εντός αποστάσεως μιας τυπικής απόκλισης κάτω από τον μέσο είναι το Καλώς ( ), εντός αποστάσεως μιας απόκλισης πάνω από τον μέσο είναι το Λίαν Καλώς ( ), πέρα από μια απόκλιση πάνω από τον μέσο είναι το Άριστα (8.25 και πάνω) και πέρα από μια απόκλιση κάτω από τον μέσο είναι η αποτυχία (4.75 και κάτω, 15% των φοιτητών).

16 Επίπεδο εισερχομένων φοιτητών Φυσικής Βαθμολογία Γενικής Φυσικής Ι (Πρωτοετές, Χειμερινό εξάμηνο) ΦΥΣ111

17 140 Επιτυχόντες - αποτυχόντες ΦΥΣ Αριθμός Βαθμολογιών (0 10) Αριθμός Βαθμολογιών (0 4.5)

18 Μέγιστος ελάχιστος βαθμός ΦΥΣ 111 Μέγιστος - ελάχιστος βαθμός ΦΥΣ Μέγιστος Βαθμός Ελάχιστος Βαθμός / / / / / / / / / / /11

19 7 Μέσος όρος ΦΥΣ Μέσος Όρος / / / / / / / / / / /11

20 3 Τυπική απόκλιση στο ΦΥΣ Τυπική Απόκλιση / / / / / / / / / / /11

21 Επίπεδο εισερχομένων φοιτητών Φυσικής Βαθμολογία Γενικής Φυσικής ΙΙ (Πρωτοετές, Εαρινό εξάμηνο) ΦΥΣ112

22 60 Επιτυχόντες Επιτυχία Αποτυχία - αποτυχόντες ΦΥΣ 112 ΦΥΣ Αριθμός Βαθμολογιών (0 10) Αριθμός Βαθμολογιών (0 4.5) / / / / / / / / / / /11

23 12 Μέγιστος - ελάχιστος βαθμός ΦΥΣ112 Μέγιστη ελάχιστη Βαθμολογία ΦΥΣ Μέγιστος Βαθμός Ελάχιστος Βαθμός / / / / / / / / / / /11

24 Μέσος όρος ΦΥΣ112

25 Τυπική απόκλιση ΦΥΣ112

26 Επίπεδο εισερχομένων φοιτητών Φυσικής Βαθμολογία Γενικής Φυσικής ΙΙΙ (Δευτεροετές, Χειμερινό εξάμηνο) ΦΥΣ113

27 6 Μέσος όρος ΦΥΣ Μέσος Όρος / / / / / / / / / / /11

28 3 Τυπική απόκλιση ΦΥΣ Τυπική Απόκλιση / / / / / / / / / / /11

29 Επίπεδο εισερχομένων φοιτητών Φυσικής Βαθμολογία Εισαγωγικών Μαθηματικών για Φυσικούς (Πρωτοετές, Χειμερινό εξάμηνο) ΜΑΣ004

30 Επιτυχόντες - αποτυχόντες ΜΑΣ Αριθμός Βαθμολογιών (0 10) Αριθμός Βαθμολογιών (0 4.5) /012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/12

31 12 Μέγιστος - ελάχιστος βαθμός ΜΑΣ Μέγιστος Βαθμός Ελάχιστος Βαθμός / / / / / / / / / / / /12

32 Μέσος όρος ΜΑΣ004

33 Τυπική απόκλιση ΜΑΣ004

34 Επίπεδο εισερχομένων φοιτητών Φυσικής Βαθμολογία Εισαγωγικών Μαθηματικών για Φυσικούς (Πρωτοετές, Εαρινό εξάμηνο) ΜΑΣ005

35 Επιτυχόντες Επιτυχία Αποτυχία - αποτυχόντες ΦΥΣ 005 ΜΑΣ Αριθμός Βαθμολογιών (0 10) Αριθμός Βαθμολογιών (0 4.5) / / / / / / / / / / /11

36 Μέγιστος Μέγιστη ελάχιστη - ελάχιστος Βαθμολογία βαθμός ΦΥΣ ΜΑΣ Μέγιστος Βαθμός Ελάχιστος Βαθμός / / / / / / / / / / /11

37 Μέσος όρος ΜΑΣ005

38 Τυπική απόκλιση ΜΑΣ005

39 Επίπεδο εισερχομένων φοιτητών Χημείας Βαθμολογία Φυσικής για Χημικούς (Πρωτοετές, Χειμερινό εξάμηνο) ΦΥΣ102

40 Επιτυχόντες - αποτυχόντες ΦΥΣ Αριθμός Βαθμολογιών (0 10) Αριθμός Βαθμολογιών (0 4.5) / / / / / / / / /11

41 Μέγιστος - ελάχιστος βαθμός ΦΥΣ102 Μέγιστος ελάχιστος βαθμός ΦΥΣ Μέγιστος Βαθμός Ελάχιστος Βαθμός / / / / / / / / /11

42 7 Μέσος όρος ΦΥΣ Μέσος Όρος / / / / / / / / /11

43 Τυπική απόκλιση ΦΥΣ Τυπική Απόκλιση / / / / / / / / /11

44 Επίπεδο εισερχομένων φοιτητών Πολυτεχνείου Βαθμολογία Γενικής Φυσικής Ι για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς (Πρωτοετές, Χειμερινό εξάμηνο) ΦΥΣ131

45 140 Επιτυχόντες αποτυχόντες ΦΥΣ131 Επιτυχόντες - αποτυχόντες ΦΥΣ Αριθμός Βαθμολογιών (0 10) Αριθμός Βαθμολογιών (0 4.5) / / / / / / / /11

46 12 Μέγιστος ελάχιστος βαθμός ΦΥΣ131 Μέγιστος - ελάχιστος βαθμός ΦΥΣ Μέγιστος Βαθμός Ελάχιστος Βαθμός / / / / / / / /11

47 6 Μέσος όρος ΦΥΣ Μέσος Όρος / / / / / / / /11

48 Τυπική απόκλιση ΦΥΣ Τυπική Απόκλιση / / / / / / / /11

49 Επίπεδο εισερχομένων φοιτητών Πολυτεχνείου Βαθμολογία Γενικής Φυσικής ΙΙ για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς (Πρωτοετές, Εαρινό εξάμηνο) ΦΥΣ132

50 Μέσος όρος ΦΥΣ132

51 Τυπική απόκλιση ΦΥΣ132

52 Επίπεδο εισερχομένων φοιτητών Πολυτεχνείου Βαθμολογία Γενικής Φυσικής Ι για Πολιτικούς Μηχανικούς (Πρωτοετές, Χειμερινό εξάμηνο) ΦΥΣ134

53 Επιτυχόντες - αποτυχόντες ΦΥΣ ΦΥΣ Αριθμός Βαθμολογιών (0 10) Αριθμός Βαθμολογιών (0 4.5) / / / / / /11

54 12 Μέγιστος ελάχιστος βαθμός ΦΥΣ134 Μέγιστος - ελάχιστος βαθμός ΦΥΣ Μέγιστος Βαθμός Ελάχιστος Βαθμός / / / / / /11

55 7 Μέσος όρος ΦΥΣ Μέσος Όρος / / / / / /11

56 Τυπική απόκλιση ΦΥΣ Τυπική Απόκλιση / / / / / /11

57 Σύγκριση επίδοσης φοιτητών Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Πολυτεχνείου στη Φυσική

58 10 Μέσος Όρος ΦΥΣ111 ΦΥΣ102 ΦΥΣ131 ΦΥΣ / / / / / / / / / / /11

59 Τυπική απόκλιση ΦΥΣ111 ΦΥΣ102 ΦΥΣ131 ΦΥΣ / / / / / / / / / / / /12

60 Γενικά σχόλια Απότομη μετάβαση από Λύκειο σε Πανεπιστήμιο: χάσμα. Η Φυσική πανεπιστημιακού επιπέδου έχει έντονα ποσοτική συνιστώσα, και συνεπώς κάτι ανάλογο πρέπει να συμβαίνει και στο Λύκειο, εν αντιθέσει προς το Δημοτικό και Γυμνάσιο, όπου η προσέγγιση είναι υποχρεωτικά ποιοτική. Τα τελευταία χρόνια η ποσοτική συνιστώσα της Φυσικής στο Λύκειο ίσως έχει ατροφήσει.

61 Λανθασμένες εντυπώσεις μαθητών για τις ικανότητές τους λόγω πληθωριστικών βαθμών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο Λύκειο πολλοί διαβάζουν μόνο πριν τα διαγωνίσματα. Διατηρούν τη συνήθεια αυτή και στο Πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα αποτυχίες στα μαθήματα, αφού αυτά απαιτούν συνεχή μελέτη. Ανομοιογένεια πρωτοετών λόγω Β και Γ κατανομής εισακτέων Κενά στα μαθηματικά (τριγωνομετρία, 9/ 4 3/ 2 άλγεβρα). Παράδειγμα λάθους: a a

62 Προβλήματα λόγω Ενιαίου Λυκείου; Επίπεδο πανεπιστημιακών μαθημάτων πέφτει βαθμιαία: διδασκόμενα μαθήματα γίνονται πιο εύκολα, λόγω χαμηλότερου επιπέδου εισερχομένων. Πολλοί φοιτητές Φυσικής σπούδασαν Φυσική λόγω της επίδρασης κάποιου καλού καθηγητή τους Φυσικής στο Λύκειο. Ο καλός εκπαιδευτικός εμπνέει, και με εύκολη και με δύσκολη ύλη, γιατί μπορεί να διακρίνει και να εξηγήσει απλά και βαθιά την ουσία του διδασκομένου θέματος.

63 Ευκολότερα μαθήματα έχουν ως συνέπεια μείωση της προσπάθειας των μαθητών και άρα μείωση της επίδοσής τους! Παράδειγμα: Κατά τη δεκαετία του 1990 το πτυχίο Φυσικής είχε 33 μαθήματα Φυσικής και πολύ χαμηλό ποσοστό αποτυχίας. Κατόπιν αιτήματος των φοιτητών τα μαθήματα Φυσικής έγιναν 25. Απότομα το ποσοστό αποτυχίας υψώθηκε κατά πολύ!

64 Τι συνέπειες θα έχει άραγε για το επίπεδο των πανεπιστημιακών σπουδών Φυσικής, Μαθηματικών, Πολυτεχνείου ή Ιατρικής η εισαγωγή φοιτητών που δεν έχουν κάνει καθόλου Φυσική στο Λύκειο;

65 Σημειώνουμε ότι η εισδοχή στις ιατρικές σχολές στις ΗΠΑ έχει ως προαπαιτούμενο ένα πλήρες έτος πανεπιστημιακών μαθημάτων Φυσικής, π.χ. στο Stanford, Harvard, Yale, Johns Hopkins. Μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Harvard έδειξε ότι οι φοιτητές ιατρικής πετυχαίνουν ασχέτως του αντικειμένου του πρώτου πτυχίου τους, είτε ήταν σε ανθρωπιστικές επιστήμες είτε ήταν σε θετικές επιστήμες, εφόσον όμως είχαν επαρκή κατάρτιση σε Βιολογία, Χημεία, Φυσική.

66 Αν παύσει να είναι υποχρεωτικό το μάθημα της Φυσικής στη Β και Γ Λυκείου, τότε τα παιδιά που θα πάνε για σπουδές σε θετικές επιστήμες στην Ελλάδα ή στην Αγγλία, όπου θεωρείται ότι οι εισερχόμενοι γνωρίζουν βασική Φυσική, θα έχουν πρόβλημα. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι υποχρεωτική η Φυσική πανεπιστημιακού επιπέδου για τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Μαθηματικών και για την Πολυτεχνική Σχολή. Αν δεν έχουν κάνει επαρκή Φυσική σχολικού επιπέδου, τότε το ήδη υπάρχον πρόβλημα θα μεγεθυνθεί.

67 Επίλογος Παίρνει πολύ χρόνο για να φανεί αν οι όποιοι πειραματισμοί στην Παιδεία είναι επιτυχείς. Αν όμως δεν είναι, τότε συχνά η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη. Διεθνώς στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση στις θετικές επιστήμες, η Φυσική είναι υποχρεωτικό μάθημα πανεπιστημιακού επιπέδου. Αν οι εισερχόμενοι Κύπριοι φοιτητές θετικών επιστημών, εδώ και αλλού, έχουν ρηχή ή μηδενική γνώση λυκειακής Φυσικής, τότε όχι μόνο θα έχουν βασική έλλειψη στη γενική τους παιδεία, αλλά και θα μεταφέρουν μαζί τους μια νάρκη που θα υπονομεύει τις πανεπιστημιακές σπουδές τους.

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους. Γιώργος Σούλτης

Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους. Γιώργος Σούλτης Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους Γιώργος Σούλτης Σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα διαχέεται και προάγεται η επιστήμη και παράγεται νέα γνώση Δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

Από το Πανεπιστήμιο στο Δημοτικό Σχολείο: Διερευνώντας Αλλαγές στις Πεποιθήσεις Επάρκειας Αρχάριων Εκπαιδευτικών

Από το Πανεπιστήμιο στο Δημοτικό Σχολείο: Διερευνώντας Αλλαγές στις Πεποιθήσεις Επάρκειας Αρχάριων Εκπαιδευτικών Από το Πανεπιστήμιο στο Δημοτικό Σχολείο: Διερευνώντας Αλλαγές στις Πεποιθήσεις Επάρκειας Αρχάριων Εκπαιδευτικών Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους & Ειρήνη Πολεμίτου Πανεπιστήμιο Κύπρου Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σοφία Αποστόλη Msc. European Policy, University of Bristol TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΪΟΣ 2006 Σύνοψη συµπερασµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Η πρόταση για το Νέο Λύκειο Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Υπουργείο Παιδείας 1/2/2012 Χρήσιμα Διαγράμματα Άρης Γιαβρής [Πληκτρολογήστε το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης http://aidromon.gr/ Αγαπητοί μαθητές και γονείς, Λόγω της σύνθετης και ρευστής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης η εκπαίδευση αλλάζει συνεχώς και αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις με αποτέλεσμα να βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Σπουδών και Ειδικότητες σε σχέση με τα επίπεδα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Τίτλοι Σπουδών και Ειδικότητες σε σχέση με τα επίπεδα ακαδημαϊκής αναγνώρισης Τίτλοι Σπουδών και Ειδικότητες σε σχέση με τα επίπεδα ακαδημαϊκής αναγνώρισης Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Φεβρουάριος 2007 Περίληψη Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σύµφωνα µε άρθρα και πληροφορίες που δηµοσιεύτηκαν τύπο του σαββατοκύριακου δηµοσιοποιήθηκαν τα βασικά στοιχεία του σχεδίου του υπουργείου παιδείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMΒΡΙΟΣ, 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θέμα Σελ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 Α. Ιστορικό 4 Β. Κατάλογος Διοριστέων: Υφιστάμενη κατάσταση στην

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

Η πείνα στην εποχη του Cern. Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail

Η πείνα στην εποχη του Cern. Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Η πείνα στην εποχη του Cern Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Φανή Πεταλίδου Λέκτορας Τμήματος Μαθηματικών petalido@math.auth.gr Ιανουάριος 2015 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑπότημέχριτώραγνωριμίασαςκαιεπαφήσαςμεταΜαθηματικά,μέσωτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 50 ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 50 ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 50 ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΚΑΙ «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» Α.ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Μετά την ανακοίνωση των στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υγεία στις Διαφυλικές Σχέσεις και τη Σεξουαλικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα