Κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις του σχολικού εγγραμματισμού: κείμενο συμφραζόμενα 1 γραμματική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις του σχολικού εγγραμματισμού: κείμενο συμφραζόμενα 1 γραμματική"

Transcript

1 Κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις του σχολικού εγγραμματισμού: κείμενο συμφραζόμενα 1 γραμματική Άννα Ιορδανίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Εισαγωγή Η υλοποίηση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο (ΔΕΠΠΣ) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό (ΑΠΣ) (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003) προωθείται με την ολοκλήρωση της συγγραφής των νέων σχολικών εγχειριδίων για τη Γλώσσα και την εισαγωγή τους στο δημοτικό σχολείο κατά τη σχολική χρονιά Το ΑΠΣ ορίζει ως σκοπό της διδασκαλίας του γραπτού λόγου στις τάξεις Γ - Δ Δημοτικού την «ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να επικοινωνεί γραπτά με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιώντας τη μορφή και το ύφος που αρμόζει σε κάθε περίσταση επικοινωνίας». Ο σκοπός αυτός είναι σαφώς συνθετότερος από τον αντίστοιχο για τις τάξεις Α - Β, ο οποίος και αναφέρεται στην ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να γράφει και να διατυπώνει γραπτά νοήματα, διαμέσου της αξιοποίησης των ήδη διαμορφωμένων αντιλήψεών του για τη γλώσσα και τις λειτουργίες της. Στις τάξεις Ε - Στ η έμφαση δίνεται στην εξέλιξη του παιδιού σε συγγραφέα, ικανό να απολαμβάνει όχι μόνο το συγγραφικό του προϊόν αλλά και την ίδια τη διαδικασία σύνθεσης του γραπτού κειμένου, στην οποία και μετέχει ενεργητικά. Η Γ τάξη λειτουργεί ως μεταβατικό στάδιο, που μεσολαβεί για να διασφαλίσει τη συνέχεια και την υλοποίηση των στόχων που αφορούν τη διδασκαλία του γραπτού λόγου, από την Α μέχρι την Στ Δημοτικού. Μέσω του ΔΕΠΠΣ και του ΑΠΣ θεσμοθετείται πλέον επίσημα η κειμενοκεντρική προσέγγιση στο δημοτικό σχολείο, ενώ εγκαταλείπεται, θεωρητικά τουλάχιστον, η παραδοσιακή γραμματοκεντρική προσέγγιση. Η γνώση του παιδιού συγγραφέα για τη γλώσσα επικεντρώνεται στο κείμενο, οικοδομείται εξελικτικά και 1 Ως απόδοση του context, με την ευρύτερη έννοια του γλωσσικού και εξωγλωσσικού περιβάλλοντος. 1

2 υποστηρίζεται, μεθοδικά και οργανωμένα, από επικοινωνιακά προσανατολισμένες δραστηριότητες παραγωγής λόγο. Στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού η γλωσσική αγωγή επιδιώκει την αναδόμηση αλλά και την περαιτέρω δόμηση του επιπέδου εγγραμματισμού των παιδιών, μέσα από την ενασχόλησή τους με ποικίλους τύπους κειμένων, στην Γ Δημοτικού η κειμενική διδασκαλία προσλαμβάνει συστηματικό χαρακτήρα, ενώ στις μεγάλες τάξεις (Δ, Ε και Στ Δημοτικού) αναμένεται να ακολουθήσει η εμπέδωση και η περαιτέρω εμβάθυνση, σε σχέση με τα κείμενα και τα χαρακτηριστικά τους, με βάση τα οποία αυτά αναγνωρίζονται και κατανοούνται. Η παρούσα ανακοίνωση επιχειρεί να ορίσει και να εξετάσει εκδοχές της κειμενοκεντρικής προσέγγισης στο γενικότερο πλαίσιο του «σχολικού εγγραμματισμού» στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στον ελληνικό χώρο, όπως πραγματώνονται με τα νέα βιβλία για το γλωσσικό μάθημα. Κειμενοκεντρική προσέγγιση και εγγραμματισμός Η κειμενοκεντρική προσέγγιση (genre approach) αναπτύχθηκε, όπως είναι γνωστό, στο διεθνή χώρο τη δεκαετία του 80 (βλ. ενδεικτικά Halliday & Hasan, 1985, Cope & Kalantzis, 1993). Η ανάγκη για εστίαση της γλωσσικής διδασκαλίας στο κείμενο έχει επισημανθεί πρόσφατα και στην Ελλάδα (βλ. ενδεικτικά Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999, Ματσαγγούρας, 2001, Χατζησαββίδης, 2002, Αρχάκης, 2005). Η κειμενοκεντρική προσέγγιση αναγορεύει το κείμενο σε σημείο εκκίνησης και πλαίσιο οργάνωσης της γλωσσικής διδασκαλίας και μάθησης. Το κείμενο, ως ενότητα λόγου με συγκεκριμένο λειτουργικό ρόλο σε συγκεκριμένα κοινωνικά συμφραζόμενα, ερμηνεύεται και αξιοποιείται ως σύστημα αποτελούμενο από ανεξάρτητες αλλά και συνδεόμενες, μεταξύ τους, γλωσσικές υποομάδες (λέξεις, προτάσεις), χαρακτηριζόμενο από γλωσσική συνοχή και νοηματική συνεκτικότητα. Από τη στιγμή που είναι αποδεκτό ότι το κείμενο είναι διδάξιμο, κατά τη διδασκαλία προέχει η ανάπτυξη στρατηγικών για την κατανόηση και την παραγωγή πλαισιωμένου λόγου. Επομένως, καθίσταται προφανής η σύνδεση της κειμενοκεντρικής με την επικοινωνιακή προσέγγιση. Η κειμενοκεντρική προσέγγιση απαιτεί την ένταξη του παραγόμενου κειμένου, και ευρύτερα του παραγόμενου λόγου, σε δεδομένο επικοινωνιακό πλαίσιο, με τρόπο που να επιτυγχάνονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι του. Οι μαθητές/ήτριες ασχολούνται σκόπιμα με διάφορους 2

3 διακριτούς μεταξύ τους τύπους κειμένων, που διέπονται από συγκεκριμένες συμβάσεις και παράγονται για να διαδραματίσουν δεδομένο επικοινωνιακό ρόλο. Η μετακίνηση της διδακτικής έμφασης από το προϊόν, το κείμενο καθαυτό, προς τη διαδικασία που πραγματώνεται με τη σταδιακή συγγραφή κειμένου επηρεάζει δραστικά τη γλωσσική μάθηση, κυρίως όσον αφορά τη δυνατότητα της εξελικτικής οικοδόμησης και συστηματοποίησης της γνώσης για το γραπτό λόγο με τη δυναμική δράση του ίδιου του διδασκόμενου. Η θεώρηση αυτή συσχετίζει άμεσα την κειμενοκεντρική προσέγγιση με τον εγγραμματισμό (Gee, 1993, Kress, 1994, Baynhman, 2002), και ιδιαίτερα το σχολικό εγγραμματισμό, ως την ικανότητα για κριτική επεξεργασία και παραγωγή διαφόρων ειδών κειμένων. Η συγκεκριμένη ικανότητα, εφόσον καταστεί αντικείμενο συστηματικής μάθησης, επιτρέπει στο άτομο να κατακτήσει τη γλώσσα, και το γραπτό λόγο ειδικότερα, με τρόπο ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις πολλαπλές, συνεχώς επαναπροσδιοριζόμενες, ανάγκες και απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας. Έτσι, είναι πρόδηλο ότι τα χαρακτηριστικά των παραγόμενων κειμένων (το ύφος, η μορφή, το περιεχόμενο) συναρτώνται με τις υπάρχουσες, κάθε φορά, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές, από τις οποίες και «δεσμεύονται». Η δέσμευση αυτή είναι διδακτικά χρήσιμη και ωφέλιμη, γιατί βοηθάει να προσδιοριστούν, να κωδικοποιηθούν και να συστηματοποιηθούν οι συμβάσεις των ποικίλων ειδών κειμένου που το παιδί συγγραφέας καλείται να παραγάγει κατά τη μαθησιακή διαδικασία. 2 Είδη λόγου είδη κειμένων Στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος genre χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη διαδικασία (process, π.χ. περιγράφω) ή/και το τελικό προϊόν (product, π.χ. περιγραφή). Σε κατηγοριοποιήσεις όπως των Κnapp & Watkins (1994), οι διαδικασίες αναφέρονται ως describe, explain, instruct, argue, narrate. Στο περιγράφω αντιστοιχούν ως προϊόντα τα διάφορα είδη περιγραφών, εκθέσεων και ορισμών, στο εξηγώ αντιστοιχούν είδη ενημερωτικών κειμένων, στο καθοδηγώ-κατευθύνω αντιστοιχούν οδηγίες, επιστημονικά πειράματα και συνταγές, στο επιχειρηματολογώ 2 Η κειμενοκεντρική προσέγγιση σχετίζεται επίσης με το δομητισμό: το παιδί είναι ικανό να κατασκευάζει ενεργητικά τη γνώση, εμπλεκόμενο σε δραστηριότητες λύσης προβλήματος, κυρίως συνεργατικής μορφής. Πρόκειται για γνώση διαδικαστική, η οποία καλύπτει γνωστικές, μεταγνωστικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και στρατηγικές. 3

4 αντιστοιχούν δοκίμια, συζητήσεις, ανακοινώσεις και κριτικές και στο αφηγούμαι αντιστοιχούν ιστορίες, μύθοι, παραμύθια. Το ΑΠΣ κάνει διάκριση μεταξύ «αναφορικού λόγου» (αφήγηση, περιγραφή, ανακοίνωση κ.ο.κ.) και «κατευθυντικού» (πρόσκληση, ερώτηση, παράκληση, οδηγία, συνταγή, επιχειρηματολογία κ.ο.κ.). Ο επεξηγηματικός λόγος φαίνεται να μην υπολογίζεται από το ΑΠΣ ως ξεχωριστό είδος. 3 Στη σχετική ελληνική βιβλιογραφία εντοπίζονται όροι όπως «γένη λόγου», «είδη λόγου», «κειμενικά είδη», «κειμενικοί τύποι» κ.ά. Στην παρούσα ανακοίνωση, εφόσον στόχος είναι η σύνδεση της θεωρίας με τις εφαρμογές στο μάθημα στο δημοτικό σχολείο, χρησιμοποιείται ο όρος είδη λόγου (αναφορικός λόγος και κατευθυντικός λόγος), ο όρος κειμενικά είδη (κειμενικά είδη του αναφορικού λόγου είναι η αφήγηση και η περιγραφή και του κατευθυντικού λόγου οι προσκλήσεις/οδηγίες και τα επιχειρήματα), ο όρος αντικείμενα-κατηγορίες (επιμέρους ενότητες περιεχομένου κάθε κειμενικού είδους, για παράδειγμα αντικείμενακατηγορίες της περιγραφής είναι η περιγραφή αντικειμένου, η περιγραφή προσώπου, η περιγραφή ζώου κτλ., αντικείμενα-κατηγορίες της αφήγησης είναι η αφήγηση πραγματικής ιστορίας, η αφήγηση φανταστικής ιστορίας, το παραμύθι κτλ., των οδηγιών οι οδηγίες παιχνιδιού, οι οδηγίες κατασκευής κτλ.) και ο όρος κειμενικοί τύποι (λογοτεχνικό κείμενο, δημοσιογραφικό άρθρο κτλ., που αποτελούν το μέσο πραγμάτωσης των διαφόρων κειμενικών ειδών). 4 Τα νέα βιβλία διαδέχονται τη σειρά «Η Γλώσσα μου», που παρέμεινε επί 25ετία στο δημοτικό σχολείο και δημιούργησε μια ισχυρή παράδοση διδασκαλίας κατά το πρότυπο του δομισμού, με σχεδόν αποκλειστική παρουσία λογοτεχνικών κειμένων και αποπλαισιωμένη κατανόηση και παραγωγή λόγου (χωρίς σύνδεση με το είδος του κειμένου και την περίσταση επικοινωνίας). Επομένως, κατά το σχεδιασμό τους κύριο μέλημα ήταν η επεξεργασία ποικίλων ειδών κειμένων, με στόχο την εξοικείωση των 3 Για ανάλυση του σκεπτικού υιοθέτησης αυτής της διάκρισης βλ., από την πλευρά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Παπαρίζος (2005). Συνοπτικά: «θα ήταν ίσως προτιμότερο να αποφευχθεί στο πρώιμο στάδιο του δημοτικού η διάκριση του λόγου (ως διαδικασίας) από το κείμενο (ως προϊόν) [...] να περιοριστεί, δηλαδή, η μεταγλώσσα της διδακτικής του δημοτικού στη χρήση των όρων αναφορικός λόγος και κατευθυντικός λόγος, ώστε να αποφευχθεί η πιθανή σύγχυση του λόγου με το κειμενικό είδος ή τον κειμενικό τύπο». Σημαντική είναι η διευκρίνιση ότι κριτήριο διάκρισης αποτέλεσε ο «σκοπός», ως παράμετρος που «συνδέει το ομιλούν υποκείμενο με τη διαδικασία της επικοινωνίας πιο άμεσα απ ό,τι με το προϊόν της και η αμεσότητα αυτή καθιστά πιο πιθανή τη δυνατότητα του παιδιού να συνδέσει το σκοπό με τη μορφή που θα δώσει στο λόγο του». 4 Για παρουσίαση της πρότασης για τη διάκριση αυτή βλ. Χατζηλουκά-Μαυρή & Ιορδανίδου, υπό δημοσίευση. Στο ίδιο άρθρο αναπτύσσεται προβληματισμός σχετικά με το καίριο ερώτημα «Με ποια σειρά πρέπει να διδάσκονται τα είδη λόγου στο δημοτικό σχολείο». 4

5 μαθητών/ριών με τα είδη των κειμένων και την πλαισίωση του λόγου. Ως πλέον φιλική για τα παιδιά και λιγότερο απαιτητική για τους εκπαιδευτικούς επιλέχθηκε η θεματική οργάνωση έναντι της οργάνωσης με βάση τη διάκριση είδη λόγου / είδη κειμένων. 5 Σε κάθε θέμα, π.χ. «Η ζωή στην πόλη» (Ε Δημοτικού), αντιστοιχούν κείμενα αναφορικού ή κατευθυντικού λόγου και οι ασκήσεις κατανόησης και προφορικής και γραπτής έκφρασης αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (βλ. αναλυτική παρουσίαση στο επισυναπτόμενο στην παρούσα έκδοση υλικό του Εργαστηρίου). Στα Βιβλία του Δασκάλου τονίζεται ότι «ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το διδακτικό υλικό ως ένα δείγμα εργασίας που μπορεί να χειριστεί ανάλογα με το επίπεδο και τις δυνατότητες της τάξης», άρα να αντικαταστήσει και/ή να προσθέσει κείμενα και ασκήσεις, αρκεί να τηρήσει τους διδακτικούς στόχους κάθε θεματικής ενότητας. 6 Κείμενο και γραμματική Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα ο ρόλος της γραμματικής στη γλωσσική διδασκαλία αποτελεί ιδιαίτερα ακανθώδες ζήτημα. 7 Προκειμένου για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, όπου ο γραμματικός μηχανισμός θεωρείται εσωτερικευμένος στους φυσικούς ομιλητές, ο όρος «γραμματική» παραπέμπει α) στη συστηματική περιγραφή αυτού του μηχανισμού και β) στη μέθοδο περιγραφής, δηλαδή στη θεωρία για τη γλώσσα. Στο ελληνικό σχολείο η γραμματική περιγραφή ταυτίζεται, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με την (αναπροσαρμοσμένη) Μικρή Νεοελληνική Γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη του Οι κατά καιρούς αναθεωρήσεις των 5 Παραδείγματα δομής γαλλικών γλωσσικών εγχειριδίων: Περιγραφή τόπων, Περιγραφή προσώπου, Αφήγηση φανταστικής ιστορίας, Οδηγίες κατασκευής, Επιστολή-αίτηση κτλ. (Livre Miroir, Magnard), Αλληλογραφώ, Δίνω οδηγίες, Εξηγώ, Πείθω, Περιγράφω, Αφηγούμαι (Expression Écrite, Nathan). Στην ελληνική βιβλιογραφία βλ. πειραματική εφαρμογή συνδυασμού κειμενικής και θεματικής οργάνωσης διδακτικού υλικού στο Ιορδανίδου-Φτερνιάτη (2000). 6 Για τα όρια του σχολικού μαθήματος και του εγχειριδίου ως προς την ανάπτυξη επικοινωνιακής δεξιότητας βλ. ενδεικτικά στην ελληνική βιβλιογραφία Κωστούλη (2001), Χατζησαββίδης (2002), Μπούντα & Παπαϊωάννου (2002). 7 Για ερμηνεία των στάσεων απέναντι στη γραμματική στην Ελλάδα με βάση την εξέταση ιστορικών δεδομένων βλ. Καραντζόλα (2000). Στο ίδιο άρθρο εξετάζεται και ο ρόλος της γραμματικής στη διδασκαλία της γλώσσας γενικότερα. Βλ. και Φιλιππάκη-Warburton (2000), Μπαμπινιώτης (1999). 5

6 Αναλυτικών Προγραμμάτων δεν άλλαξαν τα δεδομένα αυτά άλλαξαν μόνο το στόχο και το πλαίσιο της διδασκαλίας της γραμματικής. 8 Επομένως, ανακύπτει το θεμελιώδες ζήτημα: πώς ένα παραδοσιακό εγχειρίδιο γραμματικής που α) αποτυπώνει τη δημοτική νεοελληνική της εποχής του 1940 και όχι την κοινή νεοελληνική του 2006 και β) δεν αξιοποιεί τα πορίσματα της σύγχρονης γλωσσολογίας θα υπηρετήσει το διδακτικό στόχο της «πρακτικής συνειδητοποίησης της δομής και της λειτουργίας της γλώσσας στην επικοινωνία» που προβλέπεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα; Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι συγγραφείς των βιβλίων της γλώσσας των Γ, Δ, Ε και Στ Δημοτικού επωμίστηκαν πολύ βαρύτερο φορτίο από την υλοποίηση του ΑΠΣ. Έπρεπε να οικοδομήσουν γέφυρες μεταξύ της ισχυρά ριζωμένης παράδοσης της σχολικής γραμματικής (μέρη του λόγου, λέξη-πρόταση, έμφαση στη μορφολογία-κλίση) και της νέας κειμενοκεντρικής-επικοινωνιακής διάστασης της διδασκαλίας της γραμματικής (δομή και λειτουργία της γλώσσας). Επιπλέον, έπρεπε να χειριστούν άλυτα ή δυσεπίλυτα ζητήματα, όπου οι γλωσσολόγοι έχουν διατυπώσει αντικρουόμενες απόψεις, όπως, για παράδειγμα, η υποτακτική έγκλιση στα νέα ελληνικά. 9 Θα αναφερθούμε σε προτεινόμενες μορφές σύνδεσης κειμένου και γραμματικής που περιλαμβάνονται στα νέα βιβλία της Ε και Στ Δημοτικού και θα σχολιάσουμε χαρακτηριστικά δείγματα εφαρμογής: είδος λόγου κειμενικό είδος αντικείμενοκατηγορία κειμενικός τύπος γραμματική αναφορικός λόγος αφήγηση περιγραφή αφήγηση φανταστικής ιστορίας περιγραφή γεγονότος λογοτεχνία άρθρο εφημερίδας χρόνοι των ρημάτων χρονικές προτάσεις χρονικά επιρρήματα αναφορικός περιγραφή περιγραφή διάλογος σε ευθύς πλάγιος 8 Η προκήρυξη συγγραφής νέας σχολικής γραμματικής για το δημοτικό (Ε και Στ τάξη) και το γυμνάσιο, απ όσο είναι γνωστό, δε θα αλλάξει σημαντικά το τοπίο, εφόσον υπόκειται στον περιορισμό της ελάχιστης απόκλισης από την υπάρχουσα. (Για να μη σχολιάσουμε το γεγονός ότι κανονικά η συγγραφή του εγχειριδίου γραμματικής θα έπρεπε να προηγηθεί της εκπόνησης των βιβλίων της γλώσσας...) 9 Βλ. ενδεικτικά Φιλιππάκη-Warburton (2001): «η υποτακτική στα νέα ελληνικά αποτελεί μια μορφοσυντακτική κατηγορία η οποία σημαδεύεται περιφραστικά με τα γραμματικά μόρια (να, ας και την άρνηση μην) [...], περιέχει όλους τους μονολεκτικούς ρηματικούς τύπους και δεν περιορίζεται στον μη-παρελθόν συνοπτικό -γράψω». 6

7 λόγος γεγονότος λογοτεχνικό κείμενο λόγος αναφορικός λόγος περιγραφή περιγραφή ανθρώπου λογοτεχνία επίθετα (κλίση, σημασία, σύνταξη) περιγραφή ζώου εγκυκλοπαίδεια επιθετοποιημένες μετοχές αναφορικός λόγος περιγραφή βιογραφικό σημείωμα ιστοσελίδα, ιστότοπος ονοματική ρηματική φράση κατευθυντικός λόγος οδηγίες οδηγίες συμπεριφοράς ενημερωτικό φυλλάδιο εγκλίσεις κατευθυντικός λόγος οδηγίες οδηγίες χρήσης ενημερωτικό φυλλάδιο απρόσωπα ρήματα κατευθυντικός λόγος οδηγίες οδηγίες κατασκευής ασκήσεις μαθηματικών ενεργητική παθητική σύνταξη κατευθυντικός λόγος προσκλήσεις προσκλήσεις για συμμετοχή σε εκδήλωση προσκλητήρια επιστολές τελικές προτάσεις αποτελεσματικές/ συμπερασματικές προτάσεις κατευθυντικός λόγος επιχειρηματολογία άρθρο εφημερίδας επιστολές αιτιολογικές προτάσεις Έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε τρόπους διδακτικού χειρισμού της σύνδεσης κειμένου-γραμματικής που αποκαλύπτουν σημαντικές πτυχές του θέματος. Στην ενότητα «Βιβλία βιβλιοθήκες» του βιβλίου της Ε τάξης παρουσιάζεται ως βασικό κείμενο επεξεργασίας το βιογραφικό της συγγραφέα Άλκης Ζέη από το διαδίκτυο και η γραμματική εστιάζεται στη διάκριση ονοματικής και ρηματικής φράσης. Παρατίθενται αποσπάσματα από απομαγνητοφώνηση δειγματικής διδασκαλίας που έγινε από την εισηγήτρια της παρούσας ανακοίνωσης στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών (Μάρτιος 2006): Δασκάλα: Αυτό το κείμενο τι είναι κατά την άποψή σας; Μαθητής/ήτρια: Βιογραφία της Άλκης Ζέη. 7

8 Δ: Είναι η βιογραφία της. Είναι αυτό που γράφει στην πρώτη σελίδα. Εκεί που γράφει «Βιογραφικά Σημειώματα Συγγραφέων». Έχει δηλαδή στοιχεία από βιογραφία. Η «βιογραφία» τι λέξη είναι; Από ποιες λέξεις προέρχεται; Μ: Είναι σύνθετη από το «βίος» και «γράφω». Δ: Άρα, σημαίνει; Μ: Ότι έχει γραφτεί η ζωή της. Δ: Έχει γράψει για τη ζωή, δηλαδή κάποιος έχει γράψει για τη ζωή της. Ωραία! Γράφει από πού το πήραμε; Κοιτάξτε, το λέει στο τέλος της σελίδας. Μ: Από το ίντερνετ. Δ: Το έχουμε βρει από το ίντερνετ. Γιατί το έχουμε βρει από το ίντερνετ; Μ: Γιατί το ίντερνετ μας δίνει κάποιες πληροφορίες. [...] Δ: Εγώ θέλω τώρα να μου πείτε αυτό το είδος του κειμένου τι μας χρειάζεται; Δηλαδή το βιογραφικό σημείωμα τι μπορεί να μας χρειάζεται; Τα κείμενα δεν τα γράφει κανείς έτσι, για να τα γράψει απλώς. Κάποιο σκοπό έχουν. Τη γνώμη σου, Ελένη; Εάν έγραφες εσύ ένα βιογραφικό σου σημείωμα, τι θα το έκανες; Πού θα σου χρειαζόταν; Για να σκεφτούμε γιατί η κ. Άλκη Ζέη το έγραψε; Θες να το σκεφτείς λίγο; Σκέψου, εσύ αν έγραφες το βιογραφικό σου τι θα έγραφες; Δυσκολεύεται να απαντήσει. Ένα άλλο παιδί απαντάει. Μ: Εγώ θα έγραφα το βιογραφικό και θα το έβαζα μετά στο ίντερνετ. Αν ήθελε κάποιος να με πάρει στη δουλειά, π.χ. ένας δικηγόρος, και να με πάρει σε κάποια δίκη που θα ήθελα, θα διάβαζε το βιογραφικό μου και αν ήμουνα καλύτερος από κάποιους άλλους μπορεί να με προσλάμβανε. 8

9 Στο σχολικό βιβλίο δεν προτείνονται ασκήσεις κατανόησης, αλλά παρατίθεται ο παραπάνω πίνακας που συνοψίζει τα κειμενικά χαρακτηριστικά. Επομένως, ο/η δάσκαλος/δασκάλα μπορεί να χειριστεί το κείμενο με διάφορους τρόπους, είτε με έμφαση στη δομή του είτε με έμφαση στη λειτουργία του στον κοινωνικό χώρο. Η επιλογή της διδάσκουσας ήταν, μετά τον εντοπισμό των βασικών νοηματικών στοιχείων «ζωή» και «γράφω», να ασχοληθεί η τάξη με το ρόλο και τη λειτουργία του βιογραφικού, δηλαδή με το ερώτημα «τι το χρειάζεται κάποιος», που συναρτάται με το «ποιος είναι αυτός ο κάποιος». Δεν είναι καθόλου προφανές ότι τα παιδιά γνωρίζουν τι είναι το επαγγελματικό βιογραφικό. Σε δειγματική σε άλλο τμήμα του ίδιου σχολείου υπήρξε μεγάλη δυσκολία αναγνώρισης του είδους αυτού, και εκεί φάνηκε χρήσιμη η αναφορά στα βιογραφικά στοιχεία που ζητούνταν για συμμετοχή σε μαθητικό διαγωνισμό στο διαδίκτυο. Στη δειγματική που σχολιάζεται στην παρούσα ανακοίνωση αξιοποιήθηκε η αναφορά μαθητή σε υποθετική περίσταση επικοινωνίας («αν ήμουνα δικηγόρος και ήθελα να βρω δουλειά...»). Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η τάξη καθορίζει προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η συζήτηση ώστε να γίνει κατανοητή η λειτουργία του κειμένου και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί από τον/την εκπαιδευτικό. Ακολουθεί η επεξεργασία της δομής του κειμένου: Δ: Για να δούμε ποιες πληροφορίες μάς δίνει το κείμενο για τη συγγραφέα. Μ: Πρώτη πληροφορία: πού γεννήθηκε. Δ: Δεύτερη πληροφορία. Μ: Πού πέρασε τα παιδικά της χρόνια. Δ: Τρίτη πληροφορία. Μ: Πού σπούδασε και τι σπούδασε. Δ: Άλλη πληροφορία. Μ: Ηθοποιός και συγγραφέας. Μ: Πήγε στη Δραματική Σχολή. Δ: Είδες που λέγαμε ότι μπορεί να είναι ηθοποιός και συγγραφέας! Στη Δραματική Σχολή πηγαίνουν αυτοί που σπουδάζουν ηθοποιοί. Μ: Από κάτω λέει ότι σπούδασε και σεναριογραφία. Δ: Και πώς γράφεται ένα σενάριο; Τι είναι το σενάριο; Μ: Αυτό που γράφει ένας άνθρωπος για να παιχτεί ένα έργο. Δ: Θα μπορούσε και ένα λογοτεχνικό βιβλίο να γίνει σενάριο σε ένα έργο; Πείτε μου ένα παράδειγμα. 9

10 Μ: Χάρι Πότερ. Δ: Άλλη πληροφορία; Μ: Πρώτα έγραψε έργα για κουκλοθέατρο. Μ: Αργότερα δημοσιεύει διηγήματά της σε περιοδικό. Δ: Άλλη πληροφορία σημαντική. Μ: Από το 1959 έως το 1964 εξόριστη πολιτική πρόσφυγας στη Μόσχα. Δ: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Μ: Δε συμφωνούσε με κάποια πολιτικά ζητήματα εδώ και αναγκάστηκε να φύγει για το εξωτερικό. Δ: Άλλη πληροφορία. Μ: Λέει ότι επέστρεψε και έφυγε πάλι με τον ερχομό της χούντας για το Παρίσι. Δ: [...] Ποια είναι η γιορτή του σχολείου που σας θυμίζει τη χούντα; Μ: Από τη γιορτή του Πολυτεχνείου. Δ: Άλλη πληροφορία. Μ: Δημοσίευσε βιβλία της στο λογοτεχνικό περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης. Δ: Άλλη πληροφορία. Μ: Τα παιδικά της βιβλία έχουν μεταφραστεί σε είκοσι γλώσσες. Μ: Το πρώτο της βιβλίο έγινε μπεστ σέλερ. Δ: Όταν σας είπα να το διαβάσετε σας είπα να με ρωτήσετε αν δεν ξέρετε κάτι. Τι σημαίνει μπεστ σέλερ; Μ: Αυτό που πουλήθηκε πάρα πολύ. Ακολουθεί η παραπομπή στον πίνακα με τα κειμενικά χαρακτηριστικά που περιέχει το βιβλίο. Η συζήτηση θα μπορούσε να σταματήσει εδώ. Η διδάσκουσα επέλεξε να θέσει ερωτήματα για περαιτέρω κριτική επεξεργασία, δηλαδή «γιατί το κείμενο περιέχει αυτές τις πληροφορίες και όχι κάποιες άλλες»: Δ: Κοιτάξτε στην επόμενη σελίδα που αναφέρονται ποιες είναι οι σημαντικές πληροφορίες που μας δίνει ένα βιογραφικό. Όνομα, επώνυμο, τόπος και ημερομηνία γέννησης. Το έχουμε; Μ: Όχι. Δ: Τι μας λείπει; Μ: Ημερομηνία γέννησης. Δ: Γιατί δεν την έχουμε αυτή; Μ: Δεν θέλει να δείξει την ηλικία της. Δ: Α, μια καλή ιδέα είναι να έχει ξεχάσει πότε γεννήθηκε. Είναι λογικό αυτό; 10

11 Μ: Μπορεί να μη θέλει να τη φανερώσει. Δ: Γιατί; Μ: Να είναι πολύ μεγάλη. Δ: Δηλαδή να είναι πολύ μεγάλης ηλικίας και να μη θέλει να μετρήσουμε τα χρόνια της; Εσύ, αν έγραφες το βιογραφικό σου, θα έγραφες πότε γεννήθηκες; Μ: Αποκλείεται. Δ: Γιατί; Είσαι πολύ μεγάλη και θες να κρύψεις τα χρόνια σου; Όταν ρωτάμε τη μαμά μας πότε γεννήθηκε, μας το λέει; Μ: Όχι. Δ: Αν ρωτήσουμε τη γιαγιά μας; Μ: Όχι. Δ: Έχετε προσπαθήσει να ρωτήσετε τη μαμά πότε γεννήθηκε;... Δ: Άρα, γιατί να μη θέλει ένας άνθρωπος να μας πει; Μ: Ίσως να μη θέλει να δούμε πόση ηλικία έχει και αν είναι και γυναίκα κιόλας! Δ: Αυτή την πληροφορία δεν την έχουμε. Τις υπόλοιπες τις έχουμε; Ποιες είναι οι υπόλοιπες. Σπουδές; Μ: Ναι. Μ: Πτυχία δε μας λέει. Δ: Δηλαδή έχουμε αμφιβολία. Λέει πως σπούδασε στη Φιλοσοφική Αθηνών. Δε θα το πήρε το πτυχίο της λέτε; Μ: Μπορεί να μην το πήρε. Μ: Όποιος σπούδασε κάπου μπορεί να μην πήρε το πτυχίο του. Δ: Να το κρατήσουμε σαν παρατήρηση. Αλλά εγώ υποθέτω ότι όποιος σπούδασε κάπου πήρε και το πτυχίο. Μ: Μπορεί να μην το πήρε και να δουλεύει ερασιτεχνικά. Δ: Ωραία. «Σημαντικές δραστηριότητες». Ποιες είναι αυτές. Τις έχουμε; Μ: Όταν ήταν μικρή ασχολήθηκε με το γράψιμο, όταν ήταν μαθήτρια γυμνασίου άρχισε να γράφει έργα για το κουκλοθέατρο και ένας από τους χαρακτήρες που δημιούργησε... Δ: Όχι τόσα πολλά. Σημαντικές δραστηριότητες, δηλαδή τα πιο σημαντικά που έχει κάνει. Μ: Έχει γράψει έργα για κουκλοθέατρο. Δ: Έχει γράψει έργα για παιδιά. Τι άλλο έχει κάνει; Μ: Διηγήματα. Δ: Ωραία. Εγώ λέω ότι έχει γράψει έργα και για παιδιά και για μεγάλους. Στο βιογραφικό της τι άλλο αναφέρει από σημαντικές δραστηριότητες; 11

12 Μ: Έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες. Δ: Άρα, περιέχει τα περισσότερα απ αυτά που πρέπει να περιέχει ένα βιογραφικό και, αν είναι και συγγραφέας, έχει και τον κατάλογο των έργων, τα οποία τα έχει κι αυτά. Η διδακτική παρέμβαση υπερβαίνει το διδακτικό εγχειρίδιο, αλλά αυτό που είναι σημαντικό και πρέπει να τονίσουμε είναι ότι το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχει αυτή τη δυνατότητα υπέρβασης, άρα εμπεριέχει διάφορους εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης, πάντοτε προς την κατεύθυνση της ανάδειξης των κειμενικών χαρακτηριστικών στο πλαίσιο του λειτουργικού και του κριτικού εγγραμματισμού. Η δραστηριότητα που προτείνεται στο σχολικό βιβλίο αφορά τη γραπτή παρουσίαση του βιογραφικού ενός/μιας συγγραφέα που θα επιλέξουν τα παιδιά. Ακολουθεί η γραμματική: Α Η Η διδάσκουσα επέλεξε την άμεση σύνδεση μεταξύ παραγωγής λόγου και γραμματικής: έφερε στην τάξη το βιογραφικό μιας άλλης συγγραφέα, της Ζωρζ Σαρή, 12

13 και το επεξεργάστηκε μαζί με τα παιδιά τόσο σε επίπεδο δομής και περιεχομένου όσο και σε επίπεδο μορφής. Δ: Ένας τρόπος είναι λοιπόν να πούμε: Ημερομηνία γέννησης Άλλος τρόπος; Μ: Γεννήθηκε το Δ: Ποια διαφορά έχει το ένα με το άλλο; Μ: «Γεννήθηκε το 1925» είναι πρόταση. Δ: Ωραία, το ένα είναι πρόταση και έχει ρήμα. Η άλλη έχει ρήμα; Μ: Όχι. Δ: Πώς λέμε τη μια πρόταση και πώς την άλλη; Μ: Ρηματική πρόταση. Δ: Ή ρηματική φράση. Το «χρόνος γέννησης 1925» πώς θα το πούμε αφού δεν έχει ρήμα; Πώς λέμε μια φράση που δεν έχει ρήμα; Μ: Άρημα. Μ: Ουσιαστική φράση, κάπως έτσι. Δ: Το «γέννηση» τι είναι; Μ: Ουσιαστικό. Δ: Ωραία, στη γραμματική το ουσιαστικό και το επίθετο τα λέμε «ονόματα». Άρα, το ένα είναι ρηματική φράση και το άλλο ονοματική φράση. Καταλάβαμε; Τόπος γέννησης Αθήνα (ονοματική φράση). Γεννήθηκε στην Αθήνα (ρηματική φράση). Σπουδές. Ποιες είναι οι βασικές σπουδές που βρήκαμε; Μ: Σπουδές στη Δραματική Σχολή, ονοματική φράση; Δ: Ενώ η ρηματική είναι; Μ: «Έχει σπουδάσει στη Δραματική Σχολή». Και εδώ αρχίζουν τα «προβλήματα». Ο μετασχηματισμός εισέρχεται σε ακανθώδες έδαφος: Δ: «Επάγγελμα» και με ρηματική φράση και με ονοματική φράση. Μ: «Επάγγελμα συγγραφέας και ηθοποιός». Δ: Ωραία. Πώς θα το κάνουμε ρηματική φράση; Μ: «Ήτανε συγγραφέας και ηθοποιός». Δ: Αν το βάλουμε «ήτανε», σημαίνει ότι έχει πεθάνει. Γιατί να την πεθάνουμε; Μ: «Είναι συγγραφέας». Είναι προφανές ότι τα παιδιά δυσκολεύονται γιατί ο μετασχηματισμός σε ρηματική φράση απαιτεί δήλωση χρόνου. Άρα, αναδεικνύεται μια από τις βασικές 13

14 λειτουργικές διακρίσεις μεταξύ ονοματικής και ρηματικής φράσης. Η επόμενη δυσκολία εντοπίζεται κυρίως στο λεξιλογικό-σημασιολογικό επίπεδο, αλλά και στο γραμματικό (συντακτική λειτουργία της μετοχής): Δ: «Δραστηριότητες»: για να τις πούμε και με ρηματική φράση και με ονοματική. «Γράφει έργα για παιδιά». Δ: Τι είναι, ρηματική ή ονοματική φράση; Μ: Ρηματική. Δ: Πώς θα το λέγαμε αν ήταν ονοματική φράση; Σκεφτείτε το λίγο. Μ: «Έργα για τα παιδιά». Δ: Έργα για τα παιδιά; Μ: «Γράψιμο έργων για παιδιά». Δ: Δε λέμε συνήθως «γράψιμο έργων για παιδιά, γράψιμο λογοτεχνικών έργων». Το «γράψιμο» πού το χρησιμοποιούμε συνήθως; Μ: «Γραμμένο για παιδιά». Δ: Α! «Γραμμένο για παιδιά». Ποιο είναι το «γραμμένο για παιδιά»; Και τι σημαίνει «γραμμένο για παιδιά»; Μ: «Έργα γραμμένα για παιδιά». Δ: «Έργα γραμμένα για παιδιά»; Εσύ όμως θέλεις τις δραστηριότητες της Ζωρζ Σαρή. Δε θέλεις γιατί ή για ποιον είναι γραμμένα τα έργα. Η πληροφορία λέει «δραστηριότητες» κι εμείς σκεφτήκαμε να γράψουμε «έγραψε έργα για παιδιά». Πώς θα το κάνουμε χωρίς να χρησιμοποιήσουμε ρήμα; Μ: «Γραφή έργων για παιδιά». Δ: «Γραφή έργων για παιδιά». Πού χρησιμοποιούμε τη λέξη «γραφή»; Μ: Αρχαία γραφή; Δ: «Ιερογλυφική γραφή», «μαθαίνει γραφή και ανάγνωση». Μ: Συγγραφή έργων. Δ: «Συγγραφή έργων», μπράβο! Τέλεια. Λοιπόν, «συγγραφή έργων για παιδιά». Από πού προέρχεται η λέξη «συγγραφή» και πώς σκεφτόμαστε για να κάνουμε μια ρηματική φράση ονοματική; Θα το σκεφτείτε και θα μου πείτε πώς δουλεύουμε για τη μετατροπή της ρηματικής φράσης σε ονοματική. Η «συγγραφή» από πού προέρχεται; Μ: Συν και γράφω. Η τάξη καλείται να εντοπίσει και να διατυπώσει ρητά τη διαδικασία μετατροπής από ονοματική σε ρηματική φράση (επιλογές σε λεξιλογικό-σημασιολογικό και συντακτικό επίπεδο): 14

15 Δ: Πώς σκεφτόμαστε για να μετατρέψουμε μια ρηματική φράση σε ονοματική; Πώς σκεφτήκατε το «έγραψε λογοτεχνικά έργα για παιδιά»; Πώς θα σκεφτείτε; Θέλω να μου πείτε τον τρόπο για να τη μετατρέψουμε χωρίς ρήμα. Ιδέες. Μ: Να βρούμε ένα συνώνυμο. Δ: Ναι, αλλά, αν βρούμε ένα συνώνυμο του ρήματος, πάλι ρηματική φράση θα έχουμε. Εγώ θέλω πώς σκεφτόμαστε για να την κάνουμε ρηματική. Μ: Να μετατρέψουμε το ρήμα σε κάποιο άλλο μέρος του λόγου. Δ: Η πρώτη σκέψη είναι να γράψουμε το ρήμα όπως είναι και να το μετατρέψουμε σε ένα άλλο μέρος του λόγου δηλαδή; Μ: Εκτός από ρήμα. Δ: Πολύ σωστά. Έτσι σκεφτήκαμε και προηγουμένως, απλά θέλω να το συζητήσουμε. Έχω το «γράφω», για μετατρέψτε το σε ένα άλλο μέρος του λόγου; Μ: «Γραφή». Δ: Τι είναι; Μ: Ουσιαστικό. Μ: «Γραμμένο»; Δ: Τι είναι; Μ: Μετοχή. Δ: Είναι ουσιαστικό; Μ: Όχι. Δ: Η μετοχή πού ανήκει;η μετοχή που συζητήσαμε προηγουμένως και σκεφτήκαμε ότι δεν είναι σωστό γιατί δεν αναφέρεται στη συγγραφέα. «Γραμμένο για παιδιά» δεν μπορείς να το βάλεις γιατί δεν είναι η ίδια, αλλά το έργο της. Μ: «Το έργο της είναι γραμμένο για παιδιά». Δ: Τότε είναι ρηματική φράση, γιατί έχει το «είναι». Η μετοχή γιατί δε μας κάνει; Μ: Γιατί είναι μέρος του ρήματος. Εντάσσεται στα ρήματα. [...] Δ: «Γραφή», άλλη λέξη; Μ: «Γράψιμο». Δ: Και αυτές είναι λέξεις που προέρχονται από το «γράφω». Όταν τώρα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη «συγγραφή», έχουμε μια απλή λέξη ή μήπως τη λέμε κάπως αλλιώς; Μ: Σύνθετη λέξη. Δ: Πολύ ωραία. Άρα, όταν ψάχνουμε να βρούμε το ουσιαστικό που μπορούμε να μετατρέψουμε το ρήμα μας, πρέπει να σκεφτούμε πρώτα τα συνώνυμα. Αν δε μας κάνει η λέξη «γραφή» ή «γράψιμο», σκεφτόμαστε να βρούμε μια σύνθετη λέξη. 15

16 [...] Δ: Αν δε μας κάνει η απλή λέξη «γράφω» «γραφή» «γράψιμο», πάμε στα σύνθετα. Από εκεί ανακαλύψαμε τη «συγγραφή». Μ: «Συγγράψιμο» υπάρχει; Δ: Όχι. Δεν μπορούμε να πάρουμε το «γράψιμο» και να βάλουμε οτιδήποτε μπροστά και να μας φτιάξει μια σωστή λέξη. [...] Δ: Πού ψάχνουμε για να βρούμε τις οικογένειες λέξεων; Μ: Στο λεξικό. Δ: Ωραία. Χρησιμοποιούμε λεξικό; Μ: Ναι. Μ: Σπάνια. Μ: Πολύ σπάνια. Μ: Ρωτάμε τη δασκάλα. Η «ανακαλυπτική» διαδικασία προσέκρουσε σε διάφορους σκοπέλους της ελληνικής γλώσσας. Οι μαθητές, εμπλεκόμενοι σε δραστηριότητες λύσης προβλήματος, ανακάλυψαν ότι για να μετατρέψουν την ονοματική σε ρηματική φράση πρέπει να ψάξουν να βρουν τα ουσιαστικά που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με το ρήμα και να επιλέξουν, με βάση τα συμφραζόμενα, το καταλληλότερο. Οδηγήθηκαν σε αναζήτηση σύνθετων λέξεων και εντόπισαν τα συνθετικά τους, δοκίμασαν τις λέξεις σε διάφορες φράσεις και προτάσεις και διατύπωσαν υποθέσεις για τη σημασία και τη χρήση τους. Ανακάλυψαν επίσης ότι η μετοχή μοιάζει με όνομα, αλλά πρέπει να προσέξουμε τη σημασία της και το συντακτικό της ρόλο για να αποφασίσουμε αν θα την περιλάβουμε στην ονοματική ή στη ρηματική φράση. Δεν είναι καθόλου τυχαία η σύγχυση που προκαλεί η μετοχή στα νέα ελληνικά ως προς το μέρος του λόγου όπου ανήκει. Η διάκριση μεταξύ ρηματικής και επιθετοποιημένης ή ουσιαστικοποιημένης μετοχής δεν είναι εύκολη. 10 Πιθανόν να λειτουργούσε υποβοηθητικά αν η παρουσίαση του γραμματικού φαινομένου στο σχολικό βιβλίο συνδεόταν με σαφή αναφορά στους δύο βασικούς 10 Ανάλογα προβλήματα παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια πειραματικής εφαρμογής στο πλαίσιο «έρευνας δράσης» με διδασκαλία της ίδιας ενότητας του βιβλίου της Ε τάξης: Ά. Ιορδανίδου κ.ά. (2006). Για παράδειγμα, υπήρχαν γραπτά με «ρηματικές φράσεις» που δεν περιείχαν ρήμα παρά μετοχή. Διάλεξαν δηλαδή τα παιδιά μέσα από το κείμενο φράσεις με μετοχή και όχι ρήμα και τις αντέγραψαν, π.χ. διμοσιεύοντας σειρά διηγημάτων. Η φράση αυτή θεωρήθηκε από το μαθητή ρηματική, και μάλιστα επιχειρήθηκε η μετατροπή της σε ονοματική με τη μορφή: διήγηση σειρά διηγημάτων. 16

17 τρόπους σύνταξης βιογραφικού σημειώματος: με ονοματικές και με ρηματικές φράσεις. Αυτό όμως θα ταίριαζε καλύτερα σε επεξεργασία επαγγελματικών βιογραφικών, τα οποία δύσκολα μπορούν να ενταχθούν σε μια θεματική ενότητα «Βιβλία βιβλιοθήκες». 11 Επίλογος Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης ήταν να δείξει ότι ο σχολικός εγγραμματισμός υπερβαίνει τα όρια και περιθώρια του στατικού εγχειριδίου: με τα νέα βιβλία δεν εισάγεται μόνον η κειμενοκεντρική προσέγγιση, εισάγεται γενικότερα η αλλαγή παιδαγωγικής στάσης, και προετοιμάζεται το έδαφος για την αντικατάσταση των βιβλίων με «φακέλους υλικού» που θα δημιουργούνται από τους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με τους/τις μαθητές/ήτριες. Με τα νέα βιβλία ανοίγει ένα σημαντικό κεφάλαιο στη νεοελληνική εκπαίδευση, με μεγάλη καθυστέρηση βέβαια σε σχέση με τα δεδομένα της διδακτικής διεθνώς και με εμφανείς τις αδυναμίες λειτουργίας του γραφειοκρατικού μηχανισμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Υπουργείου Παιδείας (έλλειψη συστηματικής πιλοτικής εφαρμογής, ανεπαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κτλ.). Προσυπογράφοντας τη διαπίστωση του Bloomfield (Language, 1933): «το αποτέλεσμα εξαρτάται λιγότερο από τη θεωρητική θεμελίωση και περισσότερο από τις συνθήκες της διδασκαλίας και από την ικανότητα του δασκάλου», θεωρούμε ότι είναι ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων στη διδακτική της γλώσσας να διασφαλιστεί η συνέχεια της συζήτησης (που μόλις άρχισε) με τους καλύτερους δυνατούς όρους. 11 Μια ωραία ιδέα σύνδεσης με το θέμα της ενότητας αξιοποιήθηκε στην πειραματική εφαρμογή που αναφέρθηκε στην προηγούμενη υποσημείωση: η δασκάλα χρησιμοποίησε για επιπλέον ασκήσεις παραγωγής λόγου επαγγελματικά βιογραφικά βιβλιοδετών: Ά. Ιορδανίδου κ.ά. (2006). 17

18 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνόγλωσση Adam, J. M. (1999). Τα κείμενα: Tύποι και πρότυπα. Αφήγηση, περιγραφή, επιχειρηματολογία, εξήγηση και διάλογος (μτφρ. Γ. Παρίσης / επιμ. Ε. Καψωμένος). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Αρχάκης, Α. (2005). Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση των κειμένων. Aθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Baynham, M. (2002). Πρακτικές γραμματισμού (μτφρ. Μ. Αραποπούλου / επιμ. Ε. Καραντζόλα). Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο. Γεωργακοπούλου, Α. & Γούτσος, Δ. (1999). Κείμενο και επικοινωνία. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Γούτσος, Δ., Κουτσουλέλου Σ., Μπακάκου-Ορφανού Αι. & Παναρέτου Ε. (επιμ.) (2006). Ο κόσμος των κειμένων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ιορδανίδου, Ά. & Φτερνιάτη, Ά. (επιμ.) (2000). Επικοινωνιακές διδακτικές προτάσεις για το γλωσσικό μάθημα στο δημοτικό σχολείο. Αθήνα: Eκδόσεις Πατάκη. Ιορδανίδου, Ά., Αναστασοπούλου, Α., Γαλανόπουλος, Γ., Δρυς, Γ., Ευσταθίου, Α., Κόττα, Ά., Πέττα, Η., Σοφιανοπούλου, Β., Χαλικιάς, Π. (2006). «Εφαρμογή διδακτικού υλικού για το γλωσσικό μάθημα της Ε Δημοτικού». Μελέτες για την ελληνική γλώσσα Πρακτικά της 26 ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Ν.Ε. Σπουδών. Καραντζόλα, Ε. (2000). «Γραμματική, γλωσσικό μάθημα και προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα». Γλωσσικός Υπολογιστής, Τόμος 2. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σ Κωστούλη, Τ. (2001). «Κειμενοκεντρική προσέγγιση στη διδασκαλία της γλώσσας». Πρακτικά 4 ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Λευκωσία Σεπτεμβρίου Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σ Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2001). Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. 18

19 Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2004). «Πραγματολογικά κείμενα στα διδακτικά εγχειρίδια: Kειμενογλωσσικές προδιαγραφές και διδακτικές συνεπαγωγές». Νέα Παιδεία, 111, σ Μπαμπινιώτης, Γ. (1999). «Από τη Γραμματική των μερών του λόγου στη Γραμματική των επικοινωνιακών λειτουργιών». Ελληνική Γλωσσολογία 97, Πρακτικά του Γ Διεθνούς Γλωσσολογικού Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τομέας Γλωσσολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, σ Μπούντα, Ε. & Παπαϊωάννου, Π. (2002). «Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα της Γλώσσας για το δημοτικό σχολείο». Γλώσσα, 54, σ Παπαρίζος, Χ. (1999). «Το νέο πρόγραμμα σπουδής της γλώσσας στο δημοτικό», στο Χ. Τσολάκης (επιμ.). Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κώδικας. Παπαρίζος, Χ. (2005). «Η διδασκαλία του διαφοροποιημένου λόγου στο ελληνικό δημοτικό σχολείο: ένα πρόβλημα εφαρμογής». Μελέτες για την ελληνική γλώσσα Πρακτικά της 25 ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Ν.Ε. Σπουδών, σ Πολίτης, Π. (2000). «Γένη και είδη του λόγου». Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών - Αναλυτικά Προγράμματα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Αθήνα. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) (2006). Γλώσσα Α Δημοτικού (Γράμματα Λέξεις Ιστορίες). Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) (2006). Γλώσσα Γ Δημοτικού (Τα απίθανα μολύβια). Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) (2006). Γλώσσα Ε Δημοτικού (Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι). Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. 19

20 Φιλιππάκη-Warburton, Ει. (2000). «Γραμματική και σχολική παιδεία». Γλωσσικός Υπολογιστής, Τόμος 2. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σ Φιλιππάκη-Warburton, Ει. (2001). «Η ανάγκη για μια συγχρονική γραμματική της ελληνικής». Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας, Πρακτικά Συνεδρίου, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αθήνα: Ατραπός, Α τόμος, σ Χαραλαμπόπουλος, Α. & Χατζησαββίδης, Σ. (1997). Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας: Θεωρία και πρακτική εφαρμογή. Θεσσαλονίκη: Eκδόσεις Κώδικας. Χατζηλουκά-Μαυρή, Ει. & Ιορδανίδου, Ά. (υπό δημοσίευση). Ζητήματα ταξινομίας και διδασκαλίας των ειδών κειμένων. Χατζησαββίδης, Σ. (2000). «Η διδασκαλία της δομής της γλώσσας και το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών της ελληνικής στο δημοτικό», Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας, Πρακτικά συνεδρίου, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αθήνα: Ατραπός, Α τόμος, σ Χατζησαββίδης, Σ. (2002). «Δομή, επικοινωνία, είδη λόγου και γραμματισμός στα νέα προγράμματα σπουδών γλωσσικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο». Γλώσσα, 54, σ Ξενόγλωσση Adam, J. M. (1999). Linguistique textuelle Des genres de discours aux textes. Paris : Nathan. Beaugrande, R. A. D. & Dressler, W. U. (1981). Introduction to text linguistics. London: Longman. Besse, H. & Porquier, R. (1991). Grammaires et didactique des langues. Paris: Hatier/Didier. Cope, B. & Kalantzis, M. (eds) (1993). The powers of literacy: A genre approach to teaching writing. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. Crabe, W. & Kaplan, R. B. (1996). Theory and Practice of Writing. London: Longman. Gee, J. P. (1993). Social Linguistics and Literacies: Ideology in Discourses. New York: Falmer. 20

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή, Διεύθυνση Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κύπρου

Περίληψη. Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή, Διεύθυνση Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κύπρου 07-08-09-10:Layout 1 29/07/2010 11:15 ΠΜ Page 114 Aπό την επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική προσέγγιση στην παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού (ή η διδασκαλία του γραπτού λόγου στο δημοτικό σχολείο σήμερα):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης.

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Μαρίας Δημάση: Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Διαβάστε περισσότερα

H  ÈÎÔÈÓˆÓÈ Î ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙÔ ÁψÛÛÈÎÔ Ì ı Ì ÙÔ

H  ÈÎÔÈÓˆÓÈ Î ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙÔ ÁψÛÛÈÎÔ Ì ı Ì ÙÔ 25-04-07 10:19 Page 6 H  ÈÎÔÈÓˆÓÈ Î ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙÔ ÁψÛÛÈÎÔ Ì ı Ì ÙÔ AÓÓ IÔÚ Ó Ô, M Ú Ê ÚfiÂÚ ÏÂÈ È Î È ÓÙÈÎÏÂ È EXOFILA 6* Ú ÍË Û Á ÚËÌ ÙÔ ÔÙÂ Ù È Î Ù 80% fi ÙÔ Úˆ Îfi ÔÈÓˆÓÈÎfi ÌÂ Ô Î È Î Ù 20% fi ıóèîô fiÚÔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κομοτηνή 7-8 Μαΐου 2010 Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙ ΩΝ 2002-2004 Κλειδιά και Αντικλείδια ΕΜ ιδακτική Μεθοδολογία Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά Χαράλαµπος Σακονίδης ΥΠΕΠΘ Πανεπιστήµιο Αθηνών Αθήνα 2004 Μέτρο 1.1. ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio Αικατερίνη Γαλανού Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα