ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑ Ζ3: ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑ Ζ3: ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ"

Transcript

1 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑ Ζ3: ιαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστηµάτων στην Υγεία Πρόνοια και Κοινωνική Ασφάλιση: προοπτικές και ανάγκες τελικών χρηστών ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Συντονιστές: ηµήτρης Κουτσούρης, Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, ΕΜΠ ρ. Παντελής Αγγελίδης, Γενικός ιευθυντής, ΙΝΑ Α.Ε. Rapporteurs: Αλέξανδρος Μπέρλερ, Στέλεχος ΚτΠ Α.Ε., ρ. Αναστάσιος Τάγαρης, CCS A.E.

2 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή Η αγορά Ιατρικής Πληροφορικής Γενικά Το όραµα για την Υγεία στον 21 ο αιώνα Σύγχρονες προκλήσεις Εκτίµηση της αγοράς του E-health γενικά Αγορά στον τοµέα των πληροφορικών συστηµάτων Υγείας Α. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο Β. Σε εθνικό επίπεδο Κοινοτικές δράσεις για την ηλεκτρονική υγεία Β ΚΠΣ Γ ΚΠΣ ράσεις που αφορούν σε κρατική ενίσχυση του ιδιωτικού τοµέα στο πλαίσιο του µέτρου 2.6 του ΕΠ της ΚτΠ Αγορά στα συστήµατα παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υγείας µέσω τηλεµατικής υποστήριξης Α. Κέντρα υγείας αγροτικά ιατρεία Β. Κατ οίκον τηλεπαρακολούθηση ιδρύµατα φροντίδας: Ανταγωνισµός στα συστήµατα ιατρικής πληροφορικής και τηλεµατικής εν κατακλείδι Ζητήµατα διαλειτουργικότητας Η ιαλειτουργικότητα δεν είναι µόνο τεχνικό ζήτηµα Η ιαλειτουργικότητα των συστηµάτων Υγείας στη Ευρώπη ιαλειτουργικότητα και ιατρικά πληροφοριακά συστήµατα Τα Πληροφοριακά Συστήµατα Νοσοκοµείων και η ιασύνδεση τους ιαλειτουργικότητα και κοινωνική ασφάλιση Βέλτιστες Πρακτικές Στην Ελλάδα Το παράδειγµα του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου ράσεις του Ελληνικού Οργανισµού HL7 Hellas Ιατρικές κωδικοποιήσεις Γενικά Πρότυπα για την Επικοινωνία µεταξύ συστηµάτων EDI - EDIFACT Health Level 7 (HL7) IEEE MEDIX ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΟΜΑ ΑΣ Ζ3 2

3 Digital Imaging and Communication (DICOM) National Council for Prescription Drug Programs (NCPDP) Πρότυπα για Κλινικά εδοµένα ιεθνής Κατηγοριοποίηση Ασθενειών - International Classification of Diseases (ICD) International Classification in Primary Care - ICPC Read Codes Systematized Nomenclature of Human & Veterinary Medicine (SNOMED) Diagnosis Related Group (DRG) Η κωδικοποίηση κατά ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) Η κωδικοποίηση LOINC Πρότυπα Αναγνώρισης Αναγνωριστικά Ασθενών Αναγνωριστικά Παροχέων Αναγνωριστικά Τόπου Περίθαλψης Προσδιοριστές Προϊόντων και Ετικετών Προµηθειών Πρότυπα ιατροτεχνολογικών προϊόντων Πρότυπα εξασφάλισης του απορρήτου των δεδοµένων Γενικά ζητήµατα σχετικά µε τις ιατρικές κωδικοποιήσεις Γιατί απαιτούνται κωδικοποιήσεις στα πληροφοριακά συστήµατα; Οι κωδικοποιήσεις είναι ένας από τους πυλώνες της ηλεκτρονικής υγείας ιαδικασία επιλογής, δηµιουργίας και ενηµέρωσης των κωδικοποιήσεων Εν κατακλείδι Τελικές προτάσεις οµάδας Ζ έκα προτάσεις για την αναµόρφωση της αγορά ιατρικής πληροφορικής έκα προτάσεις για τις ιατρικές κωδικοποιήσεις έκα προτάσεις για τη διαλειτουργικότητα στην Υγεία και Πρόνοια Πρόταση δηµιουργίας Φορέα Συνεχούς ιαβούλευσης Κεντρική Ιδέα Προτεινόµενη οµή Ποιος µπορεί να το αναλάβει βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα Συνηµµένα - Παραρτήµατα: Εισηγήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων η Θεµατική Συνάντηση της Οµάδας Ζ3 του e-business Forum. 20/9/ η Θεµατική Συνάντηση της Οµάδας Ζ3 του e-business Forum, 15/10/ η Θεµατική Συνάντηση της Οµάδας Ζ3 του e-business Forum, 29/11/ Πρακτικά των 3 συνεδριάσεων Πρακτικά 1 ης συνεδρίας Πρακτικά 2 ης συνεδρίας ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΟΜΑ ΑΣ Ζ3 3

4 Πρακτικά 3 ης συνεδρίας Τοποθετήσεις-προτάσεις µελών (όπως κατατέθηκαν ή προστέθηκαν στη συνέχεια) Απαντήσεις µελών στα ερωτηµατολόγια Προβλήµατα και Τεχνολογικές Λύσεις e-health Μέγεθος Αγοράς Ιατρικής Πληροφορικής (αφορά εκπροσώπους εταιριών και άλλων φορέων που αντιπροσωπεύουν, εµπορεύονται, κατασκευάζουν και υλοποιούν λύσεις ιατρικής πληροφορικής) Στατιστικά Παραβρεθέντες Βιβλιογραφία ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΟΜΑ ΑΣ Ζ3 4

5 1. Εισαγωγή Οι Τοµείς της Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξαρτώνται υπερβολικά από τα διαθέσιµα δεδοµένα (πληροφορίες), και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο «παράγονται» καθηµερινά τεράστιες ποσότητες δεδοµένων από τα νοσοκοµεία, τις κλινικές, τα εργαστήρια. Όµως, ακόµα και σήµερα, παρά την τροµακτική εξέλιξη του τοµέα της Πληροφορικής και των Υπολογιστών, τα δεδοµένα αυτά τις περισσότερες φορές δεν επεξεργάζονται ηλεκτρονικά, αλλά χειροκίνητα (µε χειρόγραφα έντυπα ή µε µικρές εφαρµογές που αυτοµατοποιούν απλώς ορισµένες εργασίες). Ιστορικά, ο τοµέας της υγείας αποτελούνταν από ανεξάρτητες και αυτόνοµες µονάδες µε µικρή έως ελάχιστη ανταλλαγή δεδοµένων και πληροφοριών µεταξύ τους, ενώ η χρήση τεχνολογιών Πληροφορικής αντιµετωπίσθηκε επίσης αυτόνοµα και κατά περίπτωση. Αντίστοιχες στρατηγικές έχουν ακολουθηθεί και στη Κοινωνική Ασφάλιση. Στη σηµερινή εποχή όµως, η πίεση για αλλαγές και βελτιώσεις αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Το χάσµα ανάµεσα στην ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας από πολίτες, ενηµερωµένους και απαιτητικούς από τη µία, και η ποιότητα της προσφοράς υπηρεσιών υγείας από πλευράς του κράτους και των µονάδων υγείας του από την άλλη, ολοένα και µεγαλώνει. Παράλληλα, από πλευράς του κράτους απαιτείται πλέον αποδοτικότητα και ελαχιστοποίηση του κόστους µε ταυτόχρονη αύξηση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών. Είναι δεδοµένη λοιπόν η πολυπλοκότητα του χώρου, η πανσπερµία διαφορετικών τεχνολογικών λύσεων, η εξειδίκευση των πληροφοριακών συστηµάτων και η πολυπλοκότητα της διακινούµενης πληροφορίας. Η οµάδα εργασίας είχε στόχο: Την περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης των πληροφοριακών συστηµάτων στους τοµείς Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των δυνατοτήτων διαλειτουργικότητας αυτών των συστηµάτων µε βάση τις διεθνείς πρακτικές. Την περιγραφή των τεχνολογικών λύσεων που προτείνονται στην Ελληνική και Ξένη αγορά ιατρικής πληροφορικής. Την καταγραφή των προτύπων και πρωτοκόλλων που είναι διαθέσιµα για την επίτευξη της απαιτούµενης διαλειτουργικότητας καθώς και των προϋποθέσεων συµβατότητας µε αυτά. Την καταγραφή των υφιστάµενων δράσεων διαλειτουργικότητας (HL7 Hellas, πλαίσιο διαλειτουργικότητας που προτείνεται από το ΕΠ της ΚτΠ, κλπ) και πως αυτά αλληλοσυµπληρώνονται. Την περιγραφή της Αγοράς Πληροφορικής της Υγείας (ή «Ηλεκτρονικής Υγείας») στην Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο υπόλοιπο κόσµο γενικότερα, τόσο όσον αφορά τα σηµερινά µεγέθη όσο και τις µελλοντικές εξελίξεις. Την πρόταση πιθανών λύσεων και σεναρίων διαλειτουργικότητας (use cases) στους Τοµείς Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Την καταγραφή των αναγκαίων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και των εξειδικευµένων υπηρεσιών που απαιτούνται. ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΟΜΑ ΑΣ Ζ3 5

6 2. Η αγορά Ιατρικής Πληροφορικής 2.1. Γενικά Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στις µέρες µας έχει σαν αποτέλεσµα την ηλεκτρονική υγεία (e-health), αλλά λίγοι είναι σε θέση να διατυπώσουν έναν σαφή ορισµό για αυτόν το νέο όρο. Ο όρος ηλεκτρονική υγεία, κυρίως από το 1999 και µετά, χρησιµοποιείται για να περιγράψει οτιδήποτε έχει σχέση µε υπολογιστές, επικοινωνίες και ιατρική. Πρόκειται για την απόρροια µιας προσπάθειας να επεκταθούν οι αρχές και οι «υποσχέσεις» της Κοινωνίας της Πληροφορίας στον χώρο της υγείας και να τονιστούν οι νέες δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο στον τοµέα της ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες µπορούν να συνοψιστούν στις: υνατότητα των πολιτών να αλληλεπιδρούν on-line µε τα συστήµατά τους (B2C = "business to consumer"), Βελτιωµένες δυνατότητες µεταφοράς δεδοµένων ανάµεσα σε οργανισµούς υγείας (B2B = "business to business"), Νέες δυνατότητες για peer-to-peer επικοινωνία των πολιτών (C2C = "consumer to consumer"). Αν επιχειρούσαµε έναν ευρύτερο ορισµό του όρου ηλεκτρονική Υγεία, αυτός θα µπορούσε να είναι: Η ηλεκτρονική υγεία είναι ένας τοµέας της ιατρικής πληροφορικής και των τηλεµατικών εφαρµογών της, της δηµόσιας υγείας και της βιοµηχανίας, που αναφέρεται σε υπηρεσίες υγείας και πληροφορικής, οι οποίες προσφέρονται ή ενισχύονται µέσω του διαδικτύου και των σχετικών µε αυτό τεχνολογιών. Με την ευρύτερη έννοια ο όρος δεν χαρακτηρίζει µόνο την τεχνολογική ανάπτυξη αλλά και έναν τρόπο σκέψης, µια συµπεριφορά και µια δέσµευση για βελτίωση της περίθαλψης τοπικά και διεθνώς µε τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Το όλο θέµα του ορισµού της ηλεκτρονικής υγείας παραµένει γενικότερα αντικείµενο συζήτησης, καθώς αφενός υπάρχουν πολυάριθµες και ποικίλης ακρίβειας απόψεις, αφετέρου ο τοµέας έρευνας και εφαρµογώς βρίσκεται διαρκώς σε εξέλιξη και άρα αναπροσαρµογή (MEDITRAV WP11, 2003). Τα κύρια χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής υγείας είναι: Αποδοτικότητα (Efficiency): Μια από τις υποσχέσεις της ηλεκτρονικής υγείας είναι να αυξήσει την αποδοτικότητα της ιατρικής περίθαλψης, µειώνοντας το κόστος. Ένας πιθανός τρόπος µείωσης του κόστους είναι η αποφυγή διπλών ή µη απαραίτητων διαγνωστικών ή θεραπευτικών διαδικασιών µέσω επικοινωνίας ανάµεσα στους φορείς υγείας και τον πολίτη. Βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης: Η αύξηση της αποδοτικότητας δεν µειώνει µόνο το κόστος αλλά βελτιώνει ταυτόχρονα και την ποιότητα. Η ηλεκτρονική υγεία µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης επιτρέποντας για παράδειγµα συγκρίσεις ανάµεσα στους παροχείς υγείας. Επιστηµονική τεκµηρίωση (Evidence based): Οι ενέργειες της ηλεκτρονικής υγείας πρέπει να τεκµηριώνονται µε την έννοια ότι η αποδοτικότητά τους πρέπει να αποδεικνύεται µε επιστηµονικές µεθόδους. Ενδυνάµωση πολιτών και ασθενών: Οι βάσεις δεδοµένων υγείας και ο προσωπικός ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος καθίστανται προσβάσιµα από το διαδίκτυο. Ανοίγονται έτσι νέοι ορίζοντες για ανθρωποκεντρικά συστήµατα υγείας και διευκολύνεται ο ασθενής στις επιλογές του. ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΟΜΑ ΑΣ Ζ3 6

7 Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης: Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη νέας σχέσης ανάµεσα στον ασθενή και τον επαγγελµατία της υγείας, προς µια συνεργασία στην οποία οι αποφάσεις θα λαµβάνονται µε κοινό τρόπο. Συνεχής Εκπαίδευση: Επιτρέπεται η εκπαίδευση των γιατρών και του παραϊατρικού προσωπικού από online πηγές (συνεχής ιατρική εκπαίδευση) αλλά και των πολιτών (για παράδειγµα ιατρικές πληροφορίες πρόληψης). ιευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφορίας: Αναβαθµίζονται τα µέσα διακίνησης της ιατρικής πληροφορίας, και κατά συνέπεια της επικοινωνίας, µε έναν προτυποποιηµένο τρόπο ανάµεσα στους διάφορους φορείς υγείας. Με αυτό τον τρόπο προάγεται και η διαλειτουργικότητα. ίνεται η δυνατότητα προσπέλασης και ελέγχου σε δεδοµένα όλων των συστηµάτων µε την ταυτόχρονη ύπαρξη ενός ενιαίου σηµείου διαχείρισης και διοίκησης. Επέκταση της εµβέλειας της ιατρικής περίθαλψης: η παροχή υπηρεσιών υγείας µεταφέρεται πέρα από τα συµβατικά όρια, τόσο µε τη γεωγραφική όσο και µε τη µεταφορική έννοια του όρου. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν online ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από διεθνείς παροχείς. Αυτές οι υπηρεσίες µπορεί να είναι απλά συµβουλευτικές ή και πιο ουσιαστικές, όπως για παράδειγµα η προµήθεια φαρµακευτικών προϊόντων. Ασφάλεια: Η ηλεκτρονική υγεία περιλαµβάνει νέες µορφές αλληλεπίδρασης ασθενή γιατρού και εµπεριέχει νέες προκλήσεις σε θέµατα ασφάλειας, όπως για παράδειγµα, το ιατρικό απόρρητο. Ισότητα: Η ενίσχυση της ισοτιµίας στην παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης είναι µια από τις υποσχέσεις της ηλεκτρονικής υγείας Το όραµα για την Υγεία στον 21 ο αιώνα Το όραµα για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στον τοµέα της υγείας του 21 ου αιώνα περιλαµβάνει ένα ανθρωποκεντρικό σύστηµα παροχής υπηρεσιών υγείας, µε επίκεντρο τον πολίτη. Σε ένα τέτοιο σύστηµα η περίθαλψη βασίζεται στη συνεχή ιατρική παρακολούθηση και προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις ανάγκες του πολίτη. Ο πολίτης είναι το κέντρο του ελέγχου. Η γνώση και οι πληροφορίες είναι ελεύθερες, ενώ οι αποφάσεις που παίρνονται είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένες. Η ιατρική πληροφορία του πολίτη ανήκει σε αυτόν, είναι διαθέσιµη µέσω του διαδικτύου συνεχώς, και ο πολίτης αποφασίζει για τη διάθεση ευαίσθητων πληροφοριών που τον αφορούν. Ένα από τα σηµαντικότερα γνωρίσµατα της πληροφορίας αυτής είναι η διασυνδεσιµότητα και η δυνατότητα µεταφοράς και ανταλλαγής δεδοµένων εννοιολογικά αναγνωρίσιµων. Ευφυή περιβάλλοντα και συστήµατα παρακολούθησης ζωτικών παραµέτρων µε χρήση έξυπνων βιοαισθητήρων που προκαλούν τη µικρότερη δυνατή δυσχέρεια στον ασθενή και ολοκληρωµένα συστήµατα τηλεµατικής επιτρέπουν σε ευαίσθητους από πλευράς υγείας πολίτες να έχουν έναν σχεδόν φυσιολογικό τρόπο ζωής. Οι κρίσιµες ζωτικές παράµετροι µεταδίδονται σε πραγµατικό χρόνο και σε απευθείας σύνδεση (online) στους γιατρούς ή/και εξειδικευµένους επιστήµονες ιατρικούς συµβούλους, ανεξάρτητα από τον χώρο στον οποίο βρίσκεται ο ασθενής. Έτσι, η κατάσταση της υγείας του ασθενούς µπορεί να αξιολογηθεί αντικειµενικά και οι αποφάσεις να λαµβάνονται σε πραγµατικό χρόνο ώστε να αντιµετωπίζονται έγκαιρα, κρίσιµα ιατρικά περιστατικά. Σύγχρονες εργαστηριακές, διαγνωστικές, απεικονιστικές και θεραπευτικές συσκευές, νέα βιοϋλικά που πληρούν την ανάγκη βιοσυµβατότητας και βοηθήµατα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες προσφέρουν στους πολίτες µια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο όρος παροχή υπηρεσιών υγείας περιλαµβάνει µια πληθώρα εµπλεκόµενων ατόµων, φορέων και διακινούµενης πληροφορίας. Αφορά στους πολίτες που θέλουν εξατοµικευµένη φροντίδα, άµεσα, στο υψηλότερο επίπεδο ποιότητας. Αφορά στους γιατρούς που πρέπει να παίρνουν αποφάσεις και να ελέγχουν την υλοποίησή τους για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά. Αφορά στους νοσηλευτές που, εκτός από άµεση παροχή υπηρεσιών, λειτουργούν και ως συλλέκτες σηµαντικών πληροφοριών. Αφορά και στους ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΟΜΑ ΑΣ Ζ3 7

8 υπεύθυνους για τη διαχείριση των υποδοµών υγείας (νοσοκοµείων, νοσηλευτηρίων, µέσων επείγουσας µεταφοράς, φαρµακευτικού υλικού, κ.λπ.) και φυσικά και όλες τις συνεργαζόµενες εταιρείες: φαρµακευτικές, ιατρικού εξοπλισµού, εκπαίδευσης στελεχών υγείας, κ.λπ. Ο συνεκτικός ιστός των εµπλεκόµενων µερών δεν είναι παρά η πληροφορία που πρέπει να διακινηθεί άµεσα, µε ακρίβεια, στο σηµείο που είναι απαραίτητη, αφενός για να διευκολύνει τη συνεργασία των φορέων µεταξύ τους και αφετέρου για την υποβοήθησή τους στη λήψη των σωστών αποφάσεων. Η δυνατότητα επικοινωνίας από παντού, η ικανότητα επεξεργασίας τεράστιων όγκων δεδοµένων και η ευελιξία των σύγχρονων τερµατικών συσκευών, θα δηµιουργήσουν το απαραίτητο περιβάλλον για την ανάπτυξη ολοκληρωµένων, χρήσιµων και, σε πολλές περιπτώσεις, κρίσιµων εφαρµογών παροχής υπηρεσιών υγείας µε ταυτόχρονη µείωση του κόστους Σύγχρονες προκλήσεις Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στον τοµέα της υγείας τον 21 ο αιώνα έχει οδηγήσει σε ένα ανθρωποκεντρικό σύστηµα παροχής υπηρεσιών υγείας µε επίκεντρο τον πολίτη. Η περίθαλψη βασίζεται στη συνεχή ιατρική παρακολούθηση και προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις ανάγκες του πολίτη. Ο όρος «παροχή υπηρεσιών υγείας» περιλαµβάνει µια πληθώρα εµπλεκόµενων προσώπων, φορέων και διακινούµενης πληροφορίας. Αφορά πολίτες, γιατρούς, νοσηλευτές και στελέχη της υγείας, υποδοµές, νοσοκοµεία, νοσηλευτήρια, µέσα επείγουσας µεταφοράς και σχετιζόµενες εταιρείες όπως φαρµακευτικές, εταιρείες ιατρικού εξοπλισµού, εκπαίδευσης στον τοµέα της υγείας κ.λπ. Ο συνεκτικός ιστός των παραπάνω εµπλεκόµενων οντοτήτων είναι η πληροφορία που πρέπει να διακινηθεί άµεσα και µε ακρίβεια, όπου αυτή είναι απαραίτητη, αφενός για να διευκολύνει τη συνεργασία των φορέων µεταξύ τους και αφετέρου για την υποβοήθησή τους στη λήψη των σωστών αποφάσεων. Συγχρόνως, ευφυή περιβάλλοντα και συστήµατα παρακολούθησης ζωτικών παραµέτρων µε χρήση έξυπνων βιοαισθητήρων που προκαλούν τη µικρότερη δυνατή δυσχέρεια στον ασθενή καθώς και ολοκληρωµένα συστήµατα τηλεµατικής επιτρέπουν σε ευαίσθητους, από πλευράς υγείας, πολίτες να έχουν έναν φυσιολογικό τρόπο ζωής. Η υλοποίηση των παραπάνω, ακολουθώντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά διατηρώντας τον ευαίσθητο χαρακτήρα του χώρου της υγείας και της ποιότητας της ζωής, δηµιουργεί νέα δεδοµένα αλλά και νέα προβλήµατα. Τα προβλήµατα αυτά αφορούν θέµατα νοµικής υφής, καχυποψίας και κουλτούρας αλλά και θέµατα τεχνολογικής φιλοσοφίας και κατεύθυνσης. Το πρώτο βασικό πρόβληµα που τίθεται είναι η δυσκολία της ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ των Πληροφορικών Συστηµάτων που είναι εγκατεστηµένα στις διάφορες µονάδες υγείας (Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, κτλ) και αποτελεί ένα από τα κυριότερα εµπόδια προς τη βελτίωση της αποδοτικότητας, λειτουργικότητας και αποτελεσµατικότητας του τοµέα της υγείας στη χώρα µας, αλλά και ευρύτερα σε παγκόσµιο επίπεδο. Ο τοµέας της υγείας εξαρτάται υπερβολικά από τα διαθέσιµα δεδοµένα (πληροφορίες), και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο «παράγονται» καθηµερινά τεράστιες ποσότητες δεδοµένων από τα νοσοκοµεία, τις κλινικές, τα εργαστήρια. Όµως, ακόµα και σήµερα, τα δεδοµένα αυτά τις περισσότερες φορές δεν υπόκεινται σε ηλεκτρονική επεξεργασία, αλλά σε χειροκίνητη (µε χειρόγραφα έντυπα ή µε µικρές εφαρµογές που αυτοµατοποιούν απλώς ορισµένες εργασίες). Η έλλειψη ολοκληρωµένων Πληροφορικών Συστηµάτων είναι εµφανής. Η πραγµατικότητα αυτή, έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε αυτό που συµβαίνει σε άλλους τοµείς (π.χ. τραπεζικός τοµέας) που επίσης εξαρτώνται πολύ από τη συνεχή πρόσβαση σε δεδοµένα και πληροφορίες. Οι λόγοι που συµβαίνει αυτό περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: Την έλλειψη κεφαλαίων στήριξης για την ανάπτυξη νέων συστηµάτων στον συγκεκριµένο τοµέα, Την µη υιοθέτηση συγκεκριµένων προτύπων διασύνδεσης, ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΟΜΑ ΑΣ Ζ3 8

9 Την έλλειψη δυνατότητας µεταφοράς και ανταλλαγής δεδοµένων εννοιολογικά αναγνωρίσιµων. Ένα δεύτερο πρόβληµα είναι ότι οι υπηρεσίες υγείας µέσω εφαρµογών τηλεµατικής χαρακτηρίζονται συνήθως από τη χρήση ετερογενών συστηµάτων λογισµικού και υλικού εξοπλισµού, από την έλλειψη στρατηγικής σε σχέση µε τη διαχείριση του δικτύου, την µη ύπαρξη εφαρµογών διαδραστικής τηλεµατικής και από την µη ολοκληρωµένη ακόµα αποδοχή από την ιατρική κοινότητα. Οι βασικές αιτίες για τα παραπάνω µεταξύ άλλων είναι: Η δυσκολία σύνδεσης των εφαρµογών µε τα υπάρχοντα ιατρικά πληροφορικά συστήµατα και υπηρεσίες Η έλλειψη προτυποποίησης (ολικής ή µερικής) των επικοινωνιακών υποδοµών που χρησιµοποιούνται Η ραγδαία εξέλιξη στον χώρο της τεχνολογίας και της υγείας Η σχετικά µικρή αγορά σε σχέση µε τις ανάγκες ανάπτυξης/έρευνας Οι δυσκολίες στην επικοινωνία ανθρώπου - µηχανής (user interface) Τέλος, ένα τρίτο πρόβληµα, που αποτελεί όµως βασική συνιστώσα του χώρου της υγείας, είναι ότι η εισαγωγή τεχνολογίας σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, δεν αποτελεί λύση από µόνη της αν η υλοποίηση των τεχνολογικών αλλαγών δεν συνοδεύεται από αλλαγές στη δοµή, τις διαδικασίες και τον επανασχεδιασµό των ροών της πληροφορίας. Κύριοι παράγοντες του προβλήµατος αυτού είναι: Η υιοθέτηση επιστηµονικά τεκµηριωµένων και ποσοτικά µετρήσιµων δεικτών απόδοσης του συστήµατος, Η συνεχής επισήµανση τυχόν ιατρικών λαθών. Τα προαναφερόµενα προβλήµατα, από την άλλη µεριά, αποτελούν έναν χώρο γεµάτο προκλήσεις για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και των επικοινωνιών. Οι προκλήσεις αυτές συνοψίζονται: Στην πολυπλοκότητα των ιατρικών δεδοµένων Στη δυσκολία εισαγωγής των δεδοµένων (data entry) Στα προβλήµατα ασφάλειας των προσωπικών δεδοµένων Στη δυσκολία προσαρµογής όλων των εµπλεκοµένων, φυσικών προσώπων και φορέων υγείας, σε νέες τεχνολογίες Στην έλλειψη συστήµατος ανάκτησης δηµοσιευµένης και τεκµηριωµένης ιατρικής πληροφορίας και σύγκρισης ιατρικών πρωτοκόλλων Εκτίµηση της αγοράς του E-health γενικά Αγορά στον τοµέα των πληροφορικών συστηµάτων Υγείας Ιστορικά, ο τοµέας της ιατρικής πληροφορικής στην Ελλάδα αποτελούνταν από ανεξάρτητες και αυτόνοµες µονάδες µε µικρή έως ελάχιστη ανταλλαγή δεδοµένων και πληροφοριών µεταξύ τους, ενώ η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής αντιµετωπίσθηκε επίσης αυτόνοµα και κατά περίπτωση. Στη σηµερινή εποχή όµως, η πίεση για αλλαγές και βελτιώσεις αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Το χάσµα ανάµεσα στη ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας από πολίτες ενηµερωµένους και απαιτητικούς από τη µία, και την ποιότητα της προσφοράς υπηρεσιών υγείας από πλευράς του κράτους και των µονάδων υγείας του από την άλλη, ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΟΜΑ ΑΣ Ζ3 9

10 ολοένα και µεγαλώνει. Παράλληλα, από πλευράς του κράτους απαιτείται πλέον αποδοτικότητα και ελαχιστοποίηση του κόστους µε ταυτόχρονη αύξηση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αναγνωρίζονται µια σειρά από τάσεις που προδιαγράφουν την µελλοντική ζήτηση και το είδος των υπηρεσιών στον τοµέα της ηλεκτρονικής Υγείας. Οι τάσεις αυτές δείχνουν ότι σε επίπεδο πολίτη-ασθενούς και επαγγελµατία της υγείας, η πρόσβαση στην πληροφορία καθίσταται απαραίτητη για: Την αύξηση της συνειδητοποίησης των κινδύνων (π.χ. σχετικά µε τις τροφές, τα µεταδιδόµενα νοσήµατα) και την προώθηση της υγείας Την ισότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας για καλύτερη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία Το ενδιαφέρον για τις νέες επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις Την αξιολόγηση της επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία Την προσωποποιηµένη και συνεχή φροντίδα Τη διευκόλυνση της κατ οίκον φροντίδας Τη βελτίωση της αντίδρασης σε επείγοντα περιστατικά Την ενδυνάµωση του ασθενούς και την αύξηση της συµµετοχής του στη λήψη αποφάσεων Σε τεχνικό επίπεδο οι τάσεις είναι: Από την διακοπτόµενη στη συνεχή φροντίδα Από τις επεµβατικές στις µη επεµβατικές µετρήσεις Από τα παθητικά στα «ευφυή» µηχανήµατα Από τις µεγάλες στις µικρές συσκευές Ταυτόχρονα, η παλιά απλή σχέση γιατρού ασθενή έχει αντικατασταθεί από µια άλλη πολυπλοκότερη, όπου ο ασθενής παρακολουθείται πλέον από µια οµάδα ειδικών υγείας, ο καθένας από τους οποίους είναι εξειδικευµένος σε κάποιον τοµέα. Έτσι, γίνεται πλέον επιτακτική η ανάγκη για ανταλλαγή και εύκολη πρόσβαση στα δεδοµένα ενός ασθενή, από αποµακρυσµένα και ανεξάρτητα, µέχρι σήµερα, σηµεία, για πολλούς ενδιαφερόµενους (ιατρούς, νοσηλευτές, οικονοµικές υπηρεσίες κτλ). Οι νέες ανάγκες διευρύνονται από την προσπάθεια που γίνεται να προαχθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες, σε υπηρεσίες πρόληψης και σε υπηρεσίες φροντίδας χρόνιων ασθενών. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν µια νέα εικόνα για την αγορά των συστηµάτων ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο Α. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο Η HIST (Κοινωνία της Τεχνολογίας και Πληροφορίας στην Υγεία) είναι µία αγορά που αυξάνει γρήγορα σε µέγεθος και σηµασία. Στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 6% της συνολικής τρέχουσας ΙΤ αγοράς εκτιµώµενη στα 232 δισεκατοµµύρια Ευρώ ετησίως, και το 2% της συνολικής Ευρωπαϊκής Αγοράς Φροντίδας της Υγείας, υπολογιζόµενη στα 724 δισεκατοµµύρια Ευρώ ή σαν αξία αγοράς στα 14 δισεκατοµµύρια Ευρώ. Μια σηµαντική και αναδυόµενη τάση είναι η εφαρµογή των τοπικών δικτύων υγείας. Μια υπηρεσία κλειδί, για παράδειγµα, είναι η αποστολή µηνύµατος µεταξύ διαφορετικών Report to the Commission, ΤΜ Αlliance, 2003 Gartner Group Dataquest, Vertical Market Opportunities: State of the Industries, 1998 ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΟΜΑ ΑΣ Ζ3 10

11 φορέων, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας για video διαλέξεις. Αυτά τα δίκτυα µπορούν να πυροδοτήσουν εφαρµογές τηλεϊατρικής και τεχνολογίας έξυπνων καρτών. Ο πίνακας 2.1 δείχνει πως συνδέονται οι δύο πλευρές της ζήτησης και προσφοράς στην ευρωπαϊκή αγορά υγείας. Πίνακας 2.1: Ζήτηση και προσφορά υπηρεσιών υγείας στην ευρωπαϊκή αγορά Ζήτηση Προσφορά Νοσοκοµεία Γενική Υποδοµή και Υπηρεσίες ίκτυα Υγείας Βασική Περίθαλψη Επαγγελµατικές Υπηρεσίες Θεραπεία κατ οίκον Επαγγελµατικές Υπηρεσίες (Εκπαίδευση) Παροχείς Υπηρεσιών Υγείας Ασθενείς Κοινές Τεχνολογίες Πολίτες Πολίτες Σηµαντικό κοµµάτι της αγοράς αποτελούν τα Πληροφορικά Συστήµατα Νοσοκοµείου (HIS) µε τα διαφορετικά υποσυστήµατά τους. Ο πίνακας 2.2 παρουσιάζει τα υποσυστήµατα HIS που εφαρµόζονται σε 69 νοσοκοµεία που έλαβαν µέρος σε µελέτη που πραγµατοποιήθηκε σε 8 χώρες της ΕΕ (6 χώρες-στόχοι και 2 χώρες-πιλότοι). Πίνακας 2.2: Υποσυστήµατα HIS που λειτουργούν σε δείγµα 69 νοσοκοµείων από 8 χώρες της ΕΕ Χώρες Στόχοι Σύνολο ανία Γαλλία Γερµανία Ιταλία Ισπανία Αγγλία Βέλγιο Λουξεµβ. Αριθµός % του ολικού Αριθµός Αποκρίσεων Μονάδες HIS Σύστηµα ιαχείρισης Ασθενών % ιαχείριση Νοσοκοµείου % Φαρµακευτικά Συστήµατα % Πληροφοριακό Σύστηµα Εργαστηρίου % Πληροφοριακό Σύστηµα Ραδιολογίας % Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης % Κλινικό Αρχείο Ασθενών % Χρονοδιάγραµµα % Χειρουργείο & Εντατική Θεραπεία % DELOITTE & TOUCHE Health Information Society Technology Based Industry Study Deloitte & Touche Healthcare Centre of Excellence Belgium, 1999 ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΟΜΑ ΑΣ Ζ3 11

12 Σύστηµα Νοσοκόµων % Όσον αφορά την αγορά του HIS, τα διαγράµµατα 2.1 και 2.2 δίνουν τα ποσοστά ανά τύπο προϊόντος και τις βασικές εταιρείες προµήθειας συστηµάτων HIS µε το µερίδιό τους στην ευρωπαϊκή αγορά, σύµφωνα µε τη µελέτη των Frost & Sullivan του ιάγραµµα 2.1: Συνολική Αγορά HIS - Επί τοις εκατό Ποσοστό Ανά Τύπο Προϊόντος (Ευρώπη, 1999) Ολοκληρωµένα Συστήµατα 25,7% Συστήµατα Οικονοµικών εδοµένων, 32,9% Συστήµατα εδοµένων Ασθενών, 41,4% ιάγραµµα 2.2: Αγορά HIS - Μερίδιο αγοράς εταιρειών βάση εσόδων SMS 12% IBM 9% Λοιποί 49% Bull 9% Hewlet-Packard 4% CAP 5% SAP 6% Λοιποί: ACT Medisys, AT&T, Artwork International, Bayer, Cerner, Data General, Data-Plan, Digital/Compaq, DP Informatica, EDS, Enator, HBOC, Hiscom, IASI, ICL, INFOMEDICA, Kommunedata IS, KPMG, Laufenberg, MDIS, Olivetti, OLSY, Philips, Pluss, PPG, RocC Siemens 6% Οι Frost & Sullivan υπόλογιζαν το 2000 ότι το 2004 η αγορά θα έφθανε τα 2,64 δισεκατοµµύρια Ευρώ µε ετήσια µέση αύξηση της τάξης του 1,1%, όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 2.3. ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΟΜΑ ΑΣ Ζ3 12

13 ιάγραµµα 2.3: Συνολική Αγορά HIS - Προβλέψεις Εσόδων στην Ευρώπη ,65 2,6 2,59 2,63 2,63 2,64 2,64 2,55 2,53 2,5 2,44 2,48 2,45 2,4 2,4 2,36 2,35 2,31 2,3 2,25 2,2 2,15 2, Τα ποσοστά των κερδών ανά χώρα της συνολικής αγοράς του HIS στη δεκαετία φαίνονται στο παρακάτω διάγραµµα: ιάγραµµα 2.4: Ποσοστά κέρδους της συνολικής αγοράς συστηµάτων HIS ανά χώρα της ΕΕ Frost & Sullivan, 2000 ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΟΜΑ ΑΣ Ζ3 13

14 Ωστόσο, η αγορά επεκτείνεται και στα συστήµατα εργαστηρίου (LIS). Η ευρωπαϊκή απαίτηση για συστήµατα LIS κατά το έτος 2004 φαίνεται στο διάγραµµα 2.5. ιάγραµµα 2.5: Ζήτηση για συστήµατα LIS των χωρών της ΕΕ το 2004 Ενδιαφέροντα στοιχεία για την ηλεκτρονική υγεία µπορούν να συναχθούν και από τις εξελίξεις στη Φιλανδία που για διάφορους λόγους (µεγάλη διασπορά πληθυσµού, µεγάλη γεωγραφική κατανοµή, κλπ) έχει κάνει ορισµένα δυνατά βήµατα µε σκοπό να προσφέρει κατά το δυνατόν ισότιµες υπηρεσίες υγείας σε όλους του Πολίτες της (Doupi P, Ruotsalainen P., 2004) Financial Times, 1999 ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΟΜΑ ΑΣ Ζ3 14

15 Β. Σε εθνικό επίπεδο Στη χώρα µας, η έλευση των Περιφερειακών Συστηµάτων Υγείας Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π) απαιτεί σε οργανωτικό επίπεδο τη διαλειτουργικότητα µεταξύ των νοσοκοµείων αλλά και των Πε.Σ.Υ.Π µεταξύ τους. Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ) λειτουργούν στην Ελλάδα 17 Πε.Σ.Υ.Π στα οποία υπάγονται 132 νοσοκοµεία, καθώς επίσης και 190 κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία. Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα Πε.Σ.Υ.Π, νοσοκοµεία, κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία του ΕΣΥ δίνονται στον πίνακα 2.3. Πέρα από τα Πε.Σ.Υ.Π, στην Ελλάδα λειτουργούν επιπλέον 19 δηµόσια νοσοκοµεία εκτός ΕΣΥ (10 στρατιωτικά νοσοκοµεία, 2 ΥπΕΠΘ, 2 Υπ ικ. και 5 ΙΚΑ), περίπου 250 Ιδιωτικά νοσοκοµεία και κλινικές (µε βασικότερα τα Υγεία, Ιασώ, Ιατρικό Κέντρο, Ευρωκλινική και EUROMEDICA) µε σύνολο κλινών περί τις , καθώς και περισσότερα από 350 διαγνωστικά κέντρα δευτεροβάθµιας περίθαλψης (π.χ Βιοϊατρική, ιάγνωση, Biocontrol, Ευρωδιάγνωση κ.ά.) και περίπου ιδιωτικά ιατρεία και εργαστήρια. Πίνακας 2.3: Περιφερειακή κατανοµή Πε.Σ.Υ.Π, Νοσοκοµείων, Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων και Νοσοκοµειακών Κλινών Εθνικού Συστήµατος Υγείας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Πε.Σ.Υ.Π ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΟΚ. Πε.Σ.Υ.Π ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ / ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ / 1000 κατ. ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ , , ,1 ΗΠΕΙΡΟΣ ,1 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,3 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ,7 ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ,6 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ,4 ΑΤΤΙΚΗ ,2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,5 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,6 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,3 ΚΡΗΤΗ ,4 ΣΥΝΟΛΟ ,4 ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΟΜΑ ΑΣ Ζ3 15

16 Σχετικά µε τον εξοπλισµό πληροφορικής στα δηµόσια νοσοκοµεία, η κατανοµή ανά µονάδα είναι άνιση όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 2.6. Η κατανοµή των εφαρµογών στις υπηρεσίες των Νοσοκοµείων είναι κύρια προσανατολισµένη στην εξυπηρέτηση διαχειριστικών λειτουργιών µε το 27% περίπου των εγκατεστηµένων διαχειριστικών εφαρµογών να προέρχεται από το ΚΗΥΚΥ (διάγραµµα 4.7). ιάγραµµα 2.6: Κατανοµή εξοπλισµού πληροφορικής ανά µονάδα 18,00% 0,12% ιοικητικές µονάδες Ιατρικές µονάδες Νοσηλευτικές µονάδες 80,08% Στα περισσότερα νοσοκοµεία της χώρας λειτουργούν (σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό οργάνωσης και στελέχωσης) τµήµατα πληροφορικής και οργάνωσης (ΤΠ&Ο) τα οποία αποτελούν και τη βασική µονάδα για την προώθηση της εισαγωγής των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) εντός του νοσοκοµείου. Εξαίρεση αποτελούν µικρά νοσοκοµεία (κάτω των 100 κλινών) στα περισσότερα εκ των οποίων δεν υφίσταται ουσιαστικά οργανωµένο ΤΠ&Ο λόγω έλλειψης στελέχωσης. Επίσης, ο βαθµός διείσδυσης των ΤΠΕ στον χώρο των Κέντρων Υγείας και των περιφερειακών ιατρείων είναι πολύ χαµηλός. Ιατρικές 15% Νοσηλευτικές 1% Άλλες 2% ιαχειριστικές (ΚΗΥΚΥ) 27% ιαχειριστικές (άλλες) 55% ιάγραµµα 2.7: Κατανοµή των εφαρµογών στις υπηρεσίες των νοσοκοµείων Ο ρυθµός διείσδυσης των νέων τεχνολογιών και προσαρµογής της χώρας στις διεθνείς εξελίξεις και τάσεις υπήρξε ασυνήθιστα υψηλός για τις διαγνωστικές και σχετικά ικανοποιητικός για τις επεµβατικές και τριτοβάθµιες εφαρµογές της βιοϊατρικής τεχνολογίας, εξαιρετικά όµως βραδύς για τα πληροφοριακά συστήµατα. Μάλιστα, η κατά ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΟΜΑ ΑΣ Ζ3 16

17 κεφαλήν αναλογία των εγκατεστηµένων στη χώρα συστηµάτων υψηλής βιοϊατρικής τεχνολογίας και ιδιαίτερα της αξονικής τοµογραφίας, υπερβαίνει τον µέσο όρο των χωρών της ΕΕ, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών εκ µέρους του ιδιωτικού τοµέα. Ενδεικτικά κατά το 1994 αναλογούσαν 12,5 αξονικοί τοµογράφοι και 21,5 µηχανήµατα υπερήχων ανά κατοίκους, ενώ στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ οι αντίστοιχοι δείκτες ήταν 5 και 13 αντίστοιχα [4]. Ο τοµέας της εφαρµογής της Ιατρικής Πληροφορικής στην Ελλάδα είναι ακόµη στην αρχή. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι οι γιατροί στην Ελλάδα µόνο κατά 20% χρησιµοποιούν υπολογιστή στο γραφείο τους τη στιγµή που στην Αγγλία το ποσοστό αυτό φτάνει στο 95%. Επίσης, σε σχέση µε την εφαρµογή πληροφορικών συστηµάτων στα Νοσοκοµεία τα ποσοστά αυτά είναι επίσης πολύ χαµηλά σε σχέση µε τα αντίστοιχα των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών. Πίνακας 2.4: Εξοπλισµός πληροφορικής των δηµόσιων νοσοκοµείων ανά µονάδα και τµήµα Μονάδα / Τµήµα Κεντρικά Συστήµατα Τµηµατικά Συστήµατα Τερµατικά κεντρικού ή Τµηµατικού Προσωπικοί Υπολογιστές σε ίκτυο Μεµονωµένοι Προσωπικοί Υπολογιστές Ποσοστό επί του συνόλου των συστηµάτων Τµήµα Πληροφορικής & Οργάνωσης Γραµµατεία Εξωτερικών Ιατρείων % % Γραφείο Κίνησης % Επείγοντα Περιστατικά % Φαρµακείο % Γραφείο Υλικού % Υγειονοµικά Υλικά % Προµήθειες % Λογιστήριο % Νοσήλια % Τροφοδοσία % Βιοϊατρική Υπηρεσία % Προσωπικό % Μισθοδοσία % Οικονοµικό % Τεχνικές Υπηρεσίες % Λοιπά ιοικητικά Τµήµατα % Νοσηλευτικές Μονάδες ,12% Ιατρικές Μονάδες % ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΟΜΑ ΑΣ Ζ3 17

18 Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η διείσδυση των ΤΠΕ στην υγεία στη χώρα µας δεν είναι ιδιαίτερα εκτεταµένη και µάλιστα περιορίζεται στο µεγαλύτερο ποσοστό σε εφαρµογές διοικητικο-οικονοµικές. Επίσης, γίνεται φανερή η πολυπλοκότητα των νοσοκοµειακών πληροφορικών συστηµάτων και ιατρικών εφαρµογών και εύκολα κατανοεί κανείς την αναγκαιότητα και σπουδαιότητα της Ολοκλήρωσης και ιασύνδεσης των Συστηµάτων. Οι κυριότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των συστηµάτων ιατρικής πληροφορικής και τηλεµατικής καθώς και τα προϊόντα τους καταγράφονται στον Πίνακα 2.5. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο πίνακας αυτός, παρόλο που δεν είναι εξαντλητικός, δίνει µια αρκετά πιστή εικόνα της ελληνικής αγοράς. ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΟΜΑ ΑΣ Ζ3 18

19 Πίνακας 2.5: Εταιρείες και προϊόντα ιατρικής πληροφορικής και τηλεµατικής στην ελληνική αγορά το 2003 Ενδεικτικός κατάλογος ERP HIS LIS PACS/RIS Προϊόντα Τηλεµατικής HL7 Middleware BULL ATS CONTACT ~4 INTRACOM DATAMED ATLANTIS ΥΓΕΙΑ 2000 Intrahealth (HELIOS) MEDICO/S TECHNIDATA Tele//Iasis ~ 40 CCS MEDILAB > 100 Πληροφορική Ελλάδας ~ 15 G-LAB ~ 20 COMPUTER TEAM > 55 COMPUTER SOLUTIONS ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ INTERFACEWARE CHAMELEON APOLLO OXYGEN (ΠΦΥ) DAWNING ORION SYMPHONIA ~ 10 EXODUS ORCO (UNISYSTEMS) SAP ORACLE ITE INFORMER My.sap.com R/3 ORACLE FINANCIALS Armonia ERP i-care (ΠΦΥ) HOSPITAL 2003 ~10-15 mysap Healthcare IS-H Εγκαταστάσεις HYGEIANET (ΠΦΥ) Armonia- Medical > 30 ~1-2 Dreamweaver (XI) ~ 4 AGFA IMPAX, QDoc ~1 GE PHILLIPS Centricity Radiology Solutions EasyRIS, EasyVision SIEMENS SOARIAN SIENET ~1 PROTON O1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ OPENTEC StarPACS eppocratis LINKMED ATKOSOFT AmedLine Frontis ~1 HP HITECH CONSULTANTS Q&R TST LOGICDIS INTERNATIONAL ONLINE ATC INBIT OTE ORAMA ERP LogicDis Solution ERP Epicore efrontoffice PRAXIS (BIT) e-doctor HEL.A.S. ~2 HL7cc MEDTRAK ~1 Τηλεφαρµογές- Τηλεϊατρική ΚΥΗΚΥ X ~23 BSoft Neurosoft BMEDallion IASYS HealthImage Health Info ~1 VIDAVO PMP4, ETP- TM2000 ~1 ~8 ~1 ~1 ~1 ~5 ~2 ~2 ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΟΜΑ ΑΣ Ζ3 19

20 2.3. Κοινοτικές δράσεις για την ηλεκτρονική υγεία Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (των 15 κρατών µελών), µέχρι το 2010 (COM (2004) 356), οι δαπάνες ηλεκτρονικής υγείας ενδέχεται να καταλάβουν µέχρι και το 5% του συνολικού προϋπολογισµού που διατίθεται για δαπάνες υγείας, από το µόλις 1% που ίσχυε για το έτος ιάγραµµα 2.8: Στόχοι στον τοµέα του e-health στην Ε.Ε. (επεξεργασία: Innovatia ΕΠΕ) Στο διάγραµµα 2.8 φαίνονται οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ορίζοντα το αντίστοιχα στο διάγραµµα 2.9 φαίνονται οι προτάσεις της Ε.Ε στοχεύοντας στην ηλεκτρονικής Ευρώπη του 2008 και του ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΟΜΑ ΑΣ Ζ3 20

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Τηλεματική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Τηλεματική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Τηλεματική Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δημήτρης Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Παρεμφερείς Όροι Τηλε-Ιατρική (Tele-Medicine) Αφορά κυρίως ασθενείς Τηλε-Υγεία (Tele-Health) Αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα

Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα Ανασκόπηση Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα Αγορίτσα Κουλούρη 1, RN, RMN, MSc Ζωή Ρούπα 2, MD, RN, PhD Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης 3, MD 1 Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας 2 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011

Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011 Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011 1 Οικονοµικοί Στόχοι 2009-11 Το 2009 οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνηση ξεπέρασαν τα 7 δισ. ευρώ (1/2 αµοιβέςεσυ, 1/6 ΟΠΑ, 1/6 Πρόνοιακαι 1/6 λοιποίφορείς),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...17 Περιεχόμενα Πρόλογος του συγγραφέα... 11 Αφιερώσεις... 13 Α. Θεωρητικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...17 1.1 Ορισμός... 17 1.2 Οφέλη από τη χρήση ΝΠΣ... 18 1.3 Υποσυστήματα του ΝΠΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ελπινίκη Παπαγεωργίου Σημειώσεις Παρουσίαση : Μελέτη της απαγωγής βιοϊατρικού σήματος, εφαρμογή σε θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD.

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD. Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα M.G.Koutras,MD. Τι είναι το ehealth? What Is ehealth (3): A Systematic Review of Published Definitions. Hans Oh et al, J Med Internet Res 2005;7(1).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 02/11/2010 Α.Π. : 155.083/ΨΣ8801-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 02/11/2010 Α.Π. : 155.083/ΨΣ8801-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης 3 η Συνάντηση Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2014 Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 206 6 Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 207 Στο προηγούµενο κεφάλαιο επιχειρήθηκε η προσέγγιση βήµα βήµα των επιχειρησιακών στόχων του Σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1,2,3 Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εθνικός σχεδιασμός και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Πρόληψης: α. Καταπολέμηση και προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μανωλούδης Ιωσήφ Ροΐδης Χρήστος 1.Τι είναι η Τηλεϊατρική Η Χρήση Η/Υ και των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ j τηναναθεώρησητουπλαισίουαναδοχήςκαιυιοθεσίαςανηλίκων, j την κατάθεση νόμουjπλαισίου/ομπρέλα για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως προέλευσης,ηλικίας,φύλου,φυσικής,νοητικήςκαιψυχικήςκατάστασης, j τηδημιουργίαπλαισίουαναδοχήςηλικιωμένων,

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης

Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης Ανάπτυξη ασύρµατου συστήµατος εσωτερικού χώρου χαµηλού κόστους για µετάδοση φωνής και δεδοµένων σε πολιτιστικά κέντρα βασισµένο σε Bluetooth Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος

Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος Μενεσίδης Μιχάλης ΑΕΜ: 228 Επιβλέποντες : Αγγελίδης Παντελής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«Υιοθέτηση τηλεµατικής ιατρικής και νοσηλευτικής στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στα νησιά του νοτίου αιγαίου» Εισαγωγή.

«Υιοθέτηση τηλεµατικής ιατρικής και νοσηλευτικής στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στα νησιά του νοτίου αιγαίου» Εισαγωγή. «Υιοθέτηση τηλεµατικής ιατρικής και νοσηλευτικής στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στα νησιά του νοτίου αιγαίου» Εισαγωγή. Στους δύσκολους καιρούς που ζούµε και έχοντας γνώση των αντικειµενικών δυσκολιών

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής 214 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 Εισαγωγή Η υλοποίηση και επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, έχει άµεση σχέση µε τις αποφάσεις που λαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Σημαντικό όχημα του Υπουργείου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας

Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας Αράμ Μπαλιάν Ph.D Manager- Social Security & Health Care Solutions Στόχοι Αρχιτεκτονική ψηφιακών υπηρεσιών πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ. Ο χώρος της υγείας: Στόχος χρήσης των ΤΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ. Ο χώρος της υγείας: Στόχος χρήσης των ΤΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ η-υγεία Ι. Κουμπούρος ykoump@teiath.gr Μαθησιακοί στόχοι Θα έχετε αποκομίσει μια εικόνα σχετικά με την επίδραση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας Θα γνωρίζετε πολλές από τις

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0%

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0% ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μείωση εσόδων για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών για το 2009 Μικρή ανάκαµψη αναµένεται για το 2010» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned Aris Sissouras Το«Υπόδειγµα» Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ενός Συστήµατος Υγείας Λειτουργικό Επίπεδο (Οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Παραπεµπτικό

Ηλεκτρονικό Παραπεµπτικό Ηλεκτρονικό Παραπεµπτικό Κυριάκος Σουλιώτης Λέκτορας Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Πρόεδρος ΟΠΑ Πειραιάς, 13 Μαΐου 2011 Μελέτη Περίπτωσης Οργανισµός Περίθαλψης Ασφαλισµένων ηµοσίου οµή: Κεντρική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Νίκος Μανιαδάκης, ρ. Οικονοµίας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ιοικητής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ To Περιβάλλον Εξελίξεις και κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση δράσεων και προοπτικών ΕΚΑΠΤΥ. Καθηγητής Πάνος. Γκούµας Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών

Παρουσίαση δράσεων και προοπτικών ΕΚΑΠΤΥ. Καθηγητής Πάνος. Γκούµας Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών Παρουσίαση δράσεων και προοπτικών ΕΚΑΠΤΥ Καθηγητής Πάνος. Γκούµας Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών Αθήνα, 24 Σεπτεµβρίου 2014 Απαίτηση Σύγχρονων Κοινωνιών ιασφάλιση Περίθαλψης Υψηλού επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή Έλεγχος του Κόστους Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Ασφάλεια διαχείρισης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Διαχείριση χρόνιων πασχόντων με συστήματα τηλεματικής Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης»

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» «Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής,, Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

To e-business forum ως θεσµός διαµόρφωσης πολιτικής σε θέµατα ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα

To e-business forum ως θεσµός διαµόρφωσης πολιτικής σε θέµατα ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα To e-business forum ως θεσµός διαµόρφωσης πολιτικής σε θέµατα ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα Χατζάκης Ηλίας, συντονιστής e-business forum OKT 2003 O ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Ε ΕΤ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ: Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY Theodoros Tryfon President, Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries MAY 14 2015 Vice president ELPEN Τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗMΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σπύρος Παναγιωτάκης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009 Πληροφορική της υγείας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Καταχώριση και Εκτέλεση Συνταγών

Ηλεκτρονική Καταχώριση και Εκτέλεση Συνταγών Ηλεκτρονική Καταχώριση και Εκτέλεση Συνταγών 1 Η φαρµακευτική δαπάνη µε τις ως τώρα ενέργειες έχει µειωθεί σηµαντικά: 250,000,000.00 ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009 ΚΑΙ 2010 200,000,000.00

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροτεχνολογίας Website: medtech.ethosevents.eu

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροτεχνολογίας Website: medtech.ethosevents.eu 1 Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 Divani Caravel Hotel Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) διοργανώνει σε συνεργασία με τα Ethos Events το 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροτεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ορισµό του Εργαστηρίου ως: Εργαστήριο Αναφοράς Εξειδικευµένο Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ημόσιες Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία Προκληση για Αποτέλεσμα Κωστής Καγγελίδης

ημόσιες Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία Προκληση για Αποτέλεσμα Κωστής Καγγελίδης ημόσιες Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία Προκληση για Αποτέλεσμα Κωστής Καγγελίδης διατύπωση του προβλήματος μονότονα αυξητική τάση εξόδων υγείας δημοσιονομική κρίση επέλαση προϊόντων προερχόμενων απο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή 1. Γενικές Αρχές 155 2. Εναλλακτικές Επιλογές για το ΤΑΑ 162 3. Απαιτούµενες ιαδικασίες 168 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 5. Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα