ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Ορισμός Περιγραφή φαινομένου επικοινωνίας Βιβλιογραφικό υπόβαθρο. 3. Ερευνητικό ερώτημα ερευνητικό πρόβλημα σκοπός έρευνας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Ορισμός Περιγραφή φαινομένου επικοινωνίας Βιβλιογραφικό υπόβαθρο. 3. Ερευνητικό ερώτημα ερευνητικό πρόβλημα σκοπός έρευνας"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ορισμός Περιγραφή φαινομένου επικοινωνίας Βιβλιογραφικό υπόβαθρο 3. Ερευνητικό ερώτημα ερευνητικό πρόβλημα σκοπός έρευνας 4. Εμπειρικό μέρος 4.1. Συμμετέχοντες Δείγμα - Δειγματοληψία 4.2. Μεθοδολογικό σχέδιο Ερευνητικό μοντέλο 4.3. Μεθοδολογικά εργαλεία - Διαδικασία/τεχνικές συλλογής δεδομένων 4.4. Μεταβλητές υπό διερεύνηση Εγχειρηματοποίηση/κωδικοποίηση μεταβλητών 5. Ευρήματα - συμπεράσματα 6. Κριτική προσέγγιση 7. Βιβλιογραφία 1 από 17

2 1. Εισαγωγή Τα επιστημονικά άρθρα που θα εξεταστούν στην παρούσα εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος Μεθοδολογία της έρευνας Ι είναι τα εξής: α. Digital Inequality: Differences in Young Adults Use of the Internet. των συγγραφέων Eszter Hargittai και Amanda Hinnant, δημοσιευμένο το 2008 στο περιοδικό Communicatiοn Research (Vol. 35, No. 5, σελίδες ), β. The Internet and Knowledge Gaps: A Theoretical and Empirical Investigation. του συγγραφέα Heinz Bonfadelli, δημοσιευμένο στο περιοδικό European Journal of Communication, το 2002 (Vol. 17, No. 1, σελίδες 65-84) και Αντικείμενο της εργασίας είναι η πραγμάτευση υπό ένα συνθετικό πρίσμα του ίδιου επικοινωνιακού φαινομένου, έτσι όπως αυτό ερευνάται στις παραπάνω εμπειρικές έρευνες. Η πραγμάτευση θα γίνει πάνω στους θεμελιώδεις άξονες του κύριου ερευνητικού ερωτήματος, του μεθοδολογικού ερευνητικού μοντέλου και των ερευνητικών πορισμάτων, με την απόπειρα για κριτική προσέγγιση του ερευνητικού σχεδιασμού, των μεθοδολογικών επιλογών, της συζήτησης των συμπερασμάτων με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία σε αυτά τα άρθρα, αξιοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο του μαθήματος. 2 από 17

3 2. Ορισμός Περιγραφή φαινομένου επικοινωνίας Βιβλιογραφικό υπόβαθρο Hargittai & Hinnant, 2008: Το επικοινωνιακό φαινόμενο που περιγράφεται στο άρθρο των Hargittai & Hinnant (2008, ) είναι η χρήση του παγκόσμιου ιστού, του διαδικτύου από τα νεαρά ενήλικα άτομα (web use, online activities). Πιό συγκεκριμένα η διάσταση της έννοιας που εξετάζεται σε βάθος είναι το ψηφιακό χάσμα (second-level digital divide) δεύτερου επιπέδου, το δευτεροβάθμιο χάσμα που προκύπτει κατά τη χρήση του διαδικτύου, οι ανισότητες (η ταξικότητα, η ταξική διαστρωμάτωση ) που χαρακτηρίζουν τους χρήστες ψηφιακών τεχνολογιών πληροφορίας (information technologies), πέρα από το πρωτοβάθμιο χάσμα. Έρευνες έχουν καταδείξει την αναγκαιότητα για απαγκίστρωση από τη διχοτομική διάκριση χρηστών και μη χρηστών (users vs nonusers), με στόχο τη βαθύτερη διερεύνηση των ανισοτήτων που δημιουργούνται σε σχέση με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής (602). Μελετάται η διαφοροποίηση στη χρήση του μέσου σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και ικανότητες διαδικτυακής πλοήγησης, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν το βαθμό αξιοποίησης και ωφέλειας από το διαδίκτυο και τον εμπλουτισμό του ατομικού κεφαλαίου, μορφωτικού, κοινωνικού, πολιτισμικού και οικονομικού, καθώς και γενικότερα την κινητικότητα του ατόμου (603). Κεντρικές έννοιες και διαστάσεις αυτού του φαινομένου είναι η πρόσβαση (access), η ικανότητα (ability) και το γνωστικό χάσμα (knowledge gap), τα είδη χρήσης (types of uses), οι τυπολογίες των χρηστών (user typologies), η ψηφιακή εγγραματοσύνη (computer fluency/literacy), τα προνομιούχα περιβάλλοντα (privileged/advantaged background) και το γνωστικό και 3 από 17

4 χρηστικό χάσμα (knowledge, usage gap). Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο και το υψηλό εισόδημα συνιστούν επίσης παράγοντες που διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στο ψηφιακό χάσμα. Σύμφωνα με πορίσματα ποικίλων σχετικών ερευνών, το φύλο, η εμπειρία στις ψηφιακές τεχνολογίες, το κοινωνικό περιβάλλον, η ηλικία σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου. Οι νέοι ενήλικες έχουν την πρωτειά στη χρήση επικοινωνιακών εργαλείων, όπως το chatting ή το instant messaging, καθώς και στις ψυχαγωγικού χαρακτήρα δραστηριότητες. Υπάρχει συνεπώς ανομοιογένεια στα είδη της χρήσης, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα. Μάλιστα οι διαφορές δεν είναι μόνο διομαδικές, αλλά και ενδοομαδικές, αφού η ομοιογένεια δεν θεωρείται δεδομένη ακόμα και μέσα στην ίδια ηλικιακή κατηγορία. Το πεδίο της χρήσης του διαδικτύου από τους νέους διέπεται από δύο αντικρουόμενους μύθους (604): από τη μία ο μύθος της γενιάς του Columbine (Myth of the Columbine Generation) και από την άλλη ο μύθος της ψηφιακής γενιάς (Myth of the Digital Generation). Πρόκειται αντίστοιχα από τη μία μεριά για την κινδυνολογική, δαιμονοποιητική προσέγγιση και από την άλλη για την εξιδανικευμένη, ωραιοποιημένη προσέγγιση σε σχέση με τα οφέλη που αποκομίζει η νεολαία από τη χρήση των διαδικτυακών εργαλείων. Μια σημαντική έννοια που απαντάται στη βιβλιογραφία είναι και η αυτονομία της χρήσης (606), δηλαδή η ελευθερία χρήσης της τεχνολογίας, χωρικά και χρονικά, με άλλα λόγια η προσβασιμότητα. Επιπλέον, το μορφωτικό επίπεδο και το εισόδημα (607) αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες για τον τύπο των online δραστηριοτήτων. Οι τυπολογίες των χρηστών (608) καθορίζουν επίσης τον τύπο της δραστηριότητας 4 από 17

5 (veterans vs newcomers). Μια ακόμη πιο εξειδικευμένη κατηγορία χρηστών είναι οι netizens ( πολίτες του δικτύου ), οι οποίοι εμπλέκονται σε περισσότερες online δραστηριότητες που εμπλουτίζουν το δυναμικό και το κεφάλαιο τους. Bonfadelli, 2002: Η έρευνα εξερευνά την υπόθεση του γνωστικού χάσματος στην Κοινωνία της Πληροφορικής. Το ψηφιακό χάσμα (digital divide) έχει διττή όψη: αφενός αφορά την πρόσβαση και αφετέρου αφορά την ποιότητα και το είδος της χρήσης (65). Οι οπτιμιστές πρεσβεύουν ότι η πληροφορία είναι για όλους, ενώ οι πεσσιμιστές μιλούν για ανισοκατανομή του πληροφοριακού πλούτου, με την παράλληλη δημιουργία ενημερωμένων ελίτ, οι οποίες θα έχουν και κοινωνική δύναμη (66). Τα στρώματα του πληθυσμού με υψηλότερο κοινωνικοοικονομικό status (SES, socioeconomic status) αξιοποιούν την παρεχόμενη πληροφορία ταχύτερα και αποτελεσματικότερα (67). Στο χάσμα γνώσης πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του το πλαφόν, το ανώτατο όριο πληροφορίας που μπορεί να αποκτήσει κανείς για ένα θέμα ή ένα γεγονός (ceiling effect), το οποίο επιτρέπει υπό συγκεκριμένες συνθήκες την υπέρβαση του χάσματος. Πρέπει όμως να εξετάζονται και τα κοινωνικά συμφραζόμενα, δηλαδή τις σύγχρονες, νεωτεριστικές δυτικές βιομηχανικές κοινωνίες, όπου το διαδίκτυο συνιστά ακόμη περισσότερο μια υποδομή παρά ένα παραδοσιακό μέσο (68). Ο συγγραφέας αναφέρει πέντε παράγοντες (68) που είναι υπεύθυνοι για την πρόκληση του knowledge gap: 1. επικοινωνιακές δεξιότητες (communication skills), 2. προϋπάρχουσα γνώση (prior knowledge), 3. κοινωνική δικτύωση (social contacts), 4. ενεργή αναζήτηση πληροφορίας μέσω χρήσης, αποδοχής και αποθήκευσης της (active 5 από 17

6 information seeking) και 5. δομή του συστήματος media (structure of the media system). Πέρα όμως από το μορφωτικό επίπεδο, σημαντικό ρόλο παίζει και η παρώθηση, η κινητοποίηση και τα προσωπικά ενδιαφέροντα του ατόμου, ως ενδυναμωτικοί παράγοντες της knowledge equality ή inequality, ανάλογα με την περίπτωση (69). Συνεπώς, η εκπαίδευση και το προσωπικό ενδιαφέρον λειτουργούν συνεπικουρικά και αλληλοσυμπληρώνονται. Δύο αντίπαλα ερμηνευτικά μοντέλα προσπαθούν να ερμηνεύσουν το knowledge gap (69): το ένα, το ελλειματικό μοντέλο, θεωρεί τη μόρφωση ως πρωτεύουσα και την παρώθηση ως δευτερογενή. Το δεύτερο, το μοντέλο της διαφοράς, αντιμετωπίζει τη μόρφωση και την παρώθηση ως δύο ανεξάρτητους παράγοντες, με την παρώθηση και το προσωπικό ενδιαφέρον να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμοι συντελεστές. Μέσα από τα δύο μοντέλα αναδεικνύεται και ένα τρίτο, περισσότερο συνθετικό, το οποίο υποστηρίζει ότι η μόρφωση και η παρώθηση δρουν αλληλεπιδραστικά και συνεργατικά στην παραγωγή γνώσης ( ). Επισημαίνονται οι διαφορετικοί τύποι πληροφορίας και γνώσης (70), καθώς και τα διαφορετικά είδη χάσματος της γνώσης (71): 1. χάσμα στην παροχή πληροφορίας, 2. χάσμα στην πρόσβαση, 3. χάσμα στη χρήση της πληροφορίας, 4. χάσμα στην επεξεργασία της πληροφορίας, 5. χάσμα στην απορρέουσα γνώση. Τέλος, ο Bonfadelli συγκρίνει τα παλιά μέσα με το διαδίκτυο (ως νέο μέσο), αναφορικά με την ανάδυση του knowledge gap (72): στα παλιά media τα επίπεδα πρόσβασης και χρήσης είναι υψηλά και η παροχή πληροφορίας είναι ομοιογενής. Αντίθετα, στο διαδίκτυο η πληροφορία είναι ετερογενής, έντονα διαφοροποιημένη και δυνητικά απεριόριστη, η πρόσβαση δεν είναι πάντα δεδομένη και απαιτείται ένας 6 από 17

7 ενεργός και επιδέξιος χρήστης. Γίνεται δηλαδή λόγος για έντονο κατακερματισμό και διάσπαση του διαδικτυακού κοινού, αλλά και για επικοινωνιακά ghetto (73). 3. Ερευνητικό ερώτημα ερευνητικό πρόβλημα σκοπός έρευνας - υποθέσεις Hargittai & Hinnant, 2008: Οι συγγραφείς διατυπώνουν υποθέσεις που διαιρούνται σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα υποθέσεων αφορά τις δεξιότητες, τις ικανότητες των χρηστών (skills), ενώ η δεύτερη αφορά την επισκεψιμότητα σε ιστοσελίδες που ενισχύουν το ατομικό κεφάλαιο του χρήστη. Οι υποθέσεις που διατυπώνονται είναι οι εξής ( ): -1α: Το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο συνεπάγεται υψηλότερο ψηφιακό αλφαβητισμό. -1β: Η αυτονομία χρήσης του μέσου συνδέεται με υψηλότερη αυτοαναφερόμενη δεξιότητα. -1γ: Η εμπειρία συσχετίζεται θετικά με την πιθανότητα επίσκεψης σε capital-enhancing ιστοσελίδες. 1δ: Η διαθεσιμότητα σύνδεσης υψηλής ταχύτητας συσχετίζεται θετικά με το πλήθος των capital-enhancing ιστοσελίδων που επισκέπτεται ο χρήστης. -2α: Η εκπαίδευση, η μόρφωση έχει θετική συσχέτιση με το πλήθος των ωφέλιμων ιστοσελίδων που επισκέπτεται ο χρήστης. -2β: Η αυτονομία χρήσης έχει θετική συσχέτιση με τις επισκέψεις σε ωφέλιμες ιστοσελίδες. -2γ: Η εμπειρία έχει θετική συσχέτιση με την πιθανότητα να επισκεφτεί ο χρήστης ωφέλιμες ιστοσελίδες. 7 από 17

8 -2δ: Η διαθεσιμότητα σύνδεσης υψηλής ταχύτητας συσχετίζεται θετικά με το πληθος των ωφέλιμων ιστοσελίδων που επισκέπτεται ο χρήστης. -2ε: Οι χρήστες με υψηλότερο βαθμό αυτοαναφερόμενης δεξιότητας έχουν επισκεφτεί περισσότερες ωφέλιμες ιστοσελίδες από τους χρήστες με χαμηλότερο βαθμό αυτοαναφερόμενης δεξιότητας. Bonfadelli, 2002: Με βάση τα δεδομένα που είχε στη διάθεση του ο ερευνητής, τα οποία προέκυψαν μέσα από ερωτήσεις (74) σχετικά με τις στάσεις απέναντι στο διαδίκτυο (attitudes) και την αυτοαξιολογούμενη διαδικτυακή ικανότητα ή επάρκεια (self-rated Internet competence), στο πλαίσιο της έρευνας MA Comis (βλ. παρακάτω, σ. 9), διατυπώθηκαν δύο υποθέσεις: 1. υπάρχουν ακόμη, αν και με τάσεις συρρίκνωσης, δημογραφικές διαφορές στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι οποίες θα οδηγούν σε ανάπτυξη χασμάτων και ανισοτήτων στην πρόσβαση με την πάροδο του χρόνου (76), 2. υπάρχουν ορισμένες δημογραφικές διαφορές στη χρήση του διαδικτύου. Ο ερευνητής προσδοκά, αναμένει προφανώς με έρεισμα και εφαλτήριο το υπάρχον βιβλιογραφικό υπόβαθρο - ότι θα υπάρχουν σημαντικές διαφορές με βάση κοινωνικές, έμφυλες, μορφωτικές και οικονομικές παραμέτρους, με μεγαλύτερη ή μικρότερη σημαντικότητα, αλλά δεν μπορεί να ορίσει τις υποθέσεις του πιο στενά. 8 από 17

9 4. Εμπειρικό μέρος 4.1. Συμμετέχοντες Δείγμα Δειγματοληψία Και οι δύο έρευνες είναι δειγματοληπτικές, αφού εξετάζουν αντιπροσωπευτικά δείγματα του πληθυσμού ως προς τις έννοιες και τις διαστάσεις που ενδιαφέρουν τους ερευνητές. Hargittai & Hinnant, 2008: Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ( ) ήταν νέοι ενήλικες 18 έως 26 ετών (young adults), οι οποίοι συνιστούν την ηλικιακή ομάδα που περιλαμβάνει και τους περισσότερο δικτυωμένους χρήστες. Αξιοποιήθηκαν δεδομένα για καταγεγραμμένα νοικοκυριά τα οποία αντλήθηκαν από μία ιδιωτική εταιρία. Αφού καθορίστηκε το πλήθος των νέων χρηστών διαδικτύου στις ηλικίες ετών σε αυτές τις οικογένειες, στη συνέχεια με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας (με κριτήριο την κοντινότερη ημερομηνία γενεθλίων), επιλέχθηκαν αρχικά περίπου 1286 άτομα. Το ποσοστό ανταπόκρισης των υποψηφίων συμμετεχόντων βέβαια ήταν αρκετά μικρό (21 %), οπότε το τελικό δείγμα ήταν 270 άτομα. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι το δείγμα τους είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό σε εθνικό επίπεδο, αν και όχι αρκετά ευρύ και με περιορισμένη αντιπροσώπευση του γυναικείου φύλου, ώστε να αποτρέπει τις εύκολες γενικεύσεις των συμπερασμάτων. Το μορφωτικό επίπεδο του δείγματος σε γενικές γραμμές είναι αρκετά υψηλό. Επιπλέον το δείγμα παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον ψηφιακό εγγραματισμό των συμμετεχόντων. Bonfadelli, 2002: O ερευνητής αξιοποιεί υπάρχοντα δεδομένα από άλλους φορείς. Πιο συγκεκριμένα: 9 από 17

10 1. Aντλεί στοιχεία από τη βάση δεδομένων MA Net, η οποία προκύπτει στα πλαίσια της μελέτης MACH (74), μέσω τηλεφωνικής έρευνας που διεξάγεται από τη μη κερδοσκοπική ερευνητική οργάνωση WEMF AG (Aktiengesellschaft, Stock Corporation/public company) für Werbemedienforschung, δύο φορές το χρόνο. Ο συγκεκριμένος ερευνητικός φορέας παρέχει εκτενή στατιστικά στοιχεία, καθώς και μελέτες των media και της αγοράς για χρήση από επικοινωνιολόγους, διαφημιστές και ειδικούς των media. Τα δείγματα που αξιοποιεί ο φορέας είναι αντιπροσωπευτικά και αγγίζουν σχεδόν άτομα ηλικίας 14 ετών και άνω. Η έρευνα περιέχει ερωτήσεις για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη χρήση του, καθώς και ποικίλα δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, φύλο, μόρφωση, εισόδημα). 2. Αντιπροσωπευτικό δείγμα άνω των 2000 χρηστών υπολογιστή, με ή χωρίς πρόσβαση στα πλαίσια της τηλεφωνικής έρευνας ΜΑ Comis 1999 από τη WEMF και πάλι, την οποία ακολούθησε follow up έρευνα, η MA Comis 2000 (74). Oι ερωτήσεις αυτών των ερευνών έχουν κυρίως ποιοτικό χαρακτήρα και αφορούν τη συχνότητα και τη διάρκεια χρήσης του διαδικτύου, τη χρήση συγκεκριμένων ιστοσελίδων, τα είδη του διαδικτυακού περιεχομένου, τις στάσεις απέναντι στο διαδίκτυο και την πλοηγητική ικανότητα, σύμφωνα φυσικά με την προσωπική άποψη των ερωτηθέντων. Για λόγους συγκρισιμότητας των δεδομένων με την έρευνα MACH (βλ. παραπάνω, Νο. 1), επιλέχθηκε μία υπο-ομάδα των δεδομένων, συγκεκριμένα δύο υπο-δείγματα: 853 άτομα για το έτος 1999 και 1557 για το έτος 2000 (άτομα που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο αρκετές φορές το μήνα στο σπίτι, narrow usership ). 10 από 17

11 4.2. Μεθοδολογικό σχέδιο Ερευνητικό μοντέλο Hargittai & Hinnant, 2008: Οι Hargittai & Hinnant αξιοποιούν στην έρευνα τους το συναφειακό μοντέλο, αφού ενδιαφέρονται να αποδείξουν συσχετίσεις και συνάφειες μεταξύ ζευγών ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. Διεξάγουν έρευνα συσχετίσεων, συναφειακή έρευνα. Η στρατηγική τους είναι νομοθετική, θετικιστική, αφού προσπαθούν να επεξεργαστούν ποσοτικά δεδομένα με αντικειμενικό τρόπο και αναζητούν σχέσεις. Bonfadelli, 2002: Και ο Bonfadelli επιστρατεύει το συναφειακό μοντέλο αναζητώντας συσχετίσεις μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών ως ανεξάρτητες μεταβλητές και των επίμαχων εννοιών της διαδικτυακής πρόσβασης και χρήσης (access - use) εξαρτημένες μεταβλητές. Οργανώνει υπό μορφή ποσοστών και απόλυτων αριθμητικών μεγεθών τα ποσοτικά του δεδομένα σε πίνακες (12 & 14-17), όπου απεικονίζεται και η εξελικτική πορεία των υπό εξέταση μεταβλητών από έτος σε έτος (με ποσοστό % αύξησης ή μείωσης). Το βασικό ερευνητικό μοντέλο είναι η δευτεροβάθμια ανάλυση δεδομένων (secondary analysis) από υπάρχουσες έρευνες, ένα είδος μετα-ανάλυσης δηλαδή, με στόχο την εύρεση μορφωτικών διαφοροποιήσεων στο πεδίο του ψηφιακού εγγραμματισμού. 11 από 17

12 4.3. Μεθοδολογικά εργαλεία - Διαδικασία/τεχνικές συλλογής δεδομένων Hargittai & Hinnant, 2008: Για τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές συνεντεύξεις από εταιρία ερευνών με την συνδρομή τεχνολογιών πληροφορικής προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη και να επιταχυνθεί η διαδικασία της συνέντευξης. Bonfadelli, 2002: O Bonfadelli επεξεργάζεται έτοιμα δεδομένα από τηλεφωνικές έρευνες με ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανει ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση, την πρόσβαση και ποικίλα δημογραφικά στοιχεία Μεταβλητές υπό διερεύνηση Εγχειρηματοποίηση/κωδικοποίηση μεταβλητών Και οι δύο έρευνες προχωρούν από τους σημασιολογικούς/εννοιολογικούς ορισμούς στους λειτουργικούς ορισμούς, ορίζοντας τους δείκτες, τον τρόπο με τον οποίο θα μετρηθούν οι διαστάσεις των εννοιών. Hargittai & Hinnant, 2008: Οι ανεξάρτητες μεταβλητές (independent variables) των οποίων την προβλεπτική ισχύ εξετάζουν οι Hargittai & Hinnant (2008, 611) είναι η μόρφωση, η αυτονομία χρήσης, οι διαδικτυακές εμπειρίες και η ποιότητα του εξοπλισμού. Η αυτονομία χρήσης εμπεριέχει ως έννοια το χώρο πρόσβασης και το βαθμό ελευθερίας πρόσβασης που αυτός ο χώρος προσφέρει, καθώς και την προσβασιμότητα στο χώρο εργασίας και είναι δίτιμη (παίρνει τιμές 0 ή 1). Οι διαδικτυακές εμπειρίες μετρώνται με δύο τρόπους: αφενός με βάση την τυπολογία του χρήστη, αν είναι δηλαδή βετεράνος (veteran, χρήση διαδικτύου 12 από 17

13 για τουλάχιστον 3 έτη) ή νεοφερμένος (newcomer, έναρξη χρήσης του διαδικτύου κατά το παρελθόν έτος) και αφετέρου με βάση τη συχνότητα της καθημερινής χρήσης. Όσον αφορά την πρόσβαση σε υψηλής ταχύτητας σύνδεση οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια εικονική μεταβλητή (dummy variable). Οι δημογραφικές μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας είναι ελεγχόμενες (μεταβλητές ελέγχου), οπότε περιορίζεται η επιρροή τους. Στην ίδια έρευνα οι εξαρτημένες μεταβλητές (dependent variables, 612) είναι οι διαδικτυακές δεξιότητες (online skills) και τα είδη των ιστοσελίδων που οι χρήστες επισκέπτονται, δηλαδή με άλλα λόγια τα είδη της χρήσης. Οι δεξιότητες ως έννοια νοηματοδοτούνται και ορίζονται μέσα από τις απαντήσεις σε 5 ερωτήσεις τύπου Likert (5βάθμια κλίμακα ίσων διαστημάτων) σχετικά με την γνώση των συμμετεχόντων για όρους του διαδικτύου (jpg, frames, preference settings, newsgroups, pdf). Οι ερωτήσεις αυτές δηλαδή περιγράφουν και οριοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο που διέπει τις δεξιότητες διαδικτύου και συνθέτουν τον παράγοντα εννοιολογική κατασκευή (construct) θεωρητική έννοια των δεξιοτήτων (skill). Τα είδη της χρήσης συνιστούν μια μεταβλητή που συντίθεται από επιμέρους ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές αφορούν τις τάσεις των χρηστών για επίσκεψη σε ιστοσελίδες συγκεκριμένου περιεχομένου (οικονομικού, πολιτικού, εμπορικού κτλ.), οι οποίες θεωρούνται capital enhancing και μπορούν να πάρουν τιμές από το 0 έως το 7 (index variable). Οι αριθμοί σε αυτήν την περίπτωση είναι συμβολικοί και αυθαίρετοι, οπότε δεν εκφράζουν αριθμητικές σχέσεις και δεν επιδέχονται μαθηματικής στατιστικής επεξεργασίας. Η συγκεκριμένη μεταβλητή είναι ονομαστική (nominal) και περιλαμβάνει αμοιβαία αποκλειόμενες, εξαντλητικές κατηγορίες. 13 από 17

14 Bonfadelli, 2002: Τα δημογραφικά στοιχεία (μορφωτικό επίπεδο, φύλο, ηλικία, εισόδημα) συνιστούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές, ενώ η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η χρήση αυτού ορίζονται ως εξαρτημένες μεταβλητές (11-12). 5. Ευρήματα συμπεράσματα Hargittai & Hinnant, 2008: H στατιστική ανάλυση έδειξε ότι επιβεβαιώνεται η υπόθεση 1 α (613), δηλαδή το υψηλό μορφωτικό επίπεδο σχετίζεται θετικά με το υψηλότερο επίπεδο αυτοαναφερόμενων δεξιοτήτων πλοήγησης (level of education level of self-reported skills: positive correlation). Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο και στην κατανόηση διαδικτυακών όρων (613), καθώς και στην αυτοαντίληψη για την κατανόηση αυτών των όρων (self-report, self-perception). Επιβεβαιώνεται και η υπόθεση 1β, υπάρχει δηλαδή σχέση αυτονομίας και εξοικείωσης με την διαδικτυακή ορολογία, καθώς και η υπόθεση 1γ (σχέση εμπειρίας και γνώσης/δεξιότητας, 614). Η υπόθεση 1δ απορρίπτεται (615), αφού δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ της ποιότητας σύνδεσης και της αυτοαναφερόμενης δεξιότητας. Αναφορικά με τη δεύτερη κατηγορία υποθέσεων (615), η στατιστική ανάλυση αναδεικνύει ισχυρή σχέση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου και τα είδη των χρήσεων (υπόθεση 1α), καθώς και ανάμεσα στην αυτονομία και στο πλήθος των ωφέλιμων ιστοσελίδων που επισκέπτεται ο χρήστης (1β). Οι δύο τελευταίες υποθέσεις απορρίπτονται, αφού τα στατιστικά δεδομένα δεν τις υποστηρίζουν επαρκώς και δεν δείχνουν αλληλεξάρτηση και συμμεταβολή. Το καινοτόμο στοιχείο της έρευνας 14 από 17

15 σύμφωνα με τους ερευνητές είναι η αξιοποίηση του παράγοντα της αυτοαναφερόμενης δεξιότητας, ως ανεξάρτητη μεταβλητή προβλεπτική για τα είδη της χρήσης ( ). Έτσι η διαδικτυακή συμπεριφορά στην ουσία αντανακλά τις ικανότητες πλοήγησης, οπότε οι χρήστες με βαθιά και πλατιά γνώση του διαδικτύου είναι πιθανότερο να επισκέπτονται διαδικτυακούς τόπους με εποικοδομητικό περιεχόμενο. Bonfadelli, 2002: Η εξέταση των δεδομένων αναδεικνύει το προφίλ του τυπικού Ελβετού χρήστη του διαδικτύου (75): υψηλό μορφωτικό επίπεδο, εύπορος, νέος και αρσενικού γένους. Επισημαίνεται το μορφωτικό επίπεδο ως ο κρισιμότερος παράγοντας με την καθοριστικότερη επιρροή στα χάσματα πρόσβασης, με το εισόδημα να ακολουθεί. Επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι συν τω χρόνω ότι οι δημογραφικές διαφορές σε σχέση με την πρόσβαση επιδεινώνονται, αφού η αύξηση στην πρόσβαση είναι μικρότερη στα μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα (76). Επομένως επαληθεύεται η υπόθεση του γνωστικού χάσματος, αφού υπάρχουν ανομοίοτητες στη διάχυση, τη διείσδυση και την υιοθέτηση του διαδικτύου από τις διάφορες ομάδες του πληθυσμού. Όσον αφορά τη δεύτερη υπόθεση το χάσμα στη χρήση ο ερευνητής επισημαίνει ότι οι μορφωτικές διαφορές αντανακλώνται και στο είδος του περιεχομένου των ιστοσελίδων που επισκέπτονται οι χρήστες (79). Έτσι οι χρήστες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για υπηρεσίες και αναζήτηση πληροφοριών (informational & service-oriented purposes), σε αντίθεση με τα άτομα κατώτερης μόρφωσης, τα οποία προσανατολίζονται κατά βάση σε ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Έτσι, η μόρφωση διαμορφώνει τυπολογίες, πρότυπα χρήσης (usage 15 από 17

16 patterns). Οι χρήστες διακρίνονται σε μικρότερο βαθμό και με βάση το φύλο και την ηλικία (79-80). 6. Κριτική προσέγγιση αξιολόγηση Hargittai & Hinnant, 2008: Συμπερασματικά, οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτείται μια πιο λεπτομερής προσέγγιση του φαινομένου της ψηφιακής ανισότητας πέρα από τη σύνδεση. Η ύπαρξη σύνδεσης δεν εγγυάται την υπέρβαση ή την άμβλυνση της ταξικής αυτής διαστρωμάτωσης στην ψηφιακή κοινωνία, αφού υπεισέρχονται ενδοατομικοί παράγοντες που διαιωνίζουν το διαχωρισμό των χρηστών σε πληβείους και πατρίκιους, συντηρώντας ένα ψηφιακό προλεταριάτο (618). Οι ερευνητές έχουν σχεδιάσει ένα ερευνητικό μοντέλο το οποίο εξυπηρετεί τους στόχους της έρευνας: τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται διακρίνονται από εγκυρότητα, αφού μετράνε αυτό που θέλουν να μετρήσουν, δηλαδή τις θεωρητικές έννοιες που σκιαγραφούνται αναλυτικά στη βιβλιογραφική επισκόπηση. Οι προγενέστερες έρευνες που αναφέρονται αποσαφηνίζουν τους εμπλεκόμενους όρους και το εννοιολογικό πεδίο. Οι ερευνητικές υποθέσεις είναι σαφείς και διατυπωμένες με ακρίβεια. Οι συσχετίσεις που προκύπτουν μέσα από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων επαληθεύονται και από την προϋπάρχουσα έρευνα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η παράμετρος της αναφοράς στο ίδιο το υποκείμενο, αφού οι ερευνητές εισάγουν και το στοιχείο της αυτοαντίληψης των συμμετεχόντων (self-report measures). 16 από 17

17 Bonfadelli, 2002: Σε παρόμοια συμπεράσματα με την προηγούμενη έρευνα καταλήγει και ο Bonfadelli. Η ύπαρξη και διαθεσιμότητα καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων, όπως το διαδίκτυο, δεν εγγυάται από μόνη της τη διαμόρφωση ενός δυναμικού, εγγράμματου και ενημερωμένου κοινού (81). Η πρόσβαση για όλους δεν εμπεριέχει απαραίτητα και την ποιοτική διάσταση, αφού δεν συνεπάγεται ισότιμη συμμετοχή στην παγκόσμια διαδικτυακή κοινότητα. Οι ανισότητες που ανακύπτουν είναι στο βάθος τους δομικές και πολιτικές (82) και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και νοηματοδότησης. Η βιβλιογραφική αναζήτηση είναι εκτενής και παρουσιάζει σφαιρικά το υπό διερεύνηση φαινόμενο και ο ερευνητής ακολουθεί αυστηρή και συγκροτημένη επιστημονική μέθοδο. Οι υποθέσεις βέβαια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι αρκετά γενικές και δεν εξειδικεύουν τα επακριβή δημογραφικά χαρακτηριστικά τα οποία οδηγούν σε διαφοροποίηση μεταξύ των στρωμάτων του πληθυσμού όσον αφορά την αλληλεπίδραση τους με το διαδίκτυο. 7. Βιβλιογραφία Bonfadelli, H. (2002). The Internet and Knowledge Gaps: A Theoretical and Empirical Investigation. European Journal of Communication. 17 (1) Hargittai, E. & Hinnant, A. (2008). Digital Inequality: Differences in Young Adults Use of the Internet. Communication Research. 35 (5) από 17

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» «Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Καντιώτη Σειρά 10 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στάσεων και αντιλήψεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Έρευνα στάσεων και αντιλήψεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Έρευνα στάσεων και αντιλήψεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Με σκοπό τον σχεδιασμό εξειδικευμένων επικοινωνιακών δράσεων για την εντατικοποίηση της ενημέρωσης των πολιτών, η Αρχή απευθύνθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Η έννοια της εγκυρότητας Η εγκυρότητα της έρευνας είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο θα ληφθεί η απόφαση για αξιοποίηση ή όχι των ευρημάτων. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 H διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων. 2 Θεωρητικές έννοιες, μεταβλητές και μέτρηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 H διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων. 2 Θεωρητικές έννοιες, μεταβλητές και μέτρηση ΠPOΛOΓOΣ... 15 1 H διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων Eισαγωγή... 19 Αξιολογικές κρίσεις και αντικειμενικότητα... 20 Η ιδιαιτερότητα των κοινωνικών φαινομένων... 30 H σχέση θεωρίας και έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 1: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται βασικές

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-ΤΕΙ Πελοποννήσου

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-ΤΕΙ Πελοποννήσου ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-ΤΕΙ Πελοποννήσου Σχηματική παρουσίαση της ερευνητικής διαδικασίας ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Ονοματεπώνυμο: Σουλιώτης Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 4: Η Δειγματοληπτική έρευνα (2/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αντωνοπούλου- Δεληγιώργη Ελισσάβετ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Κοντούλα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Πανηγυράκης Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 3: Ζητήματα Μέτρησης στην Έρευνα (2/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς... ΧΙΙΙ Πρόλογος... XV Eισαγωγή...XVΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας Εισαγωγή... 1 Τι είναι η έρευνα;... 2 Τι είναι η έρευνα των επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Εισαγωγή στη Λογιστική Έρευνα Η αναζήτηση της αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας Μυλωνά Ιφιγένεια Έρευνες για την απόκτηση πληροφοριών η γνωμών από τους χρήστες Χρησιμοποιήθηκαν από τις κοινωνικές επιστήμες για τη χρήση κοινωνικών φαινομένων Ο όρος «ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής

Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής Ενότητα 6η: Το γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 4: Η Δειγματοληπτική έρευνα (1/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα»

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» «Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» Ονοματεπώνυμο: Κοντακτσή Νίκη Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Καρδαράς Δημήτριος Δεκέμβριος 2014 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Περιεχόμενα Επιστημονική έρευνα Σε τι μας βοηθάει η έρευνα Χαρακτηριστικά της επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

«ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» «ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ Δεκέμβριος 2013 ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Διεθνής Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων H πιο διεξοδική και εκτενής διεθνής έρευνα μελέτης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης

Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία διαχωρίζεται σε δύο (2) μέρη: 1) Η Έννοια του Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 Περιεχόμενα Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στόχος και στάδια διεξαγωγής της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας... 27 1.1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: «Μεθοδολογία έρευνας» Μορφές επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγείου και οικογένειας

Μάθημα: «Μεθοδολογία έρευνας» Μορφές επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγείου και οικογένειας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα: «Μεθοδολογία έρευνας» Μορφές επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγείου και οικογένειας Διδάσκων: Δρ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διαχείριση επικοινωνίας εταιρικών κρίσεων

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διαχείριση επικοινωνίας εταιρικών κρίσεων Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διαχείριση επικοινωνίας εταιρικών κρίσεων Ονοματεπώνυμο: Αρετή Μαμφρέδα Σειρά: 12 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Άννα Κ. Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2015 Περιεχόμενα Σκοπός της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σημεία των παραδόσεων του μαθήματος: Μεθοδολογία της έρευνας

Κύρια σημεία των παραδόσεων του μαθήματος: Μεθοδολογία της έρευνας Κύρια σημεία των παραδόσεων του μαθήματος: Μεθοδολογία της έρευνας Διδάσκων: Αστέριος Τσιάρας Ακ. Έτος 2013-14 εαρινό εξάμηνο Έρευνα είναι η αναζήτηση της γνώσης μέσα από μια αντικειμενική και συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή 1. ΤΠΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ (DIGITAL DIVIDE) Η ψηφιακή τεχνολογία πάνω στην οποία στηρίζονται οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Δείγματος. Απόστολος Βανταράκης Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής

Επιλογή Δείγματος. Απόστολος Βανταράκης Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Επιλογή Δείγματος Απόστολος Βανταράκης Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Δειγματοληψία Να κατανοηθούν: Γιατί κάνουμε δειγματοληψία Ορισμοί δειγματοληψίας Αντιπροσωπευτικότητα Κύριοι μέθοδοι δειγματοληψίας Λάθη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς Πρόλογος Ο μηχανικός πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει την ποιότητα της δουλειάς του εάν επιθυμεί να είναι ανταγωνιστικός στην αγορά της χώρας του και γενικότερα της Ευρώπης. Μία σημαντική αναλογία σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να N161 _ (262) Στατιστική στη Φυσική Αγωγή Βιβλία ή 1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΝΕΟ βιβλιο_layout 1 23/9/2016 4:25 μμ Page 7 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος... 13 Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕφαλαιΟ 1 Διαθεματικότητα και η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 1.1. Ενιαιοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Στατιστική Επιχειρήσεων Ι Ενότητα 6: Συσχέτιση και παλινδρόμηση εμπειρική προσέγγιση Μιλτιάδης Χαλικιάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων Κεφάλαιο 9 Έλεγχοι υποθέσεων 9.1 Εισαγωγή Όταν παίρνουμε ένα ή περισσότερα τυχαία δείγμα από κανονικούς πληθυσμούς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζουμε στατιστικά, όπως μέσους όρους, δειγματικές διασπορές

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

THE700 Διαδικτυακή Επικοινωνία (Ζ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Χειμερινό εξάμηνο

THE700 Διαδικτυακή Επικοινωνία (Ζ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Χειμερινό εξάμηνο THE700 Διαδικτυακή Επικοινωνία (Ζ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Χειμερινό εξάμηνο 2015-2016 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Ονοματεπώνυμο: Παναγιωτοπούλου Ελένη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Βρεχόπουλος Α. Δεκέμβριος 2012 Στόχοι έρευνας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme. Επιλογή δείγματος. Κατερίνα Δημάκη

HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme. Επιλογή δείγματος. Κατερίνα Δημάκη HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme Επιλογή δείγματος Κατερίνα Δημάκη Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Τρόποι Συλλογής Δεδομένων Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

(Attribution Non Commercial Non derivatives 3.0 Greece)

(Attribution Non Commercial Non derivatives 3.0 Greece) #3: : Creative Commons 3.0 (Attribution Non Commercial Non derivatives 3.0 Greece) CC BY NC ND 3.0 GR [ ] [ (. 1,. 2 )],.. 2 .. ( ). 3 Διατύπωση του σκοπού της έρευνας Ο σκοπός είναι η βάση πάνω στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. 7 ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05

1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ -ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Όλες οι έρευνες αναφέρονται σε μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 6: Τρόποι Συγγραφής της Μεθόδου και των Αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή στο P.A.S.W. Υποχρεωτικό μάθημα 4 ου εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις των Ελλήνων εργαζομένων για το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Οι απόψεις των Ελλήνων εργαζομένων για το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση 72% 71% 69% 68% Randstad Hellas Λεωφ. Μεσογείων 2 & Σινώπης Πύργος Αθηνών, Κτίριο Α' 11527 Αθήνα www.randstad.gr Δελτίο Τύπου Ημερομηνία 26.1.2017 Περισσότερες πληροφορίες: Άννα Σύκαλου Telephone +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα