Εισαγωγή. Το τελικό βήμα είναι η παράδοση του σεμιναρίου και η υποβολή μιας γραπτής αναφοράς πάνω στην όλη διαδικασία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή. Το τελικό βήμα είναι η παράδοση του σεμιναρίου και η υποβολή μιας γραπτής αναφοράς πάνω στην όλη διαδικασία."

Transcript

1

2 Περιεχόμενα: Εισαγωγή... 3 Εκπαιδευτικη ημερα 1 Αναπτύσσοντας το πρόγραμμα... 4 Εκπαιδευτικη ημερα : 2/3 Αποτελέσματα προγράμματος Οδηγίες για το τέλος της αποστολής The publication has been funded with support from the European Commission under the Leonardo da Vinci Programme (Project no PL1-LEO ): Framework for Continuing Educational Development of Trainers in General Practice in Europe (CEDinGP) The publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 2

3 Εισαγωγή Το πρόγραμμα Leonardo EURACT Επίπεδο 3 σχεδιάστηκε να βοηθήσει να αναπτυχθούν οι επαρκείς εκπαιδευτές στο επίπεδο των εξειδικευμένων εκπαιδευτών, με την ικανότητα ανάπτυξης της δικής τους εκπαιδευτικής εξειδίκευσης και παροχής εκπαιδευτικών δεξιοτήτων για μελλοντικούς εκπαιδευτές ΓΙ. Αυτοί που θα προχωρήσουν σ αυτό το ανώτατο επίπεδο, θα αναλάβουν την συντήρηση ενός Ευρωπαικού προγράμματος εκπαιδευτικών δεξιοτήτων, και την εξασφάλιση της διάδοσής του πέραν των αρχικών οργανισμών - εταίρων σε άλλες Ευρωπαικές χώρες. Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες εργάζονται με τους συναδέλφους τους από άλλες Ευρωπαικές χώρες και αποκτούν μία κατανόηση των πλεονεκτημάτων μιας τέτοιας Ευρωπαικής προσέγγισης. Τα μέλη του προγράμματος έχουν την ανάγκη υποστήριξης ενός ακαδημαικού ιδρύματος και ενός αναγνωρισμένου επόπτη εκπαίδευσης ο οποίος πρέπει να είναι έτοιμος να υποστηρίξει τη δραστηριότητα των συμμετεχόντων γιατρών μέσω ανασκόπησης και κριτικής της δουλειάς τους, παρέχοντας επαναπληροφόρηση, συμβουλές και στήριξη. Το πρόγραμμα είναι δομημένο κατά τα πρότυπα ενός προγράμματος Μάστερ, με τον περοσσότερο χρόνο να αναλώνεται σε αυτο-κατευθυνόμενη μελέτη, με ένα τριήμερο σεμινάριο χωρισμένο σε δύο συνεδρίες : Η προ-σεμιναριακή εργασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Προσωπικού Πλάνου Μάθησης ως εκπαιδευτή, που έχει συζητηθεί με τον επόπτη. Εκπαιδευτική Ημέρα 1 όπου επικεντρώνει π.χ. σε εργασία σε μικρές ομάδες για τον καθορισμό συγκεκριμένων πλάνων για το πρόγραμμα. Προσωπική εργασία ανάμεσα στις εκπαιδευτικές ημέρες περιλαμβάνει π.χ. προετοιμασία συγκεκριμένων πλάνων για εκπαιδευτική παρέμβαση καθώς και υλικών του σεμιναρίου, περιλαμβανομένης της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. Εκπαιδευτικές Ημέρες 2-3 όπου λαμβάνει χώρα εργασία σε μικρές ομάδες για την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πλαισίου, προετοιμασία τελικών πλάνων για την παράδοση ξεχωριστών συνεδριών αναθεωρημένων όσο χρειάζεται, την ανάπτυξη ενός δικτύου. Το τελικό βήμα είναι η παράδοση του σεμιναρίου και η υποβολή μιας γραπτής αναφοράς πάνω στην όλη διαδικασία. 3

4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 1 Αναπτύσσοντας το Πρόγραμμα 4

5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 1 Τίτλος: Αναπτύσσοντας το Πρόγραμμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Συνεδία Τίτλος Δραστηριότητα Μ 1.1 Εργασία προετοιμασίας για το σεμινάριο Δέστε τις συμειώσεις 1 Συνεδρία Τίτλος Τύπος Μ 2.1 Μ 2.2 Μ 2.3 Εισηγήσεις Παρουσίαση Προϊστορία του σεμιναρίου Αυτοκατευθυνόμενη εργασία σχεδιασμός Συζήτηση σε τριάδες Μ 2.4 Συνεδρία επανατροφοδότησης τα σχέδια μέχρι τώρα ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Συζήτηση ανά ζεύγη / Παρουσίαση ομάδας Χρόνος 3 ώρες 40 Παρουσίαση 20 Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 90 Συζήτηση στην ολομέλεια - παρουσίαση σε poster (2 λεπτά για κάθε poster) Συνεδρία Τίτλος Τύπος Μ 2.5 Μ 2.6 Μ 2.7 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία περιεχόμενο, μέθοδοι, υλικά Συνεδρία επανατροφοδότησης Πρόγραμμα εργασίας στο σπίτι οι επόμενοι 6 μήνες Προσωπική εργασία διδάσκων διαθέσιμος Παρουσίαση /συζήτηση στην ολομέλεια 30 Χρόνος 3 ώρες Συζήτηση στην ολομέλεια 15 στοχοι: 1. Να παρασχεθεί ένα περιβάλλον για την προώθηση της εξέλιξης (του Γ.Ι.) ως εκπαιδευτή. 2. Να προσδιοριστούν οι προσωπικές μαθησιακές ανάγκες του Γ.Ι. ως δασκάλου, και να διατυπωθούν και να εφαρμοσθούν τα σχέδια για να ανταποκριθεί σε αυτές. 3. Να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα διδασκαλίας σε Ευρωπαϊκή κλίμακα το οποίο να ικανοποιεί τις μαθησιακές ανάγκες που εντοπίζονται. 4. Να αποκτηθούν δεξιότητες διδασκαλίας των δεξιοτήτων διδασκαλίας σε άλλους. 5

6 5. Να δείξουν την ικανότητα να διδάξουν αυτές τις έννοιες στους νέους εκπαιδευτές. 6. Να είναι σε θέση να παρέχουν υποστήριξη και εποικοδομητική επανατροφοδότηση σε άλλα μέλη του σεμιναρίου. ΜΕΘΟΔΟΙ: Εργασία σε ζεύγη και παρουσίαση Παρουσίαση Διευκολυνόμενη εργασία ομάδας έργου Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Παρουσίαση του έργου στην ολομέλεια Παρουσίαση poster περιγραφη: Αυτή η εκπαιδευτική ημέρα αποτελεί μέρος του προγράμματος Leonardo EURACT επίπεδο 3. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να βρίσκουν τις πηγές και να κατευθύνουν οι ίδιοι τη μάθηση, και να έχουν ολοκληρώσει την εργασία προετοιμασίας για το σεμινάριο πριν έρθουν. Η ημέρα θα ξεκινήσει με μια δομημένη εισήγηση κατά την οποία θα δουλέψουν μεταξύ τους σε ζεύγη έτσι ώστε να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους ως δασκάλους, τις ιδέες τους, τις ανησυχίες τους και τις προσδοκίες τους από το πρόγραμμα. Κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια ο καθένας θα παρουσιάσει το συνάδελφό του, και οι διδάσκοντες θα παρουσιάσουν εν συντομία τους εαυτούς τους. Θα ακολουθήσει μια μικρή παρουσίαση γύρω από το πρόγραμμα και τα εκπαιδευτικά μοντέλα που το στηρίζουν, με ευκαιρίες για συζήτηση. Στην επόμενη συνεδρία της ημέρας θα ξεκινήσει εργασία σε ζεύγη ή τριάδες όπου οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν το δικό τους εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Κάθε μικρή ομάδα θα έχει στη διάθεσή της ένα μέλος από τους διδάσκοντες για να τους διευκολύνει. Το πώς θα επιλέξει να εργαστεί η μικρή αυτή ομάδα, επαφίεται στα μέλη της να αποφασίσουν. Τους έχει παρασχεθεί ένα πρότυπο συνεδρίας για το σχεδιασμό μιας διδακτικής συνεδρίας. Κάθε συμμετέχοντας θα δημιουργήσει ένα poster με τα σχέδιά του το οποίο θα παρουσιάσει σε μια δομημένη συζήτηση των poster. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος για μεσημεριανό φαγητό οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να συζητούν τα poster με τους συναδέλφους τους. Μετά το διάλειμμα θα συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στα ατομικά τους προγράμματα και θα επακολουθήσει μια συνεδρία ανάδρασης κατά την οποία κάθε συμμετέχοντας θα παρουσιάσει τα συγκεκριμένα του σχέδια για σχολιασμό και εποικοδομητική κριτική. Τέλος, θα πρέπει να συμφωνηθούν τα πλάνα για συνεχιζόμενη εργασία πριν τις επόμενες εκπαιδευτικές ημέρες. Ένα από τα βασικά στοιχεία αυτού του σεμιναρίου θα είναι η πιστή τήρηση του χρόνου, και η 6

7 εργασία με πειθαρχία στην παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου. Εάν κάποια μέλη του σεμιναρίου δεν θα έχουν ολοκληρώσει την παρουσίασή τους στον προβλεπόμενο χρόνο ΔΕΝ θα τους επιτραπεί να συνεχίσουν ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Διαδικασία αξιολόγησης Δημιουργία poster Προκαταρκτικά πλάνα για εργασία πάνω σε μια νέα εκπαιδευτική συνεδρία ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ: 1. Knowles, M. (1973) The adult learner: a neglected species. Gulf Publishing Company, Houston. 2. From Andragogy to Heutagogy Hase S. Kenyon C, Southern Cross University, Australia (accessed 11 August 2011) 3. A five-stage model of the mental activities Involved in directed skill acquisition Dreyfus S, Dreyfus H; University of California, Berkeley (this is the original work from 1980) (accessed 11 August 2011) 4. Professions, competence and informal learning Cheetham G. Chivers E. Chapter 10, pp Dreyfus+Model +of+skill+acquisition &hl=en#v=onepage&q= Dreyfus%20Model%20of%20Skill%20 Acquisition &f=false (accessed 11 August 2011) 5. Novice to Expert: the Dreyfus model of skill acquisition Lester S. (accessed 11 August 2011) συστασεισ για περαιτερω μελετη: The EURACT Educational Agenda, EURACT Download from Dreyfus H. Dreyfus S. Mind over Machine: The Free Press, New York, 1986 Worall P. et al, Advanced Consulting in Family Medicine: Radcliffe, Oxford,

8 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Αντίγραφα διαφανειών Εκπαιδευτικές ασκήσεις και οδηγίες ομαδικής εργασίας Σημείωση 1 - Προκαταρκτική και μελλοντική εργασία Σημείωση 2 Δομή συνεδρίας εξοπλισμοσ: Μια αίθουσα για τη συνεδρίαση της ολομέλειας εξοπλισμένη με προβολέα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μικρές αίθουσες για τις ομάδες με χαρτοπίνακες Εγκαταστάσεις για την επίδειξη των poster Σύνδεση στο διαδίκτυο 8

9 Πρόγραμμα από Επαρκής σε Εξειδικευμένο Εκπαιδευτική Ημέρα 1η Εισαγωγή Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least one month prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted. 9

10 Σημείωση 1 Εργασία πριν το σεμινάριο 1. Αναγνώρισε και συνάντησε τον επιβλέποντά σου 2. Ανάπτυξε ένα Προσωπικό Πλάνο Ανέλιξης ως δάσκαλος; συζήτησέ το με τον επιβλέποντα 3. Φέρε σε πέρας μια ανάλυση των μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευτών Γ.Ι. στο δικό σου σύστημα/περιοχή/χώρα 4. Βάλε σε σειρά προτεραιότητας τις μαθησιακές ανάγκες οι οποίες αναγνωρίστηκαν και τις πιθανές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που χρειάζονται 5. Εξοικειωθείτε με το υλικό των σεμιναρίων επιπέδου 1 και 2 Προσωπική εργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ημερών 1. Συναντηθείτε με τον επιβλέποντα τουλάχιστον σε μηνιαία βάση 2. Κρατείστε ένα προσωπικό ημερολόγιο μάθησης 3. Προετοιμάστε συγκεκριμένα πλάνα για εκπαιδευτική παρέμβαση (-εις) 4. Προετοιμάστε τα υλικά του σεμιναρίου, συμπεριλαμβανομένης ανασκόπησης της βιβλιογραφίας 5. Έχετε τακτική επαφή με κολλητό από το σεμινάριο 10

11 Σημείωση 2 Δομή συνεδρίας 3ωρη συνεδρία (ή πολλαπλάσια) Σκεπτικό για την επιλογή του θέματος Πλαίσιο δομής της EURACT : Περιγραφή Παρουσίαση (-εις) Σημείωση (-εις) Αξιολόγηση Φυσικοί πόροι Διάταξη της EURACT για την Περιγραφή 1. Τίτλος συνεδρίας 2. Πίνακας περιεχομένων χρόνος, μέθοδος, τίτλος αντικειμένου 3. Εκπαιδευτικοί στόχοι 4. Χρησιμοποιούμενες μέθοδοι 5. Λεπτομερής περιγραφή κάθε στοιχείου της ενότητας (σαν κάποιος άλλος να το παρουσιάζει θα το κάνει!) 6. Αξιολόγηση διαδικασίας 7. Βιβλιογραφία (για την υποστήριξη της περιγραφής) 8. Προτάσεις περαιτέρω μελέτης 9. Λίστα σημειώσεων, περιλαμβανομένων των οδηγιών για τους διευκολυντές των ομάδων 10. Πόροι (αίθουσες, υλικά, υπολογιστής κ.λ.π.) 11

12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 1 Οδηγίες για τους διευκολυντές του Τμήματος Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε αυτό το πρόγραμμα έχει αυστηρά περιοριστεί, ώστε να επιτρέπεται η εργασία σε ομάδες των 3 (ή 4 το πολύ). Προτείνεται οι διευκολυντές να εργάζονται με την ίδια ομάδα από 3 συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια κάθε εκπαιδευτικής ημέρας, και πιθανώς να προσφέρουν υποστήριξη ηλεκτρονικά μεταξύ των εκπαιδευτικών ημερών. Οι διευκολυντές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να παρακολουθήσουν και τις δύο ημέρες της μελέτης, και θα πρέπει να εξοικειωθούν με τα υλικά όχι μόνο για αυτό το πρόγραμμα, αλλά και με τα υλικά για τα σεμινάρια Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2. Έχει ζητηθει οι συμμετέχοντες να συναντούν τους επιβλέποντές τους και να κάνουν κάποια προπαρασκευαστική εργασία πριν από την εκπαιδευτική αυτή ημέρα (Μ 1,1 - λεπτομέρειες στις Σημειώσεις 1). Θα πρέπει να έχουν αναπτύξει ένα προσωπικό σχέδιο ανέλιξης ως δάσκαλοι. Να έχουν φέρει σε πέρας μια ανάλυση των μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευτών Γ.Ι., να έχουν βάλει σε σειρά προτεραιότητας τις μαθησιακές ανάγκες οι οποίες αναγνωρίστηκαν και να προσδιορίσουν πιθανές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που χρειάζονται. Τους ζητήθηκε επίσης να εξοικειωθούν με το υλικό των σεμιναρίων επιπέδου 1 και 2. Μετά την εισαγωγική άσκηση (Μ 2.1) θα υπάρξει μια μικρή (20 λεπτά) παρουσίαση για την προϊστορία του προγράμματος και του εκπαιδευτικό μοντέλο που ακολουθείται σε αυτό το πρόγραμμα (Μ 2,2). Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η πρώτη από τις συνεδρίες εργασίας σε τριάδες (Μ 2.3) που εξετάζει το υλικό που έχουν παράξει. Το πλάνο εργασίας που θα ακολουθήσουν μπορεί να ανευρεθεί στις διαφάνειες και στο γραπτό υλικό του σεμιναρίου. Οι διευκολυντές πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την κατάσταση κατά την οποία ένας ή περισσότεροι από τους συμμετέχοντες δεν έχουν κάνει καμία προπαρασκευαστική εργασία. Ο διευκολυντής, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, θα έχουν να αποφασίσουν πόσο χρόνο θα διαθέσουν για να προλάβουν (οι απροετοίμαστοι) χωρίς να διακόψουν την εργασία τους. Θα χρειαστεί να τους ωθήσετε να φτιάξουν ένα poster με τα πλάνα τους για επίδειξη και παρουσίαση (Μ 2.4) Η επόμενη συνάντηση της ομάδας (Μ 2.5) διαρκεί 90 λεπτά και εμπεριέχει αυτο-κατευθυνόμενη εργασία για τους συμμετέχοντες όσον αφορά τα δικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι διευκολυντές θα προσφέρουν βοήθεια και συμβουλές στους συμμετέχοντες κατ επίκληση, ειδικά εάν κολλήσουν. Για να βοηθηθούν να διαμορφώσουν τα πλάνα τους η Σημελιωση 2 έχει τη δομή της συνεδρίας και τη διάταξη για την Περιγραφή που έχουμε χρησιμοποιήσει στα σεμινάριά μας. Θα πρέπει να εργάζονται για την προετοιμασία πραγματικών σεμιναριακών υλικών, που να περιλαμβάνουν την περιγραφή, παρουσιάσεις, ομάδες εργασίας κλπ. Η συνεδρία Μ 2.6 θα είναι για την παρουσίαση των πλάνων τους στην ολομέλεια - θα έχει ο καθένας 5 λεπτά συνολικά, 12

13 συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης. Η τελική συνεδρίαση (Μ 2.7) θα είναι για να περιγράψει την αναμενόμενη εργασία από αυτό το σημείο μέχρι και τις εκπαιδευτικές ημέρες 2 και 3. Ομαδική εργασία (υποστήριξη) Έχετε εντοπίσει τις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευτών Γ.Ι.; Έχετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διδασκαλίας στο μυαλό σας; Εάν έχετε: Αναγνωρίστε το επίπεδο στην κατάταξη κατά Dreyfus Προσχεδιάστε τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα του σεμιναρίου Επιλέξτε τις μεθόδους διδασκαλίας Ξεκινήστε λεπτομερή σχεδιασμό Εάν δεν έχετε αναγνωρίσει τις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευτών Γ.Ι.: Ετοιμάστε μια εκπαιδευτική ενότητα πάνω στο πεδίο της πιθανής μαθησιακής ανάγκης στη χώρα σας Αναγνωρίστε το επίπεδο στην κατάταξη κατά Dreyfus Προσχεδιάστε τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα του σεμιναρίου Επιλέξτε τις μεθόδους διδασκαλίας Ξεκινήστε λεπτομερή σχεδιασμό 13

14 Σημειώσεις Ανδραγωγική (Knowles) παιδαγωγική και ανδραγωγική Παιδιά και ενήλικες εκπαιδευόμενοι Η εκπαίδευση των ενηλίκων είναι καλύτερη εάν είναι: Αυτό-κατευθυνόμενη Βιωματική Βασισμένη στις ανάγκες Βασισμένη στο πρόβλημα Αυταγωγική (Hase and Kenyon) Η μελέτη της αυτό-προσδιοριζόμενης μάθησης Για να είναι κάποιος πραγματικά αυτοπροσδιοριζόμενος μαθητής (όχι δάσκαλος) πρέπει να αποφασίσει: Τι πρέπει να μάθει Πώς πρέπει να το μάθει 14

15 Προσωπικό Πλάνο Ανέλιξης Προσωπικό Σχετιζόμενο με τις ανάγκες Στοχαστικό Σχετικό Καταγραφή για δια βίου μάθηση Επαναπιστοποίηση Βήμα 1: Tι νομίζω ότι έχω ανάγκη να μάθω; Mην εστιάζετε σε τομείς εξιδείκευσης, αλλά τομείς ελλείματος Ποιοι τομείς στην εργασία σας προκαλούν άγχος; Τι συνεχίζει να επανεμφανίζεται ως πρόβλημα; Σε τι είστε καλοί (και μπορεί να χαίρεστε να μάθετε περισσότερα;) Ποιες καταστάσεις θα ευχόσασταν να αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί σας παρά εσείς; Βήμα 2: Τι γνωρίζω ότι έχω ανάγκη να μάθω; Απόψεις / παρατηρήσεις προσωπικού Σχόλια συμβούλου Εμπιστευτική αξιολόγηση συνεργατών Ανικανοποίητες ανάγκες ασθενών (PUNS - «Patients Unmet Needs») Εκπαιδευτικές ανάγκες Ιατρών (DENS - Doctor s Educational Needs ) Ανάλυση σημαντικών γεγονότων (SEA - Significant event analysis ) Έλεγχος δεδομένων Βήμα 3: Πώς θα μάθω; Μια σύντομη περιγραφή για το πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τις μαθησιακές ανάγκες σας. Προσπαθήστε να κάνετε αυτά: ειδικά, μετρήσιμα, εφικτά, συναφή, χρονολογημένα («SMART»: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timed) 15

16 Βήμα 4: Αξιολόγηση πως θα γνωρίζω ότι το έχω κάνει; (Πριν από την εφαρμογή, συζητήστε με έναν σύμβουλο, ή κάντε μια συζήτηση μεταξύ συναδέλφων) Εκτίμηση των αναγκών Οι εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν σχέση με την πρωτοβάθμια φροντίδα Υπάρχει μια ισορροπία των αναγκών Η ανάγκη αντιπροσωπεύει μια ανεπάρκεια Υπάρχει αποδεδειγμένη ανάγκη Αν ένας Γ.Ι. έχει ένα εξειδικευμένο ρόλο, αυτό εξετάζεται Η αντιμετώπιση των αναγκών φαίνεται εφικτή Εκτίμηση των στόχων και των δραστηριοτήτων του Προσωπικού Πλάνου Ανέλιξης Οι στόχοι πληρούν τα κριτήρια SMART Οι δραστηριότητες είναι κατάλληλες Εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων Υπάρχει απόδειξη μάθησης Τα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτουν από τις γενικές δραστηριότητες Υπάρχουν στοιχεία στοχαστικής μάθησης Πιστοποιητικά... 16

17 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ : 2/3 Αποτελέσματα Προγράμματος 17

18 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ : 2/3 Τίτλος: Αποτελέσματα Προγράμματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Συνεδρία Τίτλος Δραστηριότητα M 2.1 Προπαρασκευαστική εργασία Διαβάστε την επιστολή από τον Καθηγητή Igor Svab Συνεδρία Τίτλος Είδος Ώρα 3.5h M 2.2 Λιώσιμο πάγου Άσκηση 15 M 2.3 Είμαι ένας εξειδικευμένος ; Συζήτηση σε ζευγάρια, εκπληρώνοντας τα κριτήρια παρουσίαση στην ολομέλεια 45 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία M 2.4 εκθέσεις προόδου σχεδιασμός Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 30 συνεδριών Διάλλειμα για καφέ 30 M 2.5 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 90 Διάλλειμα Συνεδρία Τίτλος Είδος Ώρα 3.5h M 2.6 Το Έγγραφο-Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση σε ολομέλεια / συζήτηση σε ομάδες 60 M 2.7 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 30 Διάλλειμα για καφέ 30 M 2.8 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία / Πρόγραμμα ημέρας 2 Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 90 Συνεδρία Τίτλος Είδος Ώρα 3.5h M 3.1 Αξίες εκπαιδευτών Παρουσίαση 10 Συζήτηση σε μικρές ομάδες, M3.1 Αξίες εκπαιδευτών επαναπληροφόρηση στην 50 ολομέλεια M 3.2 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Διευκόλυνση σε μικρές ομάδες 30 Διάλλειμα για καφέ 30 18

19 M 3.3 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 90 Διάλλειμα Συνεδρία Τίτλος Είδος Ώρα 3.5h M 3.4 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 90 M 3.5 M 3.6 M3.7. Διάλλειμα για καφέ 30 Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Συμμάζεμα Διευκολυνόμενες μικρές ομάδες 30 Μελλοντικά σχέδια ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο Συζήτηση στην ολομέλεια 60 Αποχαιρετιστήρια συνεδρία, Προβληματισμοί, αποτίμηση την αξιολόγηση ολομέλεια 30 Στόχοι Με το τέλος αυτού του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα: 1. Είναι ικανοί να χρησιμοποιούν το περιβάλλον για την προώθηση της συνεχούς ανάπτυξής τους ως εκπαιδευτές 2. Έχουν διατυπώσει και αναπτύξει σχέδια υλοποίησης για να καλύψουν τις προσωπικές τους ανάγκες μάθησης σαν εκπαιδευτές. 3. Ολοκληρώσουν την προετοιμασία του προγράμματος διδασκαλίας τους και θα οριστικοποιήσουν τα σχέδια παράδοσής του. 4. Έχουν παρουσιάσει την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν κατάλληλα τις εκπαιδευτικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το σεμινάριο. 5. Παρουσιάσουν τις οργανωτικές ικανότητές τους για την επιτυχή παράδοση του εκπαιδευτικού τους προγράμματος. 6. Είναι ικανοί να παρέχουν υποστήριξη και εποικοδομητική επανατροφοδότηση στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο σεμινάριο. 7. Αναπτύξουν την κατανόηση τους για ευκαιρίες μελλοντικής συνεργασίας, καθώς και ηθα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη ενός μελλοντικού δικτύου εξειδικευμένων εκπαιδευτών. ΜΕΘΟΔΟΙ Λιώσιμο πάγου Εργασία σε ζευγάρια και παρουσίαση Παρουσιάσεις Συζητήσεις στην ολομέλεια 19

20 Διευκολυνόμενες ομάδας εργασίας με συγκεκριμένο στόχο Αυτοκατευθυνόμενη εργασία Περιγραφή Μια ώρα κάθε πρωίνής και απογευματινής συνεδρίας θα αναλωθεί με όλα τα μέλη του σεμιναρίου να δουλεύουν μαζί σε δομημένες δραστηριότητες για την προαγωγή αλληλεπίδρασης έξω από την ομάδα εργασίας. Δυο ώρες κάθε πρωινής ή απογευματινής συνεδρίας θα αναλωθούν σε αυτοκατευθυνόμενη εργασία στις ομάδες εργασίας. Οι συμμετέχοντες θα διατηρούν τις ίδιες ομάδες όπως την πρώτη εκπαιδευτική ημέρα και τον ίδιο διευκολυντή από τους εκπαιδευτές του σεμιναρίου. Οι άλλοι εκπαιδευτές θα συμμετέχουν εάν είναι διαθέσιμοι. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα πλάνα του σεμιναρίου τους και θα πρέπει να είναι έτοιμοι να συζητήσουν με τους συναδέλφους τους από την ομάδα εργασίας, την τρέχουσα κατάσταση του εκπαιδευτικού τους προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων των επιβλεπόντων τους. Προτείνεται κάθε ομάδα εργασίας να διευκολύνει εκ περιτροπής των συνεδρίες ολομέλειας, ελέγχοντας τη συζήτηση και κυρίως το χρόνο. Αν κάποιοι είναι απρόθυμοι αυτό θα πραγματοποιηθεί από τον εκπαιδευτή τους. M 2.2 Η συνάντηση θα ξεκινά σε ολομέλεια με μια σύντομη άσκηση λιώσιμου πάγων, κατά την οποία κάθε συμμετέχων θα έχει 30 δευτερόλεπτα να περιγράψει κάτι αξέχαστο/αξιομνημόνευτο, που συνέβη σε αυτόν από την προηγούμενη συνάντηση (κάθε τι που έχει σχέση με το εκπαιδευτικό έργο απαγορεύεται). Το χρονοδιάγραμμα θα είναι αυστηρό. Η συνεδρία θα διευκολύνεται από τους εκπαιδευτές. M 2.3.Τα μέλη του σεμιναρίου στη συνέχεια θα δουλέψουν σε ζευγάρια ρίχνοντας μια ματιά στο πλέγμα της εξειδίκευσης που παρήχθη για το σεμινάριο (βλ φυλλάδιο 1 σελ από το Πλαίσιο). Θα υπάρχουν 20 λεπτά για να συμφωνήσουν που θα «καθίσουν» στην κλίμακα αρχάριου- ικανούεπαρκή-εξειδικευμένου σε κάθε τομέα. Υπάρχουν διαφορές; Έχουν αυτές σημασία; Κάθε ζευγάρι θα περιγράψει συνοπτικά τα ευρήματά του και αυτά θ αποτυπωθούν σ ένα χαρτοπίνακα από τους διευκολυντές. Αυτή η συνεδρία θα διευκολυνθεί από τους εκπαιδευτές. M2.4 and 2.5 Το υπόλοιπο του πρωινού θα αναλωθεί σε αυτοκατευθυνόμενη εργασία σε ομάδες εργασίας. Κάθε ομάδα θα έχει να αποφασίσει πως θα αναλώσει τις 8 ώρες του χρόνου που έχουν σε αυτό το σεμινάριο. M 2.6. Η απογευματινή συνεδρία θα ξεκινήσει με μια σύντομη παρουσίαση ενός από τα άλλα παράγωγα του προγράμματος το Ντοκουμέντο Πλαίσιο (η τελευταία έκδοση έχει σταλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες οι οποίοι πρέπει να το διαβάσουν προσεκτικά). Τυπωμένες εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες στη συνάντηση. Η συνάντηση θα χωριστεί σε δυο ομάδες, για να συζητηθεί το Πλαίσιο και να αναπτυχθεί η επανατροφοδότηση των συγγραφέων (οι εκπαιδευτές), και κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τα ευρήματα της. Αυτή η συνεδρία θα διευκολυνθεί από την 20

21 Ομάδα Εργασίας 1. M2.7 and 2.8 Το υπόλοιπο της ημέρας 1 θα αναλωθεί σε αυτοκατευθυνόμενη εργασία Ημέρα 2 M 3.1 Θα ξεκινήσει με μια παρουσίαση πάνω σε ένα έγγραφο σχετικά με την Αριστεία στην Εκπαίδευση- Αξίες των Εκπαιδευτών, το οποίο έχει γραφτεί στην Μεγάλη Βρετανία. Η διεύθυνσή του στο διαδίκτυο έχει κυκλοφορήσει στους συμμετέχοντες (για προσωπική χρήση μόνο) την οποία πρέπει να κάνουν λήψη, να διαβάσουν και να τη φέρουν στη συνάντηση. Είναι αυτό σχετικό με αυτό το πρόγραμμα; Τι θα σκέφτονταν για αυτό οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές στη χώρας σας; Θα υπάρχουν μικρές ομάδες συζητήσεων και επανατροφοδότηση στην ολομέλεια. Αυτή η συνεδρία θα διευκολυνθεί από την Ομάδα Εργασίας 2. M 3.2 to 3.6 Το υπόλοιπο του πρωινού και το υπόλοιπο του απογευματινού θα αναλωθεί σε αυτοκατευθυνόμενη εργασία M3.6 Αυτή η συνεδρία θα αναλωθεί στην εξέταση της δυνατότητας παραγωγής ενός διαρκούς Ευρωπαϊκού δικτύου και της ανάπτυξης άλλων ιδεών προαγωγής της συνέχειας της εργασίας που ξεκίνησε σε αυτό το σεμινάριο. Αυτή η συνεδρία θα διευκολυνθεί από την Ομάδα Εργασίας 3. M3.7 Θα υπάρχει μια σύντομη συνεδρία οι οποία θα επιτρέπει στα μέλη του σεμιναρίου και στους εκπαιεδευτές να δώσουν μια άμεση επανατροφοδότηση στο πως νιώθουν σχετικά με αυτή την Συνεδρία. Αυτή η συνεδρία θα διευκολυνθεί από την Ομάδα Εργασίας 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Διαδικασία αξιολόγησης προγράμματος Στοχαστική επανατροφοδότηση στο τέλος του μαθήματος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Document Framework for the Continuing Educational Development of Trainers in General Practice/Family Medicine in Europe pages for M2.3, full document for M Academy of Medical Royal Colleges, Values of Medical Educators, Excellence in Medical Education for M3.1 - can be downloaded: 3. Αντίγραφα διαφανειών παρουσιάσεων 21

22 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μία αίθουσα για ολομέλεια εξοπλισμένη με προβολέα Αίθουσες για μικρές ομάδς με χαρτοπίνακα Εγκαταστάσεις για την παρουσίαση χαρτοπινακα / πόστερ Σύνδεση με το διαδίκτυο (ίντερνετ) 22

23 M 2.3 Είμαι εξειδικευμένος εκπαιδευτής; CEDinGP Framework Document 2012 Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least one month prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted. 23

24 M 3.1. Αξίες των ιατρών-εκπαδευτών Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least one month prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted. 24

25 Οδηγίες για το τέλος της αποστολής Αγαπητοί συμμετέχοντες, Αυτό το πρόγραμμα σχεδιάστηκε να σας βοηθήσει να ανελιχθείτε στο επίπεδο της εκπαιδευτικής εξειδίκευσης, με την ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης της δικής σας εκπαιδευτικής εξειδίκευσης. Μέρος αυτής της άσκησης θα είναι να διερευνήσετε αυτά τα θέματα για τον εαυτό σας και να βρείτε τις δικές σας απαντήσεις, και στη συνέχεια να ελέγξετε με τους συναδέλφους ή επιβλέποντές σας ότι είστε στο σωστό δρόμο. Η τελική σας έκθεση θα πρέπει να περιέχει προβληματισμό πάνω στην όλη εμπειρία και στο ταξίδι σας μέσα σ αυτήν. Για την καθοδήγησή σας θα βρείτε χρήσιμη την ακόλουθη δομή, αλλά μπορεί να θέλετε να την αλλάξετε, ανάλογα με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού σας έργου. Οι Εκπαιδευτές θα ανασκοπήσουν την δουλειά σας και θα σας στείλουν επανατροφοδότηση. Γραπτή έκθεση οδηγίες για τη δομή Σκοπός: Να παρουσιάσετε την ικανότητά σας να αναλύσετε το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα, να προβληματιστείτε πάνω σ αυτό, να το περιγράψετε και να το παραδώσετε γράφοντας μια έκθεση εξειδικευμένου εκπαιδευτή. Μέγεθος έκθεσης: 8000 λέξεις Οδηγίες ως προς το περιεχόμενο και την διάταξη Τίτλος προγράμματος Σκοποί του προγράμματός σας Το σκεπτικό για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τόσο για το περιεχόμενο του συστήματος της ιατρικής εκπαίδευσης σας όσο και της προσωπικής σας ανέλιξης Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν Αποτελέσματα και έκβαση σεμιναρίου Συζήτηση και προβληματισμός Συμπέρασμα 25

26 Βιβλιογραφία Σχέδια (αν υπάρχουν) για δημοσίευση/ περιλήψεις/ φροντιστήρια Κάποιοι από σας δεν θα έχετε συμπληρώσει το έργο σας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και θα πρέπε να συζητήσετε με τον επιβλέποντά σας και τον διευκολυντή της ομάδας από τους εκπαιδευτές τι να κάνετε. Μπορεί να σας χορηγηθεί παράταση ή να σας συσταθεί να γράψετε την έκθεσή σας ως το στάδιο που έχετε φτάσει συμπεριλαμβανομένων όμως των σχεδίων σας και των χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωσή της. 26

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής μάθησης στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version Οι Συμβουλές Δράσης EILEEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών

O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Prepared by University Paderborn 30/11/2015 Project name: Project acronym: Project number:

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι Όχι Ναι αλλά όχι μόνο x

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι Όχι Ναι αλλά όχι μόνο x www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΤΕΥΧΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Η περιγραφή δηµιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραµµα LiRe: CARDET Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση. Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα

Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση. Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση 505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις Μηχανισμός υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρηση Χρόνου. Soft Skills Training for Women in Construction

Διαχείρηση Χρόνου. Soft Skills Training for Women in Construction Διαχείρηση Χρόνου Soft Skills Training for Women in Construction Στόχοι Μαθήματος Η έννοια του χρόνου και οι κοινές παρανοήσεις Η σχέση με τον εαυτό σας, τους στόχους σας και τη διαχείρισή του χρόνου σας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2 Αποκατάσταση και Ανθεκτικότητα

Μάθημα 2 Αποκατάσταση και Ανθεκτικότητα Ενότητες 2.3A και 2.3B Co-funded by the European Union Μάθημα 2 Αποκατάσταση και Ανθεκτικότητα Ενότητα 2.3A Γίνομαι Καθαρός: Ξεπερνώντας τον Εθισμό χωρίς Θεραπεία Ενότητα 2.3B Η Αποκατάσταση του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Συγγραφή: Νατάσα Καζαντζίδου Κύριος εταίρος: IDEC SA Για το έργο ECVET Permit Αριθμός Συμφωνίας: 2014-1- CY01- KA202-000276 The project ECVET Permit has been funded with the support

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΜΑΣΚΟΤ ΚΑΙ ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η περιγραφή δηµιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραµµα LiRe: CARDET Απευθύνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

The CONSTRUIT! project: εισάγοντας τα construals στη σχολική εκπαίδευση

The CONSTRUIT! project: εισάγοντας τα construals στη σχολική εκπαίδευση The CONSTRUIT! project: εισάγοντας τα construals στη σχολική εκπαίδευση Dimitris Alimisis 1, Meurig Beynon 2, Jonathan Foss 2, Elizabeth Hudnott 2, Steve Russ 2 1 EDUMOTIVA, Greece 2 University of Warwick,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Ηγετική Ικανότητα & Παροχή Κινήτρων. Soft Skills Training for Women in Construction

Αποτελεσματική Ηγετική Ικανότητα & Παροχή Κινήτρων. Soft Skills Training for Women in Construction Αποτελεσματική Ηγετική Ικανότητα & Παροχή Κινήτρων Soft Skills Training for Women in Construction Στόχοι Μαθήματος Οι μύθοι & τα γεγονότα γύρω από την Ηγετική ικανότητα Διοίκηση vs Ηγεσία (είναι διαφορετικά;)

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ τολή Κοινωνικών, Ανθρωπιζηικών Δπιζηημών και Σετνών Σμήμα Γιεθνών και Δσρωπαϊκών ποσδών ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση 505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων - Απ' ευθείας πώληση από το αγρόκτημα Περιπτώσεις απ' ευθείας πώλησης Δημήτρης Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015

D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015 IDentifEYE D3.4 Didactic Methodology and Multimedia Instructions GR Version 1.0 31/01/2015 Project Authors Reviewer IDentifEYE CCS, EF COIN This project has been funded with support from the European Commission.

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ Η περιγραφή δημιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραμμα LiRe: CARDET Απευθύνεται σε μειονεκτούντες

Διαβάστε περισσότερα

Scrum framework: Ρόλοι

Scrum framework: Ρόλοι Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #2 : Ευέλικτες (Agile) μέθοδοι για την ανάπτυξη λογισμικού Learning Objective : Scrum framework: Ρόλοι Filippo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βρες τα μοτίβα Επίπεδο 1

Βρες τα μοτίβα Επίπεδο 1 31/03/2012 Βρες τα μοτίβα Επίπεδο 1 Συμπληρώστε τα κενά με τα κατάλληλα σχήματα ώστε να παραχθεί ένα μοτίβο. Μπορείτε να αναγνωρίσετε και να αναπαράγετε το μοτιβο; Ποιες ενέργειες είναι διαθέσιμες? Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Proposals to the Nationals Qualification Agencies

Proposals to the Nationals Qualification Agencies Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Transferring methods for validation of informal learning to VET institutions in the field of sustainable agriculture Proposals to the Nationals Qualification

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Διαστάσεις του χώρου εργασίας. Πλαίσιο Εφαρμογής. Διαστάσεις. Περιοχή

Περίληψη. Διαστάσεις του χώρου εργασίας. Πλαίσιο Εφαρμογής. Διαστάσεις. Περιοχή Περιγραφή Περίληψη Η δραστηριότητα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου MASCIL, προκειμένου να διερευνήσει την εκπαιδευτική αξία σεναρίων διδασκαλίας εννοιών φυσικής, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αυτό ( ES01-KA ) συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να. θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση. περιέχονται σε αυτήν.

Το έργο αυτό ( ES01-KA ) συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να. θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση. περιέχονται σε αυτήν. 2015 Δραστηριότητα 1. Έκθεση του State of the Art σχετικά με υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής για τους μετανάστες: ανάλυση πλαισίου, ανάγκες και συστάσεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5 Απεξάρτηση και Απασχολησιμότητα Κεφάλαιο 5.2A Επιχείρηση και Κοινωνική Επιχείρηση

Ενότητα 5 Απεξάρτηση και Απασχολησιμότητα Κεφάλαιο 5.2A Επιχείρηση και Κοινωνική Επιχείρηση Κεφάλαιο 5.2A Co-funded by the European Union Ενότητα 5 Απεξάρτηση και Απασχολησιμότητα Κεφάλαιο 5.2A Επιχείρηση και Κοινωνική Επιχείρηση This project has been funded with support from the European Commission.

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το σεμινάριο αποτελείται από τις παρακάτω έξη συνεδρίες:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το σεμινάριο αποτελείται από τις παρακάτω έξη συνεδρίες: Content: Εισαγωγη... 3 Συνεδρία 1 Εισαγωγή η έννοια του καλού εκπαιδευτή... 4 Συνεδρία 2 Θεωρία εκπαίδευσης και αξιολόγησης... 11 Συνεδρία 3 Μέθοδοι διδασκαλίας και παροχή επαναπληροφόρησης... 35 Συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

Module 3 Σλοβενία: Λεπτοµερές Σχέδιο Εργασίας

Module 3 Σλοβενία: Λεπτοµερές Σχέδιο Εργασίας PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN Module 3 Σλοβενία: Λεπτοµερές Σχέδιο Εργασίας Natalija Žalec Slovenian Institute for Adult Education (SIAE)

Διαβάστε περισσότερα

FAMICO Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγχειρίδιο χρήσης για τον Διευκολυντή (Facilitator)

FAMICO Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγχειρίδιο χρήσης για τον Διευκολυντή (Facilitator) FAMILY CAREER COMPASS - Efficient Career Guidance Approaches Supporting Parents in Guiding their Children s Vocational Career EACEA Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project nr: 2013-1-PL1-LEO05-37576

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSTIC TOOL (EL)

SELF DIAGNOSTIC TOOL (EL) SELF DIAGNOSTIC TOOL (EL) WOMEN IN - Telework for life-work reconciliation in EU: promoting women participation and mobility, ref. 2011-1-ES1-LEO05-36491. This project has been funded with support from

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ SGOLC ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τελική Πρόταση για τα Δοκιμαστικά Μαθήματα Συνάντηση Αθήνας, 14 η Οκτωβρίου 2011 ΤΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Το αποτέλεσμα του συνολικού μονοπατιού:

Διαβάστε περισσότερα

FREE - IT: ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

FREE - IT: ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Grundtvig Learning Partnership FREE - IT: ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δεύτερη Συνάντηση - Διακρατική Κινητικότητα ΤΗΝ Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ (MY MOST REMARKABLE TEACHER) Σκοπός Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να υποκινήσει τον αναστοχασμό στηριζόμενο στην προσωπική εμπειρία με τους εκπαιδευτικούς που κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος NEAR ZERO ENERGY EFFICIENT BUILDINGS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Τον Οκτώβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

BIZ E BEE. Improve your entrepreneurial mindset!

BIZ E BEE. Improve your entrepreneurial mindset! BIZ E BEE Improve your entrepreneurial mindset! ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ Εισαγωγή...3 Biz-e-bee στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα................................. 3 Υποδομή και υλικά για το παιχνίδι...4 Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία εφαρμογής της 2ης διδακτικής παρέμβασης

Προετοιμασία εφαρμογής της 2ης διδακτικής παρέμβασης Προετοιμασία Προετοιμασία εφαρμογής της 2ης διδακτικής παρέμβασης (Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις είτε ως ομάδα είτε ατομικά ανάλογα αν η τα θέματα οργάνωσης και διδακτικής διαχείρισης της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους διαχειριστές των Σχολείων NON FOR LESL

Οδηγός για τους διαχειριστές των Σχολείων NON FOR LESL Οδηγός για τους διαχειριστές των Σχολείων Η Μη-τυπική Μάθηση μπορεί να αποτρέψει την Πρόωρη Σχολική Εγκατάλειψη ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: NI---DE-KA- ERASMUS+ NON-FOR-LESL: Η Μη-τυπική Μάθηση μπορεί να αποτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη «Οικολογικά Σχολεία»

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη «Οικολογικά Σχολεία» Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη «Οικολογικά Σχολεία» Δείκτες απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ/ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ) CYMEPA (ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Content: Συνεδρία 1 Καθοδήγηση και διευκόλυνση μικρών ομάδων... 6 Συνεδρία 2 Διαχείριση Προβληματικών Εκπαιδευόμενων... 21 Συνεδρια 3 Διδάσκοντας με διαβούλευση... 34 Συνεδρία 4 Από τη διδακτέα ύλη στο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : SEO και Analytics Fabio Calefato Department of Computer

Διαβάστε περισσότερα

9o Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

9o Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών 2009 9o Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Προκαταρτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής 12 15 Νοεμβρίου 2009 18/6/2009 Η ΕΛΕΓΕΙΑ ανακοινώνει την οργάνωση του 9 ου Σεμιναρίου Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά (reports) υλοποίησης 2 ης δραστηριότητας: Αναδιαμόρφωση της κεντρικής πλατείας

Αναφορά (reports) υλοποίησης 2 ης δραστηριότητας: Αναδιαμόρφωση της κεντρικής πλατείας Αναστοχασμός Αναφορά (reports) υλοποίησης 2 ης δραστηριότητας: Αναδιαμόρφωση της κεντρικής πλατείας Συγγραφέας: Λύρη Αναστασία Μαθηματικός, ΠΕ03 Πως δούλεψαν οι μαθητές (ομαδικά/ατομικά); Οι μαθητές δούλεψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ι

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ι Διάταξη Θεματικής Ενότητας SDM521 / ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΙΙ Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών SDM Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 2ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 2ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναστοχασμός ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 2ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ(A) Φλώρου Σοφία- Πόταρη Παναγιώτα ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δημιουργώ λογότυπο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 26/03/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο διευκόλυνσης Μέρος 1 (Τελικό): Οδηγίες Παράδοσης

Πακέτο διευκόλυνσης Μέρος 1 (Τελικό): Οδηγίες Παράδοσης Μια συμμετοχική προσέγγιση στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για ενήλικες στην αποκατάσταση εθισμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση www.recoveu.org Πακέτο διευκόλυνσης Μέρος 1 (Τελικό): Οδηγίες Παράδοσης Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ενότητα #5: Ομαδική Εργασία

Εκπαιδευτική Ενότητα #5: Ομαδική Εργασία Εκπαιδευτική Ενότητα #5: Ομαδική Εργασία Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Θεωρητικό πλαίσιο 3. Δραστηριότητες Επίλυση προβλημάτων Το Ορυχείο Κατασκευάζοντας μια Γέφυρα, πιο ψηλή από τις άλλες Από το μάρμαρο

Διαβάστε περισσότερα

Empowerment kit for Immigrant women with low educational / working experience

Empowerment kit for Immigrant women with low educational / working experience Grundtvig project 4/4/2012 Empowerment kit for Immigrant women with low educational / working experience 509974-LLP-1-2010-1-SE-GRUNDTVIG-GMP Όλγα Λεβέντη Χάρης Ταµπάκης This project has been funded with

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία εφαρμογής της 2ης διδακτικής παρέμβασης

Προετοιμασία εφαρμογής της 2ης διδακτικής παρέμβασης Προετοιμασία Προετοιμασία εφαρμογής της 2ης διδακτικής παρέμβασης (Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις είτε ως ομάδα είτε ατομικά ανάλογα αν η τα θέματα οργάνωσης και διδακτικής διαχείρισης της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. Το πρόβλημα. Δίνεται στους μαθητές το παρακάτω πρόβλημα:

ΜΙΚΡΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. Το πρόβλημα. Δίνεται στους μαθητές το παρακάτω πρόβλημα: Περιγραφή ΜΙΚΡΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Περίληψη Η κάτοψη μιας κατοικίας είναι ένα σύνθετο θέμα. Οι αρχιτέκτονες πρέπει να σχεδιάσουν μια σειρά παραμέτρων όπως ο τρόπος διανομής του χώρου η θέση των δωματίων του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων Ενότητα 5: Η Έννοια της Κριτικής Συνειδητοποίησης Γιώργος Κ. Ζαρίφης

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων Perception, Attitude, Movement Identity Needs Action (PAM-INA) - 502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP WP3 Ανάλυση Σχολικών Προγραμμάτων Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύοντας με Αυτοπεποίθηση. Soft Skills Training for Women in Construction

Δουλεύοντας με Αυτοπεποίθηση. Soft Skills Training for Women in Construction Δουλεύοντας με Αυτοπεποίθηση Soft Skills Training for Women in Construction Στόχοι Μαθήματος Γνώρισε από που προέρχεται και που βρίσκεται η αυτοπεποίθηση Μάθε τι είναι καλό για σένα και πως να το κάνεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Τι δυσκολίες αντιμετώπισαν οι μαθητές στη διερευνητική διαδικασία;

Τι δυσκολίες αντιμετώπισαν οι μαθητές στη διερευνητική διαδικασία; Αναστοχασμός Αναφορά (report) υλοποίησης 1 ης δραστηριότητας: ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ Συγγραφέας: Λύρη Αναστασία Μαθηματικός, ΠΕ03 Πως δούλεψαν οι μαθητές (ομαδικά/ατομικά); Οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες των 4 ατόμων.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύτρια: Ελένη Παπαϊωάννου

Εκπαιδεύτρια: Ελένη Παπαϊωάννου Εκπαιδεύτρια: Ελένη Παπαϊωάννου Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτής ενηλίκων Διάλειμμα Αποτελεσματική προετοιμασία μαθήματος στην ενήλικη εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 4ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 4ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναστοχασμός ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 4ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ(A) : ΛΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : ΠΕΙΡΑΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ E.coli ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΙΔΙΟΥ pglo ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Natural Europe (GR) General Information

Natural Europe (GR) General Information Natural Europe (GR) General Information Summary Το έργο NaturalEuropeανέπτυξε μια σειρά από εργαλεία λογισμικού που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς μουσειοπαιδαγωγούς να σχεδιάσουν καινοτόμες online διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Φάση 2. Προβληματισμός. μεθόδους, που χρησιμοποιούνται. τάξεις Αναστοχασμός για συγκεκριμένα. προβλήματα

Φάση 2. Προβληματισμός. μεθόδους, που χρησιμοποιούνται. τάξεις Αναστοχασμός για συγκεκριμένα. προβλήματα Μαθήματα: Μέθοδοι Εισαγωγή Αυτή η υπό-ενότητα ενθαρρύνει και καλεί τους συμμετέχοντες να σκεφτούν διδακτικές μεθόδους που να είναι κατάλληλες για τη διδασκαλία τόσο της μοντελοποίησης, αλλά και του μαθηματικού

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

CycloVET. Κανόνες επιτραπέζιου παιχνιδιού «Η Επιστροφή του Ποδηλάτη» EXELIA

CycloVET. Κανόνες επιτραπέζιου παιχνιδιού «Η Επιστροφή του Ποδηλάτη» EXELIA CycloVET Κανόνες επιτραπέζιου παιχνιδιού «Η Επιστροφή του Ποδηλάτη» EXELIA Δεκέμβρης, 2016 1 Project acronym: Project name: Project code: Document History CycloVET Improving skills and competences of cycling

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Οργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου: κατάλογος αναφοράς καλών πρακτικών 1. Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο μπορεί να έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια ενός έργου ή να έχει σχεδιαστεί ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος Τασουρής 21/02/2014. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος Τασουρής 21/02/2014. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ΓΕ09.019: Καλές πρακτικές και ιδέες για την εφαρμογή και αξιοποίηση ηλεκτρονικών φακέλων εργασίας (eportfolios) στη μαθησιακή διαδικασία και αξιολόγηση Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

news02 Περιεχόμενα Σεπτέμβριος 2016[ 2 ] Επικαιρότητα. Το έργο Comprocom εξελίσσεται κανονικά και εντός του συμφωνημένου πλαισίου.

news02 Περιεχόμενα Σεπτέμβριος 2016[ 2 ] Επικαιρότητα. Το έργο Comprocom εξελίσσεται κανονικά και εντός του συμφωνημένου πλαισίου. Περιεχόμενα o Πορεία του Έργου [1] o Συγκριτική Αναφορά Συστημάτων ΕΕΚ στις 6 χώρες του έργου [1] o Ανάπτυξη Πλαισίων Επαγγελματικών Ικανοτήτων [2] o 2 η Συνάντηση Εταίρων (Δρέσδη) [3] o Ανακοίνωση Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κ. Ζαρίφης Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Γιώργος Κ. Ζαρίφης Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Ζητήματα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με Στόχο την Ανάπτυξη και Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο -Ελληνική έκδοση- SOUFFLEARNING, the project has been funded with support from the European Commission, DG Education and Culture. This online publication is provided by the beneficiaries'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γενικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης H αξιολόγηση είναι κυρίως διαμορφωτική και στοχεύει να περιγράψει την πρόοδο που κάνουν οι μαθητές, και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές. Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές. Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Ατζέντα Ιστορικό πλαίσιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στο κυπριακό συγκείμενο Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

«Διατήρηση κατάλληλων τιμών ph σε κλουβιά ιχθυοκαλλιέργειας» Φύλλο καθηγητή

«Διατήρηση κατάλληλων τιμών ph σε κλουβιά ιχθυοκαλλιέργειας» Φύλλο καθηγητή Προετοιμασία «Διατήρηση κατάλληλων τιμών ph σε κλουβιά ιχθυοκαλλιέργειας» Φύλλο καθηγητή Περίληψη Η εργασία σχεδιάστηκε για μαθητές γυμνασίου 14-15 ετών, ή για μαθητές λυκείου 15-16 ετών ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους Μαθητές

Οδηγός για τους Μαθητές Οδηγός για τους Μαθητές Disclaimer: Start Up EU - Be a high Tech Entrepreneur has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινα χειροποίητα κουτιά

Χάρτινα χειροποίητα κουτιά Φύλλο Εργασίας Χάρτινα χειροποίητα κουτιά ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 1).. 2).. 3).. 1 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Σούφαρη Αθανασία εκπ/κός ΠΕ03 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Είσαι σχεδιαστής και εργάζεσαι σε μια βιοτεχνία Κυτιοποιίας.

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα