Οι καθοδηγητές (coaches) θα διατηρήσουν υψηλά πρότυπα επάρκειας στην εργασία τους.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι καθοδηγητές (coaches) θα διατηρήσουν υψηλά πρότυπα επάρκειας στην εργασία τους."

Transcript

1 Ηθικές Αρχές του IAC Όροι (Terms) Ο όρος καθοδηγητής ή καθοδηγητές σε αυτό το κείμενο αναφέρεται και στα δύο φύλλα, άνδρες και γυναίκες που διεξάγουν το επάγγελμα το καθοδηγητή. Διαφορετικά θα έπρεπε αναφέρονται όλοι οι όροι, όπως: 1 καθοδηγητής (a male coach) 2 καθοδηγήτρια (a female coach) 3 καθοδηγητές (men coaches) 4 καθοδηγήτριες (women coaches) Επάρκεια (Competence) Οι καθοδηγητές (coaches) θα διατηρήσουν υψηλά πρότυπα επάρκειας στην εργασία τους. Ακεραιότητα (Integrity) Οι καθοδηγητές (coaches) θα εκπροσωπήσουν τους εαυτούς τους με ειλικρινή και δίκαιο τρόπο, έχοντας γνώση των ιδιαίτερων ικανοτήτων και περιορισμών τους. Οι καθοδηγητές (coaches) προσπαθούν να είναι ενήμεροι για τα δικά τους συστήματα πεποιθήσεων, τις αξίες, τις ανάγκες και τους περιορισμούς και την επίδραση αυτών στην εργασία τους. Στο βαθμό που είναι εφικτό, θα ενεργούν να διευκρινίσουν στις ενδιαφερόμενα μέρη τους ρόλους που επιτελούν και να λειτουργήσουν σωστά σε συμφωνία με αυτούς τους ρόλους. Μη Διάκριση (Non-Discrimination) Η IAC απαγορεύει τις διακρίσεις σε όλα τα προγράμματα και τις δραστηριότητές της, με βάση τη φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, το φύλο, τη θρησκεία, την ηλικία, την αναπηρία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την οικογενειακή κατάσταση. Διάκριση, όπως ορίζεται από την IAC, συμβαίνει όταν ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων αντιμετωπίζονται λιγότερο ευνοϊκά από ένα άλλο άτομο ή ομάδα ή αρνηθούν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ελεύθερα και πλήρως στις δραστηριότητες της IAC, λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, φύλου, οικογενειακής κατάστασης, αναπηρίας, θρησκείας ή πολιτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικών προτιμήσεων, ή κάποιου άλλου κυρίου χαρακτηριστικού. Επαγγελματική Ευθύνη (Professional Responsibility) Οι καθοδηγητές (coaches) θα διατηρήσουν πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς που να εκφράζονται καλά τόσο στην συμπεριφορά του συγκεκριμένου καθοδηγητή (coach), καθώς και στο επάγγελμα σε ευρύτερο σύνολο.

2 Σεβασμός της Αξιοπρέπειας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Respect for People's Rights and Dignity) Οι καθοδηγητές (coaches) θα αντιμετωπίζουν τους πελάτες με αξιοπρέπεια και σεβασμό αναγνωρίζοντας τις πολιτισμικές διαφορές, και τα δικαιώματα του πελάτη για αυτονομία, ιδιωτική ζωή και εμπιστευτικότητα. Οι καθοδηγητές (coaches) παρέχουν τον απαιτούμενο σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και αξία όλων των ανθρώπων. Σέβονται τα δικαιώματα των ατόμων στην ιδιωτική ζωή, την εμπιστευτικότητα, την αυτοδιάθεση και αυτονομία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομικές και άλλες υποχρεώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ασυνέπεια και σύγκρουση με την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. Οι καθοδηγητές (coaches) έχουν επίγνωση των διαφορών, πολιτιστικών, ατομικών, και ρόλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οφείλονται στην ηλικία, το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία, την γλώσσα, και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Οι καθοδηγητές (coaches) προσπαθούν να εξαλείψουν την επίδραση στο έργο τους από τις προκαταλήψεις που βασίζονται σε αυτούς τους παράγοντες, και δεν συμμετέχουν εν γνώσει τους ή ανέχονται αθέμιτες πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις.

3 Κώδικας Δεοντολογίας του IAC Εισαγωγή (Introduction) Οι καθοδηγητές (coaches) εργάζονται σε μια ποικιλία ειδικοτήτων καθοδήγησης (όπως σε προσωπικό επίπεδο, ή καθοδήγηση κατά την διάρκεια ζωής, και την εταιρική ή επιχειρησιακή καθοδήγηση), προκειμένου να βοηθήσουν τους πελάτες τους. Οι καθοδηγητές (coaches) είναι ειδικά εκπαιδευμένοι στην καθοδήγηση (coaching) με βάση το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενός σχολείου ή μέντορα, και με τη χρήση / ενσωμάτωση των προσωπικών εμπειριών της ζωής τους στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Οι καθοδηγητές (coaches) μπορούν να χρησιμοποιούν μια σειρά από τίτλους, που κυμαίνονται από τον καθοδηγητή έως τον σύμβουλο και τον διαμεσολαβητή. Παρά το γεγονός ότι κάθε καθοδηγητής (coach) μετρά την πρόοδο του με διαφορετικό τρόπο, η απόδοση πάντα μετριέται από την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τους πελάτες του. Λόγω της προσωπικής φύσης των περισσότερων σχέσεων καθοδήγησης (coaching), αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας παρέχει το πλαίσιο και τις αξίες επί των οποίων βασίζονται οι επαγγελματίες καθοδηγητές (coaches) στην εκτέλεση της πρακτικής δραστηριότητας των. Οι σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι τριπλός. Πρώτον, παρέχει τις βασικές αρχές και αξίες τις οποίες ακολουθούν οι καθοδηγητές (coaches). Αυτές περιλαμβάνουν την εμπιστευτικότητα και το απόλυτο ενδιαφέρον για την ευημερία και την επιτυχία του πελάτη. Δεύτερον, παρέχει κανόνες για τους καθοδηγητές (coaches) να χρησιμοποιούν, σε πολλές από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που ένας καθοδηγητής (coach) μπορεί να συναντήσει. Τέλος, ο Κώδικας αυτός έχει ως στόχο να χρησιμεύσει ως ένα δομικό στοιχείο για τα δεοντολογικά και ηθικά πρότυπα των καθοδηγητών (coaches). Ενώ κάθε μεμονωμένος καθοδηγητής (coach) συμφωνεί να ακολουθήσει αυτόν τον Κώδικα, όλοι οι καθοδηγητές (coaches) ενθαρρύνονται να συμπληρώσουν και να προσθέσουν σε αυτόν, προκειμένου να δημιουργηθεί μια δια βίου δέσμευση για την οικοδόμηση ενός ηθικού χώρου εργασίας και του επαγγέλματος. 1. Γενικά Πρότυπα (General Standards) 1.01 Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας (Applicability of the Ethics Code). (α) Κάθε κώδικας μπορεί να θεωρηθεί ως μια ενσωμάτωση της εμπειρίας σε ένα σύνολο κανόνων. Ένας κώδικας εγκρίνεται από μια κοινότητα, επειδή τα μέλη της αποδέχονται ότι η τήρηση των

4 κανόνων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών που συνεπάγονται από αυτόν, είναι προς όφελος όλων, ομοίως, τόσο μέσα όσο και έξω από την κοινότητα αυτή. (β) Αυτός ο κώδικας δεοντολογίας απευθύνεται σε όλα τα επαγγελματικά μέλη του IAC. Αποτελείται, ουσιαστικά, από μια σειρά δηλώσεων που καθορίζουν ελάχιστα πρότυπα της επαγγελματικής πρακτικής, που πρέπει να τηρούνται από τα μέλη. Ο κώδικας θα πρέπει να τηρείται σύμφωνα με το πνεύμα που τον διέπει και όχι απλώς κατά λέξη. (γ) Η δραστηριότητα του καθοδηγητή (coach) υπόκειται στον Κώδικα Δεοντολογίας και μπορεί να αναθεωρηθεί στο πλαίσιο αυτών των ηθικών προτύπων μόνο αν η δραστηριότητα αυτή είναι μέρος της λειτουργίας που σχετίζεται με την εργασία του καθοδηγητή (coach) Σχέση της ηθικής και δικαίου της χώρας (Relationship of Ethics and Law Of The Country). (α) Παρά το γεγονός ότι ο νόμος της χώρας στην οποία o καθοδηγητής (coach) ασκεί το επάγγελμα του θα υπερίσχυε των ηθικών προτύπων του IAC, οι καθοδηγητές (coaches), τουλάχιστον, θα προσπαθούν να τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας του IAC. (β) Οι καθοδηγητές (coaches) δεν πρέπει να εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, των πνευματικών δικαιωμάτων αντιγραφής, τα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή των παραβιάσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Επαγγελματική Σχέση (Professional Relationship). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) παρέχουν τις υπηρεσίες τους μόνο στο πλαίσιο των επαγγελματικών προτύπων του IAC. (β) Η εμπιστοσύνη και η υπευθυνότητα είναι στο επίκεντρο του επαγγέλματος της καθοδήγησης (coaching). Αναμένεται ότι οι καθοδηγητές (coaches) θα ενεργούν πάντοτε με ακεραιότητα απέναντι στους πελάτες τους, τους ομότιμους τους και τους εαυτούς τους Ικανότητες στο επάγγελμα της καθοδήγησης (Coaching) Competence In Coaching. (α) Οι καθοδηγητές (coaches), εν γνώσει τους, δεν θα διεκδικήσουν ένα επίπεδο ικανότητας που δεν διαθέτουν, και ανά πάσα στιγμή, θα ασκήσουν την αρμοδιότητά τους, τουλάχιστον στο επίπεδο που είναι ικανοί. (β) Οι καθοδηγητές (coaches) παρέχουν υπηρεσίες μόνον εντός των ορίων των ικανοτήτων τους, οι οποίες βασίζονται στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, ή κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία. Οι καθοδηγητές (coaches) θα πρέπει να δέχονται την εργασία μόνο όταν πιστεύουν ότι είναι ικανοί να εκτελέσουν.

5 1.05 Διατήρηση Εμπειρίας (Maintaining Expertise). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) διατηρούν ένα λογικό επίπεδο συνειδητοποίησης της τρέχουσας βέλτιστης επιχειρηματικής πρακτικής και επαγγελματικών πληροφοριών στους τομείς δραστηριότητάς τους, και να αναλαμβάνουν με συνεχιζόμενες προσπάθειες να διατηρήσουν την επάρκεια των δεξιοτήτων που χρησιμοποιούν. (β) Οι καθοδηγητές (coaches) ενημερώνονται για τις νέες τεχνολογίες, τις πρακτικές, τις νομικές απαιτήσεις και τα πρότυπα που είναι σχετικά με το επάγγελμα του καθοδηγητή (coaching) Αποτελέσματα Υπηρεσιών Καθοδήγησης (Outputs of coaching Services). (α) Όταν οι καθοδηγητές (coaches) παρέχουν υπηρεσίες καθοδήγησης, (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αξιολογήσεων που χρησιμοποιούνται), σε ένα άτομο, μια ομάδα ή μια οργάνωση, χρησιμοποιούν γλώσσα που είναι λογικά κατανοητή για τον αποδέκτη των υπηρεσιών αυτών. (β) Αν οι καθοδηγητές (coaches) αποκλείονται από το νόμο ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο από την παροχή των πληροφοριών καθοδήγησης σε συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες, ενημερώνουν τα άτομα ή ομάδες στην έναρξη της υπηρεσίας Σεβασμός των Άλλων (1.07 Respecting Others). (α) Ο σεβασμός του ατόμου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της καθοδηγητικής σχέσης. (β) Στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την καθοδηγητική εργασία τους, οι καθοδηγητές (coaches) σέβονται τα δικαιώματα των άλλων να διατηρήσουν τις αξίες, τις συμπεριφορές και τις απόψεις που διαφέρουν από τις δικές τους Αθέμιτες Διακρίσεις (1.08 Unfair Discrimination). Οι καθοδηγητές (coaches), στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία τους, δεν εμπλέκονται σε αθέμιτες διακρίσεις με βάση οποιαδήποτε κριτήρια Παρενόχληση (1.09 Harassment). (α) Οι καθοδηγητές (coaches), δεν συμμετέχουν, εν γνώσει τους, σε συμπεριφορές που παρενοχλούν ή είναι ταπεινωτικές για πρόσωπα με τα οποία αλληλεπιδρούν στην εργασία τους. (β) Η σεξουαλική παρενόχληση είναι η σεξουαλική άγρα πελατών, πιθανή σωματική επαφή ή χειρονομία, ή λεκτική ή μη λεκτική συμπεριφορά που είναι σεξουαλικής φύσης. Οι καθοδηγητές (coaches), θα εξασφαλίσουν ότι η συμπεριφορά τους είναι ανά πάσα στιγμή κατάλληλη και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί ως παρενόχληση σε οποιαδήποτε μορφή.

6 1.10 Προσωπικά Προβλήματα και Συγκρούσεις (1.10 Personal Problems and Conflicts). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) αναγνωρίζουν ότι και αυτοί μπορεί να εμφανίσουν προσωπικά προβλήματα που είναι πιθανόν να ασκούν δυσμενή επίδραση στην σχέση πελάτη καθοδηγητή (coach client relationship). Κατά συνέπεια οι καθοδηγητές (coaches) ενημερώνουν τους πελάτες για κάθε τέτοια προβλήματα, και μαζί λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. (β) Επιπλέον, οι καθοδηγητές (coaches) έχουν την υποχρέωση να είναι σε εγρήγορση σε συμπτώματα, και να ζητήσουν βοήθεια για προσωπικά τους προβλήματα σε πρώιμο στάδιο, προκειμένου να αποφευχθεί μειωμένη απόδοσή τους. (γ) Όταν οι καθοδηγητές (coaches) έχουν επίγνωση των προσωπικών τους προβλημάτων που μπορεί να επηρεάσουν την ικανοποιητική απόδοση καθηκόντων καθοδήγησης, θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, όπως η απόκτηση επαγγελματικών συμβουλών ή βοήθειας, και θα καθορίσουν αν θα πρέπει να περιορίσουν, να αναστείλουν ή να τερματίσουν την τρέχουσα δραστηριότητά τους ως καθοδηγητές (coaches) Επίτευξη Προόδου (1.11 Making Progress). Οι καθοδηγητές (coaches) λαμβάνουν εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι ο πελάτης εξελίσσεται, και σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πρόοδος οι καθοδηγητές (coaches) προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν οποιαδήποτε βλάβη στον πελάτη τους Κατάχρηση Επιρροής Καθοδηγητών (1.12 Misuse of Coaches' Influence). Επειδή οι επαγγελματικές αποφάσεις και ενέργειες των καθοδηγητών (coaches) μπορεί να επηρεάσουν τις ζωές των άλλων, αυτοί είναι σε εγρήγορση για την εμφάνιση και προφύλαξη έναντι προσωπικών, ή οικονομικών, ή κοινωνικών, ή οργανωτικών, ή πολιτικών παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε κακή χρήση της επιρροής τους Κατάχρηση Εργασίας Καθοδηγητών (1.13 Misuse of Coaches' Work). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) δεν συμμετέχουν σε δραστηριότητες στις οποίες φαίνεται πιθανό ότι οι δεξιότητες ή οι εκτιμήσεις τους μπορεί να καταχραστούν από άλλους. (β) Αν οι καθοδηγητές (coaches) μάθουν ότι έγινε κατάχρηση ή διαστρέβλωση της εργασίας τους, λαμβάνουν εύλογα μέτρα για να διορθώσουν ή να ελαχιστοποιήσουν αυτήν την κατάχρηση ή διαστρέβλωση Σύγκρουση Συμφερόντων (1.14 Conflict of Interest). (α) Όταν είναι εφικτό, ο καθοδηγητής (coach) αποφεύγει να αναλαμβάνει επαγγελματικές υποχρεώσεις, όταν προϋπάρχουσες σχέσεις θα δημιουργούσαν κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων.

7 (β) Εάν ένας καθοδηγητής (coach) διαπιστώσει ότι, λόγω αστάθμητων παραγόντων, έχει προκύψει μία δυνητική σχέση σύγκρουσης συμφερόντων, τότε αυτός προσπαθεί να επιλύσει το θέμα δεόντως λαμβάνοντας υπόψη το καλύτερο συμφέρον του ατόμου που εμπλέκεται και τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας Ανταλλαγή (1.15 Barter). Ο καθοδηγητής (coach) μπορεί να συμμετέχει σε ανταλλαγή μόνο αν η σχέση δεν είναι καταχρηστική. Οι καθοδηγητές (coaches) είναι ελεύθεροι να διαπραγματευτούν την αποδοχή των αγαθών, υπηρεσιών, ή άλλων μη χρηματικών μέσων αμοιβή τους, έναντι των υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching), εντός των νομικών και φορολογικών περιορισμών της χώρας όπου ασκούν το επάγγελμα Σχέσεις Εκμετάλλευσης (1.16 Exploitative Relationships). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) δεν εκμεταλλεύονται τα πρόσωπα επί των οποίων μπορεί να ασκούν ένα διοικητικό ρόλο. (β) Οι καθοδηγητές (coaches) δεν έχουν σεξουαλικές σχέσεις με τα πρόσωπα επί των οποίων ο καθοδηγητής (coach) ασκεί άμεση εξουσία ή εξουσία αξιολόγησης, γιατί οι σχέσεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως σχέσεις εκματάλλευσης Παραπομπές (1.17 Referrals). Οι καθοδηγητές (coaches) μπορούν, όταν ενδείκνυται και αν είναι επαγγελματικά κατάλληλο, να συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον πελάτη τους αποτελεσματικά και σωστά Αιτήματα Υπηρεσιών από Τρίτους (1.18 Third-party Requests for Services). (α) Όταν ένας καθοδηγητής (coach) συμφωνήσει να παράσχει υπηρεσίες σε ένα φυσικό πρόσωπο ή επιχειρηματική οντότητα κατόπιν αιτήματος ενός τρίτου, ο καθοδηγητής (coach) διευκρινίζει στο μέτρο του δυνατού, κατά την έναρξη της υπηρεσίας, τη φύση της σχέσης με την κάθε πλευρά. Η διευκρίνιση αυτή περιλαμβάνει το ρόλο του καθοδηγητή (coach) (όπως σύμβουλος διοίκησης), τις πιθανές χρήσεις των υπηρεσιών που παρέχονται ή τις πληροφορίες που λαμβάνονται, καθώς και το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν όρια στην εμπιστευτικότητα. (β) Εάν υπάρχει προβλέψιμος κίνδυνος για τον καθοδηγητή (coach) που καλείται να εκτελέσει αντικρουόμενες ρόλους λόγω της συμμετοχής του (της) σε τρίτες εργασίες, ο καθοδηγητής (coach) διευκρινίζει τη φύση και την κατεύθυνση των ευθυνών του (της), διατηρεί όλα τα μέρη κατάλληλα ενημερωμένα για τα θέματα που αναπτύσσονται, και επιφέρει την λύση σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας.

8 1.19 Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων και Εποπτεία των Υφισταμένων (1.19 Delegation to and Supervision of Subordinates). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) εκχωρούν σε υπαλλήλους και βοηθούς τους μόνον τις ευθύνες που μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι τα εν λόγω πρόσωπα μπορούν να εκτελέσουν αρμοδίως, με βάση την εκπαίδευσή τους, την κατάρτιση, ή την εμπειρία τους, είτε αυτοτελώς, είτε με το επίπεδο εποπτείας που παρέχεται. (β) Οι καθοδηγητές (coaches) παρέχουν την κατάλληλη κατάρτιση και την εποπτεία τους στους υπαλλήλους τους και λαμβάνουν εύλογα μέτρα για να επιβεβαιώσουν ότι τα εν λόγω πρόσωπα παρέχουν υπηρεσίες με υπευθυνότητα, επάρκεια, και ηθικό τρόπο Διαχείριση Αρχείων και Πληροφοριών (1.20 Records and Information Management). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) δημιουργούν, διατηρούν, διαδίδουν, αποθηκεύουν, και αρχειοθετούν τις εγγραφές στα αρχεία πληροφοριών και τα δεδομένα που σχετίζονται με την επαγγελματική πρακτική τους, και άλλων εργασιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται, και κατά τρόπο που να επιτρέπει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας. (β) Οι καθοδηγητές (coaches) τεκμηριώνουν δεόντως την εργασία τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή υπηρεσιών αργότερα από τους ίδιους ή από άλλους επαγγελματίες, να εξασφαλίζεται η λογοδοσία, και για την κάλυψη άλλων νομικών απαιτήσεων της χώρας τους Αμοιβές και Χρηματοοικονομικές Ρυθμίσεις (1.21 Fees and Financial Arrangements). (α) Όσο πιο γρήγορα είναι εφικτό σε μια επαγγελματική σχέση, ο καθοδηγητής (coach) και ο πελάτης, ή άλλο κατάλληλο πρόσωπο που ενεργεί ως αποδέκτης των υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching services) καταλήγουν σε συμφωνία που να ορίζει την αποζημίωση και τις ρυθμίσεις χρέωσης. (β) Οι καθοδηγητές (coaches) δεν εκμεταλλεύονται τους αποδέκτες ή πληρωτές των υπηρεσιών σε σχέση με τις χρεώσεις, ούτε οι καθοδηγητές (coaches) παραποιούν τις αμοιβές τους. (γ) Οι καθοδηγητές (coaches) συζητούν με τον πελάτη, ή άλλο κατάλληλο αποδέκτη των υπηρεσιών το συντομότερο που είναι εφικτό σε περίπτωση που οι περιορισμοί στις υπηρεσίες μπορούν να προβλεφθούν λόγω των περιορισμών στη χρηματοδότηση. (δ) Αν ο πελάτης, ή άλλος αποδέκτης των υπηρεσιών δεν πληρώσει για τις υπηρεσίες, όπως συμφωνήθηκε, και αν ο καθοδηγητής (coach) επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες εταιρίας συλλογής οφειλών ή νομικά μέτρα για να εισπράξει αυτές τις αμοιβές, τότε ο καθοδηγητής (coach) πρώτα ενημερώνει το πρόσωπο αυτό (πελάτη ή άλλο αποδέκτη των υπηρεσιών) ότι τα μέτρα αυτά θα ληφθούν και παρέχει στο εν λόγω πρόσωπο τη δυνατότητα να κάνει άμεση πληρωμή.

9 1.22 Ακρίβεια Εκθέσεων που υποβάλλονται στους Πληρωτές (1.22 Accuracy in Reports to Payers). Οι καθοδηγητές (coaches) υποβάλλουν στους πληρωτές τις εκθέσεις τους για να πληρωθούν για τις προσφερθείσες υπηρεσίες, με ακρίβεια και σαφήνεια αναφέροντας τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας, τις αμοιβές ή / και όλες τις άλλες επιβαρύνσεις Αμοιβές Παραπομπής (1.23 Referral Fees). Όταν ένας καθοδηγητής (coach) πληρώνει, λαμβάνει την πληρωμή από ή μοιράζεται τις αμοιβές με άλλον επαγγελματία εκτός της σχέσης εργοδότη - εργαζομένου, η πληρωμή σε κάθε άτομο βασίζεται στις υπηρεσίες (παραπομπής, συμβουλών, διοικητικών ή άλλων) που παρέχονται, και συμφωνούνται εγγράφως πριν από την έναρξη των καθοδηγητικών εργασιών. 2 Διαφήμιση / Δημόσιες Δηλώσεις (2. Advertising/Public Statements) 2.01 Ορισμός (2.01 Definition) Ο όρος Διαφήμιση / Δημόσιες Δηλώσεις αναφέρεται σε έγγραφα που διαθέτει, ή προφορικές δηλώσεις που κάνει στο κοινό ένας καθοδηγητής (coach) (όπως ένα φυλλάδιο, άρθρο, ομιλία, ή επαγγελματικό βιογραφικό) σχετικά με την καθοδήγηση (coaching) Δηλώσεις Τρίτων (2.02 Statements by Others). Οι καθοδηγητές (coaches) κατανοούν ότι άλλοι μπορούν να συμμετάσχουν σε δημόσιες δηλώσεις για αυτούς, είτε τους το ζητήσουν είτε όχι. Οι καθοδηγητές (coaches) θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οποιεσδήποτε τέτοιες δημόσιες δηλώσεις είναι αληθινές και όχι παραπλανητικές Αποφυγή Ψευδών Δηλώσεων (2.03 Avoidance of False Statements). Οι καθοδηγητές (coaches) συμφωνούν να μην κάνουν δημόσιες δηλώσεις που είναι ψευδείς, σε καμία περίπτωση. Παραδείγματα τέτοιων δηλώσεων περιλαμβάνουν την κατάρτιση ή την εμπειρία ενός καθοδηγητή (coach) και τις αμοιβές που χρεώνουν. 3. Σχέση Καθοδήγησης (3. Coaching Relationship) 3.01 Δόμηση τη Σχέσης (3.01 Structuring the Relationship). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) θα εξηγήσουν την διάρθρωση των χρεώσεων τους πριν από την πρώτη πληρωμένη καθοδηγητική συνεδρία με τον πελάτη. (β) Οι καθοδηγητές (coaches) συμφωνούν να αναδείξουν και να συζητήσουν τα σημαντικά θέματα όσο το δυνατόν νωρίτερα στην καθοδηγητική σχέση. Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου θέματος είναι η εμπιστευτικότητα (βλ. επίσης Πρότυπο 4.01, Συζητώντας τα Όρια της Εμπιστευτικότητας.)

10 (γ) Οι καθοδηγητές (coaches) συμφωνούν να παραπέμπουν τους πελάτες σε άλλους επαγγελματίες όταν πρέπει. Οι καθοδηγητές (coaches) επίσης, θα παραπέμψουν έναν πελάτη σε ένα σύμβουλο υγείας, θεραπευτή, ή ψυχίατρο όσο το δυνατόν συντομότερα αν δουν ή ακούσουν ένα πρόβλημα που μπορεί να απαιτήσει θεραπευτική αγωγή ψυχικής υγείας. (δ) Οι καθοδηγητές (coaches) προσπαθούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις των πελατών και να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες τους σχετικά με την καθοδήγηση, το συντομότερο δυνατόν. Ο καθοδηγητής (coach) θα παρέχει γραπτές πληροφορίες, όταν είναι διαθέσιμες, για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ανησυχιών σχετικά με την καθοδήγηση Ασφάλεια και Ευημερία (3.02 Safety and Well-Being) Ασφάλεια και Ευημερία. (α) Κάθε καθοδηγητής (coach) πρέπει να κάνει την κατάλληλη παραπομπή σε έναν Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας ή σε έναν Επαγγελματία της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης σε πρώιμο σημείο της αναγνώρισης περιπτώσεων στις οποίες οι πελάτες μπορούν να θέσουν τη δική τους ασφάλεια ή την ευημερία τους σε κίνδυνο, ή την ασφάλεια ή την ευημερία των άλλων σε κίνδυνο, και σε σοβαρές περιπτώσεις, ο καθοδηγητής (coach) πρέπει να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Κρίσεων Ψυχικής Υγείας ή την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης για λογαριασμό του πελάτη. (β) Δεν πρέπει οι καθοδηγητές (coaches) να επιχειρήσουν να διαγνώσουν ή να αξιολογήσουν κάθε θέμα ψυχικής υγείας ή ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου οι πελάτες μπορούν να θέσουν τους εαυτούς τους ή άλλους σε κίνδυνο, αλλά πρέπει να ενεργούν αποκλειστικά και μόνο με την προσωπική τους εμπειρία, καθώς οι καθοδηγητές (coaches) δεν έχουν εκπαιδευτεί ή πάρει άδεια για να κάνουν τέτοιες διαγνώσεις ή αξιολογήσεις. (γ) Οι καθοδηγητές (coaches) οφείλουν να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όταν ένας πελάτης αποκαλύπτει ότι βλάπτει ή θέτει σε κίνδυνο ένα άλλο άτομο ή ομάδα. Ο καθοδηγητής (coach) θα πρέπει επίσης να προσπαθήσει να ενημερώσει το πρόσωπο ή την ομάδα που υφίσταται βλάβη ή τίθεται σε κίνδυνο. Ο καθοδηγητής (coach) δεν χρειάζεται να διακρίνει αν ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας υπάρχει τώρα ή αν πραγματικά ο τωρινός ή επικείμενος κίνδυνος είναι στην πραγματικότητα παράνομος Παροχή Υπηρεσιών Καθοδήγησης προς τους εξυπηρετούμενους από Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας (3.03 Providing Coaching Services to Those Served by Mental Health Professionals). Κάθε καθοδηγητής (coach) πρέπει να αποφασίσει αν πρέπει ή όχι να εισέλθει σε μια σχέση καθοδήγησης με έναν πελάτη ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο της ψυχοθεραπείας ή άλλη θεραπεία ψυχικής υγείας. Το πιο σημαντικό στη λήψη αυτής της απόφασης είναι η ευημερία του πελάτη.

11 3.04 Σεξουαλικές Οικειότητες με τους Πελάτες (3.04 Sexual Intimacies With Clients). Οι καθοδηγητές (coaches) συμφωνούν να μην έχουν σεξουαλικές σχέσεις με τους τρέχοντες πελάτες Διακοπή Υπηρεσιών (3.05 Interruption of Services). Οι καθοδηγητές (coaches) θα καταβάλουν εύλογες προσπάθειες για να προβούν σε άλλες διευθετήσεις για την οποιαδήποτε διακοπή των υπηρεσιών καθοδήγησης. Για πιο μακροπρόθεσμες διακοπές (περισσότερο από 1 μήνα), ενθαρρύνεται ο καθοδηγητής (coach) να παραπέμπει τους πελάτες σε άλλους καθοδηγητές (coaches) μέχρι να είναι σε θέση να επαναλάβουν την καθοδήγηση Τερματισμός Σχέσης Καθοδήγησης (3.06 Terminating the Coaching Relationship). Οι καθοδηγητές (coaches) συμφωνούν να τερματίσουν μια σχέση καθοδήγησης, όταν καθίσταται σαφές ότι ο πελάτης δεν κερδίζει πλέον κάποιο όφελος (ή υπόκειται ζημιά) από τη σχέση καθοδήγησης. Κατά τον τερματισμό της σχέσης, οι καθοδηγητές (coaches) θα προτείνουν εναλλακτικές λύσεις ή θα παραπέμπουν σε άλλους καθοδηγητές (coaches) ή άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες, όταν κρίνεται σκόπιμο. 4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Εμπιστευτικότητα (4. Privacy and Confidentiality). Τα Πρότυπα αυτά εφαρμόζονται για τις επαγγελματικές δραστηριότητες όλων των καθοδηγητών (coaches) Συζητώντας την Εμπιστευτικότητα και τα Όρια της (4.01 Discussing Confidentiality and the Limitations Thereof). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) σέβονται το δικαίωμα του πελάτη στην ιδιωτική ζωή. Δεν ζητούν προσωπικές πληροφορίες από τον πελάτη, εκτός εάν είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών, ή την εκτέλεση της έρευνας. Οι κανόνες εμπιστευτικότητας ισχύουν αμέσως από την στιγμή που συμβαίνει η αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών. (β) Η συζήτηση περί εμπιστευτικότητας γίνεται στην αρχή της επαγγελματικής σχέσης, εκτός εάν αντενδείκνυται ή είναι ανέφικτη, και από τότε στην συνέχεια όπως απαιτείται. (γ) Οι καθοδηγητές (coaches) συζητούν τη φύση της εμπιστευτικότητας και τα όριά της με τους πελάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι καθοδηγητές (coaches) εξετάζουν καταστάσεις στις οποίες μπορεί να ζητηθούν ή να αποκαλυφθούν εμπιστευτικές πληροφορίες. (δ) Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής υπηρεσίας είναι εμπιστευτικές, εκτός εάν υπάρχει επιτακτικός επαγγελματικός λόγος γνωστοποίησής της. Οι καθοδηγητές (coaches) θα αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες χωρίς συγκεκριμένη

12 ημερομηνία έκδοσης, αν είναι απαραίτητο να αποφεύγονται οι προβλέψιμες επικείμενες βλάβες στον πελάτη ή άλλο τρίτο πρόσωπο. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι καθοδηγητές (coaches) θα είναι συνετοί στην ποσότητα των πληροφοριών που γνωστοποιούν Διατήρηση της Εμπιστευτικότητας (4.02 Maintaining Confidentiality). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) είναι θεμελιωδώς συνετοί στην προστασία των δικαιωμάτων εμπιστευτικότητας των ατόμων για τους οποίους εργάζονται ή συμβουλεύουν. Οι καθοδηγητές (coaches) αναγνωρίζουν ότι οι επαγγελματικές σχέσεις, θεσμικές ρυθμίσεις, ή / και ο νόμος μπορεί να καθορίσει την εμπιστευτικότητα. (β) Οι καθοδηγητές (coaches) δεν θα συζητήσουν με βάση τις εμπιστευτικές πληροφορίες σε οποιοδήποτε περιβάλλον, εκτός εάν μπορεί να διασφαλιστεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής. (γ) Οι καθοδηγητές (coaches) συζητούν με βάση τις εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο για τους κατάλληλους επαγγελματικούς, συμβουλευτικούς, ή επιστημονικούς σκοπούς και μόνο με τα πρόσωπα που σαφώς ενδιαφέρονται για τέτοια θέματα. (δ) Οι καθοδηγητές (coaches) θα πρέπει, στις επαφές τους με το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών παρουσιάσεων, και άρθρων) να είναι προσεκτικοί για να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα των πελατών τους. Επιπλέον, οι καθοδηγητές (coaches) θα συγκαλύψουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες, έτσι ώστε οι πελάτες να μην είναι μεμονωμένα αναγνωρίσιμοι. Οι καθοδηγητές (coaches) θα αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο αν ο πελάτης ή νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο έχει δώσει τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του. (ε) Οι καθοδηγητές (coaches), σε μια συμβουλευτική ιδιότητα, δεν μοιράζονται εμπιστευτικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του πελάτη με τους οποίους έχουν εμπιστευτική σχέση. Οι καθοδηγητές (coaches) μπορεί να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες μόνο εφόσον έχουν λάβει προηγουμένως τη συναίνεση του πελάτη, ή αν δεν μπορεί να αποφευχθεί η αποκάλυψη. Επιπλέον, οι καθοδηγητές (coaches) μοιράζονται τις πληροφορίες μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών της συμβουλευτικής υπηρεσίας. (στ) Οι καθοδηγητές (coaches) λαμβάνουν λογικές προφυλάξεις για την προστασία του απορρήτου των πελατών σε περίπτωση παύσης των καθοδηγητικών εργασιών, ανικανότητας, ή θανάτου του καθοδηγητή (coach). (ζ) Οι καθοδηγητές (coaches) προστατεύουν την εμπιστευτικότητα των νεκρών πελατών τους σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας Διαχείριση Αρχείων και Πληροφοριών (4.03 Records and Information Management). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) διατηρούν την εμπιστευτικότητα κατά τη δημιουργία, την αποθήκευση, πρόσβαση, μεταφορά και διάθεση των αρχείων υπό τη δικαιοδοσία τους σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας και τους νόμους της χώρας τους.

13 (β) Οι καθοδηγητές (coaches) λαμβάνουν προφυλάξεις για να διασφαλίσουν και να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που διαβιβάζονται μέσω της χρήσης του τηλεφώνου, φωνητικού ταχυδρομείου (voice mail), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), μηχανισμών αποστολής άμεσων μηνυμάτων (instant messaging), μηχανές τηλεομοιοτυπίας (facsimile machines), καθώς και άλλων πληροφοριακών πηγών. (γ) Οι καθοδηγητές (coaches) λαμβάνουν πρακτικά και νόμιμα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι παραμένουν διαθέσιμα τα αρχεία πληροφοριών, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των πελατών Γνωστοποιήσεις (4.04 Disclosures). (α) Εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο, οι καθοδηγητές (coaches) θα αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο εάν ο πελάτης, ή το πρόσωπο που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο να συναινέσει για λογαριασμό του πελάτη, έχει δώσει ρητή γραπτή συγκατάθεση. (β) Οι καθοδηγητές (coaches) μπορεί να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεση του πελάτη μόνο ως εντέλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. (γ) Οι καθοδηγητές (coaches), όταν είναι δυνατόν, ενημερώνουν τους πελάτες σχετικά με τη δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών και τις πιθανές επιπτώσεις πριν γίνει η αποκάλυψη. (δ) Οι καθοδηγητές (coaches) θα αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες στους τρίτους πληρωτές μόνο με την κατάλληλη γραπτή συγκατάθεση. (ε) Οι καθοδηγητές (coaches) οφείλουν να αποκαλύπτουν ορισμένες εμπιστευτικές πληροφορίες όπως απαιτείται από το νόμο ή αν οι εμπιστευτικές πληροφορίες μπορεί να θέσουν τον πελάτη ή άλλους σε κίνδυνο ή να θέσουν σε κίνδυνο την ευημερία τους. 5. Εκπαίδευση Καθοδήγησης (5. Coaching Training) Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (5.01 Design of Training Programs). Οι καθοδηγητές (coaches) που εκπαιδεύουν άλλους καθοδηγητές (coaches) κάνουν το καλύτερό τους για να εξασφαλίσουν ότι τα προγράμματα κατάρτισής τους είναι καλά μελετημένα, και θα παρέχουν στον εκπαιδευόμενο το υλικό που αυτοί ζητούν Περιγραφές των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (5.02 Descriptions of Training Programs). Οι καθοδηγητές (coaches) που εκπαιδεύουν άλλους καθοδηγητές (coaches) δεν θα παραπλανούν τους άλλους σχετικά με την κατάρτιση που προσφέρουν.

14 5.03 Δεοντολογία κατά τη διάρκεια της Κατάρτισης (5.03 Ethics during Training). Οι καθοδηγητές (coaches) που εκπαιδεύουν άλλους καθοδηγητές (coaches) θα εξασφαλίσουν ότι έχουν επίγνωση αυτού του Κώδικα Δεοντολογίας, όπου είναι εφαρμόσιμος, και θα τον τηρούν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας Περιορισμός σχετικά με την Κατάρτιση (5.04 Limitation on Training). Οι καθοδηγητές (coaches) συμφωνούν να δουν τους δικούς τους περιορισμούς στην κατάρτιση άλλων καθοδηγητών, και σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν δεν αισθάνονται επαρκώς έμπειροι για να εκπαιδεύσουν έναν άλλο καθοδηγητή (coach) σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή τεχνική, θα παραπέμψουν τον εκπαιδευόμενο σε κάποιον άλλο καθοδηγητή (coach) ή πρόγραμμα κατάρτισης. 6. Έρευνα και Εκδόσεις Καθοδήγησης (6. Coaching Research and Publishing) Σχεδιασμός Έρευνας (6.01 Planning Research). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) που διεξάγουν έρευνα θα σχεδιάσουν και θα διεξαγάγουν την έρευνα εντός των αναγνωρισμένων επιστημονικών προτύπων. (β) Η έρευνα καθοδήγησης (Coaching research) θα προγραμματίζεται ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα παραπλανητικών αποτελεσμάτων από τα δεδομένα που συλλέγονται. (γ) Οι καθοδηγητές (coaches) που διεξάγουν έρευνα έχουν την ικανότητα να το πράξουν, ή έχουν άλλες επιστημονικούς επαγγελματίες με αρμοδιότητα την επίβλεψη της έρευνας. (δ) Η έρευνα θα διεξαχθεί σε συμμόρφωση με όλους τους νόμους της χώρας στην οποία διεξάγεται η έρευνα Διεξαγωγή Έρευνας (6.02 Conducting Research). (α) Η έγκριση ή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ή των οργανώσεων που συνεργάζονται στην έρευνα πρέπει να αποκτηθεί, εκτός αν τα αναφερόμενα στο (β) πιο κάτω ισχύουν. (β) Η έγκριση ή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ή των οργανώσεων που συνεργάζονται στην έρευνα δεν απαιτείται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η έρευνα με ανώνυμα ερωτηματολόγια ή η έρευνα που διεξάγεται στο φυσικό περιβάλλον. (γ) Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με την έρευνα και την προβλεπόμενη χρήση (-εις) της έρευνας, στη γλώσσα που είναι κατανοητή από το ευρύ κοινό. (δ) Κατά περίπτωση, οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από τις δυσμενείς συνέπειες των συμμετεχόντων στην έρευνα, συμπεριλαμβανομένων (αλλά δεν περιορίζονται σε) τις πιθανές συνέπειες της υπαναχώρησης από την έρευνα.

15 (ε) Εάν προσφέρονται αντιπαροχές στους συμμετέχοντες της έρευνας, αυτές δεν πρέπει να είναι υπερβολικές ή ακατάλληλες Αναφορά Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (6.03 Reporting of Research Results). Οι καθοδηγητές (coaches) δεν θα παραποιούν ή κατασκευάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας όταν αυτά διατίθενται,. Περαιτέρω, εάν στο μέλλον διαπιστωθούν σημαντικά σφάλματα στην έρευνα, θα γίνουν κατάλληλες προσπάθειες για να διορθώσουν τα προηγούμενα αποτελέσματα. Τα ακόλουθα ισχύουν για όλες τις δημοσιεύσεις που γίνονται από καθοδηγητές (coaches) Λογοκλοπή (6.04 Plagiarism). Οι καθοδηγητές (coaches) δεν αντιγράφουν την έρευνα ή τα δεδομένα των άλλων, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του αρχικού δημιουργού Αναγνώριση Δημοσίευσης (6.05 Publication Credit). Οι καθοδηγητές (coaches) αναλαμβάνουν την ευθύνη και αναγνώριση μόνο για τη δική τους εργασία Επαγγελματικοί Αναθεωρητές (6.06 Professional Reviewers). Οι καθοδηγητές (coaches) που εξετάζουν επαγγελματικά υλικό πριν από τη δημοσίευση σέβονται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εργασιών, και πιστώνουν τη δημοσίευση στους συγγραφείς που την υπέβαλλαν. Greek Version: Translated, interpreted and edited by: John Kyriazoglou, CICA, B.A (Hon-University of Toronto, Canada) Greek-Canadian Business Thinker and Author of several books on Business.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK 2 Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΔ.Π. 20/2004 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ Αρ. 3799 της 23ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 20. Οι περί Δεοντολογίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η εκπαιδευτική έρευνα οφείλει να εφαρμόζει τη δεοντολογία που προβλέπει τον σεβασμό της προσωπικότητας, της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1:Αντικείμενο Δομής Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) αποτελεί μία από τις τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Θεραπευτικής Συνεργασίας

Πλαίσιο Θεραπευτικής Συνεργασίας Πλαίσιο Θεραπευτικής Συνεργασίας Μαρία Γκλιάου Όπως σας έχει ή θα σας επεξηγηθεί προφορικά κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας, η θεραπεία είναι μια σχέση που λειτουργεί εν μέρει λόγω των σαφώς προσδιορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είν Τι εί αι η δεοντολ ογία έρευνας

Τι είν Τι εί αι η δεοντολ ογία έρευνας Δεοντολογία Έρευνας Πέτρος Ρούσσος Τι είναι η δεοντολογία έρευνας; Μια σειρά αρχών που βοηθούν την ερευνητική κοινότητα να αποφασίσει ποιοι στόχοι είναι πιο σημαντικοί κατά τη διαπραγμάτευση αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ηθικός Κώδικας και Πρότυπα Πρακτικής

Ηθικός Κώδικας και Πρότυπα Πρακτικής Ηθικός Κώδικας και Πρότυπα Πρακτικής Λευκωσία 2006 Αντώνης Γ Αντωνίου, M.Sc., M.A., B.Sc., Cert.R.T. Σύμβουλος Σελίδα 1 από 16 Ηθικός Κώδικας και Πρότυπα Πρακτικής Τα ανθρώπινα τα κυβερνούν οι ηθικές δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω τηλεφώνων. της εταιρείας. ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται ως Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας ONECALL Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ [1] ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προοίμιο Η υιοθέτηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης της κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1 Παράρτημα 1 του Καταστατικού του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου Κώδικας Δεοντολογίας Με βάση το άρθρο 28 του Καταστατικού του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου η Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ AΡΘΡΟ 1. Πεδίο Εφαρμογής AΡΘΡΟ 2. Ευθύνη του Δ.Π.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ AΡΘΡΟ 1. Πεδίο Εφαρμογής AΡΘΡΟ 2. Ευθύνη του Δ.Π. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ AΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρμογής Ο κώδικας αυτός ισχύει για όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται στο Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Υιοθετήθηκε την 1η Αυγούστου 1994 από την RΕ/ΜΑΧ EUROPE Πρόλογος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προετοιμάστηκε και υιοθετήθηκε από την RE/MAX Europe. Σκοπό έχει να προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

C O S C A COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY IN SCOTLAND

C O S C A COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY IN SCOTLAND C O S C A COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY IN SCOTLAND ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι αμοιβαία συμπεφωνημένες αρχές δεοντολογίας και τα αποδεκτά πρότυπα επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις/Απαντήσεις

Ερωτήσεις/Απαντήσεις Ερωτήσεις/Απαντήσεις 1) Ποιος είναι ο στόχος της ιστοσελίδας L ORÉAL Ethics Open Talk; Υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ερώτηση 2 παρακάτω, η ιστοσελίδα L ORÉAL Ethics Open Talk σάς δίνει τη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Σκοπός Σκοπός της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής καλούμενης «η Πολιτική») είναι να καθορίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη Spotoption Exchange Limited,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του ψυχολόγου στην Ελλάδα και να συντελέσει στην πραγμάτωση της αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας

Κώδικας. Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) ΑΕ 2016 1 Μήνυμα Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πεδίο Εφαρμογής Βασικές Αρχές και Αντικείμενο του Κώδικα Προσωπική ακεραιότητα Εργασιακά και

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr).

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr). Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.im.gr). Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Στόχος του δικτυακού αυτού τόπου είναι να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ E.A.B.P. Κατευθυντήριες Οδηγίες της E.A.B.P. για τη Δεοντολογία

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ E.A.B.P. Κατευθυντήριες Οδηγίες της E.A.B.P. για τη Δεοντολογία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 3ης Σεπτεμβρίου 84, Τ.Κ. 104 34, ΑΘΗΝΑ e-mail: pesops@otenet.gr και pesops@yahoo.gr ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ E.A.B.P. Κατευθυντήριες Οδηγίες της E.A.B.P.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1. Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται επί των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Πολιτική Προστασίας του παιδιού Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών, για την ασφάλεια και

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώµατα ήλωση προθέσεως Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον αναγνωρίζουµε τη διαφορετικότητα των διαφόρων χωρών στις οποίες δραστηριοποιούµαστε, των καταναλωτών, των πελατών, των προµηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη

Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη Ο Οργανισμός έρευνας Μυστικού Επισκέπτη (MSPA - Mystery Shopping Providers Association) είναι αφιερωμένος στη βελτίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Όροι Χρήσης XtraMath Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Λειτουργίας. Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Περίληψη Βασικό µέληµα της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί η ευηµερία των εργαζοµένων της. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι εργαζόµενοι σε µερικές από τις

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης Πανεπιστημίου Κρήτης Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής Version 1.0.a Ρέθυμνο, 20 Ιουνίου 2014 Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Ο παρών κανονισμός βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εισαγωγή Ο σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας του ΙΙΑ είναι να προάγει την κουλτούρα ηθικής στο επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υπεύθυνου Τζόγου

Εγχειρίδιο Υπεύθυνου Τζόγου Εγχειρίδιο Υπεύθυνου Τζόγου Δήλωση Αποστολής Η Luxbet πιστεύει ότι ο τομέας τυχερών παιχνιδιών, η κυβέρνηση και το κοινωνικό σύνολο έχουν κοινή ευθύνη να βοηθούν στην πρόληψη της ανάπτυξης προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012 Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς Έκδοση 2012 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους.

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους. Ίσες Ευκαιρίες Διαδικασία: 1. Βεβαιωθείτε ότι η δήλωση της πολιτικής μας ίσων ευκαιριών περιλαμβάνεται στη σύμβαση εργασίας και στα εγχειρίδια των καθηγητων και του προσωπικού. 2. Βεβαιωθείτε ότι ανά πάσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Προοίµιο Στρασβούργο 24.01.2002 Τα Κράτη Μέλη του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου (07/2016)

Πολιτική Απορρήτου (07/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολιτική Απορρήτου (07/2016) Η CELLebrate είναι μια ιδιωτική εταιρεία με βάση το Ισραήλ, με κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διεύθυνση Box Office 211, Kiryat Chayim, Haifa. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα