ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015"

Transcript

1 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Διοικητής Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, Ειδικός Σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Διοικητής Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, Ειδικός Σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σημείωμα Ενότητα 1. Λειτουργικοί δείκτες παροχής υπηρεσιών στο ΨΝΑ κατά το έτος 2014 και συγκριτική ανάλυση Ενότητα 2. Εκτέλεση προϋπολογισμού Οικονομικός απολογισμός Ανειλημμένες υποχρεώσεις Κόστος ενεργειακών αναγκών Ενότητα 3. Ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εν γένει Ενότητα 4. Ενέργειες για την προώθηση και ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης των χρόνιων ασθενών Ενότητα 5. Ενέργειες για την ανάπτυξη Ψυχιατρικών Τμημάτων (ΨΤ) στα Γενικά Νοσοκομεία (ΓΝ) και κοινοτικών δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Ενότητα 6. Ενέργειες για την εφαρμογή της τομεοποίησης και την ανάπτυξη ενός καθολικά τομεοποιημένου συστήματος εφημεριών στην Αττική Ενότητα 7. Ανάγκες σε προσωπικό Παράρτημα Ι Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα ΙΙΙ Παράρτημα ΙV Παράρτημα V Παράρτημα VΙ

4 Εισαγωγικό Σημείωμα Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται, σε κοινωνικό αλλά και θεσμικό επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς μεταστροφή σε ό, τι αφορά την αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενών. Ο στιγματισμός, η περιθωριοποίηση και η εγκατάλειψη των ψυχικά ασθενών δίνουν τη θέση στην αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου και στην ολοένα αυξανόμενη κοινωνική ευαισθησία για τις ανάγκες του. Μεταστροφή, που συνοδεύεται από μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, που αποσκοπούν στην αποασυλοποίηση του ατόμου με προβλήματα ψυχικής υγείας, με απώτερο στόχο την ένταξή του στην κοινωνία και στην απασχόληση, μέσα από υπηρεσίες και δομές παροχής εξειδικευμένης φροντίδας. Είναι αλήθεια ωστόσο, ότι σε μια περίοδο δύσκολη, που χαρακτηρίζεται από ριζικές κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις, η ολοκλήρωση των μεταρρυθμιστικών αυτών προσπαθειών δεν είναι απρόσκοπτη, καθώς προσκρούει, αφενός στην έλλειψη πολιτικής βούλησης και κατ επέκταση στην αδράνεια της πολιτείας, αφετέρου στους σοβαρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. «Ανεκπλήρωτη μεταρρύθμιση» και «ημιτελής προσπάθεια», είναι μερικοί από τους χαρακτηρισμούς που αποδίδονται στην, ή συνδέονται με, την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη τρεις δεκαετίες, χωρίς όμως να έχει επαληθεύσει τις ελπίδες όσων πίστεψαν σε μία αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Το ζήτημα της χρηματοδότησης παρά την αναμφίβολη σπουδαιότητά του, αποτελεί μία μόνον όψη ενός πολύπλευρου προβλήματος, για την επίλυση του οποίου είναι αναγκαίες σοβαρές διοικητικές και θεσμικές παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα, από την αξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας της μπορεί με ασφάλεια να ειπωθεί ότι η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση δεν έχει εδραιωθεί ακόμα στην Ελλάδα και ότι δεν έχουν εκλείψει οι ασυμμετρίες και οι ανισότητες στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Αν και δεν πρέπει να παραβλεφθεί ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα (πχ δομές στην κοινότητα, μετασχηματισμός των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Χανίων, Κέρκυρας, Πέτρας Ολύμπου και Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, προώθηση του θεσμού των ΚΟΙΣΠΕ), εντούτοις εδώ και μία δεκαετία παραμένουν εκκρεμή αρκετά ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο ομάδες. Πρώτον, θεσμικά ζητήματα που αφορούν στην ψυχιατρική 4

5 μεταρρύθμιση στο σύνολό της. Δεύτερον, τεχνικά ζητήματα που αφορούν στον μετασχηματισμό των εναπομεινάντων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων σε ένα δίκτυο κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Όσον αφορά στα θεσμικά ζητήματα που αφορούν στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση στο σύνολό της, αυτά θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ως εξής: 1. επικαιροποίηση της δημόσιας πολιτικής στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, προκειμένου να οριοθετηθούν οι στόχοι της πολιτείας και οι δράσεις των φορέων, 2. επικαιροποίηση και συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου (Ν. 2716/1999), λαμβάνοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τις σύγχρονες αντιλήψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), 3. πλήρης ανάπτυξη και εφαρμογή της τομεοποίησης των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, 4. ανάθεση καθοριστικού ρόλου στις Τομεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας (ΤΕΨΥ), υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας τους και προώθηση της δικτύωσης των υπηρεσιών κάθε τομέα, 5. πλήρη στελέχωση (ποσοτική και ποιοτική) όλων των φορέων, 6. σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση όλων των δράσεων για την εξασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας και, 7. καθιέρωση συστήματος ποιοτικής αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών από την πλευρά των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών, Όσον αφορά στα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στο μετασχηματισμό των εναπομεινάντων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων αυτά θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ως εξής: 1. ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης των εναπομεινάντων χρονίων ασθενών από τα ασυλικά τμήματα των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων στη κοινότητα, 2. ανάπτυξη ισοδύναμων κλινών των Ψυχιατρικών Τμημάτων Εισαγωγής (ΨΤΕ) στα Γενικά Νοσοκομεία, 3. ανάπτυξη κοινοτικών δομών ψυχικής υγείας για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης των ψυχικών διαταραχών στην κοινότητα, όπως Κέντρων Ψυχικής Υγείας, αλλά και υπηρεσιών ψυχικής υγείας στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΣΥ, 4. σεβασμός και προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων με έμφαση στην εξάλειψη των περιοριστικών μέτρων-καθηλώσεων, 5

6 5. πρόβλεψη ανάπτυξης κατάλληλων δομών για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη ειδικών ομάδων ψυχικά πασχόντων, όπως οι ασθενείς που νοσηλεύονται κατά παράβαση του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα και οι ουσιοεξαρτημένοι, και, 6. καθολική εφαρμογή της τομεοποίησης με έμφαση στο σύστημα των εφημεριών των ΨΤΕ στην Αττική. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω η Διοίκηση του ΨΝΑ εργάστηκε το 2014 προς την κατεύθυνση της επίλυσης των ανωτέρω ζητημάτων, έχοντας ως στόχο την προώθηση και την περαιτέρω ωρίμανση του μετασχηματισμού του νοσοκομείου. Τα πεπραγμένα που ακολουθούν έχουν κατηγοριοποιηθεί σε επτά (7) θεματικές ενότητες, προκειμένου να αποτυπώσουν τα κρίσιμα εκείνα σημεία στα οποία η Διοίκηση του ΨΝΑ έδωσε έμφαση κατά τον προηγούμενο χρόνο, που αποτέλεσε ουσιαστικά και τον πρώτο χρόνο του υπογράφοντος ως Διοικητή του ΨΝΑ. Πιο συγκεκριμένα, οι επτά (7) αυτές θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες: 1. Λειτουργικοί δείκτες παροχής υπηρεσιών στο ΨΝΑ κατά το έτος 2014 και συγκριτική ανάλυση. 2. Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικός Απολογισμός Ανειλημμένες υποχρεώσεις Κόστος ενεργειακών αναγκών. 3. Ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εν γένει. 4. Ενέργειες για την προώθηση και ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης των χρόνιων ασθενών. 5. Ενέργειες για την ανάπτυξη Ψυχιατρικών Τμημάτων (ΨΤ) στα Γενικά Νοσοκομεία (ΓΝ) και κοινοτικών δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας. 6. Ενέργειες για την εφαρμογή της τομεοποίησης και την ανάπτυξη ενός καθολικά τομεοποιημένου συστήματος εφημεριών στην Αττική. 7. Ανάγκες σε προσωπικό. Για κάθε ενότητα επισυνάπτεται αντίστοιχο Παράρτημα, στο οποίο παρατίθενται πιο αναλυτικά σχετικά δεδομένα και κάθε άλλη αναγκαία τεκμηρίωση. 6

7 Κλείνοντας το εισαγωγικό αυτό σημείωμα, κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί πως η Διοίκηση του Νοσοκομείου, υιοθετώντας απόλυτα την υποχρέωση της για λογοδοσία στους πολίτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ενεργειών της, τον τελευταίο χρόνο αναρτά στο διαδίκτυο, με δυνατότητα απ ευθείας πρόσβασης για όλους τους πολίτες, όλα τα λειτουργικά στοιχεία του Νοσοκομείου, καθώς και την κάλυψη των κλινών η οποία και ανανεώνεται σε ημερήσια βάση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού δημιουργήθηκε σχετικός πίνακας καταγραφής που αποτυπώνει όλους του χρήστες των νοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών ψυχικής υγείας του ΨΝΑ ανά είδος παρεχόμενης υπηρεσίας. Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΨΝΑ, στον ιστότοπο στη θεματική ενότητα «Λειτουργικά Στοιχεία». Παύλος Ν. Θεοδωράκης Διοικητής ΨΝΑ, Ειδικός Σύμβουλος Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 7

8 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Λειτουργικοί δείκτες παροχής υπηρεσιών στο ΨΝΑ κατά το έτος 2014 και συγκριτική ανάλυση Στο πλαίσιο της παρουσίασης των πεπραγμένων πρωταρχικό ρόλο έχει η αποτύπωση και ανάλυση των παρεχομένων υπηρεσιών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, με όλες τις επιμέρους παραμέτρους τους. Η διαχρονική εξέλιξη, ποσοτικά και ποιοτικά, των παρεχομένων υπηρεσιών και η μεταβολή της ζήτησης δίνουν απαραίτητες πληροφορίες τόσο για την αξιολόγηση των επιμέρους ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν, όσο και για τον σχετικό επανασχεδιασμό των στόχων, όπου αυτό απαιτείται, προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη των μελλοντικών λειτουργικών αναγκών της μονάδας. Για την πλήρη κατανόηση της λειτουργίας του ΨΝΑ παρατίθενται και αναλύονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Ι όλοι οι σχετικοί λειτουργικοί δείκτες του νοσοκομείου, ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται η σύγκρισή τους με τα προηγούμενα έτη λειτουργίας ώστε να προσδιορισθεί ο βαθμός εξέλιξης τους και η ικανότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες των τομέων παροχής ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών του νοσοκομείου. Τα βασικά συμπεράσματα από τα διαγράμματα και τους πίνακες που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι είναι τα ακόλουθα: 1. Η μέση διάρκεια νοσηλείας στα Ψυχιατρικά Τμήματα Εισαγωγών (ΨΤΕ) μειώθηκε σε σχέση με το 2013 κατά 8,98% και αποτελεί την ιστορικά χαμηλότερη μέση διάρκεια νοσηλείας των οξέων περιστατικών του ΨΝΑ από της ιδρύσεώς του. 2. Το ποσοστό κάλυψης ανά ΨΤΕ μειώθηκε σε σχέση με το 2013 κατά 1,88%. 3. Το ποσοστό των επανεισόδων μειώθηκε σε σχέση με το 2013 κατά 8,98%. 4. Ο συνολικός αριθμός θανάτων μειώθηκε σε σχέση με το 2013 κατά 36,76% και αποτελεί τον χαμηλότερο αριθμό θανάτων στο ΨΝΑ από της ιδρύσεώς του. 5. Η συνολική φαρμακευτική δαπάνη στα ΨΤΕ μειώθηκε σε σχέση με το 2013, κατά 30,02% και αποτελεί την ιστορικά χαμηλότερη φαρμακευτική δαπάνη στα ΨΤΕ. 6. Ο αριθμός των ασθενών στα ΨΤΕ αυξήθηκε σε σχέση με το 2013, κατά 1,09%. 7. Ο αριθμός των εξετασθέντων στα ΤΕΠ μειώθηκε σε σχέση με το 2013, κατά 1,69%. 8. Οι ακούσιες νοσηλείες αυξήθηκαν σε σχέση με το 2013, κατά 7,99%. 9. Στο ΨΝΑ κάθε έτος, (δυο ημέρες εφημερίας / την εβδομάδα) εξετάζονται στο ΤΕΠ περίπου ασθενείς. Από τους εξετασθέντες το 11,5% προέρχεται από την επαρχία και εκτός των Ψυχιατρικών Τομέων της Αττικής. 8

9 10. Από το σύνολο των εξετασθέντων στο ΤΕΠ, το 50% περίπου γίνεται εισαγωγή σε κάποιο ΨΤΕ του ΨΝΑ. 11. Οι εισαγωγές ασθενών από επαρχία αποτελούν περίπου το 16,5% του συνόλου των εισαγωγών που έχει το ΨΝΑ. Επιπλέον, αποτελούν το 70% των εξετασθέντων που προέρχονται από την επαρχία. 12. Το 55% του συνόλου των εισαγωγών είναι ακούσιες νοσηλείες, ενώ στο σύνολο των ακούσιων νοσηλειών το 20% περίπου προέρχεται εκτός Αττικής. 13. Το 55% του συνόλου των εισαγωγών είναι πρώτες εισαγωγές στο ΨΝΑ, ενώ το υπόλοιπο 45% είναι επανείσοδοι. 14. Οι περιοχές από τις οποίες προέρχονται οι ασθενείς που διαμένουν εκτός των Ψυχιατρικών Τομέων της Αττικής είναι κυρίως: η Πελοπόννησος, η Εύβοια, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα και η Αιτωλοακαρνανία. 15. Οι περιοχές από τις οποίες προέρχονται οι ασθενείς με την μικρότερη επισκεψιμότητα στο ΨΝΑ είναι: η Θράκη, η Ευρυτανία, η Μακεδονία και η Κρήτη. 9

10 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Εκτέλεση προϋπολογισμού Οικονομικός απολογισμός Ανειλημμένες υποχρεώσεις Κόστος ενεργειακών αναγκών Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους Στο πλαίσιο της παρουσίασης των πεπραγμένων σημαντικό ρόλο έχει η αποτύπωση και ανάλυση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΨΝΑ κατά το έτος Ο βαθμός εκτέλεσης του προϋπολογισμού και η μεταβολή της ζήτησης δίνουν απαραίτητες πληροφορίες τόσο για την αξιολόγηση των επιμέρους ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν, όσο και για τον σχετικό επανασχεδιασμό των οικονομικών στόχων, όπου αυτό απαιτείται, προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη των μελλοντικών λειτουργικών αναγκών της μονάδας. Για την πλήρη κατανόηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού παρατίθενται και αναλύονται λεπτομερώς όλοι οι σχετικοί επιμέρους δείκτες, ανά κατηγορία δαπανών, ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται η διευκρίνιση κάθε σχετικής απόκλισης όπου αυτό είναι αναγκαίο. Επιπλέον, πραγματοποιείται σύγκριση των οικονομικών μεγεθών με τα αντίστοιχα του έτους Βασικά συμπεράσματα από τα διαγράμματα και τους πίνακες που ακολουθούν: 1. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού το έτος 2014 σε επίπεδο αγορών παρουσιάζει μείωση ,41 Ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε 16,38%. 2. Ο βαθμός εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανήλθε στο 94,33%. 3. Από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών από τον ΕΟΠΥΥ που ανέρχεται σε ,42 Ευρώ το νοσοκομείο εισέπραξε μόνο ,29 Ευρώ (15,96%). 4. Η μείωση στις δαπάνες αφορά σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες δαπανών, και πιο συγκεκριμένα: αντιδραστήρια 7,82%, catering και λοιπά τρόφιμα 13,93%, καύσιμα 15,04%, μισθώματα κτηρίων και έξοδα κοινοχρήστων 6,01%, συνεργείο καθαριότητας 42,15%, ΕΥΔΑΠ 17,82%, ΔΕΗ-φυσικό αέριο 2,05%, τηλεφωνικά 14,44%, φόροι-τέλη 25,36% και λοιπά υλικά 52,49%. 5. Παρά το γεγονός ότι η φαρμακευτική δαπάνη στα ΨΤΕ μειώθηκε κατά 30,02%, η συνολική δαπάνη του νοσοκομείου για το φάρμακο αυξήθηκε κατά ,95 Ευρώ (2,86%) διότι περιλαμβάνει και την αγορά φαρμάκων για τον Ιανουάριο του 2015 κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί πέρυσι και είχε οδηγήσει σε σοβαρή δυσλειτουργία του φαρμακείου και επισφαλή φαρμακευτική κάλυψη των ασθενών, ενώ είχε 10

11 επιλυθεί με τον δανεισμό φαρμακευτικών σκευασμάτων από το Δρομοκαΐτειο. Στην πράξη λοιπόν, οι δαπάνες για το φάρμακο αφορούν 13 μήνες και όχι την ετήσια δαπάνη. Μειωμένες πιστώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα ο Π/Υ οικ. Έτους 2015 ήταν ,00. - Κατά την συνοπτική υποβολή αυτού τα ανώτατα όρια πιστώσεων καθ υπόδειξη της οικείας Υ.Πε. καθορίστηκαν στα ,00. - Κατά την αναλυτική υποβολή αυτού υπήρξε οριζόντια περικοπή 10% επί του συνόλου των πιστώσεων κατόπιν οδηγιών της οικείας Υ.Πε, με αποτέλεσμα ο Π/Υ οικ. Έτους 2015 να διαμορφωθεί στα ,30 για δαπάνες τρέχοντος έτους. - Ο αντίστοιχος Π/Υ οικ. Έτους 2014 διαμορφώθηκε στα ,00 και κατά την εκτέλεση αυτού δημιουργήθηκε πρόβλημα στον Κ.Α.Ε μισθωμάτων με συνέπεια οι πιστώσεις να καλύψουν τις ανάγκες μας έως τον Ιούλιο Ο Π/Υ τρέχοντος έτους παρουσιάζει μείωση σε σχέση με του 2014 κατά 25%. - Για την 12μηνη εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου απαιτείται αύξηση ορίων πιστώσεων σε βασικούς Κ.Α.Ε. ποσού ύψους ,00 ως κάτωθι: - Κ.Α.Ε. Μισθωμάτων αύξηση ποσού ,00 - Κ.Α.Ε. Δ.Ε.Κ.Ο ,00 - Κ.Α.Ε. Τροφίμων ,00 - Κ.Α.Ε. Αντιδραστηρίων ,00 - Κ.Α.Ε. Φαρμάκων ,00 - Διάφοροι άλλοι Κ.Α.Ε ,00 - Κ.Α.Ε. Κεφαλαιακών δαπανών (προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών-ηλεκτρονικών υπολογιστών επίπλων κτλ) ,00 - Κ.Α.Ε. Επισκευής και συντήρησης κτιρίων ,00 Οικονομικός απολογισμός έτους 2014 ΕΣΟΔΑ: ,27 - Επιχορήγηση από Υ.Υ. για κάλυψη των αναγκών μας έως τον Αύγουστο

12 Το έτος 2014 επιχορηγηθήκαμε με ποσό ύψους ,00 για άπορους και ανασφάλιστους ασθενείς, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο ανωτέρω ποσό. ΕΞΟΔΑ: ,03 Η διαφορά ποσού ,76 που προκύπτει οφείλεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιήσαμε μέρος του ταμειακού μας υπολοίπου για εξόφληση δαπανών. Ενδεικτικά σας ενημερώνουμε ότι έχουν εξοφληθεί ανελαστικές δαπάνες στις παρακάτω κατηγορίες ως εξής: - Catering και λοιπά τρόφιμα έως Οκτώβριο Φάρμακα έως και τον Αύγουστο 2014 (επίκειται έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων με εντολή του Υ.Υ.) - Συνεργείο Καθαρισμού έως Σεπτέμβριο Αντιδραστήρια Υγειονομικό Υλικό έως Οκτώβριο ΔΕΚΟ έως Νοέμβριο Διάφορες δαπάνες έως Νοέμβριο Μισθώματα έως Ιούλιο 2014 δεδομένου ότι δεν υπήρχαν οι αναγκαίες πιστώσεις στον αντίστοιχο ΚΑΕ του προϋπολογισμού. Ανειλημμένες υποχρεώσεις: Υποχρεώσεις του Νοσοκομείου προς τρίτους έως : ,00. Κόστος ενεργειακών αναγκών έτους 2014: Δ.Ε.Η.: ,12 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: ,02 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ,58 Ακολουθούν, στο Παράρτημα ΙΙ, αναλυτικά τα διαγράμματα και οι πίνακες που αποτυπώνουν όλους τους επιμέρους δείκτες, ανά κατηγορία δαπανών, του ΨΝΑ, για το έτος του 2014, καθώς και ο προϋπολογισμός του έτους

13 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εν γένει Τα δικαιώματα των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας απορρέουν αφενός από την αντίστοιχη υποχρέωση του κράτους για την φροντίδα της ψυχικής τους υγείας, αφετέρου από τις βασικές αξίες της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του ατόμου. Ωστόσο, η καθημερινή πρακτική αντιμετώπισης του ψυχικά ασθενούς είναι ιδιαίτερα σκληρή και συχνά αναιρεί αυτά που ο νομοθέτης έχει κατά νου να προστατέψει. Δυστυχώς, οι αναχρονιστικές ψυχιατρικές πρακτικές εξακολουθούν να ισχύουν σε αρκετές περιπτώσεις, κατά την εισαγωγή για νοσηλεία και την αντιμετώπιση των ασθενών. Παραβίαση των δικαιωμάτων των ασθενών εντοπίζεται και κατά την τήρηση των Ιατρικών Φακέλων όπου τις περισσότερες φορές δεν είναι πλήρεις και δεν περιέχουν στοιχεία για το καθεστώς νοσηλείας. Επίσης, συχνά παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα στην αξιοπρεπή διαβίωση όπως της καθαριότητας, της προσωπικής υγιεινής αλλά και της παροχής και κάλυψης βασικών καθημερινών αναγκών όπως η διατροφή ή το δικαίωμα στην κοινωνικοποίηση μέσα από απλές ανθρώπινες συνήθειες όπως η εκδρομή ή ακόμη μία έξοδος ή ένας περίπατος. Επιπλέον, είναι κοινό μυστικό ότι η πρακτική των καθηλώσεων χρησιμοποιείται, κάποιες φορές, χωρίς να τηρείται το συγκεκριμένο πλαίσιο της διαδικασίας της καθήλωσης. Αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ υποχρέωση της διοίκησης ο συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της τήρησης εκ μέρους των επαγγελματιών ψυχικής υγείας όλων εκείνων των ενεργειών που διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων και βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Η Διοίκηση του ΨΝΑ το 2014, έλαβε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλιστούν τα ανωτέρω. Πιο συγκεκριμένα: 1) Όσον αφορά στη χρήση περιοριστικών μέτρων (καθηλώσεων) πραγματοποίησε σειρά έκτακτων ελέγχων και προχώρησε σε διαβουλεύσεις, καθώς και ανάλογες διοικητικές πράξεις με όλους τους εμπλεκόμενους προκειμένου να περιοριστεί και ει δυνατόν να εξαλειφθεί το φαινόμενο. Οι διαβουλεύσεις και οι σχετικές διοικητικές ενέργειες περιελάμβαναν τους Συντονιστές Διευθυντές των Ψυχιατρικών Τμημάτων του Νοσοκομείου, την «Ειδική 13

14 Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχιατρικές Διαταραχές», τον «Συνήγορο του Πολίτη» και όπου αυτό απαιτείτο πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με συγγενείς των ασθενών. Στο Παράρτημα III επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα που αποτυπώνουν τις αναφερόμενες ανωτέρω ενέργειες της Διοίκησης. 2) Όσον αφορά στην τήρηση των Ιατρικών Φακέλων των ασθενών πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος των Ιατρικών Φακέλων των ασθενών με επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία. Αν και η τελική έκθεση των αποτελεσμάτων εκκρεμεί λόγω της πολυπλοκότητας της ανάλυσης, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν σημαντική ανεπάρκεια στην τήρηση των Ιατρικών Φακέλων. Επισυνάπτεται στο Παράρτημα III η σχετική εντολή του Διοικητή. 3) Όσον αφορά στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών των ασθενών και ιδιαίτερα αυτών που διαμένουν στις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Ξενώνες, Οικοτροφεία, Διαμερίσματα) σημειώνεται ότι, ικανοποιήθηκαν όλα τα σχετικά αιτήματα των Επιστημονικά Υπευθύνων των δομών τόσο σε ότι αφορά στις ανάγκες της καθημερινής τους διαβίωσης, όσο και στις ανάγκες της κοινωνικοποίησής τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εγκρίθηκαν και πραγματοποιήθηκαν όλες οι σχετικές εκδρομές, περίπατοι και έξοδοι (96 συνολικά) με την αντίστοιχη χρηματοδότηση, την κάλυψη των οδοιπορικών των συνοδών επαγγελματιών ψυχικής υγείας και την αντίστοιχη ανταπόδοση σε αυτούς όσων ημερών ανάπαυλας (repo) ζητήθηκαν. Αντιστοίχως εγκρίθηκαν και όλα τα αιτήματα που αφορούσαν σε οικιακές συσκευές, διατροφή και ένδυση. Πέραν αυτού η Διοίκηση, μετά από σχετικό κατάλογο καταγραφής που απέστειλε σε όλες τις στεγαστικές δομές το Δεκέμβριο του 2014, με πρωτοβουλία του Διοικητή κατέγραψε τις ανάγκες όλων των οικοτροφείων και ξενώνων όσον αφορά στην έλλειψη οικιακών συσκευών ή την δυσλειτουργία υπαρχόντων οικιακών συσκευών, στις κοινωνικές δραστηριότητες των ασθενών, στη διατροφή, στην ένδυση, στην ύπαρξη σύνδεσης με το διαδίκτυο, στην έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, στις δυσχέρειες στην διακομιδή των ασθενών και την παραλαβή υλικών, ή την έλλειψή τους. Στην παρούσα στιγμή οι υπηρεσίες αποκωδικοποιούν το σύνολο των αιτημάτων ώστε το Νοσοκομείο να προβεί στις σχετικές ενέργειες άμεσης κάλυψης των αναγκών με τις κατά το νόμο προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες. Επισυνάπτεται στο Παράρτημα III το σχετικό έγγραφο καταγραφής που απεστάλη στις δομές. 14

15 4) Είναι γνωστό ότι, για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο μας με το άρθρο 69 δεν υπάρχει κανένα θεραπευτικό πλαίσιο κλινικής διαχείρισης και εν γένει φροντίδας τους. Μετά από εισήγηση του Διοικητή το ΔΣ του ΨΝΑ προέβει στη λήψη απόφασης για μια σειρά από ενέργειες ανάπτυξης σχεδιασμού κλινικής διαχείρισης και εν γένει φροντίδας των ασθενών αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 1. Να ζητηθεί από όλους τους Συντονιστές Διευθυντές Ψυχιάτρους να καταθέσουν προτάσεις για την οργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για τους ασθενείς του άρθρου 69. Οι προτάσεις δύνανται να αναφέρονται τόσο στο κλινικό, θεραπευτικό και επανανταξιακό πλαίσιο, αλλά και σε προτεινόμενες αλλαγές του Ποινικού Κώδικα, καθώς και στον τρόπο οργάνωσης των ψυχοιατροδικαστικών υπηρεσιών. 2. Οργάνωση Τεχνικής Αξιολόγησης των τρεχουσών υπηρεσιών ψυχικής υγείας που παρέχει το Νοσοκομείο μας στους ασθενείς με άρθρο 69 από αναγνωρισμένου κύρους διεθνείς εμπειρογνώμονες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία, η Σουηδία, η Μεγάλη Βρετανία, καθώς και η Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 3. Να ζητηθεί πρόταση για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψυχοιατροδικαστικών υπηρεσιών από την Ελληνική Ψυχοιατροδικαστική Εταιρεία. 4. Αξιολόγηση όλων των ασθενών με άρθρο 69 που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο μας από 3μελή επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ειδικών στην ψυχοιατροδικαστική με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Αθανάσιο Δουζένη με σκοπό την βελτιστοποίηση του ατομικού θεραπευτικού πλαισίου εκάστου ασθενούς, σε συνεργασία με τους θεράποντες Ιατρούς του Νοσοκομείου. 5. Η δημιουργία ομάδας εργασίας με πρόεδρο τον Ψυχίατρο κ. Τσόπελα Χρήστο και μέλη τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Μούγια Βασιλική και την Κοινωνική Λειτουργό κ. Φραγκοπούλου Μαρία για τον συντονισμό των ανωτέρω ενεργειών. Το Απόσπασμα του Πρακτικού της σχετικής απόφασης του ΔΣ επισυνάπτεται στο Παράρτημα III. 15

16 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ενέργειες για την προώθηση και ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης χρόνιων ασθενών Στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, το ΨΝΑ βρίσκεται σε διαδικασία μετασχηματισμού των υπηρεσιών του, με έμφαση στην ανάπτυξη δομών στην κοινότητα. Προτεραιότητα της διαδικασίας αυτής αποτελεί, η αποασυλοποίηση των εναπομεινάντων χρονίων ασθενών από τα ασυλικά Τμήματα του ΨΝΑ σε στεγαστικές δομές (Ξενώνες Οικοτροφεία Διαμερίσματα) στην κοινότητα. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. Πρωτ. Υ5α/Γ.Π.οικ.99987/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, τέθηκε σε απόλυτη προτεραιότητα η μετάβαση των χρονίων ψυχικά πασχόντων που φιλοξενούνται επί μακρόν στα ασυλικά και λοιπά τμήματα των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου. Η Ειδική Επιτροπή που είχε συσταθεί από την προηγούμενη Διοίκηση του Νοσοκομείου, για την ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης, δεν λειτούργησε ποτέ και ουδεμία ενέργεια σχετική είχε γίνει από αυτήν. Ορίστηκε νέα Ειδική Επιτροπή Διαχείρισης Μετάβασης Χρονίων Ψυχικά Πασχόντων (με την με αρ. 228/ Απόφαση Διοικητή) από τον Διοικητή, η οποία έλαβε τα αντίστοιχα αιτήματα μετάβασης των χρονίων ασθενών σε ΜΨΑ και λειτουργώντας σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις κινητοποιήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Συνολικά, στο ΨΝΑ τον Ιανουάριο του 2014 διέμεναν 147 χρόνιοι ασθενείς σε 4 Τμήματα ως ακολούθως: ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ Α 43 ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ Β 47 ΠΡΟΚΑΤ 2ΑΒ 39 7 ο 18 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ

17 Από αυτούς τους 147 ασθενείς οι 15 νοσηλεύονταν υπό το άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα. Συνεπώς ο αριθμός των χρονίων ασθενών και στα 4 Τμήματα που έπρεπε να ενταχθούν στη διαδικασία αποασυλοποίησης ανήρχετο στους 132. Στις στα 3 πλέον Τμήματα ο αριθμός των ασθενών είχε ως ακολούθως: ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ Β 37 ΠΡΟΚΑΤ 2ΑΒ 42 7 ο 18 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ 97 Αυτό αποτυπώνεται και στον επισυναπτόμενο στο Παράρτημα 4 πίνακα, με την αναλυτική ημερήσια δύναμη του ΨΝΑ. Από τους 97 ασθενείς οι 15 νοσηλεύονται υπό το άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα, συνεπώς, ο αριθμός των χρονίων ασθενών στα 3 Τμήματα είναι 82. Η δύναμη των χρονίων ασθενών του ΨΝΑ μειώθηκε στο ανωτέρω χρονικό διάστημα κατά 37,87 %. Η ανωτέρω διαδικασία επέτρεψε την κατάργηση ενός χρόνιου ασυλικού Τμήματος. Το 1983, δημιουργήθηκαν στο ΨΝΑ και άρχισαν να λειτουργούν δυο χρόνια γηροψυχιατρικά τμήματα (Μποδοσάκειο Α και Μποδοσάκειο Β) δυναμικότητας 120 κλινών. Το 2004, στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και με απόφαση του ΔΣ σταμάτησαν να γίνονται νέες εισαγωγές στα χρόνια γηροψυχιατρικά τμήματα. Έκτοτε η συνήθης διαχείριση των ασθενών που φιλοξενούνταν στα 2 Μποδοσάκεια ήταν η εσωτερική μετακίνηση από τ άλλα τμήματα του Νοσοκομείου χρόνιων ασθενών που συμπλήρωναν την ηλικιακή προϋπόθεση των 65 ετών. Από την έναρξη της λειτουργίας τους και μέχρι το 2014, ουδέποτε ασθενής που νοσηλεύθηκε σε χρόνιο γηροψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου, αποασυλοποιήθηκε σε Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην κοινότητα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τηρήθηκαν όλοι οι θεραπευτικοί όροι στην διαδικασία της μετάβασης των ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. όπως επίσκεψη στο χώρο προορισμού, γνωριμία με το προσωπικό της δομής υποδοχής, ενημέρωση και συγκατάθεση των συγγενών και της οικογένειας των ασθενών. Μέχρι και σήμερα συνεχίζεται η παρακολούθηση των ασθενών και η κατάστασή τους στις νέες δομές είναι καλή. 17

18 Επιπλέον η κατάργηση του μεγαλύτερου ασυλικού Τμήματος του ΨΝΑ συνέβαλε στη μείωση των δαπανών καθαριότητας μιας και αφαιρέθηκαν τμ από τα που κατελάμβαναν τα 2 Τμήματα, καθώς και στην αποδέσμευση του νοσηλευτικού προσωπικού (8 άτομα) το οποίο τοποθετήθηκε σε άλλα Τμήματα του Νσοκομείου που παρουσίαζαν μεγάλη έλλειψη. Επισυνάπτεται στο Παράρτημα IV η σχετική με τη συγχώνευση των 2 χρόνιων ψυχογηριατρικών Τμημάτων απόφαση του ΔΣ του ΨΝΑ. Πέραν των ανωτέρω ασθενών που αποασυλοποίηθηκαν από τα χρόνια Τμήματα, 70 επιπλέον ασθενείς, με μακρά διάρκεια νοσηλείας σε ΨΤΕ, προωθήθηκαν σε δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης από την 01/01/2014 έως τις 31/12/2014. Από αυτούς οι 48 στεγάστηκαν σε ΜΨΑ του ΨΝΑ ενώ οι 22 μετέβησαν σε στεγαστικές δομές ΝΠΙΔ. 18

19 5 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ενέργειες για την ανάπτυξη Ψυχιατρικών Τμημάτων (ΨΤ) στα Γενικά Νοσοκομεία (ΓΝ) και κοινοτικών δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Διαδικασία ανάπτυξης ΨΤ στα Γενικά Νοσοκομεία Η διαδικασία ανάπτυξης ΨΤ στα Γενικά Νοσοκομεία διακρίνεται σε 3 φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την προετοιμασία των ΨΤ εντός του ΨΝΑ προκειμένου να καταστεί εφικτή η μεταφορά τους. Αυτό συνεπάγεται πλήρη αποτύπωση της λειτουργίας τους και εκτίμηση των δυνατοτήτων και αδυναμιών τους. Από τη σχετική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι δύναται τα 9 ΨΤ να μεταφερθούν σε ΓΝ υπό τις εξής προϋποθέσεις: Δημιουργία ειδικών Τμημάτων για τους ασθενείς υπό το άρθρο 69. Καταγραφή των ασθενών που έχουν συνολικά χρόνο διαμονής στο ΨΤ πέραν των 3 μηνών. Προώθηση σε ΜΨΑ των ασθενών που νοσηλεύονται πάνω από 3 μήνες. Ενίσχυση σε ιατρικό προσωπικό. Ενίσχυση σε νοσηλευτικό προσωπικό. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη δορυφοροποίηση εκάστου ΨΤ με τον αντίστοιχο Τομέα Ψυχικής Υγείας, με βάση την επιχειρησιακή εκτίμηση που έχει πραγματοποιηθεί για την εφαρμογή του συστήματος καθολικής τομεοποιημένης εφημερίας στην Αττική. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την ανεύρεση των ΨΤ υποδοχής και τις εργασίες ανακατασκευής και προσαρμογής των ΨΤ υποδοχής υπό το συντονισμό του Υπουργείου Υγείας. Χρονικά η τρίτη φάση δύναται να υλοποιείται παράλληλα με τις άλλες δυο. Όσον αφορά στην τρίτη φάση, μετά από εισήγηση του Διοικητή του ΨΝΑ στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, συγκροτήθηκε Τεχνικό Κλιμάκιο με επικεφαλή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, για την αξιολόγηση της δυνατότητας των ΓΝ της Αττικής να αναπτύξουν ΨΤ. 19

20 Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις σε όλα τα ΓΝ της Αττικής και στη συνέχεια εκτιμήθηκε επιχειρησιακά και οικονομικά η δυνατότητα ανάπτυξης 15 ΨΤ. Το πόρισμα του Τεχνικού Κλιμακίου παρουσιάζεται συνοπτικά στον σχετικό πίνακα του Παραρτήματος V. Ενέργειες για την ανάπτυξη κοινοτικών δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας Η ανάπτυξη κοινοτικών δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας αποτελεί τον 3 ο άξονα στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή της. Θεμέλιο λίθο της παροχής κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας αποτελεί η δημιουργία πολυκλαδικών θεραπευτικών ομάδων σε δομές μέσα στην κοινότητα, όσο πιο κοντά γίνεται στο σπίτι του ασθενούς τη στιγμή που τις έχει ανάγκη. Τα κέντρα ψυχικής υγείας (ΚΨΥ) αποτελούν τις κατ εξοχήν δομές παροχής αυτών των υπηρεσιών. Το ΨΝΑ ήδη διαθέτει 2 ΚΨΥ προς την κατεύθυνση αυτή. Το 2014, ολοκληρώθηκε, μετά από εκκρεμότητα πέντε (5) ετών, η εξασφάλιση της χρηματοδότησης ύψους ,00, από το «ΠΕΠ Αττικής» για την αγορά δύο (2) ΚΨΥ. Για το ένα υπεγράφη ήδη το σχετικό συμβόλαιο και αναμένεται να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία έως τον Μάιο Για το δεύτερο ΚΨΥ οι σχετικές διαδικασίες θα υλοποιηθούν το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Στο Παράρτημα V επισυνάπτονται οι σχετικές αποφάσεις ένταξης των 2 ΚΨΥ. 20

21 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Ενέργειες για την εφαρμογή της τομεοποίησης και την ανάπτυξη ενός καθολικά τομεοποιημένου συστήματος εφημεριών στην Αττική Η οργάνωση των εφημεριών για τους ψυχιατρικούς ασθενείς στη Περιφέρεια Αττικής δεν βασίζεται στην αρχή της τομεοποίησης. Στη παρούσα φάση τα ψυχιατρικά νοσοκομεία και τα ψυχιατρικά τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων της Αττικής εφημερεύουν κυκλικά, γεγονός που δεν ευνοεί την τομεοποίηση. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο που έχει σαν αποτέλεσμα την μη εφαρμογή της τομεοποίησης με τις επακόλουθες συνέπειες στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών για τον ασθενή, αλλά και την εμπέδωση ανυπέρβλητων εμποδίων στην ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Από τον Φεβρουάριο του 2005 με απόφαση του ΥΥΚΑ/ΣΟΤΥ (νυν Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) κατόπιν ευρείας συσκέψεως με τους εμπλεκόμενους (Διοικητές 1ης και 2ης Υ.Πε., Διοικήσεις Νοσοκομείων, Διευθυντές / Διευθυντεύοντες Ψυχιατρικών Τμημάτων Γενικών Νοσοκομείων Αττικής, Διευθυντές Ιατρικών Υπηρεσιών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Αττικής και εκπροσώπους της Α Πανεπιστημιακής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ του «Αιγινητείου» Νοσοκομείου), τέθηκε σε ισχύ ένα πιλοτικό πρόγραμμα εφημεριών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Ψυχιατρικών Τμημάτων Γενικών Νοσοκομείων Αττικής, με βάση τα όσα συμφωνήθηκαν στην εν λόγω σύσκεψη, το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα, χωρίς τροποποίηση που να λαμβάνει υπόψη τη μετέπειτα νομοθεσία, η οποία όριζε την εφαρμογή της τομεοποιημένης εφημερίας. Προκειμένου να αναπτυχθεί ο οδικός χάρτης για την εφαρμογή της τομεοποίησης και την αλλαγή του τρόπου εφημέρευσης στην Αττική, για τη διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, πραγματοποιήθηκε από τη Διοίκηση του ΨΝΑ σχετική επιχειρησιακή εκτίμηση. Από την επιχειρησιακή εκτίμηση, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα VI, προέκυψαν ενδεικτικά τα ακόλουθα δεδομένα, όσον αφορά στον πληθυσμό αναφοράς και στις απαιτούμενες κλίνες για την κάλυψη των οξέων περιστατικών. Ο πληθυσμός της Αττικής με βάση την απογραφή 2011 είναι κάτοικοι. Ο αριθμός των εισαγωγών οξέων περιστατικών είναι περίπου ασθενείς ανά έτος (περί τους 25 21

22 ασθενείς ανά ημέρα). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την τομεοποίηση προβλέπονται 13 Ψυχιατρικοί Τομείς στην Αττική, στους οποίους αναφέρονται αντίστοιχα Ψ.Τ. οξέων περιστατικών. Οι συνολικές ενεργές κλίνες ενηλίκων για την νοσηλεία οξέων ψυχιατρικών περιστατικών με βάση τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2014 είναι 625. Αυτό συνεπάγεται ότι αναλογεί 1 κλίνη ανά κατοίκους. Λαμβάνοντας υπ όψιν ότι ο πληθυσμός των παιδιών 0 έως 14 ετών στην Περιφέρεια Αττικής αποτελεί περίπου το 15% του συνολικού (ήτοι ), η αναλογία κλινών για τους ενήλικες είναι 1 κλίνη ανά κατοίκους. Δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία για την ηλικιακή ομάδα 15 έως 18 ετών, η οποία απευθύνεται σε ψυχιατρικά τμήματα εφήβων, αλλά σε κάθε περίπτωση επηρεάζουν προς τα κάτω την αναλογία κλινών / ενηλίκων. Κατά συνέπεια η τελική εκτίμηση και παραδοχή στην παρούσα μελέτη είναι 1 κλίνη ανά περίπου ενήλικες κατοίκους. Για την καλύτερη κατανόηση της κάλυψης των ψυχιατρικών ασθενών από τα Ψυχιατρικά Τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων και των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων στην Αττική ακολουθεί ενδεικτική παρουσίαση των δεικτών χρήσης για τα έτη 2012 και Αναφορικά με τον αριθμό των ανεπτυγμένων κλινών (ενεργών) παρατηρείται μία αύξηση των κλινών στα Γενικά Νοσοκομεία από το Η αύξηση αυτή κατ απόλυτο αριθμό είναι 27 και ποσοστιαία 4% στο σύνολο των ΨΤ. Ο αριθμός των εισαγωγών του 2013 έχει αυξηθεί σε σχέση με το Είναι σαφές ότι ποσοστιαία το βάρος το έχουν επωμιστεί τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία σε σχέση με τα Γενικά Νοσοκομεία (περίπου 2% επιβάρυνση στο σύνολο). Αριθμός Εισαγωγών Γενικά Νοσοκομεία (7) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Ποσοστιαία μεταβολή ,87 10,61 0,37 7,39 Η μέση διάρκεια νοσηλείας στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία έχει μειωθεί κατά 1,88 ημέρες (- 5,54%) από το 2012 σε σχέση με το 2013, στα Γενικά Νοσοκομεία παρατηρείται μία μικρή 22

23 αύξηση της κατά 0,31 ημέρες (+1,17%) και στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία κατά 0,62 ημέρες (+3,37%). Μέση Διάρκεια Νοσηλείας Γενικά Νοσοκομεία (7) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Ποσοστιαία μεταβολή ,42 33,89 18,28 30, ,73 32,01 18,90 29,94 1,17% -5,54% 3,37% -3,22% Το ποσοστό κάλυψης των κλινών έχει μειωθεί στα Γενικά Νοσοκομεία (-12,53%), ενώ έχει αυξηθεί στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (+3,85%) και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (+4,03%). Ποσοστό κάλυψης κλινών Γενικά Νοσοκομεία (7) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Ποσοστιαία μεταβολή ,54 101,33 139,37 105, ,06 105,23 144,99 104,74-12,53% 3,85% 4,03% -0,70% Οι ακούσιες εισαγωγές στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία έχουν αυξηθεί το 2013 σε σχέση με το 2012 κατά 17,56%, ενώ στα Γενικά Νοσοκομεία κατ απόλυτο αριθμό κατά 37 (4,83%). Τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία δέχθηκαν το 2013 το 75% των ακούσιων εισαγωγών του συνόλου. Αριθμός Ακούσιων Εισαγωγών Γενικά Νοσοκομεία (5) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Ποσοστιαία μεταβολή ,83% 17,56% 0% 14,12% Επίσης, ενδεικτικό είναι ότι το ποσοστό των ακούσιων εισαγωγών σε σχέση με τις εκούσιες εισαγωγές έχει αυξηθεί στα Ψυχιατρικά Τμήματα των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων κατά 6,29% σε σύγκριση με τα Γενικά Νοσοκομεία, όπου έχει αυξηθεί κατά 2,91% (τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Τμήματα δεν δέχονται ακούσιες ή εισαγγελικές εισαγωγές). 23

24 Ποσοστό Ακούσιων Εισαγωγών Γενικά Νοσοκομεία (5) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Ποσοστιαία μεταβολή ,72% 49,62% 0% 43,44% ,79% 52,73% 0% 46,17% 2,91% 6,29% 0% 6,26% Οι ασθενείς που επισκέφτηκαν τα Εξωτερικά Ιατρεία των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων μειώθηκαν κατά 4,96%. Η κίνηση στα Εξωτερικά Ιατρεία στα Γενικά Νοσοκομεία μειώθηκε κατά 1,35% και στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία κατά 25,8%. Γενικά στο σύνολο τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία δέχονται το 48% των ασθενών που επισκέπτονται τα Εξωτερικά Ιατρεία, ενώ τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Τμήματα δέχθηκαν το 3% των ασθενών στα Εξωτερικά τους Ιατρεία το 2013 (-1% λιγότερους από το 2012) και αντίστοιχα τα Γενικά Νοσοκομεία δέχθηκαν το 49% των ασθενών το 2013 (+1% περισσότερους από το 2012). Αριθμός ασθενών που επισκέφτηκαν τα Εξ. Ιατρεία Γενικά Νοσοκομεία (5) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Ποσοστιαία μεταβολή ,35% -4,96% -25,80% -4,07% Αναφορικά με την στελέχωση, ιδιαίτερη ενίσχυση χρειάζονται τα ΨΤ των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και κάποια ΨΤ Γενικών Νοσοκομείων σε προσωπικό (ιατρικό και νοσηλευτικό). Παρουσίαση του νέου υποδείγματος για την ανάπτυξη του νέου εφημεριακού συστήματος στην Αττική Προτείνεται, προκειμένου να εφαρμοστεί η τομεοποίηση, να γίνουν άμεσα οι ακόλουθες ενέργειες: 24

25 1. Δορυφοριοποίηση των ψυχιατρικών τμημάτων οξέων περιστατικών των Ψυχιατρικών νοσοκομείων (Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ», ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» και «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) στους τομείς ψυχικής υγείας. 2. Δορυφοριοποίηση των 8 ψυχιατρικών κλινικών των Γενικών Νοσοκομείων στους τομείς ψυχικής υγείας. 3. Ένταξη στους τομείς όλων των νέων Μονάδων ψυχικής υγείας (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). 4. Εσωτερική τομεοποίηση στον κάθε τομέα, ώστε το κάθε ψυχιατρικό τμήμα να έχει συγκεκριμένο πληθυσμό αναφοράς. 5. Εφαρμογή του θεωρητικού μοντέλου των απολύτως απαραίτητων ανθρώπινων πόρων για την κάλυψη των αναγκών της τομεοποίησης. Το προτεινόμενο μοντέλο του νέου εφημεριακού συστήματος περιλαμβάνει την ταυτόχρονη καθημερινή εφημερία όλων των οξέων Ψ.Τ. τηρώντας τις αρχές της τομεοποίησης. Ο σχετικός πίνακας με τα Ψυχιατρικά Τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων, των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και η κατανομή ανά Το.Ψ.Υ., παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 25

26 ΤΟΨΥ 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος 13ος ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΛΙΝΕΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ) ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗ ΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚ ΟΝ (20) ΘΡΙΑΣΙ Ο (19) ΚΩΝ/ΛΕΙΟ (20) ΣΙΣΜΑ ΝΟ ΓΕΝΝ Η ΣΩΤΗΡΙ Α (20) ΝΙΚΑΙ Α (30) ΨΥΧΙΑΤΡΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩ Ν ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ ΩΝ 2 ο Ψ.Τ ΨΝΑ (25) 4οΨΤ ΨΝΑ (25) 3 ο ΨΤ ΨΝΑ (25) Δ1 (31)* 9 ο ΨΤ ΨΝΑ (25) 10οΨΤ ΨΝΑ (25) ΓΛΕΙΟ (24) Δ4 (36)* ΜΑΤΑ Σ (18) Δ6 (30)* 1 ο ΨΤ ΨΝΑ (25) 8 ο ΨΤ ΨΝΑ (25) ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΣΜΟΣ (35) ΑΙΓΙΝ ΗΤΕΙΟ (10) Δ2 (30)* Δ3 (39)* 5οΨΤ ΨΝΑ (25) * Όπου Δ1, Δ2, Δ3, Δ6 είναι τα ακόλουθα τμήματα του ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο»: «Αγία Μαρκέλλα» (Δ1), «Κουντουριώτειο» (Δ2), «Σύγγρειο» (Δ3), «Ευεργετών» (Δ4), «Ταρσή Δρομοκαϊτη» (Δ5), «Ελλήνων Αμερικής» (Δ6). Δ5 (28)* 6οΨΤ ΨΝΑ (25) 26

27 7 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Ανάγκες σε προσωπικό Το ανθρώπινο δυναμικό μίας νοσοκομειακής μονάδας αποτελεί τον κινητήριο μοχλό λειτουργίας και η αποτύπωση του θα διευκολύνει την αξιολόγηση της και κατ επέκταση την διερεύνηση της ικανοποιητικής της λειτουργίας. Τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση είναι: Η αποτύπωση του απασχολούμενου προσωπικού κατά κλάδο Η ανάλυση Μεταβολών του Μόνιμου, Έκτακτου και Εποχιακού Προσωπικού Η εξέλιξη μεγέθους προσωπικού ανά κλάδο Το επίπεδο εκπαίδευσης προσωπικού Το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, όπως διέπεται από τον κανονισμό προσωπικού και την κείμενη νομοθεσία Οι μελλοντικές ανάγκες που προκύπτουν στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και του μετασχηματισμού του Ψυχιατρείου σε ένα δίκτυο κοινοτικών δομών παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Αποτύπωση του απασχολούμενου προσωπικού κατά κλάδο ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Νοέμβριος 2014) Προσωπικό Οργανικές Κενές Ποσοστό Υπηρετούντες θέσεις θέσεις κάλυψης Ιατρικό ,61% Νοσηλευτικό ,93% Επιστημονικό Μη Ιατρικό ,78% Διοικητικό ,67% Τεχνικό ,05% Παραϊατρικό ,14% Σύνολο ,04% Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής παρουσιάζει πολύ χαμηλό ποσοστό κάλυψης σε μόνιμο προσωπικό. Στο σύνολο των προβλεπομένων από τον Οργανισμό θέσεων, καλύπτεται μόλις το 46,04%. Το υψηλότερο ποσοστό κάλυψης ανά κατηγορία προσωπικού, σημειώνει το Ιατρικό Προσωπικό, με ποσοστό 61,90% και ακολουθούν το Παραϊατρικό, το Επιστημονικό μη Ιατρικό Προσωπικό και το Νοσηλευτικό Προσωπικό με ποσοστό 57,14%, 52,78% και 27

28 50,93% αντίστοιχα. Τα πιο χαμηλά ποσοστά κάλυψης σημειώνονται στο Διοικητικό Προσωπικό που παρουσιάζει ποσοστό κάλυψης μόλις 26,67% και στο Τεχνικό Προσωπικό, που καλύπτεται μόνον κατά 17,05%. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αναγκαιότητα της κάλυψης ενός αριθμού εκ των κενών θέσεων με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του ΨΝΑ, έχει άμεση σχέση με την λειτουργία των δομών που πρόκειται να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν στην κοινότητα. Ανάλυση Μεταβολών του Μόνιμου, Έκτακτου και Εποχιακού Προσωπικού Η διαχρονική εξέλιξη και η διάκριση του προσωπικού ανά κατηγορία συμβάσεως θα διευκολύνει το στρατηγικό σχεδιασμό για τις μελλοντικές ανάγκες των νέων δομών που θα στελεχωθούν από το υπάρχον προσωπικό. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ( ) ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Έτος Α. ΑΡΧΗ ΕΤΟΥΣ Μόνιμο προσωπικό Αορίστου χρόνου Ορισμένου χρόνου Σύνολο Αρχής περιόδου Β. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Μόνιμο προσωπικό Αορίστου χρόνου Ορισμένου χρόνου Σύνολο Προσλήψεων Γ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ Μόνιμο προσωπικό Αορίστου χρόνου Ορισμένου χρόνου 1 3 Σύνολο Αποχωρήσεων Δ. ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΥΣ Μόνιμο προσωπικό Αορίστου χρόνου Ορισμένου χρόνου

29 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ( ) ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προσωπικό / Έτος Ιατρικό Νοσηλευτικό Επιστημονικό Μη Ιατρικό Διοικητικό Τεχνικό Λοιπό(ΟΑΕΔ) Σύνολο Το προσωπικό ακολουθεί μια φθίνουσα πορεία κατά το διάστημα Επιπλέον, οι αποχωρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των μετατάξεων- υπερτερούν των προσλήψεων του μόνιμου προσωπικού. Το γεγονός αυτό μακροπρόθεσμα αποδυναμώνει το μόνιμο προσωπικό του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. Επίπεδο εκπαίδευσης προσωπικού Το επίπεδο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του Ψυχιατρείου επηρεάζει συνολικά την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του, ενώ παράλληλα θα επηρεάσει σημαντικά το βαθμό ενσωμάτωσης, εξέλιξης και επιτυχίας των σχεδιαζόμενων μεταρρυθμίσεων. Η απορρόφηση του προσωπικού στις νέες δομές και η ταυτόχρονη ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων από το ΨΝΑ, απαιτεί την επανεξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης του προσωπικού με στόχο την επανεκπαίδευσή του. Επειδή η υποστήριξη που πρέπει να έχει το ΨΝΑ στο έργο του, είναι άμεσα συνδεδεμένη με το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται, γίνεται αναλυτική αναφορά σε αυτό ανά επίπεδο εκπαίδευσης. 29

30 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΓ. ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡ/ΝΤΕΣ ΚΕΝΕΣ Ι. ΙΑΤΡΙΚΟ. ΣΥΝΤΟΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Α ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Β ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ πρ. +2 επ. ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ Π.Ε Τ.Ε Τ.Ε.* 40 Δ.Ε Δ.Ε.* 112 Υ.Ε Υ.Ε.* 14 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟ Π.Ε Π.Ε.* 87 Τ.Ε Τ.Ε. * 51 - ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙΙ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Π.Ε Π.Ε.* 12 Τ.Ε Τ.Ε. * Δ.Ε Δ.Ε. * Υ.Ε Υ.Ε.* 33 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙΙΙ.ΤΕΧΝΙΚΟ Π.Ε Τ.Ε Δ.Ε Υ.Ε ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ *Θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Οι λειτουργικές ανάγκες του Ψυχιατρείου καλύπτονται με υπαλλήλους ΔΕ, οι οποίοι καταλαμβάνουν το 48% του συνολικού προσωπικού. Οι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης ανέρχονται στο 19,8% και οι απόφοιτοι τεχνολογικής εκπαίδευσης στο 21,2%. Οι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου αγγίζουν το 11% των θέσεων του Ψυχιατρείου. 30

31 Διαπιστώνεται εύκολα η έλλειψη εξειδίκευσης και υψηλού επιπέδου κατάρτισης στο προσωπικό, διαπίστωση που συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας και θα πρέπει να απασχολήσει στη φάση του μετασχηματισμού, καθώς η ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων από το ΨΝΑ, επιβάλλει υψηλή εξειδίκευση και κατάρτιση για το ανθρώπινο δυναμικό. Παρακάτω, περιγράφεται το επίπεδο εκπαίδευσης ανά κατηγορία προσωπικού. Όσον αφορά το διοικητικό προσωπικό, το μεγαλύτερο ποσοστό το κατέχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 57,4% και ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά οι απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 24% και 11,9% αντίστοιχα. Οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καταλαμβάνουν το χαμηλότερο ποσοστό 6,7% στο σύνολο του διοικητικού προσωπικού. Σε ότι αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό, οι απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αποτελούν το μικρότερο ποσοστό στο σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού, με μόλις 0,5%. Ακολουθούν τα ποσοστά του προσωπικού με Υποχρεωτική και Τεχνολογική Εκπαίδευση με κάλυψη 11% και 29,7% επί του συνόλου αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης στο σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού καταλαμβάνει το προσωπικό με Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με 58,8%. Σε μια συνολική εκτίμηση του ποσοστού κάλυψης των οργανικών θέσεων ανά επίπεδο εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει το προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ποσοστό 53% κι ακολουθεί το προσωπικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με ποσοστό 27,4%. Τα χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν το προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ποσοστά 12,6% και 7% αντίστοιχα. Συμπερασματικά, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής παρουσιάζει πολύ χαμηλό ποσοστό κάλυψης των οργανικών θέσεων από πλευράς μόνιμου προσωπικού. Στο σύνολο των προβλεπομένων από τον Οργανισμό θέσεων, καλύπτεται μόλις το 46,04%. Το υψηλότερο ποσοστό κάλυψης ανά κατηγορία προσωπικού, σημειώνει το Ιατρικό Προσωπικό, με ποσοστό 61,90% και ακολουθούν το Παραϊατρικό, το Επιστημονικό μη Ιατρικό Προσωπικό και το Νοσηλευτικό Προσωπικό με ποσοστό 57,14%, 52,78% και 50,93% αντίστοιχα. Τα πιο χαμηλά ποσοστά κάλυψης σημειώνονται στο Διοικητικό Προσωπικό 31

32 που παρουσιάζει ποσοστό κάλυψης μόλις 26,67% και στο Τεχνικό Προσωπικό, που καλύπτεται μόνον κατά 17,05%. Οι λειτουργικές ανάγκες του Ψυχιατρείου καλύπτονται κυρίως με υπαλλήλους ΔΕ, οι οποίοι καταλαμβάνουν το 53% του συνολικού προσωπικού. Οι απόφοιτοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αποτελούν το 27,4%, οι απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης φτάνουν το 12,6%, ενώ οι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου αγγίζουν το 7% των θέσεων του Ψυχιατρείου. Αποτύπωση αναγκών σε προσωπικό Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, σε συνδυασμό αφενός με τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις και τις μηδενικές προσλήψεις των τελευταίων τεσσάρων (4) ετών, αφετέρου με τις ανάγκες που προκύπτουν από την επιχειρησιακή εκτίμηση για την εφαρμογή ενός καθολικού τομεοποιημένου συστήματος εφημεριών στην Αττική, κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη προσωπικού, όπως αυτό αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: Κλάδος/Ειδικότητα ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ Αριθμός ατόμων 54 (εκ των οποίων 12 άμεσα) 30 (εκ των οποίων 6 άμεσα) 117 (εκ των οποίων 30 άμεσα) 105 (εκ των οποίων 30 άμεσα) 40 (εκ των οποίων 10 άμεσα) 32

33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΨΝΑ ΕΤΩΝ * ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 69 ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ * ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ % ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ % ,65% , ,22% , ,01% , ,67% ,4 2014* ,50% 2014* ,36 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ % ΑΡΘΡΟ 69 ΕΠΑΡΧΙΑ % , , , , , , , , * ,6 2014* ,33 ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ % Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΑΡΧΙΑ % , , , , , , , , * , * ,93 55

56 * Τα στοιχεία του 2014 είναι από 1/1/2014 έως 30/8/2014 ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΩΝ * ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 69 ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ * ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 69 ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ * Τα στοιχεία του 2014 είναι από 1/1/2014 έως 30/8/

57 2010 ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΑΡΘΡΟ Α ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΕΚΟΥΣΙΕΣ 69 ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΑ ΕΠΤΑΝΝΗΣΑ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΡΗΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΩΚΙΔΑ ΣΥΝΟΛΟ

58 2011 ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 69 ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΑ ΕΠΤΑΝΝΗΣΑ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΡΗΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΩΚΙΔΑ ΣΥΝΟΛΟ

59 2012 ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 69 ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΑ ΕΠΤΑΝΝΗΣΑ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΡΗΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΩΚΙΔΑ ΣΥΝΟΛΟ

60 2013 ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 69 ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΑ ΕΠΤΑΝΝΗΣΑ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΡΗΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΩΚΙΔΑ ΣΥΝΟΛΟ

61 2014 ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (1/1/ /8/2014) ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 69 ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΑ ΕΠΤΑΝΝΗΣΑ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΡΗΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΩΚΙΔΑ ΣΥΝΟΛΟ

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 84

85 Προϋπολογισμός Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 2014 Κ.Α.Ε. ΑΡΧ. ΠΡ/ΜΟΣ ΑΡΧ. ΠΡ/ΜΟΣ (α) ΑΡΧ. ΠΡ/ΜΟΣ (β) ΤΕΛ.ΤΡΟΠΟΠ. ΤΕΛ.ΤΡΟΠΟΠ. (α) ΤΕΛ.ΤΡΟΠΟ Π. (β) ΔΑΠΑΝΕΣ 2014 Αύξηση Αύξηση (α) Αύξησ η (β) Μείωση Μείωση (α) Μείωση (β) Τελική Διαμ/ση Τελική Διαμ/ση (α) Τελική Διαμ/ση (β) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ( ) , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 ΦΑΡΜΑΚΑ (1312) , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (1313) ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ( ) ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 OUTSOURCHING , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΙΩΝ , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 ΚΑΕ 9000 (ΕΚΤΟΣ 9700) , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 ΚΑΕ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 ΚΑΕ ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 ΚΑΕ , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 ΚΑΕ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 ΚΑΕ , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΕ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ , , , , ,82 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , ,37 ΕΞΟΔΩΝ , ,37 85

86 Προϋπολογισμός Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 2015 ΕΞΟΔΑ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΙΑ 90% ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΕ 1312 ΦΑΡΜΑΚΑ , ,60 0,00 ΚΑΕ 1311 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ , ,90 0,00 ΚΑΕ 1313 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 ΚΑΕ 1359 ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,50 0,00 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΙΑ 90% ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΕ ,82 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ , ,70 ΚΑΕ ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,82 OUTSOURCHING ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΙΑ 90% ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΕ 0400 (εκτός 0418) ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ 0800 (εκτός ,30 831,832,841,842,893, 894) ,30 ΣΥΝΟΛΟ , ,30 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΙΑ 90% ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ 1000 (εκτός 1311, 1312, 1313, 1329,1359, 1741) ,80 ΚΑΕ 2000 (εκτός 2499, 2683) 0, ,80 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,80 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΡ. ΧΡΗΣΗΣ (Α) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΙΑ 90% ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΙΑ 100% 10% , , , , ,70 86

87 ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΕ 0631, ,00 ΚΑΕ 0893, ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ 9000 εκτός ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α): ,37 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑΣ ΚΑΕ ΧΡΗΣΗΣ (Β) ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΚΑΕ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΣΟΔΑ- ΟΡΙΑ ΕΣΟΔΑ- ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ + 10% , ,70 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π/Υ ,07 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

126 126

127 127

128 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 128

129 129

130 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικών της υπ αριθμ.: 6 ης / Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ψ.Ν.Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΘΕΜΑ 7ο:ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 18423/ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Μεταφορά ασθενών ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ Α σε ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ Β-Συγχώνευση γηροψυχιατρικών τμημάτων Ψ.Ν.Α. Σχετικά: 1. Η με αριθ. Πρωτ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39667/ κοινή Υπουργική απόφαση σχετικά με τη διάρκεια νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο. 2. Η με αριθ. Πρωτ. Υ5α/Γ.Π.οικ.99987/ Εγκύκλιος της Υφυπουργού Υγείας σχετικά με την μετάβαση των χρονίων ψυχικά πασχόντων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου. 3. Η με αριθ. 228/ απόφαση Διοικητή, Σύστασης Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης μετάβασης χρονίων ψυχικά πασχόντων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. 4. Ο Ν. 3329/2005 άρθρο 7, παρ. 6, υποπαρ. 3 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω (2 σχετική) εγκύκλιο της Υφυπουργού Υγείας, τίθεται σε απόλυτη προτεραιότητα η μετάβαση των χρονίων ψυχικά πασχόντων που φιλοξενούνται επί μακρόν στα ασυλικά και λοιπά τμήματα των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου. Οι διαδικασίες για την μετάβαση των χρονίων θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί έως 31/12/2013. Η κατάσταση των εν προκειμένω γηροψυχιατρικών τμημάτων του Ψ.Ν.Α. (Μποδοσάκειο Α και Μποδοσάκειο Β) τον Ιανουάριο του 2014 ήταν η ακόλουθη: Συνολικά οι ασθενείς και των δυο Μποδοσακείων ήταν 88 από τους οποίους οι τρεις (3) με άρθρο 69. Από τους υπόλοιπους 85 ασθενείς οι 31 (36,5%) είναι λειτουργικοί, οι 29 (34,1%) μη λειτουργικοί και οι 25 (29,4% κλινήρεις). Όλοι σχεδόν οι νοσηλευόμενοι έχουν ασφαλιστικό φορέα, μόνο 5(5,9%) είναι ανασφάλιστοι. Από αυτούς οι 15 (17,65%) είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, οι 26(30,6%) είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, οι 30(35,3%) στο ΟΓΑ, οι 7(8,2% στην Πρόνοια και 2(2,35%) στο ΝΑΤ. Ακόμη από τους 85 νοσηλευόμενους οι 55 (65%) έχουν συγγενικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα έχουν από τους 31 λειτουργικούς ασθενείς οι 20 (65%), από τους 29 μη λειτουργικούς οι 17 (58,6%) και από τους 25 κλινήρεις οι 18 (72%). Επιπλέον από τους 85 νοσηλευόμενους στους 23 (27%) έχει ορισθεί δικαστικός συμαραστάτης και μάλιστα αυτό συμβαίνει σε 7 λειτουργικούς ασθενείς, σε επίσης 7 μη λειτουργικούς ασθενείς και σε 9 κλινήρεις ασθενείς. Τέλος, από τους 85 νοσηλευόμενους, οι 33 (38,9%) έχουν την περιοδική βοήθεια από αποκλειστική νοσοκόμο. Εκ των οποίων οι 5 ασθενείς είναι λειτουργικοί, οι 11 μη λειτουργικοί και οι 17 κλινήρεις. Η Ειδική Επιτροπή που είχε συσταθεί από τον προηγούμενο Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Όθωνα Χαραλαμπάκη, δεν λειτούργησε ποτέ και ουδεμία ενέργεια σχετική είχε γίνει από 130

131 αυτήν. Ορίστηκε νέα Ειδική Επιτροπή Διαχείρισης Μετάβασης Χρονίων Ψυχικά Πασχόντων (σχετικό 3) από τον Διοικητή κ. Παύλο Θεοδωράκη, η οποία έλαβε τα αντίστοιχα αιτήματα μετάβασης των χρονίων ασθενών σε ΜΨΑ και λειτουργώντας σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις κινητοποιήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Το αποτέλεσμα ήταν σε χρονικό διάστημα περίπου 2 μηνών να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να ολοκληρωθεί η μετάβαση 28 χρονίων ψυχικά ασθενών από τα 2 γηροψυχιατρικά τμήματα Η σημερινή δύναμη και των δυο Μποδοσακείων είναι 56 ασθενείς και εξελίχθηκε ως ακολούθως: 19/2/ /3/ /4/ /4/ /5/ /5/ /6/201 4 ΜΠΟΔ Α ΜΠΟΔ Β ΣΥΝΟΛ Ο Από τους 56 εναπομείναντες ασθενείς, οι τρεις (3) είναι άρθρο 69, οι οποίοι μεταφέρθηκαν πριν 2 χρόνια από το ΠΡΟΚΑΤ 2ΑΒ στα Μποδοσάκεια και οι οποίοι θα πρέπει να επιστρέψουν στο προαναφερόμενο τμήμα, γεγονός που επιβάλλεται από την ψυχική και λειτουργική κατάστασή τους. Μεταφέρθηκαν 28 χρόνιοι ασθενείς, από τους οποίους οι 25 σε ΝΠΙΔ, 2 πήραν οι συγγενείς τους και ένας σε ΜΨΑ του ΨΝΑ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΚΟ ΜΨΑ(ΨΝΑ) ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΠΟΔ Α ΜΠΟΔ Β ΣΥΝΟΛΟ Η τωρινή διαμορφούμενη δυναμικότητα των δυο γηροψυχιατρικών τμημάτων επιτρέπει την συγχώνευση των δυο τμημάτων σε ένα, λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζεται με το ίδιο αμείωτο ενδιαφέρον και θα συνεχισθεί και στο μέλλον η μετάβαση των χρονίων ψυχικά πασχόντων σε Μ.Ψ.Α. στα πλαίσια της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Επιπλέον η συγχώνευση των δυο τμημάτων θα έχει σαν αποτέλεσμα την διαχείριση ενός μικρού αριθμού (8 ατόμων) νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των άλλων τμημάτων και δομών του Νοσοκομείου. Τέλος θα δοθεί η δυνατότητα να αφαιρεθούν από την δαπάνη της καθαριότητας τα τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν στο 1 γηροψυχιατρικό τμήμα (σήμερα χρεώνονται 2458 τετραγωνικά μέτρα). Σύμφωνα με τις διατάξεις του 4 σχετικού: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:. «3. Εγκρίνει τη δημιουργία, μείωση ή συγχώνευση μονάδων ή τμημάτων του Νοσοκομείου και υποβάλλει τη σχετική πρόταση προς έγκριση στο Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας» Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε: 131

132 1. Συγχώνευση των δυο γηροψυχιατρικών τμημάτων (Μποδοσακείου Α και Μποδοσακείου Β) σ ένα (Μποδοσάκειο Β). 2. Την εσωτερική μετακίνηση των τριών ασθενών που υπόκεινται σε δικαστική απόφαση με το άρθρο 69, στο τμήμα χρονίων ΠΡΟΚΑΤ 2ΑΒ από το οποίο και προέρχονται και 3. Την αφαίρεση των αντίστοιχων τετραγωνικών μέτρων από την δαπάνη της καθαριότητας. 4. Τη μεταφορά 26 ασθενών του ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ Α στο ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ Β 5. Την αποστολή της απόφασης ως προς το μέρος της συγχώνευσης των 2 Τμημάτων σε ένα για περαιτέρω έγκριση στην 2 η ΥΠΕ. 132

133 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ: Τα υποβαλλόμενα στοιχεία από την Διεύθυνση Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παύλου Ν. Θεοδωράκη Την με αριθ. Πρωτ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39667/ κοινή Υπουργική απόφαση σχετικά με τη διάρκεια νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο. Την με αριθ. Πρωτ. Υ5α/Γ.Π.οικ.99987/ Εγκύκλιος της Υφυπουργού Υγείας σχετικά με την μετάβαση των χρονίων ψυχικά πασχόντων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου. Την με αριθ. 228/ Απόφαση Διοικητή, Σύστασης Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης μετάβασης χρονίων ψυχικά πασχόντων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Το Ν. 3329/2005 άρθρο 7, παρ. 6, υποπαρ. 3 Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕI ΕΓΚΡΙΝΕΙ 1. Συγχώνευση των δυο γηροψυχιατρικών τμημάτων (Μποδοσακείου Α και Μποδοσακείου Β) σ ένα (Μποδοσάκειο Β). 2. Την εσωτερική μετακίνηση των τριών (3) ασθενών που υπόκεινται σε δικαστική απόφαση με το άρθρο 69, στο τμήμα χρονίων ΠΡΟΚΑΤ 2ΑΒ από το οποίο και προέρχονται και 3. Την αφαίρεση των αντίστοιχων τετραγωνικών μέτρων από την δαπάνη της καθαριότητας. 4. Τη μεταφορά 26 ασθενών του ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ Α στο ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ Β 5. Την αποστολή της απόφασης ως προς το μέρος της συγχώνευσης των 2 Τμημάτων σε ένα, για περαιτέρω έγκριση στην 2 η ΥΠΕ. Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν Παύλος Θεοδωράκης Αφροδίτη Χονδρονικόλα Τιμολέων Ιωαννίδης Δημήτριος Κόντης Αντώνιος Καραχάλιος Αικατερίνη Φόρτη Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου-Διοικητής Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου-Αναπληρώτρια Διοικήτρια Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΨΝΑ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αιρετός εκπρόσωπος των ιατρών του ΨΝΑ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Ακριβές απόσπασμα Η Γραμματέας του Δ.Σ. Αικατερίνη Φόρτη 133

134 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 134

135 Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΠΑΡΧ. Ψ.Τ. ΝΕΑ Ψ.Τ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤ Α G-A G-B G-C G-D G-E G-F ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 31/1/ /6/ /12/ /12/2016 ΥΦΙΣΤΑΜ. ΧΩΡΙΣ 1 Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" 645, ,00 Εργασίες ανακαίνισης χώρου Μπόμπολα 3.481,16 2 Χ ,00 2Α Γ.Ν.Μ. "ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ" Τσαγκάρη 510, ,00 Εργασίες ελαφριάς ανακαίνισης χώρου Σύνολο 3.992, ,00 3 Γ.Ο.Ν.Κ. "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" 750, ,00 Εργασίες στο στάδιο ολοκλήρωσης 4Α Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" Α' Παθολογική 1.094, Α' Παθολογική ,00 Εργασίες ελαφριάς ανακαίνισης χώρου Καρδιολογική 810,28 25 Καρδιολογική ,00 και μόνωση οροφής Σύνολο 2.721,20 Σύνολο ,00 5Α Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" 940,00 22 Χ ,00 Εργασίες ανακαίνισης χώρου 6 Γ.Ν.A. "ΠΑΤΗΣΙΩΝ" 405, ,00 Εργασίες ελαφριάς ανακαίνισης χώρου 4Β Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" Β' Παθολογική 816, ,00 Εργασίες επισκευών και ανακαίνισης 8 Γ.Ν.Α. "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ , ,00 Κατασκευή σε υπάρχοντα Φ.Ο. 9 N.Θ.Π. "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" 865, ,00 Κατασκευή σε υπάρχοντα Φ.Ο. 10 Γ.Ν. ΒΟΥΛΑΣ "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" 2.037, ,00 Εργασίες ριζικής ανακαίνισης Εξ. Ιατρεία 400,00 11 Γ.Ν.Α. "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Κλινική 960,00 12 Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" 13 Γ.Ν.Α. "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" 5Β Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" 14 Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" 7Β Γ.Ν. "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ" 15 Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" 16 Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" 17 Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" 18 Γ.Ν.A. "ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" 19 Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" 20 Π.Ν.Α "ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓ. ΕΛΕΝΗ" 21 Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" 22 Γ.Ν.Α. "ΛΑΪΚΟ" 23 Γ.Ν.Α. "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ Ψ.Τ.Υ. = ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ Ψ.Τ.Ν. = ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΑ Π.Η.Λ. = ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σύνολο 1.360, , ,29 940, ,00 518, ,20 845,00 Βελέτζειο 1.543, ,00 Βελισσάριο 1.552, ,00 Σύνολο 3.095,62 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (αρχική εκτίμηση δαπάνης) ,00 ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟ Σ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μεταστέγαση ασθενών του άρθρου 69 Εργασίες γενικής ανακαίνισης G-A 31/1/ (X2)+11 G-B 30/6/2015 7(X1)+14(X2) G-C 31/12/2015 8(X2)+12+14(X1)+10 G-D 31/12/ G-E ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 1, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16 G-F ΧΩΡΙΣ

136 136

137 137

138 138

139 139

140 140

141 141

142 142

143 143

144 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 144

145 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ομάδα Εργασίας: Παύλος Θεοδωράκης, Διοικητής ΨΝΑ, Εθνικός Εκπρόσωπος ΠΟΥ (Συντονιστής) Αθανάσιος Θεοχάρης, Αναπλ. Διοικητής ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο» Ανέστης Γεωργιάδης, Ιατρός, Στέλεχος ΕΚΕΠΥ Βασιλική Μούγια, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΨΝΑ Σωτήριος Κουπίδης, Ιατρός Εργασίας, Εμπειρογνώμονας ΠΟΥ Δεκέμβριος

146 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ισχύουσα Νομοθεσία: ΦΕΚ 123/Α/ (νόμος 2071/1992) σχετικό με τον εκσυγχρονισμό και την οργάνωση συστήματος υγείας, άρθρο 95 σχετικό με την ακούσια νοσηλεία. ΦΕΚ 96/A/ (νόμος 2716/1999) σχετικό με την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. ΦΕΚ 937/Β/ σχετικό με σύσταση 12 Τομέων Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) στην Αττική. ΦΕΚ 1335/Β/ , σχετικό με την τροποποίηση των Το.Ψ.Υ. Αττικής οι οποίοι γίνονται 13. ΦΕΚ 1489/Β/ σχετικό με την ένταξη των Μονάδων Ψυχικής Υγείας στους ανωτέρω τομείς. Η οργάνωση των εφημεριών για τους ψυχιατρικούς ασθενείς της περιφέρειας Αττικής γίνεται όπως αναλύεται παρακάτω. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι δεν τηρείται η κείμενη νομοθεσία. Από τον Φεβρουάριο του 2005 με απόφαση του ΥΥΚΑ/ΣΟΤΥ (νυν Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) κατόπιν ευρείας συσκέψεως με τους εμπλεκόμενους (Διοικητές 1 ης και 2 ης Υ.Πε., Διοικήσεις Νοσοκομείων, Διευθυντές / Διευθυντεύοντες Ψυχιατρικών Τμημάτων Γενικών Νοσοκομείων Αττικής, Διευθυντές Ιατρικών Υπηρεσιών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Αττικής και εκπροσώπους της Α Πανεπιστημιακής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ του «Αιγινητείου» Νοσοκομείου), τέθηκε σε ισχύ ένα πιλοτικό πρόγραμμα εφημεριών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Ψυχιατρικών Τμημάτων Γενικών Νοσοκομείων Αττικής, με βάση τα όσα 146

147 συμφωνήθηκαν στην εν λόγω σύσκεψη, το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα, χωρίς τροποποίηση που να λαμβάνει υπόψη τη μετέπειτα νομοθεσία (Υπουργική Απόφαση 2007). Η τομεοποίηση, όπως αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά στα ανωτέρω ΦΕΚ, δεν τέθηκε σε εφαρμογή κατά το τμήμα που αφορά στην εφημερία και κατά συνέπεια την υποδοχή και αντιμετώπιση οξέων ψυχιατρικών περιστατικών. Στη παρούσα φάση τα ψυχιατρικά νοσοκομεία και τα ψυχιατρικά τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων του Λεκανοπεδίου Αττικής εφημερεύουν ως εξής: 1. ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ»: Τετάρτη και Παρασκευή από 8:00 έως 8:00 επομένης 2. ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ»: Δευτέρα και Πέμπτη από 8:00 έως 8:00 επομένης 3. ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ» & ΠΓΝ «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ»: Κάθε Κυριακή από 8:00 έως 8:00 επομένης (το ΠΓΝ ΑΙΓΗΝΗΤΕΙΟ δεν δέχεται εισαγγελικά περιστατικά) 4. ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»: Δευτέρα και Πέμπτη από 10:00 έως 22:00 (το ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» δεν δέχεται εισαγγελικά περιστατικά) 5. Τα υπόλοιπα Νοσοκομεία που διαθέτουν Ψυχιατρική Κλινική είναι τα παρακάτω: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» 147

148 Οι παραπάνω Ψυχιατρικές Κλινικές χωρίζονται σε δύο ομάδες ως εξής: Ομάδα Α : Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (α) Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» (β) Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» (γ) Ομάδα Β : Γ.Ν.Ν. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» (δ) Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (ε) Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» (στ) Η Ομάδα Α εφημερεύει κάθε Τρίτη ως εξής: 1) η κλινική (α) από 08:00-08:00 επομένης 2) η κλινική (β) από 08:00-08:00 επομένης 3) η κλινική (γ) από 08:00-14:30 Η Ομάδα Β εφημερεύει κάθε Σάββατο ως εξής: 1) η κλινική (δ) από 08:00-14:30 2) η κλινική (ε) από 08:00-08:00 επομένης 3) η κλινική (στ) από 08:00-08:00 επομένης 148

149 Κάθε εβδομάδα στο ωράριο λειτουργίας 08:00-14:30 των Ομάδων Α και Β εφημερεύει η αμέσως επόμενη κλινική, κυκλικά, σε ένα κύκλο τριών εβδομάδων. Οι κλινικές των Ομάδων Α και Β που έχουν εφημερεύσει από 08:00-14:30, εφημερεύουν την Κυριακή από 14:30-08:00 επομένης, ενώ η κλινική που έχει εφημερεύσει και το Σάββατο θα είναι «προστατευόμενη». Κάθε τέταρτη εβδομάδα οι Ομάδες Α και Β εναλλάσσουν τις ημέρες εφημερίας τους ως εξής: η Ομάδα Α εφημερεύει κάθε Σάββατο και η Ομάδα Β εφημερεύει κάθε Τρίτη. Τα ωράρια λειτουργίας ανά ημέρα εφημερίας παραμένουν αντίστοιχα, καθώς επίσης και η λειτουργία των κλινικών τις Κυριακές. 149

150 ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ α Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ» ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 10:00-22:00 β Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ» δ ( ) γ ( ) «ΑΤΤΙΚΟΝ» 10:00-22:00 ε δ ( ) γ ( ) στ Αιγινήτειο Θριάσιο Όπου: α) Γ.Ν.Α «Ευαγγελισμός» β) Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς» γ) Γ.Ν.Ν.Ι. «Κωνσταντοπούλειο» δ)γ.ν.ν. «Αγ. Παντελεήμων» ε) Γ.Ν.Α. «Σωτηρία» στ) Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο» Ενδεικτικός πίνακας εφημεριών όπως αυτός διανέμεται στους εμπλεκόμενους 150

151 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ( ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" Ψ.Ν.Α. "ΔΑΦΝΙ" Ψ.Ν.Α. "ΔΡΟΜΟ- ΚΑΪΤΕΙΟ" Γ.Ν.Α. "ΕΥΑΓΓΕΛΙ- ΣΜΟΣ" Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ- ΠΟΥΛΕΙΟ" Γ.Ν.Ν. "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ.Ν.Α. "ΣΩΤΗΡΙΑ" Γ.Ν.Α. "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Π.Γ.Ν.Α. "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ" Γ.Ν.Ε. "ΘΡΙΑΣΙΟ" ΤΕ 01 ΟΚΤ 08:00 έως 08:00 επομένης ΠΕ 02 ΟΚΤ 10:00 έως 22:00 08:00 έως 08:00 επομένης ΠΑ 03 ΟΚΤ 08:00 έως 08:00 επομένης ΣΑ 04 ΟΚΤ 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 14:30 08:00 έως 08:00 επομένης ΚΥ 05 ΟΚΤ 14:30 έως 08:00 επομένης 14:30 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης ΔΕ 06 ΟΚΤ 10:00 έως 22:00 08:00 έως 08:00 επομένης ΤΡ 07 ΟΚΤ 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 14:30 08:00 έως 08:00 επομένης ΤΕ 08 ΟΚΤ 08:00 έως 08:00 επομένης ΠΕ 09 ΟΚΤ 10:00 έως 22:00 08:00 έως 08:00 επομένης 151

152 ΠΑ 10 ΟΚΤ 08:00 έως 08:00 επομένης ΣΑ 11 ΟΚΤ 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 14:30 ΚΥ 12 ΟΚΤ 14:30 έως 08:00 επομένης 14:30 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης ΔΕ 13 ΟΚΤ 10:00 έως 22:00 08:00 έως 08:00 επομένης ΤΡ 14 ΟΚΤ 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 14:30 ΤΕ 15 ΟΚΤ 08:00 έως 08:00 επομένης ΠΕ 16 ΟΚΤ 10:00 έως 22:00 08:00 έως 08:00 επομένης ΠΑ 17 ΟΚΤ 08:00 έως 08:00 επομένης ΣΑ 18 ΟΚΤ 08:00 έως 14:30 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης ΚΥ 19 ΟΚΤ 14:30 έως 08:00 επομένης 14:30 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης ΔΕ 20 ΟΚΤ 10:00 έως 22:00 08:00 έως 08:00 επομένης ΤΡ 21 ΟΚΤ 08:00 έως 14:30 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 152

153 ΤΕ 22 ΟΚΤ ΠΕ 23 ΟΚΤ ΠΑ 24 ΟΚΤ ΣΑ 25 ΟΚΤ ΚΥ 26 ΟΚΤ ΔΕ 27 ΟΚΤ 10:00 έως 22:00 10:00 έως 22:00 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 14:30 14:30 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 14:30 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης ΤΡ 28 ΟΚΤ ΤΕ 29 ΟΚΤ ΠΕ 30 ΟΚΤ ΠΑ 31 ΟΚΤ 10:00 έως 22:00 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 08:00 επομένης 08:00 έως 14:30 08:00 έως 08:00 επομένης Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Ψ.Τ) 153

154 Σήμερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής λειτουργούν συνολικά 24 Ψ.Τ. για την αντιμετώπιση οξέων περιστατικών. Η κατανομή, καθώς και ο αριθμός διαθέσιμων κλινών τους έχουν ως εξής: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ψ.Τ. ΟΞΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ ΠΓΝ «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ» 1 20 ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 1 20 ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 1 19 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 1 18 Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 1 20 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 1 35 Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 1 30 Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 1 24 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Νοσηλεύονται ΜΟΝΟ εκούσια περιστατικά Νοσηλεύονται ΜΟΝΟ εκούσια περιστατικά Νοσηλεύονται εκούσια και εισαγγελικά περιστατικά Νοσηλεύονται εκούσια και εισαγγελικά περιστατικά Νοσηλεύονται εκούσια και εισαγγελικά περιστατικά Νοσηλεύονται εκούσια και εισαγγελικά περιστατικά Νοσηλεύονται εκούσια και εισαγγελικά περιστατικά Νοσηλεύονται εκούσια και εισαγγελικά περιστατικά 154

155 Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» 1 20 ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» 1 Ο Ψ.Τ. Εισαγωγών 25 ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» 2 Ο Ψ.Τ. Εισαγωγών 25 ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» 3 Ο Ψ.Τ. Εισαγωγών 25 ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» 4 Ο Ψ.Τ. Εισαγωγών 25 ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» 5 Ο Ψ.Τ. Εισαγωγών 25 ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» 6 Ο Ψ.Τ. Εισαγωγών 25 ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» 8 Ο Ψ.Τ. Εισαγωγών 25 ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» 9 Ο Ψ.Τ. Εισαγωγών 25 ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» 10 Ο Ψ.Τ. Εισαγωγών 25 ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» «Αγία Μαρκέλλα» (Δ1) 31 ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» «Κουντουριώτειο» (Δ2) 30 ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» «Σύγγρειο» (Δ3) 39 ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» «Ευεργετών» (Δ4) 36 ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» «Ταρσή Δρομοκαϊτη» (Δ5) 28 ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» «Ελλήνων Αμερικής» (Δ6) 30 ΣΥΝΟΛΟ Νοσηλεύονται εκούσια και εισαγγελικά περιστατικά Νοσηλεύονται εκούσια περιστατικά, εισαγγελικά και περιστατικά αρ. 69 Νοσηλεύονται εκούσια περιστατικά, εισαγγελικά και περιστατικά αρ. 69 Δημογραφικοί δείκτες 155

156 Ο πληθυσμός του Λεκανοπεδίου Αττικής με βάση την απογραφή 2011 είναι κάτοικοι. Ο αριθμός των εισαγωγών οξέων περιστατικών είναι περίπου ασθενείς ανά έτος (περί τους 25 ασθενείς ανά ημέρα). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την τομεοποίηση προβλέπονται 13 Ψυχιατρικοί Τομείς στην Αττική, στους οποίους αναφέρονται αντίστοιχα Ψ.Τ. οξέων περιστατικών. Οι συνολικές ενεργές κλίνες ενηλίκων για την νοσηλεία οξέων ψυχιατρικών περιστατικών με βάση τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2014 είναι 625. Αυτό σημαίνει ότι αναλογεί 1 κλίνη ανά 6125 κατοίκους. Λαμβάνοντας υπ όψιν ότι ο πληθυσμός των παιδιών 0 έως 14 ετών στην Περιφέρεια Αττικής αποτελεί περίπου το 15% του συνολικού (ήτοι ), η αναλογία κλινών για τους ενήλικες είναι 1 κλίνη ανά 5206 κατοίκους. Δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία για την ηλικιακή ομάδα 15 έως 18 ετών, η οποία απευθύνεται σε ψυχιατρικά τμήματα εφήβων, αλλά σε κάθε περίπτωση επηρεάζουν προς τα κάτω την αναλογία κλινών / ενηλίκων. Κατά συνέπεια η τελική εκτίμηση και παραδοχή στην παρούσα μελέτη είναι 1 κλίνη ανά περίπου 5000 ενήλικες κατοίκους. Για την καλύτερη κατανόηση της κάλυψης των ψυχιατρικών ασθενών από τα Ψυχιατρικά Τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων και των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων στην Αττική ακολουθεί ανάλυση των δεικτών χρήσης για τα έτη 2012 και Πίνακας ανάλυσης δεικτών χρήσης (για τα έτη 2012 και 2013) 156

157 ΔΕΙΚΤΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΛΙΝΕΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ημέρες) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΟΥΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" , , Γ.Ν.Α."ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" , , Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" , , Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" , , Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" , , Γ.Ν.Ν. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" , , Γ.Ν.Ε "ΘΡΙΑΣΙΟ" , , ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,53 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,17 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,18 157

158 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,10 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,84 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,17 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ" ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-1ο ΨΤΕ , ,64 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-2ο ΨΤΕ , ,56 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-3ο ΨΤΕ , ,23 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-4ο ΨΤΕ , ,84 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-5ο ΨΤΕ , ,63 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-6ο ΨΤΕ , ,44 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-8ο ΨΤΕ , ,57 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-9ο ΨΤΕ , ,87 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-10ο ΨΤΕ , ,83 Π.Γ.Ν. "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ" Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" , , ΔΕΙΚΤΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

159 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΛΙΝΕΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ημέρες) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΟΥΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" , , Γ.Ν.Α."ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" , , Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" , , Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" , , Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" , , Γ.Ν.Ν. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" , , Γ.Ν.Ε "ΘΡΙΑΣΙΟ" , , ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,52 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,15 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,11 159

160 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,04 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,27 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ , ,94 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ" ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-1ο ΨΤΕ , ,56 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-2ο ΨΤΕ , ,52 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-3ο ΨΤΕ , ,82 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-4ο ΨΤΕ , ,47 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-5ο ΨΤΕ , ,99 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-6ο ΨΤΕ , ,90 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-8ο ΨΤΕ , ,60 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-9ο ΨΤΕ , ,38 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-10ο ΨΤΕ , ,00 Π.Γ.Ν. "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ" Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" , , Για την καλύτερη ανάλυση των παραπάνω δεικτών και για να μπορεί να εξαχθεί μία σαφής αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του εφημεριακού συστήματος τοποθετούνται συγκριτικά για τα 2 έτη οι βασικοί δείκτες ανά νοσοκομείο. 160

161 Στον παραπάνω υπολογισμό έχει ληφθεί υπόψη ότι το 2012 έχει 366 ημέρες και το αντίστοιχα. Επίσης για να βελτιώσουμε μεσοσταθμικά τα στοιχεία, η μέση διάρκεια νοσηλείας έχει υπολογιστεί ως ο λόγος των συνολικών ημερών νοσηλείας του έτους προς το άθροισμα του αριθμού εισαγωγών και του αριθμού των ενεργών κλινών κάθε τμήματος. Επομένως η διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω στοιχείων έχει ως εξής: 161

162 Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" Γ.Ν.Α."ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Γ.Ν.Ν. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ.Ν.Ε "ΘΡΙΑΣΙΟ" ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ1 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ2 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ3 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ4 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ5 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ6 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-1ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-2ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-3ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-4ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-5ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-6ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-8ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-9ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-10ο ΨΤΕ Π.Γ.Ν. "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ" Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" Αριθμός ανεπτυγμένων κλινών (ενεργείς κλίνες)

163 Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" Γ.Ν.Α."ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Γ.Ν.Ν. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ.Ν.Ε "ΘΡΙΑΣΙΟ" ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ1 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ2 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ3 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ4 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ5 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ6 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-1ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-2ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-3ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-4ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-5ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-6ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-8ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-9ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-10ο ΨΤΕ Π.Γ.Ν. "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ" Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" 102 Αριθμός Εισαγωγών

164 Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" Γ.Ν.Α."ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Γ.Ν.Ν. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ.Ν.Ε "ΘΡΙΑΣΙΟ" ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ1 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ2 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ3 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ4 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ5 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ6 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-1ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-2ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-3ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-4ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-5ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-6ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-8ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-9ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-10ο ΨΤΕ Π.Γ.Ν. "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ" Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" Ημέρες Νοσηλείας

165 Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" Γ.Ν.Α."ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Γ.Ν.Ν. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ.Ν.Ε "ΘΡΙΑΣΙΟ" ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ1 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ2 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ3 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ4 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ5 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ6 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-1ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-2ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-3ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-4ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-5ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-6ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-8ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-9ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-10ο ΨΤΕ Π.Γ.Ν. "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ" Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" Μέση Διάρκεια Νοσηλείας ,04 31,63 20,85 20,70 23,66 24,58 27,85 28,65 36,53 36,99 21,73 15,41 27,43 34,28 39,29 36,03 15,55 13,10 61,94 27,34 35,32 30,21 28,10 30,55 37,19 33,86 37,10 33,16 37,78 39,97 41,31 38,89 33,32 32,98 35,95 39,59 35,99 44,45 19,97 19,04 42,14 40,43 37,34 42,71 18,28 18,90 165

166 Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" Γ.Ν.Α."ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Γ.Ν.Ν. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ.Ν.Ε "ΘΡΙΑΣΙΟ" ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ1 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ2 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ3 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ4 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ5 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ6 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-1ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-2ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-3ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-4ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-5ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-6ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-8ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-9ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-10ο ΨΤΕ Π.Γ.Ν. "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ" Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" 0 Αριθμός ακούσιων εισαγωγών

167 Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" Γ.Ν.Α."ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Γ.Ν.Ν. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ.Ν.Ε "ΘΡΙΑΣΙΟ" ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ1 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ2 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ3 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ4 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ5 ΨΝΑ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"-Δ6 ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-1ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-2ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-3ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-4ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-5ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-6ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-8ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-9ο ΨΤΕ ΨΝΑ "ΔΑΦΝΙ"-10ο ΨΤΕ Π.Γ.Ν. "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ" Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" 0,00% 0,00% Ποσοστό κάλυψης κλινών ,69% 43,47% 107,98% 98,66% 88,51% 94,60% 83,89% 97,81% 61,18% 60,11% 54,57% 57,60% 94,53% 95,52% 78,17% 77,15% 123,80% 130,41% 124,29% 176,15% 131,44% 128,51% 94,10% 94,04% 88,84% 93,27% 95,17% 98,94% 106,64% 99,56% 120,56% 130,52% 128,23% 136,82% 127,84% 130,47% 153,63% 163,99% 103,44% 116,90% 135,87% 125,38% 111,83% 139,00% 139,37% 144,99% 167

168 Αριθμός ασθενών που επισκέφτηκαν τα Εξωτερικά Ιατρεία των Ψυχιατρικών Τμημάτων Γ.Ν.Ν.Ι. "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" Γ.Ν.Α."ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Γ.Ν.Ν. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Γ.Ν.Ε "ΘΡΙΑΣΙΟ" Ψ.Ν.Α "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ψ.Ν.Α "ΔΑΦΝΙ" Π.Γ.Ν. "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ" Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ"

169 Παρακάτω αποτυπώνονται συγκριτικά τα στοιχεία των Ψυχιατρικών Τμημάτων των Γενικών Νοσοκομείων με τα στοιχεία των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων αλλά και των Πανεπιστημιακών Ψυχιατρικών Τμημάτων: Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών Γενικά Νοσοκομεία (7) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Πανεπιστημ ιακά Νοσοκομεία (2) 2% Πανεπιστημ 2012 Γενικά ιακά 2013 Γενικά Νοσοκομεία Νοσοκομεία Νοσοκομεία (7) (2) (7) 24% 2% 28% Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) 74% Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) 70% 169

170 Αριθμός Εισαγωγών Γενικά Νοσοκομεία (7) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Πανεπιστημ ιακά Νοσοκομεία (2) 4% Πανεπιστημ 2012 ιακά 2013 Γενικά Γενικά Νοσοκομεία Νοσοκομεία Νοσοκομεία (2) (7) (7) 4% 32% 30% Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) 64% Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) 66% 170

171 Ημέρες Νοσηλείας Γενικά Νοσοκομεία (7) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Πανεπιστημ ιακά Νοσοκομεία (2) 2% 2012 Πανεπιστημ Γενικά ιακά 2013 Γενικά Νοσοκομεία (7) 27% Νοσοκομεία (2) 2% Νοσοκομεία (7) 27% Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) 71% Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) 71% 171

172 Μέση Διάρκεια Νοσηλείας ,42 26,73 33,89 32,01 18,28 18,90 30,93 29,94 Γενικά Νοσοκομεία (7) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Ποσοστό (%) κάλυψης κλινών ,54 101,06 101,33 105,23 139,37 144,99 105,48 104,74 Γενικά Νοσοκομεία (7) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο 172

173 Αριθμός Ακούσιων Εισαγωγών Γενικά Νοσοκομεία (5) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Πανεπιστημι ακά Νοσοκομεία (2) 0% Πανεπιστημ 2012 Γενικά ιακά 2013 Γενικά Νοσοκομεία Νοσοκομεία Νοσοκομεία (5) (2) (5) 27% 0% 25% Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) 73% Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) 75% 173

174 Ποσοστό Ακούσιων Εισαγωγών ,72% 37,79% 49,62% 52,73% 43,44% 46,17% 0,00% 0,00% Γενικά Νοσοκομεία (5) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο *Ποσοστό των Ακούσιων Εισαγωγών σε σχέση με τις εκούσιες εισαγωγές 174

175 Αριθμός ασθενών που επισκέφτηκαν τα Εξ.Ιατρεία του Ψυχιατρικού Τμήματος Γενικά Νοσοκομεία (5) Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (2) Σύνολο Πανεπιστημ ιακά Νοσοκομεία (2) 4% 2012 Πανεπιστημ Γενικά ιακά 2013 Γενικά Νοσοκομεία (5) 48% Νοσοκομεία (2) 3% Νοσοκομεία (5) 49% Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) 48% Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (15) 48% 175

ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ (2011-2020) Σχέδιο αναθεώρησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ (2011-2020) Σχέδιο αναθεώρησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ (2011-2020) Σχέδιο αναθεώρησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ Νοέμβριος 2011 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩΣ Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ... 4 Α.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Πρώτη Εκθεση Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Μετά από πρόταση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας που έγινε αποδεκτή από το Συνήγορο του Πολίτη συγκροτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο

Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος

Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος Κέντρο Ηµέρας ΕΣΤΙΑ 2002-2008 Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος ΣΥΝΘΕΣΗ Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία Έρευνας Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Μαρασλή 51 & Ζουµετίκου 9 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54249

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΗΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Έκθεση αξιολόγησης των παρεμβάσεων εφαρμογής της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης για την περίοδο 2000-2009 (διευκρινήσεις, βελτιώσεις, περαιτέρω τεκμηρίωση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007 2013 Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική Πλαίσιο Στήριξης. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ...

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ... 1) A ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ.:I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5, ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΔ) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αντωνιάδου Ιωάννα Κούτης Αντώνης Λιονής Χρήστος Μυλωνέρος Θάνος Παναγιωτόπουλος Τάκης Μπένος Αλέξης, συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜ : 12532 ΜΠΑΛΤΑΣΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΜ : 12572 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πριν ξεκινήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 143 2009 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.1 Ανάπτυξη στρατηγικής Η ανάπτυξη στρατηγικής του Ψυχιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος 42 4903 Δελτίο Επικοινωνίας του Σ.Ο.Ψ.Υ Tριμηνιαία Έκδοση / Έτος 10 Ο Κωδικός 6296

τεύχος 42 4903 Δελτίο Επικοινωνίας του Σ.Ο.Ψ.Υ Tριμηνιαία Έκδοση / Έτος 10 Ο Κωδικός 6296 τεύχος 42 4903 Κωδικός 6296 Δελτίο Επικοινωνίας του Σ.Ο.Ψ.Υ µηνυµατα Tριμηνιαία Έκδοση / Έτος 10 Ο Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010 τεύχος 42 µηνυµατα 2 τεύχος 42 Κωδικός 6296 Δελτίο Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22 / 4836 Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Ελλάδα υπέγραψε την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών, η οποία ψηφίστηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα