Νίκος αµάτης. Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες. Παραγωγή Στερεών Βιοκαυσίµων MODERN FUELS. 4o Συνέδριο για την Ενέργεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νίκος αµάτης. Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες. Παραγωγή Στερεών Βιοκαυσίµων MODERN FUELS. 4o Συνέδριο για την Ενέργεια"

Transcript

1 4o Συνέδριο για την Ενέργεια Πράσινη ενέργεια ως απάντηση στην κρίση Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες Παραγωγής Στερεών Βιοκαυσίµων Νίκος αµάτης Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης MODERN FUELS Παραγωγή Στερεών Βιοκαυσίµων & Εφαρµογές Αξιοποίησης Βιοµάζας 1

2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 2 "βιοµάζα": το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συµπεριλαµβανοµένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκοµία και τους συναφείς κλάδους, συµπεριλαµβανοµένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των βιοµηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριµµάτων Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά µε την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΕ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3 Είναι σκόπιµη η στήριξη των τεχνολογιών αποκεντρωµένης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές κατά τις φάσεις επίδειξης και αρχικής διάθεσης στο εµπόριο. Η στροφή προς την αποκεντρωµένη παραγωγή ενέργειας προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα, µεταξύ των οποίων: αξιοποίηση τοπικών ενεργειακών πόρων αύξηση της τοπικής ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασµού µεταφορά σε µικρότερες αποστάσεις µείωση των απωλειών ενέργειας κατά τη µεταφορά προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και συνοχής µε την παροχή πηγών εισοδήµατος δηµιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο

4 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Η αειφόρος αξιοποίηση βιοµάζας αφορά στους τοµείς: ενεργειακών καλλιεργειών αποκοµιδής αγροτικών, δασοπονικών και ξυλουργικών υπολειµµάτων µεταφοράς πρώτων υλών παραγωγής στερεών βιοκαυσίµων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας διάθεσης και εµπορίας ετοίµων προϊόντων και ενέργειας στους τελικούς αποδέκτες και καταναλωτές 4

5 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Με βάση την εµπειρία παραγωγής στερεών βιοκαυσίµων και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, η επιτυχία της αειφόρου αξιοποίησης (οικονοµικά βιώσιµο αποτέλεσµα σε συνδυασµό µε ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση) βασίζεται στο δίπτυχο: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ (ως προς το χρόνο, τόπο, µεθόδους, τεχνολογία, κόστη των σταδίων περισυλλογής, µεταφοράς, µεταποίησης, ενεργειακής αξιοποίησης της βιοµάζας) 5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ως προς τη διαρκή διασφάλιση ότι το παραγόµενο αποτέλεσµα σε όλα τα στάδια µετασχηµατισµού, συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής αξιοποίησης σε κατάλληλες συσκευές και εξοπλισµό, πληροί θεσµοθετηµένα και µετρήσιµα τεχνικά κριτήρια)

6 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 6 Τα στερεά βιοκαύσιµα δεν αποτελούν «επιστροφή στο παρελθόν» αλλά µέσα παραγωγής ενέργειας σε βιοµηχανικές χρήσεις (ηλεκτροπαραγωγή, θέρµανση) και οικιακές - επαγγελµατικές χρήσεις (θέρµανση χώρων, ζεστό νερό χρήσης, αρτοποιεία, ψησταριές) µεοικονοµικότεροκαι φιλικότεροπροςτοπεριβάλλοντρόπο: Πελλέτες Ξύλου (Wood Pellets) Πελλέτες Αγροτικών Υποπροϊόντων (Agro Pellets) Μπρικέτες Ξύλου (Wood Briquettes) Ξυλοκάρβουνα Κλασικά (Natural Charcoal) Κάρβουνα Μπρικέτες (Charcoal Briquettes)

7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Προέλευση από ανακυκλώσιµα φυτικά υπολείµµατα (που προκύπτουν από στοχευµένους καθαρισµούς πυροπροστασίας σε δάση και περιαστικά άλση) Ουδέτερος κύκλος διοξειδίου του άνθρακα (ή σωστότερα τείνων στο µηδέν, καθώς απόλυτα µηδενικό ανθρακικό αποτύπωµα δεν υφίσταται πρακτικά) Περιορισµός εναπόθεσης σε χωµατερές (ούτως ή άλλως επικίνδυνη και περιβαλλοντικά απαράδεκτη πρακτική) Περιορισµός ανοικτών εστιών καύσης υπολειµµάτων δενδροκαλλιεργειών (χρόνιο πρόβληµα της ελληνικής υπαίθρου) Ασύγκριτη υπεροχή έναντι καυσόξυλων (από άποψη αποδιδόµενης ενέργειας, χαµηλότερης υγρασίας και τέφρας, ευκολίας µεταφοράς και αποθήκευσης, οικονοµίας, αιωρούµενων σωµατιδίων PM10 και εκπεµπόµενου CO) 7 Αξιοποίηση τέφρας (για λίπανση εδαφών και εµπλουτισµός σε άνθρακα) υνατότητα παραγωγής πελλετοποιηµένων ζωοτροφών και λιπασµάτων (µέσω παρεµφερούς εξοπλισµού παραγωγής βιοκαυσίµων)

8 ΠΕΛΛΕΤΕΣ ΞΥΛΟΥ (WOOD PELLETS) ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Τυπικές διαστάσεις: από 1-3cm σε µήκος και από 6-10mm σε διάµετρο. Επίπεδο υγρασίας: <10%. Κατάλοιπα τέφρας: < % Θερµογόνος ύναµη>16.5 MJ/kg 8 Προδιαγραφές: Εθνικά Πρότυπα (ÖNORM M1735 Αυστρίας, DIN plus Γερµανίας) Ευρωπαϊκό πρότυπο EN που αφορά στα pellets ξύλου για µη βιοµηχανική χρήση

9 ΠΕΛΛΕΤΕΣ ΞΥΛΟΥ (WOOD PELLETS) Πρώτες ύλες: Υπολείµµατα καθαρισµού δασών Υποπροϊόντα πριστηρίων (ξακρίδια, παραφέλες) Παραπροϊόντα ξυλουργικών εργοστασίων (πριονίδια, ροκανίδια, chips) Ξυλώδη κλαδέµατα δεντροκαλλιεργειών 9

10 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΡΟΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

11 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΡΟΗ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου Μετρήσεις Ποιοτικών Παραµέτρων ιασφάλιση Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας Παρτίδων Πιστοποίηση 1 Μέσων ιακίνησης Αποθήκευσης Χονδρεµπόρων 11 και Λιανοπωλητών

12 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΕΛΛΕΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Πέλλετ από ελαιοπυρηνόξυλο 12 Πέλλετ από άχυρο αγροτικών ενεργειακών καλλιεργειών

13 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΞΥΛΩ ΟΥΣ ΥΦΗΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ ΠΑΟΥΛΟΒΝΙΑ 13

14 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΞΥΛΩ ΟΥΣ ΥΦΗΣ ΙΤΙΑ 14

15 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΞΥΛΟΜΠΡΙΚΕΤΕΣ (WOOD BRIQUETTES) 15 Πλεονεκτήµατα ξυλοµπρικέτας: Ευκολότερα µετρήσιµο βάρος και όγκος κατά την παραλαβή Ευκολία µεταφοράς και αποθήκευσης Λιγότερος ωφέλιµος χώρος φύλαξης Υψηλή συµπίεση πυκνότητα >1100kg/m3 Χαµηλή υγρασία 8-10% Λειτουργεί και σε χαµηλότερου κόστους συστήµατα καύσης (ξυλόσοµπες, ξυλολέβητες, ενεργειακές εστίες) Σαφώς λιγότερα αιωρούµενα σωµατίδια έναντι καυσόξυλων

16 16 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΟΜΠΡΙΚΕΤΑΣ (WOOD BRIQUETTE)

17 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ (ΚΛΑΣΙΚΟΥ & ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΜΠΡΙΚΕΤΑΣ) 17 «ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ!» (µε τον πρωτόγονο και περιβαλλοντικά επισφαλή τρόπο του παρελθόντος)

18 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ (ΚΛΑΣΙΚΟΥ & ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΜΠΡΙΚΕΤΑΣ) ΜΟΝΑ ΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 18

19 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ (ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΜΠΡΙΚΕΤΑΣ) ΜΟΝΑ ΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ µε έκπλυση καπναερίων και παράλληλη αξιοποίηση αέριων και υγρών παραπροϊόντων για την ηλεκτροπαραγωγή (καύσιµο αέριο), τη χηµική βιοµηχανία, τη βιοµηχανία αρωµάτων, µονωτικών κλπ (ξυλόξυδο-wood vinegar, ξυλόπισσα wood tar) Πρώτη ύλη: πριονίδι Μπρικετοποίηση Ανθρακοποίηση Ενδιάµεσο στάδιο: ξυλοµπρικέτες 19 ιαλογή Καρβουνοµπρικέτα

20 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ (ΚΑΛΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΜΠΡΙΚΕΤΑΣ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ REACH ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ε.Ε. (Registration - Evaluation - Authorization of CHemicals). (Καταχώρηση Αξιολόγηση Εξουσιοδότηση Χηµικών Ουσιών) Όλοι οι παραγωγοί και εισαγωγείς κάρβουνου προερχόµενου από ανθρακοποίηση ξύλου (ξυλάνθρακας) οποιασδήποτε µορφής (κλασικό κάρβουνο ή κάρβουνο- µπρικέτα) πρέπει να είναι εφεξής εγγεγραµµένοι και πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρησης και πιστοποίησης, ο εισαγωγέας ή παραγωγός θα δικαιούται να φέρει το λογότυπο συµµόρφωσης REACH στις συσκευασίες των προϊόντων και εµπορευµάτων. 20

21 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ-ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 21

22 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ 22 Πολυκαυστήρας βιοµάζας (wood pellets, agro pellets, wood chips, πυρηνόξυλο, τσόφλια, κ.λ.π.) Ατοµικός λέβητας µικρών διαστάσεων µεµονωµένης ιδιοκτησίας (για τοποθέτηση και εκτός κύριου χώρου) Σόµπα νερού-καλοριφέρ (για αυτονόµηση οριζόντιας ιδιοκτησίας) Αερόθερµη σόµπα (απλή για ενιαίους χώρους ή καναλάτη για περισσότερους γειτονικούς χώρους) Συνδυαστικό σύστηµα σόµπας-λέβητα τριπλού καυσίµου (µε εναλλακτική καύση pellets, µπρικετών ή στεγνών καυσόξυλων)

23 23 Πολυκαυστήρας Βιοµάζας (wood pellets, agro pellets, wood chips, πυρηνόξυλο, τσόφλια, κ.λ.π.)

24 Ατοµικός Λέβητας Μικρών ιαστάσεων Μεµονωµένης Ιδιοκτησίας (για τοποθέτηση και εκτός κύριων χώρων) 24

25 Σόµπα νερού-καλοριφέρ (για αυτονόµηση οριζόντιας ιδιοκτησίας) 25

26 26 Αερόθερµη Σόµπα (απλή για ενιαίους χώρους ή καναλάτη για περισσότερους γειτονικούς χώρους)

27 27 Συνδυαστικό σύστηµα σόµπαςλέβητα τριπλού καυσίµου (µε εναλλακτική καύση pellets, µπρικετών ή στεγνών καυσόξυλων)

28 Ευρωπαϊκά Πιστοποιητικά (για συσκευές καύσης στερεών βιοκαυσίµων) 28

29 MODERN FUELS Παραγωγή Στερεών Βιοκαυσίµων & Εφαρµογές Αξιοποίησης Βιοµάζας Ευχαριστώ πολύ! T./F

Βάσει του ορισμού, η βιομάζα αποτελεί ουσιαστικά κάθε ύλη που έμμεσα ή άμεσα έχει βιολογική (οργανική) προέλευση.

Βάσει του ορισμού, η βιομάζα αποτελεί ουσιαστικά κάθε ύλη που έμμεσα ή άμεσα έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. BioMaxEff 1. Βιομάζα BioMaxEff Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/29/ΕΚ ορίζει τη βιομάζα ως «το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας

Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας ΗΜΕΡΙ Α Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 Χαλκίδα Συνεδριακό κέντρο Π.Ε. Εύβοιας Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας Αγρο ενέργεια : Μια µορφή ήπιας ενέργειας - Τοπικές πρωτοβουλίες αξιοποίησής

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Αξιοποιήστε τις ενεργειακές καλλιέργειες - Πουλήστε την παραγόμενη ενέργεια στη ΕΗ - Μειώστε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets

Διπλωματική Εργασία. Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets Ιωάννης-Χρίστος Π. Μαραβέλιας Α.Μ : 2004010101 Επιβλέπων : Μουστάκης

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες Βιομάζας Ηλιακά συστήματα

Λέβητες Βιομάζας Ηλιακά συστήματα Γενικός κατάλογος Λέβητες Βιομάζας Ηλιακά συστήματα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φύση ενέργεια θερμότητα περιβάλλον ευεξία οικολογία Η Επιχείρηση Η επιχείρηση ΤΑΤΑΝΟ ιδρύθηκε στη δεκαετία του 70 και είχε

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Επιμέλεια Σύνταξης Τάσος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ΨΥΞΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά δασικά προϊόντα Πιλοτική εφαρμογή» Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ.

«Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά δασικά προϊόντα Πιλοτική εφαρμογή» Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ & ΞΥ ΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ PROARES: «Προώθηση δυνατοτήτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2

Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2 εκέμβριος 2010 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... 3 1.2 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων

Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων ANETTE RYDÉN & GEORGIOS TARALAS Στόχος της παρουσίασης αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΞΥΛΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΞΥΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ www.biomasstradecentre2.eu Κύριοι συντάκτες Valter Francescato, Eliseo Antonini AIEL Italian Agriforestry

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Επάρκεια των καυσίμων οικονομία του υδρογόνου Αποκεντρωμένα συστήματα εκδημοκρατισμός της παραγωγής ενέργειας Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Α.Ε.Μ. 4755) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΝΑΜΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαµάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαµάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα