ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ"

Transcript

1 νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one-stop shop ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ Υλικό Εργαστηρίου Forum για την Κοινωνική Συνοχή Μονοπάτια Απασχόλησης & Καριέρας - ΕΣΠΑ ίκτυο για την Πολιτιστική Απασχόληση Ανάδραση - Ιστός ΚΕΜΜΕΠΑΠ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ DREAM εσµός - equality Πρόκληση Προοπτική Νέµεσις Πράσινη Αµφικτυονία E Quality Το Πρόγραµµα της Κ.Π. EQUAL συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο σε ποσοστό 75% και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σε ποσοστό 25%

2 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ: ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντοµη Περιγραφή του Έργου των Συµµετεχουσών Αναπτυξιακών Συµπράξεων στη Θεµατική Προτεραιότητα: 1. «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Περιγραφή του Επαγγελµατικού Προφίλ του /της 2. Συµβούλου Απασχόλησης (draft) Συγκεντρωτικός Πίνακας Προϊόντων που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της Ενέργειας ΙΙ των Έργων των Συµµετεχουσών Αναπτυξιακών Συµπράξεων στη Θεµατική Προτεραιότητα: 3. «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (draft) 4. Case Studies Το Πρόγραµµα της Κ.Π. EQUAL συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο σε ποσοστό 75% και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σε ποσοστό 25%

3 Equal Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Με επίκεντρο την αγορά εργασίας, η Πρωτοβουλία EQUAL στηρίζει τις προσπάθειες για την καταπολέµηση των διακρίσεων για όλους τους παραπάνω λόγους, τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και την εξασφάλιση της δυνατότητας όλων να έχουν πρόσβαση στις θέσεις αυτές. Εθνικά Θεµατικά ίκτυα Τα Θεµατικά ίκτυα αποτελούν τον κατεξοχήν βοηθητικό µηχανισµό για την επίτευξη των στόχων της ΚΠ EQUAL, αφού σκοπό έχουν να αναδείξουν καλές πρακτικές και καινοτοµικές προσεγγίσεις που εφαρµόστηκαν πιλοτικά από τα έργα EQUAL, µε σκοπό την ευρύτερη εφαρµογή και την ενσωµάτωσή τους στις εθνικές και τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την απασχόληση. Τα Εθνικά Θεµατικά ίκτυα είναι οµάδες Εργασίας διαρθρωµένες γύρω από θεµατικές ενότητες. εν λειτουργούν µόνο ως Fora ιαλόγου και ανταλλαγής εµπειριών, αλλά τα µέλη τους σχεδιάζουν σε συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης λεπτοµερές Κοινό Πρόγραµµα Εργασιών, το οποίο συντίθεται από δράσεις που προωθούν τη γνωστοποίηση και την ευρύτερη εφαρµογή επιτυχώς δοκιµασµένων πρακτικών Equal που αφορούν το θέµα του εκάστοτε ικτύου. Το παρόν Θεµατικό Εργαστήριο µε τίτλο: «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»,που διοργανώνουν 12 συνεργαζόµενες ΑΣ αποτελεί δράση του Εθνικού Θεµατικού ικτύου «ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε ενιαία σηµεία επαφής (one - stop shops)». Αποσκοπεί αφενός στο να παρουσιάσει στους συµµετέχοντες τα αποτελέσµατα της εργασίας που ήδη έχει πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Θ. σχετικά µε το προφίλ, το ρόλο, το αντικείµενο εργασίας του /της Συµβούλου Απασχόλησης και αφετέρου στο να συνθέσει την εµπειρία των συµµετεχόντων σε αυτό σε ένα ενιαίο πλαίσιο καταλήγοντας σε προτάσεις πολιτικής. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ Λαµβάνοντας υπόψη, τη δύναµη των ΜΜΕ στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης και την ανάγκη βελτίωσης της απασχολησιµότητας των κοινωνικών οµάδων που υφίστανται ρατσισµό, το προτεινόµενο πρόγραµµα έχει κύριο στόχο την καταπολέµηση των διακρίσεων, µέσω της ενεργούς συµµετοχής όλων των εµπλεκόµενων φορέων: Α. στα ΜΜΕ, ως εργασιακό χώρο, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις εκείνες, που θα επιτρέψουν τη δηµοκρατική εκπροσώπηση στην απασχόληση των ατόµων των συγκεκριµένων οµάδων. Β. στα ΜΜΕ ως φορείς διαµόρφωσης και επηρεασµού της κοινής γνώµης, για την καταπολέµηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων που δυσκολεύουν την πρόσβαση αυτών των οµάδων στην αγορά εργασίας.

4 FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ σκοπός του έργου είναι η ολοκληρωµένη και πολυεπίπεδη παρέµβαση για την αντιµετώπιση του φαινοµένου του ρατσισµού και της ξενοφοβίας και η δηµιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της πολυπολιτισµικής κοινωνίας. Επιχειρείται να αντιµετωπισθεί ο ρατσισµός στο σχολείο, στην εργασία, στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία και να προβληθούν καλές πρακτικές. Επίσης επιχειρείται να βοηθηθούν οι µετανάστες και πρόσφυγες για την ενσωµάτωση τους στην ελληνική κοινωνία. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Βασικοί στόχοι της Αναπτυξιακής Σύµπραξης ΚΕ.Μ.ΜΕ.ΠΑ.Π.-ΗΦΑΙΣΤΟΣ, είναι: o Η καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας σε σχέση µε την αγορά εργασίας o Η κατά το δυνατόν κάλυψη των αναγκών της οµάδας στόχου, αναφορικά µε την οµαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνία o Η αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών των φορέων που έρχονται σε επαφή και παρέχουν στήριξη στην οµάδα στόχου o Η ανάδειξη, αντιστοίχηση, πιστοποίηση και αναβάθµιση (όπου απαιτείται) των τεχνικών επαγγελµατικών δεξιοτήτων της οµάδας στόχου, έτσι ώστε να ενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας αξιοποιώντας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προσόντα τους ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η άρση του κοινωνικού αποκλεισµού και η προώθηση στην απασχόληση του πολιτιστικού τοµέα των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, µε ταυτόχρονη ενίσχυση της απασχολησιµότητας, της υποστήριξης, ενεργοποίησης και ενδυνάµωσης των προσόντων των ωφελούµενων, ώστε να ενταχθούν ισότιµα και µε επαγγελµατικούς όρους στην πολιτιστική αγορά εργασίας. ΑΝΑ ΡΑΣΗ-ΙΣΤΟΣ Η σύµπραξη στοχεύει στην παροχή οµογενοποιηµένου µοντέλου εξειδικευµένων παρεµβάσεων για την παροχή διευκολύνσεων στους αιτούντες άσυλο είτε διαµένουν εντός των Κέντρων Υποδοχής είτε βρίσκονται εκτός αυτών.

5 ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο κεντρικός στόχος του Έργου είναι η ανίχνευση και καταπολέµηση προβληµάτων διακρίσεων και ανισοτήτων που αντιµετωπίζουν άτοµα µε αναπηρίες τα οποία βιώνουν απλές διακρίσεις (δηλαδή διακρίσεις λόγω αναπηρίας) ή πολλαπλές διακρίσεις (δηλαδή διακρίσεις λόγω αναπηρίας αλλά σε συνδυασµό και µε άλλες αιτίες διάκρισης όπως το φύλο, η µετανάστευση, η απεξάρτηση από τη χρήση ναρκωτικών, κλπ), καθώς και προβλήµατα που βιώνουν µητέρες που έχουν παιδιά µε αναπηρίες. ΕΣΜΟΣ- e QUALITY Κύριος σκοπός του έργου ΕΣΜΟΣ-e QUALITY είναι η αντιµετώπιση της ανεργίας και η αύξηση της απασχολησιµότητας. Προωθούνται νέοι µέθοδοι προσέγγισης των ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε στόχο αφενός τη διευκόλυνση και ένταξή τους στην επαγγελµατική κατάρτιση και απασχόληση και αφετέρου την ενεργοποίηση και ενδυνάµωσή τους. Ειδικότερα, η Α.Σ. «ΕΣΜΟΣ e QUALITY» επικεντρώνεται στους ακόλουθους στόχους: στην αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό δοµών και συστηµάτων υποστήριξης της Απασχόλησης µέσω της λειτουργίας Κέντρων Απασχόλησης σε δίκτυο στην προώθηση της συνεργασίας και δικτύωσης των δοµών και φορέων στήριξης της απασχόλησης στην ευαισθητοποίηση εργοδοτών και επαγγελµατικών φορέων στη διασύνδεση νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας χωρίς επαγγελµατικά εφόδια µε τον τοµέα των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας στην ανάδειξη «ταλέντων» και στη διαµόρφωση «κοιτάσµατος απασχόλησης» στον τοµέα των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας µε τη δηµιουργία των κατάλληλων εργαλείων και µεθόδων ΝΕΜΕΣΙΣ Ο κεντρικός στόχος του έργου είναι: o o o o o Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός των δοµών και συστηµάτων υποστήριξης της απασχόλησης µειονεκτουσών οµάδων Προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσης δοµών και φορέων στήριξης της απασχόλησης Προγράµµατα µακροχρόνιας κατάρτισης ατόµων µειονεκτουσών οµάδων Ενίσχυση Ειδικού τύπου προγραµµάτων τοποθετήσεων για µειονεκτούσες οµάδες Ευαισθητοποίηση εργοδοτών και επαγγελµατικών φορέων

6 EQUALITY Σκοπός του έργου είναι η διαµόρφωση πλαισίου ποιοτικών προδιαγραφών, καθώς και η ανάπτυξη Συστήµατος Ποιότητας µε βασικά πεδία εφαρµογής τις δοµές, τις υπηρεσίες και το στελεχιακό δυναµικό των υπηρεσιών συµβουλευτικής στήριξης και απασχόλησης. Ειδικότερα, επιδιώκεται: Α) Η διαµόρφωση µιας ενιαίας βάσης ποιοτικών χαρακτηριστικών, σχετικά µε τη λειτουργία και τις αρχές δικτύωσης δοµών και υπηρεσιών απασχόλησης και παροχής συµβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών. Β) Η ανάδειξη του κατάλληλου και λειτουργικού πλαισίου, βάσει του οποίου οι σχέσεις µεταξύ των φορέων, των δοµών απασχόλησης, παροχής συµβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, κατάρτισης, των συλλογικών οργανώσεων των ευπαθών κοινωνικά οµάδων κ.ά. θα αναπτύσσονται κατά τρόπο ώστε να: o διευκολύνεται η κατανόηση του ιδιαίτερου ρόλου των δοµών που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτοµα ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, στο πλαίσιο ενός ευέλικτου και ανθρωποκεντρικού δικτύου o µεγιστοποιείται η προσπελασιµότητα των δοµών και των υπηρεσιών απασχόλησης για άτοµα ευπαθών κοινωνικά οµάδων o διευκολύνεται η ένταξη και η επανένταξη των ατόµων από ευπαθείς κοινωνικά οµάδες στην αγορά εργασίας, µέσα από µορφές και σχέδια δράσης που προϋποθέτουν την ενεργό συµµετοχή και εκπροσώπησή τους Γ) Η βελτίωση και διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχουν οι δοµές απασχόλησης, οι οποίες θα εξειδικεύονται σε συνάρτηση µε τις διαφοροποιηµένες ανάγκες και τις δυνατότητες των επωφελούµενων, µε έµφαση στον προσανατολισµό τους για την κάλυψη νέων αναγκών και δυνατοτήτων που προκύπτουν στην αγορά εργασίας. ) Η ισχυροποίηση του δικτύου φορέων / δοµών, ώστε να είναι σε θέση µε τη δυναµική του να: α) επηρεάζει θετικά τους όρους υποδοχής και ένταξης των ευπαθών κοινωνικά οµάδων στην αγορά εργασίας, β) επηρεάζει τις πολιτικές των κοινωνικών εταίρων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων που µπορούν να συµβάλλουν στην άµβλυνση των διακρίσεων που αφορούν στους όρους ένταξης στην αγορά εργασίας των προαναφερόµενων κοινωνικών οµάδων, γ) συµβάλλει στη διαδικασία σχεδιασµού των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Οι στόχοι που επιδιώκονται µέσω του έργου «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» είναι οι ακόλουθοι: o Η διευκόλυνση των όρων κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης των απεξαρτηµένων και υπό απεξάρτηση ατόµων, ώστε να δοθεί συνολικά στην Ο.Σ. µια ευκαιρία για νέο ξεκίνηµα, µέσω µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης o Η αναβάθµιση των συστηµάτων υποστήριξης της απασχόλησης και παροχή υψηλού επιπέδου εξατοµικευµένων υπηρεσιών στήριξης της Οµάδας Στόχου o Η αναβάθµιση του στελεχιακού δυναµικού των φορέων που εµπλέκονται στην συµβουλευτική και προώθηση στην απασχόληση της Ο.Σ. o Η υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων υποστήριξης της κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης της οµάδας-στόχου

7 o o o Η επαγγελµατικής ένταξη ικανού αριθµού µελών της οµάδας-στόχου, µέσω της ανάπτυξης κοινωνικών και επαγγελµατικών δεξιοτήτων, του επαγγελµατικού προσανατολισµού, της εξειδικευµένης κατάρτισης και εργασιακής εµπειρίας σε τοµείς υπηρεσιών που αναµένεται να παρουσιάσουν µεγάλη ανάπτυξη τα προσεχή έτη Η ευαισθητοποίηση επαγγελµατικών φορέων, επιχειρήσεων και εργοδοτών σε θέµατα προώθησης στην αγορά εργασίας της Ο.Σ. και η αξιοποίηση από πλευράς τους, σε µεγαλύτερο βαθµό των κινήτρων και προσφεροµένων υπηρεσιών για εξεύρεση και αποτελεσµατική ενσωµάτωση του ανθρώπινου δυναµικού Η προώθηση της συνεργασίας και δικτύωσης δοµών και φορέων υποστήριξης της οµάδας-στόχου, µε σκοπό την επίτευξη αποτελεσµατικής και ολοκληρωµένης στήριξης µε εξατοµικευµένο τρόπο ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Ο κεντρικός στόχος του έργου είναι η «δοκιµή» ενός νέου µοντέλου που θα διευκολύνει γενικά την πρόσβαση και την επιστροφή στην εργασία µειονεκτουσών οµάδων και στα αστικά κέντρα και στις ορεινές περιοχές και παράλληλα θα είναι ικανό να «κτίζει», να ορθώνει σε κάθε τοπική κοινωνία, ένα τείχος, ένα Τελικό Όριο - που είναι οι 12 µήνες - στη χρονική διάρκεια της ανεργίας. ΙΚΤΥΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (.Ε.Σ.Π.Α.) Ο κεντρικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός πανελλαδικού δικτύου one-shop δοµών, οι οποίες θα παρέχουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες επαγγελµατικής συµβουλευτικής, επαγγελµατικής κατάρτισης και προώθησης στην αγορά εργασίας, για άνεργους που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισµό από την εργασία. Το έργο προβλέπει: o o o o Την υιοθέτηση ενός νέου συστήµατος ολοκληρωµένης και εξατοµικευµένης προσέγγισης και υποστήριξης των ανέργων από τα Κέντρα Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής και Προώθησης στην Απασχόληση των Κ.Ε.Κ. Την ανάπτυξη µιας κεντρικής δοµής δικτύωσης, στήριξης και παρακολούθησης των Κέντρων αυτών Τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης, εξασφαλίζοντας τη συνεργασία εταιρειών και φορέων κατάρτισης Την ανάπτυξη νέων τρόπων και εργαλείων Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής και προσωπικής ανάπτυξης µειονεκτουσών οµάδων. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας equal, τα Eθνικά Θεµατικά ίκτυα, τις Αναπτυξιακές Συµπράξεις και το έργο τους µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

8 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ: ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξη τους σε one-stop shop Α. Εισαγωγή Περιγραφή του Επαγγελµατικού Προφίλ του /της Συµβούλου Απασχόλησης (draft) 1. Σύντοµη Περιγραφή του Επαγγέλµατος Σύµβουλος Απασχόλησης καλείται ο επαγγελµατίας ο οποίος έχει σαν βασικό αντικείµενο την υποστήριξη, ενθάρρυνση, συµβουλευτική στήριξη και ενεργοποίηση του απευθυνόµενου σε αυτόν µε στόχο την επαγγελµατική ένταξη, προσαρµογή και ανάπτυξη. Ειδικότερα ο Σύµβουλος Απασχόλησης ασχολείται µε µία σειρά από δραστηριότητες που αφορούν: - Την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής πληροφόρησης - Την ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτογνωσίας του ατόµου - Τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων - Την προετοιµασία και υλοποίηση επαγγελµατικού σχεδίου - Τη µετάβαση, την επαγγελµατική τοποθέτηση/εργασιακή ένταξη και την παρακολούθηση αυτής - Τον επαναπροσανατολισµό - Την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας/αυτοαπασχόλησης - Την ανάπτυξη µεθόδων προσέγγισης/ενεργοποίησης/ευαισθητοποίησης της αγοράς εργασίας 2. Εναλλακτικοί όροι που χρησιµοποιούνται Σύµβουλος Επαγγελµατικού Προσανατολισµού Σύµβουλος Καριέρας Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Στέλεχος Γραφείου Προώθησης στην Απασχόληση Εργασιακός Σύµβουλος Σύµβουλος Εργασίας Σύµβουλος Επιχειρηµατικότητας 3. ιάκριση µε άλλες ειδικότητες/ συµπληρωµατικότητα Υπάρχουν συναφείς ειδικότητες που λειτουργούν ως συµπληρωµατικές. Ενδεικτικά αναφέρονται:ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, Κοινωνιολόγος, Οικονοµολόγος.

9 Όµως η ειδικότητα του συµβούλου απασχόλησης δεν πρέπει να ταυτίζεται µε τις προαναφερόµενες ειδικότητες ή όποιου άλλου κοινωνικού ανθρωπιστικού επιστήµονα. Σαφώς µπορεί ο εν λόγω επαγγελµατίας να προέρχεται από τον επιστηµονικό χώρο των παραπάνω ειδικοτήτων, ωστόσο θα πρέπει επιπρόσθετα να είναι καταρτισµένος/η σε θέµατα συµβουλευτικής απασχόλησης µέσω επιµορφωτικών σεµιναρίων ή µεταπτυχιακών σπουδών. Οι διαφορές που εντοπίζονται σχετίζονται από τη µια µε το αίτηµα των εξυπηρετούµενων από την άλλη δε µε την ίδια τη διαδικασία, τους στόχους και το περιεχόµενο της συµβουλευτικής. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η συµβουλευτική για την απασχόληση έχει κοινά σηµεία µε την ψυχοκοικωνική στήριξη. Πιο συγκεκριµένα, η συµβουλευτική απασχόλησης είναι µέρος της προσπάθειας για κοινωνική επανένταξη του εκάστοτε εξυπηρετούµενου. Όπως και η ψυχοκοινωνική στήριξη, αποβλέπει στην εργασιακή απασχόληση και αυτενέργεια του εξυπηρετούµενου. Ένας επαγγελµατικός σύµβουλος συνεργάζεται εποικοδοµητικά µε ψυχολόγο ή/και κοινωνική λειτουργό. 4. Ανάγκες συνθήκες που οδήγησαν στη γένεση του επαγγέλµατος Η Παγκοσµιοποίηση, η δηµογραφική γήρανση, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο µεγάλος όγκος της πληροφορίας, ο κοινωνικός αποκλεισµός µεγάλων οµάδων του πληθυσµού από την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και η δυσκολία µελλοντικής αναπτυξιακής πρόβλεψης µε αποτέλεσµα τη δυσκολία σύνδεσης εκπαίδευσης και αναγκών της αγοράς εργασίας είναι µερικοί µόνο από τους παράγοντες που οδήγησαν στη γένεση του επαγγέλµατος. Με έµφαση τον εργασιακό χώρο, γινόµαστε µάρτυρες νέων δεδοµένων και αναδυόµενων αναγκών όπως: η συχνές αλλαγές στην επαγγελµατική σταδιοδροµία ενός ατόµου, η δηµιουργία νέων εξειδικεύσεων, η εξάλειψη παραδοσιακών επαγγελµάτων η ανάγκη ύπαρξης ενός ευέλικτου εργατικού δυναµικού που παράλληλα θα πρέπει να µάθει να ζει µε την αβεβαιότητα, η εντονότερη ανάγκη να στηριχθεί το άτοµο στον εαυτό του και να παίρνει ικανοποίηση από την επαγγελµατική του ανάπτυξη, - Τα γεγονότα αυτά επιβάλλουν µια νέα αντίληψη για τη σταδιοδροµία, γεγονός που έχει άµεσες συνέπειες στη συµβουλευτική σταδιοδροµίας. 5. Επιστηµονικό background του /της Συµβούλου Απασχόλησης (τυπικές ή µη προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος) Απόφοιτοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε κοινωνικά ανθρωπιστικά πεδία π.χ ψυχολογία, κοινωνιολογία, εκπαίδευση, διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, κοινωνική εργασία κλπ

10 ειδίκευση (π.χ. Μεταπτυχιακό) στην επαγγελµατική συµβουλευτική 1. Γνώση της Συµβουλευτικής σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο γνώση των εξελίξεων στη θεωρία και την έρευνα της συµβουλευτικής απασχόλησης Εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη δια βίου κατάρτιση Καλή γνώση της τοπικής αγοράς εργασίας Γνώση Η/Υ Γνώση ξένης γλώσσας ιαθεσιµότητα Οµαδικό πνεύµα, καθώς αποτελεί µέλος της διεπιστηµονικής οµάδας τουλάχιστον τριετή επαγγελµατική εµπειρία Άδεια άσκησης του επαγγέλµατος Β. Η Αποστολή της Θέσης του Συµβούλου 1. Ο Ρόλος του Συµβούλου Απασχόλησης (κύριος σκοπός/αποστολή) Κύριος σκοπός του/της συµβούλου είναι η ενασχόληση ατοµικά µε τα περιστατικά που προσέρχονται και η ανταπόκριση στο αίτηµα-αιτήµατα τους που σχετίζονται µε τα αντικείµενα του επαγγελµατικού του/της ρόλου. Η δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης, η ενεργοποίηση του ατόµου καθώς και η κατάστρωση σχεδίου δράσης σε συνεργασία µε τον/την εξυπηρετούµενο είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την οµαλή πορεία της συνεργασίας. Η κύρια αποστολή του επαγγελµατία είναι η προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου η οποία επιτυγχάνεται µέσω µιας επιτυχηµένης σταθερής και αναπτυξιακής εργασιακής ένταξης και προσαρµογής. 2. Περιγραφή του Επαγγελµατικού Αντικειµένου / Επαγγελµατικών δραστηριοτήτων Ο σύµβουλος διαθέτει συγκεκριµένο job profile πάνω στα όρια του οποίου κινείται ανάλογα πάντα µε τη θέση του στην οριζόντια και κάθετη επικοινωνία. Πιο συγκεκριµένα: Εντοπίζει τις περιπτώσεις εκείνες που χρήζουν περισσότερης κοινωνικής διερεύνησης, συντάσσει κοινωνικό ιστορικό, σχεδιάζει τις απαιτούµενες ενέργειες και συζητά το σχέδιο δράσης του µε την περίπτωση. ιερευνά και καταγράφει το σύνολο των προγραµµάτων και των φορέων και που θα µπορούσαν να φανούν χρήσιµοι στην αντιµετώπιση των αιτηµάτων των περιστατικών. 1 Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού προσανατολισµού αποδέχεται 2 τίτλους σπουδών: Το Μεταπτυχιακό πρόγραµµα Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολή Αθηνών και την Μεταπτυχιακή εξειδίκευση της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ).

11 Χρησιµοποιεί τις απαραίτητες τεχνικές και µεθοδολογία προκειµένου να ανιχνεύσει ανάγκες των µειονοτικών πληθυσµών τις οποίες επιφορτίζεται να µεταφέρει για επεξεργασία στην διεπιστηµονική οµάδα. Βοηθάει τον ίδιο το άτοµο αλλά και το περιβάλλον του, να χειριστεί συναισθήµατα και ιδιαίτερες καταστάσεις που συνδέονται µε την επαγγελµατική του σταδιοδροµία, να θετικοποιηθεί η στάση του απέναντι στη δυσκολία που αντιµετωπίζει έτσι ώστε να µπορέσει ο/η ίδιος/α να συµµετάσχει ενεργά στη διαδικασία αντιµετώπισής του. Τηρεί φακέλους των Κοινωνικών Περιστατικών που παρακολουθεί και εφαρµόζει ειδικό σύστηµα καταγραφής των περιπτώσεων το οποίο και ενηµερώνει. Αναπτύσσει µεθοδολογίες Προσέγγισης προσέλκυσης ανέργων και επιχειρήσεων Εφαρµόζει Εξατοµικευµένη Οµαδική συµβουλευτική µε εξειδικευµένα εργαλεία Συγκεντρώνει αξιόπιστη πληροφορία, τηρεί σχετικά αρχεία και στη συνέχεια την παρέχει κριτικά σε θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, απασχόλησης, εργασιακών σχέσεων και κοινωνικών υποδοµών Αναπτύσσει µεθοδολογίες επαγγελµατικής Τοποθέτησης και Παρακολούθησής της Συνεργάζεται µε άλλες υπηρεσίες/φορείς για επιτυχηµένες παραποµπές περιστατικών 3. Υπάρχουσες /αναγκαίες εξειδικεύσεις Οι εξειδικεύσεις που δυνητικά µπορεί να έχει ο επαγγελµατίας µπορεί να σχετίζονται τόσο µε το οριζόντιο (τοµείς δραστηριότητας, εξυπηρετούµενες οµάδες κ.α) όσο και µε το κάθετο έργο του (είδη παρεχοµένων υπηρεσιών). Σχετικά µε το πρώτο, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η συµβουλευτική µπορεί να εµπεριέχει κάποιες γενικές αρχές (π.χ εχεµύθεια, ενσυναίσθηση, κτλ) ωστόσο η εργασία µε µία συγκεκριµένη οµάδα στόχο προϋποθέτει βαθιά γνώση των ιδιαιτεροτήτων της είτε από εµπειρία είτε από επιστηµονική κατάρτιση. Ως εκ τούτου η εξειδίκευση σε συγκεκριµένη οµάδα στόχο θα ήταν επιθυµητή. Για παράδειγµα, ο σύµβουλος αιτούντων άσυλο είναι υποχρεωµένος να γνωρίζει τη νοµοθεσία σχετικά µε το προσφυγικό, να έχει έλθει σε επαφή µε φορείς που ασχολούνται µε το φαινόµενο της µαζικής µετανάστευσης και να έχει αποσαφηνίσει τα αίτια που οδηγούν τους κατοίκους των χωρών στην φυγή. Τα πολιτικά προβλήµατα, οι εµπόλεµες συρράξεις, οι θρησκευτικές διαµάχες, η βία είναι µερικά από τα θέµατα που οφείλει να αγγίξει ο σύµβουλος για να έχει την γνώση του background των αιτούντων άσυλο. Σύµφωνα µε τα παραπάνω ενδεικτικά αναφέρονται εξειδικεύσεις:

12 Σύµβουλος Απασχόλησης Κοινωνικά Ευπαθών Οµάδων (σχετικά µε π.χ Γυναίκες Μετανάστες Πρόσφυγες Μακροχρόνια Άνεργους Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες κλπ Σχετικά µε το δεύτερο, πιθανές εξειδικεύσεις θα µπορούσαν να είναι: Σχολικός Επαγγελµατικός Σύµβουλος, Σύµβουλος Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Σύµβουλος Επιχειρηµατικότητας, Επαγγελµατικής Τοποθέτησης κ.α 4. Απαραίτητες Γνώσεις και Τυπικά προσόντα (θεωρητικό υπόβαθρο) Ο σύµβουλος ανήκει στο χώρο των κοινωνικών επιστηµόνων και σαφώς είναι επηρεασµένος από τις θεωρίες και το γνωσιολογικό υπόβαθρο των επιστηµών της Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνιολογίας, Οικονοµίας, Κοινωνικής Έρευνας, Στατιστικής, Παιδαγωγικών κ.α. Ανάλογα µε το επιστηµονικό background του συµβούλου ποικίλουν και οι γνώσεις του. Έτσι π.χ ο Κοινωνικός λειτουργός σύµβουλος διαθέτει γνώσεις από την Κατά περίπτωση Κοινωνική Εργασία (case work), την συνέντευξη και χρησιµοποιεί κατά κόρον τη συµβουλευτική ως µέσο για την ενασχόληση µε τις περιπτώσεις, που αναλαµβάνει. Ο ψυχολόγος σε ένα άλλο επίπεδο ασχολείται µε τη συµβουλευτική δίνοντάς της όµως µια ψυχοδυναµική ψυχαναλυτική ερµηνεία βασισµένη στην επιστήµη της Ψυχολογίας και στις θεωρίες που τη συνθέτουν. Με το ίδιο µοτίβο κάθε επιστήµονας αξιοποιεί τις οικείες του γνώσεις και τα προσόντα που έχει αποκτήσει σπουδάζοντας ένα συγκεκριµένο επάγγελµα. Ο σύµβουλος έχει γνώσεις που προέρχονται από διάφορες επιστήµες : Ατοµικής, Κοινωνικής και Συµβουλευτικής Ψυχολογίας Ψυχοµετρίας Επαγγελµατικού Προσανατολισµού/ Επαγγελµατικής Ανάπτυξης ιαµεθοδικής Κοινωνικής Εργασίας µε έµφαση στην Κατά περίπτωση Κοινωνική Εργασία Ψυχιατρικής Κοινωνιολογίας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Οικονοµίας Στατιστικής Ειδικότερα ο επαγγελµατίας θα πρέπει να γνωρίζει: θεωρίες συµβουλευτικής, γενικότερα, αλλά και συµβουλευτικής απασχόλησης, ειδικότερα καθώς και εξοικείωση µε τις σύγχρονες εξελίξεις και σχετικά ερευνητικά δεδοµένα θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων και των εξελίξεων στο χώρο της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης

13 δοµή και χρήση των ψυχοµετρικών εργαλείων όπως τεστ ικανοτήτων, ερωτηµατολόγια ενδιαφερόντων, αξιών κλπ. (όπως τα Holland Code, Myers- Briggs Analogy Test και Birkman Personality Assessment) 5. Επαγγελµατικές εξιότητες (τι πρέπει να είναι ικανός να κάνει) Η συµβουλευτική αποτελεί µια διαδικασία µε τις δικές της τεχνικές και αρχές µε τις οποίες είναι δοµηµένη που ο σύµβουλος καλείται να εφαρµόσει στην θεραπευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα ο σύµβουλος πρέπει να διαθέτει: Εµπιστευτικότητα ηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης πάνω στο οποίο δοµείται η επαγγελµατική σχέση Τήρηση του απορρήτου Η εχεµύθεια είναι απαραίτητη τόσο στο χτίσιµο της εµπιστοσύνης όσο και στην πορεία προς επίλυση του προβλήµατος Σεβασµός Μη κριτική συµπεριφορά Ο σύµβουλος παραδέχεται πλήρως τις επιθυµίες της περίπτωσης, σέβεται απόλυτα την προσωπικότητά του και δεν κρίνει παρελθούσες ή παρούσες συµπεριφορές του ατόµου. Σωστή ακρόαση Προσεκτική ακρόαση του ατόµου στη διαδικασία της συµβουλευτικής. Πρέπει να δίνεται προσοχή τόσο σε αυτά που λέει ο εξυπηρετούµενος όσο και στο τρόπο που τα εκφράζει. Λεκτική µη λεκτική επικοινωνία Πολύ σηµαντική είναι και η γλώσσα του σώµατος. Παρατηρητικότητα και εγρήγορση του συµβούλου κατά τη διάρκεια των συνεδριών. Αυτενέργεια Το βασικότερο ίσως σηµείο της συµβουλευτικής και απώτερος σκοπός είναι να οδηγηθεί το άτοµο στην επίλυση των προβληµάτων του σταδιακά, συνειδητοποιώντας την κατάσταση και προβαίνοντας µόνος του σε ενέργειες. Ενίσχυση της αυτοεκτίµησης Είναι σχεδόν δεδοµένο ότι το άτοµο που προσέρχεται σε µία υπηρεσία για συµβουλευτική, παρουσιάζει δυσλειτουργία στην κοινωνική του λειτουργικότητα και σηµάδια χαµηλής αυτοεκτίµησης και έλλειψη αυτοπεποίθησης. Τονωτική ένεση αποτελούν τεχνικές για ενίσχυση της αυτοεκτίµησης του ατόµου είτε ατοµικά είτε σε οµάδες αυτογνωσίας. Χρήση κατάλληλων ερωτήσεων Ο σύµβουλος χρησιµοποιεί ανοικτές ή κλειστές ερωτήσεις την κατάλληλη στιγµή και κάνει χρήση πρότυπων εκφράσεων ή ερωτήσεων για να εκµαιεύσει από τον εξυπηρετούµενο τις κατάλληλες πληροφορίες για την περίπτωση Αποφυγή στερεοτύπων και προκαταλήψεων Εννοείται ότι ο σύµβουλος αποφεύγει να εκδηλώσει τα οποιαδήποτε στερεότυπα και κυρίως όταν ασχολείται µε κάποιο περιστατικό.

14 Μεταβίβαση Αντιµεταβίβαση - Να µην µεταβιβάζει τα συναισθήµατά του προς τον εξυπηρετούµενο και να µην δέχεται την αντιµεταβίβαση συναισθηµάτων από τον εξυπηρετούµενο. Παράλληλα µε τα παραπάνω που σχετίζονται άµεσα µε το λειτουργός της συµβουλευτικής, ο επαγγελµατίας θα πρέπει να διαθέτει δεξιότητες που σχετίζονται µε: τη χρήση του Η/Υ τη γλωσσική επάρκεια σε µια τουλάχιστον ξένη γλώσσα την Ανεύρεση/εντοπισµό/ οργάνωση αξιόπιστων πληροφοριών την εξοικείωση µε τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας 6. Στοιχεία προσωπικότητας Ο σύµβουλος ασχολείται µε τον άνθρωπο, και µάλιστα κάποιες φορές, σε µία περίοδο της ζωής του που βρίσκεται σε δυσκολία να αντεπεξέλθει στις καταστάσεις. Έρχεται σε επαφή µε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού που πέρα από τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν είναι παράλληλα και επιφυλακτικά στο να εµπιστευτούν κάποιον. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω ο/η σύµβουλος πρέπει να διαθέτει τα εξής στοιχεία: Να έχει ευγένεια και σεβασµό Να έχει ενδιαφέρον να εργάζεται µε ανθρώπους Να έχει αίσθηση του χιούµορ και ανθρωπιά Να εµπνέει εµπιστοσύνη και αξιοπιστία Να ξέρει να θέτει τα όρια στην επαγγελµατική σχέση Να είναι θετικά διακείµενος απέναντι στον εξυπηρετούµενο Να έχει αυτογνωσία Να διαθέτει κριτική σκέψη Να αποφεύγει τις προσπάθειες του/της εξυπηρετουµένου/ης να τον χειρίζεται και να τον κατευθύνει Να τηρεί τις αρχές και τη δεοντολογία της επιστήµης του/της Να έχει άνεση στην επικοινωνία. Να έχει εξασκηθεί αρκετά στη γνήσια και πραγµατική ακρόαση των συµβουλευόµενων (γεγονός που διευκολύνει τόσο τις οµαδικές όσο και τις ατοµικές συνεδρίες) Να είναι ευέλικτος και προσαρµοστικός Να είναι οργανωτικός/η και µεθοδικός/η Να µπορεί να διαχειριστεί καταστάσεις κρίσεις Να µην επιλέγει τα περιστατικά µε τα οποία ασχολείται Να αγαπάει τη δουλειά του Να αναπτύσσει πρωτοβουλία Να έχει ανοχή στη διαφορετικότητα, σε καταστάσεις αντίφασης και σύγχυσης, καθώς και σε διαφορετικά συστήµατα αξιών

15 ε θα πρέπει να τείνει να δηµιουργεί σχέσεις εξουσίας µε τους συµβουλευόµενους Να είναι οξυδερκής και ενσυναίσθητος, όντας παράλληλα σε θέση να κρατάει προσωπικές θέσεις, επιλογές, αξίες και συναισθήµατα έξω από την συµβουλευτική σχέση Να είναι σε θέση να έχει µια συνολική θεώρηση του ατόµου µέσα στο περιβάλλον του Να µην είναι στατικός/η επαγγελµατικά και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τοµέα της επιστήµης του/της, πάνω στον οποίο να επιµορφώνεται συνεχώς 7. Μορφές εκπαίδευσης/ είδη Κατάρτισης (αρχικής, συµπληρωµατικής, συνεχιζόµενης) Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της εποχής και των απαιτήσεων του επαγγέλµατός του/της ο/η Σύµβουλος Απασχόλησης, πέρα από την τυπική προαπαιτούµενη εκπαίδευση στην οποία ήδη έχουµε αναφερθεί, και ανάλογα είτε µε τις ανάγκες του φορέα απασχόλησής του, είτε /και µε τις ανάγκες των οµάδων στόχου µε τις οποίες ασχολείται, χρειάζεται συµπληρωµατική κατάρτιση σε πεδία, όπως Πληροφορική, Εργαλεία (ψυχοµετρικά και µη), Τεχνικές Συµβουλευτικής, ιασύνδεση µε Επιχειρήσεις, βιωµατικά σεµινάρια αυτογνωσίας κ.ά. Η προαναφερόµενη συµπληρωµατική επιµόρφωση µπορεί να γίνει είτε ενδοεπιχειρησιακά είτε σε εξωτερικούς εξειδικευµένους φορείς. Εδώ µπορεί κανείς να αναφέρει ότι συχνά στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση χρησιµοποιούνται διάφορα µοντέλα όπως αυτό του Mentoring, της χρήσης ιαµεσολαβητών κ.α

16 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ: ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξη σε one-stop shop 2 η Έκθεση σχετικά µε την καταγραφή των προϊόντων των Α.Σ., που µπορούν να αξιοποιηθούν στην εργασία της Θ.Π.1 Συµµετέχουσες Α.Σ.: Α.Σ. 1 : Α.Σ. 2 : Α.Σ. 3 : Α.Σ. 4 : Α.Σ. 5 : Α.Σ. 6 : A.Σ. 7 : A.Σ. 8 : A.Σ. 9 : Α.Σ. 10 : Α.Σ. 11 : Α.Σ. 12 : FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΕΣΠΑ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΡΑΣΗ - ΙΣΤΟΣ ΚΕ.Μ.ΜΕ.ΠΑ.Π. - ΗΦΑΙΣΤΟΣ DREAM ΕΣΜΟΣ - EQUALITY ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΝΕΜΕΣΙΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΙΑ E-QUALITY

17 Εισαγωγή Η οµάδα εργασίας για τη θεµατική προτεραιότητα 1 του Εθνικού Θεµατικού ικτύου: «ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξη τους σε one stop shop- Οµάδα Βελτίωση οµών Απασχόλησης και ΣΥΥ», στο πλαίσιο της προετοιµασίας για τη σύνθεση του Οδηγού Καλής Πρακτικής για το Σύµβουλο Απασχόλησης αποφάσισε να προχωρήσει σε καταγραφή των προϊόντων, µεθοδολογιών, εργαλείων, πρακτικών καθώς και βιωµατικών εµπειριών που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της Ενέργειας ΙΙ των έργων των συµµετεχουσών Α.Σ. Η καταγραφή αυτή αφενός διευκολύνει τη διάχυση της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της οµάδας εργασίας των δώδεκα συµµετεχουσών Α.Σ. και επιτρέπει την ανάδειξη των κοινών αλλά και των διαφορετικών πεδίων εργασίας των ΑΣ και αφετέρου αποτελεί ένα σηµαντικό στάδιο προετοιµασίας για τη σύνθεση του οδηγού καλής πρακτικής. Τα προϊόντα των δώδεκα ΑΣ που παρουσιάζονται στη συνέχεια αφορούν κυρίως σε: Βάσεις εδοµένων Εκπαιδευτικά Επιµορφωτικά Προγράµµατα και Υλικό Εργαλεία Συµβουλευτικής Εργαλεία πληροφόρησης Μελέτες σχετικά µε το ρόλο του ΣΑ Πληροφοριακό Υλικό Προτάσεις Πολιτικής Η πλειοψηφία των προϊόντων έχει ως οµάδα στόχο και τελικό αποδέκτη το /τη Σύµβουλο Απασχόλησης ενώ κάποια από τα προϊόντα που έχουν ως αποδέκτη ευρύτερο κοινό είτε άλλων υπηρεσιών είτε άτοµα συγκεκριµένων οµάδων στόχου στο πλαίσιο της εργασίας της Θ.Π 1 µπορεί να θεωρηθεί ότι αφορούν το Σύµβουλο Απασχόλησης εάν ειδωθούν από την οπτική της χάραξης επικοινωνιακής πολιτικής και στρατηγικής ευαισθητοποίησης. Παράλληλα στα προϊόντα είτε άµεσα είτε έµµεσα περιλαµβάνονται στοιχεία σχετικά µε την ειδικότητα του Σ.Α, τα αντικείµενα εργασίας του, τις απαιτούµενες δεξιότητες και ικανότητες καθώς τις ανάγκες επιµόρφωσης, τα 2

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων Υπόδειγµα 3: Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΤΤ ΙΚΗ Ι Τίτλος - Περιγραφή Σχέδιο Ολοκληρωµένης Βοιωτικό ίκτυο Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έργα στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL...4 A. Έργα που αναφέρονται σε απασχόληση για µετανάστριες...4 1 ος Φορέας: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική,

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, Μ.Κ.Ο., μέλος της Παγκόσμιας ΧΕΝ (World YWCA). Πάγια ενδιαφέροντα της Οργάνωσης, εθνικά και παγκόσμια, είναι η προώθηση της ισότητας, η στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης

Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one stop shops ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιφερειακές Προσεγγίσεις Τοπικά ίκτυα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο ΕΣΠΑ 2007-13 \ Ε.Π. Ε& ΒΜ \ Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα