Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά."

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Μίνι στερεοφωνικό συγκρότημα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. CM4630 (CM4630, CMS4630F) CM4530 (CM4530, CMS4530F, CMS4530W) CM4430 (CM4430, CMS4530F) CM4330 (CM4330, CMS4330F) CM4330-DU.DDEULLK GREEK 7540.indd :44:43

2 1 Getting Started 2 1 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ANOIΓETE KINΔYNOΣ HΛEKTPOΠΛHΞIAΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΔΕΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Το σύμβολο του βέλους σε σχήμα αστραπής μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη για παρουσία επικίνδυνης τάσης χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του προϊόντος, η ένταση της οποίας δύναται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη ότι πρόκειται για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με τη συσκευή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκες ή παρόμοιες μονάδες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη μπλοκάρετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι σχισμές και τα ανοίγματα στην καμπίνα παρέχονται για εξαερισμό και για να βεβαιώσουν την αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος καθώς και για να το προστατεύσουν από την υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να μπλοκάρονται τοποθετώντας για παράδειγμα το προϊόν πάνω σε ένα κρεβάτι, σε ένα χαλί ή σε μία άλλη παρόμοια συσκευή. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε μία ενσωματωμένη σύνθεση, όπως το έπιπλο μίας βιβλιοθήκης ή σε έναν πάγκο εκτός και αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή εάν έχετε ακολουθήσει πλήρως τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν χρησιμοποιεί Σύστημα Λέιζερ. Για να εξασφαλιστεί η ορθή χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν η μονάδα χρειαστεί συντήρηση, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής. Η εκτέλεση ελέγχων και ρυθμίσεων ή η διεξαγωγή διαδικασιών άλλων από τις προβλεπόμενες από το παρόν, μπορεί να προκαλέσουν επιβλαβή έκθεση σε ακτινοβολία. Για να αποφευχθεί απευθείας έκθεση στην ακτίνα λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ αναφορικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας Οι περισσότερες συσκευές συστήνουν τη σύνδεσή τους σε ειδικό κύκλωμα. Δηλαδή, κύκλωμα μίας παροχής που τροφοδοτεί μόνο τη συσκευή και δεν έχει πρόσθετες εξόδους ή κυκλώματα διακλάδωσης. Δείτε τη σελίδα προδιαγραφών του εγχειριδίου χρήσης, για να βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε τις παροχές. Οι υπερφορτωμένες παροχές, οι χαλαρές ή ζημιωμένες πρίζες, τα καλώδια προέκτασης, τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, και η ζημιωμένη ή ραγισμένη μόνωση καλωδίων είναι επικίνδυνα. Κάθε μία από αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Κατά καιρούς ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής και εάν η εμφάνισή του υποδεικνύει ζημιά ή φθορά, αποσυνδέστε το, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα ακριβές ανταλλακτικό από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική καταπόνηση, όπως η συστροφή, τάνυση, παγίδευση, πίεση σε πόρτες και μην πατάτε επάνω σε αυτό. Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή σε πρίζες, υποδοχές τοίχου και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή. Για την αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος, τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Κατά την τοποθέτηση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη. CM4330-DU.DDEULLK GREEK 7540.indd :44:44

3 3 Αυτή η συσκευή εξοπλίζεται με φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή. Ασφαλής τρόπος αφαίρεσης της μπαταρίας ή του συσσωρευτή από τον εξοπλισμό: Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία μπαταριών και ακολουθήστε τα αντίστροφα βήματα από την συναρμολόγηση. Για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και πιθανών απειλών για την υγεία ανθρώπων και ζώων, βάλτε την παλιά μπαταρία ή συσσωρευτή σε κατάλληλο δοχείο στα εκχωρημένα σημεία συλλογής. Μην απορρίπτετε μπαταρίες ή συσσωρευτές μαζί με άλλα απορρίμματα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τοπικές, επιστρεφόμενες μπαταρίες και συσσωρευτές συστημάτων. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική ζέστη όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά και τα σχετικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέτετε το μηχάνημα σε νερό (ρίψη σταγόνων ή μεγαλύτερης ποσότητας υγρού). Αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω στο μηχάνημα. Απόρριψη τη παλιά σα συσκευή 1. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το δύμβολο ενό διαγραμμένου κάλαθου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΟΚ. 2. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογή απορριμμάτων, οι οποίε έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τι τοπικέ αρχέ. 3. Η σωστή απόρριψη τη παλιά σα συσκευή θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνπειών ω προ το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. 4. Για πιο λεπτομερεί πληροφορίε σχετικά με την απόρριψη τη παλιά σα συσκευή, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία διάθεση οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαξί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Απόρριψη παλιών μπαταριών / συσσωρευτών 1. Όταν το σύμβολο με τον διαγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων βρίσκεται επάνω σε μπαταρίες / συσσωρευτές του προϊόντος, αυτό σημαίνει ότι καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕC. 2. Αυτό το σύμβολο ενδέχεται να συνδυάζεται με χημικά σύμβολα για υδράργυρο (Hg), καδμίο (Cd) ή μόλυβδο (Pb) εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο, 0,002% κάδμιο ή 0,004% μόλυβδο. 3. Όλες οι μπαταρίες / συσσωρευτές θα πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις συλλογής που έχει δημιουργήσει το κράτος ή οι τοπικές αρχές. 4. Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών / συσσωρευτών συμβάλλει στην πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον, τα ζώα και την υγεία των ανθρώπων. 5. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών / συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το δημαρχείο σας, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Με το παρόν η LG Electronics δηλώνει ότι αυτό το/τα προϊόν/τα πληροί/ούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών 2004/108/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ, 2009/125/ΕΚ και 2011/65/EU. Επικοινωνήστε με τα γραφεία για τη συμμόρφωση αυτού του προϊόντος: LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό ΔΕΝ αποτελεί τηλεφωνικό κέντρο για σέρβις. Όσον αφορά τις πληροφορίες για το σέρβις καταναλωτών, ανατρέξτε στην κάρτα Εγγύησης ή επικοινωνήστε με το διανομέα που αγοράσατε το προϊόν. 1 CM4330-DU.DDEULLK GREEK 7540.indd :44:47

4 4 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 Getting Started 2 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια 6 Μοναδικά χαρακτηριστικά 6 Εξαρτήματα 6 Απαιτήσεις αρχείων αναπαραγωγής 6 Απαίτηση αρχείου μουσικής MP3/ WMA 7 Συμβατές συσκευές USB 7 Απαίτηση συσκευής USB 8 Τηλεχειριστήριο 9 Μπροστινός πίνακας 11 Πίσω πίνακας(cm4530) 12 Πίσω πίνακας(cm4630) 13 Πίσω πίνακας(cm4430/cm4330) 2 Σύνδεση 14 Σύνδεση με τα ηχεία 14 Προσάρτηση ηχείων στη μονάδα 15 Σύνδεση Κεραίας 15 Προαιρετικός Εξοπλισμός Σύνδεσης 15 Σύνδεση AUX IN 16 Σύνδεση USB 3 Λειτουργία 17 Βασικές Λειτουργίες 17 CD/ USB Λειτουργίες 17 Άλλες Λειτουργίες 17 Προγραμματισμένη αναπαραγωγή 17 Προβολή των πληροφοριών αρχείου 17 Αναζήτηση φακέλου 18 Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο 18 Διαγραφή αρχείου MP3/WMA 18 DEMO 18 Αναπαραγωγή AUTO DJ 19 Λειτουργίες Ραδιοφώνου 19 Ακρόαση ραδιοφώνου 19 Προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί 19 Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών 19 Βελτίωση κακού σήματος FM 19 Πληροφορίες για ένα ραδιοφωνικό σταθμό 20 Ρύθμιση ήχου 20 Ρύθμιση της λειτουργίας surround 20 Ρύθμιση Ώρας 20 Ρύθμιση αφύπνισης 21 Ρύθμιση χρονομετρητή 21 Λειτουργία μείωσης φωτισμού (ροοστάτης) 21 Προηγμένες Λειτουργίες 21 Ακρόαση μουσικής από την εξωτερική σας συσκευή 21 Αυτόματη διακοπή λειτουργίας 22 Εγγραφή σε USB 22 Επιλογή ρυθμού μετάδοσης δεδομένων (bit rate) και ταχύτητας 22 Ντουμπλάζ USB σε USB CM4330-DU.DDEULLK GREEK 7540.indd :44:47

5 Πίνακας Περιεχομένων 5 4 Οδηγός επίλυσης προβλημάτων 24 Οδηγός επίλυσης προβλημάτων 5 Παράρτημα 25 Γενικά προδιαγραφές 26 Ηχείο προδιαγραφές 27 Συντήρηση 27 Χειρισμός Μονάδας 27 Σημειώσεις σε Δίσκους 27 Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης CM4330-DU.DDEULLK GREEK 7540.indd :44:47

6 6 1 Μοναδικά χαρακτηριστικά Άμεση εγγραφή USB Επιτρέπει την εγγραφή μουσικής στη συσκευή USB που διαθέτετε. AUTO DJ Αναμειγνύει το τέλος ενός κομματιού με την αρχή του επόμενου για συνεχόμενη αναπαραγωγή. USB Ακρόαση μουσικής από τη συσκευή USB. Radio Ακρόαση ραδιοφώνου Εξαρτήματα Ελέγξτε και προσδιορίστε τα εξαρτήματα που παρέχονται. Απαιτήσεις αρχείων αναπαραγωγής Απαίτηση αρχείου μουσικής MP3/ WMA Η συμβατότητα δίσκων MP3/WMA με αυτή διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς: y Συχνότητα δειγματοληψίας: εντός 32 έως 48 khz (MP3), εντός 32 έως 48 khz (WMA) y Ρυθμός Bit: εντός 32 έως 320 kbps (MP3), 40 έως 320 kbps (WMA) y Μέγιστος αριθμός αρχείων: Κάτω από 999 y Προέκταση αρχείου:.mp3 /.wma y Μορφή αρχείου CD-ROM: ISO9660/ JOLIET y Συνιστούμε τη χρήση του προγράμματος Easy- CD Creator, το οποίο δημιουργεί σύστημα αρχείων πρότυπου ISO9660. y Θα πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή μορφής δίσκου σε [Mastered] για να κάνετε τους δίσκους συμβατούς με τις συσκευές αναπαραγωγής LG, όταν διαμορφώνετε επανεγγράψιμους δίσκους. Όταν ρυθμίζετε την επιλογή σε Live File System (Σύστημα Ενεργών Αρχείων), δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε συσκευές αναπαραγωγής LG. (Mastered/ Live File System: Σύστημα διαμόρφωσης δίσκων για Windows Vista) Τηλεχειριστήριο (1) Μπαταρίες (2) Κεραία FM (1) CM4330-DU.DDEULLK GREEK 7540.indd :44:48

7 7 Συμβατές συσκευές USB y Συσκευή αναπαραγωγής MP3: Συσκευή αναπαραγωγής MP3 τύπου Flash. y Οδηγός Flash USB: Συσκευές που υποστηρίζουν USB 2,0 ή USB 1,1. y Η λειτουργία USB αυτής της συσκευής δεν υποστηρίζει ορισμένες συσκευές USB. Απαίτηση συσκευής USB y Οι συσκευές που απαιτούν πρόσθετη εγκατάσταση προγράμματος σε σύνδεση με υπολογιστή δεν υποστηρίζονται. y Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί. y Τα USB μέγάλης χωρητικότητας μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο από μερικά λεπτά για την τέλεση της αναζήτησης. y Δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας για να αποφύγετε την απώλειά τους. y Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή USB hub, η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται. y Η χρήση του συστήματος αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται. (Μόνο το σύστημα αρχείων FAT(16/32) υποστηρίζεται.) y Η μονάδα δεν υποστηρίζεται όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων είναι ή περισσότερα. y Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι αναγνώστες καρτών, οι Κλειδωμένες συσκευές ή οι συσκευές usb τύπου σκληρού δίσκου δεν υποστηρίζονται. y Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης. 1 CM4330-DU.DDEULLK GREEK 7540.indd :44:48

8 8 Τηλεχειριστήριο 1 Τοποθέτηση μπαταρίας Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και εισαγάγετε δύο μπαταρίες R03 (μεγέθους ΑΑΑ) με τον θετικό 4 και τον αρνητικό 5 πόλο στη σωστή θέση. a 1 (Ισχύς) : Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας (ON/OFF). B (ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ) : Ανοίγει και κλείνει τη θυρίδα δίσκων. PRESET.FOLDER W/S : -- Όταν αναπαράγεται μονάδα CD/ USB που περιέχει αρχεία MP3/WMA σε διάφορους φακέλους, πατήστε PRESET.FOLDER W/S για να επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε να αναπαραχθεί. -- Επιλέξτε ένα προεπιλεγμένο αριθμό για ένα ραδιοφωνικό σταθμό. FUNCTION : Επιλέγει τη λειτουργία ή την πηγή εισόδου. : Μηδενίζει την ένταση του ήχου. VOL +/- : Ρυθμίζει την ένταση των ηχείων. b PROGRAM/MEMORY : --Αποθηκεύει ραδιοφωνικούς σταθμούς. --Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής που θέλετε να ακούσετε. USB REC : Απευθείας εγγραφή USB. USB SKIP : Εναλλαγή μεταξύ USB 1 και USB 2. REPEAT(MENU) : Ακούστε τα κομμάτια σας επαναλαμβανόμενα ή με τυχαία σειρά. TUNING-/+ : Συντονίζεται στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό. C/V (Μεταπήδηση / Αναζήτηση) : -- Παρακάμπτει κομμάτια με γρήγορη ταχύτητας προς τα εμπρός ή πίσω. -- Αναζήτηση ενός τμήματος εντός ενός κομματιού/αρχείου. Z ENTER : -- Σταματά την αναπαραγωγή ή την εγγραφή. -- Ακυρώνει τη λειτουργία ΔΙΑΓΡΑΦΗ. d/m (Play/Pause) : -- Ξεκινά ή διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή. -- Επιλέγει STEREO/MONO. SOUND EFFECT : Επιλέγει το αποτύπωμα (ποιότητα) του ήχου. AUTO DJ : Επιλογή της κατάστασης λειτουργίας AUTO DJ. (Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στη σελίδα 18) DELETE : Διαγράφει αρχεία MP3/ WMA. c Αριθμητικά πλήκτρα 0 έως 9 : Επιλογή αριθμημένων κομματιών/αρχείων, ή προκαθορισμένου αριθμού. INFO : Εμφανίζει πληροφορίες για τη μουσική σας. Ένα αρχείο MP3 συνήθως συνοδεύεται από ετικέτα ID3. Η ετικέτα περιέχει πληροφορίες για τον τίτλο, τον καλλιτέχνη, το άλμπουμ ή τη διάρκεια του κομματιού. SLEEP : Απενεργοποιεί το σύστημα σε προκαθορισμένη χρονική στιγμή. Dimmer (Ρύθμιση φωτεινότητας): Η φωτεινότητα του παραθύρου ενδείξεων μειώνεται κατά το ήμισυ. d RDS : RDS (Σύστημα ασύρματης αποστολής δεδομένων). PTY : Αναζητά ραδιοφωνικούς σταθμούς από τον τύπο του ραδιοφώνου. CM4330-DU.DDEULLK GREEK 7540.indd :44:48

9 9 Μπροστινός πίνακας 1 CM4330-DU.DDEULLK GREEK 7540.indd :44:49

10 10 1 a Συρτάρι δίσκου Φόρτωση δίσκου. b AUTO DJ Επιλογή της κατάστασης λειτουργίας AUTO DJ. (Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στη σελίδα 18) c TIMER Χρήση του αναπαραγωγέα ως ξυπνητήρι. d Y (Μεταπήδηση / Αναζήτηση) - Αναζήτηση εμπρός. - Μεταπήδηση στο προηγούμενο κομμάτι / αρχείο. e BASS BLAST Ενισχύει τα πρίμα, τα μπάσα και το εφέ ήχου surround. f I(Διακοπή) Stops playback or recording. g SET/RDS -Επιβεβαιώνει τις ρυθμίσεις. - RDS (Σύστημα ασύρματης αποστολής δεδομένων). h 1/! (Ισχύς) Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας (ON/OFF). i Display window j USB 1/ USB 2 Αναπαραγωγή αρχείων ήχου με σύνδεση σε συσκευή USB. USB REC. Εγγραφή μουσικής στο USB. k FUNC. Επιλέγει τη λειτουργία ή την πηγή εισόδου. l DEMO Επίδειξη κάθε μίας λειτουργίας. m TST./MO. - Ξεκινά και διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή. - Επιλέγει Μονοφωνικό/Στερεοφωνικό ήχο [Stereo/Mono]. n Μπουτόν έντασης Ρύθμιση της έντασης του ηχείου. o LG EQ Επιλέγει το αποτύπωμα (ποιότητα) του ήχου. p U (Μεταπήδηση / Αναζήτηση) - Αναζήτηση πίσω. - Μεταπήδηση στο προηγούμενο / επόμενο κομμάτι q CLOCK Ρύθμιση ρολογιού και έλεγχος της ώρας. r R (ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ) Ανοίγει και κλείνει τη θυρίδα δίσκων. CM4330-DU.DDEULLK GREEK 7540.indd :44:49

11 11 Πίσω πίνακας(cm4530) 1 a Σύνδεσμος AUX IN (L/R) b ANTENNA (FM) c POWER IN d Ανεμιστήρας ψύξης e SPEAKERS ακροδέκτης/καλώδιο CM4330-DU.DDEULLK GREEK 7540.indd :44:49

12 12 Πίσω πίνακας(cm4630) 1 a Σύνδεσμος AUX IN (L/R) b ANTENNA (FM) c POWER IN d Ανεμιστήρας ψύξης e SPEAKERS ακροδέκτης CM4330-DU.DDEULLK GREEK 7540.indd :44:49

13 13 Πίσω πίνακας(cm4430/cm4330) 1 a Σύνδεσμος AUX IN (L/R) b ANTENNA (FM) c POWER IN d SPEAKERS ακροδέκτης CM4330-DU.DDEULLK GREEK 7540.indd :44:49

14 14 Σύνδεση 2 Σύνδεση Σύνδεση με τα ηχεία Προσάρτηση ηχείων στη μονάδα Συνδέστε τα καλώδια που είναι κρεμασμένα στα ηχεία στη μονάδα. Για να συνδέσετε το καλώδιο στη μονάδα, πατήστε κάθε πλαστικό έμβολο για να ανοίξετε τα τερματικά σύνδεση της μονάδας. Εισάγετε το καλώδιο και αφήστε το πλαστικό έμβολο. Συνδέστε τη μαύρη ρίγα από το κάθε καλώδιο στα τερματικά με την σημείωση (πλην) και το άλλο άκρο στα τερματικά με την σημείωση + (συν). > > ΠΡΟΣΟΧΗ y Αποτρέψτε τα παιδιά από το να τοποθετούν τα χέρια τους ή αντικείμενα στον *αγωγό του ηχείου. *Αγωγός ηχείου : Μια οπή για το βαθύ ήχο μπάσων στο περίβλημα του ηχείου. y Τα ηχεία περιέχουν μαγνητικά μέρη, συνεπώς ενδέχεται να προκύψει χρωματική ανωμαλία στην οθόνη της Τηλεόρασης ή της οθόνης του Υπολογιστή. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα ηχεία πολύ μακριά από είτε την οθόνη της Τηλεόρασης ή την οθόνη του Υπολογιστή. Μην συνδέετε οποιοδήποτε άλλο ηχείο εκτός από το ηχείο υπογούφερ στον ακροδέκτη σύνδεσης του υπογούφερ στο πίσω μέρος της μονάδας. CM4530 Χρώμα Πορτοκαλί Κόκκινο Λευκό Ηχείο Υπογούφερ Μπροστά Μπροστά Συνδέστε καλώδιο γούφερ στον αναπαραγωγέα. Όταν συνδέετε καλώδιο γούφερ στον αναπαραγωγέα, σπρώξτε το στην υποδοχή έως ότου να κάνει κλικ. CM4630/CM4430/CM4330 Χρώμα Ηχείο Κόκκινο Μπροστά Λευκό Μπροστά CM4330-DU.DDEULLK GREEK 7540.indd :44:50

15 Σύνδεση 15 Σύνδεση Κεραίας Συνδέστε την κεραία FM που παρέχεται για να ακούσετε ράδιο. Συνδέσετε την συρμάτινη κεραία FM στον σύνδεσμο της κεραίας FM. Προαιρετικός Εξοπλισμός Σύνδεσης Σύνδεση AUX IN Συνδέστε την έξοδο μίας βοηθητικής συσκευής (κάμερα, TV, Αναπαραγωγέας κλπ) στον σύνδεσμο της εισόδου AUX IN (L/R). Εάν η συσκευή σας έχει μόνο μία έξοδο για ήχο (μονοφωνική), συνδέστε την στο αριστερό (λευκό) βύσμα ήχου στην μονάδα. 2 Σύνδεση,, ΣΗΜΕΙΩΣΗ Βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτείνει πλήρως την συρμάτινη κεραία FM. Μετά την σύνδεση της Συρμάτινης κεραίας FM, κρατήστε την όσο γίνεται σε οριζόντια θέση. Κόκκινο Λευκό Προς τις υποδοχές εξόδου ήχου της συσκευής σας (τηλεόραση, VCR, κλπ.) CM4330-DU.DDEULLK GREEK 7540.indd :44:50

16 16 Σύνδεση Σύνδεση USB Συνδέστε την θύρα της Μνήμης USB (ή του αναπαραγωγέα MP3 κλπ) στην θύρα USB στο μπροστινό μέρος της μονάδας. 2 Σύνδεση,, ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αφαιρέστε τη Συσκευή USB από τη μονάδα 1. Επιλέξτε διαφορετική λειτουργία / κατάσταση ή πατήστε I(Διακοπή) δύο φορές συνεχόμενα. 2. Αφαιρέστε τη Συσκευή USB από τη μονάδα. CM4330-DU.DDEULLK GREEK 7540.indd :44:51

17 3 Λειτουργία Βασικές Λειτουργίες CD/ USB Λειτουργίες 1. Εισάγετε το δίσκο πατώντας το B στο τηλεχειριστήριο ή το R στη μονάδα. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB 1/2. 2. Επιλέξτε τη λειτουργία CD ή USB πατώντας FUNCTION στο τηλεχειριστήριο ή FUNC. στη συσκευή. 3. Επιλέξτε ένα κομμάτι/αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε πατώντας το C/V στο τηλεχειριστήριο ή το Y/U στη μονάδα. Προς Κάντε αυτό Διακοπή Πατήστε το Z ENTER ή το I. Αναπαραγωγή Πατήστε το d/m ή το TST./MO.. Κατά τη διάρκεια της Παύση αναπαραγωγής, πατήστε το d/m ή το TST./MO.. Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το C/V ή το Y/U για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι/ αρχείο ή για να επιστρέψετε στην αρχή του τρέχοντος κομματιού/ αρχείου. Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι/ αρχείο Κατόπιν αναπαραγωγής λιγότερων από 2 δευτερολέπτων, πατήστε το C ή το Y για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι / αρχείο. Κατόπιν αναπαραγωγής περισσότερων από 3 δευτερολέπτων, πατήστε το C ή το Y για να μεταβείτε στην αρχή του κομματιού / αρχείου. Απευθείας Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 0 έως 9 για να επιλογή μουσικού μεταβείτε στο επιθυμητό κομματιού/αρχείου κομμάτι ή αρχείο απ ευθείας. Πατήστε και κρατήστε το C/ Αναζήτηση V ή Y/U κατά την ενότητας μέσα σε διάρκεια της αναπαραγωγής ένα κομμάτ/αρχεία. και αφήστε το στο σημείο που θέλετε να ακούσετε. Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή Πατήστε επαναλαμβανόμενα το REPEAT(MENU). Η οθόνη αλλάζει με την ακόλουθη σειρά. RPT1 -> RPT *DIR (Μόνο MA3/WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF. *DIR : Κατάλογος Λειτουργία 17 Άλλες Λειτουργίες Προγραμματισμένη αναπαραγωγή Η λειτουργία του προγραμματισμού σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας αρχεία από οποιονδήποτε δίσκο ή συσκευή USB στη μνήμη λήψης. Ένα πρόγραμμα μπορεί να περιέχει 20 κομμάτια/αρχεία. 1. Εισάγετε ένα δίσκο CD ή συνδέστε μια συσκευή USB και περιμένετε μέχρι να φορτωθεί. 2. Σε κατάσταση στοπ, πατήστε το πλήκτρο PROGRAM/MEMORY στο τηλεχειριστήριο. 3. Πιέστε το C/V στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε ένα κομμάτι / αρχείο. 4. Πατήστε PROGRAM/MEMORY ξανά για να αποθηκεύσετε και επιλέξτε επόμενο κομμάτι/ αρχείο. 5. Επαναλάβετε τα βήματα 3-4 για να επιλέξετε το επόμενο κομμάτι / αρχείο. 6. Πατήστε d/m για να αναπαράγετε όλα τα προγραμματισμένα μουσικά αρχεία. 7. Για να εκκαθαρίσετε την επιλογή σας, πιέστε δύο φορές το Z ENTER.,, ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα προγράμματα μπορούν επίσης να διαγραφούν όταν ο δίσκος ή συσκευή USB αφαιρεθεί. Η μονάδα απενεργοποιείται ή λειτουργία αλλάζει σε άλλο. Προβολή των πληροφοριών αρχείου Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου MP3/ WMA που περιέχει πληροφορίες αρχείου, μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες πατώντας το πλήκτρο INFO. Αναζήτηση φακέλου 1. Πατήστε το PRESET FOLDER W/S στο τηλεχειριστήριο επαναλαμβανόμενα έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός φάκελος στην οθόνη. 2. Πατήστε d/m για αναπαραγωγή. Θα ξεκινήσει αναπαραγωγή του πρώτου αρχείου στο φάκελο. 3 Λειτουργία CM4330-DU.DDEULLK GREEK 7540.indd :44:51

18 18 Λειτουργία Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο Πιέστε το στο τηλεχειριστήριο για σίγαση του ήχου. Μπορείτε να σιγάσετε τον ήχο της μονάδας όταν, για παράδειγμα, θέλετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο. Σε αυτή την περίπτωση, εμφανίζεται και αναβοσβήνει η ένδειξη MUTE στην οθόνη. Για ακύρωση, πατήστε ξανά το ή αλλάξτε το επίπεδο της έντασης. Αναπαραγωγή AUTO DJ Η λειτουργία Auto DJ αναμειγνύει το τέλος ενός κομματιού με την αρχή του επόμενου για συνεχόμενη αναπαραγωγή. Ισοσταθμίζει την ένταση των κομματιών για αναπαραγωγή χωρίς διακοπές. Πατήστε το κουμπί AUTO DJ στο τηλεχειριστήριο ή στη μονάδα επανειλημμένα και οι ενδείξεις στην οθόνη θα αλλάξουν με την ακόλουθη σειρά: RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF) 3 Λειτουργία Διαγραφή αρχείου MP3/WMA Μπορείτε να διαγράψετε ένα αρχείο, φάκελο ή τύπο αρχείου πατώντας DELETE. (Μόνο USB) 1. Πατήστε DELETE διαδοχικά για να επιλέξετε αρχείο MP3/WMA. Η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο στην κατάσταση διακοπής. Η οθόνη αλλάζει με την παρακάτω σειρά. - DEL FILE : Διαγράφει αρχείο. - DEL DIR : Διαγράφει φάκελο. - FORMAT : Μορφοποιεί τη συσκευή USB. 2. Για να διαγράψετε αρχείο/φάκελο ή τύπο αρχείου, πιέστε το πλήκτρο d/m στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρ T ST./MO. στη μονάδα. 3. Αν θέλετε να βγείτε από την τρέχουσα λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο Z ENTER στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο I στη μονάδα. > > ΠΡΟΣΟΧΗ y Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη λειτουργία (αναπαραγωγή, διαγραφή, κ.λπ.). y Συνιστάται η τακτική δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων για την αποφυγή απώλειας δεδομένων. y Η λειτουργία διαγραφής μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής USB. DEMO Σε κατάσταση απενεργοποίησης, πατήστε το DEMO στη μονάδα μία φορά. Η μονάδα θα ενεργοποιηθεί και θα προβληθεί η κάθε λειτουργία στην οθόνη. Για ακύρωση της λειτουργίας DEMO, πατήστε ξανά μία φορά το DEMO.,, ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να απολαύσετε άλλες λειτουργίες κατά την διάρκεια του DEMO. Τότε, το DEMO θα παύσει προσωρινά. - Εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα, θα επανέλθει αυτόματα η λειτουργία DEMO. Λειτουργία OFF RANDOM REPEAT Παράθυρο οθόνης - (AUTO DJ OFF) RANDOM (AUTO DJ RANDOM) RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) Περιγραφή - Η μουσική αναπαράγεται με τυχαία σειρά σε αυτή τη λειτουργία. Η μουσική αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα σε αυτή τη λειτουργία.,, ΣΗΜΕΙΩΣΗ y Η αναζήτηση για ένα τμήμα του κομματιού/αρχείου και οι λειτουργίες επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής ή αναπαραγωγής με τυχαία σειρά δεν υποστηρίζονται από το AUTO DJ. y Κατά τη λειτουργία AUTO DJ, δεν είναι εφικτή η αναζήτηση αρχείων πατώντας το PRESET. FOLDER W/S στο τηλεχειριστήριο. y Εάν μεταβείτε σε άλλες λειτουργίας ή διακόψετε την μουσική με την χρήση του I στην μονάδα (ή Z ENTER στο τηλεχειριστήριο) κατά την λειτουργία AUTO DJ, η λειτουργία AUTO DJ θα απενεργοποιηθεί. y Η λειτουργία AUTO DJ δεν υποστηρίζεται σε αρχεία μουσικής με διάρκεια μικρότερη των 60 δευτερολέπτων. y Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, δεν διατίθεται η λειτουργία AUTO DJ. y Εάν αλλάξετε δίσκο όταν είναι ενεργοποιημένο το AUTO DJ, η λειτουργία απενεργοποιείται. CM4330-DU.DDEULLK GREEK 7540.indd :44:51

19 Λειτουργία 19 Λειτουργίες Ραδιοφώνου Βεβαιωθείτε ότι οι κεραίες FM είναι συνδεδεμένες. (Ανατρέξτε στη σελίδα 15) Ακρόαση ραδιοφώνου 1. Πατήστε FUNCTION στο τηλεχειριστήριο ή FUNC. στην μονάδα. μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη FM στο παράθυρο της οθόνης. Ενεργοποιείται στον τελευταίο συντονισμένο σταθμό. 2. Αυτόματος συντονισμός : Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TUNING -/+ στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο Y/U στη μονάδα για περίπου δύο δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη της συχνότητας αρχίσει να αλλάζει, και στη συνέχεια απελευθερώστε το. Η αυτόματη αναζήτηση σταματά όταν η συσκευή συντονιστεί σε ένα σταθμό. Μη αυτόματος συντονισμός : Πατήστε επαναλαμβανόμενα το TUNING -/+ στο τηλεχειριστήριο ή το Y/U στην μονάδα 3. Ρυθμίστε την ένταση πατώντας το VOL +/- στο τηλεχειριστήριο ή περιστρέφοντας το μπουτόν της έντασης στη μονάδα επαναλαμβανόμενα. Προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί Μπορείτε να προεπιλέξετε 50 σταθμούς για FM. Πριν από τον συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι μειώσατε την ένταση του ήχου. 1. Πατήστε FUNCTION στο τηλεχειριστήριο ή FUNC. στη μονάδα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη FM στο παράθυρο της οθόνης. 2. Επιλέξτε συχνότητα πατώντας το πλήκτρο TUNING-/+ στο τηλεχειριστήριο ή Y/U στη μονάδα. 3. Πατήστε το PROGRAM/MEMORY. Ένας προεπιλεγμένος αριθμός θα αναβοσβήσει στο παράθυρο της οθόνης. 4. Πατήστε PRESET FOLDER W/S για να επιλέξτε τον προεπιλεγμένο αριθμό που επιθυμείτε. 5. Πατήστε PROGRAM/MEMORY. Ο σταθμός αποθηκεύτηκε. 6. Επαναλάβατε τα βήματα 2 με 5 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς. 7. Για να ακούσετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό, πατήστε το πλήκτρο PRESET FOLDER W/S ή τα αριθμητικά πλήκτρα 0 έως 9. Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών 1. Πατήστε και κρατήστε το PROGRAM/MEMORY για δύο δευτερόλεπτα. Θα αναβοσβήνει η ένδειξη ERASEALL στην οθόνη της μονάδας. 2. Πατήστε PROGRAM/MEMORY για να διαγράψετε τους αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Βελτίωση κακού σήματος FM Πατήστε το d/m στο τηλεχειριστήριο ή το T ST./MO. στη μονάδα. Αυτό θα αλλάξει τη λήψη του ραδιοφώνου από stereo σε mono. Η λήψη θα βελτιωθεί. Πληροφορίες για ένα ραδιοφωνικό σταθμό Ο δέκτης FM είναι εξοπλισμένος με λειτουργία RDS (Σύστημα Δεδομένων Ραδιοφώνου). Αυτό προβάλει πληροφορίες για το ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε. Πατήστε το RDS επαναλαμβανόμενα για να περιηγηθείτε στους διάφορους τύπους δεδομένων: PS PTY RT CT (Όνομα υπηρεσίας προγραμμάτων) Το όνομα του καναλιού θα εμφανιστεί στην οθόνη. (Αναγνώριση τύπου προγράμματος) Ο τύπος του προγράμματος (π.χ. Jazz ή Ειδήσεις) θα εμφανιστεί στην οθόνη. (Ραδιοφωνικό κείμενο) Ένα μήνυμα κειμένου περιέχει ειδικές πληροφορίες από το σταθμό σε αναμετάδοση. Αυτό το κείμενο μπορεί να κυλά κατά μήκος της οθόνης. (Ο χρόνος που ελέγχεται από το κανάλι) Αυτό προβάλλει την ώρα και την ημερομηνία όπως αναμεταδίδεται από το σταθμό. Μπορείτε να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς από τον τύπο του προγράμματος πατώντας RDS. Η οθόνη θα δείξει το τελευταίο πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε. Πατήστε PTY μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το τύπο του προγράμματος που επιθυμείτε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το TUNING -/+. Ο συντονιστής θα αρχίσει την αναζήτηση αυτόματα. Όταν αναβρεθεί ένας σταθμός θα σταματήσει η αναζήτηση. 3 Λειτουργία CM4330-DU.DDEULLK GREEK 7540.indd :44:51

20 20 Λειτουργία Ρύθμιση ήχου Ρύθμιση Ώρας 3 Λειτουργία Ρύθμιση της λειτουργίας surround Αυτό το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προκαθορισμένων πεδίων ήχου surround. Μπορείτε να επιλέξετε μια επιθυμητή λειτουργία ήχου χρησιμοποιώντας το πλήκτρο SOUND EFFECT στο τηλεχειριστήριο ή LG EQ στη συσκευή. α στοιχεία που εμφανίζονται για τον Ισοσταθμιστή μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ. Σε προβολή NATURAL AUTO EQ POP CLASSIC JAZZ ROCK MP3 -- OPT BASS LOUDNESS BYPASS Περιγραφή Μπορείτε να απολαύσετε άνετα και φυσικό ήχο. Ρυθμίζει τον ισοσταθμιστή ήχου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με το είδος αρχείων τραγουδιών που περιλαμβάνονται στο MP3 ID3 Tag. Το πρόγραμμα αυτό προσθέτει ένα ζωηρό τόνο στον ήχο, δημιουργώντας την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε συναυλία ροκ, ποπ, τζαζ ή κλασικής μουσικής. Η λειτουργία αυτή είναι βελτιστοποιημένη για συμπιεσμένα αρχεία MP3. Βελτιώνει τον ήχο των πρίμων. Κατά την αναπαραγωγή, ενισχύει τα πρίμα, τα μπάσα και το εφέ ήχου surround. Βελτιώνει τις ρυθμίσεις μπάσων και πρίμων. Μπορείτε να απολαύσετε ήχο χωρίς εφέ ισοσταθμιστή.,, ΣΗΜΕΙΩΣΗ y Σε ορισμένα ηχεία, ο ήχος μπορεί να μην ακούγεται ή να ακούγεται σε χαμηλή ένταση ανάλογα με την λειτουργία του ήχου. y Μπορεί να χρειαστεί να επανορίσετε την λειτουργία surround μετά την αλλαγή της εισόδου, ορισμένες φορές ακόμη και μετά την αλλαγή κομματιού. y Πατώντας το BASS BLAST στην μονάδα μπορείτε απ ευθείας να επιλέξετε ήχο BYPASS ή BASS BLAST. 1. Ενεργοποιήστε την μονάδα. 2. Πατήστε το CLOCK. 3. Επιλέξτε μεταξύ των ακόλουθων, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Y/U. - AM 12:00 (για μορφή ώρας AM (ΠΜ) και PM (ΜΜ)) ή 0:00 (για 24ωρη μορφή ώρας) 4. Πατήστε SET/RDS για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 5. Επιλέξτε την ώρα πατώντας Y/U. 6. Πατήστε το πλήκτρο SET/RDS. 7. Επιλέξτε τα λεπτά πατώντας Y/U. 8. Πατήστε το πλήκτρο SET/RDS. 9. Εάν θέλετε να επαναφέρετε το ρολόι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το CLOCK. Μετά, επαναλάβετε τα βήματα 2-8. Ρύθμιση αφύπνισης Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως ξυπνητήρι. Θα πρέπει να ρυθμίσετε την ώρα στο ρολόι πριν ρυθμίσετε το ξυπνητήρι. 1. Ενεργοποιήστε την μονάδα. 2. Πατήστε το TIMER. 3. Θα αναβοσβήνει η κάθε μία λειτουργία. Πατήστε το SET/RDS για να επιλέξετε την πηγή ήχου που επιθυμείτε. 4. Θα εμφανιστεί η ένδειξη ON TIME. Αυτή είναι η επιθυμητή σας ώρα ενεργοποίησης της μονάδας. Y/U για να αλλάξετε τις ώρες και τα λεπτά και πατήστε SET/RDS για την αποθήκευση. 5. Θα εμφανιστεί η ένδειξη OFF TIME. Αυτή είναι η επιθυμητή ώρα απενεργοποίησης της μονάδας. Πατήστε το Y/U για να αλλάξετε τις ώρες και τα λεπτά, και πατήστε το SET/RDS για αποθήκευση. 6. Θα εμφανιστεί η ένδειξη για την ένταση του ήχου (VOL) που θέλετε για την αφύπνιση. Χρησιμοποιήστε το Y/U για να αλλάξετε την ένταση του ήχου και πατήστε SET/RDS για την αποθήκευση. Το εικονίδιο του ρολογιού ( δείχνει ότι έχει γίνει η ρύθμιση. 7. Πατήστε το TIMER. Μπορείτε να ελέγξτε την κατάσταση της ρύθμισης. 8. Εάν θέλετε να επαναφέρετε το ξυπνητήρι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το TIMER. Μετά, επαναλάβατε τα βήματα 3-6. CM4330-DU.DDEULLK GREEK 7540.indd :44:51

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Micro Hi-Fi. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Σύστημα Micro Hi-Fi. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σύστημα Micro Hi-Fi Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. CM2030 (CM2030, CMS2030F) CM2030-DU_AESPLLB_GREEK.indd

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 9000 Οδηγ ς

BeoSound 9000 Οδηγ ς BeoSound 9000 Οδηγός BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Περιεχόµενα του Οδηγού 3 Υπάρχουν δύο οδηγοί στη διάθεση σας, για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή Bang & Olufsen. Ο οδηγός Το

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία SRM-8340 Γνωρίζοντας τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Όσο περνάει ο χρόνος η χωρητικότητα της ένδειξης θα εξαντλείται. Η ένδειξη είναι κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν τελειώσει.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία Bluetooth,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM CAR FM-T CAR MP3 F2. Εγχειρίδιο χρήσης

ENERGY SISTEM CAR FM-T CAR MP3 F2. Εγχειρίδιο χρήσης ENERGY SISTEM CAR FM-T CAR MP3 F2 Εγχειρίδιο χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Car MP3 f2. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αυτό το MP3 player αυτοκινήτου έχει έναν πομπό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU www.fandu.gr Πρόσοψη Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Επιλογή λειτουργίας Επόμ/Προηγ κομμάτι Επιλογή σταθμού Εισαγωγή κομματιών Αναπαράγει

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SD 1 2 SD 1 3 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Όταν ο διακόπτης είναι σε θέση ΟΝ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. 2. ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ 3. ΣΗΜΕΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ER-100U REC Γενικά χαρακτηριστικά: 1.Ψηφιακό σύστημα με ικανότητα συνεργασίας με τα ακόλουθα φορμά και αποθηκευτικά μέσα, SD/MMC CARD,USB MP3. 2.Είσοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY CAR MP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY CAR MP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY CAR MP3 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Car MP3 1100. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. MP3 Player & FM transmitter για το αυτοκίνητο με επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι

Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι Μοντέλο: PBT2125 Οδηγίες χρήσης www.fandu.gr 1. Υποδοχή Micro SD 2. Υποδοχή SD 3. Pause/Play 6 1 3 2 7 4 8 5 10 11 15 12 13 14 9 4. Ένταση 5. Προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης High Definition Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης USB PVR Ready Εργοστασιακός Κωδικός: 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

PA-95. Κινητό σύστημα ήχου με Bluetooth. Οδηγίες χρήσης

PA-95. Κινητό σύστημα ήχου με Bluetooth. Οδηγίες χρήσης PA-95 Κινητό σύστημα ήχου με Bluetooth Οδηγίες χρήσης 1) ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK,

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK, Tοποθέτηση Μπαταρίας 1. Αφαιρέστε το καπάκι του συνδετήρα USB. 2. Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας. 3. Τοποθετήστε µια µπαταρία ΑΑΑ και βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 4. Κλείστε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση MODEL: ICR-210 Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση 1. 1st Alarm Indicator Buzzer 2. 1st Alarm Indicator Music 3. Volume Increase/Alarm 1 Set 4. Volume Decrease/Alarm 2 Set

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγχειρίδιο Χρήστη MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγκατάσταση 02 Επιπλέον πληροφορίες 04 Γενικές λειτουργίες 05 Λειτουργίες ραδιοφώνου 09 Λειτουργίες USB/SD 10 Διάταξη τηλεχειριστηρίου 11

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ENGEL AV-PLUS MV7298 ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Περιεχόμενα Συσκευασίας...4 Εγκατάσταση...4 Εκκίνηση...4 Επίλυση Προβλημάτων...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Bx Z6. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό συσκευή αναπαραγωγής MP3 με

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

QW8000 Windows Tablet PC

QW8000 Windows Tablet PC QW8000 Windows Tablet PC Γρήγορος V1.0 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Περιεχόμενα Συσκευασίας Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία της συσκευής. Σε περίπτωση που κάποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Microset: Radio/CD player

Microset: Radio/CD player Mcroset: Rado/CD player ALD1915H QXA6630 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 28 ES 41 DE 54 EL 67 DA 80

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3011/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα