ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ"

Transcript

1 Ηλεκτρονικό εμπόριο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Άννα - Όλγα Μήτσου Βιβλιογραφία: Ελληνόγλωσση: Aλεξανδρίδου Ελ., Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, εκδ. Σακκ Tης ίδιας, Η πρόταση οδηγίας της ΕΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ΔΕΕ 2000,113. Αλικάκος Π., Εξωδικαστική επίλυση διαφορών στο ηλεκτρονικό εμπόριο κατά την εθνική και την ευρωπαική νομοθεσία, Αρμ 2005,1681. Άνθιμος Απ., Καθορισμός της διεθνούς δικαιοδοσίας στις καταναλωτικές συμβάσεις που συνάπτονται μέσω internet, Αρμ 2001,1723. Αποστολόπουλος Χ., Η ερμηνεία της αρχής της χώρας προέλευσης στην Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο ως κανόνας σύγκρουσης του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ΔΕΕ 2004,266. Βαγενά Ευαγ., Ζητήματα προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιβάλλον του διαδικτύου, ΝοΒ 55/1058. Βασιλακάκης Ε., Ανταγωνισμός ιδ.δ.δ. και ομοιόμορφου ουσιαστικού δικαίου στο εμπορικό δίκαιο εις το Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο του Εμπορίου, 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, έκδοση 2008 σελ. 31. Του ίδιου, Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας επί διαφορών από σύμβαση και από αδικοπραξία (Άρθρο 5 σημ.1 και σημ. 3 του Κανονισμού 44/2001), εκδ. Σακκ Του ίδιου, Η δωσιδικία του τόπου του ζημιογόνου γεγονότος σε περίπτωση επαπειλούμενων αδικοπραξιών (κατά το άρθρο 5 σημ.3 του Κανονισμού 44/2001), Αρμ 2005,3. Βιδάλης Τ.- Μήτρου Λ.-Τάκης Α., Η συνταγματική πρόσληψη των τεχνολογικών εξελίξεων, σελ.290, εις το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Πέντε Χρόνια μετά τη Συνταγματική Αναθεώρηση του Τόμος Πρώτος (2006), Eπιμ. Ξ.Κοντιάδης. Βρέλλης Σπ., Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, εκδ. Αντ. Σακκ Του ίδιου, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη Γέροντας Απ., Η αρχή της αναλογικότητας και η τριτενέργεια των θεμελιωδών δικαιωμάτων μετά την αναθεώρηση του 2001, εις το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Πέντε Χρόνια μετά τη Συνταγματική Αναθεώρηση του Τόμος Πρώτος (2006), Eπιμ. Ξ.Κοντιάδης. Γεωργακόπουλος Λ., Ηλεκτρονικοποίηση έννομων σχέσεων-ηλεκτρονική υπογραφή και «ηλεκτρονικό αξιόγραφο»-όχι νέα πλάσματα δικαίου, ΔΕΕ 6/2005,751 επ. Γεωργακόπουλος Χ., Ο αντίκτυπος της τεχνολογίας peer to peer στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο πεδίο του διαδικτύου, ΧρΙΔ 2008,491. Γεωργιάδης Απ., Η εξασφάλιση των πιστώσεων, Β έκδοση, Γεωργιάδης Γ., Η σύναψη σύμβασης μέσω του διαδικτύου, Γκόρτσος Χ, Τασάκος Κ., Το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο για την Ηλεκτρονική Τραπεζική, ΔΕΕΤ 34,2003,77. Γκόρτσος Χ., Τραπεζικές Υπηρεσίες και Ηλεκτρονικό Χρήμα μέσω του Διαδικτύου «Internet», σελ. 260 εις το Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στο εμπορικό δίκαιο, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, εκδ. Αντ. Σακκ Γραμματικάκη-Αλεξίου Α., Internet και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο. Συμβατικές και Αδικοπρακτικές Ενοχές στον Κυβερνοχώρο, Αρμ 1998,409. Δελούκα-Ιγγλέση Κ., Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, εκδ. Αντ. Σακκ Της ίδιας, Η προστασία του καταναλωτή από την άμεση διαφήμιση στο διαδίκτυο, ΔiΜΕΕ 4/2004,485. Δεσποτίδου Α, Ζητήματα προστασίας του καταναλωτή στις συμβάσεις από απόσταση κατά το άρθρο 4 Ν 2251/1994, ΕπισκΕΔ Γ/2005,563 επ. Δημαράς Ν., Εμπορικές συμβάσεις μέσω διαδικτύου, ΔΕΕ 2/2008,164. Διαμαντή Ε., Ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο κατά το ΠΔ 131/2003, ΔΕΕ 10/2004,986 επ. Ζέκος Γ., Ιδιόχειρες ηλεκτρονικές υπογραφές και ηλεκτρονικές συμβάσεις, ΔΕΕ 2004,630. Θεοχαροπούλου Ε., Η φορολογία εισοδήματος από ηλεκτρονικό εμπόριο. Ιγγλεζάκης Ι., Οι νομικές ρυθμίσεις για τις ψηφιακές υπογραφές-η οδηγία 1999/93/ΕΚ και οι εθνικές νομοθεσίες, ΕπισκΕΔ 20006,21επ. Του ίδιου, Επιτρεπόμενες πράξεις στο Διαδίκτυο εκ μέρους των χρηστών από τη σκοπιά του δικαίου της Α.-Ο. ΜΗΤΣΟΥ 627

2 ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ πνευματικής ιδιοκτησίας, ΔΕΕ 2007/670. Ιντζεσίλογλου Ν., Δίκαιο της Πληροφορικής, Κανελλόπουλος Π., Δίκαιο ΕΕ, Με βάση τη Συνθήκη της Νίκαιας, Καραγκουνίδης Απ, Τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών και εμπορικό δίκαιο, Αρμ 2007,1004. Καραδημητρίου Κ., Η ηλεκτρονική υπογραφή ως μέσο ασφαλείας των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, εκδ. Σακκ Του ίδιου: Ηλεκτρονικές υπογραφές: προβλήματα και σκέψεις με αφορμή το ΠΔ150/2001 Αρμ 2002,1535. Καράκωστας Ι.,Δίκαιο & Internet, εκδ. Π.Ν. Σακκ Του ίδιου, Βασικά ζητήματα προστασίας του καταναλωτή στο διαδίκτυο, ΔΕΕ 5/2004,501. Του ίδιου, Η Προστασία της ιδιωτικότητας στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΔiMEE 2004,55. Καρεκλής Π, Επιπτώσεις του Internet στη λειτουργία και κερδοφορία των επιχειρήσεων. Οφέλη από τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής, ΔΕΕΤ 34, 2003,41. Κατσανάκη Σ., Ευθύνη παρόχων υπηρεσιών Internet κατά τη διαμεσολάβηση στη διακίνηση παράνομου υλικού, ΧρΙΔ Η/2008,271. Κολοτούρος Π. Αποδεικτική δύναμη των ηλεκτρονικών εγγράφων στη ναυτιλία, ΝοΒ 2007/2019. Κορνηλάκης Π., Διαδίκτυο και αστικό δίκαιο, Αρμ 2007,993. Κουσούλης Στ., Σύγχρονες μορφές έγγραφης συναλλαγής, Του ίδιου, Παρατηρήσεις στην ΜΠρΑθ 1327/2001 ΔΕΕ 2001/377, Κουταλιανός Στ., Τα άτυπα και ατελή μέσα αποδείξεως στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, με αφορμή τις ΑΠ 1602/2003 και ΑΠ Ολ 15/2003 Δ 37,1291. Κουτσουλέλος, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΑθ 1963/2004 ΝοΒ 2005,1641. Κουτσούμπας Θ., Ηλεκτρονικό εμπόριο- Νομικοί προβληματισμοί στα πλαίσια εφαρμογής των κοινοτικών και εθνικών ρυθμίσεων, ΔΕΕ 2006/382. Του ίδιου, Προστασία καταναλωτή στην εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών προϊόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Δίκαιο, ΧρΙΔ Ε/2005,953. Κωνσταντινίδης Εμμ., Η ηλεκτρονική φορτωτική κατά το δίκαιο της θαλάσσιας μεταφοράς, Λιναρίτης Ι., Τρουλινού Ε., Το Προεδρικό Διάταγμα 150/2001. Μια χαμένη ευκαιρία για την ρύθμιση των ηλεκτρονικών υπογραφών από τον έλληνα νομοθέτη, ΔΕΕ 2001,1234. Λιναρίτης Ι., Η πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, εκδ Του ίδιου, Η νομοθετική ρύθμιση των ηλεκτρονικών υπογραφών μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 99/93 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ελληνικό δίκαιο με το ΠΔ 150/2001 ΔΕΕ 2002,257. Μακρής Σ., Η προστασία του καταναλωτή στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου μετά τη μεταφορά των Οδηγιών 97/7/ΕΚ και 2000/31/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο, ΔΕΕ 2004/890. Μαλλερού Α.Κ., Το δίκιο του ηλεκτρονικού Χρήματος, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη Μαρίνος Μ.-Θ. (επιμ.), Κοινωνία των Πληροφοριών και Πνευματική Ιδιοκτησία, Η ελληνική ρύθμιση, εκδ. Αντ. Σακκ Toυ ίδιου, Ζητήματα χρήσης και εκμετάλλευσης έργων στο διαδίκτυο (internet), ΕΕμπΔ 2004/483. Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδομένων: ένα νέο δικαίωμα εις Τσάτσο/Βενιζέλο/Κοντιάδη (επιμ.), Το Νέο Σύνταγμα, Πρακτικά Συνεδρίου για το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975/1986/2001, 2001 σελ. 83επ. (94). Μήτσου Α., Διασυνοριακές Συναλλαγές σε Χρηματιστήρια Αξιών, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2007, σελ. 279 επ. Μπεχλιβάνης Α., Νέες τεχνολογίες στη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων, Επισκ ΕΔ 2007,343επ. Mπουρλή Π., Διεθνείς πωλήσεις στο Διαδίκτυο & Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Σακκ Μπώλου Β., Κλοπή πιστωτικής κάρτας, Συνήγορος, τ. 65/2008 σελ. 30. Νικάκης Θ., Νέες Τεχνολογίες και σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, εις το Ναυτιλία και Νέες Τεχνολογίες, 2008 σελ Νικολόπουλος Γ., Το δίκαιο της απόδειξης, Παμπούκης Κ., Τουντόπουλος Β. (επιμ.), Ναυτιλία και νέες τεχνολογίες, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Παν. Αιγαίου Παναγιωτίδου Ε., Υπόθεση Napster και προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, υπό το πρίσμα της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ, ΔΕΕ 2002/485. Παπαδόπουλος Μ., Νομικά προβλήματα στην άρση του απορρήτου στην Ελλάδα (άρση του ανοήτου στην άρση του απορρήτου στην Ελλάδα) ΔiMEE 1/2007,38. Παπαδοπούλου Αν. Π., Η πνευματική δημιουργία στο χώρο και το χρόνο του διαδικτύου. Η Οδηγία 2001/29/ΕΚ για την κοινωνία της πληροφορίας, ΔΕΕ 2002/1212. Παπαδοπούλου Μ.-Δ., Ο ρόλος των φορέων παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών (ISPs) στην ανταλλαγή παράνομων αρχείων μέσω των peer to peer δικτύων-υποχρέωση εφαρμογής τεχνο- 628 Α.-Ο. ΜΗΤΣΟΥ

3 Ηλεκτρονικό εμπόριο λογικών μέτρων προστασίας; ΔiMEE 4/2007,51. Παπαϊωάννου Γ., Η σύμβαση από απόσταση κατά το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, ΔΕΕ 2/2003, Παπακωνσταντίνου Ε., Νομικά Θέματα Πληροφορικής, Παπαντώνη Μ., Νομικοί προβληματισμοί σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, ΕΕμπΔ 2001,369. Πιτσιρίκος Ι., Σύγχρονα μέσα επικοινωνίας (τηλεμοιότυπο, τηλετύπημα, ηλεκτρονικό έγγραφο) για την κατάρτιση τυπικών δικαιοπραξιών ως ζήτημα της σχέσεως έγγραφου τύπου και δικαιοπραξίας, εκδ. Αντ. Σακκ., Σαμαρά Χ., Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο στην εσωτερική αγορά, ΔΕΕ 2000,1200. Σελέκος Π., Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας κατά την τήρηση του Εμπορικού Μητρώου εις το Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στο εμπορικό δίκαιο,1998, σελ. 62. Σινανιώτη-Μαρούδη Α., Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στις συναλλαγές μέσω του διαδικτύου, εις Το ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο του Εμπορίου, 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2008, σελ.269. Σινανιώτη-Μαρούδη Α, Φαρσαρώτας Ι., Ηλεκτρονική Τραπεζική, εκδ. Αντ. Σακκ Σκορδάκης Χ., Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Προστασία του Καταναλωτή στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΔiΜΕΕ Του ίδιου, Ηλεκτρονικό Διακοινοτικό Εμπόριο και Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές, 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη Σπυρόπουλος Στ., Η διάκριση των παρόχων υπηρεσιών στο διαδίκτυο και η οριοθέτηση της ευθύνης τους με βάση την κοινοτική οδηγία 2000/31/ΕΚ σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, ΔiΜΕΕ 3/2005,372. Σταματούδη Ε, Κοινοτικό Κανονιστικό Πλαίσιο για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με έμφαση στην Οδηγία Πλαίσιο 2002/21/ΕΚ, ΔiΜΕΕ 3/2004,339. Σταυρίδου Σ., Τα τεχνολογικά μέτρα στην υπηρεσία της διαχείρισης και προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, 2001, εις το Κοινωνία των Πληροφοριών και Πνευματική Ιδιοκτησία, (επιμ.) Μαρίνος. Συνοδινού Τ., Πνευματική Ιδιοκτησία και νέες τεχνολογίες: η σχέση χρήστη-δημιουργού (2008). Σωτηρόπουλος Γ., Ο δανεισμός τίτλων, Τζίβα Ε., Το ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων, Της ίδιας, Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η προστασία των καταναλωτών απέναντι σε Γενικούς Όρους Συναλλαγών, σελ επ. Της ίδιας, Η εξωδικαστηριακή επίλυση των καταναλωτικών διαφορών ιδίως στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ΕΕμπΔ 2003,729 επ. Τσόλιας Γ., Τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα υπό το πρίσμα του απορρήτου: προβληματισμοί εν όψει της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ, ΔiΜΕΕ 3/2004,357. Τσίγκου Θ., παρατηρήσεις στην απόφαση ΔΕΚ C-275/06, , Productores de Mùsica de España (Promusicae) / Telefónica de España SAU, ΕΕΕΔ 1/2008,157. Χρυσόγονος Κ., Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Χαρακτινιώτης Στ., Ηλεκτρονικό Διακοινοτικό Εμπόριο και Εφαρμοστέο δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές, εις Το ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο του Εμπορίου, 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, εκδ. 2008, σελ Χριστοδούλου Κ., Ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονική δικαιοπραξία, Του ίδιου, Αστική Ευθύνη του παρόχου δικτύου ως μεσάζοντος στην παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ΔiΜΕΕ 2004,350 επ. Του ίδιου, Προστασία της προσωπικότητας και της συμβατικής ελευθερίας στα κοινωφελή δίκτυα, Ξενόγλωσση: Cohent P., Securities trading via the internet, [1999] J.B.L. p Delfini M., Electronic Commerce and Investment Services in Italy: CONSOB establishes the rules for trading online, I.B.L 2002, p. 33. Gkoutzinis A., Online Financial Services-The application of the case by case derogation of the e-commerce Directive, Part 1, JIBFL, Sept.2003, Sinisi V., Digital signature legislation in Europe, BJFBFL-Jan 2001,17. Steennot R., Consumer protection relating to contracts concluded online: the Εuropean point of view, Financial Law Institute, WP Elkin-Koren N., Making Technology Visible: Liability of Internet Servicer Providers for Peer-to-Peer Traffic, New York University Journal of Legislation and Public Policy, Vol. 9, p. 15, 2006, διατίθεται στην ιστοσελίδα Α.-Ο. ΜΗΤΣΟΥ 629

4 ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ι. Εισαγωγή A. Το διαδικτυακό ηλεκτρονικό εμπόριο και οι προκλήσεις για τον νομοθέτη Έννοια. Το ηλεκτρονικό εμπόριο νοείται ως το εμπόριο που διεξάγεται με ηλεκτρονικά μέσα μέσω δικτύων και βασίζεται στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων που περιλαμβάνουν κείμενα, ήχο και εικόνα. Αφορά σε διάφορες δραστηριότητες, όπως η εμπορία αγαθών και υπηρεσιών, η ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων, η διαφήμιση και προώθηση προϊόντων, η παραχώρηση βάσεων δεδομένων, σε πρόσβαση σε αρχεία κ.λπ. 1. Στην ευρεία αυτή έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου, που είναι περισσότερο εμπειρική καθώς ο νομοθέτης (κοινοτικός και εθνικός) δεν δίνει σχετικό ορισμό, υπάγονται οποιεσδήποτε συναλλαγές εκτελούνται με τη χρήση εξοπλισμών ηλεκτρονικής επεξεργασίας (π.χ. μέσω ΑΤΜ), αδιαμφισβήτητα όμως, το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει ταυτιστεί πλέον με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου (internet). Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση του διαδικτυακού ηλεκτρονικού εμπορίου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που προκύπτουν από επίσημες έρευνες, από το 2006 έως το 2008 ο αριθμός των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πραγματοποιήσει αγορές μέσω του διαδικτύου αυξήθηκε από 26% σε 33%, ενώ οι διασυνοριακές συναλλαγές το ίδιο διάστημα ανήλθαν από 6% σε 7% αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, το 56% των Ευρωπαίων με σύνδεση στο διαδίκτυο (Internet), έχει χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό εμπόριο εντός της χώρας διαμονής του τουλάχιστον μία φορά τους τελευταίους δώδεκα μήνες ενώ το 13% έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές μέσω του διαδικτύου σε άλλο κράτος. Στην Ελλάδα το 11% του πληθυσμού (οι μισοί χρήστες του διαδικτύου) έχει κάνει αγορές μέσω του διαδικτύου το έτος Oρισμένοι από τους διαδικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι συνεισέφεραν στη δημιουργία της ιδέας των ηλεκτρονικών καταστημάτων και του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι το amazon.com, το e-bay.com και το Yahoo!.com. Μέσω των εν λόγω ιστοσελίδων ο καθένας μπορεί εύκολα να αγοράσει είτε με τη διαβίβαση ηλεκτρονικών παραγγελιών ή, ακόμα και, με ηλεκτρονικές δημοπρασίες προϊόντα, υπηρεσίες καθώς και άυλα αγαθά, όπως μουσική ή προγράμματα λογισμικού. Το διαδικτυακό ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιείται επίσης και σε άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, όπως ενδεικτικά στην παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (e-finance), στη ναυτιλία (e-shipping) ή στις μεταφορές (π.χ. ηλεκτρονική κράτηση θέσεων). Πλεονεκτήματα. Η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τους συναλλασσομένους καθώς και ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη. Για τις επιχειρήσεις, τα πλεονεκτήματα συνίστανται στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και στο χαμηλό κόστος εισόδου στην ηλεκτρονική αγορά καθώς και στη δυνατότητα να 1. Βλ. Ε. Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού Εμπορίου, 2004, σελ. 1, Ι. Καράκωστα, Δίκαιο και Internet, Νομικά ζητήματα του Διαδικτύου, εκδ. 2η, 2003, σελ Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, 2005, σελ Απόσπασμα από την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 29 Ιουνίου 2008, Β Α.-Ο. ΜΗΤΣΟΥ

5 Ηλεκτρονικό εμπόριο αποκτήσουν όχι μόνο περιφερειακή αλλά και παγκόσμια παρουσία. Για τους καταναλωτές, τα οφέλη συνίστανται στη δυνατότητα ευρύτερης επιλογής προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, σε χαμηλότερες από το παραδοσιακό εμπόριο τιμές και, ενδεχομένως, στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών λόγω της αύξησης του ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Επιφέρει, τελικά, το ηλεκτρονικό εμπόριο και μακρο-οικονομικά οφέλη με τη δημιουργία περισσότερο αποτελεσματικών αγορών και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 3. Από νομικής πλευράς, το ηλεκτρονικό εμπόριο εγείρει πλήθος νομικών ζητημάτων και αντίστοιχα νομοθετικών προκλήσεων, τα οποία σχετίζονται όχι μόνο με τον τρόπο εξωτερίκευσης της δήλωσης βούλησης και, συνακόλουθα, κατάρτισης μιας ηλεκτρονικής σύμβασης αλλά και με τη διαχείριση των κινδύνων που ανακύπτουν στις συναλλαγές, όπως του κινδύνου υποκλοπής προσωπικών δεδομένων (π.χ. υποκλοπής του αριθμού της πιστωτικής κάρτας του αγοραστή) και παραβίασης της ιδιωτικής σφαίρας του προσώπου ή προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι παρουσιάζονται με μεγαλύτερη ένταση στον κυβερνοχώρο. Σε διεθνές επίπεδο έχουν αναληφθεί ορισμένες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός ομοιόμορφου ουσιαστικού δίκαιου με σημαντικότερη τη Διεθνή Σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα, η οποία όμως δεν έχει κυρωθεί από τις περισσότερες χώρες που την έχουν υπογράψει. Από την άλλη πλευρά, ο κοινοτικός νομοθέτης, διαβλέποντας τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και τους κινδύνους που λόγω της ιδιαίτερης φύσης του ελλοχεύει, προέβη στη θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων τόσο όσον αφορά στην κατάρτιση ηλεκτρονικών συμβάσεων όσο και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και στην προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας «στην κοινωνία της πληροφορίας», ζητήματα που αναλύονται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης Β. Αντικείμενο της παρούσας ενότητας Ασφαλώς, δεν είναι εδώ δυνατόν να εξαντληθεί το πολύπλευρο ζήτημα του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο επηρεάζει όλους σχεδόν τους κλάδους του δικαίου άλλοτε καλώντας τον ερμηνευτή του δικαίου να παρέμβει δημιουργικά μέσω της ερμηνείας των υφιστάμενων κανόνων δικαίου υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων (όπως στο ζήτημα του εάν το «ηλεκτρονικό έγγραφο» συνιστά, κατ αναλογία, ιδιωτικό έγγραφο κατά το άρθρο 160 ΑΚ) και άλλοτε απαιτώντας από τον νομοθέτη να υιοθετήσει ειδικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων ζητημάτων που, λόγω της φύσης, του θέτει (όπως για παράδειγμα, η ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πλη Για την οικονομική σημασία του διαδικτύου και την οικονομική διάσταση του ηλεκτρονικού εμπορ - ου βλ. Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, ό.π. σελ. 33 επ., Ε. Αλεξανδρίδου, ό.π. σελ. 2, Π. Καρεκλής, Επιπτώσεις του Internet στη λειτουργία και κερδοφορία των επιχειρήσεων. Οφέλη από τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής, ΔΕΕΤ 34,2003, 41. Α.-Ο. ΜΗΤΣΟΥ 631

6 ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1558 ροφορίας). Για το λόγο αυτό, αντικείμενο της παρούσας ενότητας αποτελεί η ανεύρεση των κύριων και κοινών ομάδων νομικών ζητημάτων και προβλημάτων που χαρακτηρίζουν όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν εξετάζεται, έτσι η εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου σε επιμέρους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση των ηλεκτρονικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών (e-finance) ή στις εφαρμογές της ηλεκτρονικής ναυτιλίας (e-shipping) κ.λπ. Στο πρώτο τμήμα, εξετάζεται ο νέος δικαιϊκός κλάδος του «ηλεκτρονικού δικαίου», στον οποίο εντάσσονται συστηματικά οι κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και διακρίνονται τα είδη του ηλεκτρονικού εμπορίου που απαντώνται στις συναλλαγές. Στο δεύτερο τμήμα, διερευνώνται τα ζητήματα αναφορικά με τη διεθνή δικαιοδοσία των δικαστηρίων που καλούνται να επιλύσουν μια διαφορά του ηλεκτρονικού εμπορίου και το δίκαιο που εφαρμόζεται στην εν λόγω διαφορά. Στο τρίτο τμήμα, το ενδιαφέρον στρέφεται στο ουσιαστικό δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου και στις διατάξεις του ΠΔ 150/2001, με το οποίο μεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 1999/93/ ΕΚ «σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές» 4 και καθιερώνονται οι έννοιες της «ηλεκτρονικής υπογραφής» και της «ψηφιακής υπογραφής». Στο τέταρτο τμήμα, εξετάζεται η νομική ισχύς των ηλεκτρονικών συμβάσεων καθώς και η διαδικασία κατάρτισης τους, ζητήματα που καλύπτονται από την Οδηγία 2000/31/ΕΚ «για ορισμένες πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά» 5, η οποία έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο με το ΠΔ 131/2003. Στο πέμπτο τμήμα, αναφορά γίνεται στην πληρωμή σε απευθείας σύνδεση και κυρίως στα δύο είδη πληρωμής με πιστωτική κάρτα και με ηλεκτρονικό χρήμα. Στο έκτο τμήμα, αναλύονται οι βασικές αρχές της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ αναφορικά με την δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής «ηλεκτρονικής» αγοράς και συγκεκριμένα η αρχή ελέγχου από το κράτος προέλευσης των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και η αρχή «περί ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών στην κοινωνία της πληροφορίας». Στο έβδομο τμήμα, έμφαση δίνεται στο ζήτημα της ευθύνης των παρόχων υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας που επίσης ρυθμίζεται, εν μέρει τουλάχιστον, από την Οδηγία 2000/31/ΕΚ καθώς και στη νομική αντιμετώπιση της ιδιαίτερης περίπτωσης των δικτύων ανταλλαγής ψηφιακών και οπτικοακουστικών έργων, των λεγόμενων Ρ2Ρ και στο ενδεχόμενο της προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω των δικτύων αυτών. Η επόμενη -και τελευταία- θεματική ενότητα αφορά στο κεφαλαιώδες ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου της επικοινωνίας στον κυβερνοχώρο. Στην παρούσα ενότητα δεν θα αναλυθεί το ζήτημα της διαφήμισης στο διαδίκτυο και της λήψης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ζητήματα που ρυθμίζονται τόσο από το ΠΔ 4. ΕΕΕΚ L 13/12 της Γνωστή ως «Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο», ΕΕΕΚ L178/ Α.-Ο. ΜΗΤΣΟΥ

7 Ηλεκτρονικό εμπόριο 131/2003 όσο και από το Ν 3471/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 6, της εξώδικης επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν στο διαδίκτυο (άρθρο 16 ΠΔ 131/2003) 7, καθώς και της φορολόγησης των συναλλαγών στο διαδίκτυο 8. Η προστασία του καταναλωτή κατά την κατάρτιση συμβάσεων από απόσταση που ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν 2251/1994, παρότι αποτελεί θέμα με ιδιαίτερο νομικό και πρακτικό ενδιαφέρον, λόγω της διαρκώς αυξανόμενης χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου από τους καταναλωτές, θέτει μια ιδιαίτερη προβληματική και ανοίγει έναν μεγάλο κύκλο θεμάτων 9, η ανάλυση των οποίων υπερβαίνει τους σκοπούς της παρούσας ενότητας. ΙΙ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» Α. Το «ηλεκτρονικό δίκαιο» ως νέος δικαιικός κλάδος Κοινωνία της Πληροφορίας. Υποστηρίζεται ότι τα νέα δεδομένα που φέρνει η πληροφορική στο χώρο του δικαίου συντείνουν στη δημιουργία ενός νέου δικαιϊκού κλάδου, του «ηλεκτρονικού δικαίου», το οποίο διακρίνεται από το υπόλοιπο δικαιϊκό μας σύστημα όχι με γνώμονα κάποια δογματική του ιδιαιτερότητα, αλλά μόνο με βάση τον ειδικό πρακτικό του προσανατολισμό δηλαδή τη διερεύνηση των νομικών προβλημάτων της «κοινωνίας της πληροφορίας» 10. Πράγματι, οι διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα της «κοινωνίας της πληροφορίας» αποκτούν συστηματικό χαρακτήρα ώστε να είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι έχει διαμορφωθεί ένα ενιαίο σύνολο κανόνων, υποσύνολο του οποίου αποτελούν οι κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν τα ζητήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ειδικότερα, με το νέο άρθρο 5Α παρ. 2 Συντ., μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, κατοχυρώνεται ρητώς το δικαίωμα συμμετοχής του ατόμου στην Κοινωνία της Πληροφορίας (παρ. 1) το οποίο συνίσταται στη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται μέσω του δικτύου και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινω Για το ζήτημα αυτό βλ. K. Δελούκα-Ιγγλέση, ό.π. σελ. 108 επ., της ίδιας, Η προστασία του καταν - λωτή από την άμεση διαφήμιση στο διαδίκτυο, ΔiΜΕΕ 4/2004,485. Ι. Λιναρίτη, Η πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, 2005, σελ. 185 επ. 7. Π. Αλικάκος, Εξωδικαστική επίλυση διαφορών στο ηλεκτρονικό εμπόριο κατά την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, Αρμ 2005,1681, Ε. Τζίβα, Η εξωδικαστηριακή επίλυση των καταναλωτικών διαφορών ιδίως στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ΕΕμπΔ 2003,729 επ. 8. Ε. Θεοχαροπούλου, Η φορολογία εισοδήματος στο ηλεκτρονικό εμπόριο, 2007, της ίδιας, Φορολογικοί έλεγχοι του ηλεκτρονικού εμπορίου και το απόρρητο της επικοινωνίας του άρθρου 19 του Συντάγματος, ΔΦΝ 2007,1864, Πανάγος, Ηλεκτρονικό εμπόριο και έμμεση φορολογία, ΔΦΝ 2004, Για το θέμα αυτό βλ. I. Καράκωστα, Βασικά ζητήματα προστασίας του καταναλωτή στο διαδίκτυο, ΔiΜΕΕ 4/2004,486, Χ. Σκορδάκη, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Προστασία του Καταναλωτή στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΔiΜΕΕ 1/2006,40, Θ. Κουτσούμπα, Προστασία καταναλωτή στην εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών προϊόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Δίκαιο, ΧρΙΔ Ε/2005, Κ.Χριστοδούλου, Ηλεκτρονικά Έγγραφα και Ηλεκτρονική Δικαιοπραξία, 2004, σελ. 2. Περισσότερο επιφυλακτικός ο Κορνηλάκης, παρατηρεί ότι έστω και αν είναι αναγκαία η θέσπιση ειδικών δικαιικών κανόνων, η ερμηνεία και η εφαρμογή τους θα πρέπει να γίνονται με τρόπο ώστε να μην διασπάται η συνοχή του δικαιικού μας συστήματος. Βλ. Π. Κορνηλάκη, Διαδίκτυο και Αστικό δίκαιο, Αρμ 2007,994. Α.-Ο. ΜΗΤΣΟΥ 633

8 ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1560 νιών 11. Η Κοινωνία της Πληροφορίας κατά την ως άνω διάταξη του Συντάγματος νοείται ευρέως και υπερβαίνει τα στενά τεχνικά όρια της πληροφορικής ή ακόμα και τις νέες κοινωνικές συνθήκες που η τελευταία δημιούργησε και το δίκαιο καλείται να ρυθμίσει και περιλαμβάνει κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον 12. Καταλαμβάνει, έτσι, όχι μόνο το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία προσωπικών δεδομένων αλλά και συνθήκες που στηρίζονται σε εφαρμογές πληροφορικής αλλά τις ξεπερνούν, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government), ή η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) 13. Ο κοινός νομοθέτης χρησιμοποιεί υπό στενή έννοια τον όρο «Κοινωνία της Πληροφορίας» και ορίζει ως τέτοια στο άρθρο 1 περ. α του ΠΔ 131/2003 «κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι αμοιβής, με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός αποδέκτη υπηρεσιών, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 39/ ». Ο εν λόγω ορισµός καλύπτει κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται εξ αποστάσεως έναντι αµοιβής, µέσω εξοπλισµών ηλεκτρονικής επεξεργασίας 15 και αποθήκευσης δεδοµένων, κατόπιν αιτήµατος του αποδέκτη της υπηρεσίας. Οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας καλύπτουν µεγάλο φάσµα οικονοµικών δραστηριοτήτων σε απευθείας σύνδεση (on-line) οι οποίες µπορεί να συνίστανται στην πώληση εµπορευµάτων ή στην παροχή υπηρεσιών σε απευθείας σύνδεση. Οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας δεν περιορίζονται σε υπηρεσίες επιτρέπουσες τη σύναψη συµβάσεων σε απευθείας σύνδεση αλλά επίσης, εφόσον συνιστούν οικονοµικές δραστηριότητες, εκτείνονται και σε υπηρεσίες που δεν αµείβονται από τον αποδέκτη τους, όπως είναι η παροχή πληροφοριών σε απευθείας σύνδεση, οι εµπορικές επικοινωνίες ή οι υπηρεσίες αναζήτησης, πρόσβασης και ανάκτησης δεδομένων 16. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι όσον αφορά στους «κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας», δηλαδή στις γενικής φύσεως απαιτήσεις αναφορικά με την πρόσβαση στις δραστηριότητες των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας 11. Υποστηρίζεται ότι το ελληνικό συνταγματικό κείμενο, όπως διαμορφώθηκε μετά την αναθεώρηση του 2001, επιτρέπει τη θεματική συστηματοποίηση επιμέρους διατάξεων που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στο αγαθό της πληροφορίας, όπως τα άρθρα 5Α, 9Α, 15,19, οι οποίες συνθέτουν το «πληροφοριακό Σύνταγμα». Βλ. Β. Σωτηρόπουλο, Η συνταγματική προστασία των προσωπικών δεδομένων, 2006 σελ. 2 επ., βλ. επίσης Ε. Σταματούδη, Κοινοτικό Κανονιστικό Πλαίσιο για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με έμφαση στην Οδηγία Πλαίσιο 2002/21/ΕΚ. 12. Βλ. Κ. Χριστοδούλου, ό.π. σελ. 2, Ε. Παπακωνσταντίνου, Νομικά θέματα Πληροφορικής, 2006, σελ Ε. Παπακωνσταντίνου, ό.π. σελ. 3. Για το ρόλο και τη σημασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Bλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής της προς το Συμβούλιο, το ΕΚ την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των περιφερειών- Ο ρόλος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) για το μέλλον της Ευρώπης- [COM (2003) 567 τελικό]. 14. Το οποίο φέρει τον τίτλο «Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ (ΦΕΚ 28/ )». 15. Δεν θεωρείται ότι παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα οι υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου, φαξ, τέλεξ (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ ΠΔ 39/2001). 16. Βλ. αιτ.σκ. προοίμιο Οδηγίας 18, Α.-Ο. ΜΗΤΣΟΥ

9 Ηλεκτρονικό εμπόριο και στην άσκησή τους (άρθρο 2 περ. 5 ΠΔ 39/2001), το ΠΔ 131/2003 δεν εφαρμόζεται στους κανόνες που εκδίδονται από ή για τις οργανωμένες αγορές, άλλες αγορές ή οργανισμούς που προσφέρουν συμψηφιστικές ή εκκαθαριστικές υπηρεσίες προς τις αγορές αυτές (όπως προκύπτει από τη συνδυαστική ερμηνεία των άρθρων 1 ΠΔ 131/2003 και 2 περ. 5 ΠΔ 39/2001). Πράγματι, οι εν λόγω αγορές, όπως οι χρηματιστηριακές αγορές διέπονται από δικούς τους κανόνες οι οποίοι περιέχονται στον Κανονισμό λειτουργίας τους και στην κείμενη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς και αφορούν στην κατάρτιση τυποποιημένων ηλεκτρονικών χρηματιστηριακών συμβάσεων ανάλογα με το αντικείμενο των συναλλαγών (π.χ. αγορά μετοχών, παραγώγων κ.λπ.) μέσω ενός κλειστού δικτύου στο οποίο έχουν πρόσβαση τα μέλη τους (το σύστημα ΟΑΣΗΣ για τις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών). Το ίδιο ισχύει και για τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών σε αύλους τίτλους (π.χ. το Σύστημα Άυλων Τίτλων της ΕΧΑΕ) καθώς και για τα συστήματα πληρωμών τα οποία ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας τους και τη σχετική νομοθεσία. Άυλοι τίτλοι. Μάλιστα, η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των συναλλαγών σε άυλους τίτλους αντιμετωπίστηκε με τη θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της ταχύτητας και ασφάλειας των συναλλαγών ανατρέποντας, ωστόσο, παραδεδεγμένες αρχές, όπως η έννοια της «μετοχής» ή του «ομολόγου» ως δηλωτικών αξιογράφων ώστε να γίνεται λόγος ακόμα και για τη δημιουργία ενός «νέου εμπραγμάτου δικαίου», το οποίο ρυθμίζει την εξουσίαση δικαιωμάτων εξαρτώμενων από την τεχνολογία και αφίσταται από τις παραδοσιακές έννοιες της νομής και της κυριότητας επί πράγματος 17 ή να χρησιμοποιείται η έννοια των «ηλεκτρονικών αξιογράφων» που αποτελεί αδόκιμο νεολογισμό καθώς δεν αποδίδει με ακρίβεια τη νομική φύση των άυλων αξιών Β. Τα είδη του ηλεκτρονικού εμπορίου Είδη. Για λόγους συστηματικής κατάταξης, είναι δυνατόν να διακριθούν διαφορετικές κατηγορίες συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου. Συγκεκριμένα: i. Mε κριτήριο το χρησιμοποιούμενο δίκτυο για την κατάρτισή τους: Η πραγματοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζεται στις τεράστιες δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν σήμερα οι τεχνικές εφαρμογές της πληροφορικής, οι οποίες καθιστούν δυνατή τη διαβίβαση δεδομένων μέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία δι Απ. Καραγκουνίδης, Τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών και εμπορικό δίκαιο, Αρμ 2007,1008, N. Ρόκας, Σύγχρονη τεχνολογία και εμπορικό δίκαιο, σελ. 13 εις το Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στο εμπορικό δίκαιο, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου. 18. Ο όρος «ηλεκτρονικά αξιόγραφα» χρησιμοποιείται από τον Γ. Ζέκο στη μελέτη του, Ιδιόχειρες ηλ - κτρονικές υπογραφές και ηλεκτρονικές συμβάσεις, ΔΕΕ 2004,630. Βλ. επίσης Λ. Γεωργακόπουλο, ο οποίος θεωρεί ότι δεν είναι σκόπιμη η χρήση του όρου δεδομένου ότι «το ηλεκτρονικό δίκαιο δεν είναι δίκαιο ηλεκτρονικών εγγράφων αλλά εγγραφών» στο Ηλεκτρονικοποίηση έννομων σχέσεωνηλεκτρονική υπογραφή και «ηλεκτρονικό αξιόγραφο»-όχι νέα πλάσματα δικαίου, ΔΕΕ 6/2005,751 επ. Για τη νομική φύση των άυλων αξιών βλ: Γ. Μιχαλόπουλο, Η αποϋλοποίηση τίτλων, κυρίως μετοχών, εκδ. 1999, Γ. Σωτηρόπουλο, Ο δανεισμός τίτλων, 2005, σελ. 78, Ά. Μήτσου, Διασυνοριακές Συναλλαγές σε Χρηματιστήρια Αξιών της Ευρώπης, 2007 σελ. 184 επ. Α.-Ο. ΜΗΤΣΟΥ 635

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Περίληψη: Προστασία έργων πνευματικών δημιουργών (μουσικών, στιχουργών, συνθετών κ.λπ.) από την παράνομη αντιγραφή τους μέσω του διαδικτύου (internet)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι όμιλοι επιχειρήσεων ιδίως κατά την Οδηγία 94/45/ΕΚ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι όμιλοι επιχειρήσεων ιδίως κατά την Οδηγία 94/45/ΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου Μάθημα: Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Υπεύθυνοι Καθηγητές: Κ. Παμπούκης, Ν. Τέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ Η ΡΗΤΡΑ ΜΕΤΑΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ Η ΡΗΤΡΑ ΜΕΤΑΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ Η ΡΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΪΓ^Η ^Μ ΐΕΠ ΙίΜ ) ΙΕίΜΜΜΕΪΠΠΙΕΠ)

ΪΓ^Η ^Μ ΐΕΠ ΙίΜ ) ΙΕίΜΜΜΕΪΠΠΙΕΠ) ΪΓ^Η ^Μ ΐΕΠ ΙίΜ ) ΙΕίΜΜΜΕΪΠΠΙΕΠ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υποβληθείσα στον Αναπλ. Καθηγητή Χατζούδη Δημήτριο από τον σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβατότητα της διεξαγωγής και διαφήµισης καζίνο του διαδικτύου µε το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο *

Η συµβατότητα της διεξαγωγής και διαφήµισης καζίνο του διαδικτύου µε το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο * ΜΕΛΕΤΕΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ν. ΚΟΣΜΙΔΗΣ Η συµβατότητα της διεξαγωγής και διαφήµισης καζίνο του διαδικτύου µε το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο * Το ζήτηµα της νοµιµότητας διεξαγωγής και διαφήµισης τυχερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κος ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. Κα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ζ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΜΠΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12.7.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 178/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας Ημερομηνία δημοσίευσης 3 Απριλίου 2014 Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης * Βιβλιογραφία: Ελληνόγλωσση: Ανδρουτσόπουλος Δ., Η σύμβασις εμπορικής αντιπροσωπείας, 1968. Αργυριάδης Α., Καταγγελία εμπορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΝ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. 6.1. Ο χώρος κατάρτισης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΝ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. 6.1. Ο χώρος κατάρτισης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΝ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 6.1. Ο χώρος κατάρτισης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών 6.1.1. Το χρηµατιστηριακό περιβάλλον Πυρήνα της χρηµατιστηριακής αγοράς αναµφίβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 Πάτρα, 25-26 Ιανουαρίου 2013 Περιεχόμενα Υλικό εργαστηρίου Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 1 Οδηγία 2008/52/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Καταναλωτικά ήθη και παγκοσμιοποίηση... 4 2. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές... 4 3. Μέτρα νομοθετικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Οι αλλαγές που εισάγονται από την ηλεκτρονική υγεία, μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι συμμετέχοντες (ιατροί, ασθενείς, προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα