ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓ- ΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙ- ΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑ- ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 243 «Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥ- ΡΥΘΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 80 ΩΡΩΝ ΓΙΑ 68 ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 243β ιακήρυξη διαγωνισµού επιλογής αναδόχου φορέα για την υλοποίηση ταχύρυθµου σε ανάπτυξης δεξιοτήτων σε θέµατα Αγωγής Υγείας διάρκειας 80 ωρών για 68 Υπευθύνους Αγωγής Υγείας της /θµιας

2 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 19/9/2006 Αριθ ιακήρυξης: 55/ Ταχ /νση : Τσόχα 36 ΤΚ :115 21, Αθήνα Πληροφορίες: Μιχαλούτσου Κων/να όγα Πόπη Τηλ: , -520 Fax : Ιστοσελίδα: wwweingr Θέµα : Ανοικτός, δηµόσιος διαγωνισµός για την επιλογή αναδόχου φορέα υλοποίησης ταχύρυθµου σε ανάπτυξης δεξιοτήτων σε θέµατα Αγωγής Υγείας διάρκειας 80 ωρών για 68 Υπευθύνους Αγωγής Υγείας της /θµιας εκπαίδευσης στην Αθήνα της πράξης 243 β Κριτήριο αξιολόγησης: Συµφερότερη προσφορά ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα 2 /11 /2006 Πέµπτη 1000 ΤΟΠΟΣ Ταχ /νση :Τσόχα 36, 4 ος Γραφείο 404 ΤΚ :115 21, Αθήνα όροφος, Προϋπολογισθείσα δαπάνη: (πενήντα χιλιάδων) Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ιακήρυξη διαγωνισµού επιλογής αναδόχου φορέα για την υλοποίηση ταχύρυθµου σε ανάπτυξης i

3 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1 Του Ν 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" 2 Του Ν 2362(ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 3 Του Π 370/1995 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας περί προµηθειών του η- µοσίου προς το Κοινοτικό ίκαιο, ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/36/ΕΕ περί συντονισµού των διαδικασιών για τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών όπως αυτό τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 4 Του Π 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96) "Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου" 5 Του Π 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/98) "Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις ηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18 ης Ιουλίου 1992" όπως αυτό τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 6 Του Π 18/00 (ΦΕΚ 15/Α/00) "Τροποποίηση του Π 346/98 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις ηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18 ης Ιουλίου 1992» σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13 ης Οκτωβρίου 1997 και της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δη- µόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 7 Του Π 105/2000 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα προς το κοινοτικό δίκαιο» (Οδηγία 97/52) 8 Του Π 101/2003 (ΦΕΚ Α 95/ ) Τροποποίηση του Π 346/98 όπως τροποποιήθηκαν από το Π 18/2000 σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών σε συµ- µόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ 9 Του Ν 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/00, Μέρος 2 ο άρθρο 25 «Ρυθµίσεις στα τέλη χαρτοσή- µου» 10 Οι διατάξεις των Π 370/1995, 105/2000 και 394/1996 ισχύουν κατά το µέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 11 Του νόµου 3021/2002 «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσω ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις» 12 Της «Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 (ΕL 134/ ) περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» 13 Την Αρ 1/ απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ, µε την όποια εγκρίθηκε το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού του ΕΠΕΑΕΚ και ειδικότερα το αναλυτικό περιεχόµενο της κατηγορίας Πράξεων β, της Ενέργειας 243 του Μέτρου Τον Προϋπολογισµό που βαρύνει την πράξη «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών» ιακήρυξη διαγωνισµού επιλογής αναδόχου φορέα για την υλοποίηση ταχύρυθµου σε ανάπτυξης ii

4 15 Την απόφαση Σ του ΕΙΝ, µε αριθµ 16987/788/ που ενέκρινε το Τ Ε/Υ της Πράξης Β «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών» 16 Την µε αριθµ πρωτ 2532/ απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης ΕΠΕ- ΑΕΚ µε την οποία εντάσσεται η Πράξη Β «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών» στο Μέτρο 24 και µε την αριθµ πρωτ 1305/ απόφαση 1 ης Τροποποίησης, την µε αριθµ πρωτ 12576/ απόφαση 2 ης Τροποποίησης, την µε αριθµ πρωτ 20105/ απόφαση 3 ης Τροποποίησης και την µε αριθµ πρωτ 15545/ Απόφαση 4 ης Τροποποίησης ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1 Ανοικτό ηµόσιο ιαγωνισµό σε Ευρώ µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, µε αντικείµενο την επιλογή αναδόχου φορέα υ- λοποίησης ταχύρυθµου σε ανάπτυξης δεξιοτήτων σε θέµατα Αγωγής Υγείας διάρκειας 80 ωρών για 68 υπευθύνους Αγωγής Υγείας της /θµιας Εκπαίδευσης στην Αθήνα της πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών», η οποία έχει ενταχθεί στην κατηγόρια πράξεων Β της Ενέργειας 243 «Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας» του Μέτρου 24 «Επαγγελµατικός προσανατολισµός και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας» του συµπληρώµατος προγραµµατισµού του Β ΕΠΕΑΕΚ, το οποίο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα- µείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους Οι όροι εκτέλεσης του έργου που θα αναλάβει ο ανάδοχος, αναφέρονται στο Παράρτηµα Β, το οποίο και επισυνάπτεται 2 Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται µέχρι του ποσού των Πενήντα χιλιάδων (50000) Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 3 Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό της πράξης 4 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 2/11/2006 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 1000 το πρωί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού, στην αίθουσα συγκεντρώσεων του ΕΙΝ, 4 ος όροφος, (γραφ 404), στην οδό Τσόχα 36, ΤΚ115 21, Αθήνα 5 ιευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την κα Μιχαλούτσου Κων/να, κα όγα Πόπη, τηλ , Κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στη διακήρυξη αυτή ρυθµίζεται µε τις προαναφερόµενες διατάξεις 1 έως και 12 του σκεπτικού αυτής της απόφασης 7 Ο ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα παρακάτω Παραρτήµατα που θεωρούνται αναπόσπαστα µέρη της ιακήρυξης αυτής: Παράρτηµα Α : Γενικοί Όροι Ανοικτού ιαγωνισµού Παράρτηµα Β : Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου Αξιολόγηση προσφορών Παράρτηµα : Υποδείγµατα 8 Η αποπληρωµή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Έργου ιακήρυξη διαγωνισµού επιλογής αναδόχου φορέα για την υλοποίηση ταχύρυθµου σε ανάπτυξης iii

5 9 Αντίγραφο της περίληψης και του αναλυτικού τεύχους της παρούσας διακήρυξης έχει δηµοσιευθεί για ενηµέρωση στην ιστοσελίδα του ΕΙΝ και του ΥΠΕΠΘ Το τεύχος διακήρυξης θα διατίθεται από τη ιεύθυνση Προµηθειών και Κοστολόγησης, Τµήµα Προµηθειών και Εφοδιασµού του ΕΙΝ, οδός Τσόχα 36, ΤΚ , Αθήνα, γραφείο 407, 4 ος όροφος), καθηµερινά και από 0830 έως 1400 Τιµή τεύχους ιακήρυξης: 20 ευρώ 10 Το σχετικό γραµµάτιο είσπραξης αποτελεί προϋπόθεση συµµετοχής στον διαγωνισµό Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1 Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ 2 Τµήµα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης- /νση ΣΕΠΕ / ΥΠΕΠΘ ιακήρυξη διαγωνισµού επιλογής αναδόχου φορέα για την υλοποίηση ταχύρυθµου σε ανάπτυξης iv

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11 Αντικείµενο διαγωνισµού 1 12 Είδος διαγωνισµού 1 13 Κριτήριο κατακύρωσης 1 14 ικαίωµα συµµετοχής1 15 Αποκλεισµός προσφοράς2 16 Αποκλεισµός διαγωνιζόµενου2 17 Τρόπος σύνταξης της προσφοράς 4 18 ιευκρινίσεις 4 19 Τόπος - χρόνος- τρόπος υποβολής προσφορών5 110 Ισχύς προσφορών Τιµές Νόµισµα αµοιβής αναδόχου Υπεργολαβίες ιάρκεια παροχής υπηρεσιών και χρονοδιάγραµµα έργου- Πακέτα εργασιών - Παραδοτέα 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 8 21 Υποβολή προσφοράς8 22 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 9 23 Περιεχόµενα "Υποφακέλου Τυπικών ικαιολογητικών" ικαιολογητικά κατά περίπτωση Άλλα δικαιολογητικά συµµετοχής Κοινοπραξίες ή ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά Στοιχεία χρηµατοοικονοµικής και τεχνικής ικανότητας του Προσφέροντος Χαρακτηριστικά και γενική υποδοµή του προσφέροντος Τεκµηρίωση της εµπειρίας του προσφέροντος Περιεχόµενα υποφακέλου "Τεχνικής Προσφοράς" Μεθοδολογία εκπόνησης του έργου Κριτήρια αξιολόγησης του φορέα και της επιµορφωτικής οµάδας Περιεχόµενα "Υποφακέλου Οικονοµικής Προσφοράς» 18 ιακήρυξη διαγωνισµού επιλογής αναδόχου φορέα για την υλοποίηση ταχύρυθµου σε ανάπτυξης v

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συγκρότηση Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού (Ε ) ιαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών Αποσφράγιση Φακέλων Προσφοράς Αποσφράγιση και εξέταση των Υποφακέλων Α' και Β' Αξιολόγηση των Υποφακέλων Β' µε τα στοιχεία Ουσιαστικών Προσόντων και Τεχνικής Προσφοράς Γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων αξιολόγησης των Υποφακέλων Β' µε τα στοιχεία Ουσιαστικών Προσόντων και Τεχνικής Προσφοράς Αποσφράγιση και αξιολόγηση των Υποφακέλων Γ' µε την Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζόµενων Τελική κατάταξη των προσφορών και ανακήρυξη του αναδόχου Ενστάσεις- ιοικητικές προσφυγές24 33 Απόρριψη Προσφορών και Αποκλεισµός διαγωνιζοµένων Αποτελέσµατα κατακύρωση Ακύρωση διαγωνισµού Κατάρτιση σύµβασης26 37 Εγγυήσεις Αναδόχου - Εγγύηση καλής εκτέλεσης Τρόπος πληρωµής- ικαιολογητικά - Κρατήσεις Παρακολούθηση Παραλαβή Παραδοτέων και Πιστοποίηση του Έργου Γλώσσα Επικοινωνίας Ρήτρα - Έκπτωση του Αναδόχου 28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Περίληψη του Υποέργου Β Χρόνος και Τόπος διεξαγωγής του σε Χρόνος διεξαγωγής του σε ιάρκεια των σε 32 2 Εξασφάλιση και προετοιµασία του χώρου διοργάνωσης του σε Τόπος διεξαγωγής του σε Προδιαγραφές επιλογής χώρων του σε ιεξαγωγή του σε Κέτερινγκ του σε 33 3 Μετακινήσεις - ιαµονή και ιατροφή των Επιµορφούµενων ιατροφή των επιµορφούµωνων 41 4 Προϋπολογισµός του έργου 41 ιακήρυξη διαγωνισµού επιλογής αναδόχου φορέα για την υλοποίηση ταχύρυθµου σε ανάπτυξης vi

8 5 Τρόπος βαθµολόγισης 42 6 Κριτήρια αξιολόγησης Τεχνικής προσφοράς 43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ5 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 6 ιακήρυξη διαγωνισµού επιλογής αναδόχου φορέα για την υλοποίηση ταχύρυθµου σε ανάπτυξης vii

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11 Αντικείµενο διαγωνισµού Ανοικτός δηµόσιος διαγωνισµός, µε δηµοσίευση, σε Ευρώ µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, και µε αντικείµενο την επιλογή α- ναδόχου φορέα που θα αναλάβει την υλοποίηση ταχύρυθµου σε ανάπτυξης δεξιοτήτων σε θέµατα Αγωγής Υγείας διάρκειας 80 ωρών για 68 Υπευθύνους Αγωγής Υγείας της /θµιας Εκπαίδευσης στην Αθήνα Ο διαγωνισµός πραγµατοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης B «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών» η οποία έχει ενταχθεί στην κατηγορία πράξης β, της Ενέργειας 243 «Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας» του Μέτρου 24 «Επαγγελµατικός προσανατολισµός και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας», του Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού του Β ΕΠΕΑΕΚ και σύµφωνα µε τις "Τεχνικές Προδιαγραφές" που αναφέρονται στο Παράρτηµα Β της παρούσας, συνολικού προϋπολογισµού µέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50000 ) Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, το οποίο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους εν γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος µόνον του ανωτέρω έργου Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές 12 Είδος ιαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα είναι Ανοικτός ηµόσιος, σε Ευρώ και µε σφραγισµένες προσφορές, θα δηµοσιευθεί δε στον Ελληνικό τύπο, στις εφηµερίδες α)γενική ηµοπρασιών β) Ναυτε- µπορική γ) Ηχώ ηµοπρασιών 13 Κριτήριο κατακύρωσης Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συµφερότερη προσφορά 14 ικαίωµα συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχουν ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, που σχετίζονται µε το αντικείµενο της πράξης και διαθέτουν τους κατάλληλους χώρους, την υ- λικοτεχνική υποδοµή και το εξειδικευµένο διδακτικό προσωπικό για την διεκπεραίωση του συγκεκριµένου έργου Μπορούν να συνεργαστούν µε Φορείς ΝΠΙ & ΝΠ που έχουν σχέση µε την Αγωγή Υγείας και εµπειρία σε ανάλογα επιµορφωτικά σεµινάρια εκπαιδευτικών 1 ιακήρυξη διαγωνισµού επιλογής αναδόχου φορέα για την υλοποίηση ταχύρυθµου σε ανάπτυξης

10 Όλοι οι παραπάνω φορείς πρέπει να λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης ή του Ευρωπαϊκού οικονοµικού χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συµφωνία δηµοσίων συµβάσεων του παγκόσµιου οργανισµού εµπορίου η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/97 Η συµµετοχή των ανωτέρω φορέων µπορεί να είναι µεµονωµένα ή σε συνεργασία δύο ή περισσοτέρων φορέων 15 Αποκλεισµός προσφοράς Το ΕΙΝ διατηρεί το δικαίωµα να αποκλείσει προσφορά από την αξιολόγηση ή να την α- πορρίψει αιτιολογηµένα κατά την αξιολόγηση, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός και για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω, ή ορίζονται κατά περίπτωση στην παρούσα διακήρυξη Η Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν: 1 Υποβάλλεται µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα έναρξης του διαγωνισµού, είτε ταχυδροµήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε στην Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού (Ε ) πριν την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών (Οι προσφορές αυτές παραδίδονται από την Επιτροπή στην Υπηρεσία για να επιστραφούν ως εκπρόθεσµες) 2 Είναι αόριστη και δεν µπορεί να εκτιµηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία 3 Ο Τελικός Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ), που συγκεντρώνει κατά την αξιολόγηση, είναι µικρότερος του 80 (δηλαδή συγκεντρώνει το 80% της βαθµολογίας που θα λάβει η αξιολογηθείσα ως καλύτερη Τεχνική Προσφορά) 4 εν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή 5 εν συνοδεύεται από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά 6 εν περιλαµβάνεται σ αυτήν το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών 7 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται µικρότερος των τριών (3) µηνών από την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας έναρξης διενέργειας του διαγωνισµού 8 ε συµφωνεί µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται Σχόλιο:??????? Σχόλιο:?????? 16 Αποκλεισµός διαγωνιζόµενου Στο ιαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους Όσοι αποκλείσθηκαν µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΓΓΕ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις 2 ιακήρυξη διαγωνισµού επιλογής αναδόχου φορέα για την υλοποίηση ταχύρυθµου σε ανάπτυξης

11 Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο από την αρµόδια Υπηρεσία Όσοι δεν προσκοµίσουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που ζητούνται µε την παρούσα διακήρυξη Όσοι υποβάλλουν οικονοµική προσφορά µεγαλύτερη των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50000 ), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ Επίσης κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισµού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήµατα: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες Για το λόγο αυτό απαιτείται απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για: α) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας β) τα από ως άνω προβλεπόµενα στα σηµεία α) δ) αδικήµατα Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: - φυσικά πρόσωπα - οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές ΟΕ και ΕΕ - διαχειριστές ΕΠΕ - Πρόεδρος, /νων Σύµβουλος και µέλη Σ ΑΕ - Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του 3 ιακήρυξη διαγωνισµού επιλογής αναδόχου φορέα για την υλοποίηση ταχύρυθµου σε ανάπτυξης

12 17 Τρόπος σύνταξης της προσφοράς Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην προθεσµία, που ορίζεται από την διακήρυξη αυτή Προσφορές που κατατίθενται µετά την ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των προσφορών και έναρξης του διαγωνισµού είναι εκπρόθεσµες Οι προσφορές πρέπει να: 1 Έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται και στην Αγγλική και, αν αυτοί δεν µπορούν ν αποδοθούν στην Ελληνική, θα αναφέρονται µόνον στην Αγγλική Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από ε- πίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Σε περίπτωση διαφωνίας στη µετάφραση, θα υπερισχύει η ελληνική διατύπωση 2 Έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά σε δύο (2) έντυπα αντίγραφα και ένα (1) ηλεκτρονικό που θα τεθούν µέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς και φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος ή του νόµιµου εκπροσώπου του 3 Αναγράφουν τη συνολική τιµή της προσφοράς αριθµητικά και ολογράφως καθώς και τον αναλογούντα ΦΠΑ 4 Είναι δακτυλογραφηµένες και να µην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ) Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κλπ θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς 18 ιευκρινίσεις Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να ζητούν διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης από την κα Μιχαλούτσου Κων/να, κα όγα Πόπη στην οδό Βουρνάζου 14, ΤΚ , Αθήνα, όροφος 2ος, τηλ: , , Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού µε έγγραφό της έχει το δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του Στην περίπτωση αυτή, η παροχή των συγκεκριµένων διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά Ση- µειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να δώσουν µε την προσφορά τους πληροφορίες, µε τον τρόπο που θα τους υποδειχθεί από την επιτροπή, οι οποίες δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην διακήρυξη αυτή και που κατά την εκτί- µησή τους κρίνονται ουσιώδεις 4 ιακήρυξη διαγωνισµού επιλογής αναδόχου φορέα για την υλοποίηση ταχύρυθµου σε ανάπτυξης

13 19 Τόπος χρόνος τρόπος υποβολής προσφορών 1 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους, ή µε νόµιµο εκπρόσωπό τους, στην αρµόδια Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού, στις 2/11/2006 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 το πρωί, στη /νση Προµηθειών και Κοστολόγησης του ΕΙΝ, οδός Τσόχα 36, ΤΚ , Αθήνα, 4ος όροφος 2 Προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή που να α- πευθύνεται στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού του ΕΙΝ, στη ιεύθυνση Προµηθειών και Κοστολόγησης, Τµήµα Εφοδιασµού και Προµηθειών, οδός Τσόχα 36, ΤΚ , Αθήνα, γραφείο 407, 4 ος όροφος, µε προορισµό την αρµόδια Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και µε τις ίδιες παραπάνω ενδείξεις Όσες προσφορές υποβληθούν µε τον τρόπο αυτό, θα ληφθούν υπόψη µόνο αν φθάσουν στην Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού το αργότερο µέχρι τις 2/11/2006 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 το πρωί (δηλαδή πριν να αρχίσει ο διαγωνισµός) 3 Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού κατά την παραλαβή των Φακέλων Προσφορών θα τους αριθµήσει µε τη σειρά επίδοσής τους, θα καταγράψει σε σχετική κατάσταση τους συµµετέχοντες στο ιαγωνισµό και τους εκπροσώπους τους κατά την παράδοση του Φακέλου Προσφοράς, οι οποίοι υπογράφουν στην κατάσταση την ακρίβεια των καταγραµµένων στοιχείων και στο τέλος, η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού, θα συντάξει σχετικό πρακτικό διενέργειας του ιαγωνισµού 4 Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισµένου Φακέλου Προσφοράς τους µέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού του ΕΙΝ Τα τυχόν έξοδα ασφάλισης, εκτελωνισµού και µεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόµενο 5 Ο διαγωνιζόµενος φέρει την ευθύνη αποδεχόµενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µη εµπρόθεσµη ή µη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφοράς του 110 Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες στο ιαγωνισµό για τρεις (3) µήνες από την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού Προσφορές που θα αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης ισχύος µικρότερη της παραπάνω αναγραφόµενης θα απορρίπτονται 111 Τιµές 1 Οι προσφερόµενες τιµές πρέπει να είναι σε Ευρώ και να αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένου και του αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος βαρύνει το έργο 2 Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή µε τις τυχόν κρατήσεις και τον ΦΠΑ 5 ιακήρυξη διαγωνισµού επιλογής αναδόχου φορέα για την υλοποίηση ταχύρυθµου σε ανάπτυξης

14 3 Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς 4 Το ΕΙΝ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε υποψήφιοι - ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά 5 Επισηµαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες (Άρθρο 16, παρ 6 του Π 394/96) 6 Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναφέρονται ρητά στην οικονοµική προσφορά µε την ένδειξη ΩΡΕΑΝ 112 Νόµισµα αµοιβής Αναδόχου Τα τιµολόγια του Ανάδοχου για την αµοιβή του θα είναι εκφρασµένα σε Ευρώ 113 Υπεργολαβίες Υπεργολαβίες δεν επιτρέπονται 114 ιάρκεια παροχής υπηρεσιών και χρονοδιάγραµµα έργου- Πακέτα εργασιών - Παραδοτέα 1 Η συνολική διάρκεια εκπόνησης του έργου ορίζεται στο Παράρτηµα Β µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και θα περαιωθεί το πολύ σε έξι (6) µήνες από την εποµένη της ηµερο- µηνίας κατακύρωσης του διαγωνισµού, οπότε και υποχρεούται να ολοκληρώσει το σύνολο του έργου 2 Η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών δύναται να επεκταθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Κοινοτική Οδηγία 2004/18/ΕΚ 3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει στην Τεχνική του Προσφορά αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εργασιών Σχόλιο:????????? Το έργο του αναδόχου περιλαµβάνει τα εξής επιµέρους πακέτα εργασιών: Π1: ιεκπεραίωση των διαδικασιών για την υλοποίηση του σε στην Αθήνα, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, στο παράρτηµα Β, παράγραφος 11 Π2: Εξασφάλιση και προετοιµασία του χώρου υλοποίησης του σε ιεκπεραίωση των διαδικασιών για την µετακίνηση των επιµορφούµενων από τους τόπους διαµονής τους προς την Αθήνα και αντιστρόφως καθώς και την εξασφάλιση της διαµονής και διατροφής τους, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, στο παράρτηµα Β, παράγραφοι 12, 2 και 3 Με την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήµατος περαίωσης του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει διεκπεραιώσει ορθώς το πακέτο εργασιών και να παραδώσει, εντός δέκα 6 ιακήρυξη διαγωνισµού επιλογής αναδόχου φορέα για την υλοποίηση ταχύρυθµου σε ανάπτυξης

15 (10) το πολύ εργάσιµων ηµερών µετά την περαίωση, έκθεση πεπραγµένων στο αρµόδιο τµήµα του ΕΙΝ, στην οποία θα γίνεται αναφορά στους ποσοτικούς δείκτες που επετεύχθησαν και οι οποίοι προσδιορίζουν το κόστος των υπηρεσιών που έχει αποδεχθεί ο ανάδοχος, µε βάση τη σύµβαση Επίσης µε την έκθεση θα γίνει και ποιοτική αξιολόγηση του έργου, µε περιγραφή τυχόν ποιοτικών δεικτών, που καταδεικνύουν τον τρόπο σχεδιασµού και εκτέλεσης του έργου, καθώς και µε προτάσεις βελτίωσής του στο µέλλον εκθέσεις πεπραγµένων θα παραδοθούν στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπο κείµενο δύο (2) αντιγράφων και σε ηλεκτρονική µορφή (ΜS Word) Σχόλιο:???????? 7 ιακήρυξη διαγωνισµού επιλογής αναδόχου φορέα για την υλοποίηση ταχύρυθµου σε ανάπτυξης

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 21 Υποβολή προσφοράς 1 Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να υποβάλλει ένα φάκελο προσφοράς κλειστό και σφραγισµένο µε τη σφραγίδα του υποψηφίου, ο οποίος αριθµείται, από την αρµόδια Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού, µε τον «αριθµό προσφοράς», που αντιστοιχεί στον αριθµό της σειράς επίδοσής του Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς θα υπάρχουν δύο «εσωτερικοί κύριοι φάκελοι», επίσης κλειστοί και σφραγισµένοι µε την ίδια σφραγίδα του υποψηφίου, εκ των οποίων ο πρώτος θα περιέχει την «πρωτότυπη προσφορά» και ο δεύτερος ακριβές «αντίγραφο της πρωτότυπης προσφοράς» Κάθε έγγραφο του πρώτου κύριου φακέλου µε την «πρωτότυπη προσφορά», θα πρέπει να είναι πρωτότυπο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου του και κάθε σελίδα των περιεχοµένων του θα πρέπει να είναι µονογραµµένη και να αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" Τα περιεχόµενα του δεύτερου κύριου φακέλου µε το «αντίγραφο της πρωτότυπης προσφοράς», θα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων περιεχοµένων της «πρωτότυπης προσφοράς» Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των δύο «εσωτερικών κύριων φακέλων» επικρατέστερος θεωρείται ο πρωτότυπος φάκελος εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν φάκελοι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη 2 Όλοι οι φάκελοι µε τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν εξωτερικά την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και τις ενδείξεις : ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία) EIN Τσόχα 36, ΤΚ , Αθήνα Ηµεροµηνία ιαγωνισµού: 2/11/2006 ΙΑΚΗΡΥΞΗ: Νο 55/ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την επιλογή αναδόχου φορέα υλοποίησης ταχύρυθµου σε ανάπτυξης δεξιοτήτων σε θέµατα Αγωγής Υγείας διάρκειας 80 ωρών για 68 Υπευθύνους Αγωγής Υγείας της /θµιας Εκπαίδευσης στην Αθήνα Σε κάθε έναν από τους δύο «εσωτερικούς κύριους φακέλους», τοποθετούνται: 1 Η αίτηση συµµετοχής στο ιαγωνισµό (όπως το Υπόδειγµα 1 της παρούσας διακήρυξης), στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ο φορέας που απαρτίζει το διαγωνιζόµενο και που υποβάλλει την προσφορά Στην Αίτηση, η οποία θα υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου (ή σε περίπτωση σύµπραξης από τους νοµίµους εκπροσώπους, όλων των συµµετεχόντων στη σύµπραξη), θα δηλώνονται επίσης ο Υπεύθυνος του Έργου και ο νόµιµος εκπρόσωπος του δια- 8 ιακήρυξη διαγωνισµού επιλογής αναδόχου φορέα για την υλοποίηση ταχύρυθµου σε ανάπτυξης

17 γωνιζόµενου (ή των συµµετεχόντων στη σύµπραξη διαγωνιζόµενων), µε τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας: ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax και ) 2 Όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία, τα οποία θα τοποθετούνται σε τρεις υποφακέλους κλειστούς και σφραγισµένους οι οποίοι εξωτερικά θα φέρουν τις ενδείξεις του κύριου φακέλου, θα είναι σφραγισµένοι µε την ίδια σφραγίδα του υ- ποψηφίου και θα έχει ο καθένας το εξής περιεχόµενο και τις εξής επιπλέον εξωτερικές ενδείξεις: α) Στον υποφάκελο Α τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής και εξωτερικά φέρει την ένδειξη ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΥΠΙ- ΚΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ β) Στον υποφάκελο Β τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και δισκέτα ή CD µε την ηλεκτρονική καταχώριση των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς, εξωτερικά δε φέρει την ένδειξη ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ- ΣΦΟΡΑΣ γ) Στον υποφάκελο Γ τοποθετούνται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς και εξωτερικά φέρει την ένδειξη ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟ- ΡΑΣ Με ποινή απορρίψεως τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται οπωσδήποτε σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο (υποφάκελος Γ ), που θα περικλείεται µέσα στον κυρίως φάκελο Σε περίπτωση που ο υποφάκελος Β µε τα στοιχεία τεχνικής προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθεί στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και του υποφακέλου Β 3 Οι προσφορές όσων συµµετέχουν στο ιαγωνισµό πρέπει να υποβληθούν στην αρ- µόδια Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού, στην Αίθουσα συγκεντρώσεων του ΕΙΝ, 4ος όροφος, ιεύθυνση Τσόχα 36, ΤΚ :115 21, Αθήνα Μετά την κατάθεση των προσφορών, η Επιτροπή θα τις αποσφραγίσει ενώπιον των διαγωνιζοµένων ή των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους στις 2/11/2006 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 το πρωί 22 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (Όπως το Υπόδειγµα 2, της παρούσας διακήρυξης) Κάθε προσφορά στο ιαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από αυτόν, να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ύψους 5% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου (δηλ 2500 ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, η οποία τοποθετείται στον υποφάκελο Α µε τα δικαιολογητικά 9 ιακήρυξη διαγωνισµού επιλογής αναδόχου φορέα για την υλοποίηση ταχύρυθµου σε ανάπτυξης

18 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί δύο (2) µήνες µετά τη λήξη του χρόνου υποβολής της προσφοράς που καθορίζεται από την διακήρυξη Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 25 του Π 394/96 Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση φυσικών ή νοµικών προσώπων, η εγγύηση συµµετοχής θα πρέπει να καλύπτει όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που υ- ποβάλλουν κοινή προσφορά Η εγγύηση συµµετοχής του ιαγωνιζόµενου που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός 5 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των υπολοίπων ιαγωνιζόµενων επιστρέφονται σε αυτούς εντός 5 ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του έργου Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα Η εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό συνοδεύεται από επίσηµη µετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην Ελληνική, η µετάφραση του στην Ελληνική θα υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης 23 Περιεχόµενα "Υποφακέλου Τυπικών ικαιολογητικών και ουσιαστικών προσόντων" Στον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ Α εσωκλείονται: πίνακας περιεχοµένων της προσφοράς για κάθε έναν από τους τρεις υποφακέλους της προσφοράς, όλα τα πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα 231 ικαιολογητικά κατά περίπτωση εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται όσοι καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά: Α) Έλληνες πολίτες: 1 Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξα- µήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο ισχύει κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού 10 ιακήρυξη διαγωνισµού επιλογής αναδόχου φορέα για την υλοποίηση ταχύρυθµου σε ανάπτυξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8»

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3 ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΡΤ-Μ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ.Πρωτ: 28777/16-11-2012

ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΡΤ-Μ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ.Πρωτ: 28777/16-11-2012 The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ PROJECT: Nº B1.11.15 COMMON PATHS IN NATURA AND RAMSAR AREAS OF STRYMON RIVER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα