Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Η Επικοινωνία Ελλήνων Φοιτητών εντός και εκτός Διαδικτύου: Συναισθηματική Αλληλεπίδραση και Αυτοαποκάλυψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Η Επικοινωνία Ελλήνων Φοιτητών εντός και εκτός Διαδικτύου: Συναισθηματική Αλληλεπίδραση και Αυτοαποκάλυψη"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ - ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Η Επικοινωνία Ελλήνων Φοιτητών εντός και εκτός Διαδικτύου: Συναισθηματική Αλληλεπίδραση και Αυτοαποκάλυψη Νικολέτα Μπάραλη Επιβλέπουσα: Αριάδνη Στογιαννίδου, Καθηγήτρια ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014

2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2 "Φιλία σημαίνει να μοιράζεσαι ιδέες, σκέψεις, ανάγκες, αισθήματα, όνειρα, αξίες, χρόνο, αντικείμενα." Ανώνυμος "Δεν πρέπει να προσπαθείς να αποκτήσεις όσους περισσότερους φίλους γίνεται, αλλά μόνο τόσους με όσους μπορείς να νιώσεις οικειότητα." Αριστοτέλης "... δεν υπάρχουν πιο σημαντικές μορφές επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, από αυτές που εκφράζονται συναισθηματικά..." Bowlby, J. " Τα συναισθήματα καθρεφτίζονται στα μάτια που τα εκφράζουν, αλλά περισσότερο στα μάτια που τα εισπράττουν." Δημόπουλος, 2007

3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Διαπροσωπικές Σχέσεις Φιλικές Διαπροσωπικές Σχέσεις Οι Διαπροσωπικές Σχέσεις στο Διαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διαδίκτυο Εθισμός στο Διαδίκτυο Κοινωνικά Δίκτυα Το Κοινωνικό Δίκτυο Facebook Κοινωνική Αλληλεπίδραση εντός και εκτός Διαδικτύου Κοινωνική Αλληλεπίδραση εντός Διαδικτύου Κοινωνική Αλληλεπίδραση εκτός Διαδικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Συναισθήματα Ορισμός του Συναισθήματος Κατηγοριοποίηση Συναισθημάτων Ενημερότητα, Ρύθμιση, Έκφραση και Αναγνώριση Συναισθημάτων Αλεξιθυμία Διαφυλικές Διαφορές στα Συναισθήματα Διαπροσωπικές Σχέσεις και Συναισθήματα Επικοινωνία Συναισθημάτων στο Διαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Αυτοαποκάλυψη Διαπροσωπικές Σχέσεις και Αυτοαποκάλυψη Η Αυτοαποκάλυψη στο Διαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Αντικείμενο και Σκοπός της Έρευνας Στόχοι και Υποθέσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΕΘΟΔΟΣ... 60

4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συμμετέχοντες Εργαλεία Α. Δημογραφικά στοιχεία Β. Χρήση του Διαδικτύου Γ. Συναισθηματική αλληλεπίδραση Δ. Αυτοαποκάλυψη Διαδικασία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ψυχομετρικά Χαρακτηριστικά των Κλιμάκων Α. Online Cognitions Scale (OCS) Β. Κλίμακα Αλεξιθυμίας του Τορόντο (TAS-20) Γ. Κλίμακα Αυτοαποκάλυψης (Self-Disclosure Scale) Η Χρήση του Facebook από τους Έλληνες Φοιτητές Η Χρήση του Διαδικτύου από τους Έλληνες Φοιτητές Η Συναισθηματική Αλληλεπίδραση των Φοιτητών στο Facebook και την Καφετέρια Η Αυτοαποκάλυψη των Φοιτητών στο Facebook και την Καφετέρια Συσχέτιση της Χρήσης Διαδικτύου με τη Δυσκολία Συναισθηματικής Έκφρασης και την Αυτοαποκάλυψη των Φοιτητών Συσχέτιση της Δυσκολίας Συναισθηματικής Έκφρασης με το Βαθμό Αυτοαποκάλυψης των Φοιτητών Διαφυλικές Διαφορές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΖΗΤΗΣΗ Συζήτηση Αποτελεσμάτων Συμβολή και Περιορισμοί της Παρούσας Έρευνας Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα Βιβλιογραφία Abstract ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράρτημα A: Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Φοίτησης των Συμμετεχόντων Παράρτημα Β: Ενδεικτικές Σχολές Φοίτησης των Συμμετεχόντων, ανά Κατηγορία Επιστημονικού Πεδίου Παράρτημα Γ: Το Συνολικό Ερωτηματολόγιο της Παρούσας Έρευνας Εικόνα 1. Παράδειγμα Κλασσικών Emoticons στο Facebook Εικόνα 2. Παράδειγμα Εκσυγχρονισμένων Emoticons στο Facebook

5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 5 Περίληψη Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε πώς επικοινωνούν οι φοιτητές μεταξύ τους, εντός και εκτός του Διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν οι σκέψεις και η ευαισθησία τους ως προς την προβληματική χρήση του Διαδικτύου, οι αντιλήψεις τους για τη δυσκολία τους να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν λεκτικά τα συναισθήματά τους, καθώς και οι αντιλήψεις τους για το βαθμό στον οποίο αυτοαποκαλύπτονταν στους καλύτερούς τους φίλους. Όλα αυτά εξετάστηκαν σε δύο διαφορετικές συνθήκες, την επικοινωνία μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook και την επικοινωνία σε καφετέρια. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 760 άτομα, γυναίκες και άντρες φοιτητές. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω Διαδικτύου και για την επεξεργασία τους πραγματοποιήθηκαν ποικίλες στατιστικές αναλύσεις. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δεν είχε τάση για προβληματική χρήση του Διαδικτύου. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι σε αντίθεση με την επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου, η επικοινωνία δια ζώσης προτιμάται και αποτελεί ένα πλαίσιο καλύτερης αναγνώρισης και επικοινωνίας συναισθημάτων και προσωπικών πληροφοριών. Διαφυλικές διαφορές εντοπίστηκαν επίσης, ως προς όλες τις μεταβλητές και συνθήκες της έρευνας. Η συζήτηση των αποτελεσμάτων έγινε αναλυτικά, σε συνδυασμό με τα κοινά και τα αντίθετα ευρήματα άλλων ερευνών. Λέξεις κλειδιά: επικοινωνία, Διαδίκτυο, Facebook, συναισθήματα, αλεξιθυμία αυτοαποκάλυψη

6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Πληθώρα ερευνών έχει πραγματοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό να διερευνηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων όλων των ηλικιών. Δεδομένου ότι η τεχνολογία εξελίσσεται και νέα μέσα επικοινωνίας δημιουργούνται, η ανθρώπινη αλληλεπίδραση πραγματοποιείται συνεχώς με διαφορετικά μέσα και σε καινούριες συνθήκες. Μια τέτοια συνθήκη επικοινωνίας αποτελεί πλέον το Διαδίκτυο, το οποίο χρησιμοποιείται παγκοσμίως, προσφέροντας στους χρήστες του ένα τεράστιο εύρος υπηρεσιών. Τα τελευταία χρόνια όμως, το Διαδίκτυο έχει απασχολήσει την ερευνητική κοινότητα και με αρνητικό τρόπο, προσανατολισμένο στην υπερβολική χρήση που κάνουν κυρίως άτομα μικρών ηλικιών, σε σημείο που να γίνεται λόγος για εθισμό στο Διαδίκτυο. Στο χώρο του Διαδικτύου, η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, στα πλαίσια διαφόρων ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Από τους πιο σύγχρονους και δημοφιλείς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών του Διαδικτύου, είναι το Facebook. Σε αυτό, οι χρήστες διατηρούν το δικό τους προφίλ και το ενημερώνουν με όσες προσωπικές ή γενικές πληροφορίες επιθυμούν. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν διαδικτυακά με φίλους, την οικογένειά τους, αλλά και με άτομα που τους είναι εν μέρει ή καθόλου γνωστά. Έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούν να δουν τα προφίλ των άλλων και να αλληλεπιδράσουν μαζί τους, εφόσον το επιθυμούν. Αναπόσπαστο κομμάτι κάθε αλληλεπίδρασης και διαπροσωπικής σχέσης είναι τα συναισθήματα. Υπάρχει μια ποικιλία συναισθημάτων, θετικών και αρνητικών, που συνεισφέρουν στη διαπροσωπική επικοινωνία και εκφράζονται λεκτικά ή μη λεκτικά. Για αρκετούς ανθρώπους, η λεκτική έκφραση των συναισθημάτων και η αναγνώρισή τους είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, φαινόμενο που χαρακτηρίζεται ως αλεξιθυμία. Το πεδίο των συναισθημάτων έχει επίσης λάβει τεράστιας προσοχής και διερεύνησης από την ερευνητική κοινότητα.

7 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 7 Σε κάθε είδους διαπροσωπική αλληλεπίδραση, οι άνθρωποι αποκαλύπτουν πλευρές του εαυτού τους, προκειμένου να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους και να ενισχύσουν την εξέλιξη των σχέσεων τους. Ωστόσο, ο βαθμός αυτοαποκάλυψης δεν είναι σταθερός, ούτε στο ίδιο άτομο ούτε μεταξύ των ανθρώπων. Έρευνες έχουν δείξει ότι η περιβαλλοντική συνθήκη, στην οποία λαμβάνει χώρα κάθε διαπροσωπική επικοινωνία, επηρεάζει σημαντικά το βαθμό αυτοαποκάλυψης του καθενός. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η από κοινού διερεύνηση των συναισθημάτων και της αυτοαποκάλυψης, στα πλαίσια της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης νεαρών ατόμων, εντός και εκτός του Διαδικτύου. Η συνθήκη εντός του Διαδικτύου αφορά το κοινωνικό δίκτυο Facebook, ενώ η συνθήκη εκτός του Διαδικτύου αναφέρεται σε χώρο καφετέριας. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο και τα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις, το Διαδίκτυο, την κοινωνική αλληλεπίδραση εντός και εκτός αυτού, το κοινωνικό δίκτυο Facebook, τα συναισθήματα και την αυτοαποκάλυψη. Κατόπιν, παρουσιάζονται οι στόχοι και οι υποθέσεις της παρούσας έρευνας. Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται η μεθοδολογία της έρευνας και τα εργαλεία συλλογής των δεδομένων. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι στατιστικές αναλύσεις των δεδομένων και τα αποτελέσματά τους. Στο τέταρτο μέρος γίνεται η συζήτηση των ευρημάτων και των ερευνητικών υποθέσεων σε συνδυασμό με τα δεδομένα της υπάρχουσας επί του θέματος βιβλιογραφίας. Τέλος, αναφέρονται η συμβολή της παρούσας έρευνας και οι περιορισμοί της, ενώ διατυπώνονται και προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση του θέματος.

8 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 8 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Τις πιο θερμές μου ευχαριστίες εκφράζω στην κυρία Αριάδνη Στογιαννίδου, Καθηγήτρια και Πρόεδρο του Τμήματος Ψυχολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την ευχαριστώ για την υπομονή και την κατανόηση που έδειξε απέναντί μου, για τη διαρκή στήριξη και την πολύτιμη καθοδήγηση που μου παρείχε σε όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας. Τέλος, οφείλω να την ευχαριστήσω για την πληθώρα των πραγμάτων που μου δίδαξε και με συμβούλεψε, σε όλα τα χρόνια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μου σπουδών. Αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερή που είχα τη δυνατότητα να συνεργαστώ ποικιλοτρόπως με μια εξαιρετική καθηγήτρια και άρτιο επιστήμονα στον τομέα της. Ευχαριστώ εκ βαθέως τον κύριο Γρηγόρη Κιοσέογλου, Καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την εξαιρετικά πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγησή του στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της έρευνας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται προς όλους τους συμμετέχοντες και κυρίως προς όλους τους φίλους, γνωστούς και φοιτητές που παρείχαν πρακτική βοήθεια, κοινοποιώντας και προωθώντας το ερωτηματολόγιο σε άλλα άτομα και ομάδες φοιτητών. Χάρη σε αυτούς, διευκολύνθηκα πολύ στη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση της έρευνας. Ξεχωριστές ευχαριστίες εκφράζω σε δύο φιλικά και συναδελφικά πρόσωπα, την Αθηνά Βούλγαρη και την Μαριαλένα Κωστούλη, συμφοιτήτριες στο Π.Μ.Σ. Σχολικής - Εξελικτικής, για τη στήριξη, τη συμπαράσταση και όλα όσα μοιραστήκαμε. Χωρίς εκείνες, η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας θα αποτελούσε ακόμη πιο δύσκολη διαδικασία. Τέλος, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους δικούς μου ανθρώπους, οικογένεια, φίλους και σχέση, που με στήριξαν σε όλες τις καλές και κακές στιγμές της μαθητείας μου, που μοιράστηκαν μαζί μου την αγάπη, τις αγωνίες, τις απογοητεύσεις και τα όνειρα μου.

9 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 9 ΜΕΡΟΣ Ι ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

10 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1.1 Διαπροσωπικές Σχέσεις Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον εαυτό και το περιβάλλον τους με διαπροσωπικούς όρους, συνειδητοποιώντας ότι δεν είναι αποκομμένοι από τους άλλους, αλλά αντιθέτως ότι βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση μαζί τους (Καφέτσιος, 2005). Οι αλληλεπιδράσεις με άλλους είναι βασικό στοιχείο στην καθημερινότητα των ανθρώπων, ενώ όλες οι σχέσεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου δικτύου σχέσεων, με το οποίο αλληλοεπηρεάζονται (Allan, Miell & Dallos, Oatley & Jenkins, 2004). Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη ψυχική υγεία των ατόμων, καθώς μέσα από αυτές καλύπτονται βασικές ψυχολογικές τους ανάγκες, όπως η παροχή και αποδοχή φροντίδας και υποστήριξης, το μοίρασμα προβλημάτων, ανησυχιών και συναισθημάτων (Argyle, Καφέτσιος, Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, 1998). Ο τρόπος συμπεριφοράς και διαχείρισης των διαπροσωπικών σχέσεων διαφοροποιείται αρκετά μεταξύ αντρών και γυναικών, εξαιτίας του διαφορετικού γενετικού υπόβαθρου, των διαφορετικών εμπειριών, των κοινωνικών στερεοτύπων για το φύλο και των διαπολιτισμικών διαφορών (Hinde, 2007). Οι σχέσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερα σκεπτόμενα άτομα, και περιλαμβάνουν κοινές δραστηριότητες, ανταλλαγή σκέψεων και συναισθημάτων. Στα πλαίσια μιας σχέσης, τα άτομα από τη μια είναι αυτόνομα και από την άλλη προσπαθούν να δείξουν αμοιβαία κατανόηση μεταξύ τους, αποσκοπώντας να καταλάβουν τις αντιδράσεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματα, ο ένας του αλλουνού (Miell & Dallos, 2007). Οι διαπροσωπικές σχέσεις, παρόλο που υπάρχει πιθανότητα να μείνουν σταθερές, στη συντριπτική τους πλειοψηφία τροποποιούνται, καθώς αναπτύσσονται και εξελίσσονται στο πέρασμα του χρόνου (Κούρτη, Miell & Dallos, 2007). Αυτό που διακρίνει τις μορφές και τα επίπεδα των διαπροσωπικών σχέσεων είναι ο βαθμός επένδυσης του καθενός σε αυτές (Κούρτη, 2003). Συνεπώς, οι σχέσεις κυμαίνονται από τις επιφανειακές, όπου η επικοινωνία

11 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 11 είναι τυπική και αποφεύγεται η αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών, μέχρι τις πιο στενές, όπου αυξάνεται η συναισθηματική σύνδεση μεταξύ των μελών και υπάρχουν περισσότερο αμοιβαίες εξομολογήσεις προσωπικών πληροφοριών και εμπειριών. Ο ρυθμός της αμοιβαίας αποκάλυψης προσωπικών πληροφοριών και συναισθημάτων, είναι από τα πιο δύσκολα στοιχεία κάθε διαπροσωπικής σχέσης (Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, Parks & Floyd, 1996). 1.2 Φιλικές Διαπροσωπικές Σχέσεις Οι φιλικές σχέσεις είναι από τις πιο σημαντικές διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούν οι άνθρωποι στη ζωή τους και συνοδεύονται από αισθήματα αγάπης, εμπιστοσύνης, ασφάλειας, σεβασμού, θαυμασμού. Όπως και οι υπόλοιπες σχέσεις, έτσι και οι φιλικές, ξεκινούν με χαμηλά επίπεδα οικειότητας, τα οποία αυξάνονται σταδιακά με το πέρασμα του χρόνου, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη συχνότητα των επαφών (Mesch & Talmud, 2006b. Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, 1998). Έτσι, οι φιλικές σχέσεις είναι δυναμικές διαπροσωπικές διαδικασίες, όπου συντελούνται αμοιβαίες εκτιμήσεις και επιλογές (Miell & Dallos, 2007), περιλαμβάνουν εθελοντική και χωρίς περιορισμούς αλληλεπίδραση, εκπληρώνουν σημαντικές προσωπικές ανάγκες, όπως την αγάπη, την επιβεβαίωση της ταυτότητας και την επικοινωνία, ενώ τα όρια και οι κανόνες τους βρίσκονται συνεχώς υπό διαπραγμάτευση (Bryant & Marmo, 2012). Οι βασικές μεταβλητές κάθε φιλικής σχέσης είναι η ομοιότητα σε ενδιαφέροντα, αξίες και στάσεις, αλλά όχι στην προσωπικότητα, όπως επίσης η εγγύτητα και η ανταποδοτικότητα (Argyle, 2007). Ο λόγος που οι άνθρωποι επιλέγουν τους φίλους τους με βάση το πόσο όμοιοι είναι με τους ίδιους, έχει ως βαθύτερο στόχο την προσωπική τους επιβεβαίωση, την αποδοχή και την υποστήριξη (Miell & Dallos, 2007). Ο αριθμός των φιλικών σχέσεων που επιλέγει να συνάψει και να διατηρήσει κάποιος, σχετίζεται άμεσα με την κοινωνικότητα και τη δημοτικότητά του, καθώς και με τις κοινωνικές του δεξιότητες, όπως η καλή λεκτική επικοινωνία και η μεγάλη επικοινωνιακή

12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 12 ισχύ (Argyle, Miell & Dallos, 2007). Όσοι διατηρούν μια αισιόδοξη στάση και τείνουν να συμπεριφέρονται ενθαρρυντικά και προστατευτικά, είναι πιο ευπρόσδεκτοι σε παρέες και συνήθως έχουν μακροχρόνιες φιλίες. Αντιθέτως, όσοι είναι απαισιόδοξοι, έχουν μεγάλη ανασφάλεια και συμπεριφέρονται επιβλητικά και αγχωτικά για τους άλλους, συνήθως δεν καταφέρνουν να διατηρήσουν τις φιλίες τους σε βάθος χρόνου (Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, 1998). Άνθρωποι οι οποίοι, για διάφορους λόγους, δεν έχουν φίλους, βιώνουν έντονη απογοήτευση και θλίψη και είναι πιο επιρρεπείς στην κατάθλιψη (Miell & Dallos, 2007). Οι φιλικές σχέσεις που έχουν γυναίκες και άντρες με άτομα του ίδιου φύλου, παρουσιάζουν αρκετές διαφοροποιήσεις. Οι φιλίες μεταξύ γυναικών εμπεριέχουν μεγαλύτερη οικειότητα, εμπιστοσύνη, φροντίδα, περισσότερες προσωπικές εκμυστηρεύσεις και συναισθηματικές εκφράσεις, Οι άνδρες δίνουν έμφαση στις κοινές δραστηριότητες και εμπειρίες που μπορούν να έχουν με τους φίλους τους. Ως εκ τούτου, οι φιλίες τους χαρακτηρίζονται από μια περισσότερο επιθετική και ανταγωνιστική αλληλεπίδραση και εμπεριέχουν συζητήσεις για πιο πρακτικά, παρά συναισθηματικού τύπου θέματα (Warris & Rafique, 2009). Παρά τις διαφυλικές διαφορές που σημειώνονται στις φιλίες μεταξύ γυναικών και μεταξύ αντρών, υπάρχουν κάποιες ομοιότητες. Έτσι, γυναίκες και άντρες επιζητούν από τους φίλους τους αποδοχή, αλληλοσεβασμό, εμπιστοσύνη, οικειότητα, αυθορμητισμό. Η φύση και διαμόρφωση των φιλικών σχέσεων μεταξύ ατόμων του αντίθετου φύλου, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από κοινωνικές νόρμες και προσδοκίες της κοινωνίας και της οικογένειας (Miell & Dallos, 2007). 1.3 Οι Διαπροσωπικές Σχέσεις στο Διαδίκτυο Από τη μια το Διαδίκτυο είναι ένα μέσο επικοινωνίας που συμβάλλει στη δημιουργία και ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, και από την άλλη η επίτευξη κοινωνικής αλληλεπίδρασης είναι από τα βασικότερα πράγματα που επιδιώκουν όσοι χρησιμοποιούν το

13 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 13 Διαδίκτυο. Η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο για όσους αλληλεπιδρούν σε διάφορες διαδικτυακές ομάδες (Brignall & Valey, Κούρτη, Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012). Οι διαπροσωπικές σχέσεις στο Διαδίκτυο, χαρακτηρίζονται με τον όρο «on-line»» σχέσεις και διαφοροποιούνται αισθητά από τις συμβατικές διαπροσωπικές σχέσεις, ως προς το ότι η επαφή στις δεύτερες γίνεται κατά κύριο λόγο πρόσωπο με πρόσωπο, ενώ στο Διαδίκτυο κάτι τέτοιο δε συμβαίνει (Κούρτη, Parks & Floyd, 1996). Ο ρυθμός διαμόρφωσης κάποιας εντύπωσης για τον άλλον, στις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις είναι πολύ πιο αργός και ασταθής, σε σύγκριση με τις δια ζώσης αλληλεπιδράσεις. Μερικές φορές, στα πλαίσια μιας διαδικτυακής συναναστροφής, κάποιος μπορεί να φαίνεται περισσότερο απόμακρος, από όσο είναι πραγματικά στη ζωή και τις συναναστροφές του εκτός του Διαδικτύου (Wallace, 2001). Από την άλλη, με την ίδια ευκολία που μπορούν οι χρήστες του Διαδικτύου να κάνουν γνωριμίες και να εξελίσσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις εντός αυτού, εξίσου εύκολα και γρήγορα μπορούν να αποσυρθούν από αυτές έως και να εξαφανιστούν, κάτι που στις διαπροσωπικές σχέσεις εκτός Διαδικτύου δε συμβαίνει εύκολα (Σφακιανάκης et al., 2012). Κι ενώ στις δια ζώσης αλληλεπιδράσεις, η εξωτερική εμφάνιση παίζει ουσιαστικό ρόλο, στην αλληλεπίδραση εντός Διαδικτύου η έμφαση δίνεται σε άλλα στοιχεία του ατόμου, όπως το επικοινωνιακό του ύφος (McKenna, Green & Gleason, 2002). Η πραγματική απόσταση στην επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο παίζει σημαντικό ρόλο, όμως στο Διαδίκτυο σημαντική είναι η λειτουργική απόσταση των ατόμων (Κούρτη, McKenna et al., Wallace, 2001). Πράγματι, η γεωγραφική απόσταση ήταν σημαντική σε παλαιότερες εποχές, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι πριν την εμφάνιση του Διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων, όσο μεγαλύτερη ήταν η απόσταση τόσο περισσότερο επηρεαζόταν η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, καθώς οι δια ζώσης επαφές μειώνονταν σημαντικά λόγω πρακτικών δυσκολιών στους τομείς των μεταφορών και των

14 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 14 τηλεπικοινωνιών (Mok, Wellman & Basu, 2007). Υπάρχει η άποψη που υποστηρίζει ότι η απουσία επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο, δυσχεραίνει την ανάπτυξη οικειότητας και συνεπώς μειώνει τις πιθανότητες για δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων (Κούρτη, Wallace, 2001). Παρόλα αυτά, η συχνότητα έκθεσης και συναναστροφής στα πλαίσια του Διαδικτύου είναι μεγάλες και αυτό συμβάλλει στην αύξηση της έλξης μεταξύ των ανθρώπων, ακόμη κι αν υπάρχει μεγάλη πραγματική απόσταση μεταξύ τους (Σφακιανάκης et al., 2012). Στην περίπτωση του ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook, οι τακτικοί του χρήστες, σε αντίθεση με όσους δε το χρησιμοποιούν, έχουν κάνει αναφορές για μεγαλύτερη οικειότητα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις εντός και εκτός Διαδικτύου (Bryant & Marmo, Ljepava, Orr, Locke & Ross, 2013). Παρόλο που οι διαπροσωπικές σχέσεις εκτός του Διαδικτύου φάνηκε να χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερα επίπεδα αλληλεξάρτησης, κατανόησης και δέσμευσης, σε σχέση με τις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις, οι μεταξύ τους διαφορές μειώνονται αισθητά και εξισορροπούνται σε βάθος χρόνου (Chan & Cheng, 2004). Μάλιστα, έχει διαπιστωθεί ότι δεν είναι τόσο σημαντικές οι διαφορές ανάμεσα στις πρόσωπο με πρόσωπο διαπροσωπικές σχέσεις και στις διαδικτυακές (McKenna et al., Mesch & Talmud, 2006a), ειδικά όσον αφορά το εύρος, το βάθος και την ποιότητά τους (Parks & Floyd, 1996), καθώς μπορεί εξίσου να είναι έντονες και με μεγάλη διάρκεια ή αδύναμες και σύντομες (Wallace, 2001). Ενδεχομένως μια διαδικτυακή σχέση να φτάσει το επίπεδο και την ποιότητα μιας δια ζώσης διαπροσωπικής σχέσης, σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα μέσω Διαδικτύου, παρά αν ήταν εκτός αυτού (Σφακιανάκης et al., 2012). Κάποιοι έχουν υποστηρίξει ότι οι σχέσεις με μερικούς από τους διαδικτυακούς τους φίλους είναι καλύτερης ποιότητας από αυτές που έχουν στην "πραγματική ζωή" (Κούρτη, 2003). Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Wright και Li (2011) σε νεαρούς ενήλικες, διαπίστωσαν ότι ανεξαρτήτως του φύλου τους, εμφάνιζαν

15 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 15 προκοινωνικές συμπεριφορές εντός του Διαδικτύου που ήταν περίπου οι ίδιες σε αναλογία με αυτές εκτός του Διαδικτύου, κατά την αλληλεπίδρασή τους με άλλους. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, κατά κύριο λόγο διαχωρίζουν τους διαδικτυακούς τους φίλους από αυτούς που έχουν στην πραγματική ζωή και δεν προβαίνουν σε διαδικασία κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να τους γνωρίσουν μεταξύ τους. Μερικοί θεωρούν ότι οι διαδικτυακές φιλίες είναι απλές γνωριμίες και όχι αληθινές φιλίες, καθώς υστερούν ουσίας χωρίς την πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση (Wallace, 2001) και δεν είναι ιδιαίτερα στενές και υποστηρικτικές για όσους τις απαρτίζουν (Mesch & Talmud, 2006b). Ωστόσο, υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που μεταφέρουν στην «πραγματική ζωή» τις διαπροσωπικές σχέσεις που έχουν δημιουργήσει εντός του Διαδικτύου (Parks & Floyd, 1996). Αξίζει να αναφερθεί ότι έχει εντοπιστεί σύνδεση ανάμεσα στον εθισμό στο Διαδίκτυο και την προσέγγιση που έχουν τα άτομα για τη φιλία. Από τη μια δικαιολογείται, με την έννοια ότι όσο πιο πολύ παραμένουν συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο τόσο συνηθίζουν να επικοινωνούν με τους άλλους μέσω αυτού, και ως εκ τούτου επιζητούν και αναπτύσσουν περισσότερες διαδικτυακές φιλίες. Από την άλλη όμως, όσοι προσανατολίζονται περισσότερο στις διαδικτυακές φιλίες, προτιμώντας την αλληλεπίδραση μέσω Διαδικτύου, αυξάνουν τις πιθανότητες για εμφάνιση εθισμού σε αυτό (Smahel, Brown & Blinka, 2012). Η μοναξιά έχει συσχετιστεί με αυξημένη χρήση του Διαδικτύου, καθώς μοναχικά άτομα συχνά επιδιώκουν την κοινωνική αλληλεπίδραση μέσω αυτού. Επειδή συχνά η διαπροσωπική επαφή προκαλεί κοινωνικό άγχος σε ανθρώπους που είναι μοναχικοί, το Διαδίκτυο είναι ένας χώρος που τους δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουν πώς θα παρουσιάσουν στους άλλους τον εαυτό τους, αλλά και να αποχωρήσουν οποιαδήποτε στιγμή δεν αισθάνονται άνετα. Έτσι, τα μοναχικά άτομα φαίνεται να προτιμούν την ανάπτυξη διαδικτυακών φιλικών σχέσεων, καθώς εκεί νιώθουν ότι έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των καταστάσεων, του εαυτού και των αλληλεπιδράσεών τους (Caplan, Morahan-Martina

16 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 16 & Schumacherb, Young, Pistner, O Mara & Buchanan, 1999). Επίσης, έχει φανεί ότι για ανθρώπους που είναι μοναχικοί και νιώθουν ότι δεν είναι ελκυστικοί στους άλλους, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των διαδικτυακών τους φίλων, τόσο μειώνονται τα επίπεδα του κοινωνικού άγχους και της μοναξιάς που βιώνουν στις διαπροσωπικές τους σχέσεις με φίλους και οικογένεια, εκτός του Διαδικτύου (Ando & Sakamoto, 2007).

17 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 2.1 Διαδίκτυο Το Διαδίκτυο είναι η τελευταία σε μια σειρά από τεχνολογικές καινοτομίες στην διαπροσωπική επικοινωνία των ανθρώπων (Bargh & McKenna, 2004). Αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών και επιμέρους δικτύων υπολογιστών, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός κοινού πρωτοκόλλου μεταφοράς δεδομένων, που αφορά ένα σύνολο κανόνων και λειτουργεί ως «γέφυρα επικοινωνίας». Όροι όπως «Κυβερνοχώρος», «Ίντερνετ», «ηλεκτρονικός ιστός» και «εικονικός χώρος» χρησιμοποιούνται ευρέως για να περιγράψουν το φαινόμενο του Διαδικτύου (Κούρτη, Wallace, 2001). Στην απαρχή της δημιουργίας του, το Διαδίκτυο εξυπηρετούσε αποκλειστικά στρατιωτικούς σκοπούς, αργότερα δόθηκε πρόσβαση σε πανεπιστήμια, μέχρι που εμπλουτίστηκε με διάφορα λειτουργικά συστήματα και η χρήση του εξαπλώθηκε ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο (Σαπουνίδης & Τσιραντωνάκης, 2004). Κατά την εξέλιξή του, διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία του Διαδικτύου δεν εξυπηρετεί τόσο τεχνολογικούς σκοπούς, όσο την πληροφόρηση, την επικοινωνία (December, Κούρτη, 2003) και διαδικτυακές εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές (Beldad, Jong & Steehouder, Wang & Emurian, 2005). Έτσι, το Διαδίκτυο πλέον χρησιμοποιείται για την επικοινωνία, την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση, την έρευνα και επιχειρηματικές συναλλαγές (Toral, Rocío Martínez-Torres, Barrero & Cortés, Warden, Phillips & Ogloff, 2004). Μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρει το Διαδίκτυο, είναι η χρήση του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web, WWW). Η περιήγηση σε αυτόν δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε χιλιάδες πληροφορίες, που είναι διαθέσιμες σε ιστοσελίδες, αλλά και επαφή με άλλους ανθρώπους, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) και των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (December, Σαπουνίδης & Τσιραντωνάκης, Wallace, 2001). Μέσα από διάφορες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης προσφέρονται ευκαιρίες στα άτομα να

18 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 18 παρουσιάσουν τους εαυτούς τους και τις δραστηριότητές τους σε ένα παγκόσμιο ακροατήριο. Έτσι, η πλειοψηφία των χρηστών του Διαδικτύου δημιουργούν προσωπικά προφίλ, πολλές φορές σε περισσότερες από μία, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπου και παρουσιάζουν στοιχεία της προσωπικότητας, της εκπαίδευσης και της δουλειάς τους (Bukvova, 2012). Παρόλο που επικρατεί η χρήση της αγγλικής γλώσσας, σταδιακά το Διαδίκτυο γίνεται όλο και πιο πολύγλωσσο. Οι απόψεις σχετικά με το κατά πόσο το Διαδίκτυο στηρίζει και προωθεί τη διαπολιτισμική επικοινωνία ή κατά πόσο την παρακωλύει, είναι αμφιλεγόμενες. Από τη μια πλευρά, το Διαδίκτυο μπορεί να προωθήσει την διαπολιτισμική επικοινωνία, καθώς οι χρήστες μοιράζονται μεταξύ τους πολιτισμικούς κώδικες κατά την επικοινωνία τους. Από την άλλη πλευρά όμως, ο χώρος του Διαδικτύου μπορεί να αποτελέσει απειλή για τις διάφορες πολιτισμικές παραλλαγές, καθώς οι κανόνες επικοινωνίας εντός αυτού, προωθούν και απαιτούν έμμεσα μια σταθερότητα, χωρίς διαφοροποιήσεις (Marcoccia, 2012) Εθισμός στο Διαδίκτυο Το Διαδίκτυο δε θα έπρεπε να γίνεται αντιληπτό ως μια αρνητική πηγή, καθώς η πλειοψηφία των ανθρώπων το χρησιμοποιεί καθημερινά για να επικοινωνήσει με άλλα άτομα, για επαγγελματικούς, εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς (Davis, Yates, Gregor & Haviland, 2012). Όμως, με όλα όσα προσφέρει σε όποιον το χρησιμοποιεί, μπορεί να γίνει τόσο ελκυστικό, ώστε να οδηγήσει σε υπερβολική απορρόφηση και ψυχαναγκαστική χρήση. Οι άνθρωποι που προβαίνουν σε υπερβολική χρήση του Διαδικτύου, περνούν πάρα πολλές ώρες καθημερινά συνδεδεμένοι σε αυτό και τους είναι συναισθηματικά δύσκολο να αποσυνδεθούν (Grohol, Wallace, Warden et al., 2004). Γενικά, η χρήση του Διαδικτύου παρουσιάζει κάποια στάδια που κυμαίνονται από την τυπική χρήση μέχρι την εθιστική χρήση. Πιο συγκεκριμένα, η τυπική χρήση του Διαδικτύου είναι η καλοήθης χρήση που γίνεται για λόγους αναψυχής, για εκπαιδευτικούς ή

19 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 19 επαγγελματικούς σκοπούς. Η χρήση του Διαδικτύου αρχίζει να γίνεται προβληματική όταν σημειώνονται παρεκτροπές από την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών και η χρήση γίνεται περισσότερο αυτοσκοπός. Κατάχρηση του Διαδικτύου γίνεται όταν παρουσιάζεται ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο χρήσης, που προκαλεί εκπτώσεις στη συνολική λειτουργικότητα του ατόμου και πιθανόν να δημιουργεί προβλήματα στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Τέλος, εξάρτηση από το Διαδίκτυο παρατηρείται όταν η χρήση μετατρέπεται σε καταναγκαστική, συνυπάρχει απώλεια ελέγχου και συνεχίζεται η χρήση παρά τις συνέπειες που έχει. Έτσι, η χρήση του Διαδικτύου καταλήγει να είναι εθιστική για τον χρήστη, με την απώλεια ή τη μείωση της οποίας, το άτομο βιώνει συμπτώματα στέρησης (Beard & Wolf, Grohol, Σφακιανάκης et al., 2012). Η παθολογική χρήση του Διαδικτύου, εντάσσεται στα πλαίσια του τεχνολογικού εθισμού, που αφορά ένα σύνολο συμπεριφορικών εθισμών στην αλληλεπίδραση του ανθρώπου με μηχανές, όπως η τηλεόραση ή τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αυτού του τύπου οι εθισμοί έχουν ως βασικά συμπτώματα, σαφώς τη συνεχή ενασχόληση με τον εθιστικό παράγοντα, την αλλαγή διάθεσης, την ανοχή, την απόσυρση, τη σύγκρουση με τους άλλους και την υποτροπή (Σφακιανάκης et al., Warden et al., Widyanto & Griffiths, Yates et al., 2012). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο εθιστικός παράγοντας είναι το Διαδίκτυο. Για όσους είναι εθισμένοι σε αυτό, η ενασχόλησή τους με το Διαδίκτυο είναι συνεχής, καθώς για τους ίδιους το Διαδίκτυο αποτελεί τη σημαντικότερη δραστηριότητα στη ζωή τους. Επίσης, όσοι τείνουν να κάνουν υπερβολική χρήση του Διαδικτύου, αναφέρουν αλλαγές στη διάθεσή τους, όπως ευφορία, διέγερση, ηρεμία. Το σύμπτωμα της ανοχής αφορά τη διαδικασία με την οποία χρειάζεται όλο και πιο πολύς χρόνος για να επιτευχθούν οι επιθυμητές αλλαγές στη διάθεση. Όταν οι αλλαγές στη διάθεση δεν υφίστανται ή μειώνονται, τότε παρατηρείται απόσυρση, που συμπεριλαμβάνει δυσάρεστα συναισθήματα και σωματικές επιπτώσεις. Από την άλλη, όταν οι εθισμένοι χρήστες του Διαδικτύου, βιώνουν

20 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 20 μεγάλη πίεση λόγω της χρήσης αυτού, συχνά συγκρούονται με τους γύρω τους, οικογένεια, συνεργάτες, φίλους. Η υποτροπή ενός εθισμένου ατόμου, αφορά την επιστροφή του στη χρήση του Διαδικτύου μετά από μια περίοδο αποχής από αυτό (Griffiths, 2000). Η επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει σε έναν κοινό ορισμό που να περιγράφει την υπερβολική χρήση ή κατάχρηση του Διαδικτύου. Έτσι, οι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την έννοια του εθισμού στο Διαδίκτυο, είναι η «Διαταραχή Εθισμού στο Διαδίκτυο» ή «Παθολογική / Προβληματική / Υπερβολική / Καταναγκαστική Χρήση του Διαδικτύου» (Beard & Wolf, Widyanto & Griffiths, 2006), «Παθολογική Χρήση του Διαδικτύου» (Morahan-Martin & Schumacher, Yellowlees & Marks, 2005), «Εθισμός στον Κυβερνοχώρο», «Εθισμός Σύνδεσης στο Διαδίκτυο», «Εθισμός στο Διαδίκτυο», «Διαταραχή Διαδικτυακού Εθισμού» και τέλος, «Υψηλή Εξάρτηση από το Διαδίκτυο» (Czincz & Hechanova, Douglas et al., Σφακιανάκης et al., 2012). Η Young (1998, 2009) όρισε τον εθισμό στο Διαδίκτυο ως μια ψυχαναγκαστική κατάχρηση που ακολουθείται από κυκλοθυμική συμπεριφορά και οξυθυμία όταν υπάρχει στέρηση από τη χρήση του Διαδικτύου. Σύμφωνα με την ίδια, η υπερβολική χρήση του Διαδικτύου είναι περισσότερο μια διαταραχή συμπεριφοράς ελέγχου - παρόρμησης, ενώ αν κάποιος χρήστης του Διαδικτύου είναι εθισμένος ή μη, αυτό εξαρτάται τόσο από το σύνολο των ωρών που αφιερώνει στο Διαδίκτυο όσο και από τον τρόπο που χρησιμοποιεί αυτές τις ώρες που είναι συνδεδεμένος (Young, 1998). Βασισμένη στα κριτήρια του DSM-IV (American Psychiatric Association, 1995) για την παθολογική εμπλοκή σε τυχερά παιχνίδια, πρότεινε ένα σύνολο κριτηρίων για τη διάγνωση του εθισμού στο Διαδίκτυο. Υποστήριξε λοιπόν, ότι ο εθισμός στο Διαδίκτυο περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα συμπεριφορών και δυσκολιών ελέγχου των παρορμήσεων, όπου συγκαταλέγονται οι εμμονές με διαδικτυακές συναλλαγές, ο εθισμός στο διαδικτυακό σεξ και τις διαδικτυακές σχέσεις, με

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα 22 Μαρτίου 2014 Ανδρέας Ευαγόρου Ψυχολόγος Εφηβεία Ψυχική και σωματική ανάπτυξη Πέρασμα από την παιδική στην ενήλικη ζωή Ενδοψυχικές αναδομήσεις Ανάγκη αυτονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ορισμός Ο εθισμός στο Διαδίκτυο είναι μια σχετικά νέα μορφή εξάρτησης, προτάθηκε ως όρος πρώτη φορά από τον Goldberg (1995) και έγινε δημοφιλής με την καινοτόμο έρευνα της Young (1996),

Διαβάστε περισσότερα

«Μπορείς ν ανακαλύψεις περισσότερα για έναν άνθρωπο μέσα σε μία ώρα παιχνιδιού απ ότι μέσα σ ένα χρόνο συζήτησης» Πλάτων π.χ.

«Μπορείς ν ανακαλύψεις περισσότερα για έναν άνθρωπο μέσα σε μία ώρα παιχνιδιού απ ότι μέσα σ ένα χρόνο συζήτησης» Πλάτων π.χ. «Μπορείς ν ανακαλύψεις περισσότερα για έναν άνθρωπο μέσα σε μία ώρα παιχνιδιού απ ότι μέσα σ ένα χρόνο συζήτησης» Πλάτων 427-347 π.χ. Ερευνητική Εργασία Β Τάξης 1ου Γενικού Λυκείου Πάτρας Ομάδα Γ Το παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός έρευνας-υπόθεση έρευνας

Σκοπός έρευνας-υπόθεση έρευνας Σκοπός έρευνας-υπόθεση έρευνας Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να προσδιορίσει τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους χρήστες τις. Ειδικότερα, βασικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΟΝΙΟΥ-ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΟΝΙΟΥ-ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ Εισήγηση στο 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Μάιος, 2009) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΟΝΙΟΥ-ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ Μπετίνα Ντάβου, Πανεπιστήμιο Αθηνών Κατερίνα Σπετσιώτου, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξάρτιση, από Η/Υ. και τηλεόραση στο εξωτερικό. Αίτια και συνέπειες

Εφηβεία και Εξάρτιση, από Η/Υ. και τηλεόραση στο εξωτερικό. Αίτια και συνέπειες Εφηβεία και Εξάρτιση, από Η/Υ και τηλεόραση στο εξωτερικό. Αίτια και συνέπειες 1. Κριτήρια επιλογής θέματος Το παραπάνω θέμα επιλέχτηκε για τους κάτωθι λόγους: Είναι επίκαιρο Αποτελεί σημαντικό ζήτημα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο;

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο; Εισαγωγή Τι είναι ''social media''; Ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ορίζονται τα μέσα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ ομάδων ανθρώπων μέσω των διαδικτυακών κοινοτήτων. Υπάρχουν διάφορες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η Έρευνα μας Ο Εθισμός στο Διαδίκτυο 2008-2010 Γενικότερα τι σημαίνει ο εθισμός, ειδικότερα τι σημαίνει εθισμός στο Διαδίκτυο και πως αυτό ορίζεται; Ως εθισμός αντιμετωπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός έρευνας-υπόθεση έρευνας

Σκοπός έρευνας-υπόθεση έρευνας Σκοπός έρευνας-υπόθεση έρευνας Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να προσδιορίσει τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους χρήστες τις. Ειδικότερα, βασικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχωτικές διαταραχές και θεραπευτική αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 10 Ιούλιος :29

Ψυχωτικές διαταραχές και θεραπευτική αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 10 Ιούλιος :29 Γράφει: Νικόλαος Βακόνδιος, Ψυχολόγος Η λέξη «ψύχωση» είναι μία λέξη η οποία χρησιμοποιείται υπερβολικά συχνά από τον κόσμο με λάθος νόημα και περιεχόμενο. Στο κείμενο αυτό, γίνεται μία προσπάθεια να δοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

G.J. Craig, D. Baucum. (2007). Η ανάπτυξη του ανθρώπου. (Επιμέλεια μετάφρασης Α. Ιωαννίδου), τ. Α, 656-657. Αθήνα: Παπαζήση (διασκευή).

G.J. Craig, D. Baucum. (2007). Η ανάπτυξη του ανθρώπου. (Επιμέλεια μετάφρασης Α. Ιωαννίδου), τ. Α, 656-657. Αθήνα: Παπαζήση (διασκευή). ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 [Η φιλία] Τα παιδιά ωφελούνται πολύ από στενές φιλικές σχέσεις στις οποίες υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Οι φιλίες τα βοηθούν να συνειδητοποιήσουν κοινωνικές έννοιες, να συνυπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Μυρτώ Λεμονούδη και Έλλη Κουβαράκη MSc Κλινική Ψυχολογία Παν/μίου Αθηνών -Ψυχοθεραπεύτριες Επόπτης: Γιώργος Ευσταθίου Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας Παν/μίου Αθηνών-Ψυχοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο «Φιλολογικό» Φροντιστήριο 2 ο Διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Επιμέλεια: Μάνθου Άρτεμις [Ο διαδικτυακός διάλογος] Δεν μπορεί, ασφαλώς, να αμφισβητηθεί ότι ο διάλογος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία, μία δυστοπία. Ερευνητική εργασία Α τετραμήνου της Α Λυκείου των Λ.Τ. Αρμενίου Σχολικό έτος

Εφηβεία, μία δυστοπία. Ερευνητική εργασία Α τετραμήνου της Α Λυκείου των Λ.Τ. Αρμενίου Σχολικό έτος Εφηβεία, μία δυστοπία Ερευνητική εργασία Α τετραμήνου της Α Λυκείου των Λ.Τ. Αρμενίου Σχολικό έτος 2012-13 Τομείς έρευνας: Συμπεριφορά των εφήβων Τρόπος ζωής και καθημερινότητα Ασχολίες και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολιτισμικό στρες. Θεωρητικά μοντέλα Στρατηγικές αντιμετώπισης Παρεμβαλλόμενες μεταβλητές Ψυχική ανθεκτικότητα

Επιπολιτισμικό στρες. Θεωρητικά μοντέλα Στρατηγικές αντιμετώπισης Παρεμβαλλόμενες μεταβλητές Ψυχική ανθεκτικότητα Επιπολιτισμικό στρες Θεωρητικά μοντέλα Στρατηγικές αντιμετώπισης Παρεμβαλλόμενες μεταβλητές Ψυχική ανθεκτικότητα Στρες Το στρες αφορά στις βιολογικές και ψυχολογικές αντιδράσεις του οργανισμού απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995)

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Μάθημα: Ψυχολογική Υποστήριξη σε Κλινικούς Πληθυσμούς Γνωστικοί & συναισθηματικοί παράγοντες Γνωστική Ψυχική ευεξία λειτουργία Υγεία & fittness

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ Η εποχή µας µπορεί να χαρακτηριστεί ως εποχή της επικοινωνίας. Η τεχνολογική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ Οι άνθρωποι κάνουμε πολύ συχνά ένα μεγάλο και βασικό λάθος, νομίζουμε ότι αυτό που λέμε σε κάποιον άλλον, αυτός το εκλαμβάνει όπως εμείς το εννοούσαμε. Νομίζουμε δηλαδή ότι ο «δέκτης» του μηνύματος το

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Έκφραση Απόψεων: Εμπειρική μελέτη σε εργαζόμενους σε οργανισμούς πληροφόρησης

Ελεύθερη Έκφραση Απόψεων: Εμπειρική μελέτη σε εργαζόμενους σε οργανισμούς πληροφόρησης Ελεύθερη Έκφραση Απόψεων: Εμπειρική μελέτη σε εργαζόμενους σε οργανισμούς πληροφόρησης Πτυχιακή Εργασία Λαγογιάννη Ευσταθία (Α.Μ. 11005) Επιβλέπουσα: Δρ Ευτυχία Βραϊμάκη Μάιος, 2017 Κίνητρο& Σκοπός Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Δήμητρα Θεοδοσιάδου, Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: Αύγουστος 02, 2012 2

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: 07 Μαρτίου, 2013 2 0

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Προστασίας και Κινδύνου

Παράγοντες Προστασίας και Κινδύνου Η ψυχική ζωή του παιδιού οικοδομείται μέσα από μια σχέση αλληλεπίδρασης με τους σημαντικούς Άλλους, τη μητέρα και τον πατέρα αρχικά και το ευρύτερο περιβάλλον στη συνέχεια. Μέσα από αυτήν τη συναισθηματική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΣΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ Γιάννης Τζήμας, Επίκουρος Καθηγητής Στα πλαίσια των: ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί» Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους Η αυτοεικόνα μας «σχηματίζεται» ως ένα σχετικά σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Δρ. Νίκη Παπαγεωργίου Αν. Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας Α.Π.Θ. ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τα προβλήματα υγείας ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ)

ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ) 25/1/2013 ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ) ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1)ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2)ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3)ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 4)ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012-2013 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθισμός στο Διαδίκτυο

Εθισμός στο Διαδίκτυο Προβλήματα υγείας από τη χρήση Η/Υ Μια ειδική περίπτωση: Εθισμός στο Διαδίκτυο 2 ο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Α1 Υπεύθυνοι Καθηγητές Π. Καπούλας (ΠΕ19), Μ. Καρτάκη (ΠΕ17.02) 1 Εισαγωγή Eθισμός στο διαδίκτυο Ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΖΥΓΙΟ. Ζάγκα Αλεξάνδρα Α.Μ: Κούτσικου Ναυσικά Α.Μ:

ΔΙΑΖΥΓΙΟ. Ζάγκα Αλεξάνδρα Α.Μ: Κούτσικου Ναυσικά Α.Μ: ΔΙΑΖΥΓΙΟ Ζάγκα Αλεξάνδρα Α.Μ:1051485 Κούτσικου Ναυσικά Α.Μ:1049140 Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται αλλαγή στο οικογενειακό περιβάλλον: Στις Η.Π.Α ένας (1) στους δύο (2) γάμους καταλήγει σε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους

Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους Ι. Τσιάντης MD, DPM, FRC Psych. Αν. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΨΥΠΕ Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής Πρόεδρος Ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Για να μπορέσουν να κατανοήσουν πλήρως τη νέα κατάσταση και να αποδεχτούν πως είναι οριστική, θα χρειαστεί να περάσουν αρκετοί μήνες.

Για να μπορέσουν να κατανοήσουν πλήρως τη νέα κατάσταση και να αποδεχτούν πως είναι οριστική, θα χρειαστεί να περάσουν αρκετοί μήνες. Όταν οι γονείς χωρίζουν-οι συνέπειες ενός διαζυγίου στα παιδιά. Ο χωρισμός των δύο γονέων, θεωρείται ένα από τα πιο στρεσσογόνα συμβάντα για όλα τα μέλη που αποτελούν μια οικογένεια. Τα παιδιά βιώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Έφηβοι.

Τεχνολογία και Έφηβοι. Γενικό Λύκειο Βελεστίνου Τμήμα: Β2 Ερευνητική Εργασία Σχ. Έτος: 2014-2015 Τεχνολογία και Έφηβοι. Μαθητές 1) Πουτουρούδη Θεοδώρα 9) Μανούρα Μιχαέλα 2) Νατούδη Δήμητρα 10) Μπομπότης Φάνης 3) Μπαλαμώτη Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Αναπτυξιακή Ψυχολογία Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Θέματα διάλεξης Η σημασία της αυτοαντίληψης Η φύση και το περιεχόμενο της αυτοαντίληψης Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Εθισμός στο Διαδίκτυο

Εθισμός στο Διαδίκτυο 2 ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου με Θέμα: Εθισμός στο Διαδίκτυο Hasballa D, Αγγέλης Π., Αδάμος Β., Αρσενίου Σ., Βρόντος Αν., Γέρμανος Απ., Καλαμάρας Γ., Καλογρίτσας Κ., Καρέτσος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γκορέζης Παναγιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ Μπέλλου Βικτώρια Επίκ. Καθηγήτρια ΠΘ 2 Αντίληψη Διαδικασία λήψης & ερμηνείας των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος Βοηθούν στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» Διεργασίες ονομάζονται τα «πρότυπα» της λειτουργίας της ομάδας, τα οποία αναπτύσσονται μέσα στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Δανιηλίδου Νικολίνα, Ψυχολόγος, MSc στην Ψυχολογία της Υγείας

Γράφει: Δανιηλίδου Νικολίνα, Ψυχολόγος, MSc στην Ψυχολογία της Υγείας Γράφει: Δανιηλίδου Νικολίνα, Ψυχολόγος, MSc στην Ψυχολογία της Υγείας Η ιατρική ορίζει ως χρόνια ασθένεια την ασθένεια που είναι μακρόχρονη ή με συχνά επεισόδια. Παλαιότερα, η διάγνωση μιας σημαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξελικτική Ψυχολογία

Εξελικτική Ψυχολογία Εξελικτική Ψυχολογία Ενότητα 8: Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της σχολικής ηλικίας IΙ Ασημίνα Ράλλη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Σχολική Ηλικία Η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχολογική Διάσταση της Κώφωσης. Ελενα Τρύφωνος Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Η Ψυχολογική Διάσταση της Κώφωσης. Ελενα Τρύφωνος Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Η Ψυχολογική Διάσταση της Κώφωσης Ελενα Τρύφωνος Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Η κάθε αναπηρία ή η κάθε ιδιαιτερότητα συνήθως έχει επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ Με ποια κριτήρια κατατάσσονται; Πως λειτουργούν τα κοινωνικά δίκτυα; Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται; Ποιες δυνατότητες μας παρέχουν τα κοινωνικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑ Διερεύνηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών συνύπαρξης ψυχιατρικής διαταραχής με εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες. Η Περίπτωση του θεραπευτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

θέραπειν Αγίας Σοφίας 3, Ν. Ψυχικό, Τ ,

θέραπειν  Αγίας Σοφίας 3, Ν. Ψυχικό, Τ , θέραπειν Κέντρο Συµβουλευτικών Υπηρεσιών Ψυχικού Το κέντρο συμβουλευτικών υπηρεσιών θέραπειν αποτελεί ένα σύγχρονο κέντρο ειδικών θεραπειών, πρόληψης, διάγνωσης και αποκατάστασης. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους

Διαβάστε περισσότερα

Κελεπούρης Ζήσης Γενικός ιατρός Επιμελητής Β ΚΥΚ

Κελεπούρης Ζήσης Γενικός ιατρός Επιμελητής Β ΚΥΚ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ Κελεπούρης Ζήσης Γενικός ιατρός Επιμελητής Β ΚΥΚ Ένα από τα δύσκολα καθήκοντα του γιατρού είναι και η αναγγελία δυσάρεστων ειδήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου και προστατευτικοί παράγοντες για τη χρήση ουσιών στους εφήβους. Καραμπίνου Κυριακή Ρουσάλη Θωμαϊς Χατζή Γεωργία Χριστάκη Ελένη

Παράγοντες κινδύνου και προστατευτικοί παράγοντες για τη χρήση ουσιών στους εφήβους. Καραμπίνου Κυριακή Ρουσάλη Θωμαϊς Χατζή Γεωργία Χριστάκη Ελένη Παράγοντες κινδύνου και προστατευτικοί παράγοντες για τη χρήση ουσιών στους εφήβους. Καραμπίνου Κυριακή Ρουσάλη Θωμαϊς Χατζή Γεωργία Χριστάκη Ελένη Ορισμός Παράγοντες κινδύνου: Παράγοντες που αυξάνουν

Διαβάστε περισσότερα

2012-2013. Το Ηλεκτρονικό παιχνίδι

2012-2013. Το Ηλεκτρονικό παιχνίδι 2012-2013 Το Ηλεκτρονικό παιχνίδι «Μπορείς ν ανακαλύψεις περισσότερα για έναν άνθρωπο μέσα σε μία ώρα παιχνιδιού απ ότι μέσα σ ένα χρόνο συζήτησης» Πλάτων 427-347 π.χ. Ερευνητική Εργασία Β Τάξης 1ου Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS REGIO ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS REGIO ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS REGIO 2013-15 ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Β Αθήνας Αθανάσιος Φαλούκας Συντονίστρια του Προγράμματος Comenius Regio Δ.Δ.Ε. Β Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Το να συκοφαντούμε ή να προσβάλουμε κάποιον στο Διαδίκτυο, μπορεί να θεωρηθεί δυσφήμιση ή εξύβριση ή κακόβουλη πράξη Ενδέχεται να επισύρει τιμωρία

Το να συκοφαντούμε ή να προσβάλουμε κάποιον στο Διαδίκτυο, μπορεί να θεωρηθεί δυσφήμιση ή εξύβριση ή κακόβουλη πράξη Ενδέχεται να επισύρει τιμωρία Το διαδίκτυο στη ζωή µας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φεβρουάριος, 2014 1 Θα µένατε ποτέ σε ένα πάρκο χωρίς επιτήρηση να συζητάτε, να παίζετε και δηµιουργείτε σχέσεις µε αγνώστους; 2 Θα µπαίνατε σε µια αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Οεαυτός και η κοινωνική γνώση. Η έννοια του εαυτού διαφέρει σηµαντικά από πολιτισµό σε πολιτισµό.

Οεαυτός και η κοινωνική γνώση. Η έννοια του εαυτού διαφέρει σηµαντικά από πολιτισµό σε πολιτισµό. Οεαυτός και η κοινωνική γνώση. Η έννοια του εαυτού διαφέρει σηµαντικά από πολιτισµό σε πολιτισµό. Οεαυτός στο χώρο: Σε ατοµοκεντρικούς πολιτισµούς θα περιµέναµε ότι οι άνθρωποι θα προσπαθούσαν να διατηρήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

8o Γενικό Λύκειο Πάτρας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α` ΛΥΚΕΙΟΥ Τα κοινωνικά δίκτυα στη καθημερινότητα των έφηβων

8o Γενικό Λύκειο Πάτρας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α` ΛΥΚΕΙΟΥ Τα κοινωνικά δίκτυα στη καθημερινότητα των έφηβων 8o Γενικό Λύκειο Πάτρας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α` ΛΥΚΕΙΟΥ Τα κοινωνικά δίκτυα στη καθημερινότητα των έφηβων Τάξη: Α Τμήμα: Α1 Ομάδα - Βασίλης Κατσιδήμας - Νίκος Βγενόπουλος - Σωκράτης Ηλιόπουλος - Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Πως συνδυάζεται η έννοια του εθισμού με το Διαδίκτυο; Μπορεί κάποιος να εθιστεί σε μία απασχόληση, ένα μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας;

Πως συνδυάζεται η έννοια του εθισμού με το Διαδίκτυο; Μπορεί κάποιος να εθιστεί σε μία απασχόληση, ένα μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας; Ερωτήσεις/Απαντήσεις σχετικά με τον εθισμό στο Διαδίκτυο: Πως συνδυάζεται η έννοια του εθισμού με το Διαδίκτυο; Μπορεί κάποιος να εθιστεί σε μία απασχόληση, ένα μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας; Ο εθισμός

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Ενότητα 3: Παθολογική και Φυσιολογική Συμπεριφορά. Ψυχική Υγεία και Ψυχική Νόσος. Κριτική Θεώρηση. Μαίρη Γκούβα 1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αντί προλόγου Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Κεφάλαιο 1: Πώς δημιουργώ το Προφίλ μου στο Facebook;...

Περιεχόμενα. Αντί προλόγου Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Κεφάλαιο 1: Πώς δημιουργώ το Προφίλ μου στο Facebook;... Περιεχόμενα Αντί προλόγου... 7 Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο... 13 Κεφάλαιο 1: Πώς δημιουργώ το Προφίλ μου στο Facebook;...15 Κεφάλαιο 2: Τι βλέπω στην οθόνη μου όταν ολοκληρώσω τη δημιουργία του Προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο Έ να πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν έντονο άγχος, δυσθυμία, «κατάθλιψη» έχει την «τάση» να αποδίδει λανθασμένα τις ψυχικές αυτές καταστάσεις, σε έναν «προβληματικό εαυτό του», (μία δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015 Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης 90279 Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα 61 18 Ιανουαρίου 2015 Web 2.0 Ενσωμάτωση στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (www) στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες

Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες Πολιτισμική επίγνωση Διαπολιτισμική ενσυναίσθηση Πολιτισμική επάρκεια Πολιτισμική ενδυνάμωση Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση Παράγοντες κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 30/10/2012 4/1/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοσχολική βία (bullying)

Ενδοσχολική βία (bullying) Ενδοσχολική βία (bullying) Τι είναι σχολικός εκφοβισμός Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που αυτό που τον ξεχωρίζει από το πείραγμα και τον τσακωμό, είναι η ένταση του, η διάρκεια του,

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικότητα και Άσκηση. 2η διάλεξη «Άσκηση & Ψυχική Υγεία»

Προσωπικότητα και Άσκηση. 2η διάλεξη «Άσκηση & Ψυχική Υγεία» Προσωπικότητα και Άσκηση 2η διάλεξη «Άσκηση & Ψυχική Υγεία» Θέματα που θα μελετηθούν Προσεγγίσεις της προσωπικότητας Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και άσκηση Συμπεριφορά τύπου Α Ζωηρή αίσθηση αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο... 7 Αντί προλόγου... 9 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο 5: Πώς να δημιουργήσω το Προφίλ μου και να γίνω μέλος στο Facebook;... 15 Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ανατροφή των παιδιών, οι αξίες, τα κίνητρα που δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο διαδίκτυο Γονικός Έλεγχος

Ασφάλεια στο διαδίκτυο Γονικός Έλεγχος Ασφάλεια στο διαδίκτυο Γονικός Έλεγχος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Συμβουλές για την προστασία των παιδιών Εργαλεία Γονικού ελέγχου Σύντομη παρουσίαση δύο αντιπροσωπευτικών εργαλείων γονικού ελέγχου Πηγές Χρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Ημερομηνία: Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Ημερομηνία: Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΕΠΑΛ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Ημερομηνία: Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Σχολική βία Εκδηλώσεις βίας στη σχολική κοινότητα, εκφρασμένες με διάφορες μορφές,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΙ Καλλιρρόη Παπαδοπούλου ΕΚΠΑ/ΤΕΑΠΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΙ Καλλιρρόη Παπαδοπούλου ΕΚΠΑ/ΤΕΑΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΙ 2015-16 Καλλιρρόη Παπαδοπούλου ΕΚΠΑ/ΤΕΑΠΗ 1.Συνομήλικοι, φιλίες 2.Οικογένεια Βασική βιβλιογραφία 1. Craig,J. & Baucum, D. (2007) Η Ανάπτυξη του Ανθρώπου. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και στην αξιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρώπινης κίνησης & Ποιότητας Ζωής Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ Πόσες φορές την εβδομάδα γυμνάζεστε; 15% 9% 1%

Διαβάστε περισσότερα

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική μέσα από το πρίσμα της Θετικής Ψυχολογίας

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική μέσα από το πρίσμα της Θετικής Ψυχολογίας Η Επαγγελματική Συμβουλευτική μέσα από το πρίσμα της Θετικής Ψυχολογίας Δέσποινα Σιδηροπούλου Δημακάκου Καθηγήτρια Επαγγελματικής Αξιολόγησης & Καθοδήγησης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι φόβος και τι φοβια;

Τι είναι φόβος και τι φοβια; ΦΟΒΟΙ - ΦΟΒΙΕΣ Τι είναι φόβος και τι φοβια; Φόβος: η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που δημιουργείται απέναντι σε πραγματικό κίνδυνο, ή απειλή. Φοβία: ο επίμονος φόβος που παγιδεύει το άτομο περιορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα