ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, Αθήνα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα"

Transcript

1 ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, Αθήνα ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ. Το παρόν ενηµερωτικό έντυπο περιέχει µια περιγραφή των όρων που αφορούν στην ενδεχόµενη συµµετοχή σας στο πρόγραµµα ασφάλισης χρηµατικών απωλειών «Basic» (το «Πρόγραµµα»), το οποίο θα διέπεται από τους όρους ατοµικής σύµβασης ασφάλισης (το «Ασφαλιστήριο») που θα συνάψετε µε την ALLIANZ HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ο «Ασφαλιστής»). Οι πλήρεις όροι ασφάλισης αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο. 1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Πρόγραµµα αποτελεί πρόγραµµα ασφάλισης κατόχων αυτοκινήτων Mercedes-Benz ή Smart έναντι δαπανών αποκατάστασης µηχανικών και ηλεκτρικών βλαβών των αυτοκινήτων τους. Το Πρόγραµµα είναι διαθέσιµο µέσω ατοµικών ασφαλιστικών συµβάσεων και περιλαµβάνει δύο (2) Προγράµµατα, ως εξής: 1.1 Basic-Πρόγραµµα 1: Αφορά σε καινούργια ιδιωτικής χρήσης επιβατηγά αυτοκίνητα Mercedes-Benz ή Smart, που ταξινοµούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Basic-Πρόγραµµα 1 είναι διαθέσιµο µόνον εφόσον η αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραµµα (αίτηση ασφάλισης) υποβληθεί το αργότερο µέχρι και δέκα πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. 1.2 Basic-Πρόγραµµα 2: Αφορά σε καινούργια ιδιωτικής χρήσης επιβατηγά αυτοκίνητα Mercedes-Benz ή Smart, που ταξινοµούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Basic-Πρόγραµµα 2 είναι διαθέσιµο µόνον α) εφόσον η αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραµµα (αίτηση ασφάλισης) υποβληθεί από την 16 η ηµέρα από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου έως και τη συµπλήρωση και του εικοστού τρίτου (23) µήνα από αυτή και β) το αυτοκίνητο δεν έχει διανύσει συνολικά περισσότερα από εκατόν είκοσι χιλιάδες ( ) χιλιόµετρα. 2. ΠΟΤΕ ΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ; ικαιούστε ασφάλισης εάν: Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής σας για την ένταξή σας στο Πρόγραµµα και κατά τον χρόνο έκδοσης της αντίστοιχης βεβαίωσης ασφάλισης είστε κάτοχος αυτοκινήτου Mercedes-Benz, ανεξαρτήτως µοντέλου, που πληροί τις προϋποθέσεις του αντίστοιχου Προγράµµατος. Το αυτοκίνητό σας έχει εισαχθεί στην Ελλάδα ως καινούργιο από τη «MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» και έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα (δεν έχει εισαχθεί δηλαδή ως µεταχειρισµένο ή επαναταξινοµηθεί). Έχετε αγοράσει το αυτοκίνητό σας: (α) από εξουσιοδοτηµένο διανοµέα συµβεβληµένο µε τη «MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» ή (β) από την εταιρεία µε την επωνυµία «MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» ή (γ) από την εταιρεία µε την επωνυµία «MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.». Ο Ασφαλιστής έχει εκδώσει και σας έχει χορηγήσει ατοµική σύµβαση ασφάλισης, που προσδιορίζει εσάς, το αυτοκίνητό σας, το Πρόγραµµα ασφάλισης στο οποίο έχετε υπαχθεί και τη διάρκεια της κάλυψης. Mercedes-Benz Insurance 1

2 3. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 3.1 Ασφαλιστής: Σηµαίνει την ασφαλιστική εταιρεία µε την επωνυµία «ALLIANZ HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία παρέχει τις καλύψεις δυνάµει του Ασφαλιστηρίου και εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, Αθήνα). 3.2 ιαχειριστής: Σηµαίνει την εταιρεία µε την επωνυµία «MONDIAL ASSISTANCE SERVICES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πρεµετής, αριθµός 10), η οποία ενεργεί ως διαχειριστής των απαιτήσεων βάσει του Ασφαλιστηρίου. 3.3 Ασφαλιστικός Σύµβουλος: Σηµαίνει την εταιρεία µε την επωνυµία «MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στη Νέα Κηφισιά Αττικής (οδός Θηβαΐδος αρ. 20), η οποία ενεργεί ως ασφαλιστικός σύµβουλος αναφορικά µε το Ασφαλιστήριο. 3.4 Βεβαίωση Ασφάλισης: σηµαίνει τη βεβαίωση ή απόδειξη εξόφλησης των Ασφαλίστρων ή άλλη βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ασφαλιστή ή για λογαριασµό του, µε την οποία επιβεβαιώνεται η υπαγωγή του Ασφαλισµένου και του Καλυπτόµενου Οχήµατος στο Ασφαλιστήριο, συντασσόµενη σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υιοθετεί κάθε φορά ο Aσφαλιστής. 3.5 ΜΒΗ: Η εταιρεία µε την επωνυµία «MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.», επίσηµος εισαγωγέας αυτοκινήτων Mercedes-Benz στην Ελλάδα. 3.6 Παροχή: Η αποζηµίωση του Ασφαλισµένου κατά την επέλευση µηχανικών και ηλεκτρικών βλαβών για διάστηµα 12, 24 ή 36 µηνών µετά τη λήξη της θεµελιώδους 24µηνης εγγύησης του Κατασκευαστή (αναφορικά µε το Πρόγραµµα 1 και το Πρόγραµµα 2). 3.7 Ασφαλισµένος: Ο εκάστοτε αγοραστής επιβατηγού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου Mercedes, που το έχει προµηθευτεί από εξουσιοδοτηµένο διανοµέα συµβεβληµένο µε την «MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» ή από την εταιρεία «MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», έχει υπαχθεί στο Ασφαλιστήριο και δικαιούται ασφάλισης σύµφωνα µε αυτό, όπως προκύπτει από σχετικό Ασφαλιστήριο ή απόδειξη καταβολής ασφαλίστρων. 3.8 Βλάβη: Η αιφνίδια και απρόβλεπτη αστοχία ενός εξαρτήµατος που προκύπτει από κάποιο µόνιµο µηχανολογικό ή ηλεκτρικό ελάττωµα (για διαφορετικό λόγο από φθορά, φυσιολογική υποβάθµιση ή αµέλεια) που προξενεί αιφνίδια διακοπή της λειτουργίας του και απαιτεί άµεση επισκευή ή αντικατάσταση του εξαρτήµατος προτού ξεκινήσει η κανονική λειτουργία. 3.9 Επιλέξιµο Όχηµα: σηµαίνει ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό όχηµα Mercedes-Benz ή Smart, κατασκευής της Daimler A.G., το οποίο έχει εισαχθεί στην Ελλάδα από την ΜΒΗ και έχει ταξινοµηθεί για πρώτη φορά και τεθεί σε πρώτη κυκλοφορία στην Ελλάδα και όχι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, εφόσον πληροί σωρευτικά τα κριτήρια του οικείου Προγράµµατος Καλυπτόµενο Όχηµα: σηµαίνει Επιλέξιµο Όχηµα το οποίο ανήκει κατά κυριότητα σε Ασφαλισµένο, προσδιορίζεται σε Βεβαίωση Ασφάλισης και αποτελεί το αντικείµενο Ασφαλιστηρίου. 4. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ; 4.1 Το Πρόγραµµα παρέχει κάλυψη στον Ασφαλισµένο αναφορικά µε τη δαπάνη αποκατάστασης µηχανικών και ηλεκτρικών προβληµάτων του Καλυπτόµενου Οχήµατος, υπό τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς που προσδιορίζονται στο Ασφαλιστήριο. 4.2 Όταν ένα µέρος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο χάσει τη λειτουργικότητά του, όσο διαρκεί η Κάλυψη, ο Ασφαλισµένος δικαιούται επαγγελµατικής επισκευής µε τη χρήση ενός νέου ανταλλακτικού ή την επιδιόρθωση του παλαιού. 4.3 Το Πρόγραµµα προβλέπει αποζηµίωση εφόσον: Mercedes-Benz Insurance 2

3 Προκύψει τεχνική βλάβη που δεν συνδέεται µε ακατάλληλη χρήση του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή µε ατύχηµα. Η τεχνική βλάβη του Καλυπτόµενου Οχήµατος δεν προϋπήρχε ούτε παρουσιάστηκε κατά την αρχική παράδοση προς τον Ασφαλισµένο του Καλυπτόµενου Οχήµατος (κατά την αγορά του) από τον πωλητή του (δηλαδή από ιανοµέα, την ΜΒΗ ή τον Ασφαλιστικό Σύµβουλο, ανάλογα µε την περίπτωση). Η τεχνική βλάβη συµβεί σε ανταλλακτικό του Καλυπτόµενου Οχήµατος που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αλλά δεν καλύπτεται ταυτόχρονα από τη Θεµελιώδη Εγγύηση του κατασκευαστή. 4.4 Η αποζηµίωση βάσει του Προγράµµατος καλύπτει: (α) Όλα τα αναγκαία και πραγµατικά κόστη για την επισκευή της βλάβης. (β) Το κόστος των ανταλλακτικών που κρίθηκαν αναγκαία για αντικατάσταση µε µέγιστο όριο ανά κωδικό το 90% της συνιστώµενης, µη δεσµευτικής τιµής λιανικής που προτείναι κάθε φορά η ΜΒΗ στους συµβεβληµένους µε αυτήν εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές στην Ελλάδα. Για την επισκευή της βλάβης χρησιµοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά Mercedes Benz καθώς και ανταλλακτικά κατάλληλα και εγκεκριµένα ως ισοδύναµα από τον κατασκευαστή. (γ) Το κόστος εργασίας, µε µέγιστο καλυπτόµενο ποσό ανά εργασία το γινόµενο του µέγιστου αριθµού αποδεκτών ωρών εργασίας για τη συγκεκριµένη εργασία που συνιστά κάθε φορά η ΜΒΗ στους συµβεβληµένους µε αυτήν εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές στην Ελλάδα για αντίστοιχες εργασίες εντός της Θεµελιώδους Εγγύησης, πολλαπλασιασµένο προς την ωριαία αποζηµίωση ανά εργασία που αποδίδει η ΜΒΗ προς τους συµβεβληµένους µε αυτήν εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές για εργασίες εντός της Θεµελιώδους Εγγύησης. (δ) Όλα τα κόστη που προκύπτουν από δοκιµές βαθµονόµησης, εργασίες δοκιµής και µέτρησης καθώς και από τις αναγκαίες ρυθµίσεις. (ε) Το κόστος επισκευής εξαρτήµατος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αλλά που η βλάβη του συνδέεται µε τη βλάβη άλλου εξαρτήµατός του που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο. (στ) Το κόστος αντικατάστασης εξαρτήµατος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που δεν υπέστη βλάβη αλλά που πρέπει να αντικατασταθεί γιατί συνδέεται άµεσα και αναγκαία µε άλλο εξάρτηµά του που έχει υποστεί βλάβη και καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο. 4.5 Αίτηµα του Ασφαλισµένου σχετικά µε αποζηµίωση βάσει του Ασφαλιστηρίου δεν λαµβάνεται υπ όψιν και δεν γίνεται δεκτό όταν η εκτιµώµενη δαπάνη επισκευής είναι υψηλότερη από την αξία αντικατάστασης του Καλυπτόµενου Οχήµατος. Αν παρόλα αυτά ο Ασφαλισµένος αποφασίσει την επισκευή του Καλυπτόµενου Οχήµατος, τότε η αποζηµίωση για το κόστος της επισκευής θα περιορισθεί στην αξία αντικατάστασής του. Ως αξία αντικατάστασης νοείται η τιµή σε µετρητά που γενικά µπορεί να επιτευχθεί για την πώληση του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή των αξεσουάρ του µε βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, κατά το χρόνο επέλευσης της ζηµιάς, λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση του Καλυπτόµενου Οχήµατος και των αξεσουάρ του, σε περίπτωση που αυτό προσφέρονταν προς πώληση µε οποιονδήποτε τρόπο. 4.6 Η συνολική αποζηµίωση κατά τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου από διάφορες βλάβες, φθάνει µέχρι την τρέχουσα αξία αντικατάστασης του Καλυπτόµενου Οχήµατος αφαιρουµένης της υπολειµµατικής αξίας. 4.7 Οι δαπάνες επισκευής εξαρτήµατος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αλλά που η βλάβη του προήλθε από εξάρτηµα του Καλυπτόµενου Οχήµατος που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, δεν καλύπτονται. 4.8 Σηµαντικές απαιτήσεις που έχουν σχέση µε την επανεξέταση ή αναθεώρηση του Ασφαλιστηρίου, µείωση της αξίας αγοράς του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή για ζηµίες από µη Mercedes-Benz Insurance 3

4 τεκµηριωµένες ή αβάσιµες δαπάνες, δεν έπιτρέπεται να περιλαµβάνονται στο αίτηµα για αποζηµίωση. 4.9 Γεωγραφική Έκταση Κάλυψης: Η ασφάλιση βάσει του Προγράµµατος ισχύει όταν το Καλυπτόµενο Αυτοκίνητο κυκλοφορεί στην Ελλάδα και όχι για περισσότερο από 6 εβδοµάδες στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό χώρο (ΕΟΧ), Ελβετία, Νορβηγία, Λιχτενστάϊν, Μονακό, Ανδόρα, Άγιο Μαρίνο και Μάλτα,Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Σκόπια, Ρουµανία, Ευρωπαική Τουρκία. 5. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ; 5.1 Αποκλειστικός δικαιούχος του Ασφαλίσµατος ορίζεται ο Ασφαλισµένος. Ωστόσο, το ασφάλισµα καταβάλλεται (όπου οφείλεται) απευθείας από τον Ασφαλιστή προς τον εγκεκριµένο επισκευαστή που πραγµατοποίησε την επισκευή, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Αναφορικά µε καλυπτόµενες επισκευές που διενεργήθηκαν από εγκεκριµένο επισκευαστή εντός Ελλάδος, και (β) Αναφορικά µε καλυπτόµενες επισκευές που διενεργήθηκαν από εγκεκριµένο επισκευαστή εκτός Ελλάδος, µόνο όµως εφόσον ο ιαχειριστής έχει λάβει πλήρη σειρά δικαιολογητικών (τιµολογίων, κλπ.), στη µορφή στην οποία θα τα ζητήσει, πριν την αποχώρηση του Καλυπτόµενου Αυτοκινήτου από το συνεργείο του εγκεκριµένου επισκευαστή. 5.2 Κατ εξαίρεση, στην περίπτωση επισκευών ή άλλων εργασιών, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν εκτός Ελλάδας (αλλά εντός της περιοχής γεωγραφικής κάλυψης του ασφαλιστηρίου), η συνολική δαπάνη βαρύνει πρωτογενώς τον ασφαλισµένο, ο οποίος µε την προσκόµιση των κατάλληλων δικαιολογητικών στον ιαχειριστή και αφού έχει λάβει έγκριση κάλυψης ζηµίας από τον ιαχειριστή (βλ. κεφ. 10, κάτωθι) δικαιούται να αναζητήσει την απόδοση του καλυπτόµενου ποσού. 5.3 Η ασφάλιση δύναται να µεταβιβαστεί, µε τους ίδιους όρους, ταυτόχρονα µε τη µεταβίβαση του Ασφαλισµένου Οχήµατος. Ο Ασφαλιστής δικαιούται να ζητήσει κάθε εύλογη επιβεβαίωση για τη µεταβίβαση, καθώς και την αποδοχή από τον νέο κάτοχο των όρων του Ασφαλιστηρίου προκειµένου να αποδεχθεί να τον αποζηµιώσει για οποιαδήποτε κάλυψη. 6. ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ, ΠΟΣΟ ΙΑΡΚΕΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΛΗΓΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΛΥΨΗ; Η ασφαλιστική κάλυψη που απορρέει από το Ασφαλιστήριο αρχίζει, αναφορικά µε τα Προγράµµατα 1 και 2, από την ηµεροµηνία λήξης της εργοστασιακής (θεµελιώδους) 24µηνης εγγύησης του κατασκευαστή και διαρκεί για διάστηµα 12, 24 ή 36 µηνών, κατ ελεύθερη επιλογή έκαστου Ασφαλισµένου. 7. ΠΟΤΕ ΕΝ ΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ; Α. Εξαιρούνται του επιπέδου κάλυψης: 1. Μη Καλυπτόµενα Εξαρτήµατα και Συγκροτήµατα Σασσί Αµορτισέρ (εκτός από περίπτωση διαρροής ή κατασκευαστικού ελαττώµατος), αµάξωµα, βαφή µερική ή ολική, ευθυγράµµιση και επισκευή µερών αµαξώµατος (π.χ. φτερά, καπό, πόρτες, προφυλακτήρες) όπως επίσης και διαρροές νερού σε πόρτες, τζάµια, ανοιγόµενη και σταθερή γυάλινη, µεταλλική ή υφασµάτινη οροφή. Σύστηµα εξάτµισης Σκουριά στο σύστηµα εξάτµισης (καζανάκι - καταλύτη - τελικό καζανάκι) Mercedes-Benz Insurance 4

5 Σύστηµα καυσίµου (συµπεριλαµβανοµένου του σωλήνα εισαγωγής) Μόλυνση του συστήµατος τροφοδοσίας από ξένο υγρό (π.χ. ανάµειξη µε άλλο καύσιµο ή νερό). Φρένα και ντεµπραγιάζ Τακάκια φρένων, δισκόπλακες και ταµπούρα, δίσκοι και πλατώ αµπραγιάζ, εργασία ρύθµισης ντεµπραγιάζ και φρένων. Εξαρτήµατα εσωτερικού χώρου Επιχρωµιωµένα τµήµατα, διακοσµητικά, µπράτσα, επένδυση οροφής, δίσκοι αποθήκευσης, πλαϊνά πάνελ, σκιάδια, υποδοχές φλιτζανιών, ταπετσαρία. Air condition Γέµισµα, συµπλήρωµα, ανακύκλωση του φρέοντος, εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο να γίνει επειδή συνδέεται µε επισκευή που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο. Συστήµατα πλοήγησης Μέσο αποθήκευσης δεδοµένων για συστήµατα πλοήγησης Τζάµια/παράθυρα Θραύση κρυστάλλων εκτός αν παρουσιαστεί βλάβη στην θερµαινόµενη αντίσταση ή στην ενσωµατωµένη κεραία του ηχοσυστήµατος. Προβολείς Φωτιστικά σώµατα (εµπρός φανοί, φανοί οµίχλης, οπίσθιοι φανοί, εσωτερικές πλαφονιέρες, πλαϊνά φλας), λάµπες, µπαταρίες, λαµπτήρας Xenon Ελαστικά µέρη Ελαστικές τσιµούχες για πόρτες, πορτ µπαγκάζ και οροφής, υποστήριγµα κάρτερ, άξονα/µοντάρισµα, χιτώνιο άξονα και διεύθυνσης, ελαστικό µοντάρισµα/τριβείς, µοντάρισµα µηχανής (εκτός από υδραυλικό µοντάρισµα), µοντάρισµα σταθεροποιητή, βάση εγκάρσιου µπράτσου ελέγχου. Τσιµούχες σταθερής θέσης Φλάντζες και χάρτινες φλάντζες που δεν επιδέχονται µετακίνηση (αλλά δεν περιλαµβάνουν π.χ. διαρροές από εξαρτήµατα που φέρουν νερό όπως είναι το ψυγείο, σωλήνες νερού, φλάντζες κεφαλής κυλίνδρου, µονάδες θέρµανσης και σύστηµα κλιµατισµού) Αναδιπλούµενες οροφές Ύφασµα αναδιπλούµενων οροφών Κινητά εξαρτήµατα συστηµάτων τηλεφώνου και hands free Στάνταρ αξεσουάρ Γρύλλος αυτοκινήτου, πυροσβεστήρας, τρίγωνο, φαρµακείο, σετ εργαλείων. 2. Γενικές Εξαιρέσεις Φυσιολογική φθορά που συµπεριλαµβάνει τα τµήµατα κατανάλωσης καυσίµων και βοηθητικού υλικού Αυτό περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα τα οποία ελέγχονται σε τακτά διαστήµατα και/ή αλλάζονται ή αντικαθίστανται σαν µέρος της περιοδικής συντήρησης και του σέρβις π.χ. φίλτρα, µπουζί, µπουζί θέρµανσης, ιµάντες ανεµιστήρας, ραβδωτοί ιµάντες µετάδοσης κίνησης, οδοντωτοί ιµάντες µετάδοσης κίνησης, βίδες, λάµες υαλοκαθαριστήρων, υγρά λειτουργίας. Όλα τα παραπάνω καλύπτονται µόνο σε περίπτωση που η πρωτογενής αιτία (causa proxima) ζηµιά έχει προέλθει από ανταλλακτικό που καλύπτεται από εγγύηση. Mercedes-Benz Insurance 5

6 Εξαρτήµατα που λειτουργούν µε τη µπαταρία (αισθητήρες R D C, τηλεκοντρόλ, κλπ.) Εργασίες ρύθµισης Κόστος δοκιµών, εργασιών µέτρησης και ρύθµισης, όταν δεν συνδέονται µε τις ζηµίες που καλύπτονται από την εγγύηση. Συντήρηση, σέρβις και επιθεωρήσεις Εξαρτήµατα και λογισµικό που δεν είναι ισοδύναµα προς αυτά του Κατασκευαστή Μέρη (π.χ. αξεσουάρ, ραδιόφωνα αυτοκινήτου, συσκευές πλοήγησης) τα οποία δεν αντιστοιχούν στα ποιοτικά πρότυπα των γνήσιων εξαρτηµάτων του κατασκευαστή Θόρυβοι ανέµου, τριξίµατος και κροταλίσµατος Ζηµιές από οξείδωση, σκουριά ή εισροή υγρών Βλάβες για τις οποίες ο χρήστης είναι υπεύθυνος Όπως, λόγω της συµµετοχής του σε ράλι, της χρήσης λανθασµένων λαδιών, της αλλαγής του µικροεπεξεργαστή του κινητήρα. Βλάβες που είναι αποτέλεσµα εξωτερικών προσκρούσεων Όπως ατύχηµα ή από άγρια ζώα Βλάβες που οφείλονται σε ανωτέρα βία Πολέµους οποιασδήποτε µορφής, εσωτερική αναταραχή, απεργίες, εργοδοτική ανταπεργία, πυρηνική ή ραδιενεργή δράση. Βλάβες που προέρχονται από τον Κυβερνοχώρο Απώλεια, καταστροφή, απάλειψη, φθορά ή τροποποίηση των ηλεκτρονικών δεδοµένων από οποιαδήποτε αιτία (συµπεριλαµβανοµένης αλλά όχι περιοριζοµένης στους ηλεκτρονικούς ιούς) µείωση απόδοσης και έξοδα οποιασδήποτε φύσης που προκύπτουν από αυτά. Βλάβες από κακόβουλη ενέργεια, από µη επιτρεπόµενη χρήση του αυτοκινήτου, από κλοπή ή κατάχρηση. Βλάβες από τη χρήση υψηλότερου βάρους άξονα ή ρυµουλκούµενου (τρέιλερ) από αυτό που επιτρέπει ο κατασκευαστής. Από τεχνικές αλλαγές στο όχηµα Όπως ρύθµιση του κινητήρα, τροποποιήσεις στο σασί. Βλάβες από σκοπούµενη ή απρόσεκτη συµπεριφορά Βλάβες που προέρχονται από τη µη τήρηση της προβλεπόµενης τακτικής επιθεώρησης ή συντήρησης του αυτοκινήτου ή που αυτή έγινε από κάποιο µη εξουσιοδοτηµένο συνεργείο. Βλάβες από άµεση επίδραση φυσικών φαινοµένων Όπως καταιγίδα, χαλαζόπτωση, κεραυνό, σεισµό, πληµµύρα, φωτιά, έκρηξη Επακόλουθες Ζηµίες Όπως κόστη πάρκινγκ, ενοικίασης αυτοκινήτου, ρυµούλκησης, ναύλων κ.λ.π. Προηγούµενες Επισκευές Βλάβες που προκύπτουν από οποιαδήποτε ατελή, αναποτελεσµατική ή ακατάλληλη επισκευή, µή σύµφωνη µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Mercedes-Benz Insurance 6

7 Επαναλαµβανόµενες βλάβες Βλάβες που επαναλαµβάνονται σε διάστηµα µικρότερο των 60 ηµερών η µία από την άλλη. Β. Ειδικές εξαιρέσεις Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει οιαδήποτε παρεπόµενη ή έµµεση θετική ή αποθετική ζηµία, απώλεια, καταστροφή, τραυµατισµό ή θάνατο (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων ή κόστους, νοµικού ή οιοδήποτε άλλου σε σχέση µε αυτά) οιασδήποτε φύσης ή µορφής το οποίο επήλθε σε οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νοµικό. Οποιαδήποτε απώλεια, καταστροφή ή ζηµία που µπορεί να επήλθε από ωστικά κύµατα ή µετακαυστικά κύµατα αεροσκαφών ή οποιωνδήποτε άλλων ιπτάµενων µηχανών τα οποία ταξιδεύουν σε υποηχητικές ή υπερηχητικές ταχύτητες. Οιαδήποτε απώλεια ή ζηµία και έξοδα αυτών είτε προληπτικά είτε για οιοδήποτε άλλον λόγο άµεσα ή έµµεσα προερχόµενα από ή σε σχέση µε: απώλειες ή ζηµιές οι οποίες καλύπτονται από τους γενικούς και ειδικούς όρους άλλης ασφαλίσεως εγγυήσεως ή εγγυήσεως του Κατασκευαστή. Γ. Γενικές εξαιρέσεις Καµία κάλυψη δεν παρέχεται βάσει του Ασφαλιστηρίου εάν: (α) εν έχετε συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις σας αναφορικά µε την προληπτική συντήρηση (βλ. όρο 8 στη συνέχεια), (β) εν έχετε συµµορφωθεί προς τους όρους του Ασφαλιστηρίου σχετικά µε την ενηµέρωση του ιαχειριστή, τη λήψη έγγραφης έγκρισής του (βλ. όρους 9 και 10 κατωτέρω), (γ) εν έχετε ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στους όρους 10 ή/και 11 στη συνέχεια σχετικά µε τις επισκευές και τη διεκδίκηση αποζηµίωσης, (δ) εν έχετε ακολουθήσει τη διαδικασία ή δεν έχετε λάβει τα προληπτικά µέτρα που προβλέπονται από το εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή, γενικά ή αναφορικά µε το συγκεκριµένο είδος της ζηµίας ή βλάβης του οχήµατός σας.. Αναστολή Κάλυψης Ο Ασφαλιστής επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να αναστέλλει την ασφάλιση του Καλυπτόµενου Οχήµατος µε έγγραφη ειδοποίηση του Ασφαλισµένου, οποτεδήποτε, έως ότου οι τιθέµενες από τον Ασφαλιστή προϋποθέσεις ικανοποιηθούν ή/και ο Ασφαλιζσµένος συµµορφωθεί προς τα ασφαλιστικά του βάρη. 8. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η προληπτική συντήρηση πρέπει να διενεργείται κατά τα προβλεπόµενα από τον Κατασκευαστή όπως αυτά αναφέρονται στο εγχειρίδιο του Καλυπτόµενου Οχήµατος. Το Ασφαλιστήριο προβλέπει µια περίοδο ανοχής ενός (3) µηνών ή Τριών Χιλιάδων Χιλιοµέτρων (3.000 χλµ.) από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία διενέργειας της προληπτικής συντήρησης, όπως αυτή ορίζεται από τον Κατασκευαστή. Οι προληπτικές συντηρήσεις πρέπει να διενεργούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης κατά τρόπον άρτιο εκ µέρους του σχετικού συνεργείου, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες, καθώς και τη δέουσα γνώση, οργάνωση, υποδοµή και εµπειρία. Ο Ασφαλιστής απαιτεί να προσκοµίζει ο Ασφαλισµένος αποδεικτικά στοιχεία όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα σχετικά τιµολόγια της προληπτικής συντήρησης, για την αποδοχή κάλυψης οιασδήποτε ζηµίας ανεξάρτητα εάν η ζηµία αυτή εµπίπτει ή έχει σχέση µε την προληπτική συντήρηση. Σηµειώνεται ότι η αλλαγή ιµάντα χρονισµού και των λοιπών ανταλλακτικών που υπόκεινται σε φθορά όπως και όταν αυτά προτείνονται από τον Κατασκευαστή πρέπει να πραγµατοποιούνται µε αυστηρή επιµέλεια. Μη παρακολούθηση ή αµέλεια των προληπτικών συντηρήσεων από πλευράς Ασφαλισµένου ή ακόµη και διενέργεια πληµµελούς προληπτικής συντήρησης ή πρόκληση ζηµίας κατά τη διενέργεια της προληπτικής συντήρησης, εκ µέρους του Mercedes-Benz Insurance 7

8 σχετικού συνεργείου στο οποίο θα απευθυνθεί ο Ασφαλισµένος, συνεπάγεται απώλεια της κάλυψής του από το παρόν Ασφαλιστήριο. Ο Ασφαλισµένος ευθύνεται απολύτως για την ορθή επιλογή συνεργείου σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα κριτήρια και ο Ασφαλιστής δεν βαρύνεται για οποιοδήποτε πταίσµα εκ µέρους του συνεργείου. 9. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 9.1 Το Ασφαλιστήριο καλύπτει, υπό τους ειδικότερους όρους του, επισκευές και εργασίες αποκατάστασης του Ασφαλισµένου Οχήµατος που διενεργούνται µόνο από επισκευαστή προβλεπόµενο από το παρόν Ασφαλιστήριο. 9.2 Η εισαγωγή Ασφαλιζόµενου Οχήµατος στις εγκαταστάσεις εγκεκριµένου επισκευαστή του σηµείου 9.1 δεν δηµιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση του Ασφαλιστή εάν προηγουµένως ο ιαχειριστής δεν έχει χορηγήσει έγκριση επισκευής. 10. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ Ή ΒΛΑΒΗΣ; Σε περίπτωση ζηµίας ή βλάβης του Οχήµατός σας, πρέπει: (α) Να αποφύγετε οποιαδήποτε µετακίνηση του Οχήµατος ή έκθεσή του σε περαιτέρω κίνδυνο ζηµιάς ή χειροτέρευσης της βλάβης, (β) Να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του Οχήµατος, όπως αυτό σας χορηγήθηκε από τον κατασκευαστή, (γ) Να επικοινωνήσετε µε τον ιαχειριστή στο τηλέφωνο , για να ενηµερωθείτε για τον πλησιέστερο προς εσάς εγκεκριµένο επισκευαστή, (δ) Να µεταφέρετε χωρίς καθυστέρηση (όπου απαιτείται µε κατάλληλο γερανοφόρο όχηµα) το Όχηµά σας στις εγκαταστάσεις του συνεργείου που επιλέξατε, (ε) Να ζητήσετε από τον εγκεκριµένο επισκευαστή να επικοινωνήσει µε τον ιαχειριστή στο τηλέφωνο και να υποβάλει στον ιαχειριστή αυθηµερόν µε την εισαγωγή του Οχήµατός σας στις εγκαταστάσεις του, κατάσταση µε τα ακόλουθα: όνοµα Ασφαλισµένου, αριθµό κυκλοφορίας του Καλυπτόµενου Οχήµατος, σύντοµη περιγραφή της βλάβης, επιβεβαίωση ότι έχει τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα των προγραµµατισµένων συντηρήσεων του Καλυπτόµενου Οχήµατος βάσει των προδιαγραφών του Κατασκευαστή κατά τη χρονική στιγµή της βλάβης και κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί από τον ιαχειριστή. Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών που έχουν πρόσβαση στο σύστηµα του ιαχειριστή (το «Σύστηµα»), η αναφορά αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά. (στ) Το αίτηµα της παραγράφου (ε) εξετάζεται στη συνέχεια από τον ιαχειριστή και εγκρίνεται ή απορρίπτεται επί της αρχής από τον ιαχειριστή. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήµατος, ο Εξουσιοδοτηµένος Επισκευαστής υποβάλλει εκ νέου αναλυτική προκοστολόγηση των επισκευών µέσω του Συστήµατος, που εγκρίνεται ή απορρίπτεται, ολικά ή µερικά, από τον ιαχειριστή. Έναρξη των εργασιών επισκευής είναι δυνατή µόνο µετά τη δεύτερη αυτή έγκριση του ιαχειριστή. (ζ) Σε περίπτωση εισαγωγής του Καλυπτόµενου Οχήµατος σε συνεργείο Κατάλληλου Επισκευαστή, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει µε τον ιαχειριστή και να του παράσχει τα πλήρη στοιχεία του συνεργείου, προκειµένου να ακολουθηθεί αναλόγως η παραπάνω διαδικασία δύο σταδίων, όπως θα υποδείξει ο ιαχειριστής. Ο Ασφαλισµένος φέρει αποκλειστικά το βάρος απόδειξης της ικανοποίησης των Κριτηρίων Επισκευαστή από τον Κατάλληλο Επισκευαστή. Ο Εγκεκριµένος Επισκευαστής πρέπει στην περίπτωση αυτή να επικοινωνήσει και να συνεργαστεί πλήρως µε τον ιαχειριστή κοινοποιώντας του εγγράφως ή ηλεκτρονικώς (όπου αυτό είναι δυνατό) τα στοιχεία του Ασφαλισµένου και του Καλυπτόµενου Οχήµατος και την ακριβή αιτία της βλάβης. Ο Ασφαλισµένος οφείλει να ενηµερώσει τον Εγκεκριµένο Επισκευαστή προκειµένου να λάβει την έγκριση του ιαχειριστή πριν προβεί στην αποσυναρµολόγηση οποιωνδήποτε εξαρτηµάτων ή Mercedes-Benz Insurance 8

9 οποιουδήποτε άλλου µέρους του Καλυπτόµενου Οχήµατος προς επιθεώρηση. Εφόσον το αίτηµα γίνει δεκτό από τον ιαχειριστή, το κόστος αποσυναρµολόγησης θα καλυφθεί ως µέρος της συνολικής απαίτησης. Εάν, ακολούθως της αποσυναρµολόγησης δεν προκύψει οποιαδήποτε ευθύνη, τότε ο Ασφαλισµένος θα φέρει το κόστος της αποσυναρµολόγησης. (η) Σε περίπτωση εµφάνισης καλυπτόµενης ζηµίας ή βλάβης του Καλυπτόµενου Οχήµατος όσο αυτό βρίσκεται εκτός Ελλάδος, αλλά εντός της Περιοχής Κάλυψης του Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά µε τον ιαχειριστή και να συµµορφωθεί προς τις οδηγίες του. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος (ζ) ανωτέρω. (θ) Εάν ο ιαχειριστής αποδεχθεί την αποκατάσταση ζηµίας, θα εκδίδεται αριθµός έγκρισης για το συγκεκριµένο εγκεκριµένο κόστος. Για οποιοδήποτε ποσό πρόσθετο του ποσού αυτού την ευθύνη θα φέρει ο Ασφαλισµένος, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά αυτή προς τον Εγκεκριµένο Επισκευαστή όπου πραγµατοποίησε οποιαδήποτε σχετική εργασία. (ι) Ο Ασφαλιστής δικαιούται, κατά την κρίση του, και στο όνοµα του Ασφαλισµένου να αναλάβει, να αντιταχθεί ή να προβεί σε συµβιβασµό αναφορικά µε οποιαδήποτε απαίτηση. (ια) Κανένα κόστος σχετικό µε το χρόνο αναµονής για την παράδοση ανταλλακτικών δεν καλύπτεται. (ιβ) Οι υποχρεώσεις του Ασφαλισµένου αναφορικά µε τη λήψη µέτρων πρόληψης, πρόνοιας ή επιµέλειας που προβλέπονται από τη Θεµελιώδη Εγγύηση αποτελούν πρόσθετα ασφαλιστικά βάρη του Ασφαλισµένου αναφορικά µε τις Καλύψεις του Ασφαλιστηρίου, στο µέτρο που δεν έρχονται σε αντίφαση µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου 11. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ; Σε περίπτωση απαίτησης, ο Ασφαλισµένος οφείλει να ενηµερώσει αµελλητί τον ιαχειριστή και να υποβάλει προς αυτόν εντός οχτώ (8) ηµερών από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία και να συµπληρώσει τα έντυπα που θα παρέχονται από τον τελευταίο. Ο ιαχειριστής θα ενηµερώνει τον Ασφαλισµένο για τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν, ανάλογα µε την περίπτωση της συντελεσθείσας βλάβης. Ο ιαχειριστής θα έχει το δικαίωµα και πρέπει να του παρέχεται η ευχέρεια να εξετάζει µε δικά του έξοδα το όχηµα, όταν το ζητήσει, κατά το χρόνο που εκκρεµεί αξίωση. Εφόσον η βλάβη έχει εγκριθεί από τον ιαχειριστή και το όχηµα έχει επισκευαστεί, ο Ασφαλισµένος οφείλει: α) να συµπληρώσει και να υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα που θα του προµηθεύσει ο Εξουσιοδοτηµένος Επισκευαστής, και β) Να παραδώσει υπογεγραµµένο και µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του το ειδικό έντυπο για την εκχώρηση του δικαιώµατος στον Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή προκειµένου εκείνος να εισπράξει την αποζηµίωση από την Allianz ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΕ; Τα ασφάλιστρα για κάθε Ασφαλισµένο υπολογίζονται βάσει των πινάκων ασφαλίστρων του Ασφαλιστή, όπως ισχύουν κατά την εξόφληση των ασφαλίστρων. Το ύψος των ασφαλίστρων εξαρτάται από το Πρόγραµµα που επιλέγει ο Ασφαλισµένος, το µοντέλο του Καλυπτόµενου Οχήµατος και τη διάρκεια κάλυψης. Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται µόνο προς τον Ασφαλιστή. Σε περίπτωση που δεν εξοφλήσετε τα ασφάλιστρα εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής σας προς ασφάλιση, δεν παρέχεται καµία κάλυψη, Η συγκεκριµένη ασφάλιση δεν παρέχει προσωρινή κάλυψη για οποιοδήποτε διάστηµα πριν από την εξόφληση των ασφαλίστρων. 13. ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Για κάθε διαφορά που προκύπτει άµεσα ή έµµεσα από το Ασφαλιστήριο ή αναφορικά µε αυτό αρµόδια είναι µόνο τα ικαστήρια των Αθηνών και εφαρµοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό. Mercedes-Benz Insurance 9

10 14. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Σύµφωνα µε το Νόµο 2496/97 για την Ασφαλιστική Σύµβαση, ο Ασφαλισµένος έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα: Το δικαίωµα εναντίωσης, αν το περιεχόµενο του ασφαλιστηρίου σας παρεκκλίνει από την Αίτηση Ασφάλισης (Υπόδειγµα ήλωσης Εναντίωσης επισυνάπτεται στη βεβαίωση ασφάλισης), σε χρονική περίοδο 30 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της βεβαίωσης ασφάλισης. Το δικαίωµα εναντίωσης αν δεν έχει λάβει όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους του Ασφαλιστηρίου και όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε τον Ασφαλιστή και το προϊόν, σύµφωνα µε τα αρθρ. 4 παρ. 2 περίπτωση Η του ν.δ. 400/1970 (Υπόδειγµα ήλωσης Εναντίωσης επισυνάπτεται στη βεβαίωση ασφάλισης), σε χρονική περίοδο 14 ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης της βεβαίωσης ασφάλισης, και Το δικαίωµα υπαναχώρησης από τη Σύµβαση εντός 30 ηµερών από την Έναρξη της Κάλυψης (Υπόδειγµα ήλωσης Υπαναχώρησης επισυνάπτεται στη βεβαίωση ασφάλισης). 15. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο Ασφαλιστής έχει αναθέσει στην εταιρεία µε την επωνυµία «MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (Θηβαΐδος 20, Νέα Κηφισιά) την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συµβούλου αναφορικά µε το Ασφαλιστήριο. 16. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Ο Ασφαλιστής, µε την συναίνεσή σας τηρεί αρχείο και προβαίνει στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδοµένων, τα οποία γνωστοποιήσατε σε αυτόν ή τα έλαβε ή θα τα λάβει µε άλλον νόµιµο τρόπο από τρίτα πρόσωπα, µε σκοπό την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σας σχέσης. Βεβαιώνω ότι έλαβα αντίγραφο της παραπάνω ενηµέρωσης. Αθήνα, ηµεροµηνία Mercedes-Benz Insurance 10

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΞΕΝΟΙΑΣΙΑ ΣΑΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΞΕΝΟΙΑΣΙΑ ΣΑΣ. BMW Service Inclusive www.bmw.gr/ serviceinclusive Sheer Driving Pleasure ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΞΕΝΟΙΑΣΙΑ ΣΑΣ. BMW SERVICE INCLUSIVE. BMW SERVICE INCLUSIVE. ΑΠΟΛΥΤΗ ΞΕΝΟΙΑΣΙΑ. Ελευθερία από την πρώτη στιγμή.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ Κωδικός: 12066 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πελάτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στοιχεία ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ''EASY CARE''

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ''EASY CARE'' ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της Υπηρεσίας ''Easy Care'' 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ''EASY CARE'' 1.1 Η Υπηρεσία του ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ''EASY CARE''

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου Νοικιάζεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά;

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Ζημιά σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους, ήτοι οποιαδήποτε ζημία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MHXANHMATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Το Νοσοκομείο, με διαγωνισμό που διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει προμηθευτεί μηχανήματα ιατρικού εξοπλισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Fax : E mail

Fax : E mail προς ανάρτηση στο ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750 Περιορισμένη εγγύηση 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι...

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν καυστήρα του οίκου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίηση σας στον τομέα της ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ. Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (αγροτικά αυτοκίνητα) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE. Money Show 2016, Θεσσαλονίκη

Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE. Money Show 2016, Θεσσαλονίκη Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE Money Show 2016, Θεσσαλονίκη Το 2012 καταβλήθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρίες στην Ε.Ε. αποζημιώσεις αστικής ευθύνης 14 δισ. EUR (Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός.

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός. 2 Το πρόγραμμα cocoon plus (κατά παντός κινδύνου) δίνει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων του ασφαλισμένου από οποιοδήποτε κίνδυνο. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις αυξημένες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

β) Η εγγύηση Media Markt Plus Guarantee (G-Plus) είναι ισχυρή μόνο για καταναλωτικά προϊόντα και δεν καλύπτει προϊόντα, που αγοράζονται για εμπορική

β) Η εγγύηση Media Markt Plus Guarantee (G-Plus) είναι ισχυρή μόνο για καταναλωτικά προϊόντα και δεν καλύπτει προϊόντα, που αγοράζονται για εμπορική ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 1. Γενικά α) Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη σύμβαση επέκτασης εγγύησης Media Markt Plus Guarantee (G-Plus). Οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση αντίθετος ή αποκλίνων από τους

Διαβάστε περισσότερα

EPSON COVERPLUS Όροι

EPSON COVERPLUS Όροι EPSON COVERPLUS Όροι 1. Ορισμοί Ερμηνείες όρων: «Δήλωση» είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής CoverPlus της EPSON, εισάγοντας τον αριθμό ενεργοποίησης που προμηθευτήκατε (ή σας παρασχέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι εταιρείες Reckitt Benckiser και ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τα καταστήματα My Market διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά, χρονιά υγείας: Ξύστε και Κερδίστε 56 ατμομάγειρες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, 16 ΤΟΜΩΝ, ΤΥΠΟΥ Α ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Το Νοσοκοµείο, µε διαγωνισµό που διενεργήθηκε από τη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει προµηθευτεί ένα συγκρότηµα ΑΞΟΝΙΚΟY ΤΟΜΟΓΡΑΦΟY,

Διαβάστε περισσότερα

Secure Home.

Secure Home. Ë Ì fi Â Ì Ù KÏ Â Í Ú! Ù Ï Ù Τα προγράμματα ασφάλισης προσφέρουν προστασία σε ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά σας στοιχεία, την κατοικία σας, συνδυάζοντας πρωτοποριακές καλύψεις, την αξιοπιστία των

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη μέσω ΑΝΕΣΙΣ. Σε ορισμένες περιπτώσεις και με συμφωνία του πελάτη

Υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη μέσω ΑΝΕΣΙΣ. Σε ορισμένες περιπτώσεις και με συμφωνία του πελάτη Υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη μέσω ΑΝΕΣΙΣ Σε ορισμένες περιπτώσεις και με συμφωνία του πελάτη Διαδικασία Δήλωση Ατυχήματος στην Eurορ assistance 1 2 Δήλωση στην Groupama Φοίνιξ Επικοινωνία με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες του 1ου και 2ου οδηγού και του οχήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 1ος οδηγός: 1. οδήγηση 2. άλλες εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Παράρτημα 3α ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ( 1 ) επάγγελμα, κάτοικος, οδός κάτοχος Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. δηλώνω ότι έλαβα από την ασφαλιστική εταιρία ( 2 ) για

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014 Αθήνα, 09-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2025-1/09-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ.Ε. (Αυτοκίνητα) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare Α.Ε. 7. TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥ VOLUSON 730 PRO του οίκου GE HEALTHCARE

GE Healthcare Α.Ε. 7. TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥ VOLUSON 730 PRO του οίκου GE HEALTHCARE GE Healthcare Α.Ε. Σώρου 8-10 (Κτίριο C) 15125 Mαρούσι, Αθήνα T 210 893 0600 F 210 962 5931 Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Yπόψη: κας ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΟΥΚΗ Τηλ. 22413 60364

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών.

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 Προς όλους τους Συνεργάτες Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. ΣΕΙΡΑ 2 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι για τη δική σας προστασία,

Διαβάστε περισσότερα

Φρένα, Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Φρένα, Συστήματα Διεύθυνσης & Ανάρτησης

Φρένα, Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Φρένα, Συστήματα Διεύθυνσης & Ανάρτησης 04 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Φρένα, Συστήματα Διεύθυνσης & Ανάρτησης - Σφαιρικός(-οί) Σύνδεσμος(-οι) 4.1 - Δαγκάνες Φρένων 4.2 - Σωληνώσεις Φρένων, Ελαστικοί Σωλήνες & Συνδέσεις 4.3 - Τακάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΑΩΚΟΡ1Π-0ΟΖ ΑΔΑΜ: 16PROC004260169 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 162/2016. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λεβαδέων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αριθμός Μελέτης: 162/2016. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λεβαδέων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 21/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/ση: Σοφοκλέους 15 Τ.Κ. 32131 Αριθμός Μελέτης: 162/2016 Συνδιοργάνωση πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ 1. Ο αδειούχος συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την καλή, αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

συμμετοχών κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι ανάλογος του αριθμού των Προϊόντων που θα έχει αγοράσει κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (αν, για

συμμετοχών κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι ανάλογος του αριθμού των Προϊόντων που θα έχει αγοράσει κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (αν, για ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρεία ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. («ΡΕΚΙΤ») σε συνεργασία με την εταιρεία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» («ΑΒ») (οι «Διοργανώτριες εταιρείες») διοργανώνουν Διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23%

ΣΥΜΒΑΣΗ ,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 299/30-05-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1ο: ΕΞΑΓΟΡΑ Το ασφαλιστήριο μπορεί να εξαγορασθεί : α. όταν πρόκειται για συμβόλαια διάρκειας πληρωμής ασφαλίστρων μέχρι και δέκα (10) χρόνων, μετά την πληρωμή

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα