ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007"

Transcript

1 1 ΔΡΑΣΗ: 21 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΓΗΡΑΝΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΓΗΡΑΝΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΕ / ΓΣΕΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ : ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2 2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΓΗΡΑΝΣΗ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ Μελετητής: ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Η μεταστροφή της ευρωπαϊκής πολιτικής υπέρ των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων σε πολιτική υπέρ της ενεργού γήρανσης. 2. Η σύνθετη φύση των πολιτικών ενεργού γήρανσης. 3. Η προέλευση και το περιεχόμενο της έννοιας ευέλικτη ηλικία συνταξιοδότησης (flexible retirement age) και η απόκλισή της απο την έννοια της «μερικής (partial η progressive) συνταξιοδότησης 4. Ειδικότερες πτυχές και διαστάσεις του ζητήματος της ενεργού γήρανσης στην Ελλάδα 5. Οι παρεμβάσεις των εργατικών συνδικάτων στις πολιτικές ενεργού γήρανσης και στη διαμόρφωση των προσφορότερων κινήτρων. 5.1 Οι θέσεις και οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας των Εργατικών Συνδικάτων (ETUC) 5.2 Οι παρεμβάσεις των εθνικών εργατικών συνδικάτων των χωρών μελών της ΕΕ (πλην Ελλάδος). 5.3 Οι παρεμβάσεις των ελληνικών εργατικών συνδικάτων. 6. Η γενικότερη στάση των εργαζομένων στη σύνθετη πολιτική της ενεργού γήρανσης και στη θέσπιση κινήτρων. 7. Συμπερασματικές επισημάνσεις

3 3 1. Η μεταστροφή της ευρωπαϊκής πολιτικής υπέρ των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων σε πολιτική υπέρ της ενεργού γήρανσης. Η πολιτική της ενεργού γήρανσης δεν υπήρξε σταθερή και διαχρονική πολιτική της Ε. Ένωσης και των κρατών μελών. Αντιθέτως, στις 10ετίες του 1970 και του 1980 αλλά και μέχρι τα μέσα της 10ετίας του 1990, η Ε. Ένωση και τα κράτη μέλη εστήριζαν πολιτικές πρακτικές ενθάρρυνσης των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Αποκτά, συνεπώς, εξαιρετική σημαντικότητα η ανίχνευση των αιτιών στήριξης, αρχικώς, της πρόωρης συνταξιοδότησης και των αιτιών μεταστροφής και στήριξης, εν συνεχεία, των πολιτικών ενεργού γήρανσης και αποθάρρυνσης των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Η στήριξη των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων εστόχευε στη βελτίωση των πολύ χαμηλών ποσοστών απασχόλησης των νέων, κυρίως, εργαζομένων. Η κυριαρχούσα, τότε (δεκαετίες 1970 και 1980 μέχρι τα μέσα της 10ετίας του 1990), τάση προωθούσε την απασχόληση «της νεότερης, περισσότερο δυναμικής και καλύτερα εκπαιδευμένης και καταρτισμένης εργατικης δύναμης», σε βάρος «των παλιότερων και ανεπαρκώς καταρτισμένων εργαζομένων» (1). Η πολιτική στήριξης των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων είχε, πράγματι, αξιοσημείωτη επιτυχία, κυρίως στη διάρκεια της 10ετίας του 1980, αφού οδήγησε στη βελτίωση των ποσοστών απασχόλησης των νεότερων εργαζομένων. Ποιες υπήρξαν οι αιτίες της ανατροπής της πολιτικής αυτής; Η ανατροπή του μοντέλου ενθάρρυνσης των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων με τον περιορισμό και την προοδευτική πλήρη κατάργησή του, αποδίδεται σε συγκεκριμένες αιτίες: Πρώτον, σε δημογραφικούς παράγοντες που οδήγησαν σε σοβαρές πιέσεις στη χρηματοδότηση της κοινωνικής προστασίας και ειδικότερα των δημόσιων συνταξιοδοτικών σχημάτων. Η ανατροπή της ηλικιακής δομής των ευρωπαϊκών κοινωνιών (μειώσεις μέχρι σημείου ανατροπής- της αναλογίας των νεότερης ηλικίας έναντι εκείνων μεγαλύτερης ηλικίας) δεν επέτρεπε τη συνέχιση της ευνοϊκής αντιμετώπισης της πρόωρης συνταξιοδότησης αφού θα οδηγούσε σε αδυναμία συνέχισης του κοινωνικού μοντέλου σε σχετικώς σύντομο χρόνο. Δεύτερον, στη διαπίστωση των συντριπτικών και συνεχώς επιδεινούμενων ελλείψεων σε εργασιακές εξειδικεύσεις. Η πρόωρη συνταξιοδότηση άρχισε να αντιμετωπίζεται, πλέον, ως ανεπίτρεπτη σπατάλη ανθρώπινου δυναμικού στο επίπεδο της διαδικασίας εργοστασιακής παραγωγής. Οι συνέπειες της σπατάλης αυτής δεν περιορίζονται στη μικρο-οικονομική λειτουργία αλλ εκτείνονται και στο μακροεπίπεδο της εθνικής οικονομίας.

4 4 Τρίτον, στη διαπίστωση, ότι, η τάση πρόωρης συνταξιοδότησης (που στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούσε εξαναγκασμό του εργαζόμενου σε πρόωρη και μη επιθυμητή αποχώρηση από την εργασία) αντιπροσώπευε μιά από τις πλέον ευκρινείς δυσμενείς διακρίσεις (discrimination) στους χώρους εργασίας. Η διάκριση αυτή που στηριζόταν στην ηλικία (age discrimination) συνιστούσε σοβαρή παραβίαση των κοινωνικών δικαιωμάτων, για την προστασία των οποίων, όμως, η Ε. Ένωση είχε καταστατική υποχρέωση. Με τον εντοπισμό των συγκεκριμένων αυτών αιτιών ανατροπής του μοντέλου ενθάρρυνσης των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, ήταν εύλογο να αναμένεται, ότι, τα κράτη μέλη αλλά και η Ε. Ένωση θα μεριμνούσαν να εισαχθεί ένα νέο μοντέλο ισόρροπης αντιμετώπισης των τριών αυτών διαπιστώσεων (πιέσεις στα συστήματα δημόσιας σύνταξης, ανάγκη εμπλουτισμού της παραγωγικής διαδικασίας με ελλείπουσες εργασιακές ειδικότητες, κατάργηση των δυσμενών λόγω μεγαλύτερης ηλικίας διακρίσεων). Από τη διερεύνηση, όμως, των εξελίξεων, με βάση τα στοιχεία συσχέτισης της νομοθετημένης ηλικίας συνταξιοδότησης και του ποσοστού απασχόλησης των ανδρών άνω των 50 ετών, διαπιστώνεται, ότι, ενώ η ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται σταδιακά από το 1950 μέχρι το 1995 (οπότε και προσεγγίζει, στις περισσότερες χώρες μέλη, το 65 ο έτος), το ποσοστό απασχόλησης των άνω των 50 ετών ανδρών, κατά την ίδια χρονική περίοδο, μειώνεται, συνεχώς και σε τέτοιο βαθμό ώστε σε συγκεκριμένες χώρες να υποδιπλασιάζεται (2). Με διαφορετική αλλ αποκαλυπτικότερη διατύπωση, με το σταδιακό περιορισμό μέχρι και την κατάργηση της δυνατότητας πρόωρης συνταξιοδότησης, οι άνδρες άνω των 50 ετών παρεμποδίσθηκαν να καταστούν συνταξιούχοι, με συνέπεια, να καταστούν άνεργοι, αφού η αγορά εργασίας αδυνατούσε να τους προσφέρει τις αναγκαίες θέσεις εργασίας. Η διαπίστωση αυτή, βέβαια, σημαίνει, ότι, στην πράξη (μέχρι τουλάχιστον της ανάδειξης της ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση Λουξεμβούργο, 1997): κύριος (αν όχι αποκλειστικός) σκοπός της ανατροπής του μοντέλου των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων αποδεικνύεται, ότι, υπήρξε η μείωση του κόστους της κοινωνικής προστασίας και ειδικότερα η ελάφρυνση των κρατικών προϋπολογισμών από τις δαπάνες της δημόσιας σύνταξης, ενώ αγνοήθηκαν οι λοιπές αιτίες της ανατροπής του μοντέλου των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων (ελλείψεις εργασιακών εξειδικεύσεων και δυσμενείς λόγω ηλικίας διακρίσεις). Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής έχουν χαρακτηρισθεί ως ευρωπαϊκή παραδοξότητα (age / employment paradox): ενώ οι χώρες μέλη αυξάνουν το όρια της ηλικίας συνταξιοδότησης, δεν μεριμνούν, παραλλήλως, για την ύπαρξη στην αγορά εργασίας επαρκούς αριθμού θέσεων απασχόλησης για

5 5 τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους οι οποίοι ούτε να απασχοληθούν μπορούν ούτε να συνταξιοδοτηθούν αλλ απλώς, προστίθενται στην στρατιά των ανέργων. Όπως έχει επισημανθεί, ενώ, από το 1950 μέχρι το 1997, το προσδόκιμο επιβίωσης έχει αυξηθεί κατά 10 χρόνια, το ποσοστό συμμετοχής των ηλικίας ετών εργαζομένων, στο εργατικό δυναμικό, έχει καταρρεύσει (από το 80 % στο 30 %) (3). Ασφαλώς, τα πρώτα χρόνια αμφισβήτησης του μοντέλου των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων συναποτελούν μιά περίοδο αβεβαιότητας και χαρακτηρίζονται από αλλεπάλληλους πειραματισμούς. Τα ευρωπαϊκά όργανα (αλλά και τα κράτη μέλη) έπαιρναν αποφάσεις που βρίσκονταν στα δύο άκρα του εκκρεμούς: από την ενθάρρυνση της πρόωρης συνταξιοδότησης μέχρι και την απαγόρευσή της. Στο ερώτημα πρόωρη συνταξιοδότηση η επιβράδυνση στην απονομή της σύνταξης, οι σχετικές αποφάσεις και θέσεις των ευρωπαϊκών οργάνων και των κρατών μελών, άλλοτε προέκριναν τη συνέχιση της πολιτικής των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και άλλοτε συνηγορούσαν στην αποφυγή των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και στην εξακολούθηση της παραμονής στην αγορά εργασίας. Είχε ανακύψει, συνεπώς, η εμφανής αναγκαιότητα κατάστρωσης και διαμόρφωσης συνολικής και όχι αποσπασματικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της ενεργού γήρανσης. Την αναγκαιότητα αυτή κάλυψε η διαμόρφωση της συνολικής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής (Πολιτικής) για την Απασχόληση στη Σύνοδο του Λουξεμβούργου το 1997 (που δεν περιελάμβανε, πάντως, ειδικότερες προβλέψεις επί του θέματος) και κυρίως, η εν συνεχεία κατάστρωση και προώθηση των κατευθυντήριων γραμμών για την Απασχόληση του έτους Όπως παρατηρούν, εύστοχα, οι Walker και Taylor (4), μέχρι τα μέσα της 10ετίας του 1990, στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κυριαρχούσε μια νέα (δεύτερη) παραδοξότητα (5) σε σχέση με την ηλικία και την απασχόληση: από τη μια πλευρά, είχαμε συνεχιζόμενη αύξηση της μέσης ηλικίας του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού, ενώ παραλλήλως, από τη άλλη πλευρά, λόγω πρώτον, της συνεχιζόμενης μείωσης του κατωφλίου των ηλικιών συνταξιοδότησης και δεύτερον, των διακρίσεων στην αγορά εργασίας (οι εργοδότες ήθελαν να απαλλαγούν από τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους), όσοι εργαζόμενοι είχαν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους, εθεωρούντο και αντιμετωπίζονταν ως ευρισκόμενοι πλησίον του τέλους της ενεργού εργασιακής τους ζωής. Η παραδοξότητα αυτή έπρεπε να αντιμετωπισθεί από τη συντονισμένη δράση και ανάπτυξη πρωτοβουλιών όλων των εμπλεκομένων στην απασχόληση: διαμορφωτών της πολιτικής (policy-makers), εργοδοτών και εργατικών συνδικάτων.

6 6 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ EU (27 countries) 64.4 (p) 43.5 (p) 71.6 (p) 52.6 (p) 57.2 (p) 34.8 (p) EU (25 countries) 64.7 (p) 43.6 (p) 72.0 (p) 52.8 (p) 57.4 (p) 34.9 (p) EU (15 countries) 66.0 (p) 45.3 (p) 73.5 (p) 54.1 (p) 58.6 (p) 36.8 (p) European Union 64.7 (p) 43.6 (p) 72.0 (p) 52.8 (p) 57.4 (p) 34.9 (p) Euro area 64.6 (p) 41.7 (p) 72.6 (p) 50.8 (p) 56.6 (p) 33.0 (p) Euro area (13 countries) 64.6 (p) 41.7 (p) 72.6 (p) 50.8 (p) 56.7 (p) 32.9 (p) Euro area (12 countries) 64.6 (p) 41.7 (p) 72.6 (p) 50.8 (p) 56.6 (p) 33.0 (p) Belgium Bulgaria Czech Republic Denmark Germany 67.5 (p) 48.4 (p) 72.8 (p) 56.4 (p) 62.2 (p) 40.6 (p) Estonia Ireland Greece Spain France 63.0 (p) 37.6 (p) 68.5 (p) 40.1 (p) 57.7 (p) 35.2 (p) Italy Cyprus Latvia Lithuania Luxembourg Hungary Malta Netherlands Austria Poland Portugal Romania Slovenia Slovakia Finland Sweden United Kingdom Croatia Turkey Iceland : : : : : : Norway Switzerland 77.9 (i) 65.7 (i) 84.7 (i) 74.9 (i) 71.1 (i) 56.6 (i) United States Japan Πηγή: EUROSTAT (:) Not available, (p) Provisional value, (b) Break in series, (i) See explanatory text.

7 7 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ, Turkey Poland Malta Croatia Hungary Italy Bulgaria Romania Slovakia Belgium Greece France Πηγή: Επ εξεργασία στοιχείων EUROSTAT Lithuania Luxembourg EU (27 countries) Euro area Euro area (13 countries) Euro area (12 countries) EU (25 countries) European Union Spain Czech Republic EU (15 countries) Latvia Slovenia Germany Portugal Estonia Ireland Finland Cyprus Japan Austria United Kingdom United States Sweden Netherlands Norway Denmark Switzerland ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ, Poland Croatia Bulgaria Hungary Romania Lithuania Slovakia Belgium Turkey France Latvia Italy Πηγή: Επ εξεργασία στοιχείων EUROSTAT Estonia Slovenia Finland EU (27 countries) EU (25 countries) European Union Luxembourg Euro area Euro area (13 countries) Euro area (12 countries) Germany EU (15 countries) Czech Republic Portugal Malta Greece Sweden Spain Austria United Kingdom Ireland United States Norway Cyprus Netherlands Japan Denmark Switzerland

8 8 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, Turkey Malta Italy Greece Poland Croatia Hungary Slovakia Romania Spain Belgium Bulgaria Πηγή: Επ εξεργασία στοιχείων EUROSTAT Luxembourg Euro area Euro area (12 countries) Euro area (13 countries) Czech Republic EU (27 countries) EU (25 countries) European Union France EU (15 countries) Japan Ireland Cyprus Lithuania Slovenia Portugal Germany Latvia Austria Estonia United Kingdom United States Finland Netherlands Sweden Switzerland Norway Denmark Με τις συνθήκες αυτές φθάσαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν (1994) που σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας φάσης με σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τις ηλικίες συνταξιοδότησης και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Έχει επισημανθεί (6), ότι, το κύριο ζήτημα που απασχόλησε το Συμβούλιο του Έσσεν υπήρξε η οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Μόλις είχε προηγηθεί μια ύφεση και η Ευρώπη είχε αρχίσει να επανακτά την οικονομική της σταθερότητα. Είχε, όμως, αρχίσει να γίνεται βαθμιαία κατανοητό, ότι, η Ευρώπη όφειλε να ασχοληθεί σοβαρά και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ανεργίας και ότι, χωρίς το προαπαιτούμενο αυτό, δεν θα μπορούσε να διασφαλίσει την ανάπτυξη ενός συνεκτικού οικονομικού συστήματος. Αυτή, ακριβώς, η αντίληψη εκφράζεται με τη διατύπωση και την επιδίωξη του σημείου 5 του κεφαλαίου για την οικονομία των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Έσσεν: πρέπει να ληφθούν βελτιωμένα μέτρα πολιτικής για να βοηθηθούν τα τμήματα εκείνα του πληθυσμού που πλήττονται βαριά από την ανεργία. Στα βαρέως πληττόμενα πληθυσμιακά τμήματα περιλαμβάνονται οι νέοι (κυρίως αυτοί που εγκαταλείπουν το σχολείο και συνεπώς, στερούνται γνώσεων και προσόντων) αλλά και οι μακροχρονίως άνεργοι. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διαπίστωση, ότι, μεταξύ των μακροχρονίως ανέργων περιλαμβάνονται και οι γυναίκες αλλά και οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι.

9 9 Η σπουδαιότητα των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Έσσεν έγκειται στο ότι, ανέδειξαν το πρόβλημα της ανεργίας ειδικών ομάδων του πληθυσμού που μέχρι τότε δεν είχε γίνει κατανοητό και απετέλεσαν την αφετηρία έναρξης της συζήτησης και της αντιμετώπισής του. Όπως ορθώς επισημαίνει η Celine Lafoucriere (7) μέχρι τα μέσα της 10ετίας του 1990 δηλαδή μέχρι τη Σύνοδο του Έσσεν, είχαν αναπτυχθεί μόνο διορθωτικά (επανορθωτικά - reparative) μέτρα πολιτικής υπέρ των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας που είχαν, ήδη, καταστεί υπεράριθμοι, απουσίαζαν, όμως ολοσχερώς, προληπτικά (preventive) μέτρα που θα παρείχαν τη δυνατότητα παραμονής των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία. Πέραν, όμως, της ανάδειξης του ζητήματος της ανεργίας των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων, το ΕυρωπαΪκό Συμβούλιο του Έσσεν, δεν οδήγησε στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση του ζητήματος στην πράξη. Αποφασιστική σημασία για την επεξεργασία, τη λήψη και την εφαρμογή συγκεκριμένων σχετικών μέτρων πολιτικής, έμελλε να αποκτήσει η διαμόρφωση της Eυρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (European Employment Strategy EES) στην οποία στηρίχθηκαν και οι κατευθυντήριες γραμμές για την Απασχόληση του έτους 2001 που εξειδίκευσαν παρόμοια μέτρα. Στα πιό πάνω, είναι χρήσιμο να προσθέσουμε, ότι, με δεδομένο το σύνθετο χαρακτήρα των πολιτικών ενεργού γήρανσης, η Ε. Ε. δεν έχει ευχέρεια επιβολής υποχρεωτικών δεσμεύσεων και πολιτικών active ageing στα κράτη μέλη, λόγω, κυρίως,της ισχύος των άρθρων της Συνθήκης της Ρώμης που παρέχουν στα κράτη μέλη (και όχι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή) την εξουσία διαμόρφωσης των εθνικών πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης. Η δυσμενέστατη κατάσταση των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων αποτυπώνεται στους ΠΙΝΑΚΕΣ και τα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ που ακολουθούν και ειδικότερα: στον ΠΙΝΑΚΑ 1 και τα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1, 2 και 3 αποτυπώνονται τα ποσοστά απασχόλησης των εργαζομένων ηλικίας ετών σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά απασχόλησης των εργαζομένων ηλικίας ετών (για το σύνολο ανδρών και γυναικών και χωριστά για τους άνδρες και τις γυναίκες) και στον ΠΙΝΑΚΑ 2 και τα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 4 12 αποτυπώνονται τα ποσοστά συμμετοχής των εργαζομένων ηλικίας ετών σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής των εργαζομένων ηλικίας ετών και οι αποκλίσεις μεταξύ των μεγεθών αυτών.

10 10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, (Activity rates), έτος 2005 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΙΚΙΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ Ε.Ε ,8 55,5 22,3 62,5 36,5 26,0 70,2 45,5 24,7 Ε.Ε ,9 56,8 22,1 63,2 37,8 25,4 71,0 47,1 23,9 ΒΕΛΓΙΟ 73,9 43,4 30,5 59,5 23,4 36,1 66,7 33,3 33,4 ΤΣΕΧΙΑ 78,4 62,1 16,3 62,4 32,9 29,5 70,4 46,9 23,5 ΔΑΝΙΑ 83,6 68,7 14,9 75,9 56,8 19,1 79,8 62,8 17,0 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 80,6 61,2 19,4 66,9 43,1 23,8 73,8 52,0 21,8 ΕΣΘΟΝΙΑ 73,6 62,9 10,7 66,9 56,0 10,9 70,1 59,0 11,1 ΕΛΛΑΔΑ 79,2 60,8 18,4 54,5 27,1 27,4 66,8 43,2 23,6 ΙΣΠΑΝΙΑ 80,9 63,2 17,7 58,3 29,6 28,7 69,7 45,9 23,8 ΓΑΛΛΙΑ 75,1 43,1 32,0 64,1 37,1 27,0 69,5 40,0 29,5 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 80,6 67,7 12,9 60,8 38,2 22,6 70,8 53,1 17,7 ΙΤΑΛΙΑ 74,6 44,3 30,3 50,4 21,5 28,9 62,5 32,6 29,9 ΚΥΠΡΟΣ 82,9 73,2 9,7 62,5 32,8 29,7 72,4 52,4 20,0 ΛΕΤΟΝΙΑ 74,4 61,0 13,4 65,1 48,5 16,6 69,6 53,8 15,8 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 72,1 63,8 8,3 64,9 44,5 20,4 68,4 52,8 15,6 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 76,0 39,4 36,6 57,0 25,1 31,9 66,6 32,4 34,2 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 67,9 42,3 25,6 55,1 27,7 27,4 61,3 34,0 27,3 ΜΑΛΤΑ 79,1 53,1 26,0 36,9 12,4 24,5 58,1 31,9 26,2 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 83,7 59,5 24,2 70,0 36,5 33,5 76,9 48,0 28,9 ΑΥΣΤΡΙΑ 79,3 43,0 36,3 65,6 23,5 42,1 72,4 33,0 39,4 ΠΟΛΩΝΙΑ 70,8 40,9 29,9 58,1 21,5 36,6 64,4 30,5 33,9 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 79,0 62,4 16,6 67,9 46,1 21,8 73,4 53,8 19,6 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 75,1 45,4 29,7 66,1 18,9 47,2 70,7 32,1 38,6 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 76,5 55,1 21,4 61,5 18,1 43,4 68,9 35,0 33,9 ΦΙΛΑΝΔΙΑ 76,6 56,9 19,7 72,8 56,4 16,4 74,7 56,6 18,1 ΣΟΥΗΔΙΑ 80,9 76,2 4,7 76,3 69,0 7,3 78,7 72,6 6,1 ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 81,9 68,3 13,6 68,8 49,0 19,8 75,3 58,5 16,8 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 67,0 49,9 17,1 57,3 27,8 29,5 62,1 38,0 24,1 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 69,4 48,4 21,0 55,3 33,5 21,8 62,3 40,4 21,9 ΚΡΟΑΤΙΑ 70,0 47,2 22,8 56,7 24,9 31,8 63,3 35,1 28,2 ΤΟΥΡΚΙΑ 76,2 47,5 28,7 26,4 17,3 9,1 51,4 32,1 19,3 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από τους στατιστικούς πίνακες των σελίδων του "Employment in Eurore-2006", EUROPEAN COMMISSION, 2007, Brussels.

11 11 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Activity rates), ΑΝΔΡΩΝ ετών Ε.Ε. 25 Ε.Ε. 15 ΒΕΛΓΙΟ ΤΣΕΧΙΑ ΔΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΤΟΝΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙ Α ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΑΛΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από τους στατιστικούς πίνακες των σελίδων του "Employment in Eurore-2006",EUROPEAN COMMISSION, 2007, Brussels. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΦΙΛΑΝΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ 90 ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Activity rates), 2005 ΑΝΔΡΕΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΩΝ και ετών Ε.Ε. 25 Ε.Ε. 15 ΒΕΛΓΙΟ ΤΣΕΧΙΑ ΔΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΤΟΝΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΑΛΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΦΙΛΑΝΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Πηγή: Επεξεργασία στοι χεί ων από τους στατι στι κούς πίνακες των σελί δων του "Employment in Eurore-2006",EUROPEAN COMMISSION, 2007, Brussels.

12 12 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Activity rates), ΓΥΝΑΙΚΩΝ ετών, Ε.Ε. 25 Ε.Ε. 15 ΒΕΛΓΙΟ ΤΣΕΧΙΑ ΔΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΤΟΝΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΑΛΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ Πηγή: Επεξεργασία στοι χεί ων από τους στατι στι κούς πίνακες των σελί δων του "Employment in Eurore-2006",EUROPEAN COMMISSION, 2007, Brussels. ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΦΙΛΑΝΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Activity rates), 2005 ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΩΝ και ετών Ε.Ε. 25 Ε.Ε. 15 ΒΕΛΓΙΟ ΤΣΕΧΙΑ ΔΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΤΟΝΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΑΛΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΦΙΛΑΝΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Πηγή: Επεξεργασία στοι χεί ων από τους στατι στι κούς πίνακες των σελί δων του "Employment in Eurore-2006",EUROPEAN COMMISSION, 2007, Brussels.

13 13 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Activity rates), ΑΝΔΡΩΝ και ΓΥΝΑΙΚΩΝ ετών, Ε.Ε. 25 Ε.Ε. 15 ΒΕΛΓΙΟ ΤΣΕΧΙΑ ΔΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΤΟΝΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΑΛΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ Πηγή: Επεξεργασία στοι χεί ων από τους στατι στι κούς πίνακες των σελί δων του "Employment in Eurore-2006",EUROPEAN COMMISSION, 2007, Brussels. ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΦΙΛΑΝΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Activity rates), 2005 ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΩΝ και ετών Ε.Ε. 25 Ε.Ε. 15 ΒΕΛΓΙΟ ΤΣΕΧΙΑ ΔΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΤΟΝΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΑΛΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ Πηγή: Επεξεργασία στοι χεί ων από τους στατι στι κούς πίνακες των σελί δων του "Employment in Eurore-2006",EUROPEAN COMMISSION, 2007, Brussels. ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΦΙΛΑΝΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ

14 14 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Activity rates), ( μεταξύ των ηλικιων και ετών) ΑΝΔΡΕΣ, Ε.Ε. 25 Ε.Ε. 15 ΒΕΛΓΙΟ ΤΣΕΧΙΑ ΔΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΤΟΝΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙ Α ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΑΛΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΦΙΛΑΝΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από τους στατιστικούς πίνακες των σελίδων του "Employment in Eurore-2006",EUROPEAN COMMISSION, 2007, Brussels. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 ΚΡΟΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ 50 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Activity rates), ( μεταξύ των ηλικιων και ετών) ΓΥΝΑΙΚΕΣ, Ε.Ε. 25 Ε.Ε. 15 ΒΕΛΓΙΟ ΤΣΕΧΙΑ ΔΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΤΟΝΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΑΛΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ Πηγή: Επεξεργασία στοι χεί ων από τους στατι στι κούς πίνακες των σελί δων του "Employment in Eurore-2006",EUROPEAN COMMISSION, 2007, Brussels. ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΦΙΛΑΝΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ

15 15 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Activity rates), ( μεταξύ των ηλικιων και ετών) ΑΝΔΡΩΝ και ΓΥΝΑΙΚΩΝ, Ε.Ε. 25 Ε.Ε. 15 ΒΕΛΓΙΟ ΤΣΕΧΙΑ ΔΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΤΟΝΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΑΛΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ Πηγή: Επεξεργασία στοι χεί ων από τους στατι στι κούς πίνακες των σελί δων του "Employment in Eurore-2006",EUROPEAN COMMISSION, 2007, Brussels. ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΦΙΛΑΝΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Σημειώσεις (1) Βλ. Lafoucriere, Celine: Active strategies for older workers: the European picture today, στο Active strategies for older workers, EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE, 2002, Brussels, σελ. 51. (2) Βλ.Commission of the European Communities: Employment in Europe 1998, jobs for people people for jobs: turning policy guidelines into action, 1998, Brussels. (3) Βλ. Walker, Alan and Taylor, Peter (eds): Managing an ageing workforce, a guide to good practice, Dublin, European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions, (4) Walker, Alan and Taylor, Peter (eds): Combating age barriers in employment: a European portfolio of good practice, Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, (5) Για την πρώτη παραδοξότητα βλ. Walker, Alan and Taylor, Peter (eds.): Combating age barriers in employment: a European portfolio of good practice, Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Η παραδοξότητα αυτή καταγράφεται ως εξής: μολονότι τα κράτη μέλη επεδίωκαν να περιορίσουν το συνολικό κόστος της κοινωνικής ασφάλισης, ταυτοχρόνως και παραλλήλως, ενθάρρυναν, μέσω ποικιλίας, πολλές φορές γενναίων, κινήτρων, τους εργαζόμενους να συνταξιοδοτούνται προώρως. (6) Celine Lafoucriere: Active Strategies for Older Workers: the European picture today, στο Active strategies for Older Workers, έκδοση του European Trade Unions Institute, 2002, Brussels, σελ. 56. (7) Βλ. προηγ. Σημείωση, σελ. 56.

16 16 2. Η σύνθετη φύση των πολιτικών ενεργού γήρανσης. Οι πολιτικές για την ενεργό γήρανση είναι σύνθετες πολιτικές. Η προστασία των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων προ-απαιτεί συνδυασμό σειράς μέτρων που εντάσσονται στις πολιτικές απασχόλησης και επίσης, σειράς μέτρων που εντάσσονται στις πολιτικές κοινωνικής προστασίας. Συνεπώς, το πακέτο μέτρων πολιτικής (κινήτρων) προ-απαιτεί και προϋποθέτει τη συνεκτική σύνδεση αλληλεξαρτώμενων και αλληλοεπηρεαζόμενων μέτρων. Κάθε πακέτο μέτρων - κινήτρων για την ενεργό γήρανση προκύπτει από αντίστοιχες συνθέσεις των πολιτικών απασχόλησης με τις πολιτικές κοινωνικής προστασίας. Ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των συνθέσεων, μπορεί να αναφερθεί ο θεσμός της μερικής συνταξιοδότησης (progressive η partial retirement) που συνδυάζεται με την εξακολούθηση της παραμονής στην εργασία (συνηθέστατα με μειωμένο ωράριο δηλαδή με μερική απασχόληση). Στην έκταση και στο βαθμό που επιτρέπει την εξακολούθηση της παραμονής στην αγορά εργασίας ενός ήδη (έστω και μερικώς) συνταξιούχου, ο θεσμός αυτός εμπίπτει στο πεδίο των πολιτικών απασχόλησης, ενώ, στην έκταση και το βαθμό που επιτρέπει την απονομή σύνταξης σε άτομο που εξακολουθεί να παραμένει στην αγορά εργασίας (έστω και με μειωμένο ωράριο), ο θεσμός εμπίπτει στο πεδίο των πολιτικών κοινωνικής προστασίας. Η δυνατότητα παραμονής των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων στην αγορά εργασίας (με συνδυασμό της ταυτόχρονης και παράλληλης μερικής συνταξιοδότησης η όχι) αποτελεί ζήτημα των πολιτικών απασχόλησης που καλούνται να προσδιορίσουν και να ενισχύσουν: Τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας αλλά και Τις επίσης συγκεκριμένες εργασιακές ειδικότητες, που μπορούν να προσφέρουν θέσεις εργασίας (συνηθέστατα μειωμένου ωραρίου δηλαδή μερικής απασχόλησης) στους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους. Είναι, βέβαια, ευνόητο, ότι, οι επιλογές αυτές ενίσχυσης της απασχόλησης των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων, δεν εξετάζονται μονομερώς αλλά συνεκτιμώνται μέσα στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής απασχόλησης. Με την κατάστρωση και την προώθηση της «Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση» αλλά κυρίως, με την επιλογή των (συμβατών με την ευρωπαϊκή στρατηγική) κατευθυντηρίων αρχών για την απασχόληση του έτους 2001:

17 17 Πρώτον, έπαυσαν, πλέον, οι αποσπασματικές προσεγγίσεις και τα διορθωτικά μέτρα (μέριμνα για την αντιμετώπιση των ήδη καταστάντων ανέργων ηλικιωμένων εργαζομένων), υποκαταστάθηκαν με μέτρα πρόληψης της περιέλευσής τους σε κατάσταση ανεργίας. Δεύτερον, διασαφηνίστηκε με πληρότητα, ότι, οι εθνικές κυβερνήσεις όφειλαν να αντιμετωπίσουν συνδυαστικώς και με συνθέσεις το ζήτημα της ενεργού γήρανσης και προσδιορίστηκαν τα πεδία πολιτικής που έπρεπε να συνδυασθούν σχετικώς. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές τα μέτρα πολιτικής (κίνητρα) πρέπει να συνεκτιμούν και να συντονίζουν τις επιδιώξεις 4 πεδίων πολιτικής: του πεδίου της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης, του πεδίου των μεταρρυθμίσεων στα συστήματα κοινωνικής προστασίας, του πεδίου της διά βίου μάθησης και του πεδίου των ευέλικτων διευθετήσεων στις συνθήκες και στο χρόνο εργασίας. Επιβάλλεται να γίνει κατανοητό, ότι, απαιτείται συντονισμένη συνολική παρέμβαση στα 4 αυτά πεδία μέτρων πολιτικής ενίσχυσης της ενεργού γήρανσης (κινήτρων). Το φαινόμενο της επιλογής ενός πεδίου π.χ. εκείνου της κοινωνικής προστασίας δηλαδή της μεταβολής της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης η του περιορισμού η ακόμη και της ενθάρρυνσης της πρόωρης συνταξιοδότησης η της εισαγωγής του θεσμού της μερικής συνταξιοδότησης), χωρίς ταυτόχρονη και παράλληλη συσχέτιση και σύνδεση με το πεδίο της πολιτικής για την απασχόληση (περιβάλλον και ώρες εργασίας, δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση κλπ), όχι μόνο δεν οδηγεί σε αποτελεσματικές λύσεις αλλά συνηθέστατα προκαλεί στρεβλώσεις και σαφείς κοινωνικές εντάσεις. Σημείο κλειδί, όμως, για το θέμα σύνθεσης και συνδυασμού των πολιτικών της ενεργού γήρανσης αποτελεί ειδική Έκθεση (Γνώμη) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), για την κατάσταση των ηλικιωμένων εργαζομένων (1). Στο κείμενο αυτό της ΕΟΚΕ, διευκρινίζεται, ότι, επιβάλλεται η αποφυγή λήψης μονομερών μέτρων στην αντιμετώπιση του θέματος της ίσης μεταχείρισης των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων. Ένα παρόμοιο, απολύτως μονομερές, μέτρο συνιστά η αύξηση των ορίων της ηλικίας συνταξιοδότησης. Η ΕΟΚΕ τονίζει, ότι, απαιτείται η σύνθεση συνεκτικών πολύπλευρων παρεμβάσεων που να συνδυάζουν και να ομογενοποιούν σε συγκεκριμένα μέτρα: τις επιδιώξεις της διά βίου μάθησης,

18 18 τις επιδιώξεις διαμόρφωσης ευέλικτων όρων και συνθηκών εργασίας αλλά και τις επιδιώξεις των πολιτικών κοινωνικής προστασίας. Σύμφωνα, πάντα, με τις θέσεις της ΕΟΚΕ, το σύνολο της σύνθεσης (πακέτο επί μέρους μέτρων) πρέπει να λειτουργεί ταυτόχρονα: ως κίνητρο, για τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους να παραμείνουν στην αγορά εργασίας, αναστέλλοντας το χρόνο συνταξιοδότησής τους και ως αντικίνητρο, για την Πολιτεία και τους εργοδότες, να καταφεύγουν σε διαδικασίες και μεθοδεύσεις εξαναγκασμού των εργαζομένων σε πρόωρες και μη επιθυμητές από τους ίδιους, αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας. Σε σχέση, ειδικότερα, με τα εμπλεκόμενα ζητήματα της ενεργού γήρανσης, είναι χαρακτηριστικός ο συναφής εντοπισμός που επιχειρεί το Εθνικό Πρόγραμμα για τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους, της Φινλανδίας (2). Πράγματι, η πολιτική επιλογής των προσφορότερων μέτρων (κινήτρων) για την κατηγορία αυτή των εργαζομένων οφείλει να συνεκτιμήσει τα προβλήματα: της πρόωρης συνταξιοδότησής τους, του χαμηλού ποσοστού απασχόλησής τους, της αδυναμίας επανα-πρόσληψής τους, της μειωμένης εργασιακής τους ικανότητας, της χαμηλής εκπαιδευτικής τους στάθμης και της χαμηλού βαθμού πληροφόρησης και ενημέρωσης της κοινωνίας για τη θέση των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων. Η συνθετότητα αυτή των προσεγγίσεων οδήγησε και στον προσδιορισμό των ομάδων εκείνων στις οποίες έπρεπε να στηριχθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος. Οι ομάδες αυτές προσδιορίσθηκαν ως εξής: Η (βασική) ομάδα των ανέργων 45 ετών και άνω. Για την ομάδα αυτή το Πρόγραμμα έθεσε ως στόχο τη μέριμνα για τη βελτίωση της

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το βασικό θέμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Σάββας Ρομπόλης - Γιώργος Ρωμανιάς Βασίλειος Μαργιός - Ιωάννης Χατζηβασίλογλου 26 ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα Ηλ. σελιδοποίηση - Παραγωγή: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑDV. Aντιγόνης 60, Αθήνα Τηλ.: 210-51.56.820, Fax: 210-51.56.811 Copyright: ΙΝΕ ΓΣΕΕ ISBN: 978-960-9571-31-9

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ, ΠΕΝΝΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΣΤΑ, ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΟΥΣΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ, ΠΕΝΝΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΣΤΑ, ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΟΥΣΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 5 Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Ετήσια Έκθεση 2011 ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ---------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ»: ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ»: ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ»: ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Δεκέμβριος 2013 1 Α. ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ: Οι μύθοι και τα ψέματα των υποστηρικτών των προγραμμάτων εξαθλίωσης του ελληνικού λαού 1. Οι διαρθρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΝΙΚΗΣ ή η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Σοφία Μιχαλάκη και Κυριάκος Φιλίνης

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΝΙΚΗΣ ή η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Σοφία Μιχαλάκη και Κυριάκος Φιλίνης ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΝΙΚΗΣ ή η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας Σοφία Μιχαλάκη και Κυριάκος Φιλίνης Copyright 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Με την επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2014

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2014 ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2014 Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα παιδιά ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Eρευνών ΑΘΗΝΑ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμέτωπη με την οικονομική κρίση

Η πολιτική απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμέτωπη με την οικονομική κρίση 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής «Ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής σήμερα: Κριτικές προσεγγίσεις και προκλήσεις» Αθήνα, 10-11 Μαρτίου 2011 Η πολιτική απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 9 Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ ΧΡΊΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΏΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: 1. στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. «Τεύχος Βιβλιογραφικής Μελέτης Αναφορικά µε τη ιαχείριση της Ενεργού Γηράνσεως»

ΡΑΣΗ: 1. στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. «Τεύχος Βιβλιογραφικής Μελέτης Αναφορικά µε τη ιαχείριση της Ενεργού Γηράνσεως» ΡΑΣΗ: 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ράση 1: Μελέτη ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης στον τοµέα της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ «ΦΤΩΧΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2009 11 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2009 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κώστας Δημουλάς - Καίτη Μιχαλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα - σύγκριση με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βουλγαρία Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010-2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Η ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Η περίπτωση των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Οι Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ Οι Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Ετήσια Έκθεση 2008 1 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Ετήσια Έκθεση Οι Εργασιακές Σχέσεις στην

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου. Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες

Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου. Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες Μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασµό του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) Ιούνιος 2001 Μάνος Ματσαγγάνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα