Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009"

Transcript

1

2 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 2

3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος Πινάκων... 3 Σύνοψη Βασικών Σημείων... 4 Εισαγωγή... 5 Μεθοδολογία Ασφάλιστρα από Πρωτασφαλίσεις και Δικαιώματα Συμβολαίων Παραγωγή Ασφαλίστρων από Πρωτασφαλίσεις Ασφάλιστρα από Αντασφαλίσεις Δικαιώματα Συμβολαίων...17 Παραρτήματα...20 Παράρτημα Ι: Παραγωγή Ασφαλίστρων (Ασφάλιστρα από Πρωτασφαλίσεις και Δικαιώματα Συμβολαίων) Παράρτημα ΙΙ: Παραγωγή Ασφαλίστρων (Ασφάλιστρα από Πρωτασφαλίσεις και Δικαιώματα Συμβολαίων) ανά κλάδο Ασφάλισης Παράρτημα ΙΙΙ: Παραγωγή Ασφαλίστρων από Αντασφαλίσεις Παράρτημα ΙV: Παραγωγή Ασφαλίστρων από Αντασφαλίσεις ανά κλάδο Ασφάλισης Appendix V: Executive Summary ΕΑΕΕ Σελίδα 2

4 Περιεχόμενα Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Πλήθος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων... 5 Πίνακας 2: Μορφή Εγκατάστασης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων... 6 Πίνακας 3: Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ανά Δραστηριότητα και Μορφή εγκατάστασης... 6 Πίνακας 4: Συγκεντρωτικά στοιχεία παραγωγής Ασφαλίστρων... 6 Πίνακας 5: Συμμετοχή στην εγγεγραμμένη παραγωγή Ασφαλίστρων... 7 Πίνακας 6: Ετήσια μεταβολή εγγεγραμμένης παραγωγής Ασφαλίστρων... 7 Πίνακας 7: Ασφαλίσεις Ζημιών - Πρωτασφαλίσεις & Δικαιώματα Συμβολαίων... 8 Πίνακας 8: Μεταβολή Ασφαλίστρων και Δικαιωμάτων Συμβολαίων... 9 Πίνακας 9: Ασφαλίσεις Ζωής - Πρωτασφαλίσεις & Δικαιώματα Συμβολαίων...10 Πίνακας 10: Μεταβολή Ασφαλίστρων και Δικαιωμάτων Συμβολαίων...10 Πίνακας 11: Παραγωγή Πρωτασφαλίστρων κλάδου Ζημιών...12 Πίνακας 12: Μεταβολή παραγωγής Πρωτασφαλίστρων κλάδων Ζημιών...13 Πίνακας 13: Παραγωγή Πρωτασφαλίστρων Ζωής...13 Πίνακας 14: Μεταβολή Πρωτασφαλίστρων κλάδων Ζωής...14 Πίνακας 15: Παραγωγή Αντασφαλίστρων κλάδων Ζημιών...15 Πίνακας 16: Μεταβολή παραγωγής Αντασφαλίστρων κλάδων Ζημιών...16 Πίνακας 17: Παραγωγή Αντασφαλίστρων κλάδων Ζωής...16 Πίνακας 18: Μεταβολή παραγωγής Αντασφαλίστρων κλάδων Ζωής...16 Πίνακας 19: Δικαιώματα Συμβολαίων κλάδων Ζημιών...17 Πίνακας 20: Μεταβολή Δικαιωμάτων Συμβολαίων κλάδων Ζημιών...18 Πίνακας 21: Ποσοστό Δικαιωμάτων Συμβολαίων στα Πρωτασφαλίστρα Ζημιών...18 Πίνακας 22: Δικαιώματα Συμβολαίων κλάδων Ζωής...19 Πίνακας 23: Μεταβολή Δικαιωμάτων Συμβολαίων κλάδων Ζωής...19 Πίνακας 24: Ποσοστό Δικαιωμάτων Συμβολαίων επί των Πρωτασφαλίστρων Ζωής...19 ΕΑΕΕ Σελίδα 3

5 Σύνοψη Βασικών Σημείων Σύνοψη Βασικών Σημείων Η Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της ΕΑΕΕ ολοκλήρωσε την ετήσια μελέτη των στοιχείων της παραγωγής ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης για το έτος 2009, η οποία στηρίχθηκε στο ενιαίο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και στο οποίο ανταποκρίθηκαν όλες οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις. Η κατανομή των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ανά δραστηριότητα είχε ως εξής: Πλήθος επιχειρήσεων Ασφαλίσεις Ζωής Ασφαλίσεις κατά Ζημιών Μικτές (Ζωής και Ζημιών) Σύνολο Η παραγωγή ασφαλίστρων έτους 2009, διακρινόμενη σε ασφάλιστρα, δικαιώματα συμβολαίων και σε αντασφαλιστικές εργασίες, διαμορφώθηκε όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Ασφάλιστρα από Δικαιώματα Ασφάλιστρα από Πρωτασφαλίσεις Συμβολαίων Αντασφαλίσεις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών , , ,22 Ασφαλίσεις Ζωής , , ,39 Γενικό Σύνολο Ασφαλίσεων , , ,61 Σε σχέση με το 2008, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις και δικαιώματα συμβολαίων) μεταβλήθηκαν ως εξής: Μεταβολή Ασφαλίσεις κατά Ζημιών , ,05 8,18% Ασφαλίσεις Ζωής , ,08 0,53% Γενικό Σύνολο Ασφαλίσεων , ,13 4,52% Όσον αφορά τη συγκέντρωση παραγωγής ασφαλίστρων, κατά το 2009, οι 10 μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ασφαλίσεων ζημιών κατείχαν μερίδιο αγοράς 58%, ενώ στις ασφαλίσεις ζωής η συγκέντρωση ήταν πιο έντονη καθώς οι 10 πρώτες είχαν μερίδιο αγοράς 86%. 1 Περιλαμβάνονται 4 των οποίων η άδεια λειτουργίας ανεκλήθη στις 21/0/2009 και έγραψαν παραγωγή το 1 ο εξάμηνο του Περιλαμβάνεται 1 της οποίας η άδεια λειτουργίας ανεκλήθη στις 21/0/2009 και έγραψε παραγωγή το 1 ο εξάμηνο του ΕΑΕΕ Σελίδα 4

6 Εισαγωγή Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη της ΕΑΕΕ καταγράφει την παραγωγή ασφαλίστρων της Ιδιωτικής Ασφάλισης για το έτος 2009 και τα κατηγοριοποιεί στους κλάδους ασφάλισης ακολουθόντας το άρθρο 13 του Ν.Δ. 400/70 όπως ισχύει. Η μελέτη είναι διαρθρωμένη ως εξής. Στην Εισαγωγή αναφέρεται η δομή της μελέτης, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και η πηγή δεδομένων. Στο κυρίως μέρος, η παράγραφος 1 αναφέρεται στο μέγεθος των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων). Στη συνέχεια, η παράγραφος 2 καταγράφει αναλυτικά την παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις. Ακολουθεί η ανάλυση των ασφαλίστρων από αντασφαλίσεις στην τρίτη παράγραφο και στην τέταρτη παράγραφο είναι η ανάλυση των δικαιωμάτων συμβολαίων. Στα Παραρτήματα, ο αναγνώστης μπορεί να πληροφορηθεί ανά Ασφαλιστική Επιχείρηση και ανά κλάδο για τα μεγέθη στα οποία αναφέρεται το κύριο μέρος αυτής της μελέτης. Η κατηγοριοποίηση των ασφαλίστρων στους κλάδους ακολουθεί το άρθρο 13 του Ν.Δ. 400/70 όπως ισχύει. Στο τέλος της μελέτης, υπάρχει μετάφραση στα αγγλικά της σύνοψης βασικών σημείων (executive summary). Για οποιαδήποτε ερώτηση ή πληροφορία σχετικά με την μελέτη, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Μεθοδολογία Η συλλογή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ) σε έρευνα με ερωτηματολόγιο. Απάντησαν όλες οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με καθεστώς εγκατάστασης: Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία, Υποκατάστημα Αλλοδαπής Επιχείρησης και Πανελλαδικός Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός. Το πλήθος των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που απάντησαν φαίνονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1: Πλήθος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Δραστηριότητα Ζωή Ζημιών Μικτές Σύνολο Σημείωση: 2 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Ζημιών και 1 Ζωής δεν παρουσίασαν παραγωγή ασφαλίστρου κατά τη διάρκεια του Περιλαμβάνονται 4 των οποίων η άδεια λειτουργίας ανεκλήθη το Σεπτέμβριο του Περιλαμβάνεται 1 της οποίας η άδεια λειτουργίας ανεκλήθη το Σεπτέμβριο του ΕΑΕΕ Σελίδα 5

7 Εισαγωγή Πίνακας 2: Μορφή Εγκατάστασης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Μορφή Ανώνυμες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Επιχειρήσεων Πανελλαδικοί Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί 3 5 Σύνολο Πίνακας 3: Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ανά Δραστηριότητα και Μορφή εγκατάστασης Δραστηριότητα Ζωής Ζημιών Μικτές Ανώνυμες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Επιχειρήσεων 3 16 Πανελλαδικοί Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί 3 Σύνολο Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε από την ΕΑΕΕ στη μελέτη των μεγεθών διαφέρει από αυτόν της ΕΠΕΙΑ στο ότι έχει ληφθεί υπόψη στους σχετικούς υπολογισμούς η παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του πρώτου εξαμήνου 2009 των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων των οποίων η άδεια λειτουργίας ανεκλήθη το Σεπτέμβριο Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προς αυτόν το σκοπό ήταν προϊόν έρευνας της ΕΠΕΙΑ σχετικά με τα ίδια μεγέθη για το πρώτο εξάμηνο του Δεύτερη διαφορά αποτελεί το γεγονός ότι η ΕΑΕΕ δεν προσθέτει τα ασφάλιστρα από αντασφαλίσεις στην εγγεγραμμένη παραγωγή για την αποφυγή της διπλής μέτρησης της ιδίας εγχώριας παραγωγής. Αντιθέτως, η σχετική παραγωγή παρουσιάζεται σε ξεχωριστή παράγραφο. Αναλυτικά, η εγγεγραμμένη παραγωγή ασφαλίστρων για το 2009 απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 4: Συγκεντρωτικά στοιχεία παραγωγής Ασφαλίστρων Ασφάλιστρα από Δικαιώματα Ασφάλιστρα από Πρωτασφαλίσεις Συμβολαίων Αντασφαλίσεις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών , , ,22 Ασφαλίσεις Ζωής , , ,39 Γενικό Σύνολο Ασφαλίσεων , , ,61 5 Περιλαμβάνονται 5 Εταιρίες των οποίων ανεκλήθη η άδεια λειτουργίας το Σεπτέμβριο του ΕΑΕΕ Σελίδα 6

8 Ασφάλιστρα από Πρωτασφαλίσεις και Δικαιώματα Συμβολαίων 1. Ασφάλιστρα από Πρωτασφαλίσεις και Δικαιώματα Συμβολαίων Η συνολική παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα του έτους 2009 έφθασε στο ύψος των 5,45 δισ.. Από αυτά, 2,94 δισ. ήταν η παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά ζημιών, ενώ 2,51 δισ. ήταν η παραγωγή των ασφαλίσεων ζωής. Πίνακας 5: Συμμετοχή στην εγγεγραμμένη παραγωγή Ασφαλίστρων Ασφαλίσεις κατά Ζημιών ,75 53,94% Ασφαλίσεις Ζωής ,25 46,06% Γενικό Σύνολο Ασφαλίσεων ,00 100,00% Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, παρατηρήθηκε αύξηση στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και στις δύο κατηγορίες ασφαλίσεων, Ζημιών και Ζωής. Πίνακας 6: Ετήσια μεταβολή εγγεγραμμένης παραγωγής Ασφαλίστρων Μεταβολή Ασφαλίσεις κατά Ζημιών , ,05 8,18% Ασφαλίσεις Ζωής , ,08 0,53% Γενικό Σύνολο Ασφαλίσεων , ,13 4,52% Ασφαλίσεις Ζημιών Η ανάλυση ανά κλάδο παραγωγής ασφαλίσεων ζημιών έτσι όπως προέκυψε από τις απαντήσεις των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, με το ποσοστό συμμετοχής κάθε κλάδου στο σύνολο, παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. ΕΑΕΕ Σελίδα 7

9 Ασφάλιστρα από Πρωτασφαλίσεις και Δικαιώματα Συμβολαίων Πίνακας 7: Ασφαλίσεις Ζημιών - Πρωτασφαλίσεις & Δικαιώματα Συμβολαίων Συμμετοχή 1. Ατυχήματα ,45 2,09% 2. Ασθένειες ,58 0,36% 3. Χερσαία οχήματα ,39 14,67% 5. Αεροσκάφη ,33 0,02% 6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) ,38 0,81% 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα ,51 1,33% 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως ,01 15,48% 9. Λοιπές ζημίες αγαθών ,20 4,83% 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων ,75 49,49% 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη ,10 0,06% 12. Αστική ευθύνη πλοίων ,46 0,27% 13. Γενική αστική ευθύνη ,77 2,90% 14. Πιστώσεις ,82 1,38% 15. Εγγυήσεις ,93 0,19% 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες ,93 0,77% 17. Νομική προστασία ,10 1,99% 18. Βοήθεια ,04 3,37% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ,75 100,00% Ο κλάδος της Αστικής Ευθύνης Χερσαίων Οχημάτων είναι ο μεγαλύτερος κλάδος ασφαλίσεων ζημιών, με 1,45 δισ. παραγωγή και ποσοστό 49,5% επί του συνόλου των ασφαλίσεων κατά ζημιών. Συνολικά 42 Επιχειρήσεις δήλωσαν παραγωγή στο συγκεκριμένο κλάδο το 2009, έναντι 46 το Ο κλάδος παρουσιάζει σχετικά μεγάλη συγκέντρωση παραγωγής, αφού οι 10 πρώτες Επιχειρήσεις συγκέντρωσαν το 62,6% της παραγωγής (62,3% το 2008) Δεύτερος σε μέγεθος παραγωγής είναι ο κλάδος Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως με 455 εκατ. παραγωγή και ποσοστό 15,5% επί των ασφαλίστρων κατά ζημιών. Συνολικά 46 Επιχειρήσεις δήλωσαν παραγωγή στον κλάδο Πυρκαϊάς το 2009, έναντι 49 το Ο κλάδος παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση παραγωγής, αφού οι 10 πρώτες Επιχειρήσεις συγκεντρώνουν το 77,7% της παραγωγής (73,4% το 2008). Τρίτος σε μέγεθος παραγωγής είναι ο κλάδος Χερσαία οχήματα με 431 εκατ. παραγωγή και συμμετοχή 14,7% στις ασφαλίσεις κατά ζημιών. 40 Επιχειρήσεις δήλωσαν παραγωγή στον κλάδο Χερσαίων Οχημάτων το 2009, έναντι 41 το Ο κλάδος παρουσιάζει σχετικά μεγάλη συγκέντρωση παραγωγής, αφού οι 10 πρώτες Επιχειρήσεις συγκεντρώνουν το 61,9% της παραγωγής (61,8% το 2008). Τέταρτος σε μέγεθος παραγωγής είναι ο κλάδος των Λοιπών ζημιών αγαθών με παραγωγή 142 εκατ. και συμμετοχή 4,8% στις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Συνολικά 45 Επιχειρήσεις δήλωσαν παραγωγή στον κλάδο Λοιπών ζημιών το 2009, έναντι 46 το Ο κλάδος παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση παραγωγής, αφού οι 10 πρώτες Επιχειρήσεις συγκεντρώνουν το 81,5% της παραγωγής (77,8% το 2008). ΕΑΕΕ Σελίδα 8

10 Ασφάλιστρα από Πρωτασφαλίσεις και Δικαιώματα Συμβολαίων Συνεπώς, αν αθροίσουμε το σύνολο των καλύψεων των χερσαίων οχημάτων (κλάδοι Αστικής Ευθύνης Χερσαίων Οχημάτων και Χερσαία Οχήματα) παρατηρούμε μία συγκέντρωση της παραγωγής ασφαλίστρων της τάξεως των 1,89 δισ. και σε ποσοστό 64,2%. Τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν 1,37 δισ. και 60,3% για το Κατ αντίστοιχο τρόπο, οι καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων περιουσίας (κλάδοι Πυρκαϊά και Λοιπές ζημίες αγαθών) συγκεντρώνουν παραγωγή ασφαλίστρων περίπου 597 εκατ. το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 20,3 % των ασφαλίστρων κατά ζημιών. Αντιστοίχως, τα μεγέθη του 2008 ήταν 515 εκατ. και 22,6%. Στον επόμενο πίνακα, παρουσιάζεται το ποσοστό μεταβολής στην παραγωγή των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων, μεταξύ του 2008 και του Σε σχέση με την περσινή έρευνα, ο κλάδος Αστικής Ευθύνης Χερσαίων Οχημάτων σημείωσε αύξηση παραγωγής άνω των 428 εκατ. και το ποσοστό συμμετοχής του αυξήθηκε πάνω από 4%. Ο κλάδος Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως σημείωσε αύξηση από το 2008 πάνω από 70 εκατ. αλλά μειώθηκε το ποσοστό του περίπου 3,5%. Στην αντίστοιχη έρευνα του 2008, ο κλάδος Χερσαίων Οχημάτων είχε παραγωγή 345 εκατ. και συμμετοχή 15,1%. Αν και η παραγωγή του κλάδου Λοιπών Ζημιών αυξήθηκε άνω των 10 εκατ. σε σχέση με το 2008, το ποσοστό συμμετοχής του μειώθηκε από το 5,8% που βρισκόταν. Πίνακας 8: Μεταβολή Ασφαλίστρων και Δικαιωμάτων Συμβολαίων Μεταβολή 1. Ατυχήματα , ,48-7,08% 2. Ασθένειες , ,62 18,56% 3. Χερσαία οχήματα , ,14 1,79% 5. Αεροσκάφη , ,59 10,80% 6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) , ,32-4,33% 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα , ,72-22,47% 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως , ,54 4,16% 9. Λοιπές ζημίες αγαθών , ,89-3,10% 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων , ,10 15,08% 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη , ,79-5,03% 12. Αστική ευθύνη πλοίων , ,70 8,28% 13. Γενική αστική ευθύνη , ,76 8,25% 14. Πιστώσεις , ,68 10,12% 15. Εγγυήσεις , ,15-8,72% 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες , ,34 2,69% 17. Νομική προστασία , ,64-1,79% 18. Βοήθεια , ,59 19,48% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ , ,05 8,18% Μεγάλες αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στους κλάδους Ασθενείας, Αεροσκαφών, Γενικής Αστικής Ευθύνης, Πιστώσεων και Εγγυήσεων. Μεγάλη μείωση κατέγραψε ο κλάδος των Μεταφερομένων εμπορευμάτων. ΕΑΕΕ Σελίδα 9

11 Ασφάλιστρα από Πρωτασφαλίσεις και Δικαιώματα Συμβολαίων Ασφαλίσεις Ζωής Η ανάλυσης της παραγωγής ασφαλίσεων Ζωής ανά κλάδο, έτσι όπως προέκυψε από τις απαντήσεις των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, και το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής κάθε κλάδου στο σύνολο, παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. Πίνακας 9: Ασφαλίσεις Ζωής - Πρωτασφαλίσεις & Δικαιώματα Συμβολαίων Συμμετοχή I. Κλάδος Ζωής ,76 71,16% III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις ,94 15,34% IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας ,38 2,59% VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης ,03 0,01% VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδ. Συνταξ. Κεφαλαίων ,14 10,91% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ,25 100,00% Ο κλάδος Ζωής συγκεντρώνει την πλειοψηφία της παραγωγής ασφαλίστρων ζωής με 1,78 δισ. παραγωγή ή ποσοστό 71,2% επί των ασφαλίστρων ζωής. 29 Επιχειρήσεις δήλωσαν παραγωγή στον κλάδο Ζωής το 2009, έναντι 28 το Ο κλάδος παρουσιάζει πολύ μεγάλη συγκέντρωση παραγωγής, αφού οι 10 πρώτες Επιχειρήσεις συγκέντρωσαν το 86,4% της παραγωγής (87% το 2008). Δεύτερος σε μέγεθος παραγωγής είναι ο κλάδος ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις ο οποίος παρουσίασε παραγωγή 385 εκατ. η οποία αντιπροσώπευε το 15,3% της παραγωγής ζωής. Συνολικά 20 Επιχειρήσεις δήλωσαν παραγωγή στον κλάδο Ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις το 2009, έναντι 18 το Οι 10 πρώτες Επιχειρήσεις συγκεντρώνουν το 93,3% της παραγωγής (96,9% το 2008). Ο πίνακας της επόμενης σελίδας παρουσιάζει το ποσοστό ετήσιας μεταβολής της παραγωγής εγγεγραμμένων πρωτασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων στους κλάδους ζωής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, για τα έτη Σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2008, η παραγωγή του κλάδου ζωής ήταν 1,63 δισ. και αντιπροσώπευε το 65,8% της παραγωγής ζωής. Ο κλάδος ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένος με επενδύσεις σημείωσε μεγάλη μείωση της παραγωγής του, πάνω από 170 εκατ., και μειώθηκε η συμμετοχή του στις ασφαλίσεις ζωής από το 22,5% που ήταν κατά το Πίνακας 10: Μεταβολή Ασφαλίστρων και Δικαιωμάτων Συμβολαίων Μεταβολή I. Κλάδος Ζωής , ,30 8,54% III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις , ,63-31,22% IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας , ,47 20,27% VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης , ,77-2,51% VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδ. Συνταξ. Κεφαλαίων , ,91 15,44% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , ,08 0,53% ΕΑΕΕ Σελίδα 10

12 Ασφάλιστρα από Πρωτασφαλίσεις και Δικαιώματα Συμβολαίων Μεγάλες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους κλάδους Ασφάλισης Υγείας (+20,3%) και διαχείρισης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων (+15,4%). Αντίθετη πορεία ακολούθησε ο κλάδος ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις, ο οποίος μειώθηκε κατά 31,2%. ΕΑΕΕ Σελίδα 11

13 Παραγωγή Ασφαλίστρων από Πρωτασφαλίσεις 2. Παραγωγή Ασφαλίστρων από Πρωτασφαλίσεις Η συνολική παραγωγή Ασφαλίστρων από Πρωτασφαλίσεις των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα έφθασε τα 4,94 δισ.. Από αυτά, 2,45 δισ. ήταν η παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά ζημιών, ενώ 2,49 δισ. ήταν η παραγωγή των ασφαλίσεων ζωής. Ασφαλίσεις Ζημιών Η ανάλυση των πρωτασφαλίστρων ανά κλάδο ασφαλίσεων ζημιών και το ποσοστό συμμετοχής κάθε κλάδου στο σύνολο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 11: Παραγωγή Πρωτασφαλίστρων κλάδου Ζημιών Συμμετοχή 1. Ατυχήματα ,58 2,06% 2. Ασθένειες ,88 0,40% 3. Χερσαία οχήματα ,78 14,19% 5. Αεροσκάφη ,94 0,02% 6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) ,43 0,90% 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα ,72 1,40% 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως ,46 16,31% 9. Λοιπές ζημίες αγαθών ,34 5,26% 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων ,78 48,02% 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη ,98 0,07% 12. Αστική ευθύνη πλοίων ,36 0,29% 13. Γενική αστική ευθύνη ,85 3,19% 14. Πιστώσεις ,95 1,50% 15. Εγγυήσεις ,25 0,22% 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες ,64 0,85% 17. Νομική προστασία ,95 1,96% 18. Βοήθεια ,39 3,37% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ,28 100,00% Οι μεγαλύτεροι κλάδοι είναι αυτοί της Αστικής Ευθύνης Χερσαίων Οχημάτων (1,17 δισ. ), Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως (399 εκατ. ) και τα Χερσαία Οχήματα (347 εκατ. ). Μεγάλη αύξηση παρουσίασε ο κλάδος της Βοήθειας (+18,5%), των Ασθενειών (+17,7%), της Αστικής Ευθύνης Χερσαίων Οχημάτων (+14,4%). Μειώσεις παρατηρήθηκαν στους κλάδους των Μεταφερομένων εμπορευμάτων (-22,4%), στις Εγγυήσεις (-8,5%) και στα Ατυχήματα (-6,8%). Οι μεταβολές σε σχέση με την έρευνα του προηγούμενου έτους φαίνονται στον πίνακα της επόμενης σελίδας. ΕΑΕΕ Σελίδα 12

14 Παραγωγή Ασφαλίστρων από Πρωτασφαλίσεις Πίνακας 12: Μεταβολή παραγωγής Πρωτασφαλίστρων κλάδων Ζημιών Μεταβολή 1. Ατυχήματα , ,81-6,84% 2. Ασθένειες , ,58 17,72% 3. Χερσαία οχήματα , ,38 0,73% 5. Αεροσκάφη , ,77 10,26% 6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) , ,63-4,85% 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα , ,86-22,44% 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως , ,41 4,16% 9. Λοιπές ζημίες αγαθών , ,88-2,21% 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων , ,73 14,39% 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη , ,17-5,00% 12. Αστική ευθύνη πλοίων , ,17 8,06% 13. Γενική αστική ευθύνη , ,66 8,50% 14. Πιστώσεις , ,77 10,20% 15. Εγγυήσεις , ,77-8,50% 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες , ,61 2,27% 17. Νομική προστασία , ,34-2,53% 18. Βοήθεια , ,96 18,48% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ , ,50 7,54% Ασφαλίσεις Ζωής Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση της παραγωγής ζωής. Οι κύριοι κλάδοι είναι αυτοί της ζωής (1,77 δις ) και των ασφαλίσεων ζωής οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με επενδύσεις (384 εκατ. ). Πίνακας 13: Παραγωγή Πρωτασφαλίστρων Ζωής Συμμετοχή I. Κλάδος Ζωής ,37 71,06% III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις ,86 15,41% IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας ,89 2,53% VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης ,72 0,01% VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδ. Συνταξ. Κεφαλαίων ,52 10,98% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ,36 100,00% Οι μεταβολές των απαντήσεων σε σχέση με τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια του 2008 απεικονίζονται στον πίνακα της επόμενης σελίδας. Οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στον κλάδο ασφάλισης Υγείας (+20,7%) και στον κλάδο ασφάλισης ζωής συνδεδεμένος με επενδύσεις (-31,2%). ΕΑΕΕ Σελίδα 13

15 Παραγωγή Ασφαλίστρων από Πρωτασφαλίσεις Πίνακας 14: Μεταβολή Πρωτασφαλίστρων κλάδων Ζωής Μεταβολή I. Κλάδος Ζωής , ,34 8,67% III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις , ,24-31,25% IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας , ,15 20,74% VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης , ,68-2,82% VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδ. Συνταξ. Κεφαλαίων , ,61 15,69% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , ,02 0,59% ΕΑΕΕ Σελίδα 14

16 Ασφάλιστρα από Αντασφαλίσεις 3. Ασφάλιστρα από Αντασφαλίσεις Το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων από αντασφαλίσεις το έτος 2009 ανήλθε στο ύψος των 108,73 εκατ. αυξημένο κατά 10,6% σε σχέση με το Αναλυτικότερα, 103,2 εκατ. αντιστοιχούσαν στις ασφαλίσεις κατά ζημιών ενώ 5,5 εκατ. καταβλήθηκαν για ασφαλίσεις ζωής. Ασφαλίσεις Ζημιών Οι κλάδοι οι οποίοι κατέβαλαν τα περισσότερα αντασφάλιστρα ήταν αυτοί της Βοηθείας (50,6 εκατ. ) και της Πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως (11,1 εκατ. ). Πίνακας 15: Παραγωγή Αντασφαλίστρων κλάδων Ζημιών Συμμετοχή 1. Ατυχήματα ,25 3,64% 2. Ασθένειες ,00 5,54% 3. Χερσαία οχήματα ,80 0,28% 5. Αεροσκάφη 0,00 0,00% 6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) ,06 1,29% 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα ,54 0,92% 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως ,31 10,77% 9. Λοιπές ζημίες αγαθών ,57 4,17% 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων ,95 5,56% 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη ,34 0,06% 12. Αστική ευθύνη πλοίων ,71 0,02% 13. Γενική αστική ευθύνη ,07 2,20% 14. Πιστώσεις ,59 8,00% 15. Εγγυήσεις ,28 0,02% 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες ,28 6,96% 17. Νομική προστασία ,27 1,53% 18. Βοήθεια ,20 49,02% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ,22 100,00% Συγκρίνοντας τα έτη 2008 και 2009, οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους κλάδους των Χερσαίων Οχημάτων (+487,9%), των Ασθενειών (+128,8) και Διαφόρων Χρηματικών Απωλειών (+92,6%). Μειώσεις παρατηρήθηκαν στους κλάδους της Αστικής Ευθύνης Πλοίων (-84,2%) και της Νομικής Προστασίας (-40,2%). Ο πίνακας που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα παρουσιάζει τη μεταβολή της παραγωγής μεταξύ των ετών 2008 και ΕΑΕΕ Σελίδα 15

17 Ασφάλιστρα από Αντασφαλίσεις Πίνακας 16: Μεταβολή παραγωγής Αντασφαλίστρων κλάδων Ζημιών Μεταβολή 1. Ατυχήματα , ,91-13,25% 2. Ασθένειες , ,75 128,80% 3. Χερσαία οχήματα , ,24 487,86% 5. Αεροσκάφη 0,00 0, Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) , ,67 57,85% 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα , ,14-7,36% 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως , ,70-14,89% 9. Λοιπές ζημίες αγαθών , ,45-36,30% 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων , ,33 37,04% 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη , ,07 4,78% 12. Αστική ευθύνη πλοίων , ,19-84,21% 13. Γενική αστική ευθύνη , ,65-26,71% 14. Πιστώσεις , ,20 32,54% 15. Εγγυήσεις , ,41-36,39% 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες , ,78 92,65% 17. Νομική προστασία , ,43-40,16% 18. Βοήθεια , ,38 14,52% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ , ,30 11,12% Ασφαλίσεις Ζωής Σχεδόν όλα τα ασφάλιστρα από αντασφαλίσεις ζωής ανήκουν στον κλάδο ζωής, ο οποίος σημείωσε και μία μικρή αύξηση (+6,5%). Δεν δηλώθηκαν αντασφάλιστρα στους άλλους κλάδους παρά μόνο σε αυτόν της Ασφάλισης Υγείας, η συμμετοχή του οποίου στην παραγωγή αντασφαλίστρων μειώθηκε κατά 40,6%. Πίνακας 17: Παραγωγή Αντασφαλίστρων κλάδων Ζωής Συμμετοχή I. Κλάδος Ζωής ,53 99,89% III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις 0,00 0,00% IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας 5.931,86 0,11% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ,39 100,00% Πίνακας 18: Μεταβολή παραγωγής Αντασφαλίστρων κλάδων Ζωής Μεταβολή I. Κλάδος Ζωής , ,98 6,48% III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις 0, ,10-100,00% IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας 5.931, ,88-40,6% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , ,96 2,08% ΕΑΕΕ Σελίδα 16

18 Δικαιώματα Συμβολαίων 4. Δικαιώματα Συμβολαίων Το σύνολο των Δικαιωμάτων Συμβολαίων το έτος 2009 ανήλθε στο ύψος των 511,2 εκατ.. Από τις ασφαλίσεις κατά ζημιών αντλήθηκαν 492,5 εκατ. και από τις ασφαλίσεις ζωής 18,7 εκατ.. Ασφαλίσεις Ζημιών Ο κλάδος ο οποίος συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των δικαιωμάτων είναι ο κλάδος της Αστικής Ευθύνης Χερσαίων Οχημάτων (279,7 εκατ. ), των Χερσαίων Οχημάτων (84,1 εκατ. ) και της Πυρκαϊάς και στοιχεία της φύσεως (55,9 εκατ. ). Πίνακας 19: Δικαιώματα Συμβολαίων κλάδων Ζημιών Συμμετοχή 1. Ατυχήματα ,87 2,26% 2. Ασθένειες ,70 0,17% 3. Χερσαία οχήματα ,61 17,07% 5. Αεροσκάφη 8.126,39 0,002% 6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) ,94 0,35% 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα ,79 0,98% 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως ,55 11,35% 9. Λοιπές ζημίες αγαθών ,86 2,67% 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων ,97 56,80% 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη ,12 0,01% 12. Αστική ευθύνη πλοίων ,11 0,19% 13. Γενική αστική ευθύνη ,92 1,47% 14. Πιστώσεις ,87 0,80% 15. Εγγυήσεις ,68 0,02% 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες ,29 0,40% 17. Νομική προστασία ,15 2,12% 18. Βοήθεια ,65 3,34% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ,47 100,00% Αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους κλάδους των Αεροσκαφών (+58,7%), των Ασθενειών (+29,1%) και της Βοηθείας (+24,7%). Μειώσεις παρατηρήθηκαν στα Μεταφερόμενα εμπορεύματα (-22,7%), στις Εγγυήσεις (-20,7%) και στις Λοιπές ζημίες αγαθών (-11,1%). Ο πίνακας της επόμενης σελίδας παρέχει αναλυτικότερη πληροφόρηση. ΕΑΕΕ Σελίδα 17

19 Δικαιώματα Συμβολαίων Πίνακας 20: Μεταβολή Δικαιωμάτων Συμβολαίων κλάδων Ζημιών Μεταβολή 1. Ατυχήματα , ,67-8,12% 2. Ασθένειες , ,04 29,15% 3. Χερσαία οχήματα , ,76 6,42% 5. Αεροσκάφη 8.126, ,82 58,72% 6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) , ,69 2,89% 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα , ,86-22,68% 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως , ,13 4,13% 9. Λοιπές ζημίες αγαθών , ,01-11,10% 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων , ,37 18,11% 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη , ,62-5,79% 12. Αστική ευθύνη πλοίων , ,53 9,95% 13. Γενική αστική ευθύνη , ,10 5,61% 14. Πιστώσεις , ,91 9,32% 15. Εγγυήσεις , ,38-20,70% 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες , ,73 7,29% 17. Νομική προστασία , ,30 1,72% 18. Βοήθεια , ,63 24,74% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ , ,55 11,49% Το μέσο ποσοστό δικαιώματος συμβολαίου το οποίο εισπράττουν οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ανά κλάδο ασφάλισης κατά ζημιών φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 21: Ποσοστό Δικαιωμάτων Συμβολαίων στα Πρωτασφαλίστρα Ζημιών Ασφάλιστρα από Δικαιώματα Ποσοστό Πρωτασφαλίσεις Συμβολαίων Δικαιωμάτων 1. Ατυχήματα , ,87 22,13% 2. Ασθένειες , ,70 8,69% 3. Χερσαία οχήματα , ,61 24,23% 5. Αεροσκάφη , ,39 1,61% 6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) , ,94 7,74% 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα , ,79 14,10% 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως , ,55 14,00% 9. Λοιπές ζημίες αγαθών , ,86 10,20% 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων , ,97 23,82% 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη , ,12 3,36% 12. Αστική ευθύνη πλοίων , ,11 13,63% 13. Γενική αστική ευθύνη , ,92 9,27% 14. Πιστώσεις , ,87 10,72% 15. Εγγυήσεις , ,68 1,57% 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες , ,29 9,63% 17. Νομική προστασία , ,15 21,79% 18. Βοήθεια , ,65 19,92% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ , ,47 20,13% ΕΑΕΕ Σελίδα 18

20 Δικαιώματα Συμβολαίων Ασφαλίσεις Ζωής Η ανάλυση των δικαιωμάτων συμβολαίου έτους 2009 των ασφαλίσεων ζωής, έτσι όπως προέκυψε από τις απαντήσεις των Εταιριών, με το ποσοστό συμμετοχής κάθε κλάδου στο σύνολο, παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. Πίνακας 22: Δικαιώματα Συμβολαίων κλάδων Ζωής Συμμετοχή I. Κλάδος Ζωής ,39 83,99% III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις ,08 6,01% IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας ,49 9,59% VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης 2.105,31 0,01% VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδ. Συνταξ. Κεφαλαίων ,62 0,40% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ,89 100,00% Ο κλάδος ζωής συγκεντρώνει σχεδόν το σύνολο των εισπράξεων δικαιωμάτων συμβολαίου (84%). Τα Δικαιώματα Συμβολαίου μειώθηκαν κατά 7% το Οι μειώσεις παρατηρήθηκαν κυρίως στη Διαχείριση Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων (-87,1%) και στις Ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (-20%). Εντούτοις, ο κλάδος Κεφαλαιοποίησης κατάφερε να δείξει αύξηση κατά 30,9%. Πίνακας 23: Μεταβολή Δικαιωμάτων Συμβολαίων κλάδων Ζωής Μεταβολή I. Κλάδος Ζωής , ,96-4,40% III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις , ,39-20,00% IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας , ,32 5,91% VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης 2.105, ,09 30,92% VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδ. Συνταξ. Κεφαλαίων , ,30-87,10% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , ,06-7,00% Στον παρακάτω πίνακα, υπολογίζεται το ποσοστό των δικαιωμάτων συμβολαίων επί της αντίστοιχης παραγωγής ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις. Πίνακας 24: Ποσοστό Δικαιωμάτων Συμβολαίων επί των Πρωτασφαλίστρων Ζωής Ασφάλιστρα από Δικαιώματα Ποσοστό Πρωτασφαλίσεις Συμβολαίων Δικαιωμάτων I. Κλάδος Ζωής , ,39 0,89% III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις , ,08 0,29% IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας , ,49 2,85% VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης , ,31 1,26% VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδ. Συνταξ. Κεφαλαίων , ,62 0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , ,89 0,75% ΕΑΕΕ Σελίδα 19

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Α/Α

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Α/Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2008-30.06.2008 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 ΕΠΙ Υ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥN. ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2007 Α/Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων

Παραγωγή ασφαλίστρων Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιανουάριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 41 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων

Παραγωγή ασφαλίστρων Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 56 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2014 Οικονομικές Μελέτες 58 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Έδρας : Έδρας :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Έδρας : Έδρας : Κριτήρια Επιλογής Εποπτική Ομάδα: Νομική Μορφή Κατηγ. Ασφ.Επιχ. Εποπτευόμενη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 3 DAS - ΗΕLLΑS Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικής Νομικής Προστασίας ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 411, 163 46, dasathen@hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Απρίλιος 2015 Οικονομικές Μελέτες 71 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Φεβρουάριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 69 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις 2. Ασφαλίσεις 3. Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις Ζηµιών 2. Ασφαλίσεις Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

«η Sicuro Group έχει την ευελιξία και τη δυνατότητα να βρίσκει λύσεις

«η Sicuro Group έχει την ευελιξία και τη δυνατότητα να βρίσκει λύσεις Cmpany Prfile «η Sicur Grup έχει την ευελιξία και τη δυνατότητα να βρίσκει λύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχοντας συνάψει συμφωνίες με ασφαλιστικές εταιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο, εκπληρώνοντας,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αστική Ευθύνη 2011

Γενική Αστική Ευθύνη 2011 Γενική Αστική Ευθύνη 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 32 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ( ποσά σε ευρώ ) 1ου ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 595.281.120,66 758.380.223,93 1.353.661.344,59 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 43,98% 56,02% 100,00% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2014

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2014 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Δεκέμβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 77 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2014, ο κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 Η παρούσα έκδοση αποτελεί παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων 2009 της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Για την προετοιμασία της Έκθεσης Πεπραγμένων 2009 εργάστηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 1998-2002

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 1998-2002 ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 1998-2002 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΓΚΟΒΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ( SAS00014) ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ( SAS00056) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΑΙΓΚΑΚΟΥ ΣΧΟΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΑΙΓΚΑΚΟΥ ΣΧΟΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΑΙΓΚΑΚΟΥ ΣΧΟΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘέμαιΠαραδοσιακά και σύγχρονα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιρειών Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενική αστική ευθύνη 2012

Γενική αστική ευθύνη 2012 Γενική αστική ευθύνη 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 45 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Των. Ρεσμπίθα Σταυρούλας και Σιταρά Μαρίας - Πηγής. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κοσσιέρη Εβελίνα

Πτυχιακή εργασία. Των. Ρεσμπίθα Σταυρούλας και Σιταρά Μαρίας - Πηγής. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κοσσιέρη Εβελίνα ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Οι επιπτώσεις της ύφεσης στην οικονομία και πως επηρεάζεται στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ιδιωτικής Ασφάλισης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

Δελτίο Ιδιωτικής Ασφάλισης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Δελτίο Ιδιωτικής Ασφάλισης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Δεκέμβριος 2008 Περιεχόμενα Εισαγωγή..σελ.3 1.Συγκεντρωτικά στοιχεία οικονομικών αποτελεσμάτων..σελ.4 1.1.Παραγωγή Ακαθάριστων Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

H C~Beoq eivai biaeiaipq an6 rqv imoo~hiba rqq E.A.E.E. mo o6v6eopo htt~://www.eaee.~r/cms/u~loads/oikmel-~remium8months2014nr.~df

H C~Beoq eivai biaeiaipq an6 rqv imoo~hiba rqq E.A.E.E. mo o6v6eopo htt~://www.eaee.~r/cms/u~loads/oikmel-~remium8months2014nr.~df ENflZH AICDAAlETIKnN ETAlPlnN EAAAAOZ ErKYKnlOI APIOM. 21757 np0q rig Ao@ahimiKiq Eratpieg- MiAq rqq'evwoqq Kupkg- K6pioi1 flapaywyfi Aacpdimpwv ava Khaoo aacpaniarlq lavouapiou -Auyoirmou 2014 Iaq anomimoup~

Διαβάστε περισσότερα

Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Ξενοδόχων στην Ελλάδα 2009-2013

Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Ξενοδόχων στην Ελλάδα 2009-2013 Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Ξενοδόχων στην Ελλάδα 2009-2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 49 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ασφαλιστικός τομέας αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Ανάλυση της διαδικασίας ασφάλισης αυτοκινήτου μέσω της λειτουργίας του ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ 5/10/2011

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ 5/10/2011 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ 5/10/2011 Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Ν. 2519/1997 προβλέπεται ότι πόροι των Νοσοκομείων είναι, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της (κτίριο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Υπουργείου Ανάπτυξης) την 1η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέλη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μέλη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωδικός Επωνυμία 1158 ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΑΕ Λ. Βουλιαγμένης 90 16674 ΓΛΥΦΑΔΑ 2109119900 2109624138 WWW.AIGAION.GR EL 094472389 1140 ALLIANZ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις ασφαλισμένες ζημιές του σεισμού με επίκεντρο στην Κεφαλονιά (Ιανουάριος 2014)

Έρευνα για τις ασφαλισμένες ζημιές του σεισμού με επίκεντρο στην Κεφαλονιά (Ιανουάριος 2014) Έρευνα για τις ασφαλισμένες ζημιές του σεισμού με επίκεντρο στην Κεφαλονιά (Ιανουάριος 2014) with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2014 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 133_/ II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 17 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 133_/ II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 17 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 133_/ II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 17 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΒΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Αυτοκινήτου

Εγχειρίδιο Αυτοκινήτου ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Εγχειρίδιο Αυτοκινήτου Περιεχόμενα Ποιοι μπορούν να αποκτήσουν την ασφαλιστική κάλυψη 2 Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου και οι καλύψεις 2 Επασφάλιστρα και εκπτώσεις 5 Ιστορικό Ζημιών

Διαβάστε περισσότερα

Company Profile. www.sicurogroup.gr. 1Company Profile 2014

Company Profile. www.sicurogroup.gr. 1Company Profile 2014 Company Profile "... In Sicuro Group Company we have the flexibility and ability to find solutions in Greece and abroad, having concluded agreements with insurance companies worldwide, fulfilling, as possible,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Αθήνα 2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Αθήνα 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Αθήνα 2009 Η παρούσα έκδοση αποτελεί παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2008 της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Υπεύθυνοι για την επιλογή και την επεξεργασία των κειμένων : Παναγιωτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζοασφάλειες (Bancassurance) και εκπαίδευση του προσωπικού των τραπεζών: Περίπτωση Alpha Bank

Τραπεζοασφάλειες (Bancassurance) και εκπαίδευση του προσωπικού των τραπεζών: Περίπτωση Alpha Bank Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τραπεζοασφάλειες (Bancassurance) και εκπαίδευση του προσωπικού των τραπεζών: Περίπτωση Alpha Bank Συντάχθηκε και υπεβλήθη από ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012 Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 43 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2006, 2007, 2008 ΚΑΙ 2009

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2006, 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2006, 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο κάτω αναλύουμε τα πιο κύρια σημεία του Ισολογισμού και του Λογαριασμού διαχείρισης.

Πιο κάτω αναλύουμε τα πιο κύρια σημεία του Ισολογισμού και του Λογαριασμού διαχείρισης. Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Της Διαχειριστικής Επιτροπής Του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών Έτους 2015 Σύγκληση για την 9 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Μελών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης

Κατάλογος Μελών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης Κατάλογος Μελών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Κωδικός Επωνυμία Εκπρόσωπος Αναπληρωτής Εκπρόσωπος 1158 ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΑΕ ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΜΠΑΡΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4/6/2015 1168 AIG

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009

Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009 Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 417/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗΤΡΙΤΣΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1245 22 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Νά ντης Γαλλίας... 1 Αναγνώριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25 ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011- Ενημερωμένη κατάσταση εκπροσώπων έως 21/6/2011

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011- Ενημερωμένη κατάσταση εκπροσώπων έως 21/6/2011 Κατάλογος Μελών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης ΙΟΥΝΙΟΣ 2011- Ενημερωμένη κατάσταση εκπροσώπων έως 21/6/2011 Κωδικός Επωνυμία Εκπρόσωπος Αναπληρωτής Εκπρόσωπος 1158 ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΑΕ ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΙΛΑΦΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-2014

Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-2014 Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-214 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Ιανουάριος 215 Οικονομικές Μελέτες 68 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013. Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013. Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013 Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013 Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε αρχικά να συγχαρούμε όσους συνεργάτες μας, πέτυχαν

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Α. ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ

Κυρίες και Κύριοι, Α. ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Της ιαχειριστικής Επιτροπής Του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ικαίου Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών Έτους 2014 Σύγκληση για την 8 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ 1 I.ΓΕΝΙΚΑ 1. Όνομα εταιρίας, Α.Φ.Μ. 1.1 Άδεια λειτουργίας (Μεσίτης ή Πράκτορας ή Παραγωγός) Αριθμός Άδειας λειτουργίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικός τομέας. Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της ΒΙΛΑΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6701) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6097)

Ασφαλιστικός τομέας. Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της ΒΙΛΑΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6701) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6097) Ασφαλιστικός τομέας Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της ΒΙΛΑΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6701) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6097) Ανάγκη επιβίωσης (Σκουλίδης Ζαχαρίας, 2000) Οικογενειακή γαλήνη - Κοινωνική ευημερία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Μάρτιος 09 Σελίδα 1 από 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ; 3 ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ; 3 ΟΡΙΣΜΟΙ 3 ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 1. Ατομικά Συμβόλαια Ζωής & Κεφαλοποίησης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 1. Ατομικά Συμβόλαια Ζωής & Κεφαλοποίησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ : Ατομικά Συμβόλαια Ζωής & Κεφαλαιοποίησης Ομαδικά Συμβόλαια Ζωής 1. Ατομικά Συμβόλαια Ζωής & Κεφαλοποίησης Εταιρία Επιλέξτε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-06-2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΑΛΒΑΝΙΑ

ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΙΡΑΝΑ ΓΡΑΥΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΑΛΒΑΝΙΑ 1. Κύριες εξελίξεις και μεγέθη της αλβανικής ασφαλιστικής αγοράς Ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

Αερομεταφορές στην Ελλάδα

Αερομεταφορές στην Ελλάδα Αερομεταφορές στην Ελλάδα with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2010 Οικονομικές Μελέτες 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Κατάλογος γραφημάτων...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Company Profile 2015 Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Η Vester ΑΕ ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

. 5.. bancassurance 2004;

. 5.. bancassurance 2004; - ( 40. 1...), 12 2008, 13.10, 223,,., :,.,.,,...: ( ):,.,,.,...,, 41...,..... ( ):,,,. 86%,.,,,,, 50,08%,. : ; 20 bancassurance.? bancassurance. Groupama ( ) ;. :, Bank Assurance,,.,,..,, bank assurance,,.,.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ α. Γενική Διευκρίνιση: Ως συσχετιζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές νοούνται τα πρόσωπα που τελούν σε οιασδήποτε μορφής σχέση ή συνεργασία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1o Ασφαλιστικό Συνέδριο με θέμα: Ιδιωτική ασφάλιση: Είναι θέμα πολιτικής ή ανάγκη;

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1o Ασφαλιστικό Συνέδριο με θέμα: Ιδιωτική ασφάλιση: Είναι θέμα πολιτικής ή ανάγκη; Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1o Ασφαλιστικό Συνέδριο με θέμα: Ιδιωτική ασφάλιση: Είναι θέμα πολιτικής ή ανάγκη; Στις δύσκολες συνθήκες για τη χώρα μας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων και Υγείας. Στατιστικά Στοιχεία Κλάδου Ζωής για το έτος 2013. Μυρτώ Χαμπάκη Υπ.Οικονομικών Θεμάτων & Κλ.

Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων και Υγείας. Στατιστικά Στοιχεία Κλάδου Ζωής για το έτος 2013. Μυρτώ Χαμπάκη Υπ.Οικονομικών Θεμάτων & Κλ. Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων και Υγείας Στατιστικά Στοιχεία Κλάδου Ζωής για το έτος 2013 Μυρτώ Χαμπάκη Υπ.Οικονομικών Θεμάτων & Κλ.Ζωής Γενικά Στοιχεία Έρευνας - 1η χρονιά Αριθμός εταιριών δείγματος 18 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS Το Accelerator Plus είναι το νέο πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών της MetLife Alico AEAZ. Θα αντικαταστήσει τα βασικά Προγράμματα ScoreInvest και Accelerator καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Της ιαχειριστικής Επιτροπής Του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ικαίου Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών Έτους 2012 Σύγκληση για την 21 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Στατιστικά στοιχεία έτους 2012. Επιτροπή Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων - Υποεπιτροπή Οδικής Βοήθειας

Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Στατιστικά στοιχεία έτους 2012. Επιτροπή Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων - Υποεπιτροπή Οδικής Βοήθειας Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Στατιστικά στοιχεία έτους 2012 Επιτροπή Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων - Υποεπιτροπή Οδικής Βοήθειας Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής Σεπτέμβριος 2013 Τα Βασικά Μεγέθη Πλήθος ασφαλισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Έδρα : Βαλαωρίτου

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ ΕΛΕΝΗ Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων καθηγητής:αρακαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε!

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε! H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 300 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε!

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2012

Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2012 Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 52 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η ασφάλιση αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ

Α. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 594/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 20 η Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 01/2006, το άρθρο 17 του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς (Benchmarking)

Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς (Benchmarking) Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς (Benchmarking) Παραδοτέο Έργου Εθνική Ασφαλιστική Α.Ε.Ε.Γ.Α. 23 Ιανουαρίου 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς (Benchmarking) 1 1. Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2015 ΘΕΜΑ: 17 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Μειοδότη στο πλαίσιο της διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2010

Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2010 Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 25 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η ασφάλιση αυτοκινήτου αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2007-31/12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα