Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης - Μετάφραση των πρότυπων Οδηγιών - GR Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τους ακόλουθους τύπους Μ.Στ.: Ωστικάί Στυπιοθλίπται (Pusher seals): Allpac 4 series, Allpac N series, Centipac 1 series, CRO, D series, DHT series, Europac 306, Europac 6 series, FRO, GSD, GSL, HD series, HSC, HSH, LD, P series, Q series, RO, Simpac 3 series, SRO, U series, UHT series. Στυπιοθλίπται Φυσούνας (Bellows seals): BRC series, BX series, BXH series, BXLS series, BXRH, CBR series, CBS, GSDH, PB, PBR, PBS, PC, X series. Experience In Motion

2 1. Τεχνικό σχέδιο, σύντομη περιγραφή, προστασία κατά εκρήξεων, προϋποθέσεις λειτουργίας Αυτός ο στεγανοποιητικός δακτύλιος ολίσθησης έχει επινοηθεί για μία αποτελεσματική λειτουργικότητα υπό πολλαπλές συνθήκες εφαρμογής. Οι ενδείξεις και τα τεχνικά δεδομένα, που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο, είναι κατά τη γνώμη μας σωστά, προσφέρονται εντούτοις στην πελατεία μας μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν πρέπει ένεκα τούτου να θεωρηθούν ως επιβεβαίωση ή εγγύηση για την επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων, βασισμένων σε μία αξιόπιστη ορθότητα των πληροφοριών μας. Οι πληροφορίες, που προσφέρονται στο παρόν φυλλάδιο, δεν πρέπει να θεωρηθούν επομένως ούτε ως υπόσχεση ούτε και ως συμβατική ή σιωπηρά προσφερόμενη εγγύηση σε συνδυασμό με ένα προϊόν μας. Η εταιρεία Flowserve Corporation δύναται να προσφέρει γενικές οδηγίες χρήσης των προϊόντων της, δεν είναι εντούτοις σε θέση να προσφέρει ειδικές πληροφορίες για όλες τις δυνατές εφαρμογές τους. Την τελική ευθύνη για τη σωστή επιλογή, συναρμολόγηση, εφαρμογή και συντήρηση των προϊόντων τής εταιρείας Flowserve σύμφωνα με τον λειτουργικό τους σκοπό πρέπει να την αναλάβει επομένως ο αγοραστής/χρήστης. Λαμβανομένου υπ όψη του γεγονότος ότι η κατασκευάστρια εταιρεία Flowserve Corporation βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων της, ούτως ώστε να ανήκουν πάντα στη νεότερη τεχνική στάθμη, τα τεχνικά δεδομένα, οι διαστάσεις και οι ενδείξεις, οι οποίες αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο, μπορεί να υποστούν μεταγενέστερες αλλαγές, χωρίς σχετική προειδοποίηση. 1.1 Τεχνικό σχέδιο Το τεχνικό σχέδιο του στεγανοποιητικού δακτυλίου ολίσθησης βρίσκεται μέσα στη συσκευασία του εξαρτήματος. 1.2 Σύντομη περιγραφή Ένας στεγανοποιητικός δακτύλιος ολίσθησης είναι ένα σύστημα στεγανοποίησης, το οποίο προορίζεται για τη στεγάνωση περιστρεφόμενων αξόνων/ατράκτων έναντι σταθερών κελύφων, π.χ. για τη στεγάνωση του περιστρεφόμενου άξονα μίας αντλίας έναντι του κελύφους της αντλίας. Τα σταθερά κατασκευαστικά τμήματα περιλαμβάνουν ένα δακτύλιο ολίσθησης και (ανάλογα με το είδος της κατασκευής) ένα ελατηριακό μηχανικό στοιχείο. Το ελατηριακό στοιχείο μπορεί να είναι ένα ελατήριο ή ένα διάφραγμα. Ο ολισθαίνων δακτύλιος στεγανοποιείται έναντι του κελύφους μέσω ενός συμπληρωματικού στεγανοποιητικού εξαρτήματος, π.χ. μέσω ενός δακτυλίου σχήματος O. Τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα περιλαμβάνουν ένα δακτύλιο ολίσθησης και (ανάλογα με το είδος της κατασκευής) ένα ελατηριακό στοιχείο. Το ελατηριακό στοιχείο μπορεί να είναι ένα ελατήριο ή ένα διάφραγμα. Ο ολισθαίνων δακτύλιος στεγανοποιείται έναντι του περιστρεφόμενου άξονα μέσω ενός συμπληρωματικού στεγανοποιητικού εξαρτήματος, π.χ. μέσω ενός δακτυλίου σχήματος O. Copyright 2009 Flowserve Corporation

3 Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων Ένας στεγανοποιητικός δακτύλιος ολίσθησης μπορεί να προσφερθεί ως προσυναρμολογημένο φυσίγγιο ή υπό μορφή μεμονωμένων συστατικών εξαρτημάτων. Η συναρμολόγηση διενεργείται σύμφωνα με ένα αντίστοιχο τεχνικό σχέδιο. Ένας στεγανοποιητικός δακτύλιος ολίσθησης μπορεί να εφαρμοστεί με επαφή με το προς άντληση προϊόν ή με το εξωτερικό τροφοδοτικό υγρό. Για τη λίπανση χρησιμοποιείται ένα υγρό φιλμ, το οποίο πρέπει να υπάρχει πάντοτε μεταξύ των στεγανοποιούμενων επιφανειών. Σε περιπτώσεις περιστρεφόμενων αξόνων προκύπτει διαχωρισμός των επιφανειών στεγανοποίησης μέσψ ενός στεγανοποιητικού φιλμ, οπότε προκύπτει υπό τις προϋποθέσεις αυτές η λειτουργία τους σχεδόν χωρίς επαφή και φθορά. 1.3 Προστασία κατά εκρήξεων Το στεγανοποιητικό εξάρτημα ολίσθησης θεωρείται ως ένα στοιχείο μηχανής. Τα στοιχεία μηχανών εξαιρούνται από τους κανονισμούς της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 94/9/EC (Περιγραφή προϊόντων ATEX 95), επειδή αυτά τα μηχανικά στοιχεία αναγνωρίζονται ως συστατικά στοιχεία μίας μεγαλύτερης μηχανής (αντλία, αναμεικτήρας). Το γεγονός αυτό έχει ήδη επιβεβαιωθεί τόσον από την Διαρκή Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ATEX, όσον και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία European Sealing Association (ESA). Διαβάστε σχετικές λεπτομέρειες στις ακόλουθες ιστοσελίδες του διαδικτύου: Διαρκής Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ATEX: atex/rotating.htm Δήλωση της Υπηρεσίας ΕSA-: Σε περιπτώσεις εφαρμογών, οι οποίες απαιτούν δεδομένα, σχετικά με τις αναμενόμενες επιφανειακές θερμοκρασίες των σωμάτων ολίσθησης, ζητήστε από την κατασκευάστρια εταιρεία Flowserve να σας αποσταλεί το έγγραφο με τίτλο Πληροφορίες / Δήλωση σχετικά με τον κανονισμό ATEX 137. Αυτό το έγγραφο προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες των προϊόντων μας, να καθορίσουν τυπικές επιφανειακές θερμοκρασίες σύμφωνα με τον σχεδιασμό ενός στεγανοποιητικού εξαρτήματος, τους όρους της χρησιμοποίησής του και τα υλικά, με τα οποία είναι κατασκευασμένες οι επιφάνειες ολίσθησης. Με τον τρόπο αυτό, οι χρήστες ενός στεγανοποιητικού εξαρτήματος θα βοηθηθούν κατά την τήρηση της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ATEX 1999/92/EC (ATEX 137). 1.4 Προϋποθέσεις λειτουργίας Μία κανονική λειτουργικότητα ενός στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης θα προκύψει, μόνο όταν εκπληρούνται οι ακολούθως αναφερόμενες προϋποθέσεις: Τήρηση της Τεχνικής Τεκμηρίωσης, η οποία αναφέρεται σε επιφάνειες στεγανοποίησης, οι οποίες έχουν υποστεί λείανση Καθετότητα και κεντροθέτηση του άξονα μίας μηχανής ως προς την μετωπική πλευρά του χώρου στεγανοποίησης και την οπή υποδοχής του 3

4 Σε αξονική διεύθυνση ελεύθερη ελατηριακή κινητικότητα της ελατηριακής μονάδας (του δακτυλίου ολίσθησης) Σε αξονική και ακτινική διεύθυνση λειτουργική κινητικότητα του περιστρεφόμενου άξονα εντός των ανοχών, που επιτρέπει η κατασκευάστρια εταιρεία Flowserve ή η εταιρεία, η οποία πρώτη εφαρμόζει το αφορούμενο προϊόν, (ανάλογα ποιός κανονισμός είναι αυστηρότερος). Το στεγανοποιητικό εξάρτημα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους εφαρμογής του, για τους οποίους αρχικά επιλέχθηκε. Η συνολική μηχανική εγκατάσταση με το ήδη ενσωματωμένο στεγανοποιητικό εξάρτημα / ή με τα ήδη ενσωματωμένα στεγανοποιητικά εξαρτήματα πρέπει να λειτουργεί στα πλαίσια των προκαθορισμένων παραμέτρων (μη δημιουργία σπηλαίωσης (αεριωδών φυσαλίδων) ή πολύ ισχυρών κραδασμών κλπ.). Αποκλεισμός δημιουργίας επιφανειακών επικαθήσεων επί των αξόνων και επί των αξονικών κελύφων λόγω π.χ. κρισταλλοποίησης ή πολυμερισμού. Υπαρξη διαρκούς υγρού φιλμ μεταξύ των προς στεγανοποίηση επιφανειών. Η µη τήρηση αυτών των προϋποθέσεων θα οδηγήσει σε υπερβολικές διαρροές ή/και σε µειωµένη διάρκεια ζωής του Μ.Στ. (βλέπε Οδηγίες 94/9/EC, 1999/92/EC και EN ). 2. Οδηγίες ασφάλειας ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Αυτή η ένδειξη σημαίνει ότι σε περίπτωση μη τήρησης των Οδηγιών Ασφαλείας μπορεί να διακινδυνεύσουν άνθρωποι ή να δημιουργηθούν σημαντικές υλικές ζημίες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η ένδειξη σημαίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε σημαντικές πληροφορίες της κατασκευάστριας εταιρείας, επειδή οι σχετικοί κίνδυνοι ίσως να μην είναι εμφανείς ούτε και σε ειδικευμένο προσωπικό. Η τήρηση αυτών των υποδείξεων είναι αναγκαία για την αποφυγή ανθρώπινων και υλικών ζημιών. Διαβάστε, παρακαλούμε, προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Εάν το στεγανοποιητικό εξάρτημα ολίσθησης συναρμολογηθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μας, θα λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κανένα πρόβλημα. Για τα τροφοδοτικά συστήματα, τα οποία ανήκουν σε ένα στεγανοποιητικό εξάρτημα, (δοχείο, ψύκτης κλπ.) προσφέρονται ξεχωριστές οδηγίες χρήσης. Ο τελικός χρήστης ενός στεγανοποιητικού εξαρτήματος πρέπει να φροντίσει, ώστε το προσωπικό, το οποίο θα πάρει εντολή για το χειρισμό, τη συναρμολόγηση και την εφαρμογή του στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης και των σχετικών εφοδίων, να είναι εξοικειωμένο με την κατασκευή και τις λειτουργικές απαιτήσεις των συστατικών εφοδίων. Αν είναι αναγκαίο, το προαναφερόμενο προσωπικό πρέπει να φορά προστατευτικά 4

5 Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων εργατικά ρούχα σύμφωνα με τους κανονισμούς, οι οποίοι ισχύουν για τη συνολική μηχανική εγκατάσταση. Τυχόν ζηµιά σε οποιοδήποτε από τα εξαρτήµατα του Μ.Στ. και ιδιαίτερα στις επιφάνειες στεγανοποίησης µπορεί να προκαλέσει (υπερβολικές) διαρροές σε υγρή ή αέρια µορφή. Ο βαθµός κινδύνου εξαρτάται από το είδος της συσκευής στην οποία χρησιµοποιείται ο Μ.Στ. και µπορεί να έχει επιπτώσεις για τους ανθρώπους ή/και το περιβάλλον. Τα εξαρτήµατα που έρχονται σε επαφή µε το υλικό της διαρροής πρέπει να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση ή κατάλληλα προστατευµένο. Η εξερχόµενη διαρροή δεν επιτρέπεται να δηµιουργεί ευλεκτά µείγµατα. Οι κανονισµοί σχετικά µε την εργασιακή ασφάλεια, την πρόληψη ατυχηµάτων και τη ρύπανση πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Αυτός ο Μ.Στ. είναι προορισµένος και κατασκευασµένος για την στεγανοποίηση περιστρεφόµενων µηχανών. Για βλάβες που προκαλούνται λόγω της χρήσης σε αποκλίνουσες εφαρµογές, ευθύνεται ο χρήστης. Μία διακοπή της μηχανικής λειτουργίας, η επιδιόρθωση μίας βλάβης ή μία μετατροπή του συστήματος της ενεργειακής τροφοδοσίας της μηχανής και / ή του τροφοδοτικού συστήματος δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την διακινδύνευση ανθρώπων και του περιβάλλοντος και να επιδρά δυσμενώς επί της λειτουργικότητας του στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης. Οι προστατευτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί από την κατασκευάστρια εταιρεία της μηχανής, πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εγκατάστασης, αλλά να μην δημιουργούν συμπληρωματικούς κινδύνους. Οι προαναφερόμενες προστατευτικές εγκαταστάσεις πρέπει εξασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση προς τον χώρο, ο οποίος είναι αναγκαίος για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης. Το σύστημα τροφοδοσίας της μηχανής με ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να εκπληρεί τους κανονισμούς της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2006/95/EC. Ένα σύστημα μη ηλεκτρικό τροφοδοτικό σύστημα δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο ανθρώπους και το περιβάλλον. 3. Γενικές υποδείξεις Όσον αφορά τις περιγραφές και τις ενδείξεις, οι οποίες προσφέρονται στις παρούσες Οδηγίες Συναρμολόγησης και Συντήρησης, η κατασκευάστρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τεχνικές αλλαγές, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των προϊόντων της. Τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας επί αυτών των Οδηγιών Χρήσης τα κατέχει η κατασκευάστρια εταιρεία FLOWSERVE. Οι παρούσες Οδηγίες Χρήσης προορίζονται για το προσωπικό συντήρησης, χειρισμού και ελέγχου των προϊόντων μας και περιέχουν κανονισμούς

6 και σχέδια τεχνικού περιεχομένου, τα οποία δεν επιτρέπεται ούτε εξ ολοκλήρου, ούτε και εν μέρει να αναπαραχθούν, να διανεμηθούν ή να αξιολογηθούν κατά ανάρμοστο τρόπο για ανταγωνιστικούς λόγους ή να κοινοποιηθούν προς τρίτους. Πρέπει να ληφθεί υπ όψη ότι η κατασκευάστρια εταιρεία Flowserve δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση για βλάβες και λειτουργικές ανωμαλίες, οι οποίες προκύπτουν λόγω της μη τήρησης των Οδηγιών Χρήσης. 4. Μεταφορά, αποθήκευση Ο στεγανοποιητικός δακτύλιος ολίσθησης και τα σχετικά τροφοδοτικά συστήματα πρέπει να μεταφέρονται και αποθηκεύονται, τοποθετημένα μέσα στην κλεισμένη γνήσια συσκευασία αποστολής τους. Ο χώρος αποθήκευσης ενός στεγανοποιητικού δακτυλίου ολίσθησης και των σχετικών τροφοδοτικών συστημάτων πρέπει να είναι στεγνός και χωρίς σκόνη. Αποφεύγετε την έκθεση των προαναφερόμενων εξοπλισμών σε ισχυρές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και σε ακτινοβολία. Τμήματα στεγανοποιητικών εξαρτημάτων ολίσθησης ή πλήρη στεγανοποιητικά εξαρτήματα, τα οποία κατά την μεταφορά τους πέφτουν κάτω ή υπέστησαν ισχυρά κτυπήματα, δεν επιτρέπεται να ενσωματώνονται σε μία μηχανή. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάμε επειγόντως ένα έλεγχο των εξαρτημάτων εκ μέρους της κατασκευάστριας εταιρείας Flowserve ή από ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της. Σε περίπτωση συντηρητικής επεξεργασίας της μηχανής, στην οποία έχουν ενσωματωθεί στεγανοποιητικά εξαρτήματα, προς προσωρινή αποθήκευσή της, το υλικό της συντηρητικής επεξεργασίας δεν επιτρέπεται να έχει δυσμενή επίδραση επί της λειτουργικότητας ενός στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης, δημιουργώντας π.χ. ένα κόλλημα των σωμάτων ολίσθησης ή μία σκλήρυνση ή εξόγκωση των συμπληρωματικών στεγανοποιητικών συστημάτων. Μετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος 3 ετών αποθήκευσης πρέπει να διενεργηθεί ένας έλεγχος της λειτουργικότητας του αποθηκευμένου στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης. Αυτή η αναγκαιότητα αφορά ιδιαίτερα τις στεγανοποιητικές επιφάνειες και τα συμπληρωματικά στεγανονοποιητικά συστήματα. Στις περιπτώσεις αυτές αναγκαίος είναι ένας έλεγχος εκ μέρους της κατασκευάστριας εταιρείας Flowserve. Ένα στεγανοποιητικό εξάρτημα ολίσθησης πρέπει να μετακινείται κατά κανόνα μέσω κατάλληλων βοηθητικών μέσων, π.χ. μέσω μηχανημάτων ανύψωσης βαρών. 5. Έλεγχος µηχανήµατος 5.1 Πριν από την αποσυναρµολόγηση του µηχανήµατος ακολουθήστε τους κανονισµούς ασφαλείας: 6

7 Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων Φορέστε τον ενδεδειγµένο προσωπικό εξοπλισµό ασφαλείας Αποµονώστε τον εξοπλισµό και ελευθερώστε την τυχόν πίεση µέσα στο σύστηµα Ασφαλίστε τον κινητήρα του µηχανήµατος και τις βαλβίδες Ανατρέξτε στο Φύλλο εδοµένων Ασφαλούς Χειρισµού Υλικών (Material Safety Data Sheet -MSDS) για τους κανονισµούς για τα επικίνδυνα υλικά 5.2 Αποσυναρµολογήστε το µηχάνηµα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή για να αποκτήσετε πρόσβαση στον χώρο εγκατάστασης του Μ.Στ Αφαιρέστε το υπάρχον στεγανωτικό (Μ.Στ. ή άλλο). Καθαρίστε προσεκτικά τον θάλαµο του στεγανωτικού και τον άξοναh. 5.4 Επαληθεύστε τις διαστάσεις του άξονα όπως φαίνονται στο σχέδιο συναρµολόγησης του Μ.Στ.. Ελέγξτε τις επιφάνειες κάτω από τα παρεµβύσµατα για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν βαθουλώµατα ή γδαρσίµατα. Εξοαµλύνατε όλες τις αιχµηρές γωνίες στα σκαλοπάτια του άξονα, τα σπειρώµατα, τις προέξοχες, τα αυλάκια κλπ. από όπου πρέπει να περάσουν η να πατήσουν τα παρεµβύσµατα. 5.5 Επαληθεύστε τη διάµετρο του θαλάµου του Μ.Στ. ή την εφαρµογή του OD pilot, όπως φαίνεται στο σχέδιο συναρµολόγησης Μ.Στ Ελέγξτε τα σχέδια συναρµολόγησης Μ.Στ. για τυχόν µετατροπές που πρέπει να γίνουν στο µηχάνηµα για την εγκατάσταση Μ.Στ. και ενεργήστε ανάλογα. 5.7 Για να παρεµποδιστεί η δηµιουργία σπινθηρών λόγω της εκφόρτισης στατικού ηλεκτρισµού, πρέπει να γίνει γείωση της µηχανής. Η καµπυλότητα του άξονα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,05 mm (.002") TIR (Ολική Ένδειξη Μετρητού) σε οποιοδήποτε σηµείο κατά µήκος ενός άξονα µε σφαιρικά ή κυλινδρικά ρουλεµάν. Για ρουλεµάν τύπου χιτωνίου, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή. Αν το µηχάνηµα δεν έχει αποσυναρµολογηθεί πλήρως, επαληθεύστε την καµπυλότητα κοντά στη θέση του Μ.Στ.. Οι ανωτέρω τιµές ισχύουν για ταχύτητες περιστρόφής του άξονα από 1000 έως 3600 σ.α.λ. Για µεγαλύτερες ή µικρότερες ταχύτητες συµβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο της Flowserve. Βλ. εικόνα 1. εικόνα 1

8 Ο διαµήκης τζόγος του άξονα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,25 mm (.010") TIR σε ωστικά έδρανα ένσφαιρου τύπου. Για ωστικά έδρανα τύπου Μ.Στ. ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή. Βλ. εικόνα 2. εικόνα 2 Ο ακτινικός τζόγος ου άξονα πρέπει να ελεγχθεί µε βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του µηχανήµατος. Εν γένει, για σφαιρικά ή κυλινδρικά ρουλεµάν ισχύουν τα 0,05-0,10 mm ( ). Για έδρανα τύπου χιτωνίου ή στροφέως, οι τιµές θα είναι εν γένει της τάξης των 0,10-0,15 mm ( ). Βλ. εικόνα 3. εικόνα 3 Η τετραγωνικότητα του θαλάµου του Μ.Στ. ως προς τη γραµµή κέντρου του άξονα πρέπει να είναι εντός του ορίου των 0,015 mm ανά 25 mm της διαµέτρου του θαλάµου του Μ.Στ. (.0005" ανά 1" της διαµέτρου του θαλάµου του Μ.Στ.). Σηµείωση: βεβαιωθείτε ότι δεν επηρεάζει τη µέτρηση ο διαµήκης τζόγος του άξονα. Ελέγξτε ότι η επιφάνεια του θαλάµου του Μ.Στ. είναι λεία ώστε να γίνει καλή εφαρµογή του παρεµβύσµατος. Βλ. εικόνα 4. εικόνα 4

9 Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων Η οµοκεντρότητα του άξονα ως προς τη διάµετρο του θαλάµου του παρεµβύσµατος πρέπει να είναι εντός του ορίου των 0,025 mm ανά 25 mm της διαµέτρου του άξονα (0.001"ανά 1" της διαµέτρου του άξονα) µε µέγιστη τιµή τα 0,125 mm (0.005") TIR. Βλ. εικόνα 5. εικόνα 5 6. Εγκατάσταση Μηχανικού Στυπιοθλίπτου Ελέγξτε εάν συµφωνεί ο παραδοµένος Μ.Στ. µε τα έντυπα παραγγελίας για να υπάρχει εγγύηση ότι τοποθετήθηκε ο σωστός Μ.Στ.. Πρέπει να δοθεί προσοχή στο γεγονός, ότι το στεγανοποιητικό εξάρτημα τύπου φυσιγγίου και τα στεγανοποιητικά του τμήματα πρέπει να μπορούν να χειρίζονται και να μεταφέρονται σίγουρα κατά τη διάρκεια των εργασιών ενσωμάτωσης των στεγανοποιητικών δακτυλίων ολίσθησης καθώς επίσης ότι κατά τη διάρκεια των σχετικών εργασιών θα τηρούνται οι ισχύοντες εργονομικοί κανόνες. Για την αποφυγή βλαβών επί ανθρώπων ο χειριστής της μηχανής πρέπει να φοράει προστατευτικά εργατικά ρούχα σύμφωνα με τους κανονισμούς, οι οποίοι ισχύουν για την αφορούμενη μηχανική εγκατάσταση. Μεγάλη σημασία για την τέλεια λειτουργία ενός στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης έχει η σωστή διάσταση της ενσωμάτωσής του. Η λανθασμένη ενσωμάτωση του στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης σε μία μηχανή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναποτελεσματικότητά του και ακολούθως την έξοδο του τροφοδοτούμενου προϊόντος στο περιβάλλον. Η σωστή τοποθέτηση είναι σηµαντική για την επιτυχή λειτουργία ενός Μ.Στ. Στο Μ.Στ. τύπου φυσιγγίου το όλο συγκρότηµα του Μ.Στ. συνενώνεται σε ένα χιτώνιο έτσι ώστε ολόκληρο το Μ.Στ. να εγκαθίσταται ταυτοχρόνως. Οι Μ.Στ. συναρµολογούµενου τύπου συναρµολογούνται σταδιακά πάνω στο µηχάνηµα και απαιτούν προσεκτικές µετρήσεις για τη σωστή τοποθέτηση και ασφάλιση των περιστρεφοµενων µερών ως προς τα στατικά εξαρτήµατα. Όταν υπολογίζετε τη θέση ή ασφαλίζετε το Μ.Στ. τύπου φυσιγγίου, βεβαιωθείτε ότι ο άξονας βρίσκεται στην ίδια θέση που θα είναι και κατά τη λειτουργία του µηχανήµατος (π.χ. λαµβάνοντας υπόψη την επίδραση της θερµικής διαστολής και συστολής του άξονα σε σχέση µε το κέλυφος). 9

10 Για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης, τα παρεµβύσµατα µπορούν να λιπανθούν ελαφρά. Το λιπαντικό πρέπει να είναι συµβατό τόσο µε το αντλούµενο υλικό όσο και µε το υλικό του παρεµβύσµατος. Γενικά, το γράσο σιλικόνης είναι κατάλληλο, αλλά αυτό πρέπει να επαληθευτεί πριν από τη χρήση του. Προσοχή: αποφύγετε την υπερβολική συµπίεση µιας φυσούνας - µπορεί να προκληθεί µείωση της ωστικής ισχύος και του µήκους του ελατηρίου. Μερικοί Μ.Στ. εξάρτωνται από την κατεύθυνση περιστροφής. Ελέγξτε πριν την τοποθέτηση εάν ταυτίζεται η κατεύθυνση περιστροφής του άξονα µε την κατεύθυνση περιστροφής του Μ.Στ.. Τα τμήματα ενός στεγανοποιητικού δακτυλίου ολίσθησης, τα οποία κατά την διάρκεια των εργασιών συναρμολόγησής τους πρέπει να πατηθούν από ανθρώπους, πρέπει να ασφαλίζονται με κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Αυτά τα τμήματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μη δημιουργούν γλιστρήματα, σκοντάμματα και πτώσεις ανθρώπων (με εφαρμογή π.χ. χειρολαβών συγκράτησης). 6.1 Εγκατάσταση παρεµβύσµατος τύπου Φυσιγγίου µε πλάκες εδράσεως Βλ. εικόνα Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες εδράσεως είναι στη σωστή τους θέση και έχουν εµπλακεί. Η λανθασμένη τοποθέτηση των εφαρμοστικών ελασμάτων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναποτελεσματική λειτουργική απόδοση του στεγανοποιητικού εξαρεικόνα Ελέγξτε το σχέδιο συναρµολόγησης, τον κατάλογο τεµαχιών και το συγκρότηµα του Μ.Στ. πριν από την εγκατάσταση Τοποθετήστε το Μ.Στ. πάνω στον άξονα και προσαρµόστε το στην επιφάνεια του θαλάµου του Μ.Στ Προσανατολίστε τις θυρίδες της φλάντζας/των φλαντζών όπως φαίνεται στο σχέδιο συναρµολόγησης και συνδέστε τις σωληνώσεις Σφίξτε οµοιόµορφα µε ροπόκλειδο τα µπουλόνια/παξιµάδια του κολλάρου έτσι ώστε να µη γείρει το κολλάρο ή να µην είναι ανόµοια η πίεση της φλάντζας πάνω στον θάλαµο του Μ.Στ.. Μη σφίξετε τις βίδες της διάταξης κίνησης Ολοκληρώστε τη συναρµολόγηση του µηχανήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των ωστικών εδράνων, αν υπάρχουν. 10

11 Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων τήματος ολίσθησης και ακολούθως την έξοδο του τροφοδοτούμενου προϊόντος στο περιβάλλον Σφίξτε τις βίδες της διάταξης κίνησης µέχρι τις τιµές ροπής που υποδεικνύονται στο σχέδιο συναρµολόγησης του Μ.Στ. Ένα λανθασμένο σφίξιμο των βιδών μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους, επειδή το στεγανοποιητικό εξάρτημα ολίσθησης μπορεί τότε να βγει από τον χώρο στεγανοποίησης λόγω καταπόνησης πίεσης Συνδέστε τις σωλήνωσεις όπως φαίνεται στο σχέδιο ΑPI και στις οδηγίες σωληνώσεων (βλ. 7.). Βλέπε επίσης (αν είναι αναγκαίο) το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και συντήρησης της τροφοδοτικής μηχανικής εγκατάστασης Απεµπλέξτε τις πλάκες εδράσεως από το χιτώνιο και στερεώστε τις γερά στη θέση απεµπλοκής. Για να αποφευχθεί μία επαφή μεταξύ των περιστρεφόμενων και των στατικών τμημάτων, πρέπει να εξασφαλιστεί, ώστε τα εφαρμοστικά ελάσματα να μη πέσουν πίσω, επάνω στο κέλυφος Ελέγξτε την ευθυγράµµιση µεταξύ µηχανήµατος και διάταξης κίνησης σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του συνδέσµου ή/και του µηχανήµατος Αφού φέρετε τη µονάδα σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας (πίεσης και θερµοκρασίας), ελέγξτε ξανά την ευθυγράµµιση µεταξύ µηχανήµατος και διάταξης κίνησης και κάντε τις απαραίτητες ρυθµίσεις. 6.2 Εγκατάσταση Μ.Στ. τύπου φυσιγγίου µε γλωσσίδια κεντραρίσµατος Βλ. εικόνα 7 εικόνα Ελέγξτε το σχέδιο συναρµολόγησης, τον κατάλογο τεµαχιών και το συγκρότηµα του Μ.Στ. πριν από την εγκατάσταση Τοποθετήστε το Μ.Στ. πάνω στον άξονα και προσαρµόστε το στην επιφάνεια του θαλάµου του Μ.Στ Προσανατολίστε τις συνδέσεις της φλάντζας/των φλαντζών όπως φαίνεται στο σχέδιο συναρµολόγησης και συνδέστε τις σωληνώσεις Τοποθετήστε τα µπουλόνια/παξιµάδια της φλάντζας αλλά µην τα σφίξετε. Η φλάντζα πρέπει να είναι ελεύθερη να κινηθεί ακτινωτά Ολοκληρώστε τη συναρµολόγηση του µηχανήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των 11

12 ωστικών εδράνων, αν υπάρχουν Βεβαιωθείτε ότι τα γλωσσίδια κεντραρίσµατος είναι στη σωστή τους θέση και έχουν εµπλακεί. Η λανθασμένη τοποθέτηση των εφαρμοστικών ελασμάτων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναποτελεσματική λειτουργική απόδοση του στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης και ακολούθως την έξοδο του τροφοδοτούμενου προϊόντος στο περιβάλλον Σφίξτε οµοιόµορφα µε ροπόκλειδο τα µπουλόνια/παξιµάδια του κολλάρου έτσι ώστε να µη γείρει το κολλάρο ή να µην είναι ανόµοια η πίεση της φλάντζας πάνω στον θάλαµο του Μ.Στ Σφίξτε τις βίδες της διάταξης κίνησης µέχρι τις τιµές ροπής που υποδεικνύονται στο σχέδιο συναρµολόγησης του Μ.Στ.. Ένα λανθασμένο σφίξιμο των βιδών μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους, επειδή το στεγανοποιητικό εξάρτημα ολίσθησης μπορεί τότε να βγει από τον χώρο στεγανοποίησης λόγω καταπόνησης πίεσης Συνδέστε τις σωλήνωσεις όπως φαίνεται στο σχέδιο ΑPI και στις οδηγίες σωληνώσεων (βλ. 7.). Βλέπε επίσης (αν είναι αναγκαίο) το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και συντήρησης της μηχανικής τροφοδοτικής εγκατάστασης Αφαιρέστε τα γλωσσίδια κεντραρίσµατος και φυλάξτε τα σε ένα γνωστό µέρος Ελέγξτε την ευθυγράµµιση µεταξύ µηχανήµατος και διάταξης κίνησης σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του συνδέσµου ή/και του µηχανήµατος Αφού φέρετε τη µονάδα σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας (πίεσης και θερµοκρασίας), ελέγξτε ξανά την ευθυγράµµιση µεταξύ µηχανήµατος και διάταξης κίνησης και κάντε τις απαραίτητες ρυθµίσεις. 6.3 Εγκατάσταση Μ.Στ. συναρµολογούµενου τύπου Βλ. εικόνα 8 εικόνα Ελέγξτε το σχέδιο συναρµολόγησης, τον κατάλογο τεµαχιών και το συγκρότηµα του Μ.Στ. πριν από την εγκατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες στεγανοποιήσεως και οι αρµοί δεν παρουσιάζουν γρατσουνιές, λεκέδες ή άλλες ζηµιές. Πριν από την εγκατάσταση, σκουπίστε τις λειασµένες επιφάνειες µε πανί χωρίς χνούδι και διαλυτικό ταχείας εξατµίσεως. Η λίπανση των επιφανειών στεγανοποιήσεως δεν συνιστάται, εκτός αν ορίζεται στο σχέδιο συναρµολόγησης του Μ.Στ.. 12

13 Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων Συναρµολογήστε τον θάλαµο του Μ.Στ. και τον άξονα (συµπεριλαµβανοµένων των ωστικών εδράνων, αν υπάρχουν) και επαληθεύστε/µαρκάρετε την απόσταση τοποθέτησης του Μ.Στ. όπως φαίνεται στο σχέδιο συναρµολόγησης. Στο σχέδιο συναρµολόγησης µπορεί να υποδεικνύονται άλλα βοηθήµατα τοποθέτησης όπως διχωριστικοί δακτύλιοι. Πρέπει να δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι η λανθασμένη ενσωμάτωση του στεγανοποιητικού εξαρτήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναποτελεσματική λειτουργική απόδοση του στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης και ακολούθως την έξοδο του τροφοδοτούμενου προϊόντος στο περιβάλλον Όπου ισχύει, προσυναρµολόγήστε τα κινητά και τα στατικά εξαρτήµατα ή υποεξαρτήµατα του Μ.Στ. σύµφωνα µε το σχέδιο συναρµολόγησης Συναρµολογήστε τα εξαρτήµατα του Μ.Στ. µε τη σειρά πάνω στο µηχάνηµα, στερεώνοντας τα κινητά εξαρτήµατα. Ευθυγραµµίστε τη φλάντζα/τις φλάντζες στην επιφάνεια του θαλάµου του Μ.Στ Προσανατολίστε τις συνδέσεις της φλάντζας/των φλαντζών όπως φαίνεται στο σχέδιο συναρµολόγησης του Μ.Στ Σφίξτε οµοιόµορφα µε ροπόκλειδο τα µπουλόνια/παξιµάδια του κολλάρου έτσι ώστε να µη γείρει το κολλάρο ή να µην είναι ανόµοια η πίεση της φλάντζας πάνω στον θάλαµο του Μ.Στ Ολοκληρώστε τη συναρµολόγηση του µηχανήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των ωστικών εδράνων, αν υπάρχουν Συνδέστε τις σωλήνωσεις όπως φαίνεται στο σχέδιο ΑPI και στις οο σωληνώσεων (βλ. 7.). Βλέπε επίσης (αν είναι αναγκαίο) το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και συντήρησης της μηχανικής τροφοδοτικής εγκατάστασης Ελέγξτε την ευθυγράµµιση µεταξύ µηχανήµατος και διάταξης κίνησης σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του συνδέσµου ή/και του µηχανήµατος Αφού φέρετε τη µονάδα σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας (πίεσης και θερµοκρασίας), ελέγξτε ξανά την ευθυγράµµιση µεταξύ µηχανήµατος και διάταξης κίνησης και κάντε τις απαραίτητες ρυθµίσεις. 6.4 Εγκατάσταση Μ.Στ. µε χιτώνια αγκιστρωτού τύπου (αντλίες προεξοχής) Βλ. εικόνα 9. εικόνα 9 13

14 6.4.1 Ελέγξτε το σχέδιο συναρµολόγησης, τον κατάλογο τεµαχιών και το συγκρότηµα του Μ.Στ. πριν από την εγκατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες στεγανοποιήσεως και οι αρµοί δεν παρουσιάζουν γρατζουνιές, λεκέδες ή άλλες ζηµιές. Πριν από την εγκατάσταση, σκουπίστε τις λειασµένες επιφάνειες µε πανί χωρίς χνούδι και διαλυτικο ταχείας εξατµίσεως. Η λίπανση των επιφανειών στεγανοποί-ησης δεν συνιστάται, εκτός αν ορίζεται στο σχέδιο συναρµολόγησης του Μ.Στ Συναρµολογήστε τον θάλαµο του Μ.Στ. και τον άξονα (συµπεριλαµβανοµένων των ωστικών εδράνων, αν υπάρχουν) και επαληθεύστε την απόσταση από την επιφάνεια του θαλάµου ως το άκρο του άξονα, όπως φαίνεται στο σχέδιο συναρµολόγησης. Σε περίπτωση, κατά την οποία αυτή η απόσταση δεν ταυτίζεται με τη διάσταση, η οποία ενδεικνύεται στο τεχνικό σχέδιο εφαρμογής, θα προκύψει μία λανθασμένη ενσωμάτωση του στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης και ακολούθως έξοδος του τροφοδοτούμενου προϊόντος στο περιβάλλον Όπου ισχύει, προσυναρµολογήστε τα κινητά και τα στατικά εξαρτήµατα ή υποεξαρτήµατα του Μ.Στ. σύµφωνα µε το σχέδιο συναρµολόγησης Συναρµολογήστε τα εξαρτήµατα του Μ.Στ. µε τη σειρά πάνω στο µηχάνηµα. Ευθυγραµµίστε τη φλάντζα/τις φλάντζες στην επιφάνεια του θαλάµου του Μ.Στ.. Όπου ισχύει, εγκαταστήστε drive keys όπως φαίνεται στο σχέδιο συναρµολόγησης του Μ.Στ. ή/και της αντλίας Προσανατολίστε τις συνδέσεις της φλάντζας/των φλαντζών όπως φαίνεται στο σχέδιο συναρµολόγησης και συνδέστε τις σωληνώσεις Σφίξτε οµοιόµορφα µε ροπόκλειδο τα µπουλόνια/παξιµάδια του κολλάρου έτσι ώστε να µη γείρει το κολλάρο ή να µην είναι ανόµοια η πίεση της φλάντζας πάνω στον θάλαµο του Μ.Στ Αφού βιδωθεί το παξιµάδι της φτερωτής στη σωστή τοπή, ελέγξτε ότι το χιτώνιο έχει 'πατήσει' σωστά Ολοκληρώστε τη συναρµολόγηση του µηχανήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των ωστικών εδράνων, αν υπάρχουν Συνδέστε τις σωλήνωσεις όπως φαίνεται στο σχέδιο ΑPI και στις οδηγίες σωληνώσεων (βλ. 7.). Βλέπε επίσης (αν είναι αναγκαίο) το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και συντήρησης της μηχανικής τροφοδοτικής εγκατάστασης Ελέγξτε την ευθυγράµµιση µεταξύ µηχανήµατος και διάταξης κίνησης σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του συνδέσµου ή/και του µηχανήµατος Αφού φέρετε τη µονάδα σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας (πίεσης και θερµοκρασίας), ελέγξτε ξανά την ευθυγράµµιση µεταξύ µηχανήµατος και διάταξης κίνησης και κάντε τις απαραίτητες ρυθµίσεις. 14

15 Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων Τα τμήματα του στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης, τα οποία κινούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της μηχανής (π.χ. ο δίσκος συρρίκνωσης), πρέπει να ασφαλίζονται κατά επαφής τους με άλλα εξαρτήματα μέσω κατάλληλων προστατευτικών συσκευών σύμφωνα με τις σχετικές ενδείξεις της κατασκευάστριας εταιρείας της μηχανής. 7. Οδηγίες σωληνώσεων Αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης των σωληνώσεων υπάρχουν στο σχέδιο συναρµολόγησης του Μ.Στ.. Οι οδηγίες αυτές πρέπει να τηρηθούν µε ακρίβεια για να εξασφλαιστεί ή σωστή λειτουργία του Μ.Στ.. Για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις πρέπει να εξασφαλιστεί, ώστε οι σωλήνες να συνδεθούν με κατάλληλα συνδετήρια εξαρτήματα. Για τα βοηθητικά συστήµατα: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συντήρησης, οι οποίες παραδίδονται μαζί με τη μηχανή. Τα συνδετήρια εξαρτήματα του στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης έχουν σημανθεί κανονικά. Ελαχιστοποιήστε τις στενώσεις, ιδίως σε διατάξεις σωληνώσεων µε κλειστούς βρόχους. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, η ελάχιστη εσωτερική διάµετρος για τους σωλήνες, τους αυλούς και τους συνδέσµους είναι 12,7 mm (.500"). Το συνολικό µήκος των σωληνώσεων και ο αριθµός των καµπών πρέπει να είναι τα ελάχιστα δυνατά. ιαµορφώστε οµαλές, µεγάλης ακτίνας καµπές και µη χρησιµοποιήσετε γωνίες, συνδέσµους 'ταυ' κλπ. Τα στόµια πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν µακρύτερα από τις φλάντζες του Μ.Στ.. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα πρέπει να γίνει για τα στόµια των σωληνώσεων στραγγίσεως: για την αποφυγή της φραγής του στοµίου, είναι σκόπιµο να τοποθετηθεί στη φλάντζα του παρεµβύσµατος έτσι ώστε η παργόµενη θερµότητα να διατηρεί το διαρρέον προϊόν ρευστό. Για συστήµατα "τύπου βρόχου" (Σχέδιο API 23, 52 και 53 A, B, C): Οι σωλήνες πρέπει να έχουν συνεχή κλίση προς τα πάνω ή προς τα κάτω ώστε να επιτρέπουν την επαρκή κυκλοφορία, τον εξαερισµό και τη στράγγιση. Βεβαιωθείτε ότι ο βρόχος, συµπεριλαµβανοµένης της φλάντζας του Μ.Στ., δεν περιλαµβάνει παγίδες ατµών. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι δεξαµενές και τα ψυγεία πρέπει να τοποθετούνται από 40 ως 60 cm (15" ως 24") υψηλότερα από τη σύνδεση εισαγωγής ή εξαγωγής του Μ.Στ. (όποιο είναι το ψηλότερο) ώστε να ευνοείται η θερµοσιφωνική κυκλοφορία σε κατάσταση αναµονής. Για Μ.Στ. µε ανίχνευση υπερβολικής διαρροής: Η ανίχνευση υπερβολικής διαρροής, που χρησιµοποιείται συχνά σε µονούς ή µη πεπιεσµένους διπλους Μ.Στ., επιτυγχάνεται συνήθως µέσω της παρακολούθησης της ανόδου της στάθµης του υγρού ή της πιέσεως. Σε µια τέτοια διάταξη, η γραµµή στραγγίσεων 15

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Ασφάλεια και λειτουργία Αντλίες Zenith 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Τηλ.: +1.704.289.6511 E-mail: CustomerCare@ColfaxCorp.com Διαδίκτυο: http://www.zenithpumps.com

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU KM1300... + NU911...

Wilo-EMU KM1300... + NU911... Wilo-EMU KM1300... + NU911... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPRWLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Πίνακας περιεχομένων 1 Πρόλογος και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) 1.1 Πρόλογος 1.2 Συγγραφικά δικαιώματα 1.3 Κατασκευαστής 1.4

Διαβάστε περισσότερα

APV Εναλλάκτες θερμότητας με στεγανοποιημένες πλάκες

APV Εναλλάκτες θερμότητας με στεγανοποιημένες πλάκες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Slovenských APV Εναλλάκτες θερμότητας με στεγανοποιημένες πλάκες GPHE-MANUAL-EN ΕΚΔΟΣΗ: 1000E-EL ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Περιεχόμενα: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Γενικές υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή 2.2 Προσήκουσα χρήση 2.3 Χαρακτηρισμός 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X..

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Έκδοση 11/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 17F έως 70 S A T U R N 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε πολύ προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο

Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο Επισκόπηση κεφαλαίων Κανονισμοί ασφαλείας 4 Το Leica DM500, DM500 B 15 Ετοιμαστείτε! 18 Έτοιμοι για λειτουργία! 25 Ξεκινήστε! 34 Φροντίδα του μικροσκοπίου 36 Διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER Σελίδα 1 από 39 7 ο χλµ. Ε.Ο. Άρτας Αγρινίου 47040 Άρτα Τηλ.: 26810 70988, 66120 & 66018 Fax: 26810 65935 www.uplift.gr e-mail: info@uplift.gr ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER ΕΚ ΟΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ- ΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δελτίο 113-E Metric ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Για πύργους ψύξης EVAPCO επαγωγικού και εξαναγκασμένου ελκυσμού AT UAT LSTA LRT Για εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα και σέρβις EVAPCO, επικοινωνήστε με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα