ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015"

Transcript

1 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Διοικητής Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, Ειδικός Σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Διοικητής Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, Ειδικός Σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σημείωμα Ενότητα 1. Λειτουργικοί δείκτες παροχής υπηρεσιών στο ΨΝΑ κατά το έτος 2014 και συγκριτική ανάλυση Ενότητα 2. Εκτέλεση προϋπολογισμού Οικονομικός απολογισμός Ανειλημμένες υποχρεώσεις Κόστος ενεργειακών αναγκών Ενότητα 3. Ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εν γένει Ενότητα 4. Ενέργειες για την προώθηση και ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης των χρόνιων ασθενών Ενότητα 5. Ενέργειες για την ανάπτυξη Ψυχιατρικών Τμημάτων (ΨΤ) στα Γενικά Νοσοκομεία (ΓΝ) και κοινοτικών δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Ενότητα 6. Ενέργειες για την εφαρμογή της τομεοποίησης και την ανάπτυξη ενός καθολικά τομεοποιημένου συστήματος εφημεριών στην Αττική Ενότητα 7. Ανάγκες σε προσωπικό Παράρτημα Ι Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα ΙΙΙ Παράρτημα ΙV Παράρτημα V Παράρτημα VΙ

4 Εισαγωγικό Σημείωμα Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται, σε κοινωνικό αλλά και θεσμικό επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς μεταστροφή σε ό, τι αφορά την αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενών. Ο στιγματισμός, η περιθωριοποίηση και η εγκατάλειψη των ψυχικά ασθενών δίνουν τη θέση στην αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου και στην ολοένα αυξανόμενη κοινωνική ευαισθησία για τις ανάγκες του. Μεταστροφή, που συνοδεύεται από μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, που αποσκοπούν στην αποασυλοποίηση του ατόμου με προβλήματα ψυχικής υγείας, με απώτερο στόχο την ένταξή του στην κοινωνία και στην απασχόληση, μέσα από υπηρεσίες και δομές παροχής εξειδικευμένης φροντίδας. Είναι αλήθεια ωστόσο, ότι σε μια περίοδο δύσκολη, που χαρακτηρίζεται από ριζικές κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις, η ολοκλήρωση των μεταρρυθμιστικών αυτών προσπαθειών δεν είναι απρόσκοπτη, καθώς προσκρούει, αφενός στην έλλειψη πολιτικής βούλησης και κατ επέκταση στην αδράνεια της πολιτείας, αφετέρου στους σοβαρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. «Ανεκπλήρωτη μεταρρύθμιση» και «ημιτελής προσπάθεια», είναι μερικοί από τους χαρακτηρισμούς που αποδίδονται στην, ή συνδέονται με, την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη τρεις δεκαετίες, χωρίς όμως να έχει επαληθεύσει τις ελπίδες όσων πίστεψαν σε μία αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Το ζήτημα της χρηματοδότησης παρά την αναμφίβολη σπουδαιότητά του, αποτελεί μία μόνον όψη ενός πολύπλευρου προβλήματος, για την επίλυση του οποίου είναι αναγκαίες σοβαρές διοικητικές και θεσμικές παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα, από την αξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας της μπορεί με ασφάλεια να ειπωθεί ότι η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση δεν έχει εδραιωθεί ακόμα στην Ελλάδα και ότι δεν έχουν εκλείψει οι ασυμμετρίες και οι ανισότητες στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Αν και δεν πρέπει να παραβλεφθεί ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα (πχ δομές στην κοινότητα, μετασχηματισμός των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Χανίων, Κέρκυρας, Πέτρας Ολύμπου και Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, προώθηση του θεσμού των ΚΟΙΣΠΕ), εντούτοις εδώ και μία δεκαετία παραμένουν εκκρεμή αρκετά ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο ομάδες. Πρώτον, θεσμικά ζητήματα που αφορούν στην ψυχιατρική 4

5 μεταρρύθμιση στο σύνολό της. Δεύτερον, τεχνικά ζητήματα που αφορούν στον μετασχηματισμό των εναπομεινάντων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων σε ένα δίκτυο κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Όσον αφορά στα θεσμικά ζητήματα που αφορούν στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση στο σύνολό της, αυτά θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ως εξής: 1. επικαιροποίηση της δημόσιας πολιτικής στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, προκειμένου να οριοθετηθούν οι στόχοι της πολιτείας και οι δράσεις των φορέων, 2. επικαιροποίηση και συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου (Ν. 2716/1999), λαμβάνοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τις σύγχρονες αντιλήψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), 3. πλήρης ανάπτυξη και εφαρμογή της τομεοποίησης των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, 4. ανάθεση καθοριστικού ρόλου στις Τομεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας (ΤΕΨΥ), υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας τους και προώθηση της δικτύωσης των υπηρεσιών κάθε τομέα, 5. πλήρη στελέχωση (ποσοτική και ποιοτική) όλων των φορέων, 6. σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση όλων των δράσεων για την εξασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας και, 7. καθιέρωση συστήματος ποιοτικής αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών από την πλευρά των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών, Όσον αφορά στα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στο μετασχηματισμό των εναπομεινάντων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων αυτά θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ως εξής: 1. ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης των εναπομεινάντων χρονίων ασθενών από τα ασυλικά τμήματα των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων στη κοινότητα, 2. ανάπτυξη ισοδύναμων κλινών των Ψυχιατρικών Τμημάτων Εισαγωγής (ΨΤΕ) στα Γενικά Νοσοκομεία, 3. ανάπτυξη κοινοτικών δομών ψυχικής υγείας για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης των ψυχικών διαταραχών στην κοινότητα, όπως Κέντρων Ψυχικής Υγείας, αλλά και υπηρεσιών ψυχικής υγείας στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΣΥ, 4. σεβασμός και προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων με έμφαση στην εξάλειψη των περιοριστικών μέτρων-καθηλώσεων, 5

6 5. πρόβλεψη ανάπτυξης κατάλληλων δομών για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη ειδικών ομάδων ψυχικά πασχόντων, όπως οι ασθενείς που νοσηλεύονται κατά παράβαση του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα και οι ουσιοεξαρτημένοι, και, 6. καθολική εφαρμογή της τομεοποίησης με έμφαση στο σύστημα των εφημεριών των ΨΤΕ στην Αττική. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω η Διοίκηση του ΨΝΑ εργάστηκε το 2014 προς την κατεύθυνση της επίλυσης των ανωτέρω ζητημάτων, έχοντας ως στόχο την προώθηση και την περαιτέρω ωρίμανση του μετασχηματισμού του νοσοκομείου. Τα πεπραγμένα που ακολουθούν έχουν κατηγοριοποιηθεί σε επτά (7) θεματικές ενότητες, προκειμένου να αποτυπώσουν τα κρίσιμα εκείνα σημεία στα οποία η Διοίκηση του ΨΝΑ έδωσε έμφαση κατά τον προηγούμενο χρόνο, που αποτέλεσε ουσιαστικά και τον πρώτο χρόνο του υπογράφοντος ως Διοικητή του ΨΝΑ. Πιο συγκεκριμένα, οι επτά (7) αυτές θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες: 1. Λειτουργικοί δείκτες παροχής υπηρεσιών στο ΨΝΑ κατά το έτος 2014 και συγκριτική ανάλυση. 2. Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικός Απολογισμός Ανειλημμένες υποχρεώσεις Κόστος ενεργειακών αναγκών. 3. Ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εν γένει. 4. Ενέργειες για την προώθηση και ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης των χρόνιων ασθενών. 5. Ενέργειες για την ανάπτυξη Ψυχιατρικών Τμημάτων (ΨΤ) στα Γενικά Νοσοκομεία (ΓΝ) και κοινοτικών δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας. 6. Ενέργειες για την εφαρμογή της τομεοποίησης και την ανάπτυξη ενός καθολικά τομεοποιημένου συστήματος εφημεριών στην Αττική. 7. Ανάγκες σε προσωπικό. Για κάθε ενότητα επισυνάπτεται αντίστοιχο Παράρτημα, στο οποίο παρατίθενται πιο αναλυτικά σχετικά δεδομένα και κάθε άλλη αναγκαία τεκμηρίωση. 6

7 Κλείνοντας το εισαγωγικό αυτό σημείωμα, κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί πως η Διοίκηση του Νοσοκομείου, υιοθετώντας απόλυτα την υποχρέωση της για λογοδοσία στους πολίτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ενεργειών της, τον τελευταίο χρόνο αναρτά στο διαδίκτυο, με δυνατότητα απ ευθείας πρόσβασης για όλους τους πολίτες, όλα τα λειτουργικά στοιχεία του Νοσοκομείου, καθώς και την κάλυψη των κλινών η οποία και ανανεώνεται σε ημερήσια βάση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού δημιουργήθηκε σχετικός πίνακας καταγραφής που αποτυπώνει όλους του χρήστες των νοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών ψυχικής υγείας του ΨΝΑ ανά είδος παρεχόμενης υπηρεσίας. Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΨΝΑ, στον ιστότοπο στη θεματική ενότητα «Λειτουργικά Στοιχεία». Παύλος Ν. Θεοδωράκης Διοικητής ΨΝΑ, Ειδικός Σύμβουλος Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 7

8 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Λειτουργικοί δείκτες παροχής υπηρεσιών στο ΨΝΑ κατά το έτος 2014 και συγκριτική ανάλυση Στο πλαίσιο της παρουσίασης των πεπραγμένων πρωταρχικό ρόλο έχει η αποτύπωση και ανάλυση των παρεχομένων υπηρεσιών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, με όλες τις επιμέρους παραμέτρους τους. Η διαχρονική εξέλιξη, ποσοτικά και ποιοτικά, των παρεχομένων υπηρεσιών και η μεταβολή της ζήτησης δίνουν απαραίτητες πληροφορίες τόσο για την αξιολόγηση των επιμέρους ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν, όσο και για τον σχετικό επανασχεδιασμό των στόχων, όπου αυτό απαιτείται, προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη των μελλοντικών λειτουργικών αναγκών της μονάδας. Για την πλήρη κατανόηση της λειτουργίας του ΨΝΑ παρατίθενται και αναλύονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Ι όλοι οι σχετικοί λειτουργικοί δείκτες του νοσοκομείου, ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται η σύγκρισή τους με τα προηγούμενα έτη λειτουργίας ώστε να προσδιορισθεί ο βαθμός εξέλιξης τους και η ικανότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες των τομέων παροχής ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών του νοσοκομείου. Τα βασικά συμπεράσματα από τα διαγράμματα και τους πίνακες που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι είναι τα ακόλουθα: 1. Η μέση διάρκεια νοσηλείας στα Ψυχιατρικά Τμήματα Εισαγωγών (ΨΤΕ) μειώθηκε σε σχέση με το 2013 κατά 8,98% και αποτελεί την ιστορικά χαμηλότερη μέση διάρκεια νοσηλείας των οξέων περιστατικών του ΨΝΑ από της ιδρύσεώς του. 2. Το ποσοστό κάλυψης ανά ΨΤΕ μειώθηκε σε σχέση με το 2013 κατά 1,88%. 3. Το ποσοστό των επανεισόδων μειώθηκε σε σχέση με το 2013 κατά 8,98%. 4. Ο συνολικός αριθμός θανάτων μειώθηκε σε σχέση με το 2013 κατά 36,76% και αποτελεί τον χαμηλότερο αριθμό θανάτων στο ΨΝΑ από της ιδρύσεώς του. 5. Η συνολική φαρμακευτική δαπάνη στα ΨΤΕ μειώθηκε σε σχέση με το 2013, κατά 30,02% και αποτελεί την ιστορικά χαμηλότερη φαρμακευτική δαπάνη στα ΨΤΕ. 6. Ο αριθμός των ασθενών στα ΨΤΕ αυξήθηκε σε σχέση με το 2013, κατά 1,09%. 7. Ο αριθμός των εξετασθέντων στα ΤΕΠ μειώθηκε σε σχέση με το 2013, κατά 1,69%. 8. Οι ακούσιες νοσηλείες αυξήθηκαν σε σχέση με το 2013, κατά 7,99%. 9. Στο ΨΝΑ κάθε έτος, (δυο ημέρες εφημερίας / την εβδομάδα) εξετάζονται στο ΤΕΠ περίπου ασθενείς. Από τους εξετασθέντες το 11,5% προέρχεται από την επαρχία και εκτός των Ψυχιατρικών Τομέων της Αττικής. 8

9 10. Από το σύνολο των εξετασθέντων στο ΤΕΠ, το 50% περίπου γίνεται εισαγωγή σε κάποιο ΨΤΕ του ΨΝΑ. 11. Οι εισαγωγές ασθενών από επαρχία αποτελούν περίπου το 16,5% του συνόλου των εισαγωγών που έχει το ΨΝΑ. Επιπλέον, αποτελούν το 70% των εξετασθέντων που προέρχονται από την επαρχία. 12. Το 55% του συνόλου των εισαγωγών είναι ακούσιες νοσηλείες, ενώ στο σύνολο των ακούσιων νοσηλειών το 20% περίπου προέρχεται εκτός Αττικής. 13. Το 55% του συνόλου των εισαγωγών είναι πρώτες εισαγωγές στο ΨΝΑ, ενώ το υπόλοιπο 45% είναι επανείσοδοι. 14. Οι περιοχές από τις οποίες προέρχονται οι ασθενείς που διαμένουν εκτός των Ψυχιατρικών Τομέων της Αττικής είναι κυρίως: η Πελοπόννησος, η Εύβοια, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα και η Αιτωλοακαρνανία. 15. Οι περιοχές από τις οποίες προέρχονται οι ασθενείς με την μικρότερη επισκεψιμότητα στο ΨΝΑ είναι: η Θράκη, η Ευρυτανία, η Μακεδονία και η Κρήτη. 9

10 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Εκτέλεση προϋπολογισμού Οικονομικός απολογισμός Ανειλημμένες υποχρεώσεις Κόστος ενεργειακών αναγκών Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους Στο πλαίσιο της παρουσίασης των πεπραγμένων σημαντικό ρόλο έχει η αποτύπωση και ανάλυση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΨΝΑ κατά το έτος Ο βαθμός εκτέλεσης του προϋπολογισμού και η μεταβολή της ζήτησης δίνουν απαραίτητες πληροφορίες τόσο για την αξιολόγηση των επιμέρους ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν, όσο και για τον σχετικό επανασχεδιασμό των οικονομικών στόχων, όπου αυτό απαιτείται, προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη των μελλοντικών λειτουργικών αναγκών της μονάδας. Για την πλήρη κατανόηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού παρατίθενται και αναλύονται λεπτομερώς όλοι οι σχετικοί επιμέρους δείκτες, ανά κατηγορία δαπανών, ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται η διευκρίνιση κάθε σχετικής απόκλισης όπου αυτό είναι αναγκαίο. Επιπλέον, πραγματοποιείται σύγκριση των οικονομικών μεγεθών με τα αντίστοιχα του έτους Βασικά συμπεράσματα από τα διαγράμματα και τους πίνακες που ακολουθούν: 1. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού το έτος 2014 σε επίπεδο αγορών παρουσιάζει μείωση ,41 Ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε 16,38%. 2. Ο βαθμός εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανήλθε στο 94,33%. 3. Από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών από τον ΕΟΠΥΥ που ανέρχεται σε ,42 Ευρώ το νοσοκομείο εισέπραξε μόνο ,29 Ευρώ (15,96%). 4. Η μείωση στις δαπάνες αφορά σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες δαπανών, και πιο συγκεκριμένα: αντιδραστήρια 7,82%, catering και λοιπά τρόφιμα 13,93%, καύσιμα 15,04%, μισθώματα κτηρίων και έξοδα κοινοχρήστων 6,01%, συνεργείο καθαριότητας 42,15%, ΕΥΔΑΠ 17,82%, ΔΕΗ-φυσικό αέριο 2,05%, τηλεφωνικά 14,44%, φόροι-τέλη 25,36% και λοιπά υλικά 52,49%. 5. Παρά το γεγονός ότι η φαρμακευτική δαπάνη στα ΨΤΕ μειώθηκε κατά 30,02%, η συνολική δαπάνη του νοσοκομείου για το φάρμακο αυξήθηκε κατά ,95 Ευρώ (2,86%) διότι περιλαμβάνει και την αγορά φαρμάκων για τον Ιανουάριο του 2015 κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί πέρυσι και είχε οδηγήσει σε σοβαρή δυσλειτουργία του φαρμακείου και επισφαλή φαρμακευτική κάλυψη των ασθενών, ενώ είχε 10

11 επιλυθεί με τον δανεισμό φαρμακευτικών σκευασμάτων από το Δρομοκαΐτειο. Στην πράξη λοιπόν, οι δαπάνες για το φάρμακο αφορούν 13 μήνες και όχι την ετήσια δαπάνη. Μειωμένες πιστώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα ο Π/Υ οικ. Έτους 2015 ήταν ,00. - Κατά την συνοπτική υποβολή αυτού τα ανώτατα όρια πιστώσεων καθ υπόδειξη της οικείας Υ.Πε. καθορίστηκαν στα ,00. - Κατά την αναλυτική υποβολή αυτού υπήρξε οριζόντια περικοπή 10% επί του συνόλου των πιστώσεων κατόπιν οδηγιών της οικείας Υ.Πε, με αποτέλεσμα ο Π/Υ οικ. Έτους 2015 να διαμορφωθεί στα ,30 για δαπάνες τρέχοντος έτους. - Ο αντίστοιχος Π/Υ οικ. Έτους 2014 διαμορφώθηκε στα ,00 και κατά την εκτέλεση αυτού δημιουργήθηκε πρόβλημα στον Κ.Α.Ε μισθωμάτων με συνέπεια οι πιστώσεις να καλύψουν τις ανάγκες μας έως τον Ιούλιο Ο Π/Υ τρέχοντος έτους παρουσιάζει μείωση σε σχέση με του 2014 κατά 25%. - Για την 12μηνη εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου απαιτείται αύξηση ορίων πιστώσεων σε βασικούς Κ.Α.Ε. ποσού ύψους ,00 ως κάτωθι: - Κ.Α.Ε. Μισθωμάτων αύξηση ποσού ,00 - Κ.Α.Ε. Δ.Ε.Κ.Ο ,00 - Κ.Α.Ε. Τροφίμων ,00 - Κ.Α.Ε. Αντιδραστηρίων ,00 - Κ.Α.Ε. Φαρμάκων ,00 - Διάφοροι άλλοι Κ.Α.Ε ,00 - Κ.Α.Ε. Κεφαλαιακών δαπανών (προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών-ηλεκτρονικών υπολογιστών επίπλων κτλ) ,00 - Κ.Α.Ε. Επισκευής και συντήρησης κτιρίων ,00 Οικονομικός απολογισμός έτους 2014 ΕΣΟΔΑ: ,27 - Επιχορήγηση από Υ.Υ. για κάλυψη των αναγκών μας έως τον Αύγουστο

12 Το έτος 2014 επιχορηγηθήκαμε με ποσό ύψους ,00 για άπορους και ανασφάλιστους ασθενείς, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο ανωτέρω ποσό. ΕΞΟΔΑ: ,03 Η διαφορά ποσού ,76 που προκύπτει οφείλεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιήσαμε μέρος του ταμειακού μας υπολοίπου για εξόφληση δαπανών. Ενδεικτικά σας ενημερώνουμε ότι έχουν εξοφληθεί ανελαστικές δαπάνες στις παρακάτω κατηγορίες ως εξής: - Catering και λοιπά τρόφιμα έως Οκτώβριο Φάρμακα έως και τον Αύγουστο 2014 (επίκειται έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων με εντολή του Υ.Υ.) - Συνεργείο Καθαρισμού έως Σεπτέμβριο Αντιδραστήρια Υγειονομικό Υλικό έως Οκτώβριο ΔΕΚΟ έως Νοέμβριο Διάφορες δαπάνες έως Νοέμβριο Μισθώματα έως Ιούλιο 2014 δεδομένου ότι δεν υπήρχαν οι αναγκαίες πιστώσεις στον αντίστοιχο ΚΑΕ του προϋπολογισμού. Ανειλημμένες υποχρεώσεις: Υποχρεώσεις του Νοσοκομείου προς τρίτους έως : ,00. Κόστος ενεργειακών αναγκών έτους 2014: Δ.Ε.Η.: ,12 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: ,02 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ,58 Ακολουθούν, στο Παράρτημα ΙΙ, αναλυτικά τα διαγράμματα και οι πίνακες που αποτυπώνουν όλους τους επιμέρους δείκτες, ανά κατηγορία δαπανών, του ΨΝΑ, για το έτος του 2014, καθώς και ο προϋπολογισμός του έτους

13 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εν γένει Τα δικαιώματα των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας απορρέουν αφενός από την αντίστοιχη υποχρέωση του κράτους για την φροντίδα της ψυχικής τους υγείας, αφετέρου από τις βασικές αξίες της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του ατόμου. Ωστόσο, η καθημερινή πρακτική αντιμετώπισης του ψυχικά ασθενούς είναι ιδιαίτερα σκληρή και συχνά αναιρεί αυτά που ο νομοθέτης έχει κατά νου να προστατέψει. Δυστυχώς, οι αναχρονιστικές ψυχιατρικές πρακτικές εξακολουθούν να ισχύουν σε αρκετές περιπτώσεις, κατά την εισαγωγή για νοσηλεία και την αντιμετώπιση των ασθενών. Παραβίαση των δικαιωμάτων των ασθενών εντοπίζεται και κατά την τήρηση των Ιατρικών Φακέλων όπου τις περισσότερες φορές δεν είναι πλήρεις και δεν περιέχουν στοιχεία για το καθεστώς νοσηλείας. Επίσης, συχνά παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα στην αξιοπρεπή διαβίωση όπως της καθαριότητας, της προσωπικής υγιεινής αλλά και της παροχής και κάλυψης βασικών καθημερινών αναγκών όπως η διατροφή ή το δικαίωμα στην κοινωνικοποίηση μέσα από απλές ανθρώπινες συνήθειες όπως η εκδρομή ή ακόμη μία έξοδος ή ένας περίπατος. Επιπλέον, είναι κοινό μυστικό ότι η πρακτική των καθηλώσεων χρησιμοποιείται, κάποιες φορές, χωρίς να τηρείται το συγκεκριμένο πλαίσιο της διαδικασίας της καθήλωσης. Αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ υποχρέωση της διοίκησης ο συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της τήρησης εκ μέρους των επαγγελματιών ψυχικής υγείας όλων εκείνων των ενεργειών που διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων και βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Η Διοίκηση του ΨΝΑ το 2014, έλαβε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλιστούν τα ανωτέρω. Πιο συγκεκριμένα: 1) Όσον αφορά στη χρήση περιοριστικών μέτρων (καθηλώσεων) πραγματοποίησε σειρά έκτακτων ελέγχων και προχώρησε σε διαβουλεύσεις, καθώς και ανάλογες διοικητικές πράξεις με όλους τους εμπλεκόμενους προκειμένου να περιοριστεί και ει δυνατόν να εξαλειφθεί το φαινόμενο. Οι διαβουλεύσεις και οι σχετικές διοικητικές ενέργειες περιελάμβαναν τους Συντονιστές Διευθυντές των Ψυχιατρικών Τμημάτων του Νοσοκομείου, την «Ειδική 13

14 Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχιατρικές Διαταραχές», τον «Συνήγορο του Πολίτη» και όπου αυτό απαιτείτο πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με συγγενείς των ασθενών. Στο Παράρτημα III επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα που αποτυπώνουν τις αναφερόμενες ανωτέρω ενέργειες της Διοίκησης. 2) Όσον αφορά στην τήρηση των Ιατρικών Φακέλων των ασθενών πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος των Ιατρικών Φακέλων των ασθενών με επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία. Αν και η τελική έκθεση των αποτελεσμάτων εκκρεμεί λόγω της πολυπλοκότητας της ανάλυσης, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν σημαντική ανεπάρκεια στην τήρηση των Ιατρικών Φακέλων. Επισυνάπτεται στο Παράρτημα III η σχετική εντολή του Διοικητή. 3) Όσον αφορά στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών των ασθενών και ιδιαίτερα αυτών που διαμένουν στις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Ξενώνες, Οικοτροφεία, Διαμερίσματα) σημειώνεται ότι, ικανοποιήθηκαν όλα τα σχετικά αιτήματα των Επιστημονικά Υπευθύνων των δομών τόσο σε ότι αφορά στις ανάγκες της καθημερινής τους διαβίωσης, όσο και στις ανάγκες της κοινωνικοποίησής τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εγκρίθηκαν και πραγματοποιήθηκαν όλες οι σχετικές εκδρομές, περίπατοι και έξοδοι (96 συνολικά) με την αντίστοιχη χρηματοδότηση, την κάλυψη των οδοιπορικών των συνοδών επαγγελματιών ψυχικής υγείας και την αντίστοιχη ανταπόδοση σε αυτούς όσων ημερών ανάπαυλας (repo) ζητήθηκαν. Αντιστοίχως εγκρίθηκαν και όλα τα αιτήματα που αφορούσαν σε οικιακές συσκευές, διατροφή και ένδυση. Πέραν αυτού η Διοίκηση, μετά από σχετικό κατάλογο καταγραφής που απέστειλε σε όλες τις στεγαστικές δομές το Δεκέμβριο του 2014, με πρωτοβουλία του Διοικητή κατέγραψε τις ανάγκες όλων των οικοτροφείων και ξενώνων όσον αφορά στην έλλειψη οικιακών συσκευών ή την δυσλειτουργία υπαρχόντων οικιακών συσκευών, στις κοινωνικές δραστηριότητες των ασθενών, στη διατροφή, στην ένδυση, στην ύπαρξη σύνδεσης με το διαδίκτυο, στην έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, στις δυσχέρειες στην διακομιδή των ασθενών και την παραλαβή υλικών, ή την έλλειψή τους. Στην παρούσα στιγμή οι υπηρεσίες αποκωδικοποιούν το σύνολο των αιτημάτων ώστε το Νοσοκομείο να προβεί στις σχετικές ενέργειες άμεσης κάλυψης των αναγκών με τις κατά το νόμο προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες. Επισυνάπτεται στο Παράρτημα III το σχετικό έγγραφο καταγραφής που απεστάλη στις δομές. 14

15 4) Είναι γνωστό ότι, για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο μας με το άρθρο 69 δεν υπάρχει κανένα θεραπευτικό πλαίσιο κλινικής διαχείρισης και εν γένει φροντίδας τους. Μετά από εισήγηση του Διοικητή το ΔΣ του ΨΝΑ προέβει στη λήψη απόφασης για μια σειρά από ενέργειες ανάπτυξης σχεδιασμού κλινικής διαχείρισης και εν γένει φροντίδας των ασθενών αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 1. Να ζητηθεί από όλους τους Συντονιστές Διευθυντές Ψυχιάτρους να καταθέσουν προτάσεις για την οργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για τους ασθενείς του άρθρου 69. Οι προτάσεις δύνανται να αναφέρονται τόσο στο κλινικό, θεραπευτικό και επανανταξιακό πλαίσιο, αλλά και σε προτεινόμενες αλλαγές του Ποινικού Κώδικα, καθώς και στον τρόπο οργάνωσης των ψυχοιατροδικαστικών υπηρεσιών. 2. Οργάνωση Τεχνικής Αξιολόγησης των τρεχουσών υπηρεσιών ψυχικής υγείας που παρέχει το Νοσοκομείο μας στους ασθενείς με άρθρο 69 από αναγνωρισμένου κύρους διεθνείς εμπειρογνώμονες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία, η Σουηδία, η Μεγάλη Βρετανία, καθώς και η Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 3. Να ζητηθεί πρόταση για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψυχοιατροδικαστικών υπηρεσιών από την Ελληνική Ψυχοιατροδικαστική Εταιρεία. 4. Αξιολόγηση όλων των ασθενών με άρθρο 69 που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο μας από 3μελή επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ειδικών στην ψυχοιατροδικαστική με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Αθανάσιο Δουζένη με σκοπό την βελτιστοποίηση του ατομικού θεραπευτικού πλαισίου εκάστου ασθενούς, σε συνεργασία με τους θεράποντες Ιατρούς του Νοσοκομείου. 5. Η δημιουργία ομάδας εργασίας με πρόεδρο τον Ψυχίατρο κ. Τσόπελα Χρήστο και μέλη τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Μούγια Βασιλική και την Κοινωνική Λειτουργό κ. Φραγκοπούλου Μαρία για τον συντονισμό των ανωτέρω ενεργειών. Το Απόσπασμα του Πρακτικού της σχετικής απόφασης του ΔΣ επισυνάπτεται στο Παράρτημα III. 15

16 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ενέργειες για την προώθηση και ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης χρόνιων ασθενών Στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, το ΨΝΑ βρίσκεται σε διαδικασία μετασχηματισμού των υπηρεσιών του, με έμφαση στην ανάπτυξη δομών στην κοινότητα. Προτεραιότητα της διαδικασίας αυτής αποτελεί, η αποασυλοποίηση των εναπομεινάντων χρονίων ασθενών από τα ασυλικά Τμήματα του ΨΝΑ σε στεγαστικές δομές (Ξενώνες Οικοτροφεία Διαμερίσματα) στην κοινότητα. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. Πρωτ. Υ5α/Γ.Π.οικ.99987/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, τέθηκε σε απόλυτη προτεραιότητα η μετάβαση των χρονίων ψυχικά πασχόντων που φιλοξενούνται επί μακρόν στα ασυλικά και λοιπά τμήματα των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου. Η Ειδική Επιτροπή που είχε συσταθεί από την προηγούμενη Διοίκηση του Νοσοκομείου, για την ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης, δεν λειτούργησε ποτέ και ουδεμία ενέργεια σχετική είχε γίνει από αυτήν. Ορίστηκε νέα Ειδική Επιτροπή Διαχείρισης Μετάβασης Χρονίων Ψυχικά Πασχόντων (με την με αρ. 228/ Απόφαση Διοικητή) από τον Διοικητή, η οποία έλαβε τα αντίστοιχα αιτήματα μετάβασης των χρονίων ασθενών σε ΜΨΑ και λειτουργώντας σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις κινητοποιήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Συνολικά, στο ΨΝΑ τον Ιανουάριο του 2014 διέμεναν 147 χρόνιοι ασθενείς σε 4 Τμήματα ως ακολούθως: ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ Α 43 ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ Β 47 ΠΡΟΚΑΤ 2ΑΒ 39 7 ο 18 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ

17 Από αυτούς τους 147 ασθενείς οι 15 νοσηλεύονταν υπό το άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα. Συνεπώς ο αριθμός των χρονίων ασθενών και στα 4 Τμήματα που έπρεπε να ενταχθούν στη διαδικασία αποασυλοποίησης ανήρχετο στους 132. Στις στα 3 πλέον Τμήματα ο αριθμός των ασθενών είχε ως ακολούθως: ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ Β 37 ΠΡΟΚΑΤ 2ΑΒ 42 7 ο 18 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ 97 Αυτό αποτυπώνεται και στον επισυναπτόμενο στο Παράρτημα 4 πίνακα, με την αναλυτική ημερήσια δύναμη του ΨΝΑ. Από τους 97 ασθενείς οι 15 νοσηλεύονται υπό το άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα, συνεπώς, ο αριθμός των χρονίων ασθενών στα 3 Τμήματα είναι 82. Η δύναμη των χρονίων ασθενών του ΨΝΑ μειώθηκε στο ανωτέρω χρονικό διάστημα κατά 37,87 %. Η ανωτέρω διαδικασία επέτρεψε την κατάργηση ενός χρόνιου ασυλικού Τμήματος. Το 1983, δημιουργήθηκαν στο ΨΝΑ και άρχισαν να λειτουργούν δυο χρόνια γηροψυχιατρικά τμήματα (Μποδοσάκειο Α και Μποδοσάκειο Β) δυναμικότητας 120 κλινών. Το 2004, στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και με απόφαση του ΔΣ σταμάτησαν να γίνονται νέες εισαγωγές στα χρόνια γηροψυχιατρικά τμήματα. Έκτοτε η συνήθης διαχείριση των ασθενών που φιλοξενούνταν στα 2 Μποδοσάκεια ήταν η εσωτερική μετακίνηση από τ άλλα τμήματα του Νοσοκομείου χρόνιων ασθενών που συμπλήρωναν την ηλικιακή προϋπόθεση των 65 ετών. Από την έναρξη της λειτουργίας τους και μέχρι το 2014, ουδέποτε ασθενής που νοσηλεύθηκε σε χρόνιο γηροψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου, αποασυλοποιήθηκε σε Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην κοινότητα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τηρήθηκαν όλοι οι θεραπευτικοί όροι στην διαδικασία της μετάβασης των ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. όπως επίσκεψη στο χώρο προορισμού, γνωριμία με το προσωπικό της δομής υποδοχής, ενημέρωση και συγκατάθεση των συγγενών και της οικογένειας των ασθενών. Μέχρι και σήμερα συνεχίζεται η παρακολούθηση των ασθενών και η κατάστασή τους στις νέες δομές είναι καλή. 17

18 Επιπλέον η κατάργηση του μεγαλύτερου ασυλικού Τμήματος του ΨΝΑ συνέβαλε στη μείωση των δαπανών καθαριότητας μιας και αφαιρέθηκαν τμ από τα που κατελάμβαναν τα 2 Τμήματα, καθώς και στην αποδέσμευση του νοσηλευτικού προσωπικού (8 άτομα) το οποίο τοποθετήθηκε σε άλλα Τμήματα του Νσοκομείου που παρουσίαζαν μεγάλη έλλειψη. Επισυνάπτεται στο Παράρτημα IV η σχετική με τη συγχώνευση των 2 χρόνιων ψυχογηριατρικών Τμημάτων απόφαση του ΔΣ του ΨΝΑ. Πέραν των ανωτέρω ασθενών που αποασυλοποίηθηκαν από τα χρόνια Τμήματα, 70 επιπλέον ασθενείς, με μακρά διάρκεια νοσηλείας σε ΨΤΕ, προωθήθηκαν σε δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης από την 01/01/2014 έως τις 31/12/2014. Από αυτούς οι 48 στεγάστηκαν σε ΜΨΑ του ΨΝΑ ενώ οι 22 μετέβησαν σε στεγαστικές δομές ΝΠΙΔ. 18

19 5 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ενέργειες για την ανάπτυξη Ψυχιατρικών Τμημάτων (ΨΤ) στα Γενικά Νοσοκομεία (ΓΝ) και κοινοτικών δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Διαδικασία ανάπτυξης ΨΤ στα Γενικά Νοσοκομεία Η διαδικασία ανάπτυξης ΨΤ στα Γενικά Νοσοκομεία διακρίνεται σε 3 φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την προετοιμασία των ΨΤ εντός του ΨΝΑ προκειμένου να καταστεί εφικτή η μεταφορά τους. Αυτό συνεπάγεται πλήρη αποτύπωση της λειτουργίας τους και εκτίμηση των δυνατοτήτων και αδυναμιών τους. Από τη σχετική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι δύναται τα 9 ΨΤ να μεταφερθούν σε ΓΝ υπό τις εξής προϋποθέσεις: Δημιουργία ειδικών Τμημάτων για τους ασθενείς υπό το άρθρο 69. Καταγραφή των ασθενών που έχουν συνολικά χρόνο διαμονής στο ΨΤ πέραν των 3 μηνών. Προώθηση σε ΜΨΑ των ασθενών που νοσηλεύονται πάνω από 3 μήνες. Ενίσχυση σε ιατρικό προσωπικό. Ενίσχυση σε νοσηλευτικό προσωπικό. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη δορυφοροποίηση εκάστου ΨΤ με τον αντίστοιχο Τομέα Ψυχικής Υγείας, με βάση την επιχειρησιακή εκτίμηση που έχει πραγματοποιηθεί για την εφαρμογή του συστήματος καθολικής τομεοποιημένης εφημερίας στην Αττική. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την ανεύρεση των ΨΤ υποδοχής και τις εργασίες ανακατασκευής και προσαρμογής των ΨΤ υποδοχής υπό το συντονισμό του Υπουργείου Υγείας. Χρονικά η τρίτη φάση δύναται να υλοποιείται παράλληλα με τις άλλες δυο. Όσον αφορά στην τρίτη φάση, μετά από εισήγηση του Διοικητή του ΨΝΑ στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, συγκροτήθηκε Τεχνικό Κλιμάκιο με επικεφαλή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, για την αξιολόγηση της δυνατότητας των ΓΝ της Αττικής να αναπτύξουν ΨΤ. 19

20 Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις σε όλα τα ΓΝ της Αττικής και στη συνέχεια εκτιμήθηκε επιχειρησιακά και οικονομικά η δυνατότητα ανάπτυξης 15 ΨΤ. Το πόρισμα του Τεχνικού Κλιμακίου παρουσιάζεται συνοπτικά στον σχετικό πίνακα του Παραρτήματος V. Ενέργειες για την ανάπτυξη κοινοτικών δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας Η ανάπτυξη κοινοτικών δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας αποτελεί τον 3 ο άξονα στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή της. Θεμέλιο λίθο της παροχής κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας αποτελεί η δημιουργία πολυκλαδικών θεραπευτικών ομάδων σε δομές μέσα στην κοινότητα, όσο πιο κοντά γίνεται στο σπίτι του ασθενούς τη στιγμή που τις έχει ανάγκη. Τα κέντρα ψυχικής υγείας (ΚΨΥ) αποτελούν τις κατ εξοχήν δομές παροχής αυτών των υπηρεσιών. Το ΨΝΑ ήδη διαθέτει 2 ΚΨΥ προς την κατεύθυνση αυτή. Το 2014, ολοκληρώθηκε, μετά από εκκρεμότητα πέντε (5) ετών, η εξασφάλιση της χρηματοδότησης ύψους ,00, από το «ΠΕΠ Αττικής» για την αγορά δύο (2) ΚΨΥ. Για το ένα υπεγράφη ήδη το σχετικό συμβόλαιο και αναμένεται να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία έως τον Μάιο Για το δεύτερο ΚΨΥ οι σχετικές διαδικασίες θα υλοποιηθούν το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Στο Παράρτημα V επισυνάπτονται οι σχετικές αποφάσεις ένταξης των 2 ΚΨΥ. 20

21 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Ενέργειες για την εφαρμογή της τομεοποίησης και την ανάπτυξη ενός καθολικά τομεοποιημένου συστήματος εφημεριών στην Αττική Η οργάνωση των εφημεριών για τους ψυχιατρικούς ασθενείς στη Περιφέρεια Αττικής δεν βασίζεται στην αρχή της τομεοποίησης. Στη παρούσα φάση τα ψυχιατρικά νοσοκομεία και τα ψυχιατρικά τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων της Αττικής εφημερεύουν κυκλικά, γεγονός που δεν ευνοεί την τομεοποίηση. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο που έχει σαν αποτέλεσμα την μη εφαρμογή της τομεοποίησης με τις επακόλουθες συνέπειες στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών για τον ασθενή, αλλά και την εμπέδωση ανυπέρβλητων εμποδίων στην ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Από τον Φεβρουάριο του 2005 με απόφαση του ΥΥΚΑ/ΣΟΤΥ (νυν Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) κατόπιν ευρείας συσκέψεως με τους εμπλεκόμενους (Διοικητές 1ης και 2ης Υ.Πε., Διοικήσεις Νοσοκομείων, Διευθυντές / Διευθυντεύοντες Ψυχιατρικών Τμημάτων Γενικών Νοσοκομείων Αττικής, Διευθυντές Ιατρικών Υπηρεσιών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Αττικής και εκπροσώπους της Α Πανεπιστημιακής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ του «Αιγινητείου» Νοσοκομείου), τέθηκε σε ισχύ ένα πιλοτικό πρόγραμμα εφημεριών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Ψυχιατρικών Τμημάτων Γενικών Νοσοκομείων Αττικής, με βάση τα όσα συμφωνήθηκαν στην εν λόγω σύσκεψη, το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα, χωρίς τροποποίηση που να λαμβάνει υπόψη τη μετέπειτα νομοθεσία, η οποία όριζε την εφαρμογή της τομεοποιημένης εφημερίας. Προκειμένου να αναπτυχθεί ο οδικός χάρτης για την εφαρμογή της τομεοποίησης και την αλλαγή του τρόπου εφημέρευσης στην Αττική, για τη διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, πραγματοποιήθηκε από τη Διοίκηση του ΨΝΑ σχετική επιχειρησιακή εκτίμηση. Από την επιχειρησιακή εκτίμηση, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα VI, προέκυψαν ενδεικτικά τα ακόλουθα δεδομένα, όσον αφορά στον πληθυσμό αναφοράς και στις απαιτούμενες κλίνες για την κάλυψη των οξέων περιστατικών. Ο πληθυσμός της Αττικής με βάση την απογραφή 2011 είναι κάτοικοι. Ο αριθμός των εισαγωγών οξέων περιστατικών είναι περίπου ασθενείς ανά έτος (περί τους 25 21

22 ασθενείς ανά ημέρα). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την τομεοποίηση προβλέπονται 13 Ψυχιατρικοί Τομείς στην Αττική, στους οποίους αναφέρονται αντίστοιχα Ψ.Τ. οξέων περιστατικών. Οι συνολικές ενεργές κλίνες ενηλίκων για την νοσηλεία οξέων ψυχιατρικών περιστατικών με βάση τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2014 είναι 625. Αυτό συνεπάγεται ότι αναλογεί 1 κλίνη ανά κατοίκους. Λαμβάνοντας υπ όψιν ότι ο πληθυσμός των παιδιών 0 έως 14 ετών στην Περιφέρεια Αττικής αποτελεί περίπου το 15% του συνολικού (ήτοι ), η αναλογία κλινών για τους ενήλικες είναι 1 κλίνη ανά κατοίκους. Δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία για την ηλικιακή ομάδα 15 έως 18 ετών, η οποία απευθύνεται σε ψυχιατρικά τμήματα εφήβων, αλλά σε κάθε περίπτωση επηρεάζουν προς τα κάτω την αναλογία κλινών / ενηλίκων. Κατά συνέπεια η τελική εκτίμηση και παραδοχή στην παρούσα μελέτη είναι 1 κλίνη ανά περίπου ενήλικες κατοίκους. Για την καλύτερη κατανόηση της κάλυψης των ψυχιατρικών ασθενών από τα Ψυχιατρικά Τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων και των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων στην Αττική ακολουθεί ενδεικτική παρουσίαση των δεικτών χρήσης για τα έτη 2012 και Αναφορικά με τον αριθμό των ανεπτυγμένων κλινών (ενεργών) παρατηρείται μία αύξηση των κλινών στα Γενικά Νοσοκομεία από το Η αύξηση αυτή κατ απόλυτο αριθμό είναι 27 και ποσοστιαία 4% στο σύνολο των ΨΤ. Ο αριθμός των εισαγωγών του 2013 έχει αυξηθεί σε σχέση με το Είναι σαφές ότι ποσοστιαία το βάρος το έχουν επωμιστεί τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία σε σχέση με τα Γενικά Νοσοκομεία (περίπου 2% επιβάρυνση στο σύνολο). Αριθμός Εισαγωγών Γενικά Νοσοκομεία (7) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Ποσοστιαία μεταβολή ,87 10,61 0,37 7,39 Η μέση διάρκεια νοσηλείας στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία έχει μειωθεί κατά 1,88 ημέρες (- 5,54%) από το 2012 σε σχέση με το 2013, στα Γενικά Νοσοκομεία παρατηρείται μία μικρή 22

23 αύξηση της κατά 0,31 ημέρες (+1,17%) και στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία κατά 0,62 ημέρες (+3,37%). Μέση Διάρκεια Νοσηλείας Γενικά Νοσοκομεία (7) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Ποσοστιαία μεταβολή ,42 33,89 18,28 30, ,73 32,01 18,90 29,94 1,17% -5,54% 3,37% -3,22% Το ποσοστό κάλυψης των κλινών έχει μειωθεί στα Γενικά Νοσοκομεία (-12,53%), ενώ έχει αυξηθεί στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (+3,85%) και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (+4,03%). Ποσοστό κάλυψης κλινών Γενικά Νοσοκομεία (7) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Ποσοστιαία μεταβολή ,54 101,33 139,37 105, ,06 105,23 144,99 104,74-12,53% 3,85% 4,03% -0,70% Οι ακούσιες εισαγωγές στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία έχουν αυξηθεί το 2013 σε σχέση με το 2012 κατά 17,56%, ενώ στα Γενικά Νοσοκομεία κατ απόλυτο αριθμό κατά 37 (4,83%). Τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία δέχθηκαν το 2013 το 75% των ακούσιων εισαγωγών του συνόλου. Αριθμός Ακούσιων Εισαγωγών Γενικά Νοσοκομεία (5) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Ποσοστιαία μεταβολή ,83% 17,56% 0% 14,12% Επίσης, ενδεικτικό είναι ότι το ποσοστό των ακούσιων εισαγωγών σε σχέση με τις εκούσιες εισαγωγές έχει αυξηθεί στα Ψυχιατρικά Τμήματα των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων κατά 6,29% σε σύγκριση με τα Γενικά Νοσοκομεία, όπου έχει αυξηθεί κατά 2,91% (τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Τμήματα δεν δέχονται ακούσιες ή εισαγγελικές εισαγωγές). 23

24 Ποσοστό Ακούσιων Εισαγωγών Γενικά Νοσοκομεία (5) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Ποσοστιαία μεταβολή ,72% 49,62% 0% 43,44% ,79% 52,73% 0% 46,17% 2,91% 6,29% 0% 6,26% Οι ασθενείς που επισκέφτηκαν τα Εξωτερικά Ιατρεία των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων μειώθηκαν κατά 4,96%. Η κίνηση στα Εξωτερικά Ιατρεία στα Γενικά Νοσοκομεία μειώθηκε κατά 1,35% και στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία κατά 25,8%. Γενικά στο σύνολο τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία δέχονται το 48% των ασθενών που επισκέπτονται τα Εξωτερικά Ιατρεία, ενώ τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Τμήματα δέχθηκαν το 3% των ασθενών στα Εξωτερικά τους Ιατρεία το 2013 (-1% λιγότερους από το 2012) και αντίστοιχα τα Γενικά Νοσοκομεία δέχθηκαν το 49% των ασθενών το 2013 (+1% περισσότερους από το 2012). Αριθμός ασθενών που επισκέφτηκαν τα Εξ. Ιατρεία Γενικά Νοσοκομεία (5) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Ποσοστιαία μεταβολή ,35% -4,96% -25,80% -4,07% Αναφορικά με την στελέχωση, ιδιαίτερη ενίσχυση χρειάζονται τα ΨΤ των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και κάποια ΨΤ Γενικών Νοσοκομείων σε προσωπικό (ιατρικό και νοσηλευτικό). Παρουσίαση του νέου υποδείγματος για την ανάπτυξη του νέου εφημεριακού συστήματος στην Αττική Προτείνεται, προκειμένου να εφαρμοστεί η τομεοποίηση, να γίνουν άμεσα οι ακόλουθες ενέργειες: 24

25 1. Δορυφοριοποίηση των ψυχιατρικών τμημάτων οξέων περιστατικών των Ψυχιατρικών νοσοκομείων (Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ», ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» και «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) στους τομείς ψυχικής υγείας. 2. Δορυφοριοποίηση των 8 ψυχιατρικών κλινικών των Γενικών Νοσοκομείων στους τομείς ψυχικής υγείας. 3. Ένταξη στους τομείς όλων των νέων Μονάδων ψυχικής υγείας (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). 4. Εσωτερική τομεοποίηση στον κάθε τομέα, ώστε το κάθε ψυχιατρικό τμήμα να έχει συγκεκριμένο πληθυσμό αναφοράς. 5. Εφαρμογή του θεωρητικού μοντέλου των απολύτως απαραίτητων ανθρώπινων πόρων για την κάλυψη των αναγκών της τομεοποίησης. Το προτεινόμενο μοντέλο του νέου εφημεριακού συστήματος περιλαμβάνει την ταυτόχρονη καθημερινή εφημερία όλων των οξέων Ψ.Τ. τηρώντας τις αρχές της τομεοποίησης. Ο σχετικός πίνακας με τα Ψυχιατρικά Τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων, των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και η κατανομή ανά Το.Ψ.Υ., παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 25

26 ΤΟΨΥ 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος 13ος ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΛΙΝΕΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ) ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗ ΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚ ΟΝ (20) ΘΡΙΑΣΙ Ο (19) ΚΩΝ/ΛΕΙΟ (20) ΣΙΣΜΑ ΝΟ ΓΕΝΝ Η ΣΩΤΗΡΙ Α (20) ΝΙΚΑΙ Α (30) ΨΥΧΙΑΤΡΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩ Ν ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ ΩΝ 2 ο Ψ.Τ ΨΝΑ (25) 4οΨΤ ΨΝΑ (25) 3 ο ΨΤ ΨΝΑ (25) Δ1 (31)* 9 ο ΨΤ ΨΝΑ (25) 10οΨΤ ΨΝΑ (25) ΓΛΕΙΟ (24) Δ4 (36)* ΜΑΤΑ Σ (18) Δ6 (30)* 1 ο ΨΤ ΨΝΑ (25) 8 ο ΨΤ ΨΝΑ (25) ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΣΜΟΣ (35) ΑΙΓΙΝ ΗΤΕΙΟ (10) Δ2 (30)* Δ3 (39)* 5οΨΤ ΨΝΑ (25) * Όπου Δ1, Δ2, Δ3, Δ6 είναι τα ακόλουθα τμήματα του ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο»: «Αγία Μαρκέλλα» (Δ1), «Κουντουριώτειο» (Δ2), «Σύγγρειο» (Δ3), «Ευεργετών» (Δ4), «Ταρσή Δρομοκαϊτη» (Δ5), «Ελλήνων Αμερικής» (Δ6). Δ5 (28)* 6οΨΤ ΨΝΑ (25) 26

27 7 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Ανάγκες σε προσωπικό Το ανθρώπινο δυναμικό μίας νοσοκομειακής μονάδας αποτελεί τον κινητήριο μοχλό λειτουργίας και η αποτύπωση του θα διευκολύνει την αξιολόγηση της και κατ επέκταση την διερεύνηση της ικανοποιητικής της λειτουργίας. Τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση είναι: Η αποτύπωση του απασχολούμενου προσωπικού κατά κλάδο Η ανάλυση Μεταβολών του Μόνιμου, Έκτακτου και Εποχιακού Προσωπικού Η εξέλιξη μεγέθους προσωπικού ανά κλάδο Το επίπεδο εκπαίδευσης προσωπικού Το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, όπως διέπεται από τον κανονισμό προσωπικού και την κείμενη νομοθεσία Οι μελλοντικές ανάγκες που προκύπτουν στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και του μετασχηματισμού του Ψυχιατρείου σε ένα δίκτυο κοινοτικών δομών παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Αποτύπωση του απασχολούμενου προσωπικού κατά κλάδο ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Νοέμβριος 2014) Προσωπικό Οργανικές Κενές Ποσοστό Υπηρετούντες θέσεις θέσεις κάλυψης Ιατρικό ,61% Νοσηλευτικό ,93% Επιστημονικό Μη Ιατρικό ,78% Διοικητικό ,67% Τεχνικό ,05% Παραϊατρικό ,14% Σύνολο ,04% Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής παρουσιάζει πολύ χαμηλό ποσοστό κάλυψης σε μόνιμο προσωπικό. Στο σύνολο των προβλεπομένων από τον Οργανισμό θέσεων, καλύπτεται μόλις το 46,04%. Το υψηλότερο ποσοστό κάλυψης ανά κατηγορία προσωπικού, σημειώνει το Ιατρικό Προσωπικό, με ποσοστό 61,90% και ακολουθούν το Παραϊατρικό, το Επιστημονικό μη Ιατρικό Προσωπικό και το Νοσηλευτικό Προσωπικό με ποσοστό 57,14%, 52,78% και 27

28 50,93% αντίστοιχα. Τα πιο χαμηλά ποσοστά κάλυψης σημειώνονται στο Διοικητικό Προσωπικό που παρουσιάζει ποσοστό κάλυψης μόλις 26,67% και στο Τεχνικό Προσωπικό, που καλύπτεται μόνον κατά 17,05%. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αναγκαιότητα της κάλυψης ενός αριθμού εκ των κενών θέσεων με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του ΨΝΑ, έχει άμεση σχέση με την λειτουργία των δομών που πρόκειται να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν στην κοινότητα. Ανάλυση Μεταβολών του Μόνιμου, Έκτακτου και Εποχιακού Προσωπικού Η διαχρονική εξέλιξη και η διάκριση του προσωπικού ανά κατηγορία συμβάσεως θα διευκολύνει το στρατηγικό σχεδιασμό για τις μελλοντικές ανάγκες των νέων δομών που θα στελεχωθούν από το υπάρχον προσωπικό. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ( ) ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Έτος Α. ΑΡΧΗ ΕΤΟΥΣ Μόνιμο προσωπικό Αορίστου χρόνου Ορισμένου χρόνου Σύνολο Αρχής περιόδου Β. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Μόνιμο προσωπικό Αορίστου χρόνου Ορισμένου χρόνου Σύνολο Προσλήψεων Γ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ Μόνιμο προσωπικό Αορίστου χρόνου Ορισμένου χρόνου 1 3 Σύνολο Αποχωρήσεων Δ. ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΥΣ Μόνιμο προσωπικό Αορίστου χρόνου Ορισμένου χρόνου

29 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ( ) ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προσωπικό / Έτος Ιατρικό Νοσηλευτικό Επιστημονικό Μη Ιατρικό Διοικητικό Τεχνικό Λοιπό(ΟΑΕΔ) Σύνολο Το προσωπικό ακολουθεί μια φθίνουσα πορεία κατά το διάστημα Επιπλέον, οι αποχωρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των μετατάξεων- υπερτερούν των προσλήψεων του μόνιμου προσωπικού. Το γεγονός αυτό μακροπρόθεσμα αποδυναμώνει το μόνιμο προσωπικό του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. Επίπεδο εκπαίδευσης προσωπικού Το επίπεδο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του Ψυχιατρείου επηρεάζει συνολικά την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του, ενώ παράλληλα θα επηρεάσει σημαντικά το βαθμό ενσωμάτωσης, εξέλιξης και επιτυχίας των σχεδιαζόμενων μεταρρυθμίσεων. Η απορρόφηση του προσωπικού στις νέες δομές και η ταυτόχρονη ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων από το ΨΝΑ, απαιτεί την επανεξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης του προσωπικού με στόχο την επανεκπαίδευσή του. Επειδή η υποστήριξη που πρέπει να έχει το ΨΝΑ στο έργο του, είναι άμεσα συνδεδεμένη με το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται, γίνεται αναλυτική αναφορά σε αυτό ανά επίπεδο εκπαίδευσης. 29

30 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΓ. ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡ/ΝΤΕΣ ΚΕΝΕΣ Ι. ΙΑΤΡΙΚΟ. ΣΥΝΤΟΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Α ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Β ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ πρ. +2 επ. ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ Π.Ε Τ.Ε Τ.Ε.* 40 Δ.Ε Δ.Ε.* 112 Υ.Ε Υ.Ε.* 14 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟ Π.Ε Π.Ε.* 87 Τ.Ε Τ.Ε. * 51 - ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙΙ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Π.Ε Π.Ε.* 12 Τ.Ε Τ.Ε. * Δ.Ε Δ.Ε. * Υ.Ε Υ.Ε.* 33 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙΙΙ.ΤΕΧΝΙΚΟ Π.Ε Τ.Ε Δ.Ε Υ.Ε ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ *Θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Οι λειτουργικές ανάγκες του Ψυχιατρείου καλύπτονται με υπαλλήλους ΔΕ, οι οποίοι καταλαμβάνουν το 48% του συνολικού προσωπικού. Οι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης ανέρχονται στο 19,8% και οι απόφοιτοι τεχνολογικής εκπαίδευσης στο 21,2%. Οι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου αγγίζουν το 11% των θέσεων του Ψυχιατρείου. 30

31 Διαπιστώνεται εύκολα η έλλειψη εξειδίκευσης και υψηλού επιπέδου κατάρτισης στο προσωπικό, διαπίστωση που συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας και θα πρέπει να απασχολήσει στη φάση του μετασχηματισμού, καθώς η ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων από το ΨΝΑ, επιβάλλει υψηλή εξειδίκευση και κατάρτιση για το ανθρώπινο δυναμικό. Παρακάτω, περιγράφεται το επίπεδο εκπαίδευσης ανά κατηγορία προσωπικού. Όσον αφορά το διοικητικό προσωπικό, το μεγαλύτερο ποσοστό το κατέχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 57,4% και ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά οι απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 24% και 11,9% αντίστοιχα. Οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καταλαμβάνουν το χαμηλότερο ποσοστό 6,7% στο σύνολο του διοικητικού προσωπικού. Σε ότι αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό, οι απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αποτελούν το μικρότερο ποσοστό στο σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού, με μόλις 0,5%. Ακολουθούν τα ποσοστά του προσωπικού με Υποχρεωτική και Τεχνολογική Εκπαίδευση με κάλυψη 11% και 29,7% επί του συνόλου αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης στο σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού καταλαμβάνει το προσωπικό με Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με 58,8%. Σε μια συνολική εκτίμηση του ποσοστού κάλυψης των οργανικών θέσεων ανά επίπεδο εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει το προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ποσοστό 53% κι ακολουθεί το προσωπικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με ποσοστό 27,4%. Τα χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν το προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ποσοστά 12,6% και 7% αντίστοιχα. Συμπερασματικά, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής παρουσιάζει πολύ χαμηλό ποσοστό κάλυψης των οργανικών θέσεων από πλευράς μόνιμου προσωπικού. Στο σύνολο των προβλεπομένων από τον Οργανισμό θέσεων, καλύπτεται μόλις το 46,04%. Το υψηλότερο ποσοστό κάλυψης ανά κατηγορία προσωπικού, σημειώνει το Ιατρικό Προσωπικό, με ποσοστό 61,90% και ακολουθούν το Παραϊατρικό, το Επιστημονικό μη Ιατρικό Προσωπικό και το Νοσηλευτικό Προσωπικό με ποσοστό 57,14%, 52,78% και 50,93% αντίστοιχα. Τα πιο χαμηλά ποσοστά κάλυψης σημειώνονται στο Διοικητικό Προσωπικό 31

32 που παρουσιάζει ποσοστό κάλυψης μόλις 26,67% και στο Τεχνικό Προσωπικό, που καλύπτεται μόνον κατά 17,05%. Οι λειτουργικές ανάγκες του Ψυχιατρείου καλύπτονται κυρίως με υπαλλήλους ΔΕ, οι οποίοι καταλαμβάνουν το 53% του συνολικού προσωπικού. Οι απόφοιτοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αποτελούν το 27,4%, οι απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης φτάνουν το 12,6%, ενώ οι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου αγγίζουν το 7% των θέσεων του Ψυχιατρείου. Αποτύπωση αναγκών σε προσωπικό Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, σε συνδυασμό αφενός με τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις και τις μηδενικές προσλήψεις των τελευταίων τεσσάρων (4) ετών, αφετέρου με τις ανάγκες που προκύπτουν από την επιχειρησιακή εκτίμηση για την εφαρμογή ενός καθολικού τομεοποιημένου συστήματος εφημεριών στην Αττική, κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη προσωπικού, όπως αυτό αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: Κλάδος/Ειδικότητα ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ Αριθμός ατόμων 54 (εκ των οποίων 12 άμεσα) 30 (εκ των οποίων 6 άμεσα) 117 (εκ των οποίων 30 άμεσα) 105 (εκ των οποίων 30 άμεσα) 40 (εκ των οποίων 10 άμεσα) 32

33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΨΝΑ ΕΤΩΝ * ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 69 ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ * ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ % ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ % ,65% , ,22% , ,01% , ,67% ,4 2014* ,50% 2014* ,36 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ % ΑΡΘΡΟ 69 ΕΠΑΡΧΙΑ % , , , , , , , , * ,6 2014* ,33 ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ % Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΑΡΧΙΑ % , , , , , , , , * , * ,93 55

56 * Τα στοιχεία του 2014 είναι από 1/1/2014 έως 30/8/2014 ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΩΝ * ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 69 ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ * ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 69 ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ * Τα στοιχεία του 2014 είναι από 1/1/2014 έως 30/8/

57 2010 ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΑΡΘΡΟ Α ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΕΚΟΥΣΙΕΣ 69 ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΑ ΕΠΤΑΝΝΗΣΑ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΡΗΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΩΚΙΔΑ ΣΥΝΟΛΟ

58 2011 ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 69 ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΑ ΕΠΤΑΝΝΗΣΑ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΡΗΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΩΚΙΔΑ ΣΥΝΟΛΟ

59 2012 ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 69 ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΑ ΕΠΤΑΝΝΗΣΑ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΡΗΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΩΚΙΔΑ ΣΥΝΟΛΟ

60 2013 ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 69 ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΑ ΕΠΤΑΝΝΗΣΑ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΡΗΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΩΚΙΔΑ ΣΥΝΟΛΟ

61 2014 ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (1/1/ /8/2014) ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 69 ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΑ ΕΠΤΑΝΝΗΣΑ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΡΗΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΩΚΙΔΑ ΣΥΝΟΛΟ

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 84

85 Προϋπολογισμός Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 2014 Κ.Α.Ε. ΑΡΧ. ΠΡ/ΜΟΣ ΑΡΧ. ΠΡ/ΜΟΣ (α) ΑΡΧ. ΠΡ/ΜΟΣ (β) ΤΕΛ.ΤΡΟΠΟΠ. ΤΕΛ.ΤΡΟΠΟΠ. (α) ΤΕΛ.ΤΡΟΠΟ Π. (β) ΔΑΠΑΝΕΣ 2014 Αύξηση Αύξηση (α) Αύξησ η (β) Μείωση Μείωση (α) Μείωση (β) Τελική Διαμ/ση Τελική Διαμ/ση (α) Τελική Διαμ/ση (β) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ( ) , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 ΦΑΡΜΑΚΑ (1312) , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (1313) ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ( ) ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 OUTSOURCHING , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΙΩΝ , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 ΚΑΕ 9000 (ΕΚΤΟΣ 9700) , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 ΚΑΕ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 ΚΑΕ ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 ΚΑΕ , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 ΚΑΕ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 ΚΑΕ , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΕ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ , , , , ,82 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , ,37 ΕΞΟΔΩΝ , ,37 85

86 Προϋπολογισμός Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 2015 ΕΞΟΔΑ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΙΑ 90% ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΕ 1312 ΦΑΡΜΑΚΑ , ,60 0,00 ΚΑΕ 1311 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ , ,90 0,00 ΚΑΕ 1313 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 ΚΑΕ 1359 ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,50 0,00 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΙΑ 90% ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΕ ,82 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ , ,70 ΚΑΕ ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,82 OUTSOURCHING ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΙΑ 90% ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΕ 0400 (εκτός 0418) ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ 0800 (εκτός ,30 831,832,841,842,893, 894) ,30 ΣΥΝΟΛΟ , ,30 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΙΑ 90% ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ 1000 (εκτός 1311, 1312, 1313, 1329,1359, 1741) ,80 ΚΑΕ 2000 (εκτός 2499, 2683) 0, ,80 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,80 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΡ. ΧΡΗΣΗΣ (Α) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΙΑ 90% ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΙΑ 100% 10% , , , , ,70 86

87 ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΕ 0631, ,00 ΚΑΕ 0893, ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ 9000 εκτός ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α): ,37 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑΣ ΚΑΕ ΧΡΗΣΗΣ (Β) ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΣΟΔΑ- ΟΡΙΑ ΕΣΟΔΑ- ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ + 10% , ,70 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π/Υ ,07 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

126 126

127 127

128 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 128

129 129

130 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικών της υπ αριθμ.: 6 ης / Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ψ.Ν.Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΘΕΜΑ 7ο:ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 18423/ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Μεταφορά ασθενών ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ Α σε ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ Β-Συγχώνευση γηροψυχιατρικών τμημάτων Ψ.Ν.Α. Σχετικά: 1. Η με αριθ. Πρωτ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39667/ κοινή Υπουργική απόφαση σχετικά με τη διάρκεια νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο. 2. Η με αριθ. Πρωτ. Υ5α/Γ.Π.οικ.99987/ Εγκύκλιος της Υφυπουργού Υγείας σχετικά με την μετάβαση των χρονίων ψυχικά πασχόντων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου. 3. Η με αριθ. 228/ απόφαση Διοικητή, Σύστασης Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης μετάβασης χρονίων ψυχικά πασχόντων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. 4. Ο Ν. 3329/2005 άρθρο 7, παρ. 6, υποπαρ. 3 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω (2 σχετική) εγκύκλιο της Υφυπουργού Υγείας, τίθεται σε απόλυτη προτεραιότητα η μετάβαση των χρονίων ψυχικά πασχόντων που φιλοξενούνται επί μακρόν στα ασυλικά και λοιπά τμήματα των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου. Οι διαδικασίες για την μετάβαση των χρονίων θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί έως 31/12/2013. Η κατάσταση των εν προκειμένω γηροψυχιατρικών τμημάτων του Ψ.Ν.Α. (Μποδοσάκειο Α και Μποδοσάκειο Β) τον Ιανουάριο του 2014 ήταν η ακόλουθη: Συνολικά οι ασθενείς και των δυο Μποδοσακείων ήταν 88 από τους οποίους οι τρεις (3) με άρθρο 69. Από τους υπόλοιπους 85 ασθενείς οι 31 (36,5%) είναι λειτουργικοί, οι 29 (34,1%) μη λειτουργικοί και οι 25 (29,4% κλινήρεις). Όλοι σχεδόν οι νοσηλευόμενοι έχουν ασφαλιστικό φορέα, μόνο 5(5,9%) είναι ανασφάλιστοι. Από αυτούς οι 15 (17,65%) είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, οι 26(30,6%) είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, οι 30(35,3%) στο ΟΓΑ, οι 7(8,2% στην Πρόνοια και 2(2,35%) στο ΝΑΤ. Ακόμη από τους 85 νοσηλευόμενους οι 55 (65%) έχουν συγγενικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα έχουν από τους 31 λειτουργικούς ασθενείς οι 20 (65%), από τους 29 μη λειτουργικούς οι 17 (58,6%) και από τους 25 κλινήρεις οι 18 (72%). Επιπλέον από τους 85 νοσηλευόμενους στους 23 (27%) έχει ορισθεί δικαστικός συμαραστάτης και μάλιστα αυτό συμβαίνει σε 7 λειτουργικούς ασθενείς, σε επίσης 7 μη λειτουργικούς ασθενείς και σε 9 κλινήρεις ασθενείς. Τέλος, από τους 85 νοσηλευόμενους, οι 33 (38,9%) έχουν την περιοδική βοήθεια από αποκλειστική νοσοκόμο. Εκ των οποίων οι 5 ασθενείς είναι λειτουργικοί, οι 11 μη λειτουργικοί και οι 17 κλινήρεις. Η Ειδική Επιτροπή που είχε συσταθεί από τον προηγούμενο Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Όθωνα Χαραλαμπάκη, δεν λειτούργησε ποτέ και ουδεμία ενέργεια σχετική είχε γίνει από 130

131 αυτήν. Ορίστηκε νέα Ειδική Επιτροπή Διαχείρισης Μετάβασης Χρονίων Ψυχικά Πασχόντων (σχετικό 3) από τον Διοικητή κ. Παύλο Θεοδωράκη, η οποία έλαβε τα αντίστοιχα αιτήματα μετάβασης των χρονίων ασθενών σε ΜΨΑ και λειτουργώντας σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις κινητοποιήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Το αποτέλεσμα ήταν σε χρονικό διάστημα περίπου 2 μηνών να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να ολοκληρωθεί η μετάβαση 28 χρονίων ψυχικά ασθενών από τα 2 γηροψυχιατρικά τμήματα Η σημερινή δύναμη και των δυο Μποδοσακείων είναι 56 ασθενείς και εξελίχθηκε ως ακολούθως: 19/2/ /3/ /4/ /4/ /5/ /5/ /6/201 4 ΜΠΟΔ Α ΜΠΟΔ Β ΣΥΝΟΛ Ο Από τους 56 εναπομείναντες ασθενείς, οι τρεις (3) είναι άρθρο 69, οι οποίοι μεταφέρθηκαν πριν 2 χρόνια από το ΠΡΟΚΑΤ 2ΑΒ στα Μποδοσάκεια και οι οποίοι θα πρέπει να επιστρέψουν στο προαναφερόμενο τμήμα, γεγονός που επιβάλλεται από την ψυχική και λειτουργική κατάστασή τους. Μεταφέρθηκαν 28 χρόνιοι ασθενείς, από τους οποίους οι 25 σε ΝΠΙΔ, 2 πήραν οι συγγενείς τους και ένας σε ΜΨΑ του ΨΝΑ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΚΟ ΜΨΑ(ΨΝΑ) ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΠΟΔ Α ΜΠΟΔ Β ΣΥΝΟΛΟ Η τωρινή διαμορφούμενη δυναμικότητα των δυο γηροψυχιατρικών τμημάτων επιτρέπει την συγχώνευση των δυο τμημάτων σε ένα, λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζεται με το ίδιο αμείωτο ενδιαφέρον και θα συνεχισθεί και στο μέλλον η μετάβαση των χρονίων ψυχικά πασχόντων σε Μ.Ψ.Α. στα πλαίσια της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Επιπλέον η συγχώνευση των δυο τμημάτων θα έχει σαν αποτέλεσμα την διαχείριση ενός μικρού αριθμού (8 ατόμων) νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των άλλων τμημάτων και δομών του Νοσοκομείου. Τέλος θα δοθεί η δυνατότητα να αφαιρεθούν από την δαπάνη της καθαριότητας τα τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν στο 1 γηροψυχιατρικό τμήμα (σήμερα χρεώνονται 2458 τετραγωνικά μέτρα). Σύμφωνα με τις διατάξεις του 4 σχετικού: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:. «3. Εγκρίνει τη δημιουργία, μείωση ή συγχώνευση μονάδων ή τμημάτων του Νοσοκομείου και υποβάλλει τη σχετική πρόταση προς έγκριση στο Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας» Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε: 131

132 1. Συγχώνευση των δυο γηροψυχιατρικών τμημάτων (Μποδοσακείου Α και Μποδοσακείου Β) σ ένα (Μποδοσάκειο Β). 2. Την εσωτερική μετακίνηση των τριών ασθενών που υπόκεινται σε δικαστική απόφαση με το άρθρο 69, στο τμήμα χρονίων ΠΡΟΚΑΤ 2ΑΒ από το οποίο και προέρχονται και 3. Την αφαίρεση των αντίστοιχων τετραγωνικών μέτρων από την δαπάνη της καθαριότητας. 4. Τη μεταφορά 26 ασθενών του ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ Α στο ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ Β 5. Την αποστολή της απόφασης ως προς το μέρος της συγχώνευσης των 2 Τμημάτων σε ένα για περαιτέρω έγκριση στην 2 η ΥΠΕ. 132

133 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ: Τα υποβαλλόμενα στοιχεία από την Διεύθυνση Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παύλου Ν. Θεοδωράκη Την με αριθ. Πρωτ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39667/ κοινή Υπουργική απόφαση σχετικά με τη διάρκεια νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο. Την με αριθ. Πρωτ. Υ5α/Γ.Π.οικ.99987/ Εγκύκλιος της Υφυπουργού Υγείας σχετικά με την μετάβαση των χρονίων ψυχικά πασχόντων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου. Την με αριθ. 228/ Απόφαση Διοικητή, Σύστασης Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης μετάβασης χρονίων ψυχικά πασχόντων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Το Ν. 3329/2005 άρθρο 7, παρ. 6, υποπαρ. 3 Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕI ΕΓΚΡΙΝΕΙ 1. Συγχώνευση των δυο γηροψυχιατρικών τμημάτων (Μποδοσακείου Α και Μποδοσακείου Β) σ ένα (Μποδοσάκειο Β). 2. Την εσωτερική μετακίνηση των τριών (3) ασθενών που υπόκεινται σε δικαστική απόφαση με το άρθρο 69, στο τμήμα χρονίων ΠΡΟΚΑΤ 2ΑΒ από το οποίο και προέρχονται και 3. Την αφαίρεση των αντίστοιχων τετραγωνικών μέτρων από την δαπάνη της καθαριότητας. 4. Τη μεταφορά 26 ασθενών του ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ Α στο ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ Β 5. Την αποστολή της απόφασης ως προς το μέρος της συγχώνευσης των 2 Τμημάτων σε ένα, για περαιτέρω έγκριση στην 2 η ΥΠΕ. Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν Παύλος Θεοδωράκης Αφροδίτη Χονδρονικόλα Τιμολέων Ιωαννίδης Δημήτριος Κόντης Αντώνιος Καραχάλιος Αικατερίνη Φόρτη Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου-Διοικητής Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου-Αναπληρώτρια Διοικήτρια Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΨΝΑ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αιρετός εκπρόσωπος των ιατρών του ΨΝΑ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Ακριβές απόσπασμα Η Γραμματέας του Δ.Σ. Αικατερίνη Φόρτη 133

134 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 134

135 Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΠΑΡΧ. Ψ.Τ. ΝΕΑ Ψ.Τ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤ Α G-A G-B G-C G-D G-E G-F ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 31/1/ /6/ /12/ /12/2016 ΥΦΙΣΤΑΜ. ΧΩΡΙΣ 1 Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" 645, ,00 Εργασίες ανακαίνισης χώρου Μπόμπολα 3.481,16 2 Χ ,00 2Α Γ.Ν.Μ. "ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ" Τσαγκάρη 510, ,00 Εργασίες ελαφριάς ανακαίνισης χώρου Σύνολο 3.992, ,00 3 Γ.Ο.Ν.Κ. "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" 750, ,00 Εργασίες στο στάδιο ολοκλήρωσης 4Α Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" Α' Παθολογική 1.094, Α' Παθολογική ,00 Εργασίες ελαφριάς ανακαίνισης χώρου Καρδιολογική 810,28 25 Καρδιολογική ,00 και μόνωση οροφής Σύνολο 2.721,20 Σύνολο ,00 5Α Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" 940,00 22 Χ ,00 Εργασίες ανακαίνισης χώρου 6 Γ.Ν.A. "ΠΑΤΗΣΙΩΝ" 405, ,00 Εργασίες ελαφριάς ανακαίνισης χώρου 4Β Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" Β' Παθολογική 816, ,00 Εργασίες επισκευών και ανακαίνισης 8 Γ.Ν.Α. "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ , ,00 Κατασκευή σε υπάρχοντα Φ.Ο. 9 N.Θ.Π. "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" 865, ,00 Κατασκευή σε υπάρχοντα Φ.Ο. 10 Γ.Ν. ΒΟΥΛΑΣ "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" 2.037, ,00 Εργασίες ριζικής ανακαίνισης Εξ. Ιατρεία 400,00 11 Γ.Ν.Α. "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Κλινική 960,00 12 Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" 13 Γ.Ν.Α. "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" 5Β Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" 14 Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" 7Β Γ.Ν. "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ" 15 Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" 16 Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" 17 Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" 18 Γ.Ν.A. "ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" 19 Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" 20 Π.Ν.Α "ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓ. ΕΛΕΝΗ" 21 Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" 22 Γ.Ν.Α. "ΛΑΪΚΟ" 23 Γ.Ν.Α. "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ Ψ.Τ.Υ. = ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ Ψ.Τ.Ν. = ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΑ Π.Η.Λ. = ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σύνολο 1.360, , ,29 940, ,00 518, ,20 845,00 Βελέτζειο 1.543, ,00 Βελισσάριο 1.552, ,00 Σύνολο 3.095,62 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (αρχική εκτίμηση δαπάνης) ,00 ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟ Σ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μεταστέγαση ασθενών του άρθρου 69 Εργασίες γενικής ανακαίνισης G-A 31/1/ (X2)+11 G-B 30/6/2015 7(X1)+14(X2) G-C 31/12/2015 8(X2)+12+14(X1)+10 G-D 31/12/ G-E ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 1, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16 G-F ΧΩΡΙΣ

136 136

137 137

138 138

139 139

140 140

141 141

142 142

143 143

144 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 144

145 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ομάδα Εργασίας: Παύλος Θεοδωράκης, Διοικητής ΨΝΑ, Εθνικός Εκπρόσωπος ΠΟΥ (Συντονιστής) Αθανάσιος Θεοχάρης, Αναπλ. Διοικητής ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο» Ανέστης Γεωργιάδης, Ιατρός, Στέλεχος ΕΚΕΠΥ Βασιλική Μούγια, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΨΝΑ Σωτήριος Κουπίδης, Ιατρός Εργασίας, Εμπειρογνώμονας ΠΟΥ Δεκέμβριος

146 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ισχύουσα Νομοθεσία: ΦΕΚ 123/Α/ (νόμος 2071/1992) σχετικό με τον εκσυγχρονισμό και την οργάνωση συστήματος υγείας, άρθρο 95 σχετικό με την ακούσια νοσηλεία. ΦΕΚ 96/A/ (νόμος 2716/1999) σχετικό με την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. ΦΕΚ 937/Β/ σχετικό με σύσταση 12 Τομέων Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) στην Αττική. ΦΕΚ 1335/Β/ , σχετικό με την τροποποίηση των Το.Ψ.Υ. Αττικής οι οποίοι γίνονται 13. ΦΕΚ 1489/Β/ σχετικό με την ένταξη των Μονάδων Ψυχικής Υγείας στους ανωτέρω τομείς. Η οργάνωση των εφημεριών για τους ψυχιατρικούς ασθενείς της περιφέρειας Αττικής γίνεται όπως αναλύεται παρακάτω. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι δεν τηρείται η κείμενη νομοθεσία. Από τον Φεβρουάριο του 2005 με απόφαση του ΥΥΚΑ/ΣΟΤΥ (νυν Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) κατόπιν ευρείας συσκέψεως με τους εμπλεκόμενους (Διοικητές 1 ης και 2 ης Υ.Πε., Διοικήσεις Νοσοκομείων, Διευθυντές / Διευθυντεύοντες Ψυχιατρικών Τμημάτων Γενικών Νοσοκομείων Αττικής, Διευθυντές Ιατρικών Υπηρεσιών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Αττικής και εκπροσώπους της Α Πανεπιστημιακής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ του «Αιγινητείου» Νοσοκομείου), τέθηκε σε ισχύ ένα πιλοτικό πρόγραμμα εφημεριών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Ψυχιατρικών Τμημάτων Γενικών Νοσοκομείων Αττικής, με βάση τα όσα 146

147 συμφωνήθηκαν στην εν λόγω σύσκεψη, το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα, χωρίς τροποποίηση που να λαμβάνει υπόψη τη μετέπειτα νομοθεσία (Υπουργική Απόφαση 2007). Η τομεοποίηση, όπως αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά στα ανωτέρω ΦΕΚ, δεν τέθηκε σε εφαρμογή κατά το τμήμα που αφορά στην εφημερία και κατά συνέπεια την υποδοχή και αντιμετώπιση οξέων ψυχιατρικών περιστατικών. Στη παρούσα φάση τα ψυχιατρικά νοσοκομεία και τα ψυχιατρικά τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων του Λεκανοπεδίου Αττικής εφημερεύουν ως εξής: 1. ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ»: Τετάρτη και Παρασκευή από 8:00 έως 8:00 επομένης 2. ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ»: Δευτέρα και Πέμπτη από 8:00 έως 8:00 επομένης 3. ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ» & ΠΓΝ «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ»: Κάθε Κυριακή από 8:00 έως 8:00 επομένης (το ΠΓΝ ΑΙΓΗΝΗΤΕΙΟ δεν δέχεται εισαγγελικά περιστατικά) 4. ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»: Δευτέρα και Πέμπτη από 10:00 έως 22:00 (το ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» δεν δέχεται εισαγγελικά περιστατικά) 5. Τα υπόλοιπα Νοσοκομεία που διαθέτουν Ψυχιατρική Κλινική είναι τα παρακάτω: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» 147

148 Οι παραπάνω Ψυχιατρικές Κλινικές χωρίζονται σε δύο ομάδες ως εξής: Ομάδα Α : Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (α) Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» (β) Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» (γ) Ομάδα Β : Γ.Ν.Ν. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» (δ) Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (ε) Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» (στ) Η Ομάδα Α εφημερεύει κάθε Τρίτη ως εξής: 1) η κλινική (α) από 08:00-08:00 επομένης 2) η κλινική (β) από 08:00-08:00 επομένης 3) η κλινική (γ) από 08:00-14:30 Η Ομάδα Β εφημερεύει κάθε Σάββατο ως εξής: 1) η κλινική (δ) από 08:00-14:30 2) η κλινική (ε) από 08:00-08:00 επομένης 3) η κλινική (στ) από 08:00-08:00 επομένης 148

149 Κάθε εβδομάδα στο ωράριο λειτουργίας 08:00-14:30 των Ομάδων Α και Β εφημερεύει η αμέσως επόμενη κλινική, κυκλικά, σε ένα κύκλο τριών εβδομάδων. Οι κλινικές των Ομάδων Α και Β που έχουν εφημερεύσει από 08:00-14:30, εφημερεύουν την Κυριακή από 14:30-08:00 επομένης, ενώ η κλινική που έχει εφημερεύσει και το Σάββατο θα είναι «προστατευόμενη». Κάθε τέταρτη εβδομάδα οι Ομάδες Α και Β εναλλάσσουν τις ημέρες εφημερίας τους ως εξής: η Ομάδα Α εφημερεύει κάθε Σάββατο και η Ομάδα Β εφημερεύει κάθε Τρίτη. Τα ωράρια λειτουργίας ανά ημέρα εφημερίας παραμένουν αντίστοιχα, καθώς επίσης και η λειτουργία των κλινικών τις Κυριακές. 149

150 ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ α Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ» ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 10:00-22:00 β Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ» δ ( ) γ ( ) «ΑΤΤΙΚΟΝ» 10:00-22:00 ε δ ( ) γ ( ) στ Αιγινήτειο Θριάσιο Όπου: α) Γ.Ν.Α «Ευαγγελισμός» β) Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς» γ) Γ.Ν.Ν.Ι. «Κωνσταντοπούλειο» δ)γ.ν.ν. «Αγ. Παντελεήμων» ε) Γ.Ν.Α. «Σωτηρία» στ) Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο» Ενδεικτικός πίνακας εφημεριών όπως αυτός διανέμεται στους εμπλεκόμενους 150

151 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ( ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" Ψ.Ν.Α. "ΔΑΦΝΙ" Ψ.Ν.Α. "ΔΡΟΜΟ- ΚΑΪΤΕΙΟ" Γ.Ν.Α. "ΕΥΑΓΓΕΛΙ- ΣΜΟΣ" Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ- ΠΟΥΛΕΙΟ" Γ.Ν.Ν. "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ.Ν.Α. "ΣΩΤΗΡΙΑ" Γ.Ν.Α. "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Π.Γ.Ν.Α. "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ" Γ.Ν.Ε. "ΘΡΙΑΣΙΟ" ΤΕ 01 ΟΚΤ 08:00 έως 08:00 επομένης ΠΕ 02 ΟΚΤ 10:00 έως 22:00 08:00 έως 08:00 επομένης ΠΑ 03 ΟΚΤ 08:00 έως 08:00 επομένης ΣΑ 04 ΟΚΤ 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 14:30 08:00 έως 08:00 επομένης ΚΥ 05 ΟΚΤ 14:30 έως 08:00 επομένης 14:30 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης ΔΕ 06 ΟΚΤ 10:00 έως 22:00 08:00 έως 08:00 επομένης ΤΡ 07 ΟΚΤ 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 14:30 08:00 έως 08:00 επομένης ΤΕ 08 ΟΚΤ 08:00 έως 08:00 επομένης ΠΕ 09 ΟΚΤ 10:00 έως 22:00 08:00 έως 08:00 επομένης 151

152 ΠΑ 10 ΟΚΤ 08:00 έως 08:00 επομένης ΣΑ 11 ΟΚΤ 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 14:30 ΚΥ 12 ΟΚΤ 14:30 έως 08:00 επομένης 14:30 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης ΔΕ 13 ΟΚΤ 10:00 έως 22:00 08:00 έως 08:00 επομένης ΤΡ 14 ΟΚΤ 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 14:30 ΤΕ 15 ΟΚΤ 08:00 έως 08:00 επομένης ΠΕ 16 ΟΚΤ 10:00 έως 22:00 08:00 έως 08:00 επομένης ΠΑ 17 ΟΚΤ 08:00 έως 08:00 επομένης ΣΑ 18 ΟΚΤ 08:00 έως 14:30 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης ΚΥ 19 ΟΚΤ 14:30 έως 08:00 επομένης 14:30 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης ΔΕ 20 ΟΚΤ 10:00 έως 22:00 08:00 έως 08:00 επομένης ΤΡ 21 ΟΚΤ 08:00 έως 14:30 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 152

153 ΤΕ 22 ΟΚΤ ΠΕ 23 ΟΚΤ ΠΑ 24 ΟΚΤ ΣΑ 25 ΟΚΤ ΚΥ 26 ΟΚΤ ΔΕ 27 ΟΚΤ 10:00 έως 22:00 10:00 έως 22:00 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 14:30 14:30 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 14:30 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης ΤΡ 28 ΟΚΤ ΤΕ 29 ΟΚΤ ΠΕ 30 ΟΚΤ ΠΑ 31 ΟΚΤ 10:00 έως 22:00 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 14:30 08:00 έως 08:00 επομένης Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Ψ.Τ) 153

154 Σήμερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής λειτουργούν συνολικά 24 Ψ.Τ. για την αντιμετώπιση οξέων περιστατικών. Η κατανομή, καθώς και ο αριθμός διαθέσιμων κλινών τους έχουν ως εξής: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ψ.Τ. ΟΞΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ ΠΓΝ «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ» 1 20 ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 1 20 ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 1 19 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 1 18 Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 1 20 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 1 35 Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 1 30 Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 1 24 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Νοσηλεύονται ΜΟΝΟ εκούσια περιστατικά Νοσηλεύονται ΜΟΝΟ εκούσια περιστατικά Νοσηλεύονται εκούσια και εισαγγελικά περιστατικά Νοσηλεύονται εκούσια και εισαγγελικά περιστατικά Νοσηλεύονται εκούσια και εισαγγελικά περιστατικά Νοσηλεύονται εκούσια και εισαγγελικά περιστατικά Νοσηλεύονται εκούσια και εισαγγελικά περιστατικά Νοσηλεύονται εκούσια και εισαγγελικά περιστατικά 154

155 Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» 1 20 ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» 1 Ο Ψ.Τ. Εισαγωγών 25 ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» 2 Ο Ψ.Τ. Εισαγωγών 25 ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» 3 Ο Ψ.Τ. Εισαγωγών 25 ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» 4 Ο Ψ.Τ. Εισαγωγών 25 ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» 5 Ο Ψ.Τ. Εισαγωγών 25 ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» 6 Ο Ψ.Τ. Εισαγωγών 25 ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» 8 Ο Ψ.Τ. Εισαγωγών 25 ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» 9 Ο Ψ.Τ. Εισαγωγών 25 ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» 10 Ο Ψ.Τ. Εισαγωγών 25 ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» «Αγία Μαρκέλλα» (Δ1) 31 ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» «Κουντουριώτειο» (Δ2) 30 ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» «Σύγγρειο» (Δ3) 39 ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» «Ευεργετών» (Δ4) 36 ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» «Ταρσή Δρομοκαϊτη» (Δ5) 28 ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» «Ελλήνων Αμερικής» (Δ6) 30 ΣΥΝΟΛΟ Νοσηλεύονται εκούσια και εισαγγελικά περιστατικά Νοσηλεύονται εκούσια περιστατικά, εισαγγελικά και περιστατικά αρ. 69 Νοσηλεύονται εκούσια περιστατικά, εισαγγελικά και περιστατικά αρ. 69 Δημογραφικοί δείκτες 155

156 Ο πληθυσμός του Λεκανοπεδίου Αττικής με βάση την απογραφή 2011 είναι κάτοικοι. Ο αριθμός των εισαγωγών οξέων περιστατικών είναι περίπου ασθενείς ανά έτος (περί τους 25 ασθενείς ανά ημέρα). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την τομεοποίηση προβλέπονται 13 Ψυχιατρικοί Τομείς στην Αττική, στους οποίους αναφέρονται αντίστοιχα Ψ.Τ. οξέων περιστατικών. Οι συνολικές ενεργές κλίνες ενηλίκων για την νοσηλεία οξέων ψυχιατρικών περιστατικών με βάση τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2014 είναι 625. Αυτό σημαίνει ότι αναλογεί 1 κλίνη ανά 6125 κατοίκους. Λαμβάνοντας υπ όψιν ότι ο πληθυσμός των παιδιών 0 έως 14 ετών στην Περιφέρεια Αττικής αποτελεί περίπου το 15% του συνολικού (ήτοι ), η αναλογία κλινών για τους ενήλικες είναι 1 κλίνη ανά 5206 κατοίκους. Δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία για την ηλικιακή ομάδα 15 έως 18 ετών, η οποία απευθύνεται σε ψυχιατρικά τμήματα εφήβων, αλλά σε κάθε περίπτωση επηρεάζουν προς τα κάτω την αναλογία κλινών / ενηλίκων. Κατά συνέπεια η τελική εκτίμηση και παραδοχή στην παρούσα μελέτη είναι 1 κλίνη ανά περίπου 5000 ενήλικες κατοίκους. Για την καλύτερη κατανόηση της κάλυψης των ψυχιατρικών ασθενών από τα Ψυχιατρικά Τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων και των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων στην Αττική ακολουθεί ανάλυση των δεικτών χρήσης για τα έτη 2012 και Πίνακας ανάλυσης δεικτών χρήσης (για τα έτη 2012 και 2013) 156

157 ΔΕΙΚΤΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΛΙΝΕΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ημέρες) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΟΥΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" , , Γ.Ν.Α."ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" , , Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" , , Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" , , Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" , , Γ.Ν.Ν. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" , , Γ.Ν.Ε "ΘΡΙΑΣΙΟ" , , ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,53 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,17 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,18 157

158 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,10 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,84 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,17 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ" ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-1ο ΨΤΕ , ,64 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-2ο ΨΤΕ , ,56 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-3ο ΨΤΕ , ,23 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-4ο ΨΤΕ , ,84 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-5ο ΨΤΕ , ,63 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-6ο ΨΤΕ , ,44 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-8ο ΨΤΕ , ,57 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-9ο ΨΤΕ , ,87 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-10ο ΨΤΕ , ,83 Π.Γ.Ν. "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ" Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" , , ΔΕΙΚΤΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

159 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΛΙΝΕΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ημέρες) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΟΥΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" , , Γ.Ν.Α."ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" , , Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" , , Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" , , Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" , , Γ.Ν.Ν. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" , , Γ.Ν.Ε "ΘΡΙΑΣΙΟ" , , ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,52 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,15 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,11 159

160 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,04 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,27 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,94 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ" ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-1ο ΨΤΕ , ,56 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-2ο ΨΤΕ , ,52 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-3ο ΨΤΕ , ,82 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-4ο ΨΤΕ , ,47 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-5ο ΨΤΕ , ,99 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-6ο ΨΤΕ , ,90 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-8ο ΨΤΕ , ,60 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-9ο ΨΤΕ , ,38 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-10ο ΨΤΕ , ,00 Π.Γ.Ν. "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ" Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" , , Για την καλύτερη ανάλυση των παραπάνω δεικτών και για να μπορεί να εξαχθεί μία σαφής αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του εφημεριακού συστήματος τοποθετούνται συγκριτικά για τα 2 έτη οι βασικοί δείκτες ανά νοσοκομείο. 160

161 Στον παραπάνω υπολογισμό έχει ληφθεί υπόψη ότι το 2012 έχει 366 ημέρες και το αντίστοιχα. Επίσης για να βελτιώσουμε μεσοσταθμικά τα στοιχεία, η μέση διάρκεια νοσηλείας έχει υπολογιστεί ως ο λόγος των συνολικών ημερών νοσηλείας του έτους προς το άθροισμα του αριθμού εισαγωγών και του αριθμού των ενεργών κλινών κάθε τμήματος. Επομένως η διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω στοιχείων έχει ως εξής: 161

162 Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" Γ.Ν.Α."ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Γ.Ν.Ν. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ.Ν.Ε "ΘΡΙΑΣΙΟ" ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ1 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ2 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ3 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ4 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ5 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ6 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-1ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-2ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-3ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-4ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-5ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-6ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-8ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-9ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-10ο ΨΤΕ Π.Γ.Ν. "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ" Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" Αριθμός ανεπτυγμένων κλινών (ενεργείς κλίνες)

163 Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" Γ.Ν.Α."ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Γ.Ν.Ν. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ.Ν.Ε "ΘΡΙΑΣΙΟ" ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ1 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ2 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ3 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ4 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ5 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ6 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-1ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-2ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-3ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-4ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-5ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-6ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-8ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-9ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-10ο ΨΤΕ Π.Γ.Ν. "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ" Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" 102 Αριθμός Εισαγωγών

164 Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" Γ.Ν.Α."ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Γ.Ν.Ν. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ.Ν.Ε "ΘΡΙΑΣΙΟ" ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ1 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ2 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ3 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ4 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ5 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ6 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-1ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-2ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-3ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-4ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-5ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-6ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-8ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-9ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-10ο ΨΤΕ Π.Γ.Ν. "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ" Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" Ημέρες Νοσηλείας

165 Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" Γ.Ν.Α."ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Γ.Ν.Ν. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ.Ν.Ε "ΘΡΙΑΣΙΟ" ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ1 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ2 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ3 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ4 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ5 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ6 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-1ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-2ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-3ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-4ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-5ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-6ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-8ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-9ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-10ο ΨΤΕ Π.Γ.Ν. "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ" Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" Μέση Διάρκεια Νοσηλείας ,04 31,63 20,85 20,70 23,66 24,58 27,85 28,65 36,53 36,99 21,73 15,41 27,43 34,28 39,29 36,03 15,55 13,10 61,94 27,34 35,32 30,21 28,10 30,55 37,19 33,86 37,10 33,16 37,78 39,97 41,31 38,89 33,32 32,98 35,95 39,59 35,99 44,45 19,97 19,04 42,14 40,43 37,34 42,71 18,28 18,90 165

166 Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" Γ.Ν.Α."ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Γ.Ν.Ν. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ.Ν.Ε "ΘΡΙΑΣΙΟ" ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ1 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ2 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ3 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ4 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ5 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ6 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-1ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-2ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-3ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-4ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-5ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-6ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-8ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-9ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-10ο ΨΤΕ Π.Γ.Ν. "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ" Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" 0 Αριθμός ακούσιων εισαγωγών

167 Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" Γ.Ν.Α."ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Γ.Ν.Ν. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ.Ν.Ε "ΘΡΙΑΣΙΟ" ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ1 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ2 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ3 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ4 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ5 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ6 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-1ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-2ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-3ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-4ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-5ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-6ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-8ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-9ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-10ο ΨΤΕ Π.Γ.Ν. "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ" Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" 0,00% 0,00% Ποσοστό κάλυψης κλινών ,69% 43,47% 107,98% 98,66% 88,51% 94,60% 83,89% 97,81% 61,18% 60,11% 54,57% 57,60% 94,53% 95,52% 78,17% 77,15% 123,80% 130,41% 124,29% 176,15% 131,44% 128,51% 94,10% 94,04% 88,84% 93,27% 95,17% 98,94% 106,64% 99,56% 120,56% 130,52% 128,23% 136,82% 127,84% 130,47% 153,63% 163,99% 103,44% 116,90% 135,87% 125,38% 111,83% 139,00% 139,37% 144,99% 167

168 Αριθμός ασθενών που επισκέφτηκαν τα Εξωτερικά Ιατρεία των Ψυχιατρικών Τμημάτων Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" Γ.Ν.Α."ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Γ.Ν.Ν. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ.Ν.Ε "ΘΡΙΑΣΙΟ" Ψ.Ν.Α "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ψ.Ν.Α "ΔΑΦΝΙ" Π.Γ.Ν. "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ" Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ"

169 Παρακάτω αποτυπώνονται συγκριτικά τα στοιχεία των Ψυχιατρικών Τμημάτων των Γενικών Νοσοκομείων με τα στοιχεία των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων αλλά και των Πανεπιστημιακών Ψυχιατρικών Τμημάτων: Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών Γενικά Νοσοκομεία (7) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Πανεπιστημ ιακά Νοσοκομεία (2) 2% Πανεπιστημ 2012 Γενικά ιακά 2013 Γενικά Νοσοκομεία Νοσοκομεία Νοσοκομεία (7) (2) (7) 24% 2% 28% Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) 74% Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) 70% 169

170 Αριθμός Εισαγωγών Γενικά Νοσοκομεία (7) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Πανεπιστημ ιακά Νοσοκομεία (2) 4% Πανεπιστημ 2012 ιακά 2013 Γενικά Γενικά Νοσοκομεία Νοσοκομεία Νοσοκομεία (2) (7) (7) 4% 32% 30% Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) 64% Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) 66% 170

171 Ημέρες Νοσηλείας Γενικά Νοσοκομεία (7) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Πανεπιστημ ιακά Νοσοκομεία (2) 2% 2012 Πανεπιστημ Γενικά ιακά 2013 Γενικά Νοσοκομεία (7) 27% Νοσοκομεία (2) 2% Νοσοκομεία (7) 27% Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) 71% Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) 71% 171

172 Μέση Διάρκεια Νοσηλείας ,42 26,73 33,89 32,01 18,28 18,90 30,93 29,94 Γενικά Νοσοκομεία (7) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Ποσοστό (%) κάλυψης κλινών ,54 101,06 101,33 105,23 139,37 144,99 105,48 104,74 Γενικά Νοσοκομεία (7) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο 172

173 Αριθμός Ακούσιων Εισαγωγών Γενικά Νοσοκομεία (5) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Πανεπιστημι ακά Νοσοκομεία (2) 0% Πανεπιστημ 2012 Γενικά ιακά 2013 Γενικά Νοσοκομεία Νοσοκομεία Νοσοκομεία (5) (2) (5) 27% 0% 25% Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) 73% Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) 75% 173

174 Ποσοστό Ακούσιων Εισαγωγών ,72% 37,79% 49,62% 52,73% 43,44% 46,17% 0,00% 0,00% Γενικά Νοσοκομεία (5) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο *Ποσοστό των Ακούσιων Εισαγωγών σε σχέση με τις εκούσιες εισαγωγές 174

175 Αριθμός ασθενών που επισκέφτηκαν τα Εξ.Ιατρεία του Ψυχιατρικού Τμήματος Γενικά Νοσοκομεία (5) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Πανεπιστημ ιακά Νοσοκομεία (2) 4% 2012 Πανεπιστημ Γενικά ιακά 2013 Γενικά Νοσοκομεία (5) 48% Νοσοκομεία (2) 3% Νοσοκομεία (5) 49% Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) 48% Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) 48% 175

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Σημαντικό όχημα του Υπουργείου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός*

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός* Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 201 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014-2020 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Στόχος: η ομοιόμορφη ανά νομό κατανομή των δομών ψυχικής υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης Ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων

3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων 3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων Ρωξάνη Καραγιάννη Η νοσοκοµειακή περίθαλψη κατέχει κεντρική θέση στα συστήµατα υγείας όλων των χωρών ακόµη και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

103 Φορέας: Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

103 Φορέας: Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΘ-ΦΣΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΘ-ΦΣΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Δ/νση : Αριστοτέλους 19, Αθήνα Τ.Κ. : 101 87 Τηλ. : 210 8251834,5 FAX : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Διημερίδα

Επιστημονική Διημερίδα Α Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία Β Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ Επιστημονική Διημερίδα Ψυχιατρικές υπηρεσίες στην Αττική : Πρόληψη, Εξωνοσοκομειακή φροντίδα και Νοσηλεία Μαγγίνειο Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων

Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Πληροφορίες: Π.ΒΟΥΔΟΥΚΗΣ Τηλέφωνο: 210-7286435 FAX: 210-7211007

Διαβάστε περισσότερα

Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μ. Μαδιανός Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Ζωγράφου, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ψυχιατρική 2002, 13:297-300 Η Ελλάδα, τρία έτη µετά την ένταξή της από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Διοικητές Νοσοκομείων, λόγω μη επαρκών εγκεκριμένων κονδυλίων εφημεριών, προβαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο χρηµατοδοτείται από τον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΞΕΝΩΝΑ ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΞΕΝΩΝΑ ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΞΕΝΩΝΑ ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ Ο Ξενώνας ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ λειτουργεί στα πλαίσια του προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ το οποίο αρχικά υλοποιήθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 17 1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Κοι.Σ.Π.Ε. 18 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015

Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015 Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015 Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 16/3/2016 Σύνταξη/Επιμέλεια έκθεσης: Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται οι μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 0 1. Προετοιμασία και οργάνωση... 1 2. Στρατηγικός σχεδιασμός... 2 3. Διαδικασίες διαβούλευσης... 4 4. Επιχειρησιακός σχεδιασμός... 4 5. Τεκμηρίωση... 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Αλληλογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 28 Απριλίου 2010

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 28 Απριλίου 2010 Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 28 Απριλίου 21 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας για τη γρίπη. Κατά την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΣΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012

ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΣΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της " Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε." (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/ ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/ ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-07-2016 ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. ΣΧΕΤ.: 1.Το άρθρο 33 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/16). 2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες Υγείας Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων Πηγή Esy.net Απολογισμός 2013 1 Ευχαριστούμε! Τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 Ο συνολικός αριθμός των Δήμων, Κοινοτήτων, Τ.Ε.Δ.Κ & Δ.Ε.Υ.Α που εκπροσωπούνται στο Δίκτυο ανέρχονται σε 472. Ο συνολικός αριθμός των κατοίκων που καλύπτονται από τους προαναφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα ενός δημόσιου, ενιαίου και. ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα ενός δημόσιου, ενιαίου και. ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα ενός δημόσιου, ενιαίου και ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και δεδομένου ότι η αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 25/09/2014 Αρ. Πρωτ. : 1156 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής 214 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 Εισαγωγή Η υλοποίηση και επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, έχει άµεση σχέση µε τις αποφάσεις που λαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011 2011-01-11 12:28:57 Αυστηρό έλεγχο από κλιμάκια της τρόικας ανά τρίμηνο και εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ (πάνω από 1,25 δισεκατομμύριο ευρώ), προβλέπει για το 2011 το αναθεωρημένο μνημόνιο στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ j τηναναθεώρησητουπλαισίουαναδοχήςκαιυιοθεσίαςανηλίκων, j την κατάθεση νόμουjπλαισίου/ομπρέλα για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως προέλευσης,ηλικίας,φύλου,φυσικής,νοητικήςκαιψυχικήςκατάστασης, j τηδημιουργίαπλαισίουαναδοχήςηλικιωμένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 206 6 Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 207 Στο προηγούµενο κεφάλαιο επιχειρήθηκε η προσέγγιση βήµα βήµα των επιχειρησιακών στόχων του Σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

FAQs για Προσκλήσεις 19,20,21

FAQs για Προσκλήσεις 19,20,21 FAQs για Προσκλήσεις 19,20,21 Α/Α Ανάρτηση ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 22/7/2016 2 22/7/2016 3 22/7/2016 4 22/7/2016 5 22/7/2016 6 22/7/2016 7 22/7/2016 Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Γενικά θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση.

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Περικλής Τζιάρας, Κοινωνικός Λειτουργός Γ.Ν.Ελευσίνας "Θριάσιο", Μέλος ΔΣ ΣΚΛΕ Κοινωνική Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Θ.Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350903 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 29 ης /11.12.2014 Συνεδρίασης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 29 ης /11.12.2014 Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 29 ης /11.12.2014 Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΕΥΑ ΦΛΕΒΑΡΗ Τηλέφωνο : 2131500800

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ιούνιος 2015 Το περιβάλλον του έργου Το τετραετές έργο με τίτλο «Ετήσιες Εκθέσεις για την Πρόοδο της Εφαρμογής των Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εφημερίας 2015, Γενικών Νοσοκομείων Ηρακλείου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου & Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο».

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εφημερίας 2015, Γενικών Νοσοκομείων Ηρακλείου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου & Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ηράκλειο, 09 Ιανουαρίου 2015. Αριθμ. Πράξης Διοικητή: 05 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΡΟΣ: (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: Καθορισμός εφημερίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.161698 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 1. Στους πίνακες του Απολογισµού 2002 εµφανίζονται οι εισπράξεις και οι πληρωµές κατά τη διάταξη και τους κωδικούς αριθµούς του Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας.

Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ 7η ΥΠΕ - ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας. Σύνολο εξετασθέντων

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ »

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ » ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ειδική Γραμματεία για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς,1.06.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΑΠΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013.

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 101 87 Αθήνα, 28-2 - 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προόδου παρεμβάσεων 2013 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ

Παρουσίαση. προόδου παρεμβάσεων 2013 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ Παρουσίαση προόδου παρεμβάσεων τομέα υ&κ.α.. 2007-2013 2013 Ειδική Υπηρεσία τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Β.1.1 USE OF LESSONS LEARNT ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ στο Συντονισμό και

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου. Πειραιάς, 11/11/2016. Στατιστικά Στοιχεία 2 ης Υ.ΠΕ.: Σεπτέμβριος 2016 (Προσωρινά στοιχεία)

Διοίκηση 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου. Πειραιάς, 11/11/2016. Στατιστικά Στοιχεία 2 ης Υ.ΠΕ.: Σεπτέμβριος 2016 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 11/11/2016 Στατιστικά Στοιχεία 2 ης Υ.ΠΕ.: Σεπτέμβριος 2016 (Προσωρινά στοιχεία) Από την 2 η Υγειονομική Περιφέρεια (2 η ΥΠΕ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα και οι εκτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ts./\/\t-trhtr\t-i a.r-itvh.jn.fjck ι ia νηογρτεια-υγεγασ: 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓ6Ι0Ν0ΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡ. npqt,..,... ΗΜΕιΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ts./\/\t-trhtr\t-i a.r-itvh.jn.fjck ι ia νηογρτεια-υγεγασ: 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓ6Ι0Ν0ΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡ. npqt,..,... ΗΜΕιΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ -327845 (3/7) 06/02/2015 13:29:55 +02C ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ts./\/\t-trhtr\t-i a.r-itvh.jn.fjck ι ia νηογρτεια-υγεγασ: 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓ6Ι0Ν0ΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Μ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Η ΕΛΠΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΗΡΕΣΙΑ:Διοικητική ΤΜΗΜΑ : Oικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ : Γρ.Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ ΔΥNAΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ Ε.Α.Ν Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΥΠΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΕ 12/2/2015 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes.

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ FAX E-MAIL 2313-324 314 2313-324 100 Τηλεφωνικό Κέντρο ΠΥΛΗ 2313-324 131 2313-324 245 Πύλη 2313-324 300 Προσωπικό Ασφάλειας (Security) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2313-324 340 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ dioikitis@psychothes.gr

Διαβάστε περισσότερα

1.Το Ν. 2286/95: Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

1.Το Ν. 2286/95: Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ ΦΟΡ.& ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5 η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς & Κολωνού 2 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα