Εισαγωγή. Το τελικό βήμα είναι η παράδοση του σεμιναρίου και η υποβολή μιας γραπτής αναφοράς πάνω στην όλη διαδικασία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή. Το τελικό βήμα είναι η παράδοση του σεμιναρίου και η υποβολή μιας γραπτής αναφοράς πάνω στην όλη διαδικασία."

Transcript

1

2 Περιεχόμενα: Εισαγωγή... 3 Εκπαιδευτικη ημερα 1 Αναπτύσσοντας το πρόγραμμα... 4 Εκπαιδευτικη ημερα : 2/3 Αποτελέσματα προγράμματος Οδηγίες για το τέλος της αποστολής The publication has been funded with support from the European Commission under the Leonardo da Vinci Programme (Project no PL1-LEO ): Framework for Continuing Educational Development of Trainers in General Practice in Europe (CEDinGP) The publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 2

3 Εισαγωγή Το πρόγραμμα Leonardo EURACT Επίπεδο 3 σχεδιάστηκε να βοηθήσει να αναπτυχθούν οι επαρκείς εκπαιδευτές στο επίπεδο των εξειδικευμένων εκπαιδευτών, με την ικανότητα ανάπτυξης της δικής τους εκπαιδευτικής εξειδίκευσης και παροχής εκπαιδευτικών δεξιοτήτων για μελλοντικούς εκπαιδευτές ΓΙ. Αυτοί που θα προχωρήσουν σ αυτό το ανώτατο επίπεδο, θα αναλάβουν την συντήρηση ενός Ευρωπαικού προγράμματος εκπαιδευτικών δεξιοτήτων, και την εξασφάλιση της διάδοσής του πέραν των αρχικών οργανισμών - εταίρων σε άλλες Ευρωπαικές χώρες. Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες εργάζονται με τους συναδέλφους τους από άλλες Ευρωπαικές χώρες και αποκτούν μία κατανόηση των πλεονεκτημάτων μιας τέτοιας Ευρωπαικής προσέγγισης. Τα μέλη του προγράμματος έχουν την ανάγκη υποστήριξης ενός ακαδημαικού ιδρύματος και ενός αναγνωρισμένου επόπτη εκπαίδευσης ο οποίος πρέπει να είναι έτοιμος να υποστηρίξει τη δραστηριότητα των συμμετεχόντων γιατρών μέσω ανασκόπησης και κριτικής της δουλειάς τους, παρέχοντας επαναπληροφόρηση, συμβουλές και στήριξη. Το πρόγραμμα είναι δομημένο κατά τα πρότυπα ενός προγράμματος Μάστερ, με τον περοσσότερο χρόνο να αναλώνεται σε αυτο-κατευθυνόμενη μελέτη, με ένα τριήμερο σεμινάριο χωρισμένο σε δύο συνεδρίες : Η προ-σεμιναριακή εργασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Προσωπικού Πλάνου Μάθησης ως εκπαιδευτή, που έχει συζητηθεί με τον επόπτη. Εκπαιδευτική Ημέρα 1 όπου επικεντρώνει π.χ. σε εργασία σε μικρές ομάδες για τον καθορισμό συγκεκριμένων πλάνων για το πρόγραμμα. Προσωπική εργασία ανάμεσα στις εκπαιδευτικές ημέρες περιλαμβάνει π.χ. προετοιμασία συγκεκριμένων πλάνων για εκπαιδευτική παρέμβαση καθώς και υλικών του σεμιναρίου, περιλαμβανομένης της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. Εκπαιδευτικές Ημέρες 2-3 όπου λαμβάνει χώρα εργασία σε μικρές ομάδες για την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πλαισίου, προετοιμασία τελικών πλάνων για την παράδοση ξεχωριστών συνεδριών αναθεωρημένων όσο χρειάζεται, την ανάπτυξη ενός δικτύου. Το τελικό βήμα είναι η παράδοση του σεμιναρίου και η υποβολή μιας γραπτής αναφοράς πάνω στην όλη διαδικασία. 3

4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 1 Αναπτύσσοντας το Πρόγραμμα 4

5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 1 Τίτλος: Αναπτύσσοντας το Πρόγραμμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Συνεδία Τίτλος Δραστηριότητα Μ 1.1 Εργασία προετοιμασίας για το σεμινάριο Δέστε τις συμειώσεις 1 Συνεδρία Τίτλος Τύπος Μ 2.1 Μ 2.2 Μ 2.3 Εισηγήσεις Παρουσίαση Προϊστορία του σεμιναρίου Αυτοκατευθυνόμενη εργασία σχεδιασμός Συζήτηση σε τριάδες Μ 2.4 Συνεδρία επανατροφοδότησης τα σχέδια μέχρι τώρα ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Συζήτηση ανά ζεύγη / Παρουσίαση ομάδας Χρόνος 3 ώρες 40 Παρουσίαση 20 Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 90 Συζήτηση στην ολομέλεια - παρουσίαση σε poster (2 λεπτά για κάθε poster) Συνεδρία Τίτλος Τύπος Μ 2.5 Μ 2.6 Μ 2.7 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία περιεχόμενο, μέθοδοι, υλικά Συνεδρία επανατροφοδότησης Πρόγραμμα εργασίας στο σπίτι οι επόμενοι 6 μήνες Προσωπική εργασία διδάσκων διαθέσιμος Παρουσίαση /συζήτηση στην ολομέλεια 30 Χρόνος 3 ώρες Συζήτηση στην ολομέλεια 15 στοχοι: 1. Να παρασχεθεί ένα περιβάλλον για την προώθηση της εξέλιξης (του Γ.Ι.) ως εκπαιδευτή. 2. Να προσδιοριστούν οι προσωπικές μαθησιακές ανάγκες του Γ.Ι. ως δασκάλου, και να διατυπωθούν και να εφαρμοσθούν τα σχέδια για να ανταποκριθεί σε αυτές. 3. Να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα διδασκαλίας σε Ευρωπαϊκή κλίμακα το οποίο να ικανοποιεί τις μαθησιακές ανάγκες που εντοπίζονται. 4. Να αποκτηθούν δεξιότητες διδασκαλίας των δεξιοτήτων διδασκαλίας σε άλλους. 5

6 5. Να δείξουν την ικανότητα να διδάξουν αυτές τις έννοιες στους νέους εκπαιδευτές. 6. Να είναι σε θέση να παρέχουν υποστήριξη και εποικοδομητική επανατροφοδότηση σε άλλα μέλη του σεμιναρίου. ΜΕΘΟΔΟΙ: Εργασία σε ζεύγη και παρουσίαση Παρουσίαση Διευκολυνόμενη εργασία ομάδας έργου Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Παρουσίαση του έργου στην ολομέλεια Παρουσίαση poster περιγραφη: Αυτή η εκπαιδευτική ημέρα αποτελεί μέρος του προγράμματος Leonardo EURACT επίπεδο 3. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να βρίσκουν τις πηγές και να κατευθύνουν οι ίδιοι τη μάθηση, και να έχουν ολοκληρώσει την εργασία προετοιμασίας για το σεμινάριο πριν έρθουν. Η ημέρα θα ξεκινήσει με μια δομημένη εισήγηση κατά την οποία θα δουλέψουν μεταξύ τους σε ζεύγη έτσι ώστε να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους ως δασκάλους, τις ιδέες τους, τις ανησυχίες τους και τις προσδοκίες τους από το πρόγραμμα. Κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια ο καθένας θα παρουσιάσει το συνάδελφό του, και οι διδάσκοντες θα παρουσιάσουν εν συντομία τους εαυτούς τους. Θα ακολουθήσει μια μικρή παρουσίαση γύρω από το πρόγραμμα και τα εκπαιδευτικά μοντέλα που το στηρίζουν, με ευκαιρίες για συζήτηση. Στην επόμενη συνεδρία της ημέρας θα ξεκινήσει εργασία σε ζεύγη ή τριάδες όπου οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν το δικό τους εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Κάθε μικρή ομάδα θα έχει στη διάθεσή της ένα μέλος από τους διδάσκοντες για να τους διευκολύνει. Το πώς θα επιλέξει να εργαστεί η μικρή αυτή ομάδα, επαφίεται στα μέλη της να αποφασίσουν. Τους έχει παρασχεθεί ένα πρότυπο συνεδρίας για το σχεδιασμό μιας διδακτικής συνεδρίας. Κάθε συμμετέχοντας θα δημιουργήσει ένα poster με τα σχέδιά του το οποίο θα παρουσιάσει σε μια δομημένη συζήτηση των poster. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος για μεσημεριανό φαγητό οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να συζητούν τα poster με τους συναδέλφους τους. Μετά το διάλειμμα θα συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στα ατομικά τους προγράμματα και θα επακολουθήσει μια συνεδρία ανάδρασης κατά την οποία κάθε συμμετέχοντας θα παρουσιάσει τα συγκεκριμένα του σχέδια για σχολιασμό και εποικοδομητική κριτική. Τέλος, θα πρέπει να συμφωνηθούν τα πλάνα για συνεχιζόμενη εργασία πριν τις επόμενες εκπαιδευτικές ημέρες. Ένα από τα βασικά στοιχεία αυτού του σεμιναρίου θα είναι η πιστή τήρηση του χρόνου, και η 6

7 εργασία με πειθαρχία στην παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου. Εάν κάποια μέλη του σεμιναρίου δεν θα έχουν ολοκληρώσει την παρουσίασή τους στον προβλεπόμενο χρόνο ΔΕΝ θα τους επιτραπεί να συνεχίσουν ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Διαδικασία αξιολόγησης Δημιουργία poster Προκαταρκτικά πλάνα για εργασία πάνω σε μια νέα εκπαιδευτική συνεδρία ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ: 1. Knowles, M. (1973) The adult learner: a neglected species. Gulf Publishing Company, Houston. 2. From Andragogy to Heutagogy Hase S. Kenyon C, Southern Cross University, Australia (accessed 11 August 2011) 3. A five-stage model of the mental activities Involved in directed skill acquisition Dreyfus S, Dreyfus H; University of California, Berkeley (this is the original work from 1980) (accessed 11 August 2011) 4. Professions, competence and informal learning Cheetham G. Chivers E. Chapter 10, pp Dreyfus+Model +of+skill+acquisition &hl=en#v=onepage&q= Dreyfus%20Model%20of%20Skill%20 Acquisition &f=false (accessed 11 August 2011) 5. Novice to Expert: the Dreyfus model of skill acquisition Lester S. (accessed 11 August 2011) συστασεισ για περαιτερω μελετη: The EURACT Educational Agenda, EURACT Download from Dreyfus H. Dreyfus S. Mind over Machine: The Free Press, New York, 1986 Worall P. et al, Advanced Consulting in Family Medicine: Radcliffe, Oxford,

8 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Αντίγραφα διαφανειών Εκπαιδευτικές ασκήσεις και οδηγίες ομαδικής εργασίας Σημείωση 1 - Προκαταρκτική και μελλοντική εργασία Σημείωση 2 Δομή συνεδρίας εξοπλισμοσ: Μια αίθουσα για τη συνεδρίαση της ολομέλειας εξοπλισμένη με προβολέα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μικρές αίθουσες για τις ομάδες με χαρτοπίνακες Εγκαταστάσεις για την επίδειξη των poster Σύνδεση στο διαδίκτυο 8

9 Πρόγραμμα από Επαρκής σε Εξειδικευμένο Εκπαιδευτική Ημέρα 1η Εισαγωγή Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least one month prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted. 9

10 Σημείωση 1 Εργασία πριν το σεμινάριο 1. Αναγνώρισε και συνάντησε τον επιβλέποντά σου 2. Ανάπτυξε ένα Προσωπικό Πλάνο Ανέλιξης ως δάσκαλος; συζήτησέ το με τον επιβλέποντα 3. Φέρε σε πέρας μια ανάλυση των μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευτών Γ.Ι. στο δικό σου σύστημα/περιοχή/χώρα 4. Βάλε σε σειρά προτεραιότητας τις μαθησιακές ανάγκες οι οποίες αναγνωρίστηκαν και τις πιθανές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που χρειάζονται 5. Εξοικειωθείτε με το υλικό των σεμιναρίων επιπέδου 1 και 2 Προσωπική εργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ημερών 1. Συναντηθείτε με τον επιβλέποντα τουλάχιστον σε μηνιαία βάση 2. Κρατείστε ένα προσωπικό ημερολόγιο μάθησης 3. Προετοιμάστε συγκεκριμένα πλάνα για εκπαιδευτική παρέμβαση (-εις) 4. Προετοιμάστε τα υλικά του σεμιναρίου, συμπεριλαμβανομένης ανασκόπησης της βιβλιογραφίας 5. Έχετε τακτική επαφή με κολλητό από το σεμινάριο 10

11 Σημείωση 2 Δομή συνεδρίας 3ωρη συνεδρία (ή πολλαπλάσια) Σκεπτικό για την επιλογή του θέματος Πλαίσιο δομής της EURACT : Περιγραφή Παρουσίαση (-εις) Σημείωση (-εις) Αξιολόγηση Φυσικοί πόροι Διάταξη της EURACT για την Περιγραφή 1. Τίτλος συνεδρίας 2. Πίνακας περιεχομένων χρόνος, μέθοδος, τίτλος αντικειμένου 3. Εκπαιδευτικοί στόχοι 4. Χρησιμοποιούμενες μέθοδοι 5. Λεπτομερής περιγραφή κάθε στοιχείου της ενότητας (σαν κάποιος άλλος να το παρουσιάζει θα το κάνει!) 6. Αξιολόγηση διαδικασίας 7. Βιβλιογραφία (για την υποστήριξη της περιγραφής) 8. Προτάσεις περαιτέρω μελέτης 9. Λίστα σημειώσεων, περιλαμβανομένων των οδηγιών για τους διευκολυντές των ομάδων 10. Πόροι (αίθουσες, υλικά, υπολογιστής κ.λ.π.) 11

12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 1 Οδηγίες για τους διευκολυντές του Τμήματος Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε αυτό το πρόγραμμα έχει αυστηρά περιοριστεί, ώστε να επιτρέπεται η εργασία σε ομάδες των 3 (ή 4 το πολύ). Προτείνεται οι διευκολυντές να εργάζονται με την ίδια ομάδα από 3 συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια κάθε εκπαιδευτικής ημέρας, και πιθανώς να προσφέρουν υποστήριξη ηλεκτρονικά μεταξύ των εκπαιδευτικών ημερών. Οι διευκολυντές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να παρακολουθήσουν και τις δύο ημέρες της μελέτης, και θα πρέπει να εξοικειωθούν με τα υλικά όχι μόνο για αυτό το πρόγραμμα, αλλά και με τα υλικά για τα σεμινάρια Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2. Έχει ζητηθει οι συμμετέχοντες να συναντούν τους επιβλέποντές τους και να κάνουν κάποια προπαρασκευαστική εργασία πριν από την εκπαιδευτική αυτή ημέρα (Μ 1,1 - λεπτομέρειες στις Σημειώσεις 1). Θα πρέπει να έχουν αναπτύξει ένα προσωπικό σχέδιο ανέλιξης ως δάσκαλοι. Να έχουν φέρει σε πέρας μια ανάλυση των μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευτών Γ.Ι., να έχουν βάλει σε σειρά προτεραιότητας τις μαθησιακές ανάγκες οι οποίες αναγνωρίστηκαν και να προσδιορίσουν πιθανές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που χρειάζονται. Τους ζητήθηκε επίσης να εξοικειωθούν με το υλικό των σεμιναρίων επιπέδου 1 και 2. Μετά την εισαγωγική άσκηση (Μ 2.1) θα υπάρξει μια μικρή (20 λεπτά) παρουσίαση για την προϊστορία του προγράμματος και του εκπαιδευτικό μοντέλο που ακολουθείται σε αυτό το πρόγραμμα (Μ 2,2). Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η πρώτη από τις συνεδρίες εργασίας σε τριάδες (Μ 2.3) που εξετάζει το υλικό που έχουν παράξει. Το πλάνο εργασίας που θα ακολουθήσουν μπορεί να ανευρεθεί στις διαφάνειες και στο γραπτό υλικό του σεμιναρίου. Οι διευκολυντές πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την κατάσταση κατά την οποία ένας ή περισσότεροι από τους συμμετέχοντες δεν έχουν κάνει καμία προπαρασκευαστική εργασία. Ο διευκολυντής, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, θα έχουν να αποφασίσουν πόσο χρόνο θα διαθέσουν για να προλάβουν (οι απροετοίμαστοι) χωρίς να διακόψουν την εργασία τους. Θα χρειαστεί να τους ωθήσετε να φτιάξουν ένα poster με τα πλάνα τους για επίδειξη και παρουσίαση (Μ 2.4) Η επόμενη συνάντηση της ομάδας (Μ 2.5) διαρκεί 90 λεπτά και εμπεριέχει αυτο-κατευθυνόμενη εργασία για τους συμμετέχοντες όσον αφορά τα δικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι διευκολυντές θα προσφέρουν βοήθεια και συμβουλές στους συμμετέχοντες κατ επίκληση, ειδικά εάν κολλήσουν. Για να βοηθηθούν να διαμορφώσουν τα πλάνα τους η Σημελιωση 2 έχει τη δομή της συνεδρίας και τη διάταξη για την Περιγραφή που έχουμε χρησιμοποιήσει στα σεμινάριά μας. Θα πρέπει να εργάζονται για την προετοιμασία πραγματικών σεμιναριακών υλικών, που να περιλαμβάνουν την περιγραφή, παρουσιάσεις, ομάδες εργασίας κλπ. Η συνεδρία Μ 2.6 θα είναι για την παρουσίαση των πλάνων τους στην ολομέλεια - θα έχει ο καθένας 5 λεπτά συνολικά, 12

13 συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης. Η τελική συνεδρίαση (Μ 2.7) θα είναι για να περιγράψει την αναμενόμενη εργασία από αυτό το σημείο μέχρι και τις εκπαιδευτικές ημέρες 2 και 3. Ομαδική εργασία (υποστήριξη) Έχετε εντοπίσει τις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευτών Γ.Ι.; Έχετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διδασκαλίας στο μυαλό σας; Εάν έχετε: Αναγνωρίστε το επίπεδο στην κατάταξη κατά Dreyfus Προσχεδιάστε τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα του σεμιναρίου Επιλέξτε τις μεθόδους διδασκαλίας Ξεκινήστε λεπτομερή σχεδιασμό Εάν δεν έχετε αναγνωρίσει τις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευτών Γ.Ι.: Ετοιμάστε μια εκπαιδευτική ενότητα πάνω στο πεδίο της πιθανής μαθησιακής ανάγκης στη χώρα σας Αναγνωρίστε το επίπεδο στην κατάταξη κατά Dreyfus Προσχεδιάστε τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα του σεμιναρίου Επιλέξτε τις μεθόδους διδασκαλίας Ξεκινήστε λεπτομερή σχεδιασμό 13

14 Σημειώσεις Ανδραγωγική (Knowles) παιδαγωγική και ανδραγωγική Παιδιά και ενήλικες εκπαιδευόμενοι Η εκπαίδευση των ενηλίκων είναι καλύτερη εάν είναι: Αυτό-κατευθυνόμενη Βιωματική Βασισμένη στις ανάγκες Βασισμένη στο πρόβλημα Αυταγωγική (Hase and Kenyon) Η μελέτη της αυτό-προσδιοριζόμενης μάθησης Για να είναι κάποιος πραγματικά αυτοπροσδιοριζόμενος μαθητής (όχι δάσκαλος) πρέπει να αποφασίσει: Τι πρέπει να μάθει Πώς πρέπει να το μάθει 14

15 Προσωπικό Πλάνο Ανέλιξης Προσωπικό Σχετιζόμενο με τις ανάγκες Στοχαστικό Σχετικό Καταγραφή για δια βίου μάθηση Επαναπιστοποίηση Βήμα 1: Tι νομίζω ότι έχω ανάγκη να μάθω; Mην εστιάζετε σε τομείς εξιδείκευσης, αλλά τομείς ελλείματος Ποιοι τομείς στην εργασία σας προκαλούν άγχος; Τι συνεχίζει να επανεμφανίζεται ως πρόβλημα; Σε τι είστε καλοί (και μπορεί να χαίρεστε να μάθετε περισσότερα;) Ποιες καταστάσεις θα ευχόσασταν να αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί σας παρά εσείς; Βήμα 2: Τι γνωρίζω ότι έχω ανάγκη να μάθω; Απόψεις / παρατηρήσεις προσωπικού Σχόλια συμβούλου Εμπιστευτική αξιολόγηση συνεργατών Ανικανοποίητες ανάγκες ασθενών (PUNS - «Patients Unmet Needs») Εκπαιδευτικές ανάγκες Ιατρών (DENS - Doctor s Educational Needs ) Ανάλυση σημαντικών γεγονότων (SEA - Significant event analysis ) Έλεγχος δεδομένων Βήμα 3: Πώς θα μάθω; Μια σύντομη περιγραφή για το πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τις μαθησιακές ανάγκες σας. Προσπαθήστε να κάνετε αυτά: ειδικά, μετρήσιμα, εφικτά, συναφή, χρονολογημένα («SMART»: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timed) 15

16 Βήμα 4: Αξιολόγηση πως θα γνωρίζω ότι το έχω κάνει; (Πριν από την εφαρμογή, συζητήστε με έναν σύμβουλο, ή κάντε μια συζήτηση μεταξύ συναδέλφων) Εκτίμηση των αναγκών Οι εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν σχέση με την πρωτοβάθμια φροντίδα Υπάρχει μια ισορροπία των αναγκών Η ανάγκη αντιπροσωπεύει μια ανεπάρκεια Υπάρχει αποδεδειγμένη ανάγκη Αν ένας Γ.Ι. έχει ένα εξειδικευμένο ρόλο, αυτό εξετάζεται Η αντιμετώπιση των αναγκών φαίνεται εφικτή Εκτίμηση των στόχων και των δραστηριοτήτων του Προσωπικού Πλάνου Ανέλιξης Οι στόχοι πληρούν τα κριτήρια SMART Οι δραστηριότητες είναι κατάλληλες Εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων Υπάρχει απόδειξη μάθησης Τα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτουν από τις γενικές δραστηριότητες Υπάρχουν στοιχεία στοχαστικής μάθησης Πιστοποιητικά... 16

17 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ : 2/3 Αποτελέσματα Προγράμματος 17

18 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ : 2/3 Τίτλος: Αποτελέσματα Προγράμματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Συνεδρία Τίτλος Δραστηριότητα M 2.1 Προπαρασκευαστική εργασία Διαβάστε την επιστολή από τον Καθηγητή Igor Svab Συνεδρία Τίτλος Είδος Ώρα 3.5h M 2.2 Λιώσιμο πάγου Άσκηση 15 M 2.3 Είμαι ένας εξειδικευμένος ; Συζήτηση σε ζευγάρια, εκπληρώνοντας τα κριτήρια παρουσίαση στην ολομέλεια 45 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία M 2.4 εκθέσεις προόδου σχεδιασμός Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 30 συνεδριών Διάλλειμα για καφέ 30 M 2.5 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 90 Διάλλειμα Συνεδρία Τίτλος Είδος Ώρα 3.5h M 2.6 Το Έγγραφο-Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση σε ολομέλεια / συζήτηση σε ομάδες 60 M 2.7 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 30 Διάλλειμα για καφέ 30 M 2.8 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία / Πρόγραμμα ημέρας 2 Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 90 Συνεδρία Τίτλος Είδος Ώρα 3.5h M 3.1 Αξίες εκπαιδευτών Παρουσίαση 10 Συζήτηση σε μικρές ομάδες, M3.1 Αξίες εκπαιδευτών επαναπληροφόρηση στην 50 ολομέλεια M 3.2 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Διευκόλυνση σε μικρές ομάδες 30 Διάλλειμα για καφέ 30 18

19 M 3.3 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 90 Διάλλειμα Συνεδρία Τίτλος Είδος Ώρα 3.5h M 3.4 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 90 M 3.5 M 3.6 M3.7. Διάλλειμα για καφέ 30 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Συμμάζεμα Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 30 Μελλοντικά σχέδια ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο Συζήτηση στην ολομέλεια 60 Αποχαιρετιστήρια συνεδρία, Προβληματισμοί, αποτίμηση την αξιολόγηση ολομέλεια 30 Στόχοι Με το τέλος αυτού του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα: 1. Είναι ικανοί να χρησιμοποιούν το περιβάλλον για την προώθηση της συνεχούς ανάπτυξής τους ως εκπαιδευτές 2. Έχουν διατυπώσει και αναπτύξει σχέδια υλοποίησης για να καλύψουν τις προσωπικές τους ανάγκες μάθησης σαν εκπαιδευτές. 3. Ολοκληρώσουν την προετοιμασία του προγράμματος διδασκαλίας τους και θα οριστικοποιήσουν τα σχέδια παράδοσής του. 4. Έχουν παρουσιάσει την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν κατάλληλα τις εκπαιδευτικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το σεμινάριο. 5. Παρουσιάσουν τις οργανωτικές ικανότητές τους για την επιτυχή παράδοση του εκπαιδευτικού τους προγράμματος. 6. Είναι ικανοί να παρέχουν υποστήριξη και εποικοδομητική επανατροφοδότηση στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο σεμινάριο. 7. Αναπτύξουν την κατανόηση τους για ευκαιρίες μελλοντικής συνεργασίας, καθώς και ηθα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη ενός μελλοντικού δικτύου εξειδικευμένων εκπαιδευτών. ΜΕΘΟΔΟΙ Λιώσιμο πάγου Εργασία σε ζευγάρια και παρουσίαση Παρουσιάσεις Συζητήσεις στην ολομέλεια 19

20 Διευκολυνόμενες ομάδας εργασίας με συγκεκριμένο στόχο Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Περιγραφή Μια ώρα κάθε πρωίνής και απογευματινής συνεδρίας θα αναλωθεί με όλα τα μέλη του σεμιναρίου να δουλεύουν μαζί σε δομημένες δραστηριότητες για την προαγωγή αλληλεπίδρασης έξω από την ομάδα εργασίας. Δυο ώρες κάθε πρωινής ή απογευματινής συνεδρίας θα αναλωθούν σε αυτοκατευθυνόμενη εργασία στις ομάδες εργασίας. Οι συμμετέχοντες θα διατηρούν τις ίδιες ομάδες όπως την πρώτη εκπαιδευτική ημέρα και τον ίδιο διευκολυντή από τους εκπαιδευτές του σεμιναρίου. Οι άλλοι εκπαιδευτές θα συμμετέχουν εάν είναι διαθέσιμοι. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα πλάνα του σεμιναρίου τους και θα πρέπει να είναι έτοιμοι να συζητήσουν με τους συναδέλφους τους από την ομάδα εργασίας, την τρέχουσα κατάσταση του εκπαιδευτικού τους προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων των επιβλεπόντων τους. Προτείνεται κάθε ομάδα εργασίας να διευκολύνει εκ περιτροπής των συνεδρίες ολομέλειας, ελέγχοντας τη συζήτηση και κυρίως το χρόνο. Αν κάποιοι είναι απρόθυμοι αυτό θα πραγματοποιηθεί από τον εκπαιδευτή τους. M 2.2 Η συνάντηση θα ξεκινά σε ολομέλεια με μια σύντομη άσκηση λιώσιμου πάγων, κατά την οποία κάθε συμμετέχων θα έχει 30 δευτερόλεπτα να περιγράψει κάτι αξέχαστο/αξιομνημόνευτο, που συνέβη σε αυτόν από την προηγούμενη συνάντηση (κάθε τι που έχει σχέση με το εκπαιδευτικό έργο απαγορεύεται). Το χρονοδιάγραμμα θα είναι αυστηρό. Η συνεδρία θα διευκολύνεται από τους εκπαιδευτές. M 2.3.Τα μέλη του σεμιναρίου στη συνέχεια θα δουλέψουν σε ζευγάρια ρίχνοντας μια ματιά στο πλέγμα της εξειδίκευσης που παρήχθη για το σεμινάριο (βλ φυλλάδιο 1 σελ από το Πλαίσιο). Θα υπάρχουν 20 λεπτά για να συμφωνήσουν που θα «καθίσουν» στην κλίμακα αρχάριου- ικανούεπαρκή-εξειδικευμένου σε κάθε τομέα. Υπάρχουν διαφορές; Έχουν αυτές σημασία; Κάθε ζευγάρι θα περιγράψει συνοπτικά τα ευρήματά του και αυτά θ αποτυπωθούν σ ένα χαρτοπίνακα από τους διευκολυντές. Αυτή η συνεδρία θα διευκολυνθεί από τους εκπαιδευτές. M2.4 and 2.5 Το υπόλοιπο του πρωινού θα αναλωθεί σε αυτοκατευθυνόμενη εργασία σε ομάδες εργασίας. Κάθε ομάδα θα έχει να αποφασίσει πως θα αναλώσει τις 8 ώρες του χρόνου που έχουν σε αυτό το σεμινάριο. M 2.6. Η απογευματινή συνεδρία θα ξεκινήσει με μια σύντομη παρουσίαση ενός από τα άλλα παράγωγα του προγράμματος το Ντοκουμέντο Πλαίσιο (η τελευταία έκδοση έχει σταλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες οι οποίοι πρέπει να το διαβάσουν προσεκτικά). Τυπωμένες εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες στη συνάντηση. Η συνάντηση θα χωριστεί σε δυο ομάδες, για να συζητηθεί το Πλαίσιο και να αναπτυχθεί η επανατροφοδότηση των συγγραφέων (οι εκπαιδευτές), και κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τα ευρήματα της. Αυτή η συνεδρία θα διευκολυνθεί από την 20

21 Ομάδα Εργασίας 1. M2.7 and 2.8 Το υπόλοιπο της ημέρας 1 θα αναλωθεί σε αυτοκατευθυνόμενη εργασία Ημέρα 2 M 3.1 Θα ξεκινήσει με μια παρουσίαση πάνω σε ένα έγγραφο σχετικά με την Αριστεία στην Εκπαίδευση- Αξίες των Εκπαιδευτών, το οποίο έχει γραφτεί στην Μεγάλη Βρετανία. Η διεύθυνσή του στο διαδίκτυο έχει κυκλοφορήσει στους συμμετέχοντες (για προσωπική χρήση μόνο) την οποία πρέπει να κάνουν λήψη, να διαβάσουν και να τη φέρουν στη συνάντηση. Είναι αυτό σχετικό με αυτό το πρόγραμμα; Τι θα σκέφτονταν για αυτό οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές στη χώρας σας; Θα υπάρχουν μικρές ομάδες συζητήσεων και επανατροφοδότηση στην ολομέλεια. Αυτή η συνεδρία θα διευκολυνθεί από την Ομάδα Εργασίας 2. M 3.2 to 3.6 Το υπόλοιπο του πρωινού και το υπόλοιπο του απογευματινού θα αναλωθεί σε αυτοκατευθυνόμενη εργασία M3.6 Αυτή η συνεδρία θα αναλωθεί στην εξέταση της δυνατότητας παραγωγής ενός διαρκούς Ευρωπαϊκού δικτύου και της ανάπτυξης άλλων ιδεών προαγωγής της συνέχειας της εργασίας που ξεκίνησε σε αυτό το σεμινάριο. Αυτή η συνεδρία θα διευκολυνθεί από την Ομάδα Εργασίας 3. M3.7 Θα υπάρχει μια σύντομη συνεδρία οι οποία θα επιτρέπει στα μέλη του σεμιναρίου και στους εκπαιεδευτές να δώσουν μια άμεση επανατροφοδότηση στο πως νιώθουν σχετικά με αυτή την Συνεδρία. Αυτή η συνεδρία θα διευκολυνθεί από την Ομάδα Εργασίας 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Διαδικασία αξιολόγησης προγράμματος Στοχαστική επανατροφοδότηση στο τέλος του μαθήματος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Document Framework for the Continuing Educational Development of Trainers in General Practice/Family Medicine in Europe pages for M2.3, full document for M Academy of Medical Royal Colleges, Values of Medical Educators, Excellence in Medical Education for M3.1 - can be downloaded: 3. Αντίγραφα διαφανειών παρουσιάσεων 21

22 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μία αίθουσα για ολομέλεια εξοπλισμένη με προβολέα Αίθουσες για μικρές ομάδς με χαρτοπίνακα Εγκαταστάσεις για την παρουσίαση χαρτοπινακα / πόστερ Σύνδεση με το διαδίκτυο (ίντερνετ) 22

23 M 2.3 Είμαι εξειδικευμένος εκπαιδευτής; CEDinGP Framework Document 2012 Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least one month prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted. 23

24 M 3.1. Αξίες των ιατρών-εκπαδευτών Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least one month prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted. 24

25 Οδηγίες για το τέλος της αποστολής Αγαπητοί συμμετέχοντες, Αυτό το πρόγραμμα σχεδιάστηκε να σας βοηθήσει να ανελιχθείτε στο επίπεδο της εκπαιδευτικής εξειδίκευσης, με την ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης της δικής σας εκπαιδευτικής εξειδίκευσης. Μέρος αυτής της άσκησης θα είναι να διερευνήσετε αυτά τα θέματα για τον εαυτό σας και να βρείτε τις δικές σας απαντήσεις, και στη συνέχεια να ελέγξετε με τους συναδέλφους ή επιβλέποντές σας ότι είστε στο σωστό δρόμο. Η τελική σας έκθεση θα πρέπει να περιέχει προβληματισμό πάνω στην όλη εμπειρία και στο ταξίδι σας μέσα σ αυτήν. Για την καθοδήγησή σας θα βρείτε χρήσιμη την ακόλουθη δομή, αλλά μπορεί να θέλετε να την αλλάξετε, ανάλογα με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού σας έργου. Οι Εκπαιδευτές θα ανασκοπήσουν την δουλειά σας και θα σας στείλουν επανατροφοδότηση. Γραπτή έκθεση οδηγίες για τη δομή Σκοπός: Να παρουσιάσετε την ικανότητά σας να αναλύσετε το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα, να προβληματιστείτε πάνω σ αυτό, να το περιγράψετε και να το παραδώσετε γράφοντας μια έκθεση εξειδικευμένου εκπαιδευτή. Μέγεθος έκθεσης: 8000 λέξεις Οδηγίες ως προς το περιεχόμενο και την διάταξη Τίτλος προγράμματος Σκοποί του προγράμματός σας Το σκεπτικό για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τόσο για το περιεχόμενο του συστήματος της ιατρικής εκπαίδευσης σας όσο και της προσωπικής σας ανέλιξης Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν Αποτελέσματα και έκβαση σεμιναρίου Συζήτηση και προβληματισμός Συμπέρασμα 25

26 Βιβλιογραφία Σχέδια (αν υπάρχουν) για δημοσίευση/ περιλήψεις/ φροντιστήρια Κάποιοι από σας δεν θα έχετε συμπληρώσει το έργο σας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και θα πρέπε να συζητήσετε με τον επιβλέποντά σας και τον διευκολυντή της ομάδας από τους εκπαιδευτές τι να κάνετε. Μπορεί να σας χορηγηθεί παράταση ή να σας συσταθεί να γράψετε την έκθεσή σας ως το στάδιο που έχετε φτάσει συμπεριλαμβανομένων όμως των σχεδίων σας και των χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωσή της. 26

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι Όχι Ναι αλλά όχι μόνο x

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι Όχι Ναι αλλά όχι μόνο x www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΤΕΥΧΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Η περιγραφή δηµιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραµµα LiRe: CARDET Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση. Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα

Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση. Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση 505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις Μηχανισμός υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

The CONSTRUIT! project: εισάγοντας τα construals στη σχολική εκπαίδευση

The CONSTRUIT! project: εισάγοντας τα construals στη σχολική εκπαίδευση The CONSTRUIT! project: εισάγοντας τα construals στη σχολική εκπαίδευση Dimitris Alimisis 1, Meurig Beynon 2, Jonathan Foss 2, Elizabeth Hudnott 2, Steve Russ 2 1 EDUMOTIVA, Greece 2 University of Warwick,

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΜΑΣΚΟΤ ΚΑΙ ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η περιγραφή δηµιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραµµα LiRe: CARDET Απευθύνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση 505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων - Απ' ευθείας πώληση από το αγρόκτημα Περιπτώσεις απ' ευθείας πώλησης Δημήτρης Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ τολή Κοινωνικών, Ανθρωπιζηικών Δπιζηημών και Σετνών Σμήμα Γιεθνών και Δσρωπαϊκών ποσδών ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015

D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015 IDentifEYE D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015 Project Authors Reviewer IDentifEYE CCS, EF COIN This project has been funded with support from the European Commission.

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ Η περιγραφή δημιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραμμα LiRe: CARDET Απευθύνεται σε μειονεκτούντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βρες τα μοτίβα Επίπεδο 1

Βρες τα μοτίβα Επίπεδο 1 31/03/2012 Βρες τα μοτίβα Επίπεδο 1 Συμπληρώστε τα κενά με τα κατάλληλα σχήματα ώστε να παραχθεί ένα μοτίβο. Μπορείτε να αναγνωρίσετε και να αναπαράγετε το μοτιβο; Ποιες ενέργειες είναι διαθέσιμες? Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

FAMICO Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγχειρίδιο χρήσης για τον Διευκολυντή (Facilitator)

FAMICO Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγχειρίδιο χρήσης για τον Διευκολυντή (Facilitator) FAMILY CAREER COMPASS - Efficient Career Guidance Approaches Supporting Parents in Guiding their Children s Vocational Career EACEA Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project nr: 2013-1-PL1-LEO05-37576

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το σεμινάριο αποτελείται από τις παρακάτω έξη συνεδρίες:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το σεμινάριο αποτελείται από τις παρακάτω έξη συνεδρίες: Content: Εισαγωγη... 3 Συνεδρία 1 Εισαγωγή η έννοια του καλού εκπαιδευτή... 4 Συνεδρία 2 Θεωρία εκπαίδευσης και αξιολόγησης... 11 Συνεδρία 3 Μέθοδοι διδασκαλίας και παροχή επαναπληροφόρησης... 35 Συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος NEAR ZERO ENERGY EFFICIENT BUILDINGS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Τον Οκτώβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Content: Συνεδρία 1 Καθοδήγηση και διευκόλυνση μικρών ομάδων... 6 Συνεδρία 2 Διαχείριση Προβληματικών Εκπαιδευόμενων... 21 Συνεδρια 3 Διδάσκοντας με διαβούλευση... 34 Συνεδρία 4 Από τη διδακτέα ύλη στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

9o Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

9o Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών 2009 9o Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Προκαταρτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής 12 15 Νοεμβρίου 2009 18/6/2009 Η ΕΛΕΓΕΙΑ ανακοινώνει την οργάνωση του 9 ου Σεμιναρίου Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων Perception, Attitude, Movement Identity Needs Action (PAM-INA) - 502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP WP3 Ανάλυση Σχολικών Προγραμμάτων Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Οργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου: κατάλογος αναφοράς καλών πρακτικών 1. Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο μπορεί να έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια ενός έργου ή να έχει σχεδιαστεί ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους Μαθητές

Οδηγός για τους Μαθητές Οδηγός για τους Μαθητές Disclaimer: Start Up EU - Be a high Tech Entrepreneur has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές. Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές. Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Ατζέντα Ιστορικό πλαίσιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στο κυπριακό συγκείμενο Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση 2011 EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4, Λ ε μ ε σ ό ς Βασικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 7 Συγγραφική Ομάδα: Cyprus College,

Διαβάστε περισσότερα

Σας απασχολεί το Φ.Π.Α.;

Σας απασχολεί το Φ.Π.Α.; Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευση Εκπαίδευση Γραφιστικές Εφαρμογές Κατασκευή Ιστοσελίδων Σας απασχολεί το Φ.Π.Α.; ανησυχείτε για τη νέα σεζόν... Φ.Π.Α. Η διαρκώς επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση των ελλήνων και

Διαβάστε περισσότερα

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση Μάθηση έξω από την τάξη 4. ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Δραστηριότητα έξω από την τάξη για παιδιά νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

2.7 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

2.7 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Αριθμός μεθοδολογικού Εργαλείου Κώδικας και Τίτλος Τομέα Εργασίας Κώδικας και Τίτλος ενότητας Αριθμός και Τίτλος μαθησιακού αποτελέσματος Tίτλος μεθοδολογικού Στόχος μεθοδολογικού EUPA_LO_028_M_031 2.7

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 ST - ESCOs ST-ESCOs Newsletter Πρόγραμμα ST-ESCOs - Γενικά Σκοπός του προγράμματος ST-ESCOs είναι να προωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη Εταιρειών Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

MODULES TRAIN. Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education (DIE) Leibniz Centre for Lifelong Learning) Module 5:

MODULES TRAIN. Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education (DIE) Leibniz Centre for Lifelong Learning) Module 5: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Μαθησιακή ΣΤΟΝ συµβουλευτική ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ MODULES Σηµειώσεις για το Σεµινάριο TRAIN Mnika Tröster / Adelgard Steindl German Institute

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Στέλιος Κ. Κρασσάς Σχολικός Σύμβουλος 32 ης Π. Δημ. Εκπ. Αττικής 1 Στο σημερινό σχολείο γίνεται όλη η δουλειά στην τάξη; δεν υπάρχει εργασία για το σπίτι; πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

The Knowledge Volunteers

The Knowledge Volunteers The Knowledge Volunteers Guidelines for Tutors Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS PROJECT - GUIDELINES FOR TUTORS THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Grant agreement number:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Στην εργασία που ακολουθεί, οι μαθητές θα πρέπει να οργανώσουν εβδομάδα πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυμένες δυνατότητες των παιχνιδιών για τους νέους με δυσλεξία

Ενισχυμένες δυνατότητες των παιχνιδιών για τους νέους με δυσλεξία newsdys www.dys2.org Γερμανία: LiNK MV, Editha Tegler Ενισχυμένες δυνατότητες των παιχνιδιών για τους νέους με δυσλεξία Οι εντυπώσεις από τα πιλοτικά εργαστήρια στη Γερμανία Τι καινούργιο υπάρχει; Εκεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Index. 1. Κατανόηση της πολυπλοκότητας της σχολικής βίας

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Index. 1. Κατανόηση της πολυπλοκότητας της σχολικής βίας ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εισαγωγή Index 1. Κατανόηση της πολυπλοκότητας της σχολικής βίας 2. Γνωρίζοντας τη γραμμή δράσης για τη συνεργασία με τους γονείς 3. Γνωρίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ενότητα 1η: Παρουσίαση Μαθήματος Δημήτριος Δρόσος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

16/9/2012 PHTLS Trauma First Response

16/9/2012 PHTLS Trauma First Response Η ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ με την έγκριση του Εθνικού Κέντρου ATLS-PHTLS διοργανώνει τον Σεπτέμβριο 2012 2 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: 16/9/2012 PHTLS Trauma First Response Εγγραφές έως 15/8/2012 - Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills)

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VCAL; Tο Βικτωριανό Πιστοποιητικό Εφαρμοσμένης Μάθησης [Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL)] είναι μια πρακτική επιλογή για μαθητές Σχολικών Ετών 11 και 12 (Year 11 και 12). Tο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου. Σχολικό έτος 2012-2013

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου. Σχολικό έτος 2012-2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου Σχολικό έτος 2012-2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ανάθεση Πρώτη για όλες τις ειδικότητες Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SOCIAL MEDIA: ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ επιστημονική ημερίδα: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Τσιμπιδάκη Ασημίνα

Διαβάστε περισσότερα

HANDOUTS TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANDOUTS TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητε ς-ικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθό κάζεκα γηα ην ArcGIS

Βαζηθό κάζεκα γηα ην ArcGIS Βαζηθό κάζεκα γηα ην ArcGIS Content 1 ArcMap, γλσξηκία κε ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο... 2 1.1 Η δηεπηθάλεηα ηνπ ArcMap... 2 1.2 Η γξακκή εξγαιείσλ... 3 2 Κάληε έλα ζρέδην εξγαζίαο: Έλα ράξηε γελλήζεσλ....

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική Επιμορφωτικό σεμινάριο υποψηφίων ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Metropolitan Hotel Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προσκεκλημένη εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA

Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Νομικά και οικονομικά θέματα Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτική ενότητα Νομικά και οικονομικά θέματα Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα