Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης - Μετάφραση των πρότυπων Οδηγιών - GR Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τους ακόλουθους τύπους Μ.Στ.: Ωστικάί Στυπιοθλίπται (Pusher seals): Allpac 4 series, Allpac N series, Centipac 1 series, CRO, D series, DHT series, Europac 306, Europac 6 series, FRO, GSD, GSL, HD series, HSC, HSH, LD, P series, Q series, RO, Simpac 3 series, SRO, U series, UHT series. Στυπιοθλίπται Φυσούνας (Bellows seals): BRC series, BX series, BXH series, BXLS series, BXRH, CBR series, CBS, GSDH, PB, PBR, PBS, PC, X series. Experience In Motion

2 1. Τεχνικό σχέδιο, σύντομη περιγραφή, προστασία κατά εκρήξεων, προϋποθέσεις λειτουργίας Αυτός ο στεγανοποιητικός δακτύλιος ολίσθησης έχει επινοηθεί για μία αποτελεσματική λειτουργικότητα υπό πολλαπλές συνθήκες εφαρμογής. Οι ενδείξεις και τα τεχνικά δεδομένα, που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο, είναι κατά τη γνώμη μας σωστά, προσφέρονται εντούτοις στην πελατεία μας μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν πρέπει ένεκα τούτου να θεωρηθούν ως επιβεβαίωση ή εγγύηση για την επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων, βασισμένων σε μία αξιόπιστη ορθότητα των πληροφοριών μας. Οι πληροφορίες, που προσφέρονται στο παρόν φυλλάδιο, δεν πρέπει να θεωρηθούν επομένως ούτε ως υπόσχεση ούτε και ως συμβατική ή σιωπηρά προσφερόμενη εγγύηση σε συνδυασμό με ένα προϊόν μας. Η εταιρεία Flowserve Corporation δύναται να προσφέρει γενικές οδηγίες χρήσης των προϊόντων της, δεν είναι εντούτοις σε θέση να προσφέρει ειδικές πληροφορίες για όλες τις δυνατές εφαρμογές τους. Την τελική ευθύνη για τη σωστή επιλογή, συναρμολόγηση, εφαρμογή και συντήρηση των προϊόντων τής εταιρείας Flowserve σύμφωνα με τον λειτουργικό τους σκοπό πρέπει να την αναλάβει επομένως ο αγοραστής/χρήστης. Λαμβανομένου υπ όψη του γεγονότος ότι η κατασκευάστρια εταιρεία Flowserve Corporation βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων της, ούτως ώστε να ανήκουν πάντα στη νεότερη τεχνική στάθμη, τα τεχνικά δεδομένα, οι διαστάσεις και οι ενδείξεις, οι οποίες αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο, μπορεί να υποστούν μεταγενέστερες αλλαγές, χωρίς σχετική προειδοποίηση. 1.1 Τεχνικό σχέδιο Το τεχνικό σχέδιο του στεγανοποιητικού δακτυλίου ολίσθησης βρίσκεται μέσα στη συσκευασία του εξαρτήματος. 1.2 Σύντομη περιγραφή Ένας στεγανοποιητικός δακτύλιος ολίσθησης είναι ένα σύστημα στεγανοποίησης, το οποίο προορίζεται για τη στεγάνωση περιστρεφόμενων αξόνων/ατράκτων έναντι σταθερών κελύφων, π.χ. για τη στεγάνωση του περιστρεφόμενου άξονα μίας αντλίας έναντι του κελύφους της αντλίας. Τα σταθερά κατασκευαστικά τμήματα περιλαμβάνουν ένα δακτύλιο ολίσθησης και (ανάλογα με το είδος της κατασκευής) ένα ελατηριακό μηχανικό στοιχείο. Το ελατηριακό στοιχείο μπορεί να είναι ένα ελατήριο ή ένα διάφραγμα. Ο ολισθαίνων δακτύλιος στεγανοποιείται έναντι του κελύφους μέσω ενός συμπληρωματικού στεγανοποιητικού εξαρτήματος, π.χ. μέσω ενός δακτυλίου σχήματος O. Τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα περιλαμβάνουν ένα δακτύλιο ολίσθησης και (ανάλογα με το είδος της κατασκευής) ένα ελατηριακό στοιχείο. Το ελατηριακό στοιχείο μπορεί να είναι ένα ελατήριο ή ένα διάφραγμα. Ο ολισθαίνων δακτύλιος στεγανοποιείται έναντι του περιστρεφόμενου άξονα μέσω ενός συμπληρωματικού στεγανοποιητικού εξαρτήματος, π.χ. μέσω ενός δακτυλίου σχήματος O. Copyright 2009 Flowserve Corporation

3 Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων Ένας στεγανοποιητικός δακτύλιος ολίσθησης μπορεί να προσφερθεί ως προσυναρμολογημένο φυσίγγιο ή υπό μορφή μεμονωμένων συστατικών εξαρτημάτων. Η συναρμολόγηση διενεργείται σύμφωνα με ένα αντίστοιχο τεχνικό σχέδιο. Ένας στεγανοποιητικός δακτύλιος ολίσθησης μπορεί να εφαρμοστεί με επαφή με το προς άντληση προϊόν ή με το εξωτερικό τροφοδοτικό υγρό. Για τη λίπανση χρησιμοποιείται ένα υγρό φιλμ, το οποίο πρέπει να υπάρχει πάντοτε μεταξύ των στεγανοποιούμενων επιφανειών. Σε περιπτώσεις περιστρεφόμενων αξόνων προκύπτει διαχωρισμός των επιφανειών στεγανοποίησης μέσψ ενός στεγανοποιητικού φιλμ, οπότε προκύπτει υπό τις προϋποθέσεις αυτές η λειτουργία τους σχεδόν χωρίς επαφή και φθορά. 1.3 Προστασία κατά εκρήξεων Το στεγανοποιητικό εξάρτημα ολίσθησης θεωρείται ως ένα στοιχείο μηχανής. Τα στοιχεία μηχανών εξαιρούνται από τους κανονισμούς της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 94/9/EC (Περιγραφή προϊόντων ATEX 95), επειδή αυτά τα μηχανικά στοιχεία αναγνωρίζονται ως συστατικά στοιχεία μίας μεγαλύτερης μηχανής (αντλία, αναμεικτήρας). Το γεγονός αυτό έχει ήδη επιβεβαιωθεί τόσον από την Διαρκή Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ATEX, όσον και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία European Sealing Association (ESA). Διαβάστε σχετικές λεπτομέρειες στις ακόλουθες ιστοσελίδες του διαδικτύου: Διαρκής Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ATEX: atex/rotating.htm Δήλωση της Υπηρεσίας ΕSA-: Σε περιπτώσεις εφαρμογών, οι οποίες απαιτούν δεδομένα, σχετικά με τις αναμενόμενες επιφανειακές θερμοκρασίες των σωμάτων ολίσθησης, ζητήστε από την κατασκευάστρια εταιρεία Flowserve να σας αποσταλεί το έγγραφο με τίτλο Πληροφορίες / Δήλωση σχετικά με τον κανονισμό ATEX 137. Αυτό το έγγραφο προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες των προϊόντων μας, να καθορίσουν τυπικές επιφανειακές θερμοκρασίες σύμφωνα με τον σχεδιασμό ενός στεγανοποιητικού εξαρτήματος, τους όρους της χρησιμοποίησής του και τα υλικά, με τα οποία είναι κατασκευασμένες οι επιφάνειες ολίσθησης. Με τον τρόπο αυτό, οι χρήστες ενός στεγανοποιητικού εξαρτήματος θα βοηθηθούν κατά την τήρηση της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ATEX 1999/92/EC (ATEX 137). 1.4 Προϋποθέσεις λειτουργίας Μία κανονική λειτουργικότητα ενός στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης θα προκύψει, μόνο όταν εκπληρούνται οι ακολούθως αναφερόμενες προϋποθέσεις: Τήρηση της Τεχνικής Τεκμηρίωσης, η οποία αναφέρεται σε επιφάνειες στεγανοποίησης, οι οποίες έχουν υποστεί λείανση Καθετότητα και κεντροθέτηση του άξονα μίας μηχανής ως προς την μετωπική πλευρά του χώρου στεγανοποίησης και την οπή υποδοχής του 3

4 Σε αξονική διεύθυνση ελεύθερη ελατηριακή κινητικότητα της ελατηριακής μονάδας (του δακτυλίου ολίσθησης) Σε αξονική και ακτινική διεύθυνση λειτουργική κινητικότητα του περιστρεφόμενου άξονα εντός των ανοχών, που επιτρέπει η κατασκευάστρια εταιρεία Flowserve ή η εταιρεία, η οποία πρώτη εφαρμόζει το αφορούμενο προϊόν, (ανάλογα ποιός κανονισμός είναι αυστηρότερος). Το στεγανοποιητικό εξάρτημα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους εφαρμογής του, για τους οποίους αρχικά επιλέχθηκε. Η συνολική μηχανική εγκατάσταση με το ήδη ενσωματωμένο στεγανοποιητικό εξάρτημα / ή με τα ήδη ενσωματωμένα στεγανοποιητικά εξαρτήματα πρέπει να λειτουργεί στα πλαίσια των προκαθορισμένων παραμέτρων (μη δημιουργία σπηλαίωσης (αεριωδών φυσαλίδων) ή πολύ ισχυρών κραδασμών κλπ.). Αποκλεισμός δημιουργίας επιφανειακών επικαθήσεων επί των αξόνων και επί των αξονικών κελύφων λόγω π.χ. κρισταλλοποίησης ή πολυμερισμού. Υπαρξη διαρκούς υγρού φιλμ μεταξύ των προς στεγανοποίηση επιφανειών. Η µη τήρηση αυτών των προϋποθέσεων θα οδηγήσει σε υπερβολικές διαρροές ή/και σε µειωµένη διάρκεια ζωής του Μ.Στ. (βλέπε Οδηγίες 94/9/EC, 1999/92/EC και EN ). 2. Οδηγίες ασφάλειας ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Αυτή η ένδειξη σημαίνει ότι σε περίπτωση μη τήρησης των Οδηγιών Ασφαλείας μπορεί να διακινδυνεύσουν άνθρωποι ή να δημιουργηθούν σημαντικές υλικές ζημίες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η ένδειξη σημαίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε σημαντικές πληροφορίες της κατασκευάστριας εταιρείας, επειδή οι σχετικοί κίνδυνοι ίσως να μην είναι εμφανείς ούτε και σε ειδικευμένο προσωπικό. Η τήρηση αυτών των υποδείξεων είναι αναγκαία για την αποφυγή ανθρώπινων και υλικών ζημιών. Διαβάστε, παρακαλούμε, προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Εάν το στεγανοποιητικό εξάρτημα ολίσθησης συναρμολογηθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μας, θα λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κανένα πρόβλημα. Για τα τροφοδοτικά συστήματα, τα οποία ανήκουν σε ένα στεγανοποιητικό εξάρτημα, (δοχείο, ψύκτης κλπ.) προσφέρονται ξεχωριστές οδηγίες χρήσης. Ο τελικός χρήστης ενός στεγανοποιητικού εξαρτήματος πρέπει να φροντίσει, ώστε το προσωπικό, το οποίο θα πάρει εντολή για το χειρισμό, τη συναρμολόγηση και την εφαρμογή του στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης και των σχετικών εφοδίων, να είναι εξοικειωμένο με την κατασκευή και τις λειτουργικές απαιτήσεις των συστατικών εφοδίων. Αν είναι αναγκαίο, το προαναφερόμενο προσωπικό πρέπει να φορά προστατευτικά 4

5 Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων εργατικά ρούχα σύμφωνα με τους κανονισμούς, οι οποίοι ισχύουν για τη συνολική μηχανική εγκατάσταση. Τυχόν ζηµιά σε οποιοδήποτε από τα εξαρτήµατα του Μ.Στ. και ιδιαίτερα στις επιφάνειες στεγανοποίησης µπορεί να προκαλέσει (υπερβολικές) διαρροές σε υγρή ή αέρια µορφή. Ο βαθµός κινδύνου εξαρτάται από το είδος της συσκευής στην οποία χρησιµοποιείται ο Μ.Στ. και µπορεί να έχει επιπτώσεις για τους ανθρώπους ή/και το περιβάλλον. Τα εξαρτήµατα που έρχονται σε επαφή µε το υλικό της διαρροής πρέπει να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση ή κατάλληλα προστατευµένο. Η εξερχόµενη διαρροή δεν επιτρέπεται να δηµιουργεί ευλεκτά µείγµατα. Οι κανονισµοί σχετικά µε την εργασιακή ασφάλεια, την πρόληψη ατυχηµάτων και τη ρύπανση πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Αυτός ο Μ.Στ. είναι προορισµένος και κατασκευασµένος για την στεγανοποίηση περιστρεφόµενων µηχανών. Για βλάβες που προκαλούνται λόγω της χρήσης σε αποκλίνουσες εφαρµογές, ευθύνεται ο χρήστης. Μία διακοπή της μηχανικής λειτουργίας, η επιδιόρθωση μίας βλάβης ή μία μετατροπή του συστήματος της ενεργειακής τροφοδοσίας της μηχανής και / ή του τροφοδοτικού συστήματος δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την διακινδύνευση ανθρώπων και του περιβάλλοντος και να επιδρά δυσμενώς επί της λειτουργικότητας του στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης. Οι προστατευτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί από την κατασκευάστρια εταιρεία της μηχανής, πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εγκατάστασης, αλλά να μην δημιουργούν συμπληρωματικούς κινδύνους. Οι προαναφερόμενες προστατευτικές εγκαταστάσεις πρέπει εξασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση προς τον χώρο, ο οποίος είναι αναγκαίος για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης. Το σύστημα τροφοδοσίας της μηχανής με ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να εκπληρεί τους κανονισμούς της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2006/95/EC. Ένα σύστημα μη ηλεκτρικό τροφοδοτικό σύστημα δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο ανθρώπους και το περιβάλλον. 3. Γενικές υποδείξεις Όσον αφορά τις περιγραφές και τις ενδείξεις, οι οποίες προσφέρονται στις παρούσες Οδηγίες Συναρμολόγησης και Συντήρησης, η κατασκευάστρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τεχνικές αλλαγές, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των προϊόντων της. Τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας επί αυτών των Οδηγιών Χρήσης τα κατέχει η κατασκευάστρια εταιρεία FLOWSERVE. Οι παρούσες Οδηγίες Χρήσης προορίζονται για το προσωπικό συντήρησης, χειρισμού και ελέγχου των προϊόντων μας και περιέχουν κανονισμούς

6 και σχέδια τεχνικού περιεχομένου, τα οποία δεν επιτρέπεται ούτε εξ ολοκλήρου, ούτε και εν μέρει να αναπαραχθούν, να διανεμηθούν ή να αξιολογηθούν κατά ανάρμοστο τρόπο για ανταγωνιστικούς λόγους ή να κοινοποιηθούν προς τρίτους. Πρέπει να ληφθεί υπ όψη ότι η κατασκευάστρια εταιρεία Flowserve δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση για βλάβες και λειτουργικές ανωμαλίες, οι οποίες προκύπτουν λόγω της μη τήρησης των Οδηγιών Χρήσης. 4. Μεταφορά, αποθήκευση Ο στεγανοποιητικός δακτύλιος ολίσθησης και τα σχετικά τροφοδοτικά συστήματα πρέπει να μεταφέρονται και αποθηκεύονται, τοποθετημένα μέσα στην κλεισμένη γνήσια συσκευασία αποστολής τους. Ο χώρος αποθήκευσης ενός στεγανοποιητικού δακτυλίου ολίσθησης και των σχετικών τροφοδοτικών συστημάτων πρέπει να είναι στεγνός και χωρίς σκόνη. Αποφεύγετε την έκθεση των προαναφερόμενων εξοπλισμών σε ισχυρές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και σε ακτινοβολία. Τμήματα στεγανοποιητικών εξαρτημάτων ολίσθησης ή πλήρη στεγανοποιητικά εξαρτήματα, τα οποία κατά την μεταφορά τους πέφτουν κάτω ή υπέστησαν ισχυρά κτυπήματα, δεν επιτρέπεται να ενσωματώνονται σε μία μηχανή. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάμε επειγόντως ένα έλεγχο των εξαρτημάτων εκ μέρους της κατασκευάστριας εταιρείας Flowserve ή από ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της. Σε περίπτωση συντηρητικής επεξεργασίας της μηχανής, στην οποία έχουν ενσωματωθεί στεγανοποιητικά εξαρτήματα, προς προσωρινή αποθήκευσή της, το υλικό της συντηρητικής επεξεργασίας δεν επιτρέπεται να έχει δυσμενή επίδραση επί της λειτουργικότητας ενός στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης, δημιουργώντας π.χ. ένα κόλλημα των σωμάτων ολίσθησης ή μία σκλήρυνση ή εξόγκωση των συμπληρωματικών στεγανοποιητικών συστημάτων. Μετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος 3 ετών αποθήκευσης πρέπει να διενεργηθεί ένας έλεγχος της λειτουργικότητας του αποθηκευμένου στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης. Αυτή η αναγκαιότητα αφορά ιδιαίτερα τις στεγανοποιητικές επιφάνειες και τα συμπληρωματικά στεγανονοποιητικά συστήματα. Στις περιπτώσεις αυτές αναγκαίος είναι ένας έλεγχος εκ μέρους της κατασκευάστριας εταιρείας Flowserve. Ένα στεγανοποιητικό εξάρτημα ολίσθησης πρέπει να μετακινείται κατά κανόνα μέσω κατάλληλων βοηθητικών μέσων, π.χ. μέσω μηχανημάτων ανύψωσης βαρών. 5. Έλεγχος µηχανήµατος 5.1 Πριν από την αποσυναρµολόγηση του µηχανήµατος ακολουθήστε τους κανονισµούς ασφαλείας: 6

7 Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων Φορέστε τον ενδεδειγµένο προσωπικό εξοπλισµό ασφαλείας Αποµονώστε τον εξοπλισµό και ελευθερώστε την τυχόν πίεση µέσα στο σύστηµα Ασφαλίστε τον κινητήρα του µηχανήµατος και τις βαλβίδες Ανατρέξτε στο Φύλλο εδοµένων Ασφαλούς Χειρισµού Υλικών (Material Safety Data Sheet -MSDS) για τους κανονισµούς για τα επικίνδυνα υλικά 5.2 Αποσυναρµολογήστε το µηχάνηµα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή για να αποκτήσετε πρόσβαση στον χώρο εγκατάστασης του Μ.Στ Αφαιρέστε το υπάρχον στεγανωτικό (Μ.Στ. ή άλλο). Καθαρίστε προσεκτικά τον θάλαµο του στεγανωτικού και τον άξοναh. 5.4 Επαληθεύστε τις διαστάσεις του άξονα όπως φαίνονται στο σχέδιο συναρµολόγησης του Μ.Στ.. Ελέγξτε τις επιφάνειες κάτω από τα παρεµβύσµατα για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν βαθουλώµατα ή γδαρσίµατα. Εξοαµλύνατε όλες τις αιχµηρές γωνίες στα σκαλοπάτια του άξονα, τα σπειρώµατα, τις προέξοχες, τα αυλάκια κλπ. από όπου πρέπει να περάσουν η να πατήσουν τα παρεµβύσµατα. 5.5 Επαληθεύστε τη διάµετρο του θαλάµου του Μ.Στ. ή την εφαρµογή του OD pilot, όπως φαίνεται στο σχέδιο συναρµολόγησης Μ.Στ Ελέγξτε τα σχέδια συναρµολόγησης Μ.Στ. για τυχόν µετατροπές που πρέπει να γίνουν στο µηχάνηµα για την εγκατάσταση Μ.Στ. και ενεργήστε ανάλογα. 5.7 Για να παρεµποδιστεί η δηµιουργία σπινθηρών λόγω της εκφόρτισης στατικού ηλεκτρισµού, πρέπει να γίνει γείωση της µηχανής. Η καµπυλότητα του άξονα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,05 mm (.002") TIR (Ολική Ένδειξη Μετρητού) σε οποιοδήποτε σηµείο κατά µήκος ενός άξονα µε σφαιρικά ή κυλινδρικά ρουλεµάν. Για ρουλεµάν τύπου χιτωνίου, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή. Αν το µηχάνηµα δεν έχει αποσυναρµολογηθεί πλήρως, επαληθεύστε την καµπυλότητα κοντά στη θέση του Μ.Στ.. Οι ανωτέρω τιµές ισχύουν για ταχύτητες περιστρόφής του άξονα από 1000 έως 3600 σ.α.λ. Για µεγαλύτερες ή µικρότερες ταχύτητες συµβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο της Flowserve. Βλ. εικόνα 1. εικόνα 1

8 Ο διαµήκης τζόγος του άξονα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,25 mm (.010") TIR σε ωστικά έδρανα ένσφαιρου τύπου. Για ωστικά έδρανα τύπου Μ.Στ. ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή. Βλ. εικόνα 2. εικόνα 2 Ο ακτινικός τζόγος ου άξονα πρέπει να ελεγχθεί µε βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του µηχανήµατος. Εν γένει, για σφαιρικά ή κυλινδρικά ρουλεµάν ισχύουν τα 0,05-0,10 mm ( ). Για έδρανα τύπου χιτωνίου ή στροφέως, οι τιµές θα είναι εν γένει της τάξης των 0,10-0,15 mm ( ). Βλ. εικόνα 3. εικόνα 3 Η τετραγωνικότητα του θαλάµου του Μ.Στ. ως προς τη γραµµή κέντρου του άξονα πρέπει να είναι εντός του ορίου των 0,015 mm ανά 25 mm της διαµέτρου του θαλάµου του Μ.Στ. (.0005" ανά 1" της διαµέτρου του θαλάµου του Μ.Στ.). Σηµείωση: βεβαιωθείτε ότι δεν επηρεάζει τη µέτρηση ο διαµήκης τζόγος του άξονα. Ελέγξτε ότι η επιφάνεια του θαλάµου του Μ.Στ. είναι λεία ώστε να γίνει καλή εφαρµογή του παρεµβύσµατος. Βλ. εικόνα 4. εικόνα 4

9 Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων Η οµοκεντρότητα του άξονα ως προς τη διάµετρο του θαλάµου του παρεµβύσµατος πρέπει να είναι εντός του ορίου των 0,025 mm ανά 25 mm της διαµέτρου του άξονα (0.001"ανά 1" της διαµέτρου του άξονα) µε µέγιστη τιµή τα 0,125 mm (0.005") TIR. Βλ. εικόνα 5. εικόνα 5 6. Εγκατάσταση Μηχανικού Στυπιοθλίπτου Ελέγξτε εάν συµφωνεί ο παραδοµένος Μ.Στ. µε τα έντυπα παραγγελίας για να υπάρχει εγγύηση ότι τοποθετήθηκε ο σωστός Μ.Στ.. Πρέπει να δοθεί προσοχή στο γεγονός, ότι το στεγανοποιητικό εξάρτημα τύπου φυσιγγίου και τα στεγανοποιητικά του τμήματα πρέπει να μπορούν να χειρίζονται και να μεταφέρονται σίγουρα κατά τη διάρκεια των εργασιών ενσωμάτωσης των στεγανοποιητικών δακτυλίων ολίσθησης καθώς επίσης ότι κατά τη διάρκεια των σχετικών εργασιών θα τηρούνται οι ισχύοντες εργονομικοί κανόνες. Για την αποφυγή βλαβών επί ανθρώπων ο χειριστής της μηχανής πρέπει να φοράει προστατευτικά εργατικά ρούχα σύμφωνα με τους κανονισμούς, οι οποίοι ισχύουν για την αφορούμενη μηχανική εγκατάσταση. Μεγάλη σημασία για την τέλεια λειτουργία ενός στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης έχει η σωστή διάσταση της ενσωμάτωσής του. Η λανθασμένη ενσωμάτωση του στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης σε μία μηχανή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναποτελεσματικότητά του και ακολούθως την έξοδο του τροφοδοτούμενου προϊόντος στο περιβάλλον. Η σωστή τοποθέτηση είναι σηµαντική για την επιτυχή λειτουργία ενός Μ.Στ. Στο Μ.Στ. τύπου φυσιγγίου το όλο συγκρότηµα του Μ.Στ. συνενώνεται σε ένα χιτώνιο έτσι ώστε ολόκληρο το Μ.Στ. να εγκαθίσταται ταυτοχρόνως. Οι Μ.Στ. συναρµολογούµενου τύπου συναρµολογούνται σταδιακά πάνω στο µηχάνηµα και απαιτούν προσεκτικές µετρήσεις για τη σωστή τοποθέτηση και ασφάλιση των περιστρεφοµενων µερών ως προς τα στατικά εξαρτήµατα. Όταν υπολογίζετε τη θέση ή ασφαλίζετε το Μ.Στ. τύπου φυσιγγίου, βεβαιωθείτε ότι ο άξονας βρίσκεται στην ίδια θέση που θα είναι και κατά τη λειτουργία του µηχανήµατος (π.χ. λαµβάνοντας υπόψη την επίδραση της θερµικής διαστολής και συστολής του άξονα σε σχέση µε το κέλυφος). 9

10 Για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης, τα παρεµβύσµατα µπορούν να λιπανθούν ελαφρά. Το λιπαντικό πρέπει να είναι συµβατό τόσο µε το αντλούµενο υλικό όσο και µε το υλικό του παρεµβύσµατος. Γενικά, το γράσο σιλικόνης είναι κατάλληλο, αλλά αυτό πρέπει να επαληθευτεί πριν από τη χρήση του. Προσοχή: αποφύγετε την υπερβολική συµπίεση µιας φυσούνας - µπορεί να προκληθεί µείωση της ωστικής ισχύος και του µήκους του ελατηρίου. Μερικοί Μ.Στ. εξάρτωνται από την κατεύθυνση περιστροφής. Ελέγξτε πριν την τοποθέτηση εάν ταυτίζεται η κατεύθυνση περιστροφής του άξονα µε την κατεύθυνση περιστροφής του Μ.Στ.. Τα τμήματα ενός στεγανοποιητικού δακτυλίου ολίσθησης, τα οποία κατά την διάρκεια των εργασιών συναρμολόγησής τους πρέπει να πατηθούν από ανθρώπους, πρέπει να ασφαλίζονται με κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Αυτά τα τμήματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μη δημιουργούν γλιστρήματα, σκοντάμματα και πτώσεις ανθρώπων (με εφαρμογή π.χ. χειρολαβών συγκράτησης). 6.1 Εγκατάσταση παρεµβύσµατος τύπου Φυσιγγίου µε πλάκες εδράσεως Βλ. εικόνα Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες εδράσεως είναι στη σωστή τους θέση και έχουν εµπλακεί. Η λανθασμένη τοποθέτηση των εφαρμοστικών ελασμάτων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναποτελεσματική λειτουργική απόδοση του στεγανοποιητικού εξαρεικόνα Ελέγξτε το σχέδιο συναρµολόγησης, τον κατάλογο τεµαχιών και το συγκρότηµα του Μ.Στ. πριν από την εγκατάσταση Τοποθετήστε το Μ.Στ. πάνω στον άξονα και προσαρµόστε το στην επιφάνεια του θαλάµου του Μ.Στ Προσανατολίστε τις θυρίδες της φλάντζας/των φλαντζών όπως φαίνεται στο σχέδιο συναρµολόγησης και συνδέστε τις σωληνώσεις Σφίξτε οµοιόµορφα µε ροπόκλειδο τα µπουλόνια/παξιµάδια του κολλάρου έτσι ώστε να µη γείρει το κολλάρο ή να µην είναι ανόµοια η πίεση της φλάντζας πάνω στον θάλαµο του Μ.Στ.. Μη σφίξετε τις βίδες της διάταξης κίνησης Ολοκληρώστε τη συναρµολόγηση του µηχανήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των ωστικών εδράνων, αν υπάρχουν. 10

11 Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων τήματος ολίσθησης και ακολούθως την έξοδο του τροφοδοτούμενου προϊόντος στο περιβάλλον Σφίξτε τις βίδες της διάταξης κίνησης µέχρι τις τιµές ροπής που υποδεικνύονται στο σχέδιο συναρµολόγησης του Μ.Στ. Ένα λανθασμένο σφίξιμο των βιδών μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους, επειδή το στεγανοποιητικό εξάρτημα ολίσθησης μπορεί τότε να βγει από τον χώρο στεγανοποίησης λόγω καταπόνησης πίεσης Συνδέστε τις σωλήνωσεις όπως φαίνεται στο σχέδιο ΑPI και στις οδηγίες σωληνώσεων (βλ. 7.). Βλέπε επίσης (αν είναι αναγκαίο) το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και συντήρησης της τροφοδοτικής μηχανικής εγκατάστασης Απεµπλέξτε τις πλάκες εδράσεως από το χιτώνιο και στερεώστε τις γερά στη θέση απεµπλοκής. Για να αποφευχθεί μία επαφή μεταξύ των περιστρεφόμενων και των στατικών τμημάτων, πρέπει να εξασφαλιστεί, ώστε τα εφαρμοστικά ελάσματα να μη πέσουν πίσω, επάνω στο κέλυφος Ελέγξτε την ευθυγράµµιση µεταξύ µηχανήµατος και διάταξης κίνησης σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του συνδέσµου ή/και του µηχανήµατος Αφού φέρετε τη µονάδα σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας (πίεσης και θερµοκρασίας), ελέγξτε ξανά την ευθυγράµµιση µεταξύ µηχανήµατος και διάταξης κίνησης και κάντε τις απαραίτητες ρυθµίσεις. 6.2 Εγκατάσταση Μ.Στ. τύπου φυσιγγίου µε γλωσσίδια κεντραρίσµατος Βλ. εικόνα 7 εικόνα Ελέγξτε το σχέδιο συναρµολόγησης, τον κατάλογο τεµαχιών και το συγκρότηµα του Μ.Στ. πριν από την εγκατάσταση Τοποθετήστε το Μ.Στ. πάνω στον άξονα και προσαρµόστε το στην επιφάνεια του θαλάµου του Μ.Στ Προσανατολίστε τις συνδέσεις της φλάντζας/των φλαντζών όπως φαίνεται στο σχέδιο συναρµολόγησης και συνδέστε τις σωληνώσεις Τοποθετήστε τα µπουλόνια/παξιµάδια της φλάντζας αλλά µην τα σφίξετε. Η φλάντζα πρέπει να είναι ελεύθερη να κινηθεί ακτινωτά Ολοκληρώστε τη συναρµολόγηση του µηχανήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των 11

12 ωστικών εδράνων, αν υπάρχουν Βεβαιωθείτε ότι τα γλωσσίδια κεντραρίσµατος είναι στη σωστή τους θέση και έχουν εµπλακεί. Η λανθασμένη τοποθέτηση των εφαρμοστικών ελασμάτων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναποτελεσματική λειτουργική απόδοση του στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης και ακολούθως την έξοδο του τροφοδοτούμενου προϊόντος στο περιβάλλον Σφίξτε οµοιόµορφα µε ροπόκλειδο τα µπουλόνια/παξιµάδια του κολλάρου έτσι ώστε να µη γείρει το κολλάρο ή να µην είναι ανόµοια η πίεση της φλάντζας πάνω στον θάλαµο του Μ.Στ Σφίξτε τις βίδες της διάταξης κίνησης µέχρι τις τιµές ροπής που υποδεικνύονται στο σχέδιο συναρµολόγησης του Μ.Στ.. Ένα λανθασμένο σφίξιμο των βιδών μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους, επειδή το στεγανοποιητικό εξάρτημα ολίσθησης μπορεί τότε να βγει από τον χώρο στεγανοποίησης λόγω καταπόνησης πίεσης Συνδέστε τις σωλήνωσεις όπως φαίνεται στο σχέδιο ΑPI και στις οδηγίες σωληνώσεων (βλ. 7.). Βλέπε επίσης (αν είναι αναγκαίο) το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και συντήρησης της μηχανικής τροφοδοτικής εγκατάστασης Αφαιρέστε τα γλωσσίδια κεντραρίσµατος και φυλάξτε τα σε ένα γνωστό µέρος Ελέγξτε την ευθυγράµµιση µεταξύ µηχανήµατος και διάταξης κίνησης σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του συνδέσµου ή/και του µηχανήµατος Αφού φέρετε τη µονάδα σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας (πίεσης και θερµοκρασίας), ελέγξτε ξανά την ευθυγράµµιση µεταξύ µηχανήµατος και διάταξης κίνησης και κάντε τις απαραίτητες ρυθµίσεις. 6.3 Εγκατάσταση Μ.Στ. συναρµολογούµενου τύπου Βλ. εικόνα 8 εικόνα Ελέγξτε το σχέδιο συναρµολόγησης, τον κατάλογο τεµαχιών και το συγκρότηµα του Μ.Στ. πριν από την εγκατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες στεγανοποιήσεως και οι αρµοί δεν παρουσιάζουν γρατσουνιές, λεκέδες ή άλλες ζηµιές. Πριν από την εγκατάσταση, σκουπίστε τις λειασµένες επιφάνειες µε πανί χωρίς χνούδι και διαλυτικό ταχείας εξατµίσεως. Η λίπανση των επιφανειών στεγανοποιήσεως δεν συνιστάται, εκτός αν ορίζεται στο σχέδιο συναρµολόγησης του Μ.Στ.. 12

13 Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων Συναρµολογήστε τον θάλαµο του Μ.Στ. και τον άξονα (συµπεριλαµβανοµένων των ωστικών εδράνων, αν υπάρχουν) και επαληθεύστε/µαρκάρετε την απόσταση τοποθέτησης του Μ.Στ. όπως φαίνεται στο σχέδιο συναρµολόγησης. Στο σχέδιο συναρµολόγησης µπορεί να υποδεικνύονται άλλα βοηθήµατα τοποθέτησης όπως διχωριστικοί δακτύλιοι. Πρέπει να δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι η λανθασμένη ενσωμάτωση του στεγανοποιητικού εξαρτήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναποτελεσματική λειτουργική απόδοση του στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης και ακολούθως την έξοδο του τροφοδοτούμενου προϊόντος στο περιβάλλον Όπου ισχύει, προσυναρµολόγήστε τα κινητά και τα στατικά εξαρτήµατα ή υποεξαρτήµατα του Μ.Στ. σύµφωνα µε το σχέδιο συναρµολόγησης Συναρµολογήστε τα εξαρτήµατα του Μ.Στ. µε τη σειρά πάνω στο µηχάνηµα, στερεώνοντας τα κινητά εξαρτήµατα. Ευθυγραµµίστε τη φλάντζα/τις φλάντζες στην επιφάνεια του θαλάµου του Μ.Στ Προσανατολίστε τις συνδέσεις της φλάντζας/των φλαντζών όπως φαίνεται στο σχέδιο συναρµολόγησης του Μ.Στ Σφίξτε οµοιόµορφα µε ροπόκλειδο τα µπουλόνια/παξιµάδια του κολλάρου έτσι ώστε να µη γείρει το κολλάρο ή να µην είναι ανόµοια η πίεση της φλάντζας πάνω στον θάλαµο του Μ.Στ Ολοκληρώστε τη συναρµολόγηση του µηχανήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των ωστικών εδράνων, αν υπάρχουν Συνδέστε τις σωλήνωσεις όπως φαίνεται στο σχέδιο ΑPI και στις οο σωληνώσεων (βλ. 7.). Βλέπε επίσης (αν είναι αναγκαίο) το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και συντήρησης της μηχανικής τροφοδοτικής εγκατάστασης Ελέγξτε την ευθυγράµµιση µεταξύ µηχανήµατος και διάταξης κίνησης σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του συνδέσµου ή/και του µηχανήµατος Αφού φέρετε τη µονάδα σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας (πίεσης και θερµοκρασίας), ελέγξτε ξανά την ευθυγράµµιση µεταξύ µηχανήµατος και διάταξης κίνησης και κάντε τις απαραίτητες ρυθµίσεις. 6.4 Εγκατάσταση Μ.Στ. µε χιτώνια αγκιστρωτού τύπου (αντλίες προεξοχής) Βλ. εικόνα 9. εικόνα 9 13

14 6.4.1 Ελέγξτε το σχέδιο συναρµολόγησης, τον κατάλογο τεµαχιών και το συγκρότηµα του Μ.Στ. πριν από την εγκατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες στεγανοποιήσεως και οι αρµοί δεν παρουσιάζουν γρατζουνιές, λεκέδες ή άλλες ζηµιές. Πριν από την εγκατάσταση, σκουπίστε τις λειασµένες επιφάνειες µε πανί χωρίς χνούδι και διαλυτικο ταχείας εξατµίσεως. Η λίπανση των επιφανειών στεγανοποί-ησης δεν συνιστάται, εκτός αν ορίζεται στο σχέδιο συναρµολόγησης του Μ.Στ Συναρµολογήστε τον θάλαµο του Μ.Στ. και τον άξονα (συµπεριλαµβανοµένων των ωστικών εδράνων, αν υπάρχουν) και επαληθεύστε την απόσταση από την επιφάνεια του θαλάµου ως το άκρο του άξονα, όπως φαίνεται στο σχέδιο συναρµολόγησης. Σε περίπτωση, κατά την οποία αυτή η απόσταση δεν ταυτίζεται με τη διάσταση, η οποία ενδεικνύεται στο τεχνικό σχέδιο εφαρμογής, θα προκύψει μία λανθασμένη ενσωμάτωση του στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης και ακολούθως έξοδος του τροφοδοτούμενου προϊόντος στο περιβάλλον Όπου ισχύει, προσυναρµολογήστε τα κινητά και τα στατικά εξαρτήµατα ή υποεξαρτήµατα του Μ.Στ. σύµφωνα µε το σχέδιο συναρµολόγησης Συναρµολογήστε τα εξαρτήµατα του Μ.Στ. µε τη σειρά πάνω στο µηχάνηµα. Ευθυγραµµίστε τη φλάντζα/τις φλάντζες στην επιφάνεια του θαλάµου του Μ.Στ.. Όπου ισχύει, εγκαταστήστε drive keys όπως φαίνεται στο σχέδιο συναρµολόγησης του Μ.Στ. ή/και της αντλίας Προσανατολίστε τις συνδέσεις της φλάντζας/των φλαντζών όπως φαίνεται στο σχέδιο συναρµολόγησης και συνδέστε τις σωληνώσεις Σφίξτε οµοιόµορφα µε ροπόκλειδο τα µπουλόνια/παξιµάδια του κολλάρου έτσι ώστε να µη γείρει το κολλάρο ή να µην είναι ανόµοια η πίεση της φλάντζας πάνω στον θάλαµο του Μ.Στ Αφού βιδωθεί το παξιµάδι της φτερωτής στη σωστή τοπή, ελέγξτε ότι το χιτώνιο έχει 'πατήσει' σωστά Ολοκληρώστε τη συναρµολόγηση του µηχανήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των ωστικών εδράνων, αν υπάρχουν Συνδέστε τις σωλήνωσεις όπως φαίνεται στο σχέδιο ΑPI και στις οδηγίες σωληνώσεων (βλ. 7.). Βλέπε επίσης (αν είναι αναγκαίο) το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και συντήρησης της μηχανικής τροφοδοτικής εγκατάστασης Ελέγξτε την ευθυγράµµιση µεταξύ µηχανήµατος και διάταξης κίνησης σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του συνδέσµου ή/και του µηχανήµατος Αφού φέρετε τη µονάδα σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας (πίεσης και θερµοκρασίας), ελέγξτε ξανά την ευθυγράµµιση µεταξύ µηχανήµατος και διάταξης κίνησης και κάντε τις απαραίτητες ρυθµίσεις. 14

15 Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων Τα τμήματα του στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης, τα οποία κινούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της μηχανής (π.χ. ο δίσκος συρρίκνωσης), πρέπει να ασφαλίζονται κατά επαφής τους με άλλα εξαρτήματα μέσω κατάλληλων προστατευτικών συσκευών σύμφωνα με τις σχετικές ενδείξεις της κατασκευάστριας εταιρείας της μηχανής. 7. Οδηγίες σωληνώσεων Αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης των σωληνώσεων υπάρχουν στο σχέδιο συναρµολόγησης του Μ.Στ.. Οι οδηγίες αυτές πρέπει να τηρηθούν µε ακρίβεια για να εξασφλαιστεί ή σωστή λειτουργία του Μ.Στ.. Για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις πρέπει να εξασφαλιστεί, ώστε οι σωλήνες να συνδεθούν με κατάλληλα συνδετήρια εξαρτήματα. Για τα βοηθητικά συστήµατα: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συντήρησης, οι οποίες παραδίδονται μαζί με τη μηχανή. Τα συνδετήρια εξαρτήματα του στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης έχουν σημανθεί κανονικά. Ελαχιστοποιήστε τις στενώσεις, ιδίως σε διατάξεις σωληνώσεων µε κλειστούς βρόχους. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, η ελάχιστη εσωτερική διάµετρος για τους σωλήνες, τους αυλούς και τους συνδέσµους είναι 12,7 mm (.500"). Το συνολικό µήκος των σωληνώσεων και ο αριθµός των καµπών πρέπει να είναι τα ελάχιστα δυνατά. ιαµορφώστε οµαλές, µεγάλης ακτίνας καµπές και µη χρησιµοποιήσετε γωνίες, συνδέσµους 'ταυ' κλπ. Τα στόµια πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν µακρύτερα από τις φλάντζες του Μ.Στ.. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα πρέπει να γίνει για τα στόµια των σωληνώσεων στραγγίσεως: για την αποφυγή της φραγής του στοµίου, είναι σκόπιµο να τοποθετηθεί στη φλάντζα του παρεµβύσµατος έτσι ώστε η παργόµενη θερµότητα να διατηρεί το διαρρέον προϊόν ρευστό. Για συστήµατα "τύπου βρόχου" (Σχέδιο API 23, 52 και 53 A, B, C): Οι σωλήνες πρέπει να έχουν συνεχή κλίση προς τα πάνω ή προς τα κάτω ώστε να επιτρέπουν την επαρκή κυκλοφορία, τον εξαερισµό και τη στράγγιση. Βεβαιωθείτε ότι ο βρόχος, συµπεριλαµβανοµένης της φλάντζας του Μ.Στ., δεν περιλαµβάνει παγίδες ατµών. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι δεξαµενές και τα ψυγεία πρέπει να τοποθετούνται από 40 ως 60 cm (15" ως 24") υψηλότερα από τη σύνδεση εισαγωγής ή εξαγωγής του Μ.Στ. (όποιο είναι το ψηλότερο) ώστε να ευνοείται η θερµοσιφωνική κυκλοφορία σε κατάσταση αναµονής. Για Μ.Στ. µε ανίχνευση υπερβολικής διαρροής: Η ανίχνευση υπερβολικής διαρροής, που χρησιµοποιείται συχνά σε µονούς ή µη πεπιεσµένους διπλους Μ.Στ., επιτυγχάνεται συνήθως µέσω της παρακολούθησης της ανόδου της στάθµης του υγρού ή της πιέσεως. Σε µια τέτοια διάταξη, η γραµµή στραγγίσεων 15

16 των κανονικών διαρροών πρέπει να έχει συνεχή καθοδική κλίση προς το σηµείο εξόδου (π.χ. κάρτερ). Ανατρέξτε στο σχέδιο συναρµολόγησης του Μ.Στ. για τις πρόσθετες σωληνώσεις που απαιτούνται καθώς και για τη σωστή θέση του στοµίου περιορισµού και των οργάνων. 8. Έλεγχος λειτουργίας της Αντλίας Οι κατασκευαστές αντλιών συχνά διεξάγουν δοκιµές λειτουργίας της αντλίας σε νερό, µε το Μ.Στ. εγκατεστηµένο. Αν το προϊόν που πρόκειται να αντλείται διαφέρει από το νερό, οι Μ.Στ. και τα υλικά των επιφανειών τους πρέπει να προφυλαχθούν από ζηµιές κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιµών. Για παράδειγµα, σε Μ.Στ. µε δύο σκληρές επιφάνειες µπορούν να τοποθετηθούν επιφάνειες από διαφορετικά υλικά, πιο κατάλληλα για το µέσο δοκιµής της αντλίας. Μετά το πέρας της δοκιµής, οι επιφάνειες αυτές θα αντικατασταθούν από τις επιφάνειες που έχουν επιλεγεί για το συγκεκριµένο Μ.Στ. Ένας Μ.Στ. µε ένα ζευγάρι υλικού Σκληρό/Σκληρό µπορεί να λειτουργήσει ασφαλώς σε εφαρµογές µε νερό, προϋπόθεση είναι να µην υπερβαίνει η πίεση τα 5 bar και να µην είναι η ταχύτητα µεγαλύτερη από 10 m/s. Όταν δοκιµάζονται σε νερό Μ.Στ. υψηλής θερµοκρασίας µε παρεµβύσµατα graphoil, οι Μ.Στ. πρέπει να στεγνωθούν προσεκτικά µετά τη δοκιµή ώστε να αποφευχθεί η εξάτµιση του νερού που έχουν απορροφήσει τα παρεµβύσµατα όταν η αντλία φτάσει στην (υψηλή) θερµοκρασία λειτουργίας της. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Flowserve για περισσότερες πληροφορίες Αρχική έναρξη της λειτουργίας τής μηχανής Πρέπει να υπερβεί τα συνιστώµενα ανώτατα όρια για το Μ.Στ. Η ταχύτητα του άξονα επίσης δεν πρέπει να υπερβεί τα όρια του Μ.Στ.. Σε Μ.Στ. που χρησιµοποιούν εξωτερική ψύξη ή/και εξωτερική πλύση, συνδέστε την ψύξη ή/και την πλύση πριν τεθεί σε λειτουργία το Μ.Στ. Αποφεύγετε την κατά λάθος ενεργοποίηση βαλβίδων στο σύστηµα ψύξης µε την οποία θα µπορούσε να διακοπεί η τροφοδοσία ψυκτικού των Μ.Στ Οι µονοί ή µη πεπιεσµένοι διπλοί (εν σειρά) Μ.Στ χρειάζονται επαρκές περιθώριο πίεσης ατµών στον θάλαµο του Μ.Στ. για την αποφυγή της ανάφλεξης του προϊόντος στις επιφάνειες στεγανοποίησης. 9.4 Στους πεπιεσµένους διπλούς (εν σειρά) Μ.Στ. η πίεση στο υγρό αποµόνωσης πρέπει να διατηρείται χαµηλότερη από την πίεση στον θάλαµο του Μ.Στ. Η πίεση του υγρού αποµόνωσης είναι συνήθως ίση µε την ατµοσφαιρική πίεση ή µε την πίεση του συστήµατος ανάκτησης ατµών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 9.5 Στους υπό πίεση διπλούς (παράλληλα) Μ.Στ. η πίεση στο υγρό αποµόνωσης πρέπει

17 Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων να διατηρείται τουλάχιστον 2 bar (30 psi) πάνω από την πίεση στον θάλαµο του Μ.Στ., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Είναι σηµαντικό να συµπιεστεί το υγρό αποµόνωσης πριν συµπιεστεί το µηχάνηµα. Αντίστοιχα, µην αποσυµπιέσετε το σύστηµα αποµόνωσης πριν το µηχάνηµα έχει πλήρως αποµονωθεί, αποσυµπιεστεί και εξαεριστεί. 9.6 Η Flowserve µπορεί να παράσχει πληροφορίες για τις απαιτήσεις σε θερµοκρασία και ροή του υγρού αποµόνωσης ανάλογα µε τον τύπο του προϊόντος, το µέγεθος του Μ.Στ., τη θερµοκρασία του προϊόντος, τα χαρακτηριστικά του υγρού αποµόνωσης και την ταχύτητα του άξονα. Στο υγρό φραγής επιτρέπονται προσθήκες για την αύξηση της αντοχής οξείδωσης και φθοράς µόνο σε ελάχιστες ποσότητες ή δεν επιτρέπονται καθόλου. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση αντιψυκτικού αυτοκίνητων. Βεβαιωθείτε ότι το υγρό αποµόνωσης είναι καθαρό και συµβατό µε το προϊόν. 9.7 Το Μ.Στ είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να προστατεύεται από τη διάβρωση από τα προϊόντα που αναγράφονται στο σχέδιο συναρµολόγησης. Μην εκθέτετε τα υλικά του Μ.Στ σε άλλα από αυτά τα προϊόντα. Το σχέδιο συναρµολόγησης αναγράφει τα υλικά κατασκευής του Μ.Στ. Συµβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο της Flowserve αν έχετε αµφιβολίες ή αν χρησιµοποιήσετε το Μ.Στ για άλλη εφαρµογή από εκείνη για την οποία επελέγη. 9.8 Σε στυπιοθλίπτες με υγρή λίπανση: Μην θέσετε σε λειτουργία το µηχάνηµα στεγνό. Ανοίξτε τις βαλβίδες για να γεµίσει το µηχάνηµα µε προϊόν. Εζαερώστε το κέλυφος του µηχανήµατος και τον θάλαµο του Μ.Στ. από τον αέρα ή/και τους ατµούς του προϊόντος πριν από την εκκίνηση. Εξαερώστε το κέλυφος και τις σωληνώσεις του εναλλάκτη θερµοτητας (εάν υπάρχει). Στους µονούς ή µη πεπιεσµένους διπλούς Μ.Στ ο θάλαµος του Μ.Στ πρέπει να είναι πάντοτε γεµάτος µε προϊόν και υπό πίεση. Οι διπλοί Μ.Στ πρέπει να είναι τελείως γεµάτα µε υγρό αποµόνωσης κάθε στιγµή της λειτουργίας του µηχανήµατος. Σε στυπιοθλίπτες με λίπανση αερίου: Δεν επιτρέπεται η είσοδος υγρών μέσα σε στυπιοθλίπτες με λίπανση αερίου. Διπλά στεγανοποιητικά εξαρτήματα, τα οποία δεν υπόκεινται σε καταπόνηση πίεσης, στα η οποία η στεγάνωση από την πλευρά της ατμόσφαιρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία αποκλεισμένη έναντι αερίου, πρέπει να συνδεθούν σε ένα σύστημα εξαερισμού αερίου, εφόσον υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα. 9.9 Όταν φρειαστεί, παροχεύστε ξηρό ατµό στη σύνδεση ψύξεως. Χρησιµοποιήστε µια βελονοειδή βαλβίδα (ή άλλο περιοριστικό της ροής) για την παροχέτευση ατµού 0.1 bar (1 ως 1.5 psi) στη σύνδεση ψύξεως επί της φλάντζας του Μ.Στ. Για να αποφευχθεί μία διακινδύνευση του χειριστή της μηχανής λόγω πολύ ισχυρής ροής ζεστού ατμού προς την περιοχή της εργασίας του, πρέπει να εξασφαλιστεί, ώστε η πίεση του ατμού να προκύπτει σταδιακά. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει στην έκλυση ατµού από την περιοχή της φλάντζας του Μ.Στ. Βεβαιωθείτε ότι έχει αποστραγγιστεί όλος ο συµπυκνωµένος ατµός από τη γραµµή τροφοδοσίας και ανοίξτε τη σύνδεση ψύξεως σιγά-σιγά πριν προθερµανθεί η 17

18 αντλία για την αποφυγή θερµικού σοκ Θέστε σε λειτουργία το µηχάνηµα σύµφωνα µε τις κανονικές διαδικασίες χειρισµού, εκτός να δοθούν διαφορετικές οδηγίες από την Flowserve. Αν το µηχάνηµα δεν λειτουργεί κανονικά (π.χ. υπερθέρµανση Μ.Στ. ή/και εδράνων, φυσαλίδες, έντονοι κραδασµοί, κλπ.), σβήστε το µηχάνηµα, εντοπίστε και διορθώστε την αιτία. Η θερμοκρασία των εξωτερικών επιφανειών του στεγανοποιητικού εξαρτήματος ολίσθησης αντιστοιχεί στη λειτουργική θερμοκρασία του επεξεργαζόμενου προϊόντος και του μέσου αποκλεισμού. Για να αποφευχθεί μία επαφή με ζεστά τμήματα, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Τα σημεία 9.1 έως 9.10 πρέπει να τηρηθούν, τόσον κατά τη διαδικασία της αρχικής έναρξης της λειτουργίας της μηχανής, όσον και κατά την επανάληψη της λειτουργίας της μετά μία φάση ακινητοποίησής της. 10. Αποσυναρμολόγηση Η μηχανή μπορεί να ακινητοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Πριν από την αποσυναρμολόγηση του στεγανοποιητικού δακτυλίου ολίσθησης η μηχανή πρέπει να τεθεί εκτός μηχανικής τάσης. Προτού ακόμα ο χρήστης της μηχανής αποσυναρμολογήσει τον στεγανοποιητικό δακτύλιο ολίσθησης, πρέπει να βεβαιωθεί αν οι εξωτερικές επιφάνειες της μηχανής έχουν κρυώσει αρκετά, για να εκτελέσει τις εργασίες του χωρίς κανένα κίνδυνο. Η πίεση αποκλεισμού πρέπει να τεθεί εκτός μηχανικής τάσης, όταν η μηχανή δεν βρίσκεται υπό πίεση. Η αποσυναρμολόγηση του στεγανοποιητικού δακτυλίου ολίσθησης επιτρέπεται να διενεργηθεί μόνο επί ακινητοποιημένης μηχανής. Κατά την αφαίρεση του Μ.Στ. µπορεί να χυθεί µια ποσότητα του προϊόντος. Μπορεί να απαιτούνται µέτρα ασφαλείας και προστατευτικός ρουχισµός, σύµφωνα µε τους κανονισµούς ασφαλείας. Η περαιτέρω αποσυναρµολόγηση του Μ.Στ. πρέπει να γίνει βάσει των προδιαγραφών του προµηθευτή Συντήρηση Η συντήρηση της μηχανικής εγκατάστασης περιλαμβάνει κατά περίπτωση και τον έλεγχο της πίεσης, της θερμοκρασίας, των διαρροών και της κατανάλωσης του αποθεματικού υγρού αποκλεισμού. Η συντήρηση ενός στεγανοποιητικού δακτυλίου ολίσθησης επιτρέπεται να διενεργεί-

19 ται μόνο επί ακινητοποιημένης μηχανής. Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων Ο χώρος, ο οποίος είναι διαθέσιμος για τη λειτουργία της μηχανής και για την συντήρηση του στεγανοποιητικού δακτυλίου ολίσθησης, πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος. 12. Ανταλλακτικά, Επισκευές Αυτός ο Μ.Στ. είναι σχεδιασµένος για αξιόπιστη λειτουργία υπό ποικίλες συνθήκες. Ωστόσο, µπορεί να απαιτηθούν επισκευές όταν το Μ.Στ. φτάσει στο τέλος της προβλεπόµενης διάρκειας ζωής του ή όταν έχει χρησιµοποιηθεί πέραν των δυνατοτήτων για τις οποίες έχει σχεδιαστεί. Το προϊόν αυτό είναι ένα στεγανοποιητικό εξάρτηµα ακριβείας, για την απόδοση του οποίου οι σχεδιαστικές ανοχές είναι υψίστης σηµασίας. Για την επισκευή του πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο τα ανταλλακτικά που προµηθεύει η Flowserve και τα οποία διατίθενται από τα πολυάριθµα σηµεία πώλησης της Flowserve. Για την παραγγελία ανταλλακτικών, αναφέρετε τον κωδικό εξαρτήµατος, τον αριθµό παραγγελίας ή τον αριθµό Β/Μ, που αναγράφεται στο σχέδιο συναρµολόγησης. Συνιστούµε να έχετε διαθέσιµο ένα εφεδρικό παρέµβυσµα ώστε να µειώνεται ο χρόνος ακινησίας του µηχανήµατος. Η χρήση µη γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ απαλλάσσει την Flowserve από κάθε ευθύνη και καθιστά άκυρη την κάθε εγγύηση. Σηµειώνεται ότι για όλα τα ανταλλακτικά των προϊόντων µας που κατασκευάζονται από εµάς ή για λογαριασµό µας ισχύουν ειδικές προδιαγραφές κατασκευής και παράδοσης, και τα ανταλλακτικά που προσφέρονται είναι πάντοτε σύµφωνα µε την τελευταία τεχνολογία και τους εκάστοτε ισχύοντες νόµους και κανονισµούς. Οι Μ.Στ. Flowserve µπορούν συνήθως να επισκευαστούν. Αν είναι αναγκαία η επισκευή, αφαιρέστε µε προσοχή το Μ.Στ. από το µηχάνηµα (και επανατοποθετήστε τα γλωσσίδια κεντραρίσµατος ή τις πλάκες εδράσεως, εφόσον υπάρχουν). Απολυµάνετε το συγκρότηµα του Μ.Στ και επιστρέψτε το σε ένα εξουσιοδοτηµένο επισκευαστικό κέντρο της Flowserve µε την εντολή "Για Επισκευή ή Αντικατάσταση". Ο Μ.Στ πρέπει να συνοδεύεται από υπογεγραµµένο πιστοποιητικό απολύµανσης. Για κάθε αντλούµενο προϊόν που έχει έρθει σε επαφή µε το Μ.Στ πρέπει να εσωκλείεται ένα Φύλλο εδοµένων Ασφαλούς Χειρισµού Υλικών (Material Safety Data Sheet - MSDS). Το συγκρότηµα του Μ.Στ. θα ελεγχθεί και, εφόσον είναι επισκευάσιµο, θα δοθεί προσφορά για την επαναφορά του στην αρχική κατάσταση. Μόλις γίνει δεκτή η προσφορά τα εξαρτήµατα θα ανακατασκευαστούν, θα ελεγχθούν και θα επιστραφούν στον αποστολέα. 19

20 ΔΗΛΩΣΤΕ ΜΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ τον αριθμό υλικού: τον αναγνωριστικό αριθμό τού εξαρτήματός σας: τον τύπο τού στεγανοποιητικού σας εξαρτήματος: FIS144gre REV 12/09 Το παρόν φυλλάδιο εκτυπώθηκε στην Ευρώπη Τις αντιπροσωπείες τής εταιρείας Flowserve στην περιοχή σας καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες για την εταιρεία Flowserve Corporation μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα τού διαδικτύου Η εταιρεία Flowserve Corporation διαθέτει μία ιθύνουσα θέση στον επιχειρησιακό της κλάδο, με τεχνική εξέλιξη και παραγωγή προϊόντων, τα οποία είναι σχεδιασμένα προς επίτευξη ενός αξιόπιστου αποτελέσματος καθ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, εφ όσον γίνει σωστή επιλογή τους. Ο αγοραστής και χρήστης ενός στεγανοποιητικού εξαρτήματος πρέπει να ξέρει ότι τα προϊόντα Flowserve είναι εφαρμόσιμα σε πολυάριθμες περιπτώσεις και υπό διαφορετικές κάθε φορά συνθήκες εφαρμογής. Η εταιρεία Flowserve μπορεί μεν να καθορίζει γενικούς κανόνες χρήσης των προϊόντων της, δεν είναι εντούτοις σε θέση να προσφέρει ειδικές πληροφορίες και αποτρεπτικές υποδείξεις για όλες τις πιθανές εφαρμογές τους. Ο αγοραστής/χρήστης ενός προϊόντος μας πρέπει να αναλάβει ένεκα τούτου την τελική ευθύνη για την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων διαστάσεων καθώς και για τη σωστή επιλογή, ενσωμάτωση, και συντήρηση ενός προϊόντος της εταιρείας Flowserve. Ο αγοραστής/χρήστης ενός προϊόντος μας πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις Οδηγίες Συναρμολόγησης, οι οποίες τού παραδίδονται μαζί με το προϊόν που προμηθεύτηκε, και να καταλάβει καλά το περιεχόμενο αυτών των οδηγιών. Οφείλει επίσης να εκπαιδεύσει σε κάθε ειδική περίπτωση τους συνεργάτες και τους προμηθευτές του σχετικά με τη σίγουρη χρήση των προϊόντων της εταιρείας Flowserve. Οι πληροφορίες και οι τεχνικές τεκμηριώσεις, οι οποίες περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο, είναι κατά συνείδηση ορθές, αλλά προσφέρονται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως σίγουρες ιδιότητες ενός προϊόντος ή ως εγγύηση για επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων. Το περιεχόμενο του παρόντος φυλλαδίου δεν αποτελεί επομένως μία ρητή ή έμμεση εγγύηση για το αφορούμενο προϊόν. Επειδή η κατασκευάστρια εταιρεία Flowserve Corporation βελτιώνει συνέχεια τον σχεδιασμό των προϊόντων της, οι τεχνικές τεκμηριώσεις, διαστασιολογήσεις και πληροφορίες, οι οποίες περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο, μπορεί να μετατραπούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της πελατείας μας. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο αγοραστής/χρήστης ενός προϊόντος μας έχει ερωτήματα, τα οποία έχουν σχέση με τους ως άνω κανονισμούς, μπορεί να απευθυνθεί σε μία από τις εργοστασιακές μονάδες ή σε ένα από τα Γραφεία της εταιρείας Flowserve Corporation, που βρίσκονται ανά την υφήλιο. ΗΠΑ και Καναδάς Kalamazoo, Michigan USA Τηλ.: Φαξ: Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική Roosendaal, Ολλανδία Τηλ.: Φαξ: Ασία / Χώρος Ειρηνικού Ωκεανού Σιγκαπούρη Τηλ.: Φαξ: Λατινική Αμερική Πόλη του Μεξικού, Μεξικό Τηλ.: Φαξ: Copyright 2009 Flowserve Corporation flowserve.com

Οδηγίες χρήσης. Κατασκευαστική σειρά ISC2. - Μετάφραση των πρότυπων Οδηγιών -

Οδηγίες χρήσης. Κατασκευαστική σειρά ISC2. - Μετάφραση των πρότυπων Οδηγιών - Οδηγίες χρήσης - Μετάφραση των πρότυπων Οδηγιών - GR Κατασκευαστική σειρά ISC2 Καινοτόμο βασικό στεγανοποιητικό φυσίγγιο γενικών εφαρμογών Οδηγίες ενσωμάτωσης σε μία μηχανή Experience In Motion Αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

τσιµούχες λαδιού ΡTFE και τοποθέτηση

τσιµούχες λαδιού ΡTFE και τοποθέτηση Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο Ακτινικές Zylinderkopfdichtungen τσιµούχες λαδιού ΡTFE και τοποθέτηση Advanced MLS-Technology Leistungsfähigkeit in jeder Lage Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 για αυξημένη παροχή αέρα Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 8546-1 EL Έκδοση March 2010 Προσδιορισμός των λεκτικών συμβόλων που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόρος χειρομοχλού

Γρασαδόρος χειρομοχλού Γρασαδόρος χειρομοχλού Σύμφωνα με την οδηγία DIN 1283-H-500 Βιομηχανικός γρασαδόρος ELITE K9 Βιομηχανικός γρασαδόρος 1 και 2 Στάνταρ γρασαδόρος Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς OPTIFLUX 1000 Γρήγορη έναρξη Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς Το τεχνικό εγχειρίδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνον όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό εγχειρίδιο για το μετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7 CL-06.gr 2007 ιάγνωση προβληµάτων στη λειτουργία του συµπλέκτη Συµπλέκτης Σετ συµβατικού συµπλέκτη 11 σηµεία συστηµατικού ελέγχου. Όταν πραγµατοποιείται µια επισκευή αλλαγής σετ συµπλέκτη, είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Αυτό το κεφάλαιο έχει σκοπό να δώσει πληροφορίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τροποποίηση και τη συντήρηση συστημάτων για τη συλλογή αναθυμιάσεων κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Οι σύνθετες απαιτήσεις χρειάζονται απλές λύσεις. Ώστε να γίνει πιο εύκολη όχι μόνο η δουλειά αλλά και η λήψη

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV.

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV. Ο κινητήρας με την κωδική ονομασία D3876 θα προσφέρει ιπποδύναμη 520 hp (390 kw), 560 hp (420 kw) και 640 hp (470 kw), ενώ η μέγιστη ροπή που θα παράγεται μεταξύ 930 και 1350 rpm, λέγεται ότι θα καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Σελίδα 1/8 Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Επισκόπηση προϊόντων γενικής χρήσης PRODUCT INFORMATION Όχημα/εφαρμογή Προϊόν Αρ. Pierburg βλέπε κατάλογο/tecdoc-cd ηλεκτρική αντλία καυσίμου (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Διαβάστε περισσότερα

Environmental Fluid Mechanics Laboratory

Environmental Fluid Mechanics Laboratory Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ

BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ el Οδηγίες εγκατάστασης, συντήρηση και χρήση 1. Η εγκατάσταση Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης ισχύουν για τους ακόλουθους τύπους: BV-GD, BVE-GD, BV-GDZ και BVE-GDZ 1 Το µέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Fiat 500 1,2 ltr. Κωδικός κινητήρα 169 A4.000 Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

PNEUMAxx. Γρασαδόροι. Οδηγίες Χρήσης. Γρασαδόρος με χειρομοχλό Γρασαδόρος μονού χεριού Γρασαδόρος πεπιεσμένου αέρα. Περιεχόμενα:

PNEUMAxx. Γρασαδόροι. Οδηγίες Χρήσης. Γρασαδόρος με χειρομοχλό Γρασαδόρος μονού χεριού Γρασαδόρος πεπιεσμένου αέρα. Περιεχόμενα: Γρασαδόροι PNEUMAxx Γρασαδόρος με χειρομοχλό Γρασαδόρος μονού χεριού Γρασαδόρος πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων οδηγίες κεραμικού μπολ Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια του κεραμικού μπολ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 χρήση του Κεραμικού μπολ Τοποθέτηση του κεραμικού μπολ... 6 Αφαίρεση του κεραμικού μπολ... 7 Συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο. Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής και τοποθέτηση κυλινδροκεφαλής. Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ.

Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο. Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής και τοποθέτηση κυλινδροκεφαλής. Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ. Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής και τοποθέτηση κυλινδροκεφαλής Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ. 2 Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής - δυναµική σύνδεση για τέλεια στεγανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Συστημάτων Συμπιεσμένου Αέρα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες

Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες GRP24.7 GRP18.7 GRP15.7 GRP12.7 GRP09.7 ebloc Σειρά 7 DOCID 0603EBL7GR Αναθεώρηση 1.0 Οκτωβρίου 2010 2010 EKOPAN D.M. d.o.o. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Κατασκευαστή

Οδηγίες Κατασκευαστή Οδηγίες Κατασκευαστή Stepper SPR-5009A Οδηγίες Ασφαλείας Προτού να αρχίσετε την άσκησή σας, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Κρατήστε τις οδηγίες για πληροφορίες, σε περίπτωση επισκευής και

Διαβάστε περισσότερα

Ακριβείς οδηγίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα

Ακριβείς οδηγίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα VOLKSWAGEN VOLVO Τεύχος 21 2014 VKMC 01270 VKMC 01258-1 VKMC 01258-2 Ακριβείς οδηγίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα Πολλοί μηχανικοί ρισκάρουν μη ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-IPH-O/W. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-IPH-O/W. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-IPH-O/W GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Τομείς εφαρμογής 3 1.2 Πληροφορίες προϊόντος 3 1.2.1 Κωδικοποίηση 3 1.2.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού. Κιτ Συστοιχίας φιαλών υγραερίου

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού. Κιτ Συστοιχίας φιαλών υγραερίου Κιτ Συστοιχίας υγραερίου σελίδα 1 από 5 Το κιτ πολλαπλής σύνδεσης της GOK προορίζεται για τη σύνδεση 2, 4, 6 ή περισσοτέρων υγραερίου σε μια εγκατάσταση τροφοδοσίας. Με τη βοήθεια του μεταγωγέα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Installation and Operating Instructions Version 08.2004

Installation and Operating Instructions Version 08.2004 Ρυθμιστής χαμηλής 1.5 kg/h τύπος CN 61-DS/-DS.2 Ρυθμιστής με ενσωματωμένη διάταξη ασφαλείας έναντι υπερβολικής για εγκαταστάσεις υγραερίου ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ο χαμηλής τύπος CN 61-DS διατηρεί σταθερή την πίεση

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ TURBO. Φυλλάδιο τεχνικών πληροφοριών.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ TURBO. Φυλλάδιο τεχνικών πληροφοριών. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ TURBO Φυλλάδιο τεχνικών πληροφοριών TURBO εισαγωγή Με την αύξηση των πετρελαιοκίνητων οχημάτων σε κυκλοφορία αλλά και την στροφή των κατασκευαστών στους υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες βενζίνης

Διαβάστε περισσότερα

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Πώς να ξεκινήσετε Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα ποιοτικό προϊόν που κατασκευάστηκε από την Wila Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Wila προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 8 719 002 168 0 1 3 2 4 6720607703-00.1V 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 607 616 (2010/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Hλιακά συστήματα MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Oδηγίες εγκατάστασης Έκδοση 04 Οδηγίες εγκατάστασης: Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn. Κωδ. Πρ. : 256431. 02.2012 Εκτυπώθηκε στη Γερμανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8 GLAUNACH Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής Seite 1 von 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1 ιευκρινιστική παρατήρηση 3 1.2 Πεδίο ισχύος 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Ελληνικά 64

Ελληνικά. Ελληνικά 64 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά 64 Ελληνικά 1. Τεχνικά δεδομένα Χωρητικότητα γράσου του LAGD 60 60 ml, (2,03 fl.oz US) Χωρητικότητα γράσου του LAGD

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων NE0.1 V3 6 720 817 040 (2010/03) GR Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ενός μύθου. Διαβαθμίσεις στην κινητή σιαγώνα που βοηθούν στην κατά προσέγγιση ρύθμιση του μεγέθους ανοίγματος για διάφορα μεγέθη σωλήνων.

Ανατομία ενός μύθου. Διαβαθμίσεις στην κινητή σιαγώνα που βοηθούν στην κατά προσέγγιση ρύθμιση του μεγέθους ανοίγματος για διάφορα μεγέθη σωλήνων. Οι σωληνοκάβουρες RIDGID είναι παγκοσμίως γνωστοί για την απαράμιλλη αντοχή τους και το λειτουργικό σχεδιασμό τους. Ο αυθεντικός σωληνοκάβουρας βαρέος τύπου, που απεικονίζεται παρακάτω, έχει κερδίσει την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα