Μουσική Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μουσική Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο"

Transcript

1 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Μουσική Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ Φθινόπωρο 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50% στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της δια βίου μάθησης» που εντάσσεται στο Ενιαίο Έγγραφο Προγραμματισμού (ΕΕΠ) Στόχος 3 «Ανθρώπινο Δυναμικό»για την Προγραμματική Περίοδο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) «Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και την κοινωνική ενσωμάτωση».

2 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2008 Συγγραφή υλικού Ομάδα Εργασίας: Μουσική Δημοτικής Εκπαίδευσης () Ροδούλα Ζαμπά, Δασκάλα Έλενα Παπαθεράποντος, Δασκάλα Μαρία εννάρη, Δασκάλα Εποπτεία υλικού Ομάδα Εποπτείας Μουσικής Δημοτικής Εκπαίδευσης Χαραλάμπους Λούλα, Επιθεωρήτρια Μουσικής Δημοτικής Εκπαίδευσης Χρίστου Μαρία, Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Επιμέλεια υλικού Δαμιανού Ιρένα ενικός συντονισμός - Επιμέλεια Αναστασία Οικονόμου

3 Κώδικας Δεοντολογίας Η άντληση πληροφοριών, η χρήση και ο πολλαπλασιασμός υλικού από το παρόν βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο* (CD/DVD) επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρακάτω όρων: Η χρήση του βιβλιαρίου και του συνοδευτικού ψηφιακού δίσκου (CD/DVD) υπόκειται στις διατάξεις των κυπριακών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες περιέχονται, διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης, μελέτης, ή πραγματοποίησης διδασκαλίας, και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς. H χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή του υλικού, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού. Οι πάσης φύσεως πληροφορίες και το υλικό που περιλαμβάνονται σε αυτό βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD) παρέχονται στην βάση του «ως έχει» («as is») και «ως διατίθενται» («as available») και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν εγγυάται για την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών του βιβλιαρίου και του συνοδευτικού ψηφιακού δίσκου (CD/DVD), οι οποίες εκφράζουν μόνο τις απόψεις των συντακτών τους και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τους. Ο χρήστης τις χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν ζημιά του χρήστη από τη χρήση των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται είτε στο βιβλιάριο είτε στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD). Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των προταθέντων δικτυακών τόπων και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία, η οποία μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Ακόμη ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας των προταθέντων δικτυακών τόπων ούτε και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν ζημία του επισκέπτη από την κακή χρήση είτε των προταθέντων δικτυακών τόπων, είτε των στοιχείων που περιέχονται σ αυτούς. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες φιλοξενούνται στο βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD), εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ ανάγκη την άποψη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας ή τροποποίηση των προταθέντων δικτυακών τόπων καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών. Στο βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD) περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks κλπ, καθώς και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται και η χρήση του πρέπει να ακολουθεί τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν ευθύνεται για τυχόν εμφάνιση προσωπικών δεδομένων, τα οποία εμφανίζονται στο βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2008 * Το επιμορφωτικό υλικό του βιβλιαρίου, μαζί με επιπρόσθετο υλικό, βρίσκεται στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD)

4

5 Περιεχόμενα Μέρος Α 9 Χαιρετισμός Δρ Κυριάκος Πιλλάς, Αν. Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 11 Εισαγωγή στη φιλοσοφία ανάπτυξης και χρήσης του Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 13 Φιλοσοφία Ομάδας Εργασίας για Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Μέρος Β 17 Συνοπτικός Πίνακας Εισηγήσεων Δραστηριοτήτων 19 Εισηγήσεις για Δραστηριότητες Μέρος 55 Συνοπτικός Πίνακας Αναπτυγμένων Δραστηριοτήτων 57 Αναπτυγμένες Δραστηριότητες

6 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείο: Διαδίκτυο

7 Ομάδα Εργασίας: Μουσική Δημοτικής Εκπαίδευσης Α ΜΕΡΟΣ Α 7

8 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείο: Διαδίκτυο

9 Ομάδα Εργασίας: Μουσική Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.1 - Χαιρετισμός Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, πέρα από την ευρύτερη επίδραση που ασκεί σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου, έχει επηρεάσει ουσιαστικά και αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο στο μέλλον τη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας. Νέα ηλεκτρονικά εργαλεία και περιβάλλοντα μάθησης αναπτύσσονται συνεχώς στη βάση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθοδολογιών και τίθενται στη διάθεση των εκπαιδευτικών μας ως ενισχυτικά μέσα για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Η έκδοση αυτή, η οποία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σειράς εκδόσεων που καλύπτουν διάφορα θέματα του αναλυτικού προγράμματος, φιλοδοξεί να συνδράμει τους εκπαιδευτικούς μας στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία. Η βοήθεια συνίσταται στην παρουσίαση ιδεών και εισηγήσεων για αξιοποίηση των εργαλείων αυτών στην εκπαιδευτική πράξη. Στόχος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι η δημιουργία μιας περιεκτικής τράπεζας εισηγήσεων για αξιοποίηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εργαλείων, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του επιμορφωτικού υλικού υπό τη μορφή διδακτικών και μαθησιακών εισηγήσεων έγινε με τη συμμετοχή των ιδίων των εκπαιδευτικών και αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να ενισχύει την εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε δημιουργικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη. Χαιρετίζω την προσπάθεια όλων, όσοι έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάπτυξης και έκδοσης του υλικού αυτού και προσδοκώ ότι αυτό θα αξιοποιηθεί παραγωγικά. Δρ Κυριάκος Πιλλάς Αν. Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Α Χαιρετισμός Αν. Διευθυντή 9

10 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Α 10 Εργαλείο: Διαδίκτυο

11 Ομάδα Εργασίας: Μουσική Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.2 - Εισαγωγή στη φιλοσοφία ανάπτυξης και χρήσης του Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων σε θέματα νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας με στόχο την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία. Μέσα από τα προγράμματα αυτά οι εκπαιδευτικοί αποκτούν κατ αρχήν βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και αφ ετέρου αναπτύσσουν ένα συγκροτημένο φιλοσοφικό πλαίσιο στο οποίο οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας έχουν πραγματική ποιοτική συνεισφορά στη διδακτική πράξη. ια την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό το οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν στη διδακτική πράξη. Το επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό καλύπτει συγκεκριμένα και εξειδικευμένα παραδείγματα ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε σχέση με τη χρήση και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μαθησιακών εργαλείων και περιβαλλόντων υπό τη μορφή εκπαιδευτικών σεναρίων, διδακτικών εισηγήσεων, σχεδίων μαθήματος, δραστηριοτήτων ή και απλών οδηγιών χρήσης προγραμμάτων. Η ανάπτυξη του υλικού έγινε από Ομάδες Εργασίας, οι οποίες αποτελούνταν από εκπαιδευτικούς που είχαν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα και συντονίζονταν από επιθεωρητή της ειδικότητας ή εκπρόσωπό του και από λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το υλικό αυτό αναμένεται να αποτελέσει μια αρχική βάση εισηγήσεων πάνω στην οποία οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να οικοδομούν ποιοτικές μαθησιακές εφαρμογές, να προβληματιστούν για περαιτέρω τρόπους αποτελεσματικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και να προχωρήσουν σε διδακτικές παρεμβάσεις. Η παρούσα πρώτη έκδοση του επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού σε έντυπη και ψηφιακή μορφή που κρατάτε στα χέρια σας, αποτελείται από μια σειρά βιβλιαρίων που το καθένα καλύπτει τη χρήση συγκεκριμένων μαθησιακών εργαλείων για μια διδακτική περιοχή. Το κάθε βιβλιάριο παρουσιάζει αρχικά ένα αριθμό εισηγήσεων διδακτικών και μαθησιακών εφαρμογών, οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά. Στο τρίτο μέρος του βιβλιαρίου, αναπτύσσονται ολοκληρωμένες διδακτικές και μαθησιακές εισηγήσεις οι οποίες συμπληρώνονται με συνοδευτικό υλικό. Το υλικό που αναφέρεται σε κάθε βιβλιάριο βρίσκεται στο ψηφιακό δίσκο που ενσωματώνεται στο τέλος του βιβλιαρίου. Επιπρόσθετα, το υλικό αυτό φιλοξενείται στη διαδικτυακή πύλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μέσω της οποίας ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να έχει πρόσβαση στη βάση του υλικού, να αποθηκεύει τις εκπαιδευτικές εισηγήσεις που τον ενδιαφέρουν, να αξιολογεί εισηγήσεις και να εμπλουτίζει τη βάση αυτή με δικές του προτάσεις προσαρμόζοντας υφιστάμενες εισηγήσεις ή προτείνοντας νέες. Στόχος είναι η αρχική αυτή δημιουργία υλικού να αποτελέσει μια δυναμική βάση διδακτικών και μαθησιακών εισηγήσεων ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, η οποία να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους και η οποία συνεχώς να εμπλουτίζεται και να διαμορφώνεται βάσει των εκπαιδευτικών εφαρμογών και εμπειριών του κάθε εκπαιδευτικού. Α Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου Εισαγωγή σ τη φιλοσοφία ανάπτυξης και χρήσης Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού 11

12 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Α 12 Εργαλείο: Διαδίκτυο

13 Ομάδα Εργασίας: Μουσική Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.3 - Φιλοσοφία Ομάδας Εργασίας για Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Ομάδα Εργασίας Κωδικός Ομάδας Εργαλείο Θεωρητικό Πλαίσιο Μουσική Δημοτικής Εκπαίδευσης Διαδίκτυο Στόχος της ομάδας εργασίας για τα ΤΠΕ (Μουσική Δημοτικής Εκπαίδευσης) ήταν να επιλέξει χρήσιμες και ταυτόχρονα φιλικές στη χρήση ιστοσελίδες οι οποίες να μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν από μαθητές και εκπαιδευτικούς για υποστήριξη του μαθήματος της μουσικής στη δημοτική εκπαίδευση. Οι περισσότερες από τις ιστοσελίδες περιέχουν παιγνιώδεις δραστηριότητες οι οποίες είτε πραγματεύονται μουσικές έννοιες είτε επιτρέπουν στα παιδιά να αντλήσουν γνώσεις σχετικές με τη μουσική με ευχάριστο τρόπο. Πολλές από τις ιστοσελίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα, ως αφόρμηση για μαθήματα σχετικά με μουσικές έννοιες. Κάποιες άλλες συστήνονται ως πηγές πληροφοριών τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τα παιδιά. Οι δάσκαλοι μπορούν επίσης να επιτρέψουν σε παιδιά ή ομάδες παιδιών να παίξουν κάποια από τα μουσικά παιχνίδια στον υπολογιστή προς το τέλος του μαθήματος, ως επιβράβευση ή για σκοπούς εμπέδωσης εννοιών. Η ομάδα έχει προσπαθήσει να συνδέσει τις ιστοσελίδες με την ύλη του αναλυτικού προγράμματος και με τα νέα βιβλία της μουσικής. Μερικές από τις εισηγήσεις της ομάδας παρουσιάζονται στα σχέδια μαθημάτων που προτείνουμε. Σε γενικές γραμμές η επιλογή των ιστοσελίδων αυτών αποσκοπεί στο να προσθέσει μια ευχάριστη νότα στο μάθημα της μουσικής με τη χρήση του διαδικτύου. Α Φιλοσοφία Ομάδας Εργασίας 13

14 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείο: Διαδίκτυο

15 Ομάδα Εργασίας: Μουσική Δημοτικής Εκπαίδευσης Β ΜΕΡΟΣ Β 15

16 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείο: Διαδίκτυο

17 Ομάδα Εργασίας: Μουσική Δημοτικής Εκπαίδευσης Β.1 - Συνοπτικός Πίνακας Εισηγήσεων Δραστηριοτήτων Τίτλος Δραστηριότητας Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας Δραστηριότητα 1 νωριμία με το πεντάγραμμο, Ψηλοί και χαμηλοί ήχοι ΝΑΙ Δραστηριότητα 2 Ακροάσεις έργων μεγάλων συνθετών ΟΧΙ Δραστηριότητα 3 Μουσικές Ακροάσεις, Ομάδες Οργάνων, Σύνθεση κομματιού ΟΧΙ Δραστηριότητα 4 Τα Όργανα της Ορχήστρας ΝΑΙ Δραστηριότητα 5 Παιχνίδι Ακουστικής ΟΧΙ Δραστηριότητα 6 Σπουδαίοι Μουσικοί συνθέτες και το έργο τους ΝΑΙ Δραστηριότητα 7 Όργανα Συμφωνικής Ορχήστρας ΝΑΙ Δραστηριότητα 8 Ψηλοί και Χαμηλοί ήχοι ΝΑΙ Δραστηριότητα 9 Μαθαίνω Αυλό ΟΧΙ Δραστηριότητα 10 Ψηλοί και Χαμηλοί ήχοι, Μαθαίνω τις Νότες, Ακούω Μουσική, Αξίες Φθόγγων ΟΧΙ Δραστηριότητα 11 Παιχνίδι με τις νότες- Τα παιδιά οι μικροί συνθέτες ΟΧΙ Δραστηριότητα 12 Παιχνίδι Μελωδικής Μνήμης- Melody Memory Game ΟΧΙ Δραστηριότητα 13 Δραστηριότητα 14 Η Ελληνική Μουσική στους αιώνες - Από τη θεωρία στην πράξη Αισθητοποίηση σημείων δυναμικής και μουσικών συμβόλων ΟΧΙ ΝΑΙ Β Δραστηριότητα 15 Αρμονία και Μελωδία, Συνήχηση, Μείζονες Ελάσσονες κλίμακες ΝΑΙ Δραστηριότητα 16 Παιχνίδι αναπαραγωγής ρυθμικού μοτίβο/ ρυθμικής φράσης (Rocking Rhythm Master) ΟΧΙ Πίνακας Εισηγήσεων Δραστηριοτήτων 17

18 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Δραστηριότητα 17 Δραστηριότητα 18 Δραστηριότητα 19 Τίτλος Δραστηριότητας Παιχνίδι Σύνθεσης μελωδίας σε μέτρο 4/4 «Ας συνθέσουμε επιτέλους», Compose Your Own Music Παιχνίδι Σύνθεσης (Υφή/ Ρυθμός/ Παύση), Όργανα από διάφορα μέρη του κόσμου (Global Grooving) Παιχνίδι με ρυθμικά μοτίβο (Cyber chase Patterns)- «Το Μυστήριο του Ρυθμού», «Ιδέες για Μοντέρνα Μουσική» Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Δραστηριότητα 20 Ύφος της Μουσικής και Συναισθήματα ΟΧΙ Δραστηριότητα 21 Δραστηριότητα 22 Δραστηριότητα 23 Δραστηριότητα 24 Δραστηριότητα 25 Δραστηριότητα 26 Δραστηριότητα 27 Δραστηριότητα 28 νωριμία με τους Μουσικούς Συνθέτες και τις Μουσικές Περιόδους όπου έζησαν Πρόβα Συμφωνικής Ορχήστρας- Όργανα Συμφωνικής Ορχήστρας- Μεγάλες Ορχήστρες σε ήχους κλασικούς Η Ορχήστρα και ο Μαέστρος της- «Πρόβα Συμφωνικής Ορχήστρας», «Μεγάλες Ορχήστρες σε ήχους κλασικούς» Πεντάγραμμο- Τα παιδιά γίνονται Συνθέτες, «Ακούγοντας Μουσική θυμάμαι» Τα παιδιά γράφουν τη δική τους Μελωδία, «Ακούοντας Μουσική θυμάμαι» Ακουστική- Οπτική δραστηριότητα, «Ακούγοντας Μουσική θυμάμαι», «Αναζητώντας τον ρυθμό της Μουσική» «Πώς μπορώ να κατασκευάσω μουσικά όργανα», Ώρα για χαλάρωση- ας κατασκευάσουμε όργανα «Ήχος- Φωνή- Τραγούδι», «Ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια και ρυθμοί» ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Β Δραστηριότητα 29 Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD- ROM)ΕΜΜΕΛΕΙΑ (ρυθμός, ήχος, τραγούδι, μουσικά όργανα, σύνθεση, κλπ) Δραστηριότητα 30 Ελληνικά Τραγούδια ΟΧΙ ΝΑΙ Δραστηριότητα 31 Μαθαίνω Αγγλικά τραγούδια παίζοντας ΟΧΙ Δραστηριότητα 32 Έννοιες της ταχύτητας (Adagio, Andante, Moderato, Allegro, Presto) ΟΧΙ 18 Εργαλείο: Διαδίκτυο

19 Ομάδα Εργασίας: Μουσική Δημοτικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 1 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Μουσική νωριμία με το πεντάγραμμο, Ψηλοί και χαμηλοί ήχοι Τάξη Α, Β και Δ Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Βιβλίο Α τάξης, (Κυπριακό Α.Π.) Κεφάλαιο 9 σ.σ : Το πεντάγραμμο (νότες στις γραμμές και στα διαστήματα) Κεφάλαιο 18 σ.σ. 49 : Ψηλοί και χαμηλοί ήχοι Βιβλίο Β τάξης, (Κυπριακό Α.Π.) Στα μαθήματα που θα κρίνει ο δάσκαλος ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει για την τάξη του. Βιβλίο +Δ τάξης, Κεφάλαιο 6 σ.σ , Κεφάλαιο 10, σ.σ Στο μάθημα αυτό τα παιδιά θα έρθουν σε μια πρώτη επαφή με το σχήμα του πενταγράμμου. Θα γνωρίσουν τις γραμμές και τα διαστήματα και θα μπορούν να τοποθετούν τις νότες στο πεντάγραμμο. Σε αυτό το στάδιο δε χρειάζεται να γνωρίζουν τη θέση που έχει κάθε νότα, αλλά να γνωρίζουν τις νότες ακουστικά. Υπάρχουν τρία σχέδια μαθήματος, από τα οποία τα δύο αναφέρονται στο πεντάγραμμο ενώ το τρίτο είναι για τους ψηλούς και χαμηλούς ήχους. Υπάρχει σε Power Point εργασία σε μορφή παραμυθιού, για τη Μουσική και τα 7 παιδιά της. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν για τις νότες και τους χρόνους μέσα από παραμύθι. Η ιστοσελίδα που συνοδεύει τα πιο πάνω σχέδια μαθήματος απευθύνεται σε παιδιά μικρής κυρίως ηλικίας. Εδώ οι μαθητές μαθαίνουν για το πεντάγραμμο, τις νότες στα διαστήματα και στις γραμμές. Στη συνέχεια τα παιδιά μαθαίνουν για τους ψηλούς και χαμηλούς ήχους. ΝΑΙ Πεντάγραμμο, Ψηλοί και Χαμηλοί Ήχοι Internet Explorer ή άλλο web browser Β * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 19

20 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 2 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Μουσική Ακροάσεις έργων μεγάλων συνθετών + Δ τάξη, Ε τάξη και ΣΤ τάξη Στο βιβλίο Ε τάξης σε όλα τα κεφάλαια και ειδικά: Κεφάλαιο 7 σ.σ. 18, Κεφάλαιο 10 σ.σ , Κεφάλαιο 16 σ.σ.36-37, Κεφάλαιο 17 σ.σ , Κεφάλαιο 23 σ.σ Στο βιβλίο ΣΤ τάξης σε όλα τα κεφάλαια με επιλογή τους δασκάλου. Στο βιβλίο και Δ τάξης Κεφάλαιο 9 σ.σ , Κεφάλαιο 13 σ.σ , Κεφάλαιο 15 σ.σ , Κεφάλαιο 16 σ.σ , Κεφάλαιο 18 σ.σ , Κεφάλαιο 21 σ.σ Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει σε μορφή έρευνας. Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν και να ακούσουν ένα μουσικό κομμάτι ενώ ταυτόχρονα μπορούν να δουν την παρτιτούρα του. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το δάσκαλο για τις ακροάσεις που προτείνει το βιβλίο του δασκάλου. Τα κομμάτια είναι ομαδοποιημένα σε κατηγορίες και έτσι η επιλογή είναι εύκολη. Υπάρχουν παρτιτούρες με χριστουγεννιάτικα τραγούδια όπου ο δάσκαλος μπορεί να κάνει επιλογή και να δώσει στα παιδιά της τάξης του, σύμφωνα πάντα με τις δικές τους ανάγκες και ικανότητες. ΟΧΙ Ακροάσεις έργων μεγάλων Συνθετών και παρτιτούρες Internet Explorer ή άλλο web browser Β * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. 20 Εργαλείο: Διαδίκτυο

21 Ομάδα Εργασίας: Μουσική Δημοτικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 3 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Μουσική Μουσικές Ακροάσεις, Ομάδες Οργάνων, Σύνθεση κομματιού + Δ τάξη, Ε τάξη και ΣΤ τάξη Ενότητα Στο βιβλίο Ε τάξης (Κυπρ. Α.Π.): Μάθημα 3 σ.σ , Μάθημα 4 σ.σ , Μάθημα 10 σ.σ , Μάθημα 15 σ.σ. 15 σ.σ : Μουσικές Ακροάσεις. Στα ελληνικά βιβλία Ε τάξης: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα μαθήματα σαν «μουσικές ακροάσεις» με επιλογή του εκπαιδευτικού. Στο βιβλίο ΣΤ τάξης (Κυπρ. Α.Π.): Μουσικές Ακροάσεις, Ομάδες Οργάνων, Σύνθεση κομματιού. Στα ελληνικά βιβλία ΣΤ τάξης: Μουσικές Ακροάσεις σε όλα τα κεφάλαια με επιλογή του εκπαιδευτικού. Κεφάλαιο 11 σ.σ , Κεφάλαιο 13 σ.σ , Κεφάλαιο 20 σ.σ.58-61, Κεφάλαιο 21 σ.σ Στα ελληνικά βιβλία και Δ τάξης: : Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα μαθήματα σαν «μουσικές ακροάσεις» με επιλογή του εκπαιδευτικού. Κεφάλαιο 2 σ.σ. 8-10, Κεφάλαιο 13 σ.σ , Κεφάλαιο 16 σ.σ , Κεφάλαιο 18 σ.σ ,Κεφάλαιο 21, σ.σ Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Είναι μια ιστοσελίδα με πολλές δυνατότητες απασχόλησης και εκμάθησης με το στοιχείο της διασκέδασης και της χαράς. Αν και είναι στην αγγλική γλώσσα, είναι αρκετά κατανοητή από τα παιδιά. Τα παιδιά μπορούν να πάρουν πληροφορίες για τα μουσικά όργανα, για τις μουσικές περιόδους (μπαρόκ, κλασσική, ρομαντική, μοντέρνα), να ακούσουν μουσική ή να γράψουν δική τους. Είναι ένα πολύ καλό βοήθημα για το δάσκαλο. ΟΧΙ ΜΟΥ1_Κ07Δ Μουσικές Ακροάσεις, Ομάδες Οργάνων, Σύνθεση κομματιού Internet Explorer ή άλλο web browser Β * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 21

22 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 4 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Μουσική Τα Όργανα της Ορχήστρας + Δ τάξη, Ε τάξη και ΣΤ τάξη Στα ελληνικά βιβλία + Δ τάξης: Κεφάλαιο 2 σ.σ. 8-10, Κεφάλαιο 17 σ.σ , Κεφάλαιο 18 σ.σ Στα ελληνικά βιβλία Ε τάξης: Κεφάλαιο 10 σ.σ (Πρόβα Συμφωνικής Ορχήστρας). Στα ελληνικά βιβλία Στ τάξης: Κεφάλαιο 21 σ.σ (Μεγάλες Ορχήστρες σε ήχους κλασσικούς) Μέσα από ένα παιγνιώδες πλαίσιο οι μαθητές θα γνωρίσουν τα μουσικά όργανα μιας ορχήστρας και τις ομάδες στις οποίες ανήκουν, (έγχορδα, κρουστά, ξύλινα πνευστά, χάλκινα πνευστά). Εδώ το μάθημα ξεκινά με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Ταυτόχρονα γίνεται ακρόαση από το CD «Ο Οδηγός των Νέων για την Ορχήστρα». Στο τέλος του μαθήματος υπάρχουν τρία φύλλα εργασίας τα οποία μπορεί να δώσει ο δάσκαλος για αξιολόγηση. ΝΑΙ ΜΟΥ1_ΚΟ7Δ Τα Όργανα της Ορχήστρας- Έγχορδα, Κρουστά, ξύλινα και χάλκινα πνευστά Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β 22 Εργαλείο: Διαδίκτυο

23 Ομάδα Εργασίας: Μουσική Δημοτικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 5 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Μουσική Παιχνίδι Ακουστικής Ε τάξη και ΣΤ τάξη Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ενότητες που θα κρίνει ο δάσκαλος κατάλληλες (είναι μια ελεύθερη δραστηριότητα) ια τη δραστηριότητα αυτή χρειάζεται βιντεοπροβολέας για να μπορούν όλα τα παιδιά να παρακολουθούν και να λαμβάνουν μέρος στο παιχνίδι. Σε μεταγενέστερο στάδιο μπορεί να γίνει και ατομικά. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο το παιδί ακούει ένα μουσικό κομμάτι. Στη συνέχεια το ίδιο μουσικό κομμάτι είναι χωρισμένο σε μικτές φράσεις σε μορφή puzzle. Κάθε φορά που το παιδί πατά σε ένα «puzzle» ακούει μια φράση από το κομμάτι. Εδώ θα πρέπει να βάλει τις φράσεις στη σωστή σειρά έτσι ώστε να συμπληρώσει το κομμάτι σωστά. Στη συνέχεια μπορεί να το ακούσει ολοκληρωμένο. Είναι μια δραστηριότητα που εξασκεί την ακουστική του παιδιού. Υπάρχουν 8 στάδια δυσκολίας και το παιδί μπορεί να επιλέξει το επίπεδο δυσκολίας που θέλει. ΟΧΙ ΜΟΥ1_ΚΟ7Δ Παιχνίδι Ακουστικής Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 23

24 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 6 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Μουσική Σπουδαίοι Μουσικοί συνθέτες και το έργο τους + Δ τάξη, Ε τάξη και ΣΤ τάξη Σπουδαίοι Μουσικοί συνθέτες και το έργο τους Ο δάσκαλος μπορεί να επιλέξει πότε ή σε ποιο μάθημα θέλει να το εντάξει. Βιβλίο + Δ τάξης: Κεφάλαιο 20 σ.σ , Κεφάλαιο 21 σ.σ ( για τη Δ τάξη) Η δραστηριότητα αυτή είναι καλά να γίνεται με όλη την τάξη και με χρήση βιντεοπροβολέα για να μπορεί έτσι ο δάσκαλος να δίνει κάποιες εξηγήσεις, μιας και η γλώσσα είναι η αγγλική. ια το λόγο αυτό προσφέρεται για διαθεματική προσέγγιση στο μάθημα της Μουσικής αλλά και των Αγγλικών. Στη σελίδα υπάρχουν έξι σπουδαίοι συνθέτες τους οποίους το παιδί μπορεί να επιλέξει, να ακούσει κάποιες πληροφορίες για τον κάθε ένα και ακόμη να ακούσουν κάποια σημαντικά έργα τους. Στο τέλος το παιδί μπορεί να ασχοληθεί με κάποια αγγλικά γραμματικά φαινόμενα, το περιεχόμενο των οποίων σχετίζεται με τους συνθέτες. Τέλος, στους τρεις από τους έξι συνθέτες, το παιδί μπορεί να ακούσει επιπλέον κομμάτια. ΝΑΙ ΜΟΥ1_ΚΟ7Δ Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, Αμαντέους Μόζαρτ και άλλοι 4 συνθέτες Internet Explorer ή άλλο web browser Β * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. 24 Εργαλείο: Διαδίκτυο

25 Ομάδα Εργασίας: Μουσική Δημοτικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 7 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Μουσική Όργανα Συμφωνικής Ορχήστρας + Δ τάξη, Ε τάξη και ΣΤ τάξη Ενότητα Ελληνικά Βιβλία + Δ τάξης: Κεφάλαιο 2 σ.σ. 8-10, Κεφάλαιο 17 σ.σ , Κεφάλαιο 18 σ.σ Δ τάξη, (Κυπρ. Α.Π.) Μάθημα 9 σ.σ (κι άλλα όργανα της ορχήστρας) Ελληνικά Βιβλία Ε τάξης: Κεφάλαιο 10 σ.σ (Πρόβα Συμφωνικής Ορχήστρας), Κεφάλαιο 13 σ.σ.30-32, (Συνήχηση παρακαλώ) Ελληνικά Βιβλία ΣΤ τάξης: Κεφάλαιο 4 σ.σ (Μουσικολογία-Οικογένειες μουσικών οργάνων), Κεφάλαιο 5 σ.σ (η Μουσική εμψυχώνει), Κεφάλαιο 11 σ.σ (Μουσική και μουσικές), Κεφάλαιο 13 σ.σ (η Μουσική μας ενώνει) Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να γίνει με όλη την τάξη και με χρήση βιντεοπροβολέα όπου θα λαμβάνουν μέρος όλα τα παιδιά. Μια άλλη επιλογή είναι να δουλέψουν τα παιδιά σε ομάδες στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή. Οι δραστηριότητες εδώ είναι δύο. Στο πρώτο στάδιο το παιδί ακούει τους ήχους ενός οργάνου. Δε χρειάζεται γνώσεις ξένης γλώσσας (η ιστοσελίδα είναι στα ισπανικά). Στο δεύτερο στάδιο το παιδί πατά στο όνομα κάποιου μουσικού οργάνου και το ακούει να παίζει. Θα πρέπει στη συνέχεια να τοποθετήσει το όνομα στο σωστό όργανο. Εδώ το παιδί μπορεί να χρειαστεί μια μικτή βοήθεια από το δάσκαλο για τις λέξεις. archivos.php?archivo_id=189 ΝΑΙ ΜΟΥ1_ΚΟ7Δ Όργανα της Συμφωνικής Ορχήστρας Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 25

26 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 8 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Μουσική Ψηλοί και Χαμηλοί ήχοι Α τάξη, Β τάξη και + Δ τάξη Α τάξη, (Κυπριακό Α.Π.):Κεφάλαιο 18 σ.σ. 49 (ψηλοί και χαμηλοί ήχοι) Β τάξη, (Κυπριακό Α.Π.): Κεφάλαιο 6 σ.σ. 36 (Παιχνίδια με τις νότες ΣΟΛ και ΜΙ), Κεφάλαιο 7 σ.σ. (Μουσικός διάλογος με τις νότες ΣΟΛ και ΜΙ), Κεφάλαιο 12 σ.σ. 46 (Ανεβαίνω- Κατεβαίνω) Ελληνικά βιβλία + Δ τάξη: Κεφάλαιο 10 σ.σ Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να γίνει με ολόκληρη την τάξη και με χρήση βιντεοπροβολέα γιατί τα παιδιά εδώ είναι μικρά και χρειάζονται καθοδήγηση από το δάσκαλο. Εδώ τα παιδιά ακούνε γνωστές μελωδίες από τραγουδάκια και ταυτόχρονα βλέπουν τις νότες να κινούνται πάνω σε γραμμές. Η κάθε νότα είναι και ένα διαφορετικό χρώμα. Η δραστηριότητα αυτή τους βοηθά να καταλάβουν το ύψος που έχουν οι νότες. ΝΑΙ ΜΟΥ1_ΚΟ7Δ Χαμηλοί και Ψηλοί ήχοι Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β 26 Εργαλείο: Διαδίκτυο

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοτική Δημοτική Εκπαίδευση

Προδημοτική Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Προδημοτική Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλεία Microsoft PowerPoint Kidspiration 2.1 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Τέχνη Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Τέχνη Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο MACROMEDIA FLASH 8 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση DREAMWEAVER 8

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση DREAMWEAVER 8 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείo DREAMWEAVER 8 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Χημεία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Χημεία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light»

Φυσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light» Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Φυσική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light» Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσά Δημοτική Εκπαίδευση

Γλωσσά Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα λωσσά Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά Δημοτική Εκπαίδευση. Kidspiration V.2.1 Storybook Weaver Deluxe V.2.0

Αγγλικά Δημοτική Εκπαίδευση. Kidspiration V.2.1 Storybook Weaver Deluxe V.2.0 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αγγλικά Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλεία Kidspiration V.2.1 Storybook Weaver Deluxe V.2.0 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Θρησκευτικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Θρησκευτικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Θέμα Ηλεκτρολογία Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Θέμα Ηλεκτρολογία Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Ηλεκτρολογία Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Εργαλείο FESTO INGENATIC Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Νέα Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Νέα Ελληνικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Bιολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Bιολογία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. MacMillan Tell me more (Auralog S.A)

Αγγλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. MacMillan Tell me more (Auralog S.A) Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αγγλικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία MacMillan Tell me more (Auralog S.A) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας

Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας Τίτλος έργου : ΝΕΑ ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ Κωδικός έργου : E/L 45 Ανάδοχος : ΚΕΤΕΠ/ΙΕΛ Δράση : 3.3.1- Δράσεις Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Προγράμματα Εκπαίδευσης Λαϊκού Ωδείου

Αναλυτικά Προγράμματα Εκπαίδευσης Λαϊκού Ωδείου 1 2 Επιμέλεια Έκδοσης: ΛΑΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ. Έκδοση: 2011 Copyright 3 To 1997 Ιδρύθηκε το ΛΑΪΚΟΝ ΩΔΕΙΟ στην Κύπρο θέτοντας ως κύριο στόχο του τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της εγχώριας καλλιτεχνικής εκπαίδευσης!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προγράμματος VISTA

Οδηγός Προγράμματος VISTA - 1 - Οδηγός Προγράμματος VISTA CENTER FOR REHABILITATION - PHYSICAL AND SOCIAL REHABILITATION (KAFIAP) ILIAS GREECE GENERAL HOSPITAL OF PYRGOS- ANDREAS PAPANDREOU - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I: Το Συμμετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω να σερφάρω. δημιουργικά και με ασφάλεια. Τα πρώτα βήματα

Μαθαίνω να σερφάρω. δημιουργικά και με ασφάλεια. Τα πρώτα βήματα Μαθαίνω να σερφάρω δημιουργικά και με ασφάλεια Τα πρώτα βήματα Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΑΡΧΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΗΓΩΝ Κ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικής διαφήμισης»

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικής διαφήμισης» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα