ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /11/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθµ. πρωτ.: Φ.80000/οικ /1798 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 1) Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. - ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Γενική ιεύθυνση /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ασφαλιστικών Υπηρεσιών Τµήµατα A και Β ιεύθυνση Παροχών Ταχ. /νση : Σταδίου 29 Αγ. Κωνσταντίνου 8, Τ.Κ. : , Αθήνα Τηλ. : ,-27,-28 2) Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Λοιπούς φορείς κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του. Σας γνωρίζουµε ότι στο Φ.Ε.Κ. 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος ΙΑ.4 του οποίου εισάγονται από 1.1. ουσιαστικές µεταβολές στις προϋποθέσεις ς των ασφαλισµένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Με τις διατάξεις αυτές, από 1.1., καθορίζεται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ως γενικό όριο ηλικίας το 67ο έτος και ελάχιστος χρόνος ασφάλισης τα 15 έτη (στα πλαίσια της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 102/1952). Επίσης, από 1.1., ως γενική προϋπόθεση πλήρους ς καθορίζεται η συµπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62 ου έτους της ηλικίας. Επιπλέον, µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις προβλέπεται ότι: α) Στις περιπτώσεις ς από 1.1. και εφεξής, εφαρµόζονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10, του ν.3863/2010, όπως διαµορφώνονται ως προς το χρόνο ασφάλισης και τα όρια ηλικίας από και εφεξής, προστιθέµενων, ταυτόχρονα, 2 ετών στα διαµορφούµενα όρια ηλικίας. ιευκρινίζεται, ότι τούτο ισχύει για όσες περιπτώσεις ς εθίγησαν µε τις διατάξεις του άρθρου 10, του ν.3863/2010, όπως ισχύει. β) Από 1.1., όλα τα ισχύοντα κατά την 31 η όρια ηλικίας ς (όπου αυτά προβλέπονται), των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία προβλέπονται από γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις και δεν εθίγησαν µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010, αυξάνονται κατά 2 έτη. Εξαιρούνται από την αύξηση των ορίων ηλικίας ή/και του χρόνου ασφάλισης α) οι ασφαλισµένες που θεµελιώνουν δικαίωµα ς ως µητέρες τέκνων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία, σύµφωνα µε γενικές ή ειδικές διατάξεις, καθώς και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων και β) οι ασφαλισµένοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης

2 αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και πρόνοιας, που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011. Παράλληλα, προβλέπεται, ρητώς, ότι διασφαλίζονται τα θεµελιωµένα έως και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, καθώς και τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που έχουν κατοχυρωθεί ή κατοχυρώνονται - µε ή χωρίς αναγνώριση πλασµατικών χρόνων - προκειµένου για µε προϋποθέσεις που ισχύουν έως ιευκρινίζεται ότι θεµελιωµένο δικαίωµα υφίσταται, όταν ο ασφαλισµένος συµπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται), που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του. Το θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα µπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισµένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόµενος. Κατοχυρωµένο δικαίωµα είναι η δυνατότητα των ασφαλισµένων να συνταξιοδοτηθούν (δηλαδή να «κλειδώσουν») µε τις προϋποθέσεις που διαµορφώνονται κατά το έτος συµπλήρωσης του απαιτούµενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας. Αναλυτικά, για την εφαρµογή των ανωτέρω ρυθµίσεων παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες : ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (υπαχθέντες για πρώτη φορά στην ασφάλιση µέχρι και Για τους ασφαλισµένους που συνταξιοδοτούνται λόγω 35ετίας, οι µεταβολές που επέρχονται από 1.1. στις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ.1, του άρθρου 10, του ν. 825/1978, όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.1, του άρθρου 143, του ν. 3655/2008 και την παρ. 1, του άρθρου 10, του ν.3863/2010 συνίστανται : Α. στον ανακαθορισµό του χρόνου ασφάλισης, ο οποίος από 1.1. αναπροσαρµόζεται στα ηµεροµίσθια. Β. στην αύξηση του ορίου ηλικίας ς, το οποίο από 1.1. διαµορφώνεται στο 62 ο έτος. Οι ασφαλισµένοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη µε τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων που διαµορφώνονται κατά το έτος συµπλήρωσης των ηµερών ασφάλισης. Η αύξηση του χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας ς αποτυπώνεται αναλυτικά κατ έτος στον ακόλουθο πίνακα : συµπλήρωσης των ηµερών ασφάλισης που απαιτούνται για τη που απαιτείται για τη i. Ασφαλισµένος/-η που το έτος 2012 έχει πραγµατοποιήσει ηµέρες ασφάλισης, δικαιούται σύνταξη µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το ίδιο έτος, δηλαδή θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 59 ου έτος της ηλικίας και ηµερών ασφάλισης. ii. Ασφαλισµένος/-η που συµπληρώνει από 1.1. και εφεξής ηµέρες ασφάλισης, δικαιούται σύνταξη µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν από το έτος αυτό και εφεξής, δηλαδή µε τη συµπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας και ηµερών ασφάλισης. 2. Για τους ασφαλισµένους/-ες που συνταξιοδοτούνται µε ηµέρες ασφάλισης, οι µεταβολές που επέρχονται στις διατάξεις της παρ.1β, του άρθρου 28, του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε την παρ. 12,του άρθρου 10, του ν.3863/2010, συνίστανται στα ακόλουθα: 2

3 α. Ανακαθορίζονται από 1.1. για τις γυναίκες ασφαλισµένες του Ιδρύµατος τόσο το όριο ηλικίας όσο και ο συντάξιµος χρόνος που απαιτείται για τη λήψη πλήρους σύνταξης και β. Ανακαθορίζεται από 1.1. το όριο ηλικίας ς των ανδρών ασφαλισµένων. Συγκεκριµένα : α. Γυναίκες ασφαλισµένες : Από 1.1., το όριο ηλικίας λήψης πλήρους σύνταξης αυξάνεται στο 62 ο και ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης αυξάνεται στις ηµέρες. Σε ό,τι αφορά τη λήψη µειωµένης σύνταξης, από 1.1., το όριο ηλικίας διαµορφώνεται στο 60 ο και, εν συνεχεία, το όριο αυτό σταδιακά προσαυξάνεται και καταργείται, µέσω της προσθήκης ενός εξαµήνου ανά έτος και µέχρι τη συµπλήρωση του 62 ου έτους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10, του ν. 3863/2010. Οι ασφαλισµένες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη µε τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων που διαµορφώνονται κατά τη συµπλήρωση των ηµερών ασφάλισης. Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας, για πλήρη και µειωµένη σύνταξη, καθώς και του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης, για τις γυναίκες ασφαλισµένες, αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: συµπλήρωσης των ηµερών ασφάλισης που απαιτούνται για τη ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείται για πλήρη σύνταξη ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείται για µειωµένη σύνταξη κατά το µεταβατικό στάδιο της σταδιακής κατάργησης ,5 56, , , Για τη λήψη µειωµένης σύνταξης, απαιτείται η πραγµατοποίηση τουλάχιστον 100 ηµερών ασφάλισης, κάθε έτος, την αµέσως προηγούµενη πενταετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης για σύνταξη. i. Ασφαλισµένη που συµπληρώνει τις ηµέρες ασφάλισης το έτος 2012 θα συνταξιοδοτηθεί µε πλήρες ποσό σύνταξης όταν συµπληρώσει ηµέρες ασφάλισης και το 58,5 έτος της ηλικίας της (ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης όπως έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος 2012). ii. Ασφαλισµένη που συµπληρώνει τις ηµέρες ασφάλισης το έτος 2014, µπορεί να υποβάλει αίτηση σύνταξης µε τη συµπλήρωση ηµερών ασφάλισης και του 62 ου έτους της ηλικίας, προκειµένου για τη λήψη πλήρους σύνταξης ή του 60 ου έτους και µισό (60,5), προκειµένου για τη λήψη µειωµένης. β. Άνδρες ασφαλισµένοι : Το 63,5 ο έτος της ηλικίας που αποτελεί το όριο ηλικίας πλήρους ς µε τη συµπλήρωση ηµερών ασφάλισης µέχρι και , ανακαθορίζεται από 1.1., στο 67 ο, ενώ το 60 ο έτος της ηλικίας που αποτελεί το όριο ηλικίας µειωµένης ς µε τον ίδιο χρόνο ασφάλισης, αυξάνεται από 1.1. στο 62 ο. Οι ασφαλισµένοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη µε τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων που διαµορφώνονται κατά τη συµπλήρωση των ηµερών ασφάλισης. Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους και µειωµένης ς αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα : 3

4 συµπλήρωσης των ηµερών ασφάλισης που απαιτούνται για τη που απαιτείται για πλήρη σύνταξη ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείται για µειωµένη σύνταξη , Για τη λήψη µειωµένης σύνταξης, απαιτείται η πραγµατοποίηση τουλάχιστον 100 ηµερών ασφάλισης, κάθε έτος, την αµέσως προηγούµενη πενταετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης για σύνταξη. i. Ασφαλισµένος που συµπληρώνει τις ηµέρες ασφάλισης το έτος 2012 θα συνταξιοδοτηθεί µε πλήρες ποσό σύνταξης όταν συµπληρώσει το 63,5 έτος της ηλικίας (ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικίας όπως έχει διαµορφωθεί κατά το έτος 2012). ii. Ασφαλισµένος που συµπληρώνει τις ηµέρες ασφάλισης από 1.1. θα συνταξιοδοτηθεί στο 67 ο έτος της ηλικίας µε πλήρες ποσό σύνταξης ή στο 62 ο µε µειωµένο ποσό σύνταξης. 3. Για τις ασφαλισµένες του Ιδρύµατος που συνταξιοδοτούνται µε ηµέρες ασφάλισης, οι µεταβολές που επέρχονται στις διατάξεις της παρ.1 α, του άρθρου 28, του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε τις παρ. 11 και 13, του άρθρου 10, του ν.3863/2010, αφορούν στο όριο ηλικίας πλήρους και µειωµένης ς, το οποία, από 1.1., αυξάνονται, αντίστοιχα, στο 67 ο και 62 ο έτος. Οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται πλήρη και µειωµένη σύνταξη, µε τη συµπλήρωση των ορίων ηλικίας που διαµορφώνονται κατά το έτος συµπλήρωσης, αντίστοιχα, του 60 ου και 55 ου έτους της ηλικίας. Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους σύνταξης αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα : συµπλήρωσης του 60 ου έτους της ηλικίας που απαιτούνται για που απαιτείται για πλήρη σύνταξη Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας για µειωµένη σύνταξη αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα : συµπλήρωσης του 55 ου έτους της ηλικίας που απαιτούνται για που απαιτείται για µειωµένη σύνταξη Στο σηµείο αυτό, υπενθυµίζουµε ότι οι ασφαλισµένες που είχαν θεµελιώσει δικαίωµα για µειωµένη σύνταξη λόγω γήρατος µέχρι και (δηλαδή που είχαν συµπληρώσει µέχρι αυτή την 4

5 ηµεροµηνία, τουλάχιστον το 55 ο έτος της ηλικίας και ηµέρες ασφάλισης, από τις οποίες και 100 τουλάχιστον ανά έτος την τελευταία 5ετία), διατηρούν ως προς τη λήψη πλήρους σύνταξης το 60 ο έτος της ηλικίας. Επίσης υπενθυµίζουµε και το µε αριθµ. πρωτ. Φ /3675/275/ (Α Α : Β4Λ1Λ- Β5Ξ) έγγραφο της υπηρεσίας µας, ως προς τον προσδιορισµό του ποσοστού της µείωσης για τις ασφαλισµένες αυτής της κατηγορίας που υποβάλουν αίτηση για µειωµένη σύνταξη κατά το µεταβατικό στάδιο της σταδιακής προσαύξησης. Εξυπακούεται ότι για τη λήψη µειωµένης σύνταξης, απαιτείται η πραγµατοποίηση τουλάχιστον 100 η.α. ανά έτος την τελευταία 5ετία πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη. i. Ασφαλισµένη µε ηµέρες ασφάλισης, που συµπληρώνει το 60 ο έτος της ηλικίας της το έτος 2012, µπορεί να υποβάλει αίτηση για πλήρη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας. ii. Ασφαλισµένη µε ηµέρες ασφάλισης, που συµπληρώνει το 60 ο έτος της ηλικίας της από 1.1. και µετά, µπορεί να υποβάλει αίτηση για πλήρη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 67 ου έτους της ηλικίας. iii. Ασφαλισµένη µε ηµέρες ασφάλισης, που συµπληρώνει το 55 ο έτος της ηλικίας της το έτος 2012, µπορεί να υποβάλει αίτηση για µειωµένη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 57 ου έτους της ηλικίας. Το ποσοστό της µείωσης για τη συγκεκριµένη ασφαλισµένη, µολονότι θα υπολογίζεται από το 67 ο έτος της ηλικίας, θα διατηρείται στα 60/200. iv. Ασφαλισµένη µε ηµέρες ασφάλισης, που συµπληρώνει το 55 ο έτος της ηλικίας της από το έτος και εφεξής, µπορεί να υποβάλει αίτηση για µειωµένη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας. Το ποσοστό της µείωσης για τη συγκεκριµένη ασφαλισµένη, θα διατηρείται στα 60/200, αν η διαφορά της ηλικίας της κατά την υποβολή της αίτησης για µειωµένη σύνταξη και του 67 ου έτους της ηλικίας (απαιτούµενο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη) είναι άνω των 5 ετών. 4. Για τους ασφαλισµένους/-ες που λαµβάνουν δεύτερη σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας από το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., οι µεταβολές που επέρχονται στις διατάξεις της παραγράφου 1, περ. 2, του άρθρου 27, του ν. 1902/1990, όπως ισχύουν µε την αντικατάστασή τους µε την παρ. 5, του άρθρου 42, του ν. 3996/2011, συνίστανται στην αύξηση του ορίου ηλικίας ς. Έτσι, δεύτερη πλήρη σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χορηγείται µε την πραγµατοποίηση ηµερών ασφάλισης και τη συµπλήρωση του κατά περίπτωση διαµορφούµενου ορίου ηλικίας πλήρους ς, σύµφωνα µε όσα προβλέπουν οι κοινοποιούµενες διατάξεις. Περαιτέρω και σε ό,τι αφορά τη λήψη δεύτερης, µειωµένης κατά 50%, σύνταξης, για τις γυναίκες ασφαλισµένες, µε τη συµπλήρωση ηµερών ασφάλισης, για τις οποίες προβλεπόταν µε το ν. 3863/2010, σταδιακή προσαύξηση του 60 ου έτους της ηλικίας στο 65 ο, σηµειώνουµε ότι από 1.1. και εφεξής, το απαιτούµενο όριο ηλικίας διαµορφώνεται στο 67 ο έτος. Οι ασφαλισµένες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται δεύτερη, µειωµένη κατά 50%, σύνταξη, µε τη συµπλήρωση ηµερών ασφάλισης και του ορίου ηλικίας που διαµορφώνεται κατά το έτος συµπλήρωσης του 60 ου έτους της ηλικίας. Η εξέλιξη των ορίων αυτών αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα : συµπλήρωση του 60 ου έτους της ηλικίας που απαιτούνται για τη λήψη δεύτερης µειωµένης κατά 50% σύνταξης που απαιτείται i. Ασφαλισµένη που συµπληρώνει το 60 ο έτος της ηλικίας της το έτος 2012 και τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης, µπορεί να δικαιωθεί δεύτερη, µειωµένη κατά 50%, σύνταξη, όταν συµπληρώσει το 62 ο έτος της ηλικίας της. 5

6 ii. Ασφαλισµένη που συµπληρώνει το 60 ο έτος της ηλικίας της από 1.1. και µετά και τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης, µπορεί να δικαιωθεί δεύτερη, µειωµένη κατά 50%, σύνταξη, όταν συµπληρώσει το 67 ο έτος της ηλικίας της. 5. Για τις µητέρες ανηλίκων παιδιών, αυξάνονται από 1.1., τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και µειωµένης σύνταξης, όπως αυτά είχαν ανακαθοριστεί µε την παράγραφο 17, περ. β, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: ΈΤΟΣ συµπλήρωσης των ηµερών ασφάλισης που απαιτούνται για για πλήρη σύνταξη για µειωµένη σύνταξη Η δυνατότητα ς µε τις εν λόγω προϋποθέσεις, παρέχεται µόνο στην περίπτωση που κατά τη συµπλήρωση των ηµερών ασφάλισης συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού. Οι εν λόγω προϋποθέσεις ς ισχύουν και για τους χήρους πατέρες ανηλίκων παιδιών. i. Ασφαλισµένη µητέρα που κατά το έτος 2012 συµπληρώνει ηµέρες ασφάλισης και συγχρόνως έχει ανήλικο παιδί, µπορεί να υποβάλει αίτηση για πλήρη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 60 ου έτους της ηλικίας ή του 55 ου έτους για µειωµένη. ii. Ασφαλισµένη µητέρα που συµπληρώνει από 1.1. και εφεξής ηµέρες ασφάλισης και έχει συγχρόνως ανήλικο παιδί, µπορεί να υποβάλει αίτηση για πλήρη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 67 ου έτους της ηλικίας ή του 62 ου έτους για µειωµένη. 6. Για τους ασφαλισµένους/ -ες, που συνταξιοδοτούνται µε ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον ηµέρες στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, ανακαθορίζονται από 1.1., τα όρια ηλικίας για πλήρη και µειωµένη σύνταξη. Συγκεκριµένα, τα όρια ηλικίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 143 του ν. 3655/2008 και την παρ.2 του άρθρου 10 του ν.3863/2010 ανακαθορίζεται σταδιακά από το 60 ο & 9 µήνες το για πλήρη σύνταξη στο 62 ο και από το 58 ο και 9 µήνες στο 60 ο για µειωµένη. Οι ασφαλισµένοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξης µε το όριο ηλικίας που διαµορφώνεται κατά το έτος συµπλήρωσης των ηµερών ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον ηµέρες στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους και µειωµένης σύνταξης αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα : ΈΤΟΣ συµπλήρωσης των ηµερών ασφάλισης, από τις οποίες στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα που θα απαιτηθούν για για πλήρη για µειωµένη & 9µήνες 53 & 9 µήνες & 6 µήνες 54 & 6 µήνες & 9 µήνες 58 & 9 µήνες & 6 µήνες 59 & 6 µήνες

7 i. Ασφαλισµένος που το έτος 2012 έχει πραγµατοποιήσει ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, δικαιούται σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 56 ου έτους & 6 µηνών για πλήρη σύνταξη και του 54 ο έτους & 6 µηνών για µειωµένη. ii. Ασφαλισµένος που το έτος 2015 θα πραγµατοποιήσει ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα δικαιούται σύνταξη, µε τη συµπλήρωση του 62 ου για πλήρη σύνταξη και του 60 ου για µειωµένη. 7. Για τις γυναίκες ασφαλισµένες που συνταξιοδοτούνται µε ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων, τουλάχιστον στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και εξ αυτών, να έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν από τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας ς, εναρµονίζεται, από 1.1., το όριο ηλικίας ς µε το ισχύον - σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσης παραγράφου - όριο ηλικίας για τους άνδρες ασφαλισµένους στον ΚΒΑΕ, δηλαδή το 62 ο. Οι ασφαλισµένες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξης µε το όριο ηλικίας που διαµορφώνεται κατά το έτος συµπλήρωσης των ηµερών ασφάλισης, εκ των οποίων, τουλάχιστον στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και εξ αυτών, τουλάχιστον να έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν από τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας ς. Το όριο ηλικίας, όπως σταδιακά διαµορφώνεται, αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα : συµπλήρωσης των ηµερών ασφάλισης* που απαιτούνται για * εκ των οποίων, τουλάχιστον στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και εξ αυτών, να έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια. i. Ασφαλισµένη που συµπληρώνει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης το 2012, συνταξιοδοτείται µε τη συµπλήρωση του 57 ου έτους της ηλικίας. ii. Ασφαλισµένη που συµπληρώνει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης από το έτος και εφεξής, συνταξιοδοτείται µε τη συµπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας. 8. Για τους ασφαλισµένους /ες που συνταξιοδοτούνται µε τις διατάξεις των β.δ. 7/65, β.δ. 649/68 και του άρθρου 19, του ν.2703/99, ανακαθορίζεται, σταδιακά, αρχής γενοµένης από 1.1., το προβλεπόµενο από τις διατάξεις αυτές όριο ηλικίας για λήψη πλήρους και µειωµένης σύνταξης, του ιπτάµενου προσωπικού, του προσωπικού εδάφους των αεροπορικών επιχειρήσεων, καθώς και του προσωπικού της Olympic Catering. Συγκεκριµένα, από 1.1., για το ως άνω προσωπικό ορίζεται το 61 ο έτος της ηλικίας για χορήγηση πλήρους σύνταξης και το 56 ο για µειωµένη, αυξάνεται, δε, το 2014 και µέχρι τη συµπλήρωση του 62 ου και του 57 ου έτους αντίστοιχα. Επισηµαίνεται, ότι όπου από τις διατάξεις των β.δ. 7/65 και 649/68 και του άρθρου 19, του ν.2703/99, προβλέπεται χωρίς όριο ηλικίας, από 1.1., καθορίζεται το 61 ο έτος της ηλικίας και,το 2014, το 62 ο έτος. Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους και µειωµένης σύνταξης αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες: 7

8 ΑΝ ΡΕΣ ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ( β.δ 7/65 όπως τροποποιήθηκε µε το 15Β του ν.3863/2010) ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ( β.δ 7/65 όπως τροποποιήθηκε µε το 15Β του ν.3863/2010) ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝ ΡΕΣ - ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΠΤΗΣΗΣ ( β.δ 7/65 όπως τροποποιήθηκε µε το 15Β του ν.3863/2010) ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΠΤΗΣΗΣ ( β.δ 7/65 όπως τροποποιήθηκε µε το 15Β του ν.3863/2010) ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

9 ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ) ( β.δ 7/65 όπως τροποποιήθηκε µε το 15Β του ν.3863/2010) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝ ΡΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ή ΤΗΣ ΥΠΑ ( β.δ 7/65 όπως τροποποιήθηκε µε το 15Β του ν.3863/2010) ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ή ΤΗΣ ΥΠΑ ( β.δ 7/65 όπως τροποποιήθηκε µε το 15Β του ν.3863/2010) ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝ ΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ) ( β.δ 7/65 όπως τροποποιήθηκε µε το 15Β του ν.3863/2010) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ

10 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ) ( β.δ 7/65 όπως τροποποιήθηκε µε το 15Β του ν.3863/2010) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝ ΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (β.δ. 649/1968, όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 10 παρ. 15Β του ν. 3863/2010) ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (β.δ. 649/1968, όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 10 παρ. 15Β του ν. 3863/2010) ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝ ΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ) (β.δ. 649/1968, όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 10 παρ. 15Β του ν. 3863/2010) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ

11 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ) (β.δ. 649/1968, όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 10 παρ. 15Β του ν. 3863/2010) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ i. Ασφαλισµένος, ο οποίος συµπληρώνει το έτος 2012, τις απαιτούµενες 4500 ηµέρες ασφάλισης µε την ιδιότητα του προσωπικού εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων, κατοχυρώνει το όριο ηλικίας το οποίο ισχύει για το 2012 και ως εκ τούτου θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 56 ου έτους της ηλικίας και µειωµένης σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 51 ου έτους. ii. Ασφαλισµένος, ο οποίος θα συµπληρώσει τις 4500 ηµέρες ασφάλισης, µε την ιδιότητα του προσωπικού εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων το 2014, θα δικαιωθεί σύνταξης στο όριο ηλικίας που ισχύει το έτος αυτό, δηλ. θα δικαιωθεί πλήρους ή µειωµένης σύνταξης όταν θα συµπληρώσει το 62 ο έτος και 57 ο έτος αντίστοιχα. iii. Ασφαλισµένος, ο οποίος πραγµατοποίησε το 2011, 7500 ηµέρες ασφάλισης ως ιπτάµενο προσωπικό, κατοχυρώνει το όριο ηλικίας που ισχύει για το συγκεκριµένο έτος και θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 55 ου έτους της ηλικίας. iv. Ασφαλισµένος, ο οποίος θα συµπληρώσει το 2014, τις 7500 ηµέρες ασφάλισης ως ιπτάµενο προσωπικό, θα κατοχυρώσει τα όρια ηλικίας του έτους αυτού και ως εκ τούτου θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας. 9. Για τους ασφαλισµένους/-ες του Ιδρύµατος, που συνταξιοδοτούνται µε ηµέρες ασφάλισης, από 1.1., το όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης αυξάνεται από το 65 ο έτος της ηλικίας στο 67 ο και για τη λήψη µειωµένης σύνταξης, από το 60 ο έτος της ηλικίας στο 62 ο. Για τη λήψη, δε, µειωµένης σύνταξης, απαιτείται, από τις συνολικά ηµέρες ασφάλισης, να έχουν πραγµατοποιηθεί και 100 τουλάχιστον ηµέρες ανά έτος, την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη. υποβολής της αίτησης για σύνταξη που απαιτούνται ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ i. Ασφαλισµένος/-η, που υποβάλει αίτηση για πλήρη σύνταξη έως , µε συνολικό χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον ηµερών, απαιτείται να έχει συµπληρώσει το 65 ο έτος της ηλικίας. Ii Ασφαλισµένος/-η, που υποβάλει αίτηση για πλήρη σύνταξη από 1.1. και εφεξής, µε συνολικό χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον ηµερών, απαιτείται να έχει συµπληρώσει το 67 ο έτος της ηλικίας. 10. Για τους άνδρες ασφαλισµένους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα (ΒΑΕ), που συνταξιοδοτούνται µε ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων, τουλάχιστον σε ΒΑΕ 11

12 και από αυτές, 1000 τουλάχιστον την τελευταία 13ετία από την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας ς, το όριο ηλικίας, από 1.01., αυξάνεται από το 60 ο στο 62 ο έτος Παράδειγµα : Ασφαλισµένος, ο οποίος το 2012 συµπληρώνει ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων σε ΒΑΕ και από αυτές, 1000 τουλάχιστον την τελευταία 13ετία από την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας, δικαιούται σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 60 ου έτους της ηλικίας, εφόσον το συµπληρώνει έως Στην περίπτωση που συµπληρώνει ηµέρες ασφάλισης µετά την (εκ των οποίων σε ΒΑΕ και από αυτές, 1000 τουλάχιστον την τελευταία 13ετία από την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας) δικαιούται σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας. 11. Για τους ασφαλισµένους-ες, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται µε ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 3600 σε βαριές οικοδοµικές ή τεχνικές εργασίες και από αυτές, 1000 τα τελευταία 13 έτη από τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας ς ή µε 4500 ηµέρες ασφάλισης όλες σε οικοδοµικές ή τεχνικές εργασίες, εκ των οποίων οι 500 τα τελευταία 13 έτη από τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας ς (ν. 1543/85 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τα όρια ηλικίας αυξάνονται από 1.01., για τους µεν άνδρες στο 60 ο έτος, για τις δε γυναίκες στο 55 ο. ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Παράδειγµα : Ασφαλισµένη, η οποία θα συµπληρώσει τις απαιτούµενες ηµέρες ασφάλισης σε οικοδοµικές εργασίες το και εφεξής, θα δικαιωθεί σύνταξης όταν θα συµπληρώσει το 55 ο έτος της ηλικίας. 12. Για τους ασφαλισµένους/ες του Ιδρύµατος (προσωπικό Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) οι οποίοι συνταξιοδοτούνται µε 4500 ηµέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 3600 στις ειδικότητες του ν.1694/87 (υπηρεσίες υγιεινής καθαριότητας )- και από αυτές 12

13 1000 την τελευταία 13ετία από την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας ς, το όριο ηλικίας αυξάνεται από από το 58 ο στο 60 ο έτος i. Ασφαλισµένος, ο οποίος έχει συµπληρώσει τις ως άνω ηµέρες ασφάλισης το 2012, δικαιούται πλήρους σύνταξης στο 58 ο έτος, εφόσον το συµπληρώνει έως Στην περίπτωση που το συµπληρώνει µετά την 1.01., θα δικαιωθεί σύνταξης όταν θα συµπληρώσει το 60 ο έτος της ηλικίας. ii. Ασφαλισµένη, η οποία θα συµπληρώσει τις απαιτούµενες ηµέρες ασφάλισης στις ως άνω εργασίες το και εφεξής, θα δικαιωθεί σύνταξης όταν θα συµπληρώσει το 60 ο έτος της ηλικίας. 13. Για τους ασφαλισµένους του Ιδρύµατος, εργαζόµενους στην επιφάνεια µεταλλείων λιγνιτωρυχείων, που συνταξιοδοτούνται µε 4500 ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 3600 σε εργασίες µεταλλείων λιγνιτωρυχείων (ν.2335/95), τα όρια ηλικίας από αυξάνονται για τους µεν άνδρες από το 60 ο στο 62 ο έτος, για τις δε γυναίκες από το 55 ο στο 57 ο έτος. ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ i. Ασφαλισµένος, που συµπληρώνει τις ως άνω ηµέρες ασφάλισης, δικαιούται σύνταξης στο 60 ο έτος της ηλικίας, εφόσον το συµπληρώνει έως και Στην περίπτωση, ωστόσο, που συµπληρώνει το 60 ο έτος µετά την 1.01., θα δικαιωθεί σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας. ii. Ασφαλισµένη, η οποία θα συµπληρώσει τις ως άνω ηµέρες ασφάλισης το, κατοχυρώνει το όριο ηλικίας, όπως αυτό διαµορφώνεται από και ως εκ τούτου θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 57 ου έτους της ηλικίας. 13

14 14. Για τους ασφαλισµένους/-ες, που συνταξιοδοτούνται µε ηµέρες ασφάλισης σε υπόγειες στοές µεταλλείων λιγνιτωρυχείων (αρ.20, του ν. 997/79), τα όρια ηλικίας αυξάνονται από 1.01., από το 55 ο στο 57 ο έτος της ηλικίας και για όσους συνταξιοδοτούνται µε ηµέρες ασφάλισης αποκλειστικά σε υπόγειες στοές µεταλλείων λιγνιτωρυχείων (αρ. 10, του ν. 1654/86), από το 50 ο στο 52 ο έτος της ηλικίας i. Ασφαλισµένος, ο οποίος συµπλήρωσε τις 4050 ηµέρες ασφάλισης το 2011, δικαιούται σύνταξης στο 55 ο έτος, εφόσον το συµπληρώνει έως Στην περίπτωση, ωστόσο, που συµπληρώνει το 55 ο έτος µετά την 1.01., το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά 2 έτη και ως εκ τούτου ο συγκεκριµένος ασφαλισµένος, θα δικαιωθεί σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 57 ου έτους της ηλικίας. ii. Ασφαλισµένη, που συµπληρώνει τις 4500 ηµέρες ασφάλισης αποκλειστικά σε υπόγειες στοές µεταλλείων - λιγνιτωρυχείων το έτος, θα συνταξιοδοτηθεί όταν συµπληρώσει το 52 ο έτος της ηλικίας. 15. Για τους ασφαλισµένους/-ες, ηθοποιούς µελοδραµατικού θεάτρου και µουσικούς πνευστών οργάνων του Π. 212/84, που συνταξιοδοτούνται µε ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι σε µία από τις ανωτέρω ιδιότητες και από αυτές, τουλάχιστον την τελευταία 13ετία από την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας, αυξάνεται το όριο ηλικίας, από 1.01., από το 50 ο στο 52 ο έτος Παράδειγµα : Ασφαλισµένος, ο οποίος συµπληρώνει τις 4500 ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3600 ηµέρες ασφάλισης το 2012, λ.χ µε την ιδιότητα του ηθοποιού µελοδραµατικού θεάτρου, δικαιούται πλήρους σύνταξης στο 50 ο έτος, εφόσον το συµπληρώνει έως Στην περίπτωση, ωστόσο, που συµπληρώνει το 50 ο έτος µετά την 1.01., θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 52 ου έτους της ηλικίας. 16. Για τους ασφαλισµένους/-ες, χορευτές/-τριες (π.δ 212/84), που συνταξιοδοτούνται µε ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι µε την ως άνω ιδιότητα και από αυτές

15 τουλάχιστον την τελευταία 13ετία από την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας, αυξάνεται από το όριο ηλικίας, από το 48 ο στο 50 ο έτος Παράδειγµα : Ασφαλισµένη, η οποία θα συµπληρώσει τις 4500 ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3600 µε την ιδιότητα της χορεύτριας το, θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 50 ου έτους της ηλικίας. 17. Για τους ασφαλισµένους/ες του Ιδρύµατος, που συνταξιοδοτούνται µε ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι µε τις ιδιότητες των ηθοποιών θεάτρου πρόζας και µουσικών, υποβολέων και µουσικών εγχόρδων και κρουστών οργάνων, τεχνικών θεάτρου και κινηµατογράφου, προσωπικού σκηνής (ν.1210/81) και από αυτές, τουλάχιστον την τελευταία 13ετία από την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας, αυξάνονται από τα όρια ηλικίας, στους µεν άνδρες, από το 60 ο στο 62 ο έτος, στις δε γυναίκες, από το 55 ο στο 57 ο έτος. ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

16 ΝΕΟΙ AΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (υπαχθέντες για πρώτη φορά στην ασφάλιση από και εφεξής 1. Με τις κοινοποιούµενες διατάξεις ανακαθορίζεται για τους νέους ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., το προβλεπόµενο από τις διατάξεις της παρ. 10, του άρθρου 10, του ν.3863/2010, όριο ηλικίας. Συγκεκριµένα, οι ασφαλισµένοι/-ες της κατηγορίας αυτής, από 1.1., συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση ηµερών ασφάλισης και του 62 ου έτους της ηλικίας. ΑΝ ΡΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ασφαλισµένοι από 1/1/1993 και µετά) ΕΤΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 1/1/2011 έως 31/12/ από 1/1/ και µετά Για τις µητέρες ανηλίκων παιδιών, αυξάνονται από 1.1., τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και µειωµένης σύνταξης, όπως αυτά είχαν ανακαθοριστεί µε την παράγραφο 17, περ. ε, του άρθρου 10, του ν.3863/2010, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: ΈΤΟΣ που απαιτούνται για ΌΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για πλήρη σύνταξη ΌΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για µειωµένη σύνταξη Οι εν λόγω προϋποθέσεις ς ισχύουν και για τους χήρους πατέρες ανηλίκων παιδιών. i. Ασφαλισµένη που υποβάλει αίτηση για ως µητέρα ανηλίκου κατά το έτος 2012, πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης συγχρόνως να έχει συµπληρώσει ηµέρες ασφάλισης και το 55 ο έτος της ηλικίας, για πλήρη σύνταξη ή το 50 ο έτος, για µειωµένη και να έχει και ανήλικο παιδί. ii. Ασφαλισµένη που υποβάλει αίτηση για ως µητέρα ανηλίκου από το έτος και εφεξής, πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης συγχρόνως να έχει συµπληρώσει ηµέρες ασφάλισης και το 67 ο έτος της ηλικίας, για πλήρη σύνταξη ή το 62 ο έτος, για µειωµένη και να έχει και ανήλικο παιδί. 3. Για τους ασφαλισµένους/-ες του Ιδρύµατος, που συνταξιοδοτούνται µε ηµέρες ασφάλισης, το όριο ηλικίας αυξάνεται από 1.1., από το 65 ο έτος της ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης στο 67 ο και από το 60 ο έτος της ηλικίας, για τη λήψη µειωµένης σύνταξης, στο 62 ο. ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ

17 Στην περίπτωση λήψης µειωµένης σύνταξης, εξακολουθεί να ισχύει η ειδική πρόσθετη προϋπόθεση των 750 ηµερών ασφάλισης τουλάχιστον, την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης ς. i. Ασφαλισµένος/-η, που υποβάλει αίτηση για πλήρη σύνταξη έως , µε συνολικό χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον ηµερών, απαιτείται να έχει συµπληρώσει το 65 ο έτος της ηλικίας. ii. Ασφαλισµένος/-η, που υποβάλει αίτηση για πλήρη σύνταξη από 1.1. και εφεξής, µε συνολικό χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον ηµερών, απαιτείται να έχει συµπληρώσει το 67 ο έτος της ηλικίας. 4. Για τους ασφαλισµένους-ες, που συνταξιοδοτούνται µε ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων, οι σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα (άρθρο 24, παρ.3, του ν. 2084/1992), το όριο ηλικίας αυξάνεται από 1.01., από το 60 ο στο 62 ο έτος. ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΑΣ Παράδειγµα: Ασφαλισµένος/η, που συµπληρώνει τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 3375 σε ΒΑΕ (άρθρο 24 παρ.3 του ν.2084), έως δικαιούται πλήρους σύνταξης στο 60 ο έτος της ηλικίας, εφόσον το συµπληρώνει έως και Στην περίπτωση, ωστόσο, που συµπληρώνει το 60 ο έτος µετά την 1.01., το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά 2 έτη και ως εκ τούτου ο συγκεκριµένος ασφαλισµένος, θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας. 5. Για τους ασφαλισµένους/-ες του Ιδρύµατος (ηθοποιοί µελοδραµατικού θεάτρου, µουσικού θεάτρου και θεάτρου πρόζας, µουσικοί εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων, τεχνικοί θεάτρου και κινηµατογράφου, υποβολείς, προσωπικό σκηνής, χορευτές, προσωπικό καθαριότητας των Ο.Τ.Α., οικοδόµοι, προσωπικό αεροπορικών εταιρειών, πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που εκτελούν πτητικές εργασίες) που συνταξιοδοτούνται µε ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων, οι στην ασφάλιση των αντίστοιχων ειδικοτήτων (άρθρο 24, παρ.3 και 4, του ν.2084/1992), το όριο ηλικίας αυξάνεται από 1.01., από το 60 ο στο 62 ο έτος. ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΑΣ

18 6. Για τους ασφαλισµένους-ες, εργαζόµενους στις υπόγειες στοές µεταλλείων λιγνιτωρυχείων, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται µε ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων, οι σε υπόγειες στοές µεταλλείων λιγνιτωρυχείων (άρθρο 24, παρ.5, ν. 2084/1992), το όριο ηλικίας αυξάνεται από 1.01., από το 55 ο για πλήρη σύνταξη στο 57 ο έτος και από το 50 ο, για µειωµένη σύνταξη, στο 52 ο έτος. ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Παράδειγµα : Aσφαλισµένος/η, που θα συµπληρώσει το έτος, ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι σε υπόγειες στοές µεταλλείων λιγνιτωρυχείων, θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 57 ου έτους και µειωµένης µε τη συµπλήρωση του 52 ου έτους αντίστοιχα. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ : Όπως είναι γνωστό, µε την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν.2084/1992 ορίζεται ότι, οι προϋποθέσεις ς λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των ασφαλισµένων των φορέων κύριας ασφάλισης ισχύουν και για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους υπάγονται οι ασφαλισµένοι. Κατόπιν τούτου, επισηµαίνεται ότι οι µεταβολές στις προϋποθέσεις ς των φορέων κύριας ασφάλισης, που εισάγονται µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, ισχύουν και για τους αντίστοιχους φορείς επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισµένων αρµοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α.. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δικαίωµα αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων ασφάλισης σύµφωνα µε το άρθρο 40 του ν. 3996/2011 εξακολουθεί να υφίσταται για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα ς µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν από και εφεξής, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/10. Η σχετική αίτηση µπορεί να υποβληθεί προγενέστερα ή µεταγενέστερα του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις ς επιθυµούν να κατοχυρώσουν, ακόµη και ταυτόχρονα µε την αίτηση ς τους, σε καµιά όµως περίπτωση µετά την ηµεροµηνία ς (έγγραφό µας Φ80000/21395/1450/ ). Αντίθετα, για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα ς µε προϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι καθώς και για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα ς από και εφεξής µε βάση προϋποθέσεις ς που δεν τροποποιήθηκαν από το άρθρο 10 του ν. 3863/10 εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/92, όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του από την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/10. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να γνωστοποιηθούν άµεσα οι κοινοποιούµενες διατάξεις στα κατά τόπους υποκαταστήµατα του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και να είναι δυνατή, στη συνέχεια, η πλήρης ενηµέρωση των ασφαλισµένων, 18

19 αναφορικά µε τις προϋποθέσεις ς τους και την κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωµάτων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Ε ΟΥΛΗ Εσωτερική κοινοποίηση : 1) Γραφείο Υπουργού 2) Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 3) Γραφεία Γενικών /ντών Κ.Α. και.υ. 4) Όλες τις /νσεις & το Τµήµα ιαδοχικής Ασφάλισης της Γ.Γ.Κ.Α. 5) /νση Κ.Α.Μ., Τµήµατα Α, Β, Γ και 6) ΙΡΙ Α 19

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 27/07/2015 Α.Π.: οικ. 1329 ΠΡΟΣ : (Ως Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 1.1 Αλλαγή του πολιτικού συστήματος... 6-9 1.1.1 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Διαφάνεια παντού...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. Μέγαρα 1 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: 3287 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28 ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Το Αυτοτελές Τµήµα Δηµοτικής Αστυνοµίας είναι αρµόδιο για την αποτελεσµατική και αποδοτική άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας ηµητρακόπουλος Γιώργος Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας Υποψήφιος Αιρετός ΠΥΣΠΕ / ΚΥΣΠΕ Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Στίλπωνος Κυριακίδη 17 69100 Κομοτηνή Κομοτηνή, 8/04/2014 Πληροφορίες : Μίχος Νικόλαος/Καραλίδου Φωτεινή Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α34Γ-5. Θέµα: Πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

Α Α: 4Α34Γ-5. Θέµα: Πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Α Α: 4Α34Γ-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα: 3-6-2011 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ.:5055 Ταχ. /νση : Βας. Σοφίας 22 Ταχ. Κωδ. : 106 75,Αθήνα Τηλέφωνο : 213-213-9500

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα Υποδείγματα των ψηφοδελτίων που ακολουθούν αναγράφηκαν προς διευκόλυνση των συνδυασμών. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Μετά την έκδοση της εγκυκλίου με

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Πληρ.: Αικ. Κότση Τηλ.:2661362254

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ .1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Φτώχεια & Οικολογική Καταστροφή ΚΕΙΜΕΝΟ Είναι αναµφισβήτητο ότι το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα έχει δηµιουργήσει πρωτοφανή πλούτο, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παραβατικότητα Ανηλίκων και Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «ΕΡΜΗΣ» ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Παραβατικότητα Ανηλίκων και Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «ΕΡΜΗΣ» ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Παραβατικότητα Ανηλίκων και Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «ΕΡΜΗΣ» Τάνια Κοσκινιάδου Κοινωνική Λειτουργός Πάρη Ζαγούρα Νομικός-Εγκληματολόγος ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΩΝ ΩΝ Α ΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014 Έναρξη ιαγωνισµών 1 ης περιόδου (Θερινά Τµήµατα) Έναρξη µαθηµάτων για τα Θερινά Τµήµατα Συγκέντρωση µαθητών ενηµέρωση Έναρξη µαθηµάτων νέων τµηµάτων Αργία 28 ης Οκτωβρίου Έναρξη ιαγωνισµών 2 ης Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται Να θυμόμαστε ότι ο νόμος Ν 3199/2003 για την προστασία και διαχείριση υδάτων ψ ηφίστηκε από την Ελλάδα ώστε να εναρμονισθεί με την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Διαχείριση και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΙΡΙΠΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...1 Εισαγωγή...6 ΜΕΡΟΣ Α ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκαύτωμα της Κάσου

Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το βρίκιον Άρης, 1881 Κολοβός Γεώργιος Ερευνητής Συγγραφέας Πτυχιούχος Διοίκησης Ναυτιλιακών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπούς κοινωφελείς, που ιδρύθηκε την 1 η Μαρτίου 2002 και έχει έδρα την Αθήνα. Διοικείται

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες Εγχειρίδιο Εφαρμογής Το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 η διαδικασία της υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε συγκεκριμένες Φοιτητικές και Σπουδαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 67 /2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 67 /2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια:15-09-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. Πρωτ:43230/18-09-2014 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - Γ.Ν. ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΙΕΥΘΥΝΣΗ :. Π.ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης...

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3 1. Πλήθος φορέων... 3 2. Έδρα... 3 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4 4. Νομική μορφή... 5 5. Έτος ίδρυσης... 6 6. Αντικείμενο δραστηριότητας... 7 1 7. Εργαζόμενοι...

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση:

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗΣ 5-7 10180 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2 FAX: 210-3332559 e-mail : press@minfin.gr Αθήνα, 22 Μαΐου 2011 Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β )

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. Άρθρο 1 Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 01/07/2014 Αριθ. Πρωτ.: 722 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30/6/2009. Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα 30/6/2009. Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 30/6/2009 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενικές έννοιες Πραγματική Παραγωγική μιας παραγωγικής μονάδας είναι η μέγιστη ικανότητα παραγωγής της όταν αυτή λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κανονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Διαδικασία Εισαγωγής για το Μ.Δ.Ε.

Άρθρο 4 Διαδικασία Εισαγωγής για το Μ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Άρθρο 1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ 1 2 Το θέµα µας είναι ο Αναρχισµός. Τι είναι ο Αναρχισµός; Μια διδασκαλία για την πολιτική. Σαν πολιτική διδασκαλία διαθέτει απόψεις για το πολιτικό πρόβληµα, για

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

(Π.Κ Κοινωνικής Επιθεώρησης Νίκαιας:2/11.2.2013)

(Π.Κ Κοινωνικής Επιθεώρησης Νίκαιας:2/11.2.2013) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των εργαζοµένων πιστοποιηµένων Φορτοεκφορτωτών στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών (Π.Κ Κοινωνικής Επιθεώρησης Νίκαιας:2/11.2.2013) Σήµερα την 10/1/2013 στη Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 14 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2012, που εκπόνησε το. Η διάρθρωσή του γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθµ. απόφασης 571-30/01-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 Οκτωβρίου 2015 (Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αλλαγές/διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΙΣΧΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΙΣΧΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΙΣΧΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

FARM ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011. εκδοση AgroNews.gr

FARM ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011. εκδοση AgroNews.gr Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011 3 ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ επανέρχεται το αφορολόγητο πλεόνασμα διευκολύνονται οι συγχωνεύσεις συμπράξεις, αναγκαστικοί και δασικοί συνεταιρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 01ο Πρακτικό της από 06-01-2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του

Διαβάστε περισσότερα

Β. 'Εκπτωση 50% στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για βεβαιωμένες οφειλές χρονικής περιόδου

Β. 'Εκπτωση 50% στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για βεβαιωμένες οφειλές χρονικής περιόδου -- 355 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/1/1999 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ: Ε33/3 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝ - ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Μιχαηλίδου Ναταλία Τηλ: 2310 726668 Email: dekpam@otenet.gr depkaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Ιστορία ΙΙ». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/203, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 203 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ ΥΠΕΡ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ ΥΠΕΡ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ ΥΠΕΡ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1.Καύση απόδοση καυσίμων υλών (Χημεία) 2.Ενέργεια (Φυσική) 3.Ασθένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 09/05/203 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ. :30090 Ταχ. Δ/νση : Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού Τηλ. : 223 3 5028 Fax : 22335027 Email : info@lamia-city.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Στρατηγική αναπτυξιακής διαδικασίας...5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ <<ΑΠΟΚΡΙΑ 2013>>

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ <<ΑΠΟΚΡΙΑ 2013>> ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Ο ήµος Λαρισαίων και ο ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Επιστηµών Λάρισας σας προσκαλούν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα:29/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Ταχ. /νση: Κων/πόλεως 59 Τ.Κ: 68200 Ορεστιάδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. 1914 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα