Εισαγωγή. Το τελικό βήμα είναι η παράδοση του σεμιναρίου και η υποβολή μιας γραπτής αναφοράς πάνω στην όλη διαδικασία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή. Το τελικό βήμα είναι η παράδοση του σεμιναρίου και η υποβολή μιας γραπτής αναφοράς πάνω στην όλη διαδικασία."

Transcript

1

2 Περιεχόμενα: Εισαγωγή... 3 Εκπαιδευτικη ημερα 1 Αναπτύσσοντας το πρόγραμμα... 4 Εκπαιδευτικη ημερα : 2/3 Αποτελέσματα προγράμματος Οδηγίες για το τέλος της αποστολής The publication has been funded with support from the European Commission under the Leonardo da Vinci Programme (Project no PL1-LEO ): Framework for Continuing Educational Development of Trainers in General Practice in Europe (CEDinGP) The publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 2

3 Εισαγωγή Το πρόγραμμα Leonardo EURACT Επίπεδο 3 σχεδιάστηκε να βοηθήσει να αναπτυχθούν οι επαρκείς εκπαιδευτές στο επίπεδο των εξειδικευμένων εκπαιδευτών, με την ικανότητα ανάπτυξης της δικής τους εκπαιδευτικής εξειδίκευσης και παροχής εκπαιδευτικών δεξιοτήτων για μελλοντικούς εκπαιδευτές ΓΙ. Αυτοί που θα προχωρήσουν σ αυτό το ανώτατο επίπεδο, θα αναλάβουν την συντήρηση ενός Ευρωπαικού προγράμματος εκπαιδευτικών δεξιοτήτων, και την εξασφάλιση της διάδοσής του πέραν των αρχικών οργανισμών - εταίρων σε άλλες Ευρωπαικές χώρες. Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες εργάζονται με τους συναδέλφους τους από άλλες Ευρωπαικές χώρες και αποκτούν μία κατανόηση των πλεονεκτημάτων μιας τέτοιας Ευρωπαικής προσέγγισης. Τα μέλη του προγράμματος έχουν την ανάγκη υποστήριξης ενός ακαδημαικού ιδρύματος και ενός αναγνωρισμένου επόπτη εκπαίδευσης ο οποίος πρέπει να είναι έτοιμος να υποστηρίξει τη δραστηριότητα των συμμετεχόντων γιατρών μέσω ανασκόπησης και κριτικής της δουλειάς τους, παρέχοντας επαναπληροφόρηση, συμβουλές και στήριξη. Το πρόγραμμα είναι δομημένο κατά τα πρότυπα ενός προγράμματος Μάστερ, με τον περοσσότερο χρόνο να αναλώνεται σε αυτο-κατευθυνόμενη μελέτη, με ένα τριήμερο σεμινάριο χωρισμένο σε δύο συνεδρίες : Η προ-σεμιναριακή εργασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Προσωπικού Πλάνου Μάθησης ως εκπαιδευτή, που έχει συζητηθεί με τον επόπτη. Εκπαιδευτική Ημέρα 1 όπου επικεντρώνει π.χ. σε εργασία σε μικρές ομάδες για τον καθορισμό συγκεκριμένων πλάνων για το πρόγραμμα. Προσωπική εργασία ανάμεσα στις εκπαιδευτικές ημέρες περιλαμβάνει π.χ. προετοιμασία συγκεκριμένων πλάνων για εκπαιδευτική παρέμβαση καθώς και υλικών του σεμιναρίου, περιλαμβανομένης της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. Εκπαιδευτικές Ημέρες 2-3 όπου λαμβάνει χώρα εργασία σε μικρές ομάδες για την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πλαισίου, προετοιμασία τελικών πλάνων για την παράδοση ξεχωριστών συνεδριών αναθεωρημένων όσο χρειάζεται, την ανάπτυξη ενός δικτύου. Το τελικό βήμα είναι η παράδοση του σεμιναρίου και η υποβολή μιας γραπτής αναφοράς πάνω στην όλη διαδικασία. 3

4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 1 Αναπτύσσοντας το Πρόγραμμα 4

5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 1 Τίτλος: Αναπτύσσοντας το Πρόγραμμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Συνεδία Τίτλος Δραστηριότητα Μ 1.1 Εργασία προετοιμασίας για το σεμινάριο Δέστε τις συμειώσεις 1 Συνεδρία Τίτλος Τύπος Μ 2.1 Μ 2.2 Μ 2.3 Εισηγήσεις Παρουσίαση Προϊστορία του σεμιναρίου Αυτοκατευθυνόμενη εργασία σχεδιασμός Συζήτηση σε τριάδες Μ 2.4 Συνεδρία επανατροφοδότησης τα σχέδια μέχρι τώρα ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Συζήτηση ανά ζεύγη / Παρουσίαση ομάδας Χρόνος 3 ώρες 40 Παρουσίαση 20 Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 90 Συζήτηση στην ολομέλεια - παρουσίαση σε poster (2 λεπτά για κάθε poster) Συνεδρία Τίτλος Τύπος Μ 2.5 Μ 2.6 Μ 2.7 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία περιεχόμενο, μέθοδοι, υλικά Συνεδρία επανατροφοδότησης Πρόγραμμα εργασίας στο σπίτι οι επόμενοι 6 μήνες Προσωπική εργασία διδάσκων διαθέσιμος Παρουσίαση /συζήτηση στην ολομέλεια 30 Χρόνος 3 ώρες Συζήτηση στην ολομέλεια 15 στοχοι: 1. Να παρασχεθεί ένα περιβάλλον για την προώθηση της εξέλιξης (του Γ.Ι.) ως εκπαιδευτή. 2. Να προσδιοριστούν οι προσωπικές μαθησιακές ανάγκες του Γ.Ι. ως δασκάλου, και να διατυπωθούν και να εφαρμοσθούν τα σχέδια για να ανταποκριθεί σε αυτές. 3. Να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα διδασκαλίας σε Ευρωπαϊκή κλίμακα το οποίο να ικανοποιεί τις μαθησιακές ανάγκες που εντοπίζονται. 4. Να αποκτηθούν δεξιότητες διδασκαλίας των δεξιοτήτων διδασκαλίας σε άλλους. 5

6 5. Να δείξουν την ικανότητα να διδάξουν αυτές τις έννοιες στους νέους εκπαιδευτές. 6. Να είναι σε θέση να παρέχουν υποστήριξη και εποικοδομητική επανατροφοδότηση σε άλλα μέλη του σεμιναρίου. ΜΕΘΟΔΟΙ: Εργασία σε ζεύγη και παρουσίαση Παρουσίαση Διευκολυνόμενη εργασία ομάδας έργου Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Παρουσίαση του έργου στην ολομέλεια Παρουσίαση poster περιγραφη: Αυτή η εκπαιδευτική ημέρα αποτελεί μέρος του προγράμματος Leonardo EURACT επίπεδο 3. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να βρίσκουν τις πηγές και να κατευθύνουν οι ίδιοι τη μάθηση, και να έχουν ολοκληρώσει την εργασία προετοιμασίας για το σεμινάριο πριν έρθουν. Η ημέρα θα ξεκινήσει με μια δομημένη εισήγηση κατά την οποία θα δουλέψουν μεταξύ τους σε ζεύγη έτσι ώστε να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους ως δασκάλους, τις ιδέες τους, τις ανησυχίες τους και τις προσδοκίες τους από το πρόγραμμα. Κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια ο καθένας θα παρουσιάσει το συνάδελφό του, και οι διδάσκοντες θα παρουσιάσουν εν συντομία τους εαυτούς τους. Θα ακολουθήσει μια μικρή παρουσίαση γύρω από το πρόγραμμα και τα εκπαιδευτικά μοντέλα που το στηρίζουν, με ευκαιρίες για συζήτηση. Στην επόμενη συνεδρία της ημέρας θα ξεκινήσει εργασία σε ζεύγη ή τριάδες όπου οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν το δικό τους εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Κάθε μικρή ομάδα θα έχει στη διάθεσή της ένα μέλος από τους διδάσκοντες για να τους διευκολύνει. Το πώς θα επιλέξει να εργαστεί η μικρή αυτή ομάδα, επαφίεται στα μέλη της να αποφασίσουν. Τους έχει παρασχεθεί ένα πρότυπο συνεδρίας για το σχεδιασμό μιας διδακτικής συνεδρίας. Κάθε συμμετέχοντας θα δημιουργήσει ένα poster με τα σχέδιά του το οποίο θα παρουσιάσει σε μια δομημένη συζήτηση των poster. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος για μεσημεριανό φαγητό οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να συζητούν τα poster με τους συναδέλφους τους. Μετά το διάλειμμα θα συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στα ατομικά τους προγράμματα και θα επακολουθήσει μια συνεδρία ανάδρασης κατά την οποία κάθε συμμετέχοντας θα παρουσιάσει τα συγκεκριμένα του σχέδια για σχολιασμό και εποικοδομητική κριτική. Τέλος, θα πρέπει να συμφωνηθούν τα πλάνα για συνεχιζόμενη εργασία πριν τις επόμενες εκπαιδευτικές ημέρες. Ένα από τα βασικά στοιχεία αυτού του σεμιναρίου θα είναι η πιστή τήρηση του χρόνου, και η 6

7 εργασία με πειθαρχία στην παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου. Εάν κάποια μέλη του σεμιναρίου δεν θα έχουν ολοκληρώσει την παρουσίασή τους στον προβλεπόμενο χρόνο ΔΕΝ θα τους επιτραπεί να συνεχίσουν ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Διαδικασία αξιολόγησης Δημιουργία poster Προκαταρκτικά πλάνα για εργασία πάνω σε μια νέα εκπαιδευτική συνεδρία ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ: 1. Knowles, M. (1973) The adult learner: a neglected species. Gulf Publishing Company, Houston. 2. From Andragogy to Heutagogy Hase S. Kenyon C, Southern Cross University, Australia (accessed 11 August 2011) 3. A five-stage model of the mental activities Involved in directed skill acquisition Dreyfus S, Dreyfus H; University of California, Berkeley (this is the original work from 1980) (accessed 11 August 2011) 4. Professions, competence and informal learning Cheetham G. Chivers E. Chapter 10, pp Dreyfus+Model +of+skill+acquisition &hl=en#v=onepage&q= Dreyfus%20Model%20of%20Skill%20 Acquisition &f=false (accessed 11 August 2011) 5. Novice to Expert: the Dreyfus model of skill acquisition Lester S. (accessed 11 August 2011) συστασεισ για περαιτερω μελετη: The EURACT Educational Agenda, EURACT Download from Dreyfus H. Dreyfus S. Mind over Machine: The Free Press, New York, 1986 Worall P. et al, Advanced Consulting in Family Medicine: Radcliffe, Oxford,

8 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Αντίγραφα διαφανειών Εκπαιδευτικές ασκήσεις και οδηγίες ομαδικής εργασίας Σημείωση 1 - Προκαταρκτική και μελλοντική εργασία Σημείωση 2 Δομή συνεδρίας εξοπλισμοσ: Μια αίθουσα για τη συνεδρίαση της ολομέλειας εξοπλισμένη με προβολέα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μικρές αίθουσες για τις ομάδες με χαρτοπίνακες Εγκαταστάσεις για την επίδειξη των poster Σύνδεση στο διαδίκτυο 8

9 Πρόγραμμα από Επαρκής σε Εξειδικευμένο Εκπαιδευτική Ημέρα 1η Εισαγωγή Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least one month prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted. 9

10 Σημείωση 1 Εργασία πριν το σεμινάριο 1. Αναγνώρισε και συνάντησε τον επιβλέποντά σου 2. Ανάπτυξε ένα Προσωπικό Πλάνο Ανέλιξης ως δάσκαλος; συζήτησέ το με τον επιβλέποντα 3. Φέρε σε πέρας μια ανάλυση των μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευτών Γ.Ι. στο δικό σου σύστημα/περιοχή/χώρα 4. Βάλε σε σειρά προτεραιότητας τις μαθησιακές ανάγκες οι οποίες αναγνωρίστηκαν και τις πιθανές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που χρειάζονται 5. Εξοικειωθείτε με το υλικό των σεμιναρίων επιπέδου 1 και 2 Προσωπική εργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ημερών 1. Συναντηθείτε με τον επιβλέποντα τουλάχιστον σε μηνιαία βάση 2. Κρατείστε ένα προσωπικό ημερολόγιο μάθησης 3. Προετοιμάστε συγκεκριμένα πλάνα για εκπαιδευτική παρέμβαση (-εις) 4. Προετοιμάστε τα υλικά του σεμιναρίου, συμπεριλαμβανομένης ανασκόπησης της βιβλιογραφίας 5. Έχετε τακτική επαφή με κολλητό από το σεμινάριο 10

11 Σημείωση 2 Δομή συνεδρίας 3ωρη συνεδρία (ή πολλαπλάσια) Σκεπτικό για την επιλογή του θέματος Πλαίσιο δομής της EURACT : Περιγραφή Παρουσίαση (-εις) Σημείωση (-εις) Αξιολόγηση Φυσικοί πόροι Διάταξη της EURACT για την Περιγραφή 1. Τίτλος συνεδρίας 2. Πίνακας περιεχομένων χρόνος, μέθοδος, τίτλος αντικειμένου 3. Εκπαιδευτικοί στόχοι 4. Χρησιμοποιούμενες μέθοδοι 5. Λεπτομερής περιγραφή κάθε στοιχείου της ενότητας (σαν κάποιος άλλος να το παρουσιάζει θα το κάνει!) 6. Αξιολόγηση διαδικασίας 7. Βιβλιογραφία (για την υποστήριξη της περιγραφής) 8. Προτάσεις περαιτέρω μελέτης 9. Λίστα σημειώσεων, περιλαμβανομένων των οδηγιών για τους διευκολυντές των ομάδων 10. Πόροι (αίθουσες, υλικά, υπολογιστής κ.λ.π.) 11

12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 1 Οδηγίες για τους διευκολυντές του Τμήματος Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε αυτό το πρόγραμμα έχει αυστηρά περιοριστεί, ώστε να επιτρέπεται η εργασία σε ομάδες των 3 (ή 4 το πολύ). Προτείνεται οι διευκολυντές να εργάζονται με την ίδια ομάδα από 3 συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια κάθε εκπαιδευτικής ημέρας, και πιθανώς να προσφέρουν υποστήριξη ηλεκτρονικά μεταξύ των εκπαιδευτικών ημερών. Οι διευκολυντές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να παρακολουθήσουν και τις δύο ημέρες της μελέτης, και θα πρέπει να εξοικειωθούν με τα υλικά όχι μόνο για αυτό το πρόγραμμα, αλλά και με τα υλικά για τα σεμινάρια Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2. Έχει ζητηθει οι συμμετέχοντες να συναντούν τους επιβλέποντές τους και να κάνουν κάποια προπαρασκευαστική εργασία πριν από την εκπαιδευτική αυτή ημέρα (Μ 1,1 - λεπτομέρειες στις Σημειώσεις 1). Θα πρέπει να έχουν αναπτύξει ένα προσωπικό σχέδιο ανέλιξης ως δάσκαλοι. Να έχουν φέρει σε πέρας μια ανάλυση των μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευτών Γ.Ι., να έχουν βάλει σε σειρά προτεραιότητας τις μαθησιακές ανάγκες οι οποίες αναγνωρίστηκαν και να προσδιορίσουν πιθανές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που χρειάζονται. Τους ζητήθηκε επίσης να εξοικειωθούν με το υλικό των σεμιναρίων επιπέδου 1 και 2. Μετά την εισαγωγική άσκηση (Μ 2.1) θα υπάρξει μια μικρή (20 λεπτά) παρουσίαση για την προϊστορία του προγράμματος και του εκπαιδευτικό μοντέλο που ακολουθείται σε αυτό το πρόγραμμα (Μ 2,2). Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η πρώτη από τις συνεδρίες εργασίας σε τριάδες (Μ 2.3) που εξετάζει το υλικό που έχουν παράξει. Το πλάνο εργασίας που θα ακολουθήσουν μπορεί να ανευρεθεί στις διαφάνειες και στο γραπτό υλικό του σεμιναρίου. Οι διευκολυντές πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την κατάσταση κατά την οποία ένας ή περισσότεροι από τους συμμετέχοντες δεν έχουν κάνει καμία προπαρασκευαστική εργασία. Ο διευκολυντής, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, θα έχουν να αποφασίσουν πόσο χρόνο θα διαθέσουν για να προλάβουν (οι απροετοίμαστοι) χωρίς να διακόψουν την εργασία τους. Θα χρειαστεί να τους ωθήσετε να φτιάξουν ένα poster με τα πλάνα τους για επίδειξη και παρουσίαση (Μ 2.4) Η επόμενη συνάντηση της ομάδας (Μ 2.5) διαρκεί 90 λεπτά και εμπεριέχει αυτο-κατευθυνόμενη εργασία για τους συμμετέχοντες όσον αφορά τα δικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι διευκολυντές θα προσφέρουν βοήθεια και συμβουλές στους συμμετέχοντες κατ επίκληση, ειδικά εάν κολλήσουν. Για να βοηθηθούν να διαμορφώσουν τα πλάνα τους η Σημελιωση 2 έχει τη δομή της συνεδρίας και τη διάταξη για την Περιγραφή που έχουμε χρησιμοποιήσει στα σεμινάριά μας. Θα πρέπει να εργάζονται για την προετοιμασία πραγματικών σεμιναριακών υλικών, που να περιλαμβάνουν την περιγραφή, παρουσιάσεις, ομάδες εργασίας κλπ. Η συνεδρία Μ 2.6 θα είναι για την παρουσίαση των πλάνων τους στην ολομέλεια - θα έχει ο καθένας 5 λεπτά συνολικά, 12

13 συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης. Η τελική συνεδρίαση (Μ 2.7) θα είναι για να περιγράψει την αναμενόμενη εργασία από αυτό το σημείο μέχρι και τις εκπαιδευτικές ημέρες 2 και 3. Ομαδική εργασία (υποστήριξη) Έχετε εντοπίσει τις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευτών Γ.Ι.; Έχετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διδασκαλίας στο μυαλό σας; Εάν έχετε: Αναγνωρίστε το επίπεδο στην κατάταξη κατά Dreyfus Προσχεδιάστε τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα του σεμιναρίου Επιλέξτε τις μεθόδους διδασκαλίας Ξεκινήστε λεπτομερή σχεδιασμό Εάν δεν έχετε αναγνωρίσει τις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευτών Γ.Ι.: Ετοιμάστε μια εκπαιδευτική ενότητα πάνω στο πεδίο της πιθανής μαθησιακής ανάγκης στη χώρα σας Αναγνωρίστε το επίπεδο στην κατάταξη κατά Dreyfus Προσχεδιάστε τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα του σεμιναρίου Επιλέξτε τις μεθόδους διδασκαλίας Ξεκινήστε λεπτομερή σχεδιασμό 13

14 Σημειώσεις Ανδραγωγική (Knowles) παιδαγωγική και ανδραγωγική Παιδιά και ενήλικες εκπαιδευόμενοι Η εκπαίδευση των ενηλίκων είναι καλύτερη εάν είναι: Αυτό-κατευθυνόμενη Βιωματική Βασισμένη στις ανάγκες Βασισμένη στο πρόβλημα Αυταγωγική (Hase and Kenyon) Η μελέτη της αυτό-προσδιοριζόμενης μάθησης Για να είναι κάποιος πραγματικά αυτοπροσδιοριζόμενος μαθητής (όχι δάσκαλος) πρέπει να αποφασίσει: Τι πρέπει να μάθει Πώς πρέπει να το μάθει 14

15 Προσωπικό Πλάνο Ανέλιξης Προσωπικό Σχετιζόμενο με τις ανάγκες Στοχαστικό Σχετικό Καταγραφή για δια βίου μάθηση Επαναπιστοποίηση Βήμα 1: Tι νομίζω ότι έχω ανάγκη να μάθω; Mην εστιάζετε σε τομείς εξιδείκευσης, αλλά τομείς ελλείματος Ποιοι τομείς στην εργασία σας προκαλούν άγχος; Τι συνεχίζει να επανεμφανίζεται ως πρόβλημα; Σε τι είστε καλοί (και μπορεί να χαίρεστε να μάθετε περισσότερα;) Ποιες καταστάσεις θα ευχόσασταν να αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί σας παρά εσείς; Βήμα 2: Τι γνωρίζω ότι έχω ανάγκη να μάθω; Απόψεις / παρατηρήσεις προσωπικού Σχόλια συμβούλου Εμπιστευτική αξιολόγηση συνεργατών Ανικανοποίητες ανάγκες ασθενών (PUNS - «Patients Unmet Needs») Εκπαιδευτικές ανάγκες Ιατρών (DENS - Doctor s Educational Needs ) Ανάλυση σημαντικών γεγονότων (SEA - Significant event analysis ) Έλεγχος δεδομένων Βήμα 3: Πώς θα μάθω; Μια σύντομη περιγραφή για το πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τις μαθησιακές ανάγκες σας. Προσπαθήστε να κάνετε αυτά: ειδικά, μετρήσιμα, εφικτά, συναφή, χρονολογημένα («SMART»: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timed) 15

16 Βήμα 4: Αξιολόγηση πως θα γνωρίζω ότι το έχω κάνει; (Πριν από την εφαρμογή, συζητήστε με έναν σύμβουλο, ή κάντε μια συζήτηση μεταξύ συναδέλφων) Εκτίμηση των αναγκών Οι εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν σχέση με την πρωτοβάθμια φροντίδα Υπάρχει μια ισορροπία των αναγκών Η ανάγκη αντιπροσωπεύει μια ανεπάρκεια Υπάρχει αποδεδειγμένη ανάγκη Αν ένας Γ.Ι. έχει ένα εξειδικευμένο ρόλο, αυτό εξετάζεται Η αντιμετώπιση των αναγκών φαίνεται εφικτή Εκτίμηση των στόχων και των δραστηριοτήτων του Προσωπικού Πλάνου Ανέλιξης Οι στόχοι πληρούν τα κριτήρια SMART Οι δραστηριότητες είναι κατάλληλες Εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων Υπάρχει απόδειξη μάθησης Τα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτουν από τις γενικές δραστηριότητες Υπάρχουν στοιχεία στοχαστικής μάθησης Πιστοποιητικά... 16

17 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ : 2/3 Αποτελέσματα Προγράμματος 17

18 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ : 2/3 Τίτλος: Αποτελέσματα Προγράμματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Συνεδρία Τίτλος Δραστηριότητα M 2.1 Προπαρασκευαστική εργασία Διαβάστε την επιστολή από τον Καθηγητή Igor Svab Συνεδρία Τίτλος Είδος Ώρα 3.5h M 2.2 Λιώσιμο πάγου Άσκηση 15 M 2.3 Είμαι ένας εξειδικευμένος ; Συζήτηση σε ζευγάρια, εκπληρώνοντας τα κριτήρια παρουσίαση στην ολομέλεια 45 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία M 2.4 εκθέσεις προόδου σχεδιασμός Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 30 συνεδριών Διάλλειμα για καφέ 30 M 2.5 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 90 Διάλλειμα Συνεδρία Τίτλος Είδος Ώρα 3.5h M 2.6 Το Έγγραφο-Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση σε ολομέλεια / συζήτηση σε ομάδες 60 M 2.7 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 30 Διάλλειμα για καφέ 30 M 2.8 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία / Πρόγραμμα ημέρας 2 Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 90 Συνεδρία Τίτλος Είδος Ώρα 3.5h M 3.1 Αξίες εκπαιδευτών Παρουσίαση 10 Συζήτηση σε μικρές ομάδες, M3.1 Αξίες εκπαιδευτών επαναπληροφόρηση στην 50 ολομέλεια M 3.2 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Διευκόλυνση σε μικρές ομάδες 30 Διάλλειμα για καφέ 30 18

19 M 3.3 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 90 Διάλλειμα Συνεδρία Τίτλος Είδος Ώρα 3.5h M 3.4 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 90 M 3.5 M 3.6 M3.7. Διάλλειμα για καφέ 30 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Συμμάζεμα Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 30 Μελλοντικά σχέδια ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο Συζήτηση στην ολομέλεια 60 Αποχαιρετιστήρια συνεδρία, Προβληματισμοί, αποτίμηση την αξιολόγηση ολομέλεια 30 Στόχοι Με το τέλος αυτού του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα: 1. Είναι ικανοί να χρησιμοποιούν το περιβάλλον για την προώθηση της συνεχούς ανάπτυξής τους ως εκπαιδευτές 2. Έχουν διατυπώσει και αναπτύξει σχέδια υλοποίησης για να καλύψουν τις προσωπικές τους ανάγκες μάθησης σαν εκπαιδευτές. 3. Ολοκληρώσουν την προετοιμασία του προγράμματος διδασκαλίας τους και θα οριστικοποιήσουν τα σχέδια παράδοσής του. 4. Έχουν παρουσιάσει την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν κατάλληλα τις εκπαιδευτικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το σεμινάριο. 5. Παρουσιάσουν τις οργανωτικές ικανότητές τους για την επιτυχή παράδοση του εκπαιδευτικού τους προγράμματος. 6. Είναι ικανοί να παρέχουν υποστήριξη και εποικοδομητική επανατροφοδότηση στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο σεμινάριο. 7. Αναπτύξουν την κατανόηση τους για ευκαιρίες μελλοντικής συνεργασίας, καθώς και ηθα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη ενός μελλοντικού δικτύου εξειδικευμένων εκπαιδευτών. ΜΕΘΟΔΟΙ Λιώσιμο πάγου Εργασία σε ζευγάρια και παρουσίαση Παρουσιάσεις Συζητήσεις στην ολομέλεια 19

20 Διευκολυνόμενες ομάδας εργασίας με συγκεκριμένο στόχο Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Περιγραφή Μια ώρα κάθε πρωίνής και απογευματινής συνεδρίας θα αναλωθεί με όλα τα μέλη του σεμιναρίου να δουλεύουν μαζί σε δομημένες δραστηριότητες για την προαγωγή αλληλεπίδρασης έξω από την ομάδα εργασίας. Δυο ώρες κάθε πρωινής ή απογευματινής συνεδρίας θα αναλωθούν σε αυτοκατευθυνόμενη εργασία στις ομάδες εργασίας. Οι συμμετέχοντες θα διατηρούν τις ίδιες ομάδες όπως την πρώτη εκπαιδευτική ημέρα και τον ίδιο διευκολυντή από τους εκπαιδευτές του σεμιναρίου. Οι άλλοι εκπαιδευτές θα συμμετέχουν εάν είναι διαθέσιμοι. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα πλάνα του σεμιναρίου τους και θα πρέπει να είναι έτοιμοι να συζητήσουν με τους συναδέλφους τους από την ομάδα εργασίας, την τρέχουσα κατάσταση του εκπαιδευτικού τους προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων των επιβλεπόντων τους. Προτείνεται κάθε ομάδα εργασίας να διευκολύνει εκ περιτροπής των συνεδρίες ολομέλειας, ελέγχοντας τη συζήτηση και κυρίως το χρόνο. Αν κάποιοι είναι απρόθυμοι αυτό θα πραγματοποιηθεί από τον εκπαιδευτή τους. M 2.2 Η συνάντηση θα ξεκινά σε ολομέλεια με μια σύντομη άσκηση λιώσιμου πάγων, κατά την οποία κάθε συμμετέχων θα έχει 30 δευτερόλεπτα να περιγράψει κάτι αξέχαστο/αξιομνημόνευτο, που συνέβη σε αυτόν από την προηγούμενη συνάντηση (κάθε τι που έχει σχέση με το εκπαιδευτικό έργο απαγορεύεται). Το χρονοδιάγραμμα θα είναι αυστηρό. Η συνεδρία θα διευκολύνεται από τους εκπαιδευτές. M 2.3.Τα μέλη του σεμιναρίου στη συνέχεια θα δουλέψουν σε ζευγάρια ρίχνοντας μια ματιά στο πλέγμα της εξειδίκευσης που παρήχθη για το σεμινάριο (βλ φυλλάδιο 1 σελ από το Πλαίσιο). Θα υπάρχουν 20 λεπτά για να συμφωνήσουν που θα «καθίσουν» στην κλίμακα αρχάριου- ικανούεπαρκή-εξειδικευμένου σε κάθε τομέα. Υπάρχουν διαφορές; Έχουν αυτές σημασία; Κάθε ζευγάρι θα περιγράψει συνοπτικά τα ευρήματά του και αυτά θ αποτυπωθούν σ ένα χαρτοπίνακα από τους διευκολυντές. Αυτή η συνεδρία θα διευκολυνθεί από τους εκπαιδευτές. M2.4 and 2.5 Το υπόλοιπο του πρωινού θα αναλωθεί σε αυτοκατευθυνόμενη εργασία σε ομάδες εργασίας. Κάθε ομάδα θα έχει να αποφασίσει πως θα αναλώσει τις 8 ώρες του χρόνου που έχουν σε αυτό το σεμινάριο. M 2.6. Η απογευματινή συνεδρία θα ξεκινήσει με μια σύντομη παρουσίαση ενός από τα άλλα παράγωγα του προγράμματος το Ντοκουμέντο Πλαίσιο (η τελευταία έκδοση έχει σταλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες οι οποίοι πρέπει να το διαβάσουν προσεκτικά). Τυπωμένες εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες στη συνάντηση. Η συνάντηση θα χωριστεί σε δυο ομάδες, για να συζητηθεί το Πλαίσιο και να αναπτυχθεί η επανατροφοδότηση των συγγραφέων (οι εκπαιδευτές), και κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τα ευρήματα της. Αυτή η συνεδρία θα διευκολυνθεί από την 20

21 Ομάδα Εργασίας 1. M2.7 and 2.8 Το υπόλοιπο της ημέρας 1 θα αναλωθεί σε αυτοκατευθυνόμενη εργασία Ημέρα 2 M 3.1 Θα ξεκινήσει με μια παρουσίαση πάνω σε ένα έγγραφο σχετικά με την Αριστεία στην Εκπαίδευση- Αξίες των Εκπαιδευτών, το οποίο έχει γραφτεί στην Μεγάλη Βρετανία. Η διεύθυνσή του στο διαδίκτυο έχει κυκλοφορήσει στους συμμετέχοντες (για προσωπική χρήση μόνο) την οποία πρέπει να κάνουν λήψη, να διαβάσουν και να τη φέρουν στη συνάντηση. Είναι αυτό σχετικό με αυτό το πρόγραμμα; Τι θα σκέφτονταν για αυτό οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές στη χώρας σας; Θα υπάρχουν μικρές ομάδες συζητήσεων και επανατροφοδότηση στην ολομέλεια. Αυτή η συνεδρία θα διευκολυνθεί από την Ομάδα Εργασίας 2. M 3.2 to 3.6 Το υπόλοιπο του πρωινού και το υπόλοιπο του απογευματινού θα αναλωθεί σε αυτοκατευθυνόμενη εργασία M3.6 Αυτή η συνεδρία θα αναλωθεί στην εξέταση της δυνατότητας παραγωγής ενός διαρκούς Ευρωπαϊκού δικτύου και της ανάπτυξης άλλων ιδεών προαγωγής της συνέχειας της εργασίας που ξεκίνησε σε αυτό το σεμινάριο. Αυτή η συνεδρία θα διευκολυνθεί από την Ομάδα Εργασίας 3. M3.7 Θα υπάρχει μια σύντομη συνεδρία οι οποία θα επιτρέπει στα μέλη του σεμιναρίου και στους εκπαιεδευτές να δώσουν μια άμεση επανατροφοδότηση στο πως νιώθουν σχετικά με αυτή την Συνεδρία. Αυτή η συνεδρία θα διευκολυνθεί από την Ομάδα Εργασίας 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Διαδικασία αξιολόγησης προγράμματος Στοχαστική επανατροφοδότηση στο τέλος του μαθήματος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Document Framework for the Continuing Educational Development of Trainers in General Practice/Family Medicine in Europe pages for M2.3, full document for M Academy of Medical Royal Colleges, Values of Medical Educators, Excellence in Medical Education for M3.1 - can be downloaded: 3. Αντίγραφα διαφανειών παρουσιάσεων 21

22 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μία αίθουσα για ολομέλεια εξοπλισμένη με προβολέα Αίθουσες για μικρές ομάδς με χαρτοπίνακα Εγκαταστάσεις για την παρουσίαση χαρτοπινακα / πόστερ Σύνδεση με το διαδίκτυο (ίντερνετ) 22

23 M 2.3 Είμαι εξειδικευμένος εκπαιδευτής; CEDinGP Framework Document 2012 Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least one month prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted. 23

24 M 3.1. Αξίες των ιατρών-εκπαδευτών Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least one month prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted. 24

25 Οδηγίες για το τέλος της αποστολής Αγαπητοί συμμετέχοντες, Αυτό το πρόγραμμα σχεδιάστηκε να σας βοηθήσει να ανελιχθείτε στο επίπεδο της εκπαιδευτικής εξειδίκευσης, με την ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης της δικής σας εκπαιδευτικής εξειδίκευσης. Μέρος αυτής της άσκησης θα είναι να διερευνήσετε αυτά τα θέματα για τον εαυτό σας και να βρείτε τις δικές σας απαντήσεις, και στη συνέχεια να ελέγξετε με τους συναδέλφους ή επιβλέποντές σας ότι είστε στο σωστό δρόμο. Η τελική σας έκθεση θα πρέπει να περιέχει προβληματισμό πάνω στην όλη εμπειρία και στο ταξίδι σας μέσα σ αυτήν. Για την καθοδήγησή σας θα βρείτε χρήσιμη την ακόλουθη δομή, αλλά μπορεί να θέλετε να την αλλάξετε, ανάλογα με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού σας έργου. Οι Εκπαιδευτές θα ανασκοπήσουν την δουλειά σας και θα σας στείλουν επανατροφοδότηση. Γραπτή έκθεση οδηγίες για τη δομή Σκοπός: Να παρουσιάσετε την ικανότητά σας να αναλύσετε το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα, να προβληματιστείτε πάνω σ αυτό, να το περιγράψετε και να το παραδώσετε γράφοντας μια έκθεση εξειδικευμένου εκπαιδευτή. Μέγεθος έκθεσης: 8000 λέξεις Οδηγίες ως προς το περιεχόμενο και την διάταξη Τίτλος προγράμματος Σκοποί του προγράμματός σας Το σκεπτικό για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τόσο για το περιεχόμενο του συστήματος της ιατρικής εκπαίδευσης σας όσο και της προσωπικής σας ανέλιξης Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν Αποτελέσματα και έκβαση σεμιναρίου Συζήτηση και προβληματισμός Συμπέρασμα 25

26 Βιβλιογραφία Σχέδια (αν υπάρχουν) για δημοσίευση/ περιλήψεις/ φροντιστήρια Κάποιοι από σας δεν θα έχετε συμπληρώσει το έργο σας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και θα πρέπε να συζητήσετε με τον επιβλέποντά σας και τον διευκολυντή της ομάδας από τους εκπαιδευτές τι να κάνετε. Μπορεί να σας χορηγηθεί παράταση ή να σας συσταθεί να γράψετε την έκθεσή σας ως το στάδιο που έχετε φτάσει συμπεριλαμβανομένων όμως των σχεδίων σας και των χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωσή της. 26

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το σεμινάριο αποτελείται από τις παρακάτω έξη συνεδρίες:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το σεμινάριο αποτελείται από τις παρακάτω έξη συνεδρίες: Content: Εισαγωγη... 3 Συνεδρία 1 Εισαγωγή η έννοια του καλού εκπαιδευτή... 4 Συνεδρία 2 Θεωρία εκπαίδευσης και αξιολόγησης... 11 Συνεδρία 3 Μέθοδοι διδασκαλίας και παροχή επαναπληροφόρησης... 35 Συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ENTER Project 2012-1-GB2-GB2-LEO05-08057 This project has been funded with the support of the European Commission. The

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος ATLEC Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή Ivan TRAINA, Department of Education Studies - University of Bologna Evert-Jan HOOGERWERF,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Δεξιότητες για Επαγγελματίες. Εκπαίδευσης Ενηλίκων COACH4U. Προσαρμογή της Εκπαίδευσης στα Πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εκπαιδευτικές Δεξιότητες για Επαγγελματίες. Εκπαίδευσης Ενηλίκων COACH4U. Προσαρμογή της Εκπαίδευσης στα Πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων Εκπαιδευτικές Δεξιότητες για Επαγγελματίες Εκπαίδευσης Ενηλίκων COACH4U Προσαρμογή της Εκπαίδευσης στα Πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων Πακέτο Εργασίας 4: «Προσαρμογή των εκπαιδευτικών εργαλείων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας

Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας Copyright SUSCOM Partnership 2012 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Στάδιο 0. Επαφή και Σύνδεση με την Κοινότητα...

Διαβάστε περισσότερα

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP DACTIVE disability and active citizenship Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς για πρακτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε άτομα με νοητικές αναπηρίες με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων ενεργής

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ I European Agency for Development in Special Needs Education Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Προκλήσεις και ευκαιρίες TE I Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL...

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL... ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ CLIL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ CLIL Ορολογία:...4 Δομή του Εγχειριδίου...5 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL...7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το ίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct είναι µια υπηρεσία που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ Kolb, Mezirow Μετασχηματίζουσα Μάθηση ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΡΓΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΡΓΩΝ Εκπαιδευτικό Υλικό για διευθυντές και στελέχη εκπαίδευσης επιμέλεια: ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΡΓΩΝ Εκπαιδευτικό Υλικό για διευθυντές και στελέχη εκπαίδευσης επιμέλεια: 1st Edition:

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Οδηγίες του έργου NewsJob Ποτέ δεν είναι αργά! Εµπειρίες, τα εργαλεία και τις πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Πάτρας ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Επιμέλεια: Απόστολος Ραφαηλίδης Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Παραγωγικής Λειτουργίας Τελευταία ενηµέρωση 20/4/2011 Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE. Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter.

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE. Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter. To πρόγραμμα SAGE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση εκφράζει τις απόψεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα