ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ"

Transcript

1 νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one-stop shop ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ Υλικό Εργαστηρίου Forum για την Κοινωνική Συνοχή Μονοπάτια Απασχόλησης & Καριέρας - ΕΣΠΑ ίκτυο για την Πολιτιστική Απασχόληση Ανάδραση - Ιστός ΚΕΜΜΕΠΑΠ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ DREAM εσµός - equality Πρόκληση Προοπτική Νέµεσις Πράσινη Αµφικτυονία E Quality Το Πρόγραµµα της Κ.Π. EQUAL συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο σε ποσοστό 75% και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σε ποσοστό 25%

2 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ: ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντοµη Περιγραφή του Έργου των Συµµετεχουσών Αναπτυξιακών Συµπράξεων στη Θεµατική Προτεραιότητα: 1. «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Περιγραφή του Επαγγελµατικού Προφίλ του /της 2. Συµβούλου Απασχόλησης (draft) Συγκεντρωτικός Πίνακας Προϊόντων που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της Ενέργειας ΙΙ των Έργων των Συµµετεχουσών Αναπτυξιακών Συµπράξεων στη Θεµατική Προτεραιότητα: 3. «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (draft) 4. Case Studies Το Πρόγραµµα της Κ.Π. EQUAL συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο σε ποσοστό 75% και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σε ποσοστό 25%

3 Equal Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Με επίκεντρο την αγορά εργασίας, η Πρωτοβουλία EQUAL στηρίζει τις προσπάθειες για την καταπολέµηση των διακρίσεων για όλους τους παραπάνω λόγους, τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και την εξασφάλιση της δυνατότητας όλων να έχουν πρόσβαση στις θέσεις αυτές. Εθνικά Θεµατικά ίκτυα Τα Θεµατικά ίκτυα αποτελούν τον κατεξοχήν βοηθητικό µηχανισµό για την επίτευξη των στόχων της ΚΠ EQUAL, αφού σκοπό έχουν να αναδείξουν καλές πρακτικές και καινοτοµικές προσεγγίσεις που εφαρµόστηκαν πιλοτικά από τα έργα EQUAL, µε σκοπό την ευρύτερη εφαρµογή και την ενσωµάτωσή τους στις εθνικές και τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την απασχόληση. Τα Εθνικά Θεµατικά ίκτυα είναι οµάδες Εργασίας διαρθρωµένες γύρω από θεµατικές ενότητες. εν λειτουργούν µόνο ως Fora ιαλόγου και ανταλλαγής εµπειριών, αλλά τα µέλη τους σχεδιάζουν σε συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης λεπτοµερές Κοινό Πρόγραµµα Εργασιών, το οποίο συντίθεται από δράσεις που προωθούν τη γνωστοποίηση και την ευρύτερη εφαρµογή επιτυχώς δοκιµασµένων πρακτικών Equal που αφορούν το θέµα του εκάστοτε ικτύου. Το παρόν Θεµατικό Εργαστήριο µε τίτλο: «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»,που διοργανώνουν 12 συνεργαζόµενες ΑΣ αποτελεί δράση του Εθνικού Θεµατικού ικτύου «ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε ενιαία σηµεία επαφής (one - stop shops)». Αποσκοπεί αφενός στο να παρουσιάσει στους συµµετέχοντες τα αποτελέσµατα της εργασίας που ήδη έχει πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Θ. σχετικά µε το προφίλ, το ρόλο, το αντικείµενο εργασίας του /της Συµβούλου Απασχόλησης και αφετέρου στο να συνθέσει την εµπειρία των συµµετεχόντων σε αυτό σε ένα ενιαίο πλαίσιο καταλήγοντας σε προτάσεις πολιτικής. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ Λαµβάνοντας υπόψη, τη δύναµη των ΜΜΕ στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης και την ανάγκη βελτίωσης της απασχολησιµότητας των κοινωνικών οµάδων που υφίστανται ρατσισµό, το προτεινόµενο πρόγραµµα έχει κύριο στόχο την καταπολέµηση των διακρίσεων, µέσω της ενεργούς συµµετοχής όλων των εµπλεκόµενων φορέων: Α. στα ΜΜΕ, ως εργασιακό χώρο, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις εκείνες, που θα επιτρέψουν τη δηµοκρατική εκπροσώπηση στην απασχόληση των ατόµων των συγκεκριµένων οµάδων. Β. στα ΜΜΕ ως φορείς διαµόρφωσης και επηρεασµού της κοινής γνώµης, για την καταπολέµηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων που δυσκολεύουν την πρόσβαση αυτών των οµάδων στην αγορά εργασίας.

4 FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ σκοπός του έργου είναι η ολοκληρωµένη και πολυεπίπεδη παρέµβαση για την αντιµετώπιση του φαινοµένου του ρατσισµού και της ξενοφοβίας και η δηµιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της πολυπολιτισµικής κοινωνίας. Επιχειρείται να αντιµετωπισθεί ο ρατσισµός στο σχολείο, στην εργασία, στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία και να προβληθούν καλές πρακτικές. Επίσης επιχειρείται να βοηθηθούν οι µετανάστες και πρόσφυγες για την ενσωµάτωση τους στην ελληνική κοινωνία. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Βασικοί στόχοι της Αναπτυξιακής Σύµπραξης ΚΕ.Μ.ΜΕ.ΠΑ.Π.-ΗΦΑΙΣΤΟΣ, είναι: o Η καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας σε σχέση µε την αγορά εργασίας o Η κατά το δυνατόν κάλυψη των αναγκών της οµάδας στόχου, αναφορικά µε την οµαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνία o Η αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών των φορέων που έρχονται σε επαφή και παρέχουν στήριξη στην οµάδα στόχου o Η ανάδειξη, αντιστοίχηση, πιστοποίηση και αναβάθµιση (όπου απαιτείται) των τεχνικών επαγγελµατικών δεξιοτήτων της οµάδας στόχου, έτσι ώστε να ενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας αξιοποιώντας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προσόντα τους ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η άρση του κοινωνικού αποκλεισµού και η προώθηση στην απασχόληση του πολιτιστικού τοµέα των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, µε ταυτόχρονη ενίσχυση της απασχολησιµότητας, της υποστήριξης, ενεργοποίησης και ενδυνάµωσης των προσόντων των ωφελούµενων, ώστε να ενταχθούν ισότιµα και µε επαγγελµατικούς όρους στην πολιτιστική αγορά εργασίας. ΑΝΑ ΡΑΣΗ-ΙΣΤΟΣ Η σύµπραξη στοχεύει στην παροχή οµογενοποιηµένου µοντέλου εξειδικευµένων παρεµβάσεων για την παροχή διευκολύνσεων στους αιτούντες άσυλο είτε διαµένουν εντός των Κέντρων Υποδοχής είτε βρίσκονται εκτός αυτών.

5 ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο κεντρικός στόχος του Έργου είναι η ανίχνευση και καταπολέµηση προβληµάτων διακρίσεων και ανισοτήτων που αντιµετωπίζουν άτοµα µε αναπηρίες τα οποία βιώνουν απλές διακρίσεις (δηλαδή διακρίσεις λόγω αναπηρίας) ή πολλαπλές διακρίσεις (δηλαδή διακρίσεις λόγω αναπηρίας αλλά σε συνδυασµό και µε άλλες αιτίες διάκρισης όπως το φύλο, η µετανάστευση, η απεξάρτηση από τη χρήση ναρκωτικών, κλπ), καθώς και προβλήµατα που βιώνουν µητέρες που έχουν παιδιά µε αναπηρίες. ΕΣΜΟΣ- e QUALITY Κύριος σκοπός του έργου ΕΣΜΟΣ-e QUALITY είναι η αντιµετώπιση της ανεργίας και η αύξηση της απασχολησιµότητας. Προωθούνται νέοι µέθοδοι προσέγγισης των ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε στόχο αφενός τη διευκόλυνση και ένταξή τους στην επαγγελµατική κατάρτιση και απασχόληση και αφετέρου την ενεργοποίηση και ενδυνάµωσή τους. Ειδικότερα, η Α.Σ. «ΕΣΜΟΣ e QUALITY» επικεντρώνεται στους ακόλουθους στόχους: στην αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό δοµών και συστηµάτων υποστήριξης της Απασχόλησης µέσω της λειτουργίας Κέντρων Απασχόλησης σε δίκτυο στην προώθηση της συνεργασίας και δικτύωσης των δοµών και φορέων στήριξης της απασχόλησης στην ευαισθητοποίηση εργοδοτών και επαγγελµατικών φορέων στη διασύνδεση νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας χωρίς επαγγελµατικά εφόδια µε τον τοµέα των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας στην ανάδειξη «ταλέντων» και στη διαµόρφωση «κοιτάσµατος απασχόλησης» στον τοµέα των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας µε τη δηµιουργία των κατάλληλων εργαλείων και µεθόδων ΝΕΜΕΣΙΣ Ο κεντρικός στόχος του έργου είναι: o o o o o Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός των δοµών και συστηµάτων υποστήριξης της απασχόλησης µειονεκτουσών οµάδων Προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσης δοµών και φορέων στήριξης της απασχόλησης Προγράµµατα µακροχρόνιας κατάρτισης ατόµων µειονεκτουσών οµάδων Ενίσχυση Ειδικού τύπου προγραµµάτων τοποθετήσεων για µειονεκτούσες οµάδες Ευαισθητοποίηση εργοδοτών και επαγγελµατικών φορέων

6 EQUALITY Σκοπός του έργου είναι η διαµόρφωση πλαισίου ποιοτικών προδιαγραφών, καθώς και η ανάπτυξη Συστήµατος Ποιότητας µε βασικά πεδία εφαρµογής τις δοµές, τις υπηρεσίες και το στελεχιακό δυναµικό των υπηρεσιών συµβουλευτικής στήριξης και απασχόλησης. Ειδικότερα, επιδιώκεται: Α) Η διαµόρφωση µιας ενιαίας βάσης ποιοτικών χαρακτηριστικών, σχετικά µε τη λειτουργία και τις αρχές δικτύωσης δοµών και υπηρεσιών απασχόλησης και παροχής συµβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών. Β) Η ανάδειξη του κατάλληλου και λειτουργικού πλαισίου, βάσει του οποίου οι σχέσεις µεταξύ των φορέων, των δοµών απασχόλησης, παροχής συµβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, κατάρτισης, των συλλογικών οργανώσεων των ευπαθών κοινωνικά οµάδων κ.ά. θα αναπτύσσονται κατά τρόπο ώστε να: o διευκολύνεται η κατανόηση του ιδιαίτερου ρόλου των δοµών που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτοµα ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, στο πλαίσιο ενός ευέλικτου και ανθρωποκεντρικού δικτύου o µεγιστοποιείται η προσπελασιµότητα των δοµών και των υπηρεσιών απασχόλησης για άτοµα ευπαθών κοινωνικά οµάδων o διευκολύνεται η ένταξη και η επανένταξη των ατόµων από ευπαθείς κοινωνικά οµάδες στην αγορά εργασίας, µέσα από µορφές και σχέδια δράσης που προϋποθέτουν την ενεργό συµµετοχή και εκπροσώπησή τους Γ) Η βελτίωση και διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχουν οι δοµές απασχόλησης, οι οποίες θα εξειδικεύονται σε συνάρτηση µε τις διαφοροποιηµένες ανάγκες και τις δυνατότητες των επωφελούµενων, µε έµφαση στον προσανατολισµό τους για την κάλυψη νέων αναγκών και δυνατοτήτων που προκύπτουν στην αγορά εργασίας. ) Η ισχυροποίηση του δικτύου φορέων / δοµών, ώστε να είναι σε θέση µε τη δυναµική του να: α) επηρεάζει θετικά τους όρους υποδοχής και ένταξης των ευπαθών κοινωνικά οµάδων στην αγορά εργασίας, β) επηρεάζει τις πολιτικές των κοινωνικών εταίρων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων που µπορούν να συµβάλλουν στην άµβλυνση των διακρίσεων που αφορούν στους όρους ένταξης στην αγορά εργασίας των προαναφερόµενων κοινωνικών οµάδων, γ) συµβάλλει στη διαδικασία σχεδιασµού των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Οι στόχοι που επιδιώκονται µέσω του έργου «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» είναι οι ακόλουθοι: o Η διευκόλυνση των όρων κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης των απεξαρτηµένων και υπό απεξάρτηση ατόµων, ώστε να δοθεί συνολικά στην Ο.Σ. µια ευκαιρία για νέο ξεκίνηµα, µέσω µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης o Η αναβάθµιση των συστηµάτων υποστήριξης της απασχόλησης και παροχή υψηλού επιπέδου εξατοµικευµένων υπηρεσιών στήριξης της Οµάδας Στόχου o Η αναβάθµιση του στελεχιακού δυναµικού των φορέων που εµπλέκονται στην συµβουλευτική και προώθηση στην απασχόληση της Ο.Σ. o Η υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων υποστήριξης της κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης της οµάδας-στόχου

7 o o o Η επαγγελµατικής ένταξη ικανού αριθµού µελών της οµάδας-στόχου, µέσω της ανάπτυξης κοινωνικών και επαγγελµατικών δεξιοτήτων, του επαγγελµατικού προσανατολισµού, της εξειδικευµένης κατάρτισης και εργασιακής εµπειρίας σε τοµείς υπηρεσιών που αναµένεται να παρουσιάσουν µεγάλη ανάπτυξη τα προσεχή έτη Η ευαισθητοποίηση επαγγελµατικών φορέων, επιχειρήσεων και εργοδοτών σε θέµατα προώθησης στην αγορά εργασίας της Ο.Σ. και η αξιοποίηση από πλευράς τους, σε µεγαλύτερο βαθµό των κινήτρων και προσφεροµένων υπηρεσιών για εξεύρεση και αποτελεσµατική ενσωµάτωση του ανθρώπινου δυναµικού Η προώθηση της συνεργασίας και δικτύωσης δοµών και φορέων υποστήριξης της οµάδας-στόχου, µε σκοπό την επίτευξη αποτελεσµατικής και ολοκληρωµένης στήριξης µε εξατοµικευµένο τρόπο ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Ο κεντρικός στόχος του έργου είναι η «δοκιµή» ενός νέου µοντέλου που θα διευκολύνει γενικά την πρόσβαση και την επιστροφή στην εργασία µειονεκτουσών οµάδων και στα αστικά κέντρα και στις ορεινές περιοχές και παράλληλα θα είναι ικανό να «κτίζει», να ορθώνει σε κάθε τοπική κοινωνία, ένα τείχος, ένα Τελικό Όριο - που είναι οι 12 µήνες - στη χρονική διάρκεια της ανεργίας. ΙΚΤΥΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (.Ε.Σ.Π.Α.) Ο κεντρικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός πανελλαδικού δικτύου one-shop δοµών, οι οποίες θα παρέχουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες επαγγελµατικής συµβουλευτικής, επαγγελµατικής κατάρτισης και προώθησης στην αγορά εργασίας, για άνεργους που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισµό από την εργασία. Το έργο προβλέπει: o o o o Την υιοθέτηση ενός νέου συστήµατος ολοκληρωµένης και εξατοµικευµένης προσέγγισης και υποστήριξης των ανέργων από τα Κέντρα Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής και Προώθησης στην Απασχόληση των Κ.Ε.Κ. Την ανάπτυξη µιας κεντρικής δοµής δικτύωσης, στήριξης και παρακολούθησης των Κέντρων αυτών Τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης, εξασφαλίζοντας τη συνεργασία εταιρειών και φορέων κατάρτισης Την ανάπτυξη νέων τρόπων και εργαλείων Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής και προσωπικής ανάπτυξης µειονεκτουσών οµάδων. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας equal, τα Eθνικά Θεµατικά ίκτυα, τις Αναπτυξιακές Συµπράξεις και το έργο τους µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

8 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ: ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξη τους σε one-stop shop Α. Εισαγωγή Περιγραφή του Επαγγελµατικού Προφίλ του /της Συµβούλου Απασχόλησης (draft) 1. Σύντοµη Περιγραφή του Επαγγέλµατος Σύµβουλος Απασχόλησης καλείται ο επαγγελµατίας ο οποίος έχει σαν βασικό αντικείµενο την υποστήριξη, ενθάρρυνση, συµβουλευτική στήριξη και ενεργοποίηση του απευθυνόµενου σε αυτόν µε στόχο την επαγγελµατική ένταξη, προσαρµογή και ανάπτυξη. Ειδικότερα ο Σύµβουλος Απασχόλησης ασχολείται µε µία σειρά από δραστηριότητες που αφορούν: - Την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής πληροφόρησης - Την ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτογνωσίας του ατόµου - Τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων - Την προετοιµασία και υλοποίηση επαγγελµατικού σχεδίου - Τη µετάβαση, την επαγγελµατική τοποθέτηση/εργασιακή ένταξη και την παρακολούθηση αυτής - Τον επαναπροσανατολισµό - Την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας/αυτοαπασχόλησης - Την ανάπτυξη µεθόδων προσέγγισης/ενεργοποίησης/ευαισθητοποίησης της αγοράς εργασίας 2. Εναλλακτικοί όροι που χρησιµοποιούνται Σύµβουλος Επαγγελµατικού Προσανατολισµού Σύµβουλος Καριέρας Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Στέλεχος Γραφείου Προώθησης στην Απασχόληση Εργασιακός Σύµβουλος Σύµβουλος Εργασίας Σύµβουλος Επιχειρηµατικότητας 3. ιάκριση µε άλλες ειδικότητες/ συµπληρωµατικότητα Υπάρχουν συναφείς ειδικότητες που λειτουργούν ως συµπληρωµατικές. Ενδεικτικά αναφέρονται:ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, Κοινωνιολόγος, Οικονοµολόγος.

9 Όµως η ειδικότητα του συµβούλου απασχόλησης δεν πρέπει να ταυτίζεται µε τις προαναφερόµενες ειδικότητες ή όποιου άλλου κοινωνικού ανθρωπιστικού επιστήµονα. Σαφώς µπορεί ο εν λόγω επαγγελµατίας να προέρχεται από τον επιστηµονικό χώρο των παραπάνω ειδικοτήτων, ωστόσο θα πρέπει επιπρόσθετα να είναι καταρτισµένος/η σε θέµατα συµβουλευτικής απασχόλησης µέσω επιµορφωτικών σεµιναρίων ή µεταπτυχιακών σπουδών. Οι διαφορές που εντοπίζονται σχετίζονται από τη µια µε το αίτηµα των εξυπηρετούµενων από την άλλη δε µε την ίδια τη διαδικασία, τους στόχους και το περιεχόµενο της συµβουλευτικής. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η συµβουλευτική για την απασχόληση έχει κοινά σηµεία µε την ψυχοκοικωνική στήριξη. Πιο συγκεκριµένα, η συµβουλευτική απασχόλησης είναι µέρος της προσπάθειας για κοινωνική επανένταξη του εκάστοτε εξυπηρετούµενου. Όπως και η ψυχοκοινωνική στήριξη, αποβλέπει στην εργασιακή απασχόληση και αυτενέργεια του εξυπηρετούµενου. Ένας επαγγελµατικός σύµβουλος συνεργάζεται εποικοδοµητικά µε ψυχολόγο ή/και κοινωνική λειτουργό. 4. Ανάγκες συνθήκες που οδήγησαν στη γένεση του επαγγέλµατος Η Παγκοσµιοποίηση, η δηµογραφική γήρανση, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο µεγάλος όγκος της πληροφορίας, ο κοινωνικός αποκλεισµός µεγάλων οµάδων του πληθυσµού από την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και η δυσκολία µελλοντικής αναπτυξιακής πρόβλεψης µε αποτέλεσµα τη δυσκολία σύνδεσης εκπαίδευσης και αναγκών της αγοράς εργασίας είναι µερικοί µόνο από τους παράγοντες που οδήγησαν στη γένεση του επαγγέλµατος. Με έµφαση τον εργασιακό χώρο, γινόµαστε µάρτυρες νέων δεδοµένων και αναδυόµενων αναγκών όπως: η συχνές αλλαγές στην επαγγελµατική σταδιοδροµία ενός ατόµου, η δηµιουργία νέων εξειδικεύσεων, η εξάλειψη παραδοσιακών επαγγελµάτων η ανάγκη ύπαρξης ενός ευέλικτου εργατικού δυναµικού που παράλληλα θα πρέπει να µάθει να ζει µε την αβεβαιότητα, η εντονότερη ανάγκη να στηριχθεί το άτοµο στον εαυτό του και να παίρνει ικανοποίηση από την επαγγελµατική του ανάπτυξη, - Τα γεγονότα αυτά επιβάλλουν µια νέα αντίληψη για τη σταδιοδροµία, γεγονός που έχει άµεσες συνέπειες στη συµβουλευτική σταδιοδροµίας. 5. Επιστηµονικό background του /της Συµβούλου Απασχόλησης (τυπικές ή µη προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος) Απόφοιτοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε κοινωνικά ανθρωπιστικά πεδία π.χ ψυχολογία, κοινωνιολογία, εκπαίδευση, διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, κοινωνική εργασία κλπ

10 ειδίκευση (π.χ. Μεταπτυχιακό) στην επαγγελµατική συµβουλευτική 1. Γνώση της Συµβουλευτικής σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο γνώση των εξελίξεων στη θεωρία και την έρευνα της συµβουλευτικής απασχόλησης Εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη δια βίου κατάρτιση Καλή γνώση της τοπικής αγοράς εργασίας Γνώση Η/Υ Γνώση ξένης γλώσσας ιαθεσιµότητα Οµαδικό πνεύµα, καθώς αποτελεί µέλος της διεπιστηµονικής οµάδας τουλάχιστον τριετή επαγγελµατική εµπειρία Άδεια άσκησης του επαγγέλµατος Β. Η Αποστολή της Θέσης του Συµβούλου 1. Ο Ρόλος του Συµβούλου Απασχόλησης (κύριος σκοπός/αποστολή) Κύριος σκοπός του/της συµβούλου είναι η ενασχόληση ατοµικά µε τα περιστατικά που προσέρχονται και η ανταπόκριση στο αίτηµα-αιτήµατα τους που σχετίζονται µε τα αντικείµενα του επαγγελµατικού του/της ρόλου. Η δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης, η ενεργοποίηση του ατόµου καθώς και η κατάστρωση σχεδίου δράσης σε συνεργασία µε τον/την εξυπηρετούµενο είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την οµαλή πορεία της συνεργασίας. Η κύρια αποστολή του επαγγελµατία είναι η προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου η οποία επιτυγχάνεται µέσω µιας επιτυχηµένης σταθερής και αναπτυξιακής εργασιακής ένταξης και προσαρµογής. 2. Περιγραφή του Επαγγελµατικού Αντικειµένου / Επαγγελµατικών δραστηριοτήτων Ο σύµβουλος διαθέτει συγκεκριµένο job profile πάνω στα όρια του οποίου κινείται ανάλογα πάντα µε τη θέση του στην οριζόντια και κάθετη επικοινωνία. Πιο συγκεκριµένα: Εντοπίζει τις περιπτώσεις εκείνες που χρήζουν περισσότερης κοινωνικής διερεύνησης, συντάσσει κοινωνικό ιστορικό, σχεδιάζει τις απαιτούµενες ενέργειες και συζητά το σχέδιο δράσης του µε την περίπτωση. ιερευνά και καταγράφει το σύνολο των προγραµµάτων και των φορέων και που θα µπορούσαν να φανούν χρήσιµοι στην αντιµετώπιση των αιτηµάτων των περιστατικών. 1 Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού προσανατολισµού αποδέχεται 2 τίτλους σπουδών: Το Μεταπτυχιακό πρόγραµµα Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολή Αθηνών και την Μεταπτυχιακή εξειδίκευση της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ).

11 Χρησιµοποιεί τις απαραίτητες τεχνικές και µεθοδολογία προκειµένου να ανιχνεύσει ανάγκες των µειονοτικών πληθυσµών τις οποίες επιφορτίζεται να µεταφέρει για επεξεργασία στην διεπιστηµονική οµάδα. Βοηθάει τον ίδιο το άτοµο αλλά και το περιβάλλον του, να χειριστεί συναισθήµατα και ιδιαίτερες καταστάσεις που συνδέονται µε την επαγγελµατική του σταδιοδροµία, να θετικοποιηθεί η στάση του απέναντι στη δυσκολία που αντιµετωπίζει έτσι ώστε να µπορέσει ο/η ίδιος/α να συµµετάσχει ενεργά στη διαδικασία αντιµετώπισής του. Τηρεί φακέλους των Κοινωνικών Περιστατικών που παρακολουθεί και εφαρµόζει ειδικό σύστηµα καταγραφής των περιπτώσεων το οποίο και ενηµερώνει. Αναπτύσσει µεθοδολογίες Προσέγγισης προσέλκυσης ανέργων και επιχειρήσεων Εφαρµόζει Εξατοµικευµένη Οµαδική συµβουλευτική µε εξειδικευµένα εργαλεία Συγκεντρώνει αξιόπιστη πληροφορία, τηρεί σχετικά αρχεία και στη συνέχεια την παρέχει κριτικά σε θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, απασχόλησης, εργασιακών σχέσεων και κοινωνικών υποδοµών Αναπτύσσει µεθοδολογίες επαγγελµατικής Τοποθέτησης και Παρακολούθησής της Συνεργάζεται µε άλλες υπηρεσίες/φορείς για επιτυχηµένες παραποµπές περιστατικών 3. Υπάρχουσες /αναγκαίες εξειδικεύσεις Οι εξειδικεύσεις που δυνητικά µπορεί να έχει ο επαγγελµατίας µπορεί να σχετίζονται τόσο µε το οριζόντιο (τοµείς δραστηριότητας, εξυπηρετούµενες οµάδες κ.α) όσο και µε το κάθετο έργο του (είδη παρεχοµένων υπηρεσιών). Σχετικά µε το πρώτο, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η συµβουλευτική µπορεί να εµπεριέχει κάποιες γενικές αρχές (π.χ εχεµύθεια, ενσυναίσθηση, κτλ) ωστόσο η εργασία µε µία συγκεκριµένη οµάδα στόχο προϋποθέτει βαθιά γνώση των ιδιαιτεροτήτων της είτε από εµπειρία είτε από επιστηµονική κατάρτιση. Ως εκ τούτου η εξειδίκευση σε συγκεκριµένη οµάδα στόχο θα ήταν επιθυµητή. Για παράδειγµα, ο σύµβουλος αιτούντων άσυλο είναι υποχρεωµένος να γνωρίζει τη νοµοθεσία σχετικά µε το προσφυγικό, να έχει έλθει σε επαφή µε φορείς που ασχολούνται µε το φαινόµενο της µαζικής µετανάστευσης και να έχει αποσαφηνίσει τα αίτια που οδηγούν τους κατοίκους των χωρών στην φυγή. Τα πολιτικά προβλήµατα, οι εµπόλεµες συρράξεις, οι θρησκευτικές διαµάχες, η βία είναι µερικά από τα θέµατα που οφείλει να αγγίξει ο σύµβουλος για να έχει την γνώση του background των αιτούντων άσυλο. Σύµφωνα µε τα παραπάνω ενδεικτικά αναφέρονται εξειδικεύσεις:

12 Σύµβουλος Απασχόλησης Κοινωνικά Ευπαθών Οµάδων (σχετικά µε π.χ Γυναίκες Μετανάστες Πρόσφυγες Μακροχρόνια Άνεργους Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες κλπ Σχετικά µε το δεύτερο, πιθανές εξειδικεύσεις θα µπορούσαν να είναι: Σχολικός Επαγγελµατικός Σύµβουλος, Σύµβουλος Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Σύµβουλος Επιχειρηµατικότητας, Επαγγελµατικής Τοποθέτησης κ.α 4. Απαραίτητες Γνώσεις και Τυπικά προσόντα (θεωρητικό υπόβαθρο) Ο σύµβουλος ανήκει στο χώρο των κοινωνικών επιστηµόνων και σαφώς είναι επηρεασµένος από τις θεωρίες και το γνωσιολογικό υπόβαθρο των επιστηµών της Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνιολογίας, Οικονοµίας, Κοινωνικής Έρευνας, Στατιστικής, Παιδαγωγικών κ.α. Ανάλογα µε το επιστηµονικό background του συµβούλου ποικίλουν και οι γνώσεις του. Έτσι π.χ ο Κοινωνικός λειτουργός σύµβουλος διαθέτει γνώσεις από την Κατά περίπτωση Κοινωνική Εργασία (case work), την συνέντευξη και χρησιµοποιεί κατά κόρον τη συµβουλευτική ως µέσο για την ενασχόληση µε τις περιπτώσεις, που αναλαµβάνει. Ο ψυχολόγος σε ένα άλλο επίπεδο ασχολείται µε τη συµβουλευτική δίνοντάς της όµως µια ψυχοδυναµική ψυχαναλυτική ερµηνεία βασισµένη στην επιστήµη της Ψυχολογίας και στις θεωρίες που τη συνθέτουν. Με το ίδιο µοτίβο κάθε επιστήµονας αξιοποιεί τις οικείες του γνώσεις και τα προσόντα που έχει αποκτήσει σπουδάζοντας ένα συγκεκριµένο επάγγελµα. Ο σύµβουλος έχει γνώσεις που προέρχονται από διάφορες επιστήµες : Ατοµικής, Κοινωνικής και Συµβουλευτικής Ψυχολογίας Ψυχοµετρίας Επαγγελµατικού Προσανατολισµού/ Επαγγελµατικής Ανάπτυξης ιαµεθοδικής Κοινωνικής Εργασίας µε έµφαση στην Κατά περίπτωση Κοινωνική Εργασία Ψυχιατρικής Κοινωνιολογίας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Οικονοµίας Στατιστικής Ειδικότερα ο επαγγελµατίας θα πρέπει να γνωρίζει: θεωρίες συµβουλευτικής, γενικότερα, αλλά και συµβουλευτικής απασχόλησης, ειδικότερα καθώς και εξοικείωση µε τις σύγχρονες εξελίξεις και σχετικά ερευνητικά δεδοµένα θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων και των εξελίξεων στο χώρο της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης

13 δοµή και χρήση των ψυχοµετρικών εργαλείων όπως τεστ ικανοτήτων, ερωτηµατολόγια ενδιαφερόντων, αξιών κλπ. (όπως τα Holland Code, Myers- Briggs Analogy Test και Birkman Personality Assessment) 5. Επαγγελµατικές εξιότητες (τι πρέπει να είναι ικανός να κάνει) Η συµβουλευτική αποτελεί µια διαδικασία µε τις δικές της τεχνικές και αρχές µε τις οποίες είναι δοµηµένη που ο σύµβουλος καλείται να εφαρµόσει στην θεραπευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα ο σύµβουλος πρέπει να διαθέτει: Εµπιστευτικότητα ηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης πάνω στο οποίο δοµείται η επαγγελµατική σχέση Τήρηση του απορρήτου Η εχεµύθεια είναι απαραίτητη τόσο στο χτίσιµο της εµπιστοσύνης όσο και στην πορεία προς επίλυση του προβλήµατος Σεβασµός Μη κριτική συµπεριφορά Ο σύµβουλος παραδέχεται πλήρως τις επιθυµίες της περίπτωσης, σέβεται απόλυτα την προσωπικότητά του και δεν κρίνει παρελθούσες ή παρούσες συµπεριφορές του ατόµου. Σωστή ακρόαση Προσεκτική ακρόαση του ατόµου στη διαδικασία της συµβουλευτικής. Πρέπει να δίνεται προσοχή τόσο σε αυτά που λέει ο εξυπηρετούµενος όσο και στο τρόπο που τα εκφράζει. Λεκτική µη λεκτική επικοινωνία Πολύ σηµαντική είναι και η γλώσσα του σώµατος. Παρατηρητικότητα και εγρήγορση του συµβούλου κατά τη διάρκεια των συνεδριών. Αυτενέργεια Το βασικότερο ίσως σηµείο της συµβουλευτικής και απώτερος σκοπός είναι να οδηγηθεί το άτοµο στην επίλυση των προβληµάτων του σταδιακά, συνειδητοποιώντας την κατάσταση και προβαίνοντας µόνος του σε ενέργειες. Ενίσχυση της αυτοεκτίµησης Είναι σχεδόν δεδοµένο ότι το άτοµο που προσέρχεται σε µία υπηρεσία για συµβουλευτική, παρουσιάζει δυσλειτουργία στην κοινωνική του λειτουργικότητα και σηµάδια χαµηλής αυτοεκτίµησης και έλλειψη αυτοπεποίθησης. Τονωτική ένεση αποτελούν τεχνικές για ενίσχυση της αυτοεκτίµησης του ατόµου είτε ατοµικά είτε σε οµάδες αυτογνωσίας. Χρήση κατάλληλων ερωτήσεων Ο σύµβουλος χρησιµοποιεί ανοικτές ή κλειστές ερωτήσεις την κατάλληλη στιγµή και κάνει χρήση πρότυπων εκφράσεων ή ερωτήσεων για να εκµαιεύσει από τον εξυπηρετούµενο τις κατάλληλες πληροφορίες για την περίπτωση Αποφυγή στερεοτύπων και προκαταλήψεων Εννοείται ότι ο σύµβουλος αποφεύγει να εκδηλώσει τα οποιαδήποτε στερεότυπα και κυρίως όταν ασχολείται µε κάποιο περιστατικό.

14 Μεταβίβαση Αντιµεταβίβαση - Να µην µεταβιβάζει τα συναισθήµατά του προς τον εξυπηρετούµενο και να µην δέχεται την αντιµεταβίβαση συναισθηµάτων από τον εξυπηρετούµενο. Παράλληλα µε τα παραπάνω που σχετίζονται άµεσα µε το λειτουργός της συµβουλευτικής, ο επαγγελµατίας θα πρέπει να διαθέτει δεξιότητες που σχετίζονται µε: τη χρήση του Η/Υ τη γλωσσική επάρκεια σε µια τουλάχιστον ξένη γλώσσα την Ανεύρεση/εντοπισµό/ οργάνωση αξιόπιστων πληροφοριών την εξοικείωση µε τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας 6. Στοιχεία προσωπικότητας Ο σύµβουλος ασχολείται µε τον άνθρωπο, και µάλιστα κάποιες φορές, σε µία περίοδο της ζωής του που βρίσκεται σε δυσκολία να αντεπεξέλθει στις καταστάσεις. Έρχεται σε επαφή µε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού που πέρα από τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν είναι παράλληλα και επιφυλακτικά στο να εµπιστευτούν κάποιον. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω ο/η σύµβουλος πρέπει να διαθέτει τα εξής στοιχεία: Να έχει ευγένεια και σεβασµό Να έχει ενδιαφέρον να εργάζεται µε ανθρώπους Να έχει αίσθηση του χιούµορ και ανθρωπιά Να εµπνέει εµπιστοσύνη και αξιοπιστία Να ξέρει να θέτει τα όρια στην επαγγελµατική σχέση Να είναι θετικά διακείµενος απέναντι στον εξυπηρετούµενο Να έχει αυτογνωσία Να διαθέτει κριτική σκέψη Να αποφεύγει τις προσπάθειες του/της εξυπηρετουµένου/ης να τον χειρίζεται και να τον κατευθύνει Να τηρεί τις αρχές και τη δεοντολογία της επιστήµης του/της Να έχει άνεση στην επικοινωνία. Να έχει εξασκηθεί αρκετά στη γνήσια και πραγµατική ακρόαση των συµβουλευόµενων (γεγονός που διευκολύνει τόσο τις οµαδικές όσο και τις ατοµικές συνεδρίες) Να είναι ευέλικτος και προσαρµοστικός Να είναι οργανωτικός/η και µεθοδικός/η Να µπορεί να διαχειριστεί καταστάσεις κρίσεις Να µην επιλέγει τα περιστατικά µε τα οποία ασχολείται Να αγαπάει τη δουλειά του Να αναπτύσσει πρωτοβουλία Να έχει ανοχή στη διαφορετικότητα, σε καταστάσεις αντίφασης και σύγχυσης, καθώς και σε διαφορετικά συστήµατα αξιών

15 ε θα πρέπει να τείνει να δηµιουργεί σχέσεις εξουσίας µε τους συµβουλευόµενους Να είναι οξυδερκής και ενσυναίσθητος, όντας παράλληλα σε θέση να κρατάει προσωπικές θέσεις, επιλογές, αξίες και συναισθήµατα έξω από την συµβουλευτική σχέση Να είναι σε θέση να έχει µια συνολική θεώρηση του ατόµου µέσα στο περιβάλλον του Να µην είναι στατικός/η επαγγελµατικά και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τοµέα της επιστήµης του/της, πάνω στον οποίο να επιµορφώνεται συνεχώς 7. Μορφές εκπαίδευσης/ είδη Κατάρτισης (αρχικής, συµπληρωµατικής, συνεχιζόµενης) Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της εποχής και των απαιτήσεων του επαγγέλµατός του/της ο/η Σύµβουλος Απασχόλησης, πέρα από την τυπική προαπαιτούµενη εκπαίδευση στην οποία ήδη έχουµε αναφερθεί, και ανάλογα είτε µε τις ανάγκες του φορέα απασχόλησής του, είτε /και µε τις ανάγκες των οµάδων στόχου µε τις οποίες ασχολείται, χρειάζεται συµπληρωµατική κατάρτιση σε πεδία, όπως Πληροφορική, Εργαλεία (ψυχοµετρικά και µη), Τεχνικές Συµβουλευτικής, ιασύνδεση µε Επιχειρήσεις, βιωµατικά σεµινάρια αυτογνωσίας κ.ά. Η προαναφερόµενη συµπληρωµατική επιµόρφωση µπορεί να γίνει είτε ενδοεπιχειρησιακά είτε σε εξωτερικούς εξειδικευµένους φορείς. Εδώ µπορεί κανείς να αναφέρει ότι συχνά στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση χρησιµοποιούνται διάφορα µοντέλα όπως αυτό του Mentoring, της χρήσης ιαµεσολαβητών κ.α

16 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ: ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξη σε one-stop shop 2 η Έκθεση σχετικά µε την καταγραφή των προϊόντων των Α.Σ., που µπορούν να αξιοποιηθούν στην εργασία της Θ.Π.1 Συµµετέχουσες Α.Σ.: Α.Σ. 1 : Α.Σ. 2 : Α.Σ. 3 : Α.Σ. 4 : Α.Σ. 5 : Α.Σ. 6 : A.Σ. 7 : A.Σ. 8 : A.Σ. 9 : Α.Σ. 10 : Α.Σ. 11 : Α.Σ. 12 : FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΕΣΠΑ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΡΑΣΗ - ΙΣΤΟΣ ΚΕ.Μ.ΜΕ.ΠΑ.Π. - ΗΦΑΙΣΤΟΣ DREAM ΕΣΜΟΣ - EQUALITY ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΝΕΜΕΣΙΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΙΑ E-QUALITY

17 Εισαγωγή Η οµάδα εργασίας για τη θεµατική προτεραιότητα 1 του Εθνικού Θεµατικού ικτύου: «ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξη τους σε one stop shop- Οµάδα Βελτίωση οµών Απασχόλησης και ΣΥΥ», στο πλαίσιο της προετοιµασίας για τη σύνθεση του Οδηγού Καλής Πρακτικής για το Σύµβουλο Απασχόλησης αποφάσισε να προχωρήσει σε καταγραφή των προϊόντων, µεθοδολογιών, εργαλείων, πρακτικών καθώς και βιωµατικών εµπειριών που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της Ενέργειας ΙΙ των έργων των συµµετεχουσών Α.Σ. Η καταγραφή αυτή αφενός διευκολύνει τη διάχυση της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της οµάδας εργασίας των δώδεκα συµµετεχουσών Α.Σ. και επιτρέπει την ανάδειξη των κοινών αλλά και των διαφορετικών πεδίων εργασίας των ΑΣ και αφετέρου αποτελεί ένα σηµαντικό στάδιο προετοιµασίας για τη σύνθεση του οδηγού καλής πρακτικής. Τα προϊόντα των δώδεκα ΑΣ που παρουσιάζονται στη συνέχεια αφορούν κυρίως σε: Βάσεις εδοµένων Εκπαιδευτικά Επιµορφωτικά Προγράµµατα και Υλικό Εργαλεία Συµβουλευτικής Εργαλεία πληροφόρησης Μελέτες σχετικά µε το ρόλο του ΣΑ Πληροφοριακό Υλικό Προτάσεις Πολιτικής Η πλειοψηφία των προϊόντων έχει ως οµάδα στόχο και τελικό αποδέκτη το /τη Σύµβουλο Απασχόλησης ενώ κάποια από τα προϊόντα που έχουν ως αποδέκτη ευρύτερο κοινό είτε άλλων υπηρεσιών είτε άτοµα συγκεκριµένων οµάδων στόχου στο πλαίσιο της εργασίας της Θ.Π 1 µπορεί να θεωρηθεί ότι αφορούν το Σύµβουλο Απασχόλησης εάν ειδωθούν από την οπτική της χάραξης επικοινωνιακής πολιτικής και στρατηγικής ευαισθητοποίησης. Παράλληλα στα προϊόντα είτε άµεσα είτε έµµεσα περιλαµβάνονται στοιχεία σχετικά µε την ειδικότητα του Σ.Α, τα αντικείµενα εργασίας του, τις απαιτούµενες δεξιότητες και ικανότητες καθώς τις ανάγκες επιµόρφωσης, τα 2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας»

«Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας» Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Γραφείο ιασύνδεσης Εκδήλωση «ιαδροµές Σταδιοδροµίας» «Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας» Ναταλία Μουτοπούλου Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Αίθουσα Συνεδρίων, 15/10/2015 Τι (επιπλέον) θα µάθουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 Εισηγήτριες: Βασιλική Λάτση Άννα Κοδέλλα Παρουσίαση Σχεδίου Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 4 Μάιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων

Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων ΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων Η Πράξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.» υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αθήνα, 28/02/2014 Αρ.Αποφ. :60 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής- Εταίρος στην Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα INTERactive EDucation & Be YourSelf Be IN Business Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας για σπουδαστές και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα τους! Η INTERactive EDucation σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΡΑΣΗ ΕΡΓΑ Έργο 1.1.α/13: Πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής και παροχής στοχευµένων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µέσω ενεργειών οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος RELOCATION & RECEPTION SCHEME GRC01/2016/0000000060/004 Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίησε και εσύ τις δυνατότητες του ΤΟΠΣΑ «Θριασία» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση»

Αξιοποίησε και εσύ τις δυνατότητες του ΤΟΠΣΑ «Θριασία» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την κοινωνική οικονομία και την προώθηση στην απασχόληση γυναικών επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ TΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Θεσσαλονίκη, 28/08/2014 Αρ. πρωτ.2581 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διοργανωτής: Δήμος Ερέτριας

Διοργανωτής: Δήμος Ερέτριας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ Για την Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Εύβοιας» 1 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ΕΡΕΤΡΙΑ Αίθουσα εκδηλώσεων 2 ου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση»

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας ς Σχολή Επιστημών Υγείας Ψυχολογία Σχολή Επιστημών της Υγείας www.nup.ac.cy ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Ψυχολογία BSc in Psychology Περιγραφή Προγράμματος Το πτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Συμβουλευτική & Στρατηγική Καριέρας Νέων και Ανέργων

Επαγγελματική Συμβουλευτική & Στρατηγική Καριέρας Νέων και Ανέργων Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Επαγγελματική Συμβουλευτική & Στρατηγική Καριέρας Νέων και Ανέργων E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ www.gineparagogos.gr Συντονισμός A.Σ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα Τηλ. 2410 554026 contact@dimitra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1,2,3 Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 50 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Support to Refugees in

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201 www.praksis.gr info@praksis.gr Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Η εμπειρία μας Η PRAKSIS είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιδρυματικός Υπεύθυνος: καθ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. «Ημέρα Σταδιοδρομίας, 25 Νοεμβρίου 2011»

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιδρυματικός Υπεύθυνος: καθ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. «Ημέρα Σταδιοδρομίας, 25 Νοεμβρίου 2011» Γραφείο ιασύνδεσης ομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ιδρυματικός Υπεύθυνος: καθ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης «Ημέρα Σταδιοδρομίας, 25 Νοεμβρίου 2011» Γραφείο ιασύνδεσης (Γ..) Ίδρυση: 1997

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δράση χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υτικής Μακεδονίας. Συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 21/06/2013 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Δεκέμβριος 2014 (Τεύχος 2 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Κιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ «Γνωριμία με το Γραφείο Διασύνδεσης» Μπούρα Έφη Ψυχολόγος Στέλεχος του Γρ. Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας. Το γραφείο Διασύνδεσης Το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , ,

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , , ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Παρουσίαση της Πράξης Ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων και της τοπικής κοινωνίας Τοπικό Σχέδιο δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων που διαβιώνουν στην Β.Δ. περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 3.1.1 Ανταλλαγές νέων µε χώρες γειτονικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 1.9.2016 ΑΠ: 00363 για επιστημονικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ» (κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΜΕΣΙΝΕ εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών στα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου

Παρουσίαση του έργου ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑΤΗΝΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΤΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηµατικότητα και την απασχόληση στον τοµέα της µεταποίησης, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης» Παρουσίαση του έργου ρ. ΧρήστοςΓεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ. Αυξηθούν τα κίνητρα για την παραµονή τους στην εργασία τους, Ενδυναµώσουν το ρόλο τους µέσα στους φορείς που εργάζονται,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ. Αυξηθούν τα κίνητρα για την παραµονή τους στην εργασία τους, Ενδυναµώσουν το ρόλο τους µέσα στους φορείς που εργάζονται, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ ηµιουργία ενός Άριστου Εργατικού υναµικού στο ηµόσιο Τοµέα: Εργαζόµενες Γυναίκες Ώριµης Ηλικίας ως Μέντορες, Καθοδηγητές και Ηγέτες Οµάδων Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Σκοπός του έργου EMPOWER είναι η παροχή

Διαβάστε περισσότερα