ΑΔΑ: ΒΛΓΚΓ-ΥΦΧ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΓΚΓ-ΥΦΧ ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ. :37697 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ Μαρούσι Πληροφορίες: B.Μυλωνοπούλου Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) του ν.1558/85, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραµµατειών», παρ.2 ε, περ.iv «Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού» (ΦΕΚ 137/Α/85). β) τα άρθρα 19,20,21 του ν.2362/95 «περί κώδικος ηµοσίου Λογιστικού» όπως τροποποιείται α) µε το άρθρο 20 παρ.26 του ν.2459/97 (µε το οποίο καταργείται η περ. στ της παρ.2 του άρθρου 54 του ν.2362/95 και β) µε το ν.3871/10 (ΦΕΚ 141/Α/ ) περί «ηµοσιονοµικής ιαχείρισης και ευθύνης». γ) το Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». δ) το ν.2725/99 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελµατικός Αθλητισµός», άρθρο 50, παρ Το Π.. 85/2012 άρθρο 3 «Ίδρυση και µετονοµασία υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/ ) και τις τροποποιήσεις αυτού µε το Π.. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/ ). 3. Το Π.. 86/2012 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/ ). 4. Το Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/ ). 5. Το άρθρο 49 παρ.12 α του ν.3943/2001 «Περί καταπολέµησης της φοροδιαφυγής, στελέχωσης των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών». 6. Την απόφαση 8874/ του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού «Περί τοποθέτησης Προϊσταµένου Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού». 7. Το υπ αριθµ. 5479/ έγγραφο του ΥΠΠΟΤ «Περί υπαγωγής της Οικονοµικής ιεύθυνσης της ΓΓΑ στη Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού». 8. Την υπ αριθµ. ΠΕΦ/114952/183560/15269/892 (1655/Β/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού. 9. Την υπ αριθµ /377/0026/ (ΦΕΚ 284/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Περί καθορισµού δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων σε Ν.Π... ή Ι.. από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισµού». 10. Το ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 11. Το άρθρο 29 του ν.2725/99 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 18 παρ.5 του ν.2947/ Το άρθρο 22 του ν.4151/ περί τροποποίησης διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4110/ Την υπ αριθµ / απόφαση ανάληψης µε α/α στο βιβλίο εγκρίσεων εντολών πληρωµής Υ Ε. 14. Το από 10/12/2013 Υ έγγραφο του τµήµατος Σωµατείων και Γυµναστηρίων Αποφασίζουµε Εγκρίνουµε την επιχορήγηση στον φορέα µε την επωνυµία : ΛΑ46, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 25, ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ποσού ενενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρω (92.494), ως έκτακτη επιχορήγηση, προκειµένου να δοθεί στα σωµατεία της (σύµφωνα µε την παρακάτω αναλυτική κατάσταση), για την αγωνιστική περίοδο και την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα του δικαιούχου µε το αντίστοιχο ποσό και στο αρµόδιο δηµόσιο ταµείο. Η δαπάνη θα καλυφθεί σε βάρος της πίστωσης του φορέα 19/760 και ΚΑΕ 2571 του τακτικού προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού οικ.έτους Ο δικαιούχος φορέας υποχρεούται να συµπεριλάβει την επιχορήγηση της απόφασης αυτής στον ετήσιο απολογισµό του που υποβάλλεται στη ΓΓΑ, σύµφωνα µε το ν.2725/ Το παραπάνω ποσό καταβάλλεται στο επιχορηγούµενο φορέα, εφόσον αυτός υποβάλλει στο τµήµα Οικονοµικής ιοίκησης της ΓΓΑ, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στη συνηµµένη κατάσταση. α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΚΩ. ΠΟΣΟ 1 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΞΤ33 300

2 3 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Α.Σ.Α.Α.) ΦΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟ ΡΟΜΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΞΧ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΥΦΛΩΝ ΟΛ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΙΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΚΡΙ ΟΣ "Ο ΠΗΓΑΣΟΣ" ΦΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΕΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΞΩ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΦΚ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ ΙΠ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΞΘ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ ΦΠ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΚ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ ΝΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥ ΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΟΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ ΕΒΡΟΥ ΙΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΘ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ΚΡ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΙΚ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΙΘ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 ΝΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΘ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Ο ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΨ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΞΛ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΦΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΟΚ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΖ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΛ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΦΞ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΓ ΟΝΑΣ-2007 ΦΚ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΝΕΟΙ ΗΡΟ ΟΤΟΥ ΞΡ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΙΛ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΛΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΟ ΟΣ Ν. ΒΟΥΤΖΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΛΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Α.Φ.Ο.Α.Ν.) ΝΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ "Α.Μ.Ε.Σ." ΝΖ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣΟΠ ΙΑΣ ΦΖ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΙΞ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΗ

3 48 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Λ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚ ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΞΩ ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΓΟΗ ΙΚ ΕΚ ΡΟΜΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ Φ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ ΚΝ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΠΑΦΗ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΓ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΚΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΘ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΨ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ Ν.ΑΧΑΙΑΣ ΝΝ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΦΞ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΞ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΖ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΟΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΖ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Φ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΖ ΕΣΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΝ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΙΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ & ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΚΝ ΚΩΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΝΟΣ ΦΖ ΛΑΤΩ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΩ ΛΕΣΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΞΞ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΡ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΜΑΣ-Μ.Α.Σ.ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΞΡ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΑΡΟΣ ΝΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΙΙ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΘ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΞΑ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΝ ΟΜΙΛΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΙΚ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΦΟ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΞΝ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΜ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2000 ΟΚ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΜ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΞΟ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΥΚΕΩΝ ΝΖ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΟΞ ΠΑΤΡΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΦΝ ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΙΛ

4 93 ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ ΦΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΞ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΡΑΧΑΜΙΟΥ ΜΩ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΩΝ ΙΘ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ε ΕΣΣΑΙΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΦΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕ ΩΡΟΣ ΚΤ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΓ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ ΛΒ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΑΣΑΣ ΟΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΞΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΞΩ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ ΦΓ ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ν ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ" ΝΚ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΜΟΥ ΑΝΙΩΝ ΦΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ 'ΣΚΑΚΙΣΤΑΚΟΣ' ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΑΣ ΟΛ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΟΠ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΦΒ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΓ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ο ΤΙΜΟΛΕΩΝ Ξ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ξ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΓ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΟΘ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΛΗΣ Φ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΨ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΦΓ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ ΟΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΞΨ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΦΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΟΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΛΕ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΙΙ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΞΥ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΞΤ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΞ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΦΓ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΑΜΑΣ Φ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΜ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΞ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΦΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΗΒΑΣ ΚΩ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΟ

5 138 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΙ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΡ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΙΙ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΜ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ Φ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΛΒ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ 1998 Ο ΛΕΒΑ ΟΣ ΟΜ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΨ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΦΕ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΙΘ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΙΜ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΙΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - Σ.Ο.Π ΞΦ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΞΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΘ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ: ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΦΞ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΕ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΚΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΝΛ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΧ ΦΚ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ ΚΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ -Σ.Ο.Φ. ΦΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΞ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΦΛ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ" ΦΠ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ,ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΞΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΑΣΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΚ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ Ν ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΣΥΡΟΥ ΛΒ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΡΑΜΑΣ ΜΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΖΑΤΡΙΚΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ΦΙΛΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΞ ΦΙΛΟΠΡΟΟ ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΟ ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΕ Ο Υφυπουργός Κοινοποίηση : 1. Υ Ε του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (σε 3 αντίγραφα) 2. ικαιούχο 3. Γραφείο Υφυπουργού Ανδριανός Ιωάννης 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ (ΕΝΕΡΓΑ-ΑΝΕΝΕΡΓΑ) Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Γιάννενα) ανενεργό 2 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ (Νέο Πετρίτσι Σερρών) ανενεργό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 20/01/2009 Αριθ. Πρωτ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΑΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Π. ΡΕΠΑΝΙΩΤΗΣ-ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΚΙ ΗΣ 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ Π.ΚΟΛΥΒΑΣ-ΜΥΡΣ.

ΑΤΤΙΚΗ ΑΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Π. ΡΕΠΑΝΙΩΤΗΣ-ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΚΙ ΗΣ 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ Π.ΚΟΛΥΒΑΣ-ΜΥΡΣ. ΑΤΤΙΚΗ 1 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Π. ΡΕΠΑΝΙΩΤΗΣ-ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΚΙ ΗΣ 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ Π.ΚΟΛΥΒΑΣ-ΜΥΡΣ. ΛΥΜΠΕΡΤΟΥ 3 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ ΑΘΑΝ.ΒΛΑΧΟΣ-Π.Γ.ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ 4 ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΙΩΑΝ.ΦΡΟΣΙΝΟΣ -Λ.ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΚΛΕΑΝΘ.ΦΩΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι 9001 ΟΞΑΤΟΥ 9002 ΡΑΜΑΣ 9003 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 9004 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9005 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 9006 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 9007 Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 9008 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 9009 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 9010 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 9011 ΘΑΣΟΥ 9012 ΚΑΒΑΛΑΣ 9013 ΝΕΣΤΟΥ 9014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0172009 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ. Ιωάννου 40, TK 153 42, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010 60 08 063 0172010 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μεσογείων 429, TK 153 43, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 16.

Eθνική Nοµοθεσία 16. Eθνική Nοµοθεσία 16. Απόφαση 15.5.2003 «Ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες, οι οποίες έχουν το δικαίωµα να καταχωρούν κρατικές δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και ισολογισµούς Α.Ε.-Ε.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2010)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2010) Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 101 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 102Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ 10H ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 10Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 04 Α.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ Αθλητική Ακαδηµία Ιωαννίνων-Γυµναστικός Σύλλογος Μαυρογιάννη 23, Τ.Θ. 12, 450 02 Ιωάννινα Τηλ.: 26510 29832, 70266, 47869, Φαξ: 26510 29832 Αθλητική Ένωση Νέου Πετριτσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1893 11 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχια κών και τοπικών εφημερίδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.16966 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187).

Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187). Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187). ***Βλέπε Τεχνική Οδηγία 2471/1987 του ΤΕΕ για τον καθορισµό των Τεχνικών Προδιαγραφών. Εχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002844269 2015-06-12

15PROC002844269 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση: Οικονοµικού Τµήµα: Προµηθειών Καραολή & ηµητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142239, 210 4142241 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 11/06/2015 Αριθµ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 16/04/ 2015 Αριθµ. Πρωτ.: 773

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 16/04/ 2015 Αριθµ. Πρωτ.: 773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κ.Η.Φ.Η (ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ) 246 ΠΑΙ ΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ 37 ΠΚΜ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κ.Η.Φ.Η (ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ) 246 ΠΑΙ ΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ 37 ΠΚΜ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΚΜ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 6 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΜΕΑ- ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 4 ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΕΣ& ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΜΚΟ) 4 Κ.Η.Φ.Η (ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα