υναµική Μηχανών Ι Ακαδηµαϊκό έτος : Ε. Μ. Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - 11.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υναµική Μηχανών Ι Ακαδηµαϊκό έτος : 2010-2011 Ε. Μ. Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - 11."

Transcript

1 ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

2 Copyright ΕΜΠ - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσης εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για πάσης φύσεως εµπορικό ή επαγγελµατικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσεως, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα

3 Εκπαιδευτική Ενότητα 11 η Τεχνολογικές εφαρµογές πολυβάθµιων δυναµικών συστηµάτων Γενικά Στην Εκπαιδευτική Ενότητα 01, αναφέρθηκε η ιστορική διαδροµή της υναµικής Μηχανών. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρθηκε ότι η απαρχή της υναµικής εντοπίζεται, κυρίως, σε δύο τεχνικές ανάγκες: στην ανάγκη κατασκευής µεγάλων µηχανών ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίες αποτελούνται και από περιστρεφόµενα µέλη (εµφάνιση ισχυρών φυγοκεντρικών φαινοµένων) και στην ανάγκη ανάπτυξης της αεροναυπηγικής και επίλυσης των προβληµάτων που προέκυπταν κατά την εξέλιξη αυτής. Ειδικότερα, η αεροναυπηγική ξεκίνησε από τις προσπάθειες και τα µοντέλα που ανέπτυξαν ροµαντικοί και επίµονοι ερασιτέχνες, οι οποίοι, σε αντίθεση µε τις επικρατούσες επιστηµονικές απόψεις της εποχής τους 1, οραµατίσθηκαν, προσπάθησαν και, τελικά, πέτυχαν. Στη δεκαετία του 20 και του 30, τα τεχνολογικά άλµατα στην περιοχή της αεροναυπηγικής ήταν, τουλάχιστον, θεαµατικά. Ταυτόχρονα, όµως, µε την ολοένα και µεγαλύτερη ανάπτυξη της αεροναυπηγικής, εµφανίσθηκε και η ανάγκη για ανάπτυξη θεωρητικού υποβάθρου και εξεύρεση τεχνολογικών λύσεων σε προβλήµατα, η ύπαρξη των οποίων ήταν άγνωστη και παρουσιάζονταν καθώς οι επιδόσεις των αεροσκαφών συνεχώς βελτιώνονταν. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι υπερηχητικές πτήσεις και η ανάπτυξη της θεωρίας κόπωσης. Το 1947 καταγράφηκε η πρώτη πτήση αεριωθούµενου αεροσκάφους µε υπερηχητική ταχύτητα. Ωστόσο, ο δρόµος µέχρι το σηµαντικό αυτό επίτευγµα δεν ήταν ούτε εύκολος ούτε σύντοµος. Μέχρι και τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο, η συντριπτική πλειοψηφία των αεροσκαφών ήταν ελικοφόρα. Η διαρκής βελτίωση των επιδόσεων αυτών των αεροσκαφών, κυρίως η βελτίωση της ταχύτητάς τους, επιδιωκόταν µέσα από τη διαρκή βελτίωση του συστήµατος πρόωσης (δηλαδή του συστήµατος κινητήρας-έλικα). Ωστόσο, σε πτήση µε διηχητική ταχύτητα (δηλαδή µε ταχύτητα µικρότερη µεν αλλά πλησίον της ταχύτητας του ήχου), η ροή του αέρα γύρω από τα ακροπτερύγια της έλικας είναι σχεδόν υπερηχητική, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση κυµάτων κρούσης, εξ αιτίας των οποίων αυξάνεται σηµαντικά η αεροδυναµική αντίσταση του αεροσκάφους και µειώνεται σηµαντικά η προωθητική ισχύς της έλικας. (απώλεια ισχύος). Σύµφωνα, δε, µε την τεχνογνωσία της εποχής εκείνης (Β Π.Π.), προκειµένου να παραχθεί επαρκής ισχύς προς εξισορρόπηση της προαναφερθείσης απώλειας, απαιτείτο τέτοιο µέγεθος (άρα και βάρος) ελικοφόρου κινητήρα, ώστε ό,τι κερδιζόταν από ισχύ χανόταν λόγω βάρους. Επίσης, διάφορες προσπάθειες πιλότων προς κατάρριψη της ανώτατης ταχύτητας πτήσης µέσω της κατακόρυφης βύθισης του αεροσκάφους από πολύ 1 Οκτώ χρόνια πριν από την πρώτη πτήση των αδελφών Orville και Wilbur Wright στην περιοχή Kitty Hawk (πολιτεία North Carolina, ΗΠΑ), ο Λόρδος Kelvin, τότε Πρόεδρος της Βασιλικής Ακαδηµίας της Αγγλίας (Royal Society of England), είχε υποστηρίξει ότι πτητικές µηχανές βαρύτερες του αέρα είναι αδύνατες ( Heavier than air flying machines are impossible ). Το σφάλµα στη συλλογιστική του οφειλόταν στην άγνοια της επιστηµονικής κοινότητας σχετικά µε την ιδιότητα της συνεκτικότητας του αέρα

4 µεγάλο ύψος (πρόσδοση κινητικής ενέργειας στο αεροσκάφος λόγω µεταβολής της δυναµικής του ενέργειας) ανέδειξε δύο νέα προβλήµατα: την αδυναµία ελέγχου του αεροσκάφους κατά τη φάση της βύθισης καθώς και την απώλεια αισθήσεων των πιλότων (εξ αιτίας των προβληµάτων αυτών, αρκετές, τέτοιου τύπου, φιλόδοξες απόπειρες πιλότων κατέληξαν σε συντριβή του αεροσκάφους). Η ανάγκη επίλυσης των εν λόγω τεχνολογικών προβληµάτων οδήγησε στην ανάπτυξη πολλών υποπεριοχών της αεροναυπηγικής, όπως είναι η σχεδίαση στροβιλοκινητήρων, ο κλάδος της Μηχανικής Ρευστών που ασχολείται µε το συµπιεστό ρευστό και τη µελέτη των εµφανιζοµένων αεροδυναµικών προβληµάτων, η σχεδίαση αεροσκαφών (π.χ. µε ρυθµιζόµενη οπισθοκλινής πτέρυγα), η σχεδίαση ελίκων (π.χ. δίδυµη έλικα µεταβλητού βήµατος και µεγάλης οπισθόκλισης) και ο κλάδος της Αεροπορικής Ιατρικής. (α) (β) (γ) Σχήµα 1: Ιστορικοί σταθµοί στην αεροναυπηγική: (α) το αεροσκάφος Flyer των αδελφών Wright (πρώτη επανδρωµένη, ελεγχόµενη και µηχανικά προωθούµενη πτήση µηχανής βαρύτερης του αέρα), (β) το αεροσκάφος Bell X-1 (Glamorous Glennis) µε κυβερνήτη τον Charles Chuck Yeager (η πρώτη επίσηµη καταχώρηση υπερηχητικής πτήσης) και (γ) το αεροσκάφος Concorde (το πρώτο υπερηχητικό επιβατικό αεροσκάφος) Το 1954 ο όρος κόπωση έγινε παγκόσµια γνωστός εξ αιτίας των αεροπορικών ατυχηµάτων, στα οποία εµπλεκόταν το αεροσκάφος de Havilland Comet. Το συγκεκριµένο αεροσκάφος κατείχε δύο πρωτιές: ήταν το πρώτο αεριωθούµενο επιβατικό αεροσκάφος και ήταν το πρώτο αεροσκάφος µε συµπιεζόµενη καµπίνα επιβατών. (α) (β) Σχήµα 2: Αεροπορικές τραγωδίες που επηρέασαν την ιστορία της αεροναυπηγικής: (α) το πρώτο αεριωθούµενο επιβατικό αεροσκάφος de Havilland DH 106 Comet, (β) διασωθέν τµήµα της ατράκτου του αεροσκάφους Comet (διακρίνονται τα τετραγωνικού σχήµατος παράθυρα και τα αντίστοιχα πριτσίνια συγκράτησης) της πτήσης BOAC 781 (10 Ιανουαρίου 1954)

5 Τα παράθυρα της καµπίνας των επιβατών ήταν τετραγωνικού σχήµατος και περιµετρικά έφεραν πριτσίνια. Ωστόσο, η τεχνική τοποθέτησης των πριτσινιών (punch riveting) προκαλούσε την εµφάνιση µικρορωγµών και µάλιστα σε θέσεις υψηλής συγκέντρωσης τάσης (γωνίες παραθύρων), οι οποίες, σε συνδυασµό µε την επαναλαµβανόµενη διαδικασία συµπίεσης-αποσυµπίεσης της καµπίνας των επιβατών κατά την υπηρεσιακή ζωή του αεροσκάφους (κόπωση), αναπτύσσονταν σε τέτοιο βαθµό, προκαλώντας την, κατά την πτήση, εκρηκτική αποσυµπίεση δύο αεροσκαφών µε συνολική απώλεια 68 ανθρώπων. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω χαρακτηριστικά παραδείγµατα, η διαρκής επιθυµία για βελτίωση των αεροσκαφών έφερνε τους Μηχανικούς διαρκώς αντιµέτωπους µε νέες τεχνολογικές προκλήσεις (είτε ανάπτυξη τεχνολογιών προς βελτίωση επιδόσεων είτε ανάπτυξη τεχνολογιών προς επίλυση προβληµάτων που εµφανίζονταν για πρώτη φορά). Ακριβώς επειδή οι απαιτήσεις, πλέον, στην αεροναυπηγική ήταν πολύ υψηλές, έπρεπε να αναπτυχθούν και τα κατάλληλα εργαλεία για την ακριβέστερη µελέτη της συµπεριφοράς των αεροσκαφών. Ήταν φανερό ότι δεν επαρκούσαν πλέον οι αρχικές απλοποιητικές παραδοχές και µοντελοποιήσεις, αλλά υπήρχε ανάγκη για ανάπτυξη µεθόδων, µε τις οποίες θα ήταν δυνατή η εµβάθυνση της µελέτης των κατασκευών, καθώς και υπολογιστικών εργαλείων, τα οποία θα επέτρεπαν την εµβάθυνση αυτή. Προς αυτήν την κατεύθυνση, αναπτύχθηκαν αριθµητικές µέθοδοι ανάλυσης κατασκευών και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Ανάµεσα στις πλέον δηµοφιλείς και παγκοσµίως διαδεδοµένες υπολογιστικές µεθόδους, ανήκει και η λεγόµενη Μέθοδος των Πεπερασµένων Στοιχείων, στην σύλληψη και ανάπτυξη της οποίας συνέβαλλε καθοριστικά ο Ιωάννης Χατζηαργύρης (John Argyris, ), µία από τις µεγαλύτερες, αναγνωρισµένες και βραβευµένες, επιστηµονικές προσωπικότητες του περασµένου αιώνα. Για την, δε, υλοποίηση των αριθµητικών µεθόδων, αναπτύχθηκε και η επιστήµη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αργύρης, κατά τη διάρκεια του Β Π.Π., υπολόγισε την πτέρυγα του Βρετανικού µαχητικού Spitfire χρησιµοποιώντας έναν µηχανικό υπολογιστή ικανότητας επίλυσης γραµµικού συστήµατος 64 64, ενώ πλέον η διαθέσιµη ισχύς ενός επιτραπέζιου υπολογιστή επιτρέπει την επίλυση γραµµικών συστηµάτων µερικών εκατοµµυρίων εξισώσεων. Η ανάπτυξη, λοιπόν, των αριθµητικών µεθόδων εξόπλισε τους Μηχανικούς µε εργαλεία κατάλληλα για την ακριβέστερη ανάλυση των κατασκευών, κάτι το οποίο έδωσε ώθηση στον κλάδο της Μηχανικής και της Αντοχής Υλικών. Η Μέθοδος των Πεπερασµένων Στοιχείων σε προβλήµατα δυναµικής Όπως έχουµε ήδη γνωρίσει σε προηγούµενα µαθήµατα (π.χ. Εκπαιδευτική Ενότητα 10), η εξίσωση ισορροπίας ενός δυναµικού συστήµατος, σε µητρωϊκή µορφή, γράφεται ως εξής: M x+ C x + K x+= F όπου K είναι το µητρώο δυσκαµψίας, M είναι το µητρώο µάζας, C είναι το µητρώο απόσβεσης, είναι η απόκριση του συστήµατος και είναι το διάνυσµα της εξωτερικής x F διέγερσης. Για τον υπολογισµό της απόκρισης απαιτείται η επίλυση της Εξ.(1), κάτι που x (1)

6 απαιτεί το σχηµατισµό των µητρώων K, M και C. Η Μέθοδος των Πεπερασµένων Στοιχείων παρέχει έναν συστηµατικό (τυποποιηµένο) τρόπο σχηµατισµού των µητρώων K και M. Ειδικά για το µητρώο C είναι δυνατή η χρήση της προσέγγισης κατά Rayleigh (βλ. Εκπαιδευτική Ενότητα 10): C= β M + β K (2) 1 2 όπου β 1και β 2 είναι αριθµητικοί συντελεστές (συντελεστές αναλογίας), οι τιµές των οποίων λαµβάνονται από πειραµατικά δεδοµένα (δηλαδή από µέτρηση της απόκρισης πραγµατικών κατασκευών). Συνεπώς, ο συστηµατικός τρόπος σχηµατισµού των µητρώων K και M οδηγεί και στον συστηµατικό τρόπο σχηµατισµού του µητρώου απόσβεσης C, ως γραµµικού συνδυασµού των µητρώων M και K. Στη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων, όπως δηλώνει και η ονοµασία της µεθόδου, η κεντρική ιδέα είναι η αντικατάσταση της πραγµατικής κατασκευής (µοντελοποίηση) από ένα σύνολο αριθµητικών οντοτήτων πεπερασµένων διαστάσεων, όπως είναι αυτή στο Σχήµα 3. Αυτές οι αριθµητικές οντότητες είναι κατάλληλα διατυπωµένες για την επίλυση της εκάστοτε εξίσωσης που περιγράφει το αντίστοιχο πρόβληµα. Για παράδειγµα, έστω µία 3 κατασκευή, η οποία περιγράφεται από την Εξ.(1). Ο άγνωστος στην Εξ.(1) είναι η απόκριση x, η οποία εκφράζει το πεδίο των µετατοπίσεων της κατασκευής. Θεωρητικά, η απόκριση x περιλαµβάνει όλα τα υλικά σηµεία της κατασκευής, άρα θεωρητικά περιλαµβάνει άπειρο πλήθος υλικών σηµείων. Ωστόσο, από τεχνολογικής απόψεως, επαρκεί η γνώση της απόκρισης σε ένα πεπερασµένο πλήθος υλικών σηµείων (προσεγγιστική εκτίµηση απόκρισης), έτσι ώστε η προσέγγιση να είναι επαρκώς κοντά στην θεωρητική λύση. Αντί, λοιπόν, να ασχοληθούµε µε όλα τα υλικά σηµεία της κατασκευής, τα οποία είναι απειροστού µεγέθους, διαιρούµε την κατασκευή σε µικρά τεµάχια ύλης (στοιχεία), κάθε ένα από αυτά είναι πεπερασµένης (και όχι απειροστής) διάστασης (εξ ου και η ονοµασία πεπερασµένα στοιχεία ). Ένα τέτοιο πεπερασµένο στοιχείο απεικονίζεται στο Σχήµα 3. z y x 8 u z 7 u y u x dz dy 1 dx 2 Σχήµα 3: Πεπερασµένο Στοιχείο τρισδιάστατης ελαστικότητας (εξαεδρικό, οκτακοµβικό πεπερασµένο στοιχείο brick element)

7 Οι γεωµετρικές διαστάσεις dx, dy, dz (µέγεθος) του πεπερασµένου στοιχείου καθορίζεται από εµάς. Κάθε πεπερασµένο στοιχείο περιγράφεται (ορίζεται) από ένα σύνολο γεωµετρικών σηµείων, τα οποία καλούνται κόµβοι. Κάθε κόµβος προσδιορίζεται από έναν αύξοντα αριθµό (δηλαδή η ταυτότητα αναγνώρισης κάθε κόµβου είναι ένας µοναδικός αριθµός). Για παράδειγµα, στο Σχήµα 3, οι κόµβοι 1,2,3,4,5,6,7,8 οριοθετούν το αντίστοιχο πεπερασµένο στοιχείο. Κάθε κόµβος διαθέτει Βαθµούς Ελευθερίας, ο καθορισµός των οποίων εξαρτάται από το είδος του εκάστοτε πεπερασµένου στοιχείου. Για παράδειγµα, το πεπερασµένο στοιχείο του Σχήµατος 3, όταν χρησιµοποιείται για την επίλυση προβληµάτων ελαστικότητας (διανυσµατικό πεδίο) διαθέτει τρεις Βαθµούς Ελευθερίας (τρεις µετατοπίσεις κατά τις διευθύνσεις του συστήµατος αναφοράς της κατασκευής) ανά κόµβο. Το ίδιο στοιχείο, όταν χρησιµοποιείται για την επίλυση προβληµάτων θερµότητας (βαθµωτό πεδίο) διαθέτει έναν Βαθµό Ελευθερίας (θερµοκρασία) ανά κόµβο. Γενικά, για τον προσδιορισµό της απόκρισης ενός δυναµικού συστήµατος, θεωρούµε ότι: Η συνολική απόκριση x (κοµβικές µετατοπίσεις). του συστήµατος αφορά στο πεδίο µετατοπίσεων των κόµβων Το πεδίο των µετατοπίσεων στο εσωτερικό κάθε πεπερασµένου στοιχείου εκτιµάται παρεµβάλλοντας τις κοµβικές µετατοπίσεις του στοιχείου µε συναρτήσεις παρεµβολής, οι οποίες είναι προσδιοριστέες. Σε κάθε πεπερασµένο στοιχείο ισχύει η ισορροπία δυνάµεων, από την οποία προκύπτει ένα σύνολο εξισώσεων. Για όλα τα πεπερασµένα στοιχεία µίας κατασκευής, ισχύει ένας γνωστός νόµος ελαστικότητας (π.χ. γραµµική ή µη-γραµµική ελαστικότητα) µεταξύ µετατοπίσεων και παραµορφώσεων, από τον οποίο προκύπτει ένα δεύτερο σύνολο εξισώσεων. Για όλα τα πεπερασµένα στοιχεία µίας κατασκευής, ισχύει ένας γνωστός καταστατικός νόµος υλικού (π.χ. νόµος του Hooke), από τον οποίο προκύπτει ένα τρίτο σύνολο εξισώσεων. Συνδυάζοντας κατάλληλα τις εξισώσεις που προαναφέρθηκαν, κατασκευάζεται, µε συστηµατικό τρόπο, η Εξ.(1). Για την επίλυση της Εξ.(1), απαιτείται η επιβολή των συνθήκες που επικρατούν µεταξύ της κατασκευής και του περιβάλλοντος αυτής, π.χ. στις θέσεις στήριξης της κατασκευής, καθώς και οι αρχικές συνθήκες. Είναι προφανές ότι µε την Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων, αλλά και µε οποιαδήποτε άλλη υπολογιστική µέθοδο, είναι δυνατή η διαµόρφωση συστηµάτων µε εκατοντάδες χιλιάδες, ακόµα και µε εκατοµµύρια, Βαθµούς Ελευθερίας, σε αντίθεση µε τις αναλυτικές µεθόδους, οι οποίες είναι εύκολο να χρησιµοποιούνται µόνο για συστήµατα µε δύο ή τρεις Βαθµούς Ελευθερίας. Ωστόσο, στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως ότι η κρίση και η εµπειρία του Μηχανικού δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθεί, όσο µεγάλο πλήθος Βαθµών Ελευθερίας και εάν χρησιµοποιηθεί στην ανάλυση µίας κατασκευής

8 Όπως είδαµε σε προηγούµενα µαθήµατα, για την επίλυση προβληµάτων δυναµικής, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ο Ιδιοανυσµατικός Μετασχηµατισµός, η εφαρµογή του οποίου απαιτεί τον υπολογισµό κάποιων λίγων ιδιοανυσµάτων (εκείνων που συµµετέχουν ουσιαστικά στην απόκριση της κατασκευής). Εποµένως, µία λογική σκέψη θα ήταν να µοντελοποιούµε το προς µελέτη δυναµικό σύστηµα µε µικρό πλήθος πεπερασµένων στοιχείων. Στην πράξη, ωστόσο, χρησιµοποιούµε µεγάλο πλήθος Βαθµών Ελευθερίας (άρα µεγάλο πλήθος πεπερασµένων στοιχείων) για δύο λόγους: για λόγους γεωµετρίας, έτσι ώστε να αναπαρασταθεί η γεωµετρία της κατασκευής µε ακρίβεια και για λόγους ελαστικής ανάλυσης, ώστε οι παραδοχές σχετικά µε τη συµπεριφορά της κατασκευής (π.χ. καταστατικός νόµος υλικού) να είναι ακριβείς. Από άποψη δυναµικής, κάθε Βαθµός Ελευθερίας αντιστοιχεί σε µία ιδιοσυχνότητα. Εποµένως, το πλήθος των Βαθµών Ελευθερίας που χρειαζόµαστε σε µία δυναµική ανάλυση ισούται µε το πλήθος των ιδιοσυχνοτήτων που απαιτούνται για την ανάλυση αυτή. Το πλήθος των Βαθµών Ελευθερίας που απαιτούνται σε µία δυναµική ανάλυση προσδιορίζεται εµπειρικά. Πιο συγκεκριµένα, έστω ότι µία σύνθετη κατασκευή µοντελοποιείται µε 10,000 Βαθµούς Ελευθερίας. Αυτό σηµαίνει ότι η µοντελοποιηµένη κατασκευή διαθέτει 10,000 ιδιοσυχνότητες, οπότε και κάθε Συνάρτηση Μεταφοράς αυτής της µοντελοποιηµένης κατασκευής θα εµφανίζει 10,000 τοπικά µέγιστα. Ωστόσο, στους υπολογισµούς θα χρησιµοποιήσουµε µόνο εκείνο το πεδίο ιδιοσυχνοτήτων ω b (βλ Σχήµα 4) που υπαγορεύει το λεγόµενο Φάσµα υνάµεων ιέγερσης. Περισσότερες λεπτοµέρειες θα αναφερθούν σε επόµενη Εκπαιδευτική Ενότητα. Σχήµα 4: Σε µία δυναµική ανάλυση χρησιµοποιείται µόνο το πεδίο ιδιοσυχνοτήτων ω b που υπαγορεύει το Φάσµα υνάµεων ιέγερσης

9 Τεχνολογική Εφαρµογή #1: Αεροσκάφος Σε ένα αεροσκάφος, δυνάµεις διέγερσης εµφανίζονται κυρίως εξ αιτίας: της ατµοσφαιρικής διέγερσης (ατµοσφαιρική τύρβη), όπως για παράδειγµα συµβαίνει όταν µία ριπή ανέµου (η συχνότητά της είναι λίγες δεκάδες Hz) προσβάλλει το αεροσκάφος, των απότοµων χειρισµών (ελιγµών) του αεροσκάφους, κάτι που προκαλεί την απότοµη µεταβολή της κατάστασης του. Οι ελιγµοί (µανούβρες) αποτελούν µεταβατικά φαινόµενα, στα οποία καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η σχέση µεταξύ του χρόνου, που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εκάστοτε µεταβολής, και την ιδιοπεριόδου της κατασκευής. F(t) F o T D Σχήµα 5: Γραφική παράσταση τυπικής µεταβατικής διέγερσης t Σε µία Μηχανή Εσωτερικής Καύσης, µεταβατική είναι η περίοδος από την στιγµή εκκίνησης της µηχανής µέχρι την λειτουργία της στις ονοµαστικές στροφές λειτουργίας. Επίσης, στην ίδια µηχανή, µεταβατικά φαινόµενα εµφανίζονται κατά την αυξοµείωση των στροφών λειτουργίας της µηχανής. Σε ένα αεροσκάφος, αναπτύσσονται πολύ έντονα δυναµικά (µεταβατικά) φαινόµενα, τα οποία καταπονούν σηµαντικά τη δοµή του αεροσκάφους. Για παράδειγµα, σε οµαλή οριζόντια πτήση, απαιτείται η ανάπτυξη τέτοιας δύναµης άνωσης ώστε να εξισορροπείται το βάρος του αεροσκάφους. Ωστόσο, σε έναν ελιγµό, και µάλιστα µαχητικού αεροσκάφους, αναπτύσσονται σηµαντικές επιταχύνσεις, π.χ. το µαχητικό αεροσκάφος F-16, µε πλήρεις τις εσωτερικές δεξαµενές καυσίµου, είναι σχεδιασµένο να αντέχει επιταχύνσεις µέχρι και 9g. Συνεπώς, η δοµή του αεροσκάφους πρέπει να είναι επαρκώς ισχυρή, ώστε να αντέχει την παραλαβή δυνάµεων, οι οποίες ισούνται µε αρκετές φορές το βάρος της κατασκευής. Για τη δυναµική µελέτη της δοµής ενός αεροσκάφους, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ο Ιδιοανυσµατικός Μετασχηµατισµός, τον οποίο γνωρίσαµε σε προηγούµενα µαθήµατα (βλ. Εκπαιδευτική Ενότητα 08/σ.14) και µαθηµατικά εκφράζεται ως: T ( ) + ( ) =Φ ( ), = 1,2,..., miiq i t kii qi t i F t i N Με τον Ιδιοανυσµατικό Μετασχηµατισµό: Αντικαθίσταται η σύνθετη κατασκευή από µονοβάθµιους ταλαντωτές. (3)

10 Προσδιορίζεται εκείνη η ιδιοσυχνότητα, πάνω από την τιµή της οποίας δεν προκύπτει ουσιαστική συνεισφορά στη δυναµική συµπεριφορά ενός συστήµατος. ιαιρώντας την Εξ.(3) µε τη γενικευµένη δυσκαµψία, προκύπτει: 1 1 T 2 k ii 2 q i( t) + qi( t) = Φ i F( t), ωi = ωi kii mii (4) Στην Εξ.(4), η ιδιοσυχνότητα ω i εµφανίζεται στον παρονοµαστή του αδρανειακού όρου, άρα όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή της τόσο µικρότερη είναι η αντίστοιχη αδρανειακή δύναµη. Από το δεξί µέλος της Εξ.(4) προκύπτει ότι τελικά παίζει ρόλο η χωρική κατανοµή της δύναµης διέγερσης σε σχέση µε το αντίστοιχο ιδιοάνυσµα. Προσδιορίζονται οι συχνότητες των δυνάµεων διέγερσης, οι οποίες απέχουν επαρκώς από τις ιδιοσυχνότητες της κατασκευής, αποφεύγοντας, µε αυτόν τον τρόπο, τη δυναµική καταπόνηση της κατασκευής. Οι ανωτέρω παρατηρήσεις ισχύουν για τη σχεδίαση κάθε κατασκευής, άρα ισχύουν και για τη σχεδίαση των αεροσκαφών. Ειδικότερα, στη σχεδίαση των αεροσκαφών, µε βάση την ιδιοανυσµατική ανάλυση και τις µορφές των ιδιοανυσµάτων (ιδιοµορφές), λαµβάνονται σοβαρές σχεδιαστικές αποφάσεις. Για παράδειγµα, έστω ότι το πρώτο ιδιοάνυσµα µίας πτέρυγας αεροσκάφους έχει τη µορφή του Σχήµατος 6α. Εάν θέλουµε να επιβάλλουµε ένα σηµειακό φορτίο στην πτέρυγα (π.χ. σηµείο ανάρτησης κινητήρα), τότε συµφέρει να το επιβάλλουµε όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην άτρακτο (θέση µηδενικού πλάτους ταλάντωσης). Εάν το δεύτερο ιδιοάνυσµα της πτέρυγας έχει τη µορφή του Σχήµατος 6β, τότε το σηµειακό φορτίο στη θέση Α δεν διεγείρει τον δεύτερο τρόπο ταλάντωσης της πτέρυγας. (α) (β) Σχήµα 6: Ιδιάνυσµα πτέρυγας αεροσκάφους Το ιδιάνυσµα αποτελεί τον χαρακτηριστικό τρόπο παραµόρφωσης µίας κατασκευής και πληροφορεί για τη συσχέτιση µεταξύ της παραµόρφωσης µίας κατασκευής και της χωρικής κατανοµής της διεγείρουσας δύναµης, για δεδοµένο πλάτος διέγερσης και για συγκεκριµένο τρόπο ταλάντωσης. Είναι γεγονός ότι για τη σχεδίαση ενός αεροσκάφους στα τέλη της δεκαετίας του 70, χρησιµοποιούνταν µερικές δεκάδες χιλιάδες Βαθµοί Ελευθερίας (π.χ Β.Ε.), ενώ σήµερα οι µοντελοποιήσεις περιλαµβάνουν εκατοντάδες χιλιάδες (Β.Ε.) (βλ. Σχήµα 7). Σηµειώνεται ότι η εξέλιξη των Η/Υ είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αεροναυπηγική και τη

11 διαστηµική, διότι η ανάγκη ανάπτυξης υπολογιστικών εργαλείων για την επίλυση προβληµάτων αυτών των επιστηµονικών πεδίων ήταν η κυριώτερη αιτία για την τεχνολογική ανάπτυξη των Η/Υ. (α) (β) Σχήµα 7: Πλέγµα πεπερασµένων στοιχείων για την ανάλυση µαχητικού αεροσκάφους: (α) Mirage 2000 και (β) Mirage Στα αεροσκάφη, και γενικότερα στις κατασκευές, τα πρώτα ιδιοανύσµατα είναι εύκολο να αναγνωρισθούν οπτικά και αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικές µορφές παραµόρφωσης. Για παράδειγµα, το πρώτο ιδιοάνυσµα αντιστοιχεί (εν γένει) σε κάµψη µόνο της πτέρυγας, το δεύτερο ιδιοάνυσµα αντιστοιχεί (εν γένει) σε κάµψη µόνο της ατράκτου, κοκ. Στο Σχήµα 8 απεικονίζονται χαρακτηριστικά ιδιοανύσµατα (ιδιοµορφές) ενός µαχητικού αεροσκάφους. (α) (β) Σχήµα 8: Ιδιοµορφές του µαχητικού αεροσκάφους Mirage 2000: (α) 1 η ιδιοµορφή (ιδιοσυχνότητα: 11.38Hz ) και (β) 2 η ιδιοµορφή (ιδιοσυχνότητα: 12.53Hz ) 2 πηγή:optimization of Aircraft Structures, p

12 Τα ιδιοανύσµατα υψηλοτέρας τάξεως χαρακτηρίζονται από πιο σύνθετη γεωµετρία και αντιστοιχούν σε πιο σύνθετες παραµορφώσεις (π.χ. ταυτόχρονα, διατοιχισµός κάθετου ουραίου σταθερού, στρέψη ατράκτου και κάµψη στο σηµείο έδρασης των µηχανών). Στο Σχήµα 9 απεικονίζονται ιδιοµορφές ενός τυπικού µικρού επιβατικού αεροσκάφους. (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) Σχήµα 9: Ιδιοµορφές ενός τυπικού µικρού επιβατικού αεροσκάφους: (α) πρώτος τρόπος συµµετρικής κάµψης πτέρυγας (ιδιοσυχνότητα: 4.92Hz ), (β) διατοιχισµός σταθεροποιητικών πτερυγίων και στρέψη ατράκτου (ιδιοσυχνότητα: 5.13Hz ), (γ) διατοιχισµός σταθεροποιητικών πτερυγίων, στρέψη ατράκτου και κάµψη πυλώνων ανάρτησης κινητήρων (ιδιοσυχνότητα: 5.87Hz ), (δ) συµµετρική κάµψη ατρακτιδίων κινητήρων, πτέρυγας και σταθεροποιητικών πτερυγίων (ιδιοσυχνότητα: 7.43Hz ), (ε) κάµψη κάθετου ουραίου σταθερού (ιδιοσυχνότητα: 9.14Hz ), (στ) συµµετρική κάµψη σταθεροποιητικών πτερυγίων και πτέρυγας (ιδιοσυχνότητα: 10.47Hz ), (ζ) πρώτος τρόπος αντισυµµετρικής κάµψης πτέρυγας (ιδιοσυχνότητα: 10.96Hz ), (η) συµµετρική ιδιοµορφή σταθεροποιητικών πτερυγίων (ιδιοσυχνότητα: 13.55Hz ) και (θ) δεύτερος τρόπος συµµετρικής κάµψης πτέρυγας (ιδιοσυχνότητα: 16.22Hz )

13 Συγκρίνοντας τις ιδιοσυχνότητες ενός µαχητικού και ενός επιβατικού αεροσκάφους (βλ. Σχήµα 8 και Σχήµα 9), έπεται ότι η σχεδίαση ενός µαχητικού αεροσκάφους ανταποκρίνεται σε πολύ υψηλότερες απαιτήσεις, κάτι αναµενόµενο, δεδοµένου ότι οι προδιαγραφές των δύο αυτών τύπων αεροσκάφους είναι εντελώς διαφορετικές. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η σε ένα τυπικό µαχητικό αεροσκάφος (βλ. Σχήµα 7), η πρώτη ιδιοτιµή µπορεί να είναι διπλάσια της πρώτης ιδιοτιµής ενός τυπικού επιβατικού αεροσκάφους (βλ. Σχήµα 9). Αυτό σηµαίνει ότι: υναµικές διεγέρσεις µικρής συχνότητας δεν καταπονούν ένα µαχητικό αεροσκάφος. Η διπλάσια ιδιοτιµή του µαχητικού αεροσκάφους αντιστοιχεί σε τετραπλάσια αντοχή του σε απότοµους ελιγµούς (βλ. Εξ.(4)). Εκτός της εκτίµησης ιδιοτιµών και ιδιοανυσµάτων µε τη χρήση υπολογιστικών µεθόδων, είναι δυνατός και ο πειραµατικός προσδιορισµός τους. Αυτό αποτελεί αντικείµενο του επιστηµονικού πεδίου που καλείται Πειραµατική Ιδιοανυσµατική Ανάλυση (Experimental Modal Analysis). Στην πειραµατική µέτρηση των ιδιοτιµών / ιδιοανυσµάτων, η βασική διαδικασία είναι πολύ απλή: Στην προς µέτρηση κατασκευή, τοποθετούνται αισθητήρες (επιταχυνσιόµετρα), σε κατάλληλα επιλεγµένες θέσεις. Επιβάλλεται είτε γνωστή κρουστική ηµιτονοειδής διέγερση (impulsive sine) είτε γνωστή κρουστική τυχαία διέγερση (multiple-input random), σε κατάλληλα επιλεγµένα σηµεία. Καταγράφεται η απόκριση από τους αισθητήρες Από τη διέγερση και την απόκριση, προκύπτουν οι αντίστοιχες συναρτήσεις µεταφοράς. Από τις συναρτήσεις µεταφοράς, προσδιορίζονται οι ιδιοσυχνότητες και τα ιδιοανύσµατα της κατασκευής. Στο Σχήµα 10 απεικονίζονται τα σηµεία τοποθέτησης των αισθητήρων σε ένα τυπικό µικρό επιβατικό αεροσκάφος καθώς και µία τυπική µορφή διαγράµµατος διέγερσης-απόκρισης. (α) (β) Σχήµα 10: Τυπικό µικρό επιβατικό αεροσκάφος: (α) σηµεία τοποθέτησης αισθητήρων και (β) διάγραµµα διέγερσης απόκρισης

14 Στο Σχήµα 11 απεικονίζονται δύο τυπικές µορφές διαγράµµατος διέγερσης-απόκρισης για κρουστική ηµιτονοειδή και κρουστική τυχαία διέγερση. (α) (β) Σχήµα 11: Τυπική µορφή διαγράµµατος διέγερσης απόκρισης για (α) κρουστική τυχαία διέγερση και (β) κρουστική ηµιτονοειδή διέγερση. Από τα Σχήµατα 8 και 9, προκύπτει ότι οι πρώτες λίγες ιδιοµορφές ενός αεροσκάφους διαθέτουν κάποιο χαρακτηριστικό γεωµετρικό σχήµα, το οποίο παραπέµπτει σε µία συγκεκριµένη µορφή παραµόρφωσης. Αντιθέτως, ιδιοανύσµατα υψηλότερης τάξης χαρακτηρίζονται από σχήµατα, τα οποία είναι, χωρικά, ακανόνιστα. Για να γίνει καλύτερα κατανοητή αυτή η λεπτοµέρεια, έστω ένα δυναµικό σύστηµα µε τέσσερεις Βαθµούς Ελευθερίας και έστω ότι η δύναµη διέγερσης είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένης σε όλη την έκταση της κατασκευής. Σε αυτήν την περίπτωση, το πρώτο ιδιοάνυσµα θα είναι του τύπου: [ ] Φ = a a a a, 0< a < a < a < a T Ωστόσο, το τέταρτο ιδιοάνυσµα θα είναι του τύπου: [ ] T Φ 4 = d1 d2 d3 d4, 0 < d1, d2 < 0, 0 < d3, d4 < 0 Με άλλα λόγια, το τέταρτο ιδιοάνυσµα θα έχει, µε ακανόνιστο τρόπο, θετικές και αρνητικές τιµές (χωρικά ακανόνιστα σχήµα). (5) (6) Τα ιδιοανύσµατα υψηλής τάξης έχουν ακανόνιστη µορφή και δρουν στη δύναµη διέγερσης ως φίλτρο (οι αρνητικές τιµές ακυρώνουν τµήµα της διεγείρουσας δύναµης). Στις τεχνολογικές εφαρµογές, υπολογίζονται οι πρώτες 5 έως 20 ιδιοµορφές. Αυτό οφείλεται στους εξής λόγους:

15 Οι συχνότητες των δυνάµεων διέγερσης της φύσης (φυσικά φαινόµενα, όπως ριπές ανέµου, κύµατα θάλασσας, σεισµός) έχουν περιορισµένος εύρος συχνοτήτων (ισοδύναµα, δεν έχουν πολύ µεγάλες περιόδους), συνεπώς διεγείρουν µόνο τις χαµηλές ιδιοσυχνότητες της κατασκευής. Τα ιδιοανύσµατα υψηλής τάξης τείνουν να αποκτήσουν ακανόνιστη µορφή, µε αποτέλεσµα τα πλάτη των γενικευµένων δυνάµεων διέγερσης (δηλαδή οι ποσότητες ( ) T, βλ. Εξ.(4)) τείνουν να γίνουν µικρά. Φ i F t Όσο µεγαλύτερη είναι η συχνότητα διέγερσης, τόσο µικρότερες είναι οι αντίστοιχες αδρανειακές δυνάµεις (βλ. Εξ.(4)), οι οποίες, από ένα σηµείο και έπειτα, έχουν αµελητέα συµµετοχή στη δυναµική συµπεριφορά του συστήµατος (το σύστηµα συµπεριφέρεται µε µεγαλύτερη στιβαρότητα). Τα διαγράµµατα Συναρτήσεων Μεταφοράς, στις πραγµατικές κατασκευές, προσφέρουν σηµαντικές πληροφορίες. Σε κάθε κατασκευή, υπάρχει ένα αρκετά µεγάλο πλήθος Συναρτήσεων Μεταφοράς. Για παράδειγµα, σε ένα µικρό επιβατικό αεροσκάφος εάν τοποθετηθούν αισθητήρες (επιταχυνσιόµετρα) σε N = 80 θέσεις, τότε είναι δυνατόν να µετρηθούν N ( N ) = = 3240 διαφορετικές Συναρτήσεις Μεταφοράς. Υπενθυµίζεται (βλ. Εκπαιδευτική Ενότητα 10), ότι η Συνάρτηση Μεταφοράς H ij λαµβάνεται όταν διεγείρεται η θέση j και µετριέται η απόκριση στη θέση i. Επίσης, υπενθυµίζεται ότι οι Συναρτήσεις Μεταφοράς είναι συµµετρικές, δηλαδή ισχύει: H ij = H (7) ji Στη γραφική παράσταση κάθε Συνάρτησης Μεταφοράς, εµφανίζονται τοπικά µέγιστα, τα οποία, εν γένει, αντιστοιχούν στις ιδιότητες της κατασκευής. Ωστόσο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι: Κάποιο µέγιστο στην πειραµατική καµπύλη H f ( ) ij = Ω είναι δυνατόν να µην αντιστοιχεί σε ιδιοσυχνότητα της κατασκευής. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι δυνατόν, αλλά όχι υποχρεωτικό, ένα τοπικό µέγιστο (αιχµή) να έχει καταγραφεί διότι η κατασκευή συµπεριφέρεται µε τρόπο διαφορετικό από εκείνον που προβλέπει η σχεδίαση, άρα το τοπικό µέγιστο είναι δυνατόν (αλλά όχι υποχρεωτικό) να υποδεικνύει κάποια βλάβη. Πειραµατικές καµπύλες H f ( ) κυρίως σε κατασκευές µε περιστρεφόµενα µέρη. ij = Ω χρησιµοποιούνται ευρέως για τη διάγνωση βλαβών, Κάποια ιδιοσυχνότητα είναι δυνατόν να µην καταγραφεί στην πειραµατική καµπύλη Hij ( ) = f Ω. Οι δύο ανωτέρω λόγοι είναι εκείνοι που υποχρεώνουν για την καταγραφή πολλών πειραµατικών Συναρτήσεων Μεταφοράς H f ( ) ij = Ω σε µία κατασκευή, προκειµένου να εντοπισθούν οι αιχµές που πραγµατικά αντιστοιχούν σε ιδιοσυχνότητες της κατασκευής

16 Επίσης, µαζί µε τα πειραµατικά διαγράµµατα Συναρτήσεων Μεταφοράς H f ( ) ij = Ω, καταγράφονται και διαγράµµατα φάσης. Όπως γνωρίσαµε στα µονοβάθµια δυναµικά συστήµατα, στην περίπτωση συντονισµού, η διαφορά φάσης είναι 180 o. Συνεπώς, ένας τρόπος ελέγχου της ορθότητας του εντοπισµού µίας ιδιοσυχνότητας κατασκευής από διάγραµµα H f ( ) ij = Ω είναι εάν, στο αντίστοιχο διάγραµµα διαφοράς φάσης και στην αντίστοιχη συχνότητα, η διαφορά φάσης είναι 180 o. Τεχνολογική Εφαρµογή #2: Ελαστική εξέδρα καταδύσεων (αναπηδητήριο) Το άθληµα των καταδύσεων εντάχθηκε στο αγωνιστικό πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων, το Αρχικά, οι αθλητές αγωνίζονταν στο αγώνισµα του σταθερού βατήρα (πλατφόρµα). Στην επόµενη Ολυµπιάδα (Λονδίνο, 1908) εντάσσονται στο αγωνιστικό πρόγραµµα και οι καταδύσεις από αναπηδητήριο 3m (τραµπολίνο), το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο παρά µία προβολική, ελαστική εξέδρα. Ο αθλητής, προκειµένου να µεγιστοποιήσει το ύψος του άλµατός του, αναπηδά στο άκρο της εξέδρας, διότι η άσκηση σηµειακής δύναµης σε αυτή τη θέση εξασφαλίζει το µέγιστο πλάτος ταλάντωσης της εξέδρας. Τεχνολογική Εφαρµογή #3: ορυφόρος Η ιδιοανυσµατική ανάλυση ενός δορυφόρου είναι χρήσιµη διότι: Κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης, ο δορυφόρος, αν και είναι συσκευασµένος, υφίσταται πολύ έντονους κραδασµούς. Θεωρητικά, οι δορυφόροι κινούνται µε σταθερή ταχύτητα, η οποία, ωστόσο, είναι τόσο µεγάλη, ώστε µια µικρή µεταβολή στην κίνησή τους (π.χ. θέλουµε να τους στρίψουµε λίγο) προκαλεί πολύ ισχυρές ταλαντώσεις. Όλες οι διαστηµικές κατασκευές είναι πολύ εύκαµπτες, κάτι που, σε συνδυασµό µε την απώλεια αέρα στο διάστηµα (ο αέρας λειτουργεί ως µέσο απόσβεσης), καταλήγει σε έντονες ταλαντώσεις, όταν επιχειρείται κάποιος χειρισµός (π.χ. επιδιόρθωση στην εξωτερική δοµή του αεροσκάφους). Στο Σχήµα 12 απεικονίζεται τµήµα δορυφόρου καθώς και οι τρεις πρώτες καµπτικές ιδιοµορφές του. (α) (β) (γ) (δ) Σχήµα 12: Ιδιοµορφές τµήµατος δορυφόρου: (α) απαραµόρφωτο σχήµα, (β) πρώτη καµπτική ιδιοµορφή, (β) δεύτερη καµπτική ιδιοµορφή και (γ) τρίτη καµπτική ιδιοµορφή

17 Τεχνολογική Εφαρµογή #4: Ακουστική κοιλότητα οχήµατος Όπως σε µία κατασκευή υπολογίζονται ιδιοτιµές και ιδιοανύσµατα, έτσι και σε ένα ρευστό (π.χ. αέρας) υπολογίζονται, οµοίως, ιδιοσυχνότητες και ιδιοανύσµατα, πληροφορίες σχετικές µε τη διάδοση κυµάτων (διακυµάνσεις του φυσικού πεδίου). Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η καµπίνα των επιβατών ενός τυπικού επιβατικού οχήµατος (βλ. Σχήµα 13), η οποία, σε ορισµένες συχνότητες, λειτουργεί όπως ένα ηχείο (συνδυασµός αέρα και ευκαµψίας των υαλοπινάκων (τζάµια) της καµπίνας). Προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι ο ήχος που φθάνει στο αυτί του οδηγού και των επιβατών είναι σε χαµηλά επίπεδα, είναι δυνατή η µελέτη της διάδοσης του ήχου µέσα στην καµπίνα των επιβατών (επιλύονται αριθµητικά οι αντίστοιχες εξισώσεις και προκύπτουν οι ισοϋψείς καµπύλες της πίεσης). Οι τεχνολογικές λύσεις, οι οποίες εφαρµόζονται προκειµένου ο ήχος στην καµπίνα των επιβατών (ακουστική κοιλότητα οχήµατος) να διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα είναι διαφόρων ειδών, όπως διαφορετική σχεδίαση εσωτερικού χώρου, χρήση υλικών επένδυσης, διαφορετική σχεδίαση οροφής οχήµατος, κτλ. Πιο προηγµένες τεχνικές, είναι η ακύρωση του ήχου µέσω της εκποµπής κατάλληλης συχνότητας ηχητικού σήµατος από κατάλληλα επιλεγµένα σηµεία (Active Noise Control). (α) (β) (γ) Σχήµα 13: Ιδιοµορφές ακουστικής κοιλότητας: (α) καµπίνα επιβατών οχήµατος, (β) πρώτη ιδιοµορφή και (β) δεύτερη ιδιοµορφή. Τεχνολογική Εφαρµογή #5: Πλαίσιο µοτοσικλέτας Η γνώση των ιδιοσυχνοτήτων µίας µοτοσικλέτας είναι θεµελιώδους σηµασίας για την ασφαλή οδήγησή της (βλ. Σχήµα 14). Για παράδειγµα, υπάρχει κίνδυνος εµφάνισης ανεπιθύµητων κραδασµών στο σύστηµα διεύθυνσης (κοσκίνισµα τιµονιού), µε τελικό αποτέλεσµα την απώλεια ελέγχου της µοτοσικλέτας. (α) (β) (γ) Σχήµα 14: Ιδιοµορφές πλαισίου µοτοσικλέτας: (α) µοντέλο πλαισίου, (β) απόκριση σε µία φόρτιση δοκιµής και (β) απόκριση σε δεύτερη φόρτιση δοκιµής

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ιατριβή που υπεβλήθη για την µερική ικανοποίηση των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Α - ΘΕΩΡΙΑ. ρ. Μηχ. Νεκτάριος Βιδάκης ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Α - ΘΕΩΡΙΑ. ρ. Μηχ. Νεκτάριος Βιδάκης ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ Α - ΘΕΩΡΙΑ ρ. Μηχ. Νεκτάριος Βιδάκης ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 1 A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΣΗ, ΟΠΙΣΘΕΛΚΟΥΣΑ ΚΑΙ ΡΟΠΗ ΠΡΟΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΤΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ NACA0012 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ

ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ Σύντομη ιστορική αναδρομή Η πτήση των πουλιών πάντα γοήτευε τον άνθρωπο. Έπειτα από αιώνες άκαρπων προσπαθειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Χάρης Γεωργίου, ΑΜ:Μ-177 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2000 - ii - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ιδακτικοί Στόχοι Μετά το πέρας της µελέτης του δεύτερου κεφαλαίου θα είστε ικανοί: Να αναφέρετε την ιστορική εξέλιξη των κινητήρων αεριώθησης, τις κατηγορίες στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α.Μ. 8049

Διαβάστε περισσότερα

ΒασικέςΑρχές ΠρόωσηςΠλοίων

ΒασικέςΑρχές ΠρόωσηςΠλοίων ΒασικέςΑρχές ΠρόωσηςΠλοίων Επιµέλεια: Ν. Π. Κυρτάτος Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ www.lme.naval.ntua.gr Βασικές Αρχές Πρόωσης Πλοίων 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ντετερμινιστικά Συστήματα. Στοιχεία Χαοτικής Ανάλυσης Χρονοσειρών

Ντετερμινιστικά Συστήματα. Στοιχεία Χαοτικής Ανάλυσης Χρονοσειρών Ντετερμινιστικά Συστήματα Στοιχεία Χαοτικής Ανάλυσης Χρονοσειρών 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ 1.1 Δυναμικά συστήματα 1.1.1 Ορισμοί Κάθε σύστημα του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές βέλτιστης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : «Επισκόπηση δυναμικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών ελέγχου πτήσης αεροσκαφών»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : «Επισκόπηση δυναμικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών ελέγχου πτήσης αεροσκαφών» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : «Επισκόπηση δυναμικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών

ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών Τεύχος 2/2008 Ναυσίβιος Χώρα Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Τέρμα Χατζηκυριακού, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς 18539 Nafsivios Chora Hellenic Naval Academy Hadjikyriakou

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΟΛΟΠΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΙΣΧΥΟΣ Πιλοτική Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Λεξικό όρων 1. ΣΑΣΙ 2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4. Σύστημα Διεύθυνσης 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ M.K. & A.E. Eργαστήριο Aυτοµάτου Eλέγχου Μεταπτυχιακή Εργασία ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 2006-2007 Π.Γ.ΚΑΡΥΔΗΣ Ι.Μ.ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΕΙΣΜΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔ ΥΚΤΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΗΠΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: : Δημήτριος. Επιβλέπων. Βόλος. Ιούνιος

Συντάκτης: : Δημήτριος. Επιβλέπων. Βόλος. Ιούνιος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μοντελοποίησηη ροής και μετάδοσης θερμότητας σε αερολέβητα με υπέρυθρη θερμογραφία και CFD Συντάκτης: : Δημήτριος Τζιουρτζιούμης Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Σταματέλλος Βόλος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα