2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ"

Transcript

1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας της βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ε. Τµήµατος Ανατολικής Στερεάς, σε µία εποχή όπου η πληροφόρηση παίζει πρωταρχικό ρόλο, οδήγησε στη συγκρότηση της παρούσης οµάδας εργασίας µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό της και την αποκατάσταση της λειτουργικότητάς της, τόσο σε επίπεδο διαµόρφωσης του χώρου όπου στεγάζεται, όσο και σε επίπεδο καταγραφής και ταξινόµησης των νέων, και όχι µόνο, βιβλίων που έχουν προστεθεί στο δυναµικό της. Οι εργασίες οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από την οµάδα εργασίας µας, υπήρξαν είτε συνέχεια των προηγούµενων οµάδων εργασίας (τέσσερις στον αριθµό) είτε νέες, λόγω των νέων συνθηκών και τάσεων της βιβλιοθηκονοµίας µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης. Η πορεία τους δίνεται αναλυτικά στο κυρίως τµήµα του παρόντος τεύχους. Στις όποιες δυσκολίες προκλήσεις συναντήσαµε στις εργασίες µας, πιστεύουµε ότι ανταποκριθήκαµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αισθανόµαστε υπερήφανοι που συντελέσαµε και εµείς, όπως και οι προηγούµενες οµάδες εργασίας, στην ανανέωση και τον εκσυγχρονισµό της βιβλιοθήκης του Τµήµατός µας, ως ένα χρήσιµο εργαλείο στη φαρέτρα των µηχανικών. Αισθανόµαστε χρέος να ευχαριστήσουµε τη ιοικούσα Επιτροπή του Τµήµατος, για την επιλογή της στο πρόσωπό µας, µε την ελπίδα ότι η όλη προσπάθεια ενίσχυσης του θεσµού της βιβλιοθήκης θα είναι εξίσου ψηλά στις προτεραιότητές της όπως και τώρα. 2

3 2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Η ανάγκη τοποθέτησης και ταξινόµησης των περιοδικών εκδόσεων του Τ.Ε.Ε., των τεχνικών οδηγιών του, των οµάδων εργασίας και των νέων βιβλίων της βιβλιοθήκης, έκανε επιτακτική την ανάγκη για εισαγωγή νέων στηλών από ράφια. Έτσι, προστέθηκαν οι στήλες µε κωδικό Φ-Χ-Ψ-Ω-Ν όπως φαίνεται από τις εικόνες σχέδια που ακολουθούν. Η πορεία των εργασιών για τα µεν περιοδικά του Τ.Ε.Ε. ήταν να βγουν από τα χαρτοκιβώτια και να τα ταξινοµηθούν µε βάση τον αριθµό έκδοσής τους, για τα δε βιβλία να σφραγιστούν, να τοποθετηθούν στα αντιστοίχου περιεχοµένου ράφια µε βάση το θεµατικό πεδίο και να καταχωρηθούν µε το πρόγραµµα Advance on line στη βάση δεδοµένων της βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ε. Πολλά από τα βιβλία βρίσκονταν διάσπαρτα σε όλο το χώρο του δαπέδου της βιβλιοθήκης κάτι που δυσκόλεψε προσωρινά την εργασία µας. Παρακάτω ακολουθούν µε τη σειρά: Εικόνα 1: Η κάτοψη του χώρου της βιβλιοθήκης, όπως διαµορφώθηκε µετά τις αναγκαίες προσθήκες στηλών από ράφια. Εικόνα 2: Η χωροθέτηση ανά θεµατικό επιστηµονικό πεδίο Εικόνα 3: Οι στήλες µε τα ενηµερωτικά δελτία του Τ.Ε.Ε. τοποθετηµένα κατά αύξοντα αριθµό έκδοσης. Εικόνα 4: Οι στήλες Φ,Χ,Ψ,Ω µε περιεχόµενο τις οµάδες εργασίας Εικόνα 5: Οι στήλες Μ,Λ,Π,Τ,Υ µε θεµατικό πεδίο: Χηµική Μηχανική, Χωροταξία Πολεοδοµία, Τέχνη Φωτογραφία, Υδραυλική Υδραυλικά έργα, ιάφορα, Σεµινάρια -Ηµερίδες. Εικόνα 6: Οι στήλες Ι,Κ µε θεµατικό πεδίο: Οικονοµία -Πληροφορική Εικόνα 7: Οι στήλες Η,Θ µε θεµατικό πεδίο: Μεταλλουργία Μεταλλευτική, Ναυπηγική, Επαγγελµατικά Θέµατα, Μηχανολογία Ηλεκτρολογία. Εικόνα 8: Στήλες Γ, µε θεµατικό πεδίο: Ενέργεια - Έργα Πολιτικού Μηχανικού. Εικόνα 9: Στήλες Ε, Ζ µε θεµατικό πεδίο: Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Έργα Τοπογράφου, Κτίρια Οικοδοµική Λεξικά. Εικόνα 10: Στήλες Α, Ρ µε θεµατικό πεδίο: Αρχιτεκτονική, ιαρκής Ενηµερωτικός Κώδικας. 3

4 Εικόνα 1: Η κάτοψη του χώρου της Βιβλιοθήκης 4

5 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΣΤΗΛΗ ΡΑΦΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Α ΟΛΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Γ 1-4 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ 5-8 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΟΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ε 1-2 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ε 3-4 ΕΡΓΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ε 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ζ 1-3 ΚΤΙΡΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ Ζ 4-5 ΛΕΞΙΚΑ Η 1 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Η 2-4 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η 5 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Θ 1-2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Θ 3-5 Ο ΟΠΟΙΪΑ Ι 1-5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ι 6-8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Κ ΟΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Λ 1-2 ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Λ 3-5 Υ ΡΑΥΛΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ & ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Μ 1-2 ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μ 3-5 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ Π ΟΛΑ ΙΑΦΟΡΑ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ) Ρ 5-8 ΙΑΡΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ Τ ΟΛΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΗΜΕΡΙ ΕΣ Υ ΟΛΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΗΜΕΡΙ ΕΣ Φ ΟΛΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ ΟΛΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ψ ΟΛΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ω ΟΛΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν ΟΛΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εικόνα 2: Η χωροθέτηση ανά θεµατικό επιστηµονικό πεδίο. 5

6 Εικόνα 3: Οι στήλες µε τα Ενηµερωτικά ελτία του Τ.Ε.Ε. τοποθετηµένα κατά αύξοντα αριθµό έκδοσης. 6

7 Εικόνα 4: Οι στήλες Φ, Χ, Ψ, Ω µε περιεχόµενο τις Οµάδες Εργασίας. 7

8 Εικόνα 5: Οι στήλες Μ, Λ,Π,Τ,Υ µε θεµατικό πεδίο: Χηµική Μηχανική, Χωροταξία Πολεοδοµία, Τέχνη Φωτογραφία, Υδραυλική Υδραυλικά έργα, ιάφορα, Σεµινάρια -Ηµερίδες. 8

9 Εικόνα 6: Οι στήλες Ι,Κ µε θεµατικό πεδίο: Οικονοµία Πληροφορική. 9

10 Εικόνα 7: Οι στήλες Η, Θ µε θεµατικό πεδίο: Μεταλλουργία Μεταλλευτική, Ναυπηγική, Επαγγελµατικά Θέµατα, Μηχανολογία Ηλεκτρολογία. 10

11 Εικόνα 8: Στήλες Γ, µε θεµατικό πεδίο: Ενέργεια - Έργα Πολιτικού Μηχανικού. 11

12 Εικόνα 9: Στήλες Ε, Ζ µε θεµατικό πεδίο: Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Έργα Τοπογράφου, Κτίρια Οικοδοµική Λεξικά. 12

13 Εικόνα 10: Στήλες Α, Ρ µε θεµατικό πεδίο: Αρχιτεκτονική, ιαρκής Ενηµερωτικός Κώδικας. 13

14 Η καταχώρηση των βιβλίων στη βάση δεδοµένων του Τ.Ε.Ε. παρέχει την δυνατότητα αναζήτησης βιβλίων στους χρήστες του διαδικτύου από τη σελίδα: opac.tee.gr µε την συµπλήρωση της ακόλουθης φόρµας αναζήτησης. Εικόνα 11: Φόρµα αναζήτησης των βιβλίων από τη βάση δεδοµένων του Τ.Ε.Ε. 14

15 Επίσης πραγµατοποιήθηκε και η δηµιουργία ξεχωριστού υπερσυνδέσµου στη σελίδα: opac.tee.gr ο οποίος παρέχει την δυνατότητα αναζήτησης των βιβλίων που είναι καταχωρηµένα στην βιβλιοθήκη του Τµήµατος Ανατολικής Στερεάς. Εικόνα 12: Υπερσύνδεσµος της βιβλιοθήκης του Τµήµατος Ανατολικής Στερεάς. 15

16 Στη συνέχεια ακολουθεί η λίστα µε τα βιβλία τα οποία καταχωρήθηκαν µε το πρόγραµµα Advance on line στη βάση δεδοµένων της βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ε. Online Catalogue - Αναζήτηση Κωδικοποιηµένων Ευρετηρίων Ζητούµενος αριθµός: CN=ΑΣΤ-Β 0000* ΛΑΜΙΑ ΑΡ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΑΣΤ-Β Verkehrstechnik - vermessungstechnik ΑΣΤ-Β Elektromagnerisches feld / optik ΑΣΤ-Β ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ ΑΣΤ-Β Architectural models ΑΣΤ-Β Γενικά ηλεκτρονικά ΑΣΤ-Β Nuclear propulsion and engineering for engineers ΑΣΤ-Β Κωδικοποίησις της περι Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος νοµοθεσίας ΑΣΤ-Β Μαθήµατα Θεµελιώσεων ΑΣΤ-Β Προεντεταµένον σκυρόδεµα εισαγωγή εις την θεωρίαν και τεχνική των κατασκευών µε αρχικάς τάσεις ΑΣΤ-Β Θεωρία ελαστικών συµπλεγµάτων και ελαστικών συνδέσµων ΑΣΤ-Β Η Βιοµηχανία του ψύχους ΑΣΤ-Β Η Βιοµηχανία του ψύχους ΑΣΤ-Β ΤΟ ΜΠΕΤΟΝ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ 315σ.,σχ.πίν ΑΣΤ-Β Antenna engineering handbook ΑΣΤ-Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΙΑΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ,ΡΑ ΙΟΤΕΧΝΙΤΑΣ,ΜΑΘΗΜΑΤΙ.. ΑΣΤ-Β ιαρκές τεχνικόν ηµερολόγιον Β Περίοδος. το ελληνικό βοήθηµα για τον µηχανικό και τον τεχνικό ΑΣΤ-Β ιαρκές τεχνικόν ηµερολόγιον Β Περίοδος. το ελληνικό βοήθηµα για το µηχανικό και τον τεχνικό ΑΣΤ-Β Handbook of air conditioning system design ΑΣΤ-Β Ορυκτός πλούτος και οικονοµική ανάπτυξις της χώρας ΑΣΤ-Β Σύγχρονοι αντιλήψεις υπολογισµού πάχους ασφαλτικών οδοστρωµάτων ΑΣΤ-Β The sculpture of modern Athens ΑΣΤ-Β Σχεδιοποίση και προγραµµατισµός οκίµια για τη θεωρία της οικονοµικής ανάπτυξης ΑΣΤ-Β SEMINAIRE SUR LES ETABLISSEMENTS DE SANTE PUBLIQUE EN COLLABORATION AVEC L' O.M.S.(17 30 AVR.,1966 ATHENES)COMPTE.. ΑΣΤ-Β Αθήναι 1961 ΑΣΤ-Β Stuetzmauern Grundlagen zur Berechnung und Konstruktion ΑΣΤ-Β Mathematik ΑΣΤ-Β ιαλέξεις εδαφοµηχανικής και θεµελιώσεων ΑΣΤ-Β Θεµελιώσεις δια πασσάλων ΑΣΤ-Β Οροι εκτελέσεως εδαφοτεχνικών ερευνών 16

17 ΑΣΤ-Β ιαρκές τεχνικόν ηµερολόγιον 1967.Β Περίοδος. Το ελληνικό βοήθηµα για το µηχανικό και τον τεχνικό ΑΣΤ-Β Η λαική αρχιτεκτονική της Βέροιας ΑΣΤ-Β Θεός ο γεωµέτρης ΑΣΤ-Β Η αρχιτεκτονική µας κληρονοµιά η προστασία της, κοινωνική ανάγκη ΑΣΤ-Β Ηλεκτροµαγνητικά αντηχεία ΑΣΤ-Β ιαρκές τεχνικόν ηµερολόγιον Β Περίοδος. το ελληνικό βοήθηµα για το µηχανικό και τον τεχνικό ΑΣΤ-Β Σπίτια της Χαλκιδικής Συµβολή στην µορφολογία και την τυπολογία της λαϊκής Μακεδονικής αρχιτεκτονικής ΑΣΤ-Β Επιστηµονική σύνοδος ιεθνούς Ινστ. Φρουρίων [8η:1968:Αθήνα] πεπραγµένα ΑΣΤ-Β Ταλαντώσεις των ελλαστικών συστηµάτων ΑΣΤ-Β Αρδεύσεις βασικαί αρχαί και µέθοδοι ΑΣΤ-Β Νέες πόλεις και κατοικία η περίπτωση της Αγγλίας ΑΣΤ-Β Συµβολαί εις την µελέτην των Βυζαντινών Μνηµείων της Νάξου ΑΣΤ-Β Οργανωτική εργοστασίων ΑΣΤ-Β Στόχοι οικονοµικής αναπτύξεως υπό διαφόρους συναρτήσεις προτιµήσεως ΑΣΤ-Β Αντισεισµικαί κατασκευαί ΑΣΤ-Β Αντισεισµικός κανονισµός ΑΣΤ-Β Χρονικά αισθητικής Ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ΑΣΤ-Β Ανασταλτικοί παράγοντες της εκβιοµηχανίσεως της Ελλάδος ΑΣΤ-Β ιαρκές τεχνικόν ηµερολόγιον Β Περίοδος. το ελληνικό βοήθηµα για το µηχανικό και τον τεχνικό ΑΣΤ-Β Εφηρµοσµένη εδαφοµηχανική ΑΣΤ-Β ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΤ-Β Πεντάγλωσσον λεξικόν τεχνικής ορολογίας βιοµηχανίας του ψύχου ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, γερµανικά, ιταλικά ΑΣΤ-Β Εισαγωγή εις την θεωρίαν των πιθανοτήτων ΑΣΤ-Β Μαθήµατα εφηρµοσµένης υδρολογίας ΑΣΤ-Β Επικοινωνία του ανθρώπου µε τον υπολογιστή ΑΣΤ-Β Παραδόσεις ιστορίας της αρχιτεκτονικής ΑΣΤ-Β Η αρχιτεκτονική της Ζακύνθου από τον ΙΣΤ' µέχρι τον ΙΘ' αιώνα ΑΣΤ-Β Κελύφη στοιχεία στατικής επιλύσεως ΑΣΤ-Β Leonardo da Vinci και η επιστηµονική οργάνωσις ΑΣΤ-Β Πλάκες, πλαίσια συνεχείς δοκοί ΑΣΤ-Β Εφαρµογαί του ηλιασµού εις την αρχιτεκτονικήν και την πολεοδοµίαν ΑΣΤ-Β ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΙΑ ΣΥΝΗΘΗ ΑΠΛ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΑΣΤ-Β Hellenic contributions to the 6th congress of the F.I.P.(1970:Prague) ΑΣΤ-Β The world of learning ΑΣΤ-Β Χρονικά αισθητικής Ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ΑΣΤ-Β Αρχιµήδους άπαντα αρχαίον κείµενον - µετάφρασις - σχόλια ΑΣΤ-Β Αρχιµήδους άπαντα αρχαίον κείµενον - µετάφρασις - σχόλια 17

18 ΑΣΤ-Β ιαρκές τεχνικόν ηµερολόγιον Β' Περίοδος. το ελληνικό βοήθηµα για τον µηχανικό και τον τεχνικό ΑΣΤ-Β Εισαγωγή εις την συναρτησιακήν ανάλυσιν χώροι Hilbert ΑΣΤ-Β Στοιχεία πολεοδοµικής νοµοθεσίας ενηµερωτικό τεύχος από 1 Απριλίου 1970 έως 31 Μαρτίου 1971 ΑΣΤ-Β Σύγχρονα µηχανήµατα οδοποιίας ΑΣΤ-Β Συστηµατική επίλυσις σύνθετων ορθογωνικών πλαισίων ΑΣΤ-Β Φιλοσοφία των µαθηµατικών ΑΣΤ-Β Ιστορία της αστυνοµίας πόλεων Και οι αστυνοµικοί θεσµοί εν Ελλάδι από της βαθειάς αρχαιότητος ΑΣΤ-Β Εισροή κεφαλαίων εκ του εξωτερικού και οικονοµική ανάπτυξις ΑΣΤ-Β Η νέα νοµοθεσία περί σωµατείων βάσει του κατά το ισχύον σύνταγµα θεσµικού πλαισίου ΑΣΤ-Β Το πρόβληµα της ανταγωνιστικότητος της βιοµηχανίας µας και αι ελληνικαί πρώται ύλαι (1ο:1971:Αθήνα) πρακτικά πανελλήνιου... ΑΣΤ-Β Η ασφάλισις εις το Ι.Κ.Α. των οικοδοµών Των απασχολουµένων εις οικοδοµάς και τεχνικάς εν γένει εργασίας ΑΣΤ-Β Βασικαί φυσικαί διεργασίαι χηµικής µηχανικής ΑΣΤ-Β Ανάλεκτα τεχνικής παιδείας ΑΣΤ-Β Νεώτεραι εξελίξεις εις το πρόβληµα της στρέψεως στοιχείων εξ ωπλισµένου σκυροδέµατος ΑΣΤ-Β Internationaler kongress der vermessungsingenierure (XIII:1971:Deutschland) offizieller kongressbericht ΑΣΤ-Β GEOMETRY OF ENVIRONMENT AN INTRODUCTION TO SPATIAL ORGANIZATION IN DESIGN ΑΣΤ-Β Γραµµικός προγραµµατισµός Θεωρία - Εφαρµογαί ΑΣΤ-Β ιαρκές τεχνικόν ηµερολόγιον 1972 Περίοδος Το βοήθηµα του µηχανικού και του τεχνικού ΑΣΤ-Β Επιστηµονικαί εργασίαι άρθρα ΑΣΤ-Β Μαθήµατα ειδικής θεωρίας της σχετικότητος ΑΣΤ-Β Πρόγραµµα µετεκπαιδεύσεως εργοδηγών Υπουργείου ηµ.εργων εις θέµατα ποιοτικού ελέγχου εν εργοτάξιω Εγχειρίδιον ΑΣΤ-Β Μαθήµατα µηχανικής ΑΣΤ-Β Μαθήµατα µηχανικής ΑΣΤ-Β Εισαγωγή εις την θεωρητικήν ηλεκτροτεχνίαν ΑΣΤ-Β Οικολογία υγειονοµική µηχανική ΑΣΤ-Β Προεντεταµένον σκυρόδεµα ΑΣΤ-Β Καταστατικόν συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος ΑΣΤ-Β Ταξιδιωτικό ηµερολόγιο ενός αρχιτέκτονος ΑΣΤ-Β Αρχιµήδους άπαντα αρχαίον κείµενον - µετάφρασις - σχόλια ΑΣΤ-Β Παραδείγµατα εφαρµογής του νέου DIN 1045 ΑΣΤ-Β Μαθήµατα συγχρόνου αναλύσεως ΑΣΤ-Β Μαθήµατα θάλασσιας υδραυλικής & λιµενικών έργων ΑΣΤ-Β Στάγδην άρδευσις ΑΣΤ-Β Οικοδοµική ΑΣΤ-Β Selection of papers on the eastern mediterranean region presented (23rd:1972:Athens) congress of ciesm ΑΣΤ-Β Απαρχαί των ελληνικών µαθηµατικών ΑΣΤ-Β Ηλεκτρική οικονοµία 18

19 ΑΣΤ-Β Πίνακες υπολογισµού διατοµών εξ ωπλισµένου σκυροδέµατος Βάσει του νέου DIN 1045 ΑΣΤ-Β Φυσικοχηµεία Βασική θεώρησις ΑΣΤ-Β ιαρκές τεχνικόν ηµερολόγιον 1973 Β' περίοδος το βοήθηµα του µηχανικού και του τεχνικού ΑΣΤ-Β Οµιλίαι και άρθρα (προς Θεσσαλούς) ΑΣΤ-Β CEB/FIP ιεθνείς οδηγίαι δια την µελέτην και κατασκευήν έργων εκ σκυροδέµατος ΑΣΤ-Β ΦΡΟΥΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΣΤ-Β οµική πολεοδοµία ο οικισµός ως σύστηµα ΑΣΤ-Β οµική προκατασκευή (1968 : Αθήνα) Τεύχος εκ των οµιλιών του διεξαχθέντος υπό του ΤΕΕ σεµιναρίου ΑΣΤ-Β Επιστηµονικαί εργασίαι άρθρα ΑΣΤ-Β Αρδευσις δια καταιονισµού [1971:Αθήνα] ΑΣΤ-Β Τα ελληνικά µουσεία ΑΣΤ-Β L'education permanente des ingenieurs et des technicien (1974:Athens, Greece) International congres ΑΣΤ-Β Τα προβλήµατα της µείζονος περιοχής Αθηνών ΑΣΤ-Β Κρίσεις και συρράξεις του σύγχρονου πολιτισµού Το οδοιπορικό κοινωνίας και επιστήµης από την αναγέννησιν έως τον αιώνα ΑΣΤ-Β Τα υδραυλικά έργα παρά τοις αρχαίοις ΑΣΤ-Β Λαϊκή στέγη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ΑΣΤ-Β Μελέτη επί της επαγγελµατικής τεχνικής εκπαιδεύσεως ΑΣΤ-Β Σύγχρονοι κατευθύνσεις εις την θεωρίαν και πρακτικήν των λογιστικών σχεδίων ΑΣΤ-Β Οικονοµικός λογισµός Α' αρχαί γενικής λογιστικής ΑΣΤ-Β Αναλυτικόν τιµολόγιον οικοδοµικών εργασιών ΑΤΟΕ ΑΣΤ-Β Αναλυτικόν τιµολόγιον οικοδοµικών εργασιών ΑΤΟΕ ΑΣΤ-Β Οικισµοί και αρχιτεκτονικά µνηµεία στην ορεινή Γορτυνία (Αρκαδία) Σύνοψη ιστορική και προτάσεις προστασίας αυτών ΑΣΤ-Β Λόγος και πολεοδοµία ΑΣΤ-Β Τουριστικαί θέσεις ΑΣΤ-Β Μαθήµατα κλασσικής αναλύσεως.μέρος Α' Θεωρία συνόλων και γραµµική άλγεβρα ΑΣΤ-Β Φορολογία χαρτοσήµου ΑΣΤ-Β Η κατοικία στην Ελλάδα οι πραγµατοποιήσεις στον ιδιωτικό τοµέα ΑΣΤ-Β Απολλωνίου κωνικά αρχαίον κείµενον-µετάφρασις ΑΣΤ-Β Απολλωνίου κωνικά αρχαίον κείµενον-µετάφρασις ΑΣΤ-Β Απολλωνίου κωνικά αρχαίον κείµενον-µετάφρασις ΑΣΤ-Β Απολλωνίου κωνικά αρχαίον κείµενον-µετάφρασις ΑΣΤ-Β Πειραµατική αντοχή των υλικών ΑΣΤ-Β Προβλήµατα διάσωσης των µνηµείων της Θεσσαλονίκης και διατήρησης του ιστορικού και φυσικού χώρου του Αγ. Ορους (1.. ΑΣΤ-Β Πολύγλωσσο τεχνικό λεξικό αρδεύσεων και αποστραγγίσεων ΑΣΤ-Β ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟ ΑΝΗΣΥΧΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΣΤ-Β Τα υδραυλικά έργα παρά τοις αρχαίοις ΑΣΤ-Β Τα υδραυλικά έργα παρά τοις αρχαίοις ΑΣΤ-Β Επιστηµονικαί δραστηριότητες 1975 Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών " ηµόκριτος" ΑΣΤ-Β Αρχιτεκτονικοί θησαυροί της γης 19

20 ΑΣΤ-Β Ουρανούπολις Χαλκιδικής Μελέτη αναβιώσεως και εξωραϊσµού ΑΣΤ-Β ΙΚΟΓΧΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΝΑΟΙ ΑΣΤ-Β Αγγλοελληνικόν λεξικόν των θεωρητικών και εφηρµοσµένων µαθηµατικών (µετά ελληνοαγγλικών παραρτηµάτων) ΑΣΤ-Β Αγγλοελληνικόν λεξικόν των θεωρητικών και εφηρµοσµένων µαθηµατικών (µετά ελληνοαγγλικών παραρτηµάτων) ΑΣΤ-Β ΑΘΥΤΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ ΑΣΤ-Β Πόλη και επανάσταση η Σοβιετική αρχιτεκτονική και πολεοδοµία στα πρώτα µετεπαναστατικά χρόνια ΑΣΤ-Β Προβλήµατα στις εξελίξεις του σύγχρονου θεάτρου ΑΣΤ-Β Οδοποιία ΑΣΤ-Β Οδοποιία ΑΣΤ-Β Πίνακες υπολογισµού για λοξές πλάκες καταστρώµατος οδογεφυρών ΑΣΤ-Β Υδρεύσεις ΑΣΤ-Β Ζακυνθινά αρχιτεκτονικά σύµµικτα ΑΣΤ-Β Πρώτοι έλληνες τεχνικοί επιστήµονες περιόδου απελευθέρωσης ΑΣΤ-Β Τοίχοι αντιστηρίξεως ΑΣΤ-Β Ανώνυµη αρχιτεκτονική και πολιτιστικοί παράγοντες ΑΣΤ-Β Γεφυροποιία ολόσωµες οδικές γέφυρες µορφής δοκού ΑΣΤ-Β ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ ΟΛΟΣΩΜΕΣ, Ο ΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΟΡΦΗΣ ΟΚΟΥ ΑΣΤ-Β Κριτήρια αποτελεσµατικής διαχειρίσεως της δηµόσιας επιχειρήσεως ΑΣΤ-Β Κεντρικοί οικισµοί της Σίφνου Μορφή και εξέλιξη σε ένα παραδοσιακό σύστηµα ΑΣΤ-Β Κώδιξ αµοιβών µηχανικών Κ.Α.Μ.Π..Ε. άσκησις επαγγέλµατος-πειθαρχικαί ευθύναι ΑΣΤ-Β Καθολική αξιοποίηση των πηγών πλούτου της Ελλάδος ΑΣΤ-Β Υδραυλική των οικισµών Αποχετεύσεις ΑΣΤ-Β Κρυοπηγή Χαλκιδικής Μελέτη αναβιώσεως και εξωραϊσµού ΑΣΤ-Β Εγχειρίδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων ΑΣΤ-Β Αντισεισµικοί κανονισµοί ΑΣΤ-Β Αξιολόγηση κτιρίων προκαταρκτική έρευνα ΑΣΤ-Β Πεντάτοµη µεθοδική εγκυκλοπαίδεια της µηχανικής ΑΣΤ-Β Ναυπηγεία Κρήτης Συµβολή στην ίδρυση ΑΣΤ-Β Πεντάτοµη µεθοδική εγκυκλοπαίδεια της µηχανικής ΑΣΤ-Β ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΣΤ-Β Νήσος Ζάκυνθος ΑΣΤ-Β Στοιχεία µελέτης για τη µόλυνση της θαλάσσιας περιοχής Πατρών ΑΣΤ-Β Εγχειρίδιο κλιµατισµού ΑΣΤ-Β Εγχειρίδιο κλιµατισµού ΑΣΤ-Β Στατική ΑΣΤ-Β Στατική ΑΣΤ-Β Η διαστασιολόγηση του οπλισµένου σκυροδέµατος ΑΣΤ-Β Greece for the Arab world a guide to the greek economy and its technological achievements ΑΣΤ-Β Εγχειρίδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων 20

21 ΑΣΤ-Β ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ 16ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 17ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΑΣΤ-Β ιαρκές τεχνικόν ηµερολόγιον Περίοδος Το βοήθηµα του µηχανικού και του τεχνικού ΑΣΤ-Β Χάρτης σεισµικής επικινδυνότητας του ελληνικού χώρου- ιάδοση των κανονικών σεισµών στην Ελλάδα ΑΣΤ-Β Συλλέκτες ηλιακής ενέργειας Θεωρία-κατασκευή συστηµάτων θερµάνσεως νερού ΑΣΤ-Β Αντίσταση των οικοδοµών στο σεισµό νεώτερες αντιλήψεις για τον υπολογισµό και την ενίσχυση των οικοδοµών ΑΣΤ-Β Κατασκευές κτιρίων ΑΣΤ-Β Συστάσεις για τις επισκευές κτιρίων βλαµµένων από σεισµό ΑΣΤ-Β Beton-Kalender 1979 Taschenbuch fur Beton- und Stahlbetonbau sowie die verwandten Faecher ΑΣΤ-Β Beton-Kalender 1979 Taschenbuch fur Beton- und Stahlbetonbau sowie die verwandten Faecher ΑΣΤ-Β Χώρα Πάτµου πέντε κτιριακά συγκροτήµατα του οικισµού ΑΣΤ-Β Εδαφοµηχανική ΑΣΤ-Β Ιδιότητες και συµπεριφορά του σκυροδέµατος (αντοχή- παραµόρφωσις - ρηγµάτωσις) ΑΣΤ-Β ΤΑΚΗΣ Χ.ΖΕΝΕΤΟΣ ΑΣΤ-Β Θεσµικό και διοικητικό πλαίσιο προστασίας περιβάλλοντος ΑΣΤ-Β Γεωργία και εγγειοβελτιωτικά έργα της Ελλάδος ΑΣΤ-Β Σιδηράι γέφυραι ΑΣΤ-Β Ωλοκληρωµένη ηλεκτρονική αναλογικά και ψηφιακά κυκλώµατα και συστήµατα ΑΣΤ-Β Ωλοκληρωµένη ηλεκτρονική αναλογικά και ψηφιακά κυκλώµατα και συστήµατα ΑΣΤ-Β ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΤ-Β Κατευθυντήριες προδιαγραφές και οδηγίες για επισκευές κτιρίων µε βλάβες από σεισµό ΑΣΤ-Β Πεντάτοµη µεθοδική εγκυκλοπαίδεια της µηχανικής ΑΣΤ-Β ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΤ-Β ΣΤΑΥΡΟΕΙ ΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΑΣΤ-Β Ελεγχος χρησιµότητας. Ελεγχος ρηγµάτωσης, παραµορφώσεις, ανακατανοµή ροπών και θεωρία Γραµµών θραύσης στο οπλισµένο ΑΣΤ-Β Λεύκωµα αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς ΑΣΤ-Β Επισκευές βλαβών σε κτίρια που έχουν πληγεί από τους σεισµούς ΑΣΤ-Β Γενικά υδραυλικά έργα - Υδρεύσεις ΑΣΤ-Β Ανω Πόλη Θεσσαλονίκης Μορφολογικές και κατασκευαστικές λεπτοµέρειες ΑΣΤ-Β Προγραµµατισµός των κατασκευών τεχνικών έργων ΑΣΤ-Β Προσχέδιο για τον νέο ελληνικό κανονισµό σκυροδέµατος ΑΣΤ-Β Σηµειολογία των αντιλήψεων και των θεωριών για την αρχιτεκτονική ΑΣΤ-Β Στατικός αντισεισµικός υπολογισµός οικοδοµικών έργων ΑΣΤ-Β Επίδραση κοινωνικών παραγόντων στην αρχιτεκτονική ανά τους αιώνες ΑΣΤ-Β Το πρόβληµα Αθήνα Ιστορικό των ρυθµιστικών επεµβάσεων στην Αθήνα ΑΣΤ-Β ιαρκές τεχνικόν ηµερολόγιον 1979 Β' περίοδος το βοήθηµα του µηχανικού και του τεχνικού ΑΣΤ-Β Σχεδιασµός και χάραξη των οδών ΑΣΤ-Β ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤ-Β ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 21

22 ΑΣΤ-Β Θεσσαλονίκη Πολεοδοµική διερεύνηση, κριτική ρυθµιστικών προτάσεων και προοπτικές εξέλιξης της πόλης ΑΣΤ-Β ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤ-Β Αρχές marketing ανάλυση στρατηγικές & εφαρµογές συστηµάτων marketing ΑΣΤ-Β ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΤ-Β Κοινωνιολογία του χώρου Μια κριτική προσέγγιση των αστικών θεωριών ΑΣΤ-Β Αρχιτεκτονικά θέµατα βιοµηχανικών εγκαταστάσεων ΑΣΤ-Β Αξιολόγηση του αρχιτεκτονικού έργου Συµβολή στην κατανόηση διαντιδράσεων του ανθρώπου µε το περιβάλλον στην εξακρίβωση ΑΣΤ-Β Ενα πιθανό προσχέδιο για έναν νέο ελληνικό αντισεισµικό κανονισµό κείµενο - σχόλια - αιτιολογική έκθεση ΑΣΤ-Β Εισαγωγή εις τον εµπλουτισµόν των µεταλλευµάτων και βιοµηχανικών ορυκτών ΑΣΤ-Β Αρχιτεκτονική ΑΣΤ-Β Οδοιπορία στις µορφές και το ύφος του ελληνικού χώρου ΑΣΤ-Β Οι βλάβες των κτιρίων µετά από ένα σεισµό και οι επισκευές τους ΑΣΤ-Β ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΣΤ-Β Συστάσεις για τις επισκευές κτιρίων βλαµµένων απο σεισµό ΑΣΤ-Β Οδηγός κατοικίας ΑΣΤ-Β DICTIONARY OF ARCHITECTURE ΑΣΤ-Β Η τέχνη του οπλισµού ΑΣΤ-Β Σύνθεται σιδηραί κατασκευαί µετά σκυροδέµατος ΑΣΤ-Β HANDBOOK OF ARCHITECTURAL DETAILS FOR COMMERCIAL BUILDINGS ΑΣΤ-Β Η προοπτική ΑΣΤ-Β Κανονισµός τσιµέντων για έργα από σκυρόδεµα (προεντεταµένο, οπλισµένο και άοπλο) ΑΣΤ-Β Ανάλυση και βελτίωση ΑΣΤ-Β ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΑ ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΑΣΤ-Β Εκπαίδευση Πολιτικού Μηχανικού περιεχόµενο & οργάνωση σπουδών σε σχέση µε τις ανάγκες της χώρας [1980:Θεσσαλονίκη] ΑΣΤ-Β Ελληνική χηµική τεχνολογία και βιοµηχανικη ανάπτυξη [2ο:1980:Αθήνα] ΑΣΤ-Β Πεντάτοµη µεθοδική εγκυκλοπαίδεια της µηχανικής ΑΣΤ-Β ΠΛΑΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ ΑΣΤ-Β Εξοικονόµηση ενέργειας σε υφιστάµενα κτίρια (1980 : Ξάνθη) Εισηγήσεις-συµπερασµατικός απολογισµός ΑΣΤ-Β Θέρµανση και κλιµατισµός παρασκευή θερµού νερού χρήσης και ψύξη ΑΣΤ-Β Μέθοδοι επιστηµονικής ανάλυσης των παλαιών έργων τέχνης ΑΣΤ-Β ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΑΓΓΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ. ΑΣΤ-Β Πολεοδοµική επέµβαση σε περιοχή κατοικίας Στοιχεία για την εκπόνηση του σχεδίου ΑΣΤ-Β ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤ-Β Τρίγλωσσο λεξικό Γαλλικό-Αγγλικό-Ελληνικό και µε λατινική ορολογία επί της γεωπονίας δασοπονίας - κτηνιατρικής -... ΑΣΤ-Β Εισαγωγή στην ανάλυση και σύνθεση των τεχνικών έργων 22

23 ΑΣΤ-Β Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο ΑΣΤ-Β ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ηµοσιεύµατα σε εφηµερίδες σε περιοδικά και σε βιβλία ΑΣΤ-Β Επικοινωνία και κοινότητα στην πόλη. ιαλεκτική της κοινοτικής δοµής του χώρου Θεωρία, µεθοδολογία, πειραµατικός σχεδιασµός ΑΣΤ-Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΤ-Β Εφαρµογές της προοπτικής στο αρχιτεκτονικό σχέδιο ΑΣΤ-Β Τρίγλωσσο λεξικό Γαλλικό-Αγγλικό-Ελληνικό και µε λατινική ορολογία επί της γεωπονίας δασοπονίας - κτηνιατρικής -... ΑΣΤ-Β Ιστορία της αρχιτεκτονικής ΑΣΤ-Β Τρίγλωσσο λεξικό Γαλλικό-Αγγλικό-Ελληνικό και µε λατινική ορολογία επί της γεωπονίας δασοπονίας - κτηνιατρικής -... ΑΣΤ-Β Λεξικό των λαικών τεχνικών όρων της οικοδοµικής (των µεγάλων αστικών κέντρων, µε 634 σχήµατα) ΑΣΤ-Β Βασικά στοιχεία γενικής σεισµολογίας ΑΣΤ-Β Το διοικητήριο και η ανάπτυξη της πόλης της Καρδίτσας ΑΣΤ-Β Τεχνικές προδιαγραφές πλεκτών ειδών ΑΣΤ-Β Γεωτεχνικά προβλήµατα του αθηναϊκού σχιστόλιθου (1981 : Αθήνα) ΑΣΤ-Β Πόλη και Περιφέρεια ΑΣΤ-Β Για σένα ΑΣΤ-Β Η φέρουσα κατασκευή στην αρχιτεκτονική ΑΣΤ-Β Θράκικη επετηρίδα ετήσια έκδοση του Μορφωτικού Οµίλου Κοµωτηνής ΑΣΤ-Β Η ύδρευση του Ηρακλείου ΑΣΤ-Β Ηλιακή ενέργεια και αρχιτεκτονική ΑΣΤ-Β ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΕΛΗ ΑΣΤ-Β Ανθολογία ελληνικής αρχιτεκτονικής η κατοικία στην Ελλάδα από 15ον στον 20ον αιώνα ΑΣΤ-Β ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤ-Β ΝΕΟΛΙΘΙΚΑ ΚΥΚΛΑ ΙΚΑ ΑΣΤ-Β ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΑΣΤ-Β Εργαστήριο ασφαλτικών υλικών ΑΣΤ-Β Παραδείγµατα και επεξηγήσεις στο Νέο Αντισεισµικό Κανονισµό ΑΣΤ-Β Ξυλόπορτες σιδερόπορτες στην Ελλάδα ΑΣΤ-Β Πεντάτοµη µεθοδική εγκυκλοπαίδεια της µηχανικής ΑΣΤ-Β ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΣΕ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ DIN... ΑΣΤ-Β Νέα υλικά και νέα τεχνολογία για την αποκατάσταση ζηµιών των κτιρίων Θεσσαλονίκης ΑΣΤ-Β Μέθοδοι και προβλήµατα προγραµµατισµού ΑΣΤ-Β Πεντάγλωσσον λεξικόν χηµικοτεχνικής ορολογίας Ελληνικής, Αγγλικής, Γερµανικής, Γαλλικής, Ιταλικής ΑΣΤ-Β Japanese gardens Design and meaning ΑΣΤ-Β ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τ1 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΣΤ-Β Επεξεργασία ύδατος ΑΣΤ-Β ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΑΣΤ-Β ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τ2 ΕΞΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ, ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 23

24 ΑΣΤ-Β Πολεοδοµική διερεύνηση-επέµβαση στην πάνω πόλη Θεσσαλονίκης ΑΣΤ-Β Πολεοδοµική διερεύνηση-επέµβαση στην πάνω πόλη Θεσσαλονίκης ΑΣΤ-Β Ηχοαπορροφητικά υλικά Θεωρία-εφαρµογές-µετρήσεις ελληνικών ηχοαπορροφητικών υλικών ΑΣΤ-Β Αµπελάκια το λίκνο του συνεταιρισµού ΑΣΤ-Β Αντλίες ΑΣΤ-Β Ακουστική (3ο : 1982 : Θεσσαλονίκη) θόρυβος - ηχοµόνωση - πρότυπα - Γ.Ο.Κ. ΑΣΤ-Β ΕΞΑΜΕΝΕΣ-Υ ΑΤΟΠΥΡΓΟΙ-ΠΙΣΙΝΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΑΣΤ-Β Ανάβατος Χίου ΑΣΤ-Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΣΤ-Β Παλαιοχριστιανικοί και Βυζαντινοί Μαίανδροι ΑΣΤ-Β ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΑΣΤ-Β Θράκικη επετηρίδα ετήσια έκδοση του Μορφωτικού Οµίλου Κοµοτηνής ΑΣΤ-Β Τα θεσσαλικά Αµπελάκια ΑΣΤ-Β Planning and design of airports ΑΣΤ-Β Στοιχεία µελέτης οδού και διασταυρώσεων ΑΣΤ-Β Πόλη και Περιφέρεια ΑΣΤ-Β Λιµάνια θαλάσσια κύµατα λιµενικά έργα ΑΣΤ-Β Σκάλες ΑΣΤ-Β Οργάνωση της αρχιτεκτονικής µελέτης ένας οδηγός ΑΣΤ-Β Συντήρηση και αναβίωση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων (1981: Θεσσαλονίκη) ΑΣΤ-Β Τεχνικό τυπολόγιο ΑΣΤ-Β Τεχνικό τυπολόγιο ΑΣΤ-Β υναµική συµπεριφορά των κατασκευών ΑΣΤ-Β ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΣΤ-Β Τεχνική της οδοποιίας γεωµετρικός σχεδιασµός οδών ΑΣΤ-Β Λιµάνια θαλάσσια κύµατα λιµενικά έργα ΑΣΤ-Β Ολόσωµες κατασκευές ΑΣΤ-Β Μηχανολογικό σχέδιο ΑΣΤ-Β Φράγµατα-τεχνητές λίµνες υδραυλικά έργα ΑΣΤ-Β Αντισεισµικός σχεδιασµός ΑΣΤ-Β ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤ-Β Gardens are for people ΑΣΤ-Β Κατασκευές οπλισµένου µπετόν ΑΣΤ-Β ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΕΩΣ,ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ... ΑΣΤ-Β Αγγλοελληνικό λεξικό ορολογίας ηλεκτρολόγων-ηλεκτρονικών ΑΣΤ-Β ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:ΜΑΗΣ 1980) ΑΣΤ-Β Αµερικανικός κανονισµός ωπλισµένου σκυροδέµατος ΑΣΤ-Β Alvar Aalto ΑΣΤ-Β Παλιά Αθηναϊκά σπίτια ΑΣΤ-Β Οδοποιία ΑΣΤ-Β Συλλέκτες ηλιακής ενέργειας Θεωρία κατασκευή συστηµάτων ερµάνσεως νερού ΑΣΤ-Β Σύγχρονο λεξικό πληροφορικής ελληνοαγγλικό αγγλοελληνικό ΑΣΤ-Β Προβληµατική ελληνική βιοµηχανία και κάποιες λύσεις της... 24

25 ΑΣΤ-Β ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΑΣΤ-Β Στέγαση µεγάλων χώρων (1990 : Αθήνα) ΑΣΤ-Β Θαλάσσια ρύπανση, υπάρχουσα κατάσταση και στρατητιγή για την ντιµετώπισή της ΑΣΤ-Β Θράκικη επετηρίδα ετήσια έκδοση του Μορφωτικού Οµίλου οµοτηνής ΑΣΤ-Β Πίνακες υπολογισµού στυλών σιδηροπαγούς σκυροδέµατος µε υµµετρικό οπλισµό σε έκκεντρη θλίψη ΑΣΤ-Β Παλιά αντριώτικα σπίτια ΑΣΤ-Β Λυγισµός υποστυλωµάτων κατά το προσχέδιο του νέου ελληνικού κανονισµού σκυροδέµατος ΑΣΤ-Β Οι παραδοσιακοί χτίστες της Πελοποννήσου ιστορική και λαογραφική µελέτη ΑΣΤ-Β Οι στέγες στην οικοδοµή Σαν µορφολογικά και φέροντα στοιχεία ΑΣΤ-Β Προσόψεις Επένδυση, επικάλυψη, εξωτερικοί αναρτηµένοι τοίχοι ΑΣΤ-Β Χωρογραφία της Κρήτης Συνταχθείσα το 1818 ΑΣΤ-Β Τρίγλωσσο λεξικό Γαλλικό-Αγγλικό-Ελληνικό και µε λατινική ορολογία επί της γεωπονίας δασοπονίας - κτηνιατρικής -... ΑΣΤ-Β Το κάθισµα στη δεκαετία του 1920 Ιδεολογία, τεχνική και οικονοµικές διακυµάνσεις στην παραγωγή του βιοµηχανικού... ΑΣΤ-Β ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΜΗΤΗΡΙΟ ΑΣΤ-Β Θεσσαλία εκατό χρόνια ζωής ΑΣΤ-Β ΓΛΩΣΣΑ BASIC ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤ-Β Εργοτάξιο παραγωγικότητα και ανθρώπινος παράγων ΑΣΤ-Β Η τοπωνυµιολογία και οι εφαρµογές της ΑΣΤ-Β ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ο ΗΓΟΣ, ΑΣΤ-Β Νεοελληνική αρχιτεκτονική αρχιτεκτονική θεωρία και πράξη ( ) σαν αντανάκλαση των ιδεολογικών επιλογών της... ΑΣΤ-Β BETON-KALENDER 1984 ΑΣΤ-Β BETON-KALENDER 1984 ΣΕΙΡΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:ΣΚΑΛΕΣ ΑΣΤ-Β ιερεύνηση κριτηρίων τεχν.υποδοµής για τον προσδιορισµό προβληµατικών περιοχών ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤ-Β Στοιχεία οδοστρωµάτων ΑΣΤ-Β Οικοδοµική ΑΣΤ-Β ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΑΣΤ-Β Σχέδιο προδιαγραφής τεχνολογίας σκυροδέµατος ΑΣΤ-Β Educational facilities in the city the challenge in Asia and Pacific ΑΣΤ-Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΣΤ-Β Η γλώσσα προγραµµατισµού Fortran Θεωρία - Ασκήσεις - Λύσεις ΑΣΤ-Β Fantasy and construction ΑΣΤ-Β Συµπιεστές ψυκτικών εφαρµογών Συµβατική ψύξη-κρυογεννετική ΑΣΤ-Β Θερµοκρασιακά χαρακτηριστικά 35 ελληνικών πόλεων ΑΣΤ-Β ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΤ-Β Μονώσεις και προστασία ΑΣΤ-Β BETON-KALENDER 1984 ΣΕΙΡΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΤ-Β Στοιχεία µηχανών ΑΣΤ-Β Στοιχεία µηχανών ΑΣΤ-Β Στοιχεία µηχανών 25

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./ Τ.Α.Κ. (ΑΠΟ 07/04/2014 ΕΩΣ 19/06/2014)

ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./ Τ.Α.Κ. (ΑΠΟ 07/04/2014 ΕΩΣ 19/06/2014) ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./ Τ.Α.Κ. (ΑΠΟ 07/04/2014 ΕΩΣ 19/06/2014) 1. Οδηγός Ηρακλείου Κρήτης : τουριστικός, ιστορικός, τεχνικός, επαγγελματικός / Αντώνη και Πόπης Λουκάκη, εκδ. Καραχάλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη... 5 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Αθήνα... 7 Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδα... 13 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα... 16 Ανακαίνισης και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ: Υπεύθυνος έργου: Μ.Ε ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ó åäéüæïõìå «Ó åäéüæ ôïí êüóìï ðïõ ïíåéñåõüìáóôå íá æþóïõìå...» æ COMPANY PROFILE

«Ó åäéüæïõìå «Ó åäéüæ ôïí êüóìï ðïõ ïíåéñåõüìáóôå íá æþóïõìå...» æ COMPANY PROFILE «Ó åäéüæïõìå ôïí êüóìï ðïõ ïíåéñåõüìáóôå íá æþóïõìå...» COMPANY PROFILE 1. Γενικά στοιχεία Η εταιρεία μελετητών και συμβούλων μηχανικών Ρoϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1995, από την συνένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Μυτιλήνη 2009 1 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τηλ. Κέντρο Πανεπιστηµίου Αιγαίου Τηλ. 22510-36000 Fax: 22510-36099 Γραµµατεία Τµήµατος Γεωγραφίας Τηλ. 22510-36400

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματούχος (MΕng) Πολιτικός Μηχανικός

Διπλωματούχος (MΕng) Πολιτικός Μηχανικός Διπλωματούχος (MΕng) Πολιτικός Μηχανικός τίτλος - ορισμός του επαγγέλματος Ο παραπάνω τίτλος προσδιορίζει τον Επαγγελματία Μηχανικό που ασχολείται με τον Σχεδιασμό, τη Μελέτη, την Κατασκευή (και τον Προγραμματισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚ ΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚ ΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανολόγου

Oδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανολόγου Oδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανολόγου Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Βλαχογιάννης Μιχαήλ Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Μηχανολογίας Τηλ.: 2410 684552 Fax: 2410 684552 Ε-mail:mvlach@teilar.gr Συντονισµός

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΉΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΉΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΉΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων Σημείωση 1: Υπενθυμίζεται ότι ο κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία

Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βασικών και Τρεχόντων Επαγγελµατικών Θεµάτων Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία Οµάδα Εργασίας: Βακαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007 2009 Μια πλούσια δραστηριότητα ανέπτυξε το Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κατά τη τριετία 2007-2009,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητες Μηχανικών και Επαγγελµατικά δικαιώµατα. ΤΕΕ/ΤΚΜ Μάιος 2006 Θεσσαλονίκη

Ειδικότητες Μηχανικών και Επαγγελµατικά δικαιώµατα. ΤΕΕ/ΤΚΜ Μάιος 2006 Θεσσαλονίκη Ειδικότητες Μηχανικών και Επαγγελµατικά δικαιώµατα ΤΕΕ/ΤΚΜ Μάιος 2006 Θεσσαλονίκη ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ των ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ Νίκος Ζαχαριάδης, ΧΜ Ελένη Κοσµατοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2012 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2013 2 Περιεχόμενα Μήνυμα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Κρήτης... 7 Προπαρασκευή για τους Εορτασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω N. Αθήνα 14 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ: 5618

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω N. Αθήνα 14 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ: 5618 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω N ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα 14 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ: 5618

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασίλης Παππάς, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα, 26500, τηλ. 2610 992937, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τα µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας κατανέµονται ανάλογα µε την ειδικότητα σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 ΛΑΜΙΑ Τηλ. 22310-31181,2 Fax 22310-27026 e-mail: tee_lamia@tee.gr, http://www.teetas.gr/ Λαµία 18 6 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Παρουσιάσεων και Συµπεράσµατα Στρογγυλού Τραπέζιου για τη Θεσσαλονίκη

Σύνοψη Παρουσιάσεων και Συµπεράσµατα Στρογγυλού Τραπέζιου για τη Θεσσαλονίκη Σύνοψη Παρουσιάσεων και Συµπεράσµατα Στρογγυλού Τραπέζιου για τη Θεσσαλονίκη 11-12 Νοεµβρίου 2010 Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και τη οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 9. 1.1 Ιστορικό... 9. 1.2 Τι είναι ένα Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)... 10. 1.3 Γιατί εκπονείται ένα ΣΠΔ...

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 9. 1.1 Ιστορικό... 9. 1.2 Τι είναι ένα Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)... 10. 1.3 Γιατί εκπονείται ένα ΣΠΔ... Enhancement f Cultural Heritage thrugh Envirnmental Planning and Management CHERPLAN Ενίσχυση της αξίας της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω Περιβαλλοντικής Σχεδίασης και ιαχείρισης (SEE/0041/4.3/X) WP5 Envirnmental

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα...3 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης...5 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου...6 Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα