ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Υπολογιστικό πλέγμα: Συγκριτική παρουσίαση πλατφορμών ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) και εφαρμογές στη βιοιατρική τεχνολογία ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΟΝΗΡΗ ΣΟΦΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Επιβλέπων : Κουτσούρης Δημήτριος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Νοέμβριος 2009

2 Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Υπολογιστικό πλέγμα: Συγκριτική παρουσίαση πλατφορμών ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) και εφαρμογές στη βιοιατρική τεχνολογία ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΟΝΗΡΗ ΣΟΦΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Επιβλέπων : Κουτσούρης Δημήτριος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 12 η Νοεμβρίου (Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφή) Κουτσούρης Δημήτριος Νικήτα Κωνσταντίνα Τσανάκας Παναγιώτης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Νοέμβριος 2009

4 (Υπογραφή)... ΠΟΝΗΡΗ ΣΟΦΙΑ-ΕΛΕΝΗ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π All rights reserved (Υπογραφή)... ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π All rights reserved

5

6 Περίληψη Ένα σύστημα Grid αποτελείται από πολλά υπολογιστικά συστήματα διασυνδεδεμένα μεταξύ τους με δίκτυο υψηλών ταχυτήτων. Ο στόχος του Grid είναι το μοίρασμα πόρων κάθε είδους στα υπολογιστικά συστήματα που συμμετέχουν ώστε να λειτουργούν σαν ένας εικονικός, πολύ ισχυρός υπολογιστής. Σε σύγκριση με τον Παγκόσμιο Ιστό, που είναι μια υπηρεσία για τη διανομή πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το Grid είναι μια υπηρεσία για τη διανομή υπολογιστικής δύναμης, αποθηκευτικών χώρων και άλλων πόρων μέσω του Διαδικτύου. Η παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά παρουσιάζει αναλυτικά την ιστορία και τη πορεία αυτής της σπουδαίας τεχνολογίας μέχρι σήμερα καθώς και πιθανές μελλοντικές προσεγγίσεις. Στη συνέχεια της εργασίας γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια του μεσισμικού (middleware). Το middleware είναι λογισμικό το οποίο συνδέει στοιχεία λογισμικού ή εφαρμογές και βρίσκεται «στη μέση» μεταξύ εφαρμογών λογισμικού, τα οποία μπορεί να εκτελούνται σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Μοιάζει με το μεσαίο στρώμα από ένα ενιαίο σύστημα αρχιτεκτονικής τριών επιπέδων, με τη διαφορά ότι αυτό λειτουργεί ανάμεσα σε πολλαπλά συστήματα ή εφαρμογές. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία γίνεται εκτενής παρουσίαση και σύγκριση των βασικότερων πλατφορμών μεσισμικού (middleware) που είναι οι εξής: g-lite, Globus, Crowngrid, Vega-Gos, Unicore 5, Unicore 6, OMII-UK και ARC. Έπειτα περνάμε στo EGΕE (Enabling Grids for E-sciencE) που είναι ο ηγέτης του Grid στην Ευρώπη, παρέχοντας υπολογιστική υποστήριξη υποδομών για πάνω από ερευνητές παγκοσμίως σε διάφορα πεδία, όπως η υψηλής ενέργειας φυσική, οι γεωεπιστήμες και οι βιολογικές επιστήμες. Το EGΕE project φέρνει σε επαφή ειδικούς από 50 χώρες και πάνω, με κοινό στόχο που βασίζεται στις πιο πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την Grid τεχνολογία και δημιουργεί μια υποδομή Grid υπηρεσίας, η οποία είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα. Τέλος, παρουσιάζουμε τις σημαντικότερες εφαρμογές της τεχνολογίας του Grid στη βιοιατρική και συγκεκριμένα στους τομείς της βιοπληροφορικής, της ανακάλυψης φαρμάκων και της επεξεργασίας ιατρικών εικόνων. Λέξεις-Φράσεις Κλειδιά: grid, πλέγμα, middleware, μεσισμικό, σύγκριση middleware, EGEE Project, εφαρμογές στη βιοιατρική, βιοπληροφορική, ανακάλυψη φαρμάκων, επεξεργασία ιατρικών εικόνων

7 Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

8 Abstract A Grid system consists of many computer systems interconnected by high speed network. The goal of Grid technology is the sharing of resources between computer systems involved to operate as a virtual, very powerful computer. In comparison to the Web, which is a service to distribute information via the Internet, we could say that the Grid is a service for sharing computing power, storage space and other resources over the Internet. This thesis first presents the history and progress of this great technology so far and possible future approaches. Then, there is an introduction to the concept of middleware. The middleware is a software that connects software components or applications. It is in the middle" of software applications, which can run on different operating systems. It looks like the middle layer of a single three-level system architecture, except that it works between multiple systems or applications. In this thesis, we conduct a comprehensive presentation and comparison of the most important middleware platforms which are: g-lite, Globus, Crowngrid, Vega-Gos, Unicore 5, Unicore 6, OMII-UK and ARC. Then, we present the EGΕE (Enabling Grids for E-sciencE), which is the leader of the Grid in Europe, providing computing support infrastructure for over 10,000 researchers worldwide in various fields such as high energy physics, geosciences and biological sciences. The EGΕE project brings together experts from over 50 countries with a common goal based on the latest developments in Grid technology and creates a service Grid infrastructure which is available 24 hours a day. Finally, we present the major applications of Grid technology in biomedicine, and specifically in the fields of bioinformatics, drug discovery and medical image processing. Keywords: grid, middleware, middleware comparison, EGEE Project, applications in biomedicine, bioinformatics, drug discovery, medical image processing Σελίδα 8

9 Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή. Σελίδα 9

10 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή Αντικείμενο διπλωματικής Συνεισφορά Οργάνωση κειμένου To GRID ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ GRID Ορισμός Ιστορία των Grids Προτυποποίηση συστημάτων Grid Άλλοι ορισμοί Σύγκριση με παρόμοιες τεχνολογίες ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ GRID Εκμετάλλευση των υποχρησιμοποιούμενων πόρων Παράλληλη υπολογιστική επεξεργασία Συμμετοχή σε εικονικές οργανώσεις (VOs) και κοινή χρήση πόρων Πρόσβαση και σε άλλα είδη πόρων Εξισορρόπηση των πόρων Επιλεκτική παραχώρηση πόρων Καλύτερη Διαχείριση Αξιοπιστία ΕΙΔΗ ΠΟΡΩΝ Υπολογιστική ισχύς Αποθήκευση δεδομένων Επικοινωνία- Εύρος ζώνης Λογισμικό και άδειες χρήσης Ειδικός εξοπλισμός - Πολιτικές διαμοιρασμού του ΕΙΔΗ GRID ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Computing grids Σελίδα i

11 2.4.2 Data grids Πλέγματα δεδομένων Collaborative grids Συνεργατικά πλέγματα Govermental Grids Κυβερνητικά πλέγματα Utility grids - Πλέγματα αξιοποίησης / χρήσης (όχι κτήσης) τεχνολογικής υποδομής Enterprise optimization grids Grid επιχειρηματικής βελτιστοποίησης ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ GRID Σχεδιαστές του Grid Σχεδιαστές εργαλείων Σχεδιαστές εφαρμογών Απλοί χρήστες Διαχειριστές του Grid Σύγκριση Middleware Middleware Ορισμοί Προέλευση Οργανισμοί Χρήση του middleware Τύποι Μiddleware Σύγκριση Περιγραφές Πλατφορμών Σύγκριση middleware με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά EGEE Γενικά To σχέδιο του EGEE Στόχοι Αποτελέσματα Συμβούλια και Επιτροπές Δικαιούχοι Δομή Τεχνικές πληροφορίες Σελίδα ii

12 4.3.1 Υποδομή Middleware Εφαρμογές Εικονικές Οργανώσεις-Virtual Organisations Ασφάλεια Εκπαίδευση- Training Πιστοποιημένοι EGEE εκπαιδευτές Πρόγραμμα EGEE για επιχειρήσεις Συνεργαζόμενα Προγράμματα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πλέγματος- EGI Εφαρμογές στη Βιοιατρική Γενικά Βιοπληροφορική Grid Protein Sequence Analysis PyBioS BioDCV- Biological Distributed Complete Validation SPLATCHE- SPatiaL And Temporal Coalescences in Heterogeneous Environment Big Superlink-online MLalign2D-MLrefine3D Ανακάλυψη φαρμάκων WISDOM-Wide In Silico Docking On Malaria GridGRAMM GROCK (Grid Dock) Επεξεργασία ιατρικών εικόνων GATE CDSS-Clinical decision support system Pharmacokinetics gptm3d SPM- Statistical Parametric Mapping Σελίδα iii

13 5.4.6 SEE Επίλογος Βιβλιογραφία Σελίδα iv

14 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή 1.1 Αντικείμενο διπλωματικής Η διπλωματική αυτή έχει ως σκοπό τη βαθιά κατανόηση της τεχνολογίας του Grid και την επισήμανση της σπουδαιότητας και αναγκαιότητάς της. Παράλληλα διεξάγουμε μια εκτενή σύγκριση των σπουδαιότερων middleware, πράγμα που μπορεί να φανεί χρήσιμο κατά την επιλογή της κατάλληλης πλατφόρμας για συγκεκριμένη εφαρμογή. Τέλος, το τρίτο κομμάτι της διπλωματικής αυτής, ασχολείται με το EGEE Project (Enabling Grids for E- science) που αποτελεί τη «ναυαρχίδα» των υποδομών Grid στην Ευρωπαϊκή ένωση καθώς και με τις εφαρμογές του στη Βιοιατρική Συνεισφορά Η συνεισφορά της διπλωματικής συνοψίζεται ως εξής: 1. Μελετήσαμε αναλυτικά το Grid σαν υπάρχουσα και ταχέως διαδεδομένη τεχνολογία. 2. Συγκρίναμε τις σπουδαιότερες πλατφόρμες middleware με βάση τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά τους. 3. Καταγράψαμε τις διαφορές και τις παρατηρήσεις μας. 4. Παρουσιάσαμε αναλυτικά τo EGEE Project που είναι ο ηγέτης του Grid στην Ευρώπη. 5. Παραθέσαμε τις σπουδαιότερες εφαρμογές του Grid στη Βιοιατρική. Σελίδα 1

15 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.2 Οργάνωση κειμένου Στο κεφάλαιο 2 μελετούμε γενικά το Grid σαν τεχνολογία, παρουσιάζουμε τις δυνατότητές του, τα είδη των πόρων που χρησιμοποιεί, αναφέρουμε κάποια εμπορικά παραδείγματα και τους πιθανούς χρήστες του Grid. Στο κεφάλαιο 3 περνάμε στην σύγκριση των κυριότερων πλατφορμών middleware. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 4 γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση του EGEE Project: ποιός ο στόχος και η δομή του, συμβούλια και επιτροπές, τεχνικές πληροφορίες και τομείς εφαρμογών. Τέλος, στο κεφάλαιο 5 παραθέτουμε και αναλύουμε τις εφαρμογές των Grids στην Βιοϊατρική γενικά και ειδικά στους τομείς της βιοπληροφορικής, της ανακάλυψης φαρμάκων και της επεξεργασίας ιατρικών εικόνων. Σελίδα 2

16 Κεφάλαιο 2 To GRID 2 To GRID 2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ GRID Ορισμός Το Grid (Δίκτυο Κατανεμημένης Υπερ-υπολογιστικής Ισχύος) είναι μια αρχιτεκτονική διαμοιρασμού εφαρμογών/πόρων που δίνει την δυνατότητα σε συνδεδεμένα ετερογενή συστήματα και εφαρμογές να μοιράζονται με διαφάνεια υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους. Στόχος αυτής της αρχιτεκτονικής είναι από μεγάλο αριθμό διαφορετικών συστημάτων που συνδέονται μεταξύ τους πάνω από προηγμένα δίκτυα, να δημιουργηθεί ένα απλό, εικονικό, ενοποιημένο σύστημα. Το εικονικό, ενιαίο αυτό σύστημα δίνει σε χρήστες και εφαρμογές πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους, συσκευές και υπηρεσίες. Οι πόροι που διαμοιράζονται σε μια αρχιτεκτονική Grid μπορούν να είναι ετερογενείς (να έχουν υλοποιηθεί σε διαφορετικές πλατφόρμες, αρχιτεκτονικές υλικού/λογισμικού, γλώσσες προγραμματισμού ). Μπορεί να βρίσκονται σε απομακρυσμένες γεωγραφικά τοποθεσίες και να ανήκουν σε διαφορετικές διαχειριστικές περιοχές (administrative domains). Σε σύγκριση με τον Παγκόσμιο Ιστό, που είναι μια υπηρεσία για τη διανομή πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το Grid είναι μια υπηρεσία για τη διανομή υπολογιστικής δύναμης, αποθηκευτικών χώρων και άλλων πόρων μέσω του Διαδικτύου. Σελίδα 3

17 Κεφάλαιο 2 To GRID Σχήμα 2.1 Υπολογιστικό Πλέγμα - Grid Υπάρχουν εκατοντάδες πλεγμάτων που εγκαθίστανται σε ποικίλες επιστημονικές και εμπορικές υλοποιήσεις. Πλέγματα Grid συναντάμε στις ακόλουθες βιομηχανίες: Αεροδιαστημική και αυτοκινητοβιομηχανία (για συνεργατικό σχεδιασμό και μοντελοποίηση). Αρχιτεκτονική (εφαρμοσμένη μηχανική και κατασκευές). Ηλεκτρονική (σχεδιασμός και δοκιμές). Ενέργεια (για την εξερεύνηση πετρελαίου και το φυσικού αερίου). Οικονομικά / ασφαλιστικά / ακίνητη περιουσία (τίτλοι και μεσιτεία ειδικά για την ανάλυση αποθεμάτων/χαρτοφυλακίων και τη διαχείριση κινδύνου). Βιολογικές επιστήμες (ιδιαίτερα στα φαρμακευτικά είδη). Ανάλυση (επιχειρησιακές αναλύσεις, μαθηματικά και στατιστικές). Κατασκευές (ομαδικός συνεργατικός σχεδιασμός, διαχείριση διαδικασιών). Τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά. Υποστήριξη αποφάσεων / ανάσυρση δεδομένων (ειδικότερα στις οικονομικές αγορές). Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου (παραδείγματος χάριν, για τη δημιουργία ειδικών εφέ). Δοκιμές (π.χ. δοκιμή φόρτωσης περιβάλλοντος λογισμικού). Σελίδα 4

18 Κεφάλαιο 2 To GRID Εφαρμοσμένη μηχανική (αυτοματισμοί ηλεκτρονικού σχεδιασμού - EDA, αυτοματισμοί μηχανολογικού σχεδιασμού MDA ); Παιχνίδια (Internet, intranet). ΜΜΕ / ψυχαγωγία (για την παραγωγή ψηφιακού animation) Ιστορία των Grids Το ιστορικό των τεχνολογιών διασύνδεσης των υπολογιστών αρχίζει στις αρχές της δεκαετίας του 70 στην Αμερική από την ερευνητική ομάδα ARPA (Advanced Research Projects Agency) που είχε δημιουργηθεί από την κυβέρνηση για στρατιωτικούς σκοπούς. Από την ομάδα αυτή αναπτύχθηκαν πολλά σημαντικά πρωτόκολλα και τεχνολογίες όπως το TCP/IP. Υπό την καθοδήγηση του Dr. J.C.R. Licklider και την συμβολή ερευνητών από διάφορα πανεπιστήμια της χώρας, η έρευνα κατέληξε στη δημιουργία του πρώτου δικτύου υπολογιστών, προάγγελο του Internet, γνωστό ως ARPANET, στα 50 kbps. Η ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα των δικτύων υπολογιστών συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα την δημιουργία του NSFNET [1986], δικτύου στα 56Kbps που συνέδεε τα πέντε NSF κέντρα υπερ-υπολογιστών. Ως συνέχεια και εξέλιξη αυτών των τεχνολογιών μπορούμε να θεωρήσουμε το πρόγραμμα Condor [1988] του πανεπιστημίου του Wisconsin. Το σύστημα αυτό είναι ένας διαχειριστής φόρτου εργασίας (workload manager), με δυνατότητες παρακολούθησης και διαχείρισης πόρων, δρομολόγησης εργασιών και αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα με κατεύθυνση προς την αξιοποίηση των Grid υπηρεσιών. Την τελευταία δεκαετία η παραγωγή ταχύτερου υλικού (hardware) και πιο έξυπνου λογισμικού, οδήγησε στην μεγάλη αύξηση της παραγωγής προϊόντων σύγχρονης τεχνολογίας και στην αύξηση της ταχύτητας των δικτύων. Πιο συγκεκριμένα, στον επιστημονικό χώρο, η διαθεσιμότητα γρήγορων υπολογιστικών πόρων επέτρεψε στους επιστήμονες να διευρύνουν τις προσομοιώσεις και τα πειράματά τους και να λάβουν υπόψιν τους περισσότερες παραμέτρους από ποτέ. Τα γρήγορα δίκτυα τους έδωσαν τη δυνατότητα να ανταλλάζουν τις μετρήσεις των οργάνων τους και τα αποτελέσματα των πειραμάτων τους, με συνεργάτες σε όλο τον κόσμο σχεδόν στιγμιαία. Ερευνητικοί οργανισμοί άρχισαν τότε να αναπτύσσουν προγράμματα που διευκολύνουν τη δημιουργία τέτοιων συνεργασιών, για να μπορέσουν να αντιμετωπισθούν μεγάλης κλίμακας επιστημονικά προβλήματα. Συνεπεία αυτών των μεγάλων συνεργασιών και της αυξανόμενης υπολογιστικής δύναμης, ήταν τα δεδομένα που παράγονταν και αναλύονταν στα πλαίσια τέτοιων προγραμμάτων να είναι και ογκώδη και Σελίδα 5

19 Κεφάλαιο 2 To GRID ευρέως διεσπαρμένα. Επομένως, οι προκλήσεις τέτοιων περιβαλλόντων περιστρέφονταν γύρω από τα δεδομένα τη διαχείριση πρόσβασης σε αυτά, τη διανομή τους, την επεξεργασία και την αποθήκευση τους-. Αυτές οι προκλήσεις ήταν που παρακίνησαν για τη δημιουργία μιας υπολογιστικής υποδομής με την συνένωση ευρέως διανεμημένων πόρων όπως βάσεις δεδομένων, κεντρικοί υπολογιστές αποθήκευσης, υψηλής ταχύτητας δίκτυα, υπερυπολογιστές και συστάδες υπολογιστών για την επίλυση των μεγάλης κλίμακας προβλημάτων, οδηγώντας σε αυτό που είναι ευρέως γνωστό ως Grid computing. Ο όρος Grid computing χρησιμοποιήθηκε αρχικά μεταφορικά από τους Ian Foster και Carl Kesselman, στις αρχές της δεκαετίας του 90, για να φανερώσουν ότι είναι τόσο εύκολο να έχει κάποιος πρόσβαση στην υπολογιστική ισχύ όσο και στην ηλεκτρική ισχύ Προτυποποίηση συστημάτων Grid Η προτυποποίηση είναι αποφασιστικής σημασίας για την ανάπτυξη ενός Grid, αφού έτσι επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και η εύκολη μεταφερσιμότητα των προγραμμάτων ανάμεσα στις διάφορες πλατφόρμες. Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι οργανισμοί προτυποποίησης σχετικά με τα Grids και την ασφάλεια τους. Ο βασικότερος οργανισμός προτυποποίησης για το Grid είναι το Global Grid Forum (GGF). To GGF ιδρύθηκε το 1998, συνεργάζεται με βιομηχανίες και τα πρότυπα που εκδίδει είναι αποφασιστικής σημασίας για τον καθορισμό απαιτήσεων ασφαλείας και της αποδοχής των απαραίτητων υποδομών. Αποτελείται από ομάδες εργασίας, οι οποίες αναπτύσσουν βέλτιστες πρακτικές και ορίζουν διάφορες προδιαγραφές για διάφορα θέματα σχετικά με Grid. Το GGF δημιουργεί τέσσερις τύπους κειμένων : πληροφοριακά κείμενα, πειραματικά κείμενα, συστάσεις και πρακτικές. Σήμερα υπάρχουν τρεις ομάδες εργασίας που ασχολούνται με τη ασφάλεια των Grid: -Open Grid Service Architecture Authorization (OGSA AUTHZ-WG), της οποίας αντικείμενο είναι να ορίζει προδιαγραφές για την διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας των συστατικών ενός Grid, εντός του OGSA framework. -Θέματα σχετικά με Firewall (FI-RG) -Trusted Computing (TC-RG), της οποίας σκοπός είναι να εκτιμήσει πως οι δυνατότητες ενός TC μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο ενός Grid. Σελίδα 6

20 Κεφάλαιο 2 To GRID Άλλος σημαντικός οργανισμός είναι ο OASIS, ο οποίος ιδρύθηκε το 1993 και πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που προωθεί πρότυπα κυρίως για ebusiness. Ο OASIS είναι υπεύθυνος για το WS-Security standard, το οποίο αποτελεί τη βάση για την ασφάλεια κατανεμημένων εφαρμογών και Web services. Εν συνεχεία, έχουμε το World Wide Web Consortium (W3C), το οποίο ιδρύθηκε το 1994 και είναι ένας διεθνής οργανισμός, που αναπτύσσει πρότυπα και προωθεί κοινά και διαλειτουργικά πρωτόκολλα. Το 2003, έφτιαξε την πρώτη προδιαγραφή για τα web services, εστιάζοντας στο SOAP και στο WSDL. Άλλοι οργανισμοί είναι οι Distributed Management Task Force, Internet2, Liberty Alliance, Web Service Interoperability Organization και Enterprise Grid Alliance Άλλοι ορισμοί Ο όρος Grid computing χρησιμοποιήθηκε μεταφορικά στις αρχές του 1990 για να περιγράψει την προσπάθεια να γίνει η υπολογιστική δύναμη πολύ εύκολα προσβάσιμη σε αντιστοιχία με το πλέγμα ηλεκτρικής ενέργειας, που παρέχει σταθερά, αξιόπιστα και με διαφανή τρόπο ηλεκτρική ενέργεια ανεξάρτητα από την πηγή αυτής. Δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός προγραμμάτων σε όλο τον κόσμο που ασχολείται με την ανάπτυξη πλεγμάτων Grid για διαφορετικούς σκοπούς σε διάφορα στάδια, οι ορισμοί του πλέγματος που έχουν εμφανιστεί είναι πολλοί: Ο σαφής ορισμός ενός υπολογιστικού πλέγματος - Grid δίνεται από τον Ian Foster στο άρθρο του "What is the Grid? A Three Point Checklist". Τα τρία σημεία σύμφωνα με τον Foster που χαρακτηρίζουν ένα υπολογιστικό πλέγμα είναι: Οι υπολογιστικοί πόροι δεν διαχειρίζονται κεντρικά. Χρησιμοποιούνται ανοιχτά πρότυπα. Επιτυγχάνεται σημαντική ποιότητα υπηρεσιών. Οι Plaszczak/Wellner ορίζουν το Grid ως " τεχνολογία που επιτρέπει την εικονική συνάθροιση πόρων, την κατ απαίτηση διάθεση πόρων και τον διαμοιρασμό υπηρεσιών (πόρων) μεταξύ οργανισμών." Σύμφωνα με την IBM, «Grid είναι η δυνατότητα, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο ανοικτών προτύπων και πρωτοκόλλων, να αποκτήσει κανείς πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα, επεξεργαστική ισχύ, αποθηκευτική ικανότητα και μια απέραντη σειρά άλλων υπολογιστικών πόρων μέσω του Διαδικτύου. Το Grid είναι ένα είδος παράλληλου και Σελίδα 7

21 Κεφάλαιο 2 To GRID κατανεμημένου συστήματος που κάνει δυνατή την συλλογή, συνάθροιση και διαμοιρασμό πόρων (οι οποίοι βρίσκονται διεσπαρμένοι σε πολλαπλές διαχειριστικές περιοχές) με βάση την διαθεσιμότητα, την χωρητικότητα, την απόδοση, και το κόστος τους καθώς και με βάση τις απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσιών των χρηστών. Μια ιδέα πολύ παλαιότερη εμφανίστηκε στο MIT το 1965 από τον Fernando Corbató. Ο Fernando και οι άλλοι σχεδιαστές του λειτουργικού Multics οραματίστηκαν μια εγκατάσταση υπολογιστών που θα λειτουργούσαν "όπως μια επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας ή μια επιχείρηση ύδρευσης". Ο Rajkumar Buyya ορίζει το Grid σαν " ένα τύπο παράλληλου και κατανεμημένου συστήματος που κάνει δυνατή την εν ώρα εκτέλεσης συλλογή, συνάθροιση και διαμοιρασμό πόρων από γεωγραφικά απομακρυσμένους αυτόνομους πόρους με βάση την διαθεσιμότητα, την χωρητικότητα, την απόδοση, και το κόστος τους καθώς και με βάση τις απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσιών των χρηστών. Το CERN, ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς που χρησιμοποιεί τεχνολογίες Grid, χαρακτηρίζει το Grid ως : "μια υπηρεσία για το διαμοιρασμό υπολογιστικής ισχύος και αποθηκευτικής ικανότητας διαμέσου του Διαδικτύου." Το πρόγραμμα Globus καθορίζει το πλέγμα ως «μια υποδομή που κάνει δυνατή την ενσωματωμένη, συνεργατική χρήση υπολογιστών, δικτύων, βάσεων δεδομένων, και επιστημονικών οργάνων που ανήκουν και διοικούνται από πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς Σύγκριση με παρόμοιες τεχνολογίες Το Grid (Δίκτυο Κατανεμημένης Υπερ-υπολογιστικής Ισχύος) μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο πρόσφατη και πλήρης εξέλιξη μεταξύ παρόμοιων αναπτυσσόμενων τεχνολογιών υλοποιήσεων όπως τα κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα (distributed computing), το Διαδίκτυο (WWW), τα δίκτυα ομότιμων οντοτήτων (peer-to-peer) και οι τεχνολογίες εικονικοποίησης πόρων (virtualization technologies).ωστόσο το Cloud Computing θεωρείται από πολλούς η εξέλιξη του. Σε σύγκριση με το Διαδίκτυο, έτσι και στο grid η πολυπλοκότητα της δομής του παραμένει κρυμμένη από το χρήστη ο οποίος απολαμβάνει μια απλοποιημένη και διαφανή υπηρεσία. Ενώ όμως το Διαδίκτυο καθιστά ικανή μόνο την επικοινωνία μεταξύ χρηστών του και την πρόσβαση σε πληροφορία, στο grid είναι δυνατή επιπλέον η πλήρης συνεργασία και ο διαμοιρασμός πόρων με σκοπό την επίτευξη κοινών στόχων. Σελίδα 8

22 Κεφάλαιο 2 To GRID Όπως τα δίκτυα peer-to-peer, έτσι και το grid computing επιτρέπει στους χρήστες πρόσβαση και κοινή χρήση αρχείων. Αυτό όμως που διαχωρίζει ένα πλέγμα grid είναι ότι δεν περιορίζεται σε αρχεία αλλά επιτρέπει την κοινή πρόσβαση και χρήση και άλλων πόρων, μεταξύ πολλών χρηστών ταυτόχρονα (many-to-many sharing). Όμοια με τις συστάδες υπολογιστών (clusters) και τις τεχνολογίες κατανεμημένων υπολογιστικών συστημάτων (distributed computing), το πλέγμα συναθροίζει υπολογιστικούς πόρους. Διαφέρει όμως με την τεχνολογία Clusters στο ότι μπορεί να συναθροίσει και πόρους οι οποίοι είναι διεσπαρμένοι τόσο διοικητικά όσο και γεωγραφικά. Σε σύγκριση με τις τεχνολογίες εικονικοποίησης (virtualization technologies) οι οποίες επιτρέπουν την εικονικοποίηση σε ένα και μόνο σύστημα, το πλέγμα μπορεί να επεκταθεί στην εικονικοποίηση πλειάδας ετερογενών, διεσπαρμένων συστημάτων. Το Grid Computing εστιάζει στην υποδομή που παρέχει υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους ενώ το Cloud Computing βασισμένο στην οικονομία στοχεύει στην παροχή περισσότερων πόρων και υπηρεσιών. Ως εκ τούτου ενώ το grid αποτελεί την ραχοκοκαλιά του Cloud έχουν διαφορές στην αρχιτεκτονική τους, στην διαχείριση των πόρων, στον προγραμματισμό, στις εφαρμογες και την ασφαλεια.(cloud computing and Grid Computing 360-Degree Compared) 2.2 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ GRID Εκμετάλλευση των υποχρησιμοποιούμενων πόρων Η συνηθέστερη χρήση του grid computing είναι η εκτέλεση μια υπάρχουσας εφαρμογής σε ένα απομακρυσμένο μηχάνημα. Το μηχάνημα στο οποίο εκτελείται η εφαρμογή μπορεί να είναι απασχολημένο αν βρεθεί σε ώρα αιχμής των δραστηριοτήτων του. Η εν λόγω εργασία αν πληροί τις εξής δύο προϋποθέσεις: να είναι ικανή να εκτελεστεί σε απομακρυσμένο μηχάνημα το απομακρυσμένο μηχάνημα να καλύπτει οποιοδήποτε εξειδικευμένο υλικό, λογισμικό ή πόρους που απαιτούνται, όπως αυτά επιβάλλονται από την προς εκτέλεση εφαρμογή, τότε μπορεί να εκτελεσθεί σε ένα υποαπασχολούμενο μηχάνημα που ανήκει στο πλέγμα. Σελίδα 9

23 Κεφάλαιο 2 To GRID Σχήμα 2.2 Εκμετάλλευση των υποχρησιμοποιούμενων πόρων Ας φανταστούμε μια αερογραμμή με 90% του στόλου της στο έδαφος, μια αυτοκινητοβιομηχανία με το 40% των εγκαταστάσεων συναρμολόγησης ανενεργό, μια αλυσίδα ξενοδοχείων με το 95% των δωματίων της μη κατειλημμένα. Έτσι και σχεδόν κάθε οργανισμός έχει στην κατοχή του τεράστια ποσά υποχρησιμοποιούμενων υπολογιστικών πόρων που είναι ευρέως διεσπαρμένα. Οι περισσότεροι υπολογιστές γραφείου είναι απασχολημένοι λιγότερο από 5% του χρόνου λειτουργίας τους ενώ ακόμα και μηχανήματα εξυπηρετητές (servers) μπορεί συχνά να είναι σχετικά μη απασχολημένοι. Με το Grid παρέχεται ένα πλαίσιο για την εκμετάλλευση όλων αυτών των υποχρησιμοποιούμενων πόρων με αποτέλεσμα να αυξάνεται αισθητά η αποδοτικότητα χρησιμοποίησης αυτών. Εκτός από τους πόρους επεξεργασίας που υποχρησιμοποιούνται, συχνά οι υπολογιστές έχουν τεράστιο αποθηκευτικό χώρο που μένει ανεκμετάλλευτος. Το Grid μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αθροίσει αυτόν τον αχρησιμοποίητο αποθηκευτικό χώρο σε ένα πολύ μεγαλύτερο εικονικό χώρο αποθήκευσης δεδομένων, που μπορεί να παρέχει βελτιωμένη απόδοση και αξιοπιστία. Σε περιπτώσεις που μια δέσμη εργασιών πρέπει να διαβάσει μεγάλο όγκο δεδομένων, αυτά τα δεδομένα μπορούν να αντιγραφούν αυτόματα σε διάφορα στρατηγικά σημεία μέσα στο πλέγμα. Κατά συνέπεια, εάν η εργασία πρέπει να εκτελεσθεί σε ένα απομακρυσμένο μηχάνημα μέσα στο πλέγμα, τα δεδομένα είναι ήδη εκεί και δεν χρειάζεται να μεταφερθούν προς το σημείο εκείνο. Έτσι επιτυγχάνεται σαφές πλεονέκτημα απόδοσης. Επιπλέον, τα αντίγραφα των δεδομένων σε διάφορα σημεία του πλέγματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως εφεδρικά όταν τα αρχικά αντίγραφα καταστρέφονται ή δεν είναι διαθέσιμα. Σελίδα 10

24 Κεφάλαιο 2 To GRID Παράλληλη υπολογιστική επεξεργασία Η δυνατότητα για παράλληλη επεξεργασία (parallel cpu capacity) είναι ένα από τα ελκυστικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός Grid. Εκτός από τη χρήση σε καθαρές επιστημονικές ανάγκες, τέτοια συσσωρευμένη υπολογιστική δύναμη δημιουργεί μια νέα εξέλιξη σε βιομηχανίες όπως ο βιοϊατρικός τομέας, η οικονομική μοντελοποίηση, η εξερεύνηση πετρελαίου, η επεξεργασία κινουμένων εικόνων, και πολλές άλλες. Κοινό χαρακτηριστικό τέτοιων εφαρμογών είναι ότι οι εφαρμογές έχουν γραφτεί χρησιμοποιώντας αλγορίθμους που μπορούν να χωρίσουν την εργασία σε κομμάτια, που μπορούν να εκτελεσθούν ανεξάρτητα. Μια απαιτητική σε πόρους εφαρμογή μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από «υποεργασίες» ( subjobs ), κάθε μια από τις οποίες εκτελείται σε ένα διαφορετικό μηχάνημα στο πλέγμα. Όσο λιγότερο εξαρτημένες είναι αυτές οι υποεργασίες μεταξύ τους, τόσο πιο «κλιμακωτή» μπορεί να γίνει η εφαρμογή. Συχνά όμως εμφανίζονται εμπόδια όπως: ο αλγόριθμος να μπορεί να χωρίσει την εφαρμογή μόνο σε έναν περιορισμένο - συγκεκριμένο αριθμό ανεξάρτητων υποεργασιών, ανεξάρτητα από τον μέγιστο αριθμό πόρων στο πλέγμα. εάν οι υποεργασίες δεν είναι απολύτως ανεξάρτητες μεταξύ τους, μπορεί να προκληθούν συγκρούσεις και να περιοριστεί ο βαθμός παράλληλης επεξεργασίας. Παραδείγματος χάριν, εάν όλες οι υποεργασίες πρέπει να διαβάσουν και να γράψουν από το ένα κοινό αρχείο ή βάση δεδομένων, τα όρια πρόσβασης του αρχείου ή της βάσης γίνονται ο περιοριστικός παράγοντας στο βαθμό παράλληλης επεξεργασίας που μπορεί να επιτευχθεί. Άλλες πηγές ανταγωνισμού διεργασιών μέσα σε μια παράλληλη εφαρμογή πλέγματος είναι οι καθυστερήσεις των μηνυμάτων επικοινωνίας μεταξύ των διεργασιών, η χωρητικότητα του δικτύου, τα πρωτόκολλα συγχρονισμού, το εύρος ζώνης εισόδου-εξόδου οργάνων και συσκευών αποθήκευσης, και οι λανθάνουσες καταστάσεις που παρεμβαίνουν στις απαιτήσεις πραγματικού χρόνου. Σελίδα 11

25 Κεφάλαιο 2 To GRID Συμμετοχή σε εικονικές οργανώσεις (VOs) και κοινή χρήση πόρων. Μια άλλη σημαντική συμβολή του Grid είναι να επιτρέπει και να απλοποιεί τη συνεργασία μεταξύ ενός ευρύτερου ακροατηρίου. Στο παρελθόν, τα κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα (distributed computing) πέτυχαν ως ένα ορισμένο βαθμό αυτήν την συνεργασία. Το Grid επεκτείνει αυτές τις ικανότητες σε ένα ακόμα ευρύτερο ακροατήριο, προσφέροντας πρότυπα που επιτρέπουν σε ετερογενή συστήματα να λειτουργήσουν μαζί, για να διαμορφώσουν την εικόνα ενός μεγάλου εικονικού υπολογιστικού συστήματος που διαθέτει πλειάδα πόρων. Οι χρήστες του πλέγματος μπορούν να οργανωθούν δυναμικά σε διάφορες εικονικές οργανώσεις (virtual organizations, VOs), κάθε μια με διαφορετική πολιτική λειτουργίας. Αυτές οι εικονικές οργανώσεις μπορούν να μοιραστούν τους πόρους τους συλλογικά ως ένα ακόμα μεγαλύτερο πλέγμα, υπερσύνολο των προηγουμένων. Η κοινή χρήση αφορά αρχικά δεδομένα υπό μορφή αρχείων ή βάσεων δεδομένων. Ένα "πλέγμα δεδομένων" μπορεί να επεκτείνει τις ικανότητες δεδομένων με διάφορους τρόπους. Καταρχάς, τα αρχεία ή οι βάσεις δεδομένων μπορούν να εκταθούν σε πολλά συστήματα και να προσφέρουν νέες δυνατότητες σε σύγκριση με οποιοδήποτε απλό σύστημα. Μια τέτοια έκταση των δεδομένων σε διάφορα σημεία του πλέγματος μπορεί να βελτιώσει τους χρόνους μεταφοράς δεδομένων μέσω χρήσης τεχνικών απογύμνωσης (striping techniques). Τα δεδομένα μπορούν να αντιγραφούν σε διάφορα σημεία σε όλο το πλέγμα και να χρησιμεύσουν και ως αντίγραφα ασφαλείας. Η κοινή χρήση δεν περιορίζεται μόνο σε δεδομένα, αλλά περιλαμβάνει πολλούς άλλους πόρους, όπως εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες, άδειες χρήσης, και άλλα. Αυτοί οι πόροι εικονικοποιούνται "virtualize" για να δώσουν μια πιο ομοιόμορφη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ετερογενών «μελών» του πλέγματος. Οι συμμετέχοντες και οι χρήστες του πλέγματος μπορούν να είναι μέλη διάφορων πραγματικών και εικονικών οργανώσεων. Το πλέγμα μπορεί να βοηθήσει στην επιβολή κανόνων ασφάλειας μεταξύ τους και να εφαρμόσει τις πολιτικές, οι οποίες μπορούν να επιλύσουν τις προτεραιότητες τόσο για τους πόρους όσο και για τους χρήστες. Σελίδα 12

26 Κεφάλαιο 2 To GRID Πρόσβαση και σε άλλα είδη πόρων Εκτός από τους υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους, ένα πλέγμα μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε άλλα είδη πόρων, ειδικό εξοπλισμό, λογισμικό, άδειες χρήσης και άλλες υπηρεσίες. Έτσι αν ένας χρήστης επιθυμεί να αυξήσει το συνολικό εύρος ζώνης του στο Διαδίκτυο για να υλοποιήσει π.χ. μια μηχανή αναζήτησης για εξόρυξη δεδομένων, η εργασία μπορεί να χωριστεί μεταξύ των μηχανημάτων του πλέγματος που καθένα έχει ανεξάρτητη σύνδεση στο Διαδίκτυο. Μ αυτό τον τρόπο η συνολική ικανότητα αναζήτησης πολλαπλασιάζεται, δεδομένου ότι κάθε μηχανή έχει μια χωριστή σύνδεση στο Διαδίκτυο. Εάν οι μηχανές είχαν μοιραστεί τη σύνδεση στο Διαδίκτυο, δεν θα υπήρχε αποτελεσματική αύξηση του εύρους ζώνης. Σε ορισμένα μηχανήματα ενός Grid μπορεί να έχει εγκατασταθεί μεγάλης αξίας λογισμικό για τις ανάγκες των χρηστών. Οι εργασίες του μπορούν να σταλούν σε αυτά τα μηχανήματα εκμεταλλευόμενες πλήρως τις άδειες χρήσης λογισμικού. Η χρήση απομακρυσμένων εκτυπωτών με προηγμένες ικανότητες χρώματος ή πολύ γρηγορότερες ταχύτητες εκτύπωσης, μέσα σε ένα τοπικό δίκτυο είναι πλέον άκρως τετριμμένη. Ένα Grid επεκτείνει την ικανότητα αυτή και σε απομακρυσμένη χρήση άλλου ειδικού εξοπλισμού π.χ. έναν υψηλής ταχύτητας, αυτοτροφοδοτούμενο εγγραφέα DVD που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταχύτερη εγγραφή μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. Με όμοιο τρόπο ηλεκτρονικά μικροσκόπια ανίχνευσης συνδεδεμένα σε κάποια από τα μηχανήματα του πλέγματος μπορούν να χρησιμοποιούνται από απόσταση. Μια αρχιτεκτονική Grid μπορεί να επιτρέψει ακόμα πιο περίπλοκη πρόσβαση, ενδεχομένως σε απομακρυσμένα ιατρικά διαγνωστικά και ρομποτικά εργαλεία χειρουργικών επεμβάσεων, με αμφίδρομη-επικοινωνία από απόσταση Εξισορρόπηση των πόρων Ένα Grid συνενώνει μεγάλο αριθμό πόρων από μεμονωμένα μηχανήματα για τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου συνολικού εικονικού πόρου. Οι εφαρμογές που είναι ειδικά σχεδιασμένες να λειτουργούν σε περιβάλλον πλέγματος, μπορεί να επιτύχουν εξισορρόπηση των πόρων στέλνοντας τις υποεργασίες για εκτέλεση σε μηχανές με χαμηλή χρησιμοποίηση. Το χαρακτηριστικό αυτό γνώρισμα του πλέγματος είναι άκρως πολύτιμο σε καταστάσεις μέγιστης δραστηριότητας, μέσα στα τμήματα ενός μεγαλύτερου οργανισμού. Σε μια τέτοια Σελίδα 13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ (GRID) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ (GRID) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ (GRID) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου.

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. Οι υπηρεσίες νέφους παρέχονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο τελικός χρήστης δεν μπορεί να διακρίνει τεχνικές λεπτομέρειες. Η χρηστικότητα, η διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών. Εισαγωγή στις τεχνολογίες υπολογιστικού πλέγματος (Grid Computing)

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών. Εισαγωγή στις τεχνολογίες υπολογιστικού πλέγματος (Grid Computing) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Εισαγωγή στις τεχνολογίες υπολογιστικού πλέγματος (Grid Computing) Τι είναι το Grid? (1) To World Wide Web παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες αποθηκευμένες σε εκατομμύρια διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle μετασχηματίζει την αγορά λύσεων υποδομής Cloud

Η Oracle μετασχηματίζει την αγορά λύσεων υποδομής Cloud Η Oracle μετασχηματίζει την αγορά λύσεων υποδομής Cloud Η Oracle παρουσίασε τη μεγαλύτερη σειρά λύσεων Infrastructureas-a-Service (IaaS) στον κλάδο, στις οποίες περιλαμβάνονται «γυμνά» συστήματα server

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Θεοδώρα Α. Βαρβαρίγου Αν. Καθηγήτρια Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Διαδικτυακές Υπηρεσίες Επόμενης Γενιάς Περιεχόμενα Επιστημονική Εξέλιξη Εξέλιξη Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μιας προσαρμοστικής πολιτικής αντικατάστασης αρχείων, με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ http://www.cslab.ece.ntua.gr Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία Grid και η δηµιουργία του παγκόσµιου υπερυπολογιστικού πλέγµατος. Χρήστος Μάρκου Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής

Η τεχνολογία Grid και η δηµιουργία του παγκόσµιου υπερυπολογιστικού πλέγµατος. Χρήστος Μάρκου Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής Η τεχνολογία Grid και η δηµιουργία του παγκόσµιου υπερυπολογιστικού πλέγµατος Χρήστος Μάρκου Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής Internet: Ο πρόδροµος Internet: Ηεπανάστασητηςδεκαετίαςτου 90. Για πρώτη φορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής Βασικές Έννοιες Πληροφορικής 1. Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι οποιαδήποτε συσκευή μεγάλη ή μικρή που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Θέματα διπλωματικών εργασιών σε συστοιχίες παράλληλης εξυπηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Μάριος Μ. Πολυκάρπου, PhD Διευθυντής, Ερευνητικό Κέντρο Κοίος Πρόεδρος, Κοίνότητα Υπολογιστικής Νοημοσύνης, IEEE Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 4.1 Λογισμικό συστήματος (application software) Καραμαούνας Πολύκαρπος 2 Λογισμικό εφαρμογών (application software): προγράμματα για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιμότητα η τροφίμων φμ με ανοικτό διαδικτυακό σύστημα:

Ιχνηλασιμότητα η τροφίμων φμ με ανοικτό διαδικτυακό σύστημα: Ιχνηλασιμότητα η τροφίμων φμ με ανοικτό διαδικτυακό σύστημα: οφέλη για επιχειρήσεις και καταναλωτές Μιχάλης Σαλαμπάσης αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Εναλλακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΥΣ Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Φοιτήτρια: Κοντζοπούλου Παναγιώτα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Η ενοποίηση λογισμικών στις επιχειρήσεις εξόρυξης αποτελεί το κλειδί για την αυξημένη παραγωγικότητα Ενώ ο τομέας των φυσικών πόρων συνεχίζει να αναπτύσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon Λογισμικό iw360 Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon > > > > > > > > > > > > Παραγωγικότητα σε κάθε σημείο του γραφείου > > > > > > > > > > >>>>>>> Οι έρευνες αγοράς προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 STORAGE AREA NETWORK Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) Οποιοδήποτε, υψηλής απόδοσης, δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε;

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε; 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορία αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Η διάγνωση, η θεραπεία, η πρόληψη και η διοίκηση της υγείας βασίζονται στην απόκτηση, διαχείριση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

Η Veritas ανακοινώνει λύσεις Enterprise Data Management μέσω του NetBackup 8.0

Η Veritas ανακοινώνει λύσεις Enterprise Data Management μέσω του NetBackup 8.0 Η Veritas ανακοινώνει λύσεις Enterprise Data Management μέσω του NetBackup 8.0 Η Veritas Technologies LLC, ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της διαχείρισης πληροφοριών, ανακοίνωσε το λανσάρισμα του NetBackup

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ) I-SENSE GROUP

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ) I-SENSE GROUP ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ) I-SENSE GROUP Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ Ανάλυση Δεδομένων και Διασύνδεση Αντικειμένων: Προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος HELECO 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα.

Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα. Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ - Προσωπικοί Υπολογιστές (Personal Computers) O προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται συνήθως από ένα μόνο χρήστη και κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Η Cisco βοηθάει τις εταιρείες λιανικής να επεκτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι. Λειτουργικά Συστήματα Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ. Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι. Λειτουργικά Συστήματα Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ. Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Μάθημα: Λειτουργικά Συστήματα Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Διδάσκων: Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης clam@unipi.gr 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μνήμη : Πόρος ζωτικής σημασίας του οποίου η διαχείριση απαιτεί ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η διαφήμιση με μία μόνο λέξη χαρακτηρίζεται και ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και αναφέρεται στην επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα; Ποιος είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον; Οι βασικές προκλήσεις στην διοίκηση Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ.

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. Παναγιώτης Σεφερλής Αναπληρωτής Καθηγητής Έχεις το «μικρόβιο» του Μηχανικού; Dilbert 2 Επιστήμη του Μηχανολόγου

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οόρος TCP/IPχρησιµοποιείται ευρέως σήµερα για να περιγράψει ένα σύνολοαπό διαφορετικές έννοιες. Η περισσότερο διαδεδοµένηχρήση του όρου αναφέρεται σε ένα επικοινωνιακό πρωτόκολλογια τη µεταφορά δεδοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα 1 3.3.1 Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών Δίκτυο Υπολογιστών/Επικοινωνιών: ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών με φυσικές συνδέσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν, να στέλνουν,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική (BSc & MSc)

Πληροφορική (BSc & MSc) ς Πληροφορική (BSc & MSc) www.nup.ac.cy ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική BSc in Applied Informatics Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση υποδομής του Διαδικτύου των Αντικειμένων για την παραγωγή και διάχυση Ανοικτών Δεδομένων

Αξιοποίηση υποδομής του Διαδικτύου των Αντικειμένων για την παραγωγή και διάχυση Ανοικτών Δεδομένων Αξιοποίηση υποδομής του Διαδικτύου των Αντικειμένων για την παραγωγή και διάχυση Ανοικτών Δεδομένων Μοχιανάκης Κωστής Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου Οι αστικές ταυτότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στο φωτεινό μονοπάτι της Έρευνας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Διαγωνισμός Αξιοποίησης Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών ΕΔΕΤ

Ταξιδεύοντας στο φωτεινό μονοπάτι της Έρευνας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Διαγωνισμός Αξιοποίησης Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών ΕΔΕΤ Διαγωνισμός Αξιοποίησης Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών ΕΔΕΤ Ανοιχτή Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα»

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική. Μάθημα Κατεύθυνσης

Πληροφορική. Μάθημα Κατεύθυνσης Πληροφορική Μάθημα Κατεύθυνσης Σκοπός Μαθήματος Οι μαθητές που θα ακολουθήσουν το μάθημα αυτό θα είναι ικανοί να λύνουν προβλήματα με αλγοριθμικό τρόπο, ακολουθούν τα βήματα του κύκλου ανάπτυξης, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Από την αίθουσα διδασκαλίας στην αίθουσα συσκέψεων. 5 τρόποι για να προετοιμάσετε τους σύγχρονους φοιτητές για τον αυριανό επαγγελματικό στίβο

Από την αίθουσα διδασκαλίας στην αίθουσα συσκέψεων. 5 τρόποι για να προετοιμάσετε τους σύγχρονους φοιτητές για τον αυριανό επαγγελματικό στίβο Από την αίθουσα διδασκαλίας στην αίθουσα συσκέψεων 5 τρόποι για να προετοιμάσετε τους σύγχρονους φοιτητές για τον αυριανό επαγγελματικό στίβο Εφαρμογή συνεργατικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Ακαδ. Έτος 2014-15 e-tourism και internet Β. Φερεντίνος από την πλευρά της επιχείρησης ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

VERSION 1.0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ CLOUDSIM ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

VERSION 1.0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ CLOUDSIM ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ VERSION 1.0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ CLOUDSIM ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ CLOUDSIM ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο IoT της Vodafone για το 2016

Βαρόμετρο IoT της Vodafone για το 2016 Συνοπτική Έκθεση: Βαρόμετρο IoT της Vodafone για το 2016 Βέλτιστες πρακτικές για την επίτευξη των μεγαλύτερων δυνατών οφελών μέσω της εκμετάλλευσης του Internet of Things Vodafone Power to you Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Σημασία μοντέλου Το μοντέλο δημιουργεί μια λογική δομή μέσω της οποίας αποκτούμε μια χρήσιμη άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στρατηγική για τις Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές του Δημοσίου Τι είναι οι Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές; Υφιστάμενη κατάσταση Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 4 SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...3 4.2.1 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...3 4.2.1.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...4 4.2.1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Δηµήτρης Δούνας

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι προβλέψεις της Symantec για την ασφάλεια το 2017

Οι προβλέψεις της Symantec για την ασφάλεια το 2017 Οι προβλέψεις της Symantec για την ασφάλεια το 2017 Κάθε χρόνο, ο χώρος της ψηφιακής ασφάλειας αντιμετωπίζει νέες μορφές απειλών, καθώς οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου εξελίσσουν την προσέγγιση τους ως

Διαβάστε περισσότερα