ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΥΡΑ ΚΑΙ GDC KAI Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΑΦΡΟ ΙΤΗΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ρ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜ. ΑΘΗΝΑ 2010

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ Συστήµατα µόρφωσης των πρέµνων...σελ Σύστηµα µόρφωσης: Λύρα (U or Lyre system)... σελ Περιγραφή του συστήµατος... σελ Οφέλη και µειονεκτήµατα του συστήµατος... σελ Σύστηµα µόρφωσης:geneva Double Curtain...σελ Περιγραφή του συστήµατος... σελ Οφέλη και µειονεκτήµατα του συστήµατος... σελ Η επίδραση του µικροκλίµατος στη φυσιολογία της αµπέλου... σελ Φωτοσύνθεση... σελ ιαπνοή... σελ Αναπνοή... σελ ιακίνηση θρεπτικών συστατικών...σελ Φυτόχρωµα... σελ Υδατικές συνθήκες...σελ Συµπεράσµατα...σελ. 12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... σελ. 13

3 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το χειµερινό κλάδεµα, που είναι και η σηµαντικότερη µορφή κλαδέµατος, αποτελεί πρωταρχικής σηµασίας επέµβαση της αµπελοκοµικής τεχνικής. ιακρίνεται σε χειµερινό κλάδεµα µόρφωσης -µε την ανάλογη υποστύλωση- και σε χειµερινό κλάδεµα καρποφορίας. Με το χειµερινό κλάδεµα µόρφωσης καθορίζεται ο τρόπος και το σχήµα ανάπτυξης του σκελετού των πρέµνων, το γεωµετρικό σχήµα του φυλλώµατος και η συνδυαζόµενη υποστήλωση, ενώ µε το χειµερινό κλάδεµα καρποφορίας προσδιορίζεται το φορτίο του πρέµνου καθώς και η σχέση βλάστησης προς καρποφορίας (Σταυρακάκης, 2004). Γενικά, σκοπός του χειµερινού κλαδέµατος είναι η διατήρηση των πρέµνων σε σχήµα και µορφή που να διευκολύνουν την εκµηχάνιση των καλλιεργητικών φροντίδων ώστε να αποδίδει οικονοµικά η αµπελοκαλλιέργεια και η κατανοµή του καρποφόρου ξύλου στα πρέµνα του αµπελώνα µε αποτέλεσµα υψηλές αποδόσεις αµπελουργικών προιόντων άριστης ποιότητας, δηλαδή την επίτευξη ισορροπίας βλάστησης προς καρποφορίας. Με το κατάλληλο σύστηµα µόρφωσης δίνεται το καλύτερο δυνατό σχήµα στα πρέµνα ώστε να αξιοποιηθούν στο µέγιστο οι ιδιότητες της ποικιλίας αµπέλου (π.χ. ζωηρότητα, γονιµότητα) στις συγκεκριµένες εδαφοκλιµατικές συνθήκες καλλιέργειας. Επίσης µε το σχήµα που δίνεται στα πρέµνα αξιοποιούνται τα χαρακτηρηστικά του φυλλώµατος (φυσικά και φυσιολογικά) και δηµιουργείται το ανάλογο µικροκλίµα το οποίο µαζί µε την φυσιολογία της αµπέλου είναι οι δύο κύριοι παράγοντες της αµπελοκαλλιέργειας που επιδρούν στην ποιότητα των αµπελουργικών προϊόντων. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται δύο συστήµατα µόρφωσης: το Geneva Double Curtain και η Λύρα ή U system. Τα συστήµατα αυτά ανήκουν στην κατηγορία των οριζοντίως διαιρούµενων συστηµάτων µόρφωσης, έχοντας δύο φυλλικά τοιχώµατα. Μελετάται η επίδραση αυτών των συστήµατων στη φυσιολογικές λειτουργίες της άµπελου και η επίδρασή τους στην ποιότητα και ποσότητα των αµπελοκοµικών προϊόντων.

4 4 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΕΜΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΛΥΡΑ (U OR LYRE SYSTEM) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Η Λύρα είναι ένα οριζοντίως διαιρούµενο σύστηµα µόρφωσης, µε την ετήσια βλάστηση να αναπτύσσεται προς τα πάνω. ιαδόχηκε από τον ρ Alain Carbonneau, -Σταθµός 'Ερευνας Άµπελουργίας του INRA- στο Μπορντώ της Γαλλίας. Τα πρώτα αποτελέσµατα από το σύστηµα δηµοσιοποιήθηκαν το Το σύστηµα αποτελείται από κοντό κορµό (ύψους περίπου 90cm), ο οποίος διακλαδίζεται σε 2 αµφίπλευρους οριζόντιους κορµούς, οι οποίοι µε τη σειρά τους χωρίζονται πλευρικώς και κρατιούνται κατά µήκος παράλληλων συρµάτων, τοποθετηµένων σε απόσταση 0,7m (Jackson, 2008). Το παραγωγικό ξύλο αποτελείται από τις παραγωγικές µονάδες τοποθετηµένες σε ίσες αποστάσεις. Σε αυτό το σύστηµα µόρφωσης µπορεί να εφαρµοστεί είτε βραχύ ή µακρό κλάδεµα καρποφορίας. Οι βλαστοί µορφώνονται σε δύο κεκλιµένα επίπεδα (φυλλικά τοιχώµατα), υποστηριζόµενα από σταθερά και κινητά σύρµατα και κορυφολογούνται στους οφθαλµούς. Οι γραµµές απέχουν µεταξύ τους 3-3,6m και επί των γραµµών τα πρέµνα απέχουν περίπου 2,4m. Εικ. 1. Το σύστηµα µόρφωσης Λύρα ανοικτού τύπου. Πηγή: Carbonneau, A., 2004.

5 ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το σύστηµα µόρφωσης Λύρα προσδίδει ευρωστία σε περισσότερη βλάστηση. Γενικότερα, παρέχει αυξηµένη στρεµµατική απόδοση σε ίδια ή και καλύτερης ποιότητας παραγωγή απ' αυτήν των πιο παραδοσιακών, πυκνοφυτεµένων συστηµάτων όπως το διπλό Guyot (Jackson, 2008). Στο Bordeaux, η αξία της Λύρας είναι ιδιαιτέρως εµφανής στις λιγότερο ευνοούµενες περιοχές και κατά τη διάρκεια χρόνων µε φτωχότερους τρύγους. Αυτά τα πλεονεκτήµατα προέρχονται πιθανόν από τις µεγαλύτερες διαστάσεις του φυλλικού τοιχώµατος και το ωφέλιµο µικροκλίµα που δηµιουργείται. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι, τα πρέµνα µε αυτό το σύστηµα µόρφωσης είναι λιγότερο ευπαθή στις ζηµιές του χειµώνα και στην νέκρωση της ταξιανθίας (coulure). Το σύστηµα είναι επιδεκτικό σε µηχανικό τρυγητό και κλάδεµα µε ρύθµιση του υπάρχοντος εξοπλισµού. Στην υπερβολική ανάπτυξη θα χρειαστεί κορυφολόγηµα, για να διατηρηθούν τα φυλλικά τοιχώµατα ξεχωριστά και να ελαχιστοποιηθεί η σκιά στη βάση. Τα φυλλώµατα σε κεκλιµένο επίπεδο είναι ιδανικά για να µεγιστοποιηθεί η απ' ευθείας έκθεση στον ήλιο νωρίς το πρωί και αργά το απόγευµα, όταν η φωτοσυνθετική ικανότητα είναι στο µέγιστο. Ωστόσο το σχήµα αυτό έχει το µειονέκτηµα της εκτεταµένης σκίασης στην εξωτερική βάση του φυλλώµατος. Επιπρόσθετα, το κόστος της υποστύλωσης είναι υψηλότερο από τα καθιερωµένα συστήµατα µε γραµµές µεγάλου πλάτους, αφού απαιτείται µια αύξηση του αριθµού των συρµάτων φυλλώµατος. Όταν τα πρέµνα µετατραπούν σε λύρα από κάθετο σύστηµα µόρφωσης, δεν είναι συνεπακόλουθο ότι θα αυξηθεί ο όγκος του ριζικού συστήµατος. Το αποτέλεσµα είναι µια αύξηση στην αναλογία του µήκους του οριζόντιου κορµού προς τον όγκο του ριζικού συστήµατος. Συνολικά η ανάπτυξη των κληµατίδων αυξάνει αν και ατοµικά οι κληµατίδες είναι κοντύτερες ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ: GENEVA DOUBLE CURTAIN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τo Geneva Double Curtain (GDC) ήταν το πρώτο σύστηµα µόρφωσης βασιζόµενο κατά κύριο λόγο στην ανάλυση µικροκλίµατος. Πρώτη φορά δηµοσιοποιήθηκε περιγραφή του συστήµατος το 1966 από τον καθηγητή Nelson Shaulis του πανεπιστηµίου Cornell -Geneva Experiment Station-. Είναι ένα ψηλό σύστηµα (1,5-1,8m) µε αµφίπλευρο οριζόντιο κορµό (cordon), το οποίο κλαδεύεται σε κοντές παραγωγικές µονάδες (στους 4-6 οφθαλµούς). Αυτές έχουν διεύθυνση προς τα κατω. Τα δύο τµήµατα του οριζόντιου κορµού διχαλώνουν πλευρικώς και µετά κάµπτονται για να κρατηθούν χωριστά περίπου σε απόσταση 1.2m, µε παράλληλα σύρµατα τοποθετηµένα κατά µήκος της γραµµής. Οι κύριοι βλαστοί κατά την κατακόρυφη ανάπτυξη τους (ποικιλίες V. vinifera) πρέπει να τοποθετηθούν προς τα κάτω περίπου στην άνθηση µε την βοήθεια κινητών συρµάτων και κορυφολογούνται στους 20 ή περισσότερους οφθαλµούς. Αυτό το σύστηµα συνίσταται για

6 πρέµνα από µέσης εως υψηλής ζωηρότητας και µε απόσταση µεταξύ των γραµµών περίπου 3-3,6m. Αυτή η απόσταση προσδίδει εσωτερικά χώρο βλάστησης περίπου 2,4m. 6 Εικ. 2 και 3. Το σύστηµα µόρφωσης Geneva Double Curtain. Πηγή: Smart, R. and M. Robinson, 1991.

7 ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το GDC έχει χρησιµοποιηθεί µε Γαλλο-Αµερικάνικα υβρίδια και µε καλλιέργειες V. vinifera σε διάφορα µέρη του κόσµου. Σύµφωνα µε τη διαιρούµενη βλάστηση και τη διατήρηση περισσότερων οφθαλµών, η ποιότητα των ραγών είναι συχνά εξαιρετική και η στρεµµατική απόδοση αυξηµένη. Αν και αυτό το σύστηµα απαιτεί περισσότερα υλικά υποστύλωσης και καλύτερη εξειδίκευση, η υψηλότερη απόδοση (εξαιρετική έκθεση στον ήλιο για την έναρξη της άνθησης), συνήθως αντισταθµίζει το υψηλότερο κόστος εγκατάστασης. Η χρήση περιστρεφόµενων πλευρικών υποστηριγµάτων στο σύστηµα µπορεί εύκολα να επιτρέψει τα φυλλικά τοιχώµατα να τραβηχτούν στο δοκάρι, διευκολύνοντας το µηχανικό κλάδεµα και τρυγητό. Επειδή οι θέσεις στο GDC της ηρτηµένης παραγωγής ή της ζώνης ανανέωσης είναι στη κορυφή του φυλλώµατος, έχει ιδιαίτερη αξία όταν επιθυµείται µέγιστη άµεση ηλιακή έκθεση, όπως για παράδειγµα σε περιοχές µε σηµαντική συννεφιά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Όµως, σε ορισµένες περιοχές, αυτό µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα, την αύξηση του εγκαύµατος στις ράγες, πληγές από χαλάζι και ζηµιές από πτηνά. Τοποθετώντας τους βραχίονες στο ανώτερο τµήµα του οριζόντιου κορµού ή µε λιγότερη κύρτωση των βλαστών, µπορεί να αυξηθεί η προστασία των ραγών από τα φύλλα. Για να διατηρηθούν χωριστά τα δύο φυλλικά τοιχώµατα και να ελαχιστοποιηθεί η σκίαση, ίσως είναι απαραίτητο κάποια επιπλέον αλλαγή θέσης των βλαστών. Επειδή οι βλαστοί χρειάζονται λίγο στήριξη, το GDC έχει το χαµηλότερο κόστος συρµάτων από οποιοδήποτε διαιρούµενο σύστηµα.

8 2. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ. Η σπουδαιότερη φυσιολογική διεργασία στην άµπελο όπως και σε όλα τα φυτά είναι η φωτοσύνθεση, κατά την οποία η ηλιακή ενέργεια µε τη συµµετοχή του CO 2 µετατρέπεται σε χηµική ενέργεια και ειδικότερα σε σάκχαρα. Τα σάκχαρα αυτά είναι βασική δοµική ύλη των περισσότερων χηµικών ουσιών που απαντώνται στην άµπελο, όπως υδατάνθρακες, πρωτεϊνες, φαινολικά συστατικά και οργανικά οξέα. Η φωτοσύνθεση λαµβάνει χώρα κυρίως στα φύλλα µε κέντρο δραστηριότητας τους χλωροπλάστες, ενώ το διοξείδιο του άνθρακα διαχέεται στα κύτταρα των φύλλων κυρίως µέσω των στοµάτων. Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι η αγωγιµότητα των στοµάτων είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρρεάζει τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φυτών της αµπέλου και εξαρτάται και από τις συνθήκες του µικροκλίµατος. Η φωτοσυνθετική δραστηριότητα εξαρτάται κυρίως από την ένταση του φωτός. Η ένταση του φωτός µετράται σε µονάδες που αντιστοιχούν στην ικανότητα του φυτού να χρησιµοποιήσει την ηλιακή ακτινοβολία στην φωτοσύνθεση. Συνεπώς η ένταση του φωτός προσδιορίζεται συχνά µε τον όρο φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία (photosynthetically active radiation or PAR). Η µονάδα µέτρησης είναι ποσότητα ενέργειας ανά µονάδα επιφάνειας ανά µονάδα χρόνου π.χ. µικρο Einsteins ανά κυβικό µέτρο ανά δευτερόλεπτο (µe*m -2 *s -1 ). Εικ. 4. Η ένταση του φωτός που λαµβάνει η πρώτη, δεύτερη και τρίτη στοιβάδα φύλλων στην άµπελο. Πηγή: Smart, R. and M. Robinson, Στην άµπελο δεν µπορεί να υπάρξει φωτοσυνθετική δραστηριότητα σε χαµηλά επίπεδα φωτός, κάτω από 30 µe*m -2 *s -1 ή περίπου κάτω από το 1,5% πλήρους ηλιακής ακτινοβολίας (πάνω από 2000 µe*m -2 *s -1 ). Καθώς αυξάνεται η ένταση του φωτός αυξάνεται και η φωτοσύνθεση µέχρι να φτάσει τιµές ίσες µε το 1/3 της πλήρους ηλιακής ακτινοβολίας (700 µe*m -2 *s -1 ), όπου η φωτοσύνθεση είναι κορεσµένη από την ηλιακή ακτινοβολία (φωτοκορεσµός) και περισσότερη ένταση φωτός δεν αυξάνει περαιτέρω τον ρυθµό της φωτοσύνθεσης, (Smart and Robinson,

9 1991). Είναι προφανές ότι σε µικρή ένταση φωτός τα εσωτερικά φύλλα συµβάλλουν λίγο στην φωτοσυνθετική δραστηριότητα του πρέµνου (εικ.4), έχοντας ένα µικρό ρυθµό φωτοσύνθεσης ενώ σε πολύ σκιά γίνονται ανίκανα να φωτοσυνθέσουν. Πάνω από το 70% της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φύλλων οφείλεται στο άµεσο φως (ηλιαζόµενη φυλλική επιφάνεια), γι αυτό επιδιώκονται σχήµατα µόρφωσης που αυξάνουν τη φυλλική επιφάνεια που δέχεται απ ευθείας το ηλιακό φως ιδιαίτερα σε περιοχές µε λιγότερη ηλιοφάνεια. Επίσης ο ρυθµός της φωτοσύνθεσης εξαρτάται και από την θερµοκρασία των φύλλων και αποκτά µέγιστη τιµή όταν η θερµοκρασία είναι µεταξύ 20 µε 30 ο C. Στη βιβλιογραφία, αναφέρονται διάφοροι φυλλικοί δείκτες που προσδιορίζουν ποικιλοτρόπος την ηλιαζόµενη φυλλική επιφάνεια στο σχήµα µόρφωσης του φυλλώµατος του πρέµνου. Είναι καθαροί αριθµοί και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη σύγκριση µεταξύ των συστηµάτων µόρφωσης. Ενδεικτικά δύο δείκτες που χρησιµοποιούνται είναι: α) LA / SA (Leaf Area / Canopy Surface Area), δηλαδή µε τον δείκτη αυτόν προσδιορίζεται η αναλογία της συνολικής φυλλικής επιφάνειας του πρέµνου προς την επιφάνεια του πρέµνου (ηλιαζόµενη). Ιδανικές τιµές για το δείκτη αυτό είναι < 1,5 και β) LLN (Leaf Layer Number), µε τον δείκτη αυτόν προσδιορίζεται ο αριθµός των στοιβάδων των φυλλών στο φύλλωµα και τιµές 1,0-1,5 θεωρούνται ιδανικές για αυτόν το δείκτη ΙΑΠΝΟΗ. ιαπνοή είναι η φυσιολογική διεργασία του πρέµνου κατά την οποία από το ριζικό σύστηµα του φυτού απορροφάται νερό, και φτάνει στα φύλλα από όπου εξατµίζεται σε ποσοστό περίπου 99% σε µορφή υδρατµών. Η διάχυση των υδρατµών γίνεται µέσω των στοµάτων. Τα στόµατα είναι µικροσκοπικοί πόροι που βρίσκονται στην κάτω επιφάνεια του ελάσµατος των φύλλων και παίζουν σηµαντικό ρόλο εκτός από την φωτοσύνθεση και στη διαπνοή. Η συµπεριφορά των στοµάτων (άνοιγµα-κλείσιµο) εξαρτάται από πολλούς παράγοντες ενδογενείς και εξωγενείς αλλά κυρίως επηρεάζεται από την παρουσία του ηλιακού φωτός. Τα στόµατα αρχίζουν να ανοίγουν σε πολύ χαµηλά επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας και είναι πλήρως ανοιχτά όταν η φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία φτάσει περίπου στα 200 µe*m -2 *s -1, ενώ στο σκοτάδι είναι κλειστά. Γενικά ο ρυθµός της διαπνοής αυξάνεται καθώς αυξάνεται η ένταση του φωτός και η θερµοκρασία και όταν µειώνεται η υγρασία. Επίσης τα στόµατα κλείνουν µερικώς ή πλήρως όταν το πρέµνο δεν µπορεί να εφοδιαστεί µε επαρκή ποσότητα νερού για τις διαπνευστικές απαιτήσεις. Τα εξωτερικά φύλλα στο φύλλωµα του πρέµνου αφού εκτίθονται σε υψηλότερα επίπεδα έντασης φωτός και θερµοκρασίας, έχουν µεγαλύτερο ρυθµό διαπνευστικής δραστηριότητας από τα εσωτερικά φύλλα (πιν. 1.).

10 ΑΝΑΠΝΟΗ Το πρέµνο µε τη διαδικασία της αναπνοής, παράγει ενέργεια απαραίτητη για την ανάπτυξή του και τη σύνθεση πολύπλοκων χηµικών ουσιών όπως ένζυµα και βιταµίνες απαραίτητων για τις φυσιολογικές λειτουργίες του. Η αναπνευστική δραστηριότητα εξαρτάται άµεσα από τη θερµοκρασία. Ο ρυθµός της αναπνοής διπλασιάζεται σε αύξηση της θερµοκρασίας κατά 10 ο C. Συνεπώς, σε διαιρούµενα φυλλώµατα ο ρυθµός της αναπνοής είναι υψηλός λόγο της θέρµανσης από την ηλιακή ακτινοβολία ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ. Κατά τη διαδικασία της διακίνησης θρεπτικά συστατικά όπως οι υδατάνθρακες µεταναστεύουν σε διάφορα µέρη του πρέµνου όπως τις ράγες ή την αυξανόµενη κορυφή των βλαστών. Ο ρυθµός διακίνησης δεν εξαρτάται τόσο από τις συνθήκες του µικροκλίµατος σαν τις υπόλοιπες φυσιολογικές διεργασίες. Είναι πάντως γνωστό ότι οι βλαστοί που βρίσκονται σε σκιά αντλούν τους υδατάνθρακες για να παρέχουν ενέργεια για την ανάπτυξή τους ΦΥΤΟΧΡΩΜΑ. Στη φυσιολογία του πρέµνου εκτός από την ένταση του φωτός -δηλαδή η ποσότητά του- ρόλο παίζει και η ποιότητα της ηλιακής ακτινοβολίας. Γενικά τα φύλλα των φυτών απορροφούν µέρος της ακτινοβολίας, αυτό που ονοµάζεται ορατό φάσµα ( nm µήκος κύµατος). Ειδικά για την άµπελο σηµαντική είναι η ακτινοβολία του φάσµατος από 660 εως 730 nm (κόκκινη εως σκούρο κόκκινη ζώνη φάσµατος) που µπορεί να απορροφήσει. Το πρέµνο περιέχει ουσίες σαν ορµόνες που λέγονται φυτοχρώµατα. Το φυτόχρωµα ελέγχει µηχανισµούς που καθορίζουν την ανάπτυξη του βλαστού ή την σύνθεση των ανθοκυανών στις ράγες. Τα επίπεδα του φυτοχρώµατος στο πρέµνο εξαρτάται από την αναλογία του κόκκινου εως βαθύ κόκκινου µήκος κύµατος του φωτός στο περιβάλλον Υ ΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Τα εξωτερικά φύλλα στο φύλλωµα, υποβάλλονται περισσότερο σε υδατική δοκιµασία (water stress) απ ότι τα εσωτερικά φύλλα. Αυτό συµβαίνει γιατί εκτίθονται περισσότερο στην ηλιακή ακτινοβολία, και σε µεγαλύτερες ταχύτητες ανέµου, οπότε ο ρυθµός της διαπνοής τους είναι µεγαλύτερος. Συνεπώς, πρέµνα µε µεγάλη ηλιαζόµενη επιφάνεια φυλλώµατος, θα παρουσιάσουν περισσότερα συπτώµατα υδατικής δοκιµασίας από πρέµνα µε πυκνό φύλλωµα

11 11 και έχουν µεγαλύτερες ανάγκες σε άρδευση. Πιν. 1. Επίδραση της µόρφωσης του φυλλώµατος στη φυσιολογία του πρέµνου. Πηγή: Smart, R. and M. Robinson, Εικ. 5. Τα δύο συστήµα µόρφωσης: Λύρα (α) και Geneva Double Curtain (β). Πηγή: Jacson, R., S., 2008.

12 12 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα δύο συστήµατα µόρφωσης των πρέµνων: η Λύρα (lyre ή U system) και το Geneva Double Curtain, παρουσιάζουν κάποιες οµοιότητες όσον αφορά την επίδρασή τους στη φυσιολογία της αµπέλου. Ανήκουν και τα δύο στα οριζοντίως διαιρούµενα συστήµατα µόρφωσης, αποτελούµενα από δύο φυλλικά τοιχώµατα µε µεγάλη αναλογία ηλιαζόµενης επιφάνειας προς τη συνολική φυλλική επιφάνεια του πρέµνου. Οι σηµαντικές διαφορές τον δύο συστηµάτων είναι το ύψος του κορµού, η θέση της ζώνης καρποφορίας, και η κατεύθυνση της ετήσιας βλάστησης, (εικ. 5). Αυτά τα χαρακτηρηστικά θα επηρρεάσουν την επιλογή για το ποιο σύστηµα συνίσταται ανάλογα τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες της περιοχής του αµπελώνα. Αναλυτικότερα (πιν.1.), και στα δύο συστήµατα, οι ρυθµοί της φωτοσυνθετικής και διαπνευστικής δραστηριότητας είναι υψηλοί. Κατά τη διάρκεια της µέρας υψηλός είναι και ο ρυθµός της αναπνοής, ενώ η ηλιαζόµενη φυλλική επιφάνεια εφοδιάζει τα υπόλοιπα µέρη του φυτού µε τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης (διακίνηση υδατανθράκων). Επίσης σε αυτά τα συστήµατα, οι ράγες και τα φύλλα εκτίθονται σε υψηλότερη αναλογία της ηλιακής ακτινοβολίας µήκους κύµατος από 660 εως 730 nm -σηµαντική για την ανάπτυξη του πρέµνου και την ποιότητα του σταφυλιού-, ενώ παρουσιάζουν πιο εύκολα συµπτώµατα υδατικής δοκιµασίας και χρειάζονται περισσότερη εδαφική υγρασία. Στο σύστηµα Geneva Double Curtain, η θέση της ζώνης καρποφορίας είναι στην κορυφή και αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µέγιστη δυνατή έκθεση του σταφυλιού, στον ήλιο. Σε περιοχές µε µικρότερη ηλιοφάνεια είναι πολύ σηµαντικός αυτός ο παράγοντας, όµως διευκολύνει τη δηµιουργία εγκαυµάτων σε περιοχές µε µεγάλη ηλιοφάνεια. Επίσης λόγω του ύψους του κορµού (1,5-1,8m), το σύστηµα GDC είναι κατάλληλο για εδάφη γόνιµα, µε περισσότερη εδαφική υγρασία -απώλειες λόγω κυκλοφορίας του χυµού-. Η κατεύθυνση των κύριων βλαστών (προς τα κάτω) µειώνει τη ζωηρότητα του πρένου, σηµαντικό πλεονέκτηµα για ζωηρές ποικιλίες. Το σύστηµα µόρφωσης λύρα ενώ επιτρέπει καλή έκθεση των ραγών στον ήλιο, παρέχει και την απαραίτητη σκίαση για να αποφευχθεί το έγκαυµα στις ράγες. Η θέση της ζώνης καρποφορίας - στις βάσεις των φυλλικών τοιχωµάτων- δηµιουργεί και συνθήκες καλού αερισµού και έτσι καθυστερεί η ανάπτυξη σαπίσµατος στις ράγες. Το σύστηµα δεν ενδείκνυται για ζωηρές ποικιλίες, αφού θα είναι δύσκολο να µην υπάρξει σκίαση στη βάση του φυλλώµατος και να διατηρηθούν ξεχωριστά τα δύο φυλλικά τοιχώµατα. Επίσης αναφέρεται (Carbonneau, 2004), ότι όταν το πρέµνο µορφωθεί σε σύστηµα λύρα παρατηρείται µια αυξηµένη ανάπτυξη του κορµού που µπορεί να λειτουργεί σαν µέρος αποθήκευσης για τους µεταβολίτες, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε αντίξοες κλιµατικές συνθήκες.

13 13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ CARBONNEAU, A, The lyre trellis for viticulture. Bulletin gov.au/pc_92711.html?s=1001 JACKSON, R, S, Wine science: principles and applications, third edition. Chapter 4 Vineyard practice. Ed. Elsevier, USA. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ, Μ., Ν., Γενική Αµπελουργία, πανεπιστηµιακές παραδόσεις. Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ, Μ., Ν., Ειδική Αµπελουργία. Τόµος ΙΙ: Φυσιολογία και οικολογία της αµπέλου, πανεπιστηµιακές παραδόσεις. Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα. SMART, R. AND M. ROBINSON, Sunlight into wine. A handbook for winegrape canopy management. Ed. Winetitles, Australia.

γνωστό ως μονόκλωνο γραμμικό σύστημα, διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς

γνωστό ως μονόκλωνο γραμμικό σύστημα, διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς Το μονόκλωνο γραμμικό σύστημα διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς Προϋποθέσεις Εγκατάσταση Διαμόρφωση των δένδρων Κλάδεμα καρποφορίας Κωνσταντίνος Καζαντζής, Τεχνολόγος Γεωπονίας Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΥΒΡΙ ΙΩΝ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ σε εδάφη [ Αξιολόγηση μιας καλλιέργειας του ψευδοσιτηρού χωρίς γλουτένη κουινόας

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 36,6-5 16/02/2012 6 E. coli 17 18 19 o 16 . 29) 16/02/2012 17 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22 16/02/2012 23 19 20 21 - 16/02/2012 22 44 - - 45 - - + 1 +

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ DITTRICHIA VISCOSA

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ DITTRICHIA VISCOSA ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ DITTRICHIA

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΟΜΗ & ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΟΜΗ & ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος

1. Γενικά για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δομή και λειτουργία του οικοσυστήματος 1. Γενικά για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος Η δομή καθορίζει τις λειτουργίες οι οποίες επιτελούνται μέσα στο οικοσύστημα, αλλά και αντιστρόφως,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα»

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα» Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 35-52. http://www.jodysseus.gr Δράση 04: «και δημιουργία υλικού για τις γηγενείς» Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Αποστολή Νερό» Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Be-7 ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα