Μελέτες Περιπτώσεων κατά την Εφαρµογή Ασφαλούς ιαχείρισης Τροφίµων σε Νοσοκοµεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτες Περιπτώσεων κατά την Εφαρµογή Ασφαλούς ιαχείρισης Τροφίµων σε Νοσοκοµεία"

Transcript

1 Μελέτες Περιπτώσεων κατά την Εφαρµογή Ασφαλούς ιαχείρισης Τροφίµων σε Νοσοκοµεία Νικόλαου Ν. Βαµβακάρη MSc Food Technology, Χηµικoύ Μηχανικού, Έµπειρου Συµβούλου Συστηµάτων ιαχείρισης. Area Manager της Q-PLAN A.E., Σε θέµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης, ιαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων. Περίληψη Η παρούσα εισήγηση, βασίζεται σε Μελέτες Περιπτώσεων, κατά την Εγκατάσταση και Εφαρµογή Μηχανισµών Ασφαλούς ιαχείρισης Τροφίµων σε νοσοκοµεία. Κάθε νοσοκοµείο είναι ένας οργανισµός παροχής σύνθετων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι: ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα εργαστηριακές εξετάσεις ξενοδοχειακές διευκολύνσεις υπηρεσίες σίτισης, κ.ά. Οι υπηρεσίες σίτισης διαφοροποιούνται ως προς τους καταναλωτές των τροφίµων, που είναι: Πρωταρχικά οι ασθενείς (οι περισσότεροι των οποίων κατατάσσονται στους ευαίσθητους καταναλωτές ως προς το είδος και τον τρόπο λήψης της τροφής) ευτερευόντως το προσωπικό και οι επισκέπτες (που εν γένει δεν κατατάσσονται στους ευαίσθητους καταναλωτές, στο βαθµό που αφορά το νοσοκοµείο). Τα διάφορα θέµατα που αναλύονται, αφορούν τόσο τις προκύπτουσες ενέργειες πριν την εγκατάσταση Μηχανισµών Ασφαλούς ιαχείρισης των Τροφίµων όσο και µετέπειτα, κατά την εφαρµογή τέτοιων µηχανισµών, που δυνητικά µπορεί να οδηγήσουν και σε πιστοποίηση Συστηµάτων HACCP. Εστιάζοντας στην οµάδα των καταναλωτών ασθενών διαπιστώνεται ότι προκύπτουν σηµαντικά θέµατα ως προς την εφαρµογή Συστηµάτων ή εν γένει Μηχανισµών Ασφαλούς ιαχείρισης Τροφίµων, σε σχέση µε τους Καταναλωτές Προσωπικό και Επισκέπτες, οι οποίοι κατά τεκµήριο θεωρούνται υγιείς. Ασφαλώς, θέµατα που αφορούν εγκαταστάσεις, προσωπικό, εξοπλισµό και καλές πρακτικές (GMPs, GHPs), παραµένουν επίκαιρα, όπως σε όλα τα Συστήµατα Ασφαλούς ιαχείρισης Τροφίµων

2 Ο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νοσοκοµείο σαν νοσηλευτικό ίδρυµα, σκοπό έχει την παροχή νοσηλευτικών και θεραπευτικών υπηρεσιών σωµατικής και ψυχικής υγείας στο κοινωνικό σύνολο. Κάθε νοσοκοµείο είναι ένας οργανισµός παροχής σύνθετων υπηρεσιών, όπως: ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα εργαστηριακές εξετάσεις (και η εν γένει διαδικασία της διάγνωσης και παρακολούθησης της νόσου) ξενοδοχειακές διευκολύνσεις υπηρεσίες σίτισης, κ.ά. Το νοσοκοµείο εξυπηρετεί ή δέχεται: Ασθενείς (εσωτερικούς ή εξωτερικούς) Επισκέπτες (συγγενείς ασθενών, επισκέπτες εργαστηρίων, προµηθευτές, κ.ά.) Προσωπικό νοσοκοµείου Σε αυτήν την παρουσίαση, το σηµαντικότερο ρόλο, παίζουν οι «υπηρεσίες εστίασης», εµπεριέχοντας ώς όρος, όλες τις επιµέρους δραστηριότητες - παραλαβή, αποθήκευση, προετοιµασία, διανοµή και παράθεση (σερβίρισµα) τροφίµων. Οι υπηρεσίες εστίασης διαφοροποιούνται ως προς τους καταναλωτές των τροφίµων, που είναι: Πρωταρχικά οι ασθενείς (οι περισσότεροι των οποίων κατατάσσονται στους ευαίσθητους καταναλωτές ως προς το είδος και τον τρόπο λήψης της τροφής) ευτερευόντως το προσωπικό και οι επισκέπτες (που εν γένει δεν κατατάσσονται στους ευαίσθητους καταναλωτές, στο βαθµό που αφορά το νοσοκοµείο).. Έτσι, η τροφή αναδεικνύεται σε σηµαντικότατο παράγοντα ο οποίος, τουλάχιστον από πλευράς ασφάλειας, µπορεί να επιβαρύνει την κατάσταση της υγείας των καταναλωτών ενός νοσοκοµείου (που κατά το πλείστον είναι οι ασθενείς ως ευαίσθητοι καταναλωτές µε αυξηµένη ευαισθησία σε ενδονοσοκοµειακές ή άλλες λοιµώξεις και απίτηση σε ειδικές δίαιτες όπως ανοσοκατεσταλµένοι, ασθενείς ειδικής δίαιτας: άναλης, παρεντερικής, κ.ά.), και θα πρέπει να παρακολουθείται τόσο για ουσιαστικούς όσο και για νοµικούς λόγους

3 Η προφύλαξη της υγείας αφορά βεβαίως όχι µόνο τους ασθενείς, αλλά και το σύνολο των καταναλωτών, ευθύνης σίτισης του νοσοκοµείου. 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων εστίασης, το νοσοκοµείο διαθέτει την εκάστοτε υλικοτεχνική υποδοµή του, σε συνδυασµό µε τη µεγάλη ποικιλία από ειδικότητες και εξειδικεύσεις του εµπλεκόµενου προσωπικού. Έτσι: Αναφορικά µε τους τρόπους προσφοράς των γευµάτων, ένας διαχωρισµός είναι σε ελεύθερο διαιτολόγιο ή σε συγκεκριµένο διαιτολόγιο (βάσει των κατευθύνσεων του θεράποντος ιατρού, για τους ευαίσθητους καταναλωτές/ασθενείς, π.χ. σε ρύθµιση σακχάρου). Αναφορικά µε τους χρόνους προσφοράς γευµάτων, ένας διαχωρισµός είναι για τους ασθενείς (πρωινό, ρόφηµα, πρόγευµα, γεύµα, δείπνο, διαιτολόγιο βάσει των κατευθύνσεων του θεράποντος ιατρού ) και για τους λοιπούς καταναλωτές πλην ασθενών. Αναφορικά µε τα σηµεία διάθεσης των προϊόντων τροφίµου στους καταναλωτές (θάλαµος νοσηλείας για τους ασθενείς, εστιατόρια για το προσωπικό, snack bars/ κυλικεία για το προσωπικό και τους επισκέπτες). Αναφορικά µε τα είδη της κουζίνας που προσφέρεται στους καταναλωτές (ζεστή κουζίνα, κρύα κουζίνα, ζαχαροπλαστείο, κ.ά., µε τρόφιµα/ροφήµατα παρασκευαζόµενα εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του νοσοκοµείου). Αναφορικά µε τον τόπο παρασκευής (συσσίτιο ασθενών/ προσωπικού, παρασκευαζόµενο εσωτερικά ή εξωτερικά στο νοσοκοµείο, τρόφιµα και ροφήµατα snack bar/κυλικείων παρασκευαζόµενα εσωτερικά ή εξωτερικά στα snack bars/κυλικεία. Αναφορικά µε τις ανάγκες και ευπάθειες των καταναλωτών του, από πλευράς ασφάλειας κατανάλωσης (ο ασθενής ως ευαίσθητος καταναλωτής, ο οποίος µπορεί να έχει ειδικές ευπάθειες σε ορισµένες κατηγορίες τροφής, ανάλογα µε την πάθηση π.χ διαβητικός, νεφροπαθής, κ.λπ.. Επίσης, ο µέσος άνθρωπος προσωπικού και επισκεπτών, ο οποίος στο βαθµό που αφορά το νοσοκοµείο, είναι ικανός για κατανάλωση όλων των ειδών των τροφίµων). Τέλος, αναφορικά µε την µέθοδο διάθεσης, συγκεκριµένης δίαιτας, ανά ασθενή (κεντρική διανοµή µε σύνθεση δίσκου ανά ασθενή στην κουζίνα, τοπική διανοµή µε σύνθεση δίσκου ανά ασθενή στις επιµέρους κλινικές ακριβώς πριν την κατανάλωση και σύνθετο σύστηµα των προηγουµένων)

4 Όπως γίνεται φανερό, οι διάφοροι δυνατοί συνδυασµοί είναι τόσοι, που δεδοµένης της ποικιλίας των εδεσµάτων, οδηγούν σε ένα τεράστιο εύρος συνδυασµών προσφεροµένων τροφίµων και πρακτικών ενδιάµεσης αποθήκευσης και παράθεσης. Από πλευράς Συµβούλου Ανάπτυξης ενός Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (Σ ΑΤ), υπάρχουν ειδικά στα νοσοκοµεία πολλές ιδιαιτερότητες και τεχνικές δυσκολίες, όπως οι κάτωθι: Οι α ύλες που πρέπει να περιγραφούν, εµπίπτουν σχεδόν σε όλο το φάσµα των α υλών τροφίµων και εν γένει, οι υφιστάµενοι προµηθευτές α υλών τροφίµου, δεν καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας, περί HACCP Τα τελικά προϊόντα τροφίµου που προκύπτουν και πρέπει να περιγραφούν είναι συνήθως πάρα πολλά. Τα ροϊκά διαγράµµατα παρασκευής είναι εν γένει πολύπλοκα Οι αναλύσεις κινδύνων/προληπτικών µέτρων, µπορεί να είναι πολύπλοκες µε σκοπό την προστασία των ευαίσθητων καταναλωτών/ ασθενών Τα κρίσιµα σηµεία ελέγχου (CCPs) και τα σχετικά κρίσιµα όρια, µπορεί να είναι αρκετά σε αριθµό και εξαρτάται ο αριθµός και το είδος τους, από τις ειδικές δραστηριότητες κάθε νοσοκοµείου και τις ευαισθησίες των ασθενών/ καταναλωτών Η παρακολούθηση των κρίσιµων σηµείων ή της εφαρµογής παρακολούθησης επί των προληπτικών µέτρων, πρέπει να είναι ευέλικτη (εξοικονόµιση χρόνου προσωπικού) Σε περίπτωση snack bars/κυλικείων σε νοσοκοµεία, η εκµετάλλευση των οποίων γίνεται από τρίτους, αυτοί θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου, ενώ τα προϊόντα τους πρέπει να προορίζονται τουλάχιστον για τον µέσο καταναλωτή (προσωπικό, επισκέπτες) και όχι για τους ασθενείς. 2. ΑΝΑΚΥΠΤΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σ ΑΤ ΚΑΤΑ HACCP, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ / ΑΣΘΕΝΕΙΣ Στην εν λόγω µελέτη περιπτώσεων το δείγµα των νοσοκοµείων αποτελείται από 5 νοσοκοµεία (ΝΠ, ΝΠΙ ), ενώ δεν φαίνεται, ότι τα Σ ΑΤ στα ελληνικά νοσοκοµεία, έχουν προχωρήσει µε τους ρυθµούς που θα έπρεπε δεδοµένης της ύπαρξης νοµικού πλαισίου υποχρεωτικής εφαρµογής ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σ ΑΤ ΚΑΤΑ HACCP ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Για την υλοποίηση και εφαρµογή ενός Σ ΑΤ κατά HACCP, θα πρέπει το νοσοκοµείο να έχει ορίσει την Οµάδα HACCP η οποία να λειτουργεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων (Ε.Ν.Λ.) του νοσοκοµείου. Επίσης, πρέπει να προχωρήσει τουλάχιστον η «Μελέτη HACCP και το Σχέδιο HACCP»

5 Τα µέλη της Οµάδας HACCP και της Ε.Ν.Λ. είναι αρµόδια ανάλογα µε τον τοµέα ευθύνης τους, να παρακολουθούν τις αλλαγές στις συνθήκες στο νοσοκοµείο, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν την εφαρµογή του Σ ΑΤ κατά HACCP και να µεριµνούν για την κατάλληλη προσαρµογή τους. Στα ΝΠ νοσοκοµεία, ανεξάρτητα εµπλεκόµενος στα γενικότερα θέµατα υγιεινής, είναι και ο θεσµός του Επόπτη ηµόσιας Υγείας. Η πρώτη µεγάλη οµάδα προβληµάτων εφαρµογής ενός συστήµατος HACCP. στα νοσοκοµεία, προκύπτει κατά την προσπάθεια κάλυψης των προληπτικών µέτρων υλοποίησης των προϋποθέσεων αποτελεσµατικής εφαρµογής του Σχεδίου HACCP, πριν την υλοποίηση του. Αυτά τα προβλήµατα µπορεί να αφορούν ελλείψεις σε χώρους, εξοπλισµό και πρακτικές ορθής παρασκευής GMPs ή ορθής υγιεινής (GHPs). Είναι αυτονόητο ότι δεν µπορεί να αναπτυχθεί και να εφαρµοστεί γενικώς Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Tροφίµων HACCP. σε καµία επιχείρηση, πόσο µάλλον σε νοσοκοµείο, εάν το περιβάλλον, ο εξοπλισµός και οι ακολουθούµενες πρακτικές, δεν προάγουν την παρασκευή υγιεινών τροφίµων, δηλαδή σε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν πληρούν βασικές προϋποθέσεις όπως η ορθή χωροθέτηση, η εξαιρετική κατάσταση δοµικών στοιχείων, η ύπαρξη κατάλληλων δικτύων υποδοµής (νερό, εξαερισµός, αποχέτευση), η ύπαρξη κατάλληλων χώρων για το προσωπικό (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής κ.λ.π.), η ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων κατάλληλα χωροθετηµένων και διαχωρισµένων, ο ορθός σχεδιασµός και διαχωρισµός διαδροµών διασταυρούµενης επιµόλυνσης, χώροι υψηλής φροντίδας κ.ό.κ.), η ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισµού ο οποίος χρησιµοποιείται κατά την διάρκεια των χειρισµών που γίνονται στα τρόφιµα (κοπής, παρασκευής, αποθήκευσης και διακίνησης κ.λ.π.). Να σηµειωθεί εδώ, ότι για να εφαρµοστούν καλές πρακτικές, εκτός από εµπειρία και εκπαίδευση του προσωπικού, απαιτείται και εγκατάσταση που να πληρεί τις προαναφερθείσες βασικές προϋποθέσεις. 2.2 ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σ ΑΤ ΚΑΤΑ HACCP, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Αναφορικά µε τα θέµατα εφαρµογής του Σ ΑΤ, και κατά την λειτουργία αυτού, µπορεί να προκύψουν δυσκολίες εφαρµογής σε σχέση µε τους καταναλωτές ασθενείς, όπως τα κάτωθι: Έλλειψη πόρων (έµψυχων και µη), για την πλήρη εφαρµογή Σ ΑΤ. Το εν λόγω πρόβληµα µάλλον είναι και το κύριο. εδοµένου ότι το νοσοκοµείο είναι µία δραστηριότητα εντάσεως κεφαλαίου, οι πόροι διατίθενται σε πιο «ορατές» υπό-δραστηριότητές του, µε ταχύτερη και εµφανέστερη ανακύκλωση κοινωνικού ή οικονοµικού κεφαλαίου, όπως η διάγνωση και θεραπεία του ασθενούς. Η έλλειψη πόρων, αφορά πόρους για εξοπλισµό/ εγκαταστάσεις/ διευκόλυνση τήρησης καλών πρακτικών και ανθρώπινους πόρους (αριθµός και προσόντα). Από την έως τώρα εµπειρία φαίνεται ότι τα ΝΠΙ, προηγούνται σε καταναλισκόµενους πόρους, αναφορικά µε

6 τα ΝΠ, τα οποία εν γένει αφορούν παλαιά, νοσοκοµεία, που ανακαινίζονται µε αργούς ρυθµούς. Ειδικότερα: Θέµατα πόρων εξοπλισµού / εγκαταστάσεων / διευκόλυνσης GMPs, GHPs Παλαιές Εγκαταστάσεις µη σχεδιασµένες βάσει των σύγχρονων αρχών εργονοµίας και τήρησης καλών πρακτικών υγιεινής / παρασκευής (κάλυψη ελάχιστων απαιτήσεων) Έλλειψη παραγωγικού εξοπλισµού που να επικουρεί στην ασφαλή παραγωγή /διανοµή τροφίµων, όπως προκύπτει κατά την εφαρµογή της Μελέτης /Σχεδίου HACCP, του Σ ΑΤ (έλλειψη κατάλληλου εξοπλισµού όπως: θερµοδοχεία, συντηρήσεις, σκεύη διανοµής και µεταφοράς, κ.ό.κ.) Έλλειψη αξιολογηµένων προµηθευτών (συµπεριλαµβανοµένου και του catering), που να τηρούν πλήρως το νοµικό πλαίσιο (υπάρχει όµως κινητικότητα πιστοποίησης HACCP) Υψηλό τρέχον κόστος ελέγχων (µικροβιολογικών, χηµικών, φυσικών), επικύρωσης του Σ ΑΤ (µη βέλτιστη πρακτική η πλήρης προώθηση ελέγχων στους προµηθευτές) Προβλήµατα από την Οργάνωση των Υπηρεσιών Εστίασης, στα νοσοκοµεία (έλλειψη διπλωµατούχου διαιτολόγου και τεχνολόγου τροφίµων, έλλειψη συστηµάτων κεντρικής διανοµής δίσκου ασθενή, που προάγει και την υγιεινή χώρων/εξοπλισµού/προσωπικού, κ.ά.) Ανθρώπινοι Πόροι υσκολία κατανόησης και εφαρµογής του Συστήµατος από το προσωπικό µε σύγχρονη έλλειψη ικανού αριθµού προσωπικού εφαρµογής υσκολίες παρακολούθησης και εφαρµογής Θεµάτων Θεσµικού /Κανονιστικού Πλαισίου και νέων Επιστηµονικών εδοµένων (κυρίως στα ΝΠ ) 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Θα πρέπει η πολιτεία να εφαρµόσει το νοµικό πλαίσιο, που η ίδια έχει θεσπίσει, παρέχοντας τους απαραίτητους πόρους και αποκαθιστώντας συγχρόνως τους ελεγκτικούς της µηχανισµούς, µε σκοπό την περαιτέρω προαγωγή της ασφάλειας των παρεχόµενων υπηρεσιών εστίασης στα νοσοκοµεία

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου 3402 (ΦΕΚ 258 Α /17-10-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ της ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 143 2009 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.1 Ανάπτυξη στρατηγικής Η ανάπτυξη στρατηγικής του Ψυχιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ A.T.E.I ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Αικατερίνη Παπάζογλου Πτυχιακή µελέτη Υπό την επίβλεψη του καθηγητή Μιχ. Ζωγραφάκη - Σφακιανάκη Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP (ISO 22000) και ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΤΡΟΦΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΦΙΜΟ ΟΡΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με τον ορισμό τη NACMCF και την κοινή παραδοχή, είναι οποιοσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HACCP Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Επιβλέπων Καθηγητής: Γκέκας Βασίλειος Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Πρώτη Εκθεση Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Μετά από πρόταση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας που έγινε αποδεκτή από το Συνήγορο του Πολίτη συγκροτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα