Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Η Επικοινωνία Ελλήνων Φοιτητών εντός και εκτός Διαδικτύου: Συναισθηματική Αλληλεπίδραση και Αυτοαποκάλυψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Η Επικοινωνία Ελλήνων Φοιτητών εντός και εκτός Διαδικτύου: Συναισθηματική Αλληλεπίδραση και Αυτοαποκάλυψη"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ - ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Η Επικοινωνία Ελλήνων Φοιτητών εντός και εκτός Διαδικτύου: Συναισθηματική Αλληλεπίδραση και Αυτοαποκάλυψη Νικολέτα Μπάραλη Επιβλέπουσα: Αριάδνη Στογιαννίδου, Καθηγήτρια ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014

2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2 "Φιλία σημαίνει να μοιράζεσαι ιδέες, σκέψεις, ανάγκες, αισθήματα, όνειρα, αξίες, χρόνο, αντικείμενα." Ανώνυμος "Δεν πρέπει να προσπαθείς να αποκτήσεις όσους περισσότερους φίλους γίνεται, αλλά μόνο τόσους με όσους μπορείς να νιώσεις οικειότητα." Αριστοτέλης "... δεν υπάρχουν πιο σημαντικές μορφές επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, από αυτές που εκφράζονται συναισθηματικά..." Bowlby, J. " Τα συναισθήματα καθρεφτίζονται στα μάτια που τα εκφράζουν, αλλά περισσότερο στα μάτια που τα εισπράττουν." Δημόπουλος, 2007

3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Διαπροσωπικές Σχέσεις Φιλικές Διαπροσωπικές Σχέσεις Οι Διαπροσωπικές Σχέσεις στο Διαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διαδίκτυο Εθισμός στο Διαδίκτυο Κοινωνικά Δίκτυα Το Κοινωνικό Δίκτυο Facebook Κοινωνική Αλληλεπίδραση εντός και εκτός Διαδικτύου Κοινωνική Αλληλεπίδραση εντός Διαδικτύου Κοινωνική Αλληλεπίδραση εκτός Διαδικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Συναισθήματα Ορισμός του Συναισθήματος Κατηγοριοποίηση Συναισθημάτων Ενημερότητα, Ρύθμιση, Έκφραση και Αναγνώριση Συναισθημάτων Αλεξιθυμία Διαφυλικές Διαφορές στα Συναισθήματα Διαπροσωπικές Σχέσεις και Συναισθήματα Επικοινωνία Συναισθημάτων στο Διαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Αυτοαποκάλυψη Διαπροσωπικές Σχέσεις και Αυτοαποκάλυψη Η Αυτοαποκάλυψη στο Διαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Αντικείμενο και Σκοπός της Έρευνας Στόχοι και Υποθέσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΕΘΟΔΟΣ... 60

4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συμμετέχοντες Εργαλεία Α. Δημογραφικά στοιχεία Β. Χρήση του Διαδικτύου Γ. Συναισθηματική αλληλεπίδραση Δ. Αυτοαποκάλυψη Διαδικασία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ψυχομετρικά Χαρακτηριστικά των Κλιμάκων Α. Online Cognitions Scale (OCS) Β. Κλίμακα Αλεξιθυμίας του Τορόντο (TAS-20) Γ. Κλίμακα Αυτοαποκάλυψης (Self-Disclosure Scale) Η Χρήση του Facebook από τους Έλληνες Φοιτητές Η Χρήση του Διαδικτύου από τους Έλληνες Φοιτητές Η Συναισθηματική Αλληλεπίδραση των Φοιτητών στο Facebook και την Καφετέρια Η Αυτοαποκάλυψη των Φοιτητών στο Facebook και την Καφετέρια Συσχέτιση της Χρήσης Διαδικτύου με τη Δυσκολία Συναισθηματικής Έκφρασης και την Αυτοαποκάλυψη των Φοιτητών Συσχέτιση της Δυσκολίας Συναισθηματικής Έκφρασης με το Βαθμό Αυτοαποκάλυψης των Φοιτητών Διαφυλικές Διαφορές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΖΗΤΗΣΗ Συζήτηση Αποτελεσμάτων Συμβολή και Περιορισμοί της Παρούσας Έρευνας Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα Βιβλιογραφία Abstract ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράρτημα A: Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Φοίτησης των Συμμετεχόντων Παράρτημα Β: Ενδεικτικές Σχολές Φοίτησης των Συμμετεχόντων, ανά Κατηγορία Επιστημονικού Πεδίου Παράρτημα Γ: Το Συνολικό Ερωτηματολόγιο της Παρούσας Έρευνας Εικόνα 1. Παράδειγμα Κλασσικών Emoticons στο Facebook Εικόνα 2. Παράδειγμα Εκσυγχρονισμένων Emoticons στο Facebook

5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 5 Περίληψη Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε πώς επικοινωνούν οι φοιτητές μεταξύ τους, εντός και εκτός του Διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν οι σκέψεις και η ευαισθησία τους ως προς την προβληματική χρήση του Διαδικτύου, οι αντιλήψεις τους για τη δυσκολία τους να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν λεκτικά τα συναισθήματά τους, καθώς και οι αντιλήψεις τους για το βαθμό στον οποίο αυτοαποκαλύπτονταν στους καλύτερούς τους φίλους. Όλα αυτά εξετάστηκαν σε δύο διαφορετικές συνθήκες, την επικοινωνία μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook και την επικοινωνία σε καφετέρια. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 760 άτομα, γυναίκες και άντρες φοιτητές. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω Διαδικτύου και για την επεξεργασία τους πραγματοποιήθηκαν ποικίλες στατιστικές αναλύσεις. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δεν είχε τάση για προβληματική χρήση του Διαδικτύου. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι σε αντίθεση με την επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου, η επικοινωνία δια ζώσης προτιμάται και αποτελεί ένα πλαίσιο καλύτερης αναγνώρισης και επικοινωνίας συναισθημάτων και προσωπικών πληροφοριών. Διαφυλικές διαφορές εντοπίστηκαν επίσης, ως προς όλες τις μεταβλητές και συνθήκες της έρευνας. Η συζήτηση των αποτελεσμάτων έγινε αναλυτικά, σε συνδυασμό με τα κοινά και τα αντίθετα ευρήματα άλλων ερευνών. Λέξεις κλειδιά: επικοινωνία, Διαδίκτυο, Facebook, συναισθήματα, αλεξιθυμία αυτοαποκάλυψη

6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Πληθώρα ερευνών έχει πραγματοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό να διερευνηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων όλων των ηλικιών. Δεδομένου ότι η τεχνολογία εξελίσσεται και νέα μέσα επικοινωνίας δημιουργούνται, η ανθρώπινη αλληλεπίδραση πραγματοποιείται συνεχώς με διαφορετικά μέσα και σε καινούριες συνθήκες. Μια τέτοια συνθήκη επικοινωνίας αποτελεί πλέον το Διαδίκτυο, το οποίο χρησιμοποιείται παγκοσμίως, προσφέροντας στους χρήστες του ένα τεράστιο εύρος υπηρεσιών. Τα τελευταία χρόνια όμως, το Διαδίκτυο έχει απασχολήσει την ερευνητική κοινότητα και με αρνητικό τρόπο, προσανατολισμένο στην υπερβολική χρήση που κάνουν κυρίως άτομα μικρών ηλικιών, σε σημείο που να γίνεται λόγος για εθισμό στο Διαδίκτυο. Στο χώρο του Διαδικτύου, η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, στα πλαίσια διαφόρων ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Από τους πιο σύγχρονους και δημοφιλείς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών του Διαδικτύου, είναι το Facebook. Σε αυτό, οι χρήστες διατηρούν το δικό τους προφίλ και το ενημερώνουν με όσες προσωπικές ή γενικές πληροφορίες επιθυμούν. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν διαδικτυακά με φίλους, την οικογένειά τους, αλλά και με άτομα που τους είναι εν μέρει ή καθόλου γνωστά. Έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούν να δουν τα προφίλ των άλλων και να αλληλεπιδράσουν μαζί τους, εφόσον το επιθυμούν. Αναπόσπαστο κομμάτι κάθε αλληλεπίδρασης και διαπροσωπικής σχέσης είναι τα συναισθήματα. Υπάρχει μια ποικιλία συναισθημάτων, θετικών και αρνητικών, που συνεισφέρουν στη διαπροσωπική επικοινωνία και εκφράζονται λεκτικά ή μη λεκτικά. Για αρκετούς ανθρώπους, η λεκτική έκφραση των συναισθημάτων και η αναγνώρισή τους είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, φαινόμενο που χαρακτηρίζεται ως αλεξιθυμία. Το πεδίο των συναισθημάτων έχει επίσης λάβει τεράστιας προσοχής και διερεύνησης από την ερευνητική κοινότητα.

7 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 7 Σε κάθε είδους διαπροσωπική αλληλεπίδραση, οι άνθρωποι αποκαλύπτουν πλευρές του εαυτού τους, προκειμένου να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους και να ενισχύσουν την εξέλιξη των σχέσεων τους. Ωστόσο, ο βαθμός αυτοαποκάλυψης δεν είναι σταθερός, ούτε στο ίδιο άτομο ούτε μεταξύ των ανθρώπων. Έρευνες έχουν δείξει ότι η περιβαλλοντική συνθήκη, στην οποία λαμβάνει χώρα κάθε διαπροσωπική επικοινωνία, επηρεάζει σημαντικά το βαθμό αυτοαποκάλυψης του καθενός. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η από κοινού διερεύνηση των συναισθημάτων και της αυτοαποκάλυψης, στα πλαίσια της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης νεαρών ατόμων, εντός και εκτός του Διαδικτύου. Η συνθήκη εντός του Διαδικτύου αφορά το κοινωνικό δίκτυο Facebook, ενώ η συνθήκη εκτός του Διαδικτύου αναφέρεται σε χώρο καφετέριας. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο και τα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις, το Διαδίκτυο, την κοινωνική αλληλεπίδραση εντός και εκτός αυτού, το κοινωνικό δίκτυο Facebook, τα συναισθήματα και την αυτοαποκάλυψη. Κατόπιν, παρουσιάζονται οι στόχοι και οι υποθέσεις της παρούσας έρευνας. Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται η μεθοδολογία της έρευνας και τα εργαλεία συλλογής των δεδομένων. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι στατιστικές αναλύσεις των δεδομένων και τα αποτελέσματά τους. Στο τέταρτο μέρος γίνεται η συζήτηση των ευρημάτων και των ερευνητικών υποθέσεων σε συνδυασμό με τα δεδομένα της υπάρχουσας επί του θέματος βιβλιογραφίας. Τέλος, αναφέρονται η συμβολή της παρούσας έρευνας και οι περιορισμοί της, ενώ διατυπώνονται και προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση του θέματος.

8 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 8 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Τις πιο θερμές μου ευχαριστίες εκφράζω στην κυρία Αριάδνη Στογιαννίδου, Καθηγήτρια και Πρόεδρο του Τμήματος Ψυχολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την ευχαριστώ για την υπομονή και την κατανόηση που έδειξε απέναντί μου, για τη διαρκή στήριξη και την πολύτιμη καθοδήγηση που μου παρείχε σε όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας. Τέλος, οφείλω να την ευχαριστήσω για την πληθώρα των πραγμάτων που μου δίδαξε και με συμβούλεψε, σε όλα τα χρόνια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μου σπουδών. Αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερή που είχα τη δυνατότητα να συνεργαστώ ποικιλοτρόπως με μια εξαιρετική καθηγήτρια και άρτιο επιστήμονα στον τομέα της. Ευχαριστώ εκ βαθέως τον κύριο Γρηγόρη Κιοσέογλου, Καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την εξαιρετικά πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγησή του στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της έρευνας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται προς όλους τους συμμετέχοντες και κυρίως προς όλους τους φίλους, γνωστούς και φοιτητές που παρείχαν πρακτική βοήθεια, κοινοποιώντας και προωθώντας το ερωτηματολόγιο σε άλλα άτομα και ομάδες φοιτητών. Χάρη σε αυτούς, διευκολύνθηκα πολύ στη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση της έρευνας. Ξεχωριστές ευχαριστίες εκφράζω σε δύο φιλικά και συναδελφικά πρόσωπα, την Αθηνά Βούλγαρη και την Μαριαλένα Κωστούλη, συμφοιτήτριες στο Π.Μ.Σ. Σχολικής - Εξελικτικής, για τη στήριξη, τη συμπαράσταση και όλα όσα μοιραστήκαμε. Χωρίς εκείνες, η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας θα αποτελούσε ακόμη πιο δύσκολη διαδικασία. Τέλος, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους δικούς μου ανθρώπους, οικογένεια, φίλους και σχέση, που με στήριξαν σε όλες τις καλές και κακές στιγμές της μαθητείας μου, που μοιράστηκαν μαζί μου την αγάπη, τις αγωνίες, τις απογοητεύσεις και τα όνειρα μου.

9 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 9 ΜΕΡΟΣ Ι ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

10 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1.1 Διαπροσωπικές Σχέσεις Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον εαυτό και το περιβάλλον τους με διαπροσωπικούς όρους, συνειδητοποιώντας ότι δεν είναι αποκομμένοι από τους άλλους, αλλά αντιθέτως ότι βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση μαζί τους (Καφέτσιος, 2005). Οι αλληλεπιδράσεις με άλλους είναι βασικό στοιχείο στην καθημερινότητα των ανθρώπων, ενώ όλες οι σχέσεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου δικτύου σχέσεων, με το οποίο αλληλοεπηρεάζονται (Allan, Miell & Dallos, Oatley & Jenkins, 2004). Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη ψυχική υγεία των ατόμων, καθώς μέσα από αυτές καλύπτονται βασικές ψυχολογικές τους ανάγκες, όπως η παροχή και αποδοχή φροντίδας και υποστήριξης, το μοίρασμα προβλημάτων, ανησυχιών και συναισθημάτων (Argyle, Καφέτσιος, Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, 1998). Ο τρόπος συμπεριφοράς και διαχείρισης των διαπροσωπικών σχέσεων διαφοροποιείται αρκετά μεταξύ αντρών και γυναικών, εξαιτίας του διαφορετικού γενετικού υπόβαθρου, των διαφορετικών εμπειριών, των κοινωνικών στερεοτύπων για το φύλο και των διαπολιτισμικών διαφορών (Hinde, 2007). Οι σχέσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερα σκεπτόμενα άτομα, και περιλαμβάνουν κοινές δραστηριότητες, ανταλλαγή σκέψεων και συναισθημάτων. Στα πλαίσια μιας σχέσης, τα άτομα από τη μια είναι αυτόνομα και από την άλλη προσπαθούν να δείξουν αμοιβαία κατανόηση μεταξύ τους, αποσκοπώντας να καταλάβουν τις αντιδράσεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματα, ο ένας του αλλουνού (Miell & Dallos, 2007). Οι διαπροσωπικές σχέσεις, παρόλο που υπάρχει πιθανότητα να μείνουν σταθερές, στη συντριπτική τους πλειοψηφία τροποποιούνται, καθώς αναπτύσσονται και εξελίσσονται στο πέρασμα του χρόνου (Κούρτη, Miell & Dallos, 2007). Αυτό που διακρίνει τις μορφές και τα επίπεδα των διαπροσωπικών σχέσεων είναι ο βαθμός επένδυσης του καθενός σε αυτές (Κούρτη, 2003). Συνεπώς, οι σχέσεις κυμαίνονται από τις επιφανειακές, όπου η επικοινωνία

11 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 11 είναι τυπική και αποφεύγεται η αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών, μέχρι τις πιο στενές, όπου αυξάνεται η συναισθηματική σύνδεση μεταξύ των μελών και υπάρχουν περισσότερο αμοιβαίες εξομολογήσεις προσωπικών πληροφοριών και εμπειριών. Ο ρυθμός της αμοιβαίας αποκάλυψης προσωπικών πληροφοριών και συναισθημάτων, είναι από τα πιο δύσκολα στοιχεία κάθε διαπροσωπικής σχέσης (Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, Parks & Floyd, 1996). 1.2 Φιλικές Διαπροσωπικές Σχέσεις Οι φιλικές σχέσεις είναι από τις πιο σημαντικές διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούν οι άνθρωποι στη ζωή τους και συνοδεύονται από αισθήματα αγάπης, εμπιστοσύνης, ασφάλειας, σεβασμού, θαυμασμού. Όπως και οι υπόλοιπες σχέσεις, έτσι και οι φιλικές, ξεκινούν με χαμηλά επίπεδα οικειότητας, τα οποία αυξάνονται σταδιακά με το πέρασμα του χρόνου, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη συχνότητα των επαφών (Mesch & Talmud, 2006b. Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, 1998). Έτσι, οι φιλικές σχέσεις είναι δυναμικές διαπροσωπικές διαδικασίες, όπου συντελούνται αμοιβαίες εκτιμήσεις και επιλογές (Miell & Dallos, 2007), περιλαμβάνουν εθελοντική και χωρίς περιορισμούς αλληλεπίδραση, εκπληρώνουν σημαντικές προσωπικές ανάγκες, όπως την αγάπη, την επιβεβαίωση της ταυτότητας και την επικοινωνία, ενώ τα όρια και οι κανόνες τους βρίσκονται συνεχώς υπό διαπραγμάτευση (Bryant & Marmo, 2012). Οι βασικές μεταβλητές κάθε φιλικής σχέσης είναι η ομοιότητα σε ενδιαφέροντα, αξίες και στάσεις, αλλά όχι στην προσωπικότητα, όπως επίσης η εγγύτητα και η ανταποδοτικότητα (Argyle, 2007). Ο λόγος που οι άνθρωποι επιλέγουν τους φίλους τους με βάση το πόσο όμοιοι είναι με τους ίδιους, έχει ως βαθύτερο στόχο την προσωπική τους επιβεβαίωση, την αποδοχή και την υποστήριξη (Miell & Dallos, 2007). Ο αριθμός των φιλικών σχέσεων που επιλέγει να συνάψει και να διατηρήσει κάποιος, σχετίζεται άμεσα με την κοινωνικότητα και τη δημοτικότητά του, καθώς και με τις κοινωνικές του δεξιότητες, όπως η καλή λεκτική επικοινωνία και η μεγάλη επικοινωνιακή

12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 12 ισχύ (Argyle, Miell & Dallos, 2007). Όσοι διατηρούν μια αισιόδοξη στάση και τείνουν να συμπεριφέρονται ενθαρρυντικά και προστατευτικά, είναι πιο ευπρόσδεκτοι σε παρέες και συνήθως έχουν μακροχρόνιες φιλίες. Αντιθέτως, όσοι είναι απαισιόδοξοι, έχουν μεγάλη ανασφάλεια και συμπεριφέρονται επιβλητικά και αγχωτικά για τους άλλους, συνήθως δεν καταφέρνουν να διατηρήσουν τις φιλίες τους σε βάθος χρόνου (Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, 1998). Άνθρωποι οι οποίοι, για διάφορους λόγους, δεν έχουν φίλους, βιώνουν έντονη απογοήτευση και θλίψη και είναι πιο επιρρεπείς στην κατάθλιψη (Miell & Dallos, 2007). Οι φιλικές σχέσεις που έχουν γυναίκες και άντρες με άτομα του ίδιου φύλου, παρουσιάζουν αρκετές διαφοροποιήσεις. Οι φιλίες μεταξύ γυναικών εμπεριέχουν μεγαλύτερη οικειότητα, εμπιστοσύνη, φροντίδα, περισσότερες προσωπικές εκμυστηρεύσεις και συναισθηματικές εκφράσεις, Οι άνδρες δίνουν έμφαση στις κοινές δραστηριότητες και εμπειρίες που μπορούν να έχουν με τους φίλους τους. Ως εκ τούτου, οι φιλίες τους χαρακτηρίζονται από μια περισσότερο επιθετική και ανταγωνιστική αλληλεπίδραση και εμπεριέχουν συζητήσεις για πιο πρακτικά, παρά συναισθηματικού τύπου θέματα (Warris & Rafique, 2009). Παρά τις διαφυλικές διαφορές που σημειώνονται στις φιλίες μεταξύ γυναικών και μεταξύ αντρών, υπάρχουν κάποιες ομοιότητες. Έτσι, γυναίκες και άντρες επιζητούν από τους φίλους τους αποδοχή, αλληλοσεβασμό, εμπιστοσύνη, οικειότητα, αυθορμητισμό. Η φύση και διαμόρφωση των φιλικών σχέσεων μεταξύ ατόμων του αντίθετου φύλου, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από κοινωνικές νόρμες και προσδοκίες της κοινωνίας και της οικογένειας (Miell & Dallos, 2007). 1.3 Οι Διαπροσωπικές Σχέσεις στο Διαδίκτυο Από τη μια το Διαδίκτυο είναι ένα μέσο επικοινωνίας που συμβάλλει στη δημιουργία και ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, και από την άλλη η επίτευξη κοινωνικής αλληλεπίδρασης είναι από τα βασικότερα πράγματα που επιδιώκουν όσοι χρησιμοποιούν το

13 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 13 Διαδίκτυο. Η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο για όσους αλληλεπιδρούν σε διάφορες διαδικτυακές ομάδες (Brignall & Valey, Κούρτη, Σφακιανάκης, Σιώμος & Φλώρος, 2012). Οι διαπροσωπικές σχέσεις στο Διαδίκτυο, χαρακτηρίζονται με τον όρο «on-line»» σχέσεις και διαφοροποιούνται αισθητά από τις συμβατικές διαπροσωπικές σχέσεις, ως προς το ότι η επαφή στις δεύτερες γίνεται κατά κύριο λόγο πρόσωπο με πρόσωπο, ενώ στο Διαδίκτυο κάτι τέτοιο δε συμβαίνει (Κούρτη, Parks & Floyd, 1996). Ο ρυθμός διαμόρφωσης κάποιας εντύπωσης για τον άλλον, στις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις είναι πολύ πιο αργός και ασταθής, σε σύγκριση με τις δια ζώσης αλληλεπιδράσεις. Μερικές φορές, στα πλαίσια μιας διαδικτυακής συναναστροφής, κάποιος μπορεί να φαίνεται περισσότερο απόμακρος, από όσο είναι πραγματικά στη ζωή και τις συναναστροφές του εκτός του Διαδικτύου (Wallace, 2001). Από την άλλη, με την ίδια ευκολία που μπορούν οι χρήστες του Διαδικτύου να κάνουν γνωριμίες και να εξελίσσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις εντός αυτού, εξίσου εύκολα και γρήγορα μπορούν να αποσυρθούν από αυτές έως και να εξαφανιστούν, κάτι που στις διαπροσωπικές σχέσεις εκτός Διαδικτύου δε συμβαίνει εύκολα (Σφακιανάκης et al., 2012). Κι ενώ στις δια ζώσης αλληλεπιδράσεις, η εξωτερική εμφάνιση παίζει ουσιαστικό ρόλο, στην αλληλεπίδραση εντός Διαδικτύου η έμφαση δίνεται σε άλλα στοιχεία του ατόμου, όπως το επικοινωνιακό του ύφος (McKenna, Green & Gleason, 2002). Η πραγματική απόσταση στην επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο παίζει σημαντικό ρόλο, όμως στο Διαδίκτυο σημαντική είναι η λειτουργική απόσταση των ατόμων (Κούρτη, McKenna et al., Wallace, 2001). Πράγματι, η γεωγραφική απόσταση ήταν σημαντική σε παλαιότερες εποχές, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι πριν την εμφάνιση του Διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων, όσο μεγαλύτερη ήταν η απόσταση τόσο περισσότερο επηρεαζόταν η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, καθώς οι δια ζώσης επαφές μειώνονταν σημαντικά λόγω πρακτικών δυσκολιών στους τομείς των μεταφορών και των

14 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 14 τηλεπικοινωνιών (Mok, Wellman & Basu, 2007). Υπάρχει η άποψη που υποστηρίζει ότι η απουσία επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο, δυσχεραίνει την ανάπτυξη οικειότητας και συνεπώς μειώνει τις πιθανότητες για δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων (Κούρτη, Wallace, 2001). Παρόλα αυτά, η συχνότητα έκθεσης και συναναστροφής στα πλαίσια του Διαδικτύου είναι μεγάλες και αυτό συμβάλλει στην αύξηση της έλξης μεταξύ των ανθρώπων, ακόμη κι αν υπάρχει μεγάλη πραγματική απόσταση μεταξύ τους (Σφακιανάκης et al., 2012). Στην περίπτωση του ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook, οι τακτικοί του χρήστες, σε αντίθεση με όσους δε το χρησιμοποιούν, έχουν κάνει αναφορές για μεγαλύτερη οικειότητα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις εντός και εκτός Διαδικτύου (Bryant & Marmo, Ljepava, Orr, Locke & Ross, 2013). Παρόλο που οι διαπροσωπικές σχέσεις εκτός του Διαδικτύου φάνηκε να χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερα επίπεδα αλληλεξάρτησης, κατανόησης και δέσμευσης, σε σχέση με τις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις, οι μεταξύ τους διαφορές μειώνονται αισθητά και εξισορροπούνται σε βάθος χρόνου (Chan & Cheng, 2004). Μάλιστα, έχει διαπιστωθεί ότι δεν είναι τόσο σημαντικές οι διαφορές ανάμεσα στις πρόσωπο με πρόσωπο διαπροσωπικές σχέσεις και στις διαδικτυακές (McKenna et al., Mesch & Talmud, 2006a), ειδικά όσον αφορά το εύρος, το βάθος και την ποιότητά τους (Parks & Floyd, 1996), καθώς μπορεί εξίσου να είναι έντονες και με μεγάλη διάρκεια ή αδύναμες και σύντομες (Wallace, 2001). Ενδεχομένως μια διαδικτυακή σχέση να φτάσει το επίπεδο και την ποιότητα μιας δια ζώσης διαπροσωπικής σχέσης, σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα μέσω Διαδικτύου, παρά αν ήταν εκτός αυτού (Σφακιανάκης et al., 2012). Κάποιοι έχουν υποστηρίξει ότι οι σχέσεις με μερικούς από τους διαδικτυακούς τους φίλους είναι καλύτερης ποιότητας από αυτές που έχουν στην "πραγματική ζωή" (Κούρτη, 2003). Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Wright και Li (2011) σε νεαρούς ενήλικες, διαπίστωσαν ότι ανεξαρτήτως του φύλου τους, εμφάνιζαν

15 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 15 προκοινωνικές συμπεριφορές εντός του Διαδικτύου που ήταν περίπου οι ίδιες σε αναλογία με αυτές εκτός του Διαδικτύου, κατά την αλληλεπίδρασή τους με άλλους. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, κατά κύριο λόγο διαχωρίζουν τους διαδικτυακούς τους φίλους από αυτούς που έχουν στην πραγματική ζωή και δεν προβαίνουν σε διαδικασία κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να τους γνωρίσουν μεταξύ τους. Μερικοί θεωρούν ότι οι διαδικτυακές φιλίες είναι απλές γνωριμίες και όχι αληθινές φιλίες, καθώς υστερούν ουσίας χωρίς την πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση (Wallace, 2001) και δεν είναι ιδιαίτερα στενές και υποστηρικτικές για όσους τις απαρτίζουν (Mesch & Talmud, 2006b). Ωστόσο, υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που μεταφέρουν στην «πραγματική ζωή» τις διαπροσωπικές σχέσεις που έχουν δημιουργήσει εντός του Διαδικτύου (Parks & Floyd, 1996). Αξίζει να αναφερθεί ότι έχει εντοπιστεί σύνδεση ανάμεσα στον εθισμό στο Διαδίκτυο και την προσέγγιση που έχουν τα άτομα για τη φιλία. Από τη μια δικαιολογείται, με την έννοια ότι όσο πιο πολύ παραμένουν συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο τόσο συνηθίζουν να επικοινωνούν με τους άλλους μέσω αυτού, και ως εκ τούτου επιζητούν και αναπτύσσουν περισσότερες διαδικτυακές φιλίες. Από την άλλη όμως, όσοι προσανατολίζονται περισσότερο στις διαδικτυακές φιλίες, προτιμώντας την αλληλεπίδραση μέσω Διαδικτύου, αυξάνουν τις πιθανότητες για εμφάνιση εθισμού σε αυτό (Smahel, Brown & Blinka, 2012). Η μοναξιά έχει συσχετιστεί με αυξημένη χρήση του Διαδικτύου, καθώς μοναχικά άτομα συχνά επιδιώκουν την κοινωνική αλληλεπίδραση μέσω αυτού. Επειδή συχνά η διαπροσωπική επαφή προκαλεί κοινωνικό άγχος σε ανθρώπους που είναι μοναχικοί, το Διαδίκτυο είναι ένας χώρος που τους δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουν πώς θα παρουσιάσουν στους άλλους τον εαυτό τους, αλλά και να αποχωρήσουν οποιαδήποτε στιγμή δεν αισθάνονται άνετα. Έτσι, τα μοναχικά άτομα φαίνεται να προτιμούν την ανάπτυξη διαδικτυακών φιλικών σχέσεων, καθώς εκεί νιώθουν ότι έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των καταστάσεων, του εαυτού και των αλληλεπιδράσεών τους (Caplan, Morahan-Martina

16 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 16 & Schumacherb, Young, Pistner, O Mara & Buchanan, 1999). Επίσης, έχει φανεί ότι για ανθρώπους που είναι μοναχικοί και νιώθουν ότι δεν είναι ελκυστικοί στους άλλους, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των διαδικτυακών τους φίλων, τόσο μειώνονται τα επίπεδα του κοινωνικού άγχους και της μοναξιάς που βιώνουν στις διαπροσωπικές τους σχέσεις με φίλους και οικογένεια, εκτός του Διαδικτύου (Ando & Sakamoto, 2007).

17 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 2.1 Διαδίκτυο Το Διαδίκτυο είναι η τελευταία σε μια σειρά από τεχνολογικές καινοτομίες στην διαπροσωπική επικοινωνία των ανθρώπων (Bargh & McKenna, 2004). Αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών και επιμέρους δικτύων υπολογιστών, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός κοινού πρωτοκόλλου μεταφοράς δεδομένων, που αφορά ένα σύνολο κανόνων και λειτουργεί ως «γέφυρα επικοινωνίας». Όροι όπως «Κυβερνοχώρος», «Ίντερνετ», «ηλεκτρονικός ιστός» και «εικονικός χώρος» χρησιμοποιούνται ευρέως για να περιγράψουν το φαινόμενο του Διαδικτύου (Κούρτη, Wallace, 2001). Στην απαρχή της δημιουργίας του, το Διαδίκτυο εξυπηρετούσε αποκλειστικά στρατιωτικούς σκοπούς, αργότερα δόθηκε πρόσβαση σε πανεπιστήμια, μέχρι που εμπλουτίστηκε με διάφορα λειτουργικά συστήματα και η χρήση του εξαπλώθηκε ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο (Σαπουνίδης & Τσιραντωνάκης, 2004). Κατά την εξέλιξή του, διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία του Διαδικτύου δεν εξυπηρετεί τόσο τεχνολογικούς σκοπούς, όσο την πληροφόρηση, την επικοινωνία (December, Κούρτη, 2003) και διαδικτυακές εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές (Beldad, Jong & Steehouder, Wang & Emurian, 2005). Έτσι, το Διαδίκτυο πλέον χρησιμοποιείται για την επικοινωνία, την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση, την έρευνα και επιχειρηματικές συναλλαγές (Toral, Rocío Martínez-Torres, Barrero & Cortés, Warden, Phillips & Ogloff, 2004). Μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρει το Διαδίκτυο, είναι η χρήση του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web, WWW). Η περιήγηση σε αυτόν δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε χιλιάδες πληροφορίες, που είναι διαθέσιμες σε ιστοσελίδες, αλλά και επαφή με άλλους ανθρώπους, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) και των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (December, Σαπουνίδης & Τσιραντωνάκης, Wallace, 2001). Μέσα από διάφορες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης προσφέρονται ευκαιρίες στα άτομα να

18 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 18 παρουσιάσουν τους εαυτούς τους και τις δραστηριότητές τους σε ένα παγκόσμιο ακροατήριο. Έτσι, η πλειοψηφία των χρηστών του Διαδικτύου δημιουργούν προσωπικά προφίλ, πολλές φορές σε περισσότερες από μία, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπου και παρουσιάζουν στοιχεία της προσωπικότητας, της εκπαίδευσης και της δουλειάς τους (Bukvova, 2012). Παρόλο που επικρατεί η χρήση της αγγλικής γλώσσας, σταδιακά το Διαδίκτυο γίνεται όλο και πιο πολύγλωσσο. Οι απόψεις σχετικά με το κατά πόσο το Διαδίκτυο στηρίζει και προωθεί τη διαπολιτισμική επικοινωνία ή κατά πόσο την παρακωλύει, είναι αμφιλεγόμενες. Από τη μια πλευρά, το Διαδίκτυο μπορεί να προωθήσει την διαπολιτισμική επικοινωνία, καθώς οι χρήστες μοιράζονται μεταξύ τους πολιτισμικούς κώδικες κατά την επικοινωνία τους. Από την άλλη πλευρά όμως, ο χώρος του Διαδικτύου μπορεί να αποτελέσει απειλή για τις διάφορες πολιτισμικές παραλλαγές, καθώς οι κανόνες επικοινωνίας εντός αυτού, προωθούν και απαιτούν έμμεσα μια σταθερότητα, χωρίς διαφοροποιήσεις (Marcoccia, 2012) Εθισμός στο Διαδίκτυο Το Διαδίκτυο δε θα έπρεπε να γίνεται αντιληπτό ως μια αρνητική πηγή, καθώς η πλειοψηφία των ανθρώπων το χρησιμοποιεί καθημερινά για να επικοινωνήσει με άλλα άτομα, για επαγγελματικούς, εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς (Davis, Yates, Gregor & Haviland, 2012). Όμως, με όλα όσα προσφέρει σε όποιον το χρησιμοποιεί, μπορεί να γίνει τόσο ελκυστικό, ώστε να οδηγήσει σε υπερβολική απορρόφηση και ψυχαναγκαστική χρήση. Οι άνθρωποι που προβαίνουν σε υπερβολική χρήση του Διαδικτύου, περνούν πάρα πολλές ώρες καθημερινά συνδεδεμένοι σε αυτό και τους είναι συναισθηματικά δύσκολο να αποσυνδεθούν (Grohol, Wallace, Warden et al., 2004). Γενικά, η χρήση του Διαδικτύου παρουσιάζει κάποια στάδια που κυμαίνονται από την τυπική χρήση μέχρι την εθιστική χρήση. Πιο συγκεκριμένα, η τυπική χρήση του Διαδικτύου είναι η καλοήθης χρήση που γίνεται για λόγους αναψυχής, για εκπαιδευτικούς ή

19 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 19 επαγγελματικούς σκοπούς. Η χρήση του Διαδικτύου αρχίζει να γίνεται προβληματική όταν σημειώνονται παρεκτροπές από την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών και η χρήση γίνεται περισσότερο αυτοσκοπός. Κατάχρηση του Διαδικτύου γίνεται όταν παρουσιάζεται ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο χρήσης, που προκαλεί εκπτώσεις στη συνολική λειτουργικότητα του ατόμου και πιθανόν να δημιουργεί προβλήματα στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Τέλος, εξάρτηση από το Διαδίκτυο παρατηρείται όταν η χρήση μετατρέπεται σε καταναγκαστική, συνυπάρχει απώλεια ελέγχου και συνεχίζεται η χρήση παρά τις συνέπειες που έχει. Έτσι, η χρήση του Διαδικτύου καταλήγει να είναι εθιστική για τον χρήστη, με την απώλεια ή τη μείωση της οποίας, το άτομο βιώνει συμπτώματα στέρησης (Beard & Wolf, Grohol, Σφακιανάκης et al., 2012). Η παθολογική χρήση του Διαδικτύου, εντάσσεται στα πλαίσια του τεχνολογικού εθισμού, που αφορά ένα σύνολο συμπεριφορικών εθισμών στην αλληλεπίδραση του ανθρώπου με μηχανές, όπως η τηλεόραση ή τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αυτού του τύπου οι εθισμοί έχουν ως βασικά συμπτώματα, σαφώς τη συνεχή ενασχόληση με τον εθιστικό παράγοντα, την αλλαγή διάθεσης, την ανοχή, την απόσυρση, τη σύγκρουση με τους άλλους και την υποτροπή (Σφακιανάκης et al., Warden et al., Widyanto & Griffiths, Yates et al., 2012). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο εθιστικός παράγοντας είναι το Διαδίκτυο. Για όσους είναι εθισμένοι σε αυτό, η ενασχόλησή τους με το Διαδίκτυο είναι συνεχής, καθώς για τους ίδιους το Διαδίκτυο αποτελεί τη σημαντικότερη δραστηριότητα στη ζωή τους. Επίσης, όσοι τείνουν να κάνουν υπερβολική χρήση του Διαδικτύου, αναφέρουν αλλαγές στη διάθεσή τους, όπως ευφορία, διέγερση, ηρεμία. Το σύμπτωμα της ανοχής αφορά τη διαδικασία με την οποία χρειάζεται όλο και πιο πολύς χρόνος για να επιτευχθούν οι επιθυμητές αλλαγές στη διάθεση. Όταν οι αλλαγές στη διάθεση δεν υφίστανται ή μειώνονται, τότε παρατηρείται απόσυρση, που συμπεριλαμβάνει δυσάρεστα συναισθήματα και σωματικές επιπτώσεις. Από την άλλη, όταν οι εθισμένοι χρήστες του Διαδικτύου, βιώνουν

20 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 20 μεγάλη πίεση λόγω της χρήσης αυτού, συχνά συγκρούονται με τους γύρω τους, οικογένεια, συνεργάτες, φίλους. Η υποτροπή ενός εθισμένου ατόμου, αφορά την επιστροφή του στη χρήση του Διαδικτύου μετά από μια περίοδο αποχής από αυτό (Griffiths, 2000). Η επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει σε έναν κοινό ορισμό που να περιγράφει την υπερβολική χρήση ή κατάχρηση του Διαδικτύου. Έτσι, οι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την έννοια του εθισμού στο Διαδίκτυο, είναι η «Διαταραχή Εθισμού στο Διαδίκτυο» ή «Παθολογική / Προβληματική / Υπερβολική / Καταναγκαστική Χρήση του Διαδικτύου» (Beard & Wolf, Widyanto & Griffiths, 2006), «Παθολογική Χρήση του Διαδικτύου» (Morahan-Martin & Schumacher, Yellowlees & Marks, 2005), «Εθισμός στον Κυβερνοχώρο», «Εθισμός Σύνδεσης στο Διαδίκτυο», «Εθισμός στο Διαδίκτυο», «Διαταραχή Διαδικτυακού Εθισμού» και τέλος, «Υψηλή Εξάρτηση από το Διαδίκτυο» (Czincz & Hechanova, Douglas et al., Σφακιανάκης et al., 2012). Η Young (1998, 2009) όρισε τον εθισμό στο Διαδίκτυο ως μια ψυχαναγκαστική κατάχρηση που ακολουθείται από κυκλοθυμική συμπεριφορά και οξυθυμία όταν υπάρχει στέρηση από τη χρήση του Διαδικτύου. Σύμφωνα με την ίδια, η υπερβολική χρήση του Διαδικτύου είναι περισσότερο μια διαταραχή συμπεριφοράς ελέγχου - παρόρμησης, ενώ αν κάποιος χρήστης του Διαδικτύου είναι εθισμένος ή μη, αυτό εξαρτάται τόσο από το σύνολο των ωρών που αφιερώνει στο Διαδίκτυο όσο και από τον τρόπο που χρησιμοποιεί αυτές τις ώρες που είναι συνδεδεμένος (Young, 1998). Βασισμένη στα κριτήρια του DSM-IV (American Psychiatric Association, 1995) για την παθολογική εμπλοκή σε τυχερά παιχνίδια, πρότεινε ένα σύνολο κριτηρίων για τη διάγνωση του εθισμού στο Διαδίκτυο. Υποστήριξε λοιπόν, ότι ο εθισμός στο Διαδίκτυο περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα συμπεριφορών και δυσκολιών ελέγχου των παρορμήσεων, όπου συγκαταλέγονται οι εμμονές με διαδικτυακές συναλλαγές, ο εθισμός στο διαδικτυακό σεξ και τις διαδικτυακές σχέσεις, με

«Η επίδραση του διαδικτύου στις κοινωνικές σχέσεις των νέων»

«Η επίδραση του διαδικτύου στις κοινωνικές σχέσεις των νέων» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Η επίδραση του διαδικτύου στις κοινωνικές σχέσεις των νέων» Σπουδαστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «e-ασφαλεια ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθισμός από το Διαδίκτυο 2.1 Εισαγωγή Ο όρος Εθισμός στο Διαδίκτυο επινοήθηκε από τον Goldberg (1995) για να περιγράψει τις επιπτώσεις της υπέρμετρης χρήσης του Διαδικτύου. Ωστόσο, δεν έχει ακόμα επιτευχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μυρσίνη Δημητρίου Μαρία Παλιανιώτη Σεπτέμβριος 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πετασάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κωνσταντίνα Βαμβάκου

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κωνσταντίνα Βαμβάκου Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κωνσταντίνα Βαμβάκου ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής Εκπονηθείσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

«SOCIAL MEDIA MARKETING»

«SOCIAL MEDIA MARKETING» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA Tourism Management) Διπλωματική Εργασία «SOCIAL MEDIA MARKETING» Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Κος Οικονομάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική νοημοσύνη και χαρακτηριστικά προσωπικότητας

Συναισθηματική νοημοσύνη και χαρακτηριστικά προσωπικότητας Συναισθηματική νοημοσύνη και χαρακτηριστικά προσωπικότητας Περίληψη Αλήθεια τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη; Γιατί είναι πιο σημαντική από το IQ; Ποια η σχέση ΕQ με το IQ; Ποια η σχέση του ΕQ με τα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα. Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα. Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα 1 Tρέχων τίτλος: ΣΥΝΑΨΗ ΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

«Ψυχαγωγία και κίνδυνοι στο διαδίκτυο»

«Ψυχαγωγία και κίνδυνοι στο διαδίκτυο» Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι ΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Μ Ε Σ ΟΛΟ Γ Γ Ι Ο Υ Σ Χ ΟΛ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σ Τ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Κ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες

Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Μάνεσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πτυχιακή Εργασία

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Η επίδραση των social media στις αποφάσεις καταναλωτών για τουριστικούς προορισμούς» Υπεύθυνος καθηγητής: Μάμαλης

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό κεφάλαιο και η έλλειψη συμμετοχής σε κοινωνικές οργανώσεις. Το παράδειγμα των νέων 20-29 στο Δήμο Ηρακλείου.»

«Το κοινωνικό κεφάλαιο και η έλλειψη συμμετοχής σε κοινωνικές οργανώσεις. Το παράδειγμα των νέων 20-29 στο Δήμο Ηρακλείου.» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το κοινωνικό κεφάλαιο και η έλλειψη συμμετοχής σε κοινωνικές οργανώσεις. Το παράδειγμα των νέων 20-29 στο Δήμο Ηρακλείου.» ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες BURNOUT Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες (Ε Π Α Ψ Υ) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ Ν Α) Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σεξουαλικότητα και σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό ή/ και νοητική καθυστέρηση. Μια πιλοτική έρευνα σε γονείς»

ΘΕΜΑ: «Σεξουαλικότητα και σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό ή/ και νοητική καθυστέρηση. Μια πιλοτική έρευνα σε γονείς» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Σεξουαλικότητα και σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό ή/ και νοητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα : MARKETING ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ εμπειρική έρευνα στους σπουδαστές του Τει Σερρών ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1. Ευχαριστίες... 9. Εισαγωγή... 10. Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13

Περιεχόμενα... 1. Ευχαριστίες... 9. Εισαγωγή... 10. Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Πίνακας Εικόνων... 4 Πίνακας Γραφημάτων & Πινάκων Αποτελεσμάτων... 6 Ευχαριστίες... 9 Εισαγωγή... 10 Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα