Φαρμακευτική Νομοθεσία και Δεοντολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φαρμακευτική Νομοθεσία και Δεοντολογία"

Transcript

1 Φαρμακευτική Νομοθεσία και Δεοντολογία

2 Φαρμακευτική Νομοθεσία Η φαρμακευτική Νομοθεσία στην Ελλάδα αποτελεί κλάδο του Ειδικού Διοικητικού Δικαίου και περιλαμβάνει διατάξεις που ρυθμίζουν την: Ασκηση των Φαρμακευτικών Επαγγελμάτων (Φαρμακοποιοί- Φαρμακεία - Φαρμακαποθήκες - Αντιπρόσωποι Φαρμακευτικών Οίκων του Εξωτερικού - Φαρμακευτικές Βιομηχανίες και Εργαστήρια) Έγκριση, Ελεγχος και διακίνηση των Φαρμακευτικών (Ναρκωτικά - Δηλητήρια - Ιδιοσκευάσματα - Χημικές ουσίες) και παραφαρμακευτικών προϊόντων Σκοπός η προστασία του δημοσίου συμφέροντος

3 Φαρμακευτική Νομοθεσία Διαδικασίες που αφορούν στα Φάρμακα και στα Προϊόντα Υγείας Ανάπτυξη Παραγωγή Διακίνηση Έλεγχος ποιότητας Πολιτική Υγείας

4 Φαρμακευτική Νομοθεσία Εμπλεκόμενοι φορείς στις διαδικασίες που αφορούν στα Φάρμακα και στα Προϊόντα Υγείας Φαρμακευτικές Εταιρείες Κυβέρνηση Οργανισμοί έγκρισης ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Συνταγογράφοι Ταμεία Εισαγωγείς/Φαρμακαποθήκες/ Φαρμακεία Ασθενείς

5 1 η περίοδος Φαρμακευτικής Νομοθεσίας 1837: Βασιλικό Διάταγμα για την Ελληνική Φαρμακοποιία Ξαβέριος Λάνδερερ, καθηγητής Φαρμακευτικής Σχολής Ιωάννης Βούρος, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Ιωσήφ Σαρτώριος, φαρμακοποιός της Βαυαρικής Αυλής. 1920: Διάταγμα περί πωλήσεως φαρμάκων, δηλητηρίων κλπ 1932: πρώτη κωδικοποίηση, Ν Ίδρυση της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό τον έλεγχο της κυκλοφορίας και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων

6 2 η περίοδος Φαρμακευτικής Νομοθεσίας 1968 Ν. 517 Περί απελευθερώσεως του επαγγέλματος του φαρμακοποιού και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας 1973: Ίδρυση του Κρατικού Εργαστηρίου ελέγχου Φαρμάκων (ΚΕΕΦ)

7 3 η περίοδος Φαρμακευτικής Νομοθεσίας :Ν.328 Περί τροποποιήσεως της φαρμακευτικής νομοθεσίας 1983: Ν. 1316/83: Ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)

8 4 η περίοδος Φαρμακευτικής Νομοθεσίας 1985: Εναρμόνιση με τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης 1991 Ν. 1963/ 91 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας (Ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων)

9 4η περίοδος Φαρμακευτικής Νομοθεσίας Oδηγίες- σταθμοί της Ε.Ε. που τέθηκαν σε ισχύ το 1987: 432/85 Για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν ορισμένες δραστηριότητες στον τομέα της φαρμακευτικής 433/85 που τροποποιήθηκε με την οδηγία 584/85 Για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων Φαρμακευτικής και για τη λήψη μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος της εγκατάστασης για ορισμένες δραστηριότητες του φαρμακευτικού τομέα Οδηγία 2005/36/ για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων

10 5η περίοδος Φαρμακευτικής Νομοθεσίας Eναρμόνιση της ελληνικής φαρμακευτικής νομοθεσίας με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οδηγία 2005/36/ για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων ΝΟΜΟΣ 3457/ ΦΕΚ 93/Α'/ Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης. ΝΟΜΟΣ 3918/2011 (ΦΕΚ 31. Α / ), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.

11 ΝΟΜΟΣ 3918/2011 Ίδρυση ΕΟΠΥΥ 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με έδρα την Αθήνα.

12 1. Το επάγγελμα του αδειούχου φαρμακοποιού και η λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου από αδειούχο φαρμακοποιό, όπως προσδιορίζεται από το ν. 5607/1932 (ΦΕΚ 300 Α ) όπως αυτός ισχύει, δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό πλην των σχετικών με τα πληθυσμιακά όρια και την προϋπόθεση τήρησης ελαχίστων αποστάσεων, που εξασφαλίζουν τη χωροταξικά ισόρροπη διασπορά των φαρμακείων στην επικράτεια. Οι Έλληνες ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε., που έχουν πτυχίο φαρμακοποιού και άδεια άσκησης επαγγέλματος δύνανται να ασκούν αυτό ελεύθερα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν. 1963/1991

13 2. Όλα τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν το Σάββατο και κατά τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας και της Τετάρτης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες της ρύθμισης αυτής. Κάθε φαρμακευτικός σύλλογος καταρτίζει ετησίως πίνακες υποχρεωτικής εφαρμογής διημέρευσης κατά τις μέρες των αργιών και διανυκτέρευσης καθημερινά των φαρμακείων της περιοχής ευθύνης του

14 Κώδικας Φαρμακευτικής Δεοντολογίας Αφορά στα καθήκοντα και στην ευθύνη του στην άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος και στους κανόνες συμπεριφοράς και των σχέσεών του με πρόσωπα των άλλων υγειονομικών φορέων και το κοινό. Β.Δ τροποποιήθηκε το 1960 Π.Δ. 340/1993

15 Ανεξάρτητοι οργανισμοί, φορείς, Επιστημονικές οργανώσεις που σχετίζονται με την υγεία και το Φαρμακευτικό λειτούργημα WHO (World Health Organization) Π.Ο.Υ. (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) FIP (Federation Internationale Pharmaceutique, Διεθνής Φαρμακευτική Ομοσπονδία) Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP)

16 Ανεξάρτητοι οργανισμοί, φορείς, Επιστημονικές οργανώσεις που σχετίζονται με την υγεία και το Φαρμακευτικό λειτούργημα EFPIA: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations EUFEPS: European Federation of Pharmaceutical Sciences

17 Food and Drug Administration (FDA) Ιδρύθηκε στις ΗΠΑ το 1937 για τον έλεγχο της ασφάλειας των προϊόντων και την έγκριση της άδειας κυκλοφορίας τους European Medicines Agency (ΕΜΑ) Ιδρύθηκε το 1995, του με σκοπό να θέσει σε εφαρμογή ένα ευρωπαϊκό σύστημα χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα

18 Εθνικές Επιστημονικές οργανώσεις /εταιρείες/ επαγγελματικά σωματεία Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (Π.Φ.Σ.) Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών (ΠΕΦ) Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχάνων, (ΠΕΦ) Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία (Ε.Φ.Ε.)

19 WHO (World Health Organization) Π.Ο.Υ. (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) Η Π.Ο.Υ. ιδρύθηκε στις 7 Απριλίου 1948 ως Ειδικό Τμήμα του ΟΗΕ για την Υγεία με σκοπό την προαγωγή και υπεράσπιση της Υγείας όλων των ανθρώπων. Αποτελείται από 192 κράτη μέλη και διοικείται μέσω της Παγκόσμιας συνέλευσης για την Υγεία (WHA)

20 Π.Ο.Υ. (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Word Health Organization, WHO), η Υγεία είναι «μια κατάσταση φυσικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας, η οποία επιτρέπει σε κάθε άτομο να διάγει μια ζωή κοινωνικά και οικονομικά παραγωγική» (www.who.com). Η Φροντίδα Υγείας είναι «το σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνονται προκειμένου να επιτευχθεί ένα δεδομένο επίπεδο υγείας»

21 Ρόλος του Φαρμακοποιού, Φαρμακευτική Φροντίδα, Ο φαρμακοποιός του μέλλοντος Συναντήσεις Σταθμοί της Π.Ο.Υ.: New Delhi 1988 Ρόλος του Φαρμακοποιού Tokyo 1993 Φαρμακευτική Φροντίδα Vankouver 1997 Ο φαρμακοποιός του μέλλοντος

22 Ρόλος του Φαρμακοποιού, Φαρμακευτική Φροντίδα, Ο φαρμακοποιός του μέλλοντος Σημαντικές αναφορές: World Health Organization (1994) Implementation of WHO s Revised Drug Strategy World Health Assembly (WHA) Resolution World Health Organization (1994) Role of the Pharmacist in support of the WHO Revised Drug Strategy World Health Assembly (WHA) Resolution World Health Organization (1996) Good Pharmacy Practice (GPP) in community and hospital pharmacy practice, WHO/PHARM/DAP.96.1 World Health Organization (1997) Report of a WHO consultative group on the role of the pharmacist: preparing the future pharmacist. Geneva WHO/PHARM/97/599

23 Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) Αποτελεί ένωση 29 κρατών και αντιπροσωπεύει φαρμακοποιούς φαρμακείων. Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Π.Φ.Σ.

24 Federation Internationale Pharmaceutique (FIP) Ιδρύθηκε στην Χάγη το Αποτελεί ομοσπονδία εθνικών συλλόγων (επαγγελματικών/επιστημονικών). Ωστόσο μπορεί να είναι μέλη και φαρμακοποιοί ως άτομα μετά από αίτησή τους

25 Ρόλος του Φαρμακοποιού, Φαρμακευτική Φροντίδα, Ο φαρμακοποιός του μέλλοντος Περισσότερο ενεργητική συμμετοχή του φαρμακοποιού στο Σύστημα Υγείας.

26 WHO, Vankouver, 1997 Ο φαρμακοποιός του μέλλοντος Ο Φαρμακοποιός των 7 αστέρων

27 Ο Φαρμακοποιός των 7 αστέρων The 7 star pharmacist Care- giver, Σύμβουλος φροντίδας Ο φαρμακοποιός πρέπει να παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και φροντίδας σε συνεργασία με τους υπόλοιπους υγειονομικούς επιστήμονες και φαρμακοποιούς

28 Ο Φαρμακοποιός των 7 αστέρων The 7 star pharmacist Decision maker, να είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις σχετικά με την πιο κατάλληλη και αποτελεσματική χρήση των φαρμάκων και με κόστος/όφελος της θεραπείας

29 Ο Φαρμακοποιός των 7 αστέρων The 7 star pharmacist Communicator, να είναι σε θέση να επικοινωνεί. Ο φαρμακοποιός αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ ασθενή και ιατρού.κατά συνέπεια πρέπει να κατέχει γνώσεις και να είναι έμπιστος όταν συνεργάζεται με τυους άλλους υγειονομικούς επιστήμονες και τοι κοινό.

30 Ο Φαρμακοποιός των 7 αστέρων The 7 star pharmacist Leader, Ηγέτης. Οταν ο φαρμακοποιός βρεθεί σε διεπιστημονική ομάδα παροχής υπηρεσιών υγείας πρέπει να μπορεί να παίξει ηγετικό ρόλο προς όφελος του συνόλου. Η ηγετική ικανότητα απαιτεί πάθος για το λειτούργημα που ασκεί, ικανότητα να παίρνει αποφάσεις και να επικοινωνεί και να έχει διοικητικές ικανότητες

31 Ο Φαρμακοποιός των 7 αστέρων The 7 star pharmacist Manager, να έχει διοικητικές ικανότητες. Πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται φυσικές, οικονομικές και ανθρώπινες πηγές. Επίσης πρέπει να αισθάνεται άνετα στο να δέχεται ο ίδιος την διαχείρηση των άλλων αν ανήκει σε μια υγειονομική ομάδα.

32 Ο Φαρμακοποιός των 7 αστέρων The 7 star pharmacist Life long learner, να μπορεί να μαθαίνει δια βίου. Η φαρμακευτική επιστήμη υφίσταται διαρκώς δραματικές εξελίξεις, τις οποίες ο φαρμακοποιός θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί

33 Ο Φαρμακοποιός των 7 αστέρων The 7 star pharmacist Teacher, Δάσκαλος Πρέπει να βοηθά στην εκπαίδευση και πρακτική άσκηση νέων φαρμακοποιών καθώς και στην πληροφόρηση άλλων υγειονομικών επιστημόνων

34 Καλή Φαρμακευτική Πρακτική Good pharmacy practice in community and hospital pharmacy settings Joint FIP/WHO guidelines on good pharmacy practice: standards for quality of pharmacy services There is also increasing recognition that providing consumers with medicines alone is not sufficient to achieve the treatment goals. To address these medicationrelated needs, pharmacists are accepting greater responsibility for the outcomes of medicines use and are evolving their practices to provide patients with enhanced medicines-use services.

35 Οι 4 ρόλοι του φαρμακοποιού 1. Prepare, obtain, store, secure, distribute, administer, dispense and dispose of medical products. 2. Provide effective medication therapy management. 3. Maintain and improve professional performance. 4. Contribute to improve effectiveness of the health-care system and public health.

36 Φαρμακευτική Φροντίδα Pharmaceutical Care Ορισμός: H υπεύθυνη και ασφαλής χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής και η συνεχής παρακολούθησή της, με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, το οποίο βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ασθενούς και του περιβάλλοντός του. Hepler and Strand, 1990.

37 Φαρμακευτική Φροντίδα Pharmaceutical Care Ο φαρμακοποιός αποδέχεται την ευθύνη για κάθε σημείο της διαδικασίας το οποίο θα μπορούσε να είχε επηρεάσει. Οι φαρμακοποιοί για να μπορούν να ανταποκριθούν στο νέο τους ρόλο πρέπει: να διαθέτουν την απαραίτητη επιστημονική υποδομή να έχουν την νομική κάλυψη από την Πολιτεία.

38 Φαρμακευτική Φροντίδα - Pharmaceutical Care Η παροχή της Φαρμακευτικής Φροντίδας απαιτεί: τεχνολογικό εξοπλισμό Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Πρόβαση στο Internet τήρηση αρχείου με τα στοιχεία και το ιστορικό του κάθε ασθενούς.

39 Φαρμακευτική φροντίδα στην πράξη Χρόνιες παθήσεις: Διαβήτης Υπέρταση Άσθμα Αρθρίτις Καρδιαγγειακές παθήσεις Καρκίνος Σκλήρυνση κατά πλάκας.. Παχυσαρκία Διακοπή καπνίσματος Μητρικός θηλασμός

40 Φαρμακευτική φροντίδα στην πράξη Υποστηρικτικό Περιβάλλον ασθενούς Καρκίνος Πάρκινσον Alzheimer Σκλήρυνση κατά πλάκας κλπ Αντιμετώπιση ηλικιωμένων ατόμων

41 Φαρμακευτική Φροντίδα Pharmaceutical Care Η φαρμακευτική φροντίδα: αρχίζει με μια συνταγή ή την ερώτηση του ασθενούς για αυτο-θεραπεία, διεξάγεται σε συνεργασία με τον γιατρό και τον ασθενή και τους άλλους επιστήμονες και φορείς του Συστήματος Περίθαλψης που ενέχονται στην θεραπεία, παρέχεται για το άμεσο όφελος του ασθενούς

42 Φαρμακευτική Φροντίδα Pharmaceutical Care Γιατί απαιτείται αλλαγές στην αντίληψη της θεραπευτικής αγωγής αλλαγές στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης αλλαγές στις ανάγκες των ασθενών αύξηση του μέσου όρου ηλικίας αύξηση των απαιτήσεων για καλύτερη ποιότητα ζωής των χρόνιων ασθενών και των ατόμων τρίτης ηλικίας νέα επιστημονικά και κοινωνικά δεδομένα.

43 Φαρμακευτική Φροντίδα Pharmaceutical Care Στα πλαίσια της άσκησης της φαρμακευτικής φροντίδας. εντάσσονται: Η σωστή συμμόρφωση του ασθενούς με τη θεραπεία, Ο τρόπος ζωής του κατά τη διάρκεια της θεραπείας (οδήγηση, κατανάλωση οινοπνεύματος), Η Κοινωνικο-οικονομική θεώρηση της θεραπείας Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις

44 Φαρμακευτική Φροντίδα Pharmaceutical Care Στα πλαίσια της άσκησης της φαρμακευτικής φροντίδας. εντάσσονται: Η λύση ή πρόληψη προβλημάτων που προκαλούνται από: υπο-θεραπεία, υπερ-θεραπεία ακατάλληλη θεραπεία από ανεπιθύμητες ενέργειες, ασυμβασίες μεταξύ φαρμάκων ή μεταξύ φαρμάκων- τροφής μη σωστή λήψη των φαρμάκων

45 Ορθή Φαρμακευτική Πρακτική Αφορά στη Σωστή προμήθεια των φαρμάκων Πλαστά φάρμακα Σωστή αποθήκευση των φαρμάκων Σωστή διάθεση των φαρμάκων στον ασθενή Φαρμακευτική φροντίδα Σωστή καταστροφή των φαρμάκων

46 Φαρμακευτική Φροντίδα Pharmaceutical Care Ιδιαίτερα ευαίσθητοι τομείς άσκησης Φαρμακευτικής Φροντίδας: χρόνιες παθήσεις οι οποίες απαιτούν συνεχή φαρμακευτική αγωγή, Self-medication κοινωνικά προβλήματα, AIDS, κάπνισμα.

47 Φαρμακευτική Φροντίδα Pharmaceutical Care Ιδιαίτερα ευαίσθητοι τομείς άσκησης Φαρμακευτικής Φροντίδας: χρόνιες παθήσεις οι οποίες απαιτούν συνεχή φαρμακευτική αγωγή, Self-medication κοινωνικά προβλήματα, AIDS, κάπνισμα.

48 Φαρμακευτική Φροντίδα - Pharmaceutical Care Η παροχή της Φαρμακευτικής Φροντίδας απαιτεί: Γνώσεις Συνεχής επιμόρφωση αυτό-επιμόρφωση

49

50

51 Οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης Οδηγία 432/ 85 EU Council Directive: 85/432 Για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν ορισμένες δραστηριότητες στον τομέα της φαρμακευτικής

52 Οδηγίες της Ε.Ε. Οδηγία 433/ 85 EU Council Directive: 85/433 Για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων Φαρμακευτικής και για τη λήψη μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος της εγκατάστασης για ορισμένες δραστηριότητες του φαρμακευτικού τομέα Για την Ελλάδα προβλέπεται πιστοποιητικό των αρμοδίων αρχών ικανότητας άσκησης της φαρμακευτικής, χορηγούμενο μετά από κρατική εξέταση.

53 Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Pharmacist (2 directives) Directive 85/432/EEC και 85/ /36 Τμήμα 7, Άρθρα 44 και 45 Φαρμακευτική Εκπαίδευση Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων φαρμακοποιού Τουλάχιστον 5 έτη σπουδών συμπεριλαμβανομένης εξάμηνης τουλάχιστον πρακτικής άσκησης σε φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό ή φαρμακείο νοσοκομείου

54 Article 2. The activities referred to in paragraph 1 are: the preparation of the pharmaceutical form of medicinal products, the manufacture and testing of medicinal products the testing of medicinal products in a laboratory for the of medicinal of medicinal products the storage, preservation and distribution of medicinal products at the wholesale stage the preparation, testing, storage and supply of medicinal products in pharmacies open to the public the preparation, testing, storage and dispensing of medicinal products in hospitals the provisions of information and advice on medicinal products.

55 Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων φαρμακοποιού α)καθορισμός της φαρμακευτικής μορφής των φαρμάκων β)παρασκευή και έλεγχος των φαρμάκων γ) έλεγχος των φαρμάκων σε εργαστήριο ελέγχου φαρμάκων δ) αποθήκευση, διατήρηση και διανομή των φαρμάκων στο στάδιο της χονδρικής πώλησης ε) προετοιμασία, έλεγχος, αποθήκευση και διανομή των φαρμάκων στα φαρμακεία στ)προετοιμασία, έλεγχος, αποθήκευση και διάθεση των φαρμάκων στα νοσοκομεία ζ)παροχή πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με τα φάρμακα

56 Άρθρο 3. Το δίπλωμα, πιστοποιητικό ή οποιοσδήποτε άλλος τίτλος πρέπει να πιστοποιεί την ολοκλήρωση κύκλου εκπαίδευσης τουλάχιστον 5 ετών και τουλάχιστον 4 έτη πλήρους θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμιο, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με αναγνωρισμένο ισότιμο επίπεδο ή υπό την επίβλεψη του Πανεπιστημίου και τουλάχιστον 6 μήνες πρακτικής άσκησης σε φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό ή σε νοσοκομείο υπό την επίβλεψη της φαρμακευτικής διεύθυνσης του νοσοκομείου.

57 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.

58 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ - ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ - ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ.

59 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Η φαρμακευτική ασκείται αποκλειστικά από τους κατόχους Πανεπιστημιακού διπλώματος φαρμακοποιού και νομίμου αδείας ασκήσεως του φαρμακευτικού επαγγέλματος Οδηγία Συμβουλίου Ε.Ε. : EU Council Directive: 85/432 Τουλάχιστον 5 έτη σπουδών συμπεριλαμβανομένης εξάμηνης τουλάχιστον πρακτικής άσκησης σε νοσοκομείο ή φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό

60 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 2 Το φάρμακο αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα στην πρόληψη και θεραπεία της ασθένειας και ο φαρμακοποιός είναι ο μόνος καθ' ύλην ειδικός στον τομέα διακίνησης του φαρμάκου, λόγω της επιστημονικής του εκπαίδευσης.

61 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 3 Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και προς το συμφέρον του καταναλωτού, η ευθύνη και η συμμετοχή του φαρμακοποιού πρέπει να εκτείνεται σε όλα τα στάδια διαδικασίας από την παραγωγή ως τη χορήγηση του φαρμάκου στο κοινό.

62 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 4 Τα φαρμακεία πρέπει να ανήκουν αποκλειστικά σε φαρμακοποιούς και να αποφεύγεται η παρεμβολή ξένων συμφερόντων μη εχόντων σχέση με το φαρμακευτικό επάγγελμα - λειτούργημα κατά την διακίνηση και λιανική εμπορία των φαρμακευτικών προϊόντων.

63 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 5 Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του ασθενούς η ελεύθερη επιλογή του φαρμακοποιού και οι φαρμακοποιοί ιδιοκτήτες φαρμακείου σε λειτουργία πρέπει να αποφεύγουν κάθε μέσο ή τρόπο ή μέθοδο που θα περιορίζει την ελευθερία του ασθενούς στην επιλογή του φαρμακείου της προτιμήσεώς του. Τούτο ισχύει απολύτως και για τους διαφόρους φορείς παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης στον ελληνικό λαό.

64 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 6 Δεοντολογία είναι οι αρχές που διέπουν και καθοδηγούν τους φαρμακοποιούς με ιδιόκτητο ή υπευθύνους ιδιοκτήτου φαρμακείου σε λειτουργία, στις σχέσεις τους με τους ασθενείς, τους συναδέλφους τους και τους λοιπούς υγειονομικούς επιστήμονες, τα όργανα της πολιτείας, τα συλλογικά όργανα στα οποία ανήκουν και γενικά τη στάση τους απέναντι στην κοινωνία.

65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 7 Ο φαρμακοποιός με φαρμακείο σε λειτουργία ασκεί λειτούργημα και οφείλει να το ασκεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, την χάρτα του ευρωπαϊκού φαρμακείου και με τον όρκο που έδωσε. Οφείλει να συμπεριφέρεται γενικώς στη ζωή του αξιοπρεπώς και σύμφωνα με τις παραδόσεις του φαρμακευτικού επαγγέλματοςλειτουργήματος, να σέβεται τις υγειονομικές αρχές, τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τον φαρμακευτικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και δικαιούται να απολαμβάνει τον ίδιο σεβασμό από τους πιο πάνω φορείς. Ακόμη οφείλει να συμμορφώνεται με τις επιταγές του νόμου και τις νόμιμες αποφάσεις που αφορούν την άσκηση του λειτουργήματός του, ειδικότερα δε να τηρεί τις ισχύουσες λιανικές τιμές των φαρμάκων.

66 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 8 Ο φαρμακοποιός οφείλει να έχει ανώτερη αντίληψη για την αποστολή και ιερότητα του φαρμακευτικού λειτουργήματος και να απέχει από κάθε ενέργεια που δύναται να μειώσει την εκτίμηση του κοινωνικού συνόλου για το λειτούργημα του φαρμακοποιού ή αντιτίθεται στα χρηστά ήθη. Τέλος ο φαρμακοποιός με φαρμακείο σε λειτουργία απαγορεύεται να ασκεί και άλλο επάγγελμα το οποίο θεωρείται ασυμβίβαστο με την αξιοπρέπεια του φαρμακευτικού λειτουργήματος.

67 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 9 Ο φαρμακοποιός οφείλει την ίδια αφοσίωση σε όλους τους ασθενείς που τον επισκέπτονται και εντός των ορίων των γνώσεών του να παρέχει κάθε βοήθεια σε ασθενή που βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο και εφ' όσον δεν δύναται εκείνη την στιγμή να υπάρξει ιατρική βοήθεια.

68 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 10 Ο φαρμακοποιός που έχει φαρμακείο σε λειτουργία ή διευθύνει ως υπεύθυνος φαρμακείο, δεν επιτρέπεται να το εγκαταλείψει ή να το κλείσει, παρά μόνο όταν και όπως ο νόμος ορίζει.

69 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 11 Ο φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να παρέχει τη συνδρομή του στο έργο της κοινωνικής υγιεινής και να συνεργάζεται με τις κρατικές αρχές για την προστασία και την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

70 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 12 Οι σχέσεις των φαρμακοποιών με τα ασφαλιστικά ταμεία που παρέχουν φαρμακευτική περίθαλψη πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του φαρμακοποιού και η ελεύθερη επιλογή του φαρμακείου από τον ασθενή.

71 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 13 Το συνταγολόγιο είναι απόρρητο. Ο φαρμακοποιός οφείλει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο, εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπει ο νόμος και σε όσες περιπτώσεις ο ασθενής, με δήλωση του αποδεσμεύει τον φαρμακοποιό από την τήρηση του απορρήτου. Επί πλέον απαγορεύεται κάθε δημόσια συζήτηση ή υπαινιγμοί σχετικώς με την υγεία των πελατών του.

72 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 14 Ο φαρμακοποιός οφείλει να ασκεί προσωπικώς την φαρμακευτική και να παρασκευάζει και να παραδίδει αυτοπροσώπως τα φάρμακα στους αρρώστους ή στους οικείους τους. Πρέπει να επιβλέπει προσωπικώς κάθε φαρμακευτική εργασία που εκτελείται από το προσωπικό του φαρμακείου.

73 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 15 Κάθε φαρμακείο πρέπει να έχει σε εμφανές μέρος, στην πρόσοψη του, το ονοματεπώνυμο του αδειούχου φαρμακοποιού, καθώς και τα σήματα που επιβάλουν οι ισχύοντες νόμοι. Τα κληρονομικά φαρμακεία θα αναγράφουν κάτω από το όνομα του αποθανόντος φαρμακοποιού και το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου φαρμακοποιού με ίδια γράμματα.

74 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 16 Σε περίπτωση δεοντολογικών παραβάσεων του αντικαταστάτου του αδειούχου φαρμακοποιού, το πειθαρχικό συμβούλιο που θα επιληφθεί των παραβάσεων αυτών θα πρέπει να εκτιμά και την πιθανή συμμετοχή του αδειούχου φαρμακοποιού σε αυτές και εν ανάγκη να καταλογίζει τις ευθύνες και σε αυτόν.

75 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 17 Ο φαρμακοποιός οφείλει να αναφέρει εγγράφως στον φαρμακευτικό σύλλογο της περιοχής του κάθε μεταβολή στην διεύθυνση του φαρμακείου του, κάθε διακοπή στην άσκηση του λειτουργήματός του ή της υπευθυνότητός του και κάθε πρόσληψη συνεταίρου ή διάλυση της εταιρείας του συνεταιρισμού ή της συστεγάσεως του.

76 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 18 Απαγορεύεται στους φαρμακοποιούς κατόχους αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου ή στους υπευθύνους φαρμακοποιούς κληρονομικών φαρμακείων, καθώς και στους δικαιούχους κληρονομικού φαρμακείου η σύναξη ιδιαίτερης ατομικής σύμβασης με ασφαλιστικά ταμεία, εφ' όσον ο νόμος δεν παρέχει τοιαύτη ευχέρεια, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 21 του Α.Ν. 1384/98, με όρους διαφορετικούς από αυτούς που έχουν αποδεχθεί ο Π.Φ.Σ. και ο φαρμακευτικός σύλλογος του οποίου είναι μέλος ο φαρμακοποιός. Την 17 η /5/2011 το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε το κάτωθι Δελτίο Τύπου με θέμα «Ενιαίες συμβάσεις παροχών Υγείας και μείωση των τιμών σε αναλώσιμα υλικά των Ασφαλιστικών Ταμείων» 5. Παρέχεται το δικαίωμα στα Ασφαλιστικά Ταμεία να συμβάλλονται ατομικά με τους φαρμακοποιούς ή Συλλογικά με τους Συλλόγους (Πανελλήνιο κ.λ.π.) 6. Παρέχεται το δικαίωμα στα Ασφαλιστικά Ταμεία να διακόπτουν την σύμβαση πρίν τη λήξη της αζημίως, ανάλογα με τις διαμορφούμενες κάθε φορά ανάγκες, αφού ενημερώσουν δύο μήνες πρίν τους ενδιαφερόμενους.»

77

78

79

80 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 19 Ο φαρμακοποιός με φαρμακείο σε λειτουργία ή ο υπεύθυνος φαρμακοποιός κληρονομικού φαρμακείου δεν πρέπει να δέχεται αμοιβή ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια του λειτουργήματος του φαρμακοποιού.

81 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 20 Ο φαρμακοποιός οφείλει να δίδει σαφείς οδηγίες χρήσεως των χορηγουμένων φαρμάκων στους πελάτες του φαρμακείου του και να αναγράφει επ' αυτών περιληπτικώς την οδηγία χρήσεως, καθώς και κάθε άλλη επισήμανση προς αποφυγή λαθών κατά την λήψη ή την χρήση των χορηγούμενων φαρμάκων.

82 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 21 Ο φαρμακοποιός όταν χορηγεί τα φάρμακα που αναγράφονται σε συνταγές, καθώς και τα άλλα διακινούμενα προϊόντα, οφείλει να ελέγχει αν τα χορηγούμενα είδη πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές.

83 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α) ΑΡΘΡΟ 22 Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να αποφεύγουν την προσέλκυση πελατείας με ενέργειες και μέσα αντίθετα στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου και του φαρμακοποιού επιστήμονος και λειτουργού της δημόσιας υγείας (χορήγηση δώρων ή άλλων ανταλλαγμάτων).

84 ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α) ΑΡΘΡΟ 23 Απαγορεύεται στον φαρμακοποιό να αντικαθιστά με άλλα φάρμακα τα αναγραφόμενα σε ιατρική συνταγή, ακόμη και αν τα χορηγούμενα σε αντικατάσταση των αναγραφομένων θεωρούνται κατά την κρίση του μεγαλύτερης και καλύτερης θεραπευτικής αξίας χωρίς την έγκριση του ιατρού που εξέδωσε την συνταγή.

85 ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α) ΑΡΘΡΟ 24 Γενικώς, απαγορεύεται στους φαρμακοποιούς με φαρμακείο σε λειτουργία, στους δικαιούχους κληρονομικών φαρμακείων και στους υπεύθυνους φαρμακοποιούς κληρονομικών φαρμακείων τα εξής: α)κάθε πώληση φαρμάκου σε τιμή κατώτερη από την οριζόμενη λιανική με τα δελτία τιμών του Υπουργείου Εμπορίου. ΕΟΦ β)κάθε σύμβαση, πράξη ή συμφωνία που αποσκοπεί σε κερδοσκοπία σε βάρος της υγείας των ασθενών και παντός άλλου προσώπου. ΜΥΣΥΦΑ???

86

87 Καθεστώς για ΜΥΣΥΦΑ MΥΣΥΦΑ: Δεν υπάρχει έλεγχος τιμής Δεν αποζημιώνονται από ασφαλιστικά ταμεία

88 ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α) ΑΡΘΡΟ 24(συν.) γ)κάθε διανομή ή κατανομή με άλλους του ποσοστού κέρδους του φαρμακοποιού. δ)κάθε χορήγηση δώρων ή άλλων ωφελημάτων σε ιατρούς, οδοντιάτρους, μαίες, νοσοκόμους ή άλλους μεσίτες για την προσέλκυση πελατείας. ε)κάθε παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας του φαρμακείου. στ)κάθε ανταλλαγή με χρήμα ή άλλα είδη, του αναγραφομένου φαρμάκου σε συνταγή ασφαλιστικού ταμείου. ζ)κάθε πράξη που μπορεί να προσπορίσει στον πελάτη αθέμιτη ωφέλεια.

89 4 / Υπουργική Απόφαση για το ωράριο των φαρμακείων

90 ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α) ΑΡΘΡΟ 24(συν.) η)κάθε διευκόλυνση σε οποιονδήποτε που μετέρχεται παράνομα την φαρμακευτική επιστήμη. θ)κάθε συμφωνία με οποιονδήποτε μετερχόμενο, οποιοδήποτε υγειονομικό επάγγελμα προκειμένου να καρπωθούν ωφελήματα ο φαρμακοποιός και οι με αυτόν συμφωνούντες σε βάρος της υγείας του ασθενούς και κάθε άλλου προσώπου.

91 ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α) ΑΡΘΡΟ 24(συν.) ι)κάθε χρήση τιμητικού αξιώματος που κατέχει ο φαρμακοποιός για προσέλκυση πελατείας. κ)κάθε σύμβαση με ασφαλιστικό ταμείο ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν φαρμακευτική περίθαλψη με όρους διαφορετικούς από αυτούς που έχουν αποδεχτεί ο Π.Φ.Σ. και ο φαρμακευτικός σύλλογος του οποίου είναι μέλος ο φαρμακοποιός.

92 ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β) ΑΡΘΡΟ 25 Α. Απαγορεύεται ρητώς η δια των μέσων μαζικής επικοινωνίας ή με άλλο μέσο διαφήμιση των φαρμάκων ή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, η προβολή για την προσέλκυση πελατείας διαφημιστικών μηνυμάτων που αντιτίθεται στους νόμους και στις διατάξεις του παρόντος Κώδικος Φαρμακευτικής Δεοντολογίας.

93 Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση Διαφήμιση των φαρμάκων» νοείται: οποιαδήποτε μορφή παροχής πληροφοριών για προσέλκυση πελατείας, επαφής ή προτροπής που αποσκοπεί στην προώθηση της χορήγησης συνταγών, της προμήθειας, της πώλησης ή της κατανάλωσης φαρμάκων - μεταξύ άλλων η διαφήμιση προς το κοινό και προς πρόσωπα εξουσιοδοτημένα για τη συνταγογράφηση και την προμήθεια, οι επισκέψεις ιατρικών επισκεπτών, η παροχή δειγμάτων, η χορηγία συναντήσεων προώθησης και επιστημονικών συνεδρίων όπου συμμετέχουν πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να χορηγούν συνταγές ή να προμηθεύουν φάρμακα κ.λπ.

94 Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. απαγορεύουν κάθε διαφήμιση φαρμάκου για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας (η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα ομοιοπαθητικά φάρμακα). Η διαφήμιση ενός φαρμάκου πρέπει να προάγει την ορθολογική χρήση του και να μην είναι παραπλανητική Η οδηγία 001/83/ΕΚ κάνει διάκριση μεταξύ διαφήμισης που απευθύνεται στο κοινό και διαφήμισης που απευθύνεται σε πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να χορηγούν συνταγές ή να προμηθεύουν φάρμακα.

95 Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διαφήμιση που απευθύνεται στο κοινό για φάρμακα: που μπορούν να χορηγηθούν μόνο με ιατρική συνταγή που περιέχουν ψυχοτρόπους ή ναρκωτικές ουσίες που έχουν σχεδιαστεί για να χορηγούνται μόνο με την παρέμβαση ιατρού. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις εκστρατείες εμβολιασμού που γίνονται από τη βιομηχανία με την έγκριση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαγορεύσουν στο έδαφός τους την απευθυνόμενη στο κοινό διαφήμιση φαρμάκων που καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΙΤΣΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 I. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2012/25/ΕΕ) Ορισμοί

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2012/25/ΕΕ) Ορισμοί ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ Α. Κεφάλαιο Πρώτο Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9 ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 1.α. H παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ EΠΙΣΚΕΠΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ EΠΙΣΚΕΠΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ MSC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ EΠΙΣΚΕΠΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 2009 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντονιστής της Επιτροπής Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας 1. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ

Ο Συντονιστής της Επιτροπής Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας 1. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ To 1990 ιδρύθηκε από είκοσι πέντε (25) στελέχη του Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ, η Ελληνική Εταιρία Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ (Αριθμ. Ιδρυτ. Απόφασης Αθηνών 3889/90.Αρ.καταχ. εις ν. μητρ. 17702/26.2.1991).

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 4 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 2. Αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής... 12 3. Ακαδημαϊκή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2328 Έτος: 1995 ΦΕΚ: Α 159 19950803 Τέθηκε σε ισχύ: 03.08.1995 Ημ.Υπογραφής: 03.08.1995 Τίτλος Νομικό καθεστώς της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ο τρόπος εκτέλεσης των Προμηθειών και Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α βαθμού»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ο τρόπος εκτέλεσης των Προμηθειών και Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α βαθμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο τρόπος εκτέλεσης των Προμηθειών και Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α βαθμού» Νομικές ρυθμίσεις-περιγραφή διαδικασιών- Σύγκριση θεσμικού πλαισίου τους με άλλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Νο. 9. Γενική (4070) Δ.Ε. 20534/1646/04/05/12 Άρθρο 82 Γενικοί κανόνες - Ορισμοί Για τους σκοπούς του μέρους αυτού: 1. Επιβατηγά δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα