ΠOΛITIΣMIKH TEKMHPIΩΣH: TO ΣΥΣTHMA KΛEIΩ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠOΛITIΣMIKH TEKMHPIΩΣH: TO ΣΥΣTHMA KΛEIΩ"

Transcript

1 ΠOΛITIΣMIKH TEKMHPIΩΣH: TO ΣΥΣTHMA KΛEIΩ Πάνος Kωνσταντόπουλος Πανεπιστήµιο Kρήτης και Iδρυµα Tεχνολογίας και Eρευνας Iνστιτούτο Πληροφορικής Iδρυµα Tεχνολογίας και Eρευνας T.Θ. 1385, Hράκλειο, Kρήτη

2 ΠOΛITIΣMIKH TEKMHPIΩΣH: TO ΣΥΣTHMA KΛEIΩ Πάνος Kωνσταντόπουλος Πανεπιστήµιο Kρήτης και Iδρυµα Tεχνολογίας και Eρευνας Περίληψη H πολιτισµική τεκµηρίωση, δηλαδή η καταγραφή και διαχείριση ενός σώµατος γνώσεων γύρω από σύνολα πολιτιστικών αγαθών, παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις από ένα πληροφοριακό σύστηµα µε υπολογιστή, οι οποίες δεν ικανοποιούνται από τα συνήθη συστήµατα τεκµηρίωσης και βάσεις πολιτισµικών πληροφοριών. Tοσύστηµα KΛEIΩ αποσκοπεί στην κάλυψη αυτών των αναγκών, ενω εξ άλλου µπορεί να συνεργάζεται µ ένα σύστηµα διαχειριστικής τεκµηρίωσης. Oι πληροφορίες οργανώνονται στο KΛEIΩ ως βάση γνώσεων σύµφωνα µ ένα ειδικά σχεδιασµένο σηµασιολογικό µοντέλο. Hκατασκευή του KΛEIΩ επιτρέπει πολύ πυκνή διασύνδεση πληροφοριών, πρόσβαση σ αυτές µε απεριόριστες αλυσίδες αναφορών, απόδοση αφηρηµένων ιδιοτήτων και ποικίλους τρόπους συνδυασµένου χρονικού και τοπικού προσδιορισµού. Aκόµη επιτρέπει την επέκταση και µετατροπή του σχήµατος των δεδοµένων από τους χρήστες, υποστηρίζοντας την άνετη προσαρµογή του στο πεδίο εργασίας και την εξέλιξη των γνώσεων.

3 1. H τεκµηρίωση πολιτιστικών αγαθών και το σύστηµα KΛEIΩ. Oι ανάγκες τεκµηρίωσης πολιτιστικών αγαθών ποικίλουν από την τήρηση απλού µητρώου αντικειµένων έως την διαχείριση και συντήρηση συλλογών και ακόµη την καταγραφή ποικίλων πολιτισµικών πληροφοριών. ιακρίνουµε την τεκµηρίωση σε διαχειριστική, που χρησιµοποιεί ένα σταθερό σύνολο πληροφοριών για εξυπηρέτηση κυρίως διοικητικών λειτουργιών και για βασική πληροφόρηση, και σε πολιτισµική, που αποσκοπεί στην οργάνωση ενός εξελισσόµενου σώµατος γνώσεων για τα αντικείµενα, χρήσιµων στην επιστηµονική µελέτη και έρευνα. Tο ιδανικό είναι, προφανώς, η ύπαρξη αµφοτέρων και η διασύνδεσή τους. Tα περισσότερα συστήµατα µε υπολογιστή στηρίζουν τη διαχειριστική τεκµηρίωση και θα τα ονοµάζουµε συστήµατα διαχειριστικής τεκµηρίωσης, έστω και αν είναι απλά µητρώα. Συνήθως εδράζονται σε συστήµατα σχεσιακών βάσεων δεδοµένων, ιδανικών για την οργάνωση πληροφοριών σε µορφή πινάκων, την αναζήτηση βάσει τιµών και την παραγωγή αναφορών. Eξ άλλου τα σχετικώς πρόσφατα πολυµορφικά πληροφοριακά συστήµατα µουσείων είναι, κυρίως, "κλειστά" συστήµατα παροχής πολυµόρφων πληροφοριών, που απευθύνονται στο κοινό και περιέχουν σταθερές πληροφορίες και "διαδροµές" µέσα σ αυτές. H πολιτισµική τεκµηρίωση απαιτεί ένα σύστηµα ικανό να καταχωρήσει όλη την ποικιλία των πληροφοριών, που συγκροτούν την τρέχουσα γνώση γύρω από ένα σύνολο αντικειµένων. Aυτές περιλαµβάνουν κωδικοποιηµένα στοιχεία και άλλα πολύµορφα δεδοµένα (εικόνες, ηχητικά και κινηµατογραφικά ντοκουµέντα, κείµενα...) και χαρακτηρίζονται από µεγάλο βαθµό διασύνδεσης, ποικιλία αναφορών και ταξινοµήσεων, ευρεία χρήση αφηρηµένων σχέσεων και την ανάγκη πολλαπλών, κυρίως αναφορικών, προσβάσεων σε αυτές. Aκόµη, οι πληροφορίες αυτές εν γένει εµπλουτίζονται, αλλά µεταβάλλονται σπανίως. Tα συνήθη συστήµατα διαχειριστικής τεκµηρίωσης και οι βάσεις πληροφοριών µε hypermedia δεν ικανοποιούν όλες αυτές τις απαιτήσεις. Tο σύστηµα KΛEIΩ δηµιουργήθηκε στο Iνστιτούτο Πληροφορικής του Iδρύµατος Tεχνολογίας και Eρευνας µε σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της πολιτισµικής τεκµηρίωσης. Oι πληροφορίες στο KΛEIΩ οργανώνονται ως βάση γνώσεων σύµφωνα µε ένα ειδικά σχεδιασµένο σηµασιολογικό µοντέλο. Λειτουργικός πυρήνας του KΛEIΩ είναι το Σύστηµα Σηµασιολογικού Eυρετηριασµού (Semantic Index System - SIS, βλ. [1]), κατασκευασµένο στο Iνστιτούτο Πληροφορικής. H κατασκευή του KΛEIΩ επιτρέπει πολύ πυκνή διασύνδεση πληροφοριών, πρόσβαση σ αυτές µε απεριόριστες

4 αλυσίδες αναφορών, απόδοση ιστορικών και πολιτισµικών συµφραζοµένων καθώς και αφηρηµένων ιδιοτήτων, συνδυασµένο χρονικό και τοπικό προσδιορισµό, απόλυτο ή σχετικό, και καταχώρηση εναλλακτικών, ενδεχοµένως αντιφατικών πληροφοριών µε τις πηγές τους. Hπαρουσίαση της πληροφορίας γίνεται υπό µορφή γραφική ή κειµένου. Προσφέρεται επεκτάσιµος κατάλογος προκαθορισµένων ερωτήσεων. Iδιαιτέρως σηµαντικός είναι ο οµοιόµορφος χειρισµός των δεδοµένων και του σχήµατος αυτών, µε συνέπεια τη δυνατότητα άµεσης επέκτασης ή µετατροπής της δοµής της πληροφορίας από τον ίδιο το χρήστη. Tο KΛEIΩ µπορεί να χαρακτηρισθεί ως "ανοικτό" σύστηµα, υπό την έννοια ότι είναι µεταβλητό σύστηµα γνώσεων, που απευθύνεται πρωτίστως στον επιµελητή του µουσείου και τον µελετητή και από το οποίο είναι δυνατή η παραγωγή κλειστών βάσεων πληροφοριών για το κοινό. Tέλος, προσφέρει ζεύξη µε σύστηµα διαχειριστικής τεκµηρίωσης. Για την ανάλυση απαιτήσεων του KΛEIΩ υπήρξε στενή και συστηµατική συνεργασία µε το Mουσείο Mπενάκη και το Iστορικό Mουσείο Kρήτης. H ανάπτυξή του έγινε στα πλαίσια έργων χρηµατοδοτηθέντων εν µέρει από τα προγράµµατα STRIDE και ESPRIT. 2. Kαταχώρηση γνώσεων στο σύστηµα KΛEIΩ. Tα κωδικοποιηµένα στοιχεία τεκµηρίωσης συγκροτούν δοµές σύµφωνα µ ένα µοντέλο που αποδίδει µία κατάλληλη οντολογία και εκφράζεται σε µία γλώσσα παράστασης γνώσεων Παράσταση γνώσεων. Για την παράσταση γνώσεων στο KΛEIΩ χρησιµοποιείται το δοµικό µέρος της γλώσσας παράστασης γνώσεων Telos [2]. Tούτο προσφέρει τους γενικούς µηχανισµούς απόδοσης γνωρίσµατος, ταξινόµησης και γενίκευσης, κοινούς για όλες τις λεγόµενες σηµασιολογικές, εννοιολογικές και οντοκεντρικές µεθόδους παράστασης, επί πλέον δε επιτρέπει απεριόριστες ιεραρχίες ταξινόµησης και ισότιµο χειρισµό σχέσεων και οντοτήτων, µε αποτέλεσµα ιδιαίτερη εκφραστικότητα και ευελιξία. H απόδοση γνωρίσµατος είναι ένας γενικός µηχανισµός παράστασης των ιδιοτήτων ενός αντικειµένου ως σχέσεων µεταξύ του αντικειµένου και των πεδίων τιµών των ιδιοτήτων, που επίσης θεωρούνται αντικείµενα. Hταξινόµηση ορίζει κλάσεις αντικειµένων βάσει κοινών ιδιοτήτων τους. Eνα αντικείµενο-άτοµο δηλώνεται ως περίπτωση (ή µέλος) µιάς ή περισσοτέρων κλάσεων. Oι κλάσεις θεωρούνται και αυτές αντικείµενα (σύνολα), περιπτώσεις µετα-

5 κλάσεων (σύνολα συνόλων) κ.ο.κ. ιακρίνονται, ως εκ τούτου, στάθµες ταξινόµησης: άτοµα, κλάσεις, µετα-κλάσεις, κλπ. H γενίκευση δηλώνει µία σχέση υποκλάσης-υπερκλάσης µεταξύ κλάσεων της αυτής στάθµης ταξινόµησης, που χαρακτηρίζεται από κληρονόµηση ιδιοτήτων: όταν η κλάση A είναι υποκλάση της B, τότε κληρονοµεί όλες τις ιδιότητες της B και διαφοροποιείται από αυτήν είτε έχοντας ιδιαίτερες επί πλέον ιδιότητες, είτε περιορίζοντας τα πεδία τιµών των κληρονοµηµένων. Tέλος, κάθε αντικείµενο (οντότητα ή σχέση) φέρει ένα µοναδικό όνοµα ως στοιχείο ταυτότητας Oντολογία του KΛEIΩ. Tο µοντέλο παράστασης γνώσεων του KΛEIΩ εκφράζει µία αρκετά γενική οντολογία, που µπορεί να συµπληρωθεί µε παράγωγες έννοιες εξειδικευόµενη σε συγκεκριµένα πεδία. Hοντολογία αυτή περιλαµβάνει έννοιες ύλης, θέσεως, δράσεως, ποσότητας, ανθρωπολογικές, πνευµατικής δηµιουργίας και ονοµατολογία, καθώς και τις µεταξύ τους σχέσεις, εκτίθεται δε λεπτοµερώς στο [3]. Eδώ θα περιοριστούµε σε µία πολύ περιληπτική ανασκόπηση. Oι έννοιες ύλης διαλαµβάνουν τα είδη και τη συγκρότηση των φυσικών αντικειµένων, τα στοιχεία της εµφάνισης αυτών, τη διάκριση σε φυσικά και τεχνητά, τα υλικά σύστασης ή κατασκευής, ειδικές πληροφορίες που αφορούν σε έργα τέχνης και σε µουσειακά αντικείµενα, περιγραφές τεχνοτροπίας και διακόσµησης, και είδη εργαλείων. Oι έννοιες θέσεως ορίζουν τον τόπο, απολύτως και σχετικώς, τον προσανατολισµό και διάφορες τοπολογικές σχέσεις. Oι έννοιες δράσεως εισάγουν ορισµένες θεµελιώδεις έννοιες, όπως του γεγονότος, ως σηµείου στο χρόνο και το χώρο, και της ύπαρξης, ως συνόλου γεγονότων οριοθετηµένου µε αρχή και τέλος, και περιλαµβάνουν κατηγορίες γεγονότων ειδικής σηµασίας και έννοιες όπως ενέργεια, χρήση, δηµιουργία, τεχνική, κ.α. Oι έννοιες ποσότητας διακρίνουν φυσικές, αριθµητικές και νοµισµατικές ποσότητες, τα είδη τους, και ορίζουν τους τρόπους µέτρησης µεγεθών. Aυτοί διακρίνονται αφ ενός σε απόλυτους, ως προς συµβατικά συστήµατα συντεταγµένων (π.χ. χρονολογία, θέση), και σχετικούς, που εκφράζουν µεγέθη σε δεδοµένα συστήµατα µέτρησης (π.χ. χρόνος, απόσταση, εµβαδόν, όγκος, βάρος), και αφ ετέρου σε ακριβείς, που προσδιορίζουν µία τιµή, και προσεγγιστικούς, που προσδιορίζουν διάστηµα τιµών. Oι ανθρωπολογικές έννοιες αφορούν στην περιγραφή των ανθρωπίνων προσώπων και εκδηλώσεων ενέργειας και οργάνωσης,

6 όπως υποκείµενο, οµάδα, ένταξη, ίδρυµα. Oι έννοιες πνευµατικής δηµιουργίας αντιδιαστέλλουν, ουσιαστικά, το προ.. ιόν της πνευµατικής δηµιουργίας προς τις φυσικές του υποστάσεις. Tέλος, ορίζεται ένα σύστηµα ονοµάτων και στοιχείων ταυτότητας. Tο µοντέλο παράστασης γνώσεων KΛEIΩ υπερκαλύπτει το πρότυπο τεκµηρίωσης CIDOC/ICOM για τις καλές τέχνες Xρήση των µηχανισµών αφαίρεσης. Oι κατ εξοχήν µηχανισµοί αφαίρεσης, ταξινόµηση και γενίκευση, χρησιµοποιούνται εκτενώς στο µοντέλο KΛEIΩ για λόγους οικονοµίας και, κυρίως, εκφραστικής δύναµης. H ταξινόµηση, και µάλιστα πολλαπλή, συνιστάται για την έκφραση εγγενών ιδιοτήτων. H χρήση ανώτερων σταθµών ταξινόµησης επιτρέπει την έκφραση αφηρηµένων ή γενικών ιδιοτήτων, οι οποίες ενδιαφέρουν ως τέτοιες ακόµη και όταν παίρνουν διαφορετική υπόσταση κατά περίπτωση (π.χ., µέρος-όλο, επικάλυψη, δηµιουργία, διάστηµα µέτρησης). H χρήση πολλαπλής γενίκευσης επιτρέπει τη δηµιουργία διαπλεκόµενων ιεραρχιών, κατάλληλων για παράσταση σύνθετων συστηµάτων ορολογίας και πολλαπλών εντάξεων, καθώς και µεγάλη οικονοµία διατύπωσης. Tέλος, το απεριόριστο της ιεραρχίας ταξινόµησης έχει ως συνέπεια τον οµοιόµορφο χειρισµό σχήµατος και δεδοµένων, αρα τη δυνατότητα µεταβολής της δοµής των πληροφοριών από τον ίδιο το χρήστη του συστήµατος. 3. Kατασκευή και λειτουργία του συστήµατος KΛEIΩ. H δοµή του συστήµατος KΛEIΩ φαίνεται στο σχήµα 1, µαζί µε τη λειτουργική του ένταξη σε ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα µουσείου. Eνα τέτοιο σύστηµα συνδυάζει λειτουργίες πολιτισµικής και διαχειριστικής τεκµηρίωσης µε την κατάλληλη ζεύξη αντιστοίχων αυτοτελών συστηµάτων. Eνα σύστηµα σχεσιακών βάσεων δεδοµένων χρησιµεύει για την καταχώρηση των διοικητικών δεδοµένων και των πολύµορφων δεδοµένων, η πρόσληψη και διαχείριση των οποίων γίνεται από το σύστηµα διαχειριστικής τεκµηρίωσης. Mέρος των διοικητικών δεδοµένων µεταφέρεται και στο σύστηµα πολιτισµικής τεκµηρίωσης για λόγους ταύτισης των αντικειµένων και ορισµένων βασικών πληροφοριών. Eπίσης, η παρουσίαση πολύµορφων δεδοµένων από το σύστηµα πολιτισµικής τεκµηρίωσης γίνεται µε άντληση αυτών από την κοινή αποθήκη. Λεπτοµέρειες για την αρχιτεκτονική του ολοκληρωµένου

7 πληροφοριακού συστήµατος µουσείου, που σχεδιάστηκε στο Iνστιτούτο Πληροφορικής του ITE, και του KΛEIΩ ως µέρους αυτού, δίνονται στο [4]. Στη συνέχεια εκθέτουµε περιληπτικώς τη συγκρότηση και λειτουργία του KΛEIΩ. Tο KΛEIΩ αποτελείται από τρία υποσυστήµατα: το σηµασιολογικό ευρετήριο (βάση γνώσεων), την επαφή χρήσεως και την επαφή ζεύξεως. Tο σηµασιολογικό ευρετήριο αποθηκεύει και διαχειρίζεται πληροφορίες οργανωµένες σύµφωνα µε το µοντέλο παράστασης γνώσεων (βλ. 2.1) και χρησιµοποιεί το Σύστηµα Σηµασιολογικού Eυρετηριασµού (Semantic Index System - SIS, βλ. [1]). H επαφή ζεύξεως περιλαµβάνει το σύστηµα µεταφοράς δεδοµένων, που εκτελεί µαζική µεταφορά επιλεγµένων πληροφοριών από το σύστηµα διαχειριστικής τεκµηρίωσης στο σύστηµα πολιτισµικής τεκµηρίωσης, και την άντληση πολύµορφων δεδοµένων. Tέλος, η επαφή χρήσεως προσφέρει στον χρήστη τις λειτουργίες του συστήµατος προσδιορίζοντας έτσι την αισθητή συµπεριφορά του. Tυχόν ανάγκη προσαρµογής του διαλόγου χρήσεως ή εξειδίκευσης των λειτουργιών αναλόγως του πεδίου εργασίας αντιµετωπίζεται µε τη δυνατότητα προσαρµογής χωρίς προγραµµατισµό, πού έχει η επαφή χρήσεως. Oι λειτουργίες της επαφής χρήσεως κατανέµονται σε τρία υποσυστήµατα: εισαγωγής πληροφοριών, άντλησης και διερεύνησης πληροφοριών, και εµφάνισης πολύµορφων δεδοµένων. Tαδύο πρώτα είναι τα λειτουργικώς σπουδαιότερα. Tο υποσύστηµα εισαγωγής πληροφοριών έχει µορφή ειδικού δελτίου, που καθοδηγεί την εργασία και προσφέρει υποστήριξη και έλεγχο λεξιλογίου. Tο δελτίο είναι δυναµικό, υπό την έννοια οτι προσαρµόζεται αυτοµάτως στο τρέχον στάδιο της εργασίας. Ως εισαγωγή πληροφοριών νοείται η εισαγωγή τόσο των δεδοµένων, σύµφωνα µε το ισχύον σχήµα, όσο και η µεταβολή του σχήµατος. Eτσι, ηεπέκταση ήδιόρθωση µιας πληροφοριακής δοµής αποτελεί απλή εργασία, που υπόκειται, φυσικά, σε περιορισµούς δικαιοδοσίας. Tο υποσύστηµα άντλησης και διερεύνησης πληροφοριών παρουσιάζει τµήµατα (όψεις) της βάσεως γνώσεων σε µορφή γραφική ή κειµένου (βλ. σχήµατα 2 και 3). H διερεύνηση της πληροφορίας έχει ως σηµείο αναφοράς ένα λήµµα της βάσεως γνώσεων, το λεγόµενο εστιακό αντικείµενο. Mπορούν να γίνουν ερωτήσεις που αφορούν στα αντικείµενα πού έχουν συγκεκριµένες σχέσεις προς το εστιακό (ερωτήσεις α τάξεως), ή σε αναδροµικές αναζητήσεις που παράγουν αλυσίδες αντικειµένων και σχέσεων µε αφετηρία το εστιακό (αναδροµικές ερωτήσεις), ή σε συνδυασµούς

8 ιδιοτήτων. Γενικές ή συχνές ερωτήσεις παρέχονται σε καταλόγους προκαθορισµένων ερωτήσεων για ευκολία. Oι κατάλογοι αυτοί δηµιουργούνται και µεταβάλλονται εύκολα και προσαρµόζονται στην ορολογία και τις ανάγκες του πεδίου εργασίας. Oι προκαθορισµένες ερωτήσεις µπορούν να είναι αφηρηµένες εκφράσεις, η σηµασία των οποίων διαφοροποιείται κατά περίπτωση (π.χ. "κύρια χαρακτηριστικά", βλ. σχήµατα 3 και 4). H µεταβολή του εστιακού αντικειµένου έχει ως αποτέλεσµα την κίνηση µέσα στο πλέγµα των αναφορών που αποτελεί τηβάση γνώσεων. Hαναφορική πρόσβαση στην πληροφορία είναι φυσικότερη σ ένα σύστηµα που, ουσιαστικά, διαχειρίζεται µεγάλη ποικιλία σχέσεων. Tέλος τηρείται ιστορικό χρήσεως, ώστε να αποφεύγεται ο αποπροσανατολισµός και να διευκολύνεται η επανάληψη προηγουµένων κινήσεων. Για τη λειτουργία του KΛEIΩ απαιτείται περιβάλλον UNIX System V, SUNOS ή HP-UX 8.05, σύστηµα παραθύρων X11 Rel.4.5 και OSF Motif 1.1. Προτιµάται η χρήση έγχρωµης οθόνης. 4. Eφαρµογές Tο KΛEIΩ µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην τεκµηρίωση ενοτήτων αντικειµένων, υπό την προ υπόθεση.. του προηγούµενου εµπλουτισµού του µε ειδική γνώση πεδίου, που επιτυγχάνεται µέσω του συστήµατος εισαγωγής δεδοµένων. Στα πλαίσια δοκιµών κατά την κατασκευή του, πραγµατοποιήθηκαν πέντε ενδεικτικές εφαρµογές: κατάλογος κρητικών και βυζαντινών αγγείων, κατάλογος ελληνικών λα.. ικών ενδυµασιών, κατάλογος συλλογής θρησκευτικών αντικειµένων, κατάλογος συλλογής όπλων και κατάλογος έκθεσης ζωγραφικής. O κατάλογος κρητικών και βυζαντινών αγγείων έγινε αρχικώς ως φοιτητική εργασία µε την βοήθεια συνεργατών του Iστορικού Mουσείου Kρήτης και στη συνέχεια µεταφέρθηκε στο KΛEIΩ (σχήµατα 2 και 3). O κατάλογος ελληνικών λα.. ικών ενδυµασιών αναπτύσσεται σε συνεργασία µε το Iστορικό Mουσείο Kρήτης και θα χρησιµοποιηθεί για τεκµηρίωση της αντίστοιχης συλλογής του. O κατάλογος θρησκευτικών αντικειµένων και ο κατάλογος συλλογής όπλων αφορά σε συλλογές του Mουσείου Mπενάκη και αναπτύσσεται σε συνεργασία µε το Tµήµα Tεκµηρίωσης αυτού (σχήµα 4). Tέλος, ο κατάλογος έκθεσης ζωγραφικής αποτελεί προ.. ιόν φοιτητικής εργασίας και αφορά στην έκθεση "Aπό το Θεοτοκόπουλο στο Σεζάν", πού έγινε στην Eθνική Πινακοθήκη το Στην εργασία αυτή χρησιµοποιήθηκε το KΛEIΩ, αλλά αντικαταστάθηκε η επαφή χρήσεως µε µία άλλη, προσαρµοσµένη στην τεκµηρίωση

9 πινάκων ζωγραφικής και απευθυνόµενη σε ευρύτερο κοινό (σχήµα 5). Eυχαριστίες Tο σύστηµα KΛEIΩ αποτελεί προ.. ιόν συλλογικής προσπάθειας. Aπό τους συνεργάτες µου στην Oµάδα Πληροφοριακών Συστηµάτων και Tεχνολογίας Λογισµικού του Iνστιτούτου Πληροφορικής του ITE, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους Martin Doerr και Mαρία Xριστοφοράκη για τη συµβολή τους, καθώς και τις Xρυσούλα Mπεκιάρη και Mαρία Θεοδωρίδου. Oι Kωστής άλλας, Eλένη Tσενόγλου και Iφιγένεια ιονυσιάδου ήταν οι κύριοι εξωτερικοί συνεργάτες, η βοήθεια των οποίων στάθηκε πολύτιµη. Tέλος ευχαριστίες οφείλονται στους Mάνο Θεοδωράκη και Γιάννη Tζίτζικα για την πέραν του καθήκοντος ενασχόλησή τους µε την εφαρµογή του KΛEIΩ. Παραποµπές [1] P. Constantopoulos and M. Doerr. The Semantic Index System - A brief presentation. Institute of Computer Science, FORTH, May [2] J. Mylopoulos, A. Borgida, M. Jarke and M. Koubarakis. Telos: Representing Knowledge about Information Systems. ACM Trans. on Information Systems, 8/4, Oct. 1990, pp [3] M. Christoforaki, P. Constantopoulos and M. Doerr. CLIO: An Object-Oriented Model of Cultural Data. Report ICS- FORTH.MUIS Institute of Computer Science, FORTH, Nov [4] M. Θεοδωρίδου, Π. Kωνσταντόπoυλος, X. Mπεκιάρη και M. Doerr. Aρχιτεκτονική του Πληροφοριακού Συστήµατος Mουσείου. Eκθεση IΠ-ITE.ΠΣΥM Iνστιτούτο Πληροφορικής, ITE, Nοε

10 ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΛΕΙΩ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΑ Α ΟΜΗΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΜΗΜΕΝΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΜΙΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΑΦΗΣ ΖΕΥΞΕΩΣ ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Σχήµα 1: Oλοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Mουσείου που περιλαµβάνει το KΛEIΩ.

11 Σχήµα 2α. Προκαθορισµένες ερωτήσεις 1ης ταξεως και ιστορικό χρήσεως. Σχήµα 2β. Γραφική όψη και δελτίο ανάκλησης.

12 Σχήµα 3. Aναδροµική προκαθορισµένη ερώτηση για είδος και για άτοµο.

13 Σχήµα. 4.KΛEIΩ: Tαξινόµηση όπλων. Aντικείµενα από την συλλογή Iστορικών Kειµηλίων του Mουσείου Mπενάκη Σχήµα. 5.Hλεκτρονικός κατάλογος έκθεσης ζωγραφικής: "Aπό τον Eλ Γκρέκο στο Σεζάν", Eθνική Πινακοθήκη, 1993 (Eργασία Φοιτητών)

Κατασκευή Γεννήτριας Σχηµάτων XML (XML Schema Generator) από το Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς του CIDOC/ICOM

Κατασκευή Γεννήτριας Σχηµάτων XML (XML Schema Generator) από το Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς του CIDOC/ICOM Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Σχολή Κοινωνικών Τµήµα Αρχαιολογίας Κατασκευή Γεννήτριας Σχηµάτων XML (XML Schema Generator) από το Εννοιολογικό Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Βασικές Έννοιες. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Βασικές Έννοιες Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Βασικές έννοιες Σημαντικά παραδείγματα (paradigms)

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ Από τον Κύκλο της Βιέννης στον Davidson Κείμενα των Hahn Neurath Carnap Schlick Quine Davidson Επιστημονική επιμέλεια Γιώργος Ρουσόπουλος E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Iδρυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης.

Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης. Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Συστήµατος ιαχείρισης Έντυπων και Ψηφιακών Αρχείων Νικόλας Σταυράκης Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον οµή Παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Θησαυροί και θεµατική ευρετηρίαση στις ελληνικές βιβλιοθήκες Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για τη θεµατική ευρετηρίαση χρησιµοποιούνται δύο κύριες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ραβάνης (επιμέλεια) Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις

Κώστας Ραβάνης (επιμέλεια) Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις Κώστας Ραβάνης (επιμέλεια) Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις Πάτρα 2001 2 3 Περιεχόμενα Προλεγόμενα 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η μύηση των μικρών παιδιών στο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Βιβλιοθήκες και το εν δυνάμει κοινό τους: Μέθοδοι επικοινωνίας και προσέλκυσης Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα