Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 2 Πιλοτικές εφαρµογές νέων µορφών οργάνωσης εργασίας ΕΡΓΑΣΙΑ 2.5 Αναπροσαρµογή µοντέλου οργάνωσης εργασίας ανά τύπο επιχείρησης µε βάση τα αποτελέσµατα των πιλοτικών εφαρµογών Αναπροσαρµοσµένο µοντέλο οργάνωσης εργασίας σε Ηµεροµηνία Υποβολής: Νοέµβριος 2006 Εταίρος:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της έκθεσης: Στόχος της έκθεσης: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΤΑ) Γενικά χαρακτηριστικά Στρατηγικές επιλογές Οργάνωση παραγωγής και εργασίας Πιλοτικές εφαρµογές στην εταιρεία ΝΟΤΑ Ταυτότητα της επιχείρησης & Γενική περιγραφή πιλοτικών εφαρµογών Ανάλυση 1 ης Πιλοτική Εφαρµογής: Τοµέας Μεταφορές - ιανοµή Προϊόντων Ανάλυση 2 ης Πιλοτικής Εφαρµογής: Τοµέας Λογιστηρίου - Θέση Προϊσταµένου ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΚΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΝΕΡΒΑ) Γενικά χαρακτηριστικά Στρατηγικές επιλογές Οργάνωση παραγωγής και εργασίας Πιλοτικές εφαρµογές στην εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ Ταυτότητα της επιχείρησης & Γενική περιγραφή πιλοτικών εφαρµογών Ανάλυση Πιλοτικών εφαρµογών ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ COLLECTIONS ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MASS FASHION) Γενικά χαρακτηριστικά Στρατηγικές επιλογές Οργάνωση παραγωγής και εργασίας Πιλοτικές εφαρµογές στην εταιρεία MASS FASHION...44

3 Ταυτότητα της επιχείρησης & Γενική περιγραφή πιλοτικών εφαρµογών Αποτελέσµατα Πιλοτικής Εφαρµογής ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΒΕ) Γενικά χαρακτηριστικά Στρατηγικές επιλογές Οργάνωση παραγωγής και εργασίας Πιλοτικές εφαρµογές στην εταιρεία ΕΛΒΕ Ταυτότητα της επιχείρησης & Γενική περιγραφή πιλοτικών εφαρµογών ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Αποτελέσµατα Πιλοτικής Εφαρµογής: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ...121

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1.Αντικείµενο της έκθεσης: Η ράση 2 αξιοποιεί τα προϊόντα των εργασιών της ράσης 1, ιδιαίτερα τα µοντέλα οργάνωσης της εργασίας στον κλάδο στη βάση των νέων στρατηγικών επιλογών και εξετάζει τις εφαρµογές τους σε πραγµατικά επιχειρησιακά δεδοµένα στην ελληνική πραγµατικότητα, στους επιλεγµένους τύπους των επιχειρήσεων του έργου. Η ράση υλοποιείται µέσα από τέσσερα πιλοτικά προγράµµατα υιοθέτησης νέων µοντέλων εργασίας, ένα για κάθε εξεταζόµενο τύπο επιχειρήσεων του κλάδου. Γεωγραφικά οι επιχειρήσεις καλύπτουν τα εντοπισµένα κέντρα στην χώρα όπου αναπτύσσεται η δραστηριότητα του κλάδου, προκειµένου να αξιολογηθούν παράµετροι που έχουν σχέση µε την τοπικούς οικονοµικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Μετά την υλοποίηση των πιλοτικών προγραµµάτων προβλέπεται η αναπροσαρµογή των µοντέλων οργάνωσης εργασίας που προτάθηκαν στη ράση 1 µε την ενσωµάτωση και επικαιροποίηση παραµέτρων των µοντέλων έτσι ώστε να προσιδιάζουν την Ελληνική πραγµατικότητα. Οι επιµέρους Εργασίες αφορούν τις τέσσερις πιλοτικές εφαρµογές νέας µορφής οργάνωσης εργασίας σε κάθε ένα από τους επιλεγµένους τύπους επιχείρησης, καθώς και την αναπροσαρµογή του µοντέλου οργάνωσης εργασίας ανά τύπο επιχείρησης µε βάση τα αποτελέσµατα των πιλοτικών εφαρµογών. Η παρακολούθηση των αποτελεσµάτων των πιλοτικών εφαρµογών στις τέσσερις επιλεγµένες επιχειρήσεις και η χρήση τους µε σκοπό την επικαιροποίηση και την αντιπροσωπευτική αναπροσαρµογή του θεωρητικού µοντέλου οργάνωσης της εργασίας, το οποίο προτείνει εγχειρίδια και διαδικασίες Στόχος της έκθεσης: Στόχος της έκθεσης είναι να καταγράψει τα αποτελέσµατα των Πιλοτικών Εφαρµογών στους τέσσερις τύπους επιχειρήσεων, µε σκοπό να εξετάσει επί τόπου τη συνολική εφαρµοστικότητα και λειτουργικότητα του προτεινόµενου νέου µοντέλου οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας στις τέσσερις επιλεγµένες επιχειρήσεις (ΜΙΝΕΡΒΑ, MASS FASHION, ΕΛΒΕ και ΝΟΤΑ).

5 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης και προπαρασκευαστικές ενέργειες - Εκτενής ενηµέρωση της διοίκησης και του προσωπικού της επιχείρησης σχετικά µε το αντικείµενο του έργου συνολικά και των στόχων του συγκεκριµένου Υποέργου - ηµιουργία οµάδας εργασίας στην επιχείρηση, η οποία θα αναλάβει τον συντονισµό των δράσεων του Υποέργου και θα συνεργάζεται µε τον συντονιστή του Υποέργου (ΕΤΑΚΕΙ). - Επεξεργασία του οργανογράµµατος της επιχείρησης - Καταγραφή και µελέτη θέσεων εργασίας και εφαρµοζόµενων διαδικασιών Σχεδιασµός πιλοτικής εφαρµογής νέων µορφών οργάνωσης εργασίας - Επιλογή των στρατηγικών διαδικασιών και θέσεων εργασίας (που προσθέτουν αξία στο προϊόν) που θα αποτελέσουν αντικείµενο του Υποέργου - Οργάνωση των ροών εργασίας, ανάθεση ρόλων και αρµοδιοτήτων για κάθε διαδικασία και θέση εργασίας µε βάση τα µοντέλα οργάνωση που αναπτύχθηκαν στο Υποέργο 2 - Εκπαίδευση των εργαζοµένων για την αποδοτικότερη διαχείριση και λειτουργία των αντίστοιχων νέων / τροποποιηµένων διαδικασιών και θέσεων εργασίας Υλοποίηση σχεδίου πιλοτικής εφαρµογής νέων µορφών οργάνωσης εργασίας - Καθιέρωση νέων / τροποποιηµένων διαδικασιών και θέσεων εργασίας στην οργανωτική δοµή της επιχείρησης - Παρακολούθηση υλοποίησης πιλοτικής εφαρµογής - Υλοποίηση διορθωτικών παρεµβάσεων 5

6 Αποτίµηση αποτελεσµάτων πιλοτικής εφαρµογής Ολοκλήρωση Υποέργου - Σύνταξη έκθεσης εφαρµοστικότητας σε κάθε επιχείρηση - Αναµόρφωση νέων µοντέλων εργασίας µέσω επικαιροποίησης των εγχειριδίων και των καταλόγων - ιαµόρφωση τελικού παραδοτέου ιαδικασίες υλοποίησης: 1. Ορίζονται οι υπεύθυνοι πιλοτικής εφαρµογής από µεριάς επιχείρησης και από µεριάς ΕΤΑΚΕΙ. 2. Προσδιορίζονται οι διαδικασίες επικοινωνίας του υπευθύνου πιλοτικής εφαρµογής από µεριάς επιχείρησης µε υπεύθυνο από µεριάς ΕΤΑΚΕΙ. 3. Με βάση τα πρότυπα οργανογράµµατα και τα προσοντολόγια που προκύπτουν από τη ράση 1, σε συνεργασία µε τη διοίκηση της επιχείρησης επιλέγεται ένα τµήµα αιχµής για το συγκεκριµένο τύπο επιχειρήσεων. 4. ιαπιστώνονται από κοινού από τους δύο υπευθύνους σηµεία διαφοροποίησης της υφιστάµενης οργάνωσης του τµήµατος σε σχέση µε το πρότυπο οργανόγραµµα. 5. Σχεδιάζονται από κοινού οι απαραίτητες αλλαγές στο περιεχόµενο εργασίας, καθώς και στις ροές εντός και εκτός τµήµατος και επιλέγεται η πιλοτική εφαρµογή για µία ή περισσότερες θέσεις εργασίας, οι οποίες είτε υφίσταται είτε εκλείπουν από το οργανόγραµµα της επιχείρησης. 6. Για τις θέσεις οι οποίες υφίστανται, η διοίκηση της επιχείρησης ενισχύει το προσοντολόγιό της και αναδιαρθρώνει κατάλληλα την κατανοµή των ανθρωπίνων πόρων. Για τις θέσεις οι οποίες εκλείπουν, η διοίκηση της επιχείρησης δηµιουργεί και επανδρώνει νέες θέσεις εργασίας, αναδιαρθρώνοντας κατάλληλα την κατανοµή των ανθρωπίνων πόρων και το οργανόγραµµα της επιχείρησης. 7. Παρακολουθούνται οι αλλαγές που έχουν προγραµµατιστεί τόσο σε επίπεδο θέσης εργασίας όσο και σε επίπεδο επιλεγµένου τµήµατος. 6

7 8. Συλλέγονται και επεξεργάζονται από τον υπεύθυνο της ΕΤΑΚΕΙ τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις διαδικασίες παρακολούθησης, προκειµένου να συνταχθεί η έκθεση εφαρµοστικότητας της πιλοτικής εφαρµογής. ιαδικασίες παρακολούθησης: Η παρακολούθηση των εργασιών της πιλοτικής εφαρµογής ορίστηκε σε δεκαπενθήµερη βάση. Η µεθοδολογία παρακολούθησης που ακολουθήθηκε ήταν η τήρηση ηµερολογίου στο οποίο καταγράφονταν όλες οι ενέργειες/ διαδικασίες ανάπτυξης των νέων θέσεων εργασίας και αναπροσαρµογής του οργανογράµµατος. Υπεύθυνοι για την τήρηση του συγκεκριµένου αρχείου ήταν οι προϊστάµενοι της εκάστοτε θέσης, σε συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους υλοποίησης της κάθε εργασίας. 7

8 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΤΑ) 3.1. Γενικά χαρακτηριστικά Ο πρώτος τύπος επιχειρήσεων είναι αυτές που κατασκευάζουν επώνυµα προϊόντα τα οποία διατίθενται µέσω δικτύου καταστηµάτων στην ελληνική αγορά. Οι επιχειρήσεις αυτού του τύπου έχουν την παραγωγή τους στην Ελλάδα και κυρίως στις γειτονικές χώρες της Ν.Α Ευρώπης, διαθέτουν υψηλού επιπέδου δηµιουργικό τµήµα (σχεδιασµός), διαθέτουν επώνυµο προϊόν υψηλής προστιθέµενης αξίας και διαθέτουν τα προϊόντα τους σε µεγάλο ποσοστό απευθείας στην λιανική µέσω των δικών τους σηµείων πώλησης (καταστηµάτων) και µέσω franchising και corners. Οι δυσκολίες που κυρίως αντιµετωπίζουν αυτού του τύπου οι επιχειρήσεις, είναι οι τεχνολογικές προκλήσεις, όσο αφορά την διαχείριση της ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων (καταστήµατα, corners, franchising) καθώς επίσης η οργάνωση εργασίας και η ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού που εργάζεται στο δίκτυο πωλήσεων. Πρέπει να ληφθεί υπ. όψη ότι το προφίλ των εργαζοµένων ως πωλητών λιανικής είναι συνήθως επάγγελµα χαµηλής κοινωνικής αποδοχής και οικονοµικών αποδοχών, γεγονός που δεν συνάδει µε τις πραγµατικές απαιτήσεις και την φύση της θέσης εργασίας. Η ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων δηµιουργεί µεγαλύτερες διαχειριστικές ανάγκες, οι οποίες µπορούν να επιλυθούν µέσω της εφαρµογής προηγµένων τεχνολογικών συστηµάτων. Σαν συνέπεια οι εργαζόµενοι στα σηµεία πώλησης, που είναι κυρίως άτοµα χαµηλών δεξιοτήτων θα πρέπει να αναβαθµίσουν τις δεξιότητές τους προκειµένου να µπορούν να κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών διαχείρισης και να υποστηρίζουν αποτελεσµατικά τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων αυτού του τύπου Στρατηγικές επιλογές Οι επιχειρήσεις αυτού του τύπου, είναι επιχειρήσεις που διαθέτουν επώνυµο/α προϊόν/τα, έχουν αναπτύξει δίκτυο πωλήσεων στην λιανική αγορά (ιδιόκτητα καταστήµατα, franchising, shop in shop) και πωλούν τα προϊόντα τους κυρίως στην εγχώρια αγορά. Οι επιχειρήσεις αυτού του τύπου είναι µικτού τύπου επιχειρήσεις (παραγωγικές και εµπορικές), οι οποίες µε την πάροδο του χρόνου µετατρέπονται σε εµπορικές επιχειρήσεις µειώνοντας τις παραγωγικές τους δραστηριότητες. Οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις διαθέτουν πολύ ισχυρό ανταγωνιστικό 8

9 πλεονέκτηµα, αφού διαθέτουν και επώνυµο/α προϊόν/τα και δικό τους δίκτυο πωλήσεων απευθείας στην λιανική αγορά. Οι στρατηγικές επιλογές του συγκεκριµένου τύπου επιχειρήσεων επικεντρώνονται: 1) στην συνεχή ενδυνάµωση του/των brand/s τους, 2) στην αύξηση του δικτύου διανοµής που διαθέτουν στην εγχώρια αγορά, 3) στην αύξηση των πωλήσεών τους στο εξωτερικό και 4) στην συνεχή αύξηση των εµπορικών τους δραστηριοτήτων εγκαταλείποντας τις παραγωγικές δραστηριότητες. Ειδικότερα: Η ενδυνάµωση του/των brard/s που διαθέτουν Οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν πολύ υψηλού επιπέδου δηµιουργικό τµήµα το οποίο τις διαφοροποιεί από τον ανταγωνισµό. Χρειάζεται συνεχής προσπάθεια διατήρησης του δηµιουργικού των επιχειρήσεων αυτών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και συνεχής επένδυση προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα απαιτείται συνεχής υποστήριξη του/των brand/s µε αντίστοιχη προβολή και διαφήµιση, έτσι ώστε να αυξάνεται η αναγνωρισιµότητα του/των συγκεκριµένου/ων brand/s από το καταναλωτικό κοινό, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει την αύξηση των πωλήσεων. Αύξηση του δικτύου διανοµής Η συνεχής αύξηση του δικτύου λιανικής (ιδιόκτητα, franchising, shop in shop) στην εγχώρια αγορά αποτελεί κύρια προτεραιότητα των επιχειρήσεων αυτών, αφού µέσω µεγαλύτερου δικτύου επιτυγχάνουν αφενός την ενίσχυση της αναγνωρισηµότητας του/των brand/s που διαθέτουν, αλλά κυρίως την αύξηση των πωλήσεών τους. Αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό Η ελληνική αγορά λόγω του µικρού της µεγέθους δηµιουργεί περιορισµούς στην ανάπτυξη των πωλήσεων των επιχειρήσεων. Η συνεχής, µεθοδευµένη προσπάθεια αύξησης των πωλήσεων των επιχειρήσεων στο εξωτερικό αποτελεί µια βασική στρατηγική προτεραιότητα αυτού του τύπου τωνεπιχειρήσεων. Η ανάπτυξη δικτύου λιανικής σε αγορές-χώρες στόχους και κυρίως σε αναδυόµενες αγορές θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην διεθνοποίηση του/των brand/s τους και κυρίως στην ανάπτυξη των πωλήσεων τους σε µια διευρυµένη αγορά. Αύξηση των εµπορικών δραστηριοτήτων Η συνεχής εγκατάλειψη των παραγωγικών δραστηριοτήτων και ο προσανατολισµός σε εµπορικές δραστηριότητες επίσης αποτελεί στρατηγική επιλογή των επιχειρήσεων αυτών. Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων, µετά από ένα κρίσιµο µέγεθος, τις δίνει την δυνατότητα να συµπιέσουν το κόστος τους αναπτύσσοντας εµπορικές δραστηριότητες. Η µείωση της παράλληλης ενασχόλησης και µε παραγωγικές δραστηριότητες, θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αυτού του τύπου. 9

10 Τύπος 1 (ΝΟΤΑ) Κατασκευή επώνυµων προϊόντων και διάθεση µέσω δικτύου καταστηµάτων στην ελληνική αγορά Χαρακτηριστικά Παραγωγή σε Ελλάδα και γειτονικές χώρες Υψηλού επιπέδου δηµιουργικό τµήµα Επώνυµα προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας Απευθείας διάθεση προϊόντων µέσω ιδιόκτητων καταστηµάτων, franchising και corner ιαχείριση δικτύου πωλήσεων υσκολίες -Οργάνωση εργασίας και ανάπτυξη ικανοτήτων εργαζοµένων στις πωλήσεις Στρατηγικές Επιλογές Ενδυνάµωση των brands που διαθέτουν Αύξηση του δικτύου διανοµής Αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό Αύξηση των εµπορικών δραστηριοτήτων 10

11 3.3. Οργάνωση παραγωγής και εργασίας Οι ιευθύνσεις / τµήµατα µιας επιχείρησης κατασκευής ενδυµάτων µε αναπτυγµένο δίκτυο σηµείων λιανικών πωλήσεων συνήθως είναι τα εξής: 1. Εµπορική ιεύθυνση 1.1. Τµήµα Πωλήσεων 1.2. Τµήµα Καταστηµάτων Λιανικής 1.3. Τµήµα Καταστηµάτων franchising 1.4. Τµήµα Έρευνας Αγοράς & ιαφήµισης (Marketing) 1.5. Τµήµα Customer Service 1.6. Τµήµα Αποθήκης Ετοίµων Προϊόντων 2. ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Νέων Ειδών 2.1. Τµήµα ηµιουργίας & Ανάπτυξης Νέων Ειδών 2.2. Τµήµα Προγραµµατισµού και Προµηθειών 2.3. Τµήµα Πατρόν 2.4. Τµήµα Παραγωγής Πρωτοτύπων ειγµάτων 2.5. Τµήµα Τεχνικών Προδιαγραφών 3. ιεύθυνση Παραγωγής 3.1. Τµήµα Προγραµµατισµού Παραγωγής 3.2. Τµήµα Προµηθειών Υλών & Υλικών 3.3. Τµήµα Αποθηκών Α & Β Υλών & Υλικών 3.4. Τµήµα Confection (Κοπής.Ραφής.Σιδερώµατος.Συσκευασίας) 3.5. Τµήµα Εξωτερικών Συνεργείων. Φασόν (Υπεργολάβοι) 3.6. Τµήµα ιακίνησης Υλικών 4. ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 4.1 Τµήµα Λογιστηρίου 4.2 Τµήµα Κοστολογίων 4.3 Τµήµα Προσωπικού 5. Τµήµα ιασφάλισης Ποιότητας Ραφής 6. Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου 7. Τµήµα Μηχανογράφησης 11

12 Οι αποθηκευτικοί χώροι µια επιχείρησης κατασκευής ενδυµάτων συνήθως είναι: 1. Αποθήκη πρώτων (υφασµάτων) και βοηθητικών υλικών 2. Αποθήκη ετοίµων προϊόντων Οργανόγραµµα Εταιρείας NOTA 12

13 3.4. Πιλοτικές εφαρµογές στην εταιρεία ΝΟΤΑ Ταυτότητα της επιχείρησης & Γενική περιγραφή πιλοτικών εφαρµογών H ΜΑΣΣΕΛΟΣ ΑΕ ασχολείται µε τον σχεδιασµό, κατασκευή και διάθεση προϊόντων homewear & sleepwear (ρόµπες, νυχτικά, πυζάµες) µε τις επωνυµίες «ΝΟΤΑ» και «Τakira». Είναι από τις παλαιότερες και γνωστότερες εταιρείες εσωρούχων στην Ελλάδα αφού η δραστηριότητά της χρονολογείται από το ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ ΑΕ ΝΟΤΑ Ο ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 13 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε ΡΑΣ ΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Αθήνα Αρχικά η εταιρεία απασχολούσε µόλις 4 άτοµα προσωπικό. Χάρις όµως στα πρωτότυπα σχέδια της ΝΟΤΑς Μασσέλου η εταιρεία αναπτύχθηκε γρήγορα. Το 1975, η εταιρεία µπήκε στο χώρο της λιανικής ανοίγοντας το πρώτο οµώνυµο κατάστηµα επί της οδού Ακαδηµίας 17 & Βουκουρεστίου. Το κατάστηµα σύντοµα έγινε ιδιαίτερα γνωστό στη αγορά, χτίζοντας ένα ισχυρό brand name για τα προϊόντα ΝΟΤΑ. Μετά από την σηµαντική αυτή επιτυχία το 1977, ο γνωστός γαλλικός οίκος Simone Perele παραχώρησε στην εταιρεία άδεια για την παραγωγή των γνωστών επώνυµων προϊόντων του. Έτσι το 1977 η εταιρεία έφτασε να απασχολεί 50 άτοµα έχοντας ήδη αναπτύξει µια πλήρως οργανωµένη µονάδα παραγωγής της οποία η δυναµικότητα απορροφούνταν κατά κύριο λόγο από το κατάστηµα της οδού Ακαδηµίας. Τα επόµενα χρόνια, µέσα στη δεκαετία του 80, η εταιρεία έκανε ακόµα περισσότερο αισθητή την παρουσία της στην λιανική ανοίγοντας νέα καταστήµατα σε πολλές πόλεις τις Ελλάδας, άλλοτε ιδιόκτητα και άλλοτε µε το σύστηµα της δικαιόχρησης. Θέλοντας µάλιστα να διευρύνει 13

14 το δίκτυο διανοµής της και στις αγορές του εξωτερικού η ΝΟΤΑ παρουσίασε το 1987, για πρώτη φορά, την συλλογή της στην έκθεση Salon International de la Lingerie στο Παρίσι. Έτσι, τα προϊόντα ΝΟΤΑ διείσδυσαν και στις αγορές του εξωτερικού. Η ταχεία ανάπτυξη, όµως, της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δηµιούργησε την ανάγκη για αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση των πωλήσεων και των αποθεµάτων της. Έτσι, το 1983 η εταιρεία επένδυσε για την ανάπτυξη συστήµατος µηχανοργάνωσης για την παρακολούθηση της αποθήκης, του λογιστηρίου και των πωλήσεων. Το σύστηµα είχε τη δυνατότητα παραγωγής µέσω υπολογιστή αποδείξεων λιανικής πώλησης, διαχείρισης αποθεµάτων, παρακολούθησης του λογαριασµού πελατών (απαιτήσεις), έκδοση της µισθοδοσίας και δυνατότητα παρακολούθησης πωλήσεων. Μάλιστα καθώς το λογισµικό είχε αναπτυχθεί εκ του µηδενός µε βάσει τις προδιαγραφές της εταιρείας παρήγαγε εξατοµικευµένες αναφορές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διοίκησης. Το 1985, η ΝΟΤΑ ήταν µια από τις πρώτες εταιρείες που εισήγαγε στα καταστήµατά της τεχνολογία αυτόµατης αναγνώρισης προϊόντων µε χρήση εσωτερικής κωδικοποίησης µε βάση αλφαριθµητικό γραµµωτό κώδικα 39. Η ΝΟΤΑ ήταν µία από τις πρώτες ελληνικές βιοµηχανικές εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν στην Ουγγαρία (συγκεκριµένα η δεύτερη χρονικά µετά τον όµιλο Αρβανίτη που ήταν ο πρωτοπόρος). Η εταιρεία εκεί αναπτύχθηκε κατά τα πρότυπα της ελληνικής ώστε να υπάρχει απόλυτη ταύτιση στα συστήµατα και να διευκολύνεται η επικοινωνία. Παράλληλα, η ΝΟΤΑ υλοποίησε στις αρχές της δεκαετία του 90 (1992) πρόγραµµα για την αναβάθµιση των κτιριακών της εγκαταστάσεων και τον εκσυγχρονισµό του µηχανολογικού της εξοπλισµού. Το ραφείο της εταιρείας ήταν την εποχή εκείνη ένα από τα πιο σύγχρονα ραφεία στην Ελλάδα. Σήµερα είναι η γνωστότερη µάρκα στην κατηγορία της µε συνολική αναγνωρισιµότητα (αυθόρµητη και βοηθούµενη γνώση) που ξεπερνά το 60% των γυναικών ετών. Η ΜΑΣΣΕΛΟΣ ΑΕ σχεδιάζει ή/και διανέµει τα προϊόντα homewear NOTA και Takira, και τα εσώρουχα Simone Pérèle και Freeline. Επίσης διανέµει τις συλλογές Le Chat, Wacoal, Exilia καθώς και την ανδρική σειρά εσωρούχων της γνωστής Hugo Boss. Η εταιρεία από την ίδρυσή της σχεδιάζει και παράγει επώνυµα προϊόντα µε έµφαση στην ποιότητα, πράγµα που ίσχυε ακόµη και κατά την περίοδο µεγάλης άνθισης της επιδοτούµενης εξαγωγής «φασόν» ( ). Μέσω της συνδεόµενης εταιρείας B.&..ΜΑΣΣΕΛΟΣ ΟΕ η εταιρεία λειτουργεί τέσσερα καταστήµατα λιανικής πώλησης εσωρούχων στην Αθήνα, τον Βόλο και στη Θεσσαλονίκη. Επίσης λειτουργεί κατάστηµα στο Νέο Ψυχικό µε το σύστηµα δικαιόχρησης καθώς και καταστήµατα-µέσα-στο-κατάστηµα (shops-in-the-shop) στα πολυκαταστήµατα Notos Galleries (Λαµπρόπουλος) Αθήνας, Πειραιά & Θεσσαλονίκης, στα Hondos Center Οµόνοιας, Ερµού, Πατησίων, Νέας Ερυθραίας, Αιγάλεω, Περιστερίου, Ηρακλείου Κρήτης, Πυλαίας Θεσσαλονίκης ενώ από είναι υπό κατασκευή corner 30 τ.µ. στα Αττικά Πολυκαταστήµατα το οποίο αναµένεται να λειτουργήσει στις αρχές Νοεµβρίου

15 Εκτός των οµώνυµων καταστηµάτων και shops-in-the-shop η εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα της σε περισσότερα από 400 εξειδικευµένα καταστήµατα πώλησης εσωρούχων σε όλη την Ελλάδα. Εκτός από την Ελλάδα τα προϊόντα ΝΟΤΑ πωλούνται σε καταστήµατα εσωρούχων και πολυκαταστήµατα στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αγγλία, Γαλλία, Ελβετία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρωσία, Ιαπωνία 1, Χόνγκ Κόνγκ, Αραβικές χώρες. Η ΝΟΤΑ πραγµατοποιεί εξαγωγές από το 1988 οπότε και συµµετείχε για πρώτη φορά στην διεθνή έκθεση Salon International de la Lingerie στο Παρίσι, στην οποία λαµβάνει µέρος ανελλιπώς µέχρι σήµερα, έχοντας ξεπεράσει τις 20 συµµετοχές. Η ΜΑΣΣΕΛΟΣ ΑΕ είναι γνωστή στην Ελληνική αγορά για την προσήλωσή της στην ποιότητα. Το σύστηµα διασφάλισης ποιότητος της εταιρείας είναι συµβατό µε και έχει πιστοποιηθεί το 1999 µε βάση το πρότυπο ISO9001 από την TUV-CERT Γερµανίας. Κατά την τελευταία 20ετία η ΝΟΤΑ έχει συµµετάσχει ενεργά σε µεγάλο αριθµό προγραµµάτων έρευνας και ανάπτυξης όπως: COMETT, STAR (Τηλεµατική ΙΙ), ΕΚΤ/ΟΑΕ, Μέντωρ, FORCE, ΠΕΠ Αττικής (ΟΠΕ), Leonardo, ESPRIT, Πρωτοβουλία ΜΜΕ, Τεχνοµεσιτεία, Κλαδικά έργα EDI, IST, EQUAL, επενδύοντας συστηµατικά σε τεχνολογίες πληροφορικής, στην ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναµικού, και συστήµατα διασφάλισης ποιότητας. Η εταιρεία ελέγχεται µετοχικά στο σύνολό της από την οικογένεια Μασσέλου (Θοδωρής, Νότα, Βασίλης, ηµήτρης). Στο πλαίσιο του έργου ΕΠ.ΕΝ ΥΣΗ η εταιρεία ΝΟΤΑ επέλεξε ως πιλοτικές εφαρµογές την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αποτίµηση συγκεκριµένων αλλαγών στην οργάνωση των δύο ακόλουθων τµηµάτων: Τµήµα Μεταφορών ιανοµή Προϊόντων Τµήµα Λογιστηρίου Υπεύθυνος Λογιστηρίου Για την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρµογών δηµιουργήθηκε µία οµάδα εργασίας στην οποία συµµετείχαν ο ιευθύνων Σύµβουλος και 4 στελέχη της ΝΟΤΑ και 3 στελέχη της ΕΤΑΚΕΙ. 15

16 1 η Πιλοτική εφαρµογή έργου ΕΠΕΝ ΥΣΗ 2 η Πιλοτική εφαρµογή έργου ΕΠΕΝ ΥΣΗ 16

17 Ανάλυση 1ης Πιλοτική Εφαρµογής: Τοµέας Μεταφορές - ιανοµή Προϊόντων Η 1η πιλοτική εφαρµογή στην εταιρεία ΝΟΤΑ αφορούσε στον τοµέα της διανοµής των προϊόντων και υλοποιήθηκε την περίοδο από 1/12/2005 έως 28/2/2006. Τα στάδια υλοποίησης περιλάµβαναν: Προκαταρκτικές ενέργειες - Σχεδιασµός εφαρµογής Υλοποίηση - Επιλογή µεταφορικών εταιρειών Α & Ε οκιµαστική Λειτουργία ιορθωτικές Ενέργειες Οριστική Επιλογή µεταφορικής εταιρείας Ε Κανονική λειτουργία Αποτίµηση αποτελεσµάτων Α/Α Περιγραφή εργασιών εκ-05 Ιαν-06 Φεβ-06 1 Προκαταρκτικές Ενέργειες - Σχεδιασµός εφαρµογής 2 Υλοποίηση - Επιλογή µεταφορικών εταιρειών Α & Ε 3 οκιµαστική λειτουργία ιορθωτικές Ενέργειες - οριστική επιλογή 4 µεταφορικής εταιρείας Ε 5 Κανονική λειτουργία 6 Αποτίµηση αποτελεσµάτων Αποτελέσµατα Τα πλεονεκτήµατα της ανάθεσης σε εταιρεία logistics του συνόλου του µεταφορικού έργου της εταιρείας ήταν τα ακόλουθα: Α) Μείωση του κόστους Αν και κατά κανόνα η ανάθεση σε άλλη εταιρεία (outsourcing) κοστίζει περισσότερο όταν κοστολογείται µε παραδοσιακές full costing µεθόδους (οι οποίες δεν λαµβάνουν υπ όψιν τα οφέλη από την ποιοτική βελτίωση της διαδικασίας, την αύξηση της ευελιξίας κλπ) στην συγκεκριµένη περίπτωση το κόστος της ανάθεσης απεδείχθη σηµαντικά µικρότερο από αυτό της απασχόλησης οδηγού. 17

18 Κόστος Με Υπάλληλο Outsourcing Οδηγός Καύσιµα Ασφάλιστρα Μεταφορικά* Σύνολο % Μείωση 32% * όταν η εταιρεία διέθετε van πλήρωνε µεταφορικά για ορισµένους πελάτες εκτός Αθηνών Στην πραγµατικότητα το κόστος µειώθηκε κατά εννέα χιλιάδες ευρώ περίπου ή ποσοστό 32%. Η διαφορά δε διευρύνεται δεδοµένου ότι τα κόµιστρα είναι σταθερά (2 ανά κιβώτια ανεξαρτήτως µεγέθους, γεγονός που απλοποιεί σηµαντικά την διαδικασία λογιστικής παρακαλούθησης σε σχέση µε τις µεταφορικές που χρεώνουν ανάλογως µεγέθους) σε αντίθεση µε τους µισθούς, τα έξοδα καυσίµων & ασφάλισης τα οποία αυξάνονται κάθε χρόνο σε ποσοστό δυσανάλογο του πληθωρισµού αλλά κυρίως των τιµών της εταιρείας οι οποίες δυστυχώς παραµένουν σταθερές εξ αιτίας του εντονοτατου ανταγωνισµού από χώρες χαµηλού κόστους (κυρίως από την Κίνα). Πέρα από το γεγονός ότι το κόστος µειώθηκε, η συγκεκριµένη δαπάνη από ανελαστική έγινε απολύτως ελαστική δεδοµένου ότι το µεταφορικό έργο είναι απόλυτα συνδεδεµένο µε τον κύκλο εργασιών. Με τον τρόπο αυτό διαφυλάσσονται τα περιθώρια κέρδους ακόµη και σε χαµηλότερο επίπεδο κύκλου εργασιών. 18

19 Β) Σηµαντική βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης Με το προηγούµενο καθεστώς η δυνατότητα εξυπηρέτησης περιοριζόταν από την χωρητικότητα του αυτοκινήτου, το ωράριο του οδηγού και των καταστηµάτων, τις συνθήκες κυκλοφορίας κλπ. Για την καλύτερη οργάνωση της διανοµής η εταιρεία είχε καταρτίσει δροµολόγια ανά ηµέρα έτσι ώστε το σύνολο της πόλης να καλύπτεται µέσα σε µία εβδοµάδα ενώ κάθε πελάτης είχε µία συγκεκριµένη ηµέρα της εβδοµάδας (π.χ. ευτέρα) κατά την οποία εξυπηρετείτο. Όπως προαναφέρθηκε, το σύστηµα αυτό χρονολογείται από 20ετίας εποχή κατά την οποία, αν και προφανές, αποτελούσε κατ εξοχήν ένδειξη καλής οργάνωσης καθώς χρησιµοποιείτο µόνο από µεγάλες εταιρείες. Εξ αιτίας του ανωτέρω συστήµατος ο µέσος χρόνος παράδοσης σε έναν πελάτη, εφ όσον υπήρχε απόθεµα, ήταν τρεις ηµέρες από την ηµέρα λήψης της παραγγελίας για τους πελάτες της Αθήνας και περισσότερες από 7 για τους πελάτες της επαρχίας. Κατά τις περιόδους αιχµής το διάστηµα αυτό αυξανόταν σηµαντικά δεδοµένου ότι ο όγκος των κιβωτίων προς διανοµή ξεπερνούσε τη χωρητικότητα του αυτοκινήτου. Με το νέο σύστηµα ο χρόνος παράδοσης είναι λιγότερο από 24 ώρες για την Αθήνα και τρείς (3) ηµέρες για την επαρχία ενώ η εταιρεία logistics, µετά από σχετική ειδοποίηση, στέλνει πολύ µεγάλο αυτοκίνητο µε τεράστια µεταφορική ικανότητα. Έτσι το σύστηµα φυσικής διανοµής δεν παρουσιάζει πια bottleneck και η δυνατότητα παράδοσης εξαρτάται πλέον από την δυναµικότητα της αποθήκης (ηµερήσια δυνατότητα picking-packing-invoicing) η οποία είναι 3-4 µεγαλύτερη από την δυναµικότητα του παλαιού συστήµατος. Γ) Ασφάλεια, αξιοπιστία, περιορισµός κινδύνου και πιστή τήρηση διαδικασιών Το σύνολο των εµπορευµάτων ασφαλίζονται κατά παντός κινδύνου πράγµα του δεν συνέβαινε στο παρελθόν (το αυτοκίνητο της εταιρείας είχε γίνει στόχος κλεπτών στο παρελθόν). Παρά το ότι οι όροι πώλησης της εταιρείας είναι ότι «τα εµπορεύµατα ταξιδεύουν µε κίνδυνο και ευθύνη του πελάτη» στην πραγµατικότητα αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που η ζηµία επέλθει κατά την µεταφορά µε το ιδιόκτητο αυτοκίνητο της εταιρείας. Με το σηµερινό σύστηµα η εταιρεία είναι πλήρως εξασφαλισµένη από κλοπή, απώλεια, καταστροφή εµπορευµάτων κλπ. Στο παρελθόν συν τω χρόνω αναπτυσσόταν µία καλή σχέση και οικοιότητα µεταξύ των πελατών και του οδηγού η οποία λειτουργούσε εις βάρος των διαδικασιών (µη υπογραφή της παραλαβής στο τιµολόγιο, παραλαβή από τον οδηγό µη εγκεκριµένων από την εταιρεία επιστροφών κλπ). Με το νέο σύστηµα εκδίδεται φορτωτική για κάθε αποστολή την δε ευθύνη απόδειξης της παράδοσης έχει στο ακέραιο η µεταφορική εταιρεία. Έτσι στην περίπτωση που η εταιρεία αναγκασθεί να διεκδικήσει δικαστικά µία απαίτηση η παράδοση αποδεικνύεται ευχερώς. Με το προηγούµενο 19

20 καθεστώς οι πελάτες σπάνια υπέγραφαν τα τιµολόγια µε αποτέλεσµα να καθίσταται δυσχερής η απόδειξη της απαίτησης όταν δεν υπήρχε αξιόγραφο. Επίσης στο παρελθόν οι πελάτες έδιναν στον οδηγό, στις περισσότερες περιπτώσεις αυθαίρετα, προϊόντα προς επιστροφή στην εταιρεία. Με το νέο σύστηµα η µεταφορική επ ουδενί δεν δέχεται προϊόντα προς επιστροφή χωρίς γραπτή εντολή από την εταιρεία. ) Καλύτερη διαχείριση των αντικαταβολών Ένα σηµαντικό µέρος των παραδόσεων στην επαρχία γίνεται µε αντικαταβολή. Με το παλαιό καθεστώς ο οδηγός παραλάµβανε από τα επί µέρους πρακτορεία τα αξιόγραφα (επιταγές, γραµµάτια) τα οποία είχαν παραδώσει οι πελάτες στο πρακτορείο προκειµένου να παραλάβουν το εµπόρευµα. Εξ αιτίας του σηµαντικού αριθµού πρακτορείων και του µεγάλου φόρτου εργασίας και παρά το σύστηµα παρακολούθησης το σύστηµα παραλαβής αντικαταβολών χώλαινε (απώλεια αξιογράφων, καθυστερήσεις κλπ). Ταυτόχρονα τα πρακτορεία συχνά αναπτύσσουν στενές σχέσεις µε τους πελάτες τους οποίους και «εξυπηρετούν» εις βάρος του εντολέα τους δεχόµενα επιταγές µε µεταγενέστερη ηµεροµηνία λήξης σε σχέση µε τους αναγραφόµενους στο τιµολόγιο όρους κλπ. Με το νέο σύστηµα η µεταφορική έχει ένα ολοκληρωµένο µηχανογραφικό σύστηµα παρακολούθησης αντικαταβολών τις οποίες και παραδίδει καθηµερινά στην εταιρεία. Τα δε πρακτορεία λειτουργούν µε επαγγελµατισµό διότι η συγκεκριµένη µεταφορική είναι µεγάλος πελάτης για αυτά και φοβούνται να κάνουν τις «εξυπηρετήσεις» στους τελικούς παραλήπτες. 20

21 Ανάλυση 2 ης Πιλοτικής Εφαρµογής: Τοµέας Λογιστηρίου - Θέση Προϊσταµένου Η 2 η πιλοτική εφαρµογή αφορούσε τον τοµέα του λογιστηρίου της εταιρείας και υλοποιήθηκε την περίοδο από 1/2/2006 έως 30/4/2006. Προκαταρκτικές ενέργειες - Σχεδιασµός εφαρµογής Επιλογή εταιρείας Προσδιορισµός καθηκόντων / υπηρεσιών οκιµαστική λειτουργία ιορθωτικές ενέργειες Κανονική λειτουργία Αποτίµηση αποτελεσµάτων Α/Α Περιγραφή εργασιών Φεβ-06 Μαρ-06 Απρ-06 1 Προκαταρκτικές Ενέργειες - Σχεδιασµός εφαρµογής 2 Επιλογή εταιρείας 3 Προσδιορισµός καθηκόντων 4 οκιµαστική λειτουργία _ ιορθωτικές ενέργειες 5 Κανονική λειτουργία 6 Αποτίµηση αποτελεσµάτων Αποτελέσµατα Ηδη από τη δοκιµαστική περίοδο λειτουργίας η συνεργασία µε εξειδικευµένη εξωτερική εταιρεία συµβούλων εµφάνισε σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Το σηµαντικότερο σχετίζεται µε το εύρος των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τα οποία έχει πλέον στη διάθεσή της η ΝΟΤΑ. Συγκεκριµένα η ΝΟΤΑ απολαµβάνει πλέον τις υπηρεσίες Εξειδικευµένου σε θέµατα ΚΒΣ λογιστή ο οποίος επιβλέπει και εξασφαλίζει την συµµόρφωση της εταιρείας µε τις φορολογικές της υποχρεώσεις (ΦΠΑ), τις υποχρεώσεις reporting (συγκεντρωτικές καταστάσεις, Ιntrastat) και εν γένει τις διαδικασίες στις.ο.υ. (θέµατα µητρώου, γνωστοποιήσεις, θεωρήσεις κλπ) Εξειδικευµένου σε εργατικά θέµατα λογιστή ο οποίος ασχολείται µε τον υπολογισµό της µισθοδοσίας, απόδοση ποσών στο ΙΚΑ και στην εφορία (ΦΜΥ), την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις εθνικές συλλογικές συµβάσεις καθώς και τις υποχρεώσεις reporting προς το ΙΚΑ, ΟΑΕ, Επιθεώρηση εργασίας κ.λ.π. 21

22 Εξειδικευµένου στελέχους σε θέµατα διακίνησης, τήρησης αποθήκης και αναλυτικής λογιστικής Εξειδικευµένου φοροτεχνικού τόσο για την προληπτική προστασία της εταιρείας από τις παγίδες του φορολογικού συστήµατος όσο και ειδικής οµάδας για την αντιµετώπιση των ελέγχων από τα κρατικά όργανα (Υ.Π.Ε.Ε. τέως Σ ΟΕ, τέως ΥΠΕ Α). Πέρα από το γεγονός ότι συνολικά η εταιρεία έχει πρόσβαση σε ένα επιτελείο εξειδικευµένων στελεχών τις γνώσεις των οποίων δεν είναι δυνατό διαθέτει ούτε ο καλύτερα καταρτισµένος προϊστάµενος λογιστηρίου, η ανωτέρω συνεργασία έχει και άλλα σηµαντικά πλεονεκτήµατα όπως: Μικρότερο και ελεγχόµενο κόστος σε σχέση µε την απασχόληση προϊσταµένου λογιστηρίου. Κάλυψη των καθηµερινών αναγκών του λογιστηρίου σε έκτακτες περιπτώσεις (ασθένεια υπαλλήλου κλπ) Καλύτερο έλεγχο αφού υπάρχουν τρεις «παίκτες» δηλ. υπάλληλοι εταιρείας, εξωτερικοί λογιστές και ορκωτοί λογιστές οι οποίοι αλληλοελέγχονται. Εγγύηση από λάθη του εξωτερικού λογιστή Πρόληψη φορολογικών προβληµάτων (κατάρτιση συµβάσεων για δαπάνες κλπ) 22

23 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΚΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΝΕΡΒΑ) 4.1. Γενικά χαρακτηριστικά Ο δεύτερος τύπος επιχειρήσεων ένδυσης που εξετάζονται στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΝ ΥΣΗ είναι εκείνες που κατασκευάζουν επώνυµα προϊόντα τα οποία διατίθενται στην εσωτερική αγορά µέσω δικτύου χονδρικής. Οι επιχειρήσεις αυτές κατασκευάζουν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα και σε γειτονικές χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, έχουν υψηλού επιπέδου δηµιουργικό τµήµα, διαθέτουν επώνυµα προϊόντα, µέσης προς υψηλής ποιότητας και τιµής και η διάθεση των προϊόντων αυτών γίνεται µέσω αντιπροσώπων. Οι επιχειρήσεις αυτές αντιµετωπίζουν προβλήµατα προσαρµογής στις απαιτήσεις και αλλαγές της αγοράς, γεγονός που τις υποχρεώνει στην παραγωγή µεγάλου αριθµού κωδικών (προϊόντων), σε µικρές ποσότητες και σε σύντοµους χρόνους παράδοσης. Η συχνή αλλαγή των συλλογών στα σηµεία πώλησης και οι πολλοί κωδικοί δηµιουργούν προβλήµατα οργάνωσης της παραγωγής και οργάνωσης και διαχείρισης της αποθήκης και των αποθεµάτων. Οι ανάγκες αυτού του τύπου των επιχειρήσεων είναι η οργάνωση της εργασίας και η υιοθέτηση συστηµάτων που να: α) προγραµµατίζουν την παραγωγή µε στόχο την εκπλήρωση των παραγγελιών µε µηδενικά αποθέµατα και β) οργανώνουν την αποθήκη ετοίµων προϊόντων µε τρόπο που να ανταποκρίνεται στις παραγγελίες και να µη δηµιουργεί υψηλά αποθέµατα. Τα παραπάνω προϋποθέτουν νέα µορφή οργάνωσης της εργασίας και υιοθέτηση νέων τεχνολογικών διαχείρισης που θα επιτρέψουν τον καλύτερο προγραµµατισµό της παραγωγής και την µείωση των αποθεµάτων Στρατηγικές επιλογές Ο δεύτερος τύπος επιχειρήσεων περιλαµβάνει εκείνες της επιχειρήσεις που διαθέτουν επώνυµο/α προϊόν/τα στην εγχώρια αγορά µέσω δικτύου χονδρικής. ιαφοροποιούνται από τον προηγούµενο τύπο επιχειρήσεων κυρίως λόγω του δικτύου διανοµής. Αυτός ο τύπος επιχειρήσεων δεν διαθέτει δίκτυο λιανικής αλλά πραγµατοποιεί τις πωλήσεις στην εγχώρια αγορά µέσω δικτύου αντιπροσώπων (χονδρική). Οι επιχειρήσεις αυτές απευθύνονται κυρίως στο µέσο τµήµα της αγοράς και δέχονται πολύ µεγάλο ανταγωνισµό τόσο από οµοειδείς ελληνικές επιχειρήσεις όσο κυρίως από εισαγόµενα προϊόντα χωρών χαµηλού κόστους παραγωγής. Είναι 23

24 επιχειρήσεις κατά βάση παραγωγικές, όπου το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής γίνεται σε γειτονικές χώρες των Βαλκανίων. Οι στρατηγικές επιλογές του συγκεκριµένου τύπου επιχειρήσεων εντοπίζονται: 1) στην µείωση του κόστους, παραγωγής και λειτουργίας, 2) στην γρήγορη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς, 3) στην βελτίωση των σχέσεων µε τους πελάτες και 4) στην αύξηση των εξαγωγών τους. Ειδικότερα Μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας Η µείωση του κόστους παραγωγής µπορεί να επιτευχθεί µέσω της µεταφοράς των παραγωγικών δραστηριοποίησης (delocalization) εκτός Ελλάδος σε χώρες µε χαµηλό εργατικό κόστος (π.χ. Βαλκάνια). Η µείωση του λειτουργικού κόστους παράλληλα µπορεί να επιτευχθεί µέσω της ανάθεσης εργασιών υπεργολαβικά σε τρίτους (outsourcing) και της αναδιάρθρωσης του προσωπικού και του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης. Γρήγορη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς Η δυνατότητα γρήγορης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της αγοράς, τόσο όσο αφορά τις αλλαγές και προσαρµογές στο δηµιουργικό (design, στυλ, χρώµατα) όσο επίσης στον αριθµό των συλλογών αποτελεί κύρια στρατηγική επιλογή των επιχειρήσεων. Απαιτείται σηµαντική ενίσχυση του δηµιουργικού τµήµατος των επιχειρήσεων αυτών, έτσι ώστε να µπορούν να ανταποκρίνονται σε γρήγορες αλλαγές των τάσεων της µόδας καθώς επίσης σε µεγαλύτερο αριθµό συλλογών ανά σεζόν. Αυτή η επιλογή θα τις διαφοροποιήσει από τον έντονο ανταγωνισµό και θα δικαιολογήσει την διαφορά τιµής από τα εισαγόµενα ενδύµατα από χώρες χαµηλού κόστους παραγωγής. Βελτίωση των σχέσεων µε τους πελάτες Πελάτες στην συγκεκριµένη κατηγορία επιχειρήσεων αποτελούντα ανεξάρτητα καταστήµατα τα οποία προµηθεύονται προϊόντα µέσω των αντιπροσώπων. Μόνιµος στόχος και πολιτική των επιχειρήσεων θα πρέπει να αποτελεί η συνεχής και συστηµατική βελτίωση των σχέσεων µε τους πελάτες. Όσο καλύτερη σχέση αναπτύσσεται µε τους πελάτες τόσο ενισχύεται η θέση της επιχείρησης στην αγορά. Παράλληλα η καλή σχέση µε τους πελάτες µπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιµη για άντληση πληροφοριών από την αγορά, την µείωση των στοκ εµπορευµάτων και την µείωση των επισφαλειών. 61 Αύξηση των εξαγωγών Όπως και στην προηγούµενη κατηγορία η διεύρυνση των πωλήσεων στο εξωτερικό θα πρέπει να αποτελεί σηµαντική στρατηγική επιλογή των επιχειρήσεων αυτού του τύπου. Η αναζήτηση αντιπροσώπων και η συµµετοχή σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις σε επιλεγµένες αγορές στόχους σε συνάρτηση µε άλλες ενέργειες προώθησης-προβολής θα πρέπει να ενταχθούν στο πρόγραµµα ανάπτυξης των επιχειρήσεων αυτών. 24

25 Τύπος 2 (ΜΙΝΕΡΒΑ) Κατασκευή επώνυµων προϊόντων και διάθεση µέσω δικτύου χονδρικής στην ελληνική αγορά. Χαρακτηριστικά Παραγωγή σε Ελλάδα και γειτονικές χώρες Υψηλού επιπέδου δηµιουργικό τµήµα Επώνυµα προϊόντα µέσης προς υψηλής ποιότητας και τιµής ιάθεση προϊόντων µέσω αντιπροσώπων υσκολίες Προσαρµογή στις απαιτήσεις και αλλαγές της αγοράς Παραγωγή µεγάλου αριθµού κωδικών, σε µικρές ποσότητες και σε σύντοµους χρόνους παράδοσης Οργάνωση παραγωγής και διαχείρισης αποθήκης Στρατηγικές Επιλογές Μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας Γρήγορη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς Βελτίωση σχέσεων µε τους πελάτες Αύξηση των εξαγωγών 25

26 4.3. Οργάνωση παραγωγής και εργασίας Οι ιευθύνσεις / τµήµατα µιας επιχείρησης κατασκευής ενδυµάτων που διαθέτουν στην εγχώρια αγορά τα προϊόντα τους επώνυµα µέσω δικτύου χονδρικής συνήθως είναι τα εξής: 1. Εµπορική ιεύθυνση 1.1. Τµήµα Πωλήσεων 1.2. Αντιπρόσωποι Χονδρικής Πώλησης 1.3. Τµήµα Έρευνας Αγοράς & ιαφήµισης (Marketing) 1.4. Τµήµα Customer Service 1.5. Τµήµα Αποθήκης Ετοίµων Προϊόντων 2. ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Νέων Ειδών 2.1. Τµήµα ηµιουργίας & Ανάπτυξης Νέων Ειδών 2.2. Τµήµα Προγραµµατισµού και Προµηθειών 2.3. Τµήµα Πατρόν 2.4. Τµήµα Παραγωγής Πρωτοτύπων ειγµάτων 2.5. Τµήµα Τεχνικών Προδιαγραφών 3. ιεύθυνση Παραγωγής 3.1. Τµήµα Προγραµµατισµού Παραγωγής 3.2. Τµήµα Προµηθειών Υλών & Υλικών 3.3. Τµήµα Αποθηκών Α & Β Υλών & Υλικών 3.4. Τµήµα Confection (Κοπής.Ραφής.Σιδερώµατος.Συσκευασίας) 3.5. Τµήµα Εξωτερικών Συνεργείων. Φασόν (Υπεργολάβοι) 3.6. Τµήµα ιακίνησης Υλικών 4. ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 4.1 Τµήµα Λογιστηρίου 4.2 Τµήµα Κοστολογίων 4.3 Τµήµα Προσωπικού 5. Τµήµα ιασφάλισης Ποιότητας Ραφής 6. Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου 7. Τµήµα Μηχανογράφησης 26

27 Οι αποθηκευτικοί χώροι µια επιχείρησης κατασκευής ενδυµάτων συνήθως είναι: 1. Αποθήκη πρώτων (υφασµάτων) και βοηθητικών υλικών 2. Αποθήκη ετοίµων προϊόντων Οργανόγραµµα Εταιρείας MINERBA 27

28 4.4. Πιλοτικές εφαρµογές στην εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ Ταυτότητα της επιχείρησης & Γενική περιγραφή πιλοτικών εφαρµογών Η Εταιρεία Αφοι Ι. & Β. Λαδένης Α.Ε. ΜINERVA Βιοµηχανία Πλεκτικής ιδρύθηκε το 1974 και είναι εγκατεστηµένη σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις στην κοινότητα της Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης που βρίσκονται στο 6ο χλµ της οδού Θεσσαλονίκης-Ωραιοκάστρου. Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 99 έτη, ενώ δύναται να παραταθεί µε απόφαση των µετόχων. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Ο ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Αφοι Ι. & Β. Λαδένης Α.Ε. ΜINERVA Βιοµηχανία Πλεκτικής ΜINERVA 6ο χλµ της οδού Θεσσαλονίκης- Ωραιοκάστρου ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΗ Θεσσαλονίκη ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε ΡΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Η δραστηριότητα της Εταιρείας ξεκίνησε το 1942 µε την ίδρυση της ατοµικής επιχείρησης του Ιωάννη Λαδένη στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αντικείµενο εργασιών την παραγωγή εσωρούχων. Αρχικά, η Εταιρεία λειτούργησε µε περιορισµένα µέσα, ως βιοτεχνία παραγωγής εσωρούχων, ενώ σύντοµα εξελίχθηκε σε µία από τις σηµαντικότερες βιοµηχανικές µονάδες πλεκτικής στην Ελλάδα. Το 1965 συστάθηκε Οµόρρυθµη Εταιρία, η οποία το 1974 µετατράπηκε σε Ανώνυµη διατηρώντας την επωνυµία Αφοί Ι. & Β. Λαδένης Α.Ε. ΜINERVA Βιοµηχανία Πλεκτικής. 28

29 Με την πάροδο του χρόνου, η παρουσία της Εταιρείας στην αγορά γινόταν ολοένα και ισχυρότερη. Το 1970 αποτέλεσε έτος-σταθµό στην ιστορία της Εταιρείας, η οποία προχώρησε στη µεταστέγαση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων σε νέο εργοστάσιο σε ιδιόκτητο ακίνητο 29 περίπου στρεµµάτων στο 6 ο χλµ επί της οδού Ωραιοκάστρου- Θεσσαλονίκης. Το κτίσµα έχει εµβαδόν τ.µ., αποτελείται από δύο ορόφους και υπόγεια και στεγάζει το σύνολο των παραγωγικών δραστηριοτήτων της, τους αποθηκευτικούς χώρους αλλά και τις διοικητικές υπηρεσίες της. Η κίνηση αυτή επέτρεψε την επέκταση της παραγωγής σε µεγάλη ποικιλία προϊόντων, τα οποία ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόµενες ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις των καταναλωτών. Σηµαντικό έτος στην ιστορική εξέλιξη της Εταιρείας, αποτέλεσε το 1995, καθώς οι µετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στην Κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, κατόπιν αυξήσεως του µετοχικού της κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε µε ηµόσια Εγγραφή και Ιδιωτική Τοποθέτηση. Το 2001 η MINERVA ίδρυσε θυγατρική εταιρία στη Ρουµανία µε την επωνυµία MINCO ROMANIA SRL µε σκοπό αρχικά την παραγωγή προϊόντων ΦΑΣΟΝ µέρους των προϊόντων της µητρικής εταιρείας και κατά δεύτερον την διάθεση των παραγόµενων προϊόντων στην αγορά της Ρουµανίας και στις αγορές των γειτονικών χωρών. Το 2002, ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση επένδυσης στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας και παρήχθησαν προϊόντα που τροφοδότησαν την µητέρα εταιρεία MINERVA µε προϊόντα χαµηλού κόστους παραγωγής που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού αλλά και στην εγχώρια αγορά. Το 2004, η εταιρεία ίδρυσε από κοινού µε µέλη της οικογένειας.σκενδέρογλου Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. και µε σκοπό : 1. τη Βιοµηχανική παραγωγή και εµπορία πλεκτών ειδών εν γένει, δηλαδή υφασµάτων, εσωρούχων,πυζαµών, εξωρούχων παιδικών γυναικείων και ανδρικών, καλτσών κτλ. 2. τη Βιοµηχανική παραγωγή και εµπορία ειδών που αφορούν την παιδική ηλικία, ειδών βαπτίσεως, βρεφοανάπτυξης, ειδών για τον εξοπλισµό βρεφικών και παιδικών δωµατίων και άλλων παρεµφερών ειδών. 3. την ίδρυση καταστηµάτων Λιανικής πώλησης για την διάθεση των παραγόµενων ή και άλλων προϊόντων. Στόχος της συγκεκριµένης επένδυσης ήταν η ενίσχυση της παρουσίας της MINERVA, µέσω του Οµίλου, στην αγορά κυρίως των παιδικών εσωρούχων, εξωρούχων, ειδών παιδικών δωµατίων και άλλων παρεµφερών προϊόντων. Το 2005, η MINERVA ίδρυσε δύο καταστήµατα Λιανικής Πώλησης στα Εµπορικά Κέντρα MEDITERRANEAN COSMOS στην Θεσσαλονίκη και στο THE MALL ATHENS στην Αθήνα, 29

30 στοχεύοντας στην παρουσίαση του συνόλου της πλούσιας και ανανεωµένης γκάµας των προϊόντων που δηµιουργεί και παράγει, άµεσα στο καταναλωτικό κοινό. Μέσα από τα συµπεράσµατα που παρατέθηκαν παραπάνω διαµορφώθηκαν οι βασικοί µελλοντικοί στόχοι της εταιρείας και η επενδυτική πολιτική της και συνοψίζονται ως ακολούθως: 1 ον η αύξηση των πωλήσεων 2 ον η αύξηση των περιθωρίων κέρδους 3 ον η βελτίωση των εσωτερικών δοµών και λειτουργίας της Οι κύριοι άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να κινηθεί η νέα στρατηγική της MINERVA για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτυπώνονται στον ακόλουθο Πίνακα: ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ενίσχυση της γκάµας προϊόντων µε νέα προϊόντα Υποστήριξη πωλήσεων προϊόντων µέσω συστηµατικής προσπάθειας ανάπτυξης σε Ελλάδα και εξωτερικό ιαµόρφωση εταιρικής πολιτικής Marketing και επικοινωνιακής πολιτικής Μείωση κόστους παραγωγής ΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ ΟΥΣ Αναδιάρθρωση τµήµατος παραγωγής και αποθήκης ετοίµων Αναδιάρθρωση γκάµας προϊόντων ιαµόρφωση πολιτικής νέων ειδών και πολιτικής απόσυρσης των προϊόντων Εφαρµογή διοικητικής κοστολόγησης ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού Συνεχής εκπαίδευση των στελεχών σε όλα τα Τµήµατα της εταιρείας Θεσµοθέτηση και παρακολούθηση στόχων εταιρικού budget ανά τµήµα Βελτίωση εσωτερικών δοµών Επανεξέταση και βελτίωση του Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας 30

31 Στο πλαίσιο του Έργου ΕΠΕΝ ΥΣΗ οι ενέργειες που επιλέχθηκαν να εξεταστούν ως πιλοτική εφαρµογή για την εταιρεία MINERVA Α.Ε., µεταξύ των κύριων αξόνων δράσης προς την κατεύθυνση ανάπτυξης µίας νέας πολιτικής ανάπτυξης της επιχείρησης, είναι: α. Η διαµόρφωση νέας πολιτικής Marketing της επιχείρησης β. Η αναδιοργάνωση του Τµήµατος Παραγωγής της επιχείρησης γ. Η αναµόρφωση της εσωτερικής δοµής της επιχείρησης µε µείωση ευθυνών και αρµοδιοτήτων της Γενικής ιεύθυνσης Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών η εταιρεία αποφάσισε: α. Την πρόσληψη νέου στελέχους ως Υπεύθυνου στο Τµήµα Marketing β. Τη µεταφορά της ραφής της σειράς Classic εκτός της επιχείρησης γ. Τη µεταφορά του Τµήµατος Έρευνας και Ανάπτυξης στη ιεύθυνση Marketing δ. Τη δηµιουργία συντονιστικού οργάνου logistics µε ευθύνη των Τµηµάτων Πωλήσεων και Παραγωγής. Βάσει των αλλαγών αυτών διαµορφώθηκε ανάλογα και το οργανόγραµµα της επιχείρησης ως ακολούθως: 31

32 1 η και 3 η πιλοτική εφαρµογή έργου ΕΠΕΝ ΥΣΗ 4 η πιλοτική εφαρµογή έργου ΕΠΕΝ ΥΣΗ 32

33 Ανάλυση Πιλοτικών εφαρµογών Για την υλοποίηση ενεργειών αναµόρφωσης της δοµής της επιχείρησης, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρµογής του Έργου ΕΠΕΝ ΥΣΗ, όπως αυτές περιγράφτηκαν προηγουµένως,, συστάθηκε µία οµάδα εργασίας από στελέχη τόσο της επιχείρησης όσο και της ΕΤΑΚΕΙ. Η πιλοτική εφαρµογή αφορούσε στην υλοποίηση των εξής τεσσάρων σχεδιασµένων αλλαγών: α. Την πρόσληψη νέου στελέχους ως Υπεύθυνος στο Τµήµα Marketing β. Τη µεταφορά της ραφής της σειράς Classic εκτός της επιχείρησης γ. Τη µεταφορά του Τµήµατος Έρευνας και Ανάπτυξης στη ιεύθυνση Marketing δ. Τη δηµιουργία συντονιστικού οργάνου logistics µε ευθύνη των Τµηµάτων Πωλήσεων, Παραγωγής και Αποθήκης, Οι πιλοτικές εφαρµογές έλαβαν χώρα µέσα σε χρονικό διάστηµα 3 µηνών, από 01/03/2006 έως 31/05/ η Πιλοτική Εφαρµογή «Πρόσληψη Νέου Στελέχους Ως Υπεύθυνου στο Τµήµα Marketing» Α/Α Περιγραφή εργασιών Μαρ-06 Απρ-06 Μαϊ-06 1 Προκαταρκτικές Ενέργειες - Ανασκόπηση Σ Π 2 Στελέχωση Νέας Θέσης Εργασίας 3 Εκπαίδευση 4 οκιµαστική περίοδος 5 ιορθωτικές Ενέργειες 6 Κανονική λειτουργία 33

34 2η Πιλοτική Εφαρµογή «Μεταφορά ραφής της σειράς classic εκτός της επιχείρησης» Α/Α Περιγραφή εργασιών Μαρ-06 Απρ-06 Μαϊ-06 1 Προετοιµασία 2 Ορισµός Υπευθύνων 3 Πρόσληψη εργατικού προσωπικού 4 Εκπαίδευση προσωπικού 5 ιορθωτικές Ενέργειες 6 Παραγωγική ιαδικασία 3η Πιλοτική Εφαρµογή «Μεταφορά του Τµήµατος Έρευνας και Ανάπτυξης στη ιεύθυνση Marketing» Α/Α Περιγραφή εργασιών Μαρ-06 Απρ-06 Μαϊ-06 1 Προετοιµασία Τµήµατος - προκαταρκτικές ενέργειες 2 Ανασκόπηση Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας 3 Εκπαίδευση 4 οκιµαστική περίοδος 5 ιορθωτικές Ενέργειες 6 Κανονική λειτουργία 34

35 4η Πιλοτική Εφαρµογή «ηµιουργία Τµήµατος Logistics» Α/Α Περιγραφή εργασιών Μαρ-06 Απρ-06 Μαϊ-06 1 Προκαταρκτικές Ενέργειες - Ανασκόπηση Σ Π 2 Στελέχωση Νέου Τµήµατος Logistics 3 Εκπαίδευση - Ολοκλήρωση εκκρεµοτήτων 4 οκιµαστική περίοδος 5 ιορθωτικές Ενέργειες 6 Κανονική λειτουργία Αποτελέσµατα Στη συνέχεια βάσει του νέου οργανογράµµατος διαµορφώθηκαν ανάλογα οι περιγραφές των σχετικών θέσεων εργασίας: 35

36 Ι. ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑRKETING ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗ Προγραµµατίζει, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει τις δραστηριότητες της ιεύθυνσης ώστε να επιτυγχάνονται οι βραχυπρόθεσµοι στόχοι της εταιρείας για την εσωτερική αγορά ως προς τον όγκο πωλήσεων, το µικτό κέρδος, την θέση και εικόνα των προϊόντων στην αγορά και εισαγωγή νέων προϊόντων. ΙΙ. ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ - Καταρτίζει το ετήσιο Πρόγραµµα Marketing αγοράς και τους αντίστοιχους προϋπολογισµούς και εξασφαλίζει την πιστή εφαρµογή του ώστε να επιτυγχάνονται οι βραχυπρόθεσµοι στόχοι της εταιρείας ως προς τον όγκο πωλήσεων, το µικτό κέρδος και την θέση των προϊόντων στην αγορά. - Εξασφαλίζει την σύλληψη και σχεδιασµό νέων προϊόντων και τον εκσυγχρονισµό των υπαρχόντων ώστε αφενός µεν να διατηρείται και βελτιώνεται η θέση στην αγορά των υπαρχόντων γραµµών αφετέρου δε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της εταιρείας ως προς την διεύρυνση αυτών. - Προγραµµατίζει και ελέγχει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων προώθησης και προβολής ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα αυτών και η καλύτερη αξιοποίηση των διατιθέµενων πόρων. - Μεριµνά για την ύπαρξη και ορθή αξιοποίηση του υλικού προβολής καθώς και της συσκευασίας των προϊόντων ώστε να επιτυγχάνεται η υποβοήθηση των πωλήσεων στα πλαίσια του εκάστοτε προϋπολογιζόµενου κόστους. - Συµβάλλει στην ύπαρξη και συνεχή βελτίωση ενός κατάλληλου δικτύου πωλήσεων για την εγχώρια αγορά µε τη µελέτη και αξιολόγηση του υπάρχοντος και την αναζήτηση των πιθανών εναλλακτικών. - Μεριµνά για τη συνεχή παρακολούθηση των τάσεων και εξελίξεων της αγοράς και του ανταγωνισµού ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοποίηση των παρουσιαζοµένων ευκαιριών. - Συµβάλλει στη διαµόρφωση της τιµολογιακής πολιτικής για την εγχώρια αγορά ώστε να υποστηρίζεται η επίτευξη των στόχων ως προς τον κύκλο εργασιών, το µικτό κέρδος και την ανταγωνιστική θέση των προϊόντων στην αγορά. - Εξασφαλίζει την ύπαρξη της κατάλληλης οργανωτικής διάρθρωσης και στελέχωσης του τµήµατος ώστε να διευκολύνεται η επίτευξη των βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων στόχων αυτής. - Μεριµνά για την εκπαίδευση, ανάπτυξη και παρακίνηση των υφισταµένων του ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση της απόδοσής τους. 36

37 Ι. ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΕΥΘ. R. & D. / ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗ - Καθοδηγεί, επιβλέπει και ελέγχει τις λειτουργίες έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων της επιχείρησης. - Καθορίζει νέες ερευνητικές δραστηριότητες για την δηµιουργία νέων προϊόντων. - Επιµελείται προγραµµάτων βελτίωσης και ανάπτυξης των προϊόντων µε σκοπό την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας. ΙΙ. ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ - Ενηµερώνεται πάντοτε για τις τάσεις που επικρατούν αναφορικά µε το αντικείµενο του. - Ερευνά την αγορά και ενηµερώνει τον ιευθύνοντα Σύµβουλο. - Εισηγείται την δηµιουργία νέων προϊόντων καθώς και βελτιώσεις στα τρέχοντα προϊόντα. - Προγραµµατίζει, συντονίζει και ελέγχει τις δραστηριότητες των µελών του τµήµατός του. - Συνεργάζεται µε το Τµήµα Marketing της εταιρείας. - Ελέγχει τα λειτουργικά και λοιπά κόστη του τµήµατός του και εισηγείται στον ιευθύνοντα Σύµβουλο µεθόδους αύξησης της παραγωγικότητας του τµήµατος και ελαχιστοποίησης του κόστους. - Είναι υπεύθυνος για την κατασκευή δειγµάτων των νέων ειδών καθώς και για την σύνταξη των προδιαγραφών των. - Είναι υπεύθυνος για την προετοιµασία των δειγµάτων και των χρωµατολογίων ώστε να είναι έτοιµα για δειγµατισµό. - Είναι υπεύθυνος για τη συνεχή εκπαίδευση των ανθρώπων που διοικεί. - Είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση καλού κλίµατος και άριστου επιπέδου συνεργασίας εντός του τµήµατος και κατ επέκταση των σχέσεων µε άλλα τµήµατα. 37

38 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ LOGISTICS ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗ Ι. ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Εχει την ευθύνη του ελέγχου των αποθεµάτων, των αποθηκών και των ιανοµών. ΙΙ. ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ Είναι υπεύθυνος για: - τη διαχείριση αποθεµάτων µε κριτήρια το κόστος και την εξυπηρέτηση του πελάτη. - Τη διατήρηση της καλής ποιότητας των εµπορευµάτων κατά την αποθήκευση και διακίνηση. - Την ανάλυση και εκτίµηση των προµηθειών βάσει των δεδοµένων συνεργασίας. - Τη ιανοµή των προϊόντων στους πελάτες. - την καλή συντήρηση των µέσων µεταφοράς των προϊόντων. 38

39 5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ COLLECTIONS ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MASS FASHION) 5.1. Γενικά χαρακτηριστικά Ο τρίτος τύπος επιχειρήσεων οι οποίες εξετάζονται στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΝ ΥΣΗ είναι αυτές που έχουν καθαρά εξαγωγικό προσανατολισµό και διαθέτουν τα προϊόντα τους σε µεγάλους πελάτες του εξωτερικού (πολυκαταστήµατα, αλυσίδες καταστηµάτων). Αυτός ο τύπος των επιχειρήσεων παράγει κατά βάση τα προϊόντα του εκτός Ελλάδος στις γειτονικές χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, έχει δηµιουργικό τµήµα µετρίου επιπέδου, παράγει προϊόντα µε το Brand name του πελάτη, τα οποία είναι µέσης ποιότητας και τιµής. Οι επιχειρήσεις αυτού του τύπου έχουν αναπτύξει καλή σχέση µε τους πελάτες, είναι ευέλικτες και µπορούν να ανταποκριθούν σε µεγάλες παραγγελίες σε σύντοµους χρόνους παράδοσης. Οι επιχειρήσεις αυτές αντιµετωπίζουν πρόβληµα ανταπόκρισης στις γρήγορες αλλαγές της µόδας και σε µεγαλύτερο αριθµό συλλογών. Ενώ στο παρελθόν υπήρχαν 2 συλλογές (χειµώναςκαλοκαίρι), σήµερα απαιτούνται 4-6 ή και παραπάνω συλλογές, γεγονός που απαιτεί αντίστοιχη προσαρµογή των εργαζοµένων και νέο τρόπο στη διαχείριση του όλου συστήµατος από την παραγωγή µέχρι την εκτέλεσή της. Οι επιχειρήσεις αυτές χρειάζονται ενίσχυση των δηµιουργικών τους τµηµάτων µε ανθρώπινο δυναµικό κατάλληλα εκπαιδευµένο, µε γρήγορή πρόσβαση στις πληροφορίες και τις αλλαγές της µόδας. Επίσης απαιτούνται αλλαγές στο, όλο σύστηµα διαχείρισης, από την λήψη της παραγγελίας µέχρι την εκτέλεση της, µε επανεκπαίδευση του προσωπικού και νέους τρόπους οργάνωσης της εργασίας (π.χ. οµαδική εργασία) Στρατηγικές επιλογές Η τρίτη κατηγορία αφορά τις αµιγώς εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν τα προϊόντα τους µε το brand name του πελάτη (private label). Αποτελούν µια πολύ σηµαντική κατηγορία επιχειρήσεων ένδυσης στην χώρα µας, η οποία όµως είναι πολύ ευάλωτη στις αλλαγές και ιδιαίτερα λόγω των διεθνών εξελίξεων που περιγράφηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια. Το πόσο ευάλωτη είναι η συγκεκριµένη κατηγορία φάνηκε από το κλείσιµο δεκάδων επιχειρήσεων τα τελευταία δύο χρόνια και κυρίως µετά την απελευθέρωση των ποσοστώσεων από 1/1/2005. Η κατηγορία αυτή ήταν εκείνη που σηµείωσε τις µεγαλύτερες απώλειες στην χώρα µας. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής έχει µετεξελιχθεί την τελευταία 39

40 δεκαετία από εταιρίες παραγωγικές σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις αυτού του τύπου έχουν µεταφέρει τις εντάσεως εργασίας δραστηριότητες (ραφή, συσκευασία κλπ) στις γειτονικές χώρες της Βαλκανικής, ενώ έχουν διατηρήσει στην Ελλάδα τις δραστηριότητες προστιθέµενης αξίας, όπως σχεδιασµός, πωλήσεις, διοίκηση, logistics κλπ). Οι επιχειρήσεις αυτές θα εξακολουθήσουν να παραµένουν ανταγωνιστικές εάν καταφέρουν να διατηρήσουν το τρίπτυχο ποιότητα-τιµή-παράδοση σε πολύ ανταγωνιστικό επίπεδο. εδοµένων των διεθνών εξελίξεων και της ραγδαίας ανάπτυξης της Κίνας σε βάρος αυτής κυρίως της κατηγορίας επιχειρήσεων, οι στρατηγικές επιλογές των ελληνικών επιχειρήσεων θα πρέπει να επικεντρωθούν: 1) στους χρόνους παράδοσης, 2) την συνέπεια, 3) την εξυπηρέτηση των πελατών και 4) την αναβάθµιση των προϊόντων. Χρόνοι Παράδοσης Οι επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας στην πραγµατικότητα πουλάνε χρόνο στους πελάτες τους. Το σηµαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι η δυνατότητα ανταπόκρισης σε σύντοµους έως πολύ σύντοµους χρόνους παράδοσης (έως 3 εβδοµάδες) και σε µικρού τύπου επαναληπτικές παραγγελίες. Με δεδοµένο ότι ο συντριπτικός όγκος των αρχικών παραγγελιών µεταφέρεται στις χώρες της Ασίας, οι επιχειρήσεις ένδυσης της Ευρωµεσογειακής Ζώνης και κυρίως οι ελληνικές θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ανταπόκριση σε µικρότερες παραγγελίες, σε επαναληπτικές παραγγελίες, οι οποίες θα πρέπει να παραδοθούν γρήγορα και να έχουν ανταγωνιστικές τιµές. Με την χρήση του µοντέλου όπου οι δραστηριότητες προστιθέµενης αξίας ευρίσκονται στην Ελλάδα και οι εντάσεως εργασίας στις γειτονικές χώρες αυτό είναι εφικτό για τις ελληνικές επιχειρήσεις δεδοµένης και της εγγύτητας µε τις κύριες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα κρίσιµος παράγοντας στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι η έµφαση και η άριστη εκµετάλλευση των logistics καθώς και η εφαρµογή ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων διαχείρισης. Συνέπεια Ένας ιδιαίτερα κρίσιµος παράγοντας σ. αυτή την κατηγορία των επιχειρήσεων είναι η συνέπεια στις παραδόσεις. Συνήθως αναπτύσσονται τριβές µε τους πελάτες εξ. αιτίας καθυστερήσεων στις παραδόσεις. Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση των χρόνων παράδοσης έτσι και για την συνέπεια, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να οργανωθούν και να προετοιµαστούν κατάλληλα εκµεταλλευόµενες τις νέες τεχνολογίες logistics και διαχείρισης. Εξυπηρέτηση των πελατών Η ανάπτυξη καλών και φιλικών σχέσεων µε τους πελάτες, η συνεχής επικοινωνία, η κατανόηση του τρόπου σκέψης, λειτουργίας και των αναγκών των πελατών και η προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης τους, αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα ανεκτίµητης αξίας. Αναβάθµιση των προϊόντων Ένας τοµέας στον οποίο θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο µέλλον οι επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας είναι ο προσανατολισµός σε προϊόντα µεγαλύτερης προστιθέµενης αξίας. Ο ανταγωνισµός µε βάση τον παράγοντα τιµή συνεχώς επιδεινώνεται και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσπαθούν συνεχώς να αναβαθµίσουν το προϊόν τους δίδοντας έµφαση στον σχεδιασµό και την ποιότητα. Ο ανταγωνισµός τιµής για τις 40

41 κατηγορίες προϊόντων κλασσικών και απλών είναι µια χαµένη υπόθεση χωρίς προοπτική. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να αναβαθµίσουν την εικόνα τους και τα προϊόντα τους παράλληλα µε τις άλλες ενέργειες που προαναφέρθηκαν (γρήγορη ανταπόκριση, συνέπεια, εξυπηρέτηση πελατών). Στόχος θα πρέπει να είναι η διαφοροποίηση του επιπέδου ανταγωνισµού και η αναβάθµιση του επιπέδου των πελατών ή του τµήµατος που εξυπηρετούν µέσα στους ίδιους πελάτες. Τύπος 3 (MASS FASHION) Εξαγωγικές επιχειρήσεις ιάθεση προϊόντων σε µεγάλους πελάτες του εξωτερικού (πολυκαταστήµατα, αλυσίδες καταστηµάτων) Παραγωγή σε γειτονικές χώρες ηµιουργικό τµήµα µετρίου επιπέδου Χαρακτηριστικά Προϊόντα µε brand name πελάτη µέσης ποιότητας και τιµής Καλή σχέση µε πελάτες και Καλή ανταπόκριση σε µεγάλες παραγγελίες σε σύντοµους χρόνους παράδοσης υσκολίες Ανταπόκριση στις γρήγορες αλλαγές της µόδας και σε µεγαλύτερο αριθµό συλλογών Σύστηµα διαχείρισης (Λήψη παραγγελιών Εκτέλεση) Χρόνοι παράδοσης Συνέπεια Εξυπηρέτηση πελατών Στρατηγικές Επιλογές Αναβάθµιση των προϊόντων (αναβάθµιση δηµιουργικού τµήµατος) 41

42 5.3. Οργάνωση παραγωγής και εργασίας Οι ιευθύνσεις / τµήµατα µιας επιχείρησης κατασκευής ενδυµάτων που διαθέτει τα προϊόντα της σε µεγάλους πελάτες στο εξωτερικό συνήθως είναι τα εξής: 1. Εµπορική ιεύθυνση 1.1 Τµήµα Πωλήσεων 1.2. Τµήµα Έρευνας Αγοράς / Marketing 1.3. Τµήµα Customer Service 1.4. Τµήµα Αποθήκης Ετοίµων Προϊόντων 2. ιεύθυνση Σχεδιασµού 2.1. Τµήµα Προγραµµατισµού και Προµηθειών 2.2. Τµήµα Πατρόν 2.3. Τµήµα Παραγωγής Πρωτοτύπων ειγµάτων 2.4. Τµήµα Τεχνικών Προδιαγραφών 3. ιεύθυνση Παραγωγής 3.1. Τµήµα Προγραµµατισµού Παραγωγής 3.2. Τµήµα Προµηθειών Υλών & Υλικών 3.3. Τµήµα Αποθηκών Α & Β Υλών & Υλικών 3.4. Τµήµα Confection (Κοπής.Ραφής.Σιδερώµατος.Συσκευασίας) 3.5. Τµήµα Εξωτερικών Συνεργείων. Φασόν (Υπεργολάβοι) 3.6. Τµήµα ιακίνησης Υλικών 4. ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 4.1 Τµήµα Λογιστηρίου 4.2 Τµήµα Κοστολογίων 4.3 Τµήµα Προσωπικού 5. Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου 6. Τµήµα Μηχανογράφησης 42

43 Οργανόγραµµα Εταιρείας MASS FASHION 43

44 5.4. Πιλοτικές εφαρµογές στην εταιρεία MASS FASHION Ταυτότητα της επιχείρησης & Γενική περιγραφή πιλοτικών εφαρµογών H MASS FASHION Α.Ε. αναπτύσσει τη δραστηριότητα της στον κλάδο της ένδυσης µε τον σχεδιασµό, την κατασκευή και την εµπορία γυναικείων, ανδρικών και παιδικών ενδυµάτων, τα οποία πωλούνται αποκλειστικά σε αγορές του εξωτερικού. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μ.Α.Σ.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «MASS FASHION ΑΕ» Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΡΑΜΑΣ Ο ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙ.ΠΕ ΡΑΜΑΣ ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε ΡΑΣ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΑΜΑ ΡΑΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΕ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1987 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 07/07/1987 ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΣΤΑΚΟ -03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ 44

45 H MASS FASHION ιδρύθηκε το Eίναι εγκατεστηµένη σε ιδιόκτητο εργοστάσιο εντός οικοπέδου τµ, στη ΒΙΠΕ ράµας. Αντικείµενο της δραστηριότητάς της είναι ο σχεδιασµός, η παραγωγή και η εµπορία πλεκτών ενδυµάτων εξωτερικής ένδυσης που απευθύνονται αποκλειστικά στην αγορά του εξωτερικού. Οι κατηγορίες των παραγόµενων προϊόντων είναι: Τ- shirt, S-shirt,, ζακέτες, φόρµες, παντελόνια, φορέµατα, φούστες. Οι συλλογές περιλαµβάνουν γυναικεία, παιδικά και ανδρικά ενδύµατα. Οι κατηγορίες των προϊόντων που σχεδιάζει και παράγει η Mass Fashion Α.Ε. είναι T-shirt, S- shirt, ζακέτες, φόρµες, φορέµατα, παντελόνια, φούστες. Τα προϊόντα διακρίνονται σε συλλογές γυναικείων, παιδικών και ανδρικών ενδυµάτων που αριθµούν κατ έτος, πάνω από 500 καινούργια διαφορετικά µοντέλα, τα οποία απευθύνονται σε ένα ευρύ καταναλωτικό κοινό. Η µέση ετήσια παραγωγή κατά τα τελευταία χρόνια ανέρχεται σε τεµάχια ενδυµάτων περίπου συνολικής αξίας Οι συλλογές που σχεδιάζονται κάθε χρόνο περιλαµβάνουν κατά µέσο όρο µοντέλα γυναικείων, παιδικών και ανδρικών ενδυµάτων. Τα προϊόντα µπορεί να είναι 100% βαµβακερά, ή σύµµεικτα, µε πλέξεις απλές ή σύνθετες, σε οποιοδήποτε χρώµα και σε όλη την γκάµα των κεντηµάτων ή τυπωµάτων που τυχόν θα ζητηθούν. Τα είδη των προϊόντων που πωλήθηκαν το 2005 αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ T-SHIRT ΦΟΥΣΤΕΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΦΟΡΕΜΑΤΑ ΖΑΚΕΤΕΣ Από τα παραπάνω το 90% αφορά γυναικεία ενδύµατα, το 8% παιδικά και το 2% ανδρικά. Η επιχείρηση βρίσκεται συνεχώς σε µια αδιάκοπη και συνεχή προσπάθεια εµπλουτισµού των συλλογών της µε νέα µοντέλα, ανάλογα µε τις µεταβαλλόµενες τάσεις της ζήτησης. Οι βασικές κολεξιόν που παρουσιάζει η εταιρεία αφορούν στο καλοκαίρι και τον χειµώνα της επόµενης χρονιάς. Οι συλλογές παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου στις σηµαντικότερες διεθνείς Ευρωπαϊκές εκθέσεις του κλάδου όπως, o INTERSELECTION - Γαλλία o CPD Λειψία - Γερµανία o BIRMINHAM FAIR - Αγγλία o TEXTILIA - Ελλάδα 45

46 Παράλληλα η εταιρεία δειγµατίζει στους πελάτες της στο εκθεσιακό κέντρο που διαθέτει στις εγκαταστάσεις της στη ράµα αλλά και στις έδρες των πελατών της. Η επιχείρηση εξάγει το σύνολο των προϊόντων που κατασκευάζει - σε συνεργασία µε αντιπροσώπους - στη Γαλλία (92% της δραστηριότητας), την Ισπανία (2%), ενώ το υπόλοιπο 6% εξάγεται στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. (Γερµανία, Σουηδία κ.λ.π.) και στις Η.Π.Α. H.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 4% ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΥΡΩΠΗ 3% ΗΠΑ 1% ΓΑΛΛΙΑ 92% ΓΑΛΛΙΑ H.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΥΡΩΠΗ ΗΠΑ Πελάτες της επιχείρησης είναι καταξιωµένοι και επώνυµοι οίκοι του εξωτερικού µε ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις και προδιαγραφές ποιότητας των ενδυµάτων που εµπορεύονται, όπως CARREFOUR, SYSTEM U, REDOUTE, LE CLERC, ARCADIA GROUP, SAMAIEU, TRUCO κ.λ.π. Μετά τις σηµαντικές αλλαγές που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια στο χώρο του οργανωµένου εµπορίου µε τις συνεχείς εξαγορές και συγχωνεύσεις υπέρ καταστηµάτων, σούπερ µάρκετ και αλυσίδων καταστηµάτων σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., και κυρίως στη Γαλλία και στη Γερµανία προκλήθηκαν οργανωτικές αλλαγές µε αποτέλεσµα την αναδιάρθρωση των αγοραστικών τµηµάτων και τη συγκέντρωση ξεχωριστών τµηµάτων αγορών π.χ ανδρικών, γυναικείων, παιδικών σε ενιαία τµήµατα στα οποία ελάχιστοι αγοραστές ελέγχουν πλέον ολόκληρη την αγορά και όχι επιµέρους τµήµατά της. Οι εξελίξεις αυτές στο χώρο του λιανικού εµπορίου συγκέντρωσαν, εξαιρετική διαπραγµατευτική ισχύ στα χέρια λίγων Ευρωπαίων αγοραστών και σε ακόµη λιγότερους αντιπροσώπους τους µε αποτέλεσµα οι παραγωγοί να είναι αποδέκτες ισχυρών πιέσεων στους κρίσιµους παράγοντες: τιµή, ποιότητα, χρόνος παράδοσης. Η Mass Fashion διαθέτει ευρύ πελατολόγιο 107 πελατών, σε 8 διαφορετικές χώρες, πραγµατοποιώντας ετησίως πωλήσεις ενδυµάτων συνολικής αξίας

47 ΕΞΑΓΩΓΕΣ MASS FASHION ΑΕ 2005 ΧΩΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ % ΤΖΙΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5 0, ΓΑΛΛΙΑ 38 92, ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 4 4, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2 0, ΗΠΑ 2 1, ΙΤΑΛΙΑ 1 0, ΙΣΠΑΝΙΑ 2 1, ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ 1 0, Σύνολο , Η συντριπτική πλειοψηφία των πωλήσεων της σε ποσοστό που πλησιάζει το 92% πραγµατοποιείται µέσω αντιπροσώπων των πελατών της. Οι πέντε (5) σηµαντικότεροι λόγω κύκλου εργασιών, εξ αυτών «ελέγχουν» το 90% των συνολικών πωλήσεων της Mass Fashion ήτοι ποσό Η δοµή του καναλιού της MASS FASHION στην αγορά αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραµµα: ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ - MASS FASHION ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 47

48 Η σηµασία που δόθηκε στους χονδρεµπόρους οφείλεται: 1. Στους περιοριστικούς πόρους που διαθέτει η εταιρεία ώστε να δηµιουργηθεί τµήµα απευθείας πωλήσεων. 2. Στη διαπίστωση ότι οι χονδρέµποροι είναι πιο αποτελεσµατικοί στις χονδρικές πωλήσεις λόγω της κλίµακας των λειτουργιών τους, του ευρύτερου κύκλου επαφών µε πελάτες, και των ειδικών δεξιοτήτων τους 3. Στη διαπίστωση ότι οι λιανοπωλητές συχνά προτιµούν να αγοράζουν γκάµες προϊόντων από ένα χονδρέµπορο, παρά να αγοράζουν απευθείας από κάθε παραγωγό. 4. Στη διαπίστωση ότι οι χονδρέµποροι διατηρούν επαρκή αποθέµατα σε δικές τους αποθήκες και εξασφαλίζουν ταχύτερες παραδόσεις στους αγοραστές. Η ιοίκηση της εταιρίας προχώρησε στο σχεδιασµό µιας νέας στρατηγικής ικανής να ανταποκριθεί στο στόχο βελτίωσης της κερδοφορίας και η οποία παράλληλα να εξασφαλίζει την αποτελεσµατικότητα της οργάνωσης για τα επόµενα πέντε χρόνια. Βάσει SWΟΤ ανάλυσης συσχετίσθηκαν οι δυνατότητες και οι αδυναµίες της ΜΑSS FASHION µε τις ευκαιρίες και τις απειλές του κλάδου. ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Ευελιξία και ταχύτητα αντιδράσεων σε κάθε αλλαγή του ανταγωνισµού και της αγοράς Μακροχρόνια συνεργασία της εταιρείας µε µεγάλους πελάτες στην ευρωπαϊκή αγορά Προϊόντα υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων Σύγχρονος µηχανολογικός εξοπλισµός Υψηλή τεχνική εξειδίκευση του προσωπικού Ισχυρή, συνεκτική και ευέλικτη διοικητική δοµή Έντονος εξαγωγικός προσανατολισµός Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Συµπίεση κερδοφορίας που επιβάλλει ο ανταγωνισµό από χαµηλόµισθες χώρες Υστέρηση στην ανάπτυξη µοντέλου οργάνωσης που να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των εργασιών και στην αποτελεσµατική διαχείρισή της επιχείρησης Ελλείψεις στην υποστήριξη της προώθησης πωλήσεων Περιορισµένη δραστηριοποίηση στην εγχώρια αγορά 48

49 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Άνοιγµα των αναπτυσσόµενων αγορών της Βαλκανικής και των χωρών του πρώην Ανατολικού µπλοκ και είσοδος στην Ε.Κ των νέων µελών των πρώην ανατολικών χωρών. ιεύρυνση της ευρωπαϊκής αγοράς και ευρωπαϊκή ενοποίηση ηµιουργία και καθιέρωση ελληνική µόδας και επώνυµου προϊόντος Αξιοποίηση πλαισίου αναπτυξιακών κινήτρων για την περαιτέρω ισχυροποίηση και ανάπτυξη της εταιρίας Μείωση του κόστους χρήµατος Εγγύτητα σε χώρες χαµηλού κόστους της Βαλκανικής ΑΠΕΙΛΕΣ Ο ανταγωνισµός από τις χαµηλόµισθες χώρες της πρώην Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Άπω Ανατολής Οι µεταβαλλόµενες προτιµήσεις που επιβάλλουν µόδα και η συνεχής εξέλιξη του τρόπου ζωής Η εξάρτηση από το σύστηµα φασόν Αυξανόµενη απαίτηση για υψηλή ποιότητα, µικρούς χρόνους παράδοσης Αυξανόµενη ευαισθητοποίηση των κυριότερων αγορών πελατών σε θέµατα περιβάλλοντος και οικολογίας. Από την ανάλυση προέκυψε ότι πρέπει να ακολουθηθεί στρατηγική ανάπτυξης µε διαφοροποίηση στο σχεδιασµό της κολεξιόν και στην ταχύτητα ανταπόκρισης τόσο των µεταβολών της ζήτησης (τάσεις µόδας διαφοροποιηµένες στην ίδια σεζόν) όσο και στην έγκαιρη παράδοση των παραγγελιών, καθώς και άµεσες διορθωτικές κινήσεις αναδιοργάνωσης του τµήµατος DESIGN, και ριζικές αλλαγές στην διαδικασία παραγωγής. Το Πρόγραµµα αλλαγής που επιλέχθηκε, µεταξύ των εναλλακτικών, είναι το πλέον πρόσφορο και περιλαµβάνει τον επαναπροσδιορισµό του αντικειµένου της λειτουργίας του τµήµατος DESIGN ώστε από αντιγραφείς µοντέλων ξένων συλλογών η εταιρία να γίνει δηµιουργός µόδας µε ενιαίο ύφος, εύκολα αναγνωρίσιµο. Η εταιρεία στοχεύει στην πρόσβαση σε αγορές µέσου και ανωτέρου επιπέδου µε σχεδιασµό προσανατολισµένο σε περισσότερο διεθνοποιηµένη κουλτούρα και πάντα στο «πνεύµα της εποχής» που ακολουθεί 6 µεγάλες τάσεις συνδεδεµένες µε 6 διαφορετικές αξίες της καθηµερινής ζωής που κυριαρχούν σήµερα: 1. Η επιστροφή του στυλ (αντίστοιχη αξία : κοµψότητα) 2. Η επιστροφή του παρελθόντος (αντίστοιχη αξία : κουλτούρα) 3. Η επιστροφή στον ανθρωπισµό (αντίστοιχη αξία: ουµανισµός) 4. Η επιστροφή στην εθνολογία (αντίστοιχη αξία: φολκλόρ διαπλανητική συντροφικότητα) 5. Η έλευση του ΧΙΟΥΜΟΡ (FUN) (αντίστοιχη αξία : αισιοδοξία) 6. Η έλευση των ΣΠΟΡ (αντίστοιχη αξία: εµπιστοσύνη στις δυνάµεις µας) 49

50 Οι συνέπειες των αλλαγών της Στρατηγικής είναι σηµαντικές και αφορούν στην αναβάθµιση του τµήµατος DESIGN σε δ/νση ηµιουργικού µε προσθήκη µιας οργανικής θέσης Σχεδιαστή και ενός Υπεύθυνου Σχεδιασµού νέων προϊόντων. Στο πλαίσιο του έργου ΕΠ.ΕΝ ΥΣΗ η εταιρεία MASS FASHION επέλεξε ως πιλοτική εφαρµογή την παρακολούθηση της αναβάθµισης του Τµήµατος Design σε ιεύθυνση ηµιουργικού. Παράλληλα η ιεύθυνση Marketing ανεξαρτητοποιήθηκε και αναδιοργανώθηκε και ενισχύθηκε µε δύο νέες λειτουργίες: την παρακολούθηση των εξαγωγών και την εξυπηρέτηση πελατών. Επίσης καταργήθηκε η διεύθυνση Προµηθειών και οι Αποθήκες Α και Β υλών προσαρτήθηκαν στην παραγωγική διαδικασία. Έτσι, η νέα οργάνωση της επιχείρησης διαµορφώνεται ως ακολούθως: 50

51 ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ MASS FASHION Πιλοτική εφαρµογή έργου ΕΠΕΝ ΥΣΗ ιοικητικό Συµβούλιο Γενική ιεύθυνση Ποιοτικός έλεγχος /νση ηµ/κού Design /νση Marketing & Εξαγωγών /νση Παραγωγής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Σχεδιασµού Τµήµα ειγµάτων Τµήµα προκοστολόγησης Τµήµα πωλήσεων & εξυπηρέτησης πελατών Τµήµα Λογιστηρίου CAD Αποθήκη Α Υλών Τµήµα Κοπτηρίου Αποθήκη Β Υλών Τµήµα Ραφής MASS Τµήµα Ραφής Βουλγαρία Τµήµα Επεξεργασίας & Ποιοτικού Ελέγχου Τµήµα Συσκευασίας Αποθήκη Ετοίµων Συντήρηση 51

52 Αποτελέσµατα Πιλοτικής Εφαρµογής Στο πλαίσιο του έργου ΕΠ.ΕΝ ΥΣΗ η εταιρεία MASS FASHION επέλεξε ως πιλοτική εφαρµογή για µετάβαση σε µία νέα οργανωτική δοµή την παρακολούθηση της αναβάθµισης του Τµήµατος Design σε ιεύθυνση ηµιουργικού. Για την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρµογής συστάθηκε µία οµάδα εργασίας στην οποία συµµετείχαν 2 στελέχη της MASS FASHION και 2 στελέχη της ΕΤΑΚΕΙ. Η υλοποίηση των σχεδιασµένων αλλαγών έλαβαν χώρα µέσα σε χρονικό διάστηµα 3 µηνών. Η παρακολούθηση των εργασιών καθόλη τη διάρκεια αυτού του διαστήµατος ορίστηκε σε δεκαπενθήµερη βάση ως ακολούθως. Α/Α Περιγραφή εργασιών Μαρ-06 Απρ-06 Μαϊ-06 1 Προκαταρκτικές Ενέργειες 2 Στελέχωση Νέας ιεύθυνσης 3 Εκπαίδευση Ολοκλήρωση εκκρεµοτήτων 4 οκιµαστική περίοδος 5 ιορθωτικές Ενέργειες 6 Κανονική λειτουργία Αποτελέσµατα Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαµρογής καθορίστηκαν τα καθήκοντα και οι λειτουργίες των νέων θέσεων εργασίας. Οι περιγραφές έχουν ως εξής: 52

53 ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ Αναφέρεται σε: Πρόεδρο & ιευθύνοντα Σύµβουλο ή/και Γενικό ιευθυντή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Καθορίζει τις τάσεις των συλλογών που πρόκειται να παραχθούν. Οργανώνει και ελέγχει όλες τις απαιτούµενες διαδικασίες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και καθοδηγεί τα άτοµα που εµπλέκονται σε αυτές. Συντονίζει τη συνεργασία ανάµεσα σε σχεδιαστές και υπευθύνους προϊόντων (brand managers). Είναι υπεύθυνος ώστε οι γραµµές προϊόντων της επιχείρησης να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της λιανικής πώλησης και κατ επέκταση των καταναλωτών. Αξιολογεί τη δυνατότητα υλοποίησης των νέων ιδεών και προετοιµάζει την παραγωγή των πρωτοτύπων. Αξιολογεί τα τελικά σχέδια και απορρίπτει εκείνα τα χαρακτηριστικά των οποίων διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά της συλλογής. Επικυρώνει τα πρωτότυπα. Αναζητεί τις κατηγορίες καταναλωτών προς τις οποίες θα απευθυνθούν νέα προϊόντα. Μελετά τροποποιήσεις στα υπάρχοντα προϊόντα και εξετάζει αλλαγές προµηθευτών για τη βελτίωση των προϊόντων. Επιλέγει τα προϊόντα «βιτρίνα» της κάθε συλλογής και φροντίζει για την προώθηση τους. Προωθεί µε στόχο την καθιέρωσή τους, συγκεκριµένες τάσεις στην αγορά. 53

54 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αναφέρεται σε: ιευθυντή ηµιουργικού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Ενηµερώνεται σε τακτική βάση για τις σύγχρονες τάσεις της µόδας Οργανώνει την αναζήτηση νέων προϊόντων / ιδεών για προϊόντα σε συνεργασία µε τη διεύθυνση. Σχεδιάζει τη συλλογή νέων προϊόντων της εταιρείας Αξιολογεί τη δυνατότητα υλοποίησης των νέων ιδεών και προετοιµάζει την παραγωγή του πρωτοτύπου. Αναζητεί επίσης τις κατηγορίες των καταναλωτών προς τις οποίες απευθύνονται τα νέα προϊόντα. Συνεργάζεται µε το Τµήµα Πωλήσεων της εταιρείας για την επιλογή οδηγών που να ικανοποιούν τους πελάτες της επιχείρησης, υφιστάµενους και δυνητικούς Κατασκευάζει και παρακολουθεί τα δείγµατα ενδυµάτων που απαιτούνται στα διάφορα στάδια της εξέλιξης µιας παραγγελίας (ζητήσεις πελατών, δείγµατα έγκρισης και δοκιµαστικά παραγωγής). Μελετά τροποποιήσεις στα υπάρχοντα προϊόντα και εξετάζει αλλαγές των προµηθευτών για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. 54

55 ΣΧΕ ΙΑΣΤΗΣ ΜΟ ΑΣ Αναφέρεται σε: ιευθυντή ηµιουργικού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Σχεδιάζει και δηµιουργεί νέα είδη ένδυσης καθώς και αξεσουάρ µόδας σύµφωνα µε τις τάσεις που έχουν ορισθεί. Αναλύει τις νέες τάσεις της αγοράς ενδύµατος και αξεσουάρ και προτείνει νέες ιδέες. Συνεργάζεται στενά µε τα τµήµατα πωλήσεων, marketing, και παραγωγής για τη σχεδίαση, παραγωγή και προώθηση των νέων προϊόντων σε διαφορετικούς πελάτες και αντιπροσώπους. Ταξιδεύει για την προώθηση των νέων προϊόντων και για την περαιτέρω επιµόρφωση του στις διεθνείς τάσεις της αγοράς. Συνήθως εξειδικεύεται σε συγκεκριµένη γραµµή προϊόντων. 55

56 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΟΡΩΝ Α ΥΛΩΝ Αναφέρεται σε: ιευθυντή Παραγωγής (PronMgr) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Eίναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την αγορά Α Υλών, σύµφωνα µε τις προκαθορισµένες τυποποιηµένες διαδικασίες που διασφαλίζουν την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που παραδίδονται στην εταιρεία. ιατηρεί ενηµερωµένο κατάλογο εγκεκριµένων προµηθευτών. Φροντίζει για την έγκαιρη προµήθεια υφασµάτων βάσει των αναγκών της επιχείρησης. ιενεργεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των παραλαβών υφάσµατος και επί τόπου επαληθεύσεις των προµηθευόµενων υλικών. Ενηµερώνει τα αρχεία ελέγχου και τηρεί τις διαδικασίες ταυτοποίησης του υλικού ανάλογα µε τα αποτελέσµατα των διενεργούµενων ελέγχων. Αξιολογεί τους αντίστοιχους προµηθευτές (κλωστήρια, πλεκτήρια, βαφεία κλπ) ως προς τιµή, αξιοπιστία και χρόνο παράδοσης. ιαπραγµατεύεται µε τους προµηθευτές για ποσοτικές/ποιοτικές διαφορές, κάνει έρευνα αγοράς νέων προµηθευτών και υποκατάστατων ή συµπληρωµατικών προϊόντων, τηρεί τα σταστιστικά στοιχεία για την κυκλοφορία των ειδών. 56

57 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΟΡΩΝ Β ΥΛΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Αναφέρεται σε: ιευθυντή Παραγωγής (PronMgr) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την αγορά υλικών συσκευασίας και βοηθητικών υλικών (κουµπιών, φερµουάρ κλπ.), σύµφωνα µε τις προκαθορισµένες τυποποιηµένες διαδικασίες που διασφαλίζουν την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που παραδίδονται στην εταιρεία. Φροντίζει για την έγκαιρη προµήθεια των απαιτούµενων βοηθητικών υλικών για κάθε παραγγελία. ιατηρεί ενηµερωµένο κατάλογο µε τους εγκεκριµένους προµηθευτές. ιενεργεί έρευνα της αγοράς βοηθητικών υλικών και των υλικών συσκευασίας (κόστος ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών και υλικών) - Αξιολογεί τους αντίστοιχους προµηθευτές. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση αρχείων µε τα δεδοµένα προµηθειών, τον έλεγχο των παραλαβών. Είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση των αρχείων ελέγχου και τήρηση των διαδικασιών ταυτοποίησης του προϊόντος ανάλογα µε τα αποτελέσµατα των διενεργούµενων ελέγχων. 57

58 ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Αναφέρεται σε: Γενικό ιευθυντή (GenMgr) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Είναι υπεύθυνος για την οµάδα πωλήσεων και marketing της επιχείρησης και των παραρτηµάτων της εταιρείας εντός και εκτός Ελλάδος. Ενηµερώνει τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και τον Γενικό ιευθυντή σε τακτά χρονικά διαστήµατα για την πορεία των εργασιών της εταιρείας. έχεται τις εισηγήσεις των ιευθυντών Πωλήσεων και Marketing για τις εκάστοτε στρατηγικές που θα ακολουθηθούν και δίνει την τελική έγκριση. ιοικεί και εποπτεύει όλες τις περιοχές ευθύνης πωλήσεων µε σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας των πωλήσεων και της µείωσης του κόστους. Παρακολουθεί τη γενικότερη πορεία της αγοράς στην οποία η εταιρεία δραστηριοποιείται, κρατά στατιστικά στοιχεία και τα συγκρίνει µε την πορεία της εταιρείας. Μελετά τον ανταγωνισµό, και χρησιµοποιεί εργαλεία marketing (τιµολόγηση, γκάµα προϊόντων, προώθηση, τοποθέτηση) για την διαφοροποίηση της εταιρείας. Αναζητά καινούργιες αγορές ή καινούργιες συνεργασίες σε τοπικό η παγκόσµιο επίπεδο. Εξασφαλίζει την εφαρµογή των εκάστοτε στρατηγικών και δηµιουργεί µηχανισµούς ελέγχου, αλλά και εναλλακτικών σχεδίων δράσης. Φροντίζει για την παροχή κινήτρων στις οµάδες πωλήσεων ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή επιτυχία των σχεδίων δράσης. 58

59 ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MARKETING (ΧΩΡΑΣ) Αναφέρεται σε: Πρόεδρο & ιευθύνοντα Σύµβουλο ή/ και Γενικό ιευθυντή ή Εµπορικό ιευθυντή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Οργανώνει και συντονίζει τις δραστηριότητες της ιεύθυνσης που αφορούν: το σχεδιασµό και υλοποίηση σχεδίων marketing για όλα τα προϊόντα της επιχείρησης τη διερεύνηση των καταναλωτικών αναγκών την αναζήτηση νέων προϊόντων την παρακολούθηση εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό την οργάνωση ενεργειών προώθησης των πωλήσεων την οργάνωση ενεργειών προώθησης για τα προιόντα την επιλογή, δηµιουργία και υλοποίηση κατάλληλων διαφηµιστικών µηνυµάτων τον προϋπολογισµό δαπανών για τις ενέργειες προώθησης την επεξεργασία της τιµολογιακής πολιτικής Επιπρόσθετα: Συνεργάζεται µε τους ειδικούς διαφήµισης, προβολής και προώθησης των προϊόντων. Εφαρµόζει πρακτικές δηµοσίων σχέσεων για την προώθηση του κύρους της επιχείρησης. Μελετά και αξιοποιεί στοιχεία ερευνών αγοράς, εισηγείται την διεξαγωγή κατάλληλων ερευνών για τη συλλογή στοιχείων απαραίτητων για την προώθηση των προϊόντων. Αναλύει την κίνηση της αγοράς, προβλέπει τον όγκο πωλήσεων, επιλέγει και αναπτύσσει δίκτυα διανοµής/διάθεσης. 59

60 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αναφέρεται σε: ιευθυντή Πωλήσεων ή Εµπορικό ιευθυντή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Αλληλεπιδρά µε τους πελάτες της επιχείρησης για θέµατα πληροφόρησης για τα προϊόντα, λήψης ή ακύρωσης παραγγελιών και καταγραφής παραπόνων Τηρεί αρχεία µε στοιχεία σχετικά µε την επικοινωνία µε τους πελάτες και το περιεχόµενο αυτής καθώς και για τις ενέργειες που ακολούθησαν Φροντίζει για την επίλυση των προβληµάτων των πελατών ενηµερώνοντας πάντα και την αρµόδια ιευθυνση της επιχείρησης (συνήθως Εµπορική ιεύθυνση ή ιεύθυνση Πωλήσεων και ιεύθυνση Παραγωγής). Είναι Υπεύθυνος για την ικανοποίηση ή µη αιτηµάτων των πελατών για επιστροφή χρηµάτων, αλλαγή προϊόντος ή αποζηµίωση. Ερευνά την εγκυρότητα των παραπόνων των πελατών, αναζητά την ύπαρξη ευθυνών από τρίτους (εξωτερικό περιβάλλον επιχείρησης δηλ. Συνεργάτες, φορείς) και φροντίζει για τη διεκδίκηση τυχόν αποζηµιώσεων. ρα βοηθητικά στην προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης. 60

61 6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΒΕ) 6.1. Γενικά χαρακτηριστικά Ένας τέταρτος τύπος επιχείρησης είναι εκείνες που έχουν κατά βάση εξαγωγικό προσανατολισµό και διαθέτουν τα προϊόντα τους επώνυµα, µέσω δικτύου αντιπροσώπων. Οι επιχειρήσεις αυτού του τύπου έχουν κατά βάση την παραγωγή τους εκτός Ελλάδος, έχουν πολύ καλό δηµιουργικό τµήµα, παράγουν επώνυµα προϊόντα υψηλής ποιότητας και τιµής, τα οποία προωθούνται στις αγορές του εξωτερικού µέσω αντιπροσώπων. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα των επιχειρήσεων αυτών είναι α) η ανάγκη ανταπόκρισης στην δηµιουργία πολλών συλλογών µέσα σε µια σεζόν (εξάµηνο) και β) η ανάπτυξη του δικτύου των αντιπροσώπων σε νέες αγορές. Προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις θα πρέπει να υπάρξουν παρεµβάσεις στην οργάνωση της εργασίας, στα τµήµατα σχεδιασµού και οργάνωσης των πωλήσεων των επιχειρήσεων αυτών. Oι εργαζόµενοι των τµηµάτων αυτών θα πρέπει να εκπαιδευτούν και να αναβαθµισθούν τα προσόντα τους στην υιοθέτηση και χρήση νέων τεχνολογιών. Αυτός ο τρόπος που µπορεί να δώσει σηµαντική βοήθεια στην επίλυση των παραπάνω προβληµάτων Στρατηγικές επιλογές Η τέταρτη κατηγορία περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα τους επώνυµα, µε το δικό τους brand/s name/s στο εξωτερικό. Το ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που εξάγουν επώνυµα τα προϊόντα τους είναι πολύ µικρό, ενώ επίσης ιδιαίτερα περιορισµένο είναι το ποσοστό των επώνυµων ελληνικών εξαγωγών, το οποίο δεν ξεπερνά το 5%-7%. Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής στην συντριπτική τους πλειοψηφία εξάγουν µέσω δικτύου αντιπροσώπων (χονδρικής) στις αγορές του εξωτερικού, ενώ ένας πολύ µικρός αριθµός επιχειρήσεων έχει αναπτύξει δίκτυο λιανικής στο εξωτερικό. Οι επιχειρήσεις που ευρίσκονται σε αυτή την κατηγορία, συνήθως ανήκουν σε µία από τις προηγούµενες κατηγορίες αφού αποτελούν µικτού τύπου επιχειρήσεις που πωλούν τα προϊόντα τους και εντός και εκτός των συνόρων. Είναι οι επιχειρήσεις µε τις πιο υγιείς βάσεις αντιµετώπισης του ανταγωνισµού, αφού διαθέτουν επώνυµο/α προϊόν/τα και δίκτυο πωλήσεων χονδρικής ή λιανικής τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. 61

62 Χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα είναι ότι διαθέτουν ισχυρό δηµιουργικό τµήµα, ανεπτυγµένο τµήµα µάρκετινγκ και πωλήσεων, καλή οργάνωση και χρήση σε ικανοποιητικό βαθµό των τεχνολογιών πληροφορικής. Στρατηγικές επιλογές για αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων αποτελούν: 1) η ισχυροποίηση του δηµιουργικού τµήµατος, 2) η διεύρυνση του δικτύου πωλήσεων στο εξωτερικό και 3) η ανάπτυξη προωθητικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Ισχυροποίηση του δηµιουργικού Οι επιχειρήσεις αυτές χαρακτηρίζονται από το ισχυρό δηµιουργικό τµήµα που διαθέτουν. Ουσιαστικά αποτελεί το κυρίαρχο όπλο της διαφοροποίησής τους από τον ανταγωνισµό. Θα πρέπει συνεχώς να επενδύουν προς αυτή την κατεύθύνση, η οποία αποτελεί µονόδροµο στην προσπάθεια τους για να διατηρήσουν τις επώνυµες πωλήσεις τους στο εξωτερικό. ιεύρυνση του δικτύου πωλήσεων στο εξωτερικό Οι επιχειρήσεις προκειµένου να διευρύνουν τις επώνυµες πωλήσεις τους στο εξωτερικό θα πρέπει συνεχώς να αυξάνουν το δίκτυο πωλήσεων τους στις διάφορες αγορές. Είτε µε την διεύρυνση του αριθµού των αντιπροσώπων στην περίπτωση της χονδρικής πώλησης, είτε µε την διεύρυνση των σηµείων λιανικής πώλησης. Ανάπτυξη προωθητικών δραστηριοτήτων Η αύξηση των πωλήσεων προϋποθέτει σηµαντική υποστήριξη από προωθητικές ενέργειες όπως συµµετοχή σε εκθέσεις, έντυπα, πόστερς, διαφήµιση και µια σειρά άλλων προωθητικών δραστηριοτήτων. Ο εξαιρετικά έντονος ανταγωνισµός που επικρατεί σ. όλες τις αγορές, προϋποθέτει σοβαρές προσπάθειες υποστήριξης της πώλησης των προϊόντων από µια σειρά επιλεγµένων ανά επιχείρηση προωθητικών ενεργειών. 62

63 Τύπος 4 (ΕΛΒΕ) Εξαγωγικές επιχειρήσεις ιάθεση προϊόντων µέσω δικτύου Αντιπροσώπων Χαρακτηριστικά Παραγωγή εκτός Ελλάδας Πολύ καλό δηµιουργικό τµήµα Επώνυµα προϊόντα υψηλής ποιότητας και τιµής ιάθεση προϊόντων στο εξωτερικό µέσω αντιπροσώπων υσκολίες Ανταπόκριση στην δηµιουργία πολλών συλλογών Ανάπτυξη δικτύου αντιπροσώπων σε νέες αγορές Στρατηγικές Επιλογές Ισχυροποίηση δηµιουργικού ιεύρυνση δικτύου πωλήσεων στο εξωτερικό Ανάπτυξη προωθητικών δραστηριοτήτων 63

64 6.3. Οργάνωση παραγωγής και εργασίας Οι ιευθύνσεις / τµήµατα µιας επιχείρησης κατασκευής ενδυµάτων που διαθέτει τα προϊόντα της στο εξωτερικό µε το brand name του πελάτη συνήθως είναι τα εξής: 1. Εµπορική ιεύθυνση 1.1 Τµήµα Πωλήσεων 1.2. Αντιπρόσωποι Πωλήσεων 1.3. Τµήµα Έρευνας Αγοράς & ιαφήµισης (Marketing) 1.4. Τµήµα Customer Service 1.5. Τµήµα Αποθήκης Ετοίµων Προϊόντων 2. ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Νέων Ειδών 2.1. Τµήµα ηµιουργίας & Ανάπτυξης Νέων Ειδών 2.2. Τµήµα Προγραµµατισµού και Προµηθειών 2.3. Τµήµα Πατρόν 2.4. Τµήµα Παραγωγής Πρωτοτύπων ειγµάτων 2.5. Τµήµα Τεχνικών Προδιαγραφών 3. ιεύθυνση Παραγωγής 3.1. Τµήµα Προγραµµατισµού Παραγωγής 3.2. Τµήµα Προµηθειών Υλών & Υλικών 3.3. Τµήµα Αποθηκών Α & Β Υλών & Υλικών 3.4. Τµήµα Confection (Κοπής.Ραφής.Σιδερώµατος.Συσκευασίας) 3.5. Τµήµα Εξωτερικών Συνεργείων. Φασόν (Υπεργολάβοι) 3.6. Τµήµα ιακίνησης Υλικών 4. ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 64

65 4.1. Τµήµα Λογιστηρίου 4.2. Τµήµα Κοστολογίων 4.3. Τµήµα Προσωπικού 5. Τµήµα ιασφάλισης Ποιότητας Ραφής 6. Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου 7. Τµήµα Μηχανογράφησης Οι αποθηκευτικοί χώροι µια επιχείρησης κατασκευής ενδυµάτων συνήθως είναι: 1. Αποθήκη πρώτων (υφασµάτων) και βοηθητικών υλικών 2. Αποθήκη ετοίµων προϊόντων Οργανόγραµµα Εταιρείας ΕΛΒΕ 65

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό της φοιτήτριας: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα