Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό"

Transcript

1 1 Τίτλος Μαθήματος: Αλιευτική Βιολογία Τύπος Μαθήματος: Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2Δ+3Ε+1ΑΠ Διδακτικές Μονάδες: 6 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Δ Συστηματική & Ταυτοποίηση Ιχθύων Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος: Εξοικείωση του σπουδαστή με τις τεχνικές μελέτης των μεριστικών χαρακτήρων των φυσικών πληθυσμών των ψαριών με στόχο την παραγωγή στατιστικά αξιόπιστων δεδομένων, τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις αλιευτικές μελέτες. Ηλικία και ανάπτυξη (μέθοδοι μελέτης ηλικίας και ανάπτυξης, πρωτόκολλο εργασιών για την μελέτη της ηλικίας, ψάρια κεφαλόποδα, δίθυρα, υπολογισμός της ανάπτυξης, σχέση μήκους βάρους, ισομετρική και αλλομετρική ανάπτυξη, συντελεστές φυσικής κατάστασης-ευρωστία). Διατροφή (συντελεστές θρέψης, δείκτες συλλεκτικότητας, συλλογή και συντήρηση δειγμάτων, ανάλυση στομαχικού περιεχομένου, στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων, ρυθμοί διατροφής, επιπτώσεις στην αλιεία). Αναπαραγωγή-Γονιμότητα (στάδια ωριμότητας, γοναδοσωματικός δείκτης, ηπατοσωματικός δείκτης, μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμανσης, μέθοδοι εκτίμησης της γονιμότητας, βιολογικός κύκλος ωρίμανσης των γονάδων, ιστολογική εξέταση γονάδων, συμπεριφορά ιχθυοαποθεμάτων κατά την αναπαραγωγή, επιπτώσεις στην αλιεία). Μαρκαρίσματα-Μεταναστεύσεις (κατηγορίες σημάτων μαρκαρίσματος, τρόπος διεξαγωγής μαρκαρίσματος, είδη-σύνθεση, τρόπος ανίχνευσης). 1. Bagenal, t. (1978) Methods for Assessment of Fish Production in Fresh Waters. (3 rd Edn) IBP. Handbook No. 3. London, Blackwell Scientific Publications 2. Nielsen L.A., D.L.Johnson & S.S.Lampton, Fisheries Techniques. ISBN King, (1995). Fisheries Biology, Assessment and Management. ISBN Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το διδάξουν:

2 2 Τίτλος Μαθήματος: Αλιευτική Ναυτιλία Tύπος Μαθήματος: Θεωρητικό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2Θ+3ΑΠ Διδακτικές Μονάδες: 5,5 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Γ Στόχος\Σκοπός Μαθήματος: Να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Ναυτιλίας, Μετεωρολογίας και Γεωγραφίας με σκοπό να ενημερωθούν για τον ναυτιλιακό εξοπλισμό και τη χρήση του στην Αλιεία. Κατηγορίες πλοίων, εσωτερική διαίρεση, ονοματολογία των τμημάτων. Αλιευτικά σκάφη (κατηγορίες, καταμετρήσεις, αλιευτικά εργαλεία). Εφόδια αλιευτικών σκαφών (ναυτιλιακά όργανα, σωστικά και πυροσβεστικά μέσα). Χειρισμοί των σκαφών στη θάλασσα (μηχανικά προβλήματα, καιρικά προβλήματα). Περιορισμοί αλιείας, νομοθεσία. Θέματα μετεωρολογίας (καιρικά φαινόμενα, προβλέψεις καιρού, μέτρα προστασίας σκάφους και φορτίου). Κανονισμοί ναυτιλίας. Ηχητικά συστήματα και φακοί ναυσιπλοΐας. Ναυτικοί χάρτες, χάραξη πορείας, εκτελούμενοι πλόες. Χρήση οργάνων (ραντάρ, βυθόμετρο, ραδιογωνιόμετρο, VHF). Γλωσσάρι. 1. Fyson J., (1989). Design of Small Fishing Vessels. ISBN Pike, (1992). Fishing Boats and Their Equipment. ISBN Commission for the European Communities, (1992). Multilingual Dictionary of Fishing Vessels and Safety on Board. ISBN Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το διδάξουν:

3 3 Τίτλος Μαθήματος: Αλιευτική Νομοθεσία Τύπος Μαθήματος: Θεωρητικό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 1Δ+3ΑΠ Διδακτικές Μονάδες: 3,5 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Ζ Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό Στόχος\Σκοπός Μαθήματος: Παρουσίαση του νομικού πλαισίου που διέπει τις αλιευτικές δραστηριότητες καθώς και εκείνου που ορίζει την επιλογή κριτηρίων εγκατάστασης και λειτουργίας ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων και την προστασία του περιβάλλοντος από τα απόβλητά τους. Το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική αλιεία, τα αλιευτικά σκάφη, τα ιχθυοτροφεία, τους συνεταιρισμούς και τους ιδιώτες. Διατάγματα σχετικά με την προστασία των αλιευτικών πεδίων, την μεταποίηση, την διακίνηση και την διάθεση των αλιευτικών προϊόντων και υποπροϊόντων. Γλωσσάρι. 1. Holden M., The Common Fisheries Policy. ISBN Miner M.C. & Kempf M., Aquaculture et Environnement, 188p., Ifremer, ISBN Shine, C., De Klemm, C, Environmental Policy and Law Paper (IUCN), no38. World Conservation Union (IUCN), Bonn (Germany). Environmental Law Centre. ISBN Beurier J.P., Κiss A. & Mahmoudi S., New Technologies and Law of the Marine Environment, International Environmental Law and Policy, Volume 55, Kluwer Law International, The Hague, ISBN Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το διδάξουν: Δημήτριος Λένας

4 4 Τίτλος μαθήματος: Αλιευτική Τεχνολογία Τύπος μαθήματος: Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2Δ+3Ε +1ΑΠ Διδακτικές Μονάδες: 6 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Δ Επίπεδο μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό Στόχος / Σκοπός μαθήματος: Η γνώση των μεθόδων αλιείας καθώς η εξοικείωση του σπουδαστή με τα αλιευτικά εργαλεία, τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής τους. Περιγραφή του μαθήματος: Αλιεία (Κατηγορίες),Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα (Αλιευτικός στόλος, Εξέλιξη της αλιευτικής παραγωγής, Αλιευτικά αποθέματα), Υλικά κατασκευής αλιευτικών εργαλείων, Ταξινόμηση των αλιευτικών εργαλείων, Μέθοδοι αλιείας, Εργαλεία που γραπώνουν και τραυματίζουν, Αγκιστρωτά εργαλεία, Παγίδες, Δίχτυα μπλεξίματος (Απλάδια, Μανωμένα, Σύνθετα), Δίχτυα ρίψης ή εκτοξευόμενα, Δίχτυα που βυθίζονται κρεμασμένα, Δράγες, Γρίποι (πεζότρατα, βιντσότρατα), Συρόμενα διχτυωτά εργαλεία (τράτες βυθού, μεσοπελαγικές και πελαγικές), Κυκλικά ή κυκλωτικά δίχτυα. Αποτελεσματικότητα και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων, Συμπεριφορά των ψαριών στα αλιευτικά εργαλεία, Μέθοδοι καταγραφής αλιευτικών εργαλείων, Δειγματοληψία της αλιευτικής παραγωγής. Μέθοδοι εκτίμησης της αλιευτικής παραγωγής και ορισμός της αλιευτικής προσπάθειας. Μέθοδοι εκτίμησης του κόστους ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας. Γλωσσάρι. 1. Fridman, (1989). Calculations for Fishing Gear Designs. ISBN Garner, (1989). Pelagic and Semi-Pelagic Trawling Gear. ISBN Cowx I.G. & P. Lamarque, (1990). Fishing with Electricity. ISBN Ben-Yami1, (1994). Purse Seining Manua. ISBN l x 5. Bjordal, (1996). Longlining. ISBN Sainsbury, (1996). Commercial Fishing Methods. ISBN Weiss, (1998). Fish Migration & Fish Bypasses. ISBN Καλλιανιώτης, Α., (1997). Επιλεκτικότητα Αλιευτικών Εργαλείων. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Καβάλα 9. T0367/Tri, (1999). Definition and classification of fishing gear categories. FAO Fisheries Technical Papers. ISBN X 10. Hall S.J., (1999), The Effects of Fishing on Marine Ecosystems and Communities. Blackwell Science Press. ISBN Kaiser M.J. & de Groot S.J., (1999). Effects of Fishing on Non-Target Species and Habitats. Blackwell Science Press. ISBN Commission for the European Communities, Multilingual Dictionary of Fishing Gear. ISBN Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το διδάξουν:

5 5 Τίτλος Μαθήματος: Αρχές Γενετικής Τύπος Μαθήματος: Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2Θ+2Ε+1ΑΠ Διδακτικές Μονάδες: 5,5 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Δ Γενική Βιολογία Σκοπός \ Στόχος Μαθήματος: Η γνώση των γενετικών μηχανισμών που οδηγούν σε επιλογές ράτσας με σκοπό την μαζική παραγωγή επιθυμητών φαινοτύπων στις υδατοκαλλιέργειες, αλλά και η γνώση των κινδύνων από τις αρνητικές συνέπειες των γενετικών επιλογών (διαφυγή εκτρεφόμενων οργανισμών στην φύση, αιμομιξία κ.λ.π.). Περιγραφή του μαθήματος Σκοπός της εφαρμοσμένης γενετικής ψαριών; Φύλο και αναπαραγωγή (κύρια και δευτερεύοντα φυλετικά χαρακτηριστικά, τρόποι αναπαραγωγής, παραγωγή ωαρίων και σπερματοζωαρίων, γονιμοποίηση, κρυοσυντήρηση); Εισαγωγή στα νουκλεϊκά οξέα; Μενδελισμός και κληρονομικότητα (επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις γονιδίων, χρώμα και άλλα χαρακτηριστικά: σχήμα σώματος και ουράς, λέπια, ηλεκτροφορετικές διαφοροποιήσεις); Ποσοτική γενετική I (πολυγονιδιακή κληρονομικότητα, αυξητικοί ρυθμοί, αποθέματα και στελέχη, περίοδος ωοτοκίας, FCR, ανθεκτικότητα σε ασθένειες, επιλεκτική βελτίωση); Ποσοτική γενετική II (Ομάδες αίματος, ηλεκτοφόρηση ευδιάλυτων πρωτεϊνών, συμπεράσματα πληθυσμιακής γενετικής, μοριακές μελέτες, αναπαραγωγή, εφαρμογές); Χρωμοσώματα ψαριών (κυτταρολογικές μελέτες, αριθμός χρωμοσωμάτων και μορφολογία, πολυμορφισμός, σύνδεση και χαρτογράφηση); Καθορισμός φύλου (αναλογία φύλου, σύνδεση φυλου, φυλετικά χρωμοσώματα, αναστοφή φύλου, υβριδισμός και καθορισμός φύλου, κυτταρογενετική, αντιγόνο H-Y); Υβριδισμός (υβριδισμός στη φύση, τεχνητός υβριδισμός, εφαρμογές και χρήσεις των υβριδίων); Ατυποι τρόποι φυλοκαθορισμού (φυσικός και μη-κανονικός ερμαφροδιτισμός, μονον-θυληκά άτομα); Ελεγχος της αναλογ'ιας του φύλου (μέθοδοι και εμπορικές εφαρμογές); Μηχανική χρωμοσωμάτων (μειωτική διπλοειδής γυνογένεση, μιτωτική διπλοειδής γυνογένεση, ανδρογένεση, επαγώμενη τριπλοϊδία και τετραπλοϊδία); Καλλωπιστικά ψάρια (χρυσόψαρο, Koi, κλπ); Καλλιεργούμενα είδη (κυπρίνος, σολομός και πέστροφα κλπ). Γλωσσάρι. Βιβλιογραφία (1) Purdom CE. (1993) Genetics and Fish Breeeding. Chapman and Hall. (2) Carvaeho GR & Pocher TJ. (1995) Molecular Genetics in Fishes. Chapman and Hall. (3) Mustafa S., 1999, Genetics in Sustainable Fisheries Management, Blackwell Science Press, ISBN Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το διδάξουν: Γιάννης Πάσχος & Ευάγγελος Κωλέττας Τίτλος Μαθήματος: Αρχές Οικολογίας: 'Άνθρωπος και Περιβάλλον Τύπος Μαθήματος: Θεωρητικό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2Δ

6 6 Διδακτικές Μονάδες: 4 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Β Στόχος/Σκοπός Μαθήματος: Η κατανόηση της μονόδρομης εξάρτησης του ανθρώπου από το περιβάλλον, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπ όψη στην διαχείρισή του με σκοπό την αειφορία (π.χ. αλιεία), στην οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων (π.χ. εκτατικές εκτροφές) καθώς και στην διαχείριση πάσης φύσεως αποβλήτων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Ιστορική εξέλιξη της οικολογίας ως επιστήμη, ορισμοί εννοιολογικό περιεχόμενο οικολογίας, οικολογική αντίληψη και σκέψη. Επίπεδα οργάνωσης των φυσικών συστημάτων (έννοιες ποικιλότητας ευστάθειας κ.λ.π.). Οικολογικοί νόμοι. Φυσικά και τεχνητά οικοσυστήματα. Παραγωγικότητα και ροή ενέργειας, οικολογική διαδοχή. Στοιχεία πληθυσμιακής, ανθρώπινες κοινωνίες και περιβάλλον. Διαχείριση διαταραχή οικοσυστημάτων. Αειφορεία. Γλωσσάρι. 1. Townsend, (2000). Essentials of Ecology. ISBN Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το διδάξουν: Ιφιγένεια Κάγκαλου

7 7 Τίτλος Μαθήματος: Βιολογία και Οικολογία Εσωτερικών Υδάτων Τύπος Μαθήματος: Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2Θ+2Ε+1ΑΠ Διδακτικές Μονάδες: 5,5 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Γ Υδροβιολογία Σκοπός Η ανάλυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των υδρόβιων οργανισμών και των φυσικοχημικών παραμέτρων του λιμναίου υδάτινου περιβάλλοντος. Στόχος Μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η γνώση των δομικών χαρακτηριστικών των λιμναίων οικοσυστημάτων, των οργανισμών που ζουν στις λίμνες και της αλληλοεξάρτησής τους με το λιμναίο περιβάλλον. Επίσης η ενημέρωση πάνω στις σύγχρονες μεθόδους περιβαλλοντικού ελέγχου της ποιότητας των λιμνών, του βαθμού ευτροφισμού, της μόλυνσης κ.λ.π. Οικοσυστήματα εσωτερικών νερών. Βιότοποι και βιοκοινωνίες λιμνών. Κυκλοφορία νερού και διαλυμένων ουσιών στις λίμνες Παραγωγικότητα λιμνών.. Βιολογία οργανισμών του γλυκού νερού. Φυτοπλαγκτόν και ζωοπλαγκτόν και βένθος (συστηματική κατάταξη, προσαρμογές, τροφική αλυσίδα). Υποβάθμιση λιμναίων οικοσυστημάτων (καθορισμός επιπέδου ρύπανσης και μόλυνσης, μεταβολές και επιπτώσεις κ.λ.π.). Προστασία λιμναίων οικοσυστημάτων. Αυτοκαθαρισμός. Τεχνολογία καθαρισμού. Μέθοδοι αποκατάστασης, διαχειριστικό πλαίσιο 1. Ηutcinson E., 1967.A treatise on limnology.j.wiley,n.york. 2. Welch.P.S., Limnology,McGraw-Hill Co.,USA 3. ILEC-UNEP,1991.Guidelines of lake management.japan 4. Allan J.D., Stream Ecology. Kluwer Academic Publishers. ISBN Moss B., Ecology of Fresh Waters. Blackwell Science Press. ISBN Scheffer M., Ecology of Shallow Lakes. Kluwer Academic Publishers. ISBN Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το διδάξουν: Ιφιγένεια Κάγκαλου

8 8 Τίτλος Μαθήματος: Γενική Βιολογία Τύπος Μαθήματος: Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2Θ+3Ε+1ΑΠ Διδακτικές Μονάδες: 6 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Α Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό Στόχος / Σκοπός του Μαθήματος: Η παρουσίαση των κύριων στοιχείων της ζωής σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσής της και των νόμων που τα διέπουν σε κάθε είδους βιολογικό σύστημα, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν με ευχέρεια οι σπουδαστές τις φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με την αναπαραγωγή και την εκτροφή των υδρόβιων οργανισμών. Μοριακή δόμηση των έμβιων όντων (χημικά στοιχεία, βιομόρια, μακρομόρια, προέλευση της ζωής). Κυτταρική θεωρία, προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά κύτταρα (δομή και λειτουργίες). Δυναμική και κινητική των ζωντανών συστημάτων (πρόσληψη δομικών συστατικών, πρόσληψη και ροή ενέργειας, ένζυμα και μεταβολισμός ουσιών, βιοσύνθεση). Γενετικό υλικό, ιοί, γονίδια και μεταλλάξεις, κληρονομικότητα, έκφραση γονιδίων και διαφοροποίηση. Μίτωση, μείωση και γονιμοποίηση, αναπαραγωγή οργανισμών, οντογένεση και κύκλοι ζωής, στοιχεία εμβρυολογίας και ιστολογίας. Εξέλιξη οργανισμών, ειδογένεση και φυλογένεση, προσαρμογή και βιοποικιλότητα. Πληθυσμοί, είδη, βιοκοινωνίες, οικοσυστήματα, γενική οργάνωση της ζωής. Κατάταξη οργανισμών, αρχές Συστηματικής, Αρχαία, Ευβακτήρια, Ευκάρυα (Πρώτιστα, Μύκητες, Φυτά, Ζώα). 1. Johnson L.G., Biology. (2 nd Edn), Wm. C. Brown Publishers, Dubuque, lowa. 2. Grove A.J. & G.E. Newell, Animal Biology. (9 th Edn), London, Uwin Hyman. 3. Κεβρεκίδης Θ., Βιολογία-Δομή και λειτουργία των οργανισμών. ISBN X 4. Tortora, G.J., B.R. Funke & C.L. Case, Microbiology: an introduction (6 th Edn.). Addison Wesley Longman. Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το διδάξουν: Ευάγγελος Κωλέττας

9 9 Τίτλος μαθήματος: Δεοντολογία Επαγγέλματος Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2Θ+1ΑΠ Διδακτικές Μονάδες: 4,5 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Ε Επίπεδο μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό Στόχος / Σκοπός μαθήματος: Η γνώση και η εφαρμογή ορθής πρακτικής και δεοντολογίας στην εξάσκηση του επαγγέλματος, που σχετίζονται άμεσα με την διαχείριση τεχνικών και διοικητικών θεμάτων, με σκοπό την παραγωγή τελικού προϊόντος υψηλής ποιότητας και την διασφάλιση του πελάτη/καταναλωτή. Περιγραφή του μαθήματος: Εισαγωγή στην εξέλιξη της βιομηχανίας αλιευτικών προϊόντων με έμφαση στα εξελικτικά στάδια τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Κώδικας δεοντολογίας για τις Ευρωπαϊκές ιχθυοκαλλιέργειες. Υγιεινή και ιχθυοκομική διαχείριση. Χρήση χημειοθεραπευτικών και «χρόνοι αναμονής». Εξαλίευση και θανάτωση ψαριών. Εγκαταστάσεις και λειτουργία συσκευαστηρίων (γενικές αρχές, κανονισμοί υγιεινής εργαζομένων, καθαρισμός και απολύμανση χώρων εργασίας). Μεταφορές. Ενημέρωση και προστασία καταναλωτών. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις (άγρια ζωή, διαφυγές, ρύπανση, φαρμακευτικές ουσίες, νομοθεσία.) 1. Kestin S., Warriss P., 2000, Farmed Fish Quality, Blackwell Science Press, ISBN X 2. Κώδικας Δεοντολογίας για τις θαλάσσιες καλλιέργειες σελ. 18. Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών Έκδοση Σελ AGROCERT-ΟΠΕΓΙΕΠ. Πρότυπα 4.1,4.2 &4.3, Έκδοση ΑGROCERT Read P.A., T.F.Fernandes, K.L.Miller, A.Eleftheriou, M.Eleftheriou, I.M. Davies & G.K.Rodger 2001, The Implications of Directives, Conventions and Codes of Practice on the Monitoring and Regulation of marine Aquaculture in Europe. Published by Fisheries Research Services Aberdeen, Scotland, 120 pp. Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το διδάξουν:

10 10 Τίτλος Μαθήματος: Διατροφή & Tεχνολογία Ιχθυοτροφών Tύπος Μαθήματος: Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2Θ+3Ε+1ΑΠ Διδακτικές Μονάδες: 6 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Δ Εισαγωγή στη Βιοχημεία Στόχος Σκοπός Μαθήματος: Η κατανόηση των διατροφικών και μεταβολικών αναγκών των εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών ως προϋπόθεση για την κατανόηση της τεχνολογίας παρασκευής ιχθυοτροφών και η ενημέρωση πάνω στις σύγχρονες τεχνικές παραγωγή τους. Μόρφες υδατοκαλλιεργειών σε σχέση με τη διατροφή των ψαριών. Πέψη και απορρόφηση των τροφών. Διατροφή και αύξηση προνυμφών, «βιοεγκλεισμός). Διατροφή γεννητόρων. Παρασκευή σιτηρεσίων (σκοπός, είδη και τύποι τροφών, συστατικά τροφών, σχεδιασμός και μέθοδοι κατάρτισης σιτηρεσίων, παράγοντες που επηρεάζουν την παρασκευή των σιτηρεσίων, στάδια και εξοπλισμός για την παρασκευή των τροφών, πελλετοποίηση, εξώθηση, σύμπηκτα). Αποθήκευση τροφών. Βιομηχανία Ιχθυοτροφών. Μέθοδοι μελέτης των επιδράσεων της διατροφής στις ποιοτικές παραμέτρους της εκτροφής (αύξηση, μεταβολισμός και σύσταση σάρκας). Ιχθυοτροφές και περιβάλλον (μακροεπιδράσεις, ποιότητα τροφών, μόλυνση). Καταμερισμός και εκτίμηση του κόστους παραγωγής ιχθυοτροφών. Πρόβλεψη ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργιών και εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής ιχθυοτροφών στις επόμενες δεκαετίες. Η παραγωγή ιιχθυοτροφών στην Ελλάδα. Μελλοντικές πηγές και υποκατάστατα ιχθυάλευρου. Γλωσσάρι.. 1. Dabrowski, K., Ascorbic Acid in Aquatic Organisms: Status and Perspectives, ISBN Goddard S., Feed Management In Intensive Aquaculture. Kluwer Academic Publishers, Boston, ISBN Lovell T., 1998, Nutrition and Feeding of Fish, Second Edition. Kluwer Academic Publishers. ISBN Verreth, Fish Larval Nutrition. ISBN X 5. Guillaume J., S. Kaushik, P.Bergot & R. Metailler, Nutrition et alimentation des poissons et crustacés. Inra-Ifremer., ISBN Hertrampf J. & Piedad-Pascual F., Handbook on Ingredients for Aquaculture Feeds. Kluwer Academic Publishers, ISBN Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το διδάξουν: Ευάγγελος Κωλέττας

11 11 Τίτλος Μαθήματος: Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος Τύπος Μαθήματος: Θεωρητικό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3Θ+3ΑΠ Διδακτικές Μονάδες: 7 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Ζ Ποιότητα & Επεξεργασία νερού για υδατοκαλλιέργειες Στόχος Μαθήματος: Η παρουσίαση των βασικών προβλημάτων διαχείρισης υδάτινων πόρων, η μεθοδολογία εφαρμογής διαχειριστικών μοντέλων καθώς και ανάλυσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων προγραμμάτων αποκατάστασης. Διαχείριση θαλασσίου χώρου και λιμνοθαλασσών. Βασικές έννοιες διαχείρισης, διαχειριστικά πρότυπα. Μεθοδολογία διαχείρισης, γνώση και εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων προσομοίωσης. Επίδραση των μεθόδων διαχείρισης στο οικοσύστημα, συνάρτηση με αλιευτική παραγωγή, οικονομικούς δείκτες και κοινωνικούς παράγοντες. Διαχείριση λιμνών, εσωτερικών υδάτων: Βασικές έννοιες αποκατάστασης και διαχείρισης αποκατάστασης: Μηχανικές, χημικές και βιολογικές μέθοδοι (αναλυτική περιγραφή και παραδείγματα). Αξιολόγηση μεθόδων, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, δυνατότητες, συνδυασμών, μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης. Μελέτη διαχείρισης λιμνών, ποταμών, υγροβιότοπων. Αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση βιολογικά επεξεργασμένων λυμάτων και απόβλητων. Προσέγγιση κόστους επεμβάσεων. Εκτίμηση κόστους απορρύπανσης (Οικονομικά περιβάλλοντος). Γλωσσάρι. 1. Cowx G.I., 1997, Stocking and Introduction of Fish in Freshwater and Marine Ecosystems, Blackwell Science Press, ISBN FAO, 1998, Rehabilitation of Rivers for Fish, Blackwell Science Press, ISBN Midlen A. & Redding T., 1998, Environmental Management for Aquaculture, Aquaculture Series, Kluwer Academic Press, Dordrecht, ISBN FAO Fisheries Technical Papers, V9922/E, Wastewater treatment in the fishery industry, 1999, ISBN Greenberg A.E., Standard methods for the examination of water and wastewater, 1999, ISBN X/WB Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το διδάξουν: Ιφιγένεια Κάγκαλου

12 12 Τίτλος Μαθήματος: Διοίκηση & Διασφάλιση Ποιότητας Τύπος Μαθήματος: θεωρητικό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2Θ+1ΑΠ Διδακτικές Μονάδες: 4,5 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Ε Σκοπός\Στόχος Μαθήματος: Να ενημερώσει τους φοιτητές ως προς την ύπαρξη, αξία και αναγκαιότητα των συστήματα διασφάλισης ποιότητας αλιευτικών προϊόντων προκειμένου να είναι εφικτή η βέλτιστη διαχείριση της διαδικασίας παραγωγής. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ): έννοια, ρόλος, προϋποθέσεις, στόχοι, τεχνικές, ποιοτικός σχεδιασμός προϊόντος & υπηρεσίας. ΔΟΠ ως τεχνική παρότρυνσης. Νόμοι και κανονισμοί, Συστήματα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ποιότητας και Διασφάλισης Ποιότητας. Πιστοποίηση κατά ISO, παραδείγματα. Στοιχεία ISO 9001:2000 και ISO 14001:1994. HACCP. Ιστορικό, πιθανά οφέλη. Μεθοδολογία, Εφαρμογή, Κόστος. Εσωτερικός Έλεγχος και Επιθεώρηση. Έγγραφα συστημάτων ποιότητας, συγγραφή και έλεγχος. Έλεγχος μη συμβατών προϊόντων. Εφαρμογές στις θαλασσοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις. 1. Mike Dillon & Cris Griffith.1996, 2 nd edition. pp.120.how to HACCP. ISBN Mike Dillon & Cris Griffith How to Audit.pp ISBN Quality Fish Network University Total quality Management by Means of Quality Assurance Systems.Quality Fish Network University of Iceland COMMET II Program. Student Folder. 4. Quality Fish Network University Total quality Management by Means of Quality Assurance Systems.Quality Fish Network University of Iceland COMMET II Program. Training Folder. Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το διδάξουν:

13 13 Τίτλος Μαθήματος: Διοίκηση Eπιχειρήσεων Tύπος Μαθήματος: Θεωρητικό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2Θ+1ΑΠ Διδακτικές Μονάδες: 4,5 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: E Στόχος/ Σκοπός Μαθήματος: Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της οργάνωσης και της διαχείρισης των επιχειρήσεων με έμφαση των Αλιευτικών και Υδατοκαλλιεργητικών. Οργανωτική δομή Αλιευτικών και Υδατοκαλλιεργητικών επιχειρήσεων. Προετοιμασία στόχου της επένδυσης. Σχεδιασμός επιχειρηματικού σχεδίου. Επιχειρηματική στρατηγική. Ανάπτυξη εργατικού δυναμικού. Ανάπτυξη προϊόντος. Συστήματα παραγωγής (έννοια, σκοποί, στόχοι, είδη και στάδια παραγωγής, πρώτες ύλες, είδη και στάδια παραγωγής, τοποθεσία εγκατάστασης, ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής).οικονομική και λογιστική ανάλυση. Επενδύσεις σε νέα είδη. Χρήση νέας τεχνολογίας. Eπανασχεδιασμός στις αλιευτικές-θαλασσοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις. Βench-marking στην αλιεία & τις υδατοκαλλιέργειες 1. Chaston I., Business Management in Fisheries and Aquaculture. ISBN Αquaculture Production Economics Cahiers Options Mediterraneeennes Vol pp Boxwell Robert, Hellenic Management Association & University of California at Berkeley (pp.200) 4. Aquaculture Project management &Planning Scottish Aquaculture Training Association, FEAP. EU Leonardo Aquaculture Business Management. Scottish Aquaculture Training Association, FEAP. EU Leonardo Mike Gibbs.Business process reengineering.hellenic Management Association & University of California at Berkeley (pp.50) Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το διδάξουν:

14 14 Τίτλος Μαθήματος: Δυναμική Ιχθυοπληθυσμών Τύπος Μαθήματος : Θεωρητικό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας : 3Θ + 3ΑΠ Διδακτικές Μονάδες : 7 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας : Ζ Επίπεδο μαθήματος : Επιλογής Υποχρεωτικό Προαπαιτούμενα : Στατιστική, Αλιευτική Βιολογία Στόχος / Σκοπός μαθήματος: Η Δυναμική Εκμεταλλευομένων Πληθυσμών έχει σκοπό να προτείνει σχετικά απλά μαθηματικά μοντέλα που να επιτρέπουν την καλύτερη εκτίμηση και την εκμετάλλευση μέσα στις καλύτερες συνθήκες των άγριων πληθυσμών των υδροβίων ζώων. Στα μοντέλα αυτά γίνεται ένας συνδυασμός οικολογίας και οικονομικής διαχείρισης προς το συμφέρον του ανθρώπου αλλά και του υπό εκμετάλλευση πληθυσμού. Το ζητούμενο είναι δηλαδή ο ορισμός της βέλτιστης συγκομιδής από έναν εκμεταλλευόμενο πληθυσμό υδρόβιων οργανισμών, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη διάρκεια της συγκεκριμένης αλιευτικής δραστηριότητας (βέλτιστη αλιευτική παραγωγή και αειφορία). Περιγραφή του μαθήματος: Ιχθυοαποθέματα (ορισμοί, αφθονία και πυκνότητα, αλιευτική προσπάθεια και μονάδα αλιευτικής προσπάθειας). ορισμός και μέθοδοι ταυτοποίησης (μαρκάρισμα, μεριστικοί χαρακτήρες). Δειγματοληψίες (στρατηγικές και κόστος). Αναλυτικά μοντέλα ("επιστράτευση" και επιλεκτικότητα, ατομική αύξηση, θνησιμότητα, εκτιμήσεις). Λογιστικά μοντέλα (ισορροπημένη και μέγιστη αλιευτική προσπάθεια, επίδραση της αλιείας στους ιχθυοπληθυσμούς, σταθεροποίηση αλιευτικού πεδίου). 1. Gulland J., Fish Population dynamics. Wiley & sons, New York. 2. Bougis P., Oceanographie biologique appliquee. Masson, Paris. 3. Laurec A. & J.C. Le Guen, Dynamique des Populations Marins Exploitees. Tome 1: Concepts et Models. ISBN Ferno, 1994 Marine Fish Behaviour in Capture and Abundance Estimation. Blackwell Science Press, ISBN Freon P. & Misund A.O., 1998, Dynamics of Pelagic Fish Distribution and Behavior, GFCM: STUDIES AND REVIEWS,W9941/E, Issues in Mediterranean fisheries management: geographical units and effort control,1998, ISBN FAO Fisheries Technical Paper, X2465/E,Guidelines for the routine collection of capture fishery data,1999,isbn Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το διδάξουν : Ιωάννης Κλαδάς

15 15 Τίτλος Μαθήματος: Εδαφολογία Tύπος Μαθήματος: Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2Θ+3Ε Διδακτικές Μονάδες: 5,5 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Δ Στόχος Σκοπός Μαθήματος: H ενημέρωση του σπουδαστή πάνω στις σύγχρονες μεθόδους ποιοτικής και μορφολογικής ανάλυσης της σύστασης του εδάφους, αλλά και του υποστρώματος στα υδάτινα οικοσυστήματα, με σκοπό την αξιολόγηση του και τη διαχείρισή του για υδατοκαλλιεργητική χρήση (εκτατικές και ημιεκτατικές εκτροφές υδρόβιων οργανισμών) Έδαφος και νερό. Σύσταση των εδαφών (ορυκτολογική σύσταση, οργανικές ενώσεις), θρεπτικά συστατικά, οξύτητα και αλκαλικότητα εδαφών, σχέσεις εδάφους και ποιότητας νερών. Κοκκομετρική ανάλυση. Γονιμότητα εδάφους, μικροβιολογία εδάφους και ταξινόμηση εδαφών. Καλλιέργεια του εδάφους με σκοπό την αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής των υδατοσυλλογών. Ποιότητα εδάφους και τρόποι κατασκευής χωμάτινων δεξαμενών. Ποιότητα εδάφους και ανόργανη λίπανση δεξαμενών. Σχέση ποιότητας εδάφους και τρόπος διαχείρισης δεξαμενών πάχυνσης. Ποιότητα παραγόμενου προϊόντος και ποιότητα εδάφους. Σχέση φυσικοχημικής σύστασης του εδάφους και οργανικής λίπανσης. 1. Griffiths J.C., (1967). Scientific method in analysis of sedimentation. McGraw-Hill, N.Y. 2. Flint R.F. & Skinner B.I., (1974). Physical geology. John Wiley & sons, N.Y. 3. Timms, (1995). Lake Geomorphology. Blackwell Science Press, ISBN Leeder, (1999). Sedimentology and Sedimentary Basins. Blackwell Science Press, ISBN Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το διδάξουν: Γεώργιος Παπαδόπουλος

16 16 Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στη Βιοχημεία Τύπος Μαθήματος: Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2Δ+3Ε+1ΑΠ Διδακτικές Μονάδες: 6,5 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Β Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό Γενική Βιολογία Στόχος Σκοπός Μαθήματος: Η προσέγγιση των διατροφικών απαιτήσεων των οργανισμών μέσω της κατανόησης των βιοχημικών διαδικασιών του μεταβολισμού έτσι ώστε να προσφερθεί στους σπουδαστές ένα καλό υπόβαθρο για τα περισσότερο εξειδικευμένα μαθήματα της Διατροφής, της Τεχνολογίας Ιχθυοτροφών, της Εκτροφής υδρόβιων οργανισμών καθώς και μέρους της Παθολογίας τους. Βιοενεργητική. Δομική βιοχημεία (δομή και βιολογικός ρόλος υδατανθράκων, λιπιδίων, αμινοξέων και πρωτεϊνών). Μεταβολισμός (μεταβολισμός υδατανθράκων, κύκλος του κιτρικού οξέος και οξειδωτική φωσφορυλίωση, μεταβολισμός αμινοξέων και λιπιδίων, βιταμίνες, ανόργανα άλατα, ορμονική ρύθμιση μεταβολισμού και αύξησης ψαριών). Εκδηλώσεις τροφικών ανωμαλιών. 1. Anderson T. & S.S.De Silva (1995) Fish Nutrition in Aquaculture. Chapman & Hall 2. Smiley J. (1999) 11 th hour Biochemistry. Fishing News Books. Blackwell Scientific Ltd Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το διδάξουν: Ευάγγελος Κωλέττας

17 17 Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στη Γενετική Μηχανική & Βιοτεχνολογία Υδροβίων Οργανισμών Τύπος Μαθήματος: Θεωρητικό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3Θ+3ΑΠ Διδακτικές Μονάδες: 7 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: ΣΤ Αρχές Γενετικής Στόχος/Σκοπός του μαθήματος Το μάθημα της Γενετικής μηχανικής και Βιοτεχνολογίας αναφέρεται στη τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA και στην έκφραση γονιδίων in vitro και in vivo (Γενετική Μηχανική) καθώς επίσης και στη χρήση και εκμετάλλευση ζωντανών κυττάρων και οργανισμών ή των προϊόντων τους για τη βελτίωση της ζωής και του περιβάλλοντος μας (Βιοτεχνολογία). Το μάθημα αποτελείται από συναφείς επιστήμες και περιέχει πολλά εξειδικευμένα θέματα. Η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA έχει προσφέρει στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και στη κατανόηση των ζωντανών οργανισμών. Σήμερα μπορούμε να απομονώσουμε, να αναλύσουμε και να χειρισθούμε γονίδια και τελικά να μεταβάλλουμε το γονότυπο των ζωντανών οργανισμών προς όφελος μας. Η Γενετική μηχανική και Βιοτεχνολογία σήμερα έχουν συντελέσει στη βελτίωση των γεωπονικών επιστημών, της ιατρικής και φαρμακοβιομηχανίας. Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τους σπουδαστές στη τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA και την ανάλυση και εκμετάλλευση γονιδίων, ξεκινώντας με τη δομή και λειτουργία των νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών, και τη γονιδιακή έκφραση, συνεχίζοντας στις βασικές αρχές της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA και τεχνικές μεταφοράς γονιδίων in vitro και in vivo. Τα επόμενα κεφάλαια έχουν σκοπό να δώσουν στους σπουδαστές να κατανοήσουν το δυναμικό των ζωντανών οργανισμών για το μέλλον και πως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα κλωνοποιημένα γονίδια για τη βελτίωση των ειδών, της αγροτικής και κτηνοτροφικής οικονομίας, της φαρμακευτικής και ιατρικής και του περιβάλλοντος. Περιγραφή του μαθήματος Ιστορική αναδρομή στη Μοριακή βιολογία και Βιοτεχνολογία. Γονιδιακή έκφραση (Δομή και αντιγραφή του DNA, γονίδια; RNA και μεταγραφή - υποκινητές, επεξεργασία RNA; Πρωτεΐνες, γενετικός κώδικας και μετάφραση; Ρύθμιση της έκφρασης γονιδίων, κατανόηση και εκμετάλλευση της γονιδιακής έκφρασης). Βασικές αρχές της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA (Κοπή και ένωση του DNA, ενζυμολογία; Ανάλυση του DNA με ηλεκτροφόρηση; Κυτταρικός μετασχηματισμός; Φορείς κλωνοποίησης; Κατασκευή βιβλιοθηκών; Τεχνικές - αποτύπωμα κατά Southern και Northern, PCR, εύρεση αλληλουχίας DNA, ανάλυση πρωτεϊνών; Εφαρμογές). Βιοτεχνολογία υδροβίων μικροοργανισμών (Μικροοργανισμοί στο υδάτινο περιβάλλον; Προϊόντα μικροοργανισμών; Βιοεπεξεργασία απόβλητα, πετρελαιοκηλίδες, χημικά, τοξικά μέταλλα). Βιοτεχνολογία υδροβίων φυτών (Καλλιέργεια, μικροδιάδοση, εμβρυογέννεση; Προϊόντα φυκών και εφαρμογές). Βιοτεχνολογία υδροβίων ζώων (Υδατοκαλλιέργειες και υγιεινή; Κατασκευή και εφαρμογές διαγονιδιακών ψαριών). Υδάτινο περιβάλλον και βιοτεχνολογία (Ανίχνευση και διατήρηση του υδάτινου περιβάλλοντος). Νομικά θέματα. Βιβλιογραφία 1. Setlow JK (ed) (1991) Genetic Engineering. Kluwer Academic Publishers 2. Barnum SR. (1998) Biotechnology: An Introduction. Wadsworth Publishing Co. 3. Le Gal Y & Halvorson HO. (1998) New Developments in Marine Biotechnology. Kluwer Academic Publishers. 4. Barnum SR. (1998) Biotechnology: An Introduction. Wadsworth Publishing Co. 5. Le Gal Y & Halvorson HO. (1998) New Developments in Marine Biotechnology. Kluwer Academic Publishers. 6. Attaway DH & Zaborsky OR. (eds) (1993) Marine Biotechnology: Pharmaceutical and Bioactive Natural products. (Vol. 1), Plenum Press, NY. 7. Hew CL & Fletcher CL. (1992) Transgenic Fish. World Scientific Publ. Co., Singapore. 8. Carvaeho GR & Pocher TJ. (1995) Molecular Genetics in Fishes. Chapman and Hall. Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το διδάξουν: Ευάγγελος Κωλέττας

18 18 Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Πληροφορική Tύπος Μαθήματος: Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 1Θ+4Ε+1ΑΠ Διδακτικές Μονάδες: 5 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Β Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό Στόχος Σκοπός Μαθήματος: Η εξοικείωση των σπουδαστών με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα έκφρασης και επικοινωνίας. Ο Υπολογιστής ως σύστημα. Tτα κυριότερα μέρη του Η/Υ. Κριτήρια επιλογής Η/Υ. Το Λειτουργικό Σύστημα MS WINDOWS 2000: Το Σύγχρονο Ηλεκτρονικό Γραφείο. Το περιβάλλον των MS WINDOWS Εργασίες με παράθυρα. Αρχειοθέτηση αντικειμένων - Εργασία με αρχεία - Οργάνωση καταλόγων αρχείων. Διαχείριση μαγνητικών / οπτικών μέσων αποθήκευσης. Διαχείριση εγγράφων. Πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Γλωσσάρι. 1. Bach J.W., Η Βίβλος του Ελληνικού Excel ISBN: Martin C.M., Hansen M.S. & Klingher B., Πλήρες εγχειρίδιο του Excel ISBN: Dodge M. & C. Stinson, Ο οδηγός της Microsoft για το Ελληνικό Excel ISBN: x 4. Halvorson M., & Young M Running Microsoft Office 2000 Professional. ISBN: Viescas J., Running Microsoft Access ISBN: Jennings R., Πλήρης οδηγός της Ελληνικής Access ISBN: Norton P., Mueller J., & Mansfield R., Peter Norton s Complete Guide to Microsoft Windows 2000 Professional. ISBN: Canard B., Ray B. & Larson M Special Edition Using Microsoft Word ISBN: Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το διδάξουν:

19 19 Τίτλος Μαθήματος: Εκτροφές Ιχθύων Θαλάσσης Τύπος Μαθήματος: Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2Θ+3Ε+2ΑΠ Διδακτικές Μονάδες: 7 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Ε Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό Σκοπός \ Στόχος Μαθήματος: Η γνώση της επίδρασης των φυσικοχημικών παραμέτρων και της διατροφής πάνω στην αύξηση και την επιβίωση των εκτρεφομένων ειδών, καθώς και η ενημέρωση πάνω στις ζωοτεχνικές μεθόδους που εφαρμόζονται ανά τύπο εκτροφής (ιχθυοκλωβοί, δεξαμενές, λιμνοθαλασσοκαλλιέργειες). Κλωβοί (Επιλογή περιοχής, προμήθεια γόνου, ιχθυοφόρτιση, διατροφή, παρακολούθηση βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων, διαλογές, συντήρηση υλικών, καιρικά προβλήματα, παθολογικά προβλήματα, θηρευτές, εξαλίευση, καλλιεργούμενα είδη). Δεξαμενές (Εντατικές και ημιεντατικές μορφές πάχυνσης, προετοιμασία δεξαμενής, ιχθυοφόρτιση, ανανέωση και οξυγόνωση νερού της εκτροφής, διαχείριση ιχθυοπληθυσμών, υγιεινή χώρων, παρακολούθηση βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων, διαλογές, παθολογικά προβλήματα, θηρευτές, εξαλίευση και συσκευασία. Καλλιεργούμενα είδη). Λιμνοθαλασσοκαλλιέργειες (ανοικτού και κλειστού τύπου λιμνοθάλασσες, έργα υποδομής, διαχείριση). Ανάλυση του κόστους παραγωγής ανά μορφή εκτροφής. Στοιχεία διακίνησης και εμπορίας ψαριών. Εποχιακή διακύμανση των τιμών ανά είδος και προέλευση. Διεθνής ανταγωνισμός. Γλωσσάρι. 1. Usui, (1991). Eel Culture. Blackwell Science Press, ISBN Gino Ravagnan, (1992). Vallicoltura Integrata. Contributo all acquacoltura Costiera Riflessioni, Analisi, Proposte. Edagricole Edizioni Agricole 3. Spotte S., (1991). Captive Seawater Fishes: Science & Technology. ISBN Beveridge, (1996). Cage Aquaculture. Blackwell Science Press, ISBN Howell R.B., Moksness E.& Svasand T., 1999, Stock Enhancement and Sea Ranching, Blackwell Science Press, ISBN Tucker J.W., (1999). Marine Fish Culture. Kluwer Academic Publishers. ISBN Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το διδάξουν: Γιάννης Κλαδάς & Δημήτριος Λένας

20 20 Τίτλος Μαθήματος: Εκτροφές Ιχθύων Γλυκών Νερών Τύπος Μαθήματος: Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2Θ+3Ε+2ΑΠ Διδακτικές Μονάδες: 7 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Ε Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό Σκοπός \ Στόχος Μαθήματος: Η γνώση της επίδρασης των φυσικοχημικών παραμέτρων και της διατροφής πάνω στην αύξηση και την επιβίωση των εκτρεφομένων ειδών, καθώς και η ενημέρωση πάνω στις ζωοτεχνικές μεθόδους που εφαρμόζονται ανά τύπο εκτροφής (υδατοστάσια, δεξαμενές, κλειστά κυκλώματα). Η περιγραφή τρόπων εκτροφής (εκτατικός, ημιεκτατικός, εντατικός, υπερεντατικός) και των τύπων εκτροφής (μονοκαλλιέργεια, πολυκαλλιέργεια, μικρή εκτροφή κλπ.). Διαχείριση χωμάτινων δεξαμενών. Εκτρεφόμενα είδη (Κυπρινοειδή, Σολομοειδή, Στουργιόνια, Γατόψαρα, είδη ενυδρείων κλπ.). Ανάλυση του κόστους παραγωγής ανά μορφή εκτροφής. Εμπορεύσιμο μέγεθος, συσκευασία και μεταφορά. Εποχιακή διακύμανση των τιμών ανά είδος και προέλευση. Διεθνής ανταγωνισμός. Γλωσσάρι. 1. Willoughby S.,1999, Manual of Salmonid Farming, Blackwell Science Press, ISBN Jungwirth M., Schmutz & Weiss S., 1998, Fish Migration & Fish Bypasses, Blackwell Science Press, ISBN Beveridge C.M.M., McAndrew J. B., 2000, Tilapias: Biology and Exploitation, Fish & Fisheries Series, Volume 25, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, ISBN X 7. Billard R., Carp: Biology and Culture. INRA. ISBN FAO Training Series, T0373/E, Simple methods for aquaculture. Management for freshwater fish culture. Fish stocks and farms management,1998, ISBN Baliao D.B., De Los Santos M.A., Franco N.M., Jamon N.R.S., Net cage culture of tilapia in dams and small farm reservoirs, 2000, SEAFEDC, ISBN Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το διδάξουν: Ιωάννης Πάσχος & Δημήτριος Λένας

ΕΞ. Υ/ΕΥ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ Ν. ΜΠΕΖΑ Π. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Τόμος 1 McMurry John

ΕΞ. Υ/ΕΥ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ Ν. ΜΠΕΖΑ Π. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Τόμος 1 McMurry John T.E.I. Ηπείρου ΣΧΟΛΗ: (Ανεξάρτητο) ΤΜΗΜΑ: Ιχθυοκομίας-Αλιείας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 18-3-2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template Το «INTRANEMMA» είναι Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διά βίου μάθησης LDV - Leonardo Da Vinci - Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Εποπτης Επιτήρηση ωρα Εξάμηνο 1 Εξάμηνο 2 Εξάμηνο 3 Εξάμηνο 4 Εξάμηνο 5 Εξάμηνο 6 Εξάμηνο 7

Ημερομηνία Εποπτης Επιτήρηση ωρα Εξάμηνο 1 Εξάμηνο 2 Εξάμηνο 3 Εξάμηνο 4 Εξάμηνο 5 Εξάμηνο 6 Εξάμηνο 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014- (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ) Τρίτη,1 Χώτος Αβραμίδου, Ι - ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ι Ηγ (Αιθ.Προβ. Χώτος) ΙΙ - ΓΕΝΙΚΑ (Αιθ.Προβ. Χώτος) ΥΔΑΤΟΚΑΛ.ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛ.ΝΕΡΑ (Αιθ.Προβ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Εποπτης Επιτήρηση ωρα Εξάμηνο 1 Εξάμηνο 2 Εξάμηνο 3 Εξάμηνο 4 Εξάμηνο 5 Εξάμηνο 6 Εξάμηνο 7

Ημερομηνία Εποπτης Επιτήρηση ωρα Εξάμηνο 1 Εξάμηνο 2 Εξάμηνο 3 Εξάμηνο 4 Εξάμηνο 5 Εξάμηνο 6 Εξάμηνο 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014- (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ) Τρίτη,1 Χώτος Αβραμίδου, Ι - ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ι Ηγ (Αιθ.Προβ. Χώτος) ΙΙ - ΓΕΝΙΚΑ (Αιθ.Προβ. Χώτος) ΥΔΑΤΟΚΑΛ.ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛ.ΝΕΡΑ (Αιθ.Προβ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Σεπτέμβρης 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Σεπτέμβρης 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015- ς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015- (ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ) Πέμπτη 1 Χώτος Αβραμίδου-Βλάχος ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (Αίθ. Δ, Θεοδώρου) ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι - ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον

Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον Παύλος Μακρίδης, επίκουρος καθηγητής Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Ζώων Πανεπιστήμιο Πατρών Τι είναι υδατοκαλλιέργειες; Η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών,

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ &

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ηλεκρονικές σημειώσεις για την Παραγωγή Ιχθύων Γλυκού Νερού Επιμέλεια Περδικάρης Κώστας Ναθαναηλίδης Κοσμάς Γκούβα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Μαθήματα Γεωπονικής Παιδείας (72 ECTS) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Κωδικός Μάθημα ECTS

Πίνακας 1. Μαθήματα Γεωπονικής Παιδείας (72 ECTS) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Κωδικός Μάθημα ECTS ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 201-16 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Από το ακαδημαϊκό έτος 201-2016

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Μικροοργανισμοί, Μικροβιολογία και Μικροβιολόγοι... 19 1.1.1 Μικροοργανισμοί... 19 1.1.2 Μικροβιολογία... 20 1.1.3 Μικροβιολόγοι... 21 1.2 Σύντομη Ιστορική Εξέλιξη της Μικροβιολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2015-2016

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2015-2016 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2015-2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΙΘ ΤΡΙΤΗ ΑΙΘ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΙΘ ΠΕΜΠΤΗ ΑΙΘ ΠΑΡΑΣΚ ΑΙΘ 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός μαθήματος: Τύπος μαθήματος: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚO Επίπεδο μαθήματος (Μεταπτυχιακό): ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Έτος σπουδών: ο Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες Βιολογίας και Οικολογίας και η Διδακτική τους

Έννοιες Βιολογίας και Οικολογίας και η Διδακτική τους Έννοιες Βιολογίας και Οικολογίας και η Διδακτική τους Γιώργος Αμπατζίδης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Εκπαιδευτικοί στόχοι Να κατανοήσουν οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) Σκοπός Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του Τμήματος είναι η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού που θα διαθέτει : ολοκληρωμένη αντίληψη των θαλασσίων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. 1. Οργανισμοί...15

Πρόλογος...11. 1. Οργανισμοί...15 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 1. Οργανισμοί...15 1.1 Οργανισμοί και είδη...15 1.1.1 Ιδιότητες των οργανισμών...15 1.1.2 Φαινότυπος, γονότυπος, οικότυπος...17 1.1.3 Η έννοια του είδους και ο αριθμός των ειδών...19

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διατροφική Ιατρική

Εφαρμοσμένη Διατροφική Ιατρική Γλωσσάρι για το Μάθημα της Διατροφικής Ιατρικής Λιπαρά οξέα: περιέχουν μακριές αλυσίδες μορίων που αποτελούν σχεδόν όλο το σύμπλεγμα λιπιδίων τόσο για τα ζωικά όσο και για τα φυτικά λίπη. Αν αποκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Καθώς η επιστημονική γνώση και κατανόηση αναπτύσσονται, ο μελλοντικός σχεδιασμός βιοτεχνολογικών προϊόντων περιορίζεται μόνο από τη φαντασία μας Βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η κατάταξη γίνεται με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα: Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στα παρακάτω εξάμηνα ανά Κατηγορία πτυχιούχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η κατάταξη γίνεται με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα: Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στα παρακάτω εξάμηνα ανά Κατηγορία πτυχιούχων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το Τμήμα Ιατρικής ανακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο Τμήμα Ιατρικής κατατάσσονται : Οι πτυχιούχου Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)

739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) 739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) http://www.food.teilar.gr/ Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων θα καλύψει ευρύ φάσμα εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Τμήμα Βιολογικών Επιστημών http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Μελετά ό,τι έχει σχέση με τους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη μας, από το μικροσκοπικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα «Ζωοτεχνία» Υδατοκαλλιέργειες Ναυσικά Καρακατσούλη Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα ΕΖΠΥ

Σημειώσεις για το μάθημα «Ζωοτεχνία» Υδατοκαλλιέργειες Ναυσικά Καρακατσούλη Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα ΕΖΠΥ Σημειώσεις για το μάθημα «Ζωοτεχνία» Υδατοκαλλιέργειες Ναυσικά Καρακατσούλη Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα ΕΖΠΥ 1 1. Εισαγωγή Με τον όρο Υδατοκαλλιέργειες (Υ/Κ) εννοούμε την ελεγχόμενη εκτροφή ή καλλιέργεια υδρόβιων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D033411/01 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D033411/01 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2014 (OR. en) 12111/14 ADD 1 ENV 685 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Ιουλίου 2014 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ Υ ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Βιολογία Α Τάξης Ημερησίου Γυμνασίου

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Βιολογία Α Τάξης Ημερησίου Γυμνασίου Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Βιολογία Α Τάξης Ημερησίου Γυμνασίου Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης Με βάση το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη Βιολογία της Α τάξης του Γυμνασίου, η οποία διδάσκεται δύο

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 4 Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα Αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας]

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 4 Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα Αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας] ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 4 Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα Αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας] 1. Κατηγορίες Υδατοκαλλιεργειών Για τις ανάγκες του παρόντος και σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 Ο, 7 Ο, 8 Ο, 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 Ο, 7 Ο, 8 Ο, 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 Ο, 7 Ο, 8 Ο, 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Η μεταφορά ανθρώπινου γονιδίου σε βακτήριο δίνει διαφορετικό προϊόν μεταγραφής και μετάφρασης, ενώ σε μύκητες μεταγράφεται κανονικά αλλά το προϊόν μετάφρασης εμφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS A Υ 3 3 4 6 Διδάσκουσα Μ. Αλεξίου Χατζάκη, Επίκ. Καθηγήτρια Γεν. Βιολογίας. Aντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σκοπός: εκπαίδευση - Βιοτεχνολογία - Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων συστατικά τροφίµων διεργασίες επεξεργασίας/συντήρησης τροφίµων ποιότητα, υγιεινή και συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12 Γενικό μέρος 12 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στα τρόφιμα 13 Το Σύστημα HACCP 14 Ιστορική εξέλιξη της HACCP 16 Στάδια ανάπτυξης μελέτης HACCP 20 Πυραμίδα

Διαβάστε περισσότερα

360 Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)

360 Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) 360 Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) Ίδρυση και Φυσιογνωμία του Τμήματος Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 1984. Η εκπαιδευτική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 4. Οι οργανισμοί ενός είδους που ζουν σε συγκεκριμένη περιοχή αποτελούν α. έναν πληθυσμό.

Μονάδες 5 4. Οι οργανισμοί ενός είδους που ζουν σε συγκεκριμένη περιοχή αποτελούν α. έναν πληθυσμό. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνση: Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και προστασία της Δημόσιας Υγείας

1. Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνση: Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και προστασία της Δημόσιας Υγείας Β. Κτηνιατρικός Κύκλος Ο Κτηνιατρικός κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 3 κατευθύνσεις: 1. Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και προστασία της Δημόσιας Υγείας. 2. Διαχείριση της υγείας των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/06-05-14) σελ. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 Η Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης

273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης 273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών στο σχεδιασμό, στην κατάρτιση και την εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων, με απώτερο στόχο την αύξηση της γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ...10 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.Κεραμάρης ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.Κεραμάρης ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.Κεραμάρης ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κωνσταντίνος Ρίζος Γιάννης Ρουμπάνης Βιοτεχνολογία με την ευρεία έννοια είναι η χρήση ζωντανών

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Θεματική ενότητα 7: Διατροφή και ποιότητα κτηνοτροφικών προϊόντων 1/4 Εισαγωγή ορισμός της ποιότητας Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Βιοποικιλότητα Περιβάλλον ΥΓΕΙΑ Άνθρωπος ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπόγειο (Μουσείο οργάνων, Θαλ. Πειραματόζωα) Ισόγειο (Αιθ. Διδασκαλίας-Βιβλιοθήκη)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Διευθύντρια Εργαστηρίου Μικροβιολογίας ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ φάση της κλινικής ιατρικής Η μικροβιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Άρτα, 13/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 941 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλασσίων Υδάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική

Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλασσίων Υδάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλασσίων Υδάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική 2008/56/EK 1 Οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (2008/56/ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Βιολογία Α Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Βιολογία Α Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2: ΒΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΡΙΑΚΟΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2: ΒΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΡΙΑΚΟΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2: ΒΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΕΦ. 1 Ο Ρόλος του Μάρκετινγκ στη Κοινωνία και την Οικονομία...29 1.1 Εισαγωγικές Οικονομικές Έννοιες...29 1.2 Η Εξέλιξη και το Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΗΣ Δρ. Κώστας Ποϊραζίδης, Δασολόγος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στην επιστήμη της Οικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Τι είναι ρύπανση: Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην ευζωία, την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Εργαστήριο 1 ο : Ιχνηλασιμότητα. Εφαρμογές των μοριακών δεικτών (στις τροφές) στα ψάρια Τριανταφυλλίδης Α Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εντατική Εκτροφή Σαλιγκαριών. Ανάλυση Μεθοδολογίας Παραγωγική Διαδικασία Αποτελέσματα

Εντατική Εκτροφή Σαλιγκαριών. Ανάλυση Μεθοδολογίας Παραγωγική Διαδικασία Αποτελέσματα Εντατική Εκτροφή Σαλιγκαριών Ανάλυση Μεθοδολογίας Παραγωγική Διαδικασία Αποτελέσματα Αναπαραγωγή Περίοδος Έναρξης Αναπαραγωγής Κλειστός θάλαμος αναπαραγωγής: Ιανουάριος-Μάρτιος Εξωτερικές συνθήκες (Διχτυοκήπιο):

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών

Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκων: Ευστράτιος Σ. Παπουτσόγλου Εκπαιδευτικοί στόχοι Σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Παράκτια και Θαλάσσια Ρύπανση

Τίτλος Μαθήματος: Παράκτια και Θαλάσσια Ρύπανση Τίτλος Μαθήματος: Παράκτια και Θαλάσσια Ρύπανση Κωδικός μαθήματος: Τύπος μαθήματος: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚO Επίπεδο μαθήματος (Μεταπτυχιακό): ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Έτος σπουδών: 1o Εξάμηνο σπουδών: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Αριθμός πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος. ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος. ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία 3 η Ενότητα Βιογεωχημικοί κύκλοι άνθρακα και αζώτου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής

Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής Το Έργο με Αρ. Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Διδάσκων : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τμήματος Φ.Π. Αντικείμενο Ειδίκευσης : Βιοχημεία & Βιοτεχνολογία Φυτών Διάλεξη 1η 04/10/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕΥΠ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ OPT 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 13

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Καλλιέργειες υδρόβιων φυτικών ειδών... 15 1.1. Laminaria japonica... 15 1.1.1 Βιολογικά χαρακτηριστικά... 16 1.1.2 Βιολογία... 16 1.1.3 Μέθοδοι καλλιέργειας... 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 1.1. LAMINARIA JAPONICA... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισµός εξεταζοµένων µαθηµάτων στις κατατακτήριες εξετάσεις 2015-2016

ΘΕΜΑ: Ορισµός εξεταζοµένων µαθηµάτων στις κατατακτήριες εξετάσεις 2015-2016 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P U B L I

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κ. ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Οι αρχές της εξελικτικής σκέψης Η προέλευση των ειδών Ορθές και λανθασµένες αντιλήψεις σχετικά µε τη θεωρία της εξέλιξης Η θεωρία της εξέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής. Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος

Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής. Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος Τι είναι η Χημική Μηχανική; Τι είναι η Χημική Μηχανική Η χημική μηχανική αποτελεί διακριτό, τεχνολογικό και επιστημονικό κλάδο της επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 15: Αντιμικροβιακή Δράση Οργανικών Οξέων, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία Καταπονήσεων των Φυτών

Φυσιολογία Καταπονήσεων των Φυτών Φυσιολογία Καταπονήσεων των Φυτών Ενότητα 1: Εισαγωγή (3/4), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Διδάσκοντες: Γεώργιος Καραμπουρνιώτης Γεώργιος Λιακόπουλος Μαθησιακοί Στόχοι 1/2 Ορισμός και σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές μοριακής παθολογίας. Α. Αρμακόλας Αν. Καθηγητής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Αρχές μοριακής παθολογίας. Α. Αρμακόλας Αν. Καθηγητής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Αρχές μοριακής παθολογίας Α. Αρμακόλας Αν. Καθηγητής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Μοριακή Παθολογία Ανερχόμενος κλάδος της Παθολογίας Επικεντρώνεται στην μελέτη και τη διάγνωση νοσημάτων Στον καθορισμό και την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013 ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Ζ Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών : 6 2 4 Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ενός στοιχείου είναι, η επαναλαμβανόμενη κυκλική πορεία του στοιχείου στο οικοσύστημα. Οι βιογεωχημικοί κύκλοι, πραγματοποιούνται με την βοήθεια, βιολογικών, γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας των πανεπιστημίων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας των πανεπιστημίων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας των πανεπιστημίων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή

Διαβάστε περισσότερα

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας 327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Σκοπός Οποιαδήποτε προσπάθεια για την ορθολογική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου απαιτεί τη δημιουργία και τη φροντίδα μιας αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρο-Ιστοκαλλιέργεια

Κυτταρο-Ιστοκαλλιέργεια Κυτταρο-Ιστοκαλλιέργεια Ενότητα 8 η Βελτίωση φυτών Όνομα καθηγητή: Σ. Κίντζιος Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Στόχοι ενότητας 1. In vitro εμβολιασμός. 2. In vitro γονιμοποίηση. 3. In vitro διατήρηση. 4. In vitro

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στο φλοιό της Γης απαντώνται 92 χημικά στοιχεία, από τα οποία 27 μόνο είναι απαραίτητα για τη ζωή. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 96% ο άνθρακας (C), το υδρογόνο (H), το οξυγόνο (O) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3 Μελισσοκομία Ι Η μελισσοκομία αποτελεί κλάδο της

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΕΤΔΑ ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 για εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εφεξής

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΕΤΔΑ ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 για εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εφεξής Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΕΤΔΑ ακαδημαϊκού έτους 205-206 για εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 204-205 και εφεξής ο Εξάμηνο 555 Μαθηματικά 4 Θ ΑΦΠΓΜ 2 565 Φυσική 5 (3Θ+2E) ΓΒ 3 60 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr Εκπαίδευση Ακαδημαϊκός τίτλος Γεωπονία Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι ιοί είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-2013

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-2013 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 0-03. ΕΝΟΤΗΤΑ : Χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών (απλή αναφορά). ΕΝΟΤΗΤΑ : Η Χημεία της ζωής. ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, 5 9 (απλή αναφορά). ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Την τελευταία 30ετία στην Ελλάδα έχουν αναδειχθεί οι ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών μεσογειακών ειδών (κυρίως τσιπούρας και λαβρακίου).

Την τελευταία 30ετία στην Ελλάδα έχουν αναδειχθεί οι ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών μεσογειακών ειδών (κυρίως τσιπούρας και λαβρακίου). Ο κλάδος των ελληνικών υδατοκαλλιεργειών είναι ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, με σαφή εξαγωγικό χαρακτήρα και σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ \ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ερευνητικών Προγραµµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2005 Ανάπτυξη Τεχνολογιών Παραγωγής Καινοτόµων ιατροφής για εκτρεφόµενα είδη µεσογειακών ψαριών ( ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ).

Διαβάστε περισσότερα

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) 274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) Ίδρυση και Φυσιογνωμία του Τμήματος Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 1984. Η εκπαιδευτική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 15: Αντιμικροβιακή Δράση Οργανικών Οξέων, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Βάσεις Δεδομένων (Θ και Ε) Α/Α Εξάμηνο 3 ο (Γ') ΔΜ ΠΜ Α/Α Εξάμηνο 4 ο (Δ') ΔΜ ΠΜ Διατροφική Αγωγή (Θ και Ε) 4 5

Πληροφορική Βάσεις Δεδομένων (Θ και Ε) Α/Α Εξάμηνο 3 ο (Γ') ΔΜ ΠΜ Α/Α Εξάμηνο 4 ο (Δ') ΔΜ ΠΜ Διατροφική Αγωγή (Θ και Ε) 4 5 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΤΔ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 013 14 Α/Α Εξάμηνο 1 ο (Α') ΔΜ ΠΜ Α/Α Εξάμηνο ο (Β') ΔΜ ΠΜ 1 Αγγλικά Ι 3 4 1 Αγγλικά ΙΙ 3 4 Ανόργανη Χημεία (Θ και Ε) 4 6 Βιοποικιλότητα Βιοτικοί Πόροι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ERASMUS Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για την οργάνωση και διαχείριση μονάδας εκτροφής σαλιγκαριών.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ERASMUS Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για την οργάνωση και διαχείριση μονάδας εκτροφής σαλιγκαριών. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ERASMUS Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για την οργάνωση και διαχείριση μονάδας εκτροφής σαλιγκαριών. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 Γενετική Πειραματική επιστήμη της κληρονομικότητας Προέκυψε από την ανάγκη κατανόησης της κληρονόμησης οικονομικά σημαντικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο άνθρακας εισέρχεται στο οικοσύστημα με τη μορφή α. διοξειδίου του άνθρακα. β. μονοξειδίου του άνθρακα. γ. γλυκόζης. δ. πρωτεϊνών.

1. Ο άνθρακας εισέρχεται στο οικοσύστημα με τη μορφή α. διοξειδίου του άνθρακα. β. μονοξειδίου του άνθρακα. γ. γλυκόζης. δ. πρωτεϊνών. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ. Το σύνολο των μετασχηματισμών βιολογικής ή χημικής φύσης που λαμβάνουν χώρα κατά την ανακύκλωση ορισμένων στοιχείων

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ. Το σύνολο των μετασχηματισμών βιολογικής ή χημικής φύσης που λαμβάνουν χώρα κατά την ανακύκλωση ορισμένων στοιχείων ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Το σύνολο των μετασχηματισμών βιολογικής ή χημικής φύσης που λαμβάνουν χώρα κατά την ανακύκλωση ορισμένων στοιχείων Επιβίωση οργανισμών Ύλη o Η ύλη που υπάρχει διαθέσιμη στη βιόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 12 η - ΜΕΡΟΣ Β ΑΡΧΕΣ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Α. Για τις ημιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Ανθεκτικότητα Γενικά Η εξέλιξη των καλλιεργούµενων φυτών είναι το αποτέλεσµα φυσικής και τεχνητής επιλογής Η επιλογή για αυξηµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή

Διαβάστε περισσότερα